Goed Boeren Met de Jong & Laan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed Boeren Met de Jong & Laan"

Transcriptie

1 Goed Boeren Met de Jong & Laan 2 Alles valt of staat met een goede organisatie Interview met Jan Bakker In deze uitgave o.a. Resultaten melkveehouderij Verplichte mestverwerking en mestplaatsingsovereenkomsten 8 Stoppersregeling Actieplan Ammoniak en Veehouderij 10 Ingangsdatum flex-bv bekend: 1 oktober

2 Interview met Jan Bakker Alles valt of staat Jan Bakker en Harry Westerbroek met een goede organisatie Bekende naam Zijn ondernemersgeest heeft hem en zijn bedrijf geen wind eieren gelegd. In iets meer dan 25 jaar heeft hij de Jan Bakker Groep uitgebouwd tot een bekende naam in de agrarische sector en de voedingsmiddelenindustrie. Naast de fourage-, aardappel- en mesthandel zit Bakker ook in het transport. Bovendien is hij actief in de energie branche en dan met name op het gebied van biobrandstoffen. De landbouwpijler bestaat uit een akkerbouwbedrijf, een kalverhouderij en een melkveebedrijf dat Bakker samen met Kees en Jacqueline Goes runt. Akkerbouwbedrijf Op het akkerbouwbedrijf aan de Hondweg in Dronten worden om het risico te spreiden uiteenlopende producten geteeld. De belangrijkste gewassen zijn aardappelen, suikerbieten, granen, uien en maïs. Naast eigen bewaarschuren en twee mestsilo s heeft het landbouwbedrijf ook een geijkte weegbrug. Bakker: Het grote voordeel van onze activiteiten is dat ze elkaar goed aanvullen, zodat we voor de bemesting en het transport van de gewassen gebruik kunnen maken van onze eigen faciliteiten. Dat is efficiënt en zorgt voor een grote flexibiliteit. We werken hier met acht man en voor de rest maken we gebruik van loonbedrijven. Schaalvoordelen Bakker gelooft in schaalvoordelen. Ooit begonnen met 57 hectare heeft hij zijn landbouwbedrijf in de loop der jaren uitgebreid naar maar liefst 1100 hectare. Daarvan is ongeveer 330 hectare in eigendom, de rest wordt gehuurd. Groei is essentieel, niet groeien betekent op den duur dat je achteruitgaat. Alleen moeten er wel mogelijkheden zijn voor groei. De laatste jaren is het lastiger. Neemt niet weg dat Bakker een kans grijpt als die zich voordoet. Zo heeft hij onlangs het bedrijf van zijn buurman overgenomen. Suikerbietenteelt Nu is Bakker wel iemand die zijn eigen koers bepaalt en absoluut niet met de kudde meeloopt. Een goed voorbeeld daarvan is de suikerbietenteelt. Toen vijf jaar geleden overal werd gezegd dat het telen van suikerbieten geen zin meer had en veel boeren inderdaad overschakelden op een ander gewas, was Bakker eigenwijs en ging hij juist meer suikerbieten telen. Inmiddels is hij een van de grootste bietentelers in Nederland. Bakker: Je moet acyclisch werken, dat is veel beter, onder meer voor de prijs. Dat tegendraadse zit ook wel in mijn karakter. Als iemand zegt dat iets niet kan, heb ik juist de behoefte om dat toch te doen. Dan is het schouders eronder en ga ik net zolang door totdat het me is gelukt. Canada Om nieuwe ideeën op te doen voor zijn bedrijf is hij onlangs drie weken naar Canada geweest. Een inspirerend bezoek, Bakker heeft er zijn ogen uitgekeken. Elke dag was hij op pad om bedrijven te bezichtigen. Erg interessant. Ik heb veel dingen gezien, vooral op het gebied van de melkveehouderij. Het grote verschil tussen Canada en Nederland is dat je daar als boer nog wordt beloond voor je inspanningen. Hier heb je met een overheid te maken die je als boer teveel belemmeringen oplegt. Maar daar laat ik me niet door tegenhouden. Een rondreis van drie weken door Canada, terugvliegen naar Nederland, de dag erop s morgens om zes uur in de auto voor een afspraak in Maastricht, s middags weer terugrijden naar Dronten om te kijken hoe zijn melkvee- en landbouwbedrijf ervoor staat. Tussen alle afspraken door handelt hij ook nog eens tientallen telefoontjes af en bekijkt hij zijn op de ipad. Goede organisatie Hectisch? Nee hoor, niet voor ondernemer Jan Bakker uit Oldebroek. Voor hem is het business as usual. Tuurlijk, soms is het rennen en vliegen, maar alles valt of staat met een goede organisatie, aldus Bakker. Als je die op orde hebt, loop je niet achter de feiten aan. Belangrijk is dat je goede afspraken maakt, zodat iedereen weet wat hij moet doen. En je moet er bovenop zitten. Gaat iets niet zoals gepland, dan moet je overleggen met de verantwoordelijke mensen en maatregelen nemen. Nuchter bedrijf Financieel en fiscaal wordt hij daarbij geholpen door financieel directeur Henk van de Vosse en partner Harry Westerbroek van de Jong & Laan Putten. Zijn keuze voor de Jong & Laan heeft alles te maken met de manier waarop de accountantsorganisatie met haar klanten omgaat. De Jong & Laan is een nuchter bedrijf en dat zie je terug in de dienstverlening. Harry is direct, scherp en komt met goede adviezen, zonder poespas. Dat bevalt me wel. Stijging voedselprijzen Er is nog een reden dat Bakker in schaalvergroting gelooft. Hij, en daarin staat hij zeker niet alleen, is van mening dat de voedselprijzen in de toekomst alleen nog maar zullen stijgen. Bakker: Momenteel hebben we een wereldbevolking van 7 miljard bewoners en de schattingen zijn dat we in 2070 op 9,2 miljard mensen zitten. Al die mensen hebben eten nodig, waardoor er schaarste aan voedsel zal ontstaan en de prijzen nog meer omhoog gaan. Je ziet nu al dat de prijzen van landbouwproducten als graan, rijst, maïs en sojabonen enorm zijn gestegen. In het Westen merken we daar de gevolgen nu nog niet echt van, het zijn vooral de ontwikkelingslanden die daar last van hebben. Het vreemde is dat de landbouw van die prijsstijgingen weinig profiteert. Anderen bepalen de prijs. Het wordt tijd dat we als boeren eens een vuist gaan maken. Als je de organisatie op orde hebt, loop je niet achter de feiten aan Goed Boeren september Goed Boeren september

3 Resultaten melkveehouderij kg kg melk/ha kg kg melk/ha kg kg melk/ha > kg melk/ha Gewogen gemiddelde Opbrengsten Melkopbrengsten 42,54 41,40 41,07 40,90 41,23 Omzet en aanwas 4,06 3,78 3,58 3,73 3,73 Overige opbrengsten 0,05 0,00 0,01 0,03 0,01 46,65 45,18 44,66 44,66 44,97 Voerkosten Krachtvoer 7,45 7,23 7,44 8,07 7,37 Ruwvoer 0,69 1,20 2,03 2,28 1,76 Bijproducten 0,88 1,25 1,50 1,58 1,45 9,02 9,68 10,97 11,93 10,58 Voerwinst 37,63 35,50 33,69 32,73 34,39 Voorlopig gemiddelde resultaten Hiernaast vindt u de voorlopige gemiddelde resultaten inclu sief btw per 100 kilogram geleverde melk over het kalenderjaar 2011, afkomstig van melkveebedrijven die klant zijn bij de Jong & Laan. In het overzicht zijn de resultaten van bedrijven verwerkt die tot en met begin juli 2012 bekend zijn. Melkprijs De melkprijs over het jaar 2011 is ten opzichte van het jaar 2010 behoorlijk gestegen. In de voorlopige cijfers 2010 werd nog een gemiddelde melkprijs gehaald van 35,92. Dat is een stijging van ruim 5 per 100 kilogram. Het verschil wordt met name verklaard door de nog lage melkprijs in het begin van het jaar Omzet en aanwas De omzet en aanwas is gestegen tot 3,73. Belangrijkste oorzaak zijn de betere prijzen voor gebruiks- en slachtvee in De totale opbrengsten komen op basis van deze voorlopige resultaten gemiddeld uit op afgerond 45. Een forse verbetering van ruim 5,60 ten opzichte van het jaar Daar staat tegenover dat de voerkosten over het jaar 2011 fors zijn gestegen. Saldo Een belangrijk bedrijfseconomisch kengetal is het saldo. Dit is in 2011 gestegen en bedraagt bij deze voorlopige cijfers gemiddeld ruim 28 per 100 kilogram geleverde melk. Dit saldo bedroeg in 2010 ruim 26. Dit betekent een stijging van 7,6%. Melkquotum De gemiddelde financiering per kilogram geleverde melkquotum van melkveebedrijven bedroeg op basis van deze voorlopige cijfers 1,07. Ten slotte zien we dat de cashflow per 100 kilogram melkquotum is gedaald tot afgerond 13. Dit was in het jaar 2010 nog 15,00. Grond- en hulpstoffen Gewasbeschermingsmiddelen 0,41 0,25 0,23 0,41 0,27 Kunstmest 1,69 1,28 1,11 0,91 1,18 Zaden, plant-, en pootgoed 0,42 0,30 0,29 0,77 0,42 Strooisel 0,46 0,42 0,50 0,53 0,48 Overige grond- en hulpstoffen 0,25 0,14 0,26 0,06 0,19 3,23 2,39 2,39 2,68 2, Melkprijs Saldo Overige toegerekende kosten Veterinaire kosten 1,34 1,23 1,15 0,95 1, Fok- en controlekosten 1,05 0,76 0,86 0,81 0,83 Kosten inzake mest 0,01 0,02 0,35 0,95 0,38 Overige toegerekende kosten 0,86 0,78 0,93 0,98 0,90 3,26 2,79 3,29 3,69 3, Saldo 31,14 30,32 28,01 26,36 28,56 Overige opbrengsten 6,87 3,31 1,38 4,59 3, Niet toegerekende kosten Personeelskosten 0,35 0,79 0,47 0,42 0,53 Loonwerk 3,46 2,85 3,00 3,25 3,11 Afschrijvingen 12,02 11,18 10,44 10,69 10,80 Machines en inventaris 4,78 3,59 3,08 2,85 3,30 Autokosten 0,03 0,10 0,09 0,00 0,07 Onroerende zaken 6,02 3,56 3,17 5,25 3,86 Algemene kosten 4,56 3,63 3,14 2,89 3,44 Bijzondere baten en lasten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,22 25,70 23,39 25,35 25,11 Productieresultaat 6,79 7,93 6,00 5,60 6, Bijproducten Ruwvoer Krachtvoer Overige lasten Financiële lasten 5,19 4,18 4,82 5,58 4,14 5,19 4,18 4,82 5,58 4, Resultaat 1,60 3,75 1,18 0,02 2,39 Goed Boeren september Goed Boeren september

4 Resterende subsidieopenstellingen 2012 Voorstellen GLB 2014: Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2012 Enige tijd geleden is het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2012 gepubliceerd. Hiermee zijn van enkele subsidies onder andere de voorwaarden, het subsidiebedrag en de toewijzingsprocedure bekendgemaakt. In enkele situaties zijn met deze openstellingen ook aan vullende regels en voorwaarden bekendgemaakt. Hieronder vindt u een overzicht van de nog resterende openstellingen voor het jaar Het kan zijn dat de datum van openstelling van enkele termijnen al verlopen is: (ver)huur van grond Openstellingen 2012 Openstelling 2012 Hoogte subsidie Subsidiepercentage Min. bedrag Max. bedrag Investeringen in aquacultuur 3 t/m 28 september %-30% Marktintroductie energie-innovaties 24 september t/m 29 oktober % Jonge Landbouwers 1 t/m 26 oktober % Investeringen in mestsilo s 1 t/m 30 november % Investeringen in energie-efficiëntie 1 t/m 30 november %-35% Investeringen in hernieuwbare energie 1 t/m 30 november % Wilt u meer weten over bovenstaande subsidies? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Voorstel GLB 2014: Afspraken bij overdracht aanvraagrecht De huidige conceptverordening geeft aan dat bij de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleidsysteem, alleen nieuwe toeslagrechten worden toegekend aan bedrijven die in 2011 toeslagrechten hebben benut en het recht hebben de nieuwe toeslagrechten aan te vragen. Dit recht op aanvragen houdt feitelijk in dat een landbouwer na aanvraag wordt gecontroleerd of hij aan alle voorwaarden voldoet. Is dat het geval, dan worden de nieuwe toeslagrechten toegekend. In het nieuwe stelsel van de bedrijfstoeslagen worden er nieuwe toeslagrechten toegekend. Het aantal nieuwe toeslagrechten is daarbij gelijk aan de subsidiabele oppervlakte die een bedrijf in het ingangsjaar (2014) in gebruik heeft. Bij de toewijzing van deze nieuwe toeslagrechten speelt de titel waaronder deze grond in gebruik is geen rol. Alleen het feitelijke gebruik en de opgave middels de Gecombineerde Opgave is bepalend. Dat betekent ook dat er op gehuurde grond toeslagrechten worden toegekend. Waarde toeslagrechten Bij een groot aantal bedrijven zal de waarde van de toeslagrechten volgens het huidige systeem in 2013 hoger zijn dan de totale basispremie van dat bedrijf in Het bedrijf heeft dan gedurende de overgangsjaren recht op compensatie van een gedeelte van dit verschil. Overgangsperiode In 2014 wordt de waarde van de basispremie en de compensatie bepaald voor de gehele overgangsperiode. Deze overgangsperiode loopt vanaf het jaar 2014 tot het jaar De basispremie en het compensatiedeel worden in 2014, voor de gehele overgangsperiode, gekoppeld aan de nieuwe toeslagrechten. Gaat gehuurde grond inclusief de toeslagrechten ná 2014 terug naar de verhuurder, dan gaat ook de, door de huurder opgebouwde, compensatie van het huidige systeem mee over. Afspraken maken Als in 2014 grond wordt ver- of gehuurd en deze huur wordt in de jaren daarna beëindigd, dan is het verstandig om afspraken te maken over het aanvragen van de toeslagrechten en het overdragen van toeslagrechten na de verhuurperiode. Daarnaast is het voor de huurder van belang om afspraken te maken over de verrekening van de compensatie (indien van toepassing) als na 2014 de grond samen met de toeslagrechten teruggaan naar de verhuurder. Ook voor bestaande huurafspraken die tot en met 2014 lopen, is het maken van afspraken aan te bevelen. Quick Scan Wij kunnen met een Quick Scan in beeld brengen wat voor u de gevolgen van het bovenstaande zijn. Uiteraard kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs. Aanvraagrecht Bedrijven die zijn ontstaan na 15 mei 2011 hebben een dergelijk aanvraagrecht niet opgebouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor startende bedrijven, maar ook voor bedrijven die door overdracht of overname van een bestaand bedrijf zijn ontstaan. Hierbij kan worden gedacht aan bedrijven die in familieverband zijn overgedragen of waar een wijziging van rechtsvorm heeft plaatsgevonden met daaraan gekoppeld een nieuw relatienummer bij Dienst Regelingen. Voor Dienst Regelingen is er dan ook een nieuw bedrijf ontstaan. Om het voor deze bedrijven ook mogelijk te maken om nieuwe toeslagrechten aan te vragen, kan volgens het huidige voorstel het aanvraagrecht in 2014 worden overgedragen. Conceptverordening In de huidige conceptverordening wordt aangegeven dat het aanvraagrecht kan worden overgedragen, wanneer er tussen 2011 en 15 mei 2014 (de toekenning) een gehele of gedeeltelijke bedrijfsoverdracht heeft plaatsgevonden. Bovendien moet er uiterlijk 15 mei 2014 een getekende overeenkomst zijn tussen beide partijen (private overeenkomst), waarmee het aanvraagrecht wordt overgedragen. Bedrijfsoverdrachten Het is belangrijk om bij bedrijfsoverdrachten afspraken te maken voor de overdracht van het aanvraagrecht, helemaal als de verwachting is dat het nieuwe bedrijf niet aan voorwaarden zal voldoen om nieuwe toeslagrechten aan te vragen. Afhankelijk van de situatie kunnen bepaalde onderdelen in een contract worden vastgelegd. Daarbij geldt dat veel zaken nog niet concreet zijn en daarom niet tot in detail zijn vast te leggen. Generieke korting toeslagrechten verlaagd naar 1% Uit een onlangs gepubliceerde wijziging van de Regeling GLB inkomenssteun 2006 blijkt dat op 15 mei 2012 de waarde van de toeslagrechten met 1% is verlaagd. Het betreft een generieke korting, waarmee de waarde van alle toeslagrechten is verminderd. In een eerder stadium heeft het ministerie van EL&I een hogere korting van 2,5% aangegeven. Beschikking Als het goed is, heeft iedere landbouwer in augustus of september van dit jaar, een beschikking ontvangen, met daarin de aangepaste waarde van zijn/haar toeslagrechten. Deze generieke korting wordt gebruikt voor de financiering van doelgerichte subsidies. Daarbij kan worden gedacht aan onder ander precisielandbouw, duurzame stallen en risicofondsen voor dierziekten en plantenziekten. Omdat op dit moment nog niet exact bekend is welke bedragen hiermee gemoeid zijn, bestaat de mogelijkheid dat er op de uitbetaling van de bedrijfstoeslag 2012 nog een extra uitbetalingskorting wordt ingehouden. Deze uitbetalingskorting zal naar verwachting plaatsvinden over de totale uitbetaling boven euro. Goed Boeren september Goed Boeren september

5 Wetsvoorstel: Verplichte mestverwerking en mestplaatsingsovereenkomsten In oktober 2011 zijn de plannen voor het toekomstig mestbeleid bekendgemaakt. Dit plan is opgebouwd in drie sporen: vooraf mestafzet regelen (inclusief verplichte mestverwerking); het voerspoor; de inzet van kunstmestvervangers. Verwerkingspercentages Staatssecretaris Bleker heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de verwerkingspercentages worden vastgesteld per regio. Er wordt aangesloten bij de regioindeling voor de dierrechten. In de volgende tabel zijn de verwerkingspercentages opgenomen. De percentages voor 2014 en 2015 zijn indicatief Voorlopig Regio Zuid 10% 30% 50% Regio Oost 5% 15% 30% Regio Overig 0% 5% 10% 2015 Voorlopig Vanaf het jaar 2014 moeten MVO s uiterlijk 31 december van het voorafgaande jaar zijn afgesloten en ingediend Hoeveel fosfaat verwerken? In tegenstelling tot het jaar 2013 dient vanaf het jaar 2014 de mestverwerkingsplicht berekend te worden op basis van de MVO s en MPO s van het voorgaande jaar. Verwerkingspercentages per regio voor de jaren 2013 t/m 2015 Wetsvoorstel Onlangs is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee wordt in eerste instantie invulling gegeven aan het eerste spoor: vooraf mestafzet regelen. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2013 een nieuw stelsel voor mestafzet in de Meststoffenwet wordt opgenomen. Drie stappen In het voorgestelde systeem zijn drie stappen te onderscheiden: Er dient vooraf te worden vastgesteld of er een mestoverschot op het bedrijf ontstaat (mestproductie minus plaatsingsruimte op eigen bedrijf). Een gedeelte van het eventuele mestoverschot, uitzonderingen daargelaten, moet verplicht worden verwerkt. Voor het resterende deel dienen mestplaatsingsovereenkomsten te worden afgesloten. Uiteindelijk mag een bedrijf niet meer dierlijke meststoffen produceren dan er mestplaatsingsruimte op het eigen bedrijf beschikbaar is of gecontracteerd is. De mestproductie en mestplaatsingsruimte worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat. De stikstof blijft dus buiten beschouwing. Mestproductie De geschatte mestproductie wordt op dezelfde manier vastgesteld als de bepaling in het kader van de gebruiksnormenberekening: voor graasdieren via forfaits of de BEX en voor de staldieren door middel van de stalbalans. De eventueel uitgeschaarde dieren naar bijvoorbeeld natuurterrein tellen ook voor het nieuwe systeem niet mee voor de mestproductie op het landbouwbedrijf. De voorraden mest worden in het nieuwe systeem buiten beschouwing gelaten. Mestplaatsingsruimte eigen bedrijf De mestplaatsingsruimte op het eigen bedrijf wordt bepaald op basis van de landbouwgrond, die het bedrijf op 15 mei in gebruik heeft. De gebruiksruimte in het kader van de gebruiksnormenberekening is gelijk aan de mestplaatsingsruimte. Voorbeeld Stel een bedrijf verwacht in 2013 een productie te realiseren van kg fosfaat. Het bedrijf heeft 60 ha grond in gebruik met een gemiddelde fosfaatgebruiksnorm van 90 kg fosfaat per ha. De mestplaatsingsruimte is 60 x 90 = kg fosfaat. Het mestoverschot is kg fosfaat. Een gedeelte van dit mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Voor het resterende deel moeten mestplaatsingsovereenkomsten worden afgesloten. Verplichte mestverwerking Het deel van het overschot dat verplicht moet worden verwerkt, wordt uitgedrukt in een percentage van het mestoverschot (verwerkingspercentage). Dit percentage zal per regio en mogelijk ook per diersoort of mestsoort verschillend worden vastgesteld. In het wetsvoorstel wordt onder mestverwerking het volgende verstaan: dierlijke mest zodanig behandelen, dat het eindproduct geen dierlijke mest meer is of export van dierlijke mest. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2013 een nieuw stelsel voor mestafzet in de Meststoffenwet wordt opgenomen Mestverwerkingsovereenkomst Voor de hoeveelheid mest die in 2013 verplicht moet worden verwerkt, moet een bedrijf uiterlijk 15 mei 2013 een mestverwerkingsovereenkomst (MVO) met een ver - werker hebben afgesloten. De MVO s moeten ook uiterlijk op die datum elektronisch bij DR worden ingediend. Bedrijven met een beperkt mestoverschot (in kg fosfaat) kunnen wellicht vrijgesteld worden van de verwerkingsplicht. Overdracht mestverwerkingsplicht In het wetsvoorstel is ook de mogelijkheid opgenomen de mestverwerkingsverplichting van een bedrijf over te dragen naar een ander bedrijf. Dit bedrijf moet dan meer mest laten verwerken. Het is op dit moment niet zeker of deze mogelijkheid al in 2013 wordt geboden en wat hiervoor dan de voorwaarden worden. Mestplaatsingsovereenkomsten Voor het deel van het (ingeschatte) mestoverschot waarvoor geen MVO s zijn afgesloten, moeten mestplaatsingsovereenkomsten (MPO s) worden afgesloten. Dit kan bijvoorbeeld met een akkerbouwer. Deze MPO s moeten uiterlijk 15 mei 2013 worden afgesloten met een bedrijf die mestplaatsingsruimte beschikbaar heeft. De MPO s moeten ook uiterlijk op die datum elektronisch bij DR worden ingediend. Een MPO kan alleen worden afgesloten tussen landbouwers of met een verwerkende onderneming. In plaats van vooraf een MPO af te sluiten, kan er ook voor worden gekozen om uiterlijk 15 mei 2013 mest af te voeren naar een ander landbouwbedrijf en dit mesttransport als MPO te laten registreren. Vanaf 2014 Vanaf het jaar 2014 moeten MVO s uiterlijk 31 december van het voorafgaande jaar zijn afgesloten en ingediend. Voor het jaar 2014 dienen uiterlijk op 31 december 2013 de MVO s afgesloten te zijn. De overige genoemde data blijven ook vanaf 2014 van toepassing. Voorbeeldbedrijf Een bedrijf heeft in 2013 voor 130 kg fosfaat MVO s en voor kg fosfaat MPO s afgesloten. Voor het jaar 2014 moet het bedrijf 15% (voorlopig verwerkingspercentage voor gebied Oost) van is 390 kg fosfaat verwerken. Hiervoor moet het bedrijf uiterlijk op 31 december 2013 een MVO afsluiten. Stel het bedrijf verwacht in kg fosfaat te pro duceren (productie 2013: kg) en heeft een gelijke fosfaatgebruiksruimte van kg. Het verwachte overschot in 2014 is dan kg waarvan 390 verplicht wordt verwerkt. Het bedrijf moet het overschot wel volledig verantwoorden en uiterlijk op 15 mei 2014 nog voor kg fosfaat MPO s afsluiten. De verwerkingsplicht in 2015 wordt vervolgens gebaseerd op het mestoverschot van Verantwoordingsplicht Naast de verplichting tot het afsluiten van MVO s en MPO s blijft de huidige gebruiksnormensystematiek bestaan. Bij een eventuele controle (achteraf) zullen de volgende punten worden gecontroleerd: Of het bedrijf voldoende MVO s heeft afgesloten; Of het bedrijf voldoende MPO s heeft afgesloten; Of het bedrijf voldoet aan de gebruiksnormen (verantwoordingsplicht meststoffen). Rol intermediairs In het voorstel wordt uitgegaan van één-op-één contracten. Dit betekent dat intermediairs alleen bemiddelend kunnen optreden. Intermediairs kunnen dus niet zelf, zoals in het oude systeem van mestafzetcontracten wel het geval was, enerzijds contracten afsluiten met akkerbouwers en anderzijds voor de gecontracteerde hoeveelheid fosfaat met veehouders contracten afsluiten. Goed Boeren september Goed Boeren september

6 Stoppersregeling Actieplan Ammoniak Voorstel bovengrens aantal dieren per locatie en Veehouderij In het Actieplan Ammoniak staat dat veeteeltbedrijven die na 2013 willen stoppen de mogelijkheid hebben om hun bedrijf nog enkele jaren voort te zetten. Deze bedrijven moeten dan wel andere maatregelen treffen om toch aan de emissie-eisen van het Besluit huisvesting te voldoen. Te denken valt dan aan tijdelijke en snel inzetbare maat regelen op het gebied van management, voer, stal, minder dieren, etc. De ammoniakregelgeving zal hiervoor worden aangepast. Deze zogenaamde stoppersregeling zal voor varkens- en pluimveehouders gelden tot uiterlijk Onlangs heeft demissionair staatssecretaris Bleker een voorstel gedaan voor een maximale omvang van de veestapel per locatie. Aanleiding van dit voorstel is onder andere het maatschappelijke draagvlak in de omgeving. In de brief geeft demissionair staatssecretaris Bleker aan dat het voor een toekomstbestendige duurzame veehouderij van belang is om grenzen te stellen aan de omvang van een veehouderijbedrijf. Bij de voorgestelde normen kunnen volgens de staatssecretaris het overgrote deel van de (gezins)bedrijven zich nog ontwikkelen. Inhoud Voorwaarden om te worden aangemerkt als stoppend bedrijf: Het bedrijf valt niet onder de werking van de IPPCrichtlijn. Het bedrijf heeft via een al ingediend bedrijfsontwikkelingsplan (BOP), dan wel vóór 1 juli 2012 via een aparte schriftelijke verklaring aan de gemeente, meegedeeld dat het vóór 1 januari 2020 zal stoppen met het houden van varkens of kippen. Alleen op grond van feiten of omstandigheden die zich ná 1 juli 2012 hebben voorgedaan kan een bedrijf zich naderhand alsnog als stopper melden (bijvoorbeeld vanwege uitblijven van vergunningen of financiering). Het bedrijf heeft het feitelijk aanwezige aantal varkens of kippen niet uitgebreid ten opzichte van het aantal dat op 1 januari 2010 was vergund of - als dat feitelijk aan wezige aantal lager is - het aantal varkens of kippen per dier categorie waarvoor op het bedrijf op 1 januari 2010 stalruimte aanwezig was. Binnen de hoofdcategorie varkens en de hoofdcategorie kippen mag wel gewisseld worden van diercategorie (bijvoorbeeld de zeugen of een deel ervan vervangen door vleesvarkens), zolang de totale ammoniakemissie per hoofdcategorie niet toeneemt. Een bedrijf dat eerder aangaf te gaan stoppen, kan in de periode na 2013 alsnog besluiten om uit te breiden. Zodra meer dieren gehouden worden of de ammoniak emissie toeneemt ten opzichte van hetgeen op grond van de stoppersregeling is toegestaan, zal het bedrijf in dat geval niet meer als stoppend bedrijf worden beschouwd. Onderstaande tabel geeft de bandbreedte van deze normen: Sector Aantal dieren Melkkoeien Zeugen Vleesvarkens Leghennen Vleeskuikens Melkgeiten Vleeskalveren Eerste aanzet discussie De in het voorstel genoemde bandbreedte voor een maximale omvang van een bepaalde soort veehouderijlocatie is een eerste aanzet voor een discussie. Het is nog niet duidelijk of er uiteindelijk landelijke normen worden vastgelegd. Ook de hoogte van eventuele normen is nog niet definitief. Mogelijk kan het advies van de Gezondheidsraad in deze discussie nog een rol gaan spelen. Voor een aantal bedrijven kan het voorstel wel beperkingen met zich mee brengen. Omdat dit een rem kan zijn op de bedrijfsontwikkeling, kan dit voor deze bedrijven aanleiding zijn om bijvoorbeeld versneld een omgevingsvergunning voor bedrijfsuitbreiding aan te vragen. Schrappen einddatum dierrechten Verplichtingen voor stoppende bedrijven In het wetsvoorstel van het nieuwe stelsel van mestafzet is de einddatum voor de dierrechten 1 januari 2015 vervangen door een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De doelstelling van de dierrechten is om de mestproductie te beperken en zo de druk op het milieu te beperken. Destijds is in de wet de einddatum van 1 januari 2015 aangegeven in de verwachting dat op dat moment een evenwichtsbemesting van fosfaat zou zijn bereikt. Het bedrijf dat stopt, meldt tijdig aan het bevoegd gezag op welke wijze aan het B sluit huisvesting zal worden voldaan. Als het stoppende bedrijf daarna wijzigingen aanbrengt in de eerder gemelde emissiereducerende maatregelen, meldt het dan minimaal één maand voor de wijziging bij de gemeente. De bovenstaande meldingen zijn onderdeel van een melding op grond van het Activiteitenbesluit, dan wel als onderdeel van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Inmiddels is er een voorlopige lijst met stoppers maatregelen gepubliceerd. Nieuwe stelsel mestafzet Het onlangs gepubliceerde wetsvoorstel met het nieuwe stelsel van mestafzet heeft als doel dat de mestproductie en de mestplaatsingsruimte in balans wordt gebracht. Dit systeem zal mogelijk per 1 januari 2013 in werking treden. Als dit systeem naar behoren functioneert, dan zijn de dierrechten om deze reden niet meer nodig. Eerst bewijzen De intentie vanuit de overheid en de sector is en blijft dat het stelsel van dierrechten op termijn moet verdwijnen. Vanuit de overheid wordt hieraan wel een hele duidelijke voorwaarde gesteld: het nieuwe stelsel zal zich eerst moeten bewijzen als een volwaardig alternatief. Goed Boeren september Goed Boeren september

7 In- en uitlenen van personeel: Letten op de Denkt u aan registratie? personeelskosten Per 1 juli 2012 moet elk bedrijf dat structureel of incidenteel personeel ter beschikking stelt zich als zodanig registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De regelgeving moet malafide praktijken tegengaan, maar heeft door haar algemene formulering een groter bereik. De kosten voor het inlenen of in dienst hebben van personeel zijn vaak fors. Wie naar het aandeel van de personeelskosten in de totale kosten kijkt, zal ervan schrikken. In bedrijven buiten de primaire agrarische sector zit je al snel op meer dan 50% van de totale uitgaven. Door zo optimaal mogelijk gebruik te maken van mogelijkheden uit de cao, fiscale regelingen, etc. valt hier vaak best nog wat te besparen. Wat zijn nou die mogelijkheden? Gelegenheidswerk U verwacht het misschien niet, maar ondanks alle regeltjes en voorschriften bieden cao s vaak kansen om kosten te besparen. Zo kennen diverse cao s een aparte regeling voor het tijdelijk in dienst nemen van gelegenheidswerkers (Cao Open Teelten, Dierhouderij, LEO). Op basis van deze regeling kunt u 6 of 8 weken ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld studenten, zelfstandige boeren en/of anderen waarbij het salarisniveau gelijk mag zijn aan het wettelijk minimumloon. Dat is dan dus lager dan wat u minimaal aan cao-loon had moeten betalen. En de betreffende werknemers zijn blij omdat u ze werk kan bieden. Cao-partijen zijn overigens bezig om deze mogelijkheden uit te breiden, onder meer qua duur. Seizoenarbeiders In de Cao Open Teelten geldt daarnaast nog een regeling voor seizoenarbeiders. Ook hierbij kunt u het wettelijk minimumloon betalen in plaats van het duurdere cao-loon. Ook toeslagen voor overwerk zijn lager. Dit kunt u maximaal zes maanden toepassen. Oproepcontracten U kunt ook gebruikmaken van oproepcontracten. Daarbij kan in ieder geval tijdelijk gelden: geen werk, geen loon. Ook bij ziekte. De werknemer kan in dat geval een beroep doen op een ziektewetuitkering van het UWV. Lagere werkgeverslasten De fiscus beloont aan de andere kant werkgevers die werknemers vastigheid bieden. Zo geldt er een fors aangepast (lees: lager) percentage voor de werkgeverslasten als u personeel een contract voor een jaar of langer biedt. KJ-regeling Voor meewerkende kinderen kunt u gebruikmaken van de KJ-regeling. Daarbij hoeft u slechts één keer per jaar aangifte te doen. U kunt uw kind daarbij een aandeel in de winst geven. Dit kan dan weer als schuld aan uw kind op de balans worden meegenomen. Overbruggingsfonds Overigens is de premie voor het overbruggingsfonds van Colland voor de dekking van personeelskosten bij onwerkbaar weer (onder andere Cao LEO) momenteel historisch laag. Wellicht iets om nu alvast te overwegen? U verwacht het misschien niet, maar ondanks alle regeltjes en voorschriften bieden cao s vaak kansen om kosten te besparen Uitzendbureaus Behalve voor uitleners die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen aan een inlener, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven, banenpools en aannemers, geldt de regelgeving ook als uw onderneming eenmalig en/of voor korte tijd een (eigen) werknemer bij een andere werkgever laat werken. De regelgeving geldt bovendien voor alle bedrijven die actief zijn in Nederland, ook als ze hier geen fysieke vestiging hebben. Omgekeerd geldt voor bedrijven die personeel inlenen dat zij dit altijd moeten checken bij de KvK. Uitzonderingen Daarnaast zijn er uitzonderingen op de registratieplicht. Zo valt een bedrijf niet onder de registratieplicht, als het gaat om collegiale uitlening waarbij het niet de bedoeling is om winst te maken. Een samenvatting van de regelgeving is opgenomen in een whitepaper die u kunt vinden op onze website. Voor vragen over het in- of uitlenen van personeel, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de Jong & Laan. Uit de landbouwregeling en opteren voor heffing btw Het klinkt u wellicht raar in de oren, maar als uw bedrijf de laatste tijd veel geïnvesteerd heeft of binnenkort gaat investeren, dan kan het u geld opleveren indien uw bedrijf kiest voor de heffing in de btw. De landbouwregeling is dan niet meer op uw bedrijf van toepassing. In aftrek brengen Als uw bedrijf op dit moment namelijk onder de landbouwregeling valt, kan de btw op de kosten die uw onderneming maakt niet worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Deze kostprijsverhogende btw bedraagt momenteel vaak 19% en op 1 oktober a.s. stijgt dit percentage naar 21%! Als u kiest voor de heffing van btw, kunt u deze btw op de aangifte in aftrek brengen. Daarnaast kan een gedeelte van de btw van investeringen uit het verleden terug worden gevraagd. Wel of niet opteren? Wel bent u btw verschuldigd over uw opbrengsten, maar de levering van melk valt bijvoorbeeld onder het verlaagde btw-tarief van 6%. Kortom, als u binnenkort grote investeringen doet, raden wij aan om met uw adviseur van de Jong & Laan te bespreken of opteren in uw geval voordeel oplevert. Ten slotte adviseren wij, als u van plan bent om te gaan (ver)bouwen, om vóór 1 oktober a.s. de aanneemovereenkomst te sluiten. In dat geval kan de aannemer voor 1 oktober vervallen termijnen nog factureren met 19% in plaats van 21% btw. Goed Boeren september Goed Boeren september

8 Ingangsdatum flex-bv bekend: 1 oktober 2012 Kansen en optimalisatie De flex-bv kan een combinatie van stem- en winstrechtloze aandelen uitgeven. U kunt daarbij per soort aandeel een afwijkende stemrechtverdeling hanteren. Dit geeft mogelijkheden om vennootschappelijke structuren naar uw wensen in te richten. Hierin kunnen ook fiscale aspecten als behoud van fiscale eenheid, deelnemingsvrijstelling en de toets of er sprake is van een aanmerkelijk belang worden betrokken. We noemen ook onderwerpen als consolidatie, werknemersparticipaties en het voorsorteren op bedrijfsopvolging. Bovendien ontstaan er meer mogelijkheden om de financiering van investeringen anders in te kleden. Allemaal onderwerpen waar de flex-bv een belangrijke toegevoegde waarde kan bieden. Alternatieven voorhanden Wie niets wil wijzigen, hoeft niet in actie te komen, in ieder geval niet vóór 1 oktober Bestaande bv s zijn namelijk - nog - niet verplicht om hun statuten en/of vennootschappelijke structuur aan te passen. U heeft dan ook ruim de tijd om te kijken of er voor uw bv ( s) mogelijkheden zijn waar u in de toekomst gebruik van wilt maken. Mocht u vraagtekens zetten bij de toegevoegde waarde van de flex-bv, dan zijn er alternatieven. U kunt bijvoorbeeld overgaan naar een eenmanszaak of personenvennootschap, zoals vof of maatschap, of een nv. De kogel is door de kerk. Op 12 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ofwel de flex-bv, aangenomen. De ingangsdatum is vastgesteld op 1 oktober Meer flexibiliteit en meer aansprakelijkheid De wetgeving doet haar naam inderdaad eer aan qua flexibiliteit in oprichting van de bv en inrichting van de statuten. Voor die flexibiliteit vraagt de wetgever wel wat terug: verdergaande aansprakelijkheid van de bestuurders. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. Uitkeringstest De belangrijkste maatregel die bij invoering direct van kracht wordt, is de uitkeringstest. Deze wordt onder andere gehanteerd voor het uitkeren van dividend en agio en de inkoop van aandelen. De aandeelhouders nemen het besluit daarover. Dat besluit kan echter pas worden uitgevoerd als het bestuur goedkeuring heeft verleend. Het bestuur kan de goedkeuring weigeren als het op het moment van uitkering weet of behoort te weten dat de bv na de uitkering niet langer aan haar direct opeisbare verplichtingen kan voldoen. Expliciete formele rol Op zich verschilt deze toets niet van wat nu al van een zorgvuldig handelende bestuurder wordt verwacht bij uitkeringen en andere besluiten die belangrijke financiële gevolgen hebben voor de vennootschap, zoals investeringsbeslissingen. De bestuurder krijgt nu wel een expliciete, formele rol. En er komt een sanctie op te staan: elke bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Wanneer is een besluit voldoende verantwoord? Bestuurders moeten dus goed nagaan en vastleggen of en waarom het besluit verantwoord is. Zij worden min of meer geacht over een periode van tenminste een jaar toekomstige kasstromen te betrekken in de beoordeling of de bv aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Meerjarenprognoses worden wel verwacht als op moment van de uitkering bekende bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld als na de eenjaarsperiode belangrijke aflossingen of investeringen gepland staan. Beoordeling vastleggen Belangrijk is ook dat bestuurders de beoordeling vastleggen, zodat zij later kunnen aantonen dat en op welke manier zij de beoordeling hebben uitgevoerd. Het betekent ook dat dividendbeleid niet meer standaard is. Het gebruikelijke licht houden van een werkmaatschappij door jaarlijks overwinsten uit te delen aan de holding kan niet zonder de vereiste beoordeling worden voortgezet. Ná inwerkingtreding nieuwe bv-recht De uitkeringstest geldt voor besluiten die worden genomen ná 1 oktober Ook als ze genomen worden over boekjaren die zijn afgesloten vóór 1 oktober Oprichting wordt eenvoudiger Het oprichten van een bv wordt eenvoudiger en goedkoper, omdat de minimum kapitaaleis van vervalt. Worden de aandelen in geld volgestort, dan is een bankverklaring niet meer nodig. En bij de inbreng anders dan in geld vervalt de accountantsverklaring. Wel moeten de (toekomstige) aandeelhouders nog steeds een inbrengbeschrijving opstellen. En voor het opstellen en wijzigen van de statuten en dergelijke blijft een notaris nodig. Verhoging btw-tarief Op 1 oktober 2012 gaat het algemene btw-tarief van 19% naar 21%. Het verlaagde tarief, 6%, verandert niet. Deze tariefverhoging heeft voor uw facturatieproces alleen gevolgen als u goederen levert of diensten verricht die zijn belast tegen het algemene btw-tarief. Hier leggen we uit wanneer u welk tarief moet factureren. Diensten of leveringen Voor diensten of leveringen die u vanaf 1 oktober 2012 verricht, brengt u 21% btw in rekening. Dit betekent het volgende: Voor alle diensten of leveringen die u vóór 1 oktober 2012 verricht, geldt 19% btw ook al wordt de nota pas na deze datum verstuurd en/of wordt deze later betaald. Voor alle diensten of leveringen ná 1 oktober 2012 geldt 21% btw. Als de factuur of betaling al vóór die datum plaatsvindt, bijvoorbeeld in geval van voorschotnota s, mag u nu al 21% btw berekenen. Als het gaat om doorlopende diensten of leveringen die periodiek worden gefactureerd, zoals meerjarige onderhoudscontracten, verhuur of abonnementen, dan bestaat er een keuzemogelijkheid. U kunt het nieuwe tarief over de hele vergoeding toepassen als u die na 30 september 2012 in rekening brengt. U kunt ook 19% btw berekenen over de vergoeding tot 1 oktober 2012 en 21% btw over de vergoeding na 1 oktober Deze keuzemogelijkheid geldt ook voor vrije beroepsbeoefenaren (waaronder architecten, advocaten en notarissen) voor de diensten die moeilijk splitsbaar zijn. Voor leveringen en diensten die betrekking hebben op bouw en verbouwing van onroerende zaken geldt een specifieke overgangsregeling. Op tijd in kaart brengen Het is belangrijk om op tijd in kaart te brengen wanneer u het btw-tarief van 19% of 21% in rekening brengt. Zeker als uw afnemer een particulier is of een ondernemer die de btw niet (geheel) in aftrek mag brengen. U voorkomt daarmee latere correcties van 2% btw. U kunt er tenslotte ook rekening mee houden als u (vaste) prijsafspraken maakt. Whitepaper Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan horen we dat graag. Op onze website vindt u ook een whitepaper over de verhoging van het btw-tarief. Goed Boeren september Goed Boeren september

9 Colofon Hoofdredacteur: ing. Horst in t Veld Redactie: ing. Jos Kuipers ing. Ronald Lenferink AA Ernst Pieterse FB ing. Robert Reuver ing. Willem Westebring ing. Marietje Uneken - Kruid Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets mis gaan. De Jong & Laan kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele onjuiste berichtgeving. Kijk voor een overzicht van onze vestigingen op Teruggaaf Europese btw voor 1 oktober aanvragen Vanaf 1 januari 2010 kunnen ondernemers alleen via een elektronisch portaal bij de Nederlandse Belastingdienst de buitenlandse btw terugvragen. Als u in 2011 btw in een ander EU-land heeft betaald, dan heeft u nog tot 1 oktober 2012 de tijd om uw verzoek om teruggaaf van btw in te dienen. Voor indienen van een verzoek om teruggaaf hebt u inloggegevens nodig, die u bij de Belastingdienst dient aan te vragen. Omdat het verstrekken van inlogcodes een paar weken duurt, is het van belang deze tijdig aan te vragen. De Belastingdienst beoordeelt of het verzoek aan de formele vereisten voldoet en stuurt het verzoek daarna door naar de belastingdienst van de lidstaat waar u btw terugvraagt. De buitenlandse belastingdienst beoordeelt uw verzoek en verleent de teruggaaf. (On)zakelijke lening Stel, uw partner heeft een lening verstrekt aan uw onderneming die een onafhankelijke derde niet aan uw onderneming zou verstrekken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een achtergestelde lening of een lening met een zeer laag rentepercentage. Of u hebt u borg gesteld voor leningen die uw onderneming is aangegaan met derden. Vooral in deze economisch moeilijk tijd is het niet ondenkbaar dat uw onder neming de verplichtingen niet kan nakomen. In dat geval wordt de lening aan uw onderneming minder waard of wordt u aangesproken omdat u borg staat voor de lening. Discussie met Belastingdienst In deze situaties kan een discussie met de Belastingdienst ontstaan over de zakelijkheid van de lening dan wel de borgstelling. Wanneer de lening of de borg stelling als onzakelijk wordt aangemerkt, dan is een afwaardering van de lening c.q. verlies als gevolg van het aanspreken van de borg niet aftrekbaar. Laat daarom uw bestaande leen- en borgstellingsovereenkomsten eens bekijken door uw adviseur van de Jong & Laan. Als u nieuwe financiële verplichtingen aangaat, doet u er goed aan deze met uw adviseur te bespreken op eventuele risico s die u loopt. Goed Boeren september

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

2. Onderdeel f komt te luiden: f. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;.

2. Onderdeel f komt te luiden: f. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;. Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op 16-01-2014 1. Tijdelijk en blijvend grasland; wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Veehouders positief over oplossen mestoverschot

Veehouders positief over oplossen mestoverschot ///PERSBERICHT/// Veehouders positief over oplossen mestoverschot Alfa Accountants en Adviseurs houdt onderzoek over het nieuwe mestbeleid onder 750 boeren WAGENINGEN, 8 mei 2012 Veehouders vertrouwen

Nadere informatie

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij 1. Inleiding Met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (in werking getreden op 1 januari 2015) is het begrip melkveefosfaatoverschot

Nadere informatie

Mestbeleid 2014 begint nu

Mestbeleid 2014 begint nu Mestbeleid 2014 begint nu Kees van Ham DLV Intensief Advies BV 06 26 54 80 10 k.van.ham@dlv.nl Mestbeleid 2014 Programma: Nieuwe beleid Productie Nederland Gebruiksnormen fosfaat en stikstof Verwerkingsplicht

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw PROGRAMMA DE ROL VAN DE ADVISEUR Woensdag 2 december 2015 Ontwikkelingen en trends Uitbreiden zin of onzin? Toekomst bedrijven Risicomanagement / prijsfluctuaties De succesvolle melkveehouders De rol van

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw In het kader van nieuw mestbeleid en toeslagrechten, lust of last? door ing. A.N. (Arno) Vroegindeweij ab Directeur ComponentAgro B.V. Agenda Toeslagrechten

Nadere informatie

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Financiële Analyse Frank de Boer Aston Martinnlaan 70 3261 NB Oud-Beijerland 31-10-2016-15:56 Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Inhoud 1 Structuur van het bedrijf 2 Totaal bedrijfsresultaat 3 Beschikbare

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Bijlage notitie 2. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Plaatsingsruimte fosfaat uit meststoffen in 2015 en daarna

Bijlage notitie 2. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Plaatsingsruimte fosfaat uit meststoffen in 2015 en daarna Bijlage notitie 2. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Plaatsingsruimte fosfaat uit meststoffen in 2015 en daarna W.J. Willems (PBL) & J.J. Schröder (PRI Wageningen UR) november 2013 Sinds 2010 is de gebruiksnorm

Nadere informatie

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels AGRARISCHE REGELGEVING - DEROGRATIE - GARANTSTELLING LENINGEN - ONTKOPPELING STEUNREGELINGEN - BESLUIT HUISVESTING door Bennie Wijnne AA ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels - PAUZE BELASTINGPLAN 2010

Nadere informatie

In- of uitlenen van arbeidskrachten

In- of uitlenen van arbeidskrachten In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

VAN DER MEER. Inwerkingtreding Besluit Huisvesting. Oosterwolde, 11 augustus 2008

VAN DER MEER. Inwerkingtreding Besluit Huisvesting. Oosterwolde, 11 augustus 2008 Inwerkingtreding Besluit Huisvesting Oosterwolde, 11 augustus 2008 Op 1 april jongstleden is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) inwerking getreden. Het Besluit huisvesting

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Registratie bedrijf doorgeven bedrijfsgegevens relatienummer locatie(s) Eenmalig, bij start van uw bedrijf. Ja. Wijzigingen binnen 30 dagen doorgeven

Nadere informatie

Jonge landbouwers en starters

Jonge landbouwers en starters Jonge landbouwers en starters (sub) Algemeen Jonge landbouwers en starters die geen recht op betalingsrechten hebben, kunnen betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Ook kunnen jonge landbouwers

Nadere informatie

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau Nieuwe betalingsregeling GLB Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Nieuwe betalingsregeling GLB-periode 2014-2020 2014: Huidige stelsel - waardevermindering 10-12% t.o.v.

Nadere informatie

EIM / Frits Suyver en John Boog 5

EIM / Frits Suyver en John Boog 5 aan Actal datum 5 november 2007 van EIM / Frits Suyver en John Boog pagina's 5 onderwerp Antwoord op aanvullende vragen van Actal m.b.t. studie Kleine ondernemers, hoge lasten Notitie voor ACTAL EIM heeft

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Wat was uw brutomarge in 2013? De brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, uitgedrukt in een percentage van de omzet

Wat was uw brutomarge in 2013? De brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, uitgedrukt in een percentage van de omzet Bouwscan deelnemer: 1055277 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Algemeen De bouwsector is harder dan gemiddeld getroffen door de crisis, maar inmiddels zijn de eerste tekenen van herstel

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten. Samenvatting

CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten. Samenvatting CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten Samenvatting Per 1 januari 2018 zal het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in Nederland in werking treden. Bedrijven krijgen per 1 januari 2018 fosfaatrechten

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Jaap Uenk DOFCO Beheer BV, Ruurlo, 27 februari 2014, Barneveld j.uenk@dofco.nl INHOUD Introductie Mest- en mineralensituatie

Nadere informatie

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergrond BEX (Koeien &Kansen) Samenwerking binnen K&K Voorgesteld mestbeleid NL- EU Samen inspelen op ontwikkelingen uit markt en maatschappij Kringloop

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Informatiedocument Minder dieren houden

Informatiedocument Minder dieren houden ACTIEPLAN AMMONIAK & VEEHOUDERIJ - Gedoogbeleid stoppende bedrijven Informatiedocument Minder dieren houden 1. Inleiding Dit document bevat de informatie over de stoppersmaatregel minder dieren houden.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012

Special BTW-verhoging. Per 1 oktober 2012 Special BTW-verhoging Per 1 oktober 2012 Gevolgen van de BTW verhoging per 1 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Facturering en aangifte 4 3. Doorlopende prestaties 4 4. Nieuwbouw/verbouwingen

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

AgroFinancieel Melkvee

AgroFinancieel Melkvee AgroFinancieel Melkvee Mts. Veehouder Koestraat 8 9999 AA Darp Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: Adviseur: BTW boekhouding Periode: 123456 0570 664111 Dhr A.D. Viseur Alle financiële cijfers zijn

Nadere informatie

Akkerbouwbedrijf VOF/MTS Ploegweg 1 9999AA Akkerdorp BOEKHOUDRAPPORT 2015

Akkerbouwbedrijf VOF/MTS Ploegweg 1 9999AA Akkerdorp BOEKHOUDRAPPORT 2015 Akkerbouwbedrijf VOF/MTS Ploegweg 1 9999AA Akkerdorp BOEKHOUDRAPPORT 2015 Administratiekantoor Woldendorp BV - voorbeeldrapport met fictieve bedragen INHOUDSOPGAVE I. BOEKHOUDVERSLAG A. Samenstellingsopdracht

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In deze opgave is wel sprake van btw maar blijft de vennootschapsbelasting buiten beschouwing. Bewoners van het dorp Westmaas hebben

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Inleiding Sinds 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna Waadi) gewijzigd. Deze wetswijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

Eigen bedrijf starten?

Eigen bedrijf starten? Eigen bedrijf starten? Deze brochure gaat in op de bijstandsmogelijkheden voor mensen die een eigen bedrijf of zelfstandig beroep beginnen. We vermelden alleen het begrip eigen bedrijf. Hiermee bedoelen

Nadere informatie

Fiscale Advisering proefexamen / zitting middag

Fiscale Advisering proefexamen / zitting middag OPGAVE 1 Klazine Jansen (35) en volledig gezond startte 8 jaar geleden haar veganistisch restaurant Het enige alternatief in de vorm van een eenmanszaak. Het restaurant is gehuisvest in een oud tolhuis,

Nadere informatie

AgroFinancieel Melkvee

AgroFinancieel Melkvee Dhr. Veehouder Koestraat 1 9999 AA DARP Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: 123456 0570-664111 Adviseur: A.D. Viseur BTW-boekhouding Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief BTW De financiële

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 25 maart 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 9 april 2014 Inwerkingtreding op 10 april 2014 Olst-Wijhe, 17 maart 2014 doc. nr.: 14.013240 Het verrichten van zelfstandige

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN l.vandellen@acconavm.nl / 058-2887887 GES dag 14-11-2013 STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN Wat telt na 2015? Durk hat in stal bout Dierplaatsen? Mest Of toch grond? Gewoon dóórgaan is

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

Van de Ven Accountants Adviseurs

Van de Ven Accountants Adviseurs Van de Ven Accountants Adviseurs Middelgroot accountantskantoor (gevestigd op het bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode) 35 medewerkers MKB en vrije beroepen Agrarische klanten Particulieren en

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER 2016 9.00-11.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale aspecten van de onderneming B / 6 Vraag 1 2016 NGO-ENS

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

DOEL NIEUWE BV-RECHT

DOEL NIEUWE BV-RECHT ONDERWERPEN Doel nieuwe BV-recht FLEX BV Belangrijke wijzigingen nieuwe BV-recht Moet ik mijn statuten aanpassen? Is de BV iets voor mij? Wat kan de notaris voor mij betekenen? Wat kan ik zelf doen? DOEL

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Derogatie alleen met 80% grasland. April 2014 Jaargang 15, nummer 2. Inhoud

AgroActualiteiten. Derogatie alleen met 80% grasland. April 2014 Jaargang 15, nummer 2. Inhoud AgroActualiteiten April 2014 Jaargang 15, nummer 2 Inhoud Derogatie alleen met 1 80% grasland Uw GO 2014: wees goed 2 voorbereid Denk aan uw 2 fosfaatbemonstering Subsidies in de GO 2014 3 Bedrijfsoverdracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Uitgave: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voortgang mestwetgeving... 1 Blijven de dierrechten?... 2 Geen reden voor verdere matiging mestboete... 3 Grond verhuren: denk

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Definities BV - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten gewijzigd gaan worden Aandeelhouder - de enig aandeelhouder

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

Gesloten Varkensbedrijven

Gesloten Varkensbedrijven Gesloten Varkensbedrijven Varkenshouderij VOF Voerstraat 10 9999 AA Biggekerke Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: Adviseur: BTWboekhouding 12345 Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief

Nadere informatie

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel Agrarisch adviesbureau in Lunteren Bestemmingsplannen Vergunningen Bedrijfsplannen Mestwetgeving Subsidies Gecombineerde opgaven Pachtzaken Etc. Ir. FCA van den Tempel Tel. 0318-478807 WWW.TEMPELADVIES.NL

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Subsidie jonge landbouwers. Het feitelijk gebruik van grond. Uitgave: augustus 2012

Agro-Nieuwsbrief. Subsidie jonge landbouwers. Het feitelijk gebruik van grond. Uitgave: augustus 2012 In deze nieuwsbrief onder andere: Agro-Nieuwsbrief Uitgave: augustus 2012 Bedrijfsvoering Wijziging pachtnormen 2 Begrotingsnormen veehouderij 3 Fiscaal Wijziging hoge btw-tarief 2 Juridisch Dat is onredelijk

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie