INNOVATIELAB VERZEKERAARSVERSTERKEN workshops versterken innovatie- en veranderkracht verzekeringssector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INNOVATIELAB VERZEKERAARSVERSTERKEN workshops versterken innovatie- en veranderkracht verzekeringssector"

Transcriptie

1 INNOVATIELAB VERZEKERAARSVERSTERKEN workshops versterken innovatie- en veranderkracht verzekeringssector

2 inhoudsopgave 3 6 Innovatielab VerzekeraarsVersterken - Urgentiebesef omzetten in succesvolle innovatie - Workshops - Doel - Doelgroep - Docenten - Locatie en tijd - Investering en locatie - Inlichtingen Workshops 2 Innovatielab VerzekeraarsVersterken

3 innovatielab verzekeraarsversterken Anno 2014 zien we een enorme versnelling van innovaties, digitale transformatie, snel wijzigende bedrijfsmodellen, nieuwe toetreders en klanten die anders georganiseerd zijn en met behulp van social media in staat zijn als collectief grote invloed uit te oefenen op zeer korte termijn. Oude paradigma s en vergezichten verdwijnen naar de achtergrond. Tel daar Big Data, cybercriminaliteit, concurrentie uit onverwachte hoek, krimpende marges, vergaande regulering bij op en innovatie wordt een dagelijkse bezigheid. De wereld is in transitie. Bijna alle sectoren in de economie worden geraakt door deze fundamentele ontwikkelingen en zijn op zoek naar nieuw bestaansrecht, nieuwe distributie- en nieuwe verdien-modellen. Vooral de technologische driver draagt eraan bij dat het leven van mensen drastisch verandert. Denk aan de media, retail, muziekindustrie, telecombedrijven en de boekenbranche. Kortom: vrijwel iedere sector is in beweging en innovatie is bittere noodzaak. Het programma VerzekeraarsVersterken van het Verbond van Verzekeraars richt zich daarom op de innovatiekracht van de sector. Het gaat niet alleen om het signaleren en informeren over trends en scenario s, zoals het TNO-rapport Oog voor innovatie, maar vooral ook om actie en executie. Innovatie is uiteindelijk de enige echte route naar versterking van de bedrijfstak. Innovatielab VerzekeraarsVersterken 3

4 Urgentiebesef omzetten in succesvolle innovatie Om vorm te kunnen geven aan succesvolle innovatie heeft het Verbond van Verzekeraars samen met Nyenrode Business Universiteit een aantal workshops ontwikkeld die specifiek gaan over de vraag hoe innovatie het beste tot stand komt. Om te kunnen innoveren zijn immers bepaalde competenties en een innovatieve cultuur nodig. Welke eisen stelt dat aan de organisatie, wat kunnen we leren van andere sectoren en waarom is het zo moeilijk? Oftewel, hoe komen we van urgentiebesef en plannen tot succesvolle executie van de innovatie? Het bevorderen van een innovatiecultuur is niet eenvoudig. Om verzekeraars bij dat proces te helpen, hebben we een aantal workshops ontwikkeld, die zowel afzonderlijk als in een volledig programma kunnen worden gevolgd. De workshops zijn bedoeld voor een brede groep: die mensen die zich in de organisatie bezighouden met innoveren en visie op de toekomst. Workshops De workshops staan in het teken van ervaringsgericht leren. We beperken ons daarom tot groepen van maximaal 25 deelnemers. Veel interactie, persoonlijke coaching, casestudies, groepsdiscussies, assessments en zelfdiagnose. Doen staat centraal. Praktisch en concreet, maar met een academische fundering. Alle docenten staan met twee benen in de praktijk en in de academische wereld. Workshop 1: Workshop 2: Workshop 3: Workshop 4: Diagnose: de innovatie- en veranderkracht van de eigen organisatie. De factor mens: van diagnose naar succesvolle executie van innovaties. Best practices: digitale transformatie en de noodzaak tot innovatie. Realisatie: scenarioanalyse als succesfactor voor innovatiekansen. Doel We vertalen de concepten naar de deelnemers en naar hun eigen organisatie. Daarbij gaat het niet om de innovaties zelf, het wat, maar vooral om het waarom en het hoe. Hoe zet je urgentiebesef om in succesvolle innovaties? De eigen situatie, plannen en de ambities van deelnemers kunnen we op deze manier ook daadwerkelijk centraal stellen. Praktische en concreet gaan we aan de slag, waarbij we de concurrentiepositie van de deelnemers onderling natuurlijk in acht nemen. Onze ambitie is dat elke deelnemer na afloop: weet wat er nodig is voor een duurzaam succesvolle innovatie; weet hoe een diagnose van het innovatie- en verandervermogen gesteld kan worden; een concrete diagnose kan stellen van de verander- en innovatiekracht van de eigen organisatie; een diagnose kan maken van de reële innovatiekansen voor de eigen organisatie; sturing geven aan de succesvolle implementatie van innovaties; handvatten heeft om de thema s innovatie, strategie, scenario s te vertalen naar actie. Doelgroep De workshops zijn bedoeld voor mensen die zich in de organisatie bezighouden met innoveren en visie op de toekomst. We kiezen bewust voor strategische diversiteit. Tijdens de workshops zal blijken dat dit één van de randvoorwaarden voor succesvolle innovatie is. Docenten Alle docenten hebben ruime ervaring met de sector, beschikken over een brede en diepe kennis en hebben ervaring met betrekking tot advisering, innovatie, de praktijk en praktische implementatie. 4 Innovatielab VerzekeraarsVersterken

5 Locatie en tijd De workshops worden verzorgd op Nyenrode Business Universiteit. We starten om uur, hebben tussentijds een werkdiner en eindigen om uur. De workshops kunnen los van elkaar worden gevolgd, maar we geven voorrang aan deelnemers die alle workshops willen volgen (dit in verband met de groepsdynamica en aansluiting van de workshops op elkaar). Investering en locatie De workshops worden verzorgd op het landgoed van Nyenrode. De investering bedraagt 580 (geen btw) per workshop. Indien u zich voor alle vier de workshops inschrijft, is de investering (geen btw). Dit is inclusief literatuur, syllabi en alle accommodatiekosten, zoals diners. inlichtingen Voor inlichtingen, opmerkingen, reacties en/of vragen kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen. Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen. mr. Roy Kramer RA (programmadirecteur) m e Maura Welling (programmacoördinator) t e Innovatielab VerzekeraarsVersterken 5

6 workshops workshop 1 Diagnose: de innovatie- en veranderkracht van de eigen organisatie Prof. Peter Robertson M.D. en mr. Roy Kramer RA Het willen en moeten innoveren en het kunnen zijn vaak twee verschillende werelden. Juist de organisaties die er daadwerkelijk in slagen te innoveren blijven groeien (en bestaan). Maar op het moment dat besloten is om de nodige stappen te zetten, komen er talloze vragen op. Want wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Laat onze bedrijfscultuur of de regelgever het wel toe om allerlei vaste structuren en patronen te veranderen? Zijn we wel strategisch divers genoeg om innovatie te beginnen, af te maken, of blijft het veelal bij mooie plannen. Zijn we wel goed ingericht voor de innovatie? En hoe ondervindt de dagelijkse operatie, en voornamelijk de klant, er zo weinig mogelijk hinder van? We starten daarom met een zelfdiagnose van de innovatie- en veranderkracht van de eigen organisatie, unit, afdeling en/of team. Op basis van wereldwijd gehanteerde concepten en een voorafgaand assessment dat elke deelnemer invult (wat op persoonlijk niveau strikt vertrouwelijk blijft) laten we zien hoe je als organisatie, unit, team of zelfs individu de condities kunt (moet) creëren voor innovatie. Aan de hand van diverse concrete praktijkvoorbeelden gaan we specifiek op de verzekeringssector en de individuele vragen/diagnose van de deelnemers in. Peter Robertson en Roy Kramer maken onderdeel uit van Nyenrode Business Partners en richten zich zowel in executive programma s als in hun advisering primair op de innovatie- en veranderkracht van organisaties. Ze gebruiken daarbij door Peter ontwikkelde en wereldwijd in gebruik zijn unieke assessments en concepten. Peter is tevens verbonden aan universiteiten in de VS en China, waar hij eveneens doceert over dit onderwerp en waar zijn concepten in gebruik zijn. workshop 2 De factor mens: van diagnose naar succesvolle executie van innovaties Prof. dr. mr. Steven ten Have Gedrag is bij veel grote en kleine veranderingen in organisaties de slaag- of faalfactor. Daarbij gaat het om individueel gedrag en de organisatiecultuur als drager van collectief gedrag. In deze workshop leren we aan de hand van het concept Veranderkracht om gedrag in relatie tot verandering en innovatie inzichtelijk te maken en te beïnvloeden. Met een interactieve werkvorm en gebruikmaking van de vragen en cases van de deelnemers leren we de psychologie van het n innoveren kennen en toepassen. Zo leren we ook wat nodig is en werkt om de stap van plan naar uitvoering, van strategie naar executie en van innovatie naar realisatie te zetten. De door instellingen en toezichthouders keer op keer benadrukte onderwerpen gedrag en cultuur staan centraal. In de workshop wordt verbinding gelegd tussen onderzoek en de eigen advies- en toezichthoudende ervaring, uit de financiële sector en andere omgevingen zoals de telecomsector, de maakindustrie, de professionele dienstverlening en die van overheid en uitvoeringsorganen. Prof. dr. mr. Steven ten Have is hoogleraar Strategie en Verandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij kent de financiële sector als organisatieadviseur en commissaris bij ABN AMRO. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen bij zowel CITO als SIG. Met DNB en AFM heeft hij nagedacht over het verandervermogen van de sector en als adviseur heeft hij ingrijpende, complexe veranderingen begeleid, binnen en buiten de financiële sector. 6 Innovatielab VerzekeraarsVersterken

7 workshop 3 Best practices: digitale transformatie en de noodzaak tot innovatie Prof. dr. Lineke Sneller (Nyenrode) en Rob Wijhenke (ABN AMRO) Anno 2014 zien we een enorme versnelling van innovaties, snel wijzigende bedrijfsmodellen en klanten die met behulp van social media in staat zijn als collectief grote invloed uit te oefenen op zeer korte termijn. De snelheid van de digitale transformatie is enorm. Een verzekeraar is volledig afhankelijk van IT, wat zowel risico s als kansen oplevert. Voor de risico s is nog wel aandacht, maar de kansen blijven vaak buiten beeld. De komende tijd zal de aandacht verschuiven van systemen naar de inhoud van systemen. Big data is een hype, maar ook als het niet big is, wordt datakwaliteit een cruciaal aandachtsgebied. We doen meer en meer met data. Kwalitatief goede data worden een cruciaal asset voor een verzekeraar. Data is één van de kernthema s van de komende jaren. In deze workshop gaan we in op al deze ontwikkelingen en de noodzaak tot innovatie. We schetsen heel praktisch en concreet de ontwikkelingen die op ons af komen, de noodzaak tot innovatie (overleven), de eisen die dat aan de organisatie stelt en de gevolgen voor het business model en de strategie. Rob Wijhenke, die het Big Data team van ABN AMRO leidt, gaat in op een praktijkcasus en schetst de dilemma s en kansen. We sluiten af met een concrete vertaling van de gevolgen en kansen voor de sector, de noodzaak tot (snelle) innovatie, de manieren waarop dat kan en de keuzes die gemaakt moeten worden als het gaat om innovatie, digitale transformatie en overleven. workshop 4 Realisatie: scenarioanalyse, optiewaardering en roadmapping als succesfactoren voor innovatiekansen Ir. Paul de Ruijter Bij innovatie is het de uitdaging om toekomstige externe kansen en bedreigingen voor de eigen organisatie tijdig te zien en te managen. De weg naar een zo compleet en reëel mogelijke set van toekomstscenario s vereist een blik die de grenzen van de eigen bedrijfsomgeving ver overschrijdt. In de workshop leert u hoe, aan de hand van bestaande trends en scenario s, opties geïdentificeerd en gewaardeerd kunnen worden. Door het gebruik van verouderde instrumenten als Net Present Value en de DCF-methode wordt de waarde van innovatie vaak niet goed ingeschat. Tevens leert u hoe door (trans)sectorale samenwerking in de pre competitieve fase de slagingskans van innovaties vergroot kan worden. We staan daarbij uitgebreid stil bij cases uit andere bedrijfstakken, die we vertalen naar de verzekeringssector. Heel praktisch en concreet sluiten we af door de deelnemers hun eigen roadmap naar succes te laten opstellen. Paul is strategisch adviseur, executive lecturer Nyenrode Business Universiteit en veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op congressen en seminars. Met zijn team begeleidt hij sinds 1996 strategieprojecten voor overheden, brancheverenigingen en bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Paul is auteur van o.a. Vereniging met Toekomst, Klaar om te wenden- Handboek voor de strateeg en Scenario Based Strategy Navigate the Future. Lineke Sneller is professor of IT Value bij Nyenrode Business University, en director van het Nyenrode center IMACS. Zij houdt zich bezig met vraagstukken rondom Waarde van informatietechnologie, Corporate governance, IT governance en Groene IT. Naast haar werk bij Nyenrode is Lineke onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Achmea, en van het adviescollege Informatievoorziening Nationale Politie. In de afgelopen jaren heeft Lineke diverse CIO- en directieposities bekleed, bij Vodafone, Tele2, InterfaceFLOR, PTT Post en Ortec. Innovatielab VerzekeraarsVersterken 7

8 Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25, 3621 BG BREUKELEN Postbus 130, 3620 AC BREUKELEN t e

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2017 3 Modules 2015-2017

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2016 3

Nadere informatie

Het Innovatielab AANJAGER VOOR INNOVATIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR

Het Innovatielab AANJAGER VOOR INNOVATIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR Het Innovatielab AANJAGER VOOR INNOVATIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR In 2025 zal naar schatting 550 miljard dollar worden besteed aan 3D printen. De deeleconomie neemt een enorme vlucht: naar verwachting

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Program. managing sustainable performance

Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Program. managing sustainable performance Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Program managing sustainable performance inhoud 3 Voorwoord 4 Introductie 5 Behavioral & Cultural Governance Program 6 De concepten toegepast: vandaag leren, morgen

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen.

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen. BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN Omdat mensen tellen. UW VERMOGEN TOT VERANDERING In de nieuwe economie is niets meer vanzelfsprekend. Beproefde business modellen

Nadere informatie

NYENRODE executive pensions program

NYENRODE executive pensions program NYENRODE executive pensions program inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Executive Pensions Program 6 Overzicht 9 Het programma 10 Specifiek 12 Investering en locatie 13 Toelichting per module 19 Lijst met deelnemende

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeel planning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe u uw projecten tot een succes maakt

Procesmanagement. Hoe u uw projecten tot een succes maakt Collegereeks plus masterclass y 5 april t/m 24 mei 2007 en 14 juni 2007 Nyenrode Business Universiteit Projectmanagement Hoe u uw projecten tot een succes maakt Inclusief unieke masterclass over projectmatig

Nadere informatie

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Nederland Introductie Elk mens is een uniek individu, met unieke ambities en unieke mogelijkheden. Elk mens leert en ontwikkelt zich op zijn eigen, unieke manier,

Nadere informatie

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS MET BEST PRACTICES EN EEN VERTAALSLAG NAAR UW EIGEN PRAKTIJK LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INNOVATIEVE MASTERCLASS

Nadere informatie

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS MET BEST PRACTICES EN EEN VERTAALSLAG NAAR UW EIGEN PRAKTIJK LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INNOVATIEVE MASTERCLASS

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt start op 7 mei 2013 inhoudsopgave Inleiding Collegereeks Actualiteiten

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT HET FORMULEREN EN REALISEREN VAN EEN GOEDE STRATEGIE! Deze expert class helpt organisaties direct om

Nadere informatie

Verandermanagement Nieuwe ontwikkelingen en originele inzichten die leiden tot tastbare resultaten

Verandermanagement Nieuwe ontwikkelingen en originele inzichten die leiden tot tastbare resultaten Hooglerarenreeks Verandermanagement Nieuwe ontwikkelingen en originele inzichten die leiden tot tastbare resultaten Door vooraanstaande hoogleraren die wetenschap en praktijk combineren Prof.drs Wessel

Nadere informatie

Lean leren, Lean leiden, Lean zijn

Lean leren, Lean leiden, Lean zijn Lean leren, Lean leiden, Lean zijn LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP nyenrode. A reward for life Lean leren, Lean leiden, Lean zijn Om als organisatie te groeien zult u voortdurend de kwaliteit

Nadere informatie

Masterclass Klantgericht Management

Masterclass Klantgericht Management Masterclass Klantgericht Management interactieve en praktische masterclass met best practices en een vertaalslag naar uw eigen praktijk Nieuwe masterclass Met o.a. Het Klantbelang Centraal, Business modellen,

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

Blijf als Raad van Toezicht bij de les

Blijf als Raad van Toezicht bij de les PROFESSIONALISERINGSPROGRAMMA EN OPLEIDINGEN VOOR TOEZICHTHOUDERS IN HET ONDERWIJS Blijf als Raad van Toezicht bij de les Aanmelden voor opleidingen en regiobijeenkomsten via vtoi.nl Voorjaar 2015 www.vtoi.nl

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business. Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact.

Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business. Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Inhoud Digitale Transformatie: van definitie naar begrip 4 Digitale Transformatie: van strategie tot doorontwikkeling

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

ONLINE MARKETING STRATEGIE

ONLINE MARKETING STRATEGIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS ONLINE MARKETING STRATEGIE HOE ZET JE INTERNET IN BINNEN HET MARKETINGBELEID? In deze expert class gaan we in op trends en ontwikkelingen

Nadere informatie