(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten)"

Transcriptie

1 Opgave 1 (Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Jaap de Vries heeft twee jaar geleden (2007) in het dorpje Leuvenheim samen met zijn oud studiegenoot Piet van Buren een Accountantskantoor opgezet. Om niet hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de gemaakte jaarrekeningen en de gegeven (fiscale) adviezen hebben ze de onderneming ondergebracht in een besloten vennootschap. Piet is onder huwelijkse voorwaarden gehuwd met Marja. Marja heeft de onderneming mede gefinancierd en heeft daarom 36% van de aandelen van De Vries & Van Buren Accountants B.V. in haar bezit. De vrouw van Jaap, Sandra heeft niets met de onderneming te maken en dit wilde ze ook zo houden, daarom hebben zij op haar verzoek bij hun huwelijk huwelijkse voorwaarden laten opstellen. Jaap heeft 50% van de aandelen De Vries & Van Buren Accountants B.V. via Jaap Holding B.V. in zijn bezit. Jaap bezit namelijk 100% van de aandelen in Jaap Holding B.V. Piet is een echte familieman en om zijn familie te laten delen in het succes heeft hij zijn vader Herman (weduwnaar) en zijn zus Truus (ongehuwd en niet samenwonend) ieder 4% van de aandelen van De Vries & van Buren Accountants voor hun verjaardag cadeau gedaan. De waarde van het totale aandelenpakket was toen Na de schenking bezit Piet nog 6% van de aandelen. De aandelen in De Vries & Van Buren Accountants B.V. zijn geheel volgestort. Er zijn 100 aandelen uitgegeven met een totaal nominaal kapitaal van Vraag 1 (adviestijd: 9 minuten) Wie van de (direct of indirecte) aandeelhouders van De Vries & van Buren Accountants B.V. of hun partner bezitten géén aanmerkelijk belang. Bij de beantwoording van uw vraag mag u uitgaan van de situatie vóór schenking. Vraag 2 (adviestijd: 14 minuten) Omschrijf de fiscale gevolgen van de schenking van de aandelen voor Piet, Herman en Truus. Jaap bezit in privé een kantoor Unit welke hij verhuurt aan de Vries & van Buren Accountants B.V. In februari 2009 heeft een medewerker vergeten het koffiezetapparaat uit te zetten en de kantoor Unit is volledig uitgebrand. Gelukkig komt er snel reactie van de verzekeraar en deze zorgt gelijk voor een vervangend kantoor doormiddel van een porte cabin. Tevens maakt de verzekering een bedrag van over, zodat Jaap een aannemer in de arm kan nemen en een nieuw kantoor Unit kan laten bouwen. De boekwaarde van de kantoor Unit op moment van de brand kan gesteld worden op Vraag 3 (adviestijd: 9 minuten) Wat zijn de gevolgen inzake het afbranden van de kantoor unit voor Jaap?

2 Na de brand blijkt niet alleen het pand verwoest, maar ook de relatie tussen Piet en Marja heeft een flinke deuk opgelopen. Piet is teveel met zijn werk bezig en Marja wil scheiden van Piet. Piet heeft echter Marja ervan weten te overtuigen om voor de scheiding afstand te doen van haar aandelen in De Vries & Buren Accountants B.V. Marja heeft wel bedongen dat ze 2% van de aandelen mag behouden. Deze 2% zal ze gebruiken als appeltje voor de dorst. Jaap en Piet hebben niet voldoende financiële middelen om Marja uit te kopen en aldus wordt besloten dat de vennootschap de aandelen van Marja inkoopt. De waarde van de aandelen op moment van inkoop zijn per stuk. Piet dient ook alimentatie te betalen aan Marja. Dit loopt op tot een bedrag van per jaar! De komende twaalf jaar zal Piet dit bedrag nog moeten voldoen. Vraag 4 (adviestijd: 49 minuten) a) Wat zijn de fiscale gevolgen voor Marja inzake de uitkoop? b) Wat zijn de fiscale gevolgen voor de andere aandeelhouders? c) Indien één van de aandeelhouders een IB-claim kan doorschuiven, adviseer hem of haar dan hierover. Geef tevens kort weer of de inkomsten uit de aandelen bij doorschuiving blijven vallen in box 2. Schrijf dit advies uit in (minimaal) 100 woorden. Vraag 5 (adviestijd: 9 minuten) Geef advies aan Piet hoe hij de alimentatie in zijn aangifte inkomstenbelasting/premievolksverzekeringen dient te verwerken. Beschrijf in maximaal 110 woorden, zonder cijfermatige toelichting, hoe Piet de alimentatie in box 1/box 3 kan verwerken. Jaap en Sandra hebben beide nog geen pensioen opgebouwd. Jaap vraagt aan u of het mogelijk is dat hij en zijn vrouw (Sandra) bij Jaap Holding B.V. pensioen kunnen opbouwen. Daarnaast vraagt Jaap zich af of zij (indien mogelijk) moeten kiezen voor een middelloonregeling of een eindloonregeling. Vraag 6 (adviestijd: 27 minuten) Geef in een advies van tenminste 200 woorden weer of Jaap en Sandra een pensioen bij Jaap Holding B.V. kunnen opbouwen en geef tevens aan wat onder een eindloonregeling als een middelloonregeling dient te worden verstaan en welke keuze zij dienen te maken.

3 Jaap bezit via zijn Holding de aandelen in De Vries & van Buren Accountants B.V. Jaap ontvangt dit jaar behalve een salaris van een onkostenvergoeding van per maand. De Vries & Van Buren Accountants B.V. verstrekt aan Jaap Holding B.V. een management fee van , zodat Jaap Holding B.V. het salaris aan Jaap kan uitbetalen. De onkostenvergoeding bestaat uit de volgende componenten: 1. Diners met zakelijke relaties 2. Representatiekosten 3. Kosten van een werkkamer in de privé-woning die wordt gebruikt voor ontvangst van zakelijke relaties buiten kantooruren, Vraag 7 (adviestijd: 11 minuten) Moet het door Jaap ontvangen loon op grond van artikel 12a LB worden verhoogd? De inspecteur heeft een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd inclusief 100% boete, omdat Jaap volgens de inspecteur op grond van artikel 12a Loonbelasting te weinig loon vanuit Jaap Holding B.V. aan zichzelf heeft toegekend. De dagtekening van de naheffingsaanslag is 31 maart 2009 en op 11 mei 2009 komt Jaap bij u op kantoor en verneemt u van Jaap in persoon dat er een naheffingsaanslag loonbelasting is opgelegd. Kalender 2009: Vraag 8 (adviestijd: 18 minuten) a) Adviseer Jaap in minimaal 80 woorden of hij nog iets kan ondernemen tegen de met dagtekening 31 maart 2009 opgelegde naheffingsaanslag loonbelasting. Indien u van mening bent dat Jaap nog iets kan doen tegen de opgelegde naheffingsaanslag beschrijf dan in uw advies ook wat uw actie is. Bij de beantwoording van de vraag moet u er

4 rekening mee houden dat u vanwege andere werkzaamheden slechts een half uu de tijd heeft om een eventuele vervolg actie uit te voeren. b) Binnen welke termijn had de naheffingsaanslag betaald moeten zijn? c) Met welke argumenten kan Jaap de aan hem opgelegde boete bestrijden, los van de bestrijding van de naheffingsaanslag zelf? Noem er drie. Vraag 9 (adviestijd: 14 minuten) Geef voor elk van de drie bestanddelen van de vaste kostenvergoeding aan of en in hoeverre zij door Jaap Holding B.V. vrij kunnen worden vergoed.

5 Opgave 2 (Geadviseerde verwerkingstijd 10 minuten) De heer Jan Pietersen overleed op 10 augustus Hij liet achter zijn vrouw Mieke met wie hij in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd en zijn enige dochter Ellen (28 jaar). Zijn nalatenschap bevatte de volgende zaken: 1. Een onderneming die tot zijn overlijden door hemzelf werd gedreven. Na zijn overlijden werd de onderneming voortgezet door zijn dochter Ellen. In zijn testament sluit Jan aan bij het huidige erfrecht. Jan heeft in zijn testament bovendien opgenomen dat zijn dochter via een legaat tegen inbreng zijn onderneming verkrijgt. Voor de inkomstenbelasting is gekozen voor doorschuiving conform artikel 3.63 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, omdat Ellen reeds in vanaf haar 18 e werkzaam was in de onderneming. De fiscale balans van de onderneming zag er ten sterfdage als volgt uit: Activa Passiva Onroerende zaken Kapitaal Bedrijfsmiddelen Herinvesteringsreserve Debiteuren Hypothecaire schuld Voorraden Crediteuren Liquide middelen Diverse passive Diverse active Totaal Totaal De onroerende zaken zijn werkelijk waard. De goodwill kan gesteld worden op Verder zijn er geen stille reserves aanwezig. 2. Het overige vermogen van Jan en Mieke bestaat uit banktegoeden en aandelen groot Vraag 1.1 Bereken voor dochter Ellen hoeveel zij in de nalatenschap dient in te brengen op grond van het verkregen legaat. U mag uitgaan van een belastinglatentie van 20%

6 Opgave 3 (Geadviseerde verwerkingstijd 10 minuten) Frank Cornelissen, Bernard ten Broeke en Herman Jansen richten een vennootschap onder firma op, waarin Frank Cornelissen en Bernard ten Broeke hun onderneming inclusief een bedrijfspand inbrengen (Frank Cornelissen en Bernard ten Broeke zijn ieder voor de helft eigenaar). Deze inbreng is vrijgesteld van overdrachtsbelasting (artikel 15 lid 1 onderdeel e ten eerste WBR). Bij de ontbinding van de vennootschap onder firma wordt het pand toegedeeld aan Bernard ten Broeke en Herman Jansen, ieder voor de helft. De waarde in het economische verkeer van het pand is op het moment van verdeling Vraag 1: Geef in een advies van maximaal 100 woorden aan of de verkrijging door Bernard ten Broeke en Herman Jansen een belaste verkrijging is voor de overdrachtsbelasting. Geef ook een cijfermatige uitwerking van de eventuele verschuldigde overdrachtsbelasting Toetsmatrijs FA ochtend Indicatief: Toetsmatrijs FA ochtend Onderwerp % Advisering op toets Toepassen % overige vragen toets waarvan maximaal % jurisprudentie incl. ministeriële besluiten 1. Inkomstenbelasting niet-winst 10% 40% 20% 2. Successiewet/Overdrachtsbelasting 5% 5% geen 3. Loonbelasting 10% 20% 20% 4. Formeel recht 5% 5% 20% Totaal 100% 30% 70% n.v.t

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 15 juni 2012 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 16 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 juni 2014 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 17 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Dossier. Eigen woning en echtscheiding

Dossier. Eigen woning en echtscheiding Editie 1 September 2006 Dossier Eigen woning en echtscheiding Verdeling inkomsten uit eigen woning 4 De scheidingsregeling in de praktijk 5 Renteaftrek eigen woning bij echtscheiding 8 Een uitgebreid voorbeeld

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 december 2012

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 december 2012 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 december 2012 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Bijdrage werkgever ZVW 3.555 Bijdrage ZVW (7,1% over. Subtotaal box 1 94.900 67.655 Inkomstenbelasting 7 (42.004) (27.836)

Bijdrage werkgever ZVW 3.555 Bijdrage ZVW (7,1% over. Subtotaal box 1 94.900 67.655 Inkomstenbelasting 7 (42.004) (27.836) Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 15 juni 2012 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Examen Financieel Planner

Examen Financieel Planner Examen Financieel Planner 20 juni 2008 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 12 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke toelichting op

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 10 december 2010 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 14 pagina's, controleer dit s.v.p. goed N.B.: Norm is

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 19 juni 2009. t.b.v. de correctoren bij correctie van de examenuitwerkingen.

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 19 juni 2009. t.b.v. de correctoren bij correctie van de examenuitwerkingen. Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 19 juni 2009 t.b.v. de correctoren bij correctie van de examenuitwerkingen. Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012. Omdat mensen tellen.

EINDEJAARSTIPS 2012. Omdat mensen tellen. EINDEJAARSTIPS 2012 Omdat mensen tellen. EINDEJAARSTIPS 2012 Omdat mensen tellen. VOORWOORD Voor u liggen de Eindejaarstips 2012. Wat moet u echt nog dit najaar doen, of juist niet, om voordeel te behalen.

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

Aan de startende ondernemer. Voorburg, 2015. Inleiding. Geachte ondernemer, Allereerst wil ik je bedanken voor je interesse mijn bedrijf.

Aan de startende ondernemer. Voorburg, 2015. Inleiding. Geachte ondernemer, Allereerst wil ik je bedanken voor je interesse mijn bedrijf. Aan de startende ondernemer Voorburg, 2015 Inleiding Geachte ondernemer, Allereerst wil ik je bedanken voor je interesse mijn bedrijf. Als startende ondernemer komt er ontzettend veel op je af. Om de startende

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 december 2012 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 15 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

FPN Administratie & Advies Zoetermeer Fiscale Eindejaarsberichten 2012

FPN Administratie & Advies Zoetermeer Fiscale Eindejaarsberichten 2012 FPN Administratie & Advies Zoetermeer Fiscale Eindejaarsberichten 2012 Zoetermeer, december 2012 Inleiding De jaarwisseling staat weer voor de deur. Dat is traditioneel gezien het moment om terug te kijken

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL TOELICHTING BIJ HUWELIJKSE- EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

WWW.UWNOTARIS.NL TOELICHTING BIJ HUWELIJKSE- EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal Nieuwsbrief Uitgave november 2007 Geachte lezer, Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen die elk

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente Augustus 2015 Pensioenaanvulling 1. Waarvoor is de Pensioenaanvulling bedoeld? Aanvragen 2. Wilt u advies om te kijken welk pensioenproduct

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 20 juni 2008

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 20 juni 2008 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 20 juni 2008 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%.

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%. Jaargang 11 november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt ons nieuwsbulletin met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Van eenmanszaak naar bv-structuur pas op voor de over 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Fiscaal PE-artikel met bedrijfsopvolger: drachtsbelasting! Punten FFP: zie PER Michiel Opgenoort

Nadere informatie

DE VBI: HET PROCES VAN A TOT Z STATUTAIR GOED GEREGELD GEEFT RUST

DE VBI: HET PROCES VAN A TOT Z STATUTAIR GOED GEREGELD GEEFT RUST DE VBI: HET PROCES VAN A TOT Z STATUTAIR GOED GEREGELD GEEFT RUST VFP BELEGGEN De Vrijgestelde Beleggings Instelling (VBI) heeft stilaan ook zijn weg en toepassing gevonden binnen de familiale vermogensstructurering

Nadere informatie