BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN"

Transcriptie

1 BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. 1. Activering Ingekomen vóór 1 januari 2015 en afgesloten in het eerste kwartaal Een vrouw is maatschappelijk werkster. Ze benadert de ombudsman omdat de gemeente niet bereid is een vrouw aan te melden voor een medische keuring. Dat is wel nodig om te bepalen of ze in aanmerking komt voor een re-integratietraject. Navraag bij de gemeente levert op dat de gemeente de vrouw juist wel meerdere keren heeft uitgenodigd voor een gesprek met het oog op aanmelding voor de medische keuring. Daarop is de vrouw niet ingegaan. De ombudsman ziet geen rol voor zichzelf weggelegd, omdat er geen vermoeden van onbehoorlijk handelen is. Ingekomen en afgesloten in het eerste kwartaal Ingekomen, nog niet afgesloten in het eerste kwartaal

2 2. Intake Ingekomen vóór 1 januari 2015 en afgesloten in het eerste kwartaal Een man ontvangt een uitkering van de gemeente. De gemeente heeft die uitkering beëindigd, omdat de man zes maanden in het buitenland verbleef. Bij terugkomst in Nederland vraagt de man begin november weer een uitkering aan. De gemeente legt hem een inspanningsverplichting op; de man moet eerst stappen zetten gericht op het oplossen van zijn schulden. Eind december 2014 heeft de man nog geen uitkering en evenmin een voorschot. Hij wendt zich tot de ombudsman. Desgevraagd laat de gemeente de ombudsman weten dat de uitkering op 6 januari is toegekend en uitgekeerd De gemeente beëindigt de uitkering van een alleenstaande moeder met een nul-uren contract. Ze moet een nieuwe aanvraag indienen en acht weken wachten op een beslissing. Daardoor raakt zij in de financiële problemen. De pleegvader van de vrouw zoekt contact met de ombudsman. Uit het gesprek dat de ombudsman vervolgens met de vrouw heeft, blijkt dat de gemeente de uitkering vijf maanden geleden had stopgezet wegens inkomsten boven de bijstandsnorm. Haar inkomsten zijn ongewijzigd, maar zij verwacht voor de toekomst weinig werk. Daarom heeft ze een nieuwe uitkering bij de gemeente aangevraagd. Ze blijkt financiële problemen te hebben, waaronder twee maanden huurschuld. Er lijkt sprake van een budgetteringsprobleem. De ombudsman verwijst de vrouw door naar schuldhulpverlening / sociaal raadslieden om de financiële problemen te bespreken. Voor de ombudsman geen aanleiding voor verdere actie Een man verhuist eind september 2014 van Zaanstad naar Amsterdam, waar hij bij een vriend inwoont, omdat hij geen geld heeft voor een eigen woning. Omdat hij van plan is een eigen bedrijf te starten, heeft hij zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Omdat hij twee en halve maand geen inkomen heeft en in ernstige financiële problemen is geraakt, wendt hij zich tot de ombudsman. Hij heeft inmiddels drie aanvragen voor een uitkering ingediend. De ombudsman vraagt de gemeente de laatste aanvraag met voorrang te behandelen en een voorschot te verstrekken. De gemeente verstrekt daarop een voorschot en laat weten op korte termijn te zullen beslissen op zijn aanvraag. De aanvraag wordt afgewezen vanwege het voeren van een gezamenlijke huishouding. De man gaat in bezwaar tegen de afwijzing van de aanvraag. Zolang het bezwaar loopt, is er geen taak voor de ombudsman. Ingekomen en afgesloten in het eerste kwartaal Een man wendt zich tot de ombudsman omdat hij te horen heeft gekregen dat zijn aanvraag voor een uitkering bij de gemeente op niets is uitgelopen. De man, ingeschreven op het adres van zijn oom, heeft op 5 december 2014 een uitkering aangevraagd. In eerste instantie loopt zijn aanvraag spaak omdat DWI de brieven aan hem verkeerd adresseert. Hij ontvangt de oproepen niet en DWI wijst zijn aanvraag af. Na een bezwaarprocedure erkent de gemeente deze fout en men neemt alsnog de aanvraag van de man in behandeling. Op 16 februari wordt de man uitgenodigd voor een gesprek op 17 februari, maar hij komt die dag niet. De man laat de ombudsman weten dat hij de uitnodiging op

3 18 februari heeft ontvangen. De gemeente levert een tweede uitnodiging voor een gesprek op 19 februari persoonlijk in de brievenbus van de man af. De man verschijnt niet bij de afspraak op 19 februari en de gemeente besluit zijn aanvraag af te wijzen. De ombudsman adviseert de man advies in te winnen bij het Juridisch Loket of sociaal raadslieden of het zinvol is om bezwaar te maken tegen deze beslissing. De ombudsman ziet geen rol meer voor hem weggelegd Een man vraagt bij de gemeente een WWB uitkering aan. De gemeente wijst zijn aanvraag twee maal af. Na vijf jaar in het buitenland te hebben verbleven, krijgt hij nu bij verschillende mensen onderdak. De gemeente geeft de man een postadres en een voorschot. Omdat de gemeente onvoldoende heeft vastgesteld dat de man echt verblijft op de adressen die hij opgaf, wijst de gemeente zijn aanvraag af en het voorschot moet hij terugbetalen. De ombudsman legt de man uit dat hij tegen deze beslissing bezwaar kan maken en verwijst de man naar het Juridisch Loket Een man wendt zich tot de ombudsman en kaart de volgende punten als signaal- aan. Op 8 september 2014 meldt hij zich bij de gemeente om een WWB uitkering aan te vragen. Omdat hij een verlopen paspoort heeft, komt het niet tot een aanvraag. Hij dient hierover een klacht in. Over de klachtafhandeling is hij tevreden. De gemeente stelt in de klachtafhandeling dat op basis van het verlopen legitimatiebewijs zijn identiteit vast had kunnen worden gesteld. Zijn gegevens hadden geregistreerd moeten worden en hij had een herstelmogelijkheid van 2 weken moeten krijgen om alsnog een geldig legitimatiebewijs aan te leveren. De gemeente kent de man op 11 november 2014 de uitkering toe. De man vindt dat de aanvraagdatum niet klopt. De ombudsman adviseert hem hiertegen bezwaar te maken. Zolang deze loopt ziet de ombudsman geen rol voor zich weggelegd. Verder geeft de man de ombudsman het volgende signaal: de man heeft 4 á 5 contactpersonen gehad over zijn uitkering. Voor de man is onduidelijk tot wie hij zich met vragen kan wenden. Een tijd is het voor de man onduidelijk geweest of hij verzekerd is via de collectieve ziektekostenverzekering. Ook telefonische navraag bij de gemeente levert hem geen duidelijkheid hierover. Op verzoek van de ombudsman meldt de gemeente dat de man per collectief verzekerd is. Het verschil in aanmelding- en ingangsdatum polis wordt meegenomen in de klachtbehandeling door DWI. Nu er geen spoed meer is ziet de ombudsman geen verdere rol voor zich weggelegd Een man met een dwarslaesie en lichamelijke problemen, heeft vragen over een eventueel recht op WWB uitkering van zijn nicht. Deze is bij hem komen wonen om voor de man te zorgen. Ze heeft geen inkomsten en leeft van inkomen van de man (een halve arbeidsongeschiktheidsuitkering en WIA). De man woont in een aangepaste woning. Hij maakt zich zorgen om de toekomst van zijn nicht, als hem iets overkomt. Ze heeft geen eigen inkomen en kan niet in de woning blijven omdat het een aangepaste woning betreft. De ombudsman adviseert de man om contact op te nemen met sociaal raadslieden voor hulp en advies.

4 26440 Een maatschappelijk werkster wendt zich tot de ombudsman. Zij laat de ombudsman weten een cliënte te hebben die met haar 11 jarige autistische zoon, wacht op een WWB-uitkering van de gemeente en urgentie voor een sociale huurwoning. Ze woont op dit moment in een woning die 1300, - per maand huur kost, maar kan dit niet meer opbrengen. De vrouw krijgt geen uitkering zolang ze een dure huurwoning heeft en geen urgentieverklaring zolang ze geen inkomsten heeft. Op het moment dat ze de ombudsman benadert heeft de gemeente de uitkering nog niet toegekend. Kort daarna heeft de gemeente de uitkering toegekend en de afdeling die over de urgentie gaat hierover geïnformeerd. De ombudsman ziet geen rol meer voor zichzelf weggelegd. Ingekomen, nog niet afgesloten in het eerste kwartaal Op 13 oktober 2014 vraagt een man een bijstandsuitkering aan. De gemeente stelt de aanvraag buiten behandeling omdat de man de gevraagde gegevens niet had ingeleverd. Hij dient een bezwaarschrift in. Op 7 januari 2015 besluit de gemeente om zijn bezwaarschrift gegrond te verklaren. Zijn aanvraag zal zo spoedig mogelijk opnieuw in behandeling worden genomen. In het bezwaarschrift wordt ook verwezen naar een brief van 30 december Deze brief heeft de man nooit ontvangen. Op 20 januari 2015 stuurt de gemeente hem een besluit. Volgens dit besluit heeft de man op 23 december 2014 een bijstandsuitkering aangevraagd. De aanvraag wordt afgewezen omdat de maandelijkse inkomsten van de man hoger dan of gelijk zijn aan de voor hem geldende bijstandsnorm. De man heeft op vrijdag 23 januari met een medewerker van de afdeling Inkomen gebeld. Hij zal maandag 26 januari informatie over bankafschriften inleveren. De medewerker bleek toen ziek te zijn. De volgende dag bezoekt de man het spreekuur van de Gemeentelijke Ombudsman. Die besluit vragen te stellen aan de gemeente, onder andere naar de motivering in het besluit van 20 januari, de informatie in de brief van 30 december. Ook stelt de ombudsman vragen met betrekking tot de aanvraagdatum 23 december die genoemd wordt in het besluit van 20 januari, nu de aanvraag van medio oktober dateert Door lichamelijk letsel na een overval heeft een man zijn onderneming moeten beëindigen. In juli 2014 vraagt hij WWB uitkering aan bij de gemeente. De aanvraag raakt zoek, terwijl de man wel een bewijs heeft van indiening van de aanvraag. Daarover dient hij een klacht in. Eind 2014 kent de gemeente de uitkering toe met terugwerkende kracht tot juli. Daarnaast heeft hij een beroep gedaan op de Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen en daarop nog geen reactie ontvangen. Hij wendt zich daarom tot de ombudsman. Afgesproken wordt dat de man de ombudsman nog wat stukken stuurt. De gemeente neemt vervolgens alsnog per omgaande een beslissing op zijn ingebrekestelling en betaalt een dwangsom uit. De ombudsman sluit vervolgens het dossier Een vrouw ontdekt in december 2014 toevallig dat er onjuiste informatie over haar staat in MijnOverheid.nl. Het gaat om een uitkering die zij zou hebben aangevraagd in januari / februari Nu de gemeente de leverancier is van deze onjuiste informatie, heeft de vrouw de gemeente gevraagd deze informatie te corrigeren.

5 De gemeente heeft vervolgens in een gezet dat hier inderdaad een fout is gemaakt, maar tot op heden is de fout niet gecorrigeerd. De vrouw heeft een klacht ingediend en deze is in behandeling bij DWI. Ze wendt zich ook tot de ombudsman. De ombudsman belt de vrouw en spreekt af dat zij de klachtafhandeling van de gemeente afwacht. Ze heeft hier weinig vertrouwen in. In dat licht bezien vraagt de ombudsman de gemeente een kopie van de klachtafhandeling om de zaak zo te volgen Een man heeft sinds vijf maanden, na aflopen van zijn WW uitkering, geen inkomsten. Hij vraagt een WWB uitkering aan bij de gemeente, die die aanvraag afwijst omdat de man geen gehoor heeft gegeven aan een uitnodiging voor een gesprek. Dat werd weer veroorzaakt doordat de verhuurder van de man post uit de algemene brievenbus ontvreemdt. Vanwege het feit dat de man geen uitkering heeft, kan hij nu ook niet meer bij de Voedselbank terecht. Verder heeft zijn verhuurder een nieuw slot op de voordeur geplaatst zonder de man een exemplaar te geven. De man kan dus niet meer in zijn eigen woning; hij slaapt bij diverse vrienden. Door dit alles is zijn huur en zorgverzekering al enkele maanden niet betaald. De man wendt zich tot de ombudsman. Die meldt de man met toestemming van hemzelf aan Bij Samen Doen; verder vraagt de ombudsman de gemeente om een toelichting op de gang van zaken rond het aanvragen van de uitkering De gemeente heeft de uitkering van een vrouw stopgezet. De reden is dat ze voor 3 maanden naar Suriname is gegaan, zonder de gemeente hierover te informeren. Probleem is dat de gemeente moeilijk doet over het opstarten van haar uitkering. Haar huurschuld loopt op en een huisuitzetting is nabij. Civic, de instantie die kan helpen bij haar schuldenprobleem, zegt haar niet te kunnen helpen omdat de vrouw nog geen inkomen heeft. De vrouw wendt zich tot de ombudsman. De ombudsman vraagt de gemeente om haar uitkeringsaanvraag met voorrang te behandelen en een voorschot toe te kennen. De zaak is in Q2 nog in behandeling bij de ombudsman Een man is ZZP-er, maar als hij een operatie nodig heeft en zijn inkomen wegvalt, vraagt hij op 29 december 2014 een uitkering aan bij de gemeente. Als hij eind maart nog geen besluit heeft op zijn aanvraag, stapt hij naar de ombudsman. Hij heeft wel tweemaal een voorschot ontvangen, maar meldt dat er nu problemen dreigen ivm huurbetaling. Nadat de ombudsman bij de man informeert naar de huurachterstand, laat de man kort daarna weten dat hij net heeft vernomen in aanmerking te komen voor een uitkering. De ombudsman ziet aanleiding om bij de gemeente te informeren naar de termijnoverschrijding. 3. Educatie en inburgering Ingekomen vóór 1 januari 2015 en afgesloten in het eerste kwartaal Een man moet voldoen aan de inburgeringsverplichting; hij vindt dat hij voldoende ingeburgerd is en wendt zich tot de ombudsman. De ombudsman nodigt de man uit voor het spreekuur. Als de man hierop niet reageert, sluit de ombudsman de zaak.

6 26135 Een vrouw, voormalig directeur van een inburgeringsinstituut, kan zich er niet in vinden dat zij niet in aanmerking komt voor een compensatieregeling Turkse inburgeraars. Ze dient op 20 oktober 2014 een klacht in bij de gemeente Amsterdam. In de reactie van Antwoord staat dat er binnen een week telefonisch of schriftelijk contact met haar wordt opgenomen. Dat gebeurt niet. Als de vrouw na drie weken zelf belt met de gemeente, zegt de gemeente dat ze teruggebeld zal worden. Ook dat gebeurt niet. De vrouw wendt zich eind november 2014 tot de ombudsman. Na navraag door de ombudsman blijkt dat de klacht in behandeling is bij de afdeling Educatie en Inburgering. Medio januari 2015 stuurt de gemeente de klachtafdoening naar de vrouw. De ombudsman sluit de zaak. Ingekomen en afgesloten in het eerste kwartaal 2015 Ingekomen, nog niet afgesloten in het eerste kwartaal Een inburgeringsplichtige vrouw ontvangt van de gemeente een voornemen tot opleggen van een boete vanwege niet voldoen aan de inburgeringsverplichting. Ze krijgt de gelegenheid om hierop te reageren. Omdat ze met vakantie is neemt de man als haar vertegenwoordiger telefonisch contact op met de gemeente, maar dat gesprek wordt afgebroken. Hij wendt zich tevens tot de ombudsman. Omdat onduidelijk is of de gemeente een gesprek met de vrouw hierover heeft ingepland ná haar vakantie, informeert de ombudsman bij de gemeente daarnaar. Zo dat niet is ingepland verzoekt de ombudsman dat alsnog te doen, na terugkomst van de vrouw. Ook vraagt de ombudsman de beslissing over de boete op te schorten. Het dossier is nog in behandeling in Q2. 4. Beleid werk en inkomen Over deze afdeling heeft de ombudsman in dit eerste kwartaal 2015 geen verzoeken ontvangen of in behandeling gehad. Deze rapportage is opgesteld door Ruben Senden. Met vragen kunt u zich tot hem wenden via of via het algemene telefoonnummer

Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West

Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West 26 augustus 2011 RA111164 Samenvatting Een

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West 14 april 2011 RA110478 Samenvatting Een vrouw heeft een bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Commissie WPA Gemeentelijke ombudsman, UP en RS Datum 14 februari 2012 Betreft zorg over DWI, Update / actuele stand van zaken februari 2012

Commissie WPA Gemeentelijke ombudsman, UP en RS Datum 14 februari 2012 Betreft zorg over DWI, Update / actuele stand van zaken februari 2012 Memo Aan Commissie WPA Van Gemeentelijke ombudsman, UP en RS Betreft zorg over DWI, Update / actuele stand van zaken februari 2012 Algemeen 1.) In de periode jan-okt 2011 ontving de ombudsman (Go) 205

Nadere informatie

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen 16 september 2011 RA111228 Samenvatting Een

Nadere informatie

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord 11 mei 2010 RA0938492 Samenvatting Een vader, die het ouderschap met

Nadere informatie

1 BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN

1 BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN 1 BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. 1. Armoedebestrijding Ingekomen vóór

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 september 2009 RA0942181 Samenvatting De Dienst Werk en Inkomen beëindigt een aanvullende

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Datum 20 februari 2008 RA0822266 Samenvatting Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning in Osdorp blijkt

Nadere informatie

Aanvragen schuldhulpverlening in Almere Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Aanvragen schuldhulpverlening in Almere Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvragen schuldhulpverlening in Almere Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 6 juni 2007 RA0713476 Samenvatting Een inwoner van Almere doet in

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 635 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ten onrechte twee keer afgewezen voor collectieve ziektekostenverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken

Nadere informatie

Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Samenvatting 28 november 2013 RA132039 Op het

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigering vergoeding extra energiekosten chronisch zieke niet gemotiveerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Dienstencentrum,

Nadere informatie

27088 gaten in inkomen bij aanvullende bijstand Interventies 26896 verkeerde berekening 27107 misverstand over langdurigheidstoeslag

27088 gaten in inkomen bij aanvullende bijstand Interventies 26896 verkeerde berekening 27107 misverstand over langdurigheidstoeslag Sociale Zaken Na een daling aan het einde van 2014 neemt het aantal klachten in 2015 weer toe. Dit is voor zover de ombudsman kan zien, niet toe te schrijven aan bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rapport Over de wijze waarop de gemeente Rijswijk. een adresonderzoek heeft uitgevoerd voordat zij in 2012 een burger uit de

Rapport Over de wijze waarop de gemeente Rijswijk. een adresonderzoek heeft uitgevoerd voordat zij in 2012 een burger uit de Rapport Rapport Over de wijze waarop de gemeente Rijswijk een adresonderzoek heeft uitgevoerd voordat zij in 2012 een burger uit de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) uitschreef Oordeel Op

Nadere informatie

Daar ben ik het niet mee eens

Daar ben ik het niet mee eens uwv.nl werk.nl Daar ben ik het niet mee eens Wat als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer informatie, kijk

Nadere informatie

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen 18 september 2012 RA121598

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie 20 september 2011 RA111227 Samenvatting Een vrouw verhuist

Nadere informatie

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen 20 september 2012 RA121673 Samenvatting Een man ontvangt in

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

> Huurbetaling & huurincasso

> Huurbetaling & huurincasso > Huurbetaling & huurincasso Huurbetaling Door ondertekening van het huurovereenkomst bent u de verplichting aangegaan om de huurprijs van uw woning te betalen. De huurprijs bestaat meestal uit twee delen:

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Slordige en trage behandeling bijzondere bijstand Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Werkplein Zuid/West Geneeskundige en Gezondheidsdienst

Slordige en trage behandeling bijzondere bijstand Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Werkplein Zuid/West Geneeskundige en Gezondheidsdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Slordige en trage behandeling bijzondere bijstand Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Werkplein Zuid/West Geneeskundige en Gezondheidsdienst Samenvatting 20 december

Nadere informatie

Behandeling van een bijstandsaanvraag Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken

Behandeling van een bijstandsaanvraag Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Behandeling van een bijstandsaanvraag Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken 10 augustus 2006 RA0612354 Samenvatting Verzoeker heeft een eigen bedrijf maar ziet zich genoodzaakt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dit formulier is speciaal voor

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? UWV Telefoon Werknemers via 0900-92 94 0,04 per minuut, met een starttarief van 0,045. Hier komen nog uw gebruikelijke

Nadere informatie

Samenvatting verzoeken Publiekszaken Almere 2015-1

Samenvatting verzoeken Publiekszaken Almere 2015-1 Samenvatting verzoeken Publiekszaken Almere 2015-1 Samenvatting ingekomen verzoeken over Belastingen (voor) onderzoeken 26492 schulden geen invloed op kwijtscheldingsverzoek De gemeente heeft een verzoek

Nadere informatie

Urgentie: met voorrang een woning

Urgentie: met voorrang een woning op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie

Nadere informatie

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken 12 oktober 2011 RA111379 Samenvatting Een alleenstaande moeder vraagt

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

INGEKOMEN VERZOEKEN. RVE Inkomen ARMOEDEBESTRIJDING

INGEKOMEN VERZOEKEN. RVE Inkomen ARMOEDEBESTRIJDING INGEKOMEN VERZOEKEN Hieronder volgt een korte beschrijving van alle 58 ingekomen verzoeken in het vierde kwartaal 2014 en de 17 verzoeken die vóór 1 oktober 2014 zijn ingekomen en in het vierde kwartaal

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Opschorting van een uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Centrum

Opschorting van een uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Opschorting van een uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Centrum 24 juli 2006 RA0611641 Samenvatting Verzoeker is in het voorjaar van 2005 tot

Nadere informatie

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 9 december 2009 RA0945025 Samenvatting Eind juli 2008 dient een man

Nadere informatie

INTAKE FORMULIER AMSTELVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND

INTAKE FORMULIER AMSTELVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND INTAKE FORMULIER AMSTELVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - lang ( voor cliënten met een ander inkomen dan een bijstandsuitkering)

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - lang ( voor cliënten met een ander inkomen dan een bijstandsuitkering) Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - lang ( voor cliënten met een ander inkomen dan een bijstandsuitkering) Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten waar u niet omheen kunt, die

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman In plaats van trajectvergoeding gekort op uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Dienstencentrum, Juridische Zaken Samenvatting

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers

De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers De bijstandsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers Bureau Zelfstandigen Posbus 63 3770 AB Barneveld Raadhuisplein 2 Barneveld (0342) 495 887 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M..

Rapport. Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M.. Dossiernummer 2014 054 Rapport Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M.. Datum verzoekschrift Op 28 juli 2014 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Doorverwijzing naar Wmo nutteloos Gemeente Almere Publiekszaken

Doorverwijzing naar Wmo nutteloos Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Doorverwijzing naar Wmo nutteloos Gemeente Almere Publiekszaken 30 mei 2013 RA130952 Samenvatting Een vrouw met twee kinderen krijgt via het Leger des Heils een woning toegewezen

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 2 Klacht Op 26 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Drachten, met een klacht over een gedraging van Gak Nederland

Nadere informatie

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij (geen rijbewijs) als u dit formulier voor het eerst invult of als u uw legitimatie na de vorige keer verlengd heeft. (Meisjes)naam,

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012 Rapportnummer: 2012/001 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat: Hij door de ontvangstbevestiging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER SPAARNEVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND

AANMELDFORMULIER SPAARNEVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND AANMELDFORMULIER SPAARNEVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand jonger dan 65 jaar afdeling (in te vullen door SoZaWe) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) legt uw gegevens vast, raadpleegt ze, maar kan ze ook aan andere instanties

Nadere informatie

Ik heb een klacht. uwv.nl werk.nl. Als u niet tevreden bent over UWV. Wilt u meer weten?

Ik heb een klacht. uwv.nl werk.nl. Als u niet tevreden bent over UWV. Wilt u meer weten? uwv.nl werk.nl Ik heb een klacht Als u niet tevreden bent over UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie over de klachtenprocedure bij UWV. Als u na het lezen nog vragen heeft, kijk

Nadere informatie

Aanvulling reglement urgentiecommissie

Aanvulling reglement urgentiecommissie Aanvulling reglement urgentiecommissie Onafhankelijke urgentiecommissie Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben

Nadere informatie

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering.

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij ProAdminCare Bewindvoering wordt alleen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.) Datum melding: (in te vullen door gemeente) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 1. Persoonsgegevens: Naam: Telefoonnummer: Burgerservicenummer: Naam partner: (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in, voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen toe en stuur het naar: Afdeling Maatschappelijke Zaken, Team

Nadere informatie

Het voorgesprek. Welkom

Het voorgesprek. Welkom Het voorgesprek Welkom U heeft zicht aangemeld bij de gemeente voor Schuldhulpverlening, omdat u vindt dat u geen controle hebt over uw geld en uw uitgaven. Of u hebt van iemand gehoord dat u hulp kunt

Nadere informatie

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen 30 augustus 2011 RA111140

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juli 2001 Rapportnummer: 2001/032

Rapport. Datum: 2 juli 2001 Rapportnummer: 2001/032 Rapport Datum: 2 juli 2001 Rapportnummer: 2001/032 2 Klacht Op 28 december 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Tolbert, met een klacht over een gedraging van de gemeente

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Rapport van de gemeentelijke ombudsman

Rapport van de gemeentelijke ombudsman Rapport van de gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer P. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, afdeling Sociale Zaken en Werk Dossiernummer: 2014.954

Nadere informatie

Lijfrente Garantie Polis

Lijfrente Garantie Polis Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis 1510 WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN? Pagina 1 : Algemene afspraken Pagina 3 : Wat mag u van ons verwachten? Pagina 5 : Wat verwachten wij van u? Pagina 6 : Wat mag

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door gemeente/dmo: datum verzending: datum ontvangst: werkprocesnummer: afdeling: cliëntnr.: Aanvraag bijzondere bijstand invullen op de computer of met zwarte pen en in blokletters Om uw

Nadere informatie

Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition

Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition 21 september 2011 RA111266 Samenvatting Een man krijgt door Cition een naheffingsaanslag opgelegd.

Nadere informatie

Samenvatting dossiers Waternet 2015-q2

Samenvatting dossiers Waternet 2015-q2 Samenvatting dossiers Waternet 2015-q2 KIM 25966 (start 2014 Q4) Dit verzoek gaat over de afdeling Aansluiting, Verbruik & Inning. Waternet heeft een vordering op een man van 6,50. Wegens niet betaling

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

Onderzoek van een anonieme tip Publiekszaken Almere

Onderzoek van een anonieme tip Publiekszaken Almere Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onderzoek van een anonieme tip Publiekszaken Almere 1 oktober 2010 RA0945998 Samenvatting De gemeente ontvangt een anonieme tip dat een uitkeringsgerechtigde zou samenwonen

Nadere informatie

Heronderzoek Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Heronderzoek Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Heronderzoek Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) U kunt het formulier en de

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier

Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier Bijzondere bijstand Participatiewet, aanvraagformulier 1. Persoonsgegevens aanvrager Naam: Burgerservicenummer: Adres: Postcode/ woonplaats: Telefoonnummer: Naam partner (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

1.1.1 Belastingen Intervisiegesprek

1.1.1 Belastingen Intervisiegesprek 1.1.1 Belastingen Bijna alle klachten dit kwartaal hebben iets te maken met communicatie. Het is niet duidelijk welke stukken iemand moet indienen, een man krijgt geen antwoord op zijn vragen over terugbetalingen

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen pas in juni 2008 middels een definitieve berekening te kennen heeft gegeven dat verzoeker alsnog recht heeft op de huurtoeslag

Nadere informatie

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 30 juni 2010 RA1053043 Samenvatting Een jongeman glijdt vlak voor een rotonde in Almere uit met zijn

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Burgerlijke staat : Let op: Wanneer u over het gehele jaar 2014 en 2015

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank te Utrecht. Datum: Rapportnummer: 2013/0008

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank te Utrecht. Datum: Rapportnummer: 2013/0008 Rapport Rapport over een klacht betreffende het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank te Utrecht. Datum: Rapportnummer: 2013/0008 2 Klacht Op 20 juni 2012 ontving de Nationale ombudsman een

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman. Samenvatting. 21 januari 2010 RA1046940

Rapport Gemeentelijke Ombudsman. Samenvatting. 21 januari 2010 RA1046940 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Bijna vier jaar na aanvraag geen schuldhulp Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost, Schuldhulpbureau Madi Stadsdeel Oud-West, Schuldhulpbureau Raster DWI/Gemeentelijke Kredietbank

Nadere informatie

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Beste heer/mevrouw, U hebt belangstelling voor een huurwoning van Clavis. Daarom wilt u zich bij Clavis inschrijven als woningzoekende. Om u in te kunnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Betreft een uitkering voor langdurige minima (minimaal 5 jaar) Dit is een formulier voor nieuwe aanvragers. 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Partner Man /

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 73-2009 Oordeel Verzoekster Mevrouw V.R. te Zwolle. Datum verzoekschrift Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. UVIT zorgkantoor is per 1 januari 2012 verder gegaan onder de naam VGZ Zorgkantoor. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Coöperatie

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Postadres Bezoekadres Postbus 3020 Dampten 2 INLICHTINGENFORMULIER VOOR AANVRAAG 1620 GA Hoorn Tel. 0229-750850 Bijzondere Bijstand Werkproces nr: contactpersoon 1. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010 Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010 Betreft een uitkering voor langdurige minima (minimaal 5 jaar) Dit is een formulier voor nieuwe aanvragers 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Partner Man / vrouw:

Nadere informatie

Aanvulling reglement urgentiecommissie

Aanvulling reglement urgentiecommissie Aanvulling reglement urgentiecommissie Onafhankelijke urgentiecommissie Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Memo. Eerst volgt hier nogmaals de indeling:

Memo. Eerst volgt hier nogmaals de indeling: Memo Aan Commissie WPA, cie vergadering 31 mei Van Gemeentelijke Ombudsman, UP en RS Datum 21 mei ken Stand van zaken klachten DWI, mei Algemeen 1.) In het laatste kwartaal van 2011 ontving GO 55 klachten

Nadere informatie