Extra nummer in verband met extra ALV op 28 oktober

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extra nummer in verband met extra ALV op 28 oktober"

Transcriptie

1 RijnlandKatern EXTRA NUMMER oktober 2014 Van de redactie Extra nummer in verband met extra ALV op 28 oktober De redactie heeft besloten om een extra katern uit te brengen als voorbereiding op de ALV op 28 oktober. Een extra vergadering met in ieder geval twee belangrijke discussiepunten: het groot onderhoud van het gebouw in relatie tot het botenplan enerzijds en de multifunctionele ruimte anderzijds. Op de Website van de vereniging staan alle relevante stukken: de convocatie, het verslag van de ALV in maart, de voorstellen voor aanpassing van de contributieregeling en het huishoudelijk regelement, een voorstel voor oprichting van de Stichting Vrienden van de Roeivereniging Rijnland en de stukken over de Multifunctionele Ruimte: een toelichting en het bestuursstandpunt. Over de vraag of de vereniging moet doorgaan met de plannen voor de multifunctionele ruimte vindt u in dit katern een viertal bijdragen. Eerst een artikel van Ernst Ford, de commissaris materieel. Daarna een oproep van de bouwcommissie, een stemadvies van de CARR en een voorstel van een viertal ereleden. Wat de lezer van het katern ook over de plannen moge denken, kom in ieder geval naar de ALV, want er komen belangrijke zaken aan de orde en wie niet meepraat en meestemt kan later moeilijk klagen over het resultaat. Zo zou het uit kunnen zien

2 Door Ernst Ford Commissaris materieel 20 september 2014 Besluiten we voor boten of het gebouw? Natuurlijk is deze vraag te absoluut gesteld. Maar er zijn nu binnen Rijnland drie ontwikkelingen gaande, die de noodzaak om deze vraag te beantwoorden wel heel dichtbij brengen. Op de extra ALV van 28 oktober kunnen de leden expliciet hun mening geven over één van deze ontwikkelingen, de serre. Maar dat beïnvloedt ook de andere ontwikkelingen. Als er een ALV is waar de mening van elk lid belangrijk voor de toekomst is, dan is het deze extra ALV. Laat je mening horen aan het bestuur, ook als je niet aanwezig kunt zijn. Welke drie ontwikkelingen zijn er gaande? Ontwikkeling 1: een behoorlijk tekort op groot onderhoud In de ALV van maart 14 is instemming verkregen op een contributieverhoging voor groot onderhoud aan ons gebouw. Groot onderhoud loopt achter en daar moet de komende jaren ongeveer aan worden uitgegeven. De contributieverhoging levert ca per jaar op boven wat er al in de begroting aan (groot) onderhoud is toegewezen ( 3.500). Eind augustus bleek er helaas al een tekort te zijn van De eerste in het bestuur aangedragen oplossing is het aanschafbudget voor de vloot met dat bedrag te korten. Ontwikkeling 2: het budget voor aanschaf materiaal Onze vloot heeft een nieuwwaarde van ca , de dagwaarde is Veel belangrijker gegeven is, dat onze vloot kwalitatief goed is en dat we voor onze leden relatief veel roeiersplaatsen hebben. Dat bereiken we door elk jaar onze vloot een beetje te vernieuwen. Per jaar zijn een aantal boten en riemen aan vervanging toe. Hiervoor nemen we in de begroting ca op met als basis een aanschafplan dat in de ALV wordt vastgesteld. Dat de vloot er goed voorstaat is niet in de laatste plaats te danken aan schenkingsacties van vooral onze leden. Zonder deze acties hadden we na de bouw van ons huidige gebouw, dat toen prioriteit was, de vloot niet zo snel op peil gekregen. Boten die met schenkingsacties aan onze vloot zijn toegevoegd : De Pinewood, Hoop doet leven en Han Ponneker met steun van RABO en CARR, Daan vd Linde, Leeuwenbergh, Dorrepaal, Starrenburg, Berbice en veel eerder de Veteraan, Grumpy Old Man, Een aantal skiffs. Ontwikkeling 3: de serre of, in eigentijds jargon, de multifunctionele ruimte Een mooi idee en leuk als uitbreiding van de sociëteitsruimte. Onvoldoende aan de maat voor ergometeren, want in dezelfde ruimte, waar andere activiteiten ook moeten kunnen plaats vinden en dan zullen dus de ergometers worden opgeborgen en niet bereikbar zijn. Dat kan niet voor een sportvereniging. Er moet net als nu altijd ongestoord geergometerd kunnen worden. En bovendien, wie wil er nu ergometeren in het zicht van de sociëteit? Maar los van dit bezwaar, de serre is vooral heel duur (was , volgens laatste berekeningen ca , ). Dat is meer dan er nu voor groot onderhoud nodig is. En dat groot onderhoud is echt urgent. Ter vergelijking het materiaal: = ca. 4 jaar het budget voor aanschaf boten en riemen om de vloot op ons gewenste kwalitatieve niveau te houden. In nieuwe boten en riemen bij elkaar uitgedrukt: 2 wherry s ( )+ 2 C4e (27.000) + 2C2en (20.000) + een acht ( ) + 2 Wintech skiffs ( ) + een makkelijke Wintech 2x (6.000) + een jeugdskiff ( 3.000) = Het voorstel is deze ontwikkeling te betalen met een lening van leden die het geld kunnen en willen missen tegen een redelijke rentevergoeding en die hun lening een paar jaar later terugbetaald krijgen van Rijnland uit de dan lopende begroting. Met de huidige contributie-inkomsten kunnen we de eerste twee ontwikkelingen goed aan. De vloot is zo goed op orde, 2

3 dat we in noodgeval een enkel jaar minder aan de vloot uit kunnen geven. Zie ook de periode van de nieuwbouw van ons huidige gebouw. Toen lag de prioriteit bij het gebouw en de vloot liep achter. Zo n situatie moeten we niet meer over ons af willen halen. We kunnen nu, mede dankzij de contributieverhoging de ontwikkelingen 1 en 2 goed met elkaar in overeenstemming brengen, mits groot onderhoud ook planmatig wordt aangepakt. Maar ontwikkeling 3 er nog bij kan niet. En om een wissel op de toekomst te trekken door ons financieel vast te leggen met de verplichting meer dan terug te betalen in jaarlijkse porties van moeten we niet doen. Nog afgezien van het feit, dat je toekomstige besturen niet met huidige financieringsproblemen moet opzadelen. En dat voor een aanbouw die niet urgent is. Het plaatje van de serre wordt natuurlijk letterlijk rooskleurig, als de serre wordt geschonken, dus buiten de begroting gerealiseerd kan worden. En een andere aanpak is er één van sparen en dan pas investeren, wat ouderwets, maar risicovrij. Dan kan een toekomstig bestuur zonder extra financiële risico s een serre bouwen. Zijn er alternatieven? Nee, niet voor de serre. We zullen ons met de huidige sociëteit moeten blijven behelpen en zullen alleen met mooi weer op ons terras kunnen zitten. En de CARR zal op dinsdagochtend slechts de sociëteit ter beschikking hebben. Maar er zijn wel alternatieven voor de huidige ergometerruimte en voor de berging van een beperkt aantal boten, die we in reserve willen houden. Met wat praten en creatief denken geef ik de volgende opsomming. Kosten? Een paar duizend euro s tot mogelijk tienduizend euro s (mijn eerste schatting). Alternatief 1 voor ergometeren De huidige ergometerruimte (de zolder) wordt verbeterd: vloerbedekking, betere verlichting, betere plaatsing spiegels om eigen beweging te kunnen controleren, mogelijk een flexibele afscheiding (vergelijk de plastic lamellen die in kassen/ tuincentra aanwezig zijn) waardoor de ruimte s winters boven 0 graden gehouden kan worden, mogelijk plaatsing van een doorzichtig dakpaneel. Dit kan voor een paar duizend euro. Alternatief 2 voor ergometeren Zie alternatief 1. De toevoeging is om de vloer van de ergometerzolder te laten zakken, zodat er meer hoofdruimte is op de ergometerzolder. Een wat lager plafond in de werkplaats kan. Alternatief 3 voor ergometeren (voorkeursalternatief) De ruimte achter de kleedkamers, waar nu de derde botenwagen met twee opgelegde boten en het tuingereedschap zijn opgeborgen, is ruim genoeg om ingerichte te kunnen worden als ergometerruimte. De buitenwanden naar de botenwerf kunnen nog wat worden verplaatst om nog wat meer ruimte te krijgen en in de wanden kunnen vensters worden aangebracht. De vloer is al na rioolwerkzaamheden mooi geëgaliseerd. Voor de berging van tuingereedschap blijft voldoende ruimte over. Voor de derde botenwagen en de berging van enkele boten is een oplossing te vinden. Dit alternatief is indertijd naar voren gebracht, maar de bouwcommissie is voor een serre gegaan. Uitvoering van dit alternatief zal naar eerste schatting voor kunnen worden uitgevoerd Alternatief voor beging enkele boten Bij verbetering van de relatie met onze buurman moet het goed bespreekbaar zijn om op zijn terrein een drietal boten te bergen die Rijnland als extra capaciteit voor bijzondere gelegenheden wil aanhouden, zoals een wherry, een C4 en een C2. Aanpassing schuur om boten daar efficiënter en beter te kunnen plaatsen Met een investering van ca voor betere stellingen kan het schuurtje geschikter voor vieren, tweeën, wherry s en skiffs worden ingericht. Tot slot: spreek mee op de ALV De extra ALV is geen rituele dans, maar gaat over waar Rijnland zijn geld aan moet uitgeven. Ik herhaal kom naar de ALV of, als je niet kunt, geef het bestuur je standpunt mee. 3

4 Door Bouwcommissie Rvrijnland Winfred Haase, Hans van Willigenburg, Jean-Paul Corel en Evert Gianotten Multifunctionele ruimte? Zeker doen! Veel redenen om bij de ALV op 28 oktober voor uitvoering van het plan te stemmen. Op verzoek van de ALV van maart dit jaar heeft het bestuur op zich genomen om de haalbaarheid van een multifunctionele ruimte naast de werkplaats te onderzoeken. In gewone mensentaal: mag het van de gemeente, hoe kan het eruit komen te zien, wat gaat het kosten, waar halen we het geld vandaan en hebben we dat er voor over? De eerste resultaten van dat onderzoek zijn: Het mag van de gemeente; Het gaat ongeveer kosten of met een luxe schuifpui; Het geld moet bij de leden worden opgehaald dmv een ledenobligatielening; of daar voldoende bereidheid toe is moet nog blijken nadat de obligatielening is opengesteld; De lasten van die lening voor de begroting van de vereniging zijn bekend. Nu is het alleen nog maar de vraag of de leden de voordelen van dit plan vinden opwegen tegen de lasten. Want laten we eerlijk zijn, voor niets gaat de zon op. Wij hebben begrepen dat het bestuur in meerderheid de ALV gaat afraden om met het plan in te stemmen. Wij denken daar anders over en adviseren de leden juist om voor te stemmen. Waarom? 1. De MRF voorziet in een behoefte In vergelijking met andere roeiverenigingen van vergelijkbare grootte is de ergometeraccomodatie van Rijnland onder de maat. In de MRF kunnen leden ergometeren, beter dan nu op de kille zolder. Dat geldt in sterke mate voor de CARR, die dan niet langer met ergometers naar de sociëteit hoeft te slepen. Daarnaast kan de ruimte uitstekend worden gebruikt voor vergaderingen, theorie-examens, jeugdbijeenkomsten, aparte meetings. Allerlei zaken waarbij de rest van de sociëteit niet wordt gestoord of waar een grotere groep leden iets ongestoord wil bespreken, ook als het druk is. 2. De MRF biedt kansen Door de situering van de ruimte kan hij ook gebruikt worden als een overdekt terras bij happenings en borrels van de vereniging (denk aan de dies, een borrel na afloop van een tocht, ontvangst van gasten bij een feest). Bovendien gaat het gebouw en het terrein erop vooruit wanneer de portalen worden ingepakt, de ramen van de werkplaats vergroot en het onbruikbare deel van het terras tussen de portalen nu wel een functie krijgt. Gelijk met de bouw wordt ook het terras en de toegangen naar de sociëteit aangepakt en verplaatst, met betere toegangsmogelijkheden voor de mindervalide leden. 3. De MRF hoeft geen probleem te zijn voor de jaarlijkse exploitatielasten De rentelasten van obligatielening die de penningmeester heeft voorgesteld kunnen zonder grote problemen met het huidige inkomstenniveau worden gedekt. In variant 2 zijn er geen rentelasten en de rentelasten van variant 1 komen neer op per jaar; dat is nog geen één % van de totale begroting. Elk jaar worden er in die orde van grootte begrotingsposten verhoogd of verlaagd, bv voor de ICT, voor een lustrum, voor een wedstrijd en dergelijke. Bovendien wordt, zo leert de ervaring, vrijwel ieder jaar de rekening met een batig saldo afgesloten. 4. We lopen geen risico dat de middelen er niet komen Er zijn de afgelopen periode voldoende signalen gekomen dat we niet hoeven te vrezen dat de middelen er kunnen komen. De vereniging heeft al vele malen laten zien dat er schenkingen en leningen komen voor boten en ook bij het nieuwe gebouw bleek dat destijds het geval. Bovendien, als onverhoopt dat nu niet lukt, dan is er geen man overboord, want dan kan het plan altijd nog worden gestopt en zijn er geen noemenswaardige kosten gemaakt. 5. De aanschaf voor nieuwe boten komt niet ter discussie Anders dan de commissaris voor materieel schrijft hoeft de bouw van de MRF geen bedreiging voor de botenaanschaf. Immers, het budget voor aanschaf is nu bepaald op en de extra rentelasten van de ledenobligatielening zijn 4

5 ten opzichte van dat bedrag marginaal en kunnen ook ten koste van andere posten worden gebracht. Dat gebeurt immers elk jaar wanneer ergens iets meer geld voor moet komen of elders geld overblijft. Juist de constructie dat we geld lenen en de investering niet direct uit de begroting halen betekent een beperkt beslag op de gewone middelen. Als er vrees is voor forse tegenvallers, bv voor groot onderhoud van het gebouw, dan is dat een heel andere discussie waarbij het niet bouwen van dit plan niet of nauwelijks helpt. Dit soort tegenvallers vragen daarmee om maatregelen die geheel losstaan van dit bouwplan. 6. Het is goed voor ons imago als ondernemende vereniging. Rijnland is altijd een ondernemende vereniging geweest die op vele terreinen uitblinkt. Als er moet worden ingeschreven voor de FISA masters of wedstrijden in Nederland doen er altijd heel veel Rijnlanders mee. Rijnland organiseert de DMO en toer- en marathontochten voor andere verenigingen. Rijnland springt er in vergelijking met andere verenigingen uit bij begeleiding van wedstrijdroeiers en opvang van mindervalideroeiers; en Rijnland heeft in het verleden laten zien dat je zelfs een ingrijpende verhuizing naar een geheel nieuw terrein en gebouw kunt realiseren. Dromen in daden omzetten en niet te lang blijven kletsen, als dat onze kracht is, kunnen we dat ook nu laten zien. Bovendien is volgend jaar het tiende lustrum hét momentum om met een vernieuwd gebouw onze uitstraling in de regio (een motto van het lustrum) nog eens te onderlijnen. In een bijdrage van de commissaris materieel elders in dit katern worden een paar alternatieven genoemd. Wij willen daar hier slechts kort op reageren: de daar genoemde alternatieven zijn geen van alle multifunctioneel en slechts geschikt om te ergometeren. Meer niet. Minder validen zullen er geen gebruik van gaan maken. De kosten zijn wel erg uit de losse pols en sporen niet met die zoals die in het bestuur zijn besproken. Het alternatief van een nieuwe en grotere ruimte achter de kleedkamers is eerder door de bouwcommissie afgeraden en dat is sindsdien door niemand bestreden. Daar bouwen verhindert flexibiliteit in de toekomst. De alternatieven qua botenberging vergen geen bouwplan. Ze staan daarmee geheel los van de nu voorgestelde multifunctionele ruimte. Wat betekent een ja? Als u ja zegt en met u een meerderheid van de vereniging, dan krijgt RV Rijnland er een extra ruimte bij voor verschillende functies, moet de vereniging de komende jaren nul tot euro extra aan rentelasten vrijmaken op haar begroting (nog geen één % van het totaal) en wordt het moment dat alle lopende leningen voor het gebouw zijn afgelost verschoven van 2020 naar Aan u de vraag of u dat er voor over heeft. 5

6 Door Ineke Lagerweij namens de CARR Uitbreiding clubgebouw? Ja graag! De Commissie Aangepast Roeien Rijnland (CARR) heeft intern gesproken over de plannen om het clubgebouw uit te breiden. Wij zijn erg ingenomen met die plannen en pleiten ervoor deze uit te voeren, om de hieronder genoemde redenen. Wanneer het voor (gehandicapte) roeiers niet mogelijk is te roeien (door het weer of fysieke beperking), trainen deze op ergometers. Daartoe worden ergometers in de sociëteit gezet. Daar is het voldoende warm, wat erg belangrijk is voor specifieke aandoeningen. Bovendien is daar goede assistentie mogelijk om de roeiers (15 momenteel) naar- en van de ergometers te helpen en toch ook aandacht te hebben voor de roeiers die zitten te wachten. Gevolg is wel dat het samen met alle roeimaten erg vol kan zijn wat een goede doorgang met rollator en scootmobiel flink belemmert. Daarbij is het storend voor de overige Rijnlandleden die de sociëteit op dinsdag bevolken. Het zou dus een grote verbetering zijn als de ergometers een plaats konden krijgen waar ze niet in de weg staan of anderszins storen, in een aangename temperatuur en in bijzijn van mede-roeiers en begeleiders. De beoogde aanbouw lijkt daarvoor een erg geschikte plek. Een ander aspect betreft de toegankelijkheid voor onze roeiers van de sociëteit vanaf de waterkant. Het huidige grote niveauverschil tussen terras en gebouw is een obstakel voor veel gehandicapte mensen. Weliswaar hebben wij een metalen loopplank, maar de steilte en de rijrichting ervan zijn niet zonder gevaar. Zoals wij de plannen voor eventuele uitbreiding interpreteren, wordt ook het terras op entree-niveau gebracht. Ook dat zou een geweldige verbetering zijn en pleiten voor uitbreiding. De CARR ondersteunt het plan daarvoor dan ook van harte. Door Ereleden Miep Dubbeldam, Jaap Peters, Peter Reimer En Wim Waal Waarom een multifunctionele ruimte en zo ja, kan het financieel? Er wordt verschillend over gedacht. Sommigen zien het nut er niet van in, anderen denken dat het niet te betalen is. Er zijn cynici die denken dat het multifunctionele aspect een wassen neus is: het wordt alleen maar een ergometerruimte of, omgekeerd, de ruimte is helemaal niet geschikt als ergometerruimte. En er zijn natuurlijk ook voorstanders. Is er een brug te slaan tussen deze verschillende standpunten. 1. Om succesvol te zijn moeten de roeiverenigingen hun aanbod iets verbreden. Je ziet dat bij de studentenroeiverenigingen. Zij bieden hun leden veel meer faciliteiten aan dan vroeger. Daardoor hebben zij meer leden gekregen. Burgerverenigingen van vergelijkbare grootte of groter dan Rijnland hebben zich ook verder ontwikkeld. Een aparte ergometerruimte maakt bij die verenigingen deel uit van de faciliteiten. Ook Rijnland zou de stap tot uitbreiding van de faciliteiten kunnen zetten. En eigenlijk kan deze stap ook wel noodzakelijk genoemd worden als we ons ledenbestand willen verjongen. 2. Als we terugkijken in de geschiedenis van Rijnland zien wij dat er regelmatig een stap is gezet in de bouw en verbouw van de accommodatie. Te beginnen bij de oprichting, vervolgens bij de bouw van de nieuwe accommodatie op de 6

7 huidige locatie. Dat was wel een gedwongen stap maar met een grote financiële impact. De aanpassingen in en aan het gebouw daarna waren niet zo dwingend noodzakelijk maar hebben wel bijgedragen aan een verbetering van de kwaliteit en een vergroting van de faciliteiten. De kleine fitnessruimte hebben we opgeofferd om plaats te maken voor een toiletgroep en een invalidentoilet op de plaats van de oorspronkelijk toiletten. De keuken is vergroot en heeft nu een professionele allure. De stellingruimte voor de boten is vergroot, o.a. met de wherryloods. En mede met het oog op de toekomst hebben we het perceel water voor de grote ligplaats gekocht. Dit alles is gefinancierd uit leningen en eigen middelen. Wij kunnen trots zijn op waar we nu gekomen zijn en met vertrouwen vooruit zien naar ons vijftigjarig jubileum volgend jaar. 3. Rijnland is niet alleen maar een succesverhaal. Nu het gebouw er bijna 20 jaar staat blijkt dat er veel groot onderhoud nodig is. Daar moet aan gewerkt worden en hiervoor moet een financiering geregeld worden. 4. De bouwcommissie heeft alle uitbreidingsplannen van het gebouw onderzocht en het voorstel gedaan voor wat nu de multifunctionele ruimte heet. Het bestuur heeft dit voorstel een charmant idee genoemd. Wat volgens het bestuur, althans de meerderheid daarvan, de uitvoering van dit plan in de weg staat zijn hoofdzakelijk bezwaren van financiële aard. Wij denken dat de zorgen over de financiering te zwaar zijn aangezet. De leningen voor de eerder genoemde verbouwingen zijn of worden dit jaar afgelost. Dat geeft ruimte om een nieuwe lening te kunnen afsluiten. Wat de discussie over de financiering vertroebelt is dat het groot onderhoud zich niet precies in gelijkmatige delen over de jaren laat spreiden en nu een groot beslag op de liquiditeitspositie van de vereniging legt. Verschillende oplossingen zijn denkbaar. De aanschaf van nieuwe boten kan getemporiseerd worden. Er kan ook geld geleend worden. De eerste oplossing verdient echter de voorkeur. De penningmeester heeft aangegeven dat het moeilijk is geld van een bank te lenen. Hij stelt daarom voor een obligatielening onder de leden af te sluiten. Dat lijkt ons een goed idee, waarbij wij denken aan een rentevergoeding van 3%, vergelijkbaar met de vergoeding op een langjarige depositorekening. Wij willen ons echter ook inzetten om een gedeelte van het benodigde bedrag bij een bank te lenen. Rijnland is een financieel zeer sterke vereniging. Het solvabiliteitspercentage bedraagt 65%. 5. De penningmeester heeft aangegeven dat de lening de eerste vijf jaren niet afgelost zal worden. Dat gebeurt pas als de hypothecaire lening op het gebouw over vijf jaar afgelost is. Dan ontstaat ruimte voor aflossingen. De rente van 3% over euro bedraagt de eerste vijf jaar euro per jaar. Dit bedrag kan gemakkelijk uit de gewone exploitatie bekostigd worden. Het is ongeveer 2% van de totale jaarlijkse uitgaven. 6. Er is goed nagedacht over de meest aantrekkelijke uitbreidingsvorm, die ook heel waardevol is voor onze minder valide leden. Groot onderhoud en het uitbreidingsplan kunnen gefinancierd worden. Wij stellen daarom aan de leden voor het volgende besluit te nemen: I. Het bestuur op te dragen al het nodige te doen tot realisatie van de door de bouwcommissie voorgestelde Multifunctionele Ruimte (MFR). II. De bouw van de MFR te financieren uit een onder de leden af te sluiten obligatielening ter grootte van ,- met een looptijd van twaalf jaren, tegen een rente van 3% per jaar, waarbij de aflossing van de lening plaatsvindt vanaf het zesde tot en met het twaalfde jaar na het aangaan van de lening, telkens in gelijke delen. III. Het bestuur te machtigen om zo nodig voor het geval en voor zover de obligatielening niet volledig volgetekend zou worden - maximaal ,- te lenen bij de ABN AMRO Bank tegen aanvaardbare voorwaarden onder dekking van de hypotheek die op het clubgebouw rust tot zekerheid van de lening, die de Stichting Watersport De Vliet in 1995 is aangegaan voor de bouw van het clubgebouw. IV. Voorzitter, commissaris gebouw en penningmeester te machtigen de besluiten onder I t/m III uit te voeren als bestuur van de Stichting Watersport De Vliet. 7

8 Nagekomen bericht Lange termijn overzicht vervanging boten Van de Commissaris Materieel ontving de redactie nog een notitie over de aanschaf van boten over de afgelopen jaren en de toekomst daarvan. Omdat die informatie volgens hem van belang kan zijn voor de discussie over de MFR is het niet onbelangrijk ook daar kennis van te nemen. Genoemde notitie vindt u onder Botennieuws op de Website. Nagekomen bericht Architect Multifunctionele Ruimte Van de bouwcommissie ontvingen wij nog het verzoek om via het katern te vragen welke leden van de vereniging interesse zouden hebben om het definitieve ontwerp voor de MFR, zo deze er komt, te maken. Een oproep vindt u onder de Nieuwsberichten op de Website. Colofon Coördinator dit nummer: Evert Gianotten Coördinator volgend nummer: Lieneke Hoeksma Kopij voor oktobernummer inzenden vóór 30 oktober vervolg brainstormsessie ter versterking van het actieplan

Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg

Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 November a.s. worden de leden gevraagd een besluit te nemen over de nieuwbouw van de SV Zeeburg. Na de presentatie

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Een goede sfeer bind en verbind onze leden

Een goede sfeer bind en verbind onze leden Projectplan Tennisvereniging Mijdrecht Een goede sfeer bind en verbind onze leden Opdrachtgever(s): Het bestuur van Tennisvereniging Mijdrecht Auteur(s): Rosemarie Groot (voorzitter sponsorcommissie) Datum:

Nadere informatie

verbouwing Laga verbouwingsplannen 2008

verbouwing Laga verbouwingsplannen 2008 verbouwing Laga verbouwingsplannen 2008 1 Inleiding Enige jaren geleden heeft de D.S.R.V. LAGA een herstelplan ontwikkeld om weer een bloeiende vereniging te worden en terug te komen aan de top van roeiend

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010. Agenda

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010. Agenda EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010 Uitnodiging voor de Extra Algemene Ledenvergadering van Hockey Club Catwyck op dinsdag 19 oktober 2010 in het clubhuis aan de Krom in Katwijk, aanvang 20.00 uur. Agenda

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Plannen clubhuis 2015: de uitbreiding en de kosten

Plannen clubhuis 2015: de uitbreiding en de kosten Plannen clubhuis 2015: de uitbreiding en de kosten Zoals in de vorige update te lezen viel willen we het gewenste eindresultaat tijdens de ALV van 2015 presenteren. In dit stukje gaan we nu al dieper in

Nadere informatie

Projectplan verbouwing en uitbreiding Hospice Kajan 2015

Projectplan verbouwing en uitbreiding Hospice Kajan 2015 Projectplan verbouwing en uitbreiding Hospice Kajan 2015 Hospice Kajan Borneolaan 18 1217 HA Hilversum T: 035 672 87 40 Datum: 19-01-2015 Auteur: M. van der Burgh-Smit, directeur 1 1. Hospice Kajan Een

Nadere informatie

Bij een niet-commerciële organisatie is vooral het kassaldo belangrijk.

Bij een niet-commerciële organisatie is vooral het kassaldo belangrijk. www.jooplengkeek.nl Niet-commerciële organisaties Bij een niet-commerciële organisatie is vooral het kassaldo belangrijk. Met een goed overzicht van de ontvangsten en de uitgaven bewaken we dat de liquide

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Voorgestelde verbouwing In vervolg op de Argo van enkele weken geleden hierbij de beloofde aanvullende informatie over de voorgestelde verbouwing.

Voorgestelde verbouwing In vervolg op de Argo van enkele weken geleden hierbij de beloofde aanvullende informatie over de voorgestelde verbouwing. De Argo extra verbouwings editie Week 51, 2009 42e jaargang http://www.usvhercules.nl Voorgestelde verbouwing In vervolg op de Argo van enkele weken geleden hierbij de beloofde aanvullende informatie over

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Een logische volgorde?

Een logische volgorde? Rijnland Katern maart 2014 Evert Gianotten Een logische volgorde? Het was me de vergadering wel, verzuchtte ik na afloop van de algemene ledenvergadering op dinsdag 19 maart. En dat heb ik van andere leden

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. "KAPELLE"

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. KAPELLE Secretariaat: Jip en Janneke 29 4421 TG Kapelle tel. 06-24 54 15 60 e-mail: secretaris@vvkapelle.nl V.V. "KAPELLE" Uitnodiging voor het bijwonen van een Buitengewone Ledenvergadering welke gehouden wordt

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

*2014084048* Variant A. Beleid t.a.v. leningen en garanties. 1. Inleiding en aanleiding.

*2014084048* Variant A. Beleid t.a.v. leningen en garanties. 1. Inleiding en aanleiding. *2014084048* Zaaknummer: 2014/83894 Referentie: 2014/84048 Variant A Beleid t.a.v. leningen en garanties 1. Inleiding en aanleiding. Recentelijk hebben twee gemeentelijke sportverenigingen gevraagd om

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

24 Februari 2011 1e Informatiebijeenkomst Bouwcommissie. Marten O Niel Eric Vesseur Ben Rosheuvel Peter Korving Valery Sinot

24 Februari 2011 1e Informatiebijeenkomst Bouwcommissie. Marten O Niel Eric Vesseur Ben Rosheuvel Peter Korving Valery Sinot 24 Februari 2011 1e Informatiebijeenkomst Bouwcommissie Marten O Niel Eric Vesseur Ben Rosheuvel Peter Korving Valery Sinot Agenda De rol van de Bouwcommissie Uitgangspunten Nieuwbouw/Programma van Eisen

Nadere informatie

De fiscale hoog / laag constructie met banksparen.

De fiscale hoog / laag constructie met banksparen. De fiscale hoog / laag constructie met banksparen. Een hoog / laag constructie is interessant voor mensen die van fiscaal voordeel willen profiteren. Wanneer er eigen vermogen is kan dit vermogen rendement

Nadere informatie

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237. Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237. Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560 Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237 Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560 Sportpark Paradijs (Haagse Beemden) ABN AMRO: 52.07.58.552 Postbus 8739, 4820 BA Breda www.wds19.nl MEMO ONDERWERP

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0453 B.15.0453 Landgraaf, 10 maart 2015 ONDERWERP: Overname opstallen en zakelijke rechten Landgraaf Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK Raadsvoorstel Inleiding Atletiekvereniging DAK is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om een eigen accommodatie te realiseren in sport en recreatiepark de Schroef. In eerste instantie was het de

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264 In D&H: 11-3-2014 Steller: Ing. H.J. van Bruchem RT In Cie:

Nadere informatie

Conclusies (ALV november 2012)

Conclusies (ALV november 2012) (ALV november 2012) Welkom ( Luuk ) (ALV november 2012) - Inleiding - Bouwplan - Exploitatie - Oprichting obligatiefonds - Uitgifte obligaties - Kenmerken obligatielening en prospectus - Deelnameformulier

Nadere informatie

Visie 2020. Iedereen is Kampioen. Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud

Visie 2020. Iedereen is Kampioen. Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud Visie 2020 Iedereen is Kampioen Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud Missie/Visie LGJ stelt alles in het werk om een individuele sporter te ontwikkelen tot het hoogst mogelijke niveau.

Nadere informatie

10. Break the Code. Registratieformulier Break the Code. Namen groepsleden. Code poging 1 Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3

10. Break the Code. Registratieformulier Break the Code. Namen groepsleden. Code poging 1 Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3 10. Break the Code Registratieformulier Break the Code Namen groepsleden Code poging 1 Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3 Code poging 2 (indien nodig) Puzzel 1 Puzzel 2 Puzzel 3 Puzzel 1: woordzoeker Instructies

Nadere informatie

Tennisclub Rhenen Meerjaren begroting

Tennisclub Rhenen Meerjaren begroting Tennisclub Rhenen Meerjaren begroting De komende 10 jaar zal de Tennisclub Rhenen, naast regulier / klein onderhoud, rekening moeten houden om het tennispark in goede conditie te houden zoals: Kleedkamer

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011)

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Factotum Twaalf VOF Pagina 8 van 57 Balans per 30 juni 2011 (in euro's) 30 juni 2011 30 juni 2010 Vaste De winst- activa en verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4355488 Aan : Gemeenteraad Datum : 11 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda

Nadere informatie

HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD?

HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD? HEEFT U OOK EEN HART VOOR BEKKERVELD? Bouw samen met RKSV Bekkerveld aan de toekomst! OBLIGATIE LENING Bekkerveld bouwt aan de toekomst, bouwt u mee? Onze voetbalvereniging, met meer dan 800 leden en 70

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad,

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad, Agendapunt :.. Voorstelnummer :.. Raadsvergadering : 11 november 2010 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion. Openbaar Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion Programma / Programmanummer Sport / 1052 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De Stichting Beheer en Exploitatie Orion

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING CONVOCATIE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van ALTA nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het clubhuis aan de Mr. Th. Heemskerklaan op dinsdag 11 oktober 2011 om

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Informatie over de SDOUC Obligaties 2010

Informatie over de SDOUC Obligaties 2010 Informatie over de SDOUC Obligaties 2010 Inleiding SDOUC staat voor een financiële investering met betrekking tot de aanpassing en verbouwing van het sportcomplex. Zij streeft naar een voorbeeldfunctie

Nadere informatie

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

Beheersstichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Noordoost Groningen. jaarverslag en jaarrekening 2013

Beheersstichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Noordoost Groningen. jaarverslag en jaarrekening 2013 Beheersstichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Noordoost Groningen jaarverslag en jaarrekening 2013 Laat niemand in eenzaamheid sterven januari 2014 KvK nummer 02083640 Beheersstichting De Schutse

Nadere informatie

Voorstel Nieuwbouw ten behoeve van de ALV d.d. 16 juni 2008

Voorstel Nieuwbouw ten behoeve van de ALV d.d. 16 juni 2008 Voorstel Nieuwbouw ten behoeve van de ALV d.d. 16 juni 2008 I. Inleiding Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2007 zijn de plannen voor het realiseren van een nieuw clubhuis voor Graaf Willem

Nadere informatie

Op een goede locatie aan een plantsoen gelegen BENEDENAPPARTEMENT met inpandige berging, ruime slaapkamer en terras op het westen.

Op een goede locatie aan een plantsoen gelegen BENEDENAPPARTEMENT met inpandige berging, ruime slaapkamer en terras op het westen. LANGE DAM 96 URK Op een goede locatie aan een plantsoen gelegen BENEDENAPPARTEMENT met inpandige berging, ruime slaapkamer en terras op het westen. Begane grond: Hal met meterkast, bergruimte/hobbyruimte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN Paramaribo, 26 maart 2015 Inleiding Reeds vele jaren hebben we te maken met een onnauwkeurige en ondoorzichtige wijze van de opstelling en presentatie

Nadere informatie

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Molenweg 49 6225 NB Maastricht tel: 043-3610969 fax: 043-3671640 info@wijnandstilli.nl www.wijnandstilli.nl. Meerssen, Hoogveldweg 55

Molenweg 49 6225 NB Maastricht tel: 043-3610969 fax: 043-3671640 info@wijnandstilli.nl www.wijnandstilli.nl. Meerssen, Hoogveldweg 55 Molenweg 49 6225 NB Maastricht tel: 043-3610969 fax: 043-3671640 info@wijnandstilli.nl www.wijnandstilli.nl Meerssen, Hoogveldweg 55 pagina 1 van 8 Meerssen, Hoogveldweg 55 Bouwjaar Slaapkamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Onderdeel van de maatregelen uit het Aanvalsplan Woningmarkt is de Financieringsregeling sociale huur, waarvoor een bedrag van 20 miljoen voorwaardelijk

Nadere informatie

Voorstel Algemeen Bestuur

Voorstel Algemeen Bestuur Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: 1449074 1449090 Algemeen Bestuur: 23 juni 2015 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: dhr. G. Olthof/mw. M. Brasjen E-mail: Marianne.Brasjen@ommen-hardenberg.nl

Nadere informatie

Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus in stand houden

Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus in stand houden Roeien bij Nereus Samen roeien, tradities en prestaties van Nereus in stand houden U kunt trots zijn op Nereus. Als lid of oud-lid maakt u deel uit van de rijke historie van s lands beste, grootste en

Nadere informatie

HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014. Agendapunt 7 Bespreking en vaststelling Meerjarenonderhoudsplan, begroting 2014 en contributie 2014

HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014. Agendapunt 7 Bespreking en vaststelling Meerjarenonderhoudsplan, begroting 2014 en contributie 2014 HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 Agendapunt 7 Bespreking en vaststelling Meerjarenonderhoudsplan, begroting 2014 en contributie 2014 7.1 Meerjarenonderhoudsplan In het MJOP zijn alle verwachte

Nadere informatie

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-151d.d. 1 april 2014 (prof.mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Project 95. Kredietvoorstel ten behoeve van het oplossen van enkele tekortkomingen in de nieuwbouw van het Palet. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir Groninger Studenten Roeivereniging Aegir G.S.R. Aegir is een vereniging om sporten en ontspanning te combineren. Het roeien gebeurt op zowel recreatief (competitieroeien) als topsport (wedstrijdroeien)

Nadere informatie

Reijerwaardseweg 67 te Barendrecht

Reijerwaardseweg 67 te Barendrecht Reijerwaardseweg 67 te Barendrecht Bijzonder ruim en gunstig gelegen kavel aan de Reijerwaardseweg te Barendrecht. Deze karakteristieke dijk is autoluw en zeer gunstig gelegen ten opzichte van zowel Barendrecht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC LEMMER. DATUM: 18 Juni 2013. Aanwezigen:

NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC LEMMER. DATUM: 18 Juni 2013. Aanwezigen: NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC LEMMER DATUM: 18 Juni 2013 Aanwezigen: Harold Hamstra, Inez Richter, Nicolette Zwager, Jan Zijlstra, Margot Smand, Ruben Koops, Michiel Evers, Peter Zwager, Mark

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum.

Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum. Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum. Aanleiding Van de Stichting Dorpshuis Hallum is een subsidieverzoek ontvangen voor een verbouwing en uitbreiding van het multifunctioneel centrum

Nadere informatie

Amsterdamse Golf Club WELKOM BIJ DE BIJZONDERE ALGEMENE LEDEN VERGADERING 21 OKTOBER 2013

Amsterdamse Golf Club WELKOM BIJ DE BIJZONDERE ALGEMENE LEDEN VERGADERING 21 OKTOBER 2013 Amsterdamse Golf Club WELKOM BIJ DE BIJZONDERE ALGEMENE LEDEN VERGADERING 21 OKTOBER 2013 1 WAAROM BIJ ELKAAR? 1. LEDENONTWIKKELING 2. CONCURRENTIEPOSITIE 3. STRUCTUREEL? 4. RISICO 5. WAARDEN VAN ONZE

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Beste Zeiler/roeier. De Winter is voorbij, nog een paar dagen en de zomertijd komt er aan, hetgeen betekend dat het 's avonds weer langer licht wordt, en men weer de gelegenheid

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

INFORMATIEMEMO OBLIGATIELENING. vzw CHIRO LOZEN. Voor de realisatie van onze nieuwe chirolokalen.

INFORMATIEMEMO OBLIGATIELENING. vzw CHIRO LOZEN. Voor de realisatie van onze nieuwe chirolokalen. INFORMATIEMEMO OBLIGATIELENING vzw CHIRO LOZEN Voor de realisatie van onze nieuwe chirolokalen. Inhoud: 1) Waarom deze obligatie? 2) Wat houdt deze lening in? 3) Risico s? 4) De obligatiehouder 5) Ook

Nadere informatie

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn INGEKOMEN 2 3APR. 2013 Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2000 Alphen aan den Rijn, 12 april 2001 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Balans per

Nadere informatie

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4.

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Uitnodiging Jaarvergadering Oudervereniging Woensdag 30 september 2015 Agenda Start: 19.30 uur Locatie: OBS Jongleren 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Afsluiting Oudervereniging OBS jongleren,

Nadere informatie

[FA 01-26 stenen] huis & hypotheek. Help, mijn geld zit in de stenen!

[FA 01-26 stenen] huis & hypotheek. Help, mijn geld zit in de stenen! [FA 01-26 stenen] huis & hypotheek Help, mijn geld zit in de stenen! Als uw spaargeld vooral in de stenen van uw huis zit, is het niet altijd even gemakkelijk om het er weer uit te halen. Maar met wat

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-32 d.d. 17 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden, terwijl mr. M. van Pelt als secretaris)

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Raadsvergadering, 8 september 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder: Hans Marchal,

Nadere informatie

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling?

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling? Bijlage Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling Februari 2009 In deze bijlage wordt de startersregeling nader toegelicht. Allereerst wordt de keuze voor deelname aan de startersregeling van de

Nadere informatie

Bij deze dus nogmaals de vraag aan alle leden en mensen die HCQZ een warm hard toedragen: Doe mee aan het HCQZ Obligatieplan en help de club vooruit.

Bij deze dus nogmaals de vraag aan alle leden en mensen die HCQZ een warm hard toedragen: Doe mee aan het HCQZ Obligatieplan en help de club vooruit. De HCQZ obligatielening, het vervolg Na de succesvolle eerste inschrijvingsperiode staat de teller op dit moment op 26.000,= Omdat we ons realiseren dat we de campagne gestart waren in de periode waarin

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8APR.2013

INGEKOMEN 0 8APR.2013 INGEKOMEN 0 8APR.2013 fa Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2009 Alphen aan den Rijn, 12 maart 2010 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Genieten van het leven met T@F Leven

Genieten van het leven met T@F Leven Genieten van het leven met T@F Leven Wie wil het niet zorgeloos genieten van het leven. Dat hebben we gelukkig voor een groot deel zelf in de hand. Maar we weten ook dat er in ons leven vroeg of laat minder

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. garantstelling Batard

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. garantstelling Batard Collegevoorstel Inleiding Jeu de Boules vereniging Batard is enkele maanden terug begonnen met de realisatie van een jeu de boulesaccommodatie in Sport- en recreatiepark de Schroef. Om dit mogelijk te

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie