Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek."

Transcriptie

1 Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening Voor een snelle en juiste behandeling van uw aanvraag dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en met kopieën van de gevraagde stukken te retourneren. U kunt de antwoordenvelop gebruiken voor het terugzenden van alle stukken. Tevens zou ik u willen verzoeken een BKR-overzicht op te vragen en naar mij toe te zenden. Op het BKR-overzicht staan al uw leningen vermeld. U kunt deze voor 4,95 op vertoon van legitimatie bij een willekeurige bank opvragen. Het overzicht wordt vervolgens binnen 3 weken naar u thuis toegezonden. Stuur deze naar mij toe zodra u hem ontvangen heeft. Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Belangrijk: Betaal voortaan eerst op tijd uw vaste lasten, voordat u uw schulden betaalt. Beperk tevens uw uitgaven. Laat geen nieuwe schulden ontstaan. U kunt een kopie van deze brief aan uw schuldeisers toesturen zodat duidelijk wordt dat u een aanvraag indient voor een schuldregeling. Vragen? Heeft u nog vragen? Belt u dan gerust. Ik ben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens spreekuren, 9 tot 11 uur, te bereiken op Met vriendelijke groet, H. Schoneveld Consulent Schuldhulpverlening

2 Voorwaarden voor Schuldhulpverlening U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw financiële situatie. Uw inkomen dient minimaal op bijstandsniveau te liggen; inclusief zorg- en huurtoeslag; U spant zich maximaal in om meer inkomen te vergaren. Vrijstellingen van arbeid zijn niet van toepassing in een schuldregeling, tenzij u arbeidsongeschikt bent of de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Vanaf de datum van aanvraag voor schuldhulpverlening worden door u alle vaste lasten zoals huur, gas, licht en ziekenfonds tijdig betaald; Vanaf de datum van aanvraag laat u geen nieuwe schulden ontstaan; Vanaf de datum van aanvraag voor schuldhulpverlening worden door u geen nieuwe financiële verplichtingen aangegaan; U geeft al uw schulden en achterstanden op en deze worden ook alle betrokken bij uw schuldregeling; U werkt mee aan een verantwoord budgetteringsschema en zal uw inkomen volgens dit schema besteden; Indien er meerderjarige kinderen thuis wonen wordt voor alle meerderjarige kinderen kostgeld ingevoerd. De hoogte van het kostgeld wordt door gemeente Oegstgeest vastgesteld. U maakt tijdens de schuldregeling geen betalingsafspraken met schuldeisers en verricht geen betalingen aan schuldeisers zonder overleg; U geeft volledige openheid van zaken wat betreft uw gezinssituatie, uw inkomen en uitgaven en geeft tijdig veranderingen hierin door. U dient alle gemaakte afspraken met de schuldhulpverlener van gemeente Oegstgeest na te komen; Deze voorwaarden zijn erop gericht om u zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen. Indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt kan de schuldhulpverlening eenzijdig worden beëindigd. Wat mag u verwachten van gemeente Oegstgeest? Na het ontvangen van het aanvraagformulier en BKR-overzicht ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. In het intake gesprek wordt uw situatie besproken en nagegaan hoe uw situatie verbeterd moet worden. Afhankelijk van het aantal schulden en de omvang hiervan, wordt gezamenlijk de aanpak van uw situatie besproken en de mate waarin begeleiding geboden gaat worden. Wanneer een klant niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, dan behoort een minnelijke schuldregeling tot de mogelijkheden. Hierbij wordt geprobeerd om samen met de schuldeisers een betalingsregeling te treffen, waarbij uitgegaan wordt van een aflosperiode van 36 maanden. Het resultaat van de minnelijke schuldregeling is afhankelijk van de medewerking van alle schuldeisers. Uitgangspunt bij minnelijke schuldregelingen is de gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet(NVVK). Gemeente Oegstgeest is geen lid van de NVVK, maar werkt wel -zoveel mogelijk- volgens de gedragscode. Mocht er om enige reden geen minnelijke schuldregeling mogelijk zijn, dan kan gemeente Oegstgeest een verzoekschrift om toelating tot de wettelijke schuldsanering (WSNP) voor u afgeven. De rechtbank zal dan beoordelen of u in aanmerking kan komen voor toelating tot de WSNP.

3 Aanvraagformulier voor Schuldhulpverlening A.u.b. ingevuld retour zenden naar Gemeente Oegstgeest, Afdeling Schuldhulpverlening Antwoordnummer VJ Oegstgeest DATUM ONTVANGST: 1) Persoonsgegevens Aanvrager Partner Naam Naam Voornaam Voornaam BS-nummer BS-nummer Geboortedatum Geboortedatum Geslacht M / V Geslacht M / V Adres Adres Postcode Postcode Woonplaats Woonplaats Telefoonnummer Telefoonnummer Mobielnummer Mobielnummer adres adres 2) Burgerlijke Staat 0 Alleenstaand 0 Gehuwd 0 Samenwonend 0 Gescheiden sinds. 3) Inwonende kinderen: Kind 1 Kind 2 Kind 3 Naam Voornaam Geboortedatum Sofinummer 4) Verhuizing Gaat u binnenkort verhuizen? Ja / Nee * Indien ja, waarheen?...

4 5) Inkomen en Uitgaven Inkomen Maand Uitgaven Maand Aanvrager Huur Loon salaris Rente- en Aflossing Hypotheek Pensioen Energie Uitkering Zorgverzekering Alimentatie voor kind Water Alimentatie van ex-partner Telefoon Overig inkomen Telefoon mobiel Televisie, internet Partner Inboedelverzekering Loon salaris Overige verzekering Pensioen Auto brandstof Uitkering Autoverzekering Alimentatie voor kind Alimentatie Alimentatie van ex-partner Studiekosten Overig inkomen Gemeentelijke belasting Waterschapsbelasting Gezamenlijk Belasting Kostgeld Overige vaste lasten Zorgtoeslag Huurtoeslag Kindertoeslag Kinderopvangtoeslag Heffingskortingen Kinderbijslag Tegemoetkoming studiekosten Overig inkomen Totaal Totaal

5 6) Schulden Type schuld Naam schuldeiser Incassobureau/ deurwaarder Huur Hypotheek Energie Water Netbeheer Huur geiser Zorgverzekering Huisarts Tandarts Ziekenhuis Boetes Leningen en kredieten Roodstanden Kopen op afbetaling Belastingen Toeslagen Uitkeringen Verzekeringen Bedrijfsschulden Overige schulden Restant schuld Aflossing per maand Totaal Schulden

6 7) Vermogen Heeft u enige vorm van vermogen? Denk aan een eigen woonhuis, auto, spaargeld, aandelen, lijfrentepolissen en dergelijke. Ja,namelijk.. waarde waarde waarde waarde 8) Verklaring ontstaan van de schulden 9) Heeft u begeleiding van enig persoon of instelling? Naam: Instelling: Tel.nummer: 10) Verslaving Is er sprake van enige vorm van verslaving? Ja / Nee * Indien ja, waaraan?... 11) Administratie Hoe bewaart u uw administratie? 0 Overzichtelijk ingedeeld in mappen 0 Door elkaar in mappen 0 Los verspreid 0 Los in enveloppen 0 Gesloten enveloppen 12)Budgetbeheer Gemeente Oegstgeest werkt samen met Humanitas. Zij bieden ter ondersteuning van de schuldhulpverlening (tijdelijk) budgetbeheer. Dit houdt in dat het inkomen al dan niet tijdelijk bij Humanitas binnenkomt en zij voor de client de vaste lasten betalen. U ontvangt dan periodiek leefgeld om van te eten. Zou u hier behoefte aan hebben? Ja / Nee

7 13) Ondertekening Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat het formulier naar waarheid is ingevuld en dat kennis is genomen van de werkwijze van de gemeente Oegstgeest. Ondergetekende(n) gaan akkoord met de voorwaarden voor schuldhulpverlening zoals bij de gemeente Oegstgeest gebruikelijk zijn. Een kopie van de voorwaarden is bijgevoegd bij het aanvraagformulier. Ondergetekende(n) machtigt (machtigen) de gemeente Oegstgeest om informatie in te winnen bij en informatie te verstrekken aan derden, waaronder de gemeentelijke basisadministratie, voor zover deze relevant is voor de afhandeling van deze aanvraag. Ondergetekende(n) machtigt (machtigen) de gemeente Oegstgeest om van zijn gegevens gebruik te maken ten uiteinde de uitwisseling van gegevens met andere databases mogelijk te maken en wel voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de totstandkoming van een minnelijke schuldregeling. Ondergetekende(n) stemmen in om de tijdens de behandelingsperiode gereserveerde gelden pondsgewijs te verdelen over zijn/haar schuldeisers, ook als een regeling niet tot stand komt. Aanvrager Partner Plaats Datum Plaats Datum Handtekening Handtekening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Aanmelding budgetbeheer

Aanmelding budgetbeheer Aanmelding budgetbeheer afdeling budgetbeheer Met dit formulier verzoekt u BTB uw budgetbeheer op zich te nemen. Het intakeformulier is bedoeld om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen brengen.

Nadere informatie

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Perspectief Bureau voor Budgetbeheer en begeleiding IJsselmeerweg 24 8081 KG Elburg telefoon: 0525-685013 of 06-28941573 Door welke instantie bent u doorverwezen:

Nadere informatie

Hartholt Bewindvoering

Hartholt Bewindvoering Postbus 3 8140 AA Heino Tel. 0572-390333 Fax. 0572-390311 Email infobb@hartholtbewindvoering.nl Intakeformulier cliënten Budgetbeheer Het intakeformulier is bedoeld om de volledige financiële situatie

Nadere informatie

Aanmeldformulier Budgetbeheer

Aanmeldformulier Budgetbeheer Voor de aanmelding van budgetbeheer bij RJBeheer dient het inschrijfformulier zo compleet mogelijk te worden ingevuld. Alleen hierdoor kan er op de juiste manier een goede begroting tot stand komen. Persoonlijke

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren.

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren. Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de (financiële) situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Graag ontvangen we naast alle gegevens van de cliënt ook de gegevens van de begeleider of contactpersoon

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer

AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer AANVRAAGFORMULIER TakeCare Bewindvoering & Budgetbeheer Aanmeldingsdatum: - - 20 Lees dit formulier op een rustig moment, stap voor stap door. Zoek alle documenten welke nodig zijn op en vul daarna de

Nadere informatie

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind Pagina 1 van 9 Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind 1. Persoonlijke gegevens Rechthebbende Burgerservicenummer: Telefoonnummer: E-mailadres: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap 1. WAT IS UW KEUZE OOR BEWINDOERING? rijwillig beheer Beschermingsmaatregel UW GEGEENS 2. Persoonsgegevens 4. Identificatie oornaam oorletters Achternaam Geslacht Man rouw Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie