Werk direct Werktraject Participatie Kwetsbare jongeren Sociale innovatie. Inspiratiegids voor sociale partners. Werken naar werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werk direct Werktraject Participatie Kwetsbare jongeren Sociale innovatie. Inspiratiegids voor sociale partners. Werken naar werk"

Transcriptie

1 Werken naar werk Oktober 2013, tweede druk Werk direct Werktraject Participatie Kwetsbare jongeren Sociale innovatie

2 In deze uitgave Dienstverleningsconcept, aanbod aan de werkzoekende Werk direct 6 Kinderverzorgers vervullen behoefte in de ouderenzorg 8 Overzicht instrumenten 10 Westland heeft werk werkt Werktraject 12 PostNL looft constructie Combiwerk en gemeente Delft 14 Soms maakt één mens het verschil 16 Overzicht instrumenten Participatie 18 Stunt biedt kansen en verrijkt de stad 20 Overzicht instrumenten 22 Werkzoekenden verhelpen vrijwilligersnood bij sportclubs 24 Overzicht instrumenten Kwetsbare jongeren 28 Geïntegreerde aanpak helpt jongeren aan het werk 30 Overzicht instrumenten Sociale Innovatie 32 Ziekenhuis biedt mensen graag een nieuwe kans 34 Bedrijf & Samenleving inspireert: Niet te veel papier, handen uit de mouwen! 35 Pilot max. WW: Schoolvoorbeeld van regionale samenwerking 8 28 Colofon Delft Activeert is een eenmalige uitgave van de gemeente Delft. Coördinatie: Wouter van den Berg Teksten: gemeente Delft, De TekstGroep Fotografie: Erwin Dijkgraaf, Charles Borsboom, gemeente Delft, Shutterstock Grafische vormgeving: Delta3, Den Haag Voorwoord De gemeente zet voluit in op werk voor alle Delftenaren. We vinden dat alle mensen die dat kunnen, economisch zelfstandig moeten zijn. Als werknemer, als ondernemer of actief op weg naar een van die twee. We willen dat jonge mensen hun school met een goed diploma afronden, om straks een goede plek op de arbeidsmarkt te kunnen vinden. En we willen dat degenen die er niet in slagen om economisch zelfstandig te zijn, zich op een andere manier inzetten. Voor een ander. Voor de stad. Met grote rijksbezuinigingen en aanpassingen in onder andere het ontslagrecht, de Wwb en met de nieuwe Participatiewet voor de boeg, zoekt de gemeente samen met werkgevers, gemeenten in de regio en andere partijen naar zoveel mogelijk kansen en oplossingen voor werkgelegenheid en participatie. Zo helpen we burgers hun weg weer te vinden naar de arbeidsmarkt en ondersteunen we de lokale en regionale economie. Hoe werken onze standpunten, projecten en programma s uit in de praktijk? Daarover leest u meer in deze Inspiratiegids. We brengen in deze gids de dienstverlening van de gemeente in beeld door de ogen van de werkgevers, sociale partners en de burgers die het betreft. Daarbij hebben we vooral aandacht voor de kansen die werkgevers en sociale partners willen bieden op gebied van re-integratie en activering. Anders gezegd: we laten de mensen uit de praktijk hun eigen verhaal vertellen. Ik hoop dat u na het lezen van deze verhalen, met mij concludeert dat we in Delft al valt er zeker nog winst te boeken op de goede weg zijn met onze directe insteek. Een insteek waarbij iédereen iets doet voor een ander of voor de stad. Een insteek waarbij we inzetten op de eigen kracht van burgers. We vragen iets terug voor de ondersteuning die we bieden: de actieve inzet van mensen om zélf hun weg omhoog te vinden. September 2013 Stephan Brandligt wethouder participatie 3

3 Dienstverleningsconcept Aanbod aan de werkzoekende VOLWASSENEN Activeringsperiode GEMEENTE aanvraag uitkering Direct werk GEMEENTE beoordeling JONGEREN Zoekperiode Werkzoekende heeft geen ander inkomen 4 Delft ACTIVEERT Werkzoekende gaat zelf opzoek naar werk Werktraject Participatie Gemeente beoordeelt of werkzoekende recht heeft op een uitkering Werkzoekende is actief, gemeente ondersteunt waar nodig 5

4 Interview Werk direct Kinderverzorgers vervullen behoefte in de ouderenzorg Zorg is naast handel, leisure/horeca en tuinbouw een speerpuntsector in de regionale werkgeversbenadering van de arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. De elf gemeenten in dat gebied benaderen werkgevers niet meer apart, maar gezamenlijk via accountmanagers voor de hele regio. Delft is binnen dit verband de gemeentelijke trekker voor de zorgsector en Zorgorganisatie Pieter van Foreest een van de organisaties die mensen daarin nieuwe kansen biedt. Met de gemeente Delft hebben we al lang geregeld contact en sinds vorig jaar selecteert het UWV kandidaten uit de doelgroep Werk direct, die dus geen afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zegt Helma Nederlof van de afdeling Ontwikkelen & Leren van Pieter van Foreest. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een traject om mensen uit de kinderzorg om te scholen tot verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg). Nu door de crisis de kinderopvang onder druk staat, raken steeds meer mensen in die branche werkloos. En wat blijkt? Hun profiel lijkt op dat van de IG ers die actief zijn in de ouderenzorg, waar de behoefte aan mensen juist stijgt. Sprankelende karakters Het is volgens haar collega Ellie Ham een absolute win/winsituatie: Ook al zijn er naast duidelijke overeenkomsten ook verschillen, zoals in verpleegkundige vaardigheden. Bovendien heeft de ene categorie mensen ooit een bewuste keuze gemaakt voor kinderen, terwijl de anderen zich van meet af aan om ouderen wilden bekommeren. Een competentie die ze met elkaar delen is dat ze goed met mensen kunnen omgaan en over het algemeen een sprankelend karakter hebben. Dat maakt de overstap makkelijker, al zullen er vast wel een paar mensen tussen zitten, die tijdens de omscholing tot de conclusie komen dat ze toch liever met kinderen werken. In juni 2013 zijn al zo n 75 mensen bezig met het omscholingstraject. Via open sollicitaties en de selecties die het UWV maakt, stelt Pieter van Foreest groepen kandidaten samen die worden uitgenodigd voor een presentatie over wat het werk met ouderen precies inhoudt. Wie na afloop nog steeds enthousiast is om een carrièremove te maken, is welkom op een zogeheten doedag in een van de locaties van Pieter van Foreest. De bedoeling is dat vervolgens vier keer per jaar een groep van 25 kandidaten begint aan een proefplaatsing van drie maanden op basis van een loonkostensubsidie; dit wil zeggen met behoud van uitkering. Een pittig traject Nederlof: Gedurende dit voortraject gaan ze een dag per week naar het ROC Mondriaan hier in Delft voor hun opleiding. En als na drie maanden zowel de kandidaten als wij enthousiast zijn en besluiten met elkaar door te willen gaan, sluiten we een leerarbeidsovereenkomst en komen ze dus bij ons in dienst. Uiteraard gaat ook het opleidingstraject dan verder en gaan ze naast hun werk op een van onze locaties naar school. Dat is best een pittig traject, want dat is een opleiding op mbo-niveau 3 of 4 en dat duurt anderhalf jaar. De nieuwkomers binnen Pieter van Foreest gaan aan de slag in een van de verzorgingshuizen, verpleeghuizen of in de thuiszorg in Delft, Westland of Oostland. Uiteraard is dat voor beide partijen even wennen, maar voor de kersverse IG ers is het een voordeel dat ze in groepjes binnenkomen op hun nieuwe werkomgeving. En daar zijn ze blij met de extra mensen, want de behoefte aan meer handen om het werk te doen is groot en groeit, terwijl het behoorlijk lastig is om gediplomeerde collega s te vinden, aldus Ham. Win/win/win De eerste opleiding is in december van vorig jaar gestart en sindsdien zijn er al drie groepen aangenomen. Dus niet alleen de behoefte, maar ook de belangstelling voor deze manier van begeleiding Daar steken we veel tijd in is dus groot. Evenals het Helma Nederlof (l) en Ellie Ham enthousiasme, dus we worden er allemaal beter van, besluit Nederlof. Wij krijgen steeds meer vakbekwame mensen, zij hebben weer betaald en zeer gewaardeerd werk en de ouderen worden goed verzorgd. Het is dus meer dan win/win, het is eigenlijk win/ win/win. De behoefte aan meer handen om het werk te doen is groot en groeit 6 Delft ACTIVEERT 7

5 Sollicitatieclub Werk Direct Jongeren Activeringsperiode/ Zoekperiode Mensen uit Delft met een uitkering vanuit de Wet Werk en Bijstand of niet-uitkeringsgerechtigden (NUG) met een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt nemen deel aan de sollicitatieclub. Het doel: deelnemers de benodigde vaardigheden aanleren die nodig zijn om zelfstandig een betaalde baan te vinden. Ongeschoold of hoog opgeleid? Dit maakt niet uit, mits je maar enigszins computervaardig bent en de Nederlandse taal voldoende machtig bent!. Deelnemers aan de sollicitatieclub krijgen zes weken lang nuttige en praktische adviezen over slim solliciteren. Uiteraard komen hier CV en sollicitatiebrieven aan bod. Maar het gaat veel verder: denk aan trainingen, zoals het gebruik van social media, presentatieen gespreksvaardigheden, het zoeken van vacatures en het gebruiken van je netwerk. Daarnaast worden interne en externe partners ingezet, zoals collega s van BBZ en het Werkgeversservicepunt, uitzendbureaus en werkgevers.. Insteek is om mensen zoveel mogelijk zelf hun weg naar werk te vinden, waarbij maximaal gebruik kan worden gemaakt van het brede instrumentarium waarover de consulenten beschikken. De consulenten coachen en wijzen de deelnemers op een actieve en open houding. Uiteindelijk zijn het de deelnemers zelf die een baan moeten vinden. De groepsdynamiek en de verscheidenheid van niveaus zorgt ook voor een stimulerende werking waarbij mensen elkaar helpen en ondersteunen. Resultaat: Hoe langer je in een uitkering zit, hoe moeilijker het wordt om weer aan werk te komen. De sollicitatieclub geeft Delftenaren de mogelijkheid om zo snel mogelijk een baan te vinden. Doelgroep: Het instrument staat open voor iedere Delftenaar met een WWB-uitkering of nietuitkeringsgerechtigden die staan ingeschreven als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf. Uitzendbureaus Tempo Team, Randstad, Timing, Start, Manpower en LUBA, Werkgeversservicepunt. Werk Direct Werktraject Participatie Jongeren De gemeente Delft heeft als uitgangspunt dat Delftenaren die een uitkering aanvragen zich eerst zelf inspannen om weer aan het werk te komen of terug naar school te gaan. Wie een aanvraag doet voor een uitkering, krijgt kort daarop een gesprek met een gemeentelijk consulent. De consulent legt uit dat het belangrijk is om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Gaat het om een jongere zonder startkwalificatie, dan wordt uitgelegd dat een startkwalificatie de kansen aanzienlijk verhoogt. In het gesprek krijgen werkzoekenden opdrachten mee die zij zelfstandig moeten uitvoeren. Zo moeten zij zich bijvoorbeeld inschrijven op een vacaturesite of zich melden bij de Financiële Winkel. In die periode is er nog geen sprake van een uitkering. De periode van vier weken noemen we voor personen jonger dan 27 jaar zoekperiode, en voor ouderen activeringsperiode. Als na vier weken blijkt dat de klant zich niet voldoende heeft ingespannen, dan krijgen zij een korting op de uitkering. Resultaat: Door de zelfredzaamheid te stimuleren zijn meer Delftenaren zelfstandig in staat werk te vinden of terug te keren naar school. Hierdoor hoeven minderen Delftenaren een beroep te doen op een uitkering. Doelgroep: Alle Delftenaren die een WWB-uitkering aanvragen. Arbeidsmarktprojecten Werk Direct Werktraject Participatie Het Werkgeverservicepunt zet regelmatig arbeidsmarktprojecten op met werkgevers. Werkgevers kunnen daarbij gebruik maken van faciliteiten die de gemeente biedt, zoals leerwerk-arrangementen, loonkostensubsidie, no-risk polissen en proefplaatsingen. Twee voorbeelden van vele arbeidsmarktprojecten die de gemeente Delft heeft opgezet zijn die bij Zandvliet Vleeswaren en PLQ. Zandvliet Vleeswaren Zandvliet Vleeswaren is een hypermodern productiebedrijf uit Delft dat vleeswaren maakt voor de traditionele slager, de industrie en de retailmarkt. Bij dit bedrijf heeft de gemeente mogelijkheden om WWB-kandidaten te plaatsen. Na een proefperiode van zes weken, waarin de kandidaat met behoud van uitkering werkt, gaan kandidaten aan de slag als productiemedewerker op basis van een half jaarcontract. Jobcoaching gebeurt door de werkgever zelf. PLQ PLQ heeft een kledingsorteercentrum (Hits Services) geopend in Den Hoorn. Het bedrijf wil Delftenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven op een toekomst en een eigen inkomen. Via proefplaatsingen krijgen deelnemers aan het project een kans om een jaarcontract te verdienen. Resultaat: Via arbeidsmarktprojecten krijgen Delftenaren de kans om duurzaam uit de uitkering te stromen. Doelgroep: Delftenaren met een WWBuitkering die gemotiveerd zijn en in staat zijn om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Sagènn Directe Bemiddeling Werk Direct Sagènn richt zich op kandidaten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Bij deze doelgroep mag geen sprake zijn van belemmeringen voor deelname aan werk. Het startpunt is een uitgebreide Dariuz-diagnose. In sommige gevallen is slechts dat laatste duwtje in de rug nodig om aan de slag te gaan op een reguliere werkplek. Een vaste jobhunter zoekt naar een passende baan. Sagènn zet ook gericht workshops in. Daarin staan solliciteren en presenteren, rollen spellen en zelfreflectie centraal. Naast de workshops in groepen werkt iedere deelnemer zelfstandig aan individuele sollicitatiedoelen. In de praktijk blijkt dat veel Delftenaren, na een aanvankelijk succesvolle plaatsing, een terugval krijgen. Om dit te voorkomen biedt Sagènn jobcoach-activiteiten aan. Jobcoaching zorgt ervoor dat de uitstroomresultaten ook duurzaam zijn. Het is de bedoeling dat direct bemiddelbare deelnemers binnen zes maanden worden geplaatst op een reguliere baan. Resultaat: Deelnemers worden via Sagènn weer uitkeringsonafhankelijk en kunnen weer invulling geven aan hun leven. Doelgroep: Het instrument is bedoeld voor Delftenaren met een WWB-uitkering, een goed CV en een startkwalificatie én die geen belemmeringen hebben die regulier werk in de weg staan. Sagènn Re-integratie B.V. Zandvliet Vleeswaren en PLQ 8 Delft ACTIVeert 9

6 Interview Werk direct Westland heeft werk werkt Westland heeft werk is een vorig jaar gestart samenwerkingsverband van twee uitzendbureaus, gemeentelijke Werkpleinen, onder meer die van Delft, en de sociale werkvoorziening Patijnenburg in Naaldwijk. De gemeenten leveren mensen die (weer) aan het werk kunnen. Na een lastige start, nu een groeiend succes, want Westland heeft werk! Raar, zoveel arbeidsmigranten in de glastuinbouw terwijl hier mensen rondlopen die het werk zouden kunnen doen. Zo vat projectleider Desiree Curfs het algemene gevoel samen dat inspireerde tot de oprichting van het samenwerkingsverband Westland heeft werk. Aanvankelijk was er veel scepsis onder tuinbouwondernemers. Tja, het is niet voor niets dat we met buiten landers werken, schamperden de kwekers. Maar wij zeiden: geef ons een kans om uitkeringsgerechtigden in te zetten, want wij dragen als gemeenschap alle lasten, zegt Curfs. Jullie hebben de banen, wij de mensen. Niks doen is geen optie Samen met EG Personeelsdiensten en GJ Personeelsdiensten werd twee jaar geleden de project-bv Westland heeft werk opgericht. Omliggende gemeenten, zoals Delft, Den Haag, Rotterdam en Rijswijk, moesten goede kandidaten selecteren, vervoersbelemmeringen oplossen, hun sanctiebeleid afstemmen en handhaven als de werknemers er met de pet naar zouden gooien. Het sociale werkplaatsbedrijf Patijnenburg kende de werkgevers en van hieruit wordt het project geleid. Maar bij alle partijen bestonden vooroordelen. Remmert Keizer van GJ Personeelsdiensten: Werkgevers vonden dat gemeenten de ondernemerswereld niet kenden. Ook hadden ze geen hoge pet op van mensen met een uitkering. Die hadden op hun beurt een negatief beeld van het werk in kassen. Maar als je elkaar niet opzoekt, verandert er niks. En: niks doen, is geen optie. Ook hoger opgeleiden met een uitkering werden ingezet. Die moesten gewoon in een productieomgeving beginnen, maar hadden wel zicht op doorstroming naar hogere functies. Bovendien, in de tuinbouw begint iedereen op de werkvloer, ook de directeur. Een mooie testcase of iemand wel van het tuinbouwbedrijf en de -producten houdt, vindt Curfs. Succes dankzij samenwerking Volgens intermediair Keizer is het succes van het initiatief te danken aan de samenwerking tussen gemeenten, werkzoekenden en ondernemers. Samen optrekken en transparant zijn naar elkaar, dát is de formule. Maar de werkgever staat bij ons centraal. Die zien wij als opdrachtgever. Dat is de klant die aangeeft wat hij zoekt. Dus hebben we eerst eens een toertje gemaakt met de accountmanagers. Die hadden het steeds over tomatenfabrieken en moesten nog ervaren wat het werk inhoudt. Werkgevers bleken aangenaam verrast door de inzet. Curfs: Bovendien kregen ze meer inzicht in wat het is om gedwongen in een uitkeringssituatie te zitten. Want er zijn ook mensen die het vreselijk vinden om hun hand op te houden. We krijgen zelfs vanuit Groningen smeekbedes om hier te mogen komen werken. Ondernemers waren bijvoorbeeld onder de indruk van een reactie van een vader die nu zijn kinderen weer eens op een uitje naar McDonalds kon trakteren. Traject voor 50-plussers Curfs erkent dat de situatie in Nederland door de jaren heen is scheefgegroeid. In de grote steden zijn hele wijken waar niemand werkt. Kinderen krijgen daar geen voorbeeld van gezinsleden die s morgens naar hun werk gaan, die verantwoordelijk zijn voor een taak. Tja, waar is het misgegaan? Iedereen die daarover wat zegt, krijgt van mij gelijk. Maar we moeten er in elk geval iets aan doen. Dus hebben wij met elkaar het initiatief genomen. En met succes. We gaan nu ook een project in het Oostland starten. Daar liggen vooral voor Rotterdammers kansen. Daarnaast zijn we bezig een nieuw traject op te zetten voor 50-plussers. Keizer merkt dat de gemeenten enthousiast zijn: Wij kennen de ondernemers en de gemeenten maken daar goed gebruik van. We worden steeds vaker benaderd om mensen aan het werk te helpen. Iedereen is doordrongen van het belang om samen aan dit sociaal-maatschappelijke vraagstuk te werken. Consulenten van gemeenten maken het ook duidelijk aan mensen die voor een uitkering komen: tegenover rechten staan ook plichten. Er wordt gehandhaafd en beleid uitgevoerd. Dat zorgt ook voor een stimulans. Mensen gaan dan serieuzer op een baan uit. Politieke hobbels Toch zijn er ook nog politieke hobbels te nemen. Keizer: Er moet een duidelijk verschil zijn tussen een uitkering krijgen en voor salaris werken. Curfs weet dat het in sommige wijken heel normaal Remmert Keizer (l) en Desiree Curfs zien samenwerking als sleutel tot succes: de kwekers hebben de banen, wij de mensen. wordt gevonden om van een uitkering te leven. We moeten dus ook aan de mentaliteit werken, vindt ze. Een afgestudeerde die geen tomaten wil gaan plukken? Tegen zo iemand zeg ik: waarom zou ik jouw uitkering betalen? Wij kennen de ondernemers en de gemeenten maken daar goed gebruik van 10 Delft ACTIVEERT 11

7 Interview Werktraject PostNL looft constructie Combiwerk en gemeente Delft Elkaar helpen De projectleider staat geregeld in contact met medewerkers uit de sorteer-en distributiecentra en ziet wat de arbeidkansen met langdurig werklozen kan doen. Ze komen vaak wat onwennig binnen en in het begin verlopen de uitvoerende werkzaamheden voornamelijk sorteren wat stroef. Dat is begrijpelijk, want de meesten hebben lange tijd thuis gezeten. Maar na een week herken je ze nauwelijks meer terug. Als zij hun werkpatroon eenmaal hebben gevonden en de knop is om, dan maken ze een enorme groeispurt. Het feit dat ze weer een dagbesteding hebben en nuttig bezig zijn, geeft een enorme boost aan hun zelfvertrouwen. Daarom ontstaan er geregeld hechte relaties tussen hen en ons. We helpen elkaar. PostNL Pakketten realiseert achttien nieuwe sorteercentra in Nederland waarin zij werkgelegenheid aan bijstandsgerechtigden bieden. Elf daarvan waren al operationeel, de twaalfde werd op 15 juli in Delft geopend. Dat lang durig werkzoekenden daar weer een arbeidsplek vinden, is onder meer te danken aan de professionele constructie die de gemeente Delft en Combiwerk samen met het bedrijf hebben opgezet. Een aantal jaar geleden zijn we begonnen met de gedeeltelijke uitbesteding van onze personele bezetting, vertelt Wietske Kamsma, projectleider Uitbesteding Arbeid bij PostNL Pakketten. In eerste instantie alleen aan commerciële partijen. Toen we kansen zagen om een maatschappelijke bijdrage te leveren via een re-integratieproces én tegelijkertijd onszelf te versterken, zijn we daarmee gestart in onze nieuwe sorteer- en distributiecentra. Op die locaties is onze personele bezetting gedeeltelijk uitbesteed aan SW-bedrijven en gemeenten. Er werken nu gemiddeld veertig WSW ers en evenveel WWB ers per centrum. Maatschappelijke re-integratietaak Het contact met de gemeente Delft kwam voort uit gesprekken met de gemeente Den Haag. De gemeenten in de regio werken goed samen op het terrein van re-integratie. Daardoor werd ook Delft snel betrokken bij dit initiatief. Vanaf dat moment was het voor alle partijen snel geregeld. De re-integratielijnen die Delft in de stad heeft uitgezet, passen bij onze plannen en de constructie met Combiwerk is ideaal voor bedrijven die willen participeren in re-integratieprojecten voor de arbeidsmarkt. Combiwerk draagt de werknemers aan kandidaten uit gemeente en SW-bedrijven in Delft en Den Haag en begeleidt hen op de werkvloer. Het is een professionele en krachtige organisatie, constateert Kamsma. En cruciaal: Combiwerk krijgt van de gemeente de ruimte die nodig is om de belangrijke maatschappelijke re-integratietaak in te vullen. Toch is het jammer, aldus Kamsma dat gemeenten zo verschillend werken. De samenwerking in Delft kwam relatief makkelijk tot stand, maar dat is niet overal zo. We moeten elke keer naar de lokale mogelijkheden kijken, omdat de constructie tussen gemeenten en SW-bedrijven overal anders is. Op dat gebied kunnen zeker nog flinke efficiëntieslagen worden gemaakt. Van driehoek naar vierkant Over de werknemers die via PostNL weer de arbeidsmarkt betreden, is het bedrijf tevreden. We steken veel tijd en energie in de opzet van re-integratiekansen en de mensen zelf. De eerste twee maanden behouden ze hun uitkering, daarna komen ze bij Combiwerk onder contract te staan. De grote winst is dat ze weer een dagbesteding hebben. Dat is schadebeperkend voor de gemeente en een vooruitgang voor de voormalige werklozen, aldus Kamsma. Het doel is om langdurig werklozen via deze weg zoveel mogelijk uit te laten stromen naar regulier werk. Daarom zoekt PostNL naar mogelijkheden om de driehoek tussen gemeente, SW-bedrijf en commercieel bedrijf om te zetten naar een vierkant door er uitzendbureaus bij te betrekken. Kamsma: Zij hebben de benodigde kennis en een veel groter netwerk in de arbeidsmarkt dan wij met z n allen. Ik weet zeker dat zij kunnen bijdragen aan dit soort trajecten. We steken veel tijd en energie in de opzet van re-integratiekansen en de mensen zelf. Via het re-integratieproces kan PostNL een maatschappelijke bijdrage leveren én zichzelf versterken, stelt Wietske Kamsma. 12 Delft ACTIVEERT 13

8 Interview Werktraject Soms maakt één mens het verschil Samen bereiken we heel wat De samenwerking tussen Combiwerk en ondernemers levert niet alleen werkzoekenden voordelen op in de vorm van een tijdelijke of permanente baan, maar kan ook gunstig uitpakken voor bedrijven. Dit ondervond schoonmaakbedrijf Workmate uit Amsterdam. Mes snijdt aan twee kanten Ikram is in elk geval tevreden. Hij doet het uitstekend en daar ben ik vanzelfsprekend blij mee. En zonder dat hij zich er precies van bewust is, heeft hij heel wat teweeggebracht; een sneeuwbaleffect. Want doordat het werken met Jamie me zo beviel en het contact met Combiwerk zo goed is geworden, ben ik opnieuw met Combiwerk gaan praten om te kijken hoe we onze samenwerking konden uitbreiden. Via hen heb ik nu meer mensen aan werk kunnen helpen. Eén ding kan Abdul Ahad Jamie niet worden ontzegd: initiatief. Als werkzoekende wist hij precies wat hij wilde, namelijk werken voor Workmate. Toen een vriend van hem daar een baan had gevonden, wist hij dat wil ik ook. Op een dag trok hij dan ook de stoute schoenen aan en klopte onverwacht bij Workmate aan met de mededeling dat hij graag een baan als schoonmaker wilde. Eigenaar Waseem Ikram was verrast door deze doortastende actie. Maar hij nam het verzoek van Jamie wel serieus. Netwerker van de maand Naar aanleiding van zijn verhaal ben ik contact gekomen met Combiwerk in Delft, vertelt hij. Hij vernam dat Jamie een assessment had gehad. Daaruit bleek dat hij gevoel voor verantwoordelijkheid heeft en zijn afspraken op tijd nakomt. Weliswaar heeft Jamie geen beroepsopleiding voltooid, maar een goed stel hersens heeft hij zeker wel. Zijn belangrijkste beperking is zijn gebrekkige kennis van de Nederlandse taal. Dat compenseert hij zoveel mogelijk door zijn doorzettingsvermogen en door zijn talent om te netwerken. Reden voor Combiwerk om hem als allereerste tot Netwerker van de Maand uit te roepen. Het gesprek tussen Workmate en Combiwerk heeft ertoe geleid dat Jamie nu alweer een paar maanden als schoonmaker aan de slag is bij een grote fast food keten in Rotterdam. Dit betekent om twee uur s nachts beginnen en s morgens naar huis wanneer anderen net zijn begonnen of nog onderweg zijn. Die uren vallen Jamie best zwaar, maar verzuimen doet hij niet. Bovendien ging ik twee keer per week s avonds van tot uur naar school om Nederlands te leren, zegt hij. Dat werd me echt te veel, dus gelukkig is dat nu met hulp van Combiwerk veranderd en volg ik die taallessen s middags. En het mes snijdt aan twee kanten, want als een opdrachtgever ineens een grote klus heeft of ik krijg een nieuwe grote klant in deze omgeving, dan kan ik er zó op rekenen dat Combiwerk daar mensen voor kan leveren. Dus als ondernemer ben ik dankzij de goede band met Combiwerk slagvaardiger en flexibeler. Daar staat natuurlijk wel wat tegenover, want niet iedereen is zoals Jamie. Het gaat niet altijd zonder slag of stoot. Mensen die een tijd uit de roulatie zijn geweest of zelfs afstand hebben tot de arbeidsmarkt, moeten meestal echt weer even wennen aan het arbeidsritme. Net als Combiwerk steek ook ik tijd en energie in het begeleiden, motiveren en stimuleren van de mensen die zij aandragen. Samen bereiken we heel wat. Van Amsterdam tot Maastricht Het initiatief van Jamie en de goede samenwerking met het Delftse Combiwerk hebben Ikram als ondernemer aan het denken gezet en op nieuwe ideeën gebracht: Workmate is door het hele land actief, vertelt hij. Dus op een gegeven moment dacht ik: waarom zou ik in andere steden ook niet eens gaan praten met SW-bedrijven? Ik ben begonnen in Amsterdam, maar ondertussen heb ik ook al gesprekken gehad in Eindhoven en Maastricht. Dan kunnen we straks overal snel schakelen! 14 Delft ACTIVEERT Het contact tussen Abdul Ahad Jamie (l) en Waseem Ikram heeft geleid tot een nauwe samenwerking tussen Combiwerk en Workmate. 15

9 Trajecten bij Werkplan Arbeidsintegratie Werk Direct Werktraject Jongeren Werkplan is al jaren een strategische partner van de gemeente Delft. Werkplan heeft twee soorten instrumenten: ritmeplekken en bemiddelingstrajecten. Ritmeplekken Als je werkloos raakt, is het belangrijk dat je het dag-nachtritme vasthoudt. Dit vergroot de kans op een nieuwe baan aanzienlijk. De gemeente speelt daar samen met Werkplan op in via werkritmeplekken. Uiteraard ligt de focus van de klant op het vinden van een nieuwe baan. Om in het ritme te blijven, werkt de deelnemer daarnaast drie dagdelen in een productieomgeving. Bemiddelingstrajecten De bemiddelingstrajecten kunnen maximaal een jaar duren. In een dergelijk traject is een deelnemer 32 uur per week actief bezig met werk, sport, trainingen, coaching en workshops. Het werkgedeelte vindt de eerste drie maanden plaats bij Werkplan Productie. Elke deelnemer krijgt een consulent en een accountmanager. Samen met de deelnemer gaan ze actief aan de slag om werk te vinden. Resultaat: Delftenaren die gebruik maken van een werkritmeplek stromen in principe binnen vier maanden weer uit naar regulier werk. Bij bemiddelingstrajecten stromen deelnemers binnen een jaar uit naar regulier werk. Doelgroep: De ritmeplekken zijn er voor Delftenaren met een WWB-uitkering die snel weer kunnen doorstromen naar regulier werk. Bij bemiddelingstrajecten ligt regulier werk ook weer in het verschiet, maar is er eerst enige begeleiding en coaching noodzakelijk. Werkplan Arbeidsintegratie Trajecten in de zorg Werktraject BBZ-trajectenArbeidsintegratie Werktraject Het BBZ (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) is er voor diverse doelgroepen: mensen met een WW- of bijstandsuitkering die als startend ondernemer aan de slag willen gaan; gevestigde ondernemers van 55 jaar die op jaarbasis een lager inkomen hebben dan de bijstandsnorm; gevestigde ondernemers met financiële problemen ondernemers die willen stoppen omdat de onderneming niet meer levensvatbaar is. De consulenten BBZ helpen met advies, begeleiding en soms een uitkering of het verstrekken van bedrijfskapitaal in de vorm van lening. Werk Direct Werktraject Er zijn verschillende mogelijkheden van financiële ondersteuning. De gemeente kan een bedrijfskrediet verstrekken in de vorm van een rentedragende lening om de nodige bedrijfsinvesteringen te doen. Daarnaast is Resultaat: Een onderneming die economisch levensvatbaar is en een ondernemer die uitkeringsonafhankelijk is. Een ondernemer op leeftijd die niet volledig afhankelijk wordt van de bijstand. Een ondernemer die een doorstart kan maken met zijn onderneming. Een ondernemer die op een goede manier zijn bedrijf kan beëindigen en aansluitend aanspraak kan maken op een uitkering. Doelgroep: Delftenaren die ondernemerszin en doorzettingsvermogen hebben en over voldoende taalniveau beschikken. Ondernemers vanaf 55 jaar. Ondernemers die willen doorstarten. Ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen Kamer van Koophandel, Ondernemersklankbord, Ondernemersplein, andere gemeenten Van Deel naar Heel het mogelijk om een aanvullende BBZ-lening te ontvangen, als aanvulling op de inkomsten uit de onderneming. Die lening is renteloos en duurt maximaal drie jaar. De behoefte aan personeel in de zorg gaat altijd in golfbewegingen. Het is echter zeker dat er op een gegeven moment altijd weer behoefte ontstaat aan handen aan het bed. Trajecten in de Zorg, onderdeel van het project Eigen Kracht, is een cursus, verzorgd door ROC Mondriaan. De bijeenkomsten vinden plaats in het woonzorgcentrum Die Buytenweye. In twaalf bijeenkomsten van 2,5 uur leert het ROC Mondriaan de deel nemers over werken en de mogelijkheden in de zorg. Het programma is heel praktijkgericht. Naast de 2,5 uur les, doen de deelnemers namelijk twaalf uur per week vrijwilligerswerk in Die Buytenweye. Resultaat: De deelnemers vergaren kennis over het werken in de zorg en leren hun eigen vaardigheden aan te scherpen. De cursus biedt inzicht in de mogelijkheden in de zorg. Soms levert de cursus zelf een baan op in de zorg (Leerwerktraject). Verschillende deelnemers zijn inmiddels aan de slag bij Pieter van Foreest, Careyn en het Reinier de Graaf Gasthuis. De gemeente wil Delftenaren met een aanvullende bijstandsuitkering helpen om rond te komen zonder die extra ondersteuning. Daarom stimuleert de gemeente deze parttimers in hun ontwikkeling en groei, zodat zij in staat zijn hun werk uit te bouwen tot een fulltime baan, of een andere betaalde fulltime baan aan te gaan. Soms lukt het om flexibel werk te vinden, naast de bestaande parttime baan. Resultaat: Parttimers die gedeeltelijk afhankelijk waren van een uitkering zijn helemaal onafhankelijk van een uitkering. Doelgroep: Parttimers die een aanvullende WWB-uitkering hebben en over voldoende potentieel beschikking om geheel uitkeringsonafhankelijk te worden. Doelgroep: Iedereen die gezond is en graag in de zorg aan de slag wil of wil ondervinden of werken in de zorg een reële optie is. Pieter van Foreest (Die Buytenweye), Careyn, Reinier de Graaf Gasthuis en ROC Mondriaan Parttimers kunnen gebruik maken van de contacten die de gemeente heeft in de regio om extra of ander werk te vinden. De gemeente geeft ook begeleiding bij sollicitaties. De contacten en begeleiding lopen via een accountmanager. In ruil voor de hulp van de accountmanager verwacht de gemeente dat deelnemers zich maximaal inspannen om zo min mogelijk gebruik te hoeven maken van een uitkering. 16 Delft ACTIVeert 17

10 Interview Participatie Stunt biedt kansen en verrijkt de stad Langdurig werklozen krijgen door Stichting Stunt via diverse stadsverrijkende projecten een kans om interessante en nuttige werkzaamheden uit te voeren. Zo worden onder de bezielende leiding van directeur Dick Holt uitzichtloze Hij vervolgt: Wij doen belangrijk werk voor de stad, dat anders niet zou gebeuren of waar commerciële bedrijven niet op inspelen. Bovendien versterken we het imago van de stad Delft. De deelnemers behouden hun uitkering met dit werk, doen weer werkervaring op, krijgen structuur in hun leven, vergroten hun sociale kring en worden geholpen met praktische zaken in het dagelijks leven. En niet minder belangrijk: dit traject bouwt zelfvertrouwen op. Ik tel weer mee Het mes snijdt zelfs aan nog meer kanten. Stunt heeft namelijk ook commerciële bedrijven betrokken bij het werk van de stichting. Zodra deelnemers er klaar voor zijn, proberen we ze stage te laten lopen bij een van de aangesloten bedrijven. We hebben goede partners in de stad; bedrijven die ook graag met ons samenwerken. Joost heeft daar de vruchten van geplukt. Ik loop sinds kort stage bij onderhoudsbedrijf De Vries Bouw. Naast mijn werkzaamheden voor PlusKlus. Ik weet dat ik daar niet meteen een betaalde baan aan overhoud, maar kijk welke grote stappen ik in zo n korte periode heb kunnen maken dankzij de gemeente Delft, Stunt en hun partners. Minder dan zes maanden geleden stond ik nog op straat. Zonder perspectief. Een paar maanden later loop ik stage, mag ik een bedrijf vertegenwoordigen en als klap op de vuurpijl heb ik sinds kort ook weer een woonruimte. Ik tel weer mee. situaties omgebogen naar kansrijke toekomstperspectieven. Om dat te bereiken doorloopt Stunt drie stappen met elke deelnemer. De eerste stap heet de verlengde intake en bestaat uit een kennismaking en assessment. Zo onderzoekt Stunt waar de mogelijkheden van de deelnemers liggen, maar vooral ook waar zij enthousiast van worden. Tijdens de Individuele begeleiding worden ze geholpen met persoonlijke problemen die het normaal functioneren in de maatschappij belemmeren. En bij Werkplaatsen en leerwerkbedrijven gaan de deelnemers weer aan de slag. Vakman Joost Een van die deelnemers is Joost van Veen (48). Joost is een vakman op het gebied van stucwerk voor ornamenten. Een nichemarkt die onder druk van de economische malaise ver is weggezakt. Net als Joost zelf, die door allerlei omstandigheden dakloos werd. Hij doorbrak de negatieve spiraal nadat hij iets over Stichting Stunt las. Het feit dat ik dakloos werd, betekende niet dat ik geen levenswil en -lust meer had. Ik wilde echt wel wat van mijn leven maken. Maar hoe kun je dat nog doen als je op straat leeft? Voordat ik toevallig ergens over Stichting Stunt las, wist ik niet waar ik moest starten. Dat heb ik trouwens meer lotgenoten horen zeggen. Wij doen belangrijk werk voor de stad, dat anders niet zou gebeuren of waar commerciële bedrijven niet op inspelen Slim inspelen op gemeente Inmiddels werkt Joost bij het door Stunt opgezette PlusKlus, een onderhoud- en renovatiebedrijf dat aanpassingen uitvoert in woningen van ouderen. We proberen altijd de interesses van een deelnemer te vinden. Daar zoeken we vervolgens uitdagende werkzaamheden bij, vertelt Dick Holt. Met al onze projecten PlusKlus, de Canal Hopper Delft, SPOT, De Vliegende Brigade, De Werkplaats en Bike Recycle spelen we bovendien in op doelstellingen van de gemeente Delft. De PlusKlus draagt bijvoorbeeld bij aan de doelstelling om situaties te creëren waarin ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Voormalig dakloze Joost van Veen (l) heeft weer een toekomst dankzij Stichting Stunt van Dick Holt. 18 Delft ACTIVEERT 19

11 Taal op eigen kracht Bedrijf in Beeld Werk Direct Werktraject Participatie Jongeren Werktraject Participatie Er zijn Delftenaren die nog niet voldoende Nederlands spreken, lezen of schrijven. Actief meedoen in de Delftse samenleving is daarom lastig. Het beheersen van de Nederlandse taal bepaalt een groot deel van de zelfredzaamheid van mensen. Taal op eigen kracht is een programma dat direct aansluit op wat mensen in hun dagelijks leven tegenkomen. Het is praktisch taalonderwijs, dat uitgaat van de taalbehoefte van de deelnemers. Het unieke van Taal op eigen kracht is dat het cursusprogramma wordt opgezet door niet-commerciële partijen uit Delft. Dit kunnen bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, zelforganisaties en scholen zijn. Deze partijen verzorgen samen met een professionele docent een volwaardig lesprogramma van 24 weken. Resultaat: Het taalniveau van de deelnemers wordt aan het begin en aan het einde van de cursus gemeten. Deelnemers aan Taal op eigen kracht blijken hun taalniveau zichtbaar te verhogen. Een belangrijk bijeffect is dat het eigen kracht van individuen en organiserende partijen verhoogt. De lessen worden namelijk niet pasklaar aangeleverd, zoals bij inburgering, maar worden vanuit de Delftse samenleving zelf opgezet. Doelgroep: Delftenaren van 18 jaar en ouder die beter willen worden in de Nederlandse taal. Maatschappelijke organisaties, zelforganisaties, (basis)scholen en individuen die, in samenwerking met de gemeente, een taalprogramma willen opzetten. De gemeente is halverwege 2011 gestart met het project Bedrijf in Beeld. Via dit project stimuleert de gemeente, in samenwerking met werkgevers, de werkgelegenheid en bedrijvigheid in de wijk Buitenhof. Bedrijf in Beeld creëert kansen voor de bewoners van Buitenhof in de vorm van banen en activiteiten. Samen met bedrijven zoekt de gemeente naar mogelijkheden om werkplekken en leer-/werkervaringsplaatsen te creëren en op te vullen. Binnen de projectstructuur van Bedrijf in Beeld komen ondernemers uit de wijk bij elkaar en vindt er een match plaats van vraag en aanbod. De spil binnen deze projectstructuur is de medewerker die Resultaat: Bedrijf in Beeld levert bedrijvigheid en werkgelegenheid op in de wijk Buitenhof. Jongeren zijn bovendien in staat om een startkwalificatie te halen. Doelgroep: Bewoners van de wijk Buitenhof. bedrijven, maatschappelijke instellingen, werkzoekenden en de gemeente ondersteunt, faciliteert en bij elkaar brengt. Het project is bijzonder, omdat het plaatsvindt binnen de context van de wijk. Bewoners uit de wijk vinden werkplekken en werkervaringsplaatsen bij bedrijven en organisaties in de eigen wijk. Werkgevers, Werkgeversservicepunt, Woonbron, Vestia, Vidomes, Combiwerk, Ondernemersplein, Ondernemersfonds Buitenhof, Breed Welzijn Delft, Ardemia. De Speelgoedgarage Het Leerwerkloket Participatie Jongeren De speelgoedgarage is een meubelmakerij voor en door vrijwilligers. Uitkeringsgerechtigde Delftenaren zonder professionele achtergrond leren houten producten te maken, Denk aan meubels, speeltoestellen en speelgoed. Tientallen mensen, jong en oud, hebben de afgelopen jaren voor korte of langere tijd een plek gevonden in de meubelmakerij. Het zijn mensen die al langere tijd werkzoekend zijn en voor wie het lastig is een baan te vinden of te behouden. Soms hebben ze psychische problemen. De deelnemers krijgen op de werkvloer begeleiding van een leermeester op het gebied van houtbewerking. Er is ook een coach die de deelnemers begeleidt bij problemen die het vinden van werk in de weg staan. Participatie Het Leerwerkloket adviseert over leerwerkbanen, educatie, cursussen, trainingen en EVC (Erkennen van Verworven Competenties). Het loket is er voor iedereen met vragen over scholing en opleiding. Er zijn erg veel scholen en opleidingen. Het is niet altijd even eenvoudig om tussen al die scholen en opleidingen te kiezen. Daarom helpt het leerwerkloket bij het maken van de juiste keuze. Resultaat: Het Leerwerkloket helpt Delftenaren een keuze te maken voor de juiste opleiding. Het volgen van een opleiding vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Doelgroep: Werkzoekenden vanaf 27 jaar, met of zonder uitkering, kunnen bij het Leerwerkloket terecht. Leerwerkloket Resultaat: In de veilige omgeving van de Speelgoedgarage doen deelnemers weer zelfvertrouwen en ritme op. Door actief bezig te zijn en weer onder de mensen te komen, vergroten deelnemers hun kans op de arbeidsmarkt. Voor sommige jongeren is het een opstap richting een reguliere opleiding. Doelgroep: Delftenaren met een WWB-uitkering die veel aandacht en begeleiding nodig hebben, maar nog wel perspectief hebben op een actieve terugkeer in de maatschappij. Delftenaren die bij het Leerwerkloket komen zijn ouder dan 27 jaar. Voltijd naar school gaan is voor hen vaak geen optie meer. De meeste volwassenen zijn vooral geïnteresseerd in een combinatie van leren en werken via een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het Leerwerkloket helpt ook met informatie over erkende leerbedrijven, leerbanen, stagemogelijkheden en beroepen. Uitgangspunt van het Leerwerkloket is dat iemand nooit te oud is om te leren. Speelgoedgarage 20 Delft ACTIVeert 21

12 Interview Participatie Werkloos betekent absoluut niet dat iemand incapabel is Aan de Slag bij sportclubs Werkzoekenden verhelpen vrijwilligersnood bij sportclubs Sportverenigingen kampen met een tekort aan onbetaalde krachten. Nu het aantal tweeverdieners onder druk van de economische crisis stijgt en werklozen zich volledig focussen op betaald werk, is met name de bezetting overdag nijpend. Het re-integratietraject Aan de slag speelt hier Kans om te stralen En het heeft resultaat opgeleverd, vult verenigingsmanager Peter Bos aan. SV Wippolder had al een jaar geen contributiegelden ontvangen. Hierdoor was een penibele situatie ontstaan. Dankzij Ria zijn alle contributiegelden van vorig jaar inmiddels geïnd. Ze heeft bovendien een nieuwe structuur voor de inning van contributiegelden bedacht. Nu kent ieder lid de exacte datum van afschrijving én ze is nu bezig om het mogelijk te maken om via ideal te betalen. slim op in: langdurig werkzoekenden die op korte termijn geen uitzicht hebben op betaald werk, gaan bij sportclubs aan de slag en behouden daarmee hun uitkering zes maanden langer. SV Wippolder is na een gesprek op initiatief van de gemeente Delft de eerste Delftse sportvereniging die in dit traject participeert. Ria Garden (44) stond al een tijdje te springen om weer aan het werk te gaan, maar kreeg mede door haar medische conditie (ziekte van Crohn) geen kans. De alleenstaande moeder wil per se een goed voorbeeld voor haar zoontje zijn, dus greep zij het aanbod om aan de slag te gaan bij SV Wippolder met beide handen aan. Je hoeft niet per se langdurig werkloos te zijn om ergens aan de slag te gaan, zegt zij. Ik vind thuiszitten maar niks en als ik dan geen betaald werk kan krijgen, doe ik liever iets nuttigs voor de stad. Daar ben ik zelf actief naar op zoek gegaan. Gemeente belangrijke spil In de totstandkoming van de samenwerking tussen Ria en de sportvereniging speelde de gemeente Delft een belangrijke rol. Ik reageerde in eerste instantie op de vacature van verenigingsmanager bij SV Wippolder, vertelt Ria. Maar die functie werd aan de ervaren Peter Bos toegewezen. In diezelfde periode leerde ik Bruun van der Steuijt van de gemeente Delft kennen. Die zag potentie in mij, gaf mij vertrouwen en heeft mij uiteindelijk bij de sportvereniging aanbevolen als ledenadministrateur. SV Wippolder gaf mij bovendien de mogelijkheid om een opleiding ledenadministratie te volgen; een mooie kans om mezelf te ontwikkelen. Dat heeft mij veel voldoening gegeven. Het toont waar Ria met haar tomeloze inzet toe in staat is. Ze wordt zeer gewaardeerd binnen de vereniging, zegt Bos. Werkloos betekent absoluut niet dat iemand incapabel is. Alleen krijg je in zo n situatie geen kans om te laten zien wat je in je mars hebt. Naast Ria kan SV Wippolder nog wel meer mensen gebruiken. We hebben daarover met de gemeente overlegd en inmiddels de tweede langdurig werkloze bij onze club verwelkomd. Nu nog een beheerder voor de sporthal en ons team is compleet, aldus Bos. Vergoeding of baan Ria is de gemeente Delft en SV Wippolder zeer dankbaar. Ik heb weer een dagbesteding en begeleid hier nu samen met Peter andere werkzoekenden, zegt ze. Bovendien wordt het gat in mijn CV niet groter. De actuele werkervaring kan mij in de toekomst helpen een betaalde baan te krijgen. Peter Bos beaamt dit en verzekert dat dit soort activeringstrajecten op drie fronten stimuleert. De stad, de verenigingen en de werkloze burgers zijn hier allemaal bij gebaat. Bij SV Wippolder was de behoefte aan onbetaalde arbeidskrachten écht hoog. Zonder dit soort initiatieven wordt het heel moeilijk voor kleine sportverenigingen om overeind te blijven. Ik vind trouwens wel dat er wat tegenover de werkzaamheden van Ria mag staan, vervolgt hij. Ze heeft dan ook een kleine extra vergoeding van de club ontvangen. Het liefst bieden wij haar een betaalde baan aan, vervolgt Bos. Daar hebben we het ook met de gemeente Delft over gehad, maar daar is simpelweg geen geld voor. Aan de andere kant ontwikkelt Ria zich nu en wordt de kans dat zij naar een betaalde baan doorstroomt groter. Dat is niet meteen in geld uit te drukken, maar wel heel waardevol. 22 Delft ACTIVEERT Ria Garden, de eerste participant van Aan de slag, versterkt de financiële positie van SV Wippolder weer. 23

13 DOEL Participatie Jongeren DOEL biedt een integraal traject. Zorgverlening en participatie worden gecombineerd in het traject DOEL werkt met cliënten aan het versterken van de zelfredzaamheid op verschillende leefgebieden. Problemen op de leefgebieden worden in kaart gebracht en samen met de klant opgelost. Vanuit de visie dat participatie het zorgtraject ondersteunt en versterkt, motiveert DOEL vanaf de start klanten om te participeren. Dat kan in de eigen werkplaatsen van DOEL, maar wanneer de klant het aan kan en gemotiveerd is ook daarbuiten. DOEL heeft verschillende werkplaatsen tot haar beschikking, van een beautysalon tot een houtwerkplaats en een vervoersdienst. Deze werkplaatsen hebben een beschermd en veilig karakter, dit stimuleert klanten om in kleine stappen, weer vertrouwen en grip op hun leven te krijgen. Resultaat: Het resultaat van het traject wordt gemeten door de zelfredzaamheid op de verschillende leefgebieden te meten bij aanvang en afronding van het traject. Op de verschillende leefgebieden worden doelstellingen geformuleerd, aan het eind van het traject wordt gemeten of deze zijn gerealiseerd. Bij deelnemers is de zelfredzaamheid aan het eind van het traject vergroot en de mate van participatie versterkt. Doelgroep: De trajecten van DOEL zijn geschikt voor Delftenaren met een WWB-uitkering met problemen op 2 of meer leefgebieden en een grote tot zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat veelal om mensen met psychische/psychiatrische problematiek die geïsoleerd leven of zeer weinig contacten hebben, maar nog niet aan activiteiten, vrijwilligerswerk of werk kunnen deelnemen. DOEL Financiële Winkel van Delft Werk Direct Werktraject Participatie Jongeren De Financiële Winkel van Delft geeft informatie en advies aan Delftenaren om zaken financieel op orde te krijgen. Daarnaast begeleidt de Financiële Winkel bij eventuele schuldhulptrajecten. Of verwijst door naar andere instanties, wanneer die beter kunnen helpen. Ook organisaties kunnen bij de Financiële Winkel terecht. Meerdere keren per jaar verzorgen de adviseurs van de Financiële Winkel budgettrainingen voor klanten die in een schuldregeling zitten. Een belangrijke taak van de adviseurs van de Financiële Winkel van Delft is het geven van voorlichting aan organisaties en instellingen. Zo komen zij bijvoorbeeld bij buurthuizen, allochtone verenigingen en bejaardencentra. Op basisscholen en in het voortgezet onderwijs geven ze gastlessen. Resultaat: Delftenaren weten hoe ze hun zaken financieel op orde krijgen en houden. Doelgroep: Alle Delftenaren die schulden hebben of schulden willen voorkomen. Financiële Winkel van Delft PARTICIPE DELFT Vrijwilligerswerk Participatie Jongeren Maatschappelijke begeleiding Participatie Participe Delft helpt Delftenaren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en doen van vrijwilligerswerk. Participe informeert, enthousiasmeert en zoekt samen met de deelnemer naar vrijwilligerswerk of participatieplek die past bij de mogelijkheden van de klant. Participe houdt daarbij rekening met de persoonlijke situatie van de deelnemer, omdat er vaak beperkingen zijn. Het vrijwilligerswerk is bedoeld om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Na een voorbereiding van maximaal drie maanden begint de deelnemer met vrijwilligers-werkzaamheden. Om een terugval te voorkomen, krijgt de deelnemer nazorg in de vorm van coaching. Het is een wettelijke taak van de gemeente om jaarlijks een aantal asielgerechtigde nieuwkomers te huisvesten in Delft. Voor asielgerechtigden is alles nieuw in Nederland en Delft. In het land van herkomst kent men vaak heel andere gewoonten en gebruiken. ding. Daarbij leert Participe Delft hen hoe zij de meest elementaire zaken kunnen regelen in Nederland, zoals het regelen van een huisarts, het openen van een bankrekening en het aanmelden voor gas, water en licht. Zaken die voor een Nederlander allemaal voor de hand liggen, maar voor iemand uit bijvoorbeeld Somalië, lastig kunnen zijn. Resultaat: Uitvoeren maatschappelijk nuttig werk en het maken van een eerste stap richting betaald werk. Om de nieuwkomers in Delft wegwijs te maken, bestaat er maatschappelijke begelei- Doelgroep: Delftenaren met een WWB-uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor wie betaald werk op dit moment nog geen optie is. Participe Delft (voorheen Breed Welzijn Delft) Resultaat: Een start in de Delftse samenleving. Doelgroep: Asielgerechtigde nieuwkomers, nadat zij gehuisvest zijn. Participe Delft 24 Delft ACTIVEERT 25

14 Hoeve Biesland Groene werkgelegenheid Participatie Hoeve Biesland kent het principe van grond tot mond. Op een biologische manier produceren ze onder andere zuivel, vlees, groente en meststoffen. Landbouw, veeteelt, recreatie en re-integratie komen bij Hoeve Biesland samen. Delftenaren kunnen er in een re-integratietraject aan de slag als hulpboer. De hulpboeren verrichten werkzaamheden die het beste aansluiten bij hun ervaring, competenties of ontwikkelvraag. Dit zijn werkzaamheden in onderhoud in de natuurgebieden (zoals Delftse Hout en Arboretum Heempark), houden van vee, verzorgen van de moestuin, werken in de slagerij en helpen bij het maken van streekproducten. Hoeve Biesland is een schoolvoorbeeld van groene werkgelegenheid, waarbij de doelstellingen op het terrein van duurzaamheid en werkgelegenheid hand in hand gaan. Hulpboeren kunnen zich op de hoeve ontwikkelen. Zij krijgen daarbij begeleiding om praktische knelpunten in hun persoonlijke situatie op te lossen. Die knelpunten kunnen te maken hebben met sollicitatie, carrièrerichting, schulden, huisvesting en/ of sociaal-medische omstandigheden. Na de periode als hulpboer drie tot twaalf maanden is het de bedoeling dat een deelnemer doorstroomt naar het voor de deelnemer hoogst haalbare. Resultaat: Doorstroom naar vrijwilligerswerk, werktraject, regulier betaalde baan. of regulier onderwijs (jongeren) Doelgroep: Delftenaren met een WWB-uitkering en een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoeve Biesland Firma van Buiten Groene werkgelegenheid Participatie Firma van Buiten is een cateringbedrijf dat voornamelijk met producten uit de streek werkt. Arbeidsre-integratie staat in het werk voorop. Het personeel bestaat vooral uit mensen in een uitkering, mensen met een persoonsgebonden budget, schoolstagiairs, vrijwilligers, maatschappelijke stagiairs en mensen met een taakstraf. Door verschillende activiteiten groeien de deelnemers in eigen kwaliteiten en creativiteit. Hen laten ervaren hoe zij zelf groenten kunnen laten groeien en kweken, en vervolgens verwerken tot gezonde en lekkere producten, geeft een meerwaarde aan het traject. De deelnemer krijgt weer geloof in zichzelf. Daarnaast zijn er verschillende cateringactiviteiten waar deelnemers kunnen laten zien welke kwaliteiten zij in de keuken van Firma van Buiten hebben ontwikkeld. Er is aandacht voor de ontwikkeling van de deelnemers op elk gebied. Firma van Buiten streeft naar duurzaam empowerment. Resultaat: Het resultaat is gericht op doorstroom en ontwikkeling. Het resultaat kan een reguliere baan zijn of, als dat op de korte termijn nog niet mogelijk is, vrijwilligerswerk, zinnige dagbesteding of doorstroom naar de Werkacademie.Voor jongeren kan deelname leiden tot doorstroom naar een reguliere opleiding. Doelgroep: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan voor alle varianten: stage, traject, vrijwilligersplek, taakstraf, dagbesteding. Hoeve Biesland, Stichting Stunt, Combiwerk, Werkplan, DOEL, Bakkerij Holtkamp, Chocolaterie De Lelie, Stads-Koffyhuis. 26 Delft ACTIVeert 27

15 Interview Kwetsbare jongeren Geïntegreerde aanpak helpt jongeren aan het werk Delft verzorgt als een van de weinige gemeenten in Nederland vanuit één gespecialiseerd loket ketendienstverlening aan werkloze jongeren. Die hoeven niet meer van het kastje naar de muur. Eén organisatie helpt ze (weer) op weg, met succes. Het is onze taak om jongeren in beeld te brengen die voortijdig van school zijn gegaan en die vaak moeilijk vindbaar of onbereikbaar zijn. Jongeren zonder startkwalificatie en die een uitkering krijgen. Alle jongeren tot 27 jaar worden door ons begeleid. Soms melden ze zich zelf bij ons, omdat ze een uitkering nodig hebben. Of ze worden aangemeld via buurthuizen, jeugd- en jongerenwerk, hulpverleners of politie. Schoolverlaters die geen diploma hebben, worden door ons aangemoedigd én begeleid om toch vooral hun opleiding af te maken. Als ze naar school kúnnen, móeten ze naar school. Maar als dat door omstandigheden niet kan, krijgen ze van ons een intensieve begeleiding richting werk of zorg, vat senior consulent Mira Tzetkov van het Jongerenloket Samenleving samen. Nieuw perspectief De intensieve, geïntegreerde aanpak werpt zijn vruchten af, want veel jongeren in problematische sociale omstandigheden zijn aan werk of school geholpen. Jongeren melden zich geregeld op ons spreekuur. Vaak in de veronderstelling dat ze makkelijk in aanmerking komen voor een uitkering. Maar de wet is zo: als je een opleiding kunt volgen, gaat dit voor. Pas als dat écht niet lukt, kun je een aanvraag doen. Er zitten moeilijke situaties tussen. We treffen jongeren die geen gezinssituatie kennen. Of die ongewenst zwanger zijn geraakt. Anderen hebben grote schulden, geen dak boven hun hoofd of zijn met de politie in aanraking gekomen, legt Tzvetkov uit. Jongeren die voor een uitkering komen, worden eerst met een huiswerkopdracht weggestuurd. Tzvetkov: Die krijgen een zoekperiode van vier weken. Veel jongeren lukt het om zich dan in te schrijven voor een opleiding of aan werk te komen. Jongeren die zich na de zoekperiode toch nog melden, gaan via ons naar de Jongerenacademie dat is een samenwerkingsverband met Combiwerk. Daar gaan ze aan het werk en krijgen ze trainingen en workshops op de leefdomeinen waar jongeren vaak problemen in hebben, zoals financiën, wonen, welzijn, werk en school. Wie dus echt niet meer naar school kan, proberen we meestal met succes in een werksituatie te plaatsen. De groep die niet meer naar school kan én niet kan werken, is verkleind de afgelopen jaren, maar de problematiek van de jongeren in deze tijd is erg complex. Dit wordt meegenomen in het één integraal plan van aanpak, waar werk en school altijd de belangrijkste doelstelling is. Werk Veel dingen moeten jongeren nog leren, zoals punctueel op een afspraak komen. We proberen een zinvolle dagbesteding te organiseren, want we willen niet dat ze thuis gaan zitten of gaan zwerven, benadrukt Tzvetkov. We brengen ze het besef bij dat werken goed voor je is en positief voor de hele gemeenschap. We zijn er om ze te helpen, maar we leren ze ook dat ze hun eigen verantwoordelijkheid hebben. We merken dat ze dat snel oppakken. Op een enkeling na willen ze gewoon een huis, een leuke baan en een goede opleiding. Er zit veel potentie bij jongeren, maar sommigen moet je wel goed achter de broek aan zitten. Tzvetkovs collega Katy Bennett is de schakel tussen de consulenten van het Jongerenloket en het Werkgeversservicepunt. Ze begeleidt de jongeren extra met het maken van een CV en zorgt dat ze goed aangemeld worden voor de juiste vacatures. Waar nodig spreekt ze de jongeren voorafgaand aan een sollicitatie en bereidt ze zaken met hen voor. Verder heb ik heb frequent overleg met het Werkgeversservicepunt, aldus Bennett. Daarmee regel ik matches. Accountmanagers van het Werkgeversservicepunt kennen de markt en halen vacatures binnen. Dat zijn niet altijd de droombanen van jongeren. Niet alle jongeren staan te trappelen om lager gekwalificeerd werk aan te nemen. Toch wordt een hoger opgeleide jongere geplaatst als kamermeisje of gaat een schoolverlater tijdelijk ander assemblagewerk doen tot hij start met een nieuwe opleiding. Respect voor werkgevers Ten slotte maakt het tweetal duidelijk dat het succes voortkomt uit de brede aanpak. Bennet: De integrale aanpak door te werken Er zit veel potentie bij jongeren, maar sommigen moet je wel goed achter de broek aan zitten met zowel de zorgpartijen, veiligheid, school en werkgevers werpt zijn vruchten af. We zorgen voor een structuur waarin jonge mensen goed terecht komen zonder afhankelijk te zijn van een uitkering. 28 Delft ACTIVEERT 29

