Ik stel je voor : Kadhdee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik stel je voor : Kadhdee"

Transcriptie

1 FLAPUIT KAN NIET STILZITTEN OVERBEWEEGLIJK Ambetanterik OPVLIEGEND VERSTROOID DOET MAAR IMPULSIEF Hand-outs verschijnen op onze website rubriek Nieuws ONBEHEERST HYPERKINETISCH ONAANDACHTIG ONBELEEFD TÉ SPONTAAN ZONDER DENKEN ALTIJD PRUTSEN VERGEET ALLES Een vluchtige kijk op ADHD Ik stel je voor : Kadhdee 2. Enkele feiten over ADHD 3. Verklaringsmodellen 4. Bijkomende problemen bij ADHD 6. Suggesties naar aanpak toe Psycho-educatie in de klas 4 1. Basiskenmerken 1.1. Problemen met aandacht OVERBEWEEGLIJK ONBEHEERST FLAPUIT KAN NIET STILZITTEN HYPERKINETISCH ONAANDACHTIG ONBELEEFD Drie hoofdkenmerken: Ambetanterik TÉ SPONTAAN OPVLIEGEND VERSTROOID DOET MAAR ZONDER DENKEN IMPULSIEF ALTIJD PRUTSEN VERGEET ALLES aandachtsproblemen hyperactiviteit impulsiviteit Kadhdee vindt het moeilijk om lang met hetzelfde bezig te zijn. Kadhdee kan zich vaak niet zo lang concentreren op een taak of een spel Kadhdee is snel afgeleid Kadhdee is soms dromerig Kadhdee raakt vaak spullen kwijt in feite een extreme gedragsvariant op deze 3 vlakken 6 1

2 Aandacht observeren, rapporteren, hanteren aandacht is een parallel-proces: welke activiteit? aandacht: 4 aspecten: volgehouden aandacht: tonisch, fasisch» modulatie selectieve aandacht verdeelde aandacht aandachtssturing: Supervisory Attentional System bewust >< automatisch 1.2. Overbeweeglijk = hyperactief Kadhdee beweegt vaak te veel, beweegt altijd. Kadhdee kan niet zo lang stil zitten. Kadhdee kan heel druk zijn. Kadhdee heeft vooral problemen met zich af te remmen, zich in te tomen. aandachtsprobleem: oa. moeite met routinetaken die een volgehouden aandacht vragen Overbeweeglijk = hyperactief voortdurend bezig, nooit in stand by we observeren: motorische onrust: grote/kleine bewegingen steeds met allerlei dingen bezig geen afremming: ze pakken alles vast wachten is een probleem ondanks hun overactieve inzet, werken ze tenslotte weinig af Impulsief Kadhdee vindt het lastig om eerst rustig na te denken en dan pas iets te doen. Kadhdee is al begonnen met een opdracht voor dat de uitleg voorbij is. Kadhdee flapt er commentaar uit voor hij goed en wel weet wat er gaat gebeuren. Kadhdee denkt er niet aan dat iets gevaarlijk zou kunnen zijn Hoe beslist men tot de diagnose? er bestaat geen simpel meetinstrument de criteria zijn ook niet zo eenduidig als bv. bij epilepsie, tuberculose, bv. bij een gebroken been > < scheurtje diagnosestelling = in kaart brengen van het gedrag en de verworven vaardigheden op basis van: vraaggesprek met ouders, leerkrachten, vragenlijsten observatie testonderzoek zoeken in diverse situaties Bijkomende criteria (op basis van DSM-IV) ontwikkelingsstoornis: aanwezig vóór de leeftijd van 7 jaar geen acute stoornis: reeds minstens gedurende 6 maand problemen niet louter bepaald door één situatie: negatieve gevolgen van de symptomen aanwezig in 2 of meer settings negatieve gevolgen voor het functioneren: thuis, sociaal, school of beroep, vrije tijd,... 2

3 Drie types het onaandachtige type het hyperactive-impulsieve type het gecombineerde type 2. Enkele feiten over ADHD 3. Verklaringsmodellen 4. Bijkomende problemen bij ADHD 6. Suggesties naar aanpak toe maar ook: hyperkinetische gedragsstoornis 2. Enkele feiten over ADHD Weetje: komt voor bij 5% 5 kinderen met ADHD 95 kinderen 16 Weetje: meer bij jongens Weetje: kinderen, jongeren én volwassenen meisjes jongens

4 ADHD is niet besmettelijk Van ADHD ga je niet dood Oorzaken van ADHD 75% van het voorkomen van de 3 kernkenmerken van ADHD is erfelijk bepaald bewezen invloed van een aantal biologische factoren alcohol, roken en stress bij de zwangere moeder extreme vroeggeboorte aandoeningen vd hersenen (encefalitis,...) voedingsallergie, kleurstoffen loodvergiftiging 19 De hersenen zijn een uiterst belangrijk orgaan ontwikkeling van de hersenen loopt tot ruim 18 jaar bij de groep kinderen met ADHD loopt deze ontwikkeling 2 tot 3 jaar achter vooral de zelfcontrole-structuren zijn achter prognose verschillend per kind een aantal jongeren halen tegen hun 18 j de achterstand in ADHD is dus niet per definitie voor het leven Oorzaken van ADHD (vervolg) invloed van opvoedingsfactoren? kunnen bepalen in welke mate ADHD-kenmerken tot uiting komen vaststelling dat ADHD sterker aanwezig is in bepaalde gezinnen... deels erfelijk bepaald deels interactie tussen opvoedingsfactoren en genetische ondergrond waardoor de vatbaarheid voor ADHD tot uiting komt deels gevolg vd opvoedingsfactoren (...) binnen behandeling werken aan opvoedingsfactoren is essentieel Enkele cijfergegevens over ADHD Een mama aan het woord 5 tot 10% duidelijk meer jongens dan meisjes (10/4) 85% ontwikkelt ook andere problemen, 60% minstens 2 motorische coördinatiestoornis, leerstoornis, angst- en stemmingsstoornis, kenmerken autisme,... 50% ontwikkelt gedragsproblemen prognose: - nog bij 22-85% ook als adolescent - nog bij 4-50% als volwassene Mijn dochter is een lief, plichtsbewust en enthousiast meisje, maar ze zit in een opgewonden jasje verpakt, zodat de verpakking soms de inhoud verbergt. 4

5 2. Verfijning van de kenmerken 3. Gevolgen van ADHD 4. Enkele verklaringsmodellen 6. Richtlijnen naar aanpak toe 7. Enkele uitspraken over ADHD 3. Op zoek naar een verklaringmodel Bedoeling: weten welke mechanismen het gedrag van kinderen met ADHD kunnen verklaren. Doel: afleiden van richtlijnen voor aanpak. Problemen: er zijn verschillende theorieën, met elk eigen model geen enkel is allesomvattend ze zijn vaak niet specifiek genoeg Drie belangrijke modellen inhibitie-tekort onderactief andere invloed van bekrachtiging 2. Enkele feiten over ADHD 3. Verklaringsmodellen 4. Bijkomende problemen bij ADHD 6. Suggesties naar aanpak toe Verklaring 1: inhibitietekort model van BARKLEY Verklaring 1: inhibitietekort het go-signaal is sterker dan het stop-signaal een kind met ADHD laat zich leiden door de sterkste en aantrekkelijkste prikkel. fouten door te trage/moeizame/onvolledige informatieverwerking Verklaring 2: onder actief om informatie te verwerken moeten we dit kunnen vasthouden in ons naargelang er méér informatie moet verwerkt worden, moet het sterker geactiveerd worden. bij kinderen met ADHD blijft het te weinig actief gevolg: ze kunnen niet met de ganse situatie rekening houden... 5

6 De capaciteit van het Plaats voor zeven informatie eenheden: minder actief Ik wil coördinaten van Jannes opschrijven losse cijfers en letters j a n n e s r e v a l i d a t i e c e n t r u m d e i n z e groeperen 1: jannes revalidatiecentrum deinze groeperen 2: jannes+revalidatiecentrum+deinze (deinze=09386) hoe moet ik het correct opschrijven, aandacht richten,... Verklaring 3: andere invloed van bekrachtiging gedrag wordt oa. bepaald door de bekrachtiging (beloning) die al of niet volgt. door een beloning uit te stellen verliest ze normaal een deel van haar aantrekkingskracht normaal kan een kind echter wachten op een beloning, maar kinderen met ADHD hebben het moeilijk om beloning uit te stellen. gevolg: problemen met wachtsituaties: niet om kunnen gaan met lege momenten gevolg: een aversie voor uitstel van genieten dit noemt men de motivationele verklaring 2. Enkele feiten over ADHD 3. Verklaringsmodellen 4. Bijkomende problemen bij ADHD 6. Suggesties naar aanpak toe 4. Bijkomende problemen bij ADHD leerprocessen gevolgen voor de relaties met kinderen gevolgen op de zorg- en leerrelaties Leerprocessen lopen niet zo vlot vaak vereist een leerproces automatisatie door veelvuldig uitvoeren en inoefenen en dat wil niet vlotten herhaald uitvoeren vraagt enerzijds een volgehouden aandacht, maar anderzijds een adequate modulatie van de aandacht (bij herhaald uitvoeren mag onze intens gerichte aandacht een stuk afgebouwd worden) herhaald uitvoeren gaat snel vervelen bij inoefenen wordt Kadhdee snel overmoedig omdat hij denkt dat het nu wel vanzelf gaat gaan bij inoefenen maak je gebruik van de feedback die je krijgt, bij Kadhdee loopt dat niet zo vlot (verdeelde aandacht) Leerprocessen lopen niet zo vlot leren = verbanden leggen: wat als je aandacht slechts gericht is op 1 element? of gericht op minder relevante elementen? impulsiviteit: onvolledige informatieopname veel fouten invloed op het zelfbeeld 6

7 Invloed op sociale relaties Wisselende emoties bij Kadhdee Wat meest opvalt is de sterke ontvlambaarheid De gevoelsthermometer De gevoelsthermometer bij Kadhdee kent minder stapjes minder streepjes. met ADHD zonder ADHD Invloed op sociale relaties Moeilijke/onvoorspelbare medespelers wisselende motivatie: hun spel-inzet verandert impulsief - zappen vaak niet te volgen - lijken egocentrisch te reageren aandachtsproblemen: ze zien niet alles, ze zien de verkeerde dingen ze houden niet vol emotionele uitersten schrikken af vluchtigheid, onhandigheid: geen goed ploegmaat 39 Invloed op sociale relaties motorisch ongeremd: knuffelen wordt versmachten, een klopje wordt een klap,. vergeten of slordige perspectiefname: houden niet adequaat geen rekening met anderen (bespreking achteraf wel mogelijk) invloed op het aangaan/afbreken van vriendschappen standpunt Kadhdee standpunt andere kinderen Invloed op sociale relaties vele situaties worden emotioneel alles of niets: een punt verliezen krijgt de betekenis van het spel te verliezen kind houdt geen rekening met volgende beurten iemand die kwaad kijkt, lijkt hen verschrikkelijk boos, de rest vd signalen worden niet opgevangen. of de boze blik wordt nu net niet opgemerkt. vaak worden signalen van anderen gewoon niet opgemerkt 7

8 Invloed op zorg- en leersituaties de leerkracht is geneigd... meer instructies te geven en te herhalen meer negatieve opmerkingen en bijsturingen te geven minder positieve opmerkingen te geven de leerkracht gaat meer gedragscontrolerend optreden de leerkracht reageert minder op vragen van kinderen als Kadhdee de leerkracht is geneigd meer straf te geven probleemsituaties komen vaak niet tot een bevredigende oplossing relatie tussen leerkracht en leerling met ADHD kan negatief gekleurd raken. 2. Enkele feiten over ADHD 3. Verklaringsmodellen 4. Bijkomende problemen bij ADHD 6. Suggesties naar aanpak toe Waarom is behandeling aangewezen? Op basis van studies waarbij kinderen jarenlang gevolgd werden. vaak een moeilijke schoolcarrière tot 50% ontwikkelt gedragsproblemen hoger risico op delinquentie in adolescentie meer kans op middelenmisbruik en verslaving (jongeren) verkeersongevallen, meer medische kosten op psychiatrische problemen negatieve prognose meest uitgesproken als een kind te weinig ondersteuning krijgt: thuis, school, therapie,... Drie grote pijlers: 5. Behandeling van ADHD medicatie: is prioritair bij 2/3 van de kinderen met ADHD gedragstherapie: preventie of aanpak van gedragsproblemen psycho-educatie: kennis over de eigen aard van het functioneren met ADHD Daarnaast ook behandeling van de problemen die samen met ADHD voorkomen: executieve functies, (meta-) cognitie leerstoornissen ontwikkelingsproblemen sociale vaardigheden emo-regulatie... Behandeling van ADHD: medicatie? Weetje: hoe zit het met die pilletjes? = hulpmiddel Rilatine 48 8

9 Behandeling van ADHD: medicatie Enkel op advies en onder controle van een gespecialiseerde arts. Stimulantia Rilatine Rilatine MR Concerta dexamfetamine Atomoxetine Strattera Medicatie: is Rilatine een drug? Rilatine en cocaïne zijn verwant, maar ze werken ánders. Als je de dosis Rilatine zou vertienvoudigen, en intraveneus toedient, kan je een cocaïne-achtig effect hebben. Rilatine is niet verslavend Het is niet eerlijk om dit gegeven te benadrukken ten nadele van de vele positieve ervaringen met en studies over positieve effecten van aangepast Rilatine-gebruik. op advies en met controle van een medisch specialist Wat je niet mag verwachten 2. Enkele feiten over ADHD 3. Verklaringsmodellen 4. Bijkomende problemen bij ADHD 6. Suggesties naar aanpak toe Basisingrediënten voor aanpak Overzicht Basisingrediënten voor aanpak Vier sleutelbegrippen: Inzicht Vooruitzicht Overzicht Structuur... duidelijke grenzen Steun... ze hebben je nodig Vaardigheden... ze leren niet vanzelf Strategie... juiste actie op het juiste moment 9

10 Basisingrediënten voor aanpak Belang van een goede relatie belonen en straffen hebben een ánder effect op Kadhdee gevolg voor gedragsbeïnvloeding duidelijker instructie consequenter opvolgen eisen opleggen voor kortere termijn meer ondersteuning langer ondersteunen met een gedragsprogramma Barometer voor je relatie Barometer voor je relatie Barometer voor je relatie Barometer voor je relatie 10

11 Gevolgen van het vastzitten in negatieve processen destructief voor het zelfbeeld van het kind bedreiging voor de ontwikkelingsmogelijkheden verstoort pedagogische vaardigheden van de leerkracht en ouders interactiecultuur evolueert naar exclusief controlerend en negatieve kleuring. KL & tips: aanpak van gedrag Suggestie voor aanpak van gedrag Streef naar een positieve balans in je relatie met het kind OBSERVEREN CONTEXT EN KIND Als je wil iets wil veranderen: begin met belonen wat goed is. begin met het belangrijkste probleem. begin met 1 ding tegelijk Zorg dat je concreet weet waar je naar toe wil. Zorg dat het kind concreet weet wat er verlangd wordt. Wees pro-actief: vooraf leren op tijd ingrijpen voorzie moeilijke situaties: bereid je kind en jezelf voor Geef directe feedback. Maak meteen de gevolgen van het gedrag duidelijk. Probeer het kind te betrappen op goed gedrag. KL & tips: aanpak van gedrag Geef geregeld feedback, ook als het goed gaat. Bij Kadhdee slaat sociale bekrachtiging en intrinsieke motivatie minder aan: werk met beloningen (materiaal, activiteit, privileges) Aanmoedigen heeft voorkeur op straffen. Er loopt zoveel fout dat je wel heel veel straf moet geven. Probeer ongewenst gedrag te vervangen door gewenst. Denk in termen van winnen/winnen. Leer het kunnen uitstellen van beloning Zelfbeoordeling gedrag Lege momenten en overgangen zijn extra moeilijk zorgen voor een bezigheid overgang aankondigen en structureren bij agitatie tijdens een overgang een duidelijk stop - moment inbouwen zodat de overdrive van de ene situatie niet overslaat naar de andere. als iets 2 of 3 keer gevraagd hebt zonder effect, moet je anders aanpakken duidelijker signaal geven soms vraagt bijsturing de grote middelen 11

12 KL & tips: regels hanteren Je mag een paar minuutjes... Suggesties voor regels opleggen en hanteren Neem als leerkracht de leiding. Probeer consequent te zijn. Geen woorden maar daden. Geef zelf het voorbeeld. Geef inspraak waar mogelijk, maar neem duidelijk zelf de eindbeslissing. Je kan regels uitleggen, maar dat kán niet altijd, niet op elk moment. Wéten wat de regel is, is niet voldoende. Ga uit van de idee dat de regels nooit 100% worden opgevolgd. Afspreken van tijdsduur: gebruik een klok Zelfbouw time-timer 2. Enkele feiten over ADHD 3. Verklaringsmodellen 4. Bijkomende problemen bij ADHD 6. Suggesties naar aanpak toe Naar een idee uit tijdschrift Zit Stil Aanbod van Ter Kouter voor Kadhdee onderzoek en diagnosestelling behandeling: medische opvolging behandeling van de kinderen (ind + gr) oudercursus ouderbegeleiding Psycho-educatie psycho-educatie voor ouders psycho-educatie voor klasgenoten psycho-educatie voor leerkrachten Consult voor leerkrachten van cliënten 72 12

13 22/02/2011 Het verklaringsmodel van Barkley Verklaring voor ADHD vanuit de werking van hersenen. Vraag : Hoe ontstaat zelf beheersing, zelfcontrole? Welke mechanismen zorgen daarvoor? Zelfbeheersing ontstaat als gevolg van samenwerking van 4 verschillende wijzen om met informatie om te gaan. Uitvoerende functies (executive functies) dat zijn geen afgebakende gebieden in de hersenen uitstellen bescherming tegen nieuwe indrukken 1

14 22/02/2011 Verwoorden Verwoorden Beheersing van gevoelens Verwoorden Beheersing van gevoelens plannen 2

15 22/02/2011 Verwoorden Beheersing van gevoelens plannen Verwoorden Beheersing van gevoelens plannen Verwoorden Beheersing van gevoelens plannen Verwoorden Beheersing van gevoelens plannen ADHD kan voor een belangrijk deel verklaard worden door, gebrekkige, onvolledige oppervlakkige verwerking van informatie in de hersenen. uitstellen bescherming tegen nieuwe indrukken Bij kinderen met ADHD zijn de executieve functies aanwezig, ze functioneren, maar ze zitten in de mist. OF het vraagt zeer veel energie om ze aan te spreken. vasthouden Verwoorden, Beheersen van gevoelens Opnieuw samenstellen Plannen, onderdrukken van wat niet met de opdracht te maken heeft. Zonder omwegen naar het doel denken stuurt doen 3

Wat is ADHD? Aandachtstekort:

Wat is ADHD? Aandachtstekort: Wat is ADHD? ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een stoornis die voorkomt bij ongeveer 3 tot 5 % van de bevolking. Jongens hebben 4 keer zoveel kans om de diagnose

Nadere informatie

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-041 datum : 2014-06-18 gewijzigd : contact : Dienst leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Leerlingen met ADHD in de Basisschool

Leerlingen met ADHD in de Basisschool Leerlingen met ADHD in de Basisschool Marina Danckaerts 1 ADHD is nog steeds een controversieel concept. Deze bijdrage wil leerkrachten voorbij die controverse gidsen en een aantal rationele argumenten

Nadere informatie

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Marianna en Andrea PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Inhoud Inleiding... 3 Inhoud... 3 Doel... 3 Doelgroep... 3 Theorie... 4 Wat is probleemgedrag...4 Wanneer ongewenst

Nadere informatie

Kindergeneeskunde ADHD

Kindergeneeskunde ADHD Kindergeneeskunde ADHD Dit boekje is een korte beschrijving over ADHD. Het is geschreven voor ouders die op de polikliniek kindergeneeskunde komen en voor het eerst horen over ADHD. Rondrennen, de aandacht

Nadere informatie

Drukke kinderen. Hoe ga je ermee om?

Drukke kinderen. Hoe ga je ermee om? Drukke kinderen Hoe ga je ermee om? Inhoud positieve benadering pag. 3 structuur pag. 7 structuur in tijd pag. 7 structuur in ruimte pag. 9 structuur in situaties pag. 11 regels pag. 14 omgaan met anderen

Nadere informatie

1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN

1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN 1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN Gedragsproblematieken bij kinderen kunnen onderverdeeld worden in emotionele stoornissen en gedragsstoornissen. Bij de eerste groep ligt de last bij het kind. Bij de tweede

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1

Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1 Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1 Informatie en tips voor ouders, kinderen, jongeren, leerkrachten en begeleiders Bij de titel: Niet altijd zichtbaar

Nadere informatie

ADHD bij kinderen en volwassenen. Als chaos het leven beheerst

ADHD bij kinderen en volwassenen. Als chaos het leven beheerst ADHD bij kinderen en volwassenen Als chaos het leven beheerst Van de hak op de tak Rondrennen, de aandacht ergens niet bij kunnen houden, niet luisteren: het hoort bij kinderen. Ook volwassenen kunnen

Nadere informatie

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD Signalering, behandeling en begeleiding van mensen die op volwassen leeftijd de diagnose ADHD krijgen Inleiding en vraagstelling Wij hebben dit artikel geschreven als afsluiting

Nadere informatie

Kinderen met speciale rechten

Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Omgaan met ADHD op school Miriam Baltussen Rinse Dijkstra Martijn Koekkoek Yvonne Leenders Els Loman Vereniging de Samenwerkende Landelijke

Nadere informatie

HANDBOEK PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING VOOR SPORTVERENIGINGEN EN HUN JEUGDTRAINERS

HANDBOEK PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING VOOR SPORTVERENIGINGEN EN HUN JEUGDTRAINERS HANDBOEK PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING VOOR SPORTVERENIGINGEN EN HUN JEUGDTRAINERS Inleiding In opdracht van SportService Zwolle (SSZ) is door een studente pedagogiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle een

Nadere informatie

5. 18-plus a. Wajong b. Tegemoetkoming Onderhoudskosten Thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) c. Woonvormen voor MLK-jongeren

5. 18-plus a. Wajong b. Tegemoetkoming Onderhoudskosten Thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) c. Woonvormen voor MLK-jongeren Hoofdstuk 20 Verstandelijke beperking Per 1 januari 2004 heeft de voormalige SPD, nu opererend onder de naam MEE, de capaciteit pleegzorg voor verstandelijk gehandicapte kinderen overgedragen aan Pleegzorg

Nadere informatie

Contactstoornissen, aandacht en concentratiestoornissen, gedragsstoornissen, gedrag

Contactstoornissen, aandacht en concentratiestoornissen, gedragsstoornissen, gedrag Contactstoornissen, aandacht en concentratiestoornissen, gedragsstoornissen, gedrag Contactstoornissen (Autisme spectrum stoornissen) Autisme; is een stoornis in het verwerken van informatie. De stoornis

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Colofon. Coördinatie: Gino Claes. Projectmedewerkers: Alex Tromont David Nisolle Guy Henderickx Suzy De Ceulaer

Colofon. Coördinatie: Gino Claes. Projectmedewerkers: Alex Tromont David Nisolle Guy Henderickx Suzy De Ceulaer Juni 2013 Colofon Coördinatie: Gino Claes Projectmedewerkers: Alex Tromont David Nisolle Guy Henderickx Suzy De Ceulaer Verantwoordelijke uitgever: Dirk Cuypers, Victor Hortaplein 40, bus 10, B-1060 Brussel

Nadere informatie

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl 1. Bewust en onbewust gedrag De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Een leerling met autisme op school... Wat nu?

Een leerling met autisme op school... Wat nu? Het GON-team van het K.I. Spermalie Potterierei 46 8000 Brugge tel. 050/ 47 19 85 fax 050/ 47 19 87 www.ki-spermalie.be Een leerling met autisme op school... Wat nu? EEN BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR DE GASTSCHOOL

Nadere informatie

Heeft mijn kind AD(H)D?

Heeft mijn kind AD(H)D? Heeft mijn kind AD(H)D? Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Cathelijne Wildervanck Delft augustus 2014 Cathelijne Wildervanck Alles uit dit eboek mag je gebruiken om anderen te inspireren,

Nadere informatie

Jongeren en druggebruik

Jongeren en druggebruik Jongeren en druggebruik een leidraad voor ouders Voorwoord Ouders - en ook andere opvoeders - zijn als de dood voor "drugs". Blijkbaar zorgt dit thema, door hun bezorgdheid en liefde voor opgroeiende kinderen,

Nadere informatie

omgaan met autisme in de klas

omgaan met autisme in de klas omgaan met autisme in de klas auteurs: Anny Hermans-Franssen Jos Zuylen kernredactie: Karin van Herpen MesoConsult b.v. Tilburg augustus 2007 september 2007 omgaan met autisme in de klas 2007 MesoConsult

Nadere informatie

jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA

jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA 1 Wegwijs Je maakt je zorgen over het druggebruik van je zoon of dochter. Je wilt meer informatie over bepaalde producten.

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie

Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Cathelijne Wildervanck Delft, Cathelijne Wildervanck Alles uit dit eboek mag je gebruiken om anderen te inspireren, verder te helpen of te informeren. Er

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Campus St.-Jorisstraat Auteur: Inès Vanmarcke Begeleider: Séverine Van De Voorde Bachelorproef voorgedragen

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Toolkit Kind en Trauma

Toolkit Kind en Trauma Toolkit Kind en Trauma Informatie voor leerkrachten van groep 5 t/m 8 www.kind-en-trauma.nl Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren Eva Alisic Inhoudsopgave Waarom deze toolkit? 2 Wat

Nadere informatie