Studeren bij ICT- Flex

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studeren bij ICT- Flex"

Transcriptie

1 Studeren bij ICT- Flex Studiegids BOL/BBL Cohort 2015 Deltion College ICT- Flex

2 Het ICT- Flex team past de organisatie van de opleidingen steeds aan. Het is dus heel goed mogelijk dat hier en daar iets verandert, of dat om praktische redenen (tijdelijk) andere regels gelden. Informatie daarover krijg je altijd via onze ICT- Flex website flex.nl Het is dus belangrijk de website elke dag even te bekijken! Bovendien moet je dagelijks je Deltion e- mail checken! Dit boekje geeft de studenten aan de ICT- Flex opleidingen informatie over hun studie en de gang van zaken bij ICT- Flex. Deltion College ICT Flex

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Vooraf... 4 ICT- Flex in het Deltion College... 7 Op niveau... 9 Niveau 2: Medewerker ICT... 9 Niveau 3: Medewerker Beheer ICT... 9 Niveau 4: ICT Beheerder Niveau 4: Applicatieontwikkelaar Studieprogramma Docenten en begeleiders Wat staat je te wachten? De dagelijkse gang van zaken Takenkaarten Accounts Beoordelen

4 Vooraf Beste Tja, hoe zullen we je noemen? Leerling? Student? Leerling klinkt ons een beetje te kinderachtig, student komt meer in de buurt. Je komt ten slotte bij ons om te studeren. Als student aan onze opleidingen moet je actief meedoen. Bij ICT- Flex kun je niet achteroverleunen in een studieruimte en alles over je heen laten komen. Je kunt niet de docent zijn kunstje laten doen, want jij doet het! Wij, de docenten, zorgen voor een plek, voor spullen en hulp, maar jij doet het. Wij zorgen voor de kansen en jij grijpt die! Dit boekje Met een mooi woord: wij verwachten van je dat je actief studeert. Je wacht niet af, je doet wat. Daarover gaat dit boekje: hoe pak je dat aan, actief studeren bij ICT- Flex? Lees dit boekje helemaal door en aarzel niet als je iets te vragen hebt. Wij zijn er om je te helpen. Wij, de docenten van ICT- Flex wensen je veel succes én plezier bij jouw actieve studie voor een ICT- beroep. Kijk terug Dit boekje is bedoeld om je iets te laten leren en zoals gezegd: jij moet dat doen. Daarom staat aan het eind van elk hoofdstuk een kijk terug paragraaf met een samenvatting van wat je geleerd moet hebben. Na dit hoofdstuk zou je bijvoorbeeld moeten weten wie we zijn hoe we een student hier noemen waarom we dat een goede naam vinden wat we van jou verwachten Je moet zelf kijken of je echt weet wat je na een hoofdstuk zou moeten weten. Die vakjes voor elke regel staan er niet voor niets: je kunt ze gebruiken om af te vinken wat je weet. En als je ontdekt dat je iets nog niet weet, kijk je terug! Of je vraagt hulp Belangrijke regel Een belangrijke regel die tijdens je hele studie geldt, is deze: Als je bij het lezen een woord, uitdrukking of zin tegenkomt die je niet begrijpt, zorg je ervoor dat je de betekenis te weten komt, voordat je aan het volgende onderdeel begint. Je begint niet aan een nieuwe paragraaf, voordat je alles wat in deze paragraaf staat snapt. Je begint niet aan een opdracht, als je niet alles wat in de opdracht staat begrijpt. Hoe je de betekenis van een woord, uitdrukking of zin te weten komt? Gewoon: opzoeken of vragen! Dit eerste hoofdstuk bijvoorbeeld kun je niet goed begrijpen als je niet weet wat er bedoeld wordt met het woord actief of met uitdrukking of als je niet weet wat afvinken is. 4

5 Tweede belangrijke regel Er is nog een tweede regel, die je nooit mag vergeten: Eerst studeren, dan doen Het is de bedoeling dat je steeds meer weet en kunt. Daarvoor moet je studeren: informatie verzamelen, lezen, ordenen en soms zelfs uit je hoofd leren. Veel opdrachten bestaan uit twee activiteiten: studeren en toepassen, dat wil zeggen in een opdracht gebruiken wat je geleerd hebt door te studeren. Als je goed leest wat hier staat, begrijp je de regel ook: om te kunnen gebruiken wat je geleerd hebt moet je eerst leren! BPV Een belangrijk onderdeel van de studie wordt gevormd door de BPV, de Beroeps Praktijk Vorming. In gewoon Nederlands; de stage(s). Studenten niveau 4 gaan twee keer 20 weken op stage gedurende hun opleiding, niveau 3 gaat twee keer weken op stage en niveau 2 gaat één keer 20 weken. Over de BPV vind je in dit boekje weinig informatie. Tegen de tijd dat je op stage gaat hoor je daar meer over en krijg je een apart BPV- boekje. Het opdrachtenboek is op onze website te bekijken. Bekijk op de volgende pagina de eisen waar je aan moet voldoen om op stage te mogen. 5

6 Eisen BPV De BPV komt in dit boekje wel een paar keer ter sprake en één ding is zeker nu al van belang: om op stage te mogen moet je aan bepaalde eisen voldoen: Je moet voldoende kennis en vaardigheden hebben Je moet een goede beroepshouding laten zien Het is de bedoeling dat je in de BPV veel leert. Je hoeft niet alles wat je in de BPV nodig hebt al te kunnen of te kennen, want de BPV is er ook om te leren. Je leert er niet alleen kennis en vaardigheden die bij je vak horen, maar ook kennis en vaardigheden die bij een goede beroepshouding horen. Maar je moet wel aan minimumeisen voldoen om aan de BPV te mogen beginnen: voldoende kennis, vaardigheden en een goede beroepshouding. Dit zal in samenspraak met je begeleider gaan. Onder een goede beroepshouding verstaan we onder andere: je aan afspraken houden op tijd komen en niet te vroeg weggaan serieus omgaan op school goed voorbeeld geven aan andere studenten Voor je op je eerste stage gaat moet je minimaal de volgende vakken afgerond hebben: Eerste stage niveau 2: Hardware Software Servicedesk ECDL Eerste stage niveau 3 / 4 Hardware Software Servicedesk Datacom 1 Tweede stage niveau 3 / 4 Datacom 2 Netwerkbeheer ECDL 6

7 ICT- Flex in het Deltion College Deltion College ICT- Flex is een zelfstandige unit binnen het ICT- Lyceum van het Deltion College. Het Deltion College is een Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De opleidingen voor beroepen in de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) worden verzorgd door het ICT- Lyceum. ICT- Lyceum Het ICT- Lyceum leidt ICT- ers op: computerbouwers, medewerkers van de technische dienst, servicedeskmedewerkers, systeem- en netwerkbeheerders, supportmedewerkers, programmeurs, ontwerpers en ontwikkelaars, projectleiders en managers. Dat kan langs twee wegen: de klassikale vorm (groupwise) de flexibele vorm (ict- flex) BOL en BBL De afkorting BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg en dat betekent dat je normaal vijf dagen in de week naar school gaat. De andere leerweg die we kennen heet BBL en dat betekent Beroeps Begeleidende Leerweg. Die manier van studeren is alleen voor studenten die al werken in de ICT. Zo n student noemen we een BBL- er. Een BBL- er werkt vier dagen in de week en komt één dag naar school om te studeren. Jij bent dus óf een BOL- er (je hebt geen werk in de ICT) óf een BBL- er. Je begrijpt dat voor BOL- ers en BBL- ers verschillende regels kunnen gelden. Bijvoorbeeld: een BOL- er gaat op stage om praktijkervaring op te doen, een BBL- er niet (want die doet in zijn werk al praktijkervaring op). Je kunt tijdens de opleiding veranderen van BOL- er in BBL- er en omgekeerd. Het komt voor dat een gewone BOL- er aan het eind van zijn of haar stage een baan krijgt bij het stagebedrijf. Hij (of zij) wordt dan BBL- er: vier dagen werken, één dag studeren. Het omgekeerde komt (helaas) ook voor: een BBL- er kan zijn of haar baan kwijt raken en gaat dan als gewone BOL- student verder. Stage heet trouwens bij ons BPV (van Beroeps Praktijk Vorming) en die naam zullen we verder ook gebruiken. ICT- Flex Bij ICT- Flex werkt een team docenten, dat opleidingen verzorgt voor vier ICT- beroepen: Medewerker ICT Medewerker Beheer ICT ICT- beheerder Applicatieontwikkelaar Alleen bij ICT- Flex kun je de opleiding tot Medewerker ICT (niveau 2) volgen. Alle BBL- studenten studeren ook bij ICT- Flex. 7

8 Lessen en workshops ICT- Flex heet niet voor niets zo: de opleidingen zijn erg flexibel. Met flexibel wordt bedoeld dat studenten zelf voor een groot deel hun dagen in kunnen delen. Dat wil zeggen; de inhoud van de dagen deelt de student grotendeels zelf in, de lengte van de dagen niet. Het rooster staat dus vast. Bij ICT- Flex kun je zelf actief kennis verzamelen en verwerven voor veel vakken en zit je niet vast aan lessen. Ook de in- en uitstroom bij ons is flexibel. Er zijn vier momenten in het jaar waarop studenten kunnen beginnen bij ict- flex dus is het niet zo dat de studie één keer per jaar na de zomer begin, ook dit is dus flexibel. Kijk terug Je hebt dit hoofdstuk goed gelezen en je zou dus nu iets moeten weten. Ga voor jezelf na of je weet hoe deze school heet weet wat voor soort school het is weet wat een BOL- er is weet wat een BBL- er is weet of je een BOL- er of een BBL- er bent weet waarom onze unit ICT- Flex heet weet voor welke beroepen ICT- Flex opleidt snapt waarom ICT- Flex ook wel ICT BOL/BBL Flex genoemd wordt Het antwoord op deze vragen kun je alleen weten als je alles wat in dit hoofdstuk staat begrijpt. Ga daarom voor jezelf na of je weet wat er bedoeld wordt met ICT- Flex is een zelfstandige unit binnen het ICT- Lyceum je leert veel over alle aspecten van het ICT- vak 8

9 Op niveau Er zijn opleidingen voor ICT- beroepen op drie niveaus; Niveau 2: Medewerker ICT Niveau 3: Medewerker beheer ICT Niveau 4: ICT- beheerder en Applicatieontwikkelaar Hoe hoger het niveau, hoe zwaarder de studie. Zwaarder kan betekenen: meer weten, meer kunnen. Zwaarder kan ook betekenen: andere, meer ingewikkelde dingen weten en kunnen. Niveau 2: Medewerker ICT De Medewerker ICT doen een opleiding op niveau 2. Dat kan in twee jaar, maar je kunt het ook sneller afronden. Als je een opleiding sneller afrondt betekent dit dat je ook sneller door kan stromen naar een niveau 3 opleiding. Als Medewerker ICT bouw je informatiesystemen en installeer je hard- en software op stand- alone PC s. Je bent in staat storingen op te sporen en te verhelpen. Het ondersteunen van de gebruikers behoort tot jouw taak. Je gaat op een zorgvuldige manier met informatie om, wat betekent dat je onder andere verantwoordelijk bent voor het maken van back- ups en images. Verder Als je een niveau- 2 diploma hebt kun je doorstromen naar een ICT- opleiding op niveau 3. Het ICT- Flex team is van mening dat dat eigenlijk standaard is aangezien er te weinig werk is met een niveau 2 diploma. Het kan natuurlijk zo zijn dat je besluit niet door te gaan in de ICT. In dat geval heb je met je niveau 2 diploma wel een startkwalificatie, zoals de overheid dat eist, en kun je ergens anders starten bij een niveau 3 opleiding. Niveau 3: Medewerker Beheer ICT De Medewerker beheer ICT doen een opleiding op niveau 3. Dit is een drie jarige opleiding. Maar als je stevig doorwerkt kan het ook in tweeëneenhalf jaar. De opleiding bestaat uit twee stageperiodes van 20 weken en hieromheen rond je alle theorie af. Als Medewerker Beheer ICT bouw je informatiesystemen en installeer je hard- en software op stand- alone PC s en eenvoudige netwerken. Je bent in staat storingen op te sporen en te verhelpen. Het ondersteunen van de gebruikers behoort tot jouw taak. Je gaat op een zorgvuldige manier met informatie om, wat betekent dat je o.a. verantwoordelijk bent voor het maken van back- ups en images. Verder Als je een niveau- 3 diploma hebt kun je doorstromen naar een ICT- opleiding op niveau 4. Er zijn op niveau- 4 verschillende richtingen mogelijk. De mogelijkheden op niveau 4 zijn Systeembeheerder (of ICT Beheerder) en Applicatieontwikkelaar. Systeembeheerder en Applicatieontwikkelaar kunnen zowel in BOL als in de BBL- variant gevolgd worden. 9

10 Niveau 4: ICT Beheerder Wat moet een ICT- beheerder niveau 4 kunnen? De ICT- beheerder is een ICT- generalist die fungeert als spil binnen de afdeling ICT. Hij houdt zich hier primair bezig met het beheer, de beveiliging en het onderhoud van het informatiesysteem. Van netwerken, computers en printers tot faxen en telefoons: hij zorgt ervoor dat deze werken. De ICT- beheerder houdt steeds goed bij welke nieuwe producten op de markt komen, om ervoor te zorgen dat het informatiesysteem binnen het bedrijf up- to- date blijft. De ICT- beheerder moet goed weten wat hij doet, berekeningen maken en vooruitkijken. Een ICT- beheerder werkt niet alleen en geeft vaak leiding aan een team van ICT- medewerkers. Vaak moet hij van alles tegelijk doen. Wat kost een nieuwe techniek? Is het nodig dat een nieuw product wordt gekocht? Is er niet ergens een goedkopere oplossing te vinden? Zulke vragen kan een ICT- beheerder alleen beantwoorden als hij veel van ICT weet. De ICT- beheerder werkt de hele dag samen met andere mensen. Soms weten ze veel van ICT, maar het kan ook best zijn dat ze er helemaal niets vanaf weten. Dan moet de ICT- beheerder ze rustig uit kunnen leggen wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Niveau 4: Applicatieontwikkelaar Wat moet een applicatieontwikkelaar niveau 4 kunnen? De hoofdtaak van de applicatieontwikkelaar is het ontwikkelen en realiseren van software en/of IT media producten of delen hiervan. Te denken valt aan besturingsprogramma s, toepassingssoftware, webbased applicaties, entertainmentsoftware etc. De applicatieontwikkelaar is ook betrokken bij implementatie van een applicatie en hij voert onderhoudsactiviteiten uit t.b.v. bestaande applicaties. De werkzaamheden worden veel in projectvorm uitgevoerd waardoor planning en samenwerking met collega s van belang is. Nog verder Misschien heb je behoefte om naast ICT ook ander dingen te leren zoals ondernemen of wil je iets met elektronica doen. Binnen Deltion is veel mogelijk, vraag je begeleider naar de mogelijkheden. 10

11 Terugkijken Als je weet wat met het woord niveau bedoeld wordt de woorden hardware, software en netwerk betekenen moet je in dit hoofdstuk geleerd hebben welke drie opleidingsniveaus er zijn welke 4 opleidingen wij aanbieden wat het beroep van een ICT er inhoudt wat je in grote lijnen moet weten en kunnen als ICT er welke capaciteiten je moet hebben om ICT er te kunnen worden hoe lang de opleiding duurt (als je stevig doorwerkt) waar je na niveau 2 (of 3) nog verder kunt studeren... 11

12 Studieprogramma Op weg om een competente ICT- medewerker te worden moet je dus werkprocessen leren beheersen en competenties verwerven. Competent worden kun je niet zonder kennis en vaardigheden. Om kennis te krijgen moet je leren en om vaardigheden te verwerven moet je oefenen. Dat doen we op school. We hebben alles wat er geleerd en geoefend moet worden in (school)vakken opgedeeld, zodat de opleiding overzichtelijk wordt. Vakkennis en vaardigheden Sommige vakken hebben direct te maken met het beroep van ICT- er. Dat is bijvoorbeeld heel duidelijk voor Hardware Software Datacommunicatie ECDL Door de opdrachten die je voor deze vakken doet, krijg je vakkennis en, omdat je veel moet doen, ook vaardigheid. Andere vakken Naast de vakken waarmee je praktische ICT- vakkennis en vaardigheden leert, zijn er een paar algemene vakken. Dat zijn o.a.: Nederlands, Engels en Rekenen BPV- opdrachten Loopbaan en Burgerschap (LB) Wat je in deze vakken leert heb je bij al je werk in de ICT nodig. Nederlands, Engels en Rekenen Nederlands, Engels en Rekenen horen tot wat men in de ICT "Soft Skills" noemt. Skills is Engels voor vaardigheden. Soft skills is een term die in de ICT gebruikt wordt voor vaardigheden die niet direct met de techniek van de ICT te maken hebben, maar met het omgaan met mensen. Bij Soft Skills gaat het erom dat je goed uit je woorden kunt komen, iets duidelijk uitlegt, goed luistert, de juiste vragen stelt, een foutloos e- mailtje kunt sturen, een formulier correct kunt invullen, een handboek kunt lezen, de juiste informatie kunt vinden. Ook in het Engels. En, op een wat hoger niveau: een onderzoek doen, een rapport schrijven, een advies samenstellen en dat presenteren, een project documenteren, vergaderen. Ook in het Engels. BPV- opdrachten Tijdens je stage leer je werkprocessen beheersen en werk je aan je competenties, maar BPV is bij ICT- Flex ook een vak, waarvoor je een aantal opdrachten moet uitvoeren. Die opdrachten hebben te maken met de organisatie waarin je als stagiair aan het werk bent. Je onderzoekt de organisatie en hoe die organisatie met ICT omgaat. 12

13 Loopbaan en burgerschap (LB) Het vak LB is een voor alle MBO- studenten verplicht onderdeel van de studie. Het gaat over jou in onze samenleving (maatschappij), bijvoorbeeld Jij als student... Jij als werknemer Jij als consument. LB gaat over dingen als leren en je schoolcarrière plannen, maar ook over politiek, consumentenrechten, werknemerszaken zoals ARBO en medezeggenschap en gezondheid. Sport Het Deltion College biedt je ook de mogelijkheid aan sport te doen. Bewegen is natuurlijk goed voor je gezondheid, maar sporten is ook om andere redenen belangrijk voor beroepsopleidingen. Bij het sporten kun je individuele competenties ontwikkelen of verbeteren. Doorzettingsvermogen, bijvoorbeeld: een hardloper leert steeds beter vol te houden, niet het bijltje erbij neer te gooien. Je niet door tegenslagen uit het veld laten slaan is er ook zo een. Teamsporten zijn goed voor het ontwikkelen en verbeteren van competenties die te maken hebben met samenwerken. Werken als lid van een team, leiding aanvaarden en leiding geven, kritiek krijgen en opbouwende kritiek geven, het zijn allemaal dingen die in de sport een rol spelen en die je in je beroep ook tegenkomt. Daarom is sport een verplicht onderdeel voor alle Deltion- BOL- studenten. Je kunt sporten in het Deltion Sport Expertise Centrum ofwel kortweg SportEC. Verderop lees je er meer over in de paragraaf over SportEC. 13

14 Tijdpad In de tijd uitgezet kan de opleiding Medewerker ICT er als volgt uitzien: JAAR 1 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 School School School School JAAR 2 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 BPV BPV School School In de tijd uitgezet kan de opleiding Medewerker Beheer ICT, ICT Beheerder en Applicatieontwikkelaar er als volgt uitzien: JAAR 1 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 School School School School JAAR 2 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 BPV BPV School School JAAR 3 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 BPV BPV School School Het kan zijn dat je eerder op stage kan en mag omdat je de voorwaardelijke vakken al snel af hebt. Deze plaatjes van de opleidingen mag je zien als uitgangspunt: dit is waarnaar we streven, maar we passen het individueel aan. Afhankelijk van je kennis, vaardigheden en beroepshouding kun je vroeger of later op stage (BPV) gaan. Bovendien proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met persoonlijke omstandigheden, maar... Je bent verplicht op BPV te gaan als je studieloopbaanbegeleider dat nodig of wenselijk vindt Je bent verplicht je aan de regels voor BPV te houden: een periode van een half schooljaar, vijf dagen per week, 40 of 36 uur per week. De BPV is dus niet zo flexibel! 14

15 Terugblik Kun je nu uitleggen of beschrijven wat we bedoelen met vakken met welke vakken je aan je vakkennis werkt waarom de BPV bij ICT- Flex ook een vak is wat de afkorting LLB betekent en wat dat vak inhoudt waarom er Sport in de opleiding zit Hoe de opleiding in de tijd gezien opgezet is Wat je BPV- verplichtingen zijn. 15

16 Docenten en begeleiders We zijn al vaak ter sprake gekomen in dit boekje en langzaam wordt het tijd wat langer stil te blijven staan bij ons, de docenten van het ICT- Flex team. Onze taken De docenten van het ICT- Flex team hebben verschillende taken: Ze maken de opleidingen: de docenten hebben het studieprogramma bedacht, de trajecten en modulen opgezet, materiaal verzameld Ze geven de opleidingen door les te geven, workshops te organiseren, taken en opdrachten te geven, vragen te beantwoorden Ze begeleiden de studenten bij hun studie door gesprekken met ze te voeren, te helpen met het maken van plannen, de voortgang te controleren, afspraken te maken, oplossingen te zoeken bij studieproblemen Ze beoordelen de studenten door toetsen te geven en na te kijken, door werkstukken te beoordelen, verslagen na te kijken Drie van deze taken worden door vakdocenten gedaan, ieder op zijn eigen terrein: maken, geven en beoordelen. Eén taak doet een docent niet vanuit zijn vak: de studiebegeleiding. Vakdocenten De vakdocenten zijn vakmensen op hun gebied. Zo zijn er docenten die gespecialiseerd zijn in hardware. Zij leren je bijvoorbeeld hoe je een computer samenstelt en bouwt, welk gereedschap je moet gebruiken en hoe je veilig moet werken. Een paar vakgebieden zijn: Hardware Software Datacommunicatie Servicedesk ECDL Er zijn ook echte specialismen, bijvoorbeeld (maak je maar geen zorgen als je niet weet wat deze afkortingen betekenen): PHP SQL HTML In het team zitten ook vakdocenten op heel andere gebieden, bijvoorbeeld: Nederlands Engels Projectmanagement Op onze website kun je zien welke docenten welk vak geven en waar je dus moet zijn met vak gerelateerde vragen. 16

17 Jij en de vakdocent De vakdocent is verantwoordelijk voor alle modulen, taken en opdrachten op zijn vakgebied én voor de beoordeling van al jouw werk op zijn terrein. De vakdocent organiseert workshops over bepaalde onderwerpen en geeft soms gewoon les. Met alle vragen over een vakgebied ga je naar een van de vakdocenten. Het is logisch dat de docent hardware je het beste kan helpen als het om hardware gaat en dat je je het beste kunt laten helpen door de docent Engels als je problemen hebt met het schrijven van een e- mailbericht in het Engels. De vakdocent beoordeelt ook jouw werk op zijn terrein. Als je als opdracht krijgt een sollicitatiebrief met c.v. te maken in het Nederlands, lever je die in bij de docent Nederlands. Hij / zij beoordeelt of jouw werk voldoende is gemaakt. Elke andere docent kan en mag deze opdracht dan aftekenen. Let op: Jij zorgt dan voor het bewijs (=akkoord van de vakdocent). Begeleiding Naast vakdocenten heb je ook begeleiders. Een begeleider is één van de (vak)docenten van het ICT- Flex team, die je helpt bij je studie zonder op de eerste plaats aan zijn eigen vak te denken. Omdat je deze begeleider tijdens de hele tijd dat je studeert houdt, noemen we hem jouw studieloopbaanbegeleider. Hij begeleidt je vanaf de eerste dag van je opleiding tot aan je diploma. Wie je studieloopbaanbegeleider is hoor je aan het begin van je studie. Je moet zo snel mogelijk kennis met hem maken, zodat je niet alleen de naam van je begeleider kent, maar ook zijn gezicht. En je moet natuurlijk zorgen dat je weet hoe, waar en wanneer je hem bereiken kunt. Wat doet jouw studieloopbaanbegeleider? Jouw studieloopbaanbegeleider maakt samen met jou een plan: wat ga je wanneer doen? En je leest er meer over in het volgende hoofdstuk van dit boekje. De studieloopbaanbegeleider nodigt je regelmatig uit voor een gesprek, waarin jullie samen doornemen hoe je vordert of je volgens plan werkt of de resultaten goed zijn of er problemen zijn en zo ja wat daaraan gedaan kan worden In elk gesprek worden afspraken gemaakt, die netjes op papier (of digitaal online) worden gezet. In het volgende gesprek bekijk je samen met je begeleider wat er van die afspraken terecht is gekomen. Je studieloopbaanbegeleider is er om je te helpen, daar moet je van uitgaan. Hij probeert je te helpen om je opleiding in de kortst mogelijke tijd te doorlopen. Hij helpt oplossingen te zoeken als je studieproblemen hebt. 17

18 Initiatief In het begin zal je studieloopbaanbegeleider je uitnodigen voor een kort gesprek. Later, als je hebt laten zien dat je zelfstandig kunt werken en goede vorderingen maakt, doet hij dat minder vaak. Als je vaker behoefte hebt aan gesprekken dan kun je dat natuurlijk aangeven en is dit mogelijk. Maar je kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen. Als je hulp, advies of begeleiding nodig hebt, regel je een afspraak met je begeleider. Je kunt erin de meeste gevallen op rekenen dat je binnen een week een gesprek met hem hebt en in spoedgevallen binnen twee dagen. Natuurlijk hoef je de studieloopbaanbegeleider niet altijd persoonlijk te spreken. Je mag hem ook altijd e- mailen. Moet je wel zorgen dat je zijn e- mailadres hebt! Van niveau 3 studenten wordt anders dan bij niveau 2 studenten verwacht dat zij meer initiatief nemen. Met name bij het maken van een afspraak voor een gesprek en het op de hoogte houden van vorderingen e.d. moet de student initiatief nemen. Dit doen we zo omdat dat ook past bij het profiel van een niveau 3 student. Voor niveau 4 studenten geldt dat nog sterker. Beoordeling Eerder las je al dat alle beoordelingen door de vakdocenten worden gedaan. Je studieloopbaanbegeleider is wat dat betreft neutraal. Er is maar één ding dat door de begeleider beoordeeld wordt: de beroepshouding. Meer over die beoordeling lees je in het document Beroepshouding achter in dit boekje. Opleidingsmanager Het ICT Lyceum staat onder leiding van een opleidingsmanager. De opleidingsmanager mag je zien als de baas van de ICT- Flex docenten. Als je dus de baas zelf wilt spreken, moet je bij onze opleidingsmanager zijn. De opleidingsmanager weet het meeste van de organisatie van het Deltion College en van de regels en procedures binnen de school. Daarvoor moet je dus bij hem zijn. Maar val hem niet te snel lastig: overleg dit eerst met je begeleider. Als je het met een beoordeling niet eens bent, of als je vindt dat een docent (of je studieloopbaanbegeleider) zich niet aan de regels of afspraken houdt, moet je bij onze opleidingsmanager zijn. Wel eerst proberen om het samen met je docent en begeleider zelf op te lossen, natuurlijk! Kijk achterom Dit moet je na dit hoofdstuk zeker weten: welke vier taken onze docenten hebben wat we bedoelen met vakdocenten en vakgebieden met welke zaken je naar een vakdocent gaat wat een studieloopbaanbegeleider is en waarom hij zo heet waarover de gesprekken met de studieloopbaanbegeleider gaan wie het initiatief voor zo n gesprek neemt met welke zaken je bij je studieloopbaanbegeleider moet zijn wat de opleidingsmanager doet en wat jij met hem te maken hebt hoe je met docenten en begeleider kunt communiceren 18

19 Wat staat je te wachten? In dit hoofdstuk proberen we je een idee te geven van wat je te wachten staat. We hebben het over Lessen en klassen Practica en de regels daarvoor Begeleide zelfstudie Workshops Projecten SportEC Inschrijven Proeve van Bekwaamheid of Examen Lessen en klassen Lessen zijn bij ICT- Flex op inschrijving en de samenstelling van jouw klas veranderd nog wel eens. Dit is aan het begin waarschijnlijk behoorlijk wennen. Bij ICT- Flex kun je vijf dingen doen: een practicum begeleide zelfstudie een les of lessencyclus een project een Proeve van Bekwaamheid of Examen Daarnaast doe je een stukje van je studie bij het Deltion SportEC en soms in het ICT- leerbedrijf. Voor al deze mogelijkheden gelden regels, die in dit hoofdstuk uitgelegd worden. Practica Hardware en Software zijn voorbeelden van practica. In een practicum ben je zelfstandig aan het werk onder begeleiding van een vakdocent. Je krijgt praktijkopdrachten die je moet uitvoeren. Je doet dat in je eigen tempo. Een practicum wordt gedaan in een practicumruimte. Zo hebben we de Hardwareruimte en de Softwareruimte. Er is bijvoorbeeld ook een Datacommunicatie- ruimte. Omdat er maar een bepaald aantal plaatsen in deze ruimten is, worden de practica geroosterd. Om mee te kunnen doen met een practicum, zul je jezelf in moeten schrijven voor deze practica. Hierover later meer in dit hoofdstuk. Regels De regels voor het werken in de practicumruimten krijg je daar te horen. Twee algemene regels willen we hier alvast geven: Je moet je strikt aan de veiligheidsvoorschriften houden. Alle docenten letten daar streng op! Je raakt je plaats in een praktijkgroep kwijt, als je die plaats niet goed gebruikt. 19

20 De eerste regel zal wel duidelijk zijn, maar misschien begrijpt je de tweede niet direct. We zeiden het al: er is maar een beperkt aantal plaatsen in de practicumruimten. Jij bezet één van die plaatsen om je practicumopdrachten te doen. Je mag dat in je eigen tempo doen, maar als je niet komt opdagen als je je tijd verdoet als je het voorbereidende werk niet doet als je anderen het werken moeilijk of onmogelijk maakt raak je je plaats kwijt. Je kunt dan voorlopig geen praktijkopdrachten maken totdat je weer goedkeuring krijgt van je studieloopbaanbegeleider. Extra werk Wil je extra werk doen in een practicumruimte? Wil je sneller vooruit door ook buiten het rooster aan je praktijkopdrachten te werken? Alles is bespreekbaar! Overleg met je vakdocent en probeer afspraken te maken. Begeleide zelfstudie De meeste tijd ben je bij ICT- Flex bezig met zelf studeren. We noemen dat zelfstudie en omdat er altijd een docent in de buurt is, heet het begeleide zelfstudie. Wat dat is weet je eigenlijk al, want je bent er nu mee bezig! Ook de begeleide zelfstudie staat op je rooster met de naam Flex. Alle uren waarin Flex staat, ben je dus met je studie bezig. En ook voor zelfstudie geldt: je bent ook buiten je rooster welkom, zolang er plaats is. Een kwestie van overleggen met je studieloopbaanbegeleider! Computerwerkplek Zelfstandig studeren kun je in alle studieruimten van ICT- Flex. Je kunt aan een van de tafels gaan zitten of op een computerwerkplek. Je mag je werkplek zelf kiezen, maar alle docenten zijn bevoegd je (om wat voor reden dan ook) een plaats toe te wijzen. Je moet in dat geval op die plaats zitten. Je bent verantwoordelijk voor de werkplek die je hebt gekozen of toegewezen hebt gekregen: zorg dat alles heel en netjes blijft. Is er iets niet in orde? Meld het bij de docent in het studieruimte Notebook of laptop Studenten met een notebook of laptop moeten gebruik maken van de speciale notebook/laptopplaatsen. Je mag met je notebook of laptop niet ook nog een desktop in beslag nemen. 20

21 Regels Voor de werkplekken gelden een paar eenvoudige regels: een werkplek is een werkplek, géén speelplek een werkplek is een werkplek, géén chatplek, downloadplek of bioscoopplek een werkplek is een werkplek en géén praatplek de werkplek moet netjes gehouden en achtergelaten worden je houdt je aan de regels die voor ICT- gebruik gelden je werkt voor jezelf en je moet ook anderen voor zichzelf laten werken. De computers op de werkplekken in de studieruimten mag je alleen gebruiken om te studeren. Een werkplek bezet houden om spelletjes te spelen of privé te internetten is verboden. Als je niet met de computer werkt, mag je rustig op je werkplek blijven zitten, maar dan zet je het beeldscherm uit. Op de werkplek, in de studieruimten en in de gangen van het ICT- Lyceum mag je niet eten of drinken. Er mag nooit een fles, blik of pak op de werkplek staan, ook geen lege! Er mag géén rommel gemaakt worden en het is logisch dat je je werkplek opgeruimd achterlaat, als je weggaat. Je deelt tenslotte deze werkplek met andere ICT- Flex- studenten! ICT gebruik binnen Deltion Voor het gebruik van de computers gelden algemene regels. Je vindt ze in het document ICT- gebruik. Dit document vind je op de ICT- Flex website en je kunt het ook bij de docenten krijgen. Voor het gebruik van E- mail, netwerkopslagruimte en afdrukken is er het document Handleiding computergebruik. Omdat dit document regelmatig veranderd kun je de nieuwste versie downloaden van de ICT- Flex website (www.ict- flex.nl). Dan nog een belangrijke regel: Je werkt voor jezelf en je moet de anderen ook de kans geven voor zichzelf te werken. Anders gezegd: je mag je collega- studenten niet van het werk houden en niet storen. Zoek de documenten ICT- gebruik en Over computers en zaken die ermee te maken hebben op en neem ze goed door. Lessen en lessencycli Lessen zijn bijna allemaal op inschrijving. Via je account op de ict- flex website kun je je inschrijven voor lessen. Soms kun je je voor losse lessen inschrijven (bijvoorbeeld hardware praktijk) en soms schrijf je je in voor een cyclus lessen. Dan ben je dus gelijk voor een aantal lessen op rij ingeschreven. Je bent zelf verantwoordelijk voor je inschrijvingen en kan tot 5 uur voor aanvang van een les je inschrijving nog annuleren. Hierna staat je inschrijving definitief vast en word je dus verwacht door de docent. Houd dus goed in de gaten waar je je voor hebt ingeschreven. Gebruik hier eventueel een agenda voor. Houd altijd onze website (www.ict- flex.nl) in de gaten! 21

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2004 2010 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 3 Cohort 2010 StuderenICTFlex 3 2010-rev.doc/19 oktober 2010 2 Het ICT-Flex

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage MAVO leerjaar 4 2011-2012 NEWMANCOLLEGE BREDA Verviersstraat 4, 4826 HT BREDA telefoon 076-5810450 Inhoudsopgave Algemeen bladzijde Inleiding 3 Draaiboek 4 Uitleg stappenplan en

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 Opleiding Commercieel Medewerker Uitstroomrichting Contact Center Medewerker MBO 3 Organisatie KPN Contact College/Afdeling Opleiding Bedrijfsopleidingen Commercieel

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

Studiegids Opleidingsdeel

Studiegids Opleidingsdeel Studiegids Opleidingsdeel 2014-2015 VORMGEVEN, COMMUNICATIE & RUIMTE: 2D/3D Fase 1 Oriëntatiefase (basisjaar) Boxtel Cohort 2014 Inhoudsopgave Voorwoord & leeswijzer... 3 Inleiding... 4 Hoe zit het onderwijs

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een secretariaat

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een secretariaat Welkom op de werkvloer Stage lopen op een secretariaat Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer Stage

Nadere informatie

Economie. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden?

Economie. ROC Horizon College 2014-2015. Digitaal aanmelden? Beroepsopleidingen 2014-2015 Economie Administratief Medewerker Uniformberoepen Secretariaat Financiële Beroepen Commerciële Dienstverlening Informatie & Communicatie Technologie Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

Studiehandleiding niveau 3-4

Studiehandleiding niveau 3-4 Sport & Bewegen Studiehandleiding niveau 3-4 Sport en bewegingsleider (bol) cohort 2015-2018 Sport en bewegingscoördinator cohort 2015-2019 Sport en bewegingscoördinator cohort 2015-2017 Albeda College

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 Manager/ondernemer horeca Opleidingscluster HORECA Adres uitvoeringlocatie

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie