NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

2 1. In 2014 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. wel GEEN. B. NIET wel. C. NIET GEEN. 2. De heer Dekkers wil eventueel zijn eenmanszaak in een bv omzetten. Bij de afweging tussen de eenmanszaak en de bv moet de heer Dekkers... (1)... rekening houden met de continuïteit van de onderneming en... (2)... met een verschil in kredietmogelijkheden. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. wel wel. B. wel NIET. C. GEEN NIET. 3. Wat is JUIST met betrekking tot geruisloze inbreng van een eenmanszaak in een bv? A. Bij geruisloze inbreng kunnen de verkregen aandelen in box 3 vallen. B. Bij geruisloze inbreng moet de balans commercieel worden geherwaardeerd. C. Door te kiezen voor een geruisloze inbreng kan een eventueel liquiditeitsnadeel worden voorkomen. 4. Sandra Muller en Agnes Bolt richten samen de vof Kleinkunst op. Agnes Bolt brengt arbeid in en Sandra Muller brengt haar bestaande onderneming in. Bij welke manier van inbrengen van haar onderneming in de vof Kleinkunst zal Sandra Muller direct moeten afrekenen met de Belastingdienst? A. Bij inbreng tegen een genotsrecht. B. Bij inbreng tegen boekwaarde met voorbehoud van stille reserves en goodwill. C. Bij inbreng tegen boekwaarde met gedeeltelijke vergoeding buiten de boeken om. NIBE-SVV,

3 5. Vader en zoon Peters hebben samen de vennootschap onder firma Itrex. Volgens de samenwerkingsovereenkomst is vader gerechtigd tot 45% en zoon tot 55% van de winst. Besloten wordt om de vof geruisloos in te brengen in één bv. De slotbalans van de vof Itrex ziet er als volgt uit: Balans per 31 december 2014 (in EUR) Onroerende zaak , Kapitaal vader Peters , Voorraden , Kapitaal zoon Peters , Totaal , Totaal , Hoe groot zal het percentage in het aandelenkapitaal van vader in de BV zijn en hoe groot zal het percentage in de winst van vader in de BV zijn? Aandelenkapitaal Winstpercentage A. 70% 70%. C. 45% 70%. D. 45% 45%. 6. De heer Van Zoelen heeft 100% van de aandelen NMU Advocatuur BV. Deze bv houdt zich bezig met letselschade-advocatuur. De heer Van Zoelen heeft twee zoons, die beide als directeur werkzaam zijn bij de bv. Zoon Hans heeft een koopoptie op 4% van de aandelen NMU Advocatuur BV. Zoon Tom heeft een lening van EUR , tegen 3% rente verstrekt aan NMU Advocatuur BV. Op wie zijn de regels van het aanmerkelijk belang van toepassing met betrekking tot NMU Advocatuur BV? A. Alleen op de heer Van Zoelen. B. Alleen op de heer Van Zoelen en zijn zoon Hans. D. Zowel op de heer Van Zoelen als op zijn zonen Hans en Tom. 7. Mevrouw Manuhutu brengt haar onderneming op 1 januari 2014 in een bv in. Op advies van haar adviseur brengt zij de tot haar onderneming behorende onroerende zaak NIET in de bv in, maar gaat zij deze verhuren aan de bv. Zij vraagt hiervoor een jaarhuur van EUR ,. Een zakelijke huur zou EUR , hebben bedragen. Welk bedrag zal bij mevrouw Manuhutu over 2014 worden belast voor de inkomstenbelasting, en onder welke categorie valt dit? A. EUR , als resultaat uit overige werkzaamheden. B. EUR , als reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang. C. EUR , als resultaat uit overige werkzaamheden. NIBE-SVV,

4 8. De heer Trenning bezit 85% van de aandelen Transport BV. Deze bv is gevestigd in Gouda (Nederland). De overige 15% is in bezit van zijn echtgenote mevrouw Trenning. Verder bezit de heer Trenning 100% van de aandelen Natura NV. Deze nv is opgericht naar Antilliaans recht en eveneens gevestigd in Gouda (Nederland). In welke van de onderstaande gevallen treedt er een sanctie op met betrekking tot het pensioen? A. De heer Trenning krijgt door Transport BV een pensioen toegekend. Als verzekeraar zal Natura NV optreden. B. Mevrouw Trenning krijgt door Transport BV een pensioen toegekend. C. De heer Trenning krijgt door Transport BV een pensioen toegekend. Tot zekerheid van een financiering door de bank wordt het pensioen achtergesteld. 9. Gegeven is de balans van Property BV. Balans per 31 december 2014 (in EUR) Onroerende zaak , Aandelenkapitaal , Bank , Winstreserves , Schulden , Totaal , Totaal , De waarde van de onroerende zaak in het economisch verkeer bedraagt EUR ,. De aandelen Property BV zijn voor 100% in bezit van Gevelconstructie BV. Op 31 december 2014 verkoopt Gevelconstructie BV de aandelen Property BV aan Alux BV voor EUR ,. Over welk bedrag zal Alux BV met betrekking tot deze transactie overdrachtsbelasting moeten betalen? A. EUR ,. B. EUR ,. C. EUR ,. 10. De heer Halo verkoopt zijn aandelen van Halo Uitzendbureau BV aan zijn zoon. Zijn zoon blijft de verkoopprijs schuldig. De aandelen Halo Uitzendbureau BV worden gecertificeerd en ondergebracht bij de Stichting Administratiekantoor Halo Uitzendbureau. Zowel vader als zoon neemt plaats in het stichtingsbestuur. Hieronder volgen twee beweringen met betrekking tot deze situatie. I. De Stichting Administratiekantoor Halo Uitzendbureau brengt een scheiding aan tussen het vermogensrecht en het stemrecht. II. De Stichting Administratiekantoor Halo Uitzendbureau is economisch eigenaar van de aandelen. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. NIBE-SVV,

5 11. De heer Wijnands is in bezit van 100% van de aandelen Lorix BV en Florentix BV. In beide besloten vennootschappen zitten goed renderende schoonmaakbedrijven met een behoorlijke goodwill. Op welke wijze kan de heer Wijnands een holdingstructuur aanbrengen zonder hierover belasting te hoeven betalen? A. De heer Wijnands verkoopt de aandelen Lorix BV aan Florentix BV en vervolgens vormen Lorix BV en Florentix BV een fiscale eenheid. B. Lorix BV en Florentix BV gaan een bedrijfsfusie aan. C. Lorix BV en Florentix BV gaan een fiscale eenheid aan. 12. Mevrouw Aken 100% Aken Holding BV 100% Aken BV Gegeven is bovenstaande structuur. In 2013 heeft Aken Holding BV de aandelen Aken BV gekocht voor EUR ,. Voor de financiering heeft Aken Holding BV een 5,5% lening van EUR , afgesloten bij Zug Bank NV. Aken BV maakt in 2014 een winst van EUR ,. Deze winst wordt direct uitgekeerd aan Aken Holding BV. Wat is ONJUIST met betrekking tot deze situatie? A. De rentelasten van Aken Holding BV kunnen verrekend worden met de winsten van Aken BV. B. De uitkering van de winst van Aken BV aan Aken Holding kan gedaan worden zonder belastingheffing. C. De aandelen Aken BV kunnen verkocht worden zonder directe belastingheffing. NIBE-SVV,

6 13. Eco BV heeft een 100% deelneming in Eco Environment BV. Begin 2012 heeft Eco BV een lening van EUR , verstrekt aan Eco Environment BV. In 2013 besluit Eco BV de lening af te waarderen naar EUR ,. Eind 2014 zet Eco BV de afgewaardeerde vordering om in aandelenkapitaal. Op dat moment is als gevolg van de slechte resultaten bij Eco Environment BV de vordering waardeloos. De winst van Eco BV bedraagt in 2013 EUR , en in 2014 EUR 5.000,. Hierbij is nog GEEN rekening gehouden met de lening. Hoeveel bedraagt de uiteindelijke winst van Eco BV in de jaren 2013 en 2014? A. -/- EUR , EUR 5.000,. B. -/- EUR , EUR ,. C. EUR , EUR 5.000,. 14. Hype Inc. Beursgenoteerd 100% 100% Gekoma BV Molka BV 45% 50% SMS BV Gegeven is bovenstaande structuur. Het concern is beursgenoteerd en heeft GEEN aanmerkelijkbelanghouders. Op 1 januari 2014 richten Gekoma BV en Molka BV samen Market BV op. Market BV koopt 45% van de aandelen SMS BV van Gekoma BV voor EUR , en 50% van de aandelen SMS BV van Molka BV voor EUR ,. Market BV blijft de koopsommen schuldig tegen 6% rente. Deze transactie is zakelijk. Vervolgens wil Market BV met SMS BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen met ingang van 1 januari De winst over 2014 voor Market BV bedraagt EUR ,. Hierbij is nog GEEN rekening gehouden met de rentebetalingen. De winst over 2014 voor SMS BV bedraagt EUR ,. Wat is het fiscale eenheidsresultaat over 2014? A. EUR ,. B. EUR ,. C. EUR ,. NIBE-SVV,

7 15. Zwarthoed Holding BV heeft een buitenlandse dochtermaatschappij genaamd Zwarthoed GmbH. Tevens heeft Zwarthoed Holding BV een vaste inrichting in de V.S. De resultaten in 2014 zijn als volgt: Zwarthoed Holding BV winst EUR , Vaste inrichting in de V.S. van Zwarthoed Holding BV verlies EUR , Zwarthoed GmbH winst EUR , Bij het resultaat van Zwarthoed Holding BV is GEEN rekening gehouden met de resultaten van de vaste inrichting in de V.S. en Zwarthoed GmbH. Wat is de uiteindelijke winst van Zwarthoed Holding BV in 2014? A. -/- EUR ,. B. EUR 5.000,. C. EUR ,. 16. Gegeven is de balans van ondernemer Wientjes. Balans per 1 januari (in EUR) Activa , Eigen vermogen , Schulden , Totaal , Totaal , Gegeven zijn de volgende factoren: 1. Gewenst rendement op geïnvesteerd vermogen. 2. Vermenigvuldigingsfactor. Welke van de bovenstaande factoren zijn van belang bij de bepaling van de goodwill van de onderneming van ondernemer Wientjes? A. Alleen 1. B. Alleen 2. C. 1 en Gegeven is de balans van Zorg BV per 31 december 2014 (in EUR). Onroerende zaak , Aandelenkapitaal , Bank , Schulden , Totaal , Totaal , Zorg BV houdt zich bezig met thuiszorgactiviteiten voor senioren. Maatschappelijk Werk BV wil door middel van een activa-passiva transactie alle ondernemingsactiviteiten van Zorg BV overnemen. In de onroerende zaak bevinden zich GEEN stille reserves. Ook heeft Zorg BV GEEN goodwill of fiscale reserves. Wat is JUIST met betrekking tot deze transactie? A. Er hoeft GEEN belasting te worden betaald. B. Zorg BV moet vennootschapsbelasting betalen. C. Maatschappelijk Werk BV moet overdrachtsbelasting betalen. NIBE-SVV,

8 18. De heer Heumen is 100% aandeelhouder van Heumen Holding BV. De balans van Heumen Holding BV ziet er als volgt uit: Balans per 1 januari 2014 (in EUR) Deelneming Heumen BV , Aandelenkapitaal , Effecten , Winstreserves , Totaal , Totaal , Begin 2014 besluit Heumen Holding BV de aandelen Heumen BV te verkopen voor EUR ,. De heer Heumen wil gaan rentenieren en gaat daarom met ingang van september 2014 verhuizen naar Marbella (Spanje). De verkoop van de aandelen is bij Heumen Holding BV... (1)... belast voor de vennootschapsbelasting en er is in deze situatie... (2)... sprake van inkomen uit aanmerkelijk belang voor de heer Heumen. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. wel GEEN. B. NIET wel. C. NIET GEEN. NIBE-SVV,

9 Antwoorden Bankieren en Fiscaliteit 1. C 2. B 3. C 4. C 5. A 6. B 7. C 8. C 9. C 10. A 11. B 12. A 13. A 14. A 15. C 16. C 17. C 18. B U dient 13 van de 18 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV,

10 FEEDBACK 1. A. Dit antwoord is onjuist. Als zij wil doteren aan de oudedagsreserve, moet mevrouw Klappers wel degelijk aan het urencriterium voldoen. Om gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenaftrek, moet mevrouw Klappers wel degelijk aan het urencriterium voldoen. Voor beide ondernemersfaciliteiten moet aan het urencriterium worden voldaan. 2. A. Dit antwoord is onjuist. In het algemeen is er geen verschil in kredietmogelijkheden tussen een eenmanszaak en een bv. B. Dit antwoord is juist. In het algemeen is er geen verschil in kredietmogelijkheden tussen een eenmanszaak en een bv. Er is inderdaad een verschil tussen de eenmanszaak en de bv wat betreft continuïteit van de onderneming na overlijden. De eenmanszaak wordt gestaakt, terwijl de bv blijft bestaan. Er is inderdaad een verschil tussen de eenmanszaak en de bv wat betreft continuïteit van de onderneming na overlijden. De eenmanszaak wordt gestaakt, terwijl de bv blijft bestaan. 3. A. Dit antwoord is onjuist. Bij geruisloze inbreng behoren de aandelen automatisch tot een aanmerkelijk belang, waardoor ze in box 2 zullen vallen. Er moet juist worden uitgegaan van de fiscale boekwaarde van de onderneming. Bij geruisloze inbreng hoeft niet te worden afgerekend over de meerwaarden in de onderneming. Hierdoor kan een liquiditeitsnadeel worden voorkomen. 4. A. Dit antwoord is onjuist. Er vindt hier geen staking van de onderneming plaats, dus hoeft er niet te worden afgerekend. Er vindt hier geen staking van de onderneming plaats, dus hoeft er niet te worden afgerekend. De onderneming wordt gedeeltelijk gestaakt. Er moet worden afgerekend over een gedeelte van de stille reserves en de goodwill. 5. A. Dit antwoord is juist. Bij geruisloze inbreng moet de relatieve gerechtigdheid in het aandelenkapitaal de kapitaalsverhoudingen weerspiegelen die in de maatschap, vof of cv bestonden. De relatieve gerechtigdheid in de aandelen bepaalt vervolgens het aandeel in de winst. Bij geruisloze inbreng wordt de gerechtigdheid in het aandelenkapitaal van de bv niet bepaald door de winstgerechtigdheid die in de maatschap, vof of cv bestond. Bij geruisloze inbreng wordt de gerechtigdheid in het aandelenkapitaal en in de winst van de bv niet bepaald door de winstgerechtigdheid die in de maatschap, vof of cv bestond. NIBE-SVV,

11 6. A. Dit antwoord is onjuist. De heer Van Zoelen is niet de enige met een aanmerkelijk belang. B. Dit antwoord is juist. De heer Van Zoelen heeft een aanmerkelijk belang omdat hij meer dan 5% van de aandelen heeft. Zijn zoon Hans heeft een aanmerkelijk belang omdat hij een koopoptie heeft op aandelen in de bv en zijn vader in de bv een aanmerkelijk belang heeft. Het hebben van een vordering op een bv leidt niet tot een aanmerkelijk belang. Wel kan sprake zijn van terbeschikkingstelling. 7. A. Dit antwoord is onjuist. Als een aandeelhouder handelt met zijn bv, moeten er fiscaal gezien zakelijke prijzen worden gerekend. Dit betekent in dit geval dat de huur fiscaal gezien op EUR ,- wordt gesteld. Het ter beschikking stellen van vermogen aan de eigen bv valt niet onder de aanmerkelijkbelangheffing. Als een aandeelhouder handelt met zijn bv, moeten er fiscaal gezien zakelijke prijzen worden gerekend. Dit betekent in dit geval dat de huur fiscaal gezien op EUR ,- wordt gesteld. Het ter beschikking stellen van vermogen aan de eigen bv wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box A. Dit antwoord is onjuist. Er is hier geen sprake van een situatie die leidt tot een fiscale sanctie. Er is hier geen sprake van een situatie die leidt tot een fiscale sanctie. Achterstelling van het pensioen is een van de situaties die leidt tot een fiscale sanctie. 9. A. Dit antwoord is onjuist. Er is wel degelijk overdrachtsbelasting verschuldigd naar aanleiding van deze transactie. Bij de zogenoemde 70/30 toets moet namelijk rekening worden gehouden met de werkelijke waarde van het pand. De verschuldigde overdrachtsbelasting moet worden berekend over de werkelijke waarde van het pand. Als meer dan 70% van de waarde van de activa in de bv betrekking heeft op onroerende zaken, wordt in principe overdrachtsbelasting geheven. Daarbij wordt rekening gehouden met de werkelijke waarde van het pand. In dit geval heeft 72,9% ( / x 100%) van de waarde van de activa betrekking op het pand, zodat in principe overdrachtsbelasting wordt geheven. Voor de vraag of ook daadwerkelijk overdrachtsbelasting verschuldigd is, is van belang of de verkrijger (eventueel samen met een verbonden (rechts-)persoon) meer dan 1/3 van het aandelenkapitaal in bezit krijgt. Dat is hier het geval, zodat Alux BV overdrachtsbelasting verschuldigd is. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de werkelijke waarde van het pand. NIBE-SVV,

12 10. A. Dit antwoord is juist. De scheiding tussen het vermogensrecht en het stemrecht is inderdaad het doel van een stichting administratiekantoor. De stichting administratiekantoor wordt niet de economisch, maar de juridisch eigenaar van de aandelen. De certificaathouders krijgen het economisch eigendom. De scheiding tussen het vermogensrecht en het stemrecht is wel degelijk het doel van een stichting administratiekantoor. De stichting administratiekantoor wordt niet de economisch, maar de juridisch eigenaar van de aandelen. De certificaathouders krijgen het economisch eigendom. De stichting administratiekantoor wordt niet de economisch, maar de juridisch eigenaar van de aandelen. De certificaathouders krijgen het economisch eigendom. 11. A. Dit antwoord is onjuist. Op deze wijze moet de heer Wijnands aanmerkelijkbelangheffing betalen over het verschil tussen de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs van de aandelen Lorix BV. B. Dit antwoord is juist. Als de bedrijfsfusie conform de regels wordt afgewikkeld, vindt hierbij geen belastingheffing plaats. Een fiscale eenheid tussen deze twee bv s is niet mogelijk. 12. A. Dit antwoord is juist. Dit is een eigenschap van de fiscale eenheid. Daarvan is hier geen sprake. De stelling is daarom onjuist. Door een dochtervennootschap aan een moedervennootschap uitgekeerde winst valt onder de deelnemingsvrijstelling. De stelling is daarom juist. Verkoopwinst op de aandelen van een dochtervennootschap valt onder de deelnemingsvrijstelling. De stelling is daarom juist. 13. A. Dit antwoord is juist. De afwaardering leidt bij de moeder tot een verlies van EUR ,- dat op het resultaat in mindering gebracht mag worden. De omzetting van de vordering in aandelen leidt bij de moeder tot winst, maar deze winst mag worden toegevoegd aan een opwaarderingsreserve. Deze hoeft pas bij de winst worden gevoegd voor zover de waarde van de aandelen in de dochter stijgt. Bij omzetting van een afgewaardeerde vordering in aandelen hoeft de (nominale) waarde van de vordering niet direct tot de winst te worden gerekend. Het verlies dat wordt geleden door afwaardering van een vordering valt niet onder de deelnemingsvrijstelling. NIBE-SVV,

13 14. A. Dit antwoord is juist. In het kader van de fiscale eenheid worden de winsten en verliezen van de deelnemende vennootschappen samengeteld. Rente die wordt betaald over een lening van een verbonden lichaam in verband met de verwerving van een belang in een ander verbonden lichaam is in beginsel niet aftrekbaar. Dat is echter anders als de lening, zoals hier, zakelijk is. De rente is in dit geval dus wel aftrekbaar. De winst van de fiscale eenheid is EUR ,- + EUR ,- -/- EUR ,- = EUR ,-. In het kader van de fiscale eenheid worden de winsten en verliezen van de deelnemende vennootschappen samengeteld. Rente die wordt betaald over een lening van een verbonden lichaam in verband met de verwerving van een belang in een ander verbonden lichaam is in sommige vallen wel aftrekbaar. Rente die wordt betaald over een lening van een verbonden lichaam in verband met de verwerving van een belang in een ander verbonden lichaam is in sommige vallen wel aftrekbaar. 15. A. Dit antwoord is onjuist. Bij de bepaling van de winst van Zwarthoed Holding BV wordt als gevolg van de objectvrijstelling geen rekening gehouden met het resultaat van een buitenlandse vaste inrichting. De winst van de buitenlandse dochtermaatschappij is voor Zwarthoed Holding BV in Nederland vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstelling. Daarnaast wordt bij de bepaling van de winst van Zwarthoed Holding BV als gevolg van de objectvrijstelling geen rekening gehouden met het resultaat van een buitenlandse vaste inrichting. Zowel de winst van Zwarthoed GmbH als het verlies van de vaste inrichting worden dus niet meegenomen bij de bepaling van de winst van Zwarthoed Holding BV. De winst van de buitenlandse dochtermaatschappij is voor Zwarthoed Holding BV in Nederland vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstelling. Daarnaast wordt bij de bepaling van de winst van Zwarthoed Holding BV als gevolg van de objectvrijstelling geen rekening gehouden met het resultaat van een buitenlandse vaste inrichting. Zowel de winst van Zwarthoed GmbH als het verlies van de vaste inrichting worden dus niet meegenomen bij de bepaling van de winst van Zwarthoed Holding BV. 16. A. Dit antwoord is onjuist. Bij de berekening van de goodwill wordt wel degelijk gebruikgemaakt van een vermenigvuldigingsfactor. Bij de berekening van de goodwill wordt wel degelijk rekening gehouden met het gewenste rendement op het geïnvesteerd vermogen. Van beide factoren wordt gebruikgemaakt bij de berekening van de goodwill. 17. A. Dit antwoord is onjuist. Er moet bij deze transactie wel degelijk belasting worden betaald. De vraag is welke. Er is geen sprake van goodwill, stille reserves of fiscale reserves. Er is dus geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Als er bij een activa/passiva-transactie een onroerende zaak wordt overgedragen, is overdrachtsbelasting verschuldigd door de overnemer. NIBE-SVV,

14 18. A. Dit antwoord is onjuist. Verkoopwinst op aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling en is dus niet belast met vennootschapsbelasting. Emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder staat gelijk aan vervreemding van het aanmerkelijk belang. De heer Heumen moet dus belasting betalen over het (fictief bepaalde) vervreemdingsvoordeel. B. Dit antwoord is juist. Verkoopwinst op aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling en is dus niet belast met vennootschapsbelasting. Emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder staat gelijk aan vervreemding van het aanmerkelijk belang. De heer Heumen moet dus belasting betalen over het (fictief bepaalde) vervreemdingsvoordeel. Emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder staat gelijk aan vervreemding van het aanmerkelijk belang. De heer Heumen moet dus belasting betalen over het (fictief bepaalde) vervreemdingsvoordeel. NIBE-SVV,

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak vs Besloten Vennootschap (B.V.) Iedere ondernemer heeft zichzelf wel eens

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER NIBE-SVV, 2015 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1)

Nadere informatie

Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] )

Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] ) Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] ) Voor veel ondernemers vertegenwoordigt het bedrijfspand een substantieel deel van het vermogen. Voor de financieel planner is het dan

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 INHOUD Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 DE WAARDERING VAN HET FAMILIEBEDRIJF Waardebepalende factoren 4 Twee waarderingsmethodes

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

DGA Memorandum 2015 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2015 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2015 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Belasting heeft twee doelen 1. Een budgettaire functie: het dekken van overheidsuitgaven 2. Instrumentele functie. Belasting wordt gebruikt als een soort middel om een bepaald

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Van eenmanszaak naar bv-structuur pas op voor de over 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Fiscaal PE-artikel met bedrijfsopvolger: drachtsbelasting! Punten FFP: zie PER Michiel Opgenoort

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid.

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M, Staatscourant 2010, 20684 De staatssecretaris

Nadere informatie

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten 1 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, De staatssecretaris

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 19 juni 2009. t.b.v. de correctoren bij correctie van de examenuitwerkingen.

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 19 juni 2009. t.b.v. de correctoren bij correctie van de examenuitwerkingen. Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 19 juni 2009 t.b.v. de correctoren bij correctie van de examenuitwerkingen. Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter:

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter: Fiscaal recht Vennootschapsbelasting Wet op de Vennootschapsbelasting belasting geheven over lichamen. Box 1 Inkomsten uit werk en woning (eenmanszaak) Box 2 Aandelenkapitaal in organisatie >5% (aanmerkelijk

Nadere informatie

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art. 4.12

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking De flexibele BV Versie: 13 mei 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 december 2012

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 december 2012 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 december 2012 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem

Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Fiscale aspecten investeren in coöperaties Energie van Hollandsche bodem Energiebelasting Algemeen Energiebelasting is in beginsel verschuldigd over de levering van elektriciteit over een aansluiting aan

Nadere informatie