1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?"

Transcriptie

1 Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren. Als u de MVO niet wilt laten doorgaan en nog niet alle partijen hebben de MVO ondertekend, kunt u de MVO laten vervallen. Eventueel kunt u een nieuwe MVO insturen met de juiste gegevens. Wanneer alle partijen de MVO al hebben ondertekend kunt u de MVO intrekken. Hiervoor moeten wel alle partijen ondertekenen. Eventueel kunt u een nieuwe MVO insturen met de juiste gegevens. Wanneer u een nieuwe MVO instuurt, moet dat wel in het zelfde kalenderjaar waarop de MVO betrekking heeft. 2. Kan ik achteraf (na kalenderjaar) nog MVO s of VVO s afsluiten en insturen? Voor driepartijen-mvo s en VVO s geldt: Nee, u moet uw driepartijenovereenkomsten of VVO s gedurende het kalenderjaar afsluiten en de gegevens daarvan insturen. Voor rechtstreekse transporten naar de verwerker of rechtstreekse export, waarvoor het VDM als MVO geldt, geldt dat de gegevens van het VDM in verband met bemonstering, uiterlijk 30 werkdagen na transport worden ingestuurd. Het transport zelf moet uiterlijk in het kalenderjaar waarvoor de mestverwerkingsplicht geldt zijn uitgevoerd. 3. Als ik een VVO of driepartijenovereenkomst afsluit en de gegevens elektronisch instuur naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, moeten de andere partijen dan ook digitaal ondertekenen? Ja, ook de andere partijen moeten ondertekenen. Wanneer u het formulier op invult en u vult de adressen in van de andere partijen, dan krijgen zij van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland automatisch bericht dat er een formulier ter ondertekening klaar staat. Wanneer u geen adres invult van de andere partijen moet u zelf contact opnemen met de andere partijen en hun er erop wijzen dat er een formulier ter ondertekening klaar staat onder hun eigen relatienummer. 4. Ik ga in 2014 mijn bedrijf overdragen. Kan de nieuwe eigenaar de afgesloten mestafzetovereenkomsten overnemen? Mestverwerkingsovereenkomsten gaan niet automatisch mee over. Dit moeten de partijen onderling regelen en melden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland door de overeenkomsten nieuwe overeenkomsten in te dienen en eventueel in te trekken. Als de overdragende partij mestverwerkingsruimte over heeft, kan hij een VVO sluiten met degene aan wie hij zijn bedrijf heeft overgedragen.

2 5. Moet ik de mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) bewaren in mijn administratie? Ja, u bewaart de mestverwerkingsovereenkomsten (VDM met opmerkingscode 61 en 3 partijenovereenkomst) in uw administratie voor een periode van 5 jaar na afloop van het kalenderjaar. 6. Wat zijn de gevolgen als ik niet aan mijn mestverwerkingplicht voldoe? Indien u niet voldoet aan uw mestverwerkingsplicht kunt u een bestuurlijke boete krijgen van 11,- per kilogram fosfaat. Landbouwer 7. Ik heb mij pas laat kunnen laten informeren over de mestverwerkingsplicht in verband met de late invoering van het stelsel. Is er ook nog een overgangstermijn? Nee, er is geen overgangstermijn. U heeft heel 2014 de tijd om uw mestverwerkingsplicht te regelen. In 2014 wordt gestart met relatief lage verwerkingspercentages. 8. Ik ben akkerbouwer, wat moet ik doen? Als u geen dieren houdt, heeft u geen mestverwerkingsplicht. Alleen landbouwers die meer mest produceren dan ze op hun eigen bedrijf in Nederland (landbouwgrond en natuurterrein) kunnen plaatsen, moeten een deel van hun bedrijfsoverschot laten verwerken. Als u geen bedrijfsoverschot heeft, hoeft u geen actie te ondernemen. 9. Bij de gebruiksnormen en verantwoordingsplicht ga ik zowel uit van fosfaat als stikstof. Is dit ook zo bij de mestverwerkingsplicht? Nee, bij de mestverwerkingsplicht gaat u alleen uit van fosfaat. 10. Waarom wordt het bedrijfsoverschot berekend op basis van fosfaat en niet op stikstof? Omdat de hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest niet verandert onder invloed van omgevingsfactoren en mestmanagement. Dat is bij stikstof wel het geval. 11. Hoe bereken ik mijn mestverwerkingsplicht? U berekent ieder kalenderjaar zelf uw verwerkingsplicht. U doet dit op basis van de volgende formule: Bedrijfsoverschot in kg fosfaat X verwerkingspercentage = verwerkingsplicht in kg fosfaat Uw bedrijfsoverschot bepaalt u door de hoeveelheid mest die de dieren op uw bedrijf produceren in een kalenderjaar (in fosfaat) te verminderen met de fosfaatgebruiksruimte (in Nederland gelegen landbouwgrond) en de hoeveelheid fosfaat die u op uw in Nederland gelegen natuurterrein mag uitrijden (normen BGM/beheersregime). o o De productie van dierlijke meststoffen berekent u op dezelfde wijze als bij het stelsel van gebruiksnormen. Productie graasdieren op basis van de forfaitaire normen of BEX Productie staldieren op basis van stalbalans

3 12. Ik sluit een VVO af met mijn buurman. Moet ik mijn geproduceerde mest ook afvoeren naar mijn buurman? Nee, uw buurman neemt uw mestverwerkingsplicht over in kilogrammen fosfaat. Uw buurman ( de overnemende veehouder) moet de hoeveelheid dierlijke meststoffen (uitgedrukt in kg fosfaat), waarvoor hij een VVO heeft afgesloten laten verwerken. Dit gaat om de hoeveelheid dierlijke meststoffen die op zijn bedrijf geproduceerd is. De buurman (de overnemende veehouder) mag dus alleen de op zijn bedrijf geproduceerde dierlijke mest overdragen aan de verwerker Daarnaast moet hij nog een hoeveelheid (uitgedrukt in kg fosfaat) op zijn bedrijf geproduceerde dierlijke meststoffen laten verwerken waarvoor hij zelf een verwerkingsplicht heeft. 13. Mag ik met elke veehouder een VVO afsluiten? Nee, er is een schot tussen de veehouders die kippen en kalkoenen houden en veehouders die andere dieren houden. Een varkenshouder mag bijvoorbeeld geen VVO sluiten met een kippen- of kalkoenenhouder. Een landbouwer die op zijn bedrijf voor meer dan de helft dierlijke mest, uitgedrukt in kg fosfaat, van kippen en kalkoenen produceert mag geen vervangende verwerkingsovereenkomst afsluiten met een landbouwer die op zijn bedrijf voor meer dan de helft dierlijke mest, uitgedrukt in kg fosfaat, produceert van een of meerdere andere diersoorten dan kippen en kalkoenen. 14. Ik sluit een VVO af met mijn buurman. Neemt hij mijn % verwerkingsplicht over of een afgesproken hoeveelheid fosfaat. De afgesproken hoeveelheid fosfaat. U spreekt een hoeveelheid fosfaat af wat u buurman voor u gaat verwerken. Dat kan uw hele mestverwerkingsplicht zijn, maar ook een gedeelte van uw mestverwerkingsplicht. 15. Moet ik de vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) bewaren in mijn administratie? Ja, u bewaart de VVO s in uw administratie voor een periode van 5 jaar na afloop van het kalenderjaar. 16. Als ik mijn bedrijfsoverschot afvoer naar mijn grenspercelen om vrijgesteld te worden van mijn verwerkingsplicht, komen dan alle tot mijn bedrijf behorende percelen, die gelegen zijn in België en/of Duitsland, hiervoor in aanmerking? Nee, dit geldt alleen voor: - percelen in België die ten hoogstens 25 km van de Nederlandse grens liggen - percelen in Duitsland die ten hoogstens 20 km van de Nederlandse grens liggen. 17. Als ik mijn mest die ik moet verwerken afvoer naar mijn grenspercelen in België of Duitsland, ben ik dan vrijgesteld van mijn verwerkingsplicht? Voor het berekenen van het bedrijfsoverschot telt de tot uw bedrijf behorende grond die is gelegen in België en Duitsland niet mee. De mest (uitgedrukt in kg fosfaat) die in het desbetreffende kalenderjaar gebracht wordt naar de tot het bedrijf van de veehouder behorende grenspercelen in België (tot 25km van de grens) of Duitsland (tot 20km van de grens) kan in mindering gebracht worden op de verwerkingsplicht.

4 18. Wat moet ik als landbouwer bijhouden in mijn administratie? In uw administratie moet u de volgende gegevens bijhouden - het beheersregime dat van toepassing is op het tot het bedrijf behorende percelen natuurterrein met de hoofdfunctie natuur. Dit omdat de oppervlakte natuurterrein en het beheersregime mede van invloed zijn op de grootte van het bedrijfsoverschot. - hoeveel dierlijke meststoffen, uitgedrukt in kg fosfaat, waarvoor VVO s zijn afgesloten. Hierbij moet aangegeven worden of de mestverwerkingsplicht is overgenomen of is overgedragen. - hoeveel dierlijke meststoffen, uitgedrukt in kg fosfaat, waarvoor regionale mestafzetovereenkomsten (RMO s) zijn afgesloten. - welke transporten in het kader van mestverwerkingsplicht of regionale afzet zijn uitgevoerd. - de afgesloten VVO, driepartijenovereenkomst, VDM als mestverwerkingsovereenkomst en RMO. Bewerker en verwerker 19. Ik ben bewerker, moet ik mij ook laten registeren bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland? Als u dierlijke meststoffen vervoert of een onderneming heeft waar u dierlijke meststoffen behandeld (bewerkt), moet u zich op basis van bestaande mestwetgeving laten registreren als intermediaire onderneming. U hoeft zich niet apart als bewerker te laten registeren in het kader van de mestverwerkingsplicht. 20. Ik ben verwerker, moet ik mij ook laten registeren bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland? Als u dierlijke meststoffen vervoert of een verwerkende onderneming heeft, moet u zich op basis van bestaande mestwetgeving laten registreren als intermediaire onderneming. U hoeft zich niet apart als verwerker te laten registreren in het kader van de mestverwerkingsplicht. 21. Kan ik als landbouwbedrijf ook een verwerkende onderneming zijn? Een verwerkende intermediaire onderneming kan geen landbouwbedrijf zijn. Voert u zowel een landbouwbedrijf als een intermediaire onderneming en heeft u 1 KvK nummer, dan moet u uw administratie gescheiden houden en daaruit moet blijken welke activiteiten u als verwerker op uw intermediaire onderneming heeft uitgevoerd en welke activiteiten behoren tot uw landbouwbedrijf. 22. Ik wil mestverwerken, waar moet mijn mestverwerkingsinstallatie aan voldoen? Vanuit de Meststoffenwet worden geen eisen aan de mestverwerkingsinstallatie gesteld. Wel worden er eisen gesteld aan het eindproduct dat ontstaat na mestverwerking en de methode van verwerking: Mestverwerken via een installatie is het verbranden of vergassen van dierlijke meststoffen tot as waarin maximaal 10% organische stof (koolstofketens) aanwezig is. De verbranding of vergassing vindt onder voldoende hoge temperatuur plaats en/of duurt voldoende lang, dat het organisch materiaal in de dierlijke meststoffen grotendeels is vergaan. Verder kunt u navragen bij uw provincie en gemeente aan welke vergunningseisen de installatie moet voldoen.

5 23. Ik wil mestbewerken, waar moet mijn mestbewerkingsinstallatie aan voldoen? Vanuit de meststoffenwet worden geen eisen aan de mestbewerkingsinstallatie gesteld. U kunt bij uw provincie en gemeente navragen aan welke vergunningseisen de installatie moet voldoen. 24. Wat zijn mijn verplichtingen als bewerker? Wanneer u als bewerker/intermediair een driepartijenovereenkomst afsluit met een landbouwer en een verwerker dan bent u verplicht om de hoeveelheid dierlijke meststoffen ( obv kg fosfaat) waarvoor u een driepartijenovereenkomst heeft afgesloten aan een verwerker over te dragen ( leverplicht). Hiermee wordt voorkomen dat de mest alsnog in de Nederlandse landbouw terecht komt. U totale mestverwerkingsplicht in een kalenderjaar is de som van de hoeveelheden fosfaat waarvoor u ten aanzien van dat kalenderjaar driepartijenovereenkomsten hebt gesloten. 25. Wat zijn mijn verplichtingen als verwerker? Wanneer u als verwerker op een vervoersbewijs dierlijke meststoffen aangeeft dat het transport plaatsvindt in het kader van de mestverwerkingsplicht ( door het vermelden van opmerkingscode 61) bent u als verwerker verplicht de desbetreffende hoeveelheid dierlijke meststoffen te verwerken in kg fosfaat. U bent als verwerker verder verplicht om de hoeveelheid dierlijke meststoffen ( kg fosfaat), waarvoor u in het desbetreffende kalenderjaar een driepartijenovereenkomst heeft afgesloten, te verwerken. Uw totale mestverwerkingsplicht in een kalenderjaar is de som van de hoeveelheden fosfaat waarvoor u ten aanzien van dat kalenderjaar MVO s (VDM s en driepartijenovereenkomsten) hebt gesloten. Dit betekent niet dat u de daadwerkelijk aangevoerde mest moet verwerken in hetzelfde kalenderjaar. Het gaat erom dat u de totaal overeengekomen hoeveelheden fosfaat verwerkt in het desbetreffende kalenderjaar. 26. Ik exporteer champost. Valt dit onder verwerken? Nee, het exporteren van champost wordt niet gezien als het verwerken van dierlijke meststoffen. Reden hiervoor is dat de champostketen is vrijgesteld van de mestverwerkingsplicht. 27. Wanneer moet ik als verwerker de afgesloten kg fosfaat die ik in een kalenderjaar heb afgesloten verwerken? U moet als verwerker de hoeveelheid dierlijke meststoffen, uitgedrukt in kg fosfaat, waarvoor u in een kalenderjaar MVO s heeft afgesloten verwerken in hetzelfde kalenderjaar. 28. Ik heb mest laten verwerken maar heb vergeten om de opmerkingscode voor de mestverwerkingsplicht in te vullen op het VDM, wat nu? U kunt achteraf geen wijzigingen meer doorvoeren op uw VDM. Als u vergeten bent een opmerkingscode op het VDM in te vullen, geldt dit VDM niet als mestverwerkingsovereenkomst. Anders zou de verwerkingsplicht van de verwerker niet meer te controleren zijn. De verwerker heeft namelijk pas een verplichting om de hoeveelheid dierlijke meststoffen (in kg fosfaat) te verwerken als de opmerkingscode is ingevuld.

6 29. Wat moet ik als bewerker/ intermediair en verwerker bijhouden in mijn administratie? Uw administratie bevat in ieder geval gegevens over: - de hoeveelheid dierlijke meststoffen, uitgedrukt in kg fosfaat, waarvoor u MVO s (driepartijenovereenkomsten en/of VDM s) heeft afgesloten - welke transporten (aan- of afvoer) in het kader van mestverwerkingsplicht zijn uitgevoerd Daarbij bewaart u de afgesloten MVO s (driepartijenovereenkomst en/of VDM) in uw administratie. Deze gegevens dienen voor controle en handhaving op de naleving beschikbaar te zijn. 30. Hoe toon ik als verwerker aan wat ik aan fosfaat heb verwerkt? Wanneer u mest verwerkt door middel van export, dan kunt u dit aantonen met behulp van uw VDM s. Wanneer u de mest verbrandt of vergast dan dient u dit bij te houden in uw administratie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om aan te tonen dat u aan uw mestverwerkingsplicht heeft voldaan. VDM met opmerkingscode Wanneer moet ik opmerkingscode 61 invullen op het VDM? Als landbouwer moet u opmerkingscode 61 op het VDM invullen wanneer er sprake is van rechtstreekse afvoer van een vracht dierlijke mest van uw bedrijf naar een verwerker, of directe export van dierlijke mest in het kader van de mestverwerkingsplicht. Dit is in de volgende gevallen: - vervoer van dierlijke mest in het kader van de mestverwerkingsplicht van landbouwer naar een verwerkingsinstallatie ( bijvoorbeeld BMC moerdijk) - vervoer van dierlijke mest in het kader van de mestverwerkingsplicht van landbouwer naar de tussenopslag van de verwerker (die vervolgens zorg draagt voor de export) - export van dierlijke mest in het kader van de mestverwerkingsplicht vanaf landbouwbedrijf rechtstreeks naar een buitenlandse afnemer (uitgevoerd door een verwerker). Door het invullen van de opmerkingscode legt u als landbouwer de gemaakte afspraak met de verwerker vast. De opmerkingscode bewijst als het ware de afspraak om te gaan verwerken. Als er geen sprake is van afvoer van dierlijke mest in het kader van de mestverwerkingsplicht mag opmerkingscode 61 NIET ingevuld te worden. De VDM met opmerkingscode geldt voor de hele vracht. Indien maar een gedeelte van de hoeveelheid in de vrachtwagen verplicht verwerkt moet worden, dan moet toch opmerkingscode 61 vermeld worden en telt de hele hoeveelheid mee als afvoer in het kader van de mestverwerkingsplicht. De verwerker zal dan ook de gehele vracht (in kg fosfaat) moeten verwerken Toelichting: Opmerkingscode 61 kan alleen gebruikt worden als mest vanaf een landbouwer wordt afgevoerd. Als mest wordt afgevoerd van een intermediaire onderneming of verwerkende onderneming, wordt opmerkingscode 61 nooit gebruikt.

7 32. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan toch zien dat er sprake is van export. Waarom moet ik dat opmerkingscode 61 (afvoer in het kader van de mestverwerkingsplicht) invullen? U moet opmerkingscode 61 invullen indien er sprake is van rechtstreekse afvoer in het kader van de mestverwerkingsplicht. Een gewoon binnenlands transport of een export transport heeft die opmerkingscode niet nodig. Bij de controle en handhaving moet Rijksdienst voor Ondernemend Nederland goed onderscheid kunnen maken tussen transporten in het kader van de mestverwerkingsplicht en transporten die los staan van die mestverwerkingsplicht. Indien op het vervoersbewijs is aangegeven dat transport plaatsvindt in het kader van de mestverwerkingplicht dan is de verwerker verplicht de desbetreffende hoeveelheid dierlijke meststoffen (in kg fosfaat) daadwerkelijk te verwerken. 33. Moet ik opmerkingscode 61 invullen op het VDM wanneer ik dierlijke mest, waarvoor geen verwerkingsplicht geldt, exporteer? Nee, u moet opmerkingscode 61 niet invullen op het VDM. U moet deze opmerkingscode alleen invullen indien er sprake is van afvoer in het kader van de mestverwerkingsplicht. Een gewoon binnenlands transport of een export transport heeft die opmerkingscode niet nodig. 34. Moet ik opmerkingscode 61 invullen op het VDM wanneer ik als landbouwer dierlijke mest, waarvoor geen mestverwerkingsplicht geldt, afvoer naar een verwerker? Nee, u moet opmerkingscode 61 niet invullen op het VDM. U moet deze opmerkingscode alleen invullen indien er sprake is van afvoer in het kader van de mestverwerkingsplicht. Een gewoon binnenlands transport of een export transport heeft die opmerkingscode niet nodig. 35. Moet ik opmerkingscode 61 invullen op het VDM wanneer ik als landbouwer mijn mest naar de bij mijn bedrijf behorende percelen natuurterrein breng? Nee, wanneer u als landbouwer dierlijke mest naar de bij het bedrijf behorende natuurterrein brengt dan moet u opmerkingscode 61 niet invullen op het VDM. 36. Moet ik opmerkingscode 61 invullen op het VDM wanneer ik als grensboer mijn mest naar de bij mijn bedrijf behorende grenspercelen breng? Nee, wanneer u als grensboer dierlijke mest naar uw grenspercelen brengt dan moet u opmerkingscode 61 niet invullen op het VDM. U vult dan opmerkingscode 13 in op het VDM. 37. Moet ik opmerkingscode 61 invullen op het VDM bij het vervoer van een vracht dierlijke mest van mijn landbouwbedrijf naar een intermediair, waarmee een driepartijenovereenkomst is afgesloten? Nee, voor de afvoer van dierlijke mest (hoeveelheid in kg fosfaat) waarvoor u een driepartijenovereenkomst heeft afgesloten moet u opmerkingscode 61 niet invullen op het VDM. U moet deze opmerkingscode alleen invullen indien er sprake is van afvoer in het kader van de mestverwerkingsplicht en er voor de betreffende hoeveelheid geen driepartijenovereenkomst of een VVO is opgemaakt. Ook voor een gewoon binnenlands transport of een export transport( zonder verwerkingsplicht) geldt die opmerkingscode niet.

8 38. Moet ik als intermediair opmerkingscode 61 invullen bij het vervoer van een vracht dierlijke mest naar een verwerker, waarmee ik een driepartijenovereenkomst heb afgesloten? Nee, voor de afvoer van dierlijke mest (hoeveelheid in kg fosfaat) waarvoor u een driepartijenovereenkomst heeft afgesloten moet u opmerkingscode 61 niet invullen op het VDM. U moet deze opmerkingscode alleen invullen indien er sprake is van afvoer in het kader van de mestverwerkingsplicht en er voor de betreffende hoeveelheid geen driepartijenovereenkomst of een VVO is opgemaakt. Ook voor een gewoon binnenlands transport of een export transport( zonder verwerkingsplicht) geldt die opmerkingscode niet. 39. Moet ik als intermediair opmerkingscode 61 invullen bij export van een vracht dierlijke mest naar een buitenlandse afnemer, waarvoor ik een driepartijenovereenkomst (hoeveelheid in kg fosfaat) heb afgesloten? Nee, voor de afvoer van dierlijke mest (hoeveelheid in kg fosfaat) waarvoor u een driepartijenovereenkomst heeft afgesloten moet u opmerkingscode 61 niet invullen op het VDM. 40. Moet ik als champignonteler opmerkingscode 61 invullen bij export van champost ( in kg fosfaat) naar een buitenlandse afnemer? Nee, u moet opmerkingscode 61 niet invullen op het VDM. Een champignonteler sluit geen MVO s af. Opmerkingscode 61 wordt alleen geplaatst als het VDM als MVO moet tellen. Het exporteren van champost wordt niet gezien als het verwerken van dierlijke meststoffen in de zin van de mestverwerkingsplicht. Ook al exporteert u dierlijke meststoffen. Dit komt doordat de champostketen is vrijgesteld van de verwerkingsplicht. 41. Ik heb een VVO gesloten met een andere landbouwer. Nu lever ik de mest ook feitelijk aan diezelfde andere landbouwer. Moet ik opmerkingscode 61 invullen? Nee, wanneer u dierlijke mest afvoert naar het landbouwbedrijf die op grond van een VVO uw verwerkingsplicht heeft overgenomen dan moet u opmerkingscode 61 niet invullen. De andere landbouwer mag alleen mest die op zijn bedrijf is geproduceerd afvoeren naar een verwerker. De door u aangevoerde mest blijft dus buiten beschouwing. 42. Slechts een deel van de vracht dierlijke mest is een verplicht verwerkingsdeel. Vul ik opmerkingscode 61 op het VDM in? Ja, ook al valt maar een deel van de vracht onder het verplicht verwerkingsdeel dan nog moet opmerkingscode 61 ingevuld worden. Dit betekent wel dat de verwerker de hele vracht (in kg fosfaat) zal moeten verwerken.

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op 16-01-2014 1. Tijdelijk en blijvend grasland; wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Invulling verplichte mestverwerking

Invulling verplichte mestverwerking Invulling verplichte mestverwerking Ondernemersdag intensief Ben Rooyackers (Mestac), Jos van Gastel (ZLTO) Wat gaan we doen? Korte inleiding Behoefte aanvullende export fosfaat Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit

Nadere informatie

2. Onderdeel f komt te luiden: f. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;.

2. Onderdeel f komt te luiden: f. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;. Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Meststoffenwet Overzicht maatregelen en sancties

Meststoffenwet Overzicht maatregelen en sancties Meststoffenwet Overzicht maatregelen en sancties In deze tabel leest u de maatregelen en sancties die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan toepassen voor de Meststoffenwet. In de laatste kolom ziet

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Jaap Uenk DOFCO Beheer BV, Ruurlo, 27 februari 2014, Barneveld j.uenk@dofco.nl INHOUD Introductie Mest- en mineralensituatie

Nadere informatie

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij 1. Inleiding Met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (in werking getreden op 1 januari 2015) is het begrip melkveefosfaatoverschot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

Vervoeren van dierlijke mest

Vervoeren van dierlijke mest Vervoeren van dierlijke mest U bent vervoerder van dierlijke mest. In deze brochure leest u meer over het vervoeren van dierlijke meststoffen en welke regels er zijn. Ook leest u welke gegevens u over

Nadere informatie

Mestbeleid 2014 begint nu

Mestbeleid 2014 begint nu Mestbeleid 2014 begint nu Kees van Ham DLV Intensief Advies BV 06 26 54 80 10 k.van.ham@dlv.nl Mestbeleid 2014 Programma: Nieuwe beleid Productie Nederland Gebruiksnormen fosfaat en stikstof Verwerkingsplicht

Nadere informatie

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau Nieuwe betalingsregeling GLB Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Nieuwe betalingsregeling GLB-periode 2014-2020 2014: Huidige stelsel - waardevermindering 10-12% t.o.v.

Nadere informatie

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Intermediairs

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Intermediairs Toelichting bij Aangifte MINAS 2005 Intermediairs 2 Inhoud 1 De Aangifte voor Over de aangifte voor intermediairs pag. 4 intermediairs 2005 Dienst Regelingen en één relatienummer pag. 4 Meer informatie

Nadere informatie

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Registratie bedrijf doorgeven bedrijfsgegevens relatienummer locatie(s) Eenmalig, bij start van uw bedrijf. Ja. Wijzigingen binnen 30 dagen doorgeven

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Agrarisch recht

Kennisbijeenkomst Agrarisch recht 1 Kennisbijeenkomst Agrarisch recht Veehouderij & Fosfaat/Mest 26 januari 2016 Door: mr. S. (Stefan) Jansen Programma Waarom is er mestwetgeving? Het systeem van de mestwetgeving ( twee sporen ). De gebruiksnormen.

Nadere informatie

Voorwaarden partijbemonstering:

Voorwaarden partijbemonstering: 8-9- Partijbemonstering september Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Voorwaarden partijbemonstering: 1 partij vaste mest van maximaal 200 m 3 op de bedrijfslocatie. De partij: wijzigt

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Ontwerp-Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van, TRCJZ/2008/3190, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Verwerken van (groene) biomassa en mest:

Verwerken van (groene) biomassa en mest: Verwerken van (groene) biomassa en mest: kan dat samen? Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie CUMELA Nederland Sector: 3.000 ondernemers 30.000 medewerkers Jaaromzet 4 miljard Cumelabedrijven:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 577 Besluit van 30 november 2009, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (tijdelijke overheveling Beleidsregel s Meststoffenwet)

Nadere informatie

Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling

Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling Handleiding aanmaken overeenkomst burenregeling Om mest met een burenregeling te kunnen vervoeren, moeten de aanbieder en afnemer van de mest een burenregeling sluiten. Een burenregeling is een overeenkomst

Nadere informatie

HANDLEIDING AANMAKEN OVEREENKOMST BURENREGELING

HANDLEIDING AANMAKEN OVEREENKOMST BURENREGELING HANDLEIDING AANMAKEN OVEREENKOMST BURENREGELING www.vlm.be INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Inloggen op het Mestbankloket... 3 3 Overzicht... 5 3.1 Overzicht openstaande burenregelingen 5 3.2 Overzicht geweigerde

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 645 Besluit van 9 november 2005, houdende regels ter uitvoering van de Meststoffenwet (Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet) Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2015

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2015 Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2015 Dit rapport is opgesteld door: Inhoudsopgave Blz. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Werkwijze... 6 3. Resultaten inventarisatie...

Nadere informatie

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel Agrarisch adviesbureau in Lunteren Bestemmingsplannen Vergunningen Bedrijfsplannen Mestwetgeving Subsidies Gecombineerde opgaven Pachtzaken Etc. Ir. FCA van den Tempel Tel. 0318-478807 WWW.TEMPELADVIES.NL

Nadere informatie

SYMPOSIUM 28 maart Welkom!

SYMPOSIUM 28 maart Welkom! Welkom! Programma Ontvangst Opening 1e lezing: Mevr. R. Verbakel - ABAB 2e lezing: Dhr. W. van der Heijden - ABAB 3e lezing: Dhr. H. Griemelink - Subli Behandeling vragen Afsluiting Mestbeleid vanaf 2006

Nadere informatie

Ontwikkeling van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland

Ontwikkeling van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland Ontwikkeling van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland Achtergronddocument bij de rapportage Ex post evaluatie Meststoffenwet M. Timmerman 1 1 Wageningen Livestock Research Wageningen Livestock Research

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief juni 2015

Agro-Nieuwsbrief juni 2015 Agro-Nieuwsbrief juni 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61 61 30 30maart 2009 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 maart 2009, nr. TRCJZ/2009/372,

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Uitgave: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voortgang mestwetgeving... 1 Blijven de dierrechten?... 2 Geen reden voor verdere matiging mestboete... 3 Grond verhuren: denk

Nadere informatie

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Forfaitair

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Forfaitair Toelichting bij Aangifte MINAS 2005 Forfaitair 2 Inhoud 1 De forfaitaire aangifte Over de forfaitaire aangifte pag. 5 2005 Dienst Regelingen en één relatienummer pag. 5 MINAS voor akker- en tuinbouwbedrijven

Nadere informatie

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering Slimme mestverwerking voor rundveehouderij Al dan niet met mestlevering Even Mestac voorstellen Mestac, een mestproducenten coöperatie Mestafzet in boerenhanden Structureren van mestmarkt (300.000 ton)

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Controleer uw GLB referentie. Oktober 2014 Jaargang 15, nummer 5. Inhoud

AgroActualiteiten. Controleer uw GLB referentie. Oktober 2014 Jaargang 15, nummer 5. Inhoud Oktober 2014 Inhoud Controleer uw GLB 1 referentie Moet u in 2015 wel 2 natuurterrein huren? Faunafonds: niet voor 2 kleinere bedragen Bedrijfsoverdracht en 3 betalingsrechten Pas goed op uw 3 loonwerker

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Toelichting: melding van vervoer in het kader van een burenregeling

Toelichting: melding van vervoer in het kader van een burenregeling Toelichting: melding van vervoer in het kader van een burenregeling Elk vervoer in het kader van een burenregeling van dierlijke mest geproduceerd op een exploitatie naar een verwerkingseenheid en van

Nadere informatie

Fosfaatproblematiek en mestverwerking

Fosfaatproblematiek en mestverwerking Fosfaatproblematiek en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello www.dofco.nl 19 januari 2016, Lettele Inhoud presentatie 1. Introductie 2. Binnenlandse mestmarkt 3. Mestverwerkingsplicht 4. Export 5.

Nadere informatie

Vervoeren van zuiveringsslib en compost

Vervoeren van zuiveringsslib en compost Mestbeleid, vervoerder Vervoeren van zuiveringsslib en compost Waarom deze brochure Vanaf 1 januari 2008 gelden nieuwe regels voor het vervoeren van zuiveringsslib en compost. U bent vervoerder van zuiveringsslib

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36002 16 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. WJZ/14129109,

Nadere informatie

Mestmarkt en mestverwerking

Mestmarkt en mestverwerking Mestmarkt en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello VAB, 22 september 2015 Inhoud Introductie Stand van zaken mestverwerking (Technieken, producten, markten en capaciteit) (8) Waarom is verwerking nog

Nadere informatie

Handleiding Centrale Database Kringloopwijzer. Januari 2017

Handleiding Centrale Database Kringloopwijzer. Januari 2017 Handleiding Centrale Database Kringloopwijzer Januari 2017 1 Deze handleiding is bedoeld om de KringloopWijzer in te vullen in de Centrale Database. Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Machtigingen... 4

Nadere informatie

Van de Ven Accountants Adviseurs

Van de Ven Accountants Adviseurs Van de Ven Accountants Adviseurs Middelgroot accountantskantoor (gevestigd op het bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode) 35 medewerkers MKB en vrije beroepen Agrarische klanten Particulieren en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN.

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN. Pagina 2 WET EN REGELGEVING December 2014 Jaargang 15, nummer 6 ALGEMEEN Druk bezochte klantenavond Tijdens de donkere wintermaanden speelt er veel wat uw bedrijf aangaat. Er komen veel veranderingen op

Nadere informatie

Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansenbedrijven

Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansenbedrijven Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansenbedrijven Aart Evers, Michel de Haan en Gerjan Hilhorst In 2014 is het mestbeleid behoorlijk gewijzigd. Dit leidt in het algemeen tot meer mestafvoer

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDING VERVOER IN HET KADER VAN BURENREGELING

HANDLEIDING MELDING VERVOER IN HET KADER VAN BURENREGELING HANDLEIDING MELDING VERVOER IN HET KADER VAN BURENREGELING INLOGGEN OP HET MESTBANKLOKET Via www.mestbankloket.be komt u terecht op de startpagina van het Mestbankloket. Meld u aan als landbouwer, consulent

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet LNV Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 november 2005, nr. TRCJZ/2005/3295, houdende regels ter uitvoering van de Meststoffenwet (Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Fosfaatklasse. Grondmonster

Fosfaatklasse. Grondmonster Bijlage 1: Bedrijf & percelen 1.1. BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsgegevens Opteren voor derogatie Derogatie toegestaan Biologisch Ja Ja Nee 1.2. PERCELEN Perceelsnummer & naam Opp. (ha) Topoperceel Grondsoort

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief december 2015

Agro-nieuwsbrief december 2015 Agro-nieuwsbrief december 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Handleiding bij BASsistent Mestverwerking - versie 1.0

Handleiding bij BASsistent Mestverwerking - versie 1.0 Handleiding bij BASsistent Mestverwerking - versie 1.0 Versie 1.0: 08/01/2009 Waarvoor dient deze handleiding? Deze handleiding helpt u op weg bij het downloaden en het gebruik van het rekenprogramma BASsistent

Nadere informatie

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014 Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij Januari 2014 Opening Actualiteiten GLB Diergezondheid Q koorts claim Productschap Zuivel Melkprijsvergelijking BZV Bokkenproject

Nadere informatie

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2016

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2016 Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2016 Dit rapport is opgesteld door: Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1. Inleiding... 6 2. Werkwijze... 8 3 Resultaten inventarisatie... 10 3.1 Begripsbepaling...

Nadere informatie

PROFESSIONELE LOGISTIEKE DIENSTVERLENER

PROFESSIONELE LOGISTIEKE DIENSTVERLENER PROFESSIONELE LOGISTIEKE DIENSTVERLENER PROFESSIONELE LOGISTIEKE DIENSTVERLENER WIJ BESCHIKKEN OVER EEN MODERN WAGENPARK EN VERZORGEN VOOR ONZE KLANTEN ALLE TRANSPORTEN BINNEN EUROPA Tontrans is een jong

Nadere informatie

Mest Mineralen Kringloopwijzer

Mest Mineralen Kringloopwijzer Mest Mineralen Kringloopwijzer 24 november 2015 Studieclub Rundveehouderij Beers-Haps Toon van der Putten Optimus advies 0412-622005 www.optimus-advies.nl even voorstellen Beroepsmatige achtergrond: Landbouwkundig

Nadere informatie

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten Inhoud Controleer beschikking betalingsrechten Wanneer uitbetaling bedrijfstoeslag? Verreken na uitbetaling bedrijfstoeslag Kan een akkerbouwer nog grond huren? Nieuwe subsidie asbestsanering Kringloopwijzer:

Nadere informatie

Vrijstelling van de heffingen Meststoffenwet voor kleine bedrijven, tuinbouwbedrijven en tuincentra

Vrijstelling van de heffingen Meststoffenwet voor kleine bedrijven, tuinbouwbedrijven en tuincentra Vrijstelling van de heffingen Meststoffenwet voor kleine bedrijven, tuinbouwbedrijven en tuincentra LNV «Meststoffenwet» Regeling houdende vrijstelling van de heffingen van hoofdstuk IV van de Meststoffenwet

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven WOZ-waarde in aardbevingsgebieden GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB Huur grond

Nadere informatie

Geconsolideerde versie met wetsvoorstel fosfaatrechten + amendementen

Geconsolideerde versie met wetsvoorstel fosfaatrechten + amendementen Meststoffenwet Geconsolideerde versie met wetsvoorstel fosfaatrechten + amendementen Tekst geldend op 8 december 2016 inclusief: aanpassingen 08-09-2016 (wetsvoorstel) aanpassingen 13-10-2016 & 25-11-2016

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven 1 WOZ-waarde in aardbevingsgebieden 3 GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB 1 Huur

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw In het kader van nieuw mestbeleid en toeslagrechten, lust of last? door ing. A.N. (Arno) Vroegindeweij ab Directeur ComponentAgro B.V. Agenda Toeslagrechten

Nadere informatie

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017 Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017 Dit rapport is opgesteld door: Inhoudsopgave Blz. Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1. Inleiding... 6 2. Werkwijze... 8 2.1 Contactenlijst...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door : Bedrijfslocatie :

Vertegenwoordigd door : Bedrijfslocatie : Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon Antoon Hermans Aardappeltarragrond T 088 223 11 45 M 065 318 25 49 F 088 223 33 34 a.t.j.hermans@minlnv.nl 3

Nadere informatie

Bijlage bij de WOT-brief Mestverwerkingspercentages 2015 met kenmerk 14/N&M0182 van 20 oktober 2014

Bijlage bij de WOT-brief Mestverwerkingspercentages 2015 met kenmerk 14/N&M0182 van 20 oktober 2014 Bijlage bij CDM-advies Mestverwerkingspercentages 2015 1. Inleiding Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) per brief (dd 2 juli 2014, met onderwerp

Nadere informatie

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2014 Dit rapport is opgesteld door: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze inventarisatie... 4 3. Resultaten inventarisatie... 5 Algemene

Nadere informatie

Deze notitie is besproken door en geaccordeerd in de CDM-werkgroep Diergebonden Forfaits op 23 mei 2014.

Deze notitie is besproken door en geaccordeerd in de CDM-werkgroep Diergebonden Forfaits op 23 mei 2014. Review mineralengehalten in dierlijke mest Actualisatie bijlage I Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. C. van Bruggen, CBS 1. Inleiding Een van de taken van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM)

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Informatievergadering VLM VCM

Informatievergadering VLM VCM Informatievergadering VLM VCM 19u10: 19u20: 20u: 20u40: Verwelkoming Toelichting wijziging UB Vervoer en UB Mestverwerking (VLM): Analyseverplichting Verwerker-staalnemer Burenregeling Massaprotocol Praktische

Nadere informatie

Regeling fosfaatreductieplan 2017 vragen en antwoorden

Regeling fosfaatreductieplan 2017 vragen en antwoorden Regeling fosfaatreductieplan 2017 vragen en antwoorden versie 2; 28 februari 2017 De antwoorden op bijgaande vragen zijn gevalideerd door ZuivelNL en RVO.nl. De vragen en antwoorden zijn van toepassing

Nadere informatie

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES Export van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES datum presentatie: 21 april 2010 Johan Standaert Sibylle Verplaetse INHOUD SITUERING WETGEVING: Verordening (EG) 1774/2002: Algemene voorwaarden Bijzondere

Nadere informatie

Werkveld Landbouw & Natuur

Werkveld Landbouw & Natuur Werkveld Landbouw & Natuur Betreft: Door: Voorlopige Leidraad regionale mestverwerking Hans Corsten/Irma Schmitz Datum: 15 december 2015 Inleiding In Nederland wordt meer mest geproduceerd dan op het land

Nadere informatie

Mestbeleid in Nederland: kaders en vooruitblik

Mestbeleid in Nederland: kaders en vooruitblik Mestbeleid in Nederland: kaders en vooruitblik Masterclass Mestverwaarding Citaverde college Horst 4 oktober 2017 Erik Mulleneers, Projectleider zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn Programma Mest Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Mestbeleid in Nederland

Mestbeleid in Nederland Mestbeleid in Nederland Harm Smit Senior beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken, DG AGRO Inhoud 1. Mest van Nederland a. Productie b. Gebruik 2. Beleidsontwikkelingen a. Vijfde Actieprogramma

Nadere informatie

Inventarisatie mestverwerkingsopgave in gemeente Ede en omstreken

Inventarisatie mestverwerkingsopgave in gemeente Ede en omstreken Inventarisatie mestverwerkingsopgave in gemeente Ede en omstreken T.J.A. Gies, J. Kros en J.C. Voogd Inventarisatie mestverwerkingsopgave in gemeente Ede en omstreken T.J.A. Gies, J. Kros en J.C. Voogd

Nadere informatie

Mestverwerkingscapaciteit 2015

Mestverwerkingscapaciteit 2015 Landelijke inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit 2015 Open innovatiedagen VIC Sterksel 19 juni 2015 Jos van Gastel Presentatie Waarom, wie, hoe Resultaten enquête Ontbrekende informatie Voorlopig beeld

Nadere informatie

Regeling fosfaatreductieplan 2017 vragen en antwoorden

Regeling fosfaatreductieplan 2017 vragen en antwoorden Regeling fosfaatreductieplan 2017 vragen en antwoorden versie 3; 16 maart 2017 De antwoorden op bijgaande vragen zijn gevalideerd door ZuivelNL en RVO.nl. De vragen en antwoorden zijn van toepassing voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2015 Jaargang 16, nummer 1 ALGEMEEN Welkom 2015 Inmiddels is de eerste maand van 2015 al weer om en zijn we gekomen in februari. Op dit moment mag de eerste mest weer

Nadere informatie

Enkele publiekrechtelijke aspecten van bedrijfsoverdracht in de agrarische sector

Enkele publiekrechtelijke aspecten van bedrijfsoverdracht in de agrarische sector Enkele publiekrechtelijke aspecten van bedrijfsoverdracht in de agrarische sector Preadvies voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht 2017 mr. drs. C.C. van Harten, mr. E. Zonderland-Knijn

Nadere informatie

Andere opzet investeringssubsidies

Andere opzet investeringssubsidies eindejaarstips 2015 Geachte lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 18: Nieuw mestbeleid Augustus 2012 1. Inleiding Tussen 19 juli en 12 augustus is een peiling uitgezet over het nieuwe mestbeleid en hoe Dienst Regelingen

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, Gelet op de artikelen 17 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; BESLUIT:

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, Gelet op de artikelen 17 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; BESLUIT: MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 januari 2009, nr. TRCJZ/2009/244, houdende wijziging van de Regeling tijdelijke

Nadere informatie

AGRO. actueel. Boeren fietsen in 8 dagen van Italië naar Rotterdam

AGRO. actueel. Boeren fietsen in 8 dagen van Italië naar Rotterdam AGRO actueel O K T O B E R 2 0 1 5 Boeren fietsen in 8 dagen van Italië naar Rotterdam Vijf boeren en twee veeartsen uit het hoge Noorden fietsten van 30 augustus t/m 6 september 2015 de indrukwekkende

Nadere informatie

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergrond BEX (Koeien &Kansen) Samenwerking binnen K&K Voorgesteld mestbeleid NL- EU Samen inspelen op ontwikkelingen uit markt en maatschappij Kringloop

Nadere informatie

December Tel

December Tel In deze uitgave onder andere: Gevolgen uitstel invoering fosfaatrechten Nog geen goedkeuring equivalente maatregelen akkerbouw Gevolgen tijdelijk onbeteelde grond bij aanleg infrastructuur Bestemmingsplannen

Nadere informatie

Transport van ruwe en verwerkte mest. Themadag Van stal tot akker, Brugge 29/11/2013

Transport van ruwe en verwerkte mest. Themadag Van stal tot akker, Brugge 29/11/2013 Transport van ruwe en verwerkte mest Themadag Van stal tot akker, Brugge 29/11/2013 Inhoud Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking Productie, afzet en verwerking van mest in VL Export mest uit VL: bestemmingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 322 Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht) Nr. 18 HERDRUK 1 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

Teelthandleiding wettelijke regels

Teelthandleiding wettelijke regels Teelthandleiding 4.14 wettelijke regels 4.14 Wettelijke regels... 1 2 4.14 Wettelijke regels Versie: april 2016 De belangrijkste wettelijke regels over het gebruik van meststoffen staan in de Meststoffenwet,

Nadere informatie

In tabel I, van bijlage D, komt voor de diersoort Capra hircus (geit), diernummer 600, de tabel te luiden: 600 Alle 0,76 10,2 4,3 b -

In tabel I, van bijlage D, komt voor de diersoort Capra hircus (geit), diernummer 600, de tabel te luiden: 600 Alle 0,76 10,2 4,3 b - Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van, nr. WJZ/17163456, houdende een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de aanpassing van diverse excretieforfaits

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven WOZ-waarde in aardbevingsgebieden GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB Huur grond

Nadere informatie

Zoals gedurende het gehele traject, zal het bedrijfsleven worden betrokken bij deze nadere uitwerking.

Zoals gedurende het gehele traject, zal het bedrijfsleven worden betrokken bij deze nadere uitwerking. Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Met belangstelling heb ik kennis genomen van de vragen die leden van uw Kamer hebben gesteld

Nadere informatie

GroenLinks Bronckhorst. Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015

GroenLinks Bronckhorst. Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015 GroenLinks Bronckhorst Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015 Waarom co-vergisten Omdat de meststoffenwet veehouders verplicht de overtollige (mineralen in de) mest te ver(be)werken

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2016

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2016 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2016 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Kosten bewerking aangekochte grond aftrekbaar? 2 Mestwetgeving Gevolgen uitstel invoering fosfaatrechten 1 Nog geen goedkeuring equivalente

Nadere informatie

JBO 2015/6 met annotatie van D. van der Meijden

JBO 2015/6 met annotatie van D. van der Meijden ECLI:NL:CBB:2014:401 Instantie Datum uitspraak 24-10-2014 Datum publicatie 03-11-2014 Zaaknummer AWB 12/1066 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

MESTVERWERKING KOMT OP STOOM

MESTVERWERKING KOMT OP STOOM ondernemen MESTVERWERKING KOMT OP STOOM Plannen genoeg, regie en tijd ontbreken 8 Verwachte verwerkings-capaciteit van dierlijke mest is voldoende om het te verwerken fosfaatoverschot van 29 miljoen kilo

Nadere informatie