Anago Project Portfolio Management. Whitepaper. Copyright Anago

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Anago Project Portfolio Management. Whitepaper. Copyright 1999-2015 Anago"

Transcriptie

1 Anago Project Portfolio Management Whitepaper Copyright Anago

2 Project portfolio management is essentieel in het efficiënt bereiken van de organisatiedoelen. De ondersteuning van de planning moet op een eenvoudige manier gebeuren en toegevoegde waarde bieden aan alle lagen in de organisatie. Dit kan alleen maar als de ondersteunende systemen 100% aansluiten op de processen. Vaak worden spreadsheets gebruikt voor de ondersteuning van project portfolio management en planning. Spreadsheets zijn gemakkelijk aanpasbaar aan de behoefte, werken eenvoudig en bieden toegevoegde waarde aan de gebruiker. Het probleem is alleen dat het tijdrovend, foutgevoelig en niet geïntegreerd is. We hebben de slimme planningsoplossingen van Anago gebaseerd op dit principe. De project portfolio management oplossing is snel inzetbaar, eenvoudig te gebruiken en aanpasbaar aan de organisatie. Dit Whitepaper beschrijft de Anago Project Portfolio Management oplossing, de visie erachter en de werking ervan. Visie Onze visie is dat het gehele proces van het project beheerst moet worden, van het ontstaan van het idee van het project tot en met de evaluatie van het eindresultaat. Een project doorloopt de volgende fases: selectie, definitie, planning, realisatie en afronding. In de selectiefase wordt een idee nader onderzocht en uitgewerkt. Het doel is om te onderzoeken of het project haalbaar is en dit wordt uitgewerkt in een projectplan. In de definitiefase worden de eisen en wensen die aan een projectresultaat worden gesteld zo goed en compleet mogelijk bepaald. In de planningsfase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van het project. Vervolgens wordt het project uitgevoerd in de realisatiefase. Daarna komt het project in de afrondingfase, waarin alles wordt geregeld om het projectresultaat daadwerkelijk te doen landen. Selectie Project Project board Project board board Definitie Planning Uitvoering Project board Evaluatie Figuur 1. Levensloop project Tijdens alle fasen in de levensloop van het project moet er bewaking plaatsvinden op inzet van resources, budgetten, risico s, mijlpalen en op te leveren producten. Na afloop van iedere fase wordt een eindproduct geleverd dat het besluitvormingsproces voedt. In het besluitvormingsproces wordt bepaald of het project door kan naar de volgende fase. In iedere fases wordt er inspanning geleverd voor het project. Het plannen van projecten gebeurt voornamelijk als het project in de fases planning en realisatie zit, maar dit kan ook al in eerdere fases. In de selectiefase kan bijvoorbeeld het maken van een projectaanpak gepland worden. In onderstaand schema worden de onderdelen van het project portfolio management weergegeven. Anago Project Portfolio Management Whitepaper 2

3 Resource Management Maturity Model Planning bestaat in vele vormen, variërend van eenvoudig tot complex, van losstaand tot volledig geïntegreerd. Niet iedere organisatie heeft dezelfde wijze van plannen. Organisaties zijn in te delen variërend van organisaties die reactief bezig zijn en de eerste stappen op het gebied van planning zetten tot organisaties die het overal en geïntegreerd toepassen. Het onderzoeks- en adviesbureau Gartner heeft hiervoor het Sales & Operations Planning Maturity model 1 opgesteld dat door Anago in onderstaande figuur vertaald is naar Resource Management Niveaus van volwassenheid van Resource Management Operationeel Plan Afstemming Vraag/aanbod Vertaling naar financiën Processen orkestreren Hoe ontwikkel ik een goed plan? Heb ik voldoende capaciteit? Wat zijn de financiële consequenties? Wat gebeurt er als? Planning werk Aanwezigheids planning Skill Management Vraaggestuurd werken Integratie van capaciteitsplanning en financiën Geïntegreerde financiële en CP scenario s Tactisch Strategisch Reactief Executie Transactioneel Anticiperen Operationeel Herhaalbaar Samenwerken Voorspelbaar Snel reagerend Georkestreerd Geïntegreerd Snel aangepast Figuur 2. Resource Management Maturity Model Het overgrote deel van de arbeidsintensieve (project)organisaties zit in volwassenheidsfase 1 en 2. Het is erg moeilijk om vanuit deze twee volwassenheidsfases naar fase 3 en 4 te komen. Dit heeft ook te maken met het type ondersteuning dat wordt gebruikt. Organisaties in fase 1 en 2 gebruiken in het algemeen Excel spreadsheets voor de planning. Deze spreadsheets zijn in beginsel prima om de eerste stappen te zetten, maar worden al gauw beperkend. Een overstap naar een of ander geavanceerd tool is ook geen optie. De planning dient te passen binnen de huidige organisatie en bij de huidige medewerkers. Hierbij hanteren we de visie dat de afstand tussen de oude situatie en de nieuwe situatie niet te groot mag zijn. Dit heeft namelijk gevolgen voor de adaptatie en acceptatie door de organisatie. Hoe groter de sprong in volwassenheidsfase, hoe groter de complexiteit en hoger het afbreukrisico. Met het Anago platform en de Project Portfolio Management oplossing proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten op het volwassenheidsniveau van de organisatie. We geven advies en implementeren en verbeteren de bestaande planning. 1 Het oorspronkelijke Sales & Operations Planning Maturity Model is opgesteld door Gartner. U kunt de presentatie downloaden op het volgende adres: Alle rechten van deze presentatie rusten bij Gartner, Inc. Anago Project Portfolio Management Whitepaper 3

4 Anago Project Portfolio Management De Anago Project Portfolio Management oplossing is gebaseerd op de visie dat een organisatie de totale projectenstroom kan beheersen van ideefase tot en met de uitvoering en evaluatie en dat ieder project gepland wordt in termen van inzet van resources, geld en doorlooptijd. Portfolio & Project Registratie Projectbehoefte Management Capaciteitscontrole Scenario Management Voortgangsbewaking Beschikbaarheidsplanning Project Allocatie Financieel Management Project Portfolio Beoordeling Skill Management Planning Workflow Urenregistratie Portfolio Informatie Warehouse HR Financieel Urenregistratie Data Warehouse EPM Figuur 3. Onderdelen Project Portfolio Management De oplossing bestaat uit verschillende onderdelen die los of in samenhang met elkaar ingezet kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk om, dankzij het unieke Anago platform, de onderdelen precies op maat te modelleren, aan te passen en uit te breiden. Figuur 4. Menu Project Portfolio Management Anago Project Porfolio management is een moderne, volledig browser gebaseerde oplossing die nauw aansluit bij de processen binnen de organisatie. De gebruikersinterface is eenvoudig en lijkt op moderne spreadsheets, waardoor de acceptatie binnen de organisatie hoog is. Projectregistratie Een essentieel onderdeel van project portfolio management is de projectregistratie. Hierin wordt alle informatie omtrent projecten, programma s en portfolio s geregistreerd. Zo worden de opdrachtgever, projectleider en resourcemanagers geregistreerd, maar ook de verwachte planning van iedere fase van het project en de kostenramingen. Ook is het is van groot belang om de projectdoelen vast te leggen zodat deze in een later stadium kunnen worden beoordeeld. Verder worden milestones of eindproducten gedefinieerd, risico s benoemd en afhankelijkheden vastgelegd. Bovendien is het mogelijk om documenten zoals een project mandaat of een plan van aanpak te registreren. Anago Project Portfolio Management Whitepaper 4

5 Figuur 5. Projectregistratie voorbeeld Project portfolio beoordeling De projecten binnen een portfolio worden continu gevolgd en beoordeeld op criteria zoals toegevoegde waarde, risico s, opbrengsten, kosten, winstgevendheid en tijdigheid. Deze informatie is essentieel bij besluitvorming bij faseovergangen, maar ook geduurde de uitvoering van het project. Zo kan worden beslist welke projecten worden uitgevoerd en welke projecten afvallen. Anago Project Portfolio Management bevat een flexibel beoordelingsmodel waarin de verschillende beoordelingsfactoren worden gedefinieerd. Iedere beoordelingsfactor heeft een eigen wegingsfactor. De projecten worden periodiek op de verschillende criteria gescoord en zo ontstaat een waardering voor ieder project en kunnen de projecten worden vergeleken met elkaar. Een veelgebruikte grafische weergave is de ballongrafiek. Figuur 6. Ballongrafiek project portfolio Deze gegevens kunnen vanuit diverse inzichten worden vergeleken, zoals de projecten van een projectleider of van een bepaalde afdeling of als groepen projecten in de vorm van programma s of project portfolio s. Voortgangsbewaking De voortgangsbewaking geeft projectleiders een statusoverzicht van de projecten. De algemene projectgegevens en de fase-specifieke gegevens zijn beschikbaar. Algemene projectgegevens zijn bijvoorbeeld start- en einddatum, afdeling en type. Fase-specifieke gegevens zijn bijvoorbeeld opdrachtgever, projectleider en ook start- en einddatum. De projecten worden doorgezet naar een volgende fase. Hierbij wordt ook het behalen van de milestones of eindproducten bewaakt. Verder wordt er gecontroleerd of de projecten volgens de oorspronkelijk voorgestelde planning verlopen. Hiermee wordt maandelijks een voortgangsrapport gemaakt voor ieder project. Anago Project Portfolio Management Whitepaper 5

6 Figuur 7. Voortgangsbewaking project portfolio Figuur 8. Voortgangsbewaking project informatie Resource management Resource Management omvat het bepalen van de projectbehoefte en het plannen van projecten. Planning vindt plaats op verschillende niveaus, zoals weergegeven in onderstaand schema. Horizon 1-5 jaar Meerjaren Plan & Beleid Project Portfolio Focus: capaciteit Project Programma Management Groepen projecten Focus: planning Operationeel Project Management Horizon 1-3 mnd 1 project Individuele Project Planning Figuur 9. Gelaagdheid van de planning De bovenste laag Meerjaren Plan & Beleid is de tactische planning en vindt plaats op de lange termijn. De onderste laag Individuele Project Planning is de detailplanning van één project en vindt plaats op de korte termijn. Hiervoor wordt bijvoorbeeld Microsoft Project of Excel gebruikt. In project portfolio management wordt gepland in de twee middelste lagen: Project Programma Management en Operationeel Project Management. Anago Project Portfolio Management Whitepaper 6

7 Figuur 10. Operationele project planning In Project Programma Management ligt de focus op de capaciteit; voor het komende budget jaar wordt gekeken of de projectbehoefte in voldoende mate kan worden afgedekt met de beschikbare resources. De focus van Operationeel Project Management ligt op de operationele planning. Voor de komende maanden vindt afstemming plaats tussen projectleiders en resourcemanagers over de planning van medewerkers op projecten. De onderstaande figuur toont een schematische weergave van de processen in Project Programma Management en Operationeel Project Management. Project Programma Management Operationeel Project Management Project behoefte per skill (globaal) Project behoefte per skill (detail) Skill matrix Automatische toewijzing Toegestane projecten per medewerker Handmatige toewijzing planning medewerkers op projecten Netto beschikbaarheid per medewerker (globaal) Tekort project/ programma Tekort per skill Netto beschikbaarheid per medewerker (detail) Tekort project Tekort per medewerker Figuur 11. Project Programma Management versus Operationeel Project Management Zowel projectleiders als resourcemanagers hebben een actieve rol in Resource Management. Daarnaast speelt ook de opdrachtgever een belangrijke rol. Aan het begin van het project stemmen de opdrachtgever en de projectleider de planning van het project af. Daarna is de projectleider verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze planning. Verder wordt de planning tussen projectleider en resourcemanagers maandelijks afgestemd op basis van nieuwe informatie over de realisatie en de beschikbaarheid van resources. Wanneer geen goede planning kan worden afgestemd volgt escalatie naar de opdrachtgever. Zie onderstaande figuur voor een schematische weergave van de rolverdeling tussen de opdrachtgever, projectleiders en resourcemanagers. Opdrachtgever Projectleider escalatie Resource Manager nieuwe afstemming Project behoefte Concept planning Definitieve planning Realisatie Beschikbaarheid Figuur 12. Samenhang rollen opdrachtgever, projectleider en resourcemanager Anago Project Portfolio Management Whitepaper 7

8 Financieel management Het Financieel Management is belangrijk omdat hier de kosten en opbrengsten van projecten worden beheerst. Het Financieel Management vindt parallel plaats aan het Resource Management en volgt hierin dezelfde maandelijkse afstemming. Zo worden de gedefinieerde kosten- en opbrengstenposten per kwartaal of maand gepland. Daarnaast is het mogelijk om de geplande uren van resources met de bijbehorende tarieven mee te nemen in het Financieel Management. Beschikbaarheidsplanning De medewerkers worden automatisch geregistreerd door een koppeling met het HR-systeem. Informatie als contract uren en afdeling, maar ook verlofplanning zijn van belang voor het bepalen van de beschikbaarheid van medewerkers voor projecten. Hierbij worden vaak normpercentages voor afwezigheid of verlof gehanteerd om de toekomstige beschikbaarheid goed te voorspellen. Skill matrix In de skill matrix worden de vaardigheden en competenties van medewerkers vastgelegd. De skill matrix is daarmee een belangrijk instrument voor het bepalen van de uitvoerbaarheid van projecten. De skill matrix in combinatie met de beschikbaarheidsplanning is de basis voor de globale capaciteits-check van de onderneming. Hiermee wordt bepaald of voldoende medewerkers beschikbaar zijn met de juiste skills om de projecten te kunnen uitvoeren. Aanpasbaarheid Anago Project Portfolio Management is gebaseerd op het unieke Anago Planningsplatform. Dit betekent dat de Portfolio Management oplossing volledig op maat gemaakt kan worden door aanpassingen en uitbreidingen. Voorbeelden van dit soort aanpassingen zijn: Toevoegen van activiteiten die niet projectmatig gepland worden maar op basis van aantallen en bewerkingstijden Statistische voorspellingen van aanbod en capaciteitsparameters zoals ziekte en uitval. Aangepaste governance Integratie met HR systemen, financiële systemen en projectsystemen De consultants van Anago zijn planingsexperts en modelleren samen met de klant een 100% passende en 100% werkende oplossing. Meer informatie? Neem contact op met Thomas de Nooij via of via telefoonnummer Anago Project Portfolio Management Whitepaper 8

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Resultaatprognoses in een projectomgeving

Resultaatprognoses in een projectomgeving Resultaatprognoses in een projectomgeving Afstudeerscriptie HOFAM ONDERWERP Het ontwerpen van een administratief concept waarmee in een organisatie welke producten op projectmatige basis afzet, toekomstige

Nadere informatie

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Onderzoeksopzet Conclusies & aanbevelingen Onze visie op projectportfolio management Resultaten & bevindingen Onderzoeksrapport PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR INHOUD Hoofdstuk Inleiding 1.

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement: daar is winst mee te behalen. Versie 1.3 Maart 2012. ORTEC Consulting Group Ronald Buitenhek Noud Gademann

Capaciteitsmanagement: daar is winst mee te behalen. Versie 1.3 Maart 2012. ORTEC Consulting Group Ronald Buitenhek Noud Gademann Capaciteitsmanagement: daar is winst mee te behalen Versie 1.3 Maart 2012 ORTEC Consulting Group Ronald Buitenhek Noud Gademann Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat is capaciteitsmanagement?... 5 2.1 Managementdomeinen...

Nadere informatie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden {Uw bedrijf} Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden Uw bedrijf maakt de beste producten in haar markt. De diensten daar omheen zorgen

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

White paper Pink Agile Framework

White paper Pink Agile Framework Maak uw organisatie wendbaar, The Pink Way Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT-dienstverlening

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Contractmanagement. Februari 2010 Covalis BV. Voorwoord

Contractmanagement. Februari 2010 Covalis BV. Voorwoord Voorwoord Contractmanagement Voor u ligt de tweede druk van het boekje contractmanagement. Uit de ervaringen die Covalis bij organisaties heeft opgedaan is gebleken dat het managen van contracten steeds

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers TMAP NEXT BDTM voor opdrachtgevers auteurs: Aalst, L. van der, Baarda, R., Roodenrijs, E., Vink, J., Visser, B. gebaseerd op de originele publicatie in: TMap NEXT, Business Driven Test Management, Aalst,

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Opstellen plan van aanpak

Opstellen plan van aanpak Opstellen plan van aanpak Gedurende de Masterclass HNW op het secretariaat krijg je ervaringe, ideeen, inspiratie en mogelijkheden aangereikt om de managementondersteuning in jouw eigen situatie vorm te

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Projectportfolio management in de financiële sector

Projectportfolio management in de financiële sector Projectportfolio management in de financiële sector Gericht werken aan Customer, Cost & Control Dragen uw projecten bij aan uw bedrijfsstrategie? Overname informatie De auteurs zien graag dat informatie

Nadere informatie

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra Gé Schellen Renzo Wouters WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra

Nadere informatie

Management informatie in de zorg

Management informatie in de zorg Management informatie in de zorg uitgewerkte aanpak juni 2013 2013 Exit/H.J.G. Peters 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.0 Over dit document... 3 1.1 Scope... 3 1.2 Andere modellen en methoden voor organisatiesturing...

Nadere informatie

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Waarom we informatiesystemen testen behoeft geen uitleg: Testen is nodig om inzicht te geven in de kwaliteit. Het voorkomen van risico

Nadere informatie