JESSICA. Een nieuwe manier van investeren in stedelijke ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JESSICA. Een nieuwe manier van investeren in stedelijke ontwikkeling"

Transcriptie

1 JESSICA Een nieuwe manier van investeren in stedelijke ontwikkeling

2 JESSICA voor Rijks- en provinciale overheden? In deze info-sheet wordt ingegaan op de specifieke voordelen van het instrument JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) voor de rijksoverheid en provinciale overheden. Het belangrijkste voordeel is dat stedelijke ontwikkeling door middel van JESSICA wordt mogelijk gemaakt in een tijd waarin juist de financierbaarheid van projecten onder druk staat. JESSICA is geen nieuwe pot met geld, maar een andere denk- en handelwijze om met de beschikbare en/of toekomstige financiële middelen (uit de Europese Structuurfondsen, EFRO) op een verantwoorde manier om te gaan. JESSICA is een financieringsvehikel dat geld kan verstrekken door middel van leningen, achtergestelde leningen, garanties en participaties. Dit gebeurt door het oprichten van een stadsontwikkelingsfonds (urban development fund, of udf). Er kan meer volume beschikbaar komen, tegen lagere rentes, gunstige aflossingsvoorwaarden en bovenal komen de leningen niet op de balans van de overheden te staan. Voordelen voor Rijks- en provinciale overheden In tegenstelling tot afgelopen jaren worden de EFRO subsidies omgezet in revolverende fondsen. Dat betekent voor de overheden dat zij langduriger investeringen kunnen doen, JESSICA is immers een revolverend fonds; De ingebouwde hefboomwerking van het fonds (door inbreng van additioneel vermogen vanuit overheid wordt het vertrouwen vanuit marktpartijen versterkt en het risico verlaagd) vergroot de kans dat private kapitaalverschaffers aangetrokken kunnen worden Er kan efficiënter met de eigen (beperkte investerings)middelen worden omgegaan, er kan per saldo in meer projecten geïnvesteerd worden; De overheden zouden ieder een eigen Nationaal Investeringsfonds of provinciale investeringsfondsen kunnen oprichten om zo langjarig in hun eigen gebieden te kunnen investeren; Daarmee zouden zij heel gericht hun eigen beleidsprioriteiten en prioritaire projecten kunnen steunen en realiseren; Een landelijk of provinciaal investeringsfonds maakt naast thematische focus ook regionale prioritering of herverdeling beter mogelijk; Investeren via de JESSICA-systematiek zou een goed, duurzaam en goedkoper alternatief kunnen zijn voor subsidieregelingen, die nu vaak in afbouw zijn of gaan raken; De JESSICA systematiek dwingt investeerders en projectontwikkelaars om duurzame en economische haalbare projecten te ontwikkelen. De verschuiving van subsidie naar investering dwingt partijen om nog meer oog te hebben voor het eindproduct. Hiermee wordt de focus meer gelegd op de lange termijn in plaats van op eventuele quick-wins; dit komt de maatschappelijke effecten ten goede; Het maatschappelijke effect wordt versterkt doordat JESSICA juist die projecten mogelijk maakt die een maatschappelijk belang hebben. Janbart van Ginkel T E Damo Holt T E

3 JESSICA voor gemeenten? JESSICA staat voor Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas. Wat zijn de voordelen voor gemeenten? Het belangrijkste is dat stedelijke ontwikkeling door middel van JESSICA wordt mogelijk gemaakt in een tijd waarin juist de financierbaarheid van projecten onder druk staat. JESSICA staat voor een andere denk- en handelwijze om met beschikbare en/of toekomstige financiële middelen (uit de Europese Structuurfondsen, EFRO) om te gaan. JESSICA is een financieringsvehikel dat geld kan verstrekken door middel van leningen, achtergestelde leningen, garanties en participaties. Dit gebeurt door het oprichten van een stadsontwikkelingsfonds (urban development fund, of udf). Er kan meer volume beschikbaar komen, tegen lagere rentes, gunstige aflossingsvoorwaarden en bovenal komen de leningen niet op de balans van de gemeente te staan. Om te beoordelen of projecten in aanmerking komen voor JESSICA kan onderstaande beslisboom worden doorlopen: Voordelen voor gemeenten Omdat JESSICA uitgaat van een revolverend karakter kunnen gemeenten meerdere keren gebruik maken van hetzelfde kapitaal. Dus kunnen op de lange termijn meer projecten worden ondersteund; Als gemeenten zelfstandig een voldoende groot investeringspotentieel hebben kan een eigen gemeentelijk ontwikkelingsfonds worden opgericht. Dat betekent dat daarmee middelen zullen revolveren binnen de stadsgrens. Daarmee verzekert een stad zich van een zeer langjarig investeringspotentieel; Het fonds kan worden gebruikt om de eigen gemeentelijke beleidsprioriteiten en prioritaire projecten effectiever te realiseren (bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen, duurzaamheid, starterspanden, verbetering particuliere woningvoorraad etc); JESSICA betekent dat het eigen vermogen voor een project kan worden vergroot, tegen gunstige voorwaarden. Dit betekent een triggerfunctie voor private partijen en financiële instituties waarmee met name publiek-private projecten sneller van de grond kunnen komen; Door inbreng van de middelen vanuit JESSICA wordt het investeringsrisico voor de gemeenten verkleind, waardoor zij met hetzelfde geld nu meer ontwikkelingen tegelijkertijd kunnen ondersteunen; Een lening die via JESSICA wordt afgegeven komt niet op de balans van de gemeente te staan. Janbart van Ginkel T E Damo Holt T E

4 JESSICA voor de private markt? In deze info-sheet wordt ingegaan op de specifieke voordelen van het instrument JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) voor de private sector. Het belangrijkste voordeel is dat stedelijke ontwikkeling weer mogelijk wordt gemaakt in een tijd waarin juist de financierbaarheid van projecten onder druk staat. JESSICA is geen nieuwe pot met geld, maar een andere denk- en handelwijze om met beschikbare en/of toekomstige financiële middelen (uit de Europese Structuurfondsen, EFRO) om te gaan. JESSICA kan geld verstrekken door middel van (achtergestelde) leningen, garanties en participaties. Dit gebeurt door het oprichten van een stadsontwikkelingsfonds (urban development fund, of udf). Er kan meer volume beschikbaar komen, tegen lagere rentes en gunstige aflossingsvoorwaarden. Voor private partijen kan JESSICA interessant zijn op projectniveau (als projectindiener of partner in een project) of op fondsniveau (als participant in een investeringsfonds). Om te beoordelen of projecten in aanmerking komen kan onderstaande beslisboom worden doorlopen: Voordelen voor private partijen JESSICA betekent dat het eigen vermogen voor een project kan worden vergroot, tegen gunstige voorwaarden. Dit betekent een triggerfunctie voor beleggers/investeerders en financiële instituties (betere leverage ) om eerder mee te doen waardoor projecten sneller van de grond kunnen komen; Door inbreng van de middelen (bijvoorbeeld achtergestelde leningen, of garantstellingen) vanuit JESSICA worden de risico s voor de private partners verkleind; Omdat JESSICA een revolverend fonds is, zal terugbetaald vermogen opnieuw in een betreffend project of gebied geïnvesteerd kunnen worden: de publieke sector als partner in het project borgt daarmee haar langdurige betrokkenheid en het betekent een verdubbeling van de mogelijke publieke investeringen over de lange termijn. Projecten waar JESSICA bij uitstek voor geschikt is zijn bijvoorbeeld de benodigde voorinvesteringen in herontwikkelingslocaties, industrieel/cultuurhistorisch erfgoed, verduurzaming van gebouwen, etc. JESSICA biedt beleggers/investeerders en financiers een nieuwe propositie: een investeringsfonds dat investeert in Nederlandse gemeenten en vastgoed, of een investeringsfonds met een specifiek thema zoals duurzaamheid of een gebiedsontwikkeling.

5 Janbart van Ginkel T E Damo Holt T E

6 JESSICA voor woningcorporaties? JESSICA staat voor Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas. Wat zijn de voordelen voor woningcorporaties? Het belangrijkste is dat stedelijke ontwikkeling door middel van JESSICA weer mogelijk gemaakt wordt in een tijd waarin juist de financierbaarheid van projecten onder druk staat. JESSICA staat voor een andere denk- en handelwijze om met beschikbare en/of toekomstige financiële middelen (uit de Europese Structuurfondsen, EFRO) om te gaan. JESSICA is een financieringsvehikel dat geld kan verstrekken door middel van leningen, achtergestelde leningen, garanties en participaties. Dit gebeurt door het oprichten van een stadsontwikkelingsfonds (urban development fund, of udf). Er kan meer volume beschikbaar komen, tegen lagere rentes en gunstige aflossingsvoorwaarden. Om te beoordelen of projecten in aanmerking komen voor JESSICA kan onderstaande beslisboom worden doorlopen: Voordelen voor woningcorporaties Op basis van de laatste Europese richtlijnen mogen corporaties bijvoorbeeld simpel gezegd- niet langer hun voorrechten inzetten om commerciële projecten (niet-diensten van Algemeen Economisch Belang) te ontwikkelen. JESSICA kan hiervoor worden ingezet in plaats van middelen op de kapitaalmarkt te moeten aantrekken tegen hogere tarieven en striktere condities waardoor projecten eerder haalbaar worden; Daarmee worden voorinvesteringen beter mogelijk gemaakt in projecten zoals de herontwikkeling van oude fabriekpanden, starterspanden of de ontwikkeling van de plint van grotere complexen; JESSICA betekent dat het eigen vermogen voor een project kan worden vergroot, tegen gunstige voorwaarden. Dit betekent een triggerfunctie voor financiële instituties (betere leverage ) om eerder mee te doen waardoor projecten sneller van de grond kunnen komen. Zo kunnen corporaties sneller hun huidige voorraad kunnen aanpakken en vergroten (herontwikkeling, restauratie, sloop-nieuwbouw). Samen met de gemeente kan bijvoorbeeld ook een verduurzamingsfonds worden opgericht. Door inbreng van de middelen (bijvoorbeeld achtergestelde leningen, of garantstellingen) vanuit JESSICA wordt het risicoprofiel voor de corporaties verkleind. Janbart van Ginkel T E Damo Holt T E

7 Voor meer informatie Meer weten over JESSICA? Neem contact met ons op: Janbart van Ginkel T E Damo Holt T E ECORYS Nederland BV Postbus AD Rotterdam Bezoekadres Watermanweg GG Rotterdam T F E W

Praktijkervaringen met Revolverende Fondsen (mede op basis van EFRO) Antwoorden op veelgestelde vragen

Praktijkervaringen met Revolverende Fondsen (mede op basis van EFRO) Antwoorden op veelgestelde vragen Praktijkervaringen met Revolverende Fondsen (mede op basis van EFRO) Antwoorden op veelgestelde vragen In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Algemene disclaimer:

Nadere informatie

Inventarisatie financieringsconstructies

Inventarisatie financieringsconstructies Inventarisatie financieringsconstructies anders denken en doen Opdrachtgever: Agentschap NL Rotterdam, december 2010 Inventarisatie financieringsconstructies anders denken en doen Opdrachtgever: Agentschap

Nadere informatie

Revolverende fondsen in Nederland

Revolverende fondsen in Nederland Revolverende fondsen in Nederland Oude wijn in nieuwe zakken of een baanbrekende aanpak? Edwin Netjes & Hendrik van der Meulen Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Een fonds als doel of als middel? 3. Een fonds

Nadere informatie

Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap!

Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap! Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap! 6 Voorwoord Energieprojecten, de volgende stap! In de afgelopen jaren heeft de reeks IPO publicaties Slim Financieren de basisbegrippen en uitgangspunten

Nadere informatie

Financiering van gebiedsontwikkeling

Financiering van gebiedsontwikkeling Financiering van gebiedsontwikkeling De nieuwe rol van vastgoedbeleggers en gemeenten Roosmarijn Hegeman roosmarijn.hegeman@gmail.com Masterscriptie MSRE Specialisatie: Gebiedsontwikkeling Begeleider:

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk)

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING IN EEN ANDERE REALITEIT: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor praktijk

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Management Samenvatting

Management Samenvatting Management Samenvatting Heroriëntatie Duurzame Energiemaatschappij Flevoland (DE on) Inleiding Het concept DE on is in de periode medio 2010 medio 2012 ontwikkeld als antwoord op de statenmotie uit 2009

Nadere informatie

CITYDEAL DEVENTER WONING ABONNEMENT. Energieneutraal bereikbaar voor iedereen

CITYDEAL DEVENTER WONING ABONNEMENT. Energieneutraal bereikbaar voor iedereen CITYDEAL DEVENTER WONING ABONNEMENT Energieneutraal bereikbaar voor iedereen WAT IS DE CITY DEAL? 1 2 3 4 5 6 7 Deventer is in 2030 energieneutraal door gezamenlijke actie van burgers, bedrijven, (kennis)

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Subsidies in bedrijf. Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging

Subsidies in bedrijf. Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging Nummer 48, november 2012, Jaargang 15 Subsidies in bedrijf Nieuwsbrief voor een helder beeld van subsidieregelingen Prinsjesdag 2012: het Nederlandse subsidielandschap is in beweging Het is duidelijk dat

Nadere informatie

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden

Het investeringsplan. Vragen en antwoorden Het investeringsplan Vragen en antwoorden Inhoud 1. In welke zin is deze investeringsbenadering nieuw en anders?... 2 2. Waarom een nieuw Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI)?... 2 3.

Nadere informatie

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor Toekomstfonds

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor Toekomstfonds Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor Toekomstfonds Inleiding Beschrijving regeling In najaar 2014 is naar aanleiding van de motie Pechtold (mede ondertekend door Zijlstra, Samson, Slob en

Nadere informatie

(Anders) financieren. Financieringsmogelijkheden voor schoolbesturen

(Anders) financieren. Financieringsmogelijkheden voor schoolbesturen (Anders) financieren Financieringsmogelijkheden voor schoolbesturen In deze reeks verschijnen ook: Stappenplan Zorgvuldige Overdracht Agenda voor lokaal overleg Competent Opdrachtgever Inzicht in de bekwaamheid

Nadere informatie

Financieringsconstructies en duurzaamheid

Financieringsconstructies en duurzaamheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Financieringsconstructies en duurzaamheid Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Masterplan Groningen Energieneutraal

Masterplan Groningen Energieneutraal Masterplan Groningen Energieneutraal Lokale ambities harder nodig dan ooit Nu klimaatverandering nationaal minder hoog op de politieke agenda staat, is het belang van actief en slagvaardig klimaatbeleid

Nadere informatie

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari)

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) Beleggers in kaart is een voortschrijdend document en bevat de tot op heden verzamelde informatie uit de diverse bijeenkomsten over het aantrekken van beleggers in

Nadere informatie

INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < >

INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < > Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> INSTRUCTIES Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < > Zie voor meer opties het menu onderaan de pagina De inhoud Klik

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Kort woordenboek financieringsmogelijkheden

Slim financieren duurzame energie Kort woordenboek financieringsmogelijkheden Slim financieren duurzame energie Kort woordenboek financieringsmogelijkheden voor energieprojecten voor overheden 2 Voorwoord Slim financieren duurzame energie: laten we van elkaar leren! Financieren

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

NULMETING INFORMAL INVESTMENT

NULMETING INFORMAL INVESTMENT NULMETING INFORMAL INVESTMENT Eindrapport Uitgebracht op verzoek van Business Angels Netwerk Nederland Amersfoort, 18 januari 2011 Inhoud VOORWOORD 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Doelstelling en

Nadere informatie

Eindadvies Tafel Duurzaamheid en Woonlasten fase 2

Eindadvies Tafel Duurzaamheid en Woonlasten fase 2 Eindadvies Tafel Duurzaamheid en Woonlasten fase 2 Onderdeel van MIRT-onderzoek stimuleren stedelijk wonen/ verstedelijking Betreft : Tafel Duurzaamheid en Woonlasten Datum : 23 juni 2015 Voorzitter: Gerard

Nadere informatie

Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM

Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM EUMEDION symposium november 2013 Voorzitter, Dank voor uw uitnodiging om vanmiddag een bijdrage te mogen leveren aan uw symposium. Het onderwerp van vanmiddag

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

Wurkje foar Fryslân. Samenvatting. mei inoar, mei hert en siel. Wurkje foar Fryslân 1

Wurkje foar Fryslân. Samenvatting. mei inoar, mei hert en siel. Wurkje foar Fryslân 1 Wurkje foar Fryslân Samenvatting mei inoar, mei hert en siel Wurkje foar Fryslân 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Investeren in een sterker Fryslân 5 2. Hoe de agenda tot stand is gekomen 6 Wurkje foar Fryslân,

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie