Extra nummer in verband met extra ALV op 28 oktober

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extra nummer in verband met extra ALV op 28 oktober"

Transcriptie

1 RijnlandKatern EXTRA NUMMER oktober 2014 Van de redactie Extra nummer in verband met extra ALV op 28 oktober De redactie heeft besloten om een extra katern uit te brengen als voorbereiding op de ALV op 28 oktober. Een extra vergadering met in ieder geval twee belangrijke discussiepunten: het groot onderhoud van het gebouw in relatie tot het botenplan enerzijds en de multifunctionele ruimte anderzijds. Op de Website van de vereniging staan alle relevante stukken: de convocatie, het verslag van de ALV in maart, de voorstellen voor aanpassing van de contributieregeling en het huishoudelijk regelement, een voorstel voor oprichting van de Stichting Vrienden van de Roeivereniging Rijnland en de stukken over de Multifunctionele Ruimte: een toelichting en het bestuursstandpunt. Over de vraag of de vereniging moet doorgaan met de plannen voor de multifunctionele ruimte vindt u in dit katern een viertal bijdragen. Eerst een artikel van Ernst Ford, de commissaris materieel. Daarna een oproep van de bouwcommissie, een stemadvies van de CARR en een voorstel van een viertal ereleden. Wat de lezer van het katern ook over de plannen moge denken, kom in ieder geval naar de ALV, want er komen belangrijke zaken aan de orde en wie niet meepraat en meestemt kan later moeilijk klagen over het resultaat. Zo zou het uit kunnen zien

2 Door Ernst Ford Commissaris materieel 20 september 2014 Besluiten we voor boten of het gebouw? Natuurlijk is deze vraag te absoluut gesteld. Maar er zijn nu binnen Rijnland drie ontwikkelingen gaande, die de noodzaak om deze vraag te beantwoorden wel heel dichtbij brengen. Op de extra ALV van 28 oktober kunnen de leden expliciet hun mening geven over één van deze ontwikkelingen, de serre. Maar dat beïnvloedt ook de andere ontwikkelingen. Als er een ALV is waar de mening van elk lid belangrijk voor de toekomst is, dan is het deze extra ALV. Laat je mening horen aan het bestuur, ook als je niet aanwezig kunt zijn. Welke drie ontwikkelingen zijn er gaande? Ontwikkeling 1: een behoorlijk tekort op groot onderhoud In de ALV van maart 14 is instemming verkregen op een contributieverhoging voor groot onderhoud aan ons gebouw. Groot onderhoud loopt achter en daar moet de komende jaren ongeveer aan worden uitgegeven. De contributieverhoging levert ca per jaar op boven wat er al in de begroting aan (groot) onderhoud is toegewezen ( 3.500). Eind augustus bleek er helaas al een tekort te zijn van De eerste in het bestuur aangedragen oplossing is het aanschafbudget voor de vloot met dat bedrag te korten. Ontwikkeling 2: het budget voor aanschaf materiaal Onze vloot heeft een nieuwwaarde van ca , de dagwaarde is Veel belangrijker gegeven is, dat onze vloot kwalitatief goed is en dat we voor onze leden relatief veel roeiersplaatsen hebben. Dat bereiken we door elk jaar onze vloot een beetje te vernieuwen. Per jaar zijn een aantal boten en riemen aan vervanging toe. Hiervoor nemen we in de begroting ca op met als basis een aanschafplan dat in de ALV wordt vastgesteld. Dat de vloot er goed voorstaat is niet in de laatste plaats te danken aan schenkingsacties van vooral onze leden. Zonder deze acties hadden we na de bouw van ons huidige gebouw, dat toen prioriteit was, de vloot niet zo snel op peil gekregen. Boten die met schenkingsacties aan onze vloot zijn toegevoegd : De Pinewood, Hoop doet leven en Han Ponneker met steun van RABO en CARR, Daan vd Linde, Leeuwenbergh, Dorrepaal, Starrenburg, Berbice en veel eerder de Veteraan, Grumpy Old Man, Een aantal skiffs. Ontwikkeling 3: de serre of, in eigentijds jargon, de multifunctionele ruimte Een mooi idee en leuk als uitbreiding van de sociëteitsruimte. Onvoldoende aan de maat voor ergometeren, want in dezelfde ruimte, waar andere activiteiten ook moeten kunnen plaats vinden en dan zullen dus de ergometers worden opgeborgen en niet bereikbar zijn. Dat kan niet voor een sportvereniging. Er moet net als nu altijd ongestoord geergometerd kunnen worden. En bovendien, wie wil er nu ergometeren in het zicht van de sociëteit? Maar los van dit bezwaar, de serre is vooral heel duur (was , volgens laatste berekeningen ca , ). Dat is meer dan er nu voor groot onderhoud nodig is. En dat groot onderhoud is echt urgent. Ter vergelijking het materiaal: = ca. 4 jaar het budget voor aanschaf boten en riemen om de vloot op ons gewenste kwalitatieve niveau te houden. In nieuwe boten en riemen bij elkaar uitgedrukt: 2 wherry s ( )+ 2 C4e (27.000) + 2C2en (20.000) + een acht ( ) + 2 Wintech skiffs ( ) + een makkelijke Wintech 2x (6.000) + een jeugdskiff ( 3.000) = Het voorstel is deze ontwikkeling te betalen met een lening van leden die het geld kunnen en willen missen tegen een redelijke rentevergoeding en die hun lening een paar jaar later terugbetaald krijgen van Rijnland uit de dan lopende begroting. Met de huidige contributie-inkomsten kunnen we de eerste twee ontwikkelingen goed aan. De vloot is zo goed op orde, 2

3 dat we in noodgeval een enkel jaar minder aan de vloot uit kunnen geven. Zie ook de periode van de nieuwbouw van ons huidige gebouw. Toen lag de prioriteit bij het gebouw en de vloot liep achter. Zo n situatie moeten we niet meer over ons af willen halen. We kunnen nu, mede dankzij de contributieverhoging de ontwikkelingen 1 en 2 goed met elkaar in overeenstemming brengen, mits groot onderhoud ook planmatig wordt aangepakt. Maar ontwikkeling 3 er nog bij kan niet. En om een wissel op de toekomst te trekken door ons financieel vast te leggen met de verplichting meer dan terug te betalen in jaarlijkse porties van moeten we niet doen. Nog afgezien van het feit, dat je toekomstige besturen niet met huidige financieringsproblemen moet opzadelen. En dat voor een aanbouw die niet urgent is. Het plaatje van de serre wordt natuurlijk letterlijk rooskleurig, als de serre wordt geschonken, dus buiten de begroting gerealiseerd kan worden. En een andere aanpak is er één van sparen en dan pas investeren, wat ouderwets, maar risicovrij. Dan kan een toekomstig bestuur zonder extra financiële risico s een serre bouwen. Zijn er alternatieven? Nee, niet voor de serre. We zullen ons met de huidige sociëteit moeten blijven behelpen en zullen alleen met mooi weer op ons terras kunnen zitten. En de CARR zal op dinsdagochtend slechts de sociëteit ter beschikking hebben. Maar er zijn wel alternatieven voor de huidige ergometerruimte en voor de berging van een beperkt aantal boten, die we in reserve willen houden. Met wat praten en creatief denken geef ik de volgende opsomming. Kosten? Een paar duizend euro s tot mogelijk tienduizend euro s (mijn eerste schatting). Alternatief 1 voor ergometeren De huidige ergometerruimte (de zolder) wordt verbeterd: vloerbedekking, betere verlichting, betere plaatsing spiegels om eigen beweging te kunnen controleren, mogelijk een flexibele afscheiding (vergelijk de plastic lamellen die in kassen/ tuincentra aanwezig zijn) waardoor de ruimte s winters boven 0 graden gehouden kan worden, mogelijk plaatsing van een doorzichtig dakpaneel. Dit kan voor een paar duizend euro. Alternatief 2 voor ergometeren Zie alternatief 1. De toevoeging is om de vloer van de ergometerzolder te laten zakken, zodat er meer hoofdruimte is op de ergometerzolder. Een wat lager plafond in de werkplaats kan. Alternatief 3 voor ergometeren (voorkeursalternatief) De ruimte achter de kleedkamers, waar nu de derde botenwagen met twee opgelegde boten en het tuingereedschap zijn opgeborgen, is ruim genoeg om ingerichte te kunnen worden als ergometerruimte. De buitenwanden naar de botenwerf kunnen nog wat worden verplaatst om nog wat meer ruimte te krijgen en in de wanden kunnen vensters worden aangebracht. De vloer is al na rioolwerkzaamheden mooi geëgaliseerd. Voor de berging van tuingereedschap blijft voldoende ruimte over. Voor de derde botenwagen en de berging van enkele boten is een oplossing te vinden. Dit alternatief is indertijd naar voren gebracht, maar de bouwcommissie is voor een serre gegaan. Uitvoering van dit alternatief zal naar eerste schatting voor kunnen worden uitgevoerd Alternatief voor beging enkele boten Bij verbetering van de relatie met onze buurman moet het goed bespreekbaar zijn om op zijn terrein een drietal boten te bergen die Rijnland als extra capaciteit voor bijzondere gelegenheden wil aanhouden, zoals een wherry, een C4 en een C2. Aanpassing schuur om boten daar efficiënter en beter te kunnen plaatsen Met een investering van ca voor betere stellingen kan het schuurtje geschikter voor vieren, tweeën, wherry s en skiffs worden ingericht. Tot slot: spreek mee op de ALV De extra ALV is geen rituele dans, maar gaat over waar Rijnland zijn geld aan moet uitgeven. Ik herhaal kom naar de ALV of, als je niet kunt, geef het bestuur je standpunt mee. 3

4 Door Bouwcommissie Rvrijnland Winfred Haase, Hans van Willigenburg, Jean-Paul Corel en Evert Gianotten Multifunctionele ruimte? Zeker doen! Veel redenen om bij de ALV op 28 oktober voor uitvoering van het plan te stemmen. Op verzoek van de ALV van maart dit jaar heeft het bestuur op zich genomen om de haalbaarheid van een multifunctionele ruimte naast de werkplaats te onderzoeken. In gewone mensentaal: mag het van de gemeente, hoe kan het eruit komen te zien, wat gaat het kosten, waar halen we het geld vandaan en hebben we dat er voor over? De eerste resultaten van dat onderzoek zijn: Het mag van de gemeente; Het gaat ongeveer kosten of met een luxe schuifpui; Het geld moet bij de leden worden opgehaald dmv een ledenobligatielening; of daar voldoende bereidheid toe is moet nog blijken nadat de obligatielening is opengesteld; De lasten van die lening voor de begroting van de vereniging zijn bekend. Nu is het alleen nog maar de vraag of de leden de voordelen van dit plan vinden opwegen tegen de lasten. Want laten we eerlijk zijn, voor niets gaat de zon op. Wij hebben begrepen dat het bestuur in meerderheid de ALV gaat afraden om met het plan in te stemmen. Wij denken daar anders over en adviseren de leden juist om voor te stemmen. Waarom? 1. De MRF voorziet in een behoefte In vergelijking met andere roeiverenigingen van vergelijkbare grootte is de ergometeraccomodatie van Rijnland onder de maat. In de MRF kunnen leden ergometeren, beter dan nu op de kille zolder. Dat geldt in sterke mate voor de CARR, die dan niet langer met ergometers naar de sociëteit hoeft te slepen. Daarnaast kan de ruimte uitstekend worden gebruikt voor vergaderingen, theorie-examens, jeugdbijeenkomsten, aparte meetings. Allerlei zaken waarbij de rest van de sociëteit niet wordt gestoord of waar een grotere groep leden iets ongestoord wil bespreken, ook als het druk is. 2. De MRF biedt kansen Door de situering van de ruimte kan hij ook gebruikt worden als een overdekt terras bij happenings en borrels van de vereniging (denk aan de dies, een borrel na afloop van een tocht, ontvangst van gasten bij een feest). Bovendien gaat het gebouw en het terrein erop vooruit wanneer de portalen worden ingepakt, de ramen van de werkplaats vergroot en het onbruikbare deel van het terras tussen de portalen nu wel een functie krijgt. Gelijk met de bouw wordt ook het terras en de toegangen naar de sociëteit aangepakt en verplaatst, met betere toegangsmogelijkheden voor de mindervalide leden. 3. De MRF hoeft geen probleem te zijn voor de jaarlijkse exploitatielasten De rentelasten van obligatielening die de penningmeester heeft voorgesteld kunnen zonder grote problemen met het huidige inkomstenniveau worden gedekt. In variant 2 zijn er geen rentelasten en de rentelasten van variant 1 komen neer op per jaar; dat is nog geen één % van de totale begroting. Elk jaar worden er in die orde van grootte begrotingsposten verhoogd of verlaagd, bv voor de ICT, voor een lustrum, voor een wedstrijd en dergelijke. Bovendien wordt, zo leert de ervaring, vrijwel ieder jaar de rekening met een batig saldo afgesloten. 4. We lopen geen risico dat de middelen er niet komen Er zijn de afgelopen periode voldoende signalen gekomen dat we niet hoeven te vrezen dat de middelen er kunnen komen. De vereniging heeft al vele malen laten zien dat er schenkingen en leningen komen voor boten en ook bij het nieuwe gebouw bleek dat destijds het geval. Bovendien, als onverhoopt dat nu niet lukt, dan is er geen man overboord, want dan kan het plan altijd nog worden gestopt en zijn er geen noemenswaardige kosten gemaakt. 5. De aanschaf voor nieuwe boten komt niet ter discussie Anders dan de commissaris voor materieel schrijft hoeft de bouw van de MRF geen bedreiging voor de botenaanschaf. Immers, het budget voor aanschaf is nu bepaald op en de extra rentelasten van de ledenobligatielening zijn 4

5 ten opzichte van dat bedrag marginaal en kunnen ook ten koste van andere posten worden gebracht. Dat gebeurt immers elk jaar wanneer ergens iets meer geld voor moet komen of elders geld overblijft. Juist de constructie dat we geld lenen en de investering niet direct uit de begroting halen betekent een beperkt beslag op de gewone middelen. Als er vrees is voor forse tegenvallers, bv voor groot onderhoud van het gebouw, dan is dat een heel andere discussie waarbij het niet bouwen van dit plan niet of nauwelijks helpt. Dit soort tegenvallers vragen daarmee om maatregelen die geheel losstaan van dit bouwplan. 6. Het is goed voor ons imago als ondernemende vereniging. Rijnland is altijd een ondernemende vereniging geweest die op vele terreinen uitblinkt. Als er moet worden ingeschreven voor de FISA masters of wedstrijden in Nederland doen er altijd heel veel Rijnlanders mee. Rijnland organiseert de DMO en toer- en marathontochten voor andere verenigingen. Rijnland springt er in vergelijking met andere verenigingen uit bij begeleiding van wedstrijdroeiers en opvang van mindervalideroeiers; en Rijnland heeft in het verleden laten zien dat je zelfs een ingrijpende verhuizing naar een geheel nieuw terrein en gebouw kunt realiseren. Dromen in daden omzetten en niet te lang blijven kletsen, als dat onze kracht is, kunnen we dat ook nu laten zien. Bovendien is volgend jaar het tiende lustrum hét momentum om met een vernieuwd gebouw onze uitstraling in de regio (een motto van het lustrum) nog eens te onderlijnen. In een bijdrage van de commissaris materieel elders in dit katern worden een paar alternatieven genoemd. Wij willen daar hier slechts kort op reageren: de daar genoemde alternatieven zijn geen van alle multifunctioneel en slechts geschikt om te ergometeren. Meer niet. Minder validen zullen er geen gebruik van gaan maken. De kosten zijn wel erg uit de losse pols en sporen niet met die zoals die in het bestuur zijn besproken. Het alternatief van een nieuwe en grotere ruimte achter de kleedkamers is eerder door de bouwcommissie afgeraden en dat is sindsdien door niemand bestreden. Daar bouwen verhindert flexibiliteit in de toekomst. De alternatieven qua botenberging vergen geen bouwplan. Ze staan daarmee geheel los van de nu voorgestelde multifunctionele ruimte. Wat betekent een ja? Als u ja zegt en met u een meerderheid van de vereniging, dan krijgt RV Rijnland er een extra ruimte bij voor verschillende functies, moet de vereniging de komende jaren nul tot euro extra aan rentelasten vrijmaken op haar begroting (nog geen één % van het totaal) en wordt het moment dat alle lopende leningen voor het gebouw zijn afgelost verschoven van 2020 naar Aan u de vraag of u dat er voor over heeft. 5

6 Door Ineke Lagerweij namens de CARR Uitbreiding clubgebouw? Ja graag! De Commissie Aangepast Roeien Rijnland (CARR) heeft intern gesproken over de plannen om het clubgebouw uit te breiden. Wij zijn erg ingenomen met die plannen en pleiten ervoor deze uit te voeren, om de hieronder genoemde redenen. Wanneer het voor (gehandicapte) roeiers niet mogelijk is te roeien (door het weer of fysieke beperking), trainen deze op ergometers. Daartoe worden ergometers in de sociëteit gezet. Daar is het voldoende warm, wat erg belangrijk is voor specifieke aandoeningen. Bovendien is daar goede assistentie mogelijk om de roeiers (15 momenteel) naar- en van de ergometers te helpen en toch ook aandacht te hebben voor de roeiers die zitten te wachten. Gevolg is wel dat het samen met alle roeimaten erg vol kan zijn wat een goede doorgang met rollator en scootmobiel flink belemmert. Daarbij is het storend voor de overige Rijnlandleden die de sociëteit op dinsdag bevolken. Het zou dus een grote verbetering zijn als de ergometers een plaats konden krijgen waar ze niet in de weg staan of anderszins storen, in een aangename temperatuur en in bijzijn van mede-roeiers en begeleiders. De beoogde aanbouw lijkt daarvoor een erg geschikte plek. Een ander aspect betreft de toegankelijkheid voor onze roeiers van de sociëteit vanaf de waterkant. Het huidige grote niveauverschil tussen terras en gebouw is een obstakel voor veel gehandicapte mensen. Weliswaar hebben wij een metalen loopplank, maar de steilte en de rijrichting ervan zijn niet zonder gevaar. Zoals wij de plannen voor eventuele uitbreiding interpreteren, wordt ook het terras op entree-niveau gebracht. Ook dat zou een geweldige verbetering zijn en pleiten voor uitbreiding. De CARR ondersteunt het plan daarvoor dan ook van harte. Door Ereleden Miep Dubbeldam, Jaap Peters, Peter Reimer En Wim Waal Waarom een multifunctionele ruimte en zo ja, kan het financieel? Er wordt verschillend over gedacht. Sommigen zien het nut er niet van in, anderen denken dat het niet te betalen is. Er zijn cynici die denken dat het multifunctionele aspect een wassen neus is: het wordt alleen maar een ergometerruimte of, omgekeerd, de ruimte is helemaal niet geschikt als ergometerruimte. En er zijn natuurlijk ook voorstanders. Is er een brug te slaan tussen deze verschillende standpunten. 1. Om succesvol te zijn moeten de roeiverenigingen hun aanbod iets verbreden. Je ziet dat bij de studentenroeiverenigingen. Zij bieden hun leden veel meer faciliteiten aan dan vroeger. Daardoor hebben zij meer leden gekregen. Burgerverenigingen van vergelijkbare grootte of groter dan Rijnland hebben zich ook verder ontwikkeld. Een aparte ergometerruimte maakt bij die verenigingen deel uit van de faciliteiten. Ook Rijnland zou de stap tot uitbreiding van de faciliteiten kunnen zetten. En eigenlijk kan deze stap ook wel noodzakelijk genoemd worden als we ons ledenbestand willen verjongen. 2. Als we terugkijken in de geschiedenis van Rijnland zien wij dat er regelmatig een stap is gezet in de bouw en verbouw van de accommodatie. Te beginnen bij de oprichting, vervolgens bij de bouw van de nieuwe accommodatie op de 6

7 huidige locatie. Dat was wel een gedwongen stap maar met een grote financiële impact. De aanpassingen in en aan het gebouw daarna waren niet zo dwingend noodzakelijk maar hebben wel bijgedragen aan een verbetering van de kwaliteit en een vergroting van de faciliteiten. De kleine fitnessruimte hebben we opgeofferd om plaats te maken voor een toiletgroep en een invalidentoilet op de plaats van de oorspronkelijk toiletten. De keuken is vergroot en heeft nu een professionele allure. De stellingruimte voor de boten is vergroot, o.a. met de wherryloods. En mede met het oog op de toekomst hebben we het perceel water voor de grote ligplaats gekocht. Dit alles is gefinancierd uit leningen en eigen middelen. Wij kunnen trots zijn op waar we nu gekomen zijn en met vertrouwen vooruit zien naar ons vijftigjarig jubileum volgend jaar. 3. Rijnland is niet alleen maar een succesverhaal. Nu het gebouw er bijna 20 jaar staat blijkt dat er veel groot onderhoud nodig is. Daar moet aan gewerkt worden en hiervoor moet een financiering geregeld worden. 4. De bouwcommissie heeft alle uitbreidingsplannen van het gebouw onderzocht en het voorstel gedaan voor wat nu de multifunctionele ruimte heet. Het bestuur heeft dit voorstel een charmant idee genoemd. Wat volgens het bestuur, althans de meerderheid daarvan, de uitvoering van dit plan in de weg staat zijn hoofdzakelijk bezwaren van financiële aard. Wij denken dat de zorgen over de financiering te zwaar zijn aangezet. De leningen voor de eerder genoemde verbouwingen zijn of worden dit jaar afgelost. Dat geeft ruimte om een nieuwe lening te kunnen afsluiten. Wat de discussie over de financiering vertroebelt is dat het groot onderhoud zich niet precies in gelijkmatige delen over de jaren laat spreiden en nu een groot beslag op de liquiditeitspositie van de vereniging legt. Verschillende oplossingen zijn denkbaar. De aanschaf van nieuwe boten kan getemporiseerd worden. Er kan ook geld geleend worden. De eerste oplossing verdient echter de voorkeur. De penningmeester heeft aangegeven dat het moeilijk is geld van een bank te lenen. Hij stelt daarom voor een obligatielening onder de leden af te sluiten. Dat lijkt ons een goed idee, waarbij wij denken aan een rentevergoeding van 3%, vergelijkbaar met de vergoeding op een langjarige depositorekening. Wij willen ons echter ook inzetten om een gedeelte van het benodigde bedrag bij een bank te lenen. Rijnland is een financieel zeer sterke vereniging. Het solvabiliteitspercentage bedraagt 65%. 5. De penningmeester heeft aangegeven dat de lening de eerste vijf jaren niet afgelost zal worden. Dat gebeurt pas als de hypothecaire lening op het gebouw over vijf jaar afgelost is. Dan ontstaat ruimte voor aflossingen. De rente van 3% over euro bedraagt de eerste vijf jaar euro per jaar. Dit bedrag kan gemakkelijk uit de gewone exploitatie bekostigd worden. Het is ongeveer 2% van de totale jaarlijkse uitgaven. 6. Er is goed nagedacht over de meest aantrekkelijke uitbreidingsvorm, die ook heel waardevol is voor onze minder valide leden. Groot onderhoud en het uitbreidingsplan kunnen gefinancierd worden. Wij stellen daarom aan de leden voor het volgende besluit te nemen: I. Het bestuur op te dragen al het nodige te doen tot realisatie van de door de bouwcommissie voorgestelde Multifunctionele Ruimte (MFR). II. De bouw van de MFR te financieren uit een onder de leden af te sluiten obligatielening ter grootte van ,- met een looptijd van twaalf jaren, tegen een rente van 3% per jaar, waarbij de aflossing van de lening plaatsvindt vanaf het zesde tot en met het twaalfde jaar na het aangaan van de lening, telkens in gelijke delen. III. Het bestuur te machtigen om zo nodig voor het geval en voor zover de obligatielening niet volledig volgetekend zou worden - maximaal ,- te lenen bij de ABN AMRO Bank tegen aanvaardbare voorwaarden onder dekking van de hypotheek die op het clubgebouw rust tot zekerheid van de lening, die de Stichting Watersport De Vliet in 1995 is aangegaan voor de bouw van het clubgebouw. IV. Voorzitter, commissaris gebouw en penningmeester te machtigen de besluiten onder I t/m III uit te voeren als bestuur van de Stichting Watersport De Vliet. 7

8 Nagekomen bericht Lange termijn overzicht vervanging boten Van de Commissaris Materieel ontving de redactie nog een notitie over de aanschaf van boten over de afgelopen jaren en de toekomst daarvan. Omdat die informatie volgens hem van belang kan zijn voor de discussie over de MFR is het niet onbelangrijk ook daar kennis van te nemen. Genoemde notitie vindt u onder Botennieuws op de Website. Nagekomen bericht Architect Multifunctionele Ruimte Van de bouwcommissie ontvingen wij nog het verzoek om via het katern te vragen welke leden van de vereniging interesse zouden hebben om het definitieve ontwerp voor de MFR, zo deze er komt, te maken. Een oproep vindt u onder de Nieuwsberichten op de Website. Colofon Coördinator dit nummer: Evert Gianotten Coördinator volgend nummer: Lieneke Hoeksma Kopij voor oktobernummer inzenden vóór 30 oktober vervolg brainstormsessie ter versterking van het actieplan

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) H VERSLAG VAN

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters,burgemeester/voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie