Veiligheid, zorg en wooncomfort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid, zorg en wooncomfort"

Transcriptie

1 Veiligheid, zorg en wooncomfort Verslag van de informatiebijeenkomst over praktijkervaringen met domotica op 20 mei 2005, Huis der Provincie in Arnhem Programma Ontgroening en Vergrijzing Op 20 mei vond in het provinciehuis een informatiebijeenkomst getiteld Veiligheid, zorg en wooncomfort plaats over praktijkervaringen met domotica (woonhuisautomatisering). De belangstelling was groot, ruim 100 bezoekers van gemeenten, woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen en adviesbureaus namen hieraan deel. Het centrale deel van het programma bevatte drie plenaire presentaties. Daarna ginnen de gasten uiteen in de workshops voor informatie en discussie over de ervaringen van verschillende partijen uit het veld van wonen, zorg en welzijn met domotica. De bijeenkomst werd afgesloten met een lunch en een informatiemarkt. Op deze markt presenteerden de adviesbureaus zich, die een quickscan domotica kunnen uitvoeren.

2 Inleidingen Christ Smolders en Nico Jan Wijsman Namens de provincie, geven Christ Smolders (waarnemend hoofd dienst REW) en Nico Jan Wijsman (gedeputeerde ICT en Domotica) de aftrap. Beide benadrukken de wijze waarop ICT-toepassingen in het dagelijks leven zijn doorgedrongen en hoe gewoon we dit inmiddels vinden. Niemand staat meer te kijken van digitale toegangspasjes, een palmtop of een GPS-systeem in de auto. De provincie Gelderland wil inspelen op de digitale revolutie. Domotica is eén van de speerpunten. Dit thema wordt binnen het programma Ontgroening en Vergrijzing opgepakt. Domotica stelt mensen in staat langer zelfstandig te blijven wonen. Iets wat veel mensen graag willen en wat ook heel belangrijk is gezien de vergrijzing van de Gelderse bevolking. In en om het huis kunnen voorzieningen worden geplaatst die het wooncomfort en veiligheid vergroten. Denk daarbij aan alarmsystemen, bewegingssensoren, afstandbediening voor elektriciteit en zelfs aan medische consultatie of raadpleging op afstand. De bewoner heeft via een camera contact met een verzorgende of de receptie. De provincie wil de brede toepassing van ICT en domotica stimuleren. Tot 2008 geeft de provincie ruim 9 miljoen uit aan het programma Ontgroening en Vergrijzing. Daarvan is circa 8 ton voor domotica bestemd. Een deel van dit budget wordt gebruikt voor het financieren van Quickscans domotica. Hiermee kunnen, voorafgaand aan de planontwikkeling, alle mogelijkheden, toepassingen en wensen van de gebruikers grondig op een rij worden gezet. Met behulp van deze Quickscan kan een gedegen afweging worden gemaakt uit de keuze van alle voorzieningen en de wensen van de gebruikers. Tot 2008 kunnen jaarlijks 20 projecten in aanmerking komen voor een Quickscan domotica. De helft van de totale kosten van de Quickscan komt voor rekening van de provincie. Ook het delen van kennis en informatie over domotica wil de provincie stimuleren. Vandaar het initiatief voor deze dag. Presentatie Boudijn Uythof, voorzitter Domotica Platform Nerderland Boudijn Uythof, voorzitter van domoticaplatform Nederland, vertelt op inspirerende wijze over nieuwe ontwikkelingen en trends in de toepassing van ICT in brede zin en domotica in het bijzonder. Hij geeft aan dat Nederland, in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, niet achterblijft als het gaat om ICTontwikkelingen. Sterker nog, Nederland loopt in veel opzichten voorop en ook de provincie Gelderland loopt internationaal voorop met de wijze waarop ze domotica oppakt in het programma van Ontgroening en vergrijzing. Dhr. Uythof benadrukt dat de toepassing van domotica niet beslist wordt door de techniek, maar door maatschappelijke en technische randvoorwaarden. Het gaat erom dat techniek functioneel, betaalbaar en haalbaar is. Er moet worden gezocht naar nieuwe De huidige woningvoorraad is nog niet voorbereid op de vergrijzing. Daar moeten we de komende jaren hard aan gaan werken. Een van de manieren om de zelfstandigheid te stimuleren is de totstandkoming van woonservicegebieden: gewone woonwijken, waar verschillende generaties naast elkaar wonen, met zelfstandige woningen en aangepaste huisvesting voor mensen met een functiebeperking, voorzieningen binnen handbereik en een woonomgeving die veilig en geschikt is voor alle leeftijden. De noodzakelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen toegankelijk gemaakt zodat deze op elk gewenst moment oproepbaar zijn. Een belangrijke randvoorwaarde bij de ontwikkeling van de woonservicegebieden is de brede toepassing van ICT en domotica. 2 Verslag Praktijkervaringen met Domotica in Gelderland

3 combinaties van kennis, creativiteit, design, marketing productie en financiering. De ontwikkeling van slim textiel is een bijvoorbeeld een combinatie die verrassende mogelijkheden kan bieden. Op dit moment is het belangrijk dat er aandacht is voor de infrastructuur in huis en de manier waarop de in- en externe infrastructuur op elkaar aansluiten en dat er gewerkt wordt aan open systemen die eenvoudig te bedienen zijn en uitwisselbaar (standaardisering) zijn. Domotica moet aansluiten bij de wensen van consumenten en het thuisgevoel van mensen niet in de weg staan. Het moet ook geen stigma krijgen, zoals nu soms al het geval is, dat het alleen bedoeld is voor ouderen en gehandicapten. De nadruk moet liggen op wat gezonde mensen kunnen met domotica en niet op de beperkingen waarvoor het een oplossing biedt. Verder is belangrijk dat men bij domoticatoepassingen in de zorg goed in de gaten houdt uit welk oogpunt men te werk gaat. Gaat het om efficiencyverhoging voor de zorgverlener, of de woningbeheerder of primair om de kwaliteit van leven van de bewoner/patiënt. De verhoging van de productiviteit en de kwaliteit van het leven door ICT toepassingen is in deze drie gevallen verschillend en moet duidelijk onderscheiden worden. ICT moet niet gebruikt worden als compensatie voor een toenemend gebrek aan wijgevoel en solidariteit in deze samenleving Verslagen workshops Thuis blijven: De renovatie van de Ghandi-flat in Culemborg als voorbeeld. Marianne van Vliet, manager Vastgoed en Ontwikkeling, woningcorporatie BCW te Culemborg Marianne van Vliet schetst in hoe de relatief kleine wooncorporatie BCW in Culemborg erin is geslaagd om domotica bij de renovatie van de Ghandi-flat (totaal 53 woningen, merendeels renovatie) een rol te laten spelen. Met als doel om de Ghandi voor alle wooncategorieën geschikt te maken, met aandacht voor welzijns- en zorgaspecten rond vergrijzing. Domotica? Denk aan videofoon, sociaal alarm, brand- en inbraakalarm, raam- en deuropeners etc. Marianne benadrukt dat domotica slechts een middel is, slimme doucheruimtes zijn bijvoorbeeld net zo belangrijk. De flat is inmiddels in gebruik. Een aantal leerpunten passeerden de revue. Technisch kan alles, maar de klanten moeten het wel kunnen gebruiken. Bij de aanleg moet veel aandacht zijn voor de beheersaspecten en voor de mogelijkheid van back-up en achtervang. Een knelpunt is de onderlinge afstemming van systemen. Nu is nog voor nagenoeg iedere functie een afzonderlijke sturing nodig, dat is niet gebruiksvriendelijk. Begeleiding en advies zijn mensenwerk, een goede de introductie van domotica is een zeer bepalende succesfactor. Het succes van domotica is nu nog afhankelijk van externe betrokkenen, terwijl de kennis eigenlijk bij de eigen organisatie aanwezig moet zijn. Voor een relatief kleine organisatie is dat echter een brug te ver. Hoe daarmee om te gaan is een punt voor de discussie? In de discussie komt het dilemma naar voren dat corporaties enerzijds de plicht hebben om de experimenteren en dat anderzijds bedrijfseconomische en maatschappelijke ontwikkelingen dwingen tot voorzichtig en zorgvuldig handelen. Met domotica-experimenten lopen ze voorop in ontwikkelingen in de doorgaans conservatieve wereld van bouw en volkshuisvesting, maar ze kennen de weg nog niet. Dat komt vooral tot uiting nu de domoticavoorzieningen gebruikt en beheerd moeten worden. Daarbij is een belangrijk leerpunt dat relatief eenvoudige voorzieningen wenselijk zijn, die door de klant daadwerkelijk te gebruiken zijn, ingebed in een verzekerd beheer en met gebruik van bestaande techniek. Vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd, want technisch kan er erg veel, maar dat gaat vaak zonder de gebruiks- en beheersaspecten in de overwegingen mee te nemen. Duidelijk is dat er nu geen sprake is van een afgestemde vraagsturing. De aanbieders van domotica buitelen over elkaar heen en van standaardisatie en afstemming is geen sprake. Een voorbeeld nemen aan andere sociaalindustriële complexen, zoals de auto-industrie, waar vanuit de vraagkant (de autofabrikant) in de richting van de toeleveranciers de standaardisatie ver is doorgevoerd, kan lonend zijn. Hiervoor kan aansluiting worden gezocht bij de wensen van de early-adapters: de klanten die technisch voorop willen lopen. Het duurdere segment biedt daarvoor de experimenteerruimte, die de ervaringen kan opleveren waarmee in een stabiele en uitgeteste omgeving op grote schaal domotica gebruiksvriendelijke en beheerbaar kan worden geïntroduceerd. Een extra complicatie is de tijdshorizon: een gebouw staat voor een groot aantal jaren, de technologische domotica-eisen wisselen sneller dan de levensduur van het onroerend goed. Hoe daarin te voorzien? De oplossing nu is te kiezen voor relatief simpele projecten, die gegarandeerd tot grote tevredenheid leiden en goed te letten op de inbedding van domotica in de stormachtig ontwikkelende welzijns- en zorgmarkten. 3 Verslag Praktijkervaringen met Domotica in Gelderland

4 Van vraagsturing terug naar een aanbodgerichte werkwijze? Ervaringen van bewoners met een domotica-experiment in het nieuwbouwcomplex de Kattenberg II te Aalten. Marleen Mokkink, adviseur netwerkorganisatie USUS te Wezep Met de bouw van de Kattenberg II in Aalten is een project van 28 seniorenwoningen gerealiseerd, waarbij domotica volledig is geïntegreerd. Zo worden deuren en inbraakalarm bediend door een pasje, is de verlichting aan en uit te schakelen met een afstandbediening, is er een videofoon en een passieve of actieve personenalarmering. Door middel van een enquête is onderzocht wat de ervaringen van bewoners met domotica zijn. Vooral de videofoon en de personenalarmering voldoen aan een reële behoefte. De afstandbediening voor verlichting wordt door veel bewoners gezien als een overbodige luxe. Bovendien wordt hiermee het laatste restje beweging ontnomen. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 80 jaar, over het algemeen is er een behoorlijke tevredenheid over wonen, welzijn en zorg. Over het domoticapakket zijn de meningen meer verdeeld. De uitleg over bediening en techniek is onvoldoende gedoseerd, mensen zijn in een hectische beginsituatie overvoerd met informatie. Door kinderziektes functioneerden soms sloten of verlichting niet goed. Hiervan valt nog veel te leren. Vooral voorzieningen gericht op de veiligheid en alarmering worden, evenals de hulp van de huismeester, gewaardeerd. Citaten van bewoners: hou het eenvoudig, domotica?: voor ik hier woonde wist ik niet wat het was ; het paradepaardje is een nachtmerrie geworden ; en over de bekostiging; domotica dat zit toch allemaal bij de huur in. Op de stelling van vraagsturing terug naar een aanbodgerichte werkwijze wordt door de aanwezigen negatief gereageerd. Gelet op de lessen van de Kattenberg is het juist zaak om goed te weten wat (toekomstige) bewoners willen. Door snelle ontwikkelingen aan de aanbodkant is het wel zaak om regelmatig voorlichting te geven. Uiteindelijk zullen bewoners, zeker als ze uiteindelijk zelf de kosten moeten dragen, de goede keuzes moeten kunnen maken. Laatste tip van Marleen Mokkink; weet voor wie je het doet. STOP, ik kan het zelf: zelfredzamer door middel van domotica in eigen woonomgeving. Angela Scholten, clustermanager De Lichtenvoorde te Groenlo De Lichtenvoorde geeft aan bijna 700 cliënten ondersteuning en hulp bij het wonen, het werk en de dagbesteding. Cliënten kunnen logeren of deel nemen aan vakantieopvang. Ook biedt de Lichtenvoorde thuisondersteuning aan kinderen, volwassenen en hun ouders of verwanten. Er werken ongeveer 600 mensen waaronder veel vrijwilligers. Omdat het gebied (Oost-Gelderland) waar de Lichtenvoorde werkt groot is, is het verdeeld in vijf clusters: De Lichtenvoorde heeft aan de Stationslaan in Groenlo de zorgvoorziening De Kimpenkamp, bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een meervoudige beperking. Het pand is eigendom van woningcorporatie De Woonplaats. Het gebouw is in ingrijpend verbouwd, waarbij bewoners allemaal hun eigen appartement hebben gekregen waar zij zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen. In het gebouw zijn verder een gemeenschappelijke woonkamer, een centrale keuken en logeerkamers gerealiseerd. Angela Scholten vertoont een film over Maria, een bewoonster met verstandelijke beperkingen die jarenlang afhankelijk was van mantelzorg en professionele zorg. Nu is ze een stuk zelfredzamer door middel van domotica in haar eigen woonomgeving de stationslaan. Het project heeft drie fasen doorlopen: 4 Verslag Praktijkervaringen met Domotica in Gelderland

5 Inzichtelijk maken wat is domotica ; Oriënteren op de mogelijkheden, zoeken naar referentie-projecten Bepalen van de omvang en eisen van de aanpassingen; is de belangrijkste fase. Wat zijn de behoeften van de bewoners, familie en verzorgenden. Uitgangspunt is de wens van de bewoner. Wensen omzetten naar keuzes uit verschillende systemen; belangrijk is om veiligheid te creëren zonder een Big Brother-situatie te creëren. Systemen moeten een functioneel doel vervullen. Later werd ook nog elektronische dwaalbescherming aangelegd voor enkele bewoners. De bezoekers van de workshop zijn positief over het project en vol bewondering voor het bereikte resultaat. In de discussie komt naar voren: Voor de financiering van de voorzieningen is een onderscheid gemaakt tussen de basisvoorzieningen, die betaald worden via de huur, aanvullende voorzieningen zoals de elektrisch te openen deuren waarvoor subsidies zijn verkregen, en individuele aanpassingen, die zijn bekostigd via de zorgverzekeraar. Geen gebruik is gemaakt van WVG-middelen, omdat de bewoners meer dat zes uur zorg hebben per week. De kosten van de basis domotica zijn circa 4.000,- en de huur van de appartementen is gemiddeld 450,-. Dat de vraag het uitgangspunt moet zijn en niet het beschikbare aanbod!! Verder is het van belang dat de domotica flexibel is, voor nu en in de toekomst, onafhankelijk van de fabrikant. Gebruik moet simpel zijn en ook weer in afstemming met de mogelijkheden van de bewoner. Meer info over dit onderwerp op Samen bouwen, samen thuis: Zorg naar de cliënt brengen in buitenstedelijk gebied. Een regiogerichte aanpak. Will ten Westeneind, lid Raad van Bestuur en Harry Hakvoort, beleidsmedewerker kwaliteit Stichting Diafaan te Zevenaar Het thema van deze workshop is de zorgverlening aan de cliënt in het buitenstedelijk gebied op grond van een regionale aanpak. Aan de hand van een diapresentatie gaat Will ten Westeneind allereerst in op de gedachte achter de integrale aanpak in het verzorgingsgebied De Liemers en de samenwerkende partijen. Daarbij belicht hij de inhoudelijke kant van het project en de problemen die je zoal tegenkomt bij de uitwerking van een dergelijk project. Hij wijst met name op het grote aantal spelers in het veld waarmee je te maken krijgt en op welke zaken men goed moet letten om alle kikkers in de kruiwagen te houden. Daarna vertelt Harry Hakvoort over een aantal kwalitatieve aspecten van het project. Het verhaal maakt duidelijk dat bij keuze voor een regionale aanpak alle partijen het eens moet zijn over wat je met elkaar wilt gaan realiseren en dat dat niet vrijblijvend kan. Er dienen goede afspraken te worden gemaakt over ieders verantwoordelijkheid. Hierbij kunnen de ontwikkelingen rondom domotica misschien leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering in de meest brede zin. In de discussie over de presentatie komt naar voren: Het treffen van domoticavoorzieningen in een woning ten opzichte van de stichtingskosten van de gehele woning vraagt slechts een geringe investering (ongeveer 3 a 4%). Waarom gebeurt het dan nog zo weinig?; Dat (o.a.) woningbouwcorporaties vaak nog een afwachtende houding aannemen omdat de ontwikkelingen op het terrein van domotica zo snel gaan; Men moet streven naar een basisinfrastructuur in de woning; Het is goed om, bij regionale samenwerking waarbij veel partijen betrokken zijn, de competenties in beeld te brengen; De ervaringen uit een dergelijk project moet je met elkaar vastleggen in een blauwdruk waarin de ontwikkelingen worden gemoduleerd; Het is goed om te overwegen de bedrijfsvoering van de verschillende partners te koppelen, waardoor je beter kunt inspelen op wat de cliënt wil; Slimme toepassingen op het terrein van domotica ook kunnen leiden tot kostenbesparing. 5 Verslag Praktijkervaringen met Domotica in Gelderland

6 Als het bouwen begint: Over woonzorgzone De Bogen in Harderwijk. Ton Hoogenboom,ontwikkelingsmanager nieuwbouw, woningcorporatie Omnia Wonen te Harderwijk Woonzorgzone De Bogen in Harderwijk is een multifunctioneel project waarin 14 dienstverleningsbedrijven zijn ondergebracht. Het project kent, naast Omnia Wonen, de volgende participerende partijen: gemeente Harderwijk, Zorgcentrum De Aanleg, SWO en een kinderdagverblijf. Omnia Wonen is stimulator van het project en heeft alle partijen tijdig bij het proces betrokken. In 2003 is de bouw, na 12,5 jaar voorbereiding, van start gegaan. Niet alleen van ontwikkelingfase is zeer complex en intensief ook is duidelijk dat bouwen niet slechts een kwestie van stenen stapelen is. Niet alles is te voorzien, de feitelijke bouw dwingt soms tot het nemen van snelle beslissingen. Het vele en intensieve overleg heeft veel heeft inzet en creativiteit gevraagd van alle participanten. De grootste bedreiging voor De Bogen was besluiteloosheid. Ton geeft de aanwezigen van de workshop de volgende wijsheid mee: Kiespijn = pijn die ontstaat als je niet durft te kiezen. Ton vindt dat het een complex geworden is om apetrots op te zijn en ondanks het ingewikkelde proces en de intensieve overlegstructuur, zal dit project zeker een vervolg krijgen. Ook al zullen er op een aantal fronten wellicht andere keuzes gemaakt worden en zal de omvang wat kleiner zijn. Het idee voor het toepassen van Domotica is bij de corporatie ontstaan tijdens het zoeken naar een levensbestendige woning. Om domotica concreet te vertalen voor de bouwers is er een adviseur bij betrokken geweest. Er is gekozen voor een flexibel systeem. De bewoners zullen al doende een keuze maken uit de mogelijkheden die dit systeem biedt. Over een aantal jaren zal blijken of dit de goede keuze is geweest. Binnenkort wordt er in De Bogen een modelwoning geopend om de Domoticamogelijkheden zichtbaar te maken. In de discussie die volgt op de presentatie komen de volgende zaken aan de orde: Een ICT leverancier wijst op het belang van het kiezen voor een open platform, dus niet conformeren aan 1 leverancier. Het (steeds veranderende) profiel van de bewoners moet leidend zijn. Ton is het hier volledig mee eens en vindt dat daarom een goede, moderne infrastructuur noodzakelijk is, die ook te gebruiken is in de toekomst. De installatiecomponent moet flexibeler. Woningcorporaties kunnen zich vinden in die flexibiliteit, zij bouwen immers voor de toekomst en daarbij is er geen geld om voortdurend te moeten investeren in aanpassingen voor infrastructuur. Investeren wordt niet gezien als probleem, maar het moet er op termijn wel weer uit komen. Klant volgt technologie; dit zou omgekeerd moeten zijn. Ontwikkeling in de breedte is nodig. Naast infrastructuur is er behoefte aan ontwikkeling van modules die een klant nodig heeft. Het zal voorlopig nog pionieren blijven en men zal met andere partijen moeten zoeken naar oplossingen. Er moet aandacht zijn voor vereenzaming. Er zullen immers persoonlijke contacten wegvallen bij de invoering van Domotica. Waar leg je de grenzen (ook financieel)? Een zorginstelling heeft de individuele wensen gescreend, het gebruik simpel gemaakt door middel van pictogrammen en is erg tevreden met het resultaat. De plezierige kant van samenwoningvormen wordt onvoldoende genoemd. Om kennis te delen zal De Bogen als voorbeeldproject kunnen dienen. Ton zal bekijken of hiervoor in het najaar een vorm van symposium mogelijk is, misschien samen met de provincie Gelderland Thuis voor de buis, zorg en andere diensten op afstand Rolf Striekwold, manager Research en Development, thuiszorgorganisatie Sensire te Terborg Rolf Striekwold geeft allereerst een introductie over thuiszorgorganisatie Sensire. Vervolgens gaat hij in op de uitdagingen waar de zorgsector de komende jaren voor gesteld wordt, namelijk een toenemende zorgvraag en een toenemende personeelsbehoefte terwijl het personeelsaanbod achterblijft. Door middel van een telezorgtoepassing wil Sensire een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem. Met een filmpje laat Striekwold zien op welke wijze Sensire zorg op afstand levert. Cliënten kunnen via de televisie contact opnemen met een callcentrum van Sensire. Door een verpleegkundige wordt de cliënt te woord gestaan. De verpleegkundige probeert de zorgvraag op afstand te beantwoorden. Op termijn zal dit uitgebreid worden met monitoring van lichaamsfuncties op afstand (o.a. bloeddruk) en zullen ook de huisarts en de medisch specialist op dit systeem worden aangesloten. In de discussie komen de volgende punten aan bod: Regelgeving en financieringsproblemen werken 6 Verslag Praktijkervaringen met Domotica in Gelderland

7 belemmerend bij innovaties op het gebied van ICT en domotica. Acceptatie bij de klant is van groot belang. Daarom is het noodzakelijk bij innovaties de klant als uitgangspunt te nemen. Onderzocht moet worden of de klant de te ontwikkelen functies wel kan bedienen. Telezorg levert een bijdrage aan een vertrouwd en zeker gevoel bij mensen die thuis wonen, resulterend in een minder beroep op zorg. Het (nog) ontbreken van een elektronisch patiëntendossier (EPD) wordt als een probleem ervaren. Bij het ontwikkelen van domoticatoepassingen wordt geadviseerd niet met grote blauwdrukken te werken, maar stap voor stap te werk te gaan. Voor het aanbieden van telezorgdiensten is een goede infrastructuur een vereiste. De provincie kan een (open) infrastructuur faciliteren (b.v. breedband). De provincie kan de ontwikkeling van domoticatoepassingen faciliteren door partijen bij elkaar te brengen. Dit kan het beste op regionaal niveau en met niet teveel partijen omdat het anders onwerkbaar wordt. In het huidige functionele bekostigingssysteem is er geen tarief voor screen-to-screen contact bij telezorg. Er vindt momenteel overleg plaats met het CTG om hiervoor een tarief vast te stellen. Met de overgang van de AWBZ naar de WMO ontstaat er een segmentatie van financieringsstromen. Bij regionale projecten gaat dit een probleem vormen. Het Senior Routing System biedt uitkomst Wim Hendriksen, Lector Embedded Systems van het Kenniscentrum Economie, Techniek en Informatica van de Hoge School Arnhem-Nijmegen te Arnhem Wim Hendriksen leidt het onderwerp in. Hij legt uit dat de techniek volgend moet zijn bij de bedoelingen ervan en dat je de techniek eigenlijk niet zou hoeven te zien. Die moet gewoon zijn werk doen. In de praktijk blijkt vaak dat de werking van knoppen op apparaten heel onlogisch is. Bedacht door techneuten die anders denken dan de gebruikers. Hij geeft nog andere voorbeelden van onlogische techniek, of techniek die je misschien nu anders zou bedenken. Zoals de vele klokken op allerlei apparaten in je huis die je twee keer per jaar moet aanpassen aan het seizoen. Elk apparaat heeft zijn eigen handleiding. Je zou alle klokken kunnen laten aansturen vanuit een satelliet. Dat is tegenwoordig heel goedkoop en voorkomt ergernis en misverstanden. Er is tegenwoordig heel veel techniek, maar wij denken nog te veel langs traditionele lijnen waardoor we niet op het idee komen zaken anders te zien. De spelcomputer gameboy zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om mensen fysiotherapie te geven. Bij de rollator zie je ook deze benadering. We zijn bereid voor een kinderwagen 500,- neer te tellen, maar een rollator mag maar 50,- kosten omdat de AWBZ dat bepaald heeft. Daarom vindt er ook geen productontwikkeling op plaats omdat er niets aan te verdienen valt. Toch hebben ouderen misschien best geld over voor een modernere rollator. Bovendien kunnen ernieuwe functies aan worden toegevoegd. Bij de HAN wordt nu een systeem ontwikkeld waarbij ouderen die wat vergeetachtig worden worden geholpen hun kamer terug te vinden of de weg naar de huisarts. Op een gewone rollator wordt daartoe een volgsysteem gebouwd waardoor ouderen met behulp van oplichtende pijlen naar een aangegeven doel worden geleid. Dit systeem is nu nog alleen te gebruiken in een gebouw, omdat het reageert op de in het gebouw aangelegde zenders. Op termijn is dit te gebruiken buiten het gebouw d.m.v. een GPS. De ingediende stellingen komen nauwelijks aan de orde omdat de praktijkvoorbeelden van Wim Hendriksen voldoende stof tot discussie geven. De analogie met de auto-industrie is daarbij een eyeopener. In de auto zitten nu al heel veel domoticatoepassingen, terwijl deze in huis nog nauwelijks van de grond komen. De vraag hoe dat komt houdt de aanwezigen wel bezig. De tijd is toch nog te kort om tot een afgerond oordeel te komen. Wel zijn de aanwezigen geprikkeld om buiten gebaande wegen te gaan denken. 7 Verslag Praktijkervaringen met Domotica in Gelderland

8 Uitgave van het Programma Ontgroening en Vergrijzing Zelfbeheer en nabuurschap In deze brochure worden goede Gelderse voorbeelden van groepswonen voor ouderen op een rij gezet. (2005) Veiligheid, zorg en wooncomfort, ervaringen met domotica in Gelderland Het aantal projecten waar domotica wordt toegepast neemt zienderogen toe. In deze brochure zijn de ervaringen in 8 Gelderse projecten beschreven. Het zijn uiteenlopende projecten: nieuwbouwwoningen en bestaande woningen, meer en minder uitgebreide domoticatoepassingen. Wat de projecten bindt, is echter dat ze allemaal gerealiseerd zijn of in een uitvoeringsstadium verkeren. (juni 2005) Programma Ontgroening en Vergrijzing Het beleidsdocument van het programma met daarin de visie en de doelstellingen voor het programma Ontgroening en Vergrijzing. (juni 2004) Domotica en Slim Wonen: van plan tot uitvoering Voorbeeldprojecten, nieuwe technologische ontwikkelingen en achtergronden over nut en noodzaak van domotica zijn te vinden in de uitgave Domotica en Slim Wonen: van plan tot uitvoering (2004) Slimste Woning van Nederland Op initiatief van de provincie Gelderland, de gemeente Duiven en woningstichting Vivare stond de slimste woning van Nederland van 2002 tot en met 2003 in Duiven. De brochure Slimste woning van Nederland (2003) en de DVD Slimmer wonen geven een state-ofthe-art (2003) van woningautomatisering en de nieuwste snufjes op het vlak van ICT en communicatie, veiligheid, flexibiliteit, duurzaamheid, bouwtechniek en comfort. Website Bent u benieuwd naar de Gelderse voorbeeldprojecten, loopt u in uw eigen project tegen problemen aan of hebt u behoefte aan statistische gegevens over bevolkingsopbouw of bijvoorbeeld de capaciteit van verpleeghuizen in uw gemeente, bezoek dan Op deze site vindt u informatie over het programma Ontgroening en vergrijzing. Behalve alle Gelderse voorbeeldprojecten vindt u er informatie over demografische gegevens en kengetallen, over domotica en over het woon(zorg)punt en de Gelderse oplossingstafel. U vindt er ook de laatste ontwikkelingen in het programma en is het mogelijk om de publicaties van Ontgroening en Vergrijzing bestellen of downloaden.www. Gelderland.nl/vergrijzing Manifestatie Op 7 december vindt in het provinciehuis een grote manifestatie Ontgroening en Vergrijzing plaats. Op deze feestelijke bijeenkomst kunt u zich laten informeren over initiatieven op het vlak van wonen, welzijn en zorg in de provincie Gelderland. Kennisuitwisseling, het presenteren van de Gelderse voorbeeldprojecten en leren van elkaars ervaringen staan op deze dag centraal. Noteert u deze datum dus alvast in uw agenda! Meer informatie ontvangt u later dit jaar. Informatie: secretariaat Colofon Deze uitgave is een onderdeel van het Programma Ontgroening en Vergrijzing van de provincie Gelderland Meer informatie Programmasecretariaat Ontgroening en Vergrijzing Joke Hoogstraten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem (026) Fotografie Marco Vellinga 8 Verslag Praktijkervaringen met Domotica in Gelderland

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Ouderen en nieuwe technologie

Ouderen en nieuwe technologie Ouderen en nieuwe technologie Mature Market Monitor 2: rapportage Peter Jobsen p.jobsen@motivaction.nl Pieter Paul Verheggen p.verheggen@motivaction.nl Edgar Keehnen keehnen@agewise.nl Ouderen positief

Nadere informatie

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Een wensen- en ideeënlijst vanuit cliëntenperspectief als leidraad voor de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Stappenplan Domotica. Voor als u thuis een technisch steuntje in de rug kunt gebruiken. Programma Ontgroening en Vergrijzing

Stappenplan Domotica. Voor als u thuis een technisch steuntje in de rug kunt gebruiken. Programma Ontgroening en Vergrijzing Stappenplan Domotica Voor als u thuis een technisch steuntje in de rug kunt gebruiken Programma Ontgroening en Vergrijzing Introductie Met techniek kan alles...,... maar zit u erop te wachten? Kamerverlichting

Nadere informatie

Gewoon een veilig gevoel.

Gewoon een veilig gevoel. Gewoon een veilig gevoel. Kwaliteit van leven, comfort, zelfredzaamheid en gevoel van vrijheid voor gebruikers. Dat is wat wij als Telezorg nastreven met het ComServer platform. ComServer De scheiding

Nadere informatie

De Domoticatoets. Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis. Programma Ontgroening en Vergrijzing

De Domoticatoets. Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis. Programma Ontgroening en Vergrijzing De Domoticatoets Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis Programma Ontgroening en Vergrijzing De Domoticatoets: persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis Lang thuis in eigen huis

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Bouwstenen voor de levensloopbestendige woning. Realive by

Bouwstenen voor de levensloopbestendige woning. Realive by W O N I N G C O R P O R A T I E S Bouwstenen voor de levensloopbestendige woning Realive by Het concept Zorgdiensten Interactieve diensten Basis diensten Bouwstenen (infrastructuur) Basis producten t Levensloop

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

Bijeenkomst Lang zult u wonen. 31 januari 2017

Bijeenkomst Lang zult u wonen. 31 januari 2017 Bijeenkomst Lang zult u wonen 31 januari 2017 Programma 15.20 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter, Jan Bart Wilschut 15.30 uur Opening door Joris Wijsmuller, wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid

Nadere informatie

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Ieder mens telt Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé biedt wonen, welzijn, diensten, zorg en behandeling aan met name ouderen in de Achterhoek. Naast thuiszorg hebben

Nadere informatie

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN Lonneke Taks Annette de Boer Met stakeholders in gesprek over domotica Met stakeholders in gesprek over domotica 3 Wat helpt om langer thuis te blijven wonen

Nadere informatie

Helmond zorgt Slim! 2012

Helmond zorgt Slim! 2012 Helmond zorgt Slim! 2012 Inhoud Aanleiding Samenwerking Visie(s) Uitrol Toekomst! Aanleiding Prestatie afspraken corporaties Op het gebied van energie, volkshuisvesting, en Domotica/ICT Grote corporaties

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief drs. ing. Bert Krikke Conferentie Scheiden van Wonen en Zorg in een vergrijzende samenleving Delft, 12 juni 2012 Introductie Strategie, advies,

Nadere informatie

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Bouwen voor Zorg Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Meer tijd voor Zorg Introductie De Nederlandse zorgmarkt verandert snel en drastisch. Door vergrijzing en een

Nadere informatie

Stappenplan Domotica

Stappenplan Domotica Stappenplan Domotica Programma Ontgroening en Vergrijzing Stappenplan Domotica Programma Ontgroening en Vergrijzing Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Inhoud Inleiding 1 De klant kiest: betrek

Nadere informatie

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN 'Ons streven is 6.000 nultredenwoningen in de gemeente in 2020'. En: 'Alle nieuwbouw realiseren wij levensloopgeschikt'. Dit zijn voorbeelden van ambities

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Oplossingen voor het sleutelprobleem in de zorg

Oplossingen voor het sleutelprobleem in de zorg Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Oplossingen voor het sleutelprobleem in de zorg Gebaseerd op de brochure Ieder slot zijn eigen sleutel van Anjo Delville en Karin Knuvers.

Nadere informatie

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende aard en omvang realiseert. Wij staan borg voor kwaliteit

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Veiligheid, zorg en wooncomfort praktijkervaringen met domotica in Gelderland

Veiligheid, zorg en wooncomfort praktijkervaringen met domotica in Gelderland Veiligheid, zorg en wooncomfort praktijkervaringen met domotica in Gelderland Programma Ontgroening en Vergrijzing Veiligheid, zorg en wooncomfort praktijkervaringen met domotica in Gelderland Programma

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Wat is ComfiCare? ComfiCare is een product van Van Dorp zorg en welzijn

Wat is ComfiCare? ComfiCare is een product van Van Dorp zorg en welzijn Wie ben ik? Jan Pons (1959) HTS Chemie 10 jaar AutoCAD 15 jaar eigen online advertising bedrijf 14 maanden verantwoordelijk voor verkoop ComfiCare Ik ben géén techneut Ik heb géén achtergrond in de zorg

Nadere informatie

Dienstverlening verlening voor de nieuwe oudere

Dienstverlening verlening voor de nieuwe oudere Dienstverlening verlening voor de nieuwe oudere Marktkansen in wonen en zorg Experimenteerprogramma Provinciale Parels Wonen en Zorg Ceel Elemans Sector Banker Public Sector ING 1 1. De veranderingen 2

Nadere informatie

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld WMO Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Basisvragen Op welke wijze kan het loket een bijdrage leveren: - het doel en de uitgangspunten van de WMO te realiseren - aan de

Nadere informatie

Breedband in de Zorg

Breedband in de Zorg Vierkante Tafel discussie 16 januari 2003 / De Burcht Amsterdam Breedband in de Zorg (doen we het al.) Henk Schenk / Cor de Jong / Jeroen Beumer / Gerjon Kunst www.sharedvalues.nl m.m.v. Frank Halsema,

Nadere informatie

Domotica op afstand dichtbij

Domotica op afstand dichtbij Langer zelfstandig wonen en leven Domotica op afstand dichtbij Presentatie Expert bijeenkomst wonen en zorg Rijksoverheid en VNG hoorn.nl Langer zelfstandig wonen en leven doel presentatie - delen kennis

Nadere informatie

Flexibel roosteren iets voor u?

Flexibel roosteren iets voor u? Flexibel roosteren iets voor u? Het Landelijke Arbocongres 2012 Maandag 1 oktober 2012 Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur Arbeid en Gezondheid 1 Programma Flexibel roosteren, waarom? Mogelijkheden en

Nadere informatie

Thuistechnologie toegankelijk voor iedereen

Thuistechnologie toegankelijk voor iedereen Thuistechnologie toegankelijk voor iedereen Anita Lahuis 030 693 60 00 06-53960977 10 juli 2012 Thuistechnologie Thuistechnologie omvat alle elektronische toepassingen in de woning om functies te besturen

Nadere informatie

Vergrijzing Beleidsuitgangspunten Ontwikkelingen

Vergrijzing Beleidsuitgangspunten Ontwikkelingen Programma Ontstaansgeschiedenis probleemstelling / doelstelling gekozen concept Techniek demonstratie Resultaten tot nu toe huidige concept evaluatie gegevens nieuwe zorgconcepten telemedicine Vergrijzing

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Domotica & Energiemanagement Via domotica naar Smart Grids!

Domotica & Energiemanagement Via domotica naar Smart Grids! Domotica & Energiemanagement Via domotica naar Smart Grids! Smart Homes Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen Duizelseweg 4a 5521 AC Eersel www.smart-homes.nl info@smart-homes.nl Peter Brils tel.

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Werken aan de zorg van morgen

Werken aan de zorg van morgen Werken aan de zorg van morgen Uitkomsten zorgdebat VNG Jaarcongres 2015 E-health, wonen en zorg Whitepaper Ruim baan voor initiatieven om langer gezond thuis te wonen Hoofdstuk 1: Uitdagingen Hoofdstuk

Nadere informatie

Waard evol Wonen met Zorg

Waard evol Wonen met Zorg Waard evol Wonen met Zorg Ontwikkeling van een gezamenlijke visie op wonen & zorg in de regio Bommelerwaard Samenvatting Introductie De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en de woningcorporaties Woonlinie,

Nadere informatie

Workshop: Een Mooie Maaltijd in de zorg

Workshop: Een Mooie Maaltijd in de zorg Workshop: Een Mooie Maaltijd in de zorg Een project waarin zorginstellingen bekijken hoe ze meer gebruik kunnen maken van streek- en biologische producten. Phyllis den Brok Phliss: Hetzelfde anders zien

Nadere informatie

Workshop Wonen, huisvesting & vastgoed. Werkconferentie Noordelijke Maasvallei Hub Hamers & Masi Mohammadi, Cuijck, 26 september 2013

Workshop Wonen, huisvesting & vastgoed. Werkconferentie Noordelijke Maasvallei Hub Hamers & Masi Mohammadi, Cuijck, 26 september 2013 Workshop Wonen, huisvesting & vastgoed Werkconferentie Noordelijke Maasvallei Hub Hamers & Masi Mohammadi, Cuijck, 26 september 2013 Doel, resultaat & uitgangspunten Inhoudelijke visie m.b.t. zorg(leefbaarheid)

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Scherm opbouw. uitgangssituatie. uitgangspunt 3-10-2011. Zorg TV een ontwikkeltraject. Zorg TV is een communicatie infrastructuur

Scherm opbouw. uitgangssituatie. uitgangspunt 3-10-2011. Zorg TV een ontwikkeltraject. Zorg TV is een communicatie infrastructuur uitgangssituatie Zorg TV een ontwikkeltraject Uitgangssituatie Proteion Thuis: alarmering op afstand deur openen Doelstelling Inzet technologie bij contact met de cliënt Verhoging efficiency Verbetering

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg

WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg 1 Nieuwbouw Nieuwbouw van het SZ biedt kansen en mogelijkheden om samen met andere partijen inrichting te geven aan een toekomstbestendige

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Publicatieboek Lectoraat ZorgGericht Bouwen

Publicatieboek Lectoraat ZorgGericht Bouwen Nederland beschikt over 350 serviceflats, met opgeteld circa 40.000 appartementen5). Ooit vormden ze een breed gewaardeerd alternatief voor wonen in een verzorgingshuis. Op dit ogenblik worden nogal wat

Nadere informatie

Domotica. Verdiepende opdracht

Domotica. Verdiepende opdracht 2015 Domotica Verdiepende opdracht Inleiding. In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Domotica. Pagina 1 Inhoud 1. Domotica...3 1.1 Doel...3 1.2 Inhoud...3 1.3 Verwerking...10 Pagina 2 1.

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen MEI 2013 het Nieuwe Zorgwonen De Zorg Onze Zorg Grote veranderingen in de AWBZ staan ons te wachten. De verzorgingshuisbewoner bestaat straks niet meer. De zorg die eens in het verzorgingshuis gegeven

Nadere informatie

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland vast te stellen als volgt:

De Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland vast te stellen als volgt: 15 april 2009 - zaaknummer 2008-011526 Beleidsregels subsidieverstrekking Programma Thuisgeven in Gelderland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Toegankelijke Domotica, het kan!

Toegankelijke Domotica, het kan! Toegankelijke Domotica, het kan! Het vergroten van de zelfstandigheid van onze cliënten door ze passende hulpmiddelen te bieden. Kan dat? En hoe werkt dat? Dat is in het kort de opgave van het project

Nadere informatie

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt Zelfstandig wonen Ieder mens telt U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen. Maar soms lukt dat niet meer of voelt u zich niet meer prettig of veilig in uw woning. In

Nadere informatie

Woonwensen senioren. Studiemiddag comfortabel en levensloopbestendig wonen voor ouderen. 14 april 2010 Veerle Forschelen-Janssen

Woonwensen senioren. Studiemiddag comfortabel en levensloopbestendig wonen voor ouderen. 14 april 2010 Veerle Forschelen-Janssen Woonwensen senioren Studiemiddag comfortabel en levensloopbestendig wonen voor ouderen 14 april 2010 Veerle Forschelen-Janssen Inhoud presentatie 1 Inleiding 2 Senioren toen, nu en straks 3 Woonwensen

Nadere informatie

het digitale landschap van de zorg in 2016

het digitale landschap van de zorg in 2016 het digitale landschap van de zorg in 2016 zorg & ict 6 april 2016 Presentatoren Erik van Laar CEO Multrix Peter Vermeulen Pb7 Research het digitale landschap van de zorg in 2016 / Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Business Proposal Workshop Signalering voor consulenten

Business Proposal Workshop Signalering voor consulenten Business Proposal Workshop Signalering voor consulenten 7 juni 2011 Saxion, Kenniscentrum Leefomgeving Bouwsteen 3.3 Datum: 22 september 2011 Auteur: Evelien Klasens Inhoud 1. Inleiding en achtergrond...

Nadere informatie

Eten & drinken in de care. Anton François Concernmanager Facilitair Bedrijf a.i. De Zorggroep 10 november 2011

Eten & drinken in de care. Anton François Concernmanager Facilitair Bedrijf a.i. De Zorggroep 10 november 2011 Eten & drinken in de care Anton François Concernmanager Facilitair Bedrijf a.i. De Zorggroep 10 november 2011 Een kennismaking met De Zorggroep Missie Wijsheid Durf Rechtvaardigheid De Zorggroep heeft

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

j o r r i t s m a b o u w. n l

j o r r i t s m a b o u w. n l jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880, toen Johannes Jorritsma zijn

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in Welkom Voorzitter: Bob Spelt teamleider team wonen en stedelijke vernieuwing provincie Utrecht Workshop A Casuïstiek Dordrecht Wim van der Linden

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg DEELNOTA Wet maatschappelijke ondersteuning Deelnota bij WMO-nota 2010-2014 De kracht van Almere 1 Inhoud Inleiding 3 Welke doelen willen we bereiken? 4 Wie zijn de spelers in dit proces? 5 Wat zijn de

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Congres 18 juni 2014 09.30-16.30 uur. Vitaal verbinden. Extramuralisering: wonen, zorg en wel zijn in de wijk. Rijtuigenloods Amersfoort

Congres 18 juni 2014 09.30-16.30 uur. Vitaal verbinden. Extramuralisering: wonen, zorg en wel zijn in de wijk. Rijtuigenloods Amersfoort Congres 18 juni 2014 09.30-16.30 uur Vitaal verbinden Extramuralisering: wonen, zorg en wel zijn in de wijk Rijtuigenloods Amersfoort In de komende tijd gaat er veel veranderen in de zorg. Vooral de aanpassingen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Lang Zult U Wonen op 31 januari 2017

Verslag bijeenkomst Lang Zult U Wonen op 31 januari 2017 Verslag bijeenkomst Lang Zult U Wonen op 31 januari 2017 Dit is de tweede bijeenkomst van de gemeente Den Haag en Bouwend Nederland. De eerste stond in het teken van transformatie van zorgvastgoed. Deze

Nadere informatie

Domotica loont voor slim wonen en Leven!

Domotica loont voor slim wonen en Leven! Domotica loont voor slim wonen en Leven! Bouw & ICT 2011 Smart Homes Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen www.smart-homes.nl, info@smart-homes.nl Duizelseweg 4A, Eersel, tel. 0497-514984 Agenda

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg HealthValley where health & innovation meet Succesvol innoveren in de zorg 1 Succesvol innoveren in de zorg Health Valley Health Valley is een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen

Nadere informatie

IN BEELD Een initiatief van het Slingeland Ziekenhuis en Sensire

IN BEELD Een initiatief van het Slingeland Ziekenhuis en Sensire IN BEELD Een initiatief van het Slingeland Ziekenhuis en Sensire Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij 24 september 2012 1 Doel workshop Doel: Hoe ontstaat een netwerk hartfalen? Wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

1. probleemverkenning

1. probleemverkenning 1. probleemverkenning Particuliere woningvoorraad is van essentieel belang! Nieuwbouw: 200 woningen per jaar, bestaande voorraad: 35.400 woningen! Sociale huursector (HW Wonen): 10.000 won. Particuliere

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

Gevolgen extramuralisering voor de woningvoorraad. Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26 maart 2014

Gevolgen extramuralisering voor de woningvoorraad. Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26 maart 2014 Gevolgen extramuralisering voor de woningvoorraad Stadsregio Arnhem-Nijmegen 26 maart 2014 Inhoud Resume uitgangspunten extramuralisering Effecten voor de Stadsregio Ontwikkelingen vraagkant Ontwikkelingen

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

1 Demografische trends in de gezondheidszorg 29. 2 Specifieke behoeften ten aanzien van domotica voor zorg en welzijn 37

1 Demografische trends in de gezondheidszorg 29. 2 Specifieke behoeften ten aanzien van domotica voor zorg en welzijn 37 Inhoud Voorwoord 8 Inleiding 11 Over de auteurs 16 deel 1 zorg 27 1 Demografische trends in de gezondheidszorg 29 2 Specifieke behoeften ten aanzien van domotica voor zorg en welzijn 37 3 Jong en zorgbehoevend;

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief Grande Conference 2014 Het Huisartsenperspectief Het Huisartsenperspectief Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt ambities Het Huisartsenperspectief

Nadere informatie

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013

WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg. Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 WELKOM! Discussie- en netwerkbijeenkomst Scheiden Wonen & Zorg Stichting Ruimtelijk Management 14 februari 2013 Arthur van Iterson kw8 Project- en Conceptontwikkeling 06-31927552 Ellis Brinkman LS Projectmanagement

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst (GSO) Meer keuze, minder schotels

Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst (GSO) Meer keuze, minder schotels Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst (GSO) Meer keuze, minder schotels Meer keuze met minder schotels Bewoners willen kunnen kiezen De tijd dat meer dan 90 procent van Nederlanders televisie keek via

Nadere informatie

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen in Inleiding Op de vraag wat u, uw organisatie of vereniging bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen en wat er in nog voor aanvullende plannen zijn, is een scala aan activiteiten

Nadere informatie

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Vervolg 2016 2017 Platform31 In samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Den Haag, 21 maart 2016 Inhoudsopgave Langer Thuis in eigen buurt: activiteiten

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie