Studeren bij ICT- Flex

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studeren bij ICT- Flex"

Transcriptie

1 Studeren bij ICT- Flex Studiegids BOL/BBL Cohort 2015 Deltion College ICT- Flex

2 Het ICT- Flex team past de organisatie van de opleidingen steeds aan. Het is dus heel goed mogelijk dat hier en daar iets verandert, of dat om praktische redenen (tijdelijk) andere regels gelden. Informatie daarover krijg je altijd via onze ICT- Flex website flex.nl Het is dus belangrijk de website elke dag even te bekijken! Bovendien moet je dagelijks je Deltion e- mail checken! Dit boekje geeft de studenten aan de ICT- Flex opleidingen informatie over hun studie en de gang van zaken bij ICT- Flex. Deltion College ICT Flex

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Vooraf... 4 ICT- Flex in het Deltion College... 7 Op niveau... 9 Niveau 2: Medewerker ICT... 9 Niveau 3: Medewerker Beheer ICT... 9 Niveau 4: ICT Beheerder Niveau 4: Applicatieontwikkelaar Studieprogramma Docenten en begeleiders Wat staat je te wachten? De dagelijkse gang van zaken Takenkaarten Accounts Beoordelen

4 Vooraf Beste Tja, hoe zullen we je noemen? Leerling? Student? Leerling klinkt ons een beetje te kinderachtig, student komt meer in de buurt. Je komt ten slotte bij ons om te studeren. Als student aan onze opleidingen moet je actief meedoen. Bij ICT- Flex kun je niet achteroverleunen in een studieruimte en alles over je heen laten komen. Je kunt niet de docent zijn kunstje laten doen, want jij doet het! Wij, de docenten, zorgen voor een plek, voor spullen en hulp, maar jij doet het. Wij zorgen voor de kansen en jij grijpt die! Dit boekje Met een mooi woord: wij verwachten van je dat je actief studeert. Je wacht niet af, je doet wat. Daarover gaat dit boekje: hoe pak je dat aan, actief studeren bij ICT- Flex? Lees dit boekje helemaal door en aarzel niet als je iets te vragen hebt. Wij zijn er om je te helpen. Wij, de docenten van ICT- Flex wensen je veel succes én plezier bij jouw actieve studie voor een ICT- beroep. Kijk terug Dit boekje is bedoeld om je iets te laten leren en zoals gezegd: jij moet dat doen. Daarom staat aan het eind van elk hoofdstuk een kijk terug paragraaf met een samenvatting van wat je geleerd moet hebben. Na dit hoofdstuk zou je bijvoorbeeld moeten weten wie we zijn hoe we een student hier noemen waarom we dat een goede naam vinden wat we van jou verwachten Je moet zelf kijken of je echt weet wat je na een hoofdstuk zou moeten weten. Die vakjes voor elke regel staan er niet voor niets: je kunt ze gebruiken om af te vinken wat je weet. En als je ontdekt dat je iets nog niet weet, kijk je terug! Of je vraagt hulp Belangrijke regel Een belangrijke regel die tijdens je hele studie geldt, is deze: Als je bij het lezen een woord, uitdrukking of zin tegenkomt die je niet begrijpt, zorg je ervoor dat je de betekenis te weten komt, voordat je aan het volgende onderdeel begint. Je begint niet aan een nieuwe paragraaf, voordat je alles wat in deze paragraaf staat snapt. Je begint niet aan een opdracht, als je niet alles wat in de opdracht staat begrijpt. Hoe je de betekenis van een woord, uitdrukking of zin te weten komt? Gewoon: opzoeken of vragen! Dit eerste hoofdstuk bijvoorbeeld kun je niet goed begrijpen als je niet weet wat er bedoeld wordt met het woord actief of met uitdrukking of als je niet weet wat afvinken is. 4

5 Tweede belangrijke regel Er is nog een tweede regel, die je nooit mag vergeten: Eerst studeren, dan doen Het is de bedoeling dat je steeds meer weet en kunt. Daarvoor moet je studeren: informatie verzamelen, lezen, ordenen en soms zelfs uit je hoofd leren. Veel opdrachten bestaan uit twee activiteiten: studeren en toepassen, dat wil zeggen in een opdracht gebruiken wat je geleerd hebt door te studeren. Als je goed leest wat hier staat, begrijp je de regel ook: om te kunnen gebruiken wat je geleerd hebt moet je eerst leren! BPV Een belangrijk onderdeel van de studie wordt gevormd door de BPV, de Beroeps Praktijk Vorming. In gewoon Nederlands; de stage(s). Studenten niveau 4 gaan twee keer 20 weken op stage gedurende hun opleiding, niveau 3 gaat twee keer weken op stage en niveau 2 gaat één keer 20 weken. Over de BPV vind je in dit boekje weinig informatie. Tegen de tijd dat je op stage gaat hoor je daar meer over en krijg je een apart BPV- boekje. Het opdrachtenboek is op onze website te bekijken. Bekijk op de volgende pagina de eisen waar je aan moet voldoen om op stage te mogen. 5

6 Eisen BPV De BPV komt in dit boekje wel een paar keer ter sprake en één ding is zeker nu al van belang: om op stage te mogen moet je aan bepaalde eisen voldoen: Je moet voldoende kennis en vaardigheden hebben Je moet een goede beroepshouding laten zien Het is de bedoeling dat je in de BPV veel leert. Je hoeft niet alles wat je in de BPV nodig hebt al te kunnen of te kennen, want de BPV is er ook om te leren. Je leert er niet alleen kennis en vaardigheden die bij je vak horen, maar ook kennis en vaardigheden die bij een goede beroepshouding horen. Maar je moet wel aan minimumeisen voldoen om aan de BPV te mogen beginnen: voldoende kennis, vaardigheden en een goede beroepshouding. Dit zal in samenspraak met je begeleider gaan. Onder een goede beroepshouding verstaan we onder andere: je aan afspraken houden op tijd komen en niet te vroeg weggaan serieus omgaan op school goed voorbeeld geven aan andere studenten Voor je op je eerste stage gaat moet je minimaal de volgende vakken afgerond hebben: Eerste stage niveau 2: Hardware Software Servicedesk ECDL Eerste stage niveau 3 / 4 Hardware Software Servicedesk Datacom 1 Tweede stage niveau 3 / 4 Datacom 2 Netwerkbeheer ECDL 6

7 ICT- Flex in het Deltion College Deltion College ICT- Flex is een zelfstandige unit binnen het ICT- Lyceum van het Deltion College. Het Deltion College is een Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De opleidingen voor beroepen in de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) worden verzorgd door het ICT- Lyceum. ICT- Lyceum Het ICT- Lyceum leidt ICT- ers op: computerbouwers, medewerkers van de technische dienst, servicedeskmedewerkers, systeem- en netwerkbeheerders, supportmedewerkers, programmeurs, ontwerpers en ontwikkelaars, projectleiders en managers. Dat kan langs twee wegen: de klassikale vorm (groupwise) de flexibele vorm (ict- flex) BOL en BBL De afkorting BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg en dat betekent dat je normaal vijf dagen in de week naar school gaat. De andere leerweg die we kennen heet BBL en dat betekent Beroeps Begeleidende Leerweg. Die manier van studeren is alleen voor studenten die al werken in de ICT. Zo n student noemen we een BBL- er. Een BBL- er werkt vier dagen in de week en komt één dag naar school om te studeren. Jij bent dus óf een BOL- er (je hebt geen werk in de ICT) óf een BBL- er. Je begrijpt dat voor BOL- ers en BBL- ers verschillende regels kunnen gelden. Bijvoorbeeld: een BOL- er gaat op stage om praktijkervaring op te doen, een BBL- er niet (want die doet in zijn werk al praktijkervaring op). Je kunt tijdens de opleiding veranderen van BOL- er in BBL- er en omgekeerd. Het komt voor dat een gewone BOL- er aan het eind van zijn of haar stage een baan krijgt bij het stagebedrijf. Hij (of zij) wordt dan BBL- er: vier dagen werken, één dag studeren. Het omgekeerde komt (helaas) ook voor: een BBL- er kan zijn of haar baan kwijt raken en gaat dan als gewone BOL- student verder. Stage heet trouwens bij ons BPV (van Beroeps Praktijk Vorming) en die naam zullen we verder ook gebruiken. ICT- Flex Bij ICT- Flex werkt een team docenten, dat opleidingen verzorgt voor vier ICT- beroepen: Medewerker ICT Medewerker Beheer ICT ICT- beheerder Applicatieontwikkelaar Alleen bij ICT- Flex kun je de opleiding tot Medewerker ICT (niveau 2) volgen. Alle BBL- studenten studeren ook bij ICT- Flex. 7

8 Lessen en workshops ICT- Flex heet niet voor niets zo: de opleidingen zijn erg flexibel. Met flexibel wordt bedoeld dat studenten zelf voor een groot deel hun dagen in kunnen delen. Dat wil zeggen; de inhoud van de dagen deelt de student grotendeels zelf in, de lengte van de dagen niet. Het rooster staat dus vast. Bij ICT- Flex kun je zelf actief kennis verzamelen en verwerven voor veel vakken en zit je niet vast aan lessen. Ook de in- en uitstroom bij ons is flexibel. Er zijn vier momenten in het jaar waarop studenten kunnen beginnen bij ict- flex dus is het niet zo dat de studie één keer per jaar na de zomer begin, ook dit is dus flexibel. Kijk terug Je hebt dit hoofdstuk goed gelezen en je zou dus nu iets moeten weten. Ga voor jezelf na of je weet hoe deze school heet weet wat voor soort school het is weet wat een BOL- er is weet wat een BBL- er is weet of je een BOL- er of een BBL- er bent weet waarom onze unit ICT- Flex heet weet voor welke beroepen ICT- Flex opleidt snapt waarom ICT- Flex ook wel ICT BOL/BBL Flex genoemd wordt Het antwoord op deze vragen kun je alleen weten als je alles wat in dit hoofdstuk staat begrijpt. Ga daarom voor jezelf na of je weet wat er bedoeld wordt met ICT- Flex is een zelfstandige unit binnen het ICT- Lyceum je leert veel over alle aspecten van het ICT- vak 8

9 Op niveau Er zijn opleidingen voor ICT- beroepen op drie niveaus; Niveau 2: Medewerker ICT Niveau 3: Medewerker beheer ICT Niveau 4: ICT- beheerder en Applicatieontwikkelaar Hoe hoger het niveau, hoe zwaarder de studie. Zwaarder kan betekenen: meer weten, meer kunnen. Zwaarder kan ook betekenen: andere, meer ingewikkelde dingen weten en kunnen. Niveau 2: Medewerker ICT De Medewerker ICT doen een opleiding op niveau 2. Dat kan in twee jaar, maar je kunt het ook sneller afronden. Als je een opleiding sneller afrondt betekent dit dat je ook sneller door kan stromen naar een niveau 3 opleiding. Als Medewerker ICT bouw je informatiesystemen en installeer je hard- en software op stand- alone PC s. Je bent in staat storingen op te sporen en te verhelpen. Het ondersteunen van de gebruikers behoort tot jouw taak. Je gaat op een zorgvuldige manier met informatie om, wat betekent dat je onder andere verantwoordelijk bent voor het maken van back- ups en images. Verder Als je een niveau- 2 diploma hebt kun je doorstromen naar een ICT- opleiding op niveau 3. Het ICT- Flex team is van mening dat dat eigenlijk standaard is aangezien er te weinig werk is met een niveau 2 diploma. Het kan natuurlijk zo zijn dat je besluit niet door te gaan in de ICT. In dat geval heb je met je niveau 2 diploma wel een startkwalificatie, zoals de overheid dat eist, en kun je ergens anders starten bij een niveau 3 opleiding. Niveau 3: Medewerker Beheer ICT De Medewerker beheer ICT doen een opleiding op niveau 3. Dit is een drie jarige opleiding. Maar als je stevig doorwerkt kan het ook in tweeëneenhalf jaar. De opleiding bestaat uit twee stageperiodes van 20 weken en hieromheen rond je alle theorie af. Als Medewerker Beheer ICT bouw je informatiesystemen en installeer je hard- en software op stand- alone PC s en eenvoudige netwerken. Je bent in staat storingen op te sporen en te verhelpen. Het ondersteunen van de gebruikers behoort tot jouw taak. Je gaat op een zorgvuldige manier met informatie om, wat betekent dat je o.a. verantwoordelijk bent voor het maken van back- ups en images. Verder Als je een niveau- 3 diploma hebt kun je doorstromen naar een ICT- opleiding op niveau 4. Er zijn op niveau- 4 verschillende richtingen mogelijk. De mogelijkheden op niveau 4 zijn Systeembeheerder (of ICT Beheerder) en Applicatieontwikkelaar. Systeembeheerder en Applicatieontwikkelaar kunnen zowel in BOL als in de BBL- variant gevolgd worden. 9

10 Niveau 4: ICT Beheerder Wat moet een ICT- beheerder niveau 4 kunnen? De ICT- beheerder is een ICT- generalist die fungeert als spil binnen de afdeling ICT. Hij houdt zich hier primair bezig met het beheer, de beveiliging en het onderhoud van het informatiesysteem. Van netwerken, computers en printers tot faxen en telefoons: hij zorgt ervoor dat deze werken. De ICT- beheerder houdt steeds goed bij welke nieuwe producten op de markt komen, om ervoor te zorgen dat het informatiesysteem binnen het bedrijf up- to- date blijft. De ICT- beheerder moet goed weten wat hij doet, berekeningen maken en vooruitkijken. Een ICT- beheerder werkt niet alleen en geeft vaak leiding aan een team van ICT- medewerkers. Vaak moet hij van alles tegelijk doen. Wat kost een nieuwe techniek? Is het nodig dat een nieuw product wordt gekocht? Is er niet ergens een goedkopere oplossing te vinden? Zulke vragen kan een ICT- beheerder alleen beantwoorden als hij veel van ICT weet. De ICT- beheerder werkt de hele dag samen met andere mensen. Soms weten ze veel van ICT, maar het kan ook best zijn dat ze er helemaal niets vanaf weten. Dan moet de ICT- beheerder ze rustig uit kunnen leggen wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Niveau 4: Applicatieontwikkelaar Wat moet een applicatieontwikkelaar niveau 4 kunnen? De hoofdtaak van de applicatieontwikkelaar is het ontwikkelen en realiseren van software en/of IT media producten of delen hiervan. Te denken valt aan besturingsprogramma s, toepassingssoftware, webbased applicaties, entertainmentsoftware etc. De applicatieontwikkelaar is ook betrokken bij implementatie van een applicatie en hij voert onderhoudsactiviteiten uit t.b.v. bestaande applicaties. De werkzaamheden worden veel in projectvorm uitgevoerd waardoor planning en samenwerking met collega s van belang is. Nog verder Misschien heb je behoefte om naast ICT ook ander dingen te leren zoals ondernemen of wil je iets met elektronica doen. Binnen Deltion is veel mogelijk, vraag je begeleider naar de mogelijkheden. 10

11 Terugkijken Als je weet wat met het woord niveau bedoeld wordt de woorden hardware, software en netwerk betekenen moet je in dit hoofdstuk geleerd hebben welke drie opleidingsniveaus er zijn welke 4 opleidingen wij aanbieden wat het beroep van een ICT er inhoudt wat je in grote lijnen moet weten en kunnen als ICT er welke capaciteiten je moet hebben om ICT er te kunnen worden hoe lang de opleiding duurt (als je stevig doorwerkt) waar je na niveau 2 (of 3) nog verder kunt studeren... 11

12 Studieprogramma Op weg om een competente ICT- medewerker te worden moet je dus werkprocessen leren beheersen en competenties verwerven. Competent worden kun je niet zonder kennis en vaardigheden. Om kennis te krijgen moet je leren en om vaardigheden te verwerven moet je oefenen. Dat doen we op school. We hebben alles wat er geleerd en geoefend moet worden in (school)vakken opgedeeld, zodat de opleiding overzichtelijk wordt. Vakkennis en vaardigheden Sommige vakken hebben direct te maken met het beroep van ICT- er. Dat is bijvoorbeeld heel duidelijk voor Hardware Software Datacommunicatie ECDL Door de opdrachten die je voor deze vakken doet, krijg je vakkennis en, omdat je veel moet doen, ook vaardigheid. Andere vakken Naast de vakken waarmee je praktische ICT- vakkennis en vaardigheden leert, zijn er een paar algemene vakken. Dat zijn o.a.: Nederlands, Engels en Rekenen BPV- opdrachten Loopbaan en Burgerschap (LB) Wat je in deze vakken leert heb je bij al je werk in de ICT nodig. Nederlands, Engels en Rekenen Nederlands, Engels en Rekenen horen tot wat men in de ICT "Soft Skills" noemt. Skills is Engels voor vaardigheden. Soft skills is een term die in de ICT gebruikt wordt voor vaardigheden die niet direct met de techniek van de ICT te maken hebben, maar met het omgaan met mensen. Bij Soft Skills gaat het erom dat je goed uit je woorden kunt komen, iets duidelijk uitlegt, goed luistert, de juiste vragen stelt, een foutloos e- mailtje kunt sturen, een formulier correct kunt invullen, een handboek kunt lezen, de juiste informatie kunt vinden. Ook in het Engels. En, op een wat hoger niveau: een onderzoek doen, een rapport schrijven, een advies samenstellen en dat presenteren, een project documenteren, vergaderen. Ook in het Engels. BPV- opdrachten Tijdens je stage leer je werkprocessen beheersen en werk je aan je competenties, maar BPV is bij ICT- Flex ook een vak, waarvoor je een aantal opdrachten moet uitvoeren. Die opdrachten hebben te maken met de organisatie waarin je als stagiair aan het werk bent. Je onderzoekt de organisatie en hoe die organisatie met ICT omgaat. 12

13 Loopbaan en burgerschap (LB) Het vak LB is een voor alle MBO- studenten verplicht onderdeel van de studie. Het gaat over jou in onze samenleving (maatschappij), bijvoorbeeld Jij als student... Jij als werknemer Jij als consument. LB gaat over dingen als leren en je schoolcarrière plannen, maar ook over politiek, consumentenrechten, werknemerszaken zoals ARBO en medezeggenschap en gezondheid. Sport Het Deltion College biedt je ook de mogelijkheid aan sport te doen. Bewegen is natuurlijk goed voor je gezondheid, maar sporten is ook om andere redenen belangrijk voor beroepsopleidingen. Bij het sporten kun je individuele competenties ontwikkelen of verbeteren. Doorzettingsvermogen, bijvoorbeeld: een hardloper leert steeds beter vol te houden, niet het bijltje erbij neer te gooien. Je niet door tegenslagen uit het veld laten slaan is er ook zo een. Teamsporten zijn goed voor het ontwikkelen en verbeteren van competenties die te maken hebben met samenwerken. Werken als lid van een team, leiding aanvaarden en leiding geven, kritiek krijgen en opbouwende kritiek geven, het zijn allemaal dingen die in de sport een rol spelen en die je in je beroep ook tegenkomt. Daarom is sport een verplicht onderdeel voor alle Deltion- BOL- studenten. Je kunt sporten in het Deltion Sport Expertise Centrum ofwel kortweg SportEC. Verderop lees je er meer over in de paragraaf over SportEC. 13

14 Tijdpad In de tijd uitgezet kan de opleiding Medewerker ICT er als volgt uitzien: JAAR 1 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 School School School School JAAR 2 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 BPV BPV School School In de tijd uitgezet kan de opleiding Medewerker Beheer ICT, ICT Beheerder en Applicatieontwikkelaar er als volgt uitzien: JAAR 1 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 School School School School JAAR 2 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 BPV BPV School School JAAR 3 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 BPV BPV School School Het kan zijn dat je eerder op stage kan en mag omdat je de voorwaardelijke vakken al snel af hebt. Deze plaatjes van de opleidingen mag je zien als uitgangspunt: dit is waarnaar we streven, maar we passen het individueel aan. Afhankelijk van je kennis, vaardigheden en beroepshouding kun je vroeger of later op stage (BPV) gaan. Bovendien proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met persoonlijke omstandigheden, maar... Je bent verplicht op BPV te gaan als je studieloopbaanbegeleider dat nodig of wenselijk vindt Je bent verplicht je aan de regels voor BPV te houden: een periode van een half schooljaar, vijf dagen per week, 40 of 36 uur per week. De BPV is dus niet zo flexibel! 14

15 Terugblik Kun je nu uitleggen of beschrijven wat we bedoelen met vakken met welke vakken je aan je vakkennis werkt waarom de BPV bij ICT- Flex ook een vak is wat de afkorting LLB betekent en wat dat vak inhoudt waarom er Sport in de opleiding zit Hoe de opleiding in de tijd gezien opgezet is Wat je BPV- verplichtingen zijn. 15

16 Docenten en begeleiders We zijn al vaak ter sprake gekomen in dit boekje en langzaam wordt het tijd wat langer stil te blijven staan bij ons, de docenten van het ICT- Flex team. Onze taken De docenten van het ICT- Flex team hebben verschillende taken: Ze maken de opleidingen: de docenten hebben het studieprogramma bedacht, de trajecten en modulen opgezet, materiaal verzameld Ze geven de opleidingen door les te geven, workshops te organiseren, taken en opdrachten te geven, vragen te beantwoorden Ze begeleiden de studenten bij hun studie door gesprekken met ze te voeren, te helpen met het maken van plannen, de voortgang te controleren, afspraken te maken, oplossingen te zoeken bij studieproblemen Ze beoordelen de studenten door toetsen te geven en na te kijken, door werkstukken te beoordelen, verslagen na te kijken Drie van deze taken worden door vakdocenten gedaan, ieder op zijn eigen terrein: maken, geven en beoordelen. Eén taak doet een docent niet vanuit zijn vak: de studiebegeleiding. Vakdocenten De vakdocenten zijn vakmensen op hun gebied. Zo zijn er docenten die gespecialiseerd zijn in hardware. Zij leren je bijvoorbeeld hoe je een computer samenstelt en bouwt, welk gereedschap je moet gebruiken en hoe je veilig moet werken. Een paar vakgebieden zijn: Hardware Software Datacommunicatie Servicedesk ECDL Er zijn ook echte specialismen, bijvoorbeeld (maak je maar geen zorgen als je niet weet wat deze afkortingen betekenen): PHP SQL HTML In het team zitten ook vakdocenten op heel andere gebieden, bijvoorbeeld: Nederlands Engels Projectmanagement Op onze website kun je zien welke docenten welk vak geven en waar je dus moet zijn met vak gerelateerde vragen. 16

17 Jij en de vakdocent De vakdocent is verantwoordelijk voor alle modulen, taken en opdrachten op zijn vakgebied én voor de beoordeling van al jouw werk op zijn terrein. De vakdocent organiseert workshops over bepaalde onderwerpen en geeft soms gewoon les. Met alle vragen over een vakgebied ga je naar een van de vakdocenten. Het is logisch dat de docent hardware je het beste kan helpen als het om hardware gaat en dat je je het beste kunt laten helpen door de docent Engels als je problemen hebt met het schrijven van een e- mailbericht in het Engels. De vakdocent beoordeelt ook jouw werk op zijn terrein. Als je als opdracht krijgt een sollicitatiebrief met c.v. te maken in het Nederlands, lever je die in bij de docent Nederlands. Hij / zij beoordeelt of jouw werk voldoende is gemaakt. Elke andere docent kan en mag deze opdracht dan aftekenen. Let op: Jij zorgt dan voor het bewijs (=akkoord van de vakdocent). Begeleiding Naast vakdocenten heb je ook begeleiders. Een begeleider is één van de (vak)docenten van het ICT- Flex team, die je helpt bij je studie zonder op de eerste plaats aan zijn eigen vak te denken. Omdat je deze begeleider tijdens de hele tijd dat je studeert houdt, noemen we hem jouw studieloopbaanbegeleider. Hij begeleidt je vanaf de eerste dag van je opleiding tot aan je diploma. Wie je studieloopbaanbegeleider is hoor je aan het begin van je studie. Je moet zo snel mogelijk kennis met hem maken, zodat je niet alleen de naam van je begeleider kent, maar ook zijn gezicht. En je moet natuurlijk zorgen dat je weet hoe, waar en wanneer je hem bereiken kunt. Wat doet jouw studieloopbaanbegeleider? Jouw studieloopbaanbegeleider maakt samen met jou een plan: wat ga je wanneer doen? En je leest er meer over in het volgende hoofdstuk van dit boekje. De studieloopbaanbegeleider nodigt je regelmatig uit voor een gesprek, waarin jullie samen doornemen hoe je vordert of je volgens plan werkt of de resultaten goed zijn of er problemen zijn en zo ja wat daaraan gedaan kan worden In elk gesprek worden afspraken gemaakt, die netjes op papier (of digitaal online) worden gezet. In het volgende gesprek bekijk je samen met je begeleider wat er van die afspraken terecht is gekomen. Je studieloopbaanbegeleider is er om je te helpen, daar moet je van uitgaan. Hij probeert je te helpen om je opleiding in de kortst mogelijke tijd te doorlopen. Hij helpt oplossingen te zoeken als je studieproblemen hebt. 17

18 Initiatief In het begin zal je studieloopbaanbegeleider je uitnodigen voor een kort gesprek. Later, als je hebt laten zien dat je zelfstandig kunt werken en goede vorderingen maakt, doet hij dat minder vaak. Als je vaker behoefte hebt aan gesprekken dan kun je dat natuurlijk aangeven en is dit mogelijk. Maar je kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen. Als je hulp, advies of begeleiding nodig hebt, regel je een afspraak met je begeleider. Je kunt erin de meeste gevallen op rekenen dat je binnen een week een gesprek met hem hebt en in spoedgevallen binnen twee dagen. Natuurlijk hoef je de studieloopbaanbegeleider niet altijd persoonlijk te spreken. Je mag hem ook altijd e- mailen. Moet je wel zorgen dat je zijn e- mailadres hebt! Van niveau 3 studenten wordt anders dan bij niveau 2 studenten verwacht dat zij meer initiatief nemen. Met name bij het maken van een afspraak voor een gesprek en het op de hoogte houden van vorderingen e.d. moet de student initiatief nemen. Dit doen we zo omdat dat ook past bij het profiel van een niveau 3 student. Voor niveau 4 studenten geldt dat nog sterker. Beoordeling Eerder las je al dat alle beoordelingen door de vakdocenten worden gedaan. Je studieloopbaanbegeleider is wat dat betreft neutraal. Er is maar één ding dat door de begeleider beoordeeld wordt: de beroepshouding. Meer over die beoordeling lees je in het document Beroepshouding achter in dit boekje. Opleidingsmanager Het ICT Lyceum staat onder leiding van een opleidingsmanager. De opleidingsmanager mag je zien als de baas van de ICT- Flex docenten. Als je dus de baas zelf wilt spreken, moet je bij onze opleidingsmanager zijn. De opleidingsmanager weet het meeste van de organisatie van het Deltion College en van de regels en procedures binnen de school. Daarvoor moet je dus bij hem zijn. Maar val hem niet te snel lastig: overleg dit eerst met je begeleider. Als je het met een beoordeling niet eens bent, of als je vindt dat een docent (of je studieloopbaanbegeleider) zich niet aan de regels of afspraken houdt, moet je bij onze opleidingsmanager zijn. Wel eerst proberen om het samen met je docent en begeleider zelf op te lossen, natuurlijk! Kijk achterom Dit moet je na dit hoofdstuk zeker weten: welke vier taken onze docenten hebben wat we bedoelen met vakdocenten en vakgebieden met welke zaken je naar een vakdocent gaat wat een studieloopbaanbegeleider is en waarom hij zo heet waarover de gesprekken met de studieloopbaanbegeleider gaan wie het initiatief voor zo n gesprek neemt met welke zaken je bij je studieloopbaanbegeleider moet zijn wat de opleidingsmanager doet en wat jij met hem te maken hebt hoe je met docenten en begeleider kunt communiceren 18

19 Wat staat je te wachten? In dit hoofdstuk proberen we je een idee te geven van wat je te wachten staat. We hebben het over Lessen en klassen Practica en de regels daarvoor Begeleide zelfstudie Workshops Projecten SportEC Inschrijven Proeve van Bekwaamheid of Examen Lessen en klassen Lessen zijn bij ICT- Flex op inschrijving en de samenstelling van jouw klas veranderd nog wel eens. Dit is aan het begin waarschijnlijk behoorlijk wennen. Bij ICT- Flex kun je vijf dingen doen: een practicum begeleide zelfstudie een les of lessencyclus een project een Proeve van Bekwaamheid of Examen Daarnaast doe je een stukje van je studie bij het Deltion SportEC en soms in het ICT- leerbedrijf. Voor al deze mogelijkheden gelden regels, die in dit hoofdstuk uitgelegd worden. Practica Hardware en Software zijn voorbeelden van practica. In een practicum ben je zelfstandig aan het werk onder begeleiding van een vakdocent. Je krijgt praktijkopdrachten die je moet uitvoeren. Je doet dat in je eigen tempo. Een practicum wordt gedaan in een practicumruimte. Zo hebben we de Hardwareruimte en de Softwareruimte. Er is bijvoorbeeld ook een Datacommunicatie- ruimte. Omdat er maar een bepaald aantal plaatsen in deze ruimten is, worden de practica geroosterd. Om mee te kunnen doen met een practicum, zul je jezelf in moeten schrijven voor deze practica. Hierover later meer in dit hoofdstuk. Regels De regels voor het werken in de practicumruimten krijg je daar te horen. Twee algemene regels willen we hier alvast geven: Je moet je strikt aan de veiligheidsvoorschriften houden. Alle docenten letten daar streng op! Je raakt je plaats in een praktijkgroep kwijt, als je die plaats niet goed gebruikt. 19

20 De eerste regel zal wel duidelijk zijn, maar misschien begrijpt je de tweede niet direct. We zeiden het al: er is maar een beperkt aantal plaatsen in de practicumruimten. Jij bezet één van die plaatsen om je practicumopdrachten te doen. Je mag dat in je eigen tempo doen, maar als je niet komt opdagen als je je tijd verdoet als je het voorbereidende werk niet doet als je anderen het werken moeilijk of onmogelijk maakt raak je je plaats kwijt. Je kunt dan voorlopig geen praktijkopdrachten maken totdat je weer goedkeuring krijgt van je studieloopbaanbegeleider. Extra werk Wil je extra werk doen in een practicumruimte? Wil je sneller vooruit door ook buiten het rooster aan je praktijkopdrachten te werken? Alles is bespreekbaar! Overleg met je vakdocent en probeer afspraken te maken. Begeleide zelfstudie De meeste tijd ben je bij ICT- Flex bezig met zelf studeren. We noemen dat zelfstudie en omdat er altijd een docent in de buurt is, heet het begeleide zelfstudie. Wat dat is weet je eigenlijk al, want je bent er nu mee bezig! Ook de begeleide zelfstudie staat op je rooster met de naam Flex. Alle uren waarin Flex staat, ben je dus met je studie bezig. En ook voor zelfstudie geldt: je bent ook buiten je rooster welkom, zolang er plaats is. Een kwestie van overleggen met je studieloopbaanbegeleider! Computerwerkplek Zelfstandig studeren kun je in alle studieruimten van ICT- Flex. Je kunt aan een van de tafels gaan zitten of op een computerwerkplek. Je mag je werkplek zelf kiezen, maar alle docenten zijn bevoegd je (om wat voor reden dan ook) een plaats toe te wijzen. Je moet in dat geval op die plaats zitten. Je bent verantwoordelijk voor de werkplek die je hebt gekozen of toegewezen hebt gekregen: zorg dat alles heel en netjes blijft. Is er iets niet in orde? Meld het bij de docent in het studieruimte Notebook of laptop Studenten met een notebook of laptop moeten gebruik maken van de speciale notebook/laptopplaatsen. Je mag met je notebook of laptop niet ook nog een desktop in beslag nemen. 20

21 Regels Voor de werkplekken gelden een paar eenvoudige regels: een werkplek is een werkplek, géén speelplek een werkplek is een werkplek, géén chatplek, downloadplek of bioscoopplek een werkplek is een werkplek en géén praatplek de werkplek moet netjes gehouden en achtergelaten worden je houdt je aan de regels die voor ICT- gebruik gelden je werkt voor jezelf en je moet ook anderen voor zichzelf laten werken. De computers op de werkplekken in de studieruimten mag je alleen gebruiken om te studeren. Een werkplek bezet houden om spelletjes te spelen of privé te internetten is verboden. Als je niet met de computer werkt, mag je rustig op je werkplek blijven zitten, maar dan zet je het beeldscherm uit. Op de werkplek, in de studieruimten en in de gangen van het ICT- Lyceum mag je niet eten of drinken. Er mag nooit een fles, blik of pak op de werkplek staan, ook geen lege! Er mag géén rommel gemaakt worden en het is logisch dat je je werkplek opgeruimd achterlaat, als je weggaat. Je deelt tenslotte deze werkplek met andere ICT- Flex- studenten! ICT gebruik binnen Deltion Voor het gebruik van de computers gelden algemene regels. Je vindt ze in het document ICT- gebruik. Dit document vind je op de ICT- Flex website en je kunt het ook bij de docenten krijgen. Voor het gebruik van E- mail, netwerkopslagruimte en afdrukken is er het document Handleiding computergebruik. Omdat dit document regelmatig veranderd kun je de nieuwste versie downloaden van de ICT- Flex website (www.ict- flex.nl). Dan nog een belangrijke regel: Je werkt voor jezelf en je moet de anderen ook de kans geven voor zichzelf te werken. Anders gezegd: je mag je collega- studenten niet van het werk houden en niet storen. Zoek de documenten ICT- gebruik en Over computers en zaken die ermee te maken hebben op en neem ze goed door. Lessen en lessencycli Lessen zijn bijna allemaal op inschrijving. Via je account op de ict- flex website kun je je inschrijven voor lessen. Soms kun je je voor losse lessen inschrijven (bijvoorbeeld hardware praktijk) en soms schrijf je je in voor een cyclus lessen. Dan ben je dus gelijk voor een aantal lessen op rij ingeschreven. Je bent zelf verantwoordelijk voor je inschrijvingen en kan tot 5 uur voor aanvang van een les je inschrijving nog annuleren. Hierna staat je inschrijving definitief vast en word je dus verwacht door de docent. Houd dus goed in de gaten waar je je voor hebt ingeschreven. Gebruik hier eventueel een agenda voor. Houd altijd onze website (www.ict- flex.nl) in de gaten! 21

Studeren bij ICT-Flex

Studeren bij ICT-Flex Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL/BBL Cohort 2013 Deltion College ICT-Flex 2004 2013 Het ICT-Flex team past de organisatie van de opleidingen steeds aan. Het is dus heel goed mogelijk dat hier en daar

Nadere informatie

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2004 2010 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 3 Cohort 2010 StuderenICTFlex 3 2010-rev.doc/19 oktober 2010 2 Het ICT-Flex

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Vlot van Start Formulieren

Vlot van Start Formulieren Vlot van Start Formulieren Controleformulier Lesmateriaal Startpakket Kruis in de kolom Aanwezig aan welke lesmaterialen je hebt ontvangen: Materiaal Aanwezig 1 Ringband 2 Opdrachtenboek Vlot van Start

Nadere informatie

Deltion College ICT Flex 2004 2015

Deltion College ICT Flex 2004 2015 Deltion College ICT Flex 2004 2015 Vlot van start Opdrachtenboek Module Start Niveau 2, 3 en 4 Cohort 2015 1 Beste student, Vlot van start! Jouw studie bij ICT- Flex gaat vlot van start. Je krijgt meteen

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

Portfolioformulieren Niveau 2

Portfolioformulieren Niveau 2 Portfolioformulieren Niveau 2 Portfolio formulieren ICT-Flex Niveau 2 Cohort 2010/11 ALG2 DO I.T.! Information toepassen Algemene Kennis van de ICT - opdracht 4 Naam Nummer Begeleider Datum Wat lever

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Versie 24-10-11. Opleidingsplan. netwerkbeheerder. Crebo nummer : 95323. Cohort : 2012. Uitstromen :

Versie 24-10-11. Opleidingsplan. netwerkbeheerder. Crebo nummer : 95323. Cohort : 2012. Uitstromen : Versie 24-10-11 Opleidisplan netwerkbeheerder Crebo nummer : 95323 Leerweg Sector Afdeli : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2012 Uitstromen : Inhoudsopgave 1. Beeld van het beroep... 3 2. Het opleidistraject...

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 ICT. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 ICT. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 13 2012-2013 ICT www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar. Sectorwerkstuk. Pedagogisch medewerker

Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar. Sectorwerkstuk. Pedagogisch medewerker Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar Sectorwerkstuk Pedagogisch medewerker Inhoud Inleiding... 3 Dagverslagen... 3 - Van elke dag een verslag van wat je gedaan hebt.... 3 - Wat heb jij

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Handleiding Docenten/Begeleiders

Handleiding Docenten/Begeleiders Handleiding Docenten/Begeleiders In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor klassikaal begeleidt. 1. Algemene

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2 September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

AANMELDEN EN INLOGGEN...

AANMELDEN EN INLOGGEN... Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 AANMELDEN EN INLOGGEN... 4 2.1.1 De site... 4 2.1.2 Aanmelden en account aanmaken... 4 2.1.3 Persoonsgegevens invullen... 6 3 DE TESTEN... 7 Hogeschool Rotterdam, Studiesucces

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Leren aan het Alfa-college. Welkom

Leren aan het Alfa-college. Welkom Leren aan het Welkom Leren aan het Opleidingen Samenwerking Communicatie Werkvormen Inhoud Leren, Loopbaan en Burgerschap Je staat er niet alleen voor Leren aan het Opleiding Leren aan het Opleidingen

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

Opleidingsplan. De Sumpel, Almelo

Opleidingsplan. De Sumpel, Almelo Opleidingsplan Opleiding : ICT Crebo opleiding : 95070; 95321; 95323; 95311 Uitstroomdifferentiaties : Medewerker Beheer ICT; ICT Beheerder; Netwerkbeheerder; Applicatieontwikkelaar Crebo uitstroom n.v.t.

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor leerkrachten

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor leerkrachten Jobbank Zuiddag 2012 Handleiding voor leerkrachten Inhoudstafel Account aanmaken School inschrijven Collega s uitnodigen Leerlingen opvolgen Tips voor opvolging leerlingen Om de school in te schrijven,

Nadere informatie

Lessen ICT-Lyceum Studeren op afstand - Een verbindingsconcept

Lessen ICT-Lyceum Studeren op afstand - Een verbindingsconcept Lessen ICT-Lyceum Studeren op afstand - Een verbindingsconcept Situatie De ICTopleidingen van het Deltion staan op nummer 1 in de MBO-keuzegids. Hierdoor trekt de opleiding studenten uit een groot deel

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014

LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014 LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014 Wat is L & B? L & B staat voor Loopbaan en Burgerschap en is een onderdeel van je opleiding dat zich richt op jou als mens in de maatschappij. L & B richt zich op alle

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

Opleidingsplan. De Sumpel, Almelo

Opleidingsplan. De Sumpel, Almelo Opleidingsplan Opleiding : ICT Crebo opleiding : 95070; 95321; 95323; 95311 Uitstroomdifferentiaties : Medewerker Beheer ICT; ICT Beheerder; Netwerkbeheerder; Applicatieontwikkelaar Crebo uitstroom n.v.t.

Nadere informatie

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Aanvulling studiehandleiding Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Leerjaar 2 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Ziek- en afmelding blz. 3 Examenplan kwalificatiedossier blz.

Nadere informatie

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1 DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting TE-17092014nr1 Voorkant Techniek A5.indd 1 10-9-2012 9:31:16 Voorkant Techniek.indd 1 10-9-2012 9:26:36 Studiegids

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses en management assistenten die geen mbo-diploma

Nadere informatie

Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super

Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super Helpdesk online module: Spring Instituut Tel: 0318-493133 Mail: info@springinstituut.nl 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene informatie... 3

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Inwerken onderwijssystemen

Inwerken onderwijssystemen Als je op de Universiteit Twente gaat studeren zijn er een paar onderwijssystemen (lees websites) die je zal gaan gebruiken: - Blackboard: Hier kan je je opdrachten, vak informatie, deelcijfers en berichten

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012

Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012 Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012 Je bent begonnen aan de opleiding Podium en Evenemententechniek bij het Friesland College. Welkom! We hopen voor je dat je een goede tijd tegemoet

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Als je klaar bent met de opleiding Van deskundige naar trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid PUBLIEKE EN PARTICULIERE VEILIGHEID ED 6-14 Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid Graafschap College 2015-2016 Bewaak jij de veiligheid? Draag jij graag jouw steentje bij aan de veiligheid in

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Opdrachtenboek Module Start ICT-Flex Niveau 2, 3 en 4 Cohort 2013. Deltion College ICT-Flex 2013

Opdrachtenboek Module Start ICT-Flex Niveau 2, 3 en 4 Cohort 2013. Deltion College ICT-Flex 2013 Vlot van start Opdrachtenboek Module Start Niveau 2, 3 en 4 Cohort 2013 Deltion College ICT-Flex 2013 2 Beste student, Vlot van start! Jouw studie bij ICT-Flex gaat vlot van start. Je krijgt meteen een

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk Wat maak jij morgen mee MBO Loonwerk Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven.

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

AANMELDEN VOOR HET MBO: HOE DOE JE DAT?

AANMELDEN VOOR HET MBO: HOE DOE JE DAT? Lesbrief Maxim Taylor Aanmelden voor het mbo AANMELDEN VOOR HET MBO: HOE DOE JE DAT? Het vierde jaar van het vmbo is een belangrijk jaar. Je doet examen en je maakt de keuze voor een vervolgopleiding.

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus

Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus (TiU) gebruikt Blackboard Learn als digitale leeromgeving. In dit document staan de meest essentiële onderdelen van Blackboard kort uitgelegd. Neem

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013 Deelnemer Alles wat nodig is voor de beroepspraktijkvorming is te vinden in. De leermeester, leerling en docent loggen in op dezelfde digitale omgeving, zodat zij voortdurend de competentieontwikkeling

Nadere informatie

Handleiding Magister 6

Handleiding Magister 6 Handleiding Magister 6 voor leerlingen De Amsterdamsche School schooljaar 2014-2015 Inhoud Inleiding 1 Inloggen Magister 6 2 Onderdeel: Het Vandaag scherm 3 Onderdeel: Agenda 4 Onderdeel: Cijfers 5 Onderdeel:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Informatie voor aspirant-studenten 1 Studiesuccescentrum Windesheim Inhoud Studeren met een functiebeperking, informatie voor aspirant-studenten... 1 Studeren met een

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

Handleiding Docenten

Handleiding Docenten Handleiding Docenten In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor JOB klassikaal begeleidt. Algemene informatie:

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite

Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite Waar gaat dit over? Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite Hier leer je hoe je een eigen webpagina kunt maken op de site van de school. Op deze webpagina kun je vertellen wie

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het aanvragen van een demo-account voor bettermarks wiskunde.

Hartelijk dank voor het aanvragen van een demo-account voor bettermarks wiskunde. Beste mevrouw/meneer, Hartelijk dank voor het aanvragen van een demo-account voor bettermarks wiskunde. In deze handleiding vindt u de belangrijkste informatie om meteen aan de slag te gaan. Mocht u vragen

Nadere informatie

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 VERENIGINGSTOERNOOILEIDER INHOUDSOPGAVE Deze studiewijzer is uit vier delen opgebouwd, plus een inleiding: 0. Inleiding 1. Competenties en kerntaken 2. Kort

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Door Michiel Krijger Dit document helpt je op weg bij het gebruik van de verschillende informatievoorzieningen op de Haagse Hogeschool. Het begint met de PC

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking Studeren met een Functiebeperking Weten hoe jij zo optimaal mogelijk studeert? Maak een afspraak met de studentendecaan om je situatie te bespreken Windesheim zet kennis in werking Inhoud Pag 4 Studeren

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP)

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Samenvatting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de Tweede Kamer toegezegd de broncode

Nadere informatie

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor leerlingen

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor leerlingen Jobbank Zuiddag 2012 Handleiding voor leerlingen Inhoudstafel Account aanmaken Job zoeken in de jobbank Je wordt aanvaard voor een job Post je job op Facebook Je wordt geweigerd voor een job Een werkgever

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Rode Draad: Wat is Maatschappijleer?

Rode Draad: Wat is Maatschappijleer? Rode Draad: Wat is Maatschappijleer? MVE Fioretti College Inhoudsopgave... 0 Inleiding... 2 Planning en toetsing... 2 Hoe maak ik de rode draad-opdracht?... 2 Beoordeling... 3 Keuze-opdrachten... 3 Eisen

Nadere informatie

Een website en applicatie ontwerpen en maken

Een website en applicatie ontwerpen en maken Profielvak Dienstverlening en Producten Een website en applicatie ontwerpen en maken Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit werkboek. Te activeren tot: COLOFON

Nadere informatie

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen Magister Inleiding Op het Nova College maken we gebruik van Magister als Cursisten Informatie Systeem. In deze applicatie wordt alle informatie van een cursist geplaatst. Als docent gebruik je Magister

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cicero Trainingen

Gebruikershandleiding Cicero Trainingen Gebruikershandleiding Cicero Trainingen Inhoud Hoe log ik in?... 2 Gevolgen van de privacyverklaring... 4 Werken op een groepsaccount van Cicero... 4 Wachtwoord vergeten... 5 Ingelogd zijn... 5 Individueel

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

SOMtoday voor leerlingen

SOMtoday voor leerlingen SOMtoday voor leerlingen 1. ALGEMENE INFORMATIE SOMTODAY Op Altra College wordt gebruik gemaakt van het leerling-informatiesysteem SOM. Hierin wordt alles geregistreerd wat je mentor(-en) en docenten nodig

Nadere informatie

Docentenhandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de horeca

Docentenhandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de horeca Docentenhandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de horeca Spring Instituut Heelsumseweg 50 6721 GT Bennekom Telefoon: 0318-493133 Fax: 0318-493139 www.springinstituut.nl Helpdesk online module:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie