Door PCI Gouda behandelde aanvragen voor hulp in 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door PCI Gouda behandelde aanvragen voor hulp in 2014"

Transcriptie

1 Door PCI Gouda behandelde aanvragen voor hulp in 2014 PCI is een ANBI-erkende instelling 1. Mevr.M.D. Mevrouw vraagt aan het Noodfonds een nieuwe koelkast. Zij is op deze hulpverlening geattendeerd door haar bewindvoerder. De aanvraag is doorverwezen naar het Noodfonds door opgave telefoonnummer. 2. Mevr. S. (ook bekend van zaak nr. 9 in 2013) Mevrouw zit in opvang bij Leger des Heils en wordt door die organisatie ook al langer begeleid. Zij zit in schuldhulpverlening en vraagt een bijdrage voor de eigen kosten van een nieuw kunstgebit, dat al een jaar nodig is. Na overleg worden de kosten hiervan ad 296,26 gedeeld met het Noodfonds. 3. Mevr. C.B. (ook bekend van zaak nr. 3 in 2013) Mevrouw is inmiddels door haar man verlaten. Complexe financiële problematiek. Samen met diaconie van PKN wordt vanuit diaconie voor leefgeld gezorgd. Eenmaal 50,- en eenzelfde bedrag voor een fiets voor een der kinderen. 4. Mevr. H. Vanuit het Vrouwen Opvang Centrum heeft mevrouw een woning toegewezen gekregen. Vanuit de Werkpool van PCI is door 3 mannen gewerkt aan egaliseren en sausen van de muren. Daar zijn kosten voor gemaakt ad 27,46, die voor rekening van PCI zijn genomen. 5. Mevr. B. (bekend van zaak nr. 32 in 2013) Vluchtelinge moet voor paspoort en dergelijke kosten maken om verder te kunnen. Aan haar begeleidster wordt een bedrag van 250,- beschikbaar gesteld. 6. Mevr. H. Noodkreet uit vrouwenopvang, via parochiesecretariaat. Woning is aangeboden maar geen middelen om huur te betalen. Daarnaast ook andere problemen. Professionele begeleiding in algemene zin en verkenning mogelijkheden voor hulp is wenselijk. Er zijn teveel vragen in eerste aanleg. Voor een start in de nieuwe woning is leefgeld gegeven ad 100,- en daarna nog tweemaal. 7. Fam. L. Via schulphulpverlening wordt een vraag om hulp voorgelegd. Er zijn veel financiële problemen in dit gezin, o.a. door gebrek aan ervaring in dat opzicht. De man heeft in november een baan weten te krijgen (formeel een nul-uren contract op detacheringsbasis), maar door een fout is er twee maanden teveel loonbelasting ingehouden. Dat kan wel teruggevorderd worden, maar dat duurt even. De gemeente blijkt niet te kunnen helpen. Desgevraagd zal ook de formele werkgever dat niet doen vanwege de onzekere werkrelatie. Voorschot van een bedrag van 600,- vervalt, omdat er geen ruimte is om terug te laten betalen. Wel wordt gegeven voor leeftocht. 8. Waddinxveen Collega-PCI heeft een probleemgezin, waarin schuldhulpverlening bezig is met een bedrag van ruim ,-. De woningbouwvereniging heeft een vordering van ongeveer 4.000,- (incl. kosten), maar wenst niet in de schuldhulp mee te doen, omdat dan een deel moet worden afgeboekt. Als dit bedrag niet wordt voldaan, zal huisuitzetting volgen. De gemeente zal het gezin dan verwijzen naar het Leger des Heils in Gouda. Aan de collega-pci en wordt gevraagd bij te springen. PCI Gouda vindt dat dit boven het beschikbare budget is en legt een aantal opmerkingen over de rol van de verhuurder en de gemeente voor. Met hulp van vrienden en de andere PCI en blijkt een lager bedrag voldoende om huisuitzetting te voorkomen. 9. Mevr. C.B. (ook bekend van nr. 3) In aansluiting op eerder gemelde problemen, meldt gezinszorg dat een der kinderen niet mee kan met een

2 schoolexcursie, omdat het geld ontbreekt. Geadviseerd om te bezien of de school hierin kan voorzien uit eigen middelen. Nu blijkt dat dit niet zo is, is PCI bereid het bedrag van 220,- te voldoen. 10. Mevr. C.B. Bij dezelfde mevr. van nr. 9 is vanuit de Werkpool een gordijnrail opgehangen. 11. Mevr. B. Hulp wordt bij de Werkpool gevraagd om een rolgordijn en enkele planken vast te zetten, met de daarbij benodigde hulpmiddelen. 12. Mevr. X. Op verzoek is voor mevr. door twee vrijwilligers van de Werkpool een kast verplaatst en diverse kabels geordend en weggewerkt. Daarna nog enkele lampen gehangen. 13. Mevr. H. (bekend van nr. 6) Nader onderzoek leerde dat mevr. al geruime tijd niet de toeslagen ontvangt van de Belastingdienst waar zij wel recht op heeft. Inmiddels is een forse achterstand daarin ontstaan. Na intensieve contacten met die dienst is er zicht op spoedige afhandeling, Daarom wordt ter overbrugging tweemaal een lening verstrekt van 150, Mevr. I. (bekend van nr. 4) Gevraagd wordt hulp om enkele gordijnrails op te hangen; daar is een man uit de Werkpool voor beschikbaar, die dat heeft uitgevoerd. 15. Mevr. de N. Schuldhulpverlening heeft een regeling (waaronder woningbouw en energiebedrijf) weten te treffen voor deze mevr. die Wajong-uitkering heeft. Die kan pas van start gaan als zij een geldig identiteitsbewijs heeft, maar dat is verlopen. PCI geeft het benodigde bedrag van 50, Aanvraag in kader DBL Door Kwadraad (doorverwezen door de website van DBL) wordt hulp gevraagd in verband met een dreigende huisuitzetting (11 juni) en schuldenregeling. Naast PCI wil men ook het Papefonds benaderen voor twee maal een bedrag van 400,-. Omdat geen enkel feitelijk of achtergrondgegeven in de aanvraag is vermeld, wordt daarnaar gevraagd. Ten antwoord wordt gemeld dat gevraagde bedragen beschikbaar zijn gesteld door het Papefonds en Cordaid. 17. Mevr. G. In het kader van de Werkpool wordt hulp gevraagd door een mevrouw met een 16-jarige zoon. Er moeten vloerdelen worden verwijderd, omdat een aannemer i.v.m. vochtproblemen aan de ondervloer moet werken. Daar zullen in eerste aanleg twee man een dagje werk aan hebben; mogelijk minder als de moeder van mevr. en haar zoon een handje kunnen helpen. Later wordt door twee man een nieuwe houten vloer gelegd, omdat de verwijderde delen te slecht zijn. 18. Aanvraag in kader DBL Stek jeugdhulp vraagt hulp voor een moeder met twee kleine kinderen. Door gezinsproblemen en scheiding zijn er schulden ontstaan, maar is er ook weinig gedaan aan het leefmilieu in de woning. Gevraagd wordt een bijdrage aan vloerbekleding voor een bedrag van 466,39. Dit bedrag wordt toegekend. Voor de geplande aanschaf van een tafel en stoelen wordt gewezen op de mogelijkheden van de non-food bank in Gouda. De vervoerskosten ad 20,- daarvan zijn betaald door de diaconie. 19. Mevr. J. Via het Vrouwenopvangcentrum (VOC) is hulp gevraagd voor een jonge vrouw om kozijnen te schilderen en muren te sausen. De Werkpool heeft hier voor gezorgd. 20. Aanvraag in het kader van DBL Kwadraad vraagt hulp. Een man M.M. is zijn werk als zzp er kwijt geraakt, maar wordt door de Belastingdienst aangeslagen voor flinke bedragen, omdat hij de laatste jaren geen aangifte heeft gedaan. Vanwege die claim is er ook geen schuldhulpverlening mogelijk. Door Kwadraad is een registeraccountant aangezocht om dit belastingprobleem op te lossen. Deze doet dit met korting, maar levert toch een forse rekening. Aan drie fondsen wordt ieder eenderde van de kosten gevraagd, voor PCI 726,-. Dit bedrag

3 wordt toegezegd onder aanbieding van de betreffende offerte en onder voorbehoud dat de anderen ook bijdragen. 21. Aanvraag in het kader van DBL Kwintes vraagt hulp voor een man, v.d. V., met psychische problemen, waarvoor hij therapie heeft gehad, maar die hem in het dagelijkse leven hinderen. Doordat met terugwerkende kracht de uitkering stop werd gezet, dreigde huisuitzetting. Via de rechtbank en overleg is afgesproken dat een bedrag van 1402,- direct betaald moet worden en daarna een aflossing van 50,- per maand. Hiervoor benadert Kwintes PCI en twee andere fondsen, met de vraag om een bijdrage van 470,-. Kwintes begeleidt betrokkene o.a. met inkomensbeheer. De aanvraag wordt toegekend. Inmiddels is de ID-kaart aangeschaft en de bijdrage wordt overgemaakt, nadat bleek dat daarmee de achterstand zou zijn voldaan. 22. Dhr. B. Betrokkene is wanhopig, omdat hij binnen twee weken een bedrag van 3600,- moet betalen om huisuitzetting te voorkomen. Betrokkene wist niets van een rechtszaak. Hij is een alleenstaande vader met een verstandelijk beperkte zoon, die tijdens vakantie bovendien misbruikt is. Een hulpvaardige kennis die hulp bood in huishouding en boekhouding heeft feitelijk geld voor huur e.d. ontvreemd. Hij zit in hulpverlening bij de Banjaard en de politie, maar de Sociale Dienst verwijst hem naar PCI. Aan hem is gevraagd om zijn hulpvraag te laten indienen door een organisatie van maatschappelijk werk, zodat ook de vereiste begeleiding kan worden verzorgd. Geruime tijd later blijkt de uitzetting doorgevoerd en verblijft hij op een camping in Alphen. Aan hem is (zie onderaan) een bedrag van 50,- voor leefgeld gegeven, maar wij zijn niet in staat op dit moment meer hulp te bieden. 23. Mw. T. Een groepsleider van Siriz vraagt hulp voor een cliënte, een alleenstaande moeder met een kind van anderhalf. Zij komt uit de WW in de bijstand. Er was wat geld gespaard om een huisje in te richten, maar dat is nu op. Haar netwerk haakt af, maar er is nog nodig voor de vloer, wasmachine, kooktoestel e.d. Er zijn nogal wat vaagheden en vragen, die worden aan de groepsleider gesteld. Die worden beantwoord, maar het Noodfonds en een sponsor blijken inmiddels de gevraagde bijdragen verstrekt te hebben. 24. Echtpaar A. Een woonbegeleider van Gemiva meldt dat de echtgenoot (echtpaar 50 j., beiden verstandelijk beperkt) een nieuw kunstgebit nodig heeft en daarvoor een eigen bijdrage van 250,- moet voldoen en daarover niet beschikt. Feitelijk is de aanvraag aan het Noodfonds gericht en wij menen dat de kosten onder de basisverzekering vallen. Deze vragen zijn voorgelegd, maar geen reactie ontvangen. 25. Mw. S. Medewerkster van Project Nieuwe Start vraagt voor een cliënte hulp om de muren te sausen. Een van onze vrijwilligers meldt zich daarvoor aan. 26. Vakantieproject In het vakantieproject worden vrijwilligers ingezet om het vervoer te verzorgen, indien betrokkenen dat niet zelf of uit eigen omgeving kunnen regelen. 8 vrijwilligers hebben dat feitelijk verzorgd; de kosten daarvan beliepen 262, Aanvraag in het kader van DBL Woonbegeleidster van het Leger des Heils vraagt hulp voor een man, M.v.d. W., uit Gouda, alleenstaand en geen kinderen. Er dreigt huisuitzetting terwijl bijstandsuitkering twee maanden geblokkeerd was. Hij zit in een werkproject en volgt een deeltijdstudie. Voor een betalingsregeling van de huurachterstand ad 460,- moest hij de lopende maand betalen, maar dat kon dus niet. Er zijn daarnaast meerdere schulden. Als de woning behouden blijft, kan hij ook begeleid worden. Het gevraagde bedrag wordt onder die conditie toegekend. 28. Aanvraag in het kader van DBL Begeleider van het JOD (Jongeren onder Dak)project in Gouda legt de zaak voor van mevr. M. Zij heeft in korte tijd veel verhuizingen gekend en ook dakloosheid. Nu heeft ze eigen woonruimte en

4 schuldenregelingen, die echter zo strak zijn dat er geen financiële ruimte is. Haar wasmachine is kapot en ze heeft geen fiets. Gevraagd word om hulp voor die voorzieningen. In eerste aanleg is verwezen naar de Non Food Bank (en de Voedselbank). Die blijkt op dit moment daar wachtlijsten voor te hebben. Zij zelf dachten bij Emmaus hiervoor terecht te kunnen. Daar kan men terecht voor een wasmachine van 80,- en bij de kringloop voor een fiets van 50,-. Deze zijn door PCI betaald. 29. Dhr. B. Woonbegeleider van het Leger des Heils legt de kwestie van de heer B. voor, een Marokkaanse man. Na psychiatrische behandelingen heeft betrokkene regelmatig gebruik gemaakt van een bed bij de GGZ. Vanaf 2002 is hij bij het Legere bekend en kwam regelmatig in nachtopvang. Sinds 2012 heeft hij een verblijfsvergunning en daardoor recht op uitkeringen. Eind 2012 heeft hij echter bijna 4 maanden in 24-uurs opvang gezeten en daardoor een openstaande schuld ad 1.247,31. Gevraagd wordt een bijdrage aan de aflossing van dit bedrag. Het is niet duidelijk of hiermee zicht bestaat op de gehele schuld. Door PCI is 150,- bijgedragen. 30. Mw. P. Mevrouw is alleenstaande moeder met 2 kinderen op het gymnasium, waarvan een vanwege pesten elders. Zij moet rondkomen van een bijstandsuitkering, maar wil geen gebruik maken van de voedselbank. Zij bezat een elektrische fiets, gekregen vanwege een reumatische aandoening. Omdat die al langer niet gebruikt werd, hebben ze de elektrische onderdelen ervan verwijderd. De RDW claimt echter voor de complete fiets alsnog boetes, omdat de fiets niet meer verzekerd is en ook niet als gesloopt gemeld is; ondanks verweerschrift via Kwadraad blijft de vordering ad 337,- gehandhaafd en moet verhoging ervan voorkomen worden. PCI maakt het bedrag over en ontvangt de helft ervan terug van Vincentius. 31. Aanvraag in het kader van DBL Mevrouw F. is alleenstaande ouder met kinderen van 2 en 5 jr. Het oudste kind heeft hersenoperaties ondergaan in Utrecht. Vierstroom meldt dat daarvoor veel reiskosten moeten worden gemaakt. Daarnaast zijn er schulden ad 7000,-, waarvoor hulp wordt gezocht. Een wandelwagen is stuk, maar is nodig voor beide kinderen. Gevraagd wordt om een bedrag van 300,- voor de reiskosten en enig extra budget voor leefgeld. De begeleiding gaat nu over naar Gemiva. Die bijdrage wordt toegekend. 32. Mw. NN. Vanuit het VOC heeft deze moeder met vier kinderen een huis toegewezen gekregen. Dat ziet er goed uit, maar enig sauswerk is wel nodig in twee slaapkamers en mogelijk ook op de (donkere) zolder. Een van de leden van de Werkpool heeft zich hiervoor ingezet. 33. Mw. I.V. Een MIKA thuiscoach vraagt noodhulp voor een alleenstaande moeder van 26 met een zoontje van een jaar. Zij woont in een Zorgdakwoning. Uitkering is per 1 sept. gestopt, omdat zij een scholingsplicht zou hebben. He blijkt echter (onderzoek MEE) dat zij licht verstandelijk gehandicapt is. Pas over ruim een week is een gesprek voor aanvraag bijstand mogelijk. Mevr. zit in budgetbeheer en heeft het nog uit kunnen zingen. ZIj gaat nu via Facebook haar kleren verkopen. Gevraagd en toegekend een bedrag van 70,- om de komende week nog eten te kunnen kopen. 34. Dhr. N.N. Medewerker van Voedselbank, afkomstig uit Somalië, heeft verblijfsvergunning gekregen. Nu heeft hij een bedrag van 900,- nodig voor paspoorten en papieren voor zijn gezin. Hervormde Diaconie draagt een deel en aan PCI wordt ook een bijdrage gevraagd. Gevraagd wordt een bedrag van 100, Mw. X Vanuit het VOC krijgt een mevr. met haar kind een appartement. Enig saus- en kluswerk (lampen en kapstok) is nodig. Twee mannen van de Werkpool gaan hiervoor zorgen. 36. Voedselbank Ook dit jaar heeft de Voedselbank extra bijrijders nodig, vanwege de dubbele pakketten op 18 december. Ook hiervoor zijn drie mannen uit de Werkpool beschikbaar.

5 37. Aanvraag in het kader van DBL. Van een sociaal raadsvrouw van Kwadraad komt een verzoek om te helpen bij een dreigende huisuitzetting. Mevr. N.W. zit diep in de schulden. Door werkloosheid heeft zij haar woning met verlies moeten verkopen. Sinds 2010 is zij gemeld bij het schuldhulpverleningsbureau. Door onstabiele inkomsten en wisselend personeel is daadwerkelijke hulp nog niet van de grind gekomen. Toeslagen worden geclaimd door de belastingdienst. Sinds dec weer parttime werk via Payroll Select. Per 1 juli aanvullende bijstand. Er is ook huurschuld. Overleg met betrokken partijen heeft geleid tot een regeling waarbij op korte termijn de helft daarvan betaald moet worden en afbetaling van de rest. Benaderd worden ook Cordaid en het Papefonds. Deze zeggen resp. 340,- en 1000,- toe. Daarom wordt aan PCI het restant gevraagd, ad 335, Aanvraag in het kader van DBL Ass. bewindvoerster van Beschermingbewindkantoor Nederland vraagt leefgeld om twee weken te kunnen overbruggen voor haar cliënt, M.B. Er is door een deurwaarder te hoog beslag gelegd op de uitkering van betrokkene. Doorgaans ontvangt hij wekelijks 40,-. Gevraagd ter overbrugging een bedrag van 70,-. Dit bedrag wordt als noodhulp toegekend. 39. Aanvraag in het kader van DBL Ambulant begeleidster van Gemiva vraagt hulp voor een jongen O. met beperkte geestelijke vermogens, onder meer zijn ook motoriek en zicht slecht. De jongen woont samen met zijn ouders en zusje. Hij gaat naar de Klup voor vrije tijd en vorming, waar hij onder gelijken verkeert en geaccepteerd wordt. Er is in gezin hulp van MEE en MIKA. Het clubgeld van 160,- wordt echter teveel, zodat daar hulp voor wordt gevraagd. De aanvraag wordt toegekend. 40. Jongen R. De vader van een jongen, leerling van ZMLK De Ark, is opgepakt en zit negen dagen vast, meldt een consulente van MEE. Er is geen moeder en geen contact met andere familie. Direct is een tijdelijke woonplek voor de jongen (15 jaar) geregeld. Een leerkracht die met hem kleding e.d. thuis wilde ophalen schrok van de leefomstandigheden. Op kosten van de school zijn een pyjama, ondergoed en dergelijke gekocht. Er is nog extra kleding, schoenen en een warme jas nodig. Gewezen wordt op de mogelijkheden van tijdelijke uitkeringen aan de jongen en op de Non-foodbank. Via een diaconale activiteit kan voor passende kleding gezorgd worden. Tot slot is gemeld dat ook reclassering met hem aan de slag is. 41. Mevr. B 66 Mevr. uit het VOC heeft een flat gekregen, die er goed uitziet, maar sausen van de muren is wenselijk. Daarnaast moeten lampen en een kapstok opgehangen worden, meldt de begeleidster. Kort voor de kerst uitgevoerd door twee mannen uit de werkpool. 42. Mw.Y Begeleidster van het VOC vraagt opnieuw klushulp voor een mevrouw die op korte termijn een appartement gaat betrekken. Het gaat om sausen en verven, hoewel mevr. ook veel zelf kan doen. De klus zou tussen Kerst en Oud-Nieuw gedaan moeten worden. Twee mannen van de Werkpool melden zich hiervoor aan. 43. Pakketten in het kader van DBL Aan 36 personen/gezinnen werd een kerstpakket bezorgd vanwege hun leefomstandigheden. (Onder andere criteria werden samen met de Vincentiusvereniging nog 96 vergelijkbare pakketten verzorgd.) 44. Mevr. F.M. Maatschappelijk werkster van wijkteam vraagt hulp voor een moeder met een baby. De borstvoeding is niet goed en er is gebrek aan de zaken die in dat verband nodig zijn. De man zit in de gevangenis, er zijn schulden en problemen met de belastingdienst. Van een inwonende zoon is niets te verwachten. PCI geeft 100,-- om de nood te verlichten en attendeert op de voedselbank, waar ook babyvoeding beschikbaar komt.

6 Ten laste van het diaconale budget van de parochie St. Jan de Doper kwamen de volgende uitgaven. 45. Bijdrage leefgeld en aanschaf van een fiets voor een van de kinderen 2 keer 50,- (zie nr. 3) 46. Kosten van vervoer meubilair 20,- ( zie nr. 18) 47. Bijdrage voor verkrijgen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd 50,-. 48.

NIEUWEGEIN e.o. jaarverslag 2013

NIEUWEGEIN e.o. jaarverslag 2013 NIEUWEGEIN e.o. jaarverslag 2013 Voorwoord Voor U ligt het jaarverslag van de Stichting Urgente Noden Nieuwegein (SUNN) en omstreken. Zoals u zult lezen moesten we in 2013 weer een stijging van 25% van

Nadere informatie

Krachten bundelen in roerige tijden Jaarverslag 2014 & Jaarrekening 2014. Stichting Noodhulp Utrecht

Krachten bundelen in roerige tijden Jaarverslag 2014 & Jaarrekening 2014. Stichting Noodhulp Utrecht Krachten bundelen in roerige tijden Jaarverslag 2014 & Jaarrekening 2014 Stichting Noodhulp Utrecht Utrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 Voorwoord 4 Inleiding 5 Doelstelling 5 Realiseren doelstelling

Nadere informatie

Het kind van de rekening

Het kind van de rekening Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252973 Het kind van de rekening Een onderzoek naar alleenstaande moeders in de schuldhulpverlening Oktober 2009 Opgesteld door Inhoud

Nadere informatie

Zwartboek Nederland voor het

Zwartboek Nederland voor het De Stichting Steunpunt Studerende Moeders is het enige expertisecentrum in Zwartboek Nederland voor het combineren van studie en zorg en studerende heeft tot doel het vergroten van het studiesucces en

Nadere informatie

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004 Interkerkelijk Sociaal Fonds Jaarverslag 2004 Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft Jaarverslag ISF 2004 Wilt u het ISF steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op giro 6729143 t.n.v. Interkerkelijk Sociaal

Nadere informatie

Huurders over een dreigende huisuitzetting

Huurders over een dreigende huisuitzetting Huurders over een dreigende huisuitzetting Ervaringen, oplossingen en toekomstperspectief Dorieke Wewerinke Willibrord de Graaf Lia van Doorn Judith Wolf Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Huurders

Nadere informatie

De Haagse Samenwerking. Eindrapport

De Haagse Samenwerking. Eindrapport De Haagse Samenwerking Eindrapport Den Haag, 11 december 2012 Colofon Projectnummer: 35378 Auteurs: Jesse Hoogenbosch Esther Klaster Timo Kruijt (stagiair) José Rijnen (tot september 2011) Yermo Wever

Nadere informatie

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Zes verhalen van minder kansrijke Tilburgers

Zes verhalen van minder kansrijke Tilburgers Zes verhalen van minder kansrijke Tilburgers verteld door organisaties die deze mensen dagelijks tegenkomen Bijlage bij de brief BEZUINIGEN MAAKT MEER KAPOT DAN JE LIEF IS Aangeboden op 7 februari 2011

Nadere informatie

Let elke gemeente wel op beslagvrije voet bij haar eigen incassoactiviteiten?

Let elke gemeente wel op beslagvrije voet bij haar eigen incassoactiviteiten? Amsterdam, 2 februari 2015 Beste betrokkenen, Zoals aangekondigd, breng ik hier mijn tweede reeks 3D signalen onder uw aandacht. Per 1 januari heeft de gemeente er taken bij op het gebied van zorg, jeugd

Nadere informatie

Samenvatting verzoeken WZS derde kwartaal

Samenvatting verzoeken WZS derde kwartaal Samenvatting verzoeken WZS derde kwartaal (25451) problemen met scootmobiel Een vrouw heeft te kampen met tot op heden onopgeloste problemen aan haar scootmobiel van Welzorg. Diverse malen is een monteur

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): Stichting Christelijke Schuldhulppreventie

Nadere informatie

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving van een voorbeeldpraktijk schuldhulpverlening Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving

Nadere informatie

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam: een onderzoek naar de werking en de resultaten

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam: een onderzoek naar de werking en de resultaten Fonds Bijzondere Noden Rotterdam: een onderzoek naar de werking en de resultaten Frans Moors Ivo Libregts Onderzoek en Business Intelligence (OBI) April 2015 VOORWOORD Voorwoord Rotterdam staat hoog op

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013

Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013 Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013 Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definitie bijzondere bijstand... 3 Definitie voorliggende voorziening... 3 Doelgroep...

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE "SCHULDHULPVERLENING IN DE GEMEENTE DEN HELDER SAMEN DOEN"

BELEIDSNOTITIE SCHULDHULPVERLENING IN DE GEMEENTE DEN HELDER SAMEN DOEN Stuknummer: bl07.00408 BELEIDSNOTITIE "SCHULDHULPVERLENING IN DE GEMEENTE DEN HELDER IS SAMEN DOEN" Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1. Conferentie schuldhulpverlening 4 1.2. Probleemstelling

Nadere informatie

Beschrijving van een aantal praktijk gevallen en de werkwijze van het toegangsmodel

Beschrijving van een aantal praktijk gevallen en de werkwijze van het toegangsmodel Bijlage 3 : Beschrijving van een aantal praktijk gevallen en de werkwijze van het toegangsmodel Voorbeeld 1 vanuit de 0 e lijn van zorg en ondersteuning Casus: Een onderhoudsmedewerker van woningbouwstichting

Nadere informatie

Blijven wonen! Methodiek voor het stabiliseren van problematische schulden

Blijven wonen! Methodiek voor het stabiliseren van problematische schulden Blijven wonen! Methodiek voor het stabiliseren van problematische schulden Blijven wonen! Methodiek voor het stabiliseren van problematische schulden 2007 Rijnstad, welzijn en hulpverlening Auteurs Rosl

Nadere informatie

Diaconie en armoede. Uit de schulden

Diaconie en armoede. Uit de schulden Diaconie en armoede Uit de schulden Jaarga ang 22, 2, num mmer 3, 2009 2009 nr. 3 DIAKONIE EN PAROCHIE Wat is dit voor een tijdschrift? Prijs van dit nummer e 5,00 exclusief porto Onder DIACONIE verstaan

Nadere informatie

Ik ben blij met een pannetje soep van de buren

Ik ben blij met een pannetje soep van de buren Mevrouw Gé Kort, 55 jaar en chronisch ziek Ik ben blij met een pannetje soep van de buren Na mijn opleiding heb ik gewerkt als Officemanager, ben ik tegen een leuke man aangelopen en ben ik moeder geworden

Nadere informatie

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp Beleidsnotitie Gemeentelijke schuldhulpverlening Op weg naar effectieve schuldhulp 2013-2016 Gemeente Woudenberg Afdeling Ontwikkeling en Beleid Roelie Lammers-Zandberg Postbus @gemwoudenberg.nl (033)

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Schuldhulpverlening loont!

Schuldhulpverlening loont! Schuldhulpverlening loont! Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Auteur: Erik Verkade Afdeling: Team Economische Zaken Datum: 5 november 2012 Corsanummer: T12.13797 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Waarom

Nadere informatie

Naar verbeteringen in de hulpverlening

Naar verbeteringen in de hulpverlening Naar verbeteringen in de hulpverlening Een calamiteit als leerproces Een gemeente in samenwerking met Integraal Toezicht Jeugdzaken INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 7 1.1. Aanleiding... 7 1.2. Doel- en probleemstelling...

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353 1. Onderwerp: Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel

Nadere informatie