DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017"

Transcriptie

1 PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

2 INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars Modules Toelichting modules PE-programma Deskundigheidsbevordering 7 2

3 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS Sinds 2011 verzorgt Universiteit Nyenrode in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars het PE-programma Deskundigheidsbevordering voor commissarissen en bestuurders van verzekeringsinstellingen. Na een intensieve evaluatie en in samenspraak met voorgaande deelnemers, docenten en het Verbond van Verzekeraars heeft Nyenrode een nieuw programma voor ontwikkeld. Programma Belangrijke wensen zijn: meer keuzemogelijkheden en variatie tussen het aanbod voor bestuurders versus toezichthouders/commissarissen en op een aantal thema s meer variatie voor de verschillende soorten verzekeraars. Uitgangspunt blijft uiteraard een actueel deskundigheidsprogramma dat voldoet aan de eisen die de verscherpte wet- en regelgeving, de permanente educatieverplichting, de gedragscode Verzekeraars, de Governance Principes en de zelfregulering stellen. Actuele thema s Anno 2015 zien we een enorme versnelling van innovaties, digitale transformatie, snel wijzigende bedrijfsmodellen, nieuwe toetreders en klanten die anders georganiseerd zijn en met behulp van social media in staat zijn als collectief grote invloed uit te oefenen op zeer korte termijn. Voor de eerste keer in onze historie vinden er meerdere grote golven van innovatie tegelijkertijd plaats. Oude paradigma s en vergezichten verdwijnen naar de achtergrond. 3

4 Tel daar Big Data, cybercriminaliteit, concurrentie uit onverwachte hoek, krimpende marges en vergaande regulering bij op en innovatie wordt een dagelijkse bezigheid. De veranderingen gaan steeds sneller, zijn destructiever en kleine initiatieven kunnen grote organisaties en sectoren in hun bestaan bedreigen. Bijna alle sectoren in de economie worden geraakt door deze fundamentele ontwikkelingen en zijn op zoek naar nieuw bestaansrecht, nieuwe distributie- en nieuwe verdienmodellen. Om bij te dragen aan de deskundigheid in de sector, rekening houdend met de eisen van toezichthouders, heeft het Verbond van Verzekeraars samen met Nyenrode Business Universiteit een viertal modules ontwikkeld voor het programma De modules sluiten aan bij de strategische agenda: Module 1: Vermogensbeheer voor verzekeraars; Module 2: Implementatie Solvency II, actualia financial reporting en ORSA; Module 3: Verzekeraars 2020: digitale transformatie, branding en digitale klant; Module 4: Social media en cultuur, ORSA s op soft controls en toezicht op verandervermogen. Nieuwe opzet De thema s zijn per module geclusterd, waarbij we scherp letten op verdieping en afwisseling van leeren werkvormen. Uit de evaluatie bleek dat we nog dichter moeten aansluiten bij de actuele agenda s van bestuurders en toezichthouders/commissarissen. Daarbij gaat het vooral om het waarom en het hoe. De eigen situatie, plannen en de ambities kunnen we op deze manier ook beter centraal stellen. Keuzemodules Het PE-programma bestaat uit vier modules/dagen (met elk drie onderdelen). U kunt kiezen uit drie van de vier modules. Het staat u vrij om alle vier de modules te volgen, maar dat is uiteraard geen verplichting. Hoewel de middag/avond als prettig wordt ervaren, bieden we op verzoek een aantal dagen overdag aan. De maximale groepsgrootte bedraagt 20 deelnemers. Dit nodigt deelnemers nog meer uit om ervaringen te delen en ideeën, (schijn)zekerheden en twijfels te analyseren en door te spreken. Per module is duidelijk aangegeven of deze voor bestuurders of voor toezichthouders/commissarissen is. 4

5 MODULES De drie dagen worden in een cyclus van twee jaar doorlopen, zodat over die periode alle verplichte onderwerpen worden geraakt. De indeling van de modules is als volgt: module 1: vermogensbeheer voor verzekeraars 1. Nieuwe (internationale) financiële ordening en beleggen door verzekeraars ir. Simon Meijlink, Nyenrode en Oxyor 2. Dynamisch beleggingsbeleid, wereldbeelden, scenario s, vooronderstellingen en ALM dr. Bert Kramer, Ortec 3. Toetsen van vooronderstellingen, beleggingsbeleid en uitgangspunten ALM aan de nieuwe financiële ordening drs. Thijs Jochems, Nyenrode module 2: implementatie solvency ii, actualia financial reporting en orsa 4. Verdieping financial reporting (IFRS en NL GAAP) verzekeringssector prof. dr. Henk Langendijk, Nyenrode 5. Do s and don ts bij de Implementatie van Solvency II gastsprekers DNB 6. Deskundigheid, board room evaluation en (voorbereiding) toets gesprekken DNB prof. Peter Robertson, M.D., Monterey en Nyenrode gastprekers uit de praktijk module 3: verzekeraars 2020: digitale transformatie, branding en digitale klant 7. Disruptieve innovaties, digitale transformatie, customer journey, two speed IT, legacy maintenance en organiseren van data capability Michiel Krol MBA gastspreker 8. Digitale transformatie, nieuwe distributiemodellen en toekomstbestendigheid bedrijfsmodellen? dr. Fred de Jong 9. Internal branding, performance, nieuw klantgedrag en de digitale klant drs. Marc van Eck module 4: sturen op waarden, orsa s op soft controls en toezicht op verandervermogen 10. De invloed van social media op gedrag en cultuur Jeroen van de Ven, ABN AMRO 11. ORSA s en eigen risico beoordeling op cultuur en soft controls prof. Peter Robertson, M.D., Monterey en Nyenrode Ronald Heijn, Nyenrode 12. Toezicht en sturen op verandervermogen prof. dr. mr. Steven ten Have, VU en Nyenrode 5

6 PROGRAMMA VOOR TOEZICHTHOUDERS/COMMISSARISSEN Ochtend/middag (09.00 uur uur) module 1 module 2 module 3 module 4 27 mei oktober januari mei juni november april september september november mei oktober 2016 Middag/avond (14.00 uur uur) module 1 module 2 module 3 module 4 18 mei september januari mei juni november februari juni juni december maart september 2016 PROGRAMMA VOOR DIRECTEUREN-RADEN VAN BESTUUR Ochtend/middag (09.00 uur uur) module 1 module 2 module 3 module 4 1 juni september maart november juni oktober april november september november juni januari 2017 Middag/avond (14.00 uur uur) module 1 module 2 module 3 module 4 11 mei september februari oktober mei oktober maart december juni december mei januari 2017 Investering en locatie Het programma vindt plaats op Nyenrode Business Universiteit. De prijs voor een dag bedraagt 995 (geen btw). Dit is inclusief eventuele literatuur, syllabi en alle accommodatiekosten, zoals diners. Het middag-avond programma start om uur en duurt tot uur, het ochtend-middag programma start om uur en duurt tot uur. Aanmelding Als uw interesse gewekt is, nodigen wij u van harte uit om u in te schrijven. U kunt zich aanmelden via het digitale inschrijfformulier dat u kunt downloaden op Tevens vindt u hier de uitgebreide brochure en actuele data. Na inzending van het inschrijfformulier ontvangt u per een bevestiging. Houdt u er rekening mee dat we een groepsgrootte van maximaal 20 deelnemers hanteren. Wees er dus op tijd bij. INLICHTINGEN Voor inlichtingen, opmerkingen, reacties en/ of vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen. Roy Kramer Ronald Heijn Maura Welling (programmacoördinator) Straatweg BG Breukelen

7 TOELICHTING MODULES PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING module 1: vermogensbeheer voor verzekeraars Nieuwe (internationale) financiële ordening en beleggen door verzekeraars ir. Simon Meijlink, Nyenrode en Oxyor Financiële markten zijn complexer geworden en sterker met elkaar verweven dan voor de financiële crisis. Economische relaties van de afgelopen 30 jaar gelden niet meer voor de komende 10 jaar. Langetermijnbeleggen en risicomanagement hebben een andere dimensie gekregen. Klassieke portefeuilletheorieën en ALM worden door de praktijk ingehaald. Van bestuurders wordt een professioneler kennis niveau vereist op het gebied van vermogensbeheer. De toezichthouder en de maatschappij verwachten van u dat u verantwoorde keuzes maakt. Maar hoe doet u dat in een wereld die versneld verandert? Wat betekent uitbesteding voor het risicomanagement en hoe kun je de monitoring inrichten? Vooral de technologische driver draagt eraan bij dat ook financiële markten en producten drastisch veranderen. We gaan vanuit een marktperspectief in op ontwikkelingen in de internationale financiële sector en nieuwe ordening. Alle vraagstukken worden toegespitst op de consequenties voor verzekeraars. Dynamisch beleggingsbeleid, wereldbeelden, scenario s, vooronderstellingen en ALM dr. Bert Kramer, Ortec Nieuwe rendementsstudies, risicobeheersingsen ALM-modellen bieden houvast voor de lange termijn, maar het is bekend dat een verzekeraar nu vooral aan veel en vooral grillige middellangetermijnkrachten onderworpen is: voortdurend wijzigende economische ontwikkelingen, onverwachte marktfluctuaties, een immer wispelturige politiek ( waan van de dag ), veeleisende toezichthouders en ongeduldige (en soms weinig begripvolle) belangengroeperingen. De dagelijkse praktijk is er vaak een van besturen resultaat meten en bijsturen. Een groot beroep wordt gedaan op visie, rust, creativiteit en improvisatievermogen. Bert gaat in op het nut en de toegevoegde waarde van ALM-modellen, dynamische risicobudgetten en dynamisch beleggingsbeleid voor verzekeraars. Hij schetst scenario s en gaat in op het kunnen denken in wereldbeelden. Daarbij zet hij de korte tegen de lange termijn af als het gaat om vermogensbeheer. Bert is als geen ander deskundig op het gebied van plausibele scenario s voor het beleggingsbeleid van verzekeraars. Hij gaat in op zijn visie op de renteontwikkeling, vooronderstellingen die aan een ALM-model ten grondslag liggen en visievorming als cruciale randvoorwaarde. Bert zal de stelling bespreken dat de toekomstige ontwikkelingen voorspelbaarder zijn dan we denken als het gaat om (lange termijn) vermogensbeheer. Tot slot gaat hij in op ORSA s die (slechts) 3 tot 5 jaar vooruit kijken, wat er in samenhang met de eisen van Solvency II toe kan leiden dat verzekeraars niet meer dan 5 jaar vooruitkijken bij hun vermogensbeheer. Doel van deze workshop c.q. module is dat bestuurders en commissarissen in staat zijn de goede vragen te stellen en kunnen doorvragen. 7

8 Toetsen van vooronderstellingen, beleggingsbeleid en uitgangspunten ALM aan de nieuwe financiële ordening drs. Thijs Jochems, Nyenrode Risicomanagement heeft een heel andere dimensie gekregen. Klassieke portefeuilletheorieën worden door de praktijk ingehaald. Wat zullen daar de gevolgen van zijn? Is de markt nog wel te bevatten en te overzien voor een bestuurder of commissaris? De verdiepingsmodule financial reporting verzekeringssector gaat verder waar de eerdere module financial reporting uit 2013 is geëindigd. We gaan aan de hand van (best) practices, cases en de jaarverslagen van een aantal verzekeraars in op actuele verslaggevingsvraagstukken. Anno 2015 is transparantie een must en heeft integrated reporting de toekomst. We verdiepen ons in de ontwikkelingen, dilemma s, innovaties en vooral kansen voor de verzekeringssector. De toezichthouder en de maatschappij verwachten van u dat u verantwoorde keuzes maakt. Maar hoe doet u dat in een wereld die versneld verandert en waarin van u geëist wordt dat u deskundiger en meer in control bent? Kunt u in korte tijd aan die sterk gestegen eisen voldoen? Kennis en deskundigheid komen niet zomaar aanwaaien en praktijkervaring al helemaal niet. Thijs gaat verder waar Simon en Bert zijn gebleven en zal vanuit een ander perspectief de nieuwe financiële ordening bespreken en samenvatten in een praktisch model. Wat betekent uitbesteding voor het risicomanagement? Hoe kun je als bestuurder de monitoring inrichten? Het doel van deze workshop is om de deelnemers nog beter in staat te stellen om de juiste vragen te stellen. Thijs gaat tevens kritisch in op de aan ALM ten grondslag liggen de vooronderstellingen, klassieke portefeuilletheorieën, langetermijnbeleggen, rendementsstudies en risicobeheersing. module 2: implementatie solvency ii, actualia financial reporting en orsa Verdieping financial reporting (IFRS en NL GAAP) verzekeringssector prof. dr. Henk Langendijk, Nyenrode Do s and don ts bij de implementatie van Solvency II Gastsprekers DNB Toezichthouders en publiek koesteren hooggespannen verwachtingen als het gaat om transparantie en solvabiliteit van verzekeraars. In deze module gaan gastsprekers van DNB in op hun ervaringen met de implementatie van Solvency II bij verzekeraars. Dat doen we mede aan de hand van casuïstiek. We zullen met elkaar van gedachten wisselen, dilemma s delen en ervaringen uitwisselen betreffende de (Europese) regelgeving en implementatie van Solvency II. Deskundigheid, board room evaluation en (voorbereiding) toetsgesprekken DNB prof. Peter Robertson, M.D., Monterey en Nyenrode gastprekers uit de praktijk Op veler verzoek voegen we deze module toe aan het programma. Het imago van de verzekeraar in kwestie is in het geding als toetsingsgesprekken niet goed verlopen. Vanaf 1 april 2015 treedt de Wijzigingswet Financiële Markten in werking. Vanaf dit moment dienen ook essentiële sleutelfiguren te worden getoetst. Regie houden op de toetsingsgesprekken wordt dan nog belangrijker. 8

9 We behandelen de nieuwste eisen vanuit DNB en AFM. Met behulp van vooruitstrevende assessment tools laten we zien hoe u op goede onderbouwde wijze kunt motiveren waarom de aspirant kandidaat in het team past. We bereiden u voor op het toetsings gesprek en op de juiste samenstelling van het toetsingsdossier. module 3: verzekeraars 2020: digitale transformatie, branding en digitale klant Disruptieve innovaties, digitale transformatie, customer journey, two speed IT, legacy maintenance en organiseren van data capability Michiel Krol MBA en gastspreker(s) Als bestuurder/commissaris bent u ervoor verantwoordelijk dat toekomstige externe kansen en bedreigingen tijdig gezien en gemanaged worden. Anno 2015 zien we een enorme versnelling van innovaties, snel wijzigende bedrijfsmodellen en klanten die met behulp van social media in staat zijn als collectief grote invloed uit te oefenen op zeer korte termijn. De snelheid van de digitale transformatie is enorm. Een verzekeraar is volledig afhankelijk van IT, wat zowel risico s als kansen oplevert. De komende tijd zal de aandacht verschuiven van systemen naar de inhoud van systemen. Big Data is een hype, maar ook als het niet big is, wordt datakwaliteit een cruciaal aandachtsgebied. Kwalitatief goede data worden een cruciaal asset voor een verzekeraar. Data is één van de kernthema s van de komende jaren. In deze workshop gaan we in op al deze ontwikkelingen en de noodzaak tot innovatie. Welke start-ups zijn er, wat doen ze aan innovatie en data analytics, welke toegevoegde waarde levert dat op en wat kunnen we ervan leren? We gaan in op de wijze van innovatie: think big, start small, scale fast om de digitale benefits in kosten en opbrengsten te realiseren. We sluiten af met een concrete vertaling van de risico s en kansen voor de sector, de ontwikkelingen die op ons af komen, de eisen die dat aan de organisatie stelt en de gevolgen voor het businessmodel. We spitsen dat toe op het digital design, nieuwe customer journeys, two speed IT, legacy maintenance en data capabilities. Digitale transformatie, nieuwe distributiemodellen en toekomstbestendigheid bedrijfsmodellen? dr. Fred de Jong De transformatie van het distributiemodel vormt een essentiële schakel in de vernieuwing die verzekeraars hebben ingezet. Sommige verzekeraars zijn nog afhankelijk van tussenpersonen voor hun productie. De behoefte aan financieel advies neemt toe (financieel analfabetisme, complexiteit, onzekerheid) en klanten zoeken steeds vaker direct contact met verzekeraars. Er ontstaan nieuwe distributievormen zoals hybride, execution only, advies only etcetera. De regelgever en toezichthouders plaatsen vraag tekens bij sommige distributiemodellen vanuit risico-oogpunt en de wijze waarop verzekeraars in de toekomst hun geld gaan verdienen, is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen rond het distributiemodel. Uit onderzoek (2014) van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat de leden van het Verbond de veranderingen in het distributiemodel van verzekeringen als grootste uitdaging zien. Deze workshop biedt de deelnemers inzicht in de innovaties in het distributiemodel, de digitale transformatie en de impact 9

10 daarvan op het distributiebeleid. Welke innovaties en veranderingen zijn zichtbaar, wat betekent dit voor de samenwerking tussen verzekeraars, intermediairs, gevolmachtigden en serviceproviders? Welke vernieuwende businessmodellen ontstaan er op het gebied van advies? Hoe gaan de distributieverhoudingen er de komende jaren uitzien en op welke manier kunnen verzekeraars daar nu op inspelen? In de workshop wordt gewerkt met actuele casestudy s. Internal branding, performance, nieuw klantgedrag en de digitale klant drs. Marc van Eck Aanwezigheid in de digitale wereld is voor een verzekeraar cruciaal. Niet alleen voor communicatie en transacties met klanten en intermediairs, maar ook bij de ontwikkeling van merkwaarde en marktonderzoek. Er is een noodzaak tot een transformatie in klantrelaties. Klanten leven in een wereld van self-service, big data, customer automation en de integratie van de on- & offline wereld. Een succesvolle digitale transformatie is cruciaal maar niet voldoende. Door de digitalisering moet de klantrelatie bijvoorbeeld ook op intermenselijk niveau wijzigen. In deze workshop gaan we heel nadrukkelijk in op het merk als kompas voor het handelen van medewerkers, de performance en de reputatie. Hoe werkt het en wanneer werkt dat het beste? We kijken daarbij van buiten naar binnen. Wat merkt de (digitale) klant ervan en in welke mate beïnvloedt het de branding en reputatie van de verzekeraar? Marc gaat in op hoe het onbewuste brein beslissingen van klanten en medewerkers stuurt. Hij brengt reputatie- en risicomanagement direct in verband met performancemanagement, dashboarden en verandervermogen. Marc stelt dat duurzaam succesvolle organisaties van binnen leven om buiten te winnen. Het gaat om de (directe) relatie tussen de bedrijfsvoering die in lijn is met het merk. We behandelen diverse actuele voorbeelden (IKEA, APPLE en KPN). Er is een nadrukkelijke link met de andere onderdelen van deze module. Marc brengt dit als het ware samen. module 4: sturen op waarden, orsa s op soft controls en toezicht op verandervermogen De invloed van social media op gedrag en cultuur Jeroen van de Ven, ABN AMRO Social media, big data en digitalisering zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en ons dagelijks werk. Een open deur, zo lijkt het. Maar wat is bijvoorbeeld het verband tussen social media en het gebruik daarvan door medewerkers van uw organisatie en de invloed op het gebruik daarvan op het gedrag en de cultuur maar ook op bestaande businessmodellen? Of om het anders te stellen, wat kan en mag er wel of niet en welke effecten heeft dit op de soft controls en uiteindelijk reputatie van uw organisatie? Welke dilemma s levert dit op, waar moeten we op letten en wat is nog privé en wat is zakelijk (en raakt de organisatie), of bestaat die tweedeling niet meer? Naast de relatie tussen social media en gedrag en cultuur inventariseren we de dilemma s voor bestuurders en commissarissen, de risico s maar ook de kansen. 10

11 ORSA s en eigen risico beoordeling op cultuur en soft controls prof. Peter Robertson, M.D., Monterey en Nyenrode Ronald Heijn, Nyenrode Het willen en moeten innoveren en het kunnen zijn vaak twee verschillende werelden. Juist de verzekeraars die er daadwerkelijk in slagen te innoveren blijven groeien (en bestaan). Maar op het moment dat besloten is om de nodige stappen te zetten, komen er talloze vragen op. Laat onze bedrijfscultuur of de regelgever het wel toe om allerlei vaste structuren en patronen te veranderen? Zijn we wel strategisch divers genoeg om innovatie te beginnen, af te maken, of blijft het veelal bij mooie plannen? Zijn we wel goed ingericht op een innovatie? En hoe ondervindt de dagelijkse operatie, en voornamelijk de klant, er zo min mogelijk hinder van? We starten daarom met een voorbeeld van een zelfdiagnose (ORSA) van de cultuur, soft controls en veranderkracht. Op basis van een voorafgaand assessment dat elke deelnemer invult (wat op persoonlijk niveau strikt vertrouwelijk blijft) laten we zien hoe je als verzekeraar, unit, team of zelfs individu de condities kunt (moet) creëren voor innovatie en de gewenste cultuur. Aan de hand van diverse concrete praktijkvoorbeelden gaan we specifiek op de verzekeringssector en vragen van de deelnemers in. De stelling dat winstmaximalisatie fundamenteel niet mogelijk lijkt met behoud van optimale integriteit, zal worden toegelicht en besproken. Discussies naar aanleiding van deze workshop zullen gaan over de grenzen van winstoptimalisatie, grenzen van groei, noodzaak tot veranderen, de verborgen, maar grote risico s van overregulering en een teveel aan procedures, voorschriften en bureaucratisering. Toezicht en sturen op verandervermogen prof. dr. mr. Steven ten Have, VU en Nyenrode Gedrag is bij veel grote en kleine veranderingen in organisaties de slaag- of faalfactor. Daarbij gaat het om individueel gedrag en de organisatiecultuur als drager van collectief gedrag. In deze workshop leren we aan de hand van het concept Veranderkracht om gedrag in relatie tot verandering en innovatie inzichtelijk te maken en te beïnvloeden. We maken nadrukkelijk de koppeling naar het toezicht van DNB en AFM op het verandervermogen in de verzekeringssector. Zij onderzoeken gezamenlijk wat banken en verzekeraars stimuleert én tegenhoudt in hun transformatie tot meer duurzame en klantgerichte organisaties. Steven gaat daarbij in op de wijze hoe de veranderkracht van organisaties ontwikkeld en beoordeeld wordt. Veranderkracht is een essentiële governance parameter voor duurzame integriteit en winst. Daarbij komen onderwerpen als strategie, leiderschap, organizational behavior en gedrag aan de orde. Hij geeft een overzicht van slaag- en faalfactoren alsmede concrete voorbeelden uit de praktijk en gebruikt naast de financiële sector ook eigen voorbeelden van strategische veranderingen bij multinationals. 11

12 Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25, 3621 BG Breukelen Postbus 130, 3620 AC Breukelen NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2016 3

Nadere informatie

INNOVATIELAB VERZEKERAARSVERSTERKEN workshops versterken innovatie- en veranderkracht verzekeringssector

INNOVATIELAB VERZEKERAARSVERSTERKEN workshops versterken innovatie- en veranderkracht verzekeringssector INNOVATIELAB VERZEKERAARSVERSTERKEN workshops versterken innovatie- en veranderkracht verzekeringssector inhoudsopgave 3 6 Innovatielab VerzekeraarsVersterken - Urgentiebesef omzetten in succesvolle innovatie

Nadere informatie

PE- PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS IN SAMENWERKING MET NYENRODE.

PE- PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS IN SAMENWERKING MET NYENRODE. PE- PROGRAMMA 2017-2018 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE DESKUNDIGHEIDS- BEVORDERING VERZEKERAARS Sinds 2011 verzorgt Nyenrode

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2017-2019

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2017-2019 PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2017-2019 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2017-2019 3 Modules 2017-2019

Nadere informatie

PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS

PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2017-2019 IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2017-2019 Sinds 2011 verzorgt Universiteit Nyenrode

Nadere informatie

FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE GOVERNANCE VOOR MANAGEMENT ASSISTANTS & EXECUTIVE ASSISTANTS NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING De ontwikkeling rond Corporate Governance staat de laatste jaren

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

VERZEKERAARS 2020: CHALLENGE DIGITALE INNOVATIEKRACHT

VERZEKERAARS 2020: CHALLENGE DIGITALE INNOVATIEKRACHT VERZEKERAARS 2020: CHALLENGE DIGITALE INNOVATIEKRACHT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Verzekeraars 2020: I4C - Challenge digitale innovatiekracht 3 Aan de slag

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH WAT KUNNEN DEZE OPKOMENDE TECHNOLOGIEËN VOOR JOUW ORGANISATIE BETEKENEN? NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Blockchain geldt als dé grote belofte als het gaat om

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

HET IS TIJD VOOR PROFESSIONALITEIT HET NYENRODE EXECUTIVE PENSIONS PROGRAM / SUMMERCOURSE VOOR PENSIOENFONDSBESTUURDERS

HET IS TIJD VOOR PROFESSIONALITEIT HET NYENRODE EXECUTIVE PENSIONS PROGRAM / SUMMERCOURSE VOOR PENSIOENFONDSBESTUURDERS HET IS TIJD VOOR PROFESSIONALITEIT HET NYENRODE EXECUTIVE PENSIONS PROGRAM / SUMMERCOURSE VOOR PENSIOENFONDSBESTUURDERS IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 3 HET IS TIJD VOOR PROFESSIONALITEIT

Nadere informatie

DATA, INNOVATIE EN TOEZICHT

DATA, INNOVATIE EN TOEZICHT DATA, INNOVATIE EN TOEZICHT ONTWIKKELING VAN MODERNE TOEZICHT STRATEGIEËN LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Context 3 Opzet programma 6 Programmaonderdelen

Nadere informatie

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST WORDT IN SLECHTS 4 DAGEN OPGELEID TOT TOEKOMSTSTRATEEG NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING INSPELEN OP EEN SNEL VERANDERENDE TOEKOMST Bedrijven, overheden

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Leergang Solvency II voor de financial

Leergang Solvency II voor de financial 22 maart - 19 april - 23, 24 mei - 21 juni 2013 Leergang Solvency II voor de financial Vergroot in 5 dagen uw effectiviteit bij de implementatie van SII Mercure Utrecht, Leergang Solvency II voor de financial

Nadere informatie

MASTERCLASS PRODUCT DEVELOPMENT & INNOVATIE

MASTERCLASS PRODUCT DEVELOPMENT & INNOVATIE MASTERCLASS PRODUCT DEVELOPMENT & INNOVATIE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS OVER STRATEGIE, HET SUCCESVOL ONTWIKKELEN EN INTRODUCEREN VAN NIEUWE KLANTGROEPEN,

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Focus, prioriteit en klantkennis zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in sales. Dit geldt zowel voor het binnenhalen

Nadere informatie

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen UITNODIGING Innovatie van het mbo- MASTER CLASS onderwijs door digitaal leiderschap Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen 28 november ACHTERGROND Door de digitale revolutie nemen ontwikkelingen

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

De ervaren commissaris verdiept en vernieuwt. Ook zichzelf.

De ervaren commissaris verdiept en vernieuwt. Ook zichzelf. De ervaren commissaris verdiept en vernieuwt. Ook zichzelf. High Level Toezicht in de Zorg High Level Toezicht in de Zorg VERDIEPEN DOOR REFLECTIE Het bieden van goede zorg aan cliënten, is de kern van

Nadere informatie

Heel veel dank voor de uitnodiging om hier vandaag te mogen spreken.

Heel veel dank voor de uitnodiging om hier vandaag te mogen spreken. Speech Bert Boertje, divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank, bij het congres Pensioen Update van Euroforum op 8 december 2016 Dames en heren, Heel veel dank voor de uitnodiging

Nadere informatie

Solvency IIprogramma s

Solvency IIprogramma s Solvency IIprogramma s 1 Inleiding Het Verbond van Verzekeraars en NIBE-SVV gaan de opleiding Solvency II voor non-financials aanbieden. Doelgroep Het Verbond van Verzekeraars en NIBE-SVV hebben de handen

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST

EXECUTIVE MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST EXECUTIVE MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST EEN VERFRISSENDE MASTERCLASS MET INZICHTEN EN VAARDIGHEDEN OM STRATEGISCH DENKEN EN HANDELEN VANUIT HET TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN UW ORGANISATIE TOE TE

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

EXECUTIVE MEETINGS VERENIGINGSMANAGEMENT

EXECUTIVE MEETINGS VERENIGINGSMANAGEMENT EXECUTIVE MEETINGS VERENIGINGSMANAGEMENT IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 INLEIDING Werken in een vereniging is beleid maken, besturen en managen in een heel specifieke context. Dat vraagt

Nadere informatie

VERZEKERAARSVERNIEUWEN CONNECT & IMPACT

VERZEKERAARSVERNIEUWEN CONNECT & IMPACT VERZEKERAARSVERNIEUWEN CONNECT & IMPACT inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 VerzekeraarsVernieuwen Connect & Impact 7 Programmaopbouw 8 Korte toelichting modules 9 Optimaal maatwerk 10 Strategische opdracht 11

Nadere informatie

MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION

MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION CO-CREATING CUSTOMER HAPPINESS IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld, maar dat

Nadere informatie

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten Expectations Management B.V. Burg. Van Nispenstraat 8A 7001 BS Doetinchem 0314-640523 mvb@expectations.nl Inleiding Deze White Paper beschrijft

Nadere informatie

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup Drie raden balans tussen strategie en toezicht 9 december 2015 Doelstellingen Achtergrond schetsen van de relaties in de gouden driehoek Ideeën presenteren voor de intensivering van de relaties in de gouden

Nadere informatie

MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT

MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De kracht van leiderschapsontwikkeling zit niet altijd in nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

MASTERCLASS DIGITAL LEADERSHIP DE IMPACT VAN DIGITALE TRANSFORMATIE OP DE OVERHEID

MASTERCLASS DIGITAL LEADERSHIP DE IMPACT VAN DIGITALE TRANSFORMATIE OP DE OVERHEID MASTERCLASS DIGITAL LEADERSHIP DE IMPACT VAN DIGITALE TRANSFORMATIE OP DE OVERHEID IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Vrijwel iedereen in onze maatschappij is online en verwacht

Nadere informatie

RiskTransparant, deel 6. Wat is het bestaansrecht van ons fonds? Visie, strategie en toekomstbestendigheid als kernbegrippen.

RiskTransparant, deel 6. Wat is het bestaansrecht van ons fonds? Visie, strategie en toekomstbestendigheid als kernbegrippen. RiskTransparant, deel 6 Wat is het bestaansrecht van ons fonds? Visie, strategie en toekomstbestendigheid als kernbegrippen. In deze zesde serie uit een reeks van zeven, delen wij graag onze kennis met

Nadere informatie

SCRUM en Agile IT ontwikkeling en de impact op governance

SCRUM en Agile IT ontwikkeling en de impact op governance SCRUM en Agile IT ontwikkeling en de impact op governance NCD Dag voor Commissarissen en Toezichthouders 16 Maart 2017 NCD Nationale Dag van de Commissarissen & toezichthouders, commissaris en IT, maart

Nadere informatie

Slide 1 WAAROM? WAT? Nyenrode Health Team September 2014

Slide 1 WAAROM? WAT? Nyenrode Health Team September 2014 Slide 1 WAAROM? WAT? HOE? Nyenrode Health Team September 2014 Slide 2 Ontwikkelingen in het Zorgsysteem 3 Ruimte voor ondernemerschap in de Zorg 4 Wicked problems in de Zorg 5 Conclusie en positionering

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Summer School "Mens en Maatschappij" Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw*

Summer School Mens en Maatschappij Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw* Summer School "Mens en Maatschappij" Driedaags programma voor ervaren financiële profs *nieuw* Details Cursusduur 3 dagen Datum en locatie 22, 23, 24 augustus 2018 - Sint-michielsgestel Tijd 09:00-18:00,

Nadere informatie

Toekomst voor verzekeraars

Toekomst voor verzekeraars Position paper Toekomst voor verzekeraars Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 11 juni 2015 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport

Nadere informatie

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 DE COMBINATIE VAN INHOUD, PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRAKTIJKCASES STAAT GARANT VOOR EEN OPTIMALE RETURN

Nadere informatie

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT Inleiding Door de ontwikkelingen bij woningcorporaties worden de bestuurlijke organen gedwongen om zich te professionaliseren. Een bestuurder

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

COLLEGEREEKS SUCCESFACTOREN VAN ENERGIEVRIENDELIJK RENOVEREN

COLLEGEREEKS SUCCESFACTOREN VAN ENERGIEVRIENDELIJK RENOVEREN COLLEGEREEKS SUCCESFACTOREN VAN ENERGIEVRIENDELIJK RENOVEREN VERGROOT DE KANSEN OP SUCCES DANKZIJ KENNIS EN EXPERTISE OP HET GEBIED VAN ONDERBELICHTE SUCCESFACTOREN LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

DSI CONGRES: SAMEN WERKEN AAN VERTROUWEN

DSI CONGRES: SAMEN WERKEN AAN VERTROUWEN Het moet echt beter: betere financiële dienstverlening voor de beste prijs. Rob Groenemeijer, NBV Integriteit en professionaliteit in de financiële dienstverlening DSI CONGRES: SMEN WERKEN N VERTROUWEN

Nadere informatie

BEN JIJ DE NIEUWE PROFESSIONAL? Prof. dr. Frank Kwakman

BEN JIJ DE NIEUWE PROFESSIONAL? Prof. dr. Frank Kwakman BEN JIJ DE NIEUWE PROFESSIONAL? Prof. dr. Frank Kwakman MIJN ROUTE NAAR BUSINESS INNOVATIE De waarde van het vak Ondernemerschap als kernthema Ik maak het verschil MOBIELE TELEFOON IN 1999 Ben jij de nieuwe

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

IT-BEHEERSING VOOR BESTUURDERS EN BELEIDSBEPALERS IN DE PENSIOENSECTOR

IT-BEHEERSING VOOR BESTUURDERS EN BELEIDSBEPALERS IN DE PENSIOENSECTOR IT-BEHEERSING VOOR BESTUURDERS EN BELEIDSBEPALERS IN DE PENSIOENSECTOR LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE IT-beheersing voor bestuurders en beleidsbepalers

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance masterclass tax accounting & tax reporting

Nyenrode Tax Assurance masterclass tax accounting & tax reporting Nyenrode Tax Assurance masterclass tax accounting & tax reporting 2 Masterclass Tax Accounting & Tax Reporting inhoudsopgave 4 Masterclass Tax Accounting & Tax Reporting Tax accounting Het programma Wat

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Omgevingsanalyse cruciaal voor duurzaam leveren van kwaliteit in een snel veranderende omgeving RK-Intelligence - Ruud

Nadere informatie

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche UITNODIGING Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche 25 oktober ACHTERGROND De digitale revolutie heeft ook zijn impact in de zorg.

Nadere informatie

PRAKTISCH INZICHT IN SALES

PRAKTISCH INZICHT IN SALES PRAKTISCH INZICHT IN SALES LEER IN JOUW EIGEN TEMPO, TIJD- EN PLAATS ONAFHANKELIJK NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EFFICIËNTE COMBINATIE TUSSEN LIVE EN ONLINE LEREN! 2 INLEIDING Ben je werkzaam in de sales

Nadere informatie

De cliënt intake: hoe zet je de cliënt echt centraal? Tim Mortelmans, Hoofd Thema Vermogensopbouw

De cliënt intake: hoe zet je de cliënt echt centraal? Tim Mortelmans, Hoofd Thema Vermogensopbouw Tim Mortelmans, Hoofd Thema Vermogensopbouw Agenda Agenda voor vandaag: Markt voor Vermogensopbouw in beweging AFM Thema Vermogensopbouw in 2015 Een korte terugblik Huidige stand van zaken Toekomst: Financial

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

NYENRODE leergang beleggen 2011

NYENRODE leergang beleggen 2011 NYENRODE leergang beleggen 2011 inhoudsopgave 3 Leergang Beleggen Waarom een leergang beleggen? Wat gebeurt er eigenlijk om ons heen? Wie is de expert? Leergang beleggen Reële theorie in een virtuele praktijk

Nadere informatie

Meer klantwaarde en minder claimrisico door actief risicomanagement

Meer klantwaarde en minder claimrisico door actief risicomanagement Meer klantwaarde en minder claimrisico door actief risicomanagement Inhoud Introductie Marktontwikkelingen Nederland en buitenland Risico s definiëren, signaleren en communiceren Risicomanagement en toegevoegde

Nadere informatie

Programma Leergang Besturen van een Pensioenfonds

Programma Leergang Besturen van een Pensioenfonds Programma Leergang Besturen van een Pensioenfonds Locatie: Woudschoten Conferentiecentrum te Zeist Module 1 Wetgeving en beleid Dag 1: donderdag 3 april 2014 09.00 09.30 uur Ontvangst 09.30 10.00 uur Inleiding

Nadere informatie

VerzekeraarsVernieuwen 'Connect & Impact'

VerzekeraarsVernieuwen 'Connect & Impact' Hierbij hebben we het genoegen u middels deze nieuwsbrief een update te geven van een aantal van onze huidige en komende programma s. VerzekeraarsVernieuwen 'Connect & Impact' Start Private Investor Program

Nadere informatie

FLYING HIGHER TOGETHER

FLYING HIGHER TOGETHER FLYING HIGHER TOGETHER EXECUTIVE PROGRAMMA FUSIES & OVERNAMES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Flying higher together 3 Wat willen we en wat kunnen we? 3 Analyses

Nadere informatie

DIGITAL MARKETING STRATEGIE EN SOCIAL MEDIA

DIGITAL MARKETING STRATEGIE EN SOCIAL MEDIA DIGITAL MARKETING STRATEGIE EN SOCIAL MEDIA LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 2 Digital marketing strategie en Social Media 3 Voor wie? 3 Welke leerdoelen

Nadere informatie

Programma SIO Leergang

Programma SIO Leergang Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 Stichting SIO Postbus 693 4200 AR Gorinchem T +31 (0) 183-645 029 E info@stichtingsio.nl www.stichtingsio.nl Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 1. De Leergang & docenten

Nadere informatie

NYENRODE CORPORATE GOVERNANCE INSTITUUT

NYENRODE CORPORATE GOVERNANCE INSTITUUT NYENRODE CORPORATE GOVERNANCE INSTITUUT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE VOORWOORD Goed functionerende corporate governance is van groot belang: voor ondernemingen,

Nadere informatie

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 ALS JE GEEN PLAN MAAKT VOOR JE EIGEN LEVEN WORD JE INGEZET IN ANDERMANS PLANNEN REMCO CLAASSEN

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 5: Prudentieel banken en verzekeraars Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

SPECIALIST DEVELOPMENT PROGRAM CREËER ALS VAKSPECIALIST MEER IMPACT IN DE BOARDROOM

SPECIALIST DEVELOPMENT PROGRAM CREËER ALS VAKSPECIALIST MEER IMPACT IN DE BOARDROOM SPECIALIST DEVELOPMENT PROGRAM CREËER ALS VAKSPECIALIST MEER IMPACT IN DE BOARDROOM NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING In veel organisaties groeit het besef dat specialistische kennis belangrijk

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Prof. dr. Peter S.H. Leeflang Prof. dr. Peter C. Verhoef Peter Dahlström MBA Dr. Tjark Freundt Rapport RUGCIC-2013-02 ISBN: 978-90-367-5935-9

Nadere informatie

Commitment without understanding is a liability

Commitment without understanding is a liability Commitment without understanding is a liability Accent Organisatie Advies Risicocultuur tastbaar maken Propositie van Accent Organisatie Advies Frank van Egeraat Januari 2017 Nederlandse Corporate Governance

Nadere informatie

Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig!

Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig! Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig! Zorgcongres 2013 Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Hengelo, 7 februari 2013 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Onderzoek Digital Transformation

Onderzoek Digital Transformation Onderzoek Digital Transformation September november 2014, Nederland Onderzoek is gedaan door efocus onder digital leaders van 30 top500 bedrijven in Nederland. Onderzoek Digital Transformation Digital

Nadere informatie

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen.

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Leergang Board Potentials Inspirerende docenten en deelnemers Leergang Board Potentials Voor de nieuwe generatie commissarissen Een commissariaat

Nadere informatie

Financiële zekerheid voor ANBI s

Financiële zekerheid voor ANBI s Financiële zekerheid voor ANBI s Agenda: 1. Algemeen en aanleiding 2. Risk assessment 3. Governance 4. Impactmeting 5. Verdienmodel en scenarioanalyse 6. Vermogensvorming 7. Afsluiting 1. Algemeen en aanleiding

Nadere informatie

MASTERCLASS DESIGN THINKING KOM TOT INNOVATIES DIE DAADWERKELIJK WAARDE TOEVOEGEN

MASTERCLASS DESIGN THINKING KOM TOT INNOVATIES DIE DAADWERKELIJK WAARDE TOEVOEGEN MASTERCLASS DESIGN THINKING KOM TOT INNOVATIES DIE DAADWERKELIJK WAARDE TOEVOEGEN IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Onze dagelijkse uitdagingen, in de samenleving alsook binnen

Nadere informatie

het Zijlstra Center for Public Control and Governance

het Zijlstra Center for Public Control and Governance Aedes en het Zijlstra Center bieden u aan: - Een op woningcorporaties toegesneden Leergang voor Controllers - Waarin alle relevante en actuele beleidsvelden en aspecten van het vak van controller aan de

Nadere informatie

Masterclass Inkopen in de Zorg Proefcollege. Z o r g

Masterclass Inkopen in de Zorg Proefcollege. Z o r g Masterclass Inkopen in de Zorg Proefcollege 1 Programma masterclass Dag 1 Veranderingen in de zorg en de gevolgen voor inkoop Waaronder FINANCIERING VAN DE ZORG door Eric Kroon MBA, financieel directeur

Nadere informatie

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc Leer ze omgaan met onzekerheid Nils de Witte - StudentsInc Programma en introductie Leer ze omgaan met onzekerheid verkennende discussie en ideeën nils de witte wat bedoel ik met onzekerheid waarom is

Nadere informatie

Sturing en informatiegebruik in het sociaal domein

Sturing en informatiegebruik in het sociaal domein Sturing en informatiegebruik in het sociaal domein Bijeenkomst voor managers sociaal domein en informatiemanagers Verslag bijeenkomst 6 mei 2016 Waarom zijn we bij elkaar? Gemeenten en partners zijn al

Nadere informatie

Eerstelijn & gemeente(n)

Eerstelijn & gemeente(n) Programma tweedaagse workshop Eerstelijn & gemeente(n) Think global, act local Doelstellingen: Aan het eind van deze workshop bent u in staat om: Veranderingen in de AWBZ, WMO en jeugdzorg te duiden en

Nadere informatie

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Opleiding Commissaris Publieke Sector ERLY the consulting company Opleiding Commissaris Publieke Sector Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector pag. 1 Deze opleiding biedt u als aankomend commissaris dé voorbereiding

Nadere informatie

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is Toekomstdenken Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is De wereld van vandaag is dynamisch en complex en zal steeds sneller veranderen. Trends als globalisering en technologie hebben hun

Nadere informatie

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Toelichting: Opzet en uitvoering Bouwstenen van de blauwdruk Samenwerkingsmodel Voorbeelden van modules Opzet en uitvoering Uitgangspunten: Snel ontwikkelen

Nadere informatie

DISRUPTIEVE TECHNOLOGIE. Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren. Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management Erasmus University

DISRUPTIEVE TECHNOLOGIE. Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren. Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management Erasmus University Strategie Summit Industrie 5 maart 2015 DISRUPTIEVE http://www.youtube.com/watch?v=- TasuCE64kk&feature=youtu.be&t=1m54s TECHNOLOGIE Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren Prof. dr. Henk W. Volberda

Nadere informatie

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management.

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management. Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management Geacht lid, In juni 2017 heeft een boek uitgebracht over ondernemend samenwerken,

Nadere informatie

trust compass 2015 banken

trust compass 2015 banken trust compass 2015 banken Onderwerpen in het Trust Compass 2015 Het Trust Compass onderzoek naar vertrouwen in banken wordt jaarlijks uitgevoerd en vindt dit jaar voor de tweede keer plaats. Naast een

Nadere informatie

RE-INVENTING BUSINESS

RE-INVENTING BUSINESS KVGO 21 mei 2014 http://www.youtube.com/watch?v=- TasuCE64kk&feature=youtu.be&t=1m54s RE-INVENTING BUSINESS Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

COLLEGEREEKS EXCELLENT LEIDERSCHAP

COLLEGEREEKS EXCELLENT LEIDERSCHAP COLLEGEREEKS EXCELLENT LEIDERSCHAP DE MEEST INSPIRERENDE SPREKERS OVER LEIDERSCHAP VOOR U SAMENGEBRACHT IN ÉÉN COLLEGEREEKS LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Succes lijkt grootste barrière om na te denken over vernieuwen.

Succes lijkt grootste barrière om na te denken over vernieuwen. 28 Point of View Succes lijkt grootste barrière om na te denken over vernieuwen. Wim Eysink, partner bij Deloitte Risk Services, en Wim Scheper, Innovation Leader bij Deloitte, in gesprek over nieuwe businessmodellen,

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 4: Integrale PARP en Zorgplicht Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law

Nadere informatie

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Het programmamanagement

Nadere informatie