16 Ouder-kindtraject Jongeren Jongerencoach Jongeren Het alleenstaande ouderschap is voor velen een zware taak. Veel ouders lukt het moeilijk om de zorgtaken en het huishouden goed te combineren met re-integratie naar werk of scholing. Het is voor hen lastig om het kind los te laten. De gemeente Delft vindt het belangrijk dat alleenstaande ouders ook weer aan het werk gaan. Niet alleen in het belang van hunzelf, maar ook in het belang van het kind. Het ouder-kindprogramma van het ROC Mondriaan bereidt de deelnemer voor op een situatie waarin de ouder zorg draagt voor het kind, maar ook werkt. Traditioneel hebben jongeren die zich bij de gemeente komen melden voor een uitkering, meerdere problemen: op het vlak van huisvesting, schulden of zijn er problemen van sociaal-medische aard. Ook deze jongeren moeten weer naar school en/of op zoek naar een (bij)baan. Resultaat: Betaald werk voor jongeren. Doelgroep: Jongeren die op zoek zijn naar werk. Jongerenloket Deze jongeren hebben extra begeleiding nodig in het zoeken naar werk, bijvoorbeeld bij het maken van een goed cv, een goede motivatiebrief en het voorbereiden van een sollicitatiegesprek. De gemeente heeft voor deze extra begeleiding een speciale jongerencoach. Zij is de schakel tussen de consulenten van het Jongerenloket en het werkgeversservicepunt van de gemeente en bereidt de jongeren beter voor op de arbeidsmarkt. Resultaat: De ouder is klaar voor een vervolgtraject, gericht op scholing of activering. Doelgroep: Alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar. ROC Mondriaan Jongerenacademie Jongeren Glazenwassersproject (Arbeidsmarktprojecten) Jongeren Het is voor jongeren belangrijk om actief te blijven. Een jongere die een uitkering aanvraagt, moet wettelijk eerst vier weken zelf aan de slag om werk te vinden of terug te keren naar school. Iedere jongere die een uitkering krijgt, gaat in de eerste vier weken naar de Jongerenacademie. In de Jongerenacademie krijgt de deelnemer een programma dat aandacht besteedt aan alle leefgebieden die van belang zijn. Denk aan budgetteren, huisvesting en werknemersvaardigheden. Ook krijgen de persoonlijke omstandigheden van de jongere aandacht. Daarvoor maakt de gemeente Delft gebruik van haar sociale partners, zoals Kwadraad en Breider. Na vier weken krijgt de jongere een plan van aanpak voor een vervolgtraject naar werk (als dat nog niet gevonden is) of terug naar school. Het traject kan ook leiden naar hulpverlening, als de jongere nog niet in staat is tot school en/of werk. Aangezien elke jongere naar de Jongerenacademie gaat, is er dus geen jongere in de gemeente die niet geactiveerd wordt. Resultaat: Plan van aanpak voor jongeren. Doelgroep: Iedere jongere tot 27 jaar die een WWB-uitkering aanvraagt en toegekend krijgt. Jongerenloket Kwadraad, Breider Het Jongerenloket zet geregeld arbeidsmarktprojecten op met het werkgeversservicepunt van de gemeente Delft en werkgevers. Eén van die arbeidsmarktprojecten is opgezet met de stichting Nelis, een glazenwassersbedrijf. De stichting Nelis is een Haags bedrijf. De eigenaar heeft speciale interesse in het opleiden van jongeren die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Resultaat: Een afgeronde opleiding en werk in een vrij beroep dat de jongeren echt leuk vinden. Doelgroep: Jongeren met WWB-uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt die nog geen startkwalificatie hebben. Jongeren krijgen via de Stichting Nelis de kans om, binnen vijf maanden, de benodigde certificaten te halen voor het vak van glazenwasser. De eerste drie maanden gaan de deelnemers iedere week naar school om een veiligheidscertificaat (VCA), een hoogwerkercertificaat (Ipaf) en een algemeen schoonmaakcertificaat te halen. Tegelijkertijd lopen de jongeren een maand stage, waarna het wordt omgezet in een contract. 30 Delft ACTIVeert Stichting Nelis 31

17 Interview Sociale innovatie Ziekenhuis biedt mensen graag een nieuwe kans Volgens Cees van der Zanden wil het RdGG graag mogelijkheden bieden waar iedereen beter van wordt. Timmerman Louis van den Bos (l) greep die kans met beide handen aan. Een eerste baan vanuit een uitkeringssituatie moet de opstap vormen naar een volgende baan. En Social Return vormt het vliegwiel naar die eerste baan. Dat is het uitgangspunt bij het Social Return On Investment (SROI) project, dat onderdeel uitmaakt van het gemeentelijke MVO-beleid. De gemeente en de werkgevers in de stad en regio overleggen geregeld om goede oplossingen te vinden voor mensen die werkloos raken of die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zegt Jörg Bauer, teamleider Integrale Dienstverlening bij de gemeente Delft. Eens per maand bespreken we wat er speelt en welke behoeften of problemen er zijn. Zo kom je met elkaar soms tot verrassende oplossingen en blijken groepen mensen uit een sector waar sprake is van krimp, met wat bijscholing heel goed aan de slag te kunnen in een andere sector waar ze om mensen zitten te springen. Verplicht thuis zitten is niets voor mij. Daar word ik langzaam gek van Mensen kansen bieden De gemeente richt zich op dit moment vooral op de grotere werkgevers in de stad. Bijvoorbeeld het Reinier de Graaf Gasthuis, (RdGG) waar eind 2011 een van de wethouders aanklopte bij de raad van bestuur om de mogelijkheden te bespreken om mensen via het SROI project aan werk te helpen bij het ziekenhuis. En daar werken we graag aan mee, zegt directeur Bouw Cees van der Zande van het RdGG, die zeer tevreden is over de samenwerking met de gemeente. Want het is toch mooi dat je als ziekenhuis in staat bent om sociale verantwoordelijkheid te nemen en mensen dicht bij huis nieuwe kansen te bieden? Het gaat in dit soort trajecten om het bieden van mogelijkheden, waar uiteindelijk iedereen beter van wordt. In eerste instantie hadden we alleen facilitaire taken die moesten worden uitgevoerd, maar we stonden toen al de vooravond van de nieuwbouw, dus konden we ook daarvoor vakmensen inplannen. In het bestek is daarom al rekening gehouden met de SROI-regeling. Direct naar werk Bauer: We hebben het hele bouwtraject in kaart gebracht en gekeken naar wat voor mensen er op welk moment nodig zouden zijn. In dit geval moesten dat mensen zijn die direct naar werk konden worden begeleid en dus geen afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Die konden we vanuit de instroom in de uitkeringen vinden en leveren via de werkcoaches en het Werkgeversservicepunt (WGSP). En met succes, want inmiddels hebben zo n veertien mensen via dit kanaal regulier werk gevonden en verrichten vijf anderen maatschappelijk nuttige activiteiten met behoud van uitkering. Waar het om gaat, is dat ze weer actief bezig zijn en de waardering voelen van het werk dat ze doen. Bovendien is het veel makkelijker om vanuit een werksituatie te solliciteren naar een volgende baan dan wanneer je thuis achter de geraniums zit. Timmerman Louis van den Bos (53) beaamt dat volmondig. Hij werkte als zelfstandig vakman, maar zag het werk onder druk van de crisis steeds minder worden. Tot de schulden te hoog werden en het uiteindelijk ophield. In oktober vorig jaar ging hij de bijstand in, in april dit jaar kon hij bij het RdGG weer aan het werk. En daar ben ik heel blij mee, zegt hij volmondig. Want verplicht thuis zitten is niets voor mij. Daar word ik langzaam gek van. Gelukkig heeft het in mijn geval niet zo lang geduurd. Weer een toekomst De eerste maand werkte hij met behoud van uitkering, nu weet hij zich tot eind volgend jaar via uitzendbureau Workfactory verzekerd van werk.. Van het salaris dat hij nu verdient, houdt hij niet veel over, want hij zit in de schuldsanering. Mijn vrouw en ik hebben nu per week vijftig euro te besteden. Dat is bepaald geen vetpot, maar toch ben ik er wel blij mee. Want zo kom je wel van je schulden af. En misschien kan ik vanuit dit werk een andere baan vinden. Ik heb niet alleen werk, ik heb ook weer een toekomst. Dat is belangrijk! 32 Delft ACTIVEERT 33

18 Interview Sociale innovatie Bedrijf & Samenleving inspireert Niet te veel papier, handen uit de mouwen! Pilot max. WW Schoolvoorbeeld van regionale samenwerking Voorkomen dat WW ers in de bijstand raken: dat is het doel van de pilot max. WW. De gemeente Delft werkt hierin samen met de gemeenten Rijswijk, Westland, Midden-Delfland en het UWV. Brenda Kooy (l) en Vera Pijl Bedrijf & Samenleving Delft verbindt Delftse bedrijven en maatschappelijke organisaties die iets willen betekenen voor de samenleving. Via het netwerk Bedrijf & Samenleving geven bedrijven en organisaties inhoud aan die doelstelling. Bedrijf & Samenleving stimuleert en ondersteunt bedrijven, instellingen en bewoners bij hun initiatieven. Brenda Kooy, directeur van de stichting, is één van de aanjagers. De gemeente Delft heeft zich laten inspireren door Bedrijf & Samenleving en klopte aan bij Brenda Kooy. De gemeente heeft de ambitie om haar dienstverlening aan werkgevers verder te optimaliseren. Die dienstverlening kan je alleen maar ver- beteren als je met werkgevers in gesprek gaat. Door in gesprek te gaan met werkgevers en een relatie op te bouwen, kom je er achter waar werkgevers daadwerkelijk behoefte aan hebben. Gelukkig realiseert de gemeente zich dat. De directeur van Bedrijf & Samenleving was prettig verrast door constructieve houding van de gemeente. Delft heeft echt de bereidheid om die dienstverlening aan te passen. Waar je andere gemeenten heel nieuwe netwerken ziet optuigen, wil Delft aansluiten bij bestaande initiatieven van werkgevers. De gesprekken verliepen zelfs zo voorspoedig dat zij intussen lid zijn geworden van ons partnernetwerk: een netwerk van grote Delftse bedrijven en instellingen die, door samen te werken, Delftsbrede maatschappelijke vraagstukken willen oppakken. Inspirerende ideeën Ook haar collega Vera Pijl is enthousiast over de deelname van de gemeente. Hoe serieus de gemeente het partnerschap neemt, bleek wel uit het feit dat ze, kort geleden, tijdens een bijeenkomst het creëren van werkgelegenheid als onderwerp inbrachten, zegt ze. Tijdens die bijeenkomst is de gemeente in gesprek gegaan met werkgevers hoe zij samen kunnen Werken aan Werk. Daarbij heeft de gemeente goed geluisterd naar werkgevers. Zo hadden de Gamma en het Nederlands Normalisatie-instituut bijvoorbeeld heel inspirerende ideeën waar de gemeente iets mee kan. Er ontstond een leuk moment, waarbij de gemeente de werkgevers vroeg of het niet handig zou zijn om een convenant af te sluiten. Hierop zeiden de werkgevers: Niet te veel papier, gewoon de handen uit de mouwen steken!. Kijk, dat is nu precies wat de gemeente kan leren van werkgevers. Wie een WW-uitkering had die afliep, moest tot voor kort zelf zijn weg vinden naar de gemeente om een uitkering aan te vragen. Bij de gemeente kreeg hij vervolgens te horen dat er andere rechten en plichten gelden voor een WWB-uitkering (Wet Werk en Bijstand) als voor een WW-uitkering. De pilot max. WW maakt het een stuk eenvoudiger. Eigenlijk ligt het allemaal zo voor de hand, zegt Remco Herfst, directeur van het RPA. Waarom werkzoekenden niet in een vroegtijdig stadium voorlichten over rechten en plichten onder de WWB? Als zij horen dat het echt geen pretje is om in de WWB te zitten, motiveert hen dat nog eens extra om aan de slag te gaan. Bovendien biedt het ons, het UWV, de gemeenten en de uitzendbureaus, de kans om werkzoekenden te ondersteunen bij het vinden van vacatures. Geslaagd De regionale samenwerking is tot stand gekomen binnen het Regionaal Platform Arbeidsmarktsbeleid Haaglanden (RPA Haaglanden): een platform waarin sociale diensten van gemeenten op bestuurlijk en ambtelijk niveau met elkaar samenwerken. Sinds kort maken de uitzendbureaus Tempo Team, Manpower en GJ Personeelsdiensten ook deel uit van de pilot max. WW. Daarmee is de pilot max. WW een schoolvoorbeeld voor samenwerking in de regio. De directeur van het RPA is best trots op de pilot max. WW. De definitieve resultaten van de pilot kunnen elk moment binnen komen, maar ik kan nu al zeggen dat de pilot geslaagd is als oefening van samenwerking tussen gemeenten, het UWV en uitzendorganisaties. Sinds kort doen uitzendorganisaties ook mee aan de pilot. Als ik hoor hoe enthousiast de deelnemers met een WW-uitkering reageren, dan weet ik dat we samen op de goede weg zijn. Vraaggericht De uitzendbureaus verzorgen, sinds juni 2013, workshops waarin zij werkzoekenden helpen met het maken van een CV. Vervolgens bemiddelen zij werkzoekenden, waar mogelijk, naar een baan. Remco Herfst juicht dit van harte toe. Uiteraard beschikken de gemeenten en het UWV over een uitgebreid netwerk van werkgevers. Met het netwerk van de uitzendorganisaties wordt dit nog verder vergroot. Daarnaast kunnen de gemeenten nog wel iets leren van de vraaggerichte benadering van uitzendbureaus, waarbij zij de werkgever centraal stellen De workshops van de uitzendbureaus worden goed ontvangen, ook door WW ers. Een aantal deelnemers heeft laten weten dat ze die workshop veel eerder hadden willen hebben. Voor mij is dit het beste bewijs dat de samenwerking tussen het UWV, de gemeenten en de uitzendbureaus iets oplevert. We bieden werkzoekenden kennelijk iets waar ze behoefte aan hebben. Remco Herfst weet dat de gemeente Delft nu ook lokaal meer gaat samenwerken met uitzendbureaus en moedigt dit aan. Publiek-private samenwerking tussen gemeenten, het UWV en uitzendbureaus vindt wat mij betreft plaats op alle niveaus. Hoe meer samenwerking, hoe beter. De som blijkt bij deze pilot maar weer eens meer te zijn dat het geheel der delen. Uiteraard beschikken de gemeenten en het UWV over een uitgebreid netwerk van werkgevers. RPA-directeur Remco Herfst ziet dat de pilot max.ww succesvol is in het extra stimuleren van werkzoekenden om aan de slag te gaan. 34 Delft ACTIVEERT 35

19

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

Zelfstandig, ondernemend en meedoen? Het leert jongeren een vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de patronen te doorbreken die hen belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. Een belangrijke meerwaarde van deze benadering is dat de leerlingen

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca

Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca Leren, werken en meedoen www.robinhoodeindhoven.nl Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca Wanneer je geen werk hebt en

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Best Practice Gemeente Westland. Tekst Aida Jaber Januari 2016

Best Practice Gemeente Westland. Tekst Aida Jaber Januari 2016 Best Practice Gemeente Westland Tekst Aida Jaber Januari 2016 Gemeente Westland laat bestandsanalyse van 650 zittende uitkeringsgerechtigden maken Westland brengt met Dariuz Works Wegwijzer arbeidspotentieel

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Doel van deze bijeenkomst Participatiewet en banenafspraak Ambassadeursnetwerk Delen van ervaringen en adviezen Netwerken

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen?

Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen? juni 2015 Peiling 3 Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen? ervaringen met betaald werk en vrijwilligerswerk van sociaal kwetsbare Utrechters Meetellen in Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar betaald

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Werkgelegenheidsplan Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Vergroot je kansen op een betaalde baan Ingrid Hurkens (48), verkoopmedewerker MyShop: Ik hoor gewoon

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

dagbesteding tot betaald

dagbesteding tot betaald Heliomare Van tot Vandagbesteding dagbesteding betaald werk werk tot betaald Meer ka ns passend op werk Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport 'Ik werk al weer vijf

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Radar is uw zorgzame partner in business www.radar.org Wel de voldoening & de voordelen, niet de rompslomp We werken gewoon als

Nadere informatie

Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon

Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon Tussen: De Federatie Nederlandse Vakverenigingen (FNV), vertegenwoordigd door Ruud Kuin, Vice-voorzitter FNV. en Gemeente Den Haag, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Deze wet vervangt (onder meer) de Wet werk en bijstand. Het doel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

RIS Werken loont!

RIS Werken loont! Werken loont! Initiatiefvoorstel PVV Den Haag Raadslid Elias van Hees 17 mei 2017 Aanleiding & Analyse De arbeidsmarkt functioneert op basis van vraag en aanbod. Het is hierbij cruciaal dat werkgevers

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Alleen maar Winnaars

Alleen maar Winnaars Alleen maar Winnaars 55-plussers aan de slag Projectvoorstel gericht op een vergroting van de arbeidsinzet van oudere werkzoekenden Samenwerkingsproject VBOB 1, Paladijn en UWV juni 2013 Robert Tops Mat

Nadere informatie

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering N A Z A R I A N & Z U I D E M A Reïntegratie... een stapsgewijze benadering Van kennis naar kunde. A C A D E M Y Nr. 12 M I J N O B J E C T I V I T E I T Waarom deze training? Wanneer je als reïntegratiecoach

Nadere informatie

Online applicatie voor participatie en re-integratie

Online applicatie voor participatie en re-integratie EazyUitstroom EazyUitstroom Online applicatie voor participatie en re-integratie Pit Strategie biedt innovatieve oplossingen voor sociale diensten van gemeenten om maximaal resultaat op uitstroom te realiseren.

Nadere informatie

Checklist re-integratie alleenstaande moeders

Checklist re-integratie alleenstaande moeders Checklist re-integratie alleenstaande moeders Beroepsproduct Door: Rachel van den Berg Studentnummer: 500610639 Datum en plaats: 24-06-2013, Amsterdam Opleiding: SJD Opdrachtgever: FNV Vrouwenbond Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening, vastgesteld DB 30 januari 2014 Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening)

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 Werkwinkel BUCH Aan Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Van John van den Oord, projectleider Marcel

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

jij en de WIJ de Wet investeren in jongeren voor iedereen tot 27 jaar

jij en de WIJ de Wet investeren in jongeren voor iedereen tot 27 jaar jij en de WIJ de Wet investeren in jongeren voor iedereen tot 27 jaar jij en de WIJ Je hebt je gemeld bij het Werkplein. Misschien omdat je geen of te weinig werk hebt of geen inkomen hebt. Als je jonger

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

Toelichting. Artikelsgewijs

Toelichting. Artikelsgewijs Toelichting Algemeen Deze verordening regelt de ondersteuning die de gemeente biedt bij de arbeidsinschakeling van werklozen die horen tot de doelgroep. De opdracht om die ondersteuning te bieden is geregeld

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Datum: Plaats: Gespreksleiding: Gastsprekers: Participanten: Bezoekers: Thema: vrijdag 17 oktober 2014, 15:00-17:00 uur De Gouden Zaal van DROOMvilla

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Groepsbijeenkomst. Terugmelden, werkintake & meenemen documenten; Vragen? Graag na de presentatie!

Groepsbijeenkomst. Terugmelden, werkintake & meenemen documenten; Vragen? Graag na de presentatie! Groepsbijeenkomst Kennismaken; Baanbrekers & Participatiewet; Opdrachten inspanningsperiode; Inloopspreekuur; Wat kunt u van ons verwachten: voorbeelden!; Transferium & Mobiliteitscentrum; Sociale kaart.

Nadere informatie

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Eigen kracht, motivatie, vertrouwen, nieuwe mogelijkheden, ontdekken en ontwikkelen van talenten JEUGD & ONDERWIJS TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Gemeente s Hertogenbosch Afdeling Jeugd en Onderwijs

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 Rapport Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hem onvoldoende begeleiding heeft gegeven

Nadere informatie

Werken en leren bij the Colour Kitchen

Werken en leren bij the Colour Kitchen Werken en leren bij the Colour Kitchen THE COLOUR KITCHEN The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horecaconcept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE PvdA manifest Inleiding Werk, werk, werk! is wat de Almeerse PvdA betreft één van de belangrijkste opdrachten voor een nieuwe coalitie in Almere. De gemeente Almere

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) 1 INFORMATIEFOLDER WERKPLEIN VENRAY E.O. Wet investeren in jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren Faïd en Van Kent. sv 2015.149 RIS 281580 Regnr. BSW/2015.66 Den Haag, 28 april 2015

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren Faïd en Van Kent. sv 2015.149 RIS 281580 Regnr. BSW/2015.66 Den Haag, 28 april 2015 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren Faïd en Van Kent sv 2015.149 RIS 281580 Regnr. BSW/2015.66 Den Haag, 28 april 2015 Inzake: bijstandstrajecten De gemeenteraad

Nadere informatie

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers gezocht: vrijwilligers Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie Gezocht: vrijwilligers Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard IEDEREEN HEEFT RECHT OP WERK Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Lingewaard startte ruim een jaar geleden een onconventionele

Nadere informatie

Werken buiten het SW-bedrijf

Werken buiten het SW-bedrijf Werken buiten het SW-bedrijf SOCIALE WERKVOORZIENING Werken buiten het SW-bedrijf Wat betekent dat voor jou? Steeds meer SW-medewerkers werken buiten de sociale werkvoorziening (SW). In deze brochure lees

Nadere informatie

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 Sociale firma s blijken van grote waarde te zijn voor mensen, die tot dan toe een grote afstand tot de

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gewerkt in je land van herkomst? Hoe heb je die baan gevonden? Heb je wel eens in Nederland naar werk gezocht? Hoe heb je dat gedaan? Hoofditem

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie