INNOVATIELAB VERZEKERAARSVERSTERKEN workshops versterken innovatie- en veranderkracht verzekeringssector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INNOVATIELAB VERZEKERAARSVERSTERKEN workshops versterken innovatie- en veranderkracht verzekeringssector"

Transcriptie

1 INNOVATIELAB VERZEKERAARSVERSTERKEN workshops versterken innovatie- en veranderkracht verzekeringssector

2 inhoudsopgave 3 6 Innovatielab VerzekeraarsVersterken - Urgentiebesef omzetten in succesvolle innovatie - Workshops - Doel - Doelgroep - Docenten - Locatie en tijd - Investering en locatie - Inlichtingen Workshops 2 Innovatielab VerzekeraarsVersterken

3 innovatielab verzekeraarsversterken Anno 2014 zien we een enorme versnelling van innovaties, digitale transformatie, snel wijzigende bedrijfsmodellen, nieuwe toetreders en klanten die anders georganiseerd zijn en met behulp van social media in staat zijn als collectief grote invloed uit te oefenen op zeer korte termijn. Oude paradigma s en vergezichten verdwijnen naar de achtergrond. Tel daar Big Data, cybercriminaliteit, concurrentie uit onverwachte hoek, krimpende marges, vergaande regulering bij op en innovatie wordt een dagelijkse bezigheid. De wereld is in transitie. Bijna alle sectoren in de economie worden geraakt door deze fundamentele ontwikkelingen en zijn op zoek naar nieuw bestaansrecht, nieuwe distributie- en nieuwe verdien-modellen. Vooral de technologische driver draagt eraan bij dat het leven van mensen drastisch verandert. Denk aan de media, retail, muziekindustrie, telecombedrijven en de boekenbranche. Kortom: vrijwel iedere sector is in beweging en innovatie is bittere noodzaak. Het programma VerzekeraarsVersterken van het Verbond van Verzekeraars richt zich daarom op de innovatiekracht van de sector. Het gaat niet alleen om het signaleren en informeren over trends en scenario s, zoals het TNO-rapport Oog voor innovatie, maar vooral ook om actie en executie. Innovatie is uiteindelijk de enige echte route naar versterking van de bedrijfstak. Innovatielab VerzekeraarsVersterken 3

4 Urgentiebesef omzetten in succesvolle innovatie Om vorm te kunnen geven aan succesvolle innovatie heeft het Verbond van Verzekeraars samen met Nyenrode Business Universiteit een aantal workshops ontwikkeld die specifiek gaan over de vraag hoe innovatie het beste tot stand komt. Om te kunnen innoveren zijn immers bepaalde competenties en een innovatieve cultuur nodig. Welke eisen stelt dat aan de organisatie, wat kunnen we leren van andere sectoren en waarom is het zo moeilijk? Oftewel, hoe komen we van urgentiebesef en plannen tot succesvolle executie van de innovatie? Het bevorderen van een innovatiecultuur is niet eenvoudig. Om verzekeraars bij dat proces te helpen, hebben we een aantal workshops ontwikkeld, die zowel afzonderlijk als in een volledig programma kunnen worden gevolgd. De workshops zijn bedoeld voor een brede groep: die mensen die zich in de organisatie bezighouden met innoveren en visie op de toekomst. Workshops De workshops staan in het teken van ervaringsgericht leren. We beperken ons daarom tot groepen van maximaal 25 deelnemers. Veel interactie, persoonlijke coaching, casestudies, groepsdiscussies, assessments en zelfdiagnose. Doen staat centraal. Praktisch en concreet, maar met een academische fundering. Alle docenten staan met twee benen in de praktijk en in de academische wereld. Workshop 1: Workshop 2: Workshop 3: Workshop 4: Diagnose: de innovatie- en veranderkracht van de eigen organisatie. De factor mens: van diagnose naar succesvolle executie van innovaties. Best practices: digitale transformatie en de noodzaak tot innovatie. Realisatie: scenarioanalyse als succesfactor voor innovatiekansen. Doel We vertalen de concepten naar de deelnemers en naar hun eigen organisatie. Daarbij gaat het niet om de innovaties zelf, het wat, maar vooral om het waarom en het hoe. Hoe zet je urgentiebesef om in succesvolle innovaties? De eigen situatie, plannen en de ambities van deelnemers kunnen we op deze manier ook daadwerkelijk centraal stellen. Praktische en concreet gaan we aan de slag, waarbij we de concurrentiepositie van de deelnemers onderling natuurlijk in acht nemen. Onze ambitie is dat elke deelnemer na afloop: weet wat er nodig is voor een duurzaam succesvolle innovatie; weet hoe een diagnose van het innovatie- en verandervermogen gesteld kan worden; een concrete diagnose kan stellen van de verander- en innovatiekracht van de eigen organisatie; een diagnose kan maken van de reële innovatiekansen voor de eigen organisatie; sturing geven aan de succesvolle implementatie van innovaties; handvatten heeft om de thema s innovatie, strategie, scenario s te vertalen naar actie. Doelgroep De workshops zijn bedoeld voor mensen die zich in de organisatie bezighouden met innoveren en visie op de toekomst. We kiezen bewust voor strategische diversiteit. Tijdens de workshops zal blijken dat dit één van de randvoorwaarden voor succesvolle innovatie is. Docenten Alle docenten hebben ruime ervaring met de sector, beschikken over een brede en diepe kennis en hebben ervaring met betrekking tot advisering, innovatie, de praktijk en praktische implementatie. 4 Innovatielab VerzekeraarsVersterken

5 Locatie en tijd De workshops worden verzorgd op Nyenrode Business Universiteit. We starten om uur, hebben tussentijds een werkdiner en eindigen om uur. De workshops kunnen los van elkaar worden gevolgd, maar we geven voorrang aan deelnemers die alle workshops willen volgen (dit in verband met de groepsdynamica en aansluiting van de workshops op elkaar). Investering en locatie De workshops worden verzorgd op het landgoed van Nyenrode. De investering bedraagt 580 (geen btw) per workshop. Indien u zich voor alle vier de workshops inschrijft, is de investering (geen btw). Dit is inclusief literatuur, syllabi en alle accommodatiekosten, zoals diners. inlichtingen Voor inlichtingen, opmerkingen, reacties en/of vragen kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen. Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen. mr. Roy Kramer RA (programmadirecteur) m e Maura Welling (programmacoördinator) t e Innovatielab VerzekeraarsVersterken 5

6 workshops workshop 1 Diagnose: de innovatie- en veranderkracht van de eigen organisatie Prof. Peter Robertson M.D. en mr. Roy Kramer RA Het willen en moeten innoveren en het kunnen zijn vaak twee verschillende werelden. Juist de organisaties die er daadwerkelijk in slagen te innoveren blijven groeien (en bestaan). Maar op het moment dat besloten is om de nodige stappen te zetten, komen er talloze vragen op. Want wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Laat onze bedrijfscultuur of de regelgever het wel toe om allerlei vaste structuren en patronen te veranderen? Zijn we wel strategisch divers genoeg om innovatie te beginnen, af te maken, of blijft het veelal bij mooie plannen. Zijn we wel goed ingericht voor de innovatie? En hoe ondervindt de dagelijkse operatie, en voornamelijk de klant, er zo weinig mogelijk hinder van? We starten daarom met een zelfdiagnose van de innovatie- en veranderkracht van de eigen organisatie, unit, afdeling en/of team. Op basis van wereldwijd gehanteerde concepten en een voorafgaand assessment dat elke deelnemer invult (wat op persoonlijk niveau strikt vertrouwelijk blijft) laten we zien hoe je als organisatie, unit, team of zelfs individu de condities kunt (moet) creëren voor innovatie. Aan de hand van diverse concrete praktijkvoorbeelden gaan we specifiek op de verzekeringssector en de individuele vragen/diagnose van de deelnemers in. Peter Robertson en Roy Kramer maken onderdeel uit van Nyenrode Business Partners en richten zich zowel in executive programma s als in hun advisering primair op de innovatie- en veranderkracht van organisaties. Ze gebruiken daarbij door Peter ontwikkelde en wereldwijd in gebruik zijn unieke assessments en concepten. Peter is tevens verbonden aan universiteiten in de VS en China, waar hij eveneens doceert over dit onderwerp en waar zijn concepten in gebruik zijn. workshop 2 De factor mens: van diagnose naar succesvolle executie van innovaties Prof. dr. mr. Steven ten Have Gedrag is bij veel grote en kleine veranderingen in organisaties de slaag- of faalfactor. Daarbij gaat het om individueel gedrag en de organisatiecultuur als drager van collectief gedrag. In deze workshop leren we aan de hand van het concept Veranderkracht om gedrag in relatie tot verandering en innovatie inzichtelijk te maken en te beïnvloeden. Met een interactieve werkvorm en gebruikmaking van de vragen en cases van de deelnemers leren we de psychologie van het n innoveren kennen en toepassen. Zo leren we ook wat nodig is en werkt om de stap van plan naar uitvoering, van strategie naar executie en van innovatie naar realisatie te zetten. De door instellingen en toezichthouders keer op keer benadrukte onderwerpen gedrag en cultuur staan centraal. In de workshop wordt verbinding gelegd tussen onderzoek en de eigen advies- en toezichthoudende ervaring, uit de financiële sector en andere omgevingen zoals de telecomsector, de maakindustrie, de professionele dienstverlening en die van overheid en uitvoeringsorganen. Prof. dr. mr. Steven ten Have is hoogleraar Strategie en Verandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij kent de financiële sector als organisatieadviseur en commissaris bij ABN AMRO. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen bij zowel CITO als SIG. Met DNB en AFM heeft hij nagedacht over het verandervermogen van de sector en als adviseur heeft hij ingrijpende, complexe veranderingen begeleid, binnen en buiten de financiële sector. 6 Innovatielab VerzekeraarsVersterken

7 workshop 3 Best practices: digitale transformatie en de noodzaak tot innovatie Prof. dr. Lineke Sneller (Nyenrode) en Rob Wijhenke (ABN AMRO) Anno 2014 zien we een enorme versnelling van innovaties, snel wijzigende bedrijfsmodellen en klanten die met behulp van social media in staat zijn als collectief grote invloed uit te oefenen op zeer korte termijn. De snelheid van de digitale transformatie is enorm. Een verzekeraar is volledig afhankelijk van IT, wat zowel risico s als kansen oplevert. Voor de risico s is nog wel aandacht, maar de kansen blijven vaak buiten beeld. De komende tijd zal de aandacht verschuiven van systemen naar de inhoud van systemen. Big data is een hype, maar ook als het niet big is, wordt datakwaliteit een cruciaal aandachtsgebied. We doen meer en meer met data. Kwalitatief goede data worden een cruciaal asset voor een verzekeraar. Data is één van de kernthema s van de komende jaren. In deze workshop gaan we in op al deze ontwikkelingen en de noodzaak tot innovatie. We schetsen heel praktisch en concreet de ontwikkelingen die op ons af komen, de noodzaak tot innovatie (overleven), de eisen die dat aan de organisatie stelt en de gevolgen voor het business model en de strategie. Rob Wijhenke, die het Big Data team van ABN AMRO leidt, gaat in op een praktijkcasus en schetst de dilemma s en kansen. We sluiten af met een concrete vertaling van de gevolgen en kansen voor de sector, de noodzaak tot (snelle) innovatie, de manieren waarop dat kan en de keuzes die gemaakt moeten worden als het gaat om innovatie, digitale transformatie en overleven. workshop 4 Realisatie: scenarioanalyse, optiewaardering en roadmapping als succesfactoren voor innovatiekansen Ir. Paul de Ruijter Bij innovatie is het de uitdaging om toekomstige externe kansen en bedreigingen voor de eigen organisatie tijdig te zien en te managen. De weg naar een zo compleet en reëel mogelijke set van toekomstscenario s vereist een blik die de grenzen van de eigen bedrijfsomgeving ver overschrijdt. In de workshop leert u hoe, aan de hand van bestaande trends en scenario s, opties geïdentificeerd en gewaardeerd kunnen worden. Door het gebruik van verouderde instrumenten als Net Present Value en de DCF-methode wordt de waarde van innovatie vaak niet goed ingeschat. Tevens leert u hoe door (trans)sectorale samenwerking in de pre competitieve fase de slagingskans van innovaties vergroot kan worden. We staan daarbij uitgebreid stil bij cases uit andere bedrijfstakken, die we vertalen naar de verzekeringssector. Heel praktisch en concreet sluiten we af door de deelnemers hun eigen roadmap naar succes te laten opstellen. Paul is strategisch adviseur, executive lecturer Nyenrode Business Universiteit en veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op congressen en seminars. Met zijn team begeleidt hij sinds 1996 strategieprojecten voor overheden, brancheverenigingen en bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Paul is auteur van o.a. Vereniging met Toekomst, Klaar om te wenden- Handboek voor de strateeg en Scenario Based Strategy Navigate the Future. Lineke Sneller is professor of IT Value bij Nyenrode Business University, en director van het Nyenrode center IMACS. Zij houdt zich bezig met vraagstukken rondom Waarde van informatietechnologie, Corporate governance, IT governance en Groene IT. Naast haar werk bij Nyenrode is Lineke onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Achmea, en van het adviescollege Informatievoorziening Nationale Politie. In de afgelopen jaren heeft Lineke diverse CIO- en directieposities bekleed, bij Vodafone, Tele2, InterfaceFLOR, PTT Post en Ortec. Innovatielab VerzekeraarsVersterken 7

8 Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25, 3621 BG BREUKELEN Postbus 130, 3620 AC BREUKELEN t e

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2017 3 Modules 2015-2017

Nadere informatie

VERZEKERAARS 2020: CHALLENGE DIGITALE INNOVATIEKRACHT

VERZEKERAARS 2020: CHALLENGE DIGITALE INNOVATIEKRACHT VERZEKERAARS 2020: CHALLENGE DIGITALE INNOVATIEKRACHT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Verzekeraars 2020: I4C - Challenge digitale innovatiekracht 3 Aan de slag

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2016 3

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

PE- PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS IN SAMENWERKING MET NYENRODE.

PE- PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS IN SAMENWERKING MET NYENRODE. PE- PROGRAMMA 2017-2018 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE DESKUNDIGHEIDS- BEVORDERING VERZEKERAARS Sinds 2011 verzorgt Nyenrode

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

DATA, INNOVATIE EN TOEZICHT

DATA, INNOVATIE EN TOEZICHT DATA, INNOVATIE EN TOEZICHT ONTWIKKELING VAN MODERNE TOEZICHT STRATEGIEËN LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Context 3 Opzet programma 6 Programmaonderdelen

Nadere informatie

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST WORDT IN SLECHTS 4 DAGEN OPGELEID TOT TOEKOMSTSTRATEEG NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING INSPELEN OP EEN SNEL VERANDERENDE TOEKOMST Bedrijven, overheden

Nadere informatie

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche UITNODIGING Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche 25 oktober ACHTERGROND De digitale revolutie heeft ook zijn impact in de zorg.

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE GOVERNANCE VOOR MANAGEMENT ASSISTANTS & EXECUTIVE ASSISTANTS NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING De ontwikkeling rond Corporate Governance staat de laatste jaren

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen UITNODIGING Innovatie van het mbo- MASTER CLASS onderwijs door digitaal leiderschap Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen 28 november ACHTERGROND Door de digitale revolutie nemen ontwikkelingen

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

MASTERCLASS DIGITAL LEADERSHIP DE IMPACT VAN DIGITALE TRANSFORMATIE OP DE OVERHEID

MASTERCLASS DIGITAL LEADERSHIP DE IMPACT VAN DIGITALE TRANSFORMATIE OP DE OVERHEID MASTERCLASS DIGITAL LEADERSHIP DE IMPACT VAN DIGITALE TRANSFORMATIE OP DE OVERHEID IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Vrijwel iedereen in onze maatschappij is online en verwacht

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH WAT KUNNEN DEZE OPKOMENDE TECHNOLOGIEËN VOOR JOUW ORGANISATIE BETEKENEN? NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Blockchain geldt als dé grote belofte als het gaat om

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

EXECUTIVE MEETINGS VERENIGINGSMANAGEMENT

EXECUTIVE MEETINGS VERENIGINGSMANAGEMENT EXECUTIVE MEETINGS VERENIGINGSMANAGEMENT IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 INLEIDING Werken in een vereniging is beleid maken, besturen en managen in een heel specifieke context. Dat vraagt

Nadere informatie

MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT

MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De kracht van leiderschapsontwikkeling zit niet altijd in nieuwe inzichten,

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

MASTERCLASS PRODUCT DEVELOPMENT & INNOVATIE

MASTERCLASS PRODUCT DEVELOPMENT & INNOVATIE MASTERCLASS PRODUCT DEVELOPMENT & INNOVATIE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS OVER STRATEGIE, HET SUCCESVOL ONTWIKKELEN EN INTRODUCEREN VAN NIEUWE KLANTGROEPEN,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST

EXECUTIVE MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST EXECUTIVE MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST EEN VERFRISSENDE MASTERCLASS MET INZICHTEN EN VAARDIGHEDEN OM STRATEGISCH DENKEN EN HANDELEN VANUIT HET TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN UW ORGANISATIE TOE TE

Nadere informatie

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Focus, prioriteit en klantkennis zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in sales. Dit geldt zowel voor het binnenhalen

Nadere informatie

HET IS TIJD VOOR PROFESSIONALITEIT HET NYENRODE EXECUTIVE PENSIONS PROGRAM / SUMMERCOURSE VOOR PENSIOENFONDSBESTUURDERS

HET IS TIJD VOOR PROFESSIONALITEIT HET NYENRODE EXECUTIVE PENSIONS PROGRAM / SUMMERCOURSE VOOR PENSIOENFONDSBESTUURDERS HET IS TIJD VOOR PROFESSIONALITEIT HET NYENRODE EXECUTIVE PENSIONS PROGRAM / SUMMERCOURSE VOOR PENSIOENFONDSBESTUURDERS IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 3 HET IS TIJD VOOR PROFESSIONALITEIT

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

LEERGANG VERENIGINGSMANAGEMENT AVVM

LEERGANG VERENIGINGSMANAGEMENT AVVM LEERGANG VERENIGINGSMANAGEMENT AVVM IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 INLEIDING De uitdagingen voor de branche- en beroepsverenigingen zijn legio. Factoren als branchevervaging, kritische

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Het Innovatielab AANJAGER VOOR INNOVATIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR

Het Innovatielab AANJAGER VOOR INNOVATIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR Het Innovatielab AANJAGER VOOR INNOVATIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR In 2025 zal naar schatting 550 miljard dollar worden besteed aan 3D printen. De deeleconomie neemt een enorme vlucht: naar verwachting

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

NYENRODE leergang beleggen 2011

NYENRODE leergang beleggen 2011 NYENRODE leergang beleggen 2011 inhoudsopgave 3 Leergang Beleggen Waarom een leergang beleggen? Wat gebeurt er eigenlijk om ons heen? Wie is de expert? Leergang beleggen Reële theorie in een virtuele praktijk

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

VERZEKERAARSVERNIEUWEN CONNECT & IMPACT

VERZEKERAARSVERNIEUWEN CONNECT & IMPACT VERZEKERAARSVERNIEUWEN CONNECT & IMPACT inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 VerzekeraarsVernieuwen Connect & Impact 7 Programmaopbouw 8 Korte toelichting modules 9 Optimaal maatwerk 10 Strategische opdracht 11

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BUSINESS DEVELOPMENT

COLLEGEREEKS BUSINESS DEVELOPMENT COLLEGEREEKS BUSINESS DEVELOPMENT WAARDECREATIE EN HET REALISEREN VAN NIEUWE ZAKELIJKE KANSEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Klanten zijn meer bewust, actief en waarde gericht. Om succesvol

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

UITNODIGING. In het hart van. De vereniging. Op zoek naar excellente teams van bestuurders en professionals. donderdag 15 mei, Panteia te Zoetermeer

UITNODIGING. In het hart van. De vereniging. Op zoek naar excellente teams van bestuurders en professionals. donderdag 15 mei, Panteia te Zoetermeer UITNODIGING In het hart van De vereniging donderdag 15 mei, Panteia te Zoetermeer In het hart van De Vereniging De Vereniging is één van de oudste samenwerkingsvormen. Zij is gebaseerd op vrijwillige afspraken

Nadere informatie

EXECUTIVE PROGRAM SALES MANAGEMENT

EXECUTIVE PROGRAM SALES MANAGEMENT EXECUTIVE PROGRAM SALES MANAGEMENT BRENG JE VERKOOPORGANISATIE NAAR EEN HOGER NIVEAU NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 DE INTERACTIEVE SESSIES KOPPELEN BEWEZEN THEORIE MET PRAKTISCHE ERVARINGEN EN TOEPASSINGEN

Nadere informatie

Verbondscourse Programma

Verbondscourse Programma Verbondscourse 2016 Programma Het Verbond organiseert ieder jaar voor de leden een Verbondscourse voor veelbelovende, talentvolle managers en jonge directieleden van verzekeringsmaatschappijen. Het Verbond

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2017-2019

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2017-2019 PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2017-2019 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2017-2019 3 Modules 2017-2019

Nadere informatie

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup Drie raden balans tussen strategie en toezicht 9 december 2015 Doelstellingen Achtergrond schetsen van de relaties in de gouden driehoek Ideeën presenteren voor de intensivering van de relaties in de gouden

Nadere informatie

MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION

MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION CO-CREATING CUSTOMER HAPPINESS IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld, maar dat

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Strategie in Onzekere Tijden

Strategie in Onzekere Tijden Scenario Planning Master Class Strategie in Onzekere Tijden 7 & 8 maart 2013, Science Center Nemo, Amsterdam Tweedaagse master class over het gebruik van scenario s en opties voor strategisch plannen Door

Nadere informatie

STRATEGISCH EN TACTISCH VASTGOEDMANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR. voorjaar 2015

STRATEGISCH EN TACTISCH VASTGOEDMANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR. voorjaar 2015 STRATEGISCH EN TACTISCH VASTGOEDMANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR voorjaar 2015 inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Strategisch en tactisch vastgoedmanagement voor de publieke sector 5 Schudden en opnieuw delen

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 DE COMBINATIE VAN INHOUD, PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRAKTIJKCASES STAAT GARANT VOOR EEN OPTIMALE RETURN

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

SPECIALIST DEVELOPMENT PROGRAM CREËER ALS VAKSPECIALIST MEER IMPACT IN DE BOARDROOM

SPECIALIST DEVELOPMENT PROGRAM CREËER ALS VAKSPECIALIST MEER IMPACT IN DE BOARDROOM SPECIALIST DEVELOPMENT PROGRAM CREËER ALS VAKSPECIALIST MEER IMPACT IN DE BOARDROOM NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING In veel organisaties groeit het besef dat specialistische kennis belangrijk

Nadere informatie

VanMeijel strategiesessie. In 5 stappen naar digitaal bouwen. vanmeijel.nl. bouwen kan simpeler

VanMeijel strategiesessie. In 5 stappen naar digitaal bouwen. vanmeijel.nl. bouwen kan simpeler VanMeijel strategiesessie In 5 stappen naar digitaal bouwen vanmeijel.nl bouwen kan simpeler digitale transformatie We leven in een tijd waarin de technologische vooruitgang over gaat in de hoogste versnelling.

Nadere informatie

COLLEGEREEKS MANAGEMENT IN DE ZORG

COLLEGEREEKS MANAGEMENT IN DE ZORG COLLEGEREEKS MANAGEMENT IN DE ZORG ZORGVISIE ACADEMY IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 DÉ ZEVEN ACTUELE MANAGEMENT ONDERWERPEN IN DE ZORG SAMENGEBRACHT IN ÉÉN COLLEGEREEKS 2 MANAGEMENT

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering

MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS. Vensters voor bedrijfsvoering MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Vensters voor bedrijfsvoering ACHTERGROND MASTERCLASS VERANDEREN MET VENSTERS Een totaalbeeld van uw bedrijfsvoering in één oogopslag.. ICTU heeft in samenwerking met

Nadere informatie

COLLEGEREEKS HR-BUSINESS PARTNER

COLLEGEREEKS HR-BUSINESS PARTNER COLLEGEREEKS HR-BUSINESS PARTNER VERGROOT UW KENNIS EN KUNDE VAN HRM EN VERSTEVIG UW POSITIE ALS BUSINESS PARTNER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 HR-BUSINESS PARTNER De flexibilisering van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Geld Vrijmaken voor Ondernemers

Geld Vrijmaken voor Ondernemers Masterclass Geld Vrijmaken voor Ondernemers Het zijn turbulente tijden voor ondernemers. Een interessante Overname, een tijdelijke dip in de omzet, opzetten van nieuwe business, overal is geld voor nodig.

Nadere informatie

DIGITAL MARKETING STRATEGIE EN SOCIAL MEDIA

DIGITAL MARKETING STRATEGIE EN SOCIAL MEDIA DIGITAL MARKETING STRATEGIE EN SOCIAL MEDIA LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 2 Digital marketing strategie en Social Media 3 Voor wie? 3 Welke leerdoelen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS

PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2017-2019 IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2017-2019 Sinds 2011 verzorgt Universiteit Nyenrode

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

DE VERANDEREXPEDITIE!

DE VERANDEREXPEDITIE! DE VERANDEREXPEDITIE! OP WEG NAAR EEN SUCCESVOL RESULTAAT Hands-on begeleiding voor de verandermanager Interselectgroup i.s.m dr. Marco de Witte (adviseur en veranderkundige) Visie op verandermanagement

Nadere informatie

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 ALS JE GEEN PLAN MAAKT VOOR JE EIGEN LEVEN WORD JE INGEZET IN ANDERMANS PLANNEN REMCO CLAASSEN

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Welkom. 2014: Innovatiekracht

Welkom. 2014: Innovatiekracht Welkom 2014: Innovatiekracht 2014: innovatiekracht Doel: Ambitieuze / resultaatgerichte ondernemers Ambitieuze / resultaatgerichte ondernemers Onderwerpen verschillende invalshoeken Interactie / begeleiding

Nadere informatie

NYENRODE CORPORATE GOVERNANCE INSTITUUT

NYENRODE CORPORATE GOVERNANCE INSTITUUT NYENRODE CORPORATE GOVERNANCE INSTITUUT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE VOORWOORD Goed functionerende corporate governance is van groot belang: voor ondernemingen,

Nadere informatie

NYENRODE YOUNG BILDERBERG PROGRAM

NYENRODE YOUNG BILDERBERG PROGRAM NYENRDE YUNG BLDERBERG PRGRM ENGGNG DYNMCS N RGNZTNL CNTEXTS LEDERSHP, LES N MTN THE NYENRDE VLUES N DYNMC CNNECTN ENTREPRENEURSHP, STEWRDSHP NYENRDE. REWRD FR LFE NYENRDE YUNG BLDERBERG PRGRM ndernemers

Nadere informatie

TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN

TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN Prof. dr. R.J. Schotsman November 2014 BELANGRIJKE WETGEVINGSONTWIKKELING De inzet op een versterking van de kwaliteit van de personen werkzaam in de sector via het financieel

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

RExP. Retail Executive Platform. Vier topcolleges voor bestuurders & commissarissen van retailorganisaties. Het Retail Executive Platform (RExP)

RExP. Retail Executive Platform. Vier topcolleges voor bestuurders & commissarissen van retailorganisaties. Het Retail Executive Platform (RExP) RExP Retail Executive Platform Vier topcolleges voor bestuurders & commissarissen van retailorganisaties Het Retail Executive Platform (RExP) Het RExP is een besloten ledencentrum bestaande uit directieleden,

Nadere informatie

LOGISTIEK MANAGEMENT COLLEGEREEKS. Verhoog uw kennis en strategische invloed. Collegereeks met de onderwerpen: Start

LOGISTIEK MANAGEMENT COLLEGEREEKS.  Verhoog uw kennis en strategische invloed. Collegereeks met de onderwerpen: Start LOGISTIEK MANAGEMENT Verhoog uw kennis en strategische invloed Gemid 27 09 17 Collegereeks met de onderwerpen: Supply Chain Management Financieel Management Planning & Forecasting Duurzame Logistiek Inkoop

Nadere informatie

MASTERCLASS ENTERPRISE ARCHITECTUUR

MASTERCLASS ENTERPRISE ARCHITECTUUR MASTERCLASS ENTERPRISE ARCHITECTUUR PRAKTISCHE MASTERCLASS OVER ALLE RELEVANTE EN ACTUELE ASPECTEN IN ENTERPRISE ARCHITECTUUR IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Wilt u in een

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

Verslag Circulair Café 12 oktober 2017

Verslag Circulair Café 12 oktober 2017 Verslag Circulair Café 12 oktober 2017 2 Het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 ontwikkelt een aantal transitieagenda s om de circulaire economie vorm te geven. Wat is de rol van gemeenten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSFRAUDE EN DE VALSE DOORSTART

FAILLISSEMENTSFRAUDE EN DE VALSE DOORSTART FAILLISSEMENTSFRAUDE EN DE VALSE DOORSTART NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Faillissementsfraude is en blijft een hardnekkig fenomeen. Faillissementen zijn om meer dan één reden traumatische gebeurtenissen.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter.

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. building better// De filosofie die bepalend is voor het denken en doen van dutch. Met een prikkelende kijk op

Nadere informatie

COLLEGEREEKS SUCCESFACTOREN VAN ENERGIEVRIENDELIJK RENOVEREN

COLLEGEREEKS SUCCESFACTOREN VAN ENERGIEVRIENDELIJK RENOVEREN COLLEGEREEKS SUCCESFACTOREN VAN ENERGIEVRIENDELIJK RENOVEREN VERGROOT DE KANSEN OP SUCCES DANKZIJ KENNIS EN EXPERTISE OP HET GEBIED VAN ONDERBELICHTE SUCCESFACTOREN LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP

Nadere informatie

NCD-Nyenrode Commissarissencyclus dé cyclus voor de professionele commissaris

NCD-Nyenrode Commissarissencyclus dé cyclus voor de professionele commissaris dé cyclus voor de professionele commissaris inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Wat houdt de in? 6 Algemene informatie In nauw overleg met het Nederlandse bedrijfsleven en hun commissarissen selecteren, evalueren

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Scenario s Energiebesparing in de gebouwde omgeving De Ruijter Strategie

Scenario s Energiebesparing in de gebouwde omgeving De Ruijter Strategie Scenario s Energiebesparing in de gebouwde omgeving 2030-2050 De Ruijter Strategie "Er bestaan geen slechte scenario's, alleen slechte voorbereiding." Paul de Ruijter De Ruijter Strategie Doelstellingen

Nadere informatie

VerzekeraarsVernieuwen 'Connect & Impact'

VerzekeraarsVernieuwen 'Connect & Impact' Hierbij hebben we het genoegen u middels deze nieuwsbrief een update te geven van een aantal van onze huidige en komende programma s. VerzekeraarsVernieuwen 'Connect & Impact' Start Private Investor Program

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Innoveren in een tijdperk van transities!

Innoveren in een tijdperk van transities! Innoveren in een tijdperk van transities! Executive program voor bestuurders en directies van GGZ instellingen TIAS school for business & society Inleiding De uitdaging voor de GGZ & uw vraag De transities

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

PRAKTISCH INZICHT IN SALES

PRAKTISCH INZICHT IN SALES PRAKTISCH INZICHT IN SALES LEER IN JOUW EIGEN TEMPO, TIJD- EN PLAATS ONAFHANKELIJK NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EFFICIËNTE COMBINATIE TUSSEN LIVE EN ONLINE LEREN! 2 INLEIDING Ben je werkzaam in de sales

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie