NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

2 1. In 2014 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. wel GEEN. B. NIET wel. C. NIET GEEN. 2. De heer Dekkers wil eventueel zijn eenmanszaak in een bv omzetten. Bij de afweging tussen de eenmanszaak en de bv moet de heer Dekkers... (1)... rekening houden met de continuïteit van de onderneming en... (2)... met een verschil in kredietmogelijkheden. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. wel wel. B. wel NIET. C. GEEN NIET. 3. Wat is JUIST met betrekking tot geruisloze inbreng van een eenmanszaak in een bv? A. Bij geruisloze inbreng kunnen de verkregen aandelen in box 3 vallen. B. Bij geruisloze inbreng moet de balans commercieel worden geherwaardeerd. C. Door te kiezen voor een geruisloze inbreng kan een eventueel liquiditeitsnadeel worden voorkomen. 4. Sandra Muller en Agnes Bolt richten samen de vof Kleinkunst op. Agnes Bolt brengt arbeid in en Sandra Muller brengt haar bestaande onderneming in. Bij welke manier van inbrengen van haar onderneming in de vof Kleinkunst zal Sandra Muller direct moeten afrekenen met de Belastingdienst? A. Bij inbreng tegen een genotsrecht. B. Bij inbreng tegen boekwaarde met voorbehoud van stille reserves en goodwill. C. Bij inbreng tegen boekwaarde met gedeeltelijke vergoeding buiten de boeken om. NIBE-SVV,

3 5. Vader en zoon Peters hebben samen de vennootschap onder firma Itrex. Volgens de samenwerkingsovereenkomst is vader gerechtigd tot 45% en zoon tot 55% van de winst. Besloten wordt om de vof geruisloos in te brengen in één bv. De slotbalans van de vof Itrex ziet er als volgt uit: Balans per 31 december 2014 (in EUR) Onroerende zaak , Kapitaal vader Peters , Voorraden , Kapitaal zoon Peters , Totaal , Totaal , Hoe groot zal het percentage in het aandelenkapitaal van vader in de BV zijn en hoe groot zal het percentage in de winst van vader in de BV zijn? Aandelenkapitaal Winstpercentage A. 70% 70%. C. 45% 70%. D. 45% 45%. 6. De heer Van Zoelen heeft 100% van de aandelen NMU Advocatuur BV. Deze bv houdt zich bezig met letselschade-advocatuur. De heer Van Zoelen heeft twee zoons, die beide als directeur werkzaam zijn bij de bv. Zoon Hans heeft een koopoptie op 4% van de aandelen NMU Advocatuur BV. Zoon Tom heeft een lening van EUR , tegen 3% rente verstrekt aan NMU Advocatuur BV. Op wie zijn de regels van het aanmerkelijk belang van toepassing met betrekking tot NMU Advocatuur BV? A. Alleen op de heer Van Zoelen. B. Alleen op de heer Van Zoelen en zijn zoon Hans. D. Zowel op de heer Van Zoelen als op zijn zonen Hans en Tom. 7. Mevrouw Manuhutu brengt haar onderneming op 1 januari 2014 in een bv in. Op advies van haar adviseur brengt zij de tot haar onderneming behorende onroerende zaak NIET in de bv in, maar gaat zij deze verhuren aan de bv. Zij vraagt hiervoor een jaarhuur van EUR ,. Een zakelijke huur zou EUR , hebben bedragen. Welk bedrag zal bij mevrouw Manuhutu over 2014 worden belast voor de inkomstenbelasting, en onder welke categorie valt dit? A. EUR , als resultaat uit overige werkzaamheden. B. EUR , als reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang. C. EUR , als resultaat uit overige werkzaamheden. NIBE-SVV,

4 8. De heer Trenning bezit 85% van de aandelen Transport BV. Deze bv is gevestigd in Gouda (Nederland). De overige 15% is in bezit van zijn echtgenote mevrouw Trenning. Verder bezit de heer Trenning 100% van de aandelen Natura NV. Deze nv is opgericht naar Antilliaans recht en eveneens gevestigd in Gouda (Nederland). In welke van de onderstaande gevallen treedt er een sanctie op met betrekking tot het pensioen? A. De heer Trenning krijgt door Transport BV een pensioen toegekend. Als verzekeraar zal Natura NV optreden. B. Mevrouw Trenning krijgt door Transport BV een pensioen toegekend. C. De heer Trenning krijgt door Transport BV een pensioen toegekend. Tot zekerheid van een financiering door de bank wordt het pensioen achtergesteld. 9. Gegeven is de balans van Property BV. Balans per 31 december 2014 (in EUR) Onroerende zaak , Aandelenkapitaal , Bank , Winstreserves , Schulden , Totaal , Totaal , De waarde van de onroerende zaak in het economisch verkeer bedraagt EUR ,. De aandelen Property BV zijn voor 100% in bezit van Gevelconstructie BV. Op 31 december 2014 verkoopt Gevelconstructie BV de aandelen Property BV aan Alux BV voor EUR ,. Over welk bedrag zal Alux BV met betrekking tot deze transactie overdrachtsbelasting moeten betalen? A. EUR ,. B. EUR ,. C. EUR ,. 10. De heer Halo verkoopt zijn aandelen van Halo Uitzendbureau BV aan zijn zoon. Zijn zoon blijft de verkoopprijs schuldig. De aandelen Halo Uitzendbureau BV worden gecertificeerd en ondergebracht bij de Stichting Administratiekantoor Halo Uitzendbureau. Zowel vader als zoon neemt plaats in het stichtingsbestuur. Hieronder volgen twee beweringen met betrekking tot deze situatie. I. De Stichting Administratiekantoor Halo Uitzendbureau brengt een scheiding aan tussen het vermogensrecht en het stemrecht. II. De Stichting Administratiekantoor Halo Uitzendbureau is economisch eigenaar van de aandelen. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. NIBE-SVV,

5 11. De heer Wijnands is in bezit van 100% van de aandelen Lorix BV en Florentix BV. In beide besloten vennootschappen zitten goed renderende schoonmaakbedrijven met een behoorlijke goodwill. Op welke wijze kan de heer Wijnands een holdingstructuur aanbrengen zonder hierover belasting te hoeven betalen? A. De heer Wijnands verkoopt de aandelen Lorix BV aan Florentix BV en vervolgens vormen Lorix BV en Florentix BV een fiscale eenheid. B. Lorix BV en Florentix BV gaan een bedrijfsfusie aan. C. Lorix BV en Florentix BV gaan een fiscale eenheid aan. 12. Mevrouw Aken 100% Aken Holding BV 100% Aken BV Gegeven is bovenstaande structuur. In 2013 heeft Aken Holding BV de aandelen Aken BV gekocht voor EUR ,. Voor de financiering heeft Aken Holding BV een 5,5% lening van EUR , afgesloten bij Zug Bank NV. Aken BV maakt in 2014 een winst van EUR ,. Deze winst wordt direct uitgekeerd aan Aken Holding BV. Wat is ONJUIST met betrekking tot deze situatie? A. De rentelasten van Aken Holding BV kunnen verrekend worden met de winsten van Aken BV. B. De uitkering van de winst van Aken BV aan Aken Holding kan gedaan worden zonder belastingheffing. C. De aandelen Aken BV kunnen verkocht worden zonder directe belastingheffing. NIBE-SVV,

6 13. Eco BV heeft een 100% deelneming in Eco Environment BV. Begin 2012 heeft Eco BV een lening van EUR , verstrekt aan Eco Environment BV. In 2013 besluit Eco BV de lening af te waarderen naar EUR ,. Eind 2014 zet Eco BV de afgewaardeerde vordering om in aandelenkapitaal. Op dat moment is als gevolg van de slechte resultaten bij Eco Environment BV de vordering waardeloos. De winst van Eco BV bedraagt in 2013 EUR , en in 2014 EUR 5.000,. Hierbij is nog GEEN rekening gehouden met de lening. Hoeveel bedraagt de uiteindelijke winst van Eco BV in de jaren 2013 en 2014? A. -/- EUR , EUR 5.000,. B. -/- EUR , EUR ,. C. EUR , EUR 5.000,. 14. Hype Inc. Beursgenoteerd 100% 100% Gekoma BV Molka BV 45% 50% SMS BV Gegeven is bovenstaande structuur. Het concern is beursgenoteerd en heeft GEEN aanmerkelijkbelanghouders. Op 1 januari 2014 richten Gekoma BV en Molka BV samen Market BV op. Market BV koopt 45% van de aandelen SMS BV van Gekoma BV voor EUR , en 50% van de aandelen SMS BV van Molka BV voor EUR ,. Market BV blijft de koopsommen schuldig tegen 6% rente. Deze transactie is zakelijk. Vervolgens wil Market BV met SMS BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen met ingang van 1 januari De winst over 2014 voor Market BV bedraagt EUR ,. Hierbij is nog GEEN rekening gehouden met de rentebetalingen. De winst over 2014 voor SMS BV bedraagt EUR ,. Wat is het fiscale eenheidsresultaat over 2014? A. EUR ,. B. EUR ,. C. EUR ,. NIBE-SVV,

7 15. Zwarthoed Holding BV heeft een buitenlandse dochtermaatschappij genaamd Zwarthoed GmbH. Tevens heeft Zwarthoed Holding BV een vaste inrichting in de V.S. De resultaten in 2014 zijn als volgt: Zwarthoed Holding BV winst EUR , Vaste inrichting in de V.S. van Zwarthoed Holding BV verlies EUR , Zwarthoed GmbH winst EUR , Bij het resultaat van Zwarthoed Holding BV is GEEN rekening gehouden met de resultaten van de vaste inrichting in de V.S. en Zwarthoed GmbH. Wat is de uiteindelijke winst van Zwarthoed Holding BV in 2014? A. -/- EUR ,. B. EUR 5.000,. C. EUR ,. 16. Gegeven is de balans van ondernemer Wientjes. Balans per 1 januari (in EUR) Activa , Eigen vermogen , Schulden , Totaal , Totaal , Gegeven zijn de volgende factoren: 1. Gewenst rendement op geïnvesteerd vermogen. 2. Vermenigvuldigingsfactor. Welke van de bovenstaande factoren zijn van belang bij de bepaling van de goodwill van de onderneming van ondernemer Wientjes? A. Alleen 1. B. Alleen 2. C. 1 en Gegeven is de balans van Zorg BV per 31 december 2014 (in EUR). Onroerende zaak , Aandelenkapitaal , Bank , Schulden , Totaal , Totaal , Zorg BV houdt zich bezig met thuiszorgactiviteiten voor senioren. Maatschappelijk Werk BV wil door middel van een activa-passiva transactie alle ondernemingsactiviteiten van Zorg BV overnemen. In de onroerende zaak bevinden zich GEEN stille reserves. Ook heeft Zorg BV GEEN goodwill of fiscale reserves. Wat is JUIST met betrekking tot deze transactie? A. Er hoeft GEEN belasting te worden betaald. B. Zorg BV moet vennootschapsbelasting betalen. C. Maatschappelijk Werk BV moet overdrachtsbelasting betalen. NIBE-SVV,

8 18. De heer Heumen is 100% aandeelhouder van Heumen Holding BV. De balans van Heumen Holding BV ziet er als volgt uit: Balans per 1 januari 2014 (in EUR) Deelneming Heumen BV , Aandelenkapitaal , Effecten , Winstreserves , Totaal , Totaal , Begin 2014 besluit Heumen Holding BV de aandelen Heumen BV te verkopen voor EUR ,. De heer Heumen wil gaan rentenieren en gaat daarom met ingang van september 2014 verhuizen naar Marbella (Spanje). De verkoop van de aandelen is bij Heumen Holding BV... (1)... belast voor de vennootschapsbelasting en er is in deze situatie... (2)... sprake van inkomen uit aanmerkelijk belang voor de heer Heumen. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. wel GEEN. B. NIET wel. C. NIET GEEN. NIBE-SVV,

9 Antwoorden Bankieren en Fiscaliteit 1. C 2. B 3. C 4. C 5. A 6. B 7. C 8. C 9. C 10. A 11. B 12. A 13. A 14. A 15. C 16. C 17. C 18. B U dient 13 van de 18 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV,

10 FEEDBACK 1. A. Dit antwoord is onjuist. Als zij wil doteren aan de oudedagsreserve, moet mevrouw Klappers wel degelijk aan het urencriterium voldoen. Om gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenaftrek, moet mevrouw Klappers wel degelijk aan het urencriterium voldoen. Voor beide ondernemersfaciliteiten moet aan het urencriterium worden voldaan. 2. A. Dit antwoord is onjuist. In het algemeen is er geen verschil in kredietmogelijkheden tussen een eenmanszaak en een bv. B. Dit antwoord is juist. In het algemeen is er geen verschil in kredietmogelijkheden tussen een eenmanszaak en een bv. Er is inderdaad een verschil tussen de eenmanszaak en de bv wat betreft continuïteit van de onderneming na overlijden. De eenmanszaak wordt gestaakt, terwijl de bv blijft bestaan. Er is inderdaad een verschil tussen de eenmanszaak en de bv wat betreft continuïteit van de onderneming na overlijden. De eenmanszaak wordt gestaakt, terwijl de bv blijft bestaan. 3. A. Dit antwoord is onjuist. Bij geruisloze inbreng behoren de aandelen automatisch tot een aanmerkelijk belang, waardoor ze in box 2 zullen vallen. Er moet juist worden uitgegaan van de fiscale boekwaarde van de onderneming. Bij geruisloze inbreng hoeft niet te worden afgerekend over de meerwaarden in de onderneming. Hierdoor kan een liquiditeitsnadeel worden voorkomen. 4. A. Dit antwoord is onjuist. Er vindt hier geen staking van de onderneming plaats, dus hoeft er niet te worden afgerekend. Er vindt hier geen staking van de onderneming plaats, dus hoeft er niet te worden afgerekend. De onderneming wordt gedeeltelijk gestaakt. Er moet worden afgerekend over een gedeelte van de stille reserves en de goodwill. 5. A. Dit antwoord is juist. Bij geruisloze inbreng moet de relatieve gerechtigdheid in het aandelenkapitaal de kapitaalsverhoudingen weerspiegelen die in de maatschap, vof of cv bestonden. De relatieve gerechtigdheid in de aandelen bepaalt vervolgens het aandeel in de winst. Bij geruisloze inbreng wordt de gerechtigdheid in het aandelenkapitaal van de bv niet bepaald door de winstgerechtigdheid die in de maatschap, vof of cv bestond. Bij geruisloze inbreng wordt de gerechtigdheid in het aandelenkapitaal en in de winst van de bv niet bepaald door de winstgerechtigdheid die in de maatschap, vof of cv bestond. NIBE-SVV,

11 6. A. Dit antwoord is onjuist. De heer Van Zoelen is niet de enige met een aanmerkelijk belang. B. Dit antwoord is juist. De heer Van Zoelen heeft een aanmerkelijk belang omdat hij meer dan 5% van de aandelen heeft. Zijn zoon Hans heeft een aanmerkelijk belang omdat hij een koopoptie heeft op aandelen in de bv en zijn vader in de bv een aanmerkelijk belang heeft. Het hebben van een vordering op een bv leidt niet tot een aanmerkelijk belang. Wel kan sprake zijn van terbeschikkingstelling. 7. A. Dit antwoord is onjuist. Als een aandeelhouder handelt met zijn bv, moeten er fiscaal gezien zakelijke prijzen worden gerekend. Dit betekent in dit geval dat de huur fiscaal gezien op EUR ,- wordt gesteld. Het ter beschikking stellen van vermogen aan de eigen bv valt niet onder de aanmerkelijkbelangheffing. Als een aandeelhouder handelt met zijn bv, moeten er fiscaal gezien zakelijke prijzen worden gerekend. Dit betekent in dit geval dat de huur fiscaal gezien op EUR ,- wordt gesteld. Het ter beschikking stellen van vermogen aan de eigen bv wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box A. Dit antwoord is onjuist. Er is hier geen sprake van een situatie die leidt tot een fiscale sanctie. Er is hier geen sprake van een situatie die leidt tot een fiscale sanctie. Achterstelling van het pensioen is een van de situaties die leidt tot een fiscale sanctie. 9. A. Dit antwoord is onjuist. Er is wel degelijk overdrachtsbelasting verschuldigd naar aanleiding van deze transactie. Bij de zogenoemde 70/30 toets moet namelijk rekening worden gehouden met de werkelijke waarde van het pand. De verschuldigde overdrachtsbelasting moet worden berekend over de werkelijke waarde van het pand. Als meer dan 70% van de waarde van de activa in de bv betrekking heeft op onroerende zaken, wordt in principe overdrachtsbelasting geheven. Daarbij wordt rekening gehouden met de werkelijke waarde van het pand. In dit geval heeft 72,9% ( / x 100%) van de waarde van de activa betrekking op het pand, zodat in principe overdrachtsbelasting wordt geheven. Voor de vraag of ook daadwerkelijk overdrachtsbelasting verschuldigd is, is van belang of de verkrijger (eventueel samen met een verbonden (rechts-)persoon) meer dan 1/3 van het aandelenkapitaal in bezit krijgt. Dat is hier het geval, zodat Alux BV overdrachtsbelasting verschuldigd is. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de werkelijke waarde van het pand. NIBE-SVV,

12 10. A. Dit antwoord is juist. De scheiding tussen het vermogensrecht en het stemrecht is inderdaad het doel van een stichting administratiekantoor. De stichting administratiekantoor wordt niet de economisch, maar de juridisch eigenaar van de aandelen. De certificaathouders krijgen het economisch eigendom. De scheiding tussen het vermogensrecht en het stemrecht is wel degelijk het doel van een stichting administratiekantoor. De stichting administratiekantoor wordt niet de economisch, maar de juridisch eigenaar van de aandelen. De certificaathouders krijgen het economisch eigendom. De stichting administratiekantoor wordt niet de economisch, maar de juridisch eigenaar van de aandelen. De certificaathouders krijgen het economisch eigendom. 11. A. Dit antwoord is onjuist. Op deze wijze moet de heer Wijnands aanmerkelijkbelangheffing betalen over het verschil tussen de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs van de aandelen Lorix BV. B. Dit antwoord is juist. Als de bedrijfsfusie conform de regels wordt afgewikkeld, vindt hierbij geen belastingheffing plaats. Een fiscale eenheid tussen deze twee bv s is niet mogelijk. 12. A. Dit antwoord is juist. Dit is een eigenschap van de fiscale eenheid. Daarvan is hier geen sprake. De stelling is daarom onjuist. Door een dochtervennootschap aan een moedervennootschap uitgekeerde winst valt onder de deelnemingsvrijstelling. De stelling is daarom juist. Verkoopwinst op de aandelen van een dochtervennootschap valt onder de deelnemingsvrijstelling. De stelling is daarom juist. 13. A. Dit antwoord is juist. De afwaardering leidt bij de moeder tot een verlies van EUR ,- dat op het resultaat in mindering gebracht mag worden. De omzetting van de vordering in aandelen leidt bij de moeder tot winst, maar deze winst mag worden toegevoegd aan een opwaarderingsreserve. Deze hoeft pas bij de winst worden gevoegd voor zover de waarde van de aandelen in de dochter stijgt. Bij omzetting van een afgewaardeerde vordering in aandelen hoeft de (nominale) waarde van de vordering niet direct tot de winst te worden gerekend. Het verlies dat wordt geleden door afwaardering van een vordering valt niet onder de deelnemingsvrijstelling. NIBE-SVV,

13 14. A. Dit antwoord is juist. In het kader van de fiscale eenheid worden de winsten en verliezen van de deelnemende vennootschappen samengeteld. Rente die wordt betaald over een lening van een verbonden lichaam in verband met de verwerving van een belang in een ander verbonden lichaam is in beginsel niet aftrekbaar. Dat is echter anders als de lening, zoals hier, zakelijk is. De rente is in dit geval dus wel aftrekbaar. De winst van de fiscale eenheid is EUR ,- + EUR ,- -/- EUR ,- = EUR ,-. In het kader van de fiscale eenheid worden de winsten en verliezen van de deelnemende vennootschappen samengeteld. Rente die wordt betaald over een lening van een verbonden lichaam in verband met de verwerving van een belang in een ander verbonden lichaam is in sommige vallen wel aftrekbaar. Rente die wordt betaald over een lening van een verbonden lichaam in verband met de verwerving van een belang in een ander verbonden lichaam is in sommige vallen wel aftrekbaar. 15. A. Dit antwoord is onjuist. Bij de bepaling van de winst van Zwarthoed Holding BV wordt als gevolg van de objectvrijstelling geen rekening gehouden met het resultaat van een buitenlandse vaste inrichting. De winst van de buitenlandse dochtermaatschappij is voor Zwarthoed Holding BV in Nederland vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstelling. Daarnaast wordt bij de bepaling van de winst van Zwarthoed Holding BV als gevolg van de objectvrijstelling geen rekening gehouden met het resultaat van een buitenlandse vaste inrichting. Zowel de winst van Zwarthoed GmbH als het verlies van de vaste inrichting worden dus niet meegenomen bij de bepaling van de winst van Zwarthoed Holding BV. De winst van de buitenlandse dochtermaatschappij is voor Zwarthoed Holding BV in Nederland vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstelling. Daarnaast wordt bij de bepaling van de winst van Zwarthoed Holding BV als gevolg van de objectvrijstelling geen rekening gehouden met het resultaat van een buitenlandse vaste inrichting. Zowel de winst van Zwarthoed GmbH als het verlies van de vaste inrichting worden dus niet meegenomen bij de bepaling van de winst van Zwarthoed Holding BV. 16. A. Dit antwoord is onjuist. Bij de berekening van de goodwill wordt wel degelijk gebruikgemaakt van een vermenigvuldigingsfactor. Bij de berekening van de goodwill wordt wel degelijk rekening gehouden met het gewenste rendement op het geïnvesteerd vermogen. Van beide factoren wordt gebruikgemaakt bij de berekening van de goodwill. 17. A. Dit antwoord is onjuist. Er moet bij deze transactie wel degelijk belasting worden betaald. De vraag is welke. Er is geen sprake van goodwill, stille reserves of fiscale reserves. Er is dus geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Als er bij een activa/passiva-transactie een onroerende zaak wordt overgedragen, is overdrachtsbelasting verschuldigd door de overnemer. NIBE-SVV,

14 18. A. Dit antwoord is onjuist. Verkoopwinst op aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling en is dus niet belast met vennootschapsbelasting. Emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder staat gelijk aan vervreemding van het aanmerkelijk belang. De heer Heumen moet dus belasting betalen over het (fictief bepaalde) vervreemdingsvoordeel. B. Dit antwoord is juist. Verkoopwinst op aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling en is dus niet belast met vennootschapsbelasting. Emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder staat gelijk aan vervreemding van het aanmerkelijk belang. De heer Heumen moet dus belasting betalen over het (fictief bepaalde) vervreemdingsvoordeel. Emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder staat gelijk aan vervreemding van het aanmerkelijk belang. De heer Heumen moet dus belasting betalen over het (fictief bepaalde) vervreemdingsvoordeel. NIBE-SVV,

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8 Inkomstenbelasting winst 8 programma Bijzonderheden overdracht onderneming Van eenmanszaak naar vof voorbehoud stille reserves buitenvennootschappelijk vermogen afrekenen buiten de boeken om ingroeiregeling

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2015 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Bedrijfsovername in de praktijk

Bedrijfsovername in de praktijk Bedrijfsovername in de praktijk Rob J. Verbrugge 15 september 2016 Belastingen Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Overdrachtsbelasting Loonbelasting Schenkbelasting (bedrijfsopvolgingsfaciliteit)

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer.

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer. Tentamen IW2 12 januari 2010 Opgave 1 ( 35 punten) Saar van Beumingen (in 2009 58 jaar) heeft een eenmanszaak. Ze geeft, vanuit twee panden gelegen te Meppel en Zwolle, adviezen aan allerlei basisscholen

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21 Voorwoord / 11 Afkortingenlijst / 13 1 Inleiding / 15 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.2 2.4 2.4.1 Ondernemen in een bv / 17 Inleiding / 17 Waarom een bv? / 17 Aansprakelijkheid en risico

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010 Examen Accountancypraktijk voor gevorderden => Beschikbare tijd: 3 uur => Gebruik van een rekenmachine is toegestaan, gebruik van de syllabus of andere literatuur is niet toegestaan => Specificeer de uitwerkingen

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Variant 1a: Variant 1b: HOLDINGSTRUCTUREN. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015. Holdingstructuren 1. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015

Variant 1a: Variant 1b: HOLDINGSTRUCTUREN. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015. Holdingstructuren 1. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015 HOLDINGSTRUCTUREN RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015 Mr. E.A. (Eric) van Uunen RB Variant 1a: materiële onderneming vastgoed gespaard geld oudedagsvoorzieningen Holdingstructuren 2 Variant 1b: vastgoed

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Belastingrecht 2 Week 2

Collegeaantekeningen Belastingrecht 2 Week 2 Collegeaantekeningen Belastingrecht 2 Week 2 2017-2018 Belastingrecht 2 - HC 3 13 september 2017 Deelnemingsvrijstelling (art. 13 Wet VPB) BV M (moedermaatschappij) heeft 100% aandelen in BV D (dochtermaatschappij).

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 4

Vennootschapsbelasting -- Deel 4 100% 2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Hoe bij afgewaardeerde vorderingen? Verliesverrekening binnen de fiscale eenheid. Voorvoegingsverliezen.

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN Versie PV2017/3.1 Juridische aspecten van personenvennootschappen Dit document behandelt in kort bestek de juridische aspecten van personenvennootschappen. Een personenvennootschap

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Financiële planningsmogelijkheden met aanmerkelijk belang bij emi- en remigratie Maurice de Clercq Inleiding - Aanmerkelijk belangheffing - 25% bij dividend, inkoop

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Fiscale Advisering proefexamen / zitting middag

Fiscale Advisering proefexamen / zitting middag OPGAVE 1 Klazine Jansen (35) en volledig gezond startte 8 jaar geleden haar veganistisch restaurant Het enige alternatief in de vorm van een eenmanszaak. Het restaurant is gehuisvest in een oud tolhuis,

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 4 Programma voor vandaag Fiscale eenheid 1 van 4 Fiscale eenheid 2 van 4 Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Kern De leden van de fiscale eenheid worden niet langer individueel in de Vpb betrokken maar éénmaal

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

H R o - Inko m stenbelasting - Aan m erkelijk belang -- D eel 1

H R o - Inko m stenbelasting - Aan m erkelijk belang -- D eel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave Fiscale jaarrekening Maandag 27 juni 2016 9.00-11.30 uur Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE IB-ONDERNEMER NIBE-SVV, 2014 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3 Programma voor vandaag Verliesverrekening (art. 20) Handel in verlies BV s (art. 20a) Coöperatieregeling (art. 9-1-g en 9-2) Deelnemingsvrijstelling (art. 13) Liquidatieverlies Winstdrainage (artt. 10a,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten 21 september 2015 Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2015 is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit plan bevat helaas niet de eerder door velen gehoopte radicale aanpassing van

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER NIBE-SVV, 2015 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1)

Nadere informatie

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst IB winst Uitwerkingen Jaarwinst pnt Eind vermogen voor verkoop 194.558 Correctie ivm toepassing HIR 22.500 2 alles of niets minder afschrijving 3.713 2 bij correctie commerciele fiscale afschrijving 18.787

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Kalenderjaar 2012 of boekjaar eindigend in 2012 Datum van uitreiking: Uiterste datum van indiening: 30 juni 2013 Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd

Nadere informatie

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid * 8.2 Ten behoeve van de heffing van de vennootschapsbelasting kan een moedermaatschappij met haar dochtermaatschappij(en) waarin zij een belang heeft van ten minste 95% op verzoek worden samengevoegd

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Auteur: Mr. E. Alink[1] Elders in deze uitgave wordt aandacht besteed aan de Flex-bv. Invoering van dat wetsvoorstel kan

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor.

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor. Uitwerking tentamenopgave 1 (totaal 50 ptn) Opgave a; relevante fiscale aspecten voor 2007 (5 ptn) Voor 2007 zijn in principe alleen de beide leningen relevant. Voor wat betreft de betaalde optiepremie

Nadere informatie

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak vs Besloten Vennootschap (B.V.) Iedere ondernemer heeft zichzelf wel eens

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Bart van der Vorm HetRegister

Bart van der Vorm HetRegister Moeder-dochterfusie en zusterfusie: mooie middelen bij een herstructurering Bart van der Vorm Mr. B.L. van der Vorm FB is belastingadviseur bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. De civielrechtelijke

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016

Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Advieswijzer: Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016 Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen.

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf

Echtscheiding en uw bedrijf Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Huizen, april 2014 1 Introductie Wanneer u als ondernemer gaat scheiden,

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper 13.05.16 Echtscheiding en uw bedrijf 2016 De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper In dit whitepaper: Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage.

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. 1 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap; een naamloze vennootschap

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19968 Herziening van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting Nr. 4 BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING Bijlage 1: Een vergelijking

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap;

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten)

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Opgave 1 (Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Jaap de Vries heeft twee jaar geleden (2007) in het dorpje Leuvenheim samen met zijn oud studiegenoot Piet van Buren een Accountantskantoor opgezet.

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

SPO. Jaarrekening 2015

SPO. Jaarrekening 2015 SPO Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave 1. Inhoud 1.Jaarverslag... 3 1. Oprichting... 3 2. Samenwerking Proper Stok... 3 3. Personeel... 3 4. Fiscale positie... 3 2.Jaarrekening... 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

SPO B.V. Jaarrekening 2016

SPO B.V. Jaarrekening 2016 SPO B.V. Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Jaarverslag 1 2. Jaarrekening Balans 2 Winst- en verliesrekening 4 Toelichting op de jaarrekening 5 Ondertekening 10 3. Overige gegevens 11 1. Jaarverslag

Nadere informatie

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscale tips voor het verkoopproces Mr Roelof Oldenziel Accountants + Adviesgroep Los Spacelab 12 3824 MR AMERSFOORT Tel. 033-460 38 38 www.los.nl Wat is

Nadere informatie

Belastingrecht Examennummer: 61361 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur

Belastingrecht Examennummer: 61361 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Belastingrecht Examennummer: 61361 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten) - 4

Nadere informatie

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Vennootschapsbelasting (IS). 1. Algemeen. Vennootschappen. De vennootschapsbelasting (Impuesto sobre

Nadere informatie

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon: Fax: Naam: Adres:

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon:   Fax: Naam: Adres: Algemene gegevens 1a Zijn de naam, het adres of het Crib-nummer op pagina 1 niet of niet juist vermeld? Vermeld de juiste gegevens hiernaast. 1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk

Nadere informatie

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling.

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART 2015 11.00-13.30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets Frank Smets 1 Ondernemingsvormen. Eenmanszaak Vennootschap onder firma -Vof- persoonlijk aansprakelijk schulden Maatschap persoonlijk aansprakelijk voor gelijke delen Commanditaire vennootschap - CV beherende

Nadere informatie

Het omzetten van een bedrijf naar een BV

Het omzetten van een bedrijf naar een BV Het omzetten van een bedrijf naar een BV DELS, donderdag 19 november 2009 DDJ Accountants & Adviseurs E.A.M. (Eric) Geurts Inhoud Inleiding Kenmerken B.V. Soorten B.V.'s Voor- en nadelen B.V. Specifieke

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie