Extra nummer in verband met extra ALV op 28 oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extra nummer in verband met extra ALV op 28 oktober"

Transcriptie

1 RijnlandKatern EXTRA NUMMER oktober 2014 Van de redactie Extra nummer in verband met extra ALV op 28 oktober De redactie heeft besloten om een extra katern uit te brengen als voorbereiding op de ALV op 28 oktober. Een extra vergadering met in ieder geval twee belangrijke discussiepunten: het groot onderhoud van het gebouw in relatie tot het botenplan enerzijds en de multifunctionele ruimte anderzijds. Op de Website van de vereniging staan alle relevante stukken: de convocatie, het verslag van de ALV in maart, de voorstellen voor aanpassing van de contributieregeling en het huishoudelijk regelement, een voorstel voor oprichting van de Stichting Vrienden van de Roeivereniging Rijnland en de stukken over de Multifunctionele Ruimte: een toelichting en het bestuursstandpunt. Over de vraag of de vereniging moet doorgaan met de plannen voor de multifunctionele ruimte vindt u in dit katern een viertal bijdragen. Eerst een artikel van Ernst Ford, de commissaris materieel. Daarna een oproep van de bouwcommissie, een stemadvies van de CARR en een voorstel van een viertal ereleden. Wat de lezer van het katern ook over de plannen moge denken, kom in ieder geval naar de ALV, want er komen belangrijke zaken aan de orde en wie niet meepraat en meestemt kan later moeilijk klagen over het resultaat. Zo zou het uit kunnen zien

2 Door Ernst Ford Commissaris materieel 20 september 2014 Besluiten we voor boten of het gebouw? Natuurlijk is deze vraag te absoluut gesteld. Maar er zijn nu binnen Rijnland drie ontwikkelingen gaande, die de noodzaak om deze vraag te beantwoorden wel heel dichtbij brengen. Op de extra ALV van 28 oktober kunnen de leden expliciet hun mening geven over één van deze ontwikkelingen, de serre. Maar dat beïnvloedt ook de andere ontwikkelingen. Als er een ALV is waar de mening van elk lid belangrijk voor de toekomst is, dan is het deze extra ALV. Laat je mening horen aan het bestuur, ook als je niet aanwezig kunt zijn. Welke drie ontwikkelingen zijn er gaande? Ontwikkeling 1: een behoorlijk tekort op groot onderhoud In de ALV van maart 14 is instemming verkregen op een contributieverhoging voor groot onderhoud aan ons gebouw. Groot onderhoud loopt achter en daar moet de komende jaren ongeveer aan worden uitgegeven. De contributieverhoging levert ca per jaar op boven wat er al in de begroting aan (groot) onderhoud is toegewezen ( 3.500). Eind augustus bleek er helaas al een tekort te zijn van De eerste in het bestuur aangedragen oplossing is het aanschafbudget voor de vloot met dat bedrag te korten. Ontwikkeling 2: het budget voor aanschaf materiaal Onze vloot heeft een nieuwwaarde van ca , de dagwaarde is Veel belangrijker gegeven is, dat onze vloot kwalitatief goed is en dat we voor onze leden relatief veel roeiersplaatsen hebben. Dat bereiken we door elk jaar onze vloot een beetje te vernieuwen. Per jaar zijn een aantal boten en riemen aan vervanging toe. Hiervoor nemen we in de begroting ca op met als basis een aanschafplan dat in de ALV wordt vastgesteld. Dat de vloot er goed voorstaat is niet in de laatste plaats te danken aan schenkingsacties van vooral onze leden. Zonder deze acties hadden we na de bouw van ons huidige gebouw, dat toen prioriteit was, de vloot niet zo snel op peil gekregen. Boten die met schenkingsacties aan onze vloot zijn toegevoegd : De Pinewood, Hoop doet leven en Han Ponneker met steun van RABO en CARR, Daan vd Linde, Leeuwenbergh, Dorrepaal, Starrenburg, Berbice en veel eerder de Veteraan, Grumpy Old Man, Een aantal skiffs. Ontwikkeling 3: de serre of, in eigentijds jargon, de multifunctionele ruimte Een mooi idee en leuk als uitbreiding van de sociëteitsruimte. Onvoldoende aan de maat voor ergometeren, want in dezelfde ruimte, waar andere activiteiten ook moeten kunnen plaats vinden en dan zullen dus de ergometers worden opgeborgen en niet bereikbar zijn. Dat kan niet voor een sportvereniging. Er moet net als nu altijd ongestoord geergometerd kunnen worden. En bovendien, wie wil er nu ergometeren in het zicht van de sociëteit? Maar los van dit bezwaar, de serre is vooral heel duur (was , volgens laatste berekeningen ca , ). Dat is meer dan er nu voor groot onderhoud nodig is. En dat groot onderhoud is echt urgent. Ter vergelijking het materiaal: = ca. 4 jaar het budget voor aanschaf boten en riemen om de vloot op ons gewenste kwalitatieve niveau te houden. In nieuwe boten en riemen bij elkaar uitgedrukt: 2 wherry s ( )+ 2 C4e (27.000) + 2C2en (20.000) + een acht ( ) + 2 Wintech skiffs ( ) + een makkelijke Wintech 2x (6.000) + een jeugdskiff ( 3.000) = Het voorstel is deze ontwikkeling te betalen met een lening van leden die het geld kunnen en willen missen tegen een redelijke rentevergoeding en die hun lening een paar jaar later terugbetaald krijgen van Rijnland uit de dan lopende begroting. Met de huidige contributie-inkomsten kunnen we de eerste twee ontwikkelingen goed aan. De vloot is zo goed op orde, 2

3 dat we in noodgeval een enkel jaar minder aan de vloot uit kunnen geven. Zie ook de periode van de nieuwbouw van ons huidige gebouw. Toen lag de prioriteit bij het gebouw en de vloot liep achter. Zo n situatie moeten we niet meer over ons af willen halen. We kunnen nu, mede dankzij de contributieverhoging de ontwikkelingen 1 en 2 goed met elkaar in overeenstemming brengen, mits groot onderhoud ook planmatig wordt aangepakt. Maar ontwikkeling 3 er nog bij kan niet. En om een wissel op de toekomst te trekken door ons financieel vast te leggen met de verplichting meer dan terug te betalen in jaarlijkse porties van moeten we niet doen. Nog afgezien van het feit, dat je toekomstige besturen niet met huidige financieringsproblemen moet opzadelen. En dat voor een aanbouw die niet urgent is. Het plaatje van de serre wordt natuurlijk letterlijk rooskleurig, als de serre wordt geschonken, dus buiten de begroting gerealiseerd kan worden. En een andere aanpak is er één van sparen en dan pas investeren, wat ouderwets, maar risicovrij. Dan kan een toekomstig bestuur zonder extra financiële risico s een serre bouwen. Zijn er alternatieven? Nee, niet voor de serre. We zullen ons met de huidige sociëteit moeten blijven behelpen en zullen alleen met mooi weer op ons terras kunnen zitten. En de CARR zal op dinsdagochtend slechts de sociëteit ter beschikking hebben. Maar er zijn wel alternatieven voor de huidige ergometerruimte en voor de berging van een beperkt aantal boten, die we in reserve willen houden. Met wat praten en creatief denken geef ik de volgende opsomming. Kosten? Een paar duizend euro s tot mogelijk tienduizend euro s (mijn eerste schatting). Alternatief 1 voor ergometeren De huidige ergometerruimte (de zolder) wordt verbeterd: vloerbedekking, betere verlichting, betere plaatsing spiegels om eigen beweging te kunnen controleren, mogelijk een flexibele afscheiding (vergelijk de plastic lamellen die in kassen/ tuincentra aanwezig zijn) waardoor de ruimte s winters boven 0 graden gehouden kan worden, mogelijk plaatsing van een doorzichtig dakpaneel. Dit kan voor een paar duizend euro. Alternatief 2 voor ergometeren Zie alternatief 1. De toevoeging is om de vloer van de ergometerzolder te laten zakken, zodat er meer hoofdruimte is op de ergometerzolder. Een wat lager plafond in de werkplaats kan. Alternatief 3 voor ergometeren (voorkeursalternatief) De ruimte achter de kleedkamers, waar nu de derde botenwagen met twee opgelegde boten en het tuingereedschap zijn opgeborgen, is ruim genoeg om ingerichte te kunnen worden als ergometerruimte. De buitenwanden naar de botenwerf kunnen nog wat worden verplaatst om nog wat meer ruimte te krijgen en in de wanden kunnen vensters worden aangebracht. De vloer is al na rioolwerkzaamheden mooi geëgaliseerd. Voor de berging van tuingereedschap blijft voldoende ruimte over. Voor de derde botenwagen en de berging van enkele boten is een oplossing te vinden. Dit alternatief is indertijd naar voren gebracht, maar de bouwcommissie is voor een serre gegaan. Uitvoering van dit alternatief zal naar eerste schatting voor kunnen worden uitgevoerd Alternatief voor beging enkele boten Bij verbetering van de relatie met onze buurman moet het goed bespreekbaar zijn om op zijn terrein een drietal boten te bergen die Rijnland als extra capaciteit voor bijzondere gelegenheden wil aanhouden, zoals een wherry, een C4 en een C2. Aanpassing schuur om boten daar efficiënter en beter te kunnen plaatsen Met een investering van ca voor betere stellingen kan het schuurtje geschikter voor vieren, tweeën, wherry s en skiffs worden ingericht. Tot slot: spreek mee op de ALV De extra ALV is geen rituele dans, maar gaat over waar Rijnland zijn geld aan moet uitgeven. Ik herhaal kom naar de ALV of, als je niet kunt, geef het bestuur je standpunt mee. 3

4 Door Bouwcommissie Rvrijnland Winfred Haase, Hans van Willigenburg, Jean-Paul Corel en Evert Gianotten Multifunctionele ruimte? Zeker doen! Veel redenen om bij de ALV op 28 oktober voor uitvoering van het plan te stemmen. Op verzoek van de ALV van maart dit jaar heeft het bestuur op zich genomen om de haalbaarheid van een multifunctionele ruimte naast de werkplaats te onderzoeken. In gewone mensentaal: mag het van de gemeente, hoe kan het eruit komen te zien, wat gaat het kosten, waar halen we het geld vandaan en hebben we dat er voor over? De eerste resultaten van dat onderzoek zijn: Het mag van de gemeente; Het gaat ongeveer kosten of met een luxe schuifpui; Het geld moet bij de leden worden opgehaald dmv een ledenobligatielening; of daar voldoende bereidheid toe is moet nog blijken nadat de obligatielening is opengesteld; De lasten van die lening voor de begroting van de vereniging zijn bekend. Nu is het alleen nog maar de vraag of de leden de voordelen van dit plan vinden opwegen tegen de lasten. Want laten we eerlijk zijn, voor niets gaat de zon op. Wij hebben begrepen dat het bestuur in meerderheid de ALV gaat afraden om met het plan in te stemmen. Wij denken daar anders over en adviseren de leden juist om voor te stemmen. Waarom? 1. De MRF voorziet in een behoefte In vergelijking met andere roeiverenigingen van vergelijkbare grootte is de ergometeraccomodatie van Rijnland onder de maat. In de MRF kunnen leden ergometeren, beter dan nu op de kille zolder. Dat geldt in sterke mate voor de CARR, die dan niet langer met ergometers naar de sociëteit hoeft te slepen. Daarnaast kan de ruimte uitstekend worden gebruikt voor vergaderingen, theorie-examens, jeugdbijeenkomsten, aparte meetings. Allerlei zaken waarbij de rest van de sociëteit niet wordt gestoord of waar een grotere groep leden iets ongestoord wil bespreken, ook als het druk is. 2. De MRF biedt kansen Door de situering van de ruimte kan hij ook gebruikt worden als een overdekt terras bij happenings en borrels van de vereniging (denk aan de dies, een borrel na afloop van een tocht, ontvangst van gasten bij een feest). Bovendien gaat het gebouw en het terrein erop vooruit wanneer de portalen worden ingepakt, de ramen van de werkplaats vergroot en het onbruikbare deel van het terras tussen de portalen nu wel een functie krijgt. Gelijk met de bouw wordt ook het terras en de toegangen naar de sociëteit aangepakt en verplaatst, met betere toegangsmogelijkheden voor de mindervalide leden. 3. De MRF hoeft geen probleem te zijn voor de jaarlijkse exploitatielasten De rentelasten van obligatielening die de penningmeester heeft voorgesteld kunnen zonder grote problemen met het huidige inkomstenniveau worden gedekt. In variant 2 zijn er geen rentelasten en de rentelasten van variant 1 komen neer op per jaar; dat is nog geen één % van de totale begroting. Elk jaar worden er in die orde van grootte begrotingsposten verhoogd of verlaagd, bv voor de ICT, voor een lustrum, voor een wedstrijd en dergelijke. Bovendien wordt, zo leert de ervaring, vrijwel ieder jaar de rekening met een batig saldo afgesloten. 4. We lopen geen risico dat de middelen er niet komen Er zijn de afgelopen periode voldoende signalen gekomen dat we niet hoeven te vrezen dat de middelen er kunnen komen. De vereniging heeft al vele malen laten zien dat er schenkingen en leningen komen voor boten en ook bij het nieuwe gebouw bleek dat destijds het geval. Bovendien, als onverhoopt dat nu niet lukt, dan is er geen man overboord, want dan kan het plan altijd nog worden gestopt en zijn er geen noemenswaardige kosten gemaakt. 5. De aanschaf voor nieuwe boten komt niet ter discussie Anders dan de commissaris voor materieel schrijft hoeft de bouw van de MRF geen bedreiging voor de botenaanschaf. Immers, het budget voor aanschaf is nu bepaald op en de extra rentelasten van de ledenobligatielening zijn 4

5 ten opzichte van dat bedrag marginaal en kunnen ook ten koste van andere posten worden gebracht. Dat gebeurt immers elk jaar wanneer ergens iets meer geld voor moet komen of elders geld overblijft. Juist de constructie dat we geld lenen en de investering niet direct uit de begroting halen betekent een beperkt beslag op de gewone middelen. Als er vrees is voor forse tegenvallers, bv voor groot onderhoud van het gebouw, dan is dat een heel andere discussie waarbij het niet bouwen van dit plan niet of nauwelijks helpt. Dit soort tegenvallers vragen daarmee om maatregelen die geheel losstaan van dit bouwplan. 6. Het is goed voor ons imago als ondernemende vereniging. Rijnland is altijd een ondernemende vereniging geweest die op vele terreinen uitblinkt. Als er moet worden ingeschreven voor de FISA masters of wedstrijden in Nederland doen er altijd heel veel Rijnlanders mee. Rijnland organiseert de DMO en toer- en marathontochten voor andere verenigingen. Rijnland springt er in vergelijking met andere verenigingen uit bij begeleiding van wedstrijdroeiers en opvang van mindervalideroeiers; en Rijnland heeft in het verleden laten zien dat je zelfs een ingrijpende verhuizing naar een geheel nieuw terrein en gebouw kunt realiseren. Dromen in daden omzetten en niet te lang blijven kletsen, als dat onze kracht is, kunnen we dat ook nu laten zien. Bovendien is volgend jaar het tiende lustrum hét momentum om met een vernieuwd gebouw onze uitstraling in de regio (een motto van het lustrum) nog eens te onderlijnen. In een bijdrage van de commissaris materieel elders in dit katern worden een paar alternatieven genoemd. Wij willen daar hier slechts kort op reageren: de daar genoemde alternatieven zijn geen van alle multifunctioneel en slechts geschikt om te ergometeren. Meer niet. Minder validen zullen er geen gebruik van gaan maken. De kosten zijn wel erg uit de losse pols en sporen niet met die zoals die in het bestuur zijn besproken. Het alternatief van een nieuwe en grotere ruimte achter de kleedkamers is eerder door de bouwcommissie afgeraden en dat is sindsdien door niemand bestreden. Daar bouwen verhindert flexibiliteit in de toekomst. De alternatieven qua botenberging vergen geen bouwplan. Ze staan daarmee geheel los van de nu voorgestelde multifunctionele ruimte. Wat betekent een ja? Als u ja zegt en met u een meerderheid van de vereniging, dan krijgt RV Rijnland er een extra ruimte bij voor verschillende functies, moet de vereniging de komende jaren nul tot euro extra aan rentelasten vrijmaken op haar begroting (nog geen één % van het totaal) en wordt het moment dat alle lopende leningen voor het gebouw zijn afgelost verschoven van 2020 naar Aan u de vraag of u dat er voor over heeft. 5

6 Door Ineke Lagerweij namens de CARR Uitbreiding clubgebouw? Ja graag! De Commissie Aangepast Roeien Rijnland (CARR) heeft intern gesproken over de plannen om het clubgebouw uit te breiden. Wij zijn erg ingenomen met die plannen en pleiten ervoor deze uit te voeren, om de hieronder genoemde redenen. Wanneer het voor (gehandicapte) roeiers niet mogelijk is te roeien (door het weer of fysieke beperking), trainen deze op ergometers. Daartoe worden ergometers in de sociëteit gezet. Daar is het voldoende warm, wat erg belangrijk is voor specifieke aandoeningen. Bovendien is daar goede assistentie mogelijk om de roeiers (15 momenteel) naar- en van de ergometers te helpen en toch ook aandacht te hebben voor de roeiers die zitten te wachten. Gevolg is wel dat het samen met alle roeimaten erg vol kan zijn wat een goede doorgang met rollator en scootmobiel flink belemmert. Daarbij is het storend voor de overige Rijnlandleden die de sociëteit op dinsdag bevolken. Het zou dus een grote verbetering zijn als de ergometers een plaats konden krijgen waar ze niet in de weg staan of anderszins storen, in een aangename temperatuur en in bijzijn van mede-roeiers en begeleiders. De beoogde aanbouw lijkt daarvoor een erg geschikte plek. Een ander aspect betreft de toegankelijkheid voor onze roeiers van de sociëteit vanaf de waterkant. Het huidige grote niveauverschil tussen terras en gebouw is een obstakel voor veel gehandicapte mensen. Weliswaar hebben wij een metalen loopplank, maar de steilte en de rijrichting ervan zijn niet zonder gevaar. Zoals wij de plannen voor eventuele uitbreiding interpreteren, wordt ook het terras op entree-niveau gebracht. Ook dat zou een geweldige verbetering zijn en pleiten voor uitbreiding. De CARR ondersteunt het plan daarvoor dan ook van harte. Door Ereleden Miep Dubbeldam, Jaap Peters, Peter Reimer En Wim Waal Waarom een multifunctionele ruimte en zo ja, kan het financieel? Er wordt verschillend over gedacht. Sommigen zien het nut er niet van in, anderen denken dat het niet te betalen is. Er zijn cynici die denken dat het multifunctionele aspect een wassen neus is: het wordt alleen maar een ergometerruimte of, omgekeerd, de ruimte is helemaal niet geschikt als ergometerruimte. En er zijn natuurlijk ook voorstanders. Is er een brug te slaan tussen deze verschillende standpunten. 1. Om succesvol te zijn moeten de roeiverenigingen hun aanbod iets verbreden. Je ziet dat bij de studentenroeiverenigingen. Zij bieden hun leden veel meer faciliteiten aan dan vroeger. Daardoor hebben zij meer leden gekregen. Burgerverenigingen van vergelijkbare grootte of groter dan Rijnland hebben zich ook verder ontwikkeld. Een aparte ergometerruimte maakt bij die verenigingen deel uit van de faciliteiten. Ook Rijnland zou de stap tot uitbreiding van de faciliteiten kunnen zetten. En eigenlijk kan deze stap ook wel noodzakelijk genoemd worden als we ons ledenbestand willen verjongen. 2. Als we terugkijken in de geschiedenis van Rijnland zien wij dat er regelmatig een stap is gezet in de bouw en verbouw van de accommodatie. Te beginnen bij de oprichting, vervolgens bij de bouw van de nieuwe accommodatie op de 6

7 huidige locatie. Dat was wel een gedwongen stap maar met een grote financiële impact. De aanpassingen in en aan het gebouw daarna waren niet zo dwingend noodzakelijk maar hebben wel bijgedragen aan een verbetering van de kwaliteit en een vergroting van de faciliteiten. De kleine fitnessruimte hebben we opgeofferd om plaats te maken voor een toiletgroep en een invalidentoilet op de plaats van de oorspronkelijk toiletten. De keuken is vergroot en heeft nu een professionele allure. De stellingruimte voor de boten is vergroot, o.a. met de wherryloods. En mede met het oog op de toekomst hebben we het perceel water voor de grote ligplaats gekocht. Dit alles is gefinancierd uit leningen en eigen middelen. Wij kunnen trots zijn op waar we nu gekomen zijn en met vertrouwen vooruit zien naar ons vijftigjarig jubileum volgend jaar. 3. Rijnland is niet alleen maar een succesverhaal. Nu het gebouw er bijna 20 jaar staat blijkt dat er veel groot onderhoud nodig is. Daar moet aan gewerkt worden en hiervoor moet een financiering geregeld worden. 4. De bouwcommissie heeft alle uitbreidingsplannen van het gebouw onderzocht en het voorstel gedaan voor wat nu de multifunctionele ruimte heet. Het bestuur heeft dit voorstel een charmant idee genoemd. Wat volgens het bestuur, althans de meerderheid daarvan, de uitvoering van dit plan in de weg staat zijn hoofdzakelijk bezwaren van financiële aard. Wij denken dat de zorgen over de financiering te zwaar zijn aangezet. De leningen voor de eerder genoemde verbouwingen zijn of worden dit jaar afgelost. Dat geeft ruimte om een nieuwe lening te kunnen afsluiten. Wat de discussie over de financiering vertroebelt is dat het groot onderhoud zich niet precies in gelijkmatige delen over de jaren laat spreiden en nu een groot beslag op de liquiditeitspositie van de vereniging legt. Verschillende oplossingen zijn denkbaar. De aanschaf van nieuwe boten kan getemporiseerd worden. Er kan ook geld geleend worden. De eerste oplossing verdient echter de voorkeur. De penningmeester heeft aangegeven dat het moeilijk is geld van een bank te lenen. Hij stelt daarom voor een obligatielening onder de leden af te sluiten. Dat lijkt ons een goed idee, waarbij wij denken aan een rentevergoeding van 3%, vergelijkbaar met de vergoeding op een langjarige depositorekening. Wij willen ons echter ook inzetten om een gedeelte van het benodigde bedrag bij een bank te lenen. Rijnland is een financieel zeer sterke vereniging. Het solvabiliteitspercentage bedraagt 65%. 5. De penningmeester heeft aangegeven dat de lening de eerste vijf jaren niet afgelost zal worden. Dat gebeurt pas als de hypothecaire lening op het gebouw over vijf jaar afgelost is. Dan ontstaat ruimte voor aflossingen. De rente van 3% over euro bedraagt de eerste vijf jaar euro per jaar. Dit bedrag kan gemakkelijk uit de gewone exploitatie bekostigd worden. Het is ongeveer 2% van de totale jaarlijkse uitgaven. 6. Er is goed nagedacht over de meest aantrekkelijke uitbreidingsvorm, die ook heel waardevol is voor onze minder valide leden. Groot onderhoud en het uitbreidingsplan kunnen gefinancierd worden. Wij stellen daarom aan de leden voor het volgende besluit te nemen: I. Het bestuur op te dragen al het nodige te doen tot realisatie van de door de bouwcommissie voorgestelde Multifunctionele Ruimte (MFR). II. De bouw van de MFR te financieren uit een onder de leden af te sluiten obligatielening ter grootte van ,- met een looptijd van twaalf jaren, tegen een rente van 3% per jaar, waarbij de aflossing van de lening plaatsvindt vanaf het zesde tot en met het twaalfde jaar na het aangaan van de lening, telkens in gelijke delen. III. Het bestuur te machtigen om zo nodig voor het geval en voor zover de obligatielening niet volledig volgetekend zou worden - maximaal ,- te lenen bij de ABN AMRO Bank tegen aanvaardbare voorwaarden onder dekking van de hypotheek die op het clubgebouw rust tot zekerheid van de lening, die de Stichting Watersport De Vliet in 1995 is aangegaan voor de bouw van het clubgebouw. IV. Voorzitter, commissaris gebouw en penningmeester te machtigen de besluiten onder I t/m III uit te voeren als bestuur van de Stichting Watersport De Vliet. 7

8 Nagekomen bericht Lange termijn overzicht vervanging boten Van de Commissaris Materieel ontving de redactie nog een notitie over de aanschaf van boten over de afgelopen jaren en de toekomst daarvan. Omdat die informatie volgens hem van belang kan zijn voor de discussie over de MFR is het niet onbelangrijk ook daar kennis van te nemen. Genoemde notitie vindt u onder Botennieuws op de Website. Nagekomen bericht Architect Multifunctionele Ruimte Van de bouwcommissie ontvingen wij nog het verzoek om via het katern te vragen welke leden van de vereniging interesse zouden hebben om het definitieve ontwerp voor de MFR, zo deze er komt, te maken. Een oproep vindt u onder de Nieuwsberichten op de Website. Colofon Coördinator dit nummer: Evert Gianotten Coördinator volgend nummer: Lieneke Hoeksma Kopij voor oktobernummer inzenden vóór 30 oktober vervolg brainstormsessie ter versterking van het actieplan

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg

Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 November a.s. worden de leden gevraagd een besluit te nemen over de nieuwbouw van de SV Zeeburg. Na de presentatie

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV :

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV : Raadsvoorstel Op.06 Vergadering: : 5 maart 2013 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 19 februari 2013 Portefeuillehouder : A.M.T. Naterop Onderwerp : het verhogen van het eigenvermogen van het Regionaal

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Crowdfunding Beachclub t Gorsje

Crowdfunding Beachclub t Gorsje Crowdfunding Beachclub t Gorsje Verbouwing naar de toekomst Aan het brede Noordzeestrand bij de Brouwersdam, op de rand van Zuid-Holland en Zeeland, vind je Beachclub t Gorsje. Hier kom je om uit te waaien

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237. Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237. Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560 Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237 Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560 Sportpark Paradijs (Haagse Beemden) ABN AMRO: 52.07.58.552 Postbus 8739, 4820 BA Breda www.wds19.nl MEMO ONDERWERP

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Een goede sfeer bind en verbind onze leden

Een goede sfeer bind en verbind onze leden Projectplan Tennisvereniging Mijdrecht Een goede sfeer bind en verbind onze leden Opdrachtgever(s): Het bestuur van Tennisvereniging Mijdrecht Auteur(s): Rosemarie Groot (voorzitter sponsorcommissie) Datum:

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Processen die plaatsvinden op en rondom het Bootenhuysch

Processen die plaatsvinden op en rondom het Bootenhuysch sen die plaatsvinden op en rondom het Bootenhuysch Hieronder worden de verschillende sen die plaatsvinden op of rondom het Bootenhuysch overzichtelijk weergegeven. Van elke wordt een zo uitgebreid mogelijke

Nadere informatie

verbouwing Laga verbouwingsplannen 2008

verbouwing Laga verbouwingsplannen 2008 verbouwing Laga verbouwingsplannen 2008 1 Inleiding Enige jaren geleden heeft de D.S.R.V. LAGA een herstelplan ontwikkeld om weer een bloeiende vereniging te worden en terug te komen aan de top van roeiend

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 181726 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: Agendapunt: 29-03-00 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Garantstelling Tennisvereniging Gennep Het college besluit: 1. Een

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico Bijlage b: : risicoanalyse r nieuwbouw MFA/BHS Bij de raadsbehandeling van de informatie omtrent de mogelijkheden om het MFA/BHS nieuw te bouwen heeft de raad gevraagd om een risicoanalyse op de beoogde

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 / Begroting 2009/ Ouderraad. Oecumenische. Basisschool. De Trimaran

Jaarverslag 2008 / Begroting 2009/ Ouderraad. Oecumenische. Basisschool. De Trimaran Jaarverslag 2008 / 2009 Begroting 2009/ 2010 Ouderraad Oecumenische Basisschool De Trimaran Ouderraad De Trimaran Begroting / Rekening 2008-2009 Begroting 2009-2010 Omschrijving Begroting Rekening Verschil

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

10. Break the Code. Registratieformulier Break the Code. Namen groepsleden. Code poging 1 Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3

10. Break the Code. Registratieformulier Break the Code. Namen groepsleden. Code poging 1 Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3 10. Break the Code Registratieformulier Break the Code Namen groepsleden Code poging 1 Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3 Code poging 2 (indien nodig) Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3 Puzzel 1: woordzoeker Instructies

Nadere informatie

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland

Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland Financiering Stichting NHGS Phoenix Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland Versie : 1.0 Datum : 18-6-2016 Inhoud 1. Toelichting financiering... 3 2. Uitleg crowdfunding... 4 3. Uitgifte van

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Concerncontrol: John Simons & Johan Heger

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Concerncontrol: John Simons & Johan Heger Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Concerncontrol: John Simons & Johan Heger 1 Inleiding 2004: Invoering BBV. Nadruk op transparantie begroting en versterken van de positie van raad.

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264 In D&H: 11-3-2014 Steller: Ing. H.J. van Bruchem RT In Cie:

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Genieten van het leven met T@F Leven

Genieten van het leven met T@F Leven Genieten van het leven met T@F Leven Wie wil het niet zorgeloos genieten van het leven. Dat hebben we gelukkig voor een groot deel zelf in de hand. Maar we weten ook dat er in ons leven vroeg of laat minder

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5 PS2009WMC01-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 18 november 2008 Nummer PS : PS2009WMC01 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229564 Portefeuillehouder : De

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 25 oktober Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 25 oktober Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 25 oktober 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Verzoek tennisvereniging i.o. Venhorst Samenvatting om één tennisvereniging

Nadere informatie

Admiraliteitskade 32D te Rotterdam

Admiraliteitskade 32D te Rotterdam Admiraliteitskade 32D te Rotterdam Mooi, volledig gemeubileerd 3-kamer appartement op de vierde verdieping met balkon en prachtig uitzicht over het Boerengat. De ruime woonkamer en openkeuken maken het

Nadere informatie

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Wie wil het niet... zorgeloos genieten van het leven.

Nadere informatie

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad,

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad, Agendapunt :.. Voorstelnummer :.. Raadsvergadering : 11 november 2010 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : 150893 Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Evaluatie starterslening Collegevergadering : 8 september 2015 agendapunt : 15 Portefeuillehouder : R.P.

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-32 d.d. 17 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden, terwijl mr. M. van Pelt als secretaris)

Nadere informatie

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht 10 kopen geld ouders helpen starters 11 Ouders helpen starters Bedankt pa en ma! Tekst Miriam Bauwer Fotografie Ed van Rijswijk en Isis Torensma Ouders kunnen op verschillende manieren hun kind financieel

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op korte termijn Leverancierskrediet Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. Leverancierskrediet is dus krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

*2014084048* Variant A. Beleid t.a.v. leningen en garanties. 1. Inleiding en aanleiding.

*2014084048* Variant A. Beleid t.a.v. leningen en garanties. 1. Inleiding en aanleiding. *2014084048* Zaaknummer: 2014/83894 Referentie: 2014/84048 Variant A Beleid t.a.v. leningen en garanties 1. Inleiding en aanleiding. Recentelijk hebben twee gemeentelijke sportverenigingen gevraagd om

Nadere informatie

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling?

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling? Bijlage Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling Februari 2009 In deze bijlage wordt de startersregeling nader toegelicht. Allereerst wordt de keuze voor deelname aan de startersregeling van de

Nadere informatie

Bij een niet-commerciële organisatie is vooral het kassaldo belangrijk.

Bij een niet-commerciële organisatie is vooral het kassaldo belangrijk. www.jooplengkeek.nl Niet-commerciële organisaties Bij een niet-commerciële organisatie is vooral het kassaldo belangrijk. Met een goed overzicht van de ontvangsten en de uitgaven bewaken we dat de liquide

Nadere informatie

24 Februari 2011 1e Informatiebijeenkomst Bouwcommissie. Marten O Niel Eric Vesseur Ben Rosheuvel Peter Korving Valery Sinot

24 Februari 2011 1e Informatiebijeenkomst Bouwcommissie. Marten O Niel Eric Vesseur Ben Rosheuvel Peter Korving Valery Sinot 24 Februari 2011 1e Informatiebijeenkomst Bouwcommissie Marten O Niel Eric Vesseur Ben Rosheuvel Peter Korving Valery Sinot Agenda De rol van de Bouwcommissie Uitgangspunten Nieuwbouw/Programma van Eisen

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK Raadsvoorstel Inleiding Atletiekvereniging DAK is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om een eigen accommodatie te realiseren in sport en recreatiepark de Schroef. In eerste instantie was het de

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010. Agenda

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010. Agenda EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010 Uitnodiging voor de Extra Algemene Ledenvergadering van Hockey Club Catwyck op dinsdag 19 oktober 2010 in het clubhuis aan de Krom in Katwijk, aanvang 20.00 uur. Agenda

Nadere informatie

de Kredieter Hypotheken & financiële planning

de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Martin van de Biezen Erkend hypotheek adviseur / Gecertificeerd financieel planner Specialisatie: Hypotheken & financiële planning vdbiezen@kredieter.nl

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Projectplan verbouwing en uitbreiding Hospice Kajan 2015

Projectplan verbouwing en uitbreiding Hospice Kajan 2015 Projectplan verbouwing en uitbreiding Hospice Kajan 2015 Hospice Kajan Borneolaan 18 1217 HA Hilversum T: 035 672 87 40 Datum: 19-01-2015 Auteur: M. van der Burgh-Smit, directeur 1 1. Hospice Kajan Een

Nadere informatie

Op een goede locatie aan een plantsoen gelegen BENEDENAPPARTEMENT met inpandige berging, ruime slaapkamer en terras op het westen.

Op een goede locatie aan een plantsoen gelegen BENEDENAPPARTEMENT met inpandige berging, ruime slaapkamer en terras op het westen. LANGE DAM 96 URK Op een goede locatie aan een plantsoen gelegen BENEDENAPPARTEMENT met inpandige berging, ruime slaapkamer en terras op het westen. Begane grond: Hal met meterkast, bergruimte/hobbyruimte

Nadere informatie

Voorgestelde verbouwing In vervolg op de Argo van enkele weken geleden hierbij de beloofde aanvullende informatie over de voorgestelde verbouwing.

Voorgestelde verbouwing In vervolg op de Argo van enkele weken geleden hierbij de beloofde aanvullende informatie over de voorgestelde verbouwing. De Argo extra verbouwings editie Week 51, 2009 42e jaargang http://www.usvhercules.nl Voorgestelde verbouwing In vervolg op de Argo van enkele weken geleden hierbij de beloofde aanvullende informatie over

Nadere informatie

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve.

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Algemeen. Dorpshuis De Groeve is in 2002 ingrijpend gerenoveerd en verdubbeld kwa grootte. Het dorpshuis is nu ca. 260 m2 groot. Normaal gesproken zijn gebouwen

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus in stand houden

Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus in stand houden Roeien bij Nereus Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus in stand houden U kunt trots zijn op Nereus. Als lid of oud-lid maakt u deel uit van de rijke historie van s lands beste, grootste en

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Datum 24 april 2015 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (34146)

Datum 24 april 2015 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (34146) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Wetgeving en Juridische Zaken Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen...

Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen... Past een variabele rente bij u? Wel of niet doen... 1 Inhoud De juiste keuze maken. 3 Vast en variabel. 4 Goed om even te weten. 6 2 De juiste keuze maken. U betaalt graag de laagste rente voor uw hypotheek.

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4355488 Aan : Gemeenteraad Datum : 11 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2006 van de STICHTING BALI BUNDAR ALPHEN AAN DEN RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2006 van de STICHTING BALI BUNDAR ALPHEN AAN DEN RIJN FINANCIEEL VERSLAG van de STICHTING BALI BUNDAR RAPPORT I Verslag van het bestuur 1 Oprichting van de Stichting 2 2 Missie 2 3 Projecten 2 4 Ondertekening 2 II Jaarrekening 3 1 Balans per 31 december 3

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

De ondernemer. De onderneming PROJECT INFORMATIE

De ondernemer. De onderneming PROJECT INFORMATIE Projectnummer PF0019 Totale financiering 168.000,00 Omschrijving MTU Maritiem Transport Urk Zekerheid, o.a. 2 e hypotheek Financiering Annuïtaire lening Looptijd 7 jaar Object Aankoop Mvs Douwe Hendrik

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 285075 Van Bree, 9287 FBV El ONDERWERP Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Yildiz is sinds 1 juli 2013 eigenaar van een Domino s Pizza vestiging in Almelo (DPA bv). Hij gebruikt de verkoopformule van Domino s

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB)

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) In de interne analyse wordt er gebruikt gemaakt van het 7S model van McKinsey, bestaande uit de onderdelen:

Nadere informatie

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam Algemene inleiding op de financiële verslaglegging van de Oudervereniging over het schooljaar 2012/2013 en het budget voor het schooljaar 2013/2014. Het schooljaar 2012-2013 is voor de Oudervereniging

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken;

Dienstverleningsdocument Hypotheken; Steijvers & Korsten Assurantiën BV Stationsstraat 7a 6093 BJ HEYTHUYSEN 0475 49 77 39 info@steijvers-korsten.nl www.steijvers-korsten.nl Dit document laat zien wat wij voor u kunnen betekenen bij het inwinnen

Nadere informatie