NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

2 1. In 2014 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. wel GEEN. B. NIET wel. C. NIET GEEN. 2. De heer Dekkers wil eventueel zijn eenmanszaak in een bv omzetten. Bij de afweging tussen de eenmanszaak en de bv moet de heer Dekkers... (1)... rekening houden met de continuïteit van de onderneming en... (2)... met een verschil in kredietmogelijkheden. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. wel wel. B. wel NIET. C. GEEN NIET. 3. Wat is JUIST met betrekking tot geruisloze inbreng van een eenmanszaak in een bv? A. Bij geruisloze inbreng kunnen de verkregen aandelen in box 3 vallen. B. Bij geruisloze inbreng moet de balans commercieel worden geherwaardeerd. C. Door te kiezen voor een geruisloze inbreng kan een eventueel liquiditeitsnadeel worden voorkomen. 4. Sandra Muller en Agnes Bolt richten samen de vof Kleinkunst op. Agnes Bolt brengt arbeid in en Sandra Muller brengt haar bestaande onderneming in. Bij welke manier van inbrengen van haar onderneming in de vof Kleinkunst zal Sandra Muller direct moeten afrekenen met de Belastingdienst? A. Bij inbreng tegen een genotsrecht. B. Bij inbreng tegen boekwaarde met voorbehoud van stille reserves en goodwill. C. Bij inbreng tegen boekwaarde met gedeeltelijke vergoeding buiten de boeken om. NIBE-SVV,

3 5. Vader en zoon Peters hebben samen de vennootschap onder firma Itrex. Volgens de samenwerkingsovereenkomst is vader gerechtigd tot 45% en zoon tot 55% van de winst. Besloten wordt om de vof geruisloos in te brengen in één bv. De slotbalans van de vof Itrex ziet er als volgt uit: Balans per 31 december 2014 (in EUR) Onroerende zaak , Kapitaal vader Peters , Voorraden , Kapitaal zoon Peters , Totaal , Totaal , Hoe groot zal het percentage in het aandelenkapitaal van vader in de BV zijn en hoe groot zal het percentage in de winst van vader in de BV zijn? Aandelenkapitaal Winstpercentage A. 70% 70%. C. 45% 70%. D. 45% 45%. 6. De heer Van Zoelen heeft 100% van de aandelen NMU Advocatuur BV. Deze bv houdt zich bezig met letselschade-advocatuur. De heer Van Zoelen heeft twee zoons, die beide als directeur werkzaam zijn bij de bv. Zoon Hans heeft een koopoptie op 4% van de aandelen NMU Advocatuur BV. Zoon Tom heeft een lening van EUR , tegen 3% rente verstrekt aan NMU Advocatuur BV. Op wie zijn de regels van het aanmerkelijk belang van toepassing met betrekking tot NMU Advocatuur BV? A. Alleen op de heer Van Zoelen. B. Alleen op de heer Van Zoelen en zijn zoon Hans. D. Zowel op de heer Van Zoelen als op zijn zonen Hans en Tom. 7. Mevrouw Manuhutu brengt haar onderneming op 1 januari 2014 in een bv in. Op advies van haar adviseur brengt zij de tot haar onderneming behorende onroerende zaak NIET in de bv in, maar gaat zij deze verhuren aan de bv. Zij vraagt hiervoor een jaarhuur van EUR ,. Een zakelijke huur zou EUR , hebben bedragen. Welk bedrag zal bij mevrouw Manuhutu over 2014 worden belast voor de inkomstenbelasting, en onder welke categorie valt dit? A. EUR , als resultaat uit overige werkzaamheden. B. EUR , als reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang. C. EUR , als resultaat uit overige werkzaamheden. NIBE-SVV,

4 8. De heer Trenning bezit 85% van de aandelen Transport BV. Deze bv is gevestigd in Gouda (Nederland). De overige 15% is in bezit van zijn echtgenote mevrouw Trenning. Verder bezit de heer Trenning 100% van de aandelen Natura NV. Deze nv is opgericht naar Antilliaans recht en eveneens gevestigd in Gouda (Nederland). In welke van de onderstaande gevallen treedt er een sanctie op met betrekking tot het pensioen? A. De heer Trenning krijgt door Transport BV een pensioen toegekend. Als verzekeraar zal Natura NV optreden. B. Mevrouw Trenning krijgt door Transport BV een pensioen toegekend. C. De heer Trenning krijgt door Transport BV een pensioen toegekend. Tot zekerheid van een financiering door de bank wordt het pensioen achtergesteld. 9. Gegeven is de balans van Property BV. Balans per 31 december 2014 (in EUR) Onroerende zaak , Aandelenkapitaal , Bank , Winstreserves , Schulden , Totaal , Totaal , De waarde van de onroerende zaak in het economisch verkeer bedraagt EUR ,. De aandelen Property BV zijn voor 100% in bezit van Gevelconstructie BV. Op 31 december 2014 verkoopt Gevelconstructie BV de aandelen Property BV aan Alux BV voor EUR ,. Over welk bedrag zal Alux BV met betrekking tot deze transactie overdrachtsbelasting moeten betalen? A. EUR ,. B. EUR ,. C. EUR ,. 10. De heer Halo verkoopt zijn aandelen van Halo Uitzendbureau BV aan zijn zoon. Zijn zoon blijft de verkoopprijs schuldig. De aandelen Halo Uitzendbureau BV worden gecertificeerd en ondergebracht bij de Stichting Administratiekantoor Halo Uitzendbureau. Zowel vader als zoon neemt plaats in het stichtingsbestuur. Hieronder volgen twee beweringen met betrekking tot deze situatie. I. De Stichting Administratiekantoor Halo Uitzendbureau brengt een scheiding aan tussen het vermogensrecht en het stemrecht. II. De Stichting Administratiekantoor Halo Uitzendbureau is economisch eigenaar van de aandelen. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. NIBE-SVV,

5 11. De heer Wijnands is in bezit van 100% van de aandelen Lorix BV en Florentix BV. In beide besloten vennootschappen zitten goed renderende schoonmaakbedrijven met een behoorlijke goodwill. Op welke wijze kan de heer Wijnands een holdingstructuur aanbrengen zonder hierover belasting te hoeven betalen? A. De heer Wijnands verkoopt de aandelen Lorix BV aan Florentix BV en vervolgens vormen Lorix BV en Florentix BV een fiscale eenheid. B. Lorix BV en Florentix BV gaan een bedrijfsfusie aan. C. Lorix BV en Florentix BV gaan een fiscale eenheid aan. 12. Mevrouw Aken 100% Aken Holding BV 100% Aken BV Gegeven is bovenstaande structuur. In 2013 heeft Aken Holding BV de aandelen Aken BV gekocht voor EUR ,. Voor de financiering heeft Aken Holding BV een 5,5% lening van EUR , afgesloten bij Zug Bank NV. Aken BV maakt in 2014 een winst van EUR ,. Deze winst wordt direct uitgekeerd aan Aken Holding BV. Wat is ONJUIST met betrekking tot deze situatie? A. De rentelasten van Aken Holding BV kunnen verrekend worden met de winsten van Aken BV. B. De uitkering van de winst van Aken BV aan Aken Holding kan gedaan worden zonder belastingheffing. C. De aandelen Aken BV kunnen verkocht worden zonder directe belastingheffing. NIBE-SVV,

6 13. Eco BV heeft een 100% deelneming in Eco Environment BV. Begin 2012 heeft Eco BV een lening van EUR , verstrekt aan Eco Environment BV. In 2013 besluit Eco BV de lening af te waarderen naar EUR ,. Eind 2014 zet Eco BV de afgewaardeerde vordering om in aandelenkapitaal. Op dat moment is als gevolg van de slechte resultaten bij Eco Environment BV de vordering waardeloos. De winst van Eco BV bedraagt in 2013 EUR , en in 2014 EUR 5.000,. Hierbij is nog GEEN rekening gehouden met de lening. Hoeveel bedraagt de uiteindelijke winst van Eco BV in de jaren 2013 en 2014? A. -/- EUR , EUR 5.000,. B. -/- EUR , EUR ,. C. EUR , EUR 5.000,. 14. Hype Inc. Beursgenoteerd 100% 100% Gekoma BV Molka BV 45% 50% SMS BV Gegeven is bovenstaande structuur. Het concern is beursgenoteerd en heeft GEEN aanmerkelijkbelanghouders. Op 1 januari 2014 richten Gekoma BV en Molka BV samen Market BV op. Market BV koopt 45% van de aandelen SMS BV van Gekoma BV voor EUR , en 50% van de aandelen SMS BV van Molka BV voor EUR ,. Market BV blijft de koopsommen schuldig tegen 6% rente. Deze transactie is zakelijk. Vervolgens wil Market BV met SMS BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen met ingang van 1 januari De winst over 2014 voor Market BV bedraagt EUR ,. Hierbij is nog GEEN rekening gehouden met de rentebetalingen. De winst over 2014 voor SMS BV bedraagt EUR ,. Wat is het fiscale eenheidsresultaat over 2014? A. EUR ,. B. EUR ,. C. EUR ,. NIBE-SVV,

7 15. Zwarthoed Holding BV heeft een buitenlandse dochtermaatschappij genaamd Zwarthoed GmbH. Tevens heeft Zwarthoed Holding BV een vaste inrichting in de V.S. De resultaten in 2014 zijn als volgt: Zwarthoed Holding BV winst EUR , Vaste inrichting in de V.S. van Zwarthoed Holding BV verlies EUR , Zwarthoed GmbH winst EUR , Bij het resultaat van Zwarthoed Holding BV is GEEN rekening gehouden met de resultaten van de vaste inrichting in de V.S. en Zwarthoed GmbH. Wat is de uiteindelijke winst van Zwarthoed Holding BV in 2014? A. -/- EUR ,. B. EUR 5.000,. C. EUR ,. 16. Gegeven is de balans van ondernemer Wientjes. Balans per 1 januari (in EUR) Activa , Eigen vermogen , Schulden , Totaal , Totaal , Gegeven zijn de volgende factoren: 1. Gewenst rendement op geïnvesteerd vermogen. 2. Vermenigvuldigingsfactor. Welke van de bovenstaande factoren zijn van belang bij de bepaling van de goodwill van de onderneming van ondernemer Wientjes? A. Alleen 1. B. Alleen 2. C. 1 en Gegeven is de balans van Zorg BV per 31 december 2014 (in EUR). Onroerende zaak , Aandelenkapitaal , Bank , Schulden , Totaal , Totaal , Zorg BV houdt zich bezig met thuiszorgactiviteiten voor senioren. Maatschappelijk Werk BV wil door middel van een activa-passiva transactie alle ondernemingsactiviteiten van Zorg BV overnemen. In de onroerende zaak bevinden zich GEEN stille reserves. Ook heeft Zorg BV GEEN goodwill of fiscale reserves. Wat is JUIST met betrekking tot deze transactie? A. Er hoeft GEEN belasting te worden betaald. B. Zorg BV moet vennootschapsbelasting betalen. C. Maatschappelijk Werk BV moet overdrachtsbelasting betalen. NIBE-SVV,

8 18. De heer Heumen is 100% aandeelhouder van Heumen Holding BV. De balans van Heumen Holding BV ziet er als volgt uit: Balans per 1 januari 2014 (in EUR) Deelneming Heumen BV , Aandelenkapitaal , Effecten , Winstreserves , Totaal , Totaal , Begin 2014 besluit Heumen Holding BV de aandelen Heumen BV te verkopen voor EUR ,. De heer Heumen wil gaan rentenieren en gaat daarom met ingang van september 2014 verhuizen naar Marbella (Spanje). De verkoop van de aandelen is bij Heumen Holding BV... (1)... belast voor de vennootschapsbelasting en er is in deze situatie... (2)... sprake van inkomen uit aanmerkelijk belang voor de heer Heumen. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. wel GEEN. B. NIET wel. C. NIET GEEN. NIBE-SVV,

9 Antwoorden Bankieren en Fiscaliteit 1. C 2. B 3. C 4. C 5. A 6. B 7. C 8. C 9. C 10. A 11. B 12. A 13. A 14. A 15. C 16. C 17. C 18. B U dient 13 van de 18 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV,

10 FEEDBACK 1. A. Dit antwoord is onjuist. Als zij wil doteren aan de oudedagsreserve, moet mevrouw Klappers wel degelijk aan het urencriterium voldoen. Om gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenaftrek, moet mevrouw Klappers wel degelijk aan het urencriterium voldoen. Voor beide ondernemersfaciliteiten moet aan het urencriterium worden voldaan. 2. A. Dit antwoord is onjuist. In het algemeen is er geen verschil in kredietmogelijkheden tussen een eenmanszaak en een bv. B. Dit antwoord is juist. In het algemeen is er geen verschil in kredietmogelijkheden tussen een eenmanszaak en een bv. Er is inderdaad een verschil tussen de eenmanszaak en de bv wat betreft continuïteit van de onderneming na overlijden. De eenmanszaak wordt gestaakt, terwijl de bv blijft bestaan. Er is inderdaad een verschil tussen de eenmanszaak en de bv wat betreft continuïteit van de onderneming na overlijden. De eenmanszaak wordt gestaakt, terwijl de bv blijft bestaan. 3. A. Dit antwoord is onjuist. Bij geruisloze inbreng behoren de aandelen automatisch tot een aanmerkelijk belang, waardoor ze in box 2 zullen vallen. Er moet juist worden uitgegaan van de fiscale boekwaarde van de onderneming. Bij geruisloze inbreng hoeft niet te worden afgerekend over de meerwaarden in de onderneming. Hierdoor kan een liquiditeitsnadeel worden voorkomen. 4. A. Dit antwoord is onjuist. Er vindt hier geen staking van de onderneming plaats, dus hoeft er niet te worden afgerekend. Er vindt hier geen staking van de onderneming plaats, dus hoeft er niet te worden afgerekend. De onderneming wordt gedeeltelijk gestaakt. Er moet worden afgerekend over een gedeelte van de stille reserves en de goodwill. 5. A. Dit antwoord is juist. Bij geruisloze inbreng moet de relatieve gerechtigdheid in het aandelenkapitaal de kapitaalsverhoudingen weerspiegelen die in de maatschap, vof of cv bestonden. De relatieve gerechtigdheid in de aandelen bepaalt vervolgens het aandeel in de winst. Bij geruisloze inbreng wordt de gerechtigdheid in het aandelenkapitaal van de bv niet bepaald door de winstgerechtigdheid die in de maatschap, vof of cv bestond. Bij geruisloze inbreng wordt de gerechtigdheid in het aandelenkapitaal en in de winst van de bv niet bepaald door de winstgerechtigdheid die in de maatschap, vof of cv bestond. NIBE-SVV,

11 6. A. Dit antwoord is onjuist. De heer Van Zoelen is niet de enige met een aanmerkelijk belang. B. Dit antwoord is juist. De heer Van Zoelen heeft een aanmerkelijk belang omdat hij meer dan 5% van de aandelen heeft. Zijn zoon Hans heeft een aanmerkelijk belang omdat hij een koopoptie heeft op aandelen in de bv en zijn vader in de bv een aanmerkelijk belang heeft. Het hebben van een vordering op een bv leidt niet tot een aanmerkelijk belang. Wel kan sprake zijn van terbeschikkingstelling. 7. A. Dit antwoord is onjuist. Als een aandeelhouder handelt met zijn bv, moeten er fiscaal gezien zakelijke prijzen worden gerekend. Dit betekent in dit geval dat de huur fiscaal gezien op EUR ,- wordt gesteld. Het ter beschikking stellen van vermogen aan de eigen bv valt niet onder de aanmerkelijkbelangheffing. Als een aandeelhouder handelt met zijn bv, moeten er fiscaal gezien zakelijke prijzen worden gerekend. Dit betekent in dit geval dat de huur fiscaal gezien op EUR ,- wordt gesteld. Het ter beschikking stellen van vermogen aan de eigen bv wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box A. Dit antwoord is onjuist. Er is hier geen sprake van een situatie die leidt tot een fiscale sanctie. Er is hier geen sprake van een situatie die leidt tot een fiscale sanctie. Achterstelling van het pensioen is een van de situaties die leidt tot een fiscale sanctie. 9. A. Dit antwoord is onjuist. Er is wel degelijk overdrachtsbelasting verschuldigd naar aanleiding van deze transactie. Bij de zogenoemde 70/30 toets moet namelijk rekening worden gehouden met de werkelijke waarde van het pand. De verschuldigde overdrachtsbelasting moet worden berekend over de werkelijke waarde van het pand. Als meer dan 70% van de waarde van de activa in de bv betrekking heeft op onroerende zaken, wordt in principe overdrachtsbelasting geheven. Daarbij wordt rekening gehouden met de werkelijke waarde van het pand. In dit geval heeft 72,9% ( / x 100%) van de waarde van de activa betrekking op het pand, zodat in principe overdrachtsbelasting wordt geheven. Voor de vraag of ook daadwerkelijk overdrachtsbelasting verschuldigd is, is van belang of de verkrijger (eventueel samen met een verbonden (rechts-)persoon) meer dan 1/3 van het aandelenkapitaal in bezit krijgt. Dat is hier het geval, zodat Alux BV overdrachtsbelasting verschuldigd is. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de werkelijke waarde van het pand. NIBE-SVV,

12 10. A. Dit antwoord is juist. De scheiding tussen het vermogensrecht en het stemrecht is inderdaad het doel van een stichting administratiekantoor. De stichting administratiekantoor wordt niet de economisch, maar de juridisch eigenaar van de aandelen. De certificaathouders krijgen het economisch eigendom. De scheiding tussen het vermogensrecht en het stemrecht is wel degelijk het doel van een stichting administratiekantoor. De stichting administratiekantoor wordt niet de economisch, maar de juridisch eigenaar van de aandelen. De certificaathouders krijgen het economisch eigendom. De stichting administratiekantoor wordt niet de economisch, maar de juridisch eigenaar van de aandelen. De certificaathouders krijgen het economisch eigendom. 11. A. Dit antwoord is onjuist. Op deze wijze moet de heer Wijnands aanmerkelijkbelangheffing betalen over het verschil tussen de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs van de aandelen Lorix BV. B. Dit antwoord is juist. Als de bedrijfsfusie conform de regels wordt afgewikkeld, vindt hierbij geen belastingheffing plaats. Een fiscale eenheid tussen deze twee bv s is niet mogelijk. 12. A. Dit antwoord is juist. Dit is een eigenschap van de fiscale eenheid. Daarvan is hier geen sprake. De stelling is daarom onjuist. Door een dochtervennootschap aan een moedervennootschap uitgekeerde winst valt onder de deelnemingsvrijstelling. De stelling is daarom juist. Verkoopwinst op de aandelen van een dochtervennootschap valt onder de deelnemingsvrijstelling. De stelling is daarom juist. 13. A. Dit antwoord is juist. De afwaardering leidt bij de moeder tot een verlies van EUR ,- dat op het resultaat in mindering gebracht mag worden. De omzetting van de vordering in aandelen leidt bij de moeder tot winst, maar deze winst mag worden toegevoegd aan een opwaarderingsreserve. Deze hoeft pas bij de winst worden gevoegd voor zover de waarde van de aandelen in de dochter stijgt. Bij omzetting van een afgewaardeerde vordering in aandelen hoeft de (nominale) waarde van de vordering niet direct tot de winst te worden gerekend. Het verlies dat wordt geleden door afwaardering van een vordering valt niet onder de deelnemingsvrijstelling. NIBE-SVV,

13 14. A. Dit antwoord is juist. In het kader van de fiscale eenheid worden de winsten en verliezen van de deelnemende vennootschappen samengeteld. Rente die wordt betaald over een lening van een verbonden lichaam in verband met de verwerving van een belang in een ander verbonden lichaam is in beginsel niet aftrekbaar. Dat is echter anders als de lening, zoals hier, zakelijk is. De rente is in dit geval dus wel aftrekbaar. De winst van de fiscale eenheid is EUR ,- + EUR ,- -/- EUR ,- = EUR ,-. In het kader van de fiscale eenheid worden de winsten en verliezen van de deelnemende vennootschappen samengeteld. Rente die wordt betaald over een lening van een verbonden lichaam in verband met de verwerving van een belang in een ander verbonden lichaam is in sommige vallen wel aftrekbaar. Rente die wordt betaald over een lening van een verbonden lichaam in verband met de verwerving van een belang in een ander verbonden lichaam is in sommige vallen wel aftrekbaar. 15. A. Dit antwoord is onjuist. Bij de bepaling van de winst van Zwarthoed Holding BV wordt als gevolg van de objectvrijstelling geen rekening gehouden met het resultaat van een buitenlandse vaste inrichting. De winst van de buitenlandse dochtermaatschappij is voor Zwarthoed Holding BV in Nederland vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstelling. Daarnaast wordt bij de bepaling van de winst van Zwarthoed Holding BV als gevolg van de objectvrijstelling geen rekening gehouden met het resultaat van een buitenlandse vaste inrichting. Zowel de winst van Zwarthoed GmbH als het verlies van de vaste inrichting worden dus niet meegenomen bij de bepaling van de winst van Zwarthoed Holding BV. De winst van de buitenlandse dochtermaatschappij is voor Zwarthoed Holding BV in Nederland vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstelling. Daarnaast wordt bij de bepaling van de winst van Zwarthoed Holding BV als gevolg van de objectvrijstelling geen rekening gehouden met het resultaat van een buitenlandse vaste inrichting. Zowel de winst van Zwarthoed GmbH als het verlies van de vaste inrichting worden dus niet meegenomen bij de bepaling van de winst van Zwarthoed Holding BV. 16. A. Dit antwoord is onjuist. Bij de berekening van de goodwill wordt wel degelijk gebruikgemaakt van een vermenigvuldigingsfactor. Bij de berekening van de goodwill wordt wel degelijk rekening gehouden met het gewenste rendement op het geïnvesteerd vermogen. Van beide factoren wordt gebruikgemaakt bij de berekening van de goodwill. 17. A. Dit antwoord is onjuist. Er moet bij deze transactie wel degelijk belasting worden betaald. De vraag is welke. Er is geen sprake van goodwill, stille reserves of fiscale reserves. Er is dus geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Als er bij een activa/passiva-transactie een onroerende zaak wordt overgedragen, is overdrachtsbelasting verschuldigd door de overnemer. NIBE-SVV,

14 18. A. Dit antwoord is onjuist. Verkoopwinst op aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling en is dus niet belast met vennootschapsbelasting. Emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder staat gelijk aan vervreemding van het aanmerkelijk belang. De heer Heumen moet dus belasting betalen over het (fictief bepaalde) vervreemdingsvoordeel. B. Dit antwoord is juist. Verkoopwinst op aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling en is dus niet belast met vennootschapsbelasting. Emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder staat gelijk aan vervreemding van het aanmerkelijk belang. De heer Heumen moet dus belasting betalen over het (fictief bepaalde) vervreemdingsvoordeel. Emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder staat gelijk aan vervreemding van het aanmerkelijk belang. De heer Heumen moet dus belasting betalen over het (fictief bepaalde) vervreemdingsvoordeel. NIBE-SVV,

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8 Inkomstenbelasting winst 8 programma Bijzonderheden overdracht onderneming Van eenmanszaak naar vof voorbehoud stille reserves buitenvennootschappelijk vermogen afrekenen buiten de boeken om ingroeiregeling

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2015 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer.

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer. Tentamen IW2 12 januari 2010 Opgave 1 ( 35 punten) Saar van Beumingen (in 2009 58 jaar) heeft een eenmanszaak. Ze geeft, vanuit twee panden gelegen te Meppel en Zwolle, adviezen aan allerlei basisscholen

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010 Examen Accountancypraktijk voor gevorderden => Beschikbare tijd: 3 uur => Gebruik van een rekenmachine is toegestaan, gebruik van de syllabus of andere literatuur is niet toegestaan => Specificeer de uitwerkingen

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Fiscale Advisering proefexamen / zitting middag

Fiscale Advisering proefexamen / zitting middag OPGAVE 1 Klazine Jansen (35) en volledig gezond startte 8 jaar geleden haar veganistisch restaurant Het enige alternatief in de vorm van een eenmanszaak. Het restaurant is gehuisvest in een oud tolhuis,

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER NIBE-SVV, 2014 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Variant 1a: Variant 1b: HOLDINGSTRUCTUREN. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015. Holdingstructuren 1. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015

Variant 1a: Variant 1b: HOLDINGSTRUCTUREN. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015. Holdingstructuren 1. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015 HOLDINGSTRUCTUREN RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015 Mr. E.A. (Eric) van Uunen RB Variant 1a: materiële onderneming vastgoed gespaard geld oudedagsvoorzieningen Holdingstructuren 2 Variant 1b: vastgoed

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten)

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Opgave 1 (Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Jaap de Vries heeft twee jaar geleden (2007) in het dorpje Leuvenheim samen met zijn oud studiegenoot Piet van Buren een Accountantskantoor opgezet.

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak vs Besloten Vennootschap (B.V.) Iedere ondernemer heeft zichzelf wel eens

Nadere informatie

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor.

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor. Uitwerking tentamenopgave 1 (totaal 50 ptn) Opgave a; relevante fiscale aspecten voor 2007 (5 ptn) Voor 2007 zijn in principe alleen de beide leningen relevant. Voor wat betreft de betaalde optiepremie

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3 Programma voor vandaag Verliesverrekening (art. 20) Handel in verlies BV s (art. 20a) Coöperatieregeling (art. 9-1-g en 9-2) Deelnemingsvrijstelling (art. 13) Liquidatieverlies Winstdrainage (artt. 10a,

Nadere informatie

Bart van der Vorm HetRegister

Bart van der Vorm HetRegister Moeder-dochterfusie en zusterfusie: mooie middelen bij een herstructurering Bart van der Vorm Mr. B.L. van der Vorm FB is belastingadviseur bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. De civielrechtelijke

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage.

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. 1 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap; een naamloze vennootschap

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER NIBE-SVV, 2015 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1)

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten 21 september 2015 Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2015 is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit plan bevat helaas niet de eerder door velen gehoopte radicale aanpassing van

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets Frank Smets 1 Ondernemingsvormen. Eenmanszaak Vennootschap onder firma -Vof- persoonlijk aansprakelijk schulden Maatschap persoonlijk aansprakelijk voor gelijke delen Commanditaire vennootschap - CV beherende

Nadere informatie

Het omzetten van een bedrijf naar een BV

Het omzetten van een bedrijf naar een BV Het omzetten van een bedrijf naar een BV DELS, donderdag 19 november 2009 DDJ Accountants & Adviseurs E.A.M. (Eric) Geurts Inhoud Inleiding Kenmerken B.V. Soorten B.V.'s Voor- en nadelen B.V. Specifieke

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! www.stolk-accountants.nl Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Presentatie bedrijfsbezoek ING/HBC Woensdag 09 april 2008

Presentatie bedrijfsbezoek ING/HBC Woensdag 09 april 2008 Presentatie bedrijfsbezoek ING/HBC Woensdag 09 april 2008 Opgesteld door dhr. R. Schijff 1. Inhoudsopgave Van IB naar VPB; ruisend of geruisloos? De voordelen van een BV- Holding structuur; geld sparen

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Besluit over prijsgeven van pensioen

Besluit over prijsgeven van pensioen Besluit over prijsgeven van pensioen Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 bestaat een mogelijkheid tot het prijsgeven van in eigen beheer verzekerd pensioen. Deze regeling is opgenomen in artikel 19b

Nadere informatie

dit erratum per bladzijde aangegeven. ALGEMENE INSTRUCTIE: - Schrap alle vermeldingen en tekst over OVR en CVR.

dit erratum per bladzijde aangegeven. ALGEMENE INSTRUCTIE: - Schrap alle vermeldingen en tekst over OVR en CVR. ERRATUM BIJ FINANCIERING VOOR HET MKB, 6 e druk / 1 e oplage Opmerking: Er is een wetsvoorstel geweest tot wijziging van een aantal ondernemingsvormen. De wijzigingen en aanvullingen zijn - achteraf te

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING FISCALE SIGNALEN Jaargang 2010, nummer 1 In het eerste nummer van onze nieuwsbrief in 2010 geven wij een aantal signalen die voor u van belang kunnen zijn. Geheel fiscaal zijn deze signalen deze keer niet.

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

11 Bedrijfscombinaties en administratie

11 Bedrijfscombinaties en administratie 11 Bedrijfscombinaties en administratie Opgave 11.3* BV A neemt op 1 mei BV B over. De balans per 30 april van BV A is als volgt: Balans BV A per 30 april Activa 1.730.000 Geplaatst kapitaal 350.000 Reserve

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV

Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV 14 september 2010 De directeur-grootaandeelhouder (DGA) die vanuit privé een pand aan zijn BV verhuurt, valt met dat pand onder de terbeschikkingstellingsregeling

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht 30 oktober 2012 Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen

Nadere informatie

Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] )

Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] ) Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] ) Voor veel ondernemers vertegenwoordigt het bedrijfspand een substantieel deel van het vermogen. Voor de financieel planner is het dan

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Geruisloze terugkeer uit de BV

Geruisloze terugkeer uit de BV Geruisloze terugkeer uit de BV Welke voorwaarden spelen een rol bij een fiscaal geruisloze terugkeer uit de BV volgens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet inkomstenbelasting 2001 en hoe

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV 1. Inleiding De OMS werkt modellen uit om een handreiking te bieden aan medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren bij hun veranderende positie met de

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Bedrijfsopvolging, wat en hoe? 3 11 Een korte schets van de problematiek 3 111 Cijfers 3 112 Leven en dood 4 113 Rechtsvorm 4 12 Fiscus en opvolging 5 121 Erven en schenken

Nadere informatie

Casusboekje. vastgoed fiscaal. Berkhout Van der Paardt

Casusboekje. vastgoed fiscaal. Berkhout Van der Paardt Casusboekje vastgoed fiscaal Berkhout Van der Paardt V o o r w o o r d De kloof die soms gaapt tussen theorie en praktijk wordt het beste overbrugd met voorbeelden. Alleen zo kan de dorre letter van de

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast Fiscale eindejaar tips Ondernemers met een BV Belastingplan 2011: ook in 2011 een tariefsverlaging van de VPB Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2011 verder verlaagd. Het tarief voor winsten

Nadere informatie

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak: Persoonsvennootschap: Vennootschap Onder Firma: Commanditaire vennootschap (CV) Maatschap: Eigen vermogen: totaal eigen geld dat in

Nadere informatie