Door PCI Gouda behandelde aanvragen voor hulp in 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door PCI Gouda behandelde aanvragen voor hulp in 2014"

Transcriptie

1 Door PCI Gouda behandelde aanvragen voor hulp in 2014 PCI is een ANBI-erkende instelling 1. Mevr.M.D. Mevrouw vraagt aan het Noodfonds een nieuwe koelkast. Zij is op deze hulpverlening geattendeerd door haar bewindvoerder. De aanvraag is doorverwezen naar het Noodfonds door opgave telefoonnummer. 2. Mevr. S. (ook bekend van zaak nr. 9 in 2013) Mevrouw zit in opvang bij Leger des Heils en wordt door die organisatie ook al langer begeleid. Zij zit in schuldhulpverlening en vraagt een bijdrage voor de eigen kosten van een nieuw kunstgebit, dat al een jaar nodig is. Na overleg worden de kosten hiervan ad 296,26 gedeeld met het Noodfonds. 3. Mevr. C.B. (ook bekend van zaak nr. 3 in 2013) Mevrouw is inmiddels door haar man verlaten. Complexe financiële problematiek. Samen met diaconie van PKN wordt vanuit diaconie voor leefgeld gezorgd. Eenmaal 50,- en eenzelfde bedrag voor een fiets voor een der kinderen. 4. Mevr. H. Vanuit het Vrouwen Opvang Centrum heeft mevrouw een woning toegewezen gekregen. Vanuit de Werkpool van PCI is door 3 mannen gewerkt aan egaliseren en sausen van de muren. Daar zijn kosten voor gemaakt ad 27,46, die voor rekening van PCI zijn genomen. 5. Mevr. B. (bekend van zaak nr. 32 in 2013) Vluchtelinge moet voor paspoort en dergelijke kosten maken om verder te kunnen. Aan haar begeleidster wordt een bedrag van 250,- beschikbaar gesteld. 6. Mevr. H. Noodkreet uit vrouwenopvang, via parochiesecretariaat. Woning is aangeboden maar geen middelen om huur te betalen. Daarnaast ook andere problemen. Professionele begeleiding in algemene zin en verkenning mogelijkheden voor hulp is wenselijk. Er zijn teveel vragen in eerste aanleg. Voor een start in de nieuwe woning is leefgeld gegeven ad 100,- en daarna nog tweemaal. 7. Fam. L. Via schulphulpverlening wordt een vraag om hulp voorgelegd. Er zijn veel financiële problemen in dit gezin, o.a. door gebrek aan ervaring in dat opzicht. De man heeft in november een baan weten te krijgen (formeel een nul-uren contract op detacheringsbasis), maar door een fout is er twee maanden teveel loonbelasting ingehouden. Dat kan wel teruggevorderd worden, maar dat duurt even. De gemeente blijkt niet te kunnen helpen. Desgevraagd zal ook de formele werkgever dat niet doen vanwege de onzekere werkrelatie. Voorschot van een bedrag van 600,- vervalt, omdat er geen ruimte is om terug te laten betalen. Wel wordt gegeven voor leeftocht. 8. Waddinxveen Collega-PCI heeft een probleemgezin, waarin schuldhulpverlening bezig is met een bedrag van ruim ,-. De woningbouwvereniging heeft een vordering van ongeveer 4.000,- (incl. kosten), maar wenst niet in de schuldhulp mee te doen, omdat dan een deel moet worden afgeboekt. Als dit bedrag niet wordt voldaan, zal huisuitzetting volgen. De gemeente zal het gezin dan verwijzen naar het Leger des Heils in Gouda. Aan de collega-pci en wordt gevraagd bij te springen. PCI Gouda vindt dat dit boven het beschikbare budget is en legt een aantal opmerkingen over de rol van de verhuurder en de gemeente voor. Met hulp van vrienden en de andere PCI en blijkt een lager bedrag voldoende om huisuitzetting te voorkomen. 9. Mevr. C.B. (ook bekend van nr. 3) In aansluiting op eerder gemelde problemen, meldt gezinszorg dat een der kinderen niet mee kan met een

2 schoolexcursie, omdat het geld ontbreekt. Geadviseerd om te bezien of de school hierin kan voorzien uit eigen middelen. Nu blijkt dat dit niet zo is, is PCI bereid het bedrag van 220,- te voldoen. 10. Mevr. C.B. Bij dezelfde mevr. van nr. 9 is vanuit de Werkpool een gordijnrail opgehangen. 11. Mevr. B. Hulp wordt bij de Werkpool gevraagd om een rolgordijn en enkele planken vast te zetten, met de daarbij benodigde hulpmiddelen. 12. Mevr. X. Op verzoek is voor mevr. door twee vrijwilligers van de Werkpool een kast verplaatst en diverse kabels geordend en weggewerkt. Daarna nog enkele lampen gehangen. 13. Mevr. H. (bekend van nr. 6) Nader onderzoek leerde dat mevr. al geruime tijd niet de toeslagen ontvangt van de Belastingdienst waar zij wel recht op heeft. Inmiddels is een forse achterstand daarin ontstaan. Na intensieve contacten met die dienst is er zicht op spoedige afhandeling, Daarom wordt ter overbrugging tweemaal een lening verstrekt van 150, Mevr. I. (bekend van nr. 4) Gevraagd wordt hulp om enkele gordijnrails op te hangen; daar is een man uit de Werkpool voor beschikbaar, die dat heeft uitgevoerd. 15. Mevr. de N. Schuldhulpverlening heeft een regeling (waaronder woningbouw en energiebedrijf) weten te treffen voor deze mevr. die Wajong-uitkering heeft. Die kan pas van start gaan als zij een geldig identiteitsbewijs heeft, maar dat is verlopen. PCI geeft het benodigde bedrag van 50, Aanvraag in kader DBL Door Kwadraad (doorverwezen door de website van DBL) wordt hulp gevraagd in verband met een dreigende huisuitzetting (11 juni) en schuldenregeling. Naast PCI wil men ook het Papefonds benaderen voor twee maal een bedrag van 400,-. Omdat geen enkel feitelijk of achtergrondgegeven in de aanvraag is vermeld, wordt daarnaar gevraagd. Ten antwoord wordt gemeld dat gevraagde bedragen beschikbaar zijn gesteld door het Papefonds en Cordaid. 17. Mevr. G. In het kader van de Werkpool wordt hulp gevraagd door een mevrouw met een 16-jarige zoon. Er moeten vloerdelen worden verwijderd, omdat een aannemer i.v.m. vochtproblemen aan de ondervloer moet werken. Daar zullen in eerste aanleg twee man een dagje werk aan hebben; mogelijk minder als de moeder van mevr. en haar zoon een handje kunnen helpen. Later wordt door twee man een nieuwe houten vloer gelegd, omdat de verwijderde delen te slecht zijn. 18. Aanvraag in kader DBL Stek jeugdhulp vraagt hulp voor een moeder met twee kleine kinderen. Door gezinsproblemen en scheiding zijn er schulden ontstaan, maar is er ook weinig gedaan aan het leefmilieu in de woning. Gevraagd wordt een bijdrage aan vloerbekleding voor een bedrag van 466,39. Dit bedrag wordt toegekend. Voor de geplande aanschaf van een tafel en stoelen wordt gewezen op de mogelijkheden van de non-food bank in Gouda. De vervoerskosten ad 20,- daarvan zijn betaald door de diaconie. 19. Mevr. J. Via het Vrouwenopvangcentrum (VOC) is hulp gevraagd voor een jonge vrouw om kozijnen te schilderen en muren te sausen. De Werkpool heeft hier voor gezorgd. 20. Aanvraag in het kader van DBL Kwadraad vraagt hulp. Een man M.M. is zijn werk als zzp er kwijt geraakt, maar wordt door de Belastingdienst aangeslagen voor flinke bedragen, omdat hij de laatste jaren geen aangifte heeft gedaan. Vanwege die claim is er ook geen schuldhulpverlening mogelijk. Door Kwadraad is een registeraccountant aangezocht om dit belastingprobleem op te lossen. Deze doet dit met korting, maar levert toch een forse rekening. Aan drie fondsen wordt ieder eenderde van de kosten gevraagd, voor PCI 726,-. Dit bedrag

3 wordt toegezegd onder aanbieding van de betreffende offerte en onder voorbehoud dat de anderen ook bijdragen. 21. Aanvraag in het kader van DBL Kwintes vraagt hulp voor een man, v.d. V., met psychische problemen, waarvoor hij therapie heeft gehad, maar die hem in het dagelijkse leven hinderen. Doordat met terugwerkende kracht de uitkering stop werd gezet, dreigde huisuitzetting. Via de rechtbank en overleg is afgesproken dat een bedrag van 1402,- direct betaald moet worden en daarna een aflossing van 50,- per maand. Hiervoor benadert Kwintes PCI en twee andere fondsen, met de vraag om een bijdrage van 470,-. Kwintes begeleidt betrokkene o.a. met inkomensbeheer. De aanvraag wordt toegekend. Inmiddels is de ID-kaart aangeschaft en de bijdrage wordt overgemaakt, nadat bleek dat daarmee de achterstand zou zijn voldaan. 22. Dhr. B. Betrokkene is wanhopig, omdat hij binnen twee weken een bedrag van 3600,- moet betalen om huisuitzetting te voorkomen. Betrokkene wist niets van een rechtszaak. Hij is een alleenstaande vader met een verstandelijk beperkte zoon, die tijdens vakantie bovendien misbruikt is. Een hulpvaardige kennis die hulp bood in huishouding en boekhouding heeft feitelijk geld voor huur e.d. ontvreemd. Hij zit in hulpverlening bij de Banjaard en de politie, maar de Sociale Dienst verwijst hem naar PCI. Aan hem is gevraagd om zijn hulpvraag te laten indienen door een organisatie van maatschappelijk werk, zodat ook de vereiste begeleiding kan worden verzorgd. Geruime tijd later blijkt de uitzetting doorgevoerd en verblijft hij op een camping in Alphen. Aan hem is (zie onderaan) een bedrag van 50,- voor leefgeld gegeven, maar wij zijn niet in staat op dit moment meer hulp te bieden. 23. Mw. T. Een groepsleider van Siriz vraagt hulp voor een cliënte, een alleenstaande moeder met een kind van anderhalf. Zij komt uit de WW in de bijstand. Er was wat geld gespaard om een huisje in te richten, maar dat is nu op. Haar netwerk haakt af, maar er is nog nodig voor de vloer, wasmachine, kooktoestel e.d. Er zijn nogal wat vaagheden en vragen, die worden aan de groepsleider gesteld. Die worden beantwoord, maar het Noodfonds en een sponsor blijken inmiddels de gevraagde bijdragen verstrekt te hebben. 24. Echtpaar A. Een woonbegeleider van Gemiva meldt dat de echtgenoot (echtpaar 50 j., beiden verstandelijk beperkt) een nieuw kunstgebit nodig heeft en daarvoor een eigen bijdrage van 250,- moet voldoen en daarover niet beschikt. Feitelijk is de aanvraag aan het Noodfonds gericht en wij menen dat de kosten onder de basisverzekering vallen. Deze vragen zijn voorgelegd, maar geen reactie ontvangen. 25. Mw. S. Medewerkster van Project Nieuwe Start vraagt voor een cliënte hulp om de muren te sausen. Een van onze vrijwilligers meldt zich daarvoor aan. 26. Vakantieproject In het vakantieproject worden vrijwilligers ingezet om het vervoer te verzorgen, indien betrokkenen dat niet zelf of uit eigen omgeving kunnen regelen. 8 vrijwilligers hebben dat feitelijk verzorgd; de kosten daarvan beliepen 262, Aanvraag in het kader van DBL Woonbegeleidster van het Leger des Heils vraagt hulp voor een man, M.v.d. W., uit Gouda, alleenstaand en geen kinderen. Er dreigt huisuitzetting terwijl bijstandsuitkering twee maanden geblokkeerd was. Hij zit in een werkproject en volgt een deeltijdstudie. Voor een betalingsregeling van de huurachterstand ad 460,- moest hij de lopende maand betalen, maar dat kon dus niet. Er zijn daarnaast meerdere schulden. Als de woning behouden blijft, kan hij ook begeleid worden. Het gevraagde bedrag wordt onder die conditie toegekend. 28. Aanvraag in het kader van DBL Begeleider van het JOD (Jongeren onder Dak)project in Gouda legt de zaak voor van mevr. M. Zij heeft in korte tijd veel verhuizingen gekend en ook dakloosheid. Nu heeft ze eigen woonruimte en

4 schuldenregelingen, die echter zo strak zijn dat er geen financiële ruimte is. Haar wasmachine is kapot en ze heeft geen fiets. Gevraagd word om hulp voor die voorzieningen. In eerste aanleg is verwezen naar de Non Food Bank (en de Voedselbank). Die blijkt op dit moment daar wachtlijsten voor te hebben. Zij zelf dachten bij Emmaus hiervoor terecht te kunnen. Daar kan men terecht voor een wasmachine van 80,- en bij de kringloop voor een fiets van 50,-. Deze zijn door PCI betaald. 29. Dhr. B. Woonbegeleider van het Leger des Heils legt de kwestie van de heer B. voor, een Marokkaanse man. Na psychiatrische behandelingen heeft betrokkene regelmatig gebruik gemaakt van een bed bij de GGZ. Vanaf 2002 is hij bij het Legere bekend en kwam regelmatig in nachtopvang. Sinds 2012 heeft hij een verblijfsvergunning en daardoor recht op uitkeringen. Eind 2012 heeft hij echter bijna 4 maanden in 24-uurs opvang gezeten en daardoor een openstaande schuld ad 1.247,31. Gevraagd wordt een bijdrage aan de aflossing van dit bedrag. Het is niet duidelijk of hiermee zicht bestaat op de gehele schuld. Door PCI is 150,- bijgedragen. 30. Mw. P. Mevrouw is alleenstaande moeder met 2 kinderen op het gymnasium, waarvan een vanwege pesten elders. Zij moet rondkomen van een bijstandsuitkering, maar wil geen gebruik maken van de voedselbank. Zij bezat een elektrische fiets, gekregen vanwege een reumatische aandoening. Omdat die al langer niet gebruikt werd, hebben ze de elektrische onderdelen ervan verwijderd. De RDW claimt echter voor de complete fiets alsnog boetes, omdat de fiets niet meer verzekerd is en ook niet als gesloopt gemeld is; ondanks verweerschrift via Kwadraad blijft de vordering ad 337,- gehandhaafd en moet verhoging ervan voorkomen worden. PCI maakt het bedrag over en ontvangt de helft ervan terug van Vincentius. 31. Aanvraag in het kader van DBL Mevrouw F. is alleenstaande ouder met kinderen van 2 en 5 jr. Het oudste kind heeft hersenoperaties ondergaan in Utrecht. Vierstroom meldt dat daarvoor veel reiskosten moeten worden gemaakt. Daarnaast zijn er schulden ad 7000,-, waarvoor hulp wordt gezocht. Een wandelwagen is stuk, maar is nodig voor beide kinderen. Gevraagd wordt om een bedrag van 300,- voor de reiskosten en enig extra budget voor leefgeld. De begeleiding gaat nu over naar Gemiva. Die bijdrage wordt toegekend. 32. Mw. NN. Vanuit het VOC heeft deze moeder met vier kinderen een huis toegewezen gekregen. Dat ziet er goed uit, maar enig sauswerk is wel nodig in twee slaapkamers en mogelijk ook op de (donkere) zolder. Een van de leden van de Werkpool heeft zich hiervoor ingezet. 33. Mw. I.V. Een MIKA thuiscoach vraagt noodhulp voor een alleenstaande moeder van 26 met een zoontje van een jaar. Zij woont in een Zorgdakwoning. Uitkering is per 1 sept. gestopt, omdat zij een scholingsplicht zou hebben. He blijkt echter (onderzoek MEE) dat zij licht verstandelijk gehandicapt is. Pas over ruim een week is een gesprek voor aanvraag bijstand mogelijk. Mevr. zit in budgetbeheer en heeft het nog uit kunnen zingen. ZIj gaat nu via Facebook haar kleren verkopen. Gevraagd en toegekend een bedrag van 70,- om de komende week nog eten te kunnen kopen. 34. Dhr. N.N. Medewerker van Voedselbank, afkomstig uit Somalië, heeft verblijfsvergunning gekregen. Nu heeft hij een bedrag van 900,- nodig voor paspoorten en papieren voor zijn gezin. Hervormde Diaconie draagt een deel en aan PCI wordt ook een bijdrage gevraagd. Gevraagd wordt een bedrag van 100, Mw. X Vanuit het VOC krijgt een mevr. met haar kind een appartement. Enig saus- en kluswerk (lampen en kapstok) is nodig. Twee mannen van de Werkpool gaan hiervoor zorgen. 36. Voedselbank Ook dit jaar heeft de Voedselbank extra bijrijders nodig, vanwege de dubbele pakketten op 18 december. Ook hiervoor zijn drie mannen uit de Werkpool beschikbaar.

5 37. Aanvraag in het kader van DBL. Van een sociaal raadsvrouw van Kwadraad komt een verzoek om te helpen bij een dreigende huisuitzetting. Mevr. N.W. zit diep in de schulden. Door werkloosheid heeft zij haar woning met verlies moeten verkopen. Sinds 2010 is zij gemeld bij het schuldhulpverleningsbureau. Door onstabiele inkomsten en wisselend personeel is daadwerkelijke hulp nog niet van de grind gekomen. Toeslagen worden geclaimd door de belastingdienst. Sinds dec weer parttime werk via Payroll Select. Per 1 juli aanvullende bijstand. Er is ook huurschuld. Overleg met betrokken partijen heeft geleid tot een regeling waarbij op korte termijn de helft daarvan betaald moet worden en afbetaling van de rest. Benaderd worden ook Cordaid en het Papefonds. Deze zeggen resp. 340,- en 1000,- toe. Daarom wordt aan PCI het restant gevraagd, ad 335, Aanvraag in het kader van DBL Ass. bewindvoerster van Beschermingbewindkantoor Nederland vraagt leefgeld om twee weken te kunnen overbruggen voor haar cliënt, M.B. Er is door een deurwaarder te hoog beslag gelegd op de uitkering van betrokkene. Doorgaans ontvangt hij wekelijks 40,-. Gevraagd ter overbrugging een bedrag van 70,-. Dit bedrag wordt als noodhulp toegekend. 39. Aanvraag in het kader van DBL Ambulant begeleidster van Gemiva vraagt hulp voor een jongen O. met beperkte geestelijke vermogens, onder meer zijn ook motoriek en zicht slecht. De jongen woont samen met zijn ouders en zusje. Hij gaat naar de Klup voor vrije tijd en vorming, waar hij onder gelijken verkeert en geaccepteerd wordt. Er is in gezin hulp van MEE en MIKA. Het clubgeld van 160,- wordt echter teveel, zodat daar hulp voor wordt gevraagd. De aanvraag wordt toegekend. 40. Jongen R. De vader van een jongen, leerling van ZMLK De Ark, is opgepakt en zit negen dagen vast, meldt een consulente van MEE. Er is geen moeder en geen contact met andere familie. Direct is een tijdelijke woonplek voor de jongen (15 jaar) geregeld. Een leerkracht die met hem kleding e.d. thuis wilde ophalen schrok van de leefomstandigheden. Op kosten van de school zijn een pyjama, ondergoed en dergelijke gekocht. Er is nog extra kleding, schoenen en een warme jas nodig. Gewezen wordt op de mogelijkheden van tijdelijke uitkeringen aan de jongen en op de Non-foodbank. Via een diaconale activiteit kan voor passende kleding gezorgd worden. Tot slot is gemeld dat ook reclassering met hem aan de slag is. 41. Mevr. B 66 Mevr. uit het VOC heeft een flat gekregen, die er goed uitziet, maar sausen van de muren is wenselijk. Daarnaast moeten lampen en een kapstok opgehangen worden, meldt de begeleidster. Kort voor de kerst uitgevoerd door twee mannen uit de werkpool. 42. Mw.Y Begeleidster van het VOC vraagt opnieuw klushulp voor een mevrouw die op korte termijn een appartement gaat betrekken. Het gaat om sausen en verven, hoewel mevr. ook veel zelf kan doen. De klus zou tussen Kerst en Oud-Nieuw gedaan moeten worden. Twee mannen van de Werkpool melden zich hiervoor aan. 43. Pakketten in het kader van DBL Aan 36 personen/gezinnen werd een kerstpakket bezorgd vanwege hun leefomstandigheden. (Onder andere criteria werden samen met de Vincentiusvereniging nog 96 vergelijkbare pakketten verzorgd.) 44. Mevr. F.M. Maatschappelijk werkster van wijkteam vraagt hulp voor een moeder met een baby. De borstvoeding is niet goed en er is gebrek aan de zaken die in dat verband nodig zijn. De man zit in de gevangenis, er zijn schulden en problemen met de belastingdienst. Van een inwonende zoon is niets te verwachten. PCI geeft 100,-- om de nood te verlichten en attendeert op de voedselbank, waar ook babyvoeding beschikbaar komt.

6 Ten laste van het diaconale budget van de parochie St. Jan de Doper kwamen de volgende uitgaven. 45. Bijdrage leefgeld en aanschaf van een fiets voor een van de kinderen 2 keer 50,- (zie nr. 3) 46. Kosten van vervoer meubilair 20,- ( zie nr. 18) 47. Bijdrage voor verkrijgen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd 50,-. 48.

aanvrager 2011 Pagina 1

aanvrager 2011 Pagina 1 Bijzonderheden: klant van o.a. Actie Toegewezen: Bedrag: Oude informatie: Bijstandsmoeder, 4 kinderen, schulden, vader betaald geen alimentatie Alleenstaand, uitkering is van de WW en bedraagt 789,40 per

Nadere informatie

Jaarverslag SUN Groningen 2013

Jaarverslag SUN Groningen 2013 Jaarverslag SUN Groningen 2013 Samenvatting SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van de stad Groningen die in een urgente financiële noodsituatie verkeren. Deze hulp wordt mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Een incassotraject zijn alle acties van een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder om een schuld te innen. Reageer altijd op brieven van schuldeisers.

Nadere informatie

Divosa. Doorbraken realiseren met een publiek-private aanpak. 17 november 2016

Divosa. Doorbraken realiseren met een publiek-private aanpak. 17 november 2016 Divosa Doorbraken realiseren met een publiek-private aanpak 17 november 2016 Programma Introductie/voorstelronde Doorbraakfonds: hoe werkt het? Interactief expertpanel: bespreken van praktijksituaties.

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN

BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. 1. Activering Ingekomen vóór 1 januari

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 juli 2015 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 25 april 2015. 1. INLEIDING/ALGEMEEN

Nadere informatie

RIS093600b_ Verslag bijeenkomst doelgroep M.O. concept verordening eigen bijdrage

RIS093600b_ Verslag bijeenkomst doelgroep M.O. concept verordening eigen bijdrage RIS093600b_06-02-2002 Verslag bijeenkomst doelgroep M.O. concept verordening eigen bijdrage 7 december 2001 10.00-11.00 uur: bewoners van de vrouwenopvang Aanwezig: van de gemeente Den Haag: DSZW: dhr.

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen ingediend door mr. C. Berendse, advocaat te Amsterdam. Datum: 20 juni 2012

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen ingediend door mr. C. Berendse, advocaat te Amsterdam. Datum: 20 juni 2012 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen ingediend door mr. C. Berendse, advocaat te Amsterdam Datum: 20 juni 2012 Rapportnummer: 2013/072 2 Klacht Verzoekster klaagt erover

Nadere informatie

Kopie toevoegen; laatste 2 maanden O Ja O Nee (geblokkeerd, roodstand)

Kopie toevoegen; laatste 2 maanden O Ja O Nee (geblokkeerd, roodstand) Aanmelding voor inkomensbeheer beschermingsbewind Personalia Persoonsgegevens aanvrager Persoonsgegevens partner (indien van toepassing) Geslacht O Man / O Vrouw O Man / O Vrouw Naam Voornamen Postcode

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER Hebt u vragen over schuldhulpverlening of budgetbeheer? Met vragen kunt u dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de schuldhulpverleners

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorwoord. Willem Bergman, voorzitter.

Voorwoord. Willem Bergman, voorzitter. Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. (SUN Nieuwegein). De Stichting is opgericht op 20 oktober 2009, als een vorm van publiekprivate samenwerking

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Delft e.o.

Stichting Urgente Noden Delft e.o. Stichting Urgente Noden Delft e.o. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Geschiedenis pag. 3 SUN Delft eo Doel Financiering Bestuur Pact tegen de armoede Werkwijze pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 5 Casuïstiek

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Voorbeeldcasus SHV I (op pagina 5 en 6 staan de antwoorden)

Voorbeeldcasus SHV I (op pagina 5 en 6 staan de antwoorden) Voorbeeldcasus SHV I (op pagina 5 en 6 staan de antwoorden) De heer Hout is in gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Van Grenen. Ze hebben twee kinderen die nog jong zijn en die op de basisschool

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

1. Hoe betaalt u de huur?

1. Hoe betaalt u de huur? Huur betalen 1 Door het tekenen van de huurovereenkomst heeft u toegezegd dat u de verschuldigde huur per de eerste van elke maand aan ons zult betalen. Het kan echter voorkomen dat u de huur door bepaalde

Nadere informatie

3.5 De cliënt machtigt de bewindvoerder/ budgetbeheerder om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen.

3.5 De cliënt machtigt de bewindvoerder/ budgetbeheerder om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen. Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de Oud bewindvoeringen en de cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Op deze algemene

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Als u uw rekeningen niet (op tijd) betaalt, iets op afbetaling koopt of een lening afsluit, dan maakt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Noodfonds Haaksbergen

Jaarverslag 2014. Stichting Noodfonds Haaksbergen Jaarverslag 2014 Stichting Noodfonds Haaksbergen Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 het functioneren van de stichting het bestuur samenstelling activiteiten verleende noodhulp werkwijze

Nadere informatie

Armoedeconferentie Hengelo BUDGETALERT. Werkwijze casemanager. Samenwerkingspartners. Aanmelding en intake. Aanvullende informatie

Armoedeconferentie Hengelo BUDGETALERT. Werkwijze casemanager. Samenwerkingspartners. Aanmelding en intake. Aanvullende informatie Armoedeconferentie Hengelo BUDGETALERT Werkwijze casemanager Doelstelling van BudgetAlert is cliënten met schuldenproblematiek te begeleiden en de regie te voeren over een schuldentraject en/of het financieel

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei

Van schuld naar schone lei Van schuld naar schone lei In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort u ook daartoe? Heeft u schulden die u niet kunt afbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen

Nadere informatie

Voorwoord. Willem Bergman, voorzitter.

Voorwoord. Willem Bergman, voorzitter. Voorwoord Willem Bergman, voorzitter. Doelstelling van de Stichting. Het hoofddoel van de Stichting is het verlenen van financiële steun aan inwoners van Nieuwegein e.o. die in een urgente financiële noodsituatie

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Persoonlijke Gegevens Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straatnaam & huisnummer : Postcode & woonplaats :

Persoonlijke Gegevens Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straatnaam & huisnummer : Postcode & woonplaats : INTAKE FORMULIER Wij verzoeken u dit intake formulier goed te lezen, volledig in te vullen en van al uw inkomsten, uitgaven en (eventuele) schulden bewijzen bij te voegen. Op de laatste pagina vindt u

Nadere informatie

Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen.

Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen. Schriftelijke vragen ex. Artikel 39 Reglement van Orde. Verschuiven betaalmoment van bijstandsuitkeringen. Geacht college, s-hertogenbosch, 29 november 2013. De fractie van de Bossche Groenen is door diverse

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Groningen. Jaaroverzicht juli tot en met december 2012. 1. Provincie en Gemeenten

Stichting Urgente Noden Groningen. Jaaroverzicht juli tot en met december 2012. 1. Provincie en Gemeenten Stichting Urgente Noden Groningen Jaaroverzicht juli tot en met december 202 Samenvatting SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van de stad Groningen die in een urgente financiële noodsituatie

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND CLUSTER KLANT CONTACT CENTRUM Harmen Visserplein 1 Postbus 155 8300 AD Emmeloord Tel.: (0527) 63 39 11 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Algemeen U vraagt bijzondere

Nadere informatie

Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders

Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders SZW, versie 19 januari 2016 Krijgen vergunninghouders de inrichtingskosten vergoed? Het college van B&W heeft de bevoegdheid en verantwoordelijkheid of

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 18 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 september 2008 onder nummer 69-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 18 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 september 2008 onder nummer 69-2008. Dossiernummer 69-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw W. Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 18 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 september 2008 onder nummer 69-2008.

Nadere informatie

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Onderzoeksteam: Marieke Holl, Dorieke Wewerinke, Sara Al Shamma, Linda van den Dries en Judith Wolf 29 oktober 2013 Studie naar huisuitzetting (Omz ZonMw)

Nadere informatie

Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou.

Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou. Enkeltje Assen Kom je uit Assen en zit je voor korte of langere tijd in detentie? Dan is deze folder voor jou. Hij wordt je aangeboden door de gemeente Assen om je te helpen bij je terugkeer in de maatschappij.

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank 1. Inleiding/Algemeen Kom ik in aanmerking voor een vakantie? Misschien heeft u net als veel andere inwoners van Nederland

Nadere informatie

Beschrijving van een aantal praktijk gevallen en de werkwijze van het toegangsmodel

Beschrijving van een aantal praktijk gevallen en de werkwijze van het toegangsmodel Bijlage 3 : Beschrijving van een aantal praktijk gevallen en de werkwijze van het toegangsmodel Voorbeeld 1 vanuit de 0 e lijn van zorg en ondersteuning Casus: Een onderhoudsmedewerker van woningbouwstichting

Nadere informatie

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING DE MAAS DIENSTVERLENING LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten Waar staat Vitae Bewindvoeringen voor: Vitae Bewindvoeringen staat voor mensenwerk bij leven! Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel heeft, dat de bewindvoerder tijd en aandacht heeft voor u en uw

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Postadres Bezoekadres Postbus 3020 Dampten 2 INLICHTINGENFORMULIER VOOR AANVRAAG 1620 GA Hoorn Tel. 0229-750850 Bijzondere Bijstand Werkproces nr: contactpersoon 1. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer

Nadere informatie

Armoede en parochie. Opzet 1. Mijn moeder (tekst 1) 2. Wat is armoede? o Iedere deelnemer geeft een woord of definitie o Bespreking tekst 2

Armoede en parochie. Opzet 1. Mijn moeder (tekst 1) 2. Wat is armoede? o Iedere deelnemer geeft een woord of definitie o Bespreking tekst 2 Armoede en parochie Situering Met dit materiaal kunt u leren wat armoede eigenlijk is en welk plan je als parochies kunt maken om met armoede aan de slag te gaan. Als u het in groepsverband doet, is het

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330

Collegebesluit. Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330 Collegebesluit Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330 1. Inleiding Op grond van de Huisvestingswet 2015 is de gemeente verplicht zorg te dragen voor

Nadere informatie

Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen.

Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. 3.1. Activering 3.1.1. Ingekomen vóór

Nadere informatie

Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West

Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West 26 augustus 2011 RA111164 Samenvatting Een

Nadere informatie

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN 1 AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN In dit document wordt uitgelegd: Hoe de procedure onderbewindstelling, instelling mentorschap of curatele, vanaf aanmelding, werkt Welke dienstverlening u van ons

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. Rivierweg 111 Telefoon: 010-2848688 Postbus 133 Telefax: 010-2848800 2900 AC Capelle aan den IJssel BTW nummer: 001877045B05

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

WONINGAANVRAAGFORMULIER. 1800 GH ALKMAAR Huurprijs... Voornamen (voluit) Postcode en plaats. E-mail adres Geboortedatum Geboorteplaats

WONINGAANVRAAGFORMULIER. 1800 GH ALKMAAR Huurprijs... Voornamen (voluit) Postcode en plaats. E-mail adres Geboortedatum Geboorteplaats WONINGAANVRAAGFORMULIER Segesta Vastgoedbeheer B.V. Niet invullen s.v.p. Postbus 9345 Pand... 1800 GH ALKMAAR Huurprijs... Telefoon 072 5125544 Servicekosten (voorschot)... Telefax 072 5125444 Stookkosten

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Dit formulier volledig invullen s.v.p. U meldt zich in eerste instantie aan voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer

Dit formulier volledig invullen s.v.p. U meldt zich in eerste instantie aan voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Waldeck Pyrmontstraat 36 6224 LP Maastricht 06-51285008 12.00-13.00 uur Donderdag van 9.00-13.00 uur Dit formulier volledig invullen s.v.p. U meldt zich in eerste instantie aan voor: Beschermingsbewind

Nadere informatie

RIBW Groep Overijssel

RIBW Groep Overijssel Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel over het jaar 2013 RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Samenstelling van het

Nadere informatie

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR: 10:00 UUR TOT 11:00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 Aanvraag Individuele Inkomenstoeslag 2015 Participatiewet Uw naam: Uw BSN: Uw telefoonnummer:

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Melding Beschermd wonen en begeleiding

Melding Beschermd wonen en begeleiding Melding Beschermd wonen en begeleiding Uw gegevens Voornaam Dit formulier kunt u samen met uw hulpverlener digitaal invullen en opslaan voor uw administratie. Daarna verstuurt uw hulpverlener de melding

Nadere informatie

Intakeformulier Duurzaam Bewind

Intakeformulier Duurzaam Bewind Intakeformulier Duurzaam Bewind Gegevens aanvrager Voornaam Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Woonadres: Straat

Nadere informatie

Naam : Datum : Tijdstip : Intakeformulier TYGEO Inkomensbeheer Inzicht, Rust en Vertrouwen

Naam : Datum : Tijdstip : Intakeformulier TYGEO Inkomensbeheer Inzicht, Rust en Vertrouwen Naam : Datum : Tijdstip : Intakeformulier TYGEO Inkomensbeheer Inzicht, Rust en Vertrouwen Gegevens aanvrager Voornaam Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Dienstverlening & Zorg IJburg

Aanmeldingsformulier Dienstverlening & Zorg IJburg In te vullen door mid-office DZIJ Aanmeldingsformulier Dienstverlening & Zorg IJburg Datum binnenkomst; Voor een goede afhandeling van uw aanmelding verzoeken wij U het basisformulier volledig in te vullen

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Delft e.o.

Stichting Urgente Noden Delft e.o. Stichting Urgente Noden Delft e.o. Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Geschiedenis pag. 3 SUN Delft eo Doel Financiering Bestuur Pact tegen de armoede Werkwijze pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 5 Casuïstiek

Nadere informatie

Jaarverslag Ombudsteam 2014

Jaarverslag Ombudsteam 2014 Jaarverslag Ombudsteam 2014 Het Ombudsteam heeft in september 2014 een herstart moeten maken omdat in het voorjaar Ton van Meurs, een van de oprichters van het team, de strijd tegen de kanker had verloren

Nadere informatie

Medische en sociale urgentie

Medische en sociale urgentie Medische en sociale urgentie voorwaarden & aanvraagformulier Mercatus verleent urgentie aan mensen, die zeer urgent een woning nodig hebben. Wij willen deze mensen binnen drie maanden helpen aan passende

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 18 maart 2008 RA0821391 Samenvatting Een gezin in Almere, man, vrouw en drie kinderen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR : 10:00 UUR TOT UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020)

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR : 10:00 UUR TOT UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR : 10:00 UUR TOT 11.00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Participatiewet (PW) Uw naam: Uw BS-nummer : Uw telefoonnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug

Jaarverslag Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug Jaarverslag 2016 Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug Inhoud Jaarverslag Stichting Noodfonds VWUH 2016... 3 Doelstelling van het Noodfonds Schenkingen en leningen Financiën Bijlage

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Financiële hulp op maat Vindt u het moeilijk maandelijks rond te komen? Heeft u problemen om uw schulden af te lossen? Wilt u uw geldzaken (weer) op orde krijgen,

Nadere informatie

Het voorgesprek. Welkom

Het voorgesprek. Welkom Het voorgesprek Welkom U heeft zicht aangemeld bij de gemeente voor Schuldhulpverlening, omdat u vindt dat u geen controle hebt over uw geld en uw uitgaven. Of u hebt van iemand gehoord dat u hulp kunt

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11. Informatiebrochure voor zakelijke en particuliere relaties Postbus 1054 1810 KB Alkmaar Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.00) e-mail: info@schuld-vrij.nl Internet site: www.schuld-vrij.nl Inhoud

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015)

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015) Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015) In te vullen door de gemeente Datum melding/uitreiking Ontvangst formulier Cliëntnummer Werkprocesnummer = Aankruisen wat van toepassing

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Vraagt schuldbemiddeling aan voor: Achternaam, Voornaam Burgerservicenummer Geboortedatum Adres Telefoonnummer adres

Vraagt schuldbemiddeling aan voor: Achternaam, Voornaam Burgerservicenummer Geboortedatum Adres Telefoonnummer  adres Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Van alle van toepassing zijnde gegevens dient een bewijs toegevoegd te worden aan de aanvraag. Beschermingsbewindvoerder

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 SUN Leiden / Stichting Urgente Noden Leiden

Jaarverslag 2013 SUN Leiden / Stichting Urgente Noden Leiden SUN Leiden legt met dit jaarverslag verantwoording af aan de particuliere fondsen die door hun donatie aan SUN Leiden financiële hulp aan mensen in nood mogelijk maken en aan de gemeente Leiden voor de

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie