Gefeliciteerd! Van harte gefeliciteerd met uw ebook Global Sun Invest Turkije

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gefeliciteerd! Van harte gefeliciteerd met uw ebook Global Sun Invest Turkije"

Transcriptie

1

2

3 Gefeliciteerd! Van harte gefeliciteerd met uw ebook Global Sun Invest Turkije Wat hierna volgt is een grondige uiteenzetting over een innovatief, jong, ondernemend, professioneel, analytisch, voorzichtig en bezonnen, goed geïnformeerd bedrijf, met eigen mensen en netwerk op locatie Missie Kansen herkennen in opkomende economieën, om kansen te creëren voor de behoedzame belegger op zoek naar meer rendement. Beschrijving De grote schuldenlast van een aantal Euro landen is een bedreiging voor onze opgebouwde welvaart. Onze economische groei is nog te klein en zeer broos. Dicht bij huis investeren is dus ook niet zonder risico, terwijl de opbrengsten eerder klein blijven. Investeren in een opkomende economie is dan een aantrekkelijk alternatief. In een tijd van dagelijks groter wordende belastingdruk, is de vertwijfeling voor de investeerder navenant. Global Sun Invest heeft het perfecte antwoord voor U! Veel leesplezier! Vriendelijk gegroet, Global Sun Invest Oktober 2012

4 Disclaimer Let op: dit ebook mag vrij verspreid of verkocht worden, zolang de inhoud niet wordt gewijzigd of de naam van de schrijver wordt overschreven. Het is aangeraden dit ebook integraal uit te printen om de informatie optimaal te kunnen benutten. (de web-links die U op verschillende pagina s aantreft, kan U aanklikken in het ebook document). Deze digitale versie is alléén bedoeld ten informatieve titel. Hoewel elke poging is ondernomen om de inhoud ervan te controleren, zijn noch de auteur, noch de uitgever, noch de marketeer verantwoordelijk voor fouten of weglatingen. Dit document is te goeder trouw geschreven en elke kleinering van mensen of organisaties is onbedoeld. De auteur, ontwerper en/of marketeer hebben niet de intentie invloed uit te oefenen op de reputatie van personen, instellingen of ondernemingen. De handelsmerken, screenshots, weblinks, producten en diensten opgenomen in dit ebook, zijn auteursrechterlijk beschermd door hun respectievelijke eigenaars. Deze uitgave is verspreid met dien verstande dat wij niet betrokken zijn bij het verschaffen van technisch, juridisch, medisch, boekhoudkundig, politiek, of enig ander professioneel advies en geven derhalve geen enkele vorm van garantie over de juistheid van de verstrekte informatie. In géén geval zal de auteur en/of marketeer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor welke vorm ook van directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade, of ander verlies of schade, voortvloeiend uit het gebruik door derden van informatie in dit document, ongeacht of deze al dan niet bij voorbaat werden ingelicht over de mogelijkheid tot schade. Dank voor uw aandacht. Global Sun Invest

5 Inhoud 1. Introductie : sparen 2. Investeringsklimaat : actualiteit 3. Vastgoed : trends in binnenland & buitenland 4. Turkije : een China in de achtertuin 5. Kusadasi : onder de mooiste hemel, de mooiste plek Bodrum : land van het eeuwige blauw 7. Global Sun Invest : waar investering & paradijs één worden 8. Return On Investment 9. Koopproces 10. Fiscaliteit 11. Info & Contacts Release

6 1. Introductie : SPAREN Sparen is van alle tijden en alle rassen. Net als het eigen is aan de gemiddelde aardbewoner om aktiviteiten aan de dag te leggen met vergoeding als gevolg, is het des mensen van een deeltje hiervan opzij te leggen. Als drijfveer hiertoe kan men duizend en één reden bedenken, gaande van angst voor morgen ten tijde van de spelonk, tot de drang naar een beter leven in de moderne tijden. Al even evident is het dat men op een gegeven moment over een opgespaard bedrag beschikt en dat men zich gaat afvragen wat met dit kapitaal kan worden gedaan. En toen werd het duidelijk dat men met spaargeld 2 kanten uit kan: enerzijds opdoen (of uitgeven ), en anderzijds het op zijn beurt laten renderen (of opbrengen ), door te beleggen. En toen kwamen de banken en zoveel andere mogelijkheden, naargelang de tijd en de omstandigheden... Lang heerste wereldwijd de gewoonte geld naar de bank te brengen, die er op haar beurt verder mee handelde, tegenover een bepaalde vergoeding ( rente ). Soms valt deze rente mee, in periode van stabiliteit en hoogconjunctuur. In tijden van crisis, laagconjunctuur, oorlog, is ze amper voldoende om de koopkracht van het belegde kapitaal te vrijwaren, laat staan dat de inflatie soms de rente te niet doet en men zijn eigen kapitaal - na verloop van tijd - niet meer terugkrijgt, in termen van koopkracht, wat momenteel het geval is. In het industriële tijdperk ontstonden de aandelen (zijnde deelname in het kapitaal van bedrijven) en de plaats waar deze papieren werden verhandeld, de beurs. Hier wordt het rendement bepaald door het al dan niet welslagen van de onderneming. 1

7 Andere papieren beleggingen kwamen aan de orde, zoals grondstoffen (ertsen zoals koper, tin, nikkel, chroom,...) en de edele metalen zilver, platina en goud, met een speciale aandacht voor dit laatste, dat wereldwijd als een veilige haven wordt erkend, voor zover men kan wachten op het geschikte moment om te verkopen aan een winstgevende (niet bij voorbaat te voorspellen) koers, bijvoorbeeld in oorlogstijden. Speciale aandacht verdient de diamant, met als particulariteit dat het een hoogwaardig mineraal is, met een hogere aantrekkingskracht en minimale afmetingen en gewicht, dus gemakkelijk in transport en verhandeling. Andere objecten situeren zich in de voedingsector : soja-rijst-graan-mais,enz. Uiteindelijk kan men beleggen in oneindig véél objecten, maar van één is men zeker te mogen beweren dat het doorheen de geschiedenis bijna nooit heeft teleur gesteld, met name : vastgoed, waarvan sinds lang gebleken is een sector te zijn die nooit achteruit gaat. Veelzeggend is eigenlijk de ethymologie van deze term. In het Nederlands = vast/goed, in het Frans = biens / immobiliers, in het Engels = Real /Estate, in het Spaans = Bienes/ Raices,... Telkens komt men terecht bij termen die duiden op werkelijkheid, vastheid, onroerendheid... Dat onroerende goederen in alle omstandigheden een vaste waarde zijn, blijkt eveneens uit het feit dat ook tijdens de wereldoorlogen héél wat notarissen hun activiteit hebben behouden. 2

8 2. Investeringsklimaat : ACTUALITEIT De wereldwijde economie verkeert sinds eind 2007 permanent in zwaar weer. De eerste symptomen werden merkbaar in december 2007 toen de vastgoedsektor in de VS instortte, wat er ook nog eens op wijst hoe zwaar deze sektor doorweegt op het mondiale gebeuren... Zelfs de grootste Amerikaanse banken hebben gedaverd op hun grondvesten en zouden er, zonder hulp van buitenaf, niet zijn uit gekomen. Al snel bleek dat dit zich niet zou beperken tot de VS alléén. Banken in Europa en Azië kwamen in moeilijkheden vanaf 2008 en gingen de beurskoersen kelderen. Als verdere evolutie in de neerwaartse spiraal kwam ook het bedrijfsleven in de problemen, met als eindrezultaat : forse daling van het geloof in de economieën. 3

9 Banken stonden géén (of minder) kredieten meer toe en wat ooit begon als een kredietprobleem mondde uit in een brede, zeg maar mondiale economische crisis. Vanaf november 2008 was er echt sprake van een recessie in de Eurozone, en kromp de Europese economie in het vierde kwartaal met 1,2% ; in het eerste kwartaal van 2009 zelfs met 2,8%. Vooral de nieuwe lidstaten kregen het lastig. Gevolg : stijgende werkloosheid. Uiteindelijk werd het schip drijvend gehouden door staatstussenkomsten, en werden de budgetten voor 2010 aangesproken, wat zonder méér verarming inhoudt. Wat later zou blijken welke landen en welke sektoren best weerstaan hebben. 4

10 Onder de landen die deze periode hebben doorstaan bevindt zich, cum laude een land waarvan de experts reeds geruime tijd de toekomst hadden ontleed, nl. Turkije. Het is niet zo dat de Turkse samenleving, annex haar economie, van de ene dag op de andere van de kruiwagen op de bulldozer is gesprongen of plots zou ontwaken uit haar middeleeuwen. Het is zaak geweest van gestadig opbouwen (letterlijk en figuurlijk trouwens.) Voorgaande en onderstaande statistieken kunnen dit alléén maar beamen! 5

11 In het volgende hoofdstuk zoomen we in op de vastgoed markt, en de trends die we zien doorheen de EU. 6

12 3. Vastgoed : TRENDS IN BINNENLAND & BUITENLAND INTRODUCTIE : Markten om naar uit te kijken 7

13 Istanbul holds the top spot for performance of development investments. Op de kaart kunnen we vaststellen in welke steden / landen in de EU de focus ligt voor vastgoed investment. Het investment klimaat is opgedeeld in 3 delen (=kleuren) per stad : de markt in bestaande gebouwen, de nieuwbouw en de project ontwikkeling. We merken op dat Stokholm, London, Munchen en Istanbul ver vooruit lopen op de andere EU steden inzake groei potentieel in vastgoed investment. 8

14 Istanbul aantrekkelijkste Europese stad om in vastgoed te investeren Financieringstekort en regulering vertragen herstel vastgoedmarkt Istanbul is de meest aantrekkelijke stad in Europa om vastgoed te kopen of te ontwikkelen. Op plaats twee en drie volgen respectievelijk Londen en München. Amsterdam is pas op plaats 21 terug te vinden. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Emerging Trends in Real Estate van PwC en het Urban Land Insitute (ULI). Een onderzoek onder 600 internationale beslissers in de vastgoedsector. Ondanks het enthousiasme voor steden als Istanbul, laat het rapport zien dat investeerders overal in Europa alleen oog hebben voor onroerend goed van topkwaliteit op toplocaties met de sterkste huurders. De belangstelling voor vastgoed van mindere kwaliteit (secondary property) staat ook in 2011 onder druk. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen het verwachte resultaat met bestaande investeringen in vastgoed, met het aankopen van nieuw vastgoed of met het zelf ontwikkelen van vastgoed. Istanbul staat op de tweede plaats als het gaat om het verwachte resultaat met bestaande investeringen. München bekleedt de toppositie in deze markt. Gaat het om het verwachte resultaat met nieuwe acquisities of vastgoedontwikkelingen, dan staat Istanbul bovenaan. Een snelle stijging na de vijfde plaats in de ranking vorig jaar. Belangrijke achterliggende reden voor deze toppositie is de relatief geringe impact die de economische crisis op de Turkse vastgoedmarkt heeft gehad. Top-5 vastgoedinvesteringen Respondenten werden eveneens gevraagd welk type onroerend goed zij voor 2011 als de beste investering zien. Daaruit blijkt dat retail (winkelcentra en winkelstraten) op nummer één staat. Gevolgd door kantoorruimte op twee, huurwoningen op drie en hotels en vastgoed met gemengde functie op plaats vier en vijf. De hoge ranking van kantoorruimte lijkt te contrasteren met de recente berichten over leegstand op de Nederlandse zakelijke vastgoedmarkt. Het gaat hierbij echter om kantoorruimte van topkwaliteit op zakelijke toplocaties. Ook in Nederland blijft er animo voor investering in dergelijke toplocaties. Denk daarbij aan de Amsterdamse Zuid-as. 9

15 Amsterdam onderaan de ranglijst Net als in andere jaren, staat Amsterdam ook dit jaar weer laag op de ranglijsten. Als het gaat om de verwachtingen van Amsterdam voor bestaande investeringen, dan staat Amsterdam op plaats 21 (van de 27) tussen steden als Rome, Brussel en Madrid. Kijken we naar de aankoop of ontwikkeling van nieuw onroerend goed, dan staat Amsterdam op de 19e plaats. Op de laatste plaats eindigden dit jaar Athene en Dublin. Financieringstekort en regulering vertragen herstel Hoewel herstel in aantocht is, wordt deze geremd doordat de vastgoedmarkt beduidend complexer is geworden. Dat komt vooral door de huidige druk op bankfinancieringen en de sterk toegenomen regulering. De bereidheid van banken om vastgoed te financieren wordt enerzijds geremd door de Basel III regelgeving, maar ook door de omvang van bestaande financieringen van commercieel vastgoed, aldus Jeroen Elink Schuurman, verantwoordelijk voor de vastgoedpraktijk van PwC. Hiermee is het enorme bedrag van Euro 960 miljard gemoeid. Waarvan een derde betrekking heeft op de financiering van vastgoed van mindere kwaliteit (secondary property) dat met een hoge ratio is gefinancierd. Daarnaast bestaat de verwachting dat nieuwe partijen zoals verzekeringsmaatschappijen - in de markt zullen stappen als verschaffers van vreemd vermogen. Wat hier tegenover staat is dat verstrekkers van eigen vermogen zoals institutionele beleggers en private equity dit jaar naar verwachting hun weg terug zullen vinden naar de onroerendgoedsector. Naast het uitdagende financieringsklimaat worden vastgoedondernemers ook geconfronteerd met een veelheid aan nieuwe regelgeving zoals Solvency II, Basel III, AIFMD en IFRS lease accounting. Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat dit enerzijds zal leiden tot hogere managementkosten voor de belegger en anderzijds tot het verdwijnen van kleinere asset managers, licht Elink Schuurman toe. De vastgoedmarkt is dermate complex geworden dat vooral kleinere spelers niet kunnen voldoen aan de nieuwe eisen dan wel de toenemende managementkosten niet zelfstandig kunnen dragen. Om de nieuwe meer gecompliceerde marktsituatie mede als gevolg van de nieuwe regelgeving het hoofd te kunnen bieden, moeten marktpartijen meer investeren in gespecialiseerd personeel. 10

16 Hieronder zien we in detail welke steden als voornaamste spelers uit de studie naar voor komen en als vastgoed investment groeipolen worden aanzien : Instanbul (Turkije) scoort 2de in de categorie bestaande investeringen in vastgoed, 1ste in kopen van nieuw vastgoed, en 1ste in zelf ontwikkelen van vastgoed. Hieronder zien we de opsplitsing van de groeiverwachting in 5 vastgoed sectoren : kantoren, retail, industrie, appartementen en hotels. 11

17 De steden Zoals opgemerkt, zijn de ranglijsten geen exacte wetenschap. Echter, de bekomen resultaten van het onderzoek geven wel een gids waarin duidelijk wordt welke markten en landen in grote lijnen de voorkeur krijgen voor investeringen, en welke die dat niet krijgen. Munchen Munchen behoudt opnieuw de eerste plaats in de lijst bestaande investeringen in vastgoed objecten, maar zijn ook sterk in de andere categorieën : derde plaats voor kopen van nieuw vastgoed en zelf ontwikkelen. In het verslag van 2010, gaf de studie commentaar op de sterkte van de Duitse economie, maar er werd bezorgdheid uitgesproken dat de kwetsbaarheid van Duitsland pas zou blijken wanneer de staat uitblijft met nieuwe impulsen. De studie van dit jaar lijkt weer te geven dat het risico is afgenomen, en er een wijdverbreid geloof is dat de Duitse economie goed op dreef is, gedreven door de productie en export naar nieuwe markten. Binnen Duitsland is Munchen onieuw de stad bij voorkeur, en dit voor zijn vermeende stabiliteit. Zoals een respondent zei, "Duitsland is een saaie markt zoals eerder, maar saai betekent hier niets negatief. Het zal gewoon stabiel zijn." Ondanks het aangehaald voorbehoud ten aanzien van deze studie en rangschikking, is het vermeldenswaardig dat de respondenten naast Muchen ook andere Duiste steden hebben gerangschikt, zodat er een mooi consistent beeld is gevormd van de beleggers die Munchen dus boven andere Duitse steden verkiezen voor Het is ook vermeldenswaard dat de gepercipieerde relatieve stabiliteit geen aantrekkelijk kenmerk is voor iedereen : degenen die actief op zoek gaan naar meer volatiele markten, geven de voorkeur aan Frankfurt als hun top Duitse stad. Istanbul Istanbul staat op de tweede plaats voor bestaande investerigen in vastgoed, en op de eerste plaats voor zowel kopen van nieuw vastgoed, als voor zelf ontwikkelen van vastgoed. In 2009 scoorde Istanbul hoog in de lijsten, gebaseerd op de analyse dat het minder besmet zou worden door de economische problemen, zoals deze die Europa in de greep heeft. De economische problemen hebben minder impact gehad op de commerciele vastgoed sector in Turkije dan bij andere EU markten wel het geval was, melde een onderzoeker. Vorig jaar is dat optimisme een beetje terug gevallen, waarbij Istanbul terug viel op een zevende plaats voor bestaand vastgoed en op een vijfde plaats voor nieuwbouw projecten. Haar herstel tot een dergelijke hoge rangschikking in de tabellen voor dit jaar lijkt contra-intuïtief met betrekking tot de algemene opmerkingen van de ondervraagden, dat beleggers risico blijven schuwen. Dit kan deels worden verklaard door het feit dat de locale respondenten Istanbul steeds een hoge rangschikking geven ; in een studie waar minder respondenten elke stad een rangschikking geven geeft dit een groter impact. Echter zijn zowel lokale als internationale beleggers sinds vorig jaar positiever geworden over Instanbul. Het is ook vermeldenswaard dat de belangstelling in Istanbul is gestegen als een locatie voor het investeren in industriële eigendom. Voor deze die industrieel vastgoed prefereren als investering voor eender welke stad, opteert de meerderheid voor Instanbul. Haar sterke prestaties kunnen ook worden verklaard door de houding van de beleggers die optimistisch zijn over investeringen in de stad. Zoals opgemerkt, is het algemene sentiment voor het grootste deel van Europa dat investeringen hier succesvol worden ondanks de stagnerende onderliggende grondbeginselen en een gedegen selectie en vermogensbeheer van de objecten. Voor Turkije, blijven de favorite investeerders erg trouw om reden van de onderliggende fundamenten. Het is één van de weinige markten waar investeerders in vertrouwen blijven naar kijken, eerder dan in hun eigen kunde om de trend om te buigen d.m.v. superieure vastgoed investment technieken. De economische en vastgoed groei-verwachtingen liggen duidelijk zichtbaar in Turkije! Hier wensen we in volgende hoofdstukken dieper op in te gaan, waarbij er zich een nieuwe formule in het vastgoed landschap ontwikkelt die onze bijzondere aandacht verdient. Graag verwijs ik U naar de link hieronder voor het bekomen van de volledige PWC analyse en dossier : Emerging Trends in Real Estate Europe. (klik op de link voor copij van het dossier) 12

18 4. Turkije : EEN CHINA IN DE ACHTERTUIN De Republiek Turkije is in feite een transcontinentale staat, die gelegen is zowel in Azië als in Europa. Het is een democratische rechtstaat en een parlementaire republiek, met aan het hoofd een president. De hoofdstad en de regeringszetel bevinden zich in Ankara. Het oudste en westelijk deel, met de grootste stad Istanbul en het gebied ten westen ervan ligt in Europa. Hoewel Turkije qua oppervlakte overwegend in Azië ligt, wordt het om politieke, historische en culturele redenen tot Europa gerekend. Zo is het dat Turkije lid is van de G20, een groepering die de 20 belangrijkste economieën van de planeet samen brengt. Is mede-stichter van de Verenigde Naties, van de Organisatie van de Islamitische Conferentie, van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), alsook van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Is lid van de Raad van Europa sinds 1949 alsook van de Navo sinds En ten slotte zijn er sinds 2005 onderhandelingen aan de gang met het oog op toetreding tot de Europese Gemeenschap, waar het reeds heel wat preferentiële en bilaterale akkoorden mee heeft. Verder wordt het land door de Amerikaanse C.I.A. beoordeeld als één van de 34 ontwikkelde landen en wordt het door de Verenigde Naties geclassificeerd als een land met een zéér hoge menselijke ontwikkeling. De meeste wetenschappers zijn het erover eens om Turkije te erkennen als een regionale macht met véél invloed in Oost-Europa en Centraal-Azië. Historisch en geopolitiek is het vanoudsher trouwens nooit anders geweest dan een smeltkroes van culturen, beschavingen en een schakel tussen Oost en West, met een voorgeschiedenis die duizende jaren teruggaat,beginnend met de Hettieten, Frygiërs, Lydiërs, Armeniers en Griekenlater kwamen de Romeinen, die er in de tweede eeuw V.C. de baas waren en van Anatolië een provincie van het Romeinse Rijk maakten, waarbij een groot deel van de bevolking overging tot het Christendom.Toen, rond 400 N.C., het Westelijk Deel van het Romeinse Rijk hier in verval kwam, ging Anatolië op in het Oost-Romeinse- of Bysantijnse Rijk, met Constantinopel als hoofdstad. Toen in 1204 de Kruisvaarders Constantinopel veroverden, raakte het Byzantijnse Rijk dermate verzwakt dat vrijwel gans Anatolië in handen viel van stammen afkomstig uit Centraal-Azië (afstammelingen van Oghuz-stammen), die zich in Anatolië hadden gevestigd). De Turken van het huidige Turkije zijn daar de afstammelingen van, aangevuld met stammen uit de Balkan, de Krim, de Kaukasus en Centraal-Azië. 13

19 TURKIJE VANDAAG Het huidige Turkije is een parlementaire democratie,steunend op een grondwet die het wettelijk kader uitmaakt. De president, rechtstreeks verkozen door de bevolking voor een termijn van 5 jaar, staat symbool voor de eenheid van de staat. Godsdienst en staat zijn volledig gescheiden. De uitvoerende macht berust bij de minister-president en de ministerraad ; de wetgevende macht berust bij het éénkamerparlement, (de Assemblee van Turkije ) ; de rechterlijke macht is onafhankelijk en het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over de rechtsgeldigheid van wetten en decreten. Politieke partijen die communisme, fascisme of religieus fundamentalisme aanhangen zijn verboden. Het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen werd ingevoerd in HOOFDSTAD: Ankara Totaal aantal inwoners: (98inw/km²) Voornaamste steden: -Istanbul 13,3 Mio inwoners -Ankara 4,8 -Izmir 3,9 -Bursa 2,6 -Adana 2,1 Aantal buitenlandse firma s:

20 ECONOMIE 15 economie van de wereld en het snelst groeiend. Volgens Goldman Sacks wordt Turkije tegen 2050 de negende van de wereld. Wordt bovendien door economen en politicologen beschouwd als een nieuw geïndustrializeerd land. De huidige groei is 6,6%, de groei van het BBP voor 2011 is 11%. De economie van Turkije is een complexe mix van traditioneel vakmanschap en moderne industrie die méér en méér de bovenhand neemt. Afgelopen jaren is de Turkse economie sterk gegroeid: met 8,9% in Ook het gemiddeld inkomen is met $ de Europese koplopers genaderd. AGRARISCHE SECTOR : Goed voor 11% van de werkgelegenheid (2006) Zelfvoorzienend in voedselproductie sinds 1980 Grootste producent wereldwijd : Tweede grootste : Derde grootste : Vierde grootste : Vijfde grootste : Zesde grootste : Zevende grootste : Achtste grootste : Negende grootste : Tiende grootste: kersen, vijgen, abrikozen, kweeperen, granaatappels. watermeloenen, komkommers, kikkererwten tomaten, aubergines, paprika's, linzen, pistachenoten uien, olijven suikerbieten tabak, thee appels katoen, gerst amandelen tarwe, rogge, pomelo's citroenen 15

21 INDUSTRIELE SECTOR : Grootste sector: Export in 2006 : textiel en kleding. 13,98 miljard $ waarvan 10,67 miljard $ naar EU. Vestel Electronics is de grootste tv-producent in Europa, goed voor ¼ van alle TV-toestellen geproduceerd en verkocht op het continent. TEMSA, OTOCAR, BMC behoren tot de grootste bus- en vrachtwagenfabrikanten. NATUURLIJKE RIJKDOMMEN : Turkije gaat door als een HUB die opent op 1,5 Billion verbruikers op gebied van energie; als een energie-corridor en/of terminal tussen Europa, Centraal Azië en het Midden-Oosten, dankzij een enorm potentieel aan pijpleiding infrastructuur. Turkije staat tiende in de wereld op gebied van diversiteit van mineralen-productie. Ongeveer 60 verschillende mineralen worden momenteel geproduceerd in Turkije. Grootste reserve - boorzouten : 72% van de werelreserve Belangrijk net van pijpleidingen voor GAS en OLIE km. Voor ruwe olie en voor olieprodukten km. 708 km voor aardgas. Belangrijke bijdrage tot de pijpleiding naar de Kaspische olievelden,geopend in Andere : Steenkool, ijzererts, koper, chroom, uranium, antimoon, kwik, goud, bariet, strontium, amaril, magnesiet, zwavel, marmer,... 16

22 ENERGIE: Vijfde hoogste direct gebruik en capaciteit van geothermische energie in de wereld REDERIJ: Eén van de leidende scheepsbouwnaties. Stond in 2007 op de vierde plaats wereldwijd achter China, Zuid-Korea en Japan, in termen van het aantal bestelde schepen. Eveneens vierde in de wereld op gebied van bestelde megajachten, na Italië, V.S. En Canada. BOUWSECTOR : In 2007 werden 22 Turkse bouwbedrijven geselecteerd voor de TOP International Contractors Lijst opgemaakt door Engineering News-Record, die de Turkse bouwindustrie wereldwijd de derde plaats toekende na de VS en Canada. Vooral belangrijk is te weten dat de laatste tien jaar de mogelijkheden ieder jaar zijn gegroeid en dat gedurende de recente economische crisis en de wereldwijde recessie de Turkse vastgoedmarkt is blijven stijgen. Volgens Turkstat steeg het aantal verkochte appartementen in het tweede kwartaal van 2009 met 72% vergeleken bij Deze periode stemt tevens overeen met het verschijnen op de Turkse vastgoedmarkt van de grote weredspelers, wat zich vertaalde in stijgende kwaliteit en competitiviteit in de sector, zoals blijkt uit diverse rapporten van o.a. Price-Waterhouse-Coopers, waaruit blijkt dat Istanbul op de eerste plaats staat in de ranking van de meest aantrekkelijke vastgoedinvesteringsplaatsen, vóór Munchen en Hamburg. Het is evident dat de bouwsektor ook mee profiteert van de algemene stijging van de levensstandaard. In het Westelijk Turkije wordt een vastgoed-meerwaarde genoteerd van % per jaar. Turkije staat op de 3de plaats op de wereldranglijst in verkoop van 2de woning (1st Frankrijk, 2de Spanje). Klik de dossiers hieronder voor de volledige download. 17

23 TOERISME : In 2008 ontving Turkije 26,5 MIO toeristen, en in ,3 MIO, goed voor plaats 7 en 8 op de wereldranglijst. Tegen 2023 wordt een Top-5 plaats verwacht met een inkomen van 21 Biljoen US$. In de BeNeLux staat Turkije op de 5de plaats, na Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland (cfr. Istanbul, dat in 2010 Hoofdstad van Europa was, is na Londen en Parijs de derde meest bezochte plaats in Europa. (cfr. Euromonitor International) In 2009 werd Ankara Airport verkozen tot Best Airport of Europe met 8 Mio passagiers voor 2009 Totaal aantal passagiers op Turkse luchthavens in 2009 : 85,2 Mio.(Skytrax Award) Andere infrastructuren: -20 ski-stations -26 golf-courses -40 marinas -Geo-thermal tourisme: op tweede rang in Europa met 1300 bronnen en bedden (cfr.turkish Ministry of tourism & Culture) VLIEGHAVENS : -45 waarvan 13 internationaal. 18

24 19

25 20

26 21

27 MEER INFO Graag geven we U hier nog een aantal tips voor meer info rond Turkije. Klik op onderstaande links voor meer info : YouTube Film (toeristische dienst) Vastgoed studies GYOder Vastgoed analysis Deloitte - invest in Turkey Toerisme analysis Deloitte - invest in Turkey Toerisme Turkije Toerisme Turkije Populaire vakantie bestemmingen Eens dat het mondiaal bewezen en aanvaard is dat Turkije heden ten dage (en voor lang) een uitgelezen land is voor vastgoed-investeringen, stelt zich de vraag : WAAR? Twee mogelijkheden : Hetzij in de wereldberoemde metropolen Istanbul of Ankara en anderen, waar dag en nacht appartementen worden gebouwd en megaprojecten ontwikkeld door de grote spelers die Turkije hebben ontdekt, hetzij in de toeristische sektor. Wie de voorgaande bladzijden heeft gelezen en de locaties die wij hier bedoelen live binnenstapt, zal steevast geloven in predestinatie... KUSADASI : Deze baai ademt het verleden, het heden en de toekomst. Van sommige regio's wordt gezegd dat zij ontstaan zijn als gevolg van historische feiten en of gebeurtenissen. De locatie die hier is bedoeld schrijft zelf haar geschiedenis, sinds millenia...en Europa zal het geweten hebben! BODRUM : Bodrum, bekend als het St-Tropez van Turkije, is reeds een favoriete bestemming voor zowel tour operators als voor buitenlandse investeerders. Het ziet er naar uit dat luxueus vastgoed in Bodrum een zeer sterke vraag zal blijven kennen in de komende jaren. Wat hier gebeurd is onderga je, wat gebeurt voel je en waar het naar toegaat..., daar wil je bij zijn. Alle ingredienten zijn aanwezig : geschiedenis, cultuur, natuur, klimaat, actie en toch... alles op zijn tijd in een mediterane carpe diem sfeer. We wensen U een fijne verderzetting in dit ebook! 22

28 5. Kusadasi : ONDER DE MOOISTE HEMEL, DE MOOISTE PLEK... Onder de mooiste hemel, de mooiste plek Op de mooiste plek, de mooiste hemel (Herodotus) In dit ebook willen we U meenemen naar één van Turkije s mooiste kuststeden : Kusadasi. Kusadasi, zoveel méér dan alleen 'n strandvakantie!!! Een gezellige boulevard met terrassen en wuivende palmen. Uitzicht op de meest luxe cruiseschepen ter wereld met een middeleeuws kasteel op de achtergrond en daarachter de egeische zee met vaag aan de horizon de bergen van Samos. En dan die strak blauwe lucht... dat is Kusadasi, zoals het bij veel mensen op het netvlies gebrandt staat... Kusadasi is een mix van geuren en kleuren, van oud en modern, orientaals en westers, van pitoresk en verwaarloosd, chique en shabby, mysterieus en commercieel. Een mengelmoes van mensen van verschillende nationaliteiten, talen en inzichten. Tegenstellingen en uitersten, die op de een of andere manier allemaal prima met elkaar samengaan. Van oude, gehavende volkswijken tot de ultramoderne 6*DE-LUXE cruise-liners, je ziet het hier letterlijk allemaal naast elkaar. 23

29 TİEN REDENEN OM NAAR KUSADASİ TE GAAN!!! -1 Kusadasi heeft zonder meer het gezelligste en meest uitgebreide winkelcentrum van toeristische Turkije. 'Shop till you drop en voor prijzen waar je in Nederland en Belgie alleen maar van kan dromen Het stadje is één van de drukkere cruise-havens van de middellandse zee. De schepen leggen practisch aan in het winkel-centrum. De grootste, de mooiste, de duurste en meest decadente "liners" komen hier aan wal. Erg imposant om te zien. -3 Van alle archeologische opgravingen in het hele middellandse-zeegebied is Efeze, met o.a.de overblijfselen van de Artemis-tempel, misschien wel het meest indrukwekkend. Het geeft o.a. Kusadasi haar bestaansrecht en ligt maar 17 km bij het stadje vandaan. Een typisch "Must-See" en erg de moeite waard. Cultureel hoogtepunt van de vakantie. DOEN!!! -4 Pamukkale behoort tot de 7 wereld wonderen van de natuur. Staat onder toezicht van UNESCO en is samen met de Hagia Sophia in İstanbul, Capadocia (maanlandschap-achtige omgeving met veel grotten) ten oosten van Ankara en Efese, een van de vier belangrijkste bezienswaardigheden van Turkije. Welliswaar op 200 km afstand van Kusadasi, maar dichterbij kom je nooit meer. -5 Kusadasi heeft het fijnste klimaat van Turkije. Het kan er zomers heet aan toe gaan, maar gelukkig niet zo warm als Antalya of Alanya. Ook de vochtigheidsgraad ligt stukken lager. Voor- en na-seizoen perfect klimaat voor doeners en zonaanbidders. De winters zijn zacht en mild. -6 Twee van de Top 10 Aqua-parken van Europa liggen in Kusadasi. En nog wel naast elkaar! Je voelt je jong en je wilt wat... dus glijen, glijen en glijen, maar wel veilig glijen. Voor kinderen van 1 tot 91, de "thrill" van de vakantie. -7 Het grootste Natinale park van Turkije ligt 20 km. ten zuiden van het stadje. Droomstranden, zand-en kiezel en een indrukwekkend ruige natuur, met bergtoppen, die wel tot 1200 meter boven de zee uitsteken. Ongerepte flora en fauna op z'n best. Een paradijs voor natuurliefhebbers, strandgangers en wandelaars. -8 Voor de echte cultuurliefhebbers bestaat er geen betere uitvalsbasis dan Kusadasi. Zoveel historische pracht en praal geconcentreerd in één regio. De mogelijkheden zijn legio. We noemen maar een paar steden; Efeze, Aphrodisias, Claros, Milenne, Prienne, Didyma, Heraklia, Halikarnos, Bergama, etc,etc. Je bent echt een paar vakanties onderweg als je alles zou willen bekijken. Verbazingwekkend wat zich hier vroeger heeft afgespeeld en wat er allemaal gestaan heeft. Hier beleef je de geschiedenis! -9 Doordat Kusadasi van oudsher een belangrijke internatinale haven is geweest (Scala Nova), heeft de bevolking een eeuwenoude traditie in gastvrijheid opgebouwd. Volgens veel trouwe Turkije-vakantiegangers zijn dit de meest gastvrije-, aardigste- en ook meest westers georienteerde mensen van Turkije. 10 Wil je het echte Turkije zien en beleven, dan is Kusadasi zonder meer het meest ideale oord van alle Turkse vakantie-plaatsen. Er liggen hier nl. erg veel orginele, grotere en kleinere dorpen en stadjes in het gevarieerde achterland. Selçuk, Söke, Aydin, Mugla, Gümeldür, Kirazlı-köy, Davutlar, Guzelçamlik, etc. en niet te vergeten Turkije's derde grootste stad : İzmir. Verder biedt de stad alles wat elke andere vakantieplaats ook te bieden heeft, zon, zee en strand. En natuurlijk het uitgaansleven met alles d'r op en d'r aan. Maar het heeft door het bovenstaande net iets meer vóór op andere Turkse collega-badplaatsen. Kusadasi is voor 'n vakantie méér dan de moeite waard, kom maar kijken... Dat er een enorme economische groei te merken is in Kusadasi, hebben we recent kunnen lezen met de aankondiging van de Hotel keten Hilton : Hilton bouwt volgend jaar een resort aan de marina in Kusadasi. Zomer 2012 zal eveneens opgemerkt worden door de opening van een 18 hole International Golf. 24

30 Het weer in Kusadasi Kusadasi is één van de populairste badplaatsen van de egeïsche kust en kent een mediterraan klimaat. Kusadasi is dé toeristische trekpleister aan de egeïsche kust. Kusadasi heeft een mediterraan klimaat met hete zomers en milde winters zodat er het hele jaar door toerisme is. De stad heeft 300 zondagen per jaar. Klimaatcijfers De onderstaande cijfers zijn op basis van geregistreerde langjarige weergegevens en gelden voor de plaats Kusadasi : Voor meer informatie rond Kusadasi verwijs ik U graag naar volgende bronnen : YouTube film Kusadasi YouTube film Adaland WaterPark Afbeeldingen van Kusadasi 25

31 6. Bodrum : land van het eeuwige blauw Bodrum, bekend als het St-Tropez van Turkije, is reeds een favoriete bestemming voor zowel tour-operators als voor buitenlandse investeerders. En het ziet er naar uit dat luxueus vastgoed in Bodrum een zeer sterke vraag zal blijven kennen in de komende jaren. Homeros beschreef Bodrum als het "land van het eeuwige blauw" en de Turkse schrijver Cevat Sakir, voor wie Bodrum zijn thuisbasis was, zei dat het "beter was in vrede in Bodrum te leven, dan in vrede ergens anders te sterven. Bodrum is gelegen op een prachtig schiereiland en is één van de meest populaire "zee, zon en plezier" bestemmingen voor Turken en buitenlanders, het biedt luxe accommodaties in een omgeving die zowel het vissersdorpverleden als de huidige jetset respecteert. Het is niet verwonderlijk waarom Bodrum de vakantieplek is voor A-Listed beroemdheden als Tom Hanks, Beyonce Knowles, Sting, Elizabeth Hurley en Nicole Kidman. Bodrum biedt een soort van ingetogen luxe. Schitterende jachthavens, casual stijlvolle clubs, verschillende golfbanen en stijlvol geklede bezoekers van grote Europese steden geven Bodrum het Franse Cote D Azur gevoel. 26

32 Bodrum had de naam vooral in trek te zijn bij de jonge jet-set van Turkije, maar door de groeiende interesse in Turkije als vakantieland voor Westerse toeristen is de stad meer dan een "gewone" vakantieplaats geworden. Op het schiereiland is meteen het kruisvaarderskasteel St. Pieter te zien en de boulevards met de witte villa's. Het kasteel bevat nu het museum voor onderwater-archeologie. Het oudste scheepswrak ter wereld ligt daar ook opgesteld. Het hoogste punt van het kasteel is de zg. Franse toren waar een interessante verzameling Myceense voorwerpen ligt tentoongesteld. Bodrum heeft een eigen vliegveld. Op hetzelfde schiereiland liggen ook populaire vakantieplaatsjes als Bitez, Torba en het inmiddels aan Bodrum vastgegroeide toeristenoord Gümbet. De op een na grootste plaats op het schiereiland is Turgutreis, waar elke zaterdag een grote markt plaatsvindt, welke vooral door de toeristen druk wordt bezocht. Belangrijke kenmerken van Bodrum : Adembenemend uitzicht over de baaien van Bodrum regio Ligt aan de egeische kust Ongeveer 300 zonnedagen per jaar Gemiddeld bezoeken 1,2 miljoen toeristen Bodrum per jaar Diverse internationale ketens aanwezig zoals Tesco/Kipa, Tespo, Renault, Fiat, McDonalds, Burger King, Benetton, Adidas, Carrefour,... Extreem hoge standaard op medisch en tandheelkundig vlak De Euro wordt overal geaccepteerd Uitstekende bereikbaarheid op 30 minuten van luchthaven Bodrum Drie 18-holes golfbanen op zeer korte afstand Rechtstreekse dagelijkse vluchten naar Bodrum duren vanuit Belgie en Nederland ongeveer 3,5 uur en worden in de zomer door verschillende chartermaatschappijen 27

33 7. Global Sun Invest : WAAR INVESTERING & PARADIJS 1 WORDEN Welkom bij Global Sun Invest! Global Sun Invest is de BeNeLux partner van Global Sun Estate Ltd Turkije, een dochter onderneming van Villa Bereket Ltd Turkije (bouwfirma sinds 20 jaar op de Turkse markt), en kijkt terug op een jarenlange ervaring en professionalisme in de nieuwbouw vastgoedinvesteringen. De grote schuldenlast van een aantal Euro landen is een bedreiging voor onze opgebouwde welvaart. Onze economische groei is nog te klein en zeer broos. Dicht bij huis investeren is dus ook niet zonder risico, terwijl de opbrengsten eerder klein blijven. Investeren in een opkomende economie is dan een aantrekkelijk alternatief. In een tijd van dagelijks groter wordende belastingdruk, is de vertwijfeling voor de investeerder navenant. Global Sun Invest heeft het perfecte antwoord voor U! Wij ontwikkelen en bouwen appartementen en villa's in het economisch en real estate uiterst interessant Turkije (Egeïsche kust). Samen met zorgvuldig geselecteerde bouwheren, eigen projectontwikkelaars en gelicencieerde TSEmedewerkers ter plaatse, biedt Global Sun Estate u de mogelijkheid te putten uit een rijke schat aan kennis en ervaring. Alles is onderbouwd door juridische en bouwtechnische bijstand. Daarnaast staat Global Sun Estate garant voor de meest volledige service te leveren ook na verkoop, met blijvende aandacht voor uw persoonlijke wensen en behoeften. Global Sun Estate begeleidt u met raad en daad, van bij u thuis (BeNeLux) bij uw aankoop van vastgoed, grond, appartement of villa in het investeringsland bij uitstek, nl. Turkije (Kusadasi en Bodrum) Global Sun Estate werkt enkel samen met geselecteerde juristen en is een gerenomeerde bouwonderneming, die op haar beurt ervaring, EU bouwkwaliteit, vertrouwen en integriteit als primaire doelstellingen heeft. Global Sun Estate garandeert u een wettelijke en correcte afhandeling van de aankoop van uw eigendom in Turkije, de mogelijkheid tot verhuur (met een eigen verhuurdienst), alsook een volledige dienst na verkoop. Global Sun Estate, opgericht in 2000, ontwerpt, bouwt en verkoopt vastgoed objecten, en heeft een Vlaams management. Ook de verhuurdienst voor het verhuren van de objecten van de vastgoed eigenaren, staat onder Vlaams management. 28

34 Het succes van Global Sun Estate is gegroeid mede door de hoogwaardige bouwkwaliteit (EU normen) en de gedreven Vlaamse instelling van het management, in een economisch zeer sterk groeiend land als Turkije, met een immense toekomst in vastgoed. Uw investering in Kusadasi en Bodrum geeft U een return on investment van meer als 8% op jaarbasis (verhuur), en een vastgoed meerwaarde van +15% op jaarbasis. (zie R.O.I. analyse op pagina 30). Global Sun Estate spitst zich actueel toe op het ontwerpen van superieure design-woningen voor de investment en holiday real estate markt : ontdek onze catalogus hier. (en folder hier). Graag verwijs ik U naar de info en contacts op pagina 37 : U vindt er alle info en contacten van Global Sun Invest bvba, alsook de links naar films, Global Sun Invest FaceBook page, etc... 29

35 8. Return on Investment Global Sun Invest biedt U hierbij een voorbeeld van de te verwachten ROI (Return On Investment). In het onderstaande voorbeeld, gaan we uit van een Belize Deluxe 2 slaapkamer appartement in Kusadasi. (http://nl.globalsuninvest.be/roi/) 30

36 Bij het voorbeeld van hierboven ( invest), ziet U hier een R.O.I. van 8,19% na 2 jaar, en een R.O.I. van 22,96 % na 4 jaar. Simuleer uw eigen voorbeeld op 31

37 9. Koopproces 1) Koopcontract Zodra U een woning heeft gevonden en tot aanschaf wenst over te gaan, start de onderhandeling omtrent de prijs, levering en betalingsvoorwaarden. Zijn verkoper en koper het gezamenlijk eens geworden omtrent prijs en voorwaarden, dan worden deze afspraken vastgelegd in een koopcontract (satis sözlesmesi). Het koopcontract heeft als hoofddoel, koper en verkoper aan elkaar te verbinden, om de woning volgens overeengekomen voorwaarden te leveren. 2) Indienen aanvraag tot overschrijving/ tenaamstelling woning. Na ondertekening van het koopcontract dient de verkoper een aanvraag in voor het overschrijven van het eigendomsbewijs (Tapu) in het plaatselijke kadaster. Deze aanvraag wordt verzonden & behandeld door officiële militaire instanties in Izmir. Hier wordt uw aanvraag geregistreerd en wordt er tevens nagegaan of de betreffende woning voldoet aan bepaalde eisen (legale bouw) en niet is gelegen in een verboden militaire zone. Deze aanvraag-procedure is verplicht en duurt gemiddeld 3-6 maanden. Voor het indienen van een Tapu-aanvraag heeft u het volgende nodig: Kopie paspoort van koper Kopie van de bestaande Tapu. Naam van uw (beide) ouders (koper en verkoper). 6 recente pasfoto s. Fiscaal nummer (wordt op vertoon van uw paspoort aangevraagd & verstrekt). 32

38 3) De Tapu De eigendomsoverdracht vindt plaats, wanneer het saldo-bedrag door GlobalSunEstate ontvangen is. De algehele procedure voor de uiteindelijke tenaamstelling en overschrijving in het Tapu kantoor neemt vaak enkele dagen in beslag. De gehele tenaamstelling en Tapuaanvraag, kunt U middels een volmacht aan GlobalSunEstate ter plaatse, laten doen. Dit is gebruikelijk en bespaart veel tijd en reizen. De originele Tapu blijft in het Tapu kantoor, de nieuwe eigenaar ontvangt een kopie. Na afronding van de tenaamstelling-procedure door de medewerkers van het Tapu Kantoor, dienen alle partijen de (overdracht) documenten te ondertekenen. 4) De Iskan of de woon-vergunning. De Tapu is het bewijs van inschrijving in het kadaster én uw eigendomsbewijs. Daarnaast heeft U ook een vestigingsdocument nodig. Dit is de Iskan. U kunt de Iskan zien als een soort van woonvergunning waarmee de gemeente verklaart dat U in de woning mag wonen. Indien U een bestaande woning met nutsvoorzieningen aanschaft, is er altijd al een Iskan aanwezig. U heeft deze Iskan dus tevens ook nodig voor de aanvraag van o.a. water en elektriciteit. 33

39 10. Fiscaliteit Het dubbelbelastingverdrag: Turkije is op basis van het dubbelbelastingverdrag (Verdrag ter Voorkoming van dubbele belasting d.d ) dat met België werd afgesloten, heffingsbevoegd voor onroerende inkomsten, die voortvloeien uit onroerende goederen gelegen op zijn grondgebied. Het dubbelbelastingverdrag van voorziet in artikel 23 de vermijding van dubbele belasting in België. Dit houdt in dat de in Turkije belastbare inkomsten in België van belasting worden vrijgesteld, doch in die zin, dat deze inkomsten dienen aangegeven te worden aan de Belgische fiscus om het tarief te bepalen dat van toepassing is op de andere belastbare inkomsten van de belastingplichtige. Dit betekent dat de Belg die eigenaar is van een Turkse woning, zijn vermogen moet aangeven bij zijn fiscus maar tevens vrijstelling moet vragen op basis van dit verdrag. Ook in geval van verkoop van een woning is het verdragsartikel met betrekking tot vermogenswinsten van toepassing, waardoor de Belgische fiscus vrijstelling moet verlenen. Tussen België en Turkije bestaat geen bilateraal verdrag inzake ambtshalve meldingsplicht van de Turkse overheid betreffende het bezit van een onroerend goed door een Belg. Onroerend goed-belasting (emlak vergisi) Het bezit van een onroerend goed in Turkije geeft aanleiding tot belastbaarheid in Turkije, ongeacht of deze onroerende goederen al dan niet een huurinkomen voortbrengen. Dit noemt men in Turkije de emlak vergisi of onroerend goed belasting. De tarieven van deze Turkse vastgoedbelasting variëren tussen 0,1 0,3 % afhankelijk van het soort onroerend goed: - Woningen: 0,1 % - Andere gebouwen: 0,2% - Landbouwgronden: 0,1% - Onbebouwde grond (maar toegewezen voor de bouw) 0,3% 34

40 Onroerendgoedbelasting wordt ieder jaar betaald over de fiscale waarde van het onroerend goed zoals aangegeven op de Tapu. De belastbare basis is dus de Tapu-waarde. Men moet zich zelf tot de gemeente wenden om zijn aanslagbiljet op te vragen. Personen- of inkomstenbelasting (gelir vergisi): Bij verhuur van een woning wordt in Turkije belasting op huurinkomsten geheven. Concreet betekent dit dat U de bruto huurwaarde (in geval van verhuring) of de bruto huurwaarde (in geval van niet-verhuring) na aftrek van de buitenlandse belasting betreffende dit inkomen dient aan te geven in code 130 voor gebouwd onroerend goed en in code 131 voor een niet-gebouwd onroerend goed. In Turkije geldt geen verplichting tot registratie van de huurovereenkomsten. Pensioenen: Indien men een Belgisch privé-pensioen geniet wordt hierop belasting geheven in de woonplaatsstaat (art. 18 Dubbelbelastingsverdrag). Indien men Belgisch overheidspensioen geniet dan is men daarover geen belasting verschuldigd in Turkije tenzij men de Turkse nationaliteit bezit (art.19 Dubbelbelastings-verdrag). Inkomsten uit arbeid: Indien men een inkomen heeft uit arbeid of uit een onderneming in Turkije, dan dient men hierover belasting te betalen in Turkije. Bij een uitkering van dividend door een Turkse Limited aan een Belgische aandeelhouder, gelden zowel voor natuurlijke personen als voor vennootschappen de volgende regels. De Turkse belastingdienst is verplicht 15% heffing in te houden op de dividend uitkering aan een Belgisch natuurlijke persoon of rechtspersoon, die woonachtig, respectievelijk gezeteld is in België. Indien België hogere tarieven in deze hanteert, dient België op basis van het Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing de door de Turkse fiscus gehanteerde 15% bronheffing in vermindering te brengen. Vennootschapsbelasting (sirketin ödeyecegi vergi): Turkse vennootschappen worden op hun inkomen (verkregen door hun onroerend goed) belast à rato van 20%. Meerwaarde bij verkoop van onroerend goed (gelir artis vergisi) Voor natuurlijke personen: Verkoopt men zijn huis binnen vijf jaar (of binnen 4 jaar voor onroerende goederen verworven vóór ), dan zal over "de waardevermeerdering" belasting moeten worden afgedragen. Bij het vaststellen van de waardevermeerdering gaat men uit van de belastbare basis: dit is het verschil tussen de Tapu-waarde van de aankoop en de Tapu-waarde van de verkoop van betreffend onroerend goed. De gerealiseerde meerwaarde is belastbaar aan het progressief tarief in de inkomstenbelastingen. De eerste schijf van TL van de gerealiseerde meerwaarde is vrijgesteld van belasting. Meerwaarden op onroerende goederen verkregen door schenking of erfenis zijn in hoofde van de natuurlijke personen steeds vrijgesteld. Hiervoor is de wachtperiode van 5 jaar niet vereist. 35

41 Voor rechtspersonen (Ltd.): Voor rechtspersonen en in het bijzonder de Ltd. bestaat een andere regeling. Hiervoor geldt een periode van 2 jaar, d.w.z. : vindt de eigendomsoverdracht binnen de 2 jaar plaats, dan zal over de totale winst, Vennootschapsbelasting moeten worden betaald. Deze afdracht kan voorkomen worden, indien 75% van de winst wordt aangewend om het kapitaal van de vennootschap te vergroten. Wordt deze weg gekozen, dan is men slechts Vennootschapsbelasting verschuldigd over 25% van de winst. De vennootschap dient dan wel gedurende 5 jaar het kapitaal ongemoeid te laten. Wordt het kapitaal verlaagd, dan zal alsnog over de 75% Vennootschapsbelasting betaald moeten worden Overdrachtsbelasting: In Turkije betaalt men éénmalig een overdrachtsbelasting bij aankoop van het onroerend goed. De overdrachtbelasting in Turkije bedraagt 3,3% (sinds 1 januari 2010) van de waarde zoals vermeld staat op de Tapu. Vermogensbelasting: Het is goed om te weten dat men in Turkije geen vermogensbelasting hoeft te betalen over de waarde van de woning. BTW-belasting (KDV) op het onroerend goed: Een Turkse Limited dient altijd te factureren met BTW bij verkoop van onroerende goederen. De BTW tarieven zijn 1% voor onroerend goed met een oppervlakte van 150m2 en 18% voor onroerend goed groter dan 150m2. Milieuheffingen: Gemeentes in Turkije zijn bevoegd om milieubelastingen te innen als bijdrage voor de financiering van bepaalde diensten zoals afval en riolering Eenmalige kosten Overdrachtsbelasting Administratiekosten Beëdigde tolk Notariskosten Stroom- en water Woonrechtvergunning 3.3% van het openbare, belastbare waarde van het onroerend. De huidige waarde wordt bepaald door de gemeente 200 tot 250 (Kadasterkantoor) 50 (dit is verplicht) 70 (volmacht) volmacht is vereist op de nodige routine aansluitingen zoals stroom/water, en woonrechtvergunning in naam van de koper te regelen 150 per aanmelding, de kosten zijn afhankelijk van de aard van het vastgoed en de betreffende gemeente ca 700 afhankelijk van de aard van het vastgoed en de gemeente Jaarlijkse kosten Belasting 0.1% woongebouw 0.2% bebouwde grond De buitenlanders die niet permanent in Turkije verblijven zijn maar beperkt belastingsplichtig. Hier zal het dus gaan over huurinkomsten. 36

42 11. INFO & CONTACTS Global Sun Invest is de specialist voor alle vastgoed vakantie- object investeringen en project ontwikkeling in het economisch sterk groeiend Turkije (Kusadasi en Bodrum)! Global Sun Invest is uw gespreks partner voor al uw vragen rond veilig investeren met een mooi rendement. Wij bieden U graag een aantal tips aan voor extra info aangaande Global Sun Invest, het team, de portfolio, studie s en economische / vastgoed en toerisme analyzes (Deloitte, GYOder,...), de aangeboden service, filmpjes, presentaties, weetjes over de regio, enz... U kan ons vinden op volgende pagina s (klik op de links hieronder). Graag horen we tevens uw feedback, uw vragen, enz... FACEBOOK YOUTUBE LINKEDIN PREZI (online presentaties) TWITTER 37

43 Global Sun Invest wenst U van harte te danken voor uw interesse in dit ebook! We hopen U weldra te mogen begroeten op één van onze social media pagina s. Tot binnen kort! Vriendelijk gegroet, Global Sun Invest Skype : http : globalsuninvest Century 21 Groep Dobbelaere, Veemarkt 16, 2800 Mechelen, BELGIE tel.: fax : (BIV-IPI nr ) 38

- 1 - www.nicla-casas.com

- 1 - www.nicla-casas.com - 1 - Onderweg naar Spanje Stap-voor-Stap richting een Spaanse woning Teksten, foto s en art-work: Claus van Mierlo NICLA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV voorjaar 2013 nummer 51 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

- 1 - www.nicla-casas.com

- 1 - www.nicla-casas.com - 1 - Onderweg naar Spanje Stap-voor-Stap richting een Spaanse woning Teksten, foto s en art-work: Claus van Mierlo NICLA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02

GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02 MARKT OVERZICHT GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie...4 2 Algemene beschrijving van Turkije...6 3 Sector beschrijving agrarische sector en verwerkende industrie...10 3.1 Marktomvang...

Nadere informatie

Kleine Gids voor de COSTA BLANCA

Kleine Gids voor de COSTA BLANCA Kleine Gids voor de COSTA BLANCA Prijs 7,50 incl. btw 1 Colofon 2e druk 2004 CIP gegevens koninklijke bibliotheek, Den Haag M.H. Boulonois Kleine gids voor de Costa Blanca: vraagbaak voor kopers van onroerend

Nadere informatie

Zakendoen met Singapore

Zakendoen met Singapore Zakendoen met Singapore Poort naar Azië Praktijkverhalen over internationaal ondernemen Woord vooraf Woord vooraf Wie Singapore zakelijk gaat ontdekken, waant zich in eerste instantie in het Westen. De

Nadere informatie

over vastned 4 Profiel, Missie en Visie 6 CEO Vastned Taco de Groot 12 Financiële kerncijfers 13 Kengetallen vastgoedportefeuille

over vastned 4 Profiel, Missie en Visie 6 CEO Vastned Taco de Groot 12 Financiële kerncijfers 13 Kengetallen vastgoedportefeuille JAARVERSLAG 2013 131% 00% Inhoudsopgave over vastned bestuursverslag 4 Profiel, Missie en Visie 6 CEO Vastned Taco de Groot 12 Financiële kerncijfers 13 Kengetallen vastgoedportefeuille 53 Toelichting

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013 jaargang 3 maart 2013 04 Vooruitkijken 09 Meten is weten 14 Nieuwe realiteit 20 Kansen in Japan Hoe duurzaamheid, internet en risico-aversie de vastgoedmarkt bepalen. Slimme monitor helpt Bouwinvest bij

Nadere informatie

ontmoetingen Patrimoniale kredieten Musée Magritte Museum Schitterende exclusiviteit bij juwelier Jochen Leën Gouden opportuniteiten

ontmoetingen Patrimoniale kredieten Musée Magritte Museum Schitterende exclusiviteit bij juwelier Jochen Leën Gouden opportuniteiten ontmoetingen jaargang 5 nr. 4 oktober 2011 3-maandelijks magazine Société Générale Private Banking in België Patrimoniale kredieten Musée Magritte Museum Schitterende exclusiviteit bij juwelier Jochen

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

N 3. december 2012 jaargang 9. magazine. een uitgave van staalbankiers. Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van

N 3. december 2012 jaargang 9. magazine. een uitgave van staalbankiers. Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van N 3 magazine december 2012 jaargang 9 een uitgave van staalbankiers Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van COLOFON op de omslag 2 december 2012 staalmagazine 3 Inhoud

Nadere informatie

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55 VERMOGEN VOORJAAR 2014 NUMMER 55 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Golf Maarten Lafeber is net beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte

Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 18DE JAARGANG NR. 1 JANUARI / FEBRUARI / MAART 2015 Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte Niet alle deflatie is slecht. Deflatie die het gevolg is van

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Vertrouwen golft. De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 2010. www.dtz.nl www.dtz.com

Vertrouwen golft. De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 2010. www.dtz.nl www.dtz.com Vertrouwen golft De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 21 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Economie en golven 4 Vastgoedvisie 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed 1 Gebruikersmarkt

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G.

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G. Bacheloropdracht Een analyse van de kansen en bedreigingen in Koerdistan voor Aster-X Capital Management B.V. aan de hand van de gebeurtenissen in het jaar 2014 Rogier Groot S1203053 Begeleider Aster-x

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie 1 4 pag Recht en krom Zeven rechtsgeleerden over aanpassingen van de wet 5 pag Olympische Spelen Gunstig voor een lokale economie of niet? 6 pag Macroklimaat wordt guur Economische groeivertraging in alle

Nadere informatie

Wrocław (Breslau)... 39 Prijzen van woningen aangeboden op de secondaire markt januari 2005... 39 Commerciële vastgoedmarkt... 41 Kantoorruimten...

Wrocław (Breslau)... 39 Prijzen van woningen aangeboden op de secondaire markt januari 2005... 39 Commerciële vastgoedmarkt... 41 Kantoorruimten... INHOUD: Polen algemeen informatie... 4 Ligging... 4 Verkeersverbindingen... 4 Oppervlakte... 6 Bevolking... 6 Belangrijkste steden... 6 Landschap... 6 Klimaat... 6 Natuur... 6 Toerisme... 7 Poolse kust...

Nadere informatie

MAGAZINE. Interview Sander Haas directeur Homburg. Interview Aart Hordijk, Hoogleraar Taxatieleer. Column Ewoud de Ruiter, 3RRR belastingadviseurs

MAGAZINE. Interview Sander Haas directeur Homburg. Interview Aart Hordijk, Hoogleraar Taxatieleer. Column Ewoud de Ruiter, 3RRR belastingadviseurs MAGAZINE Interview Sander Haas directeur Homburg Interview Aart Hordijk, Hoogleraar Taxatieleer Column Ewoud de Ruiter, 3RRR belastingadviseurs Maandelijks magazine Jaargang 1 november 2010 Bedankt! Na

Nadere informatie

Vermogensbelasting (Patrimonio) Vermogensaanwas (Incremento Patrimonial)

Vermogensbelasting (Patrimonio) Vermogensaanwas (Incremento Patrimonial) De periode voor de belastingaangifte over het voorgaande jaar (parallel lopend aan het kalenderjaar) is mei-juni van elk jaar voor fiscaal residenten en gedurende het hele jaar voor niet residenten. Vermogensbelasting

Nadere informatie

Toekomstvisie Inkomend Toerisme

Toekomstvisie Inkomend Toerisme Toekomstvisie Inkomend Toerisme Voorwoord Het internationale toerisme naar Nederland heeft zich de afgelopen decennia positief ontwikkeld. In 2007 bezochten 11 miljoen buitenlandse verblijfsgasten Nederland

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Grote vraag naar natuurlijke hulpbronnen leidt tot schaarste

Grote vraag naar natuurlijke hulpbronnen leidt tot schaarste 22-09-2012 Nieuws & achtergronden voor de beleggende klant van ABN AMRO 7 Beleggingsfondsen zijn er in tienduizenden soorten en maten. Dus hoe maakt u een juiste selectie? Om beleggingsfondsen te beoordelen

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wealth management Planning voor het familiebedrij f Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij Medische innovaties

Nadere informatie