SPEELLEERGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPEELLEERGIDS 2015-2016"

Transcriptie

1 SPEELLEERGIDS Laat kinderen op hun eigen wijze stralen

2 INHOUD Beste ouders en/of geïnteresseerden Van Tweemaster naar Edelsteen Van concept naar de dagelijkse praktijk Indeling in Units Het leeraanbod Taalactiviteiten Werken met thema s Werken met ontwikkelingsmateriaal Werken met het digitale bord en computers Werken in de hoeken Expressieactiviteiten Bewegingsactiviteiten Zorg voor de ontwikkeling van uw kind De intern begeleider Het ondersteuningsteam Onderzoek Passend onderwijs Kennismakingsgesprek Oudergesprekken unit Ouder- en portfoliogesprekken voor unit 2 en Aannamebeleid Ouders als partners Veilig en ordelijk speelleerplein Internetprotocol Vervoersprotocol Foto- en videoprotocol

3 Hoofdluisprotocol Gedragsprotocol Schorsen en verwijderen Gedragsprotocol teamleden Anti-pest manifest stichting Flore Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Protocol Praktische informatie ABC Vakantie en studiedagen Adressen en telefoonnummers

4 Beste ouders en/of geïnteresseerden. Met veel plezier bieden wij u deze Speelleergids aan. Een handig naslagwerk voor u als ouders of geïnteresseerden van speelleerplein De Edelsteen. U vindt in deze gids informatie over onze missie & visie en de ontwikkelingen, die we daarvoor aangaan. We vertellen waarom en hoe we het speelleer aanbod in de praktijk brengen en op welke manier we ieder kind volgen en begeleiden. Daarnaast vindt u ook hele praktische informatie over vakanties, speelleerpleintijden met hier en daar een foto om met beeld ons verhaal te ondersteunen. Op de website:www.edelsteenspeelleerplein.nl vindt u naast vele foto s ook verschillende filmpjes, die een indruk geven van wat wij doen en waarop u de kinderen echt ziet stralen! Het eerste deel van deze gids is namens het Speelleerplein, het tweede deel is geschreven door Stichting Flore. Dit deel kunt u vinden na pagina 50. Wij wensen u veel lees en kijk plezier! Namens het team, Hanneke Brandenburg 4

5 1. Van Tweemaster naar Edelsteen Het gebouw van de Edelsteen, voorheen de Tweemaster, staat in de Edelstenen wijk. Het gebouw heeft 9 lokalen en is omgeven door speelpleinen. Het gebouw ligt beschut en is omgeven door groen. Op loopafstand zijn vele voorzieningen zoals Cool, het winkelcentrum, gymzalen etc. Wat hebben kinderen in deze tijd nodig? Deze vraag hebben we in januari 2015 bij de kinderen, de ouders en het team van basisschool de Tweemaster en het team van Kinderopvang Babbels neergelegd. De uitkomsten waren verrassend en de wensen kunt u in de wordle hieronder zien: Deze input heeft ervoor gezorgd dat we een nieuw concept hebben opgezet en bij dat nieuwe concept hoort een nieuwe vormgeving en een nieuwe naam. 5

6 Ons motto: Laat kinderen op hun eigen wijze stralen De ontwikkeling van het kind staat centraal. Als je op eigen wijze je eigen mogelijkheden leert kennen en ontwikkelt, als je voelt, dat je dat kan, ga je stralen. Je ontwikkelt zelfvertrouwen en je voelt je veilig. Om het beste in jezelf naar boven te halen heb je een omgeving nodig, die betrokken is en die zich op jouw ontwikkeling richt. Met een rijk aanbod van diverse activiteiten, die speels, kindgericht, eigentijds, uitdagend, inspannend en ontspannend zijn. Dit is wat het nieuwe concept van het Speelleerplein De Edelsteen biedt! 6

7 2. Van concept naar de dagelijkse praktijk Om dit concept in de praktijk te brengen gaat het speelleerplein zich de komende 5 jaar ontwikkelen tot een Sterrenschool. Het speelleerplein gaat zich richten op de volgende 5 pijlers: 1. Flexibele speelleertijden: eigentijds 2. Spelen, leren, ontwikkelen (rijk aanbod) 3. Maatwerk: eigenheid 4. Fysieke speelleeromgeving 5. Betrokkenheid. De pijlers Eigentijds onderwijs betekent voor ons dat de Edelsteen 51 weken per jaar open wil zijn. De kinderen kunnen 45 á 46 weken onderwijs krijgen. Sommige kinderen hebben immers meer leertijd nodig dan het minimaal aantal uren van 940. Tijdens de Kerstvakantie (2 weken), de meivakantie (1 week) en de zomervakantie (3 weken) wordt er geen onderwijs gegeven. De opvang is 1 week gesloten rond de kerstdagen. Andere vakantieweken en vrije dagen kunnen flexibel opgenomen worden. De Edelsteen gaat werken met dag arrangementen waarin inspannen en ontspannen elkaar afwisselen. Op 3 dagen is er een arrangement van uur, op de andere twee dagen is er sprake van een continurooster van uur. Kinderen krijgen per week 25 uur leertijd en 9 uur speeltijd. Dit noemen we het totaalaanbod. Werk en zorg kunnen daardoor beter op elkaar afgestemd worden. Ouders kunnen er ook voor kiezen om geen speeltijd (opvangtijd) af te nemen. Dan spreken we van een basisaanbod. Buiten de dag arrangementen kan extra opvangtijd ingekocht worden. Eigentijds zegt ook iets over het rijke aanbod dat de Edelsteen gaat bieden. Het aanbod wil een afspiegeling zijn van de moderne maatschappij waarin creativiteit en expressie naast cognitieve vaardigheden belangrijk zijn voor de totale ontwikkeling van kinderen. Ook het ontwikkelen van ICT vaardigheden en communicatieve vaardigheden hebben een hoge prioriteit. Spelen om te ontspannen, spelen om te leren en spelen om te ontwikkelen. Op de Edelsteen zijn spelen en leren geïntegreerd. Er is veel afwisseling in het dagritme. Hierbij maken we gebruik van de effecten van het bioritme model: Het 7

8 werken met piekniveaus in de concentratie levert betere resultaten. Na inspanning volgt ontspanning. Leren. Het onderwijspakket wordt een pakket afgestemd op individuele kinderen. Dit betekent thematisch werken op het gebied van de kennisvakken (n.a.v. de kerndoelen) en cursorisch werken op het gebied van rekenen, lezen, taal en schrijven, waarbij we streven naar hoge doelen en minimaal de inspectienormen. Naast individuele instructie vindt er groepsinstructie plaats in kleine en grotere groepen. De leertijd (bij het totaalaanbod) wordt hierdoor over een langere periode op een dag verdeeld. De speeltijd is daarmee ook over de dag verspreid. De ontspanning bestaat uit het aanbieden van sport, spel, creativiteit, expressie en culturele vorming. Deels verzorgd door leerkrachten, pedagogisch medewerkers en deels verzorgd door een aanbod van vakdocenten. Wij noemen dit ateliertijd. Eigenheid. Als je de ontwikkeling van kinderen centraal stelt lever je maatwerk. We willen dat kinderen eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling, dat ze zich op hun eigen manier mogen ontwikkelen, in hun eigen tempo ieder op zijn/haar eigen wijze. Op deze manier geven we invulling aan Passend Onderwijs en sluiten we aan op de onderwijsbehoefte van ieder kind. Binnen het speelleerplein werken we met periodes van 8 á 10 weken. Per periode vindt een gesprek plaats met ouder, kind en mentor (leerkracht/pedagogisch medewerker). In dit gesprek wordt geëvalueerd en gereflecteerd op wat geleerd is en worden de doelen besproken voor de komende periode. Het verslag van dit gesprek komt in het portfolio en is onderdeel van een groeidocument. Betrokkenheid. Om de ontwikkelbehoefte van kinderen vast te stellen speelt naast het kind en de leerkracht/pedagogisch medewerker vooral de ouder een grote rol. Betrokkenheid van ouders bij het speelleerplein, in de breedst mogelijke zin, vinden wij van groot belang. Betrokkenheid bij hun kinderen, betrokkenheid bij het speelleerplan beleid, betrokkenheid bij de thema s en betrokkenheid bij het aanbod ontspanning. We vinden het uiterst belangrijk de mening van ouders te horen en er iets mee te doen. Speelleerplein met sterren Speelleerplein De Edelsteen wil over 5 jaar een Sterrenschool zijn, waarin de 5 pijlers leidend zijn. In augustus 2015 wordt een flinke stap gezet in die richting. De komende jaren zal er door reflectie en evaluatie verder gewerkt worden aan de invulling van het concept. 8

9 De Edelsteen, onze naam De Edelsteen is een verzamelnaam voor alle verschillende edelstenen die er bestaan. Elke edelsteen is opgebouwd uit kristallen. Kristallen hebben allemaal platte vlakjes. Deze vlakjes weerkaatsen licht naar alle kanten en daardoor fonkelen/stralen edelstenen zo mooi. 3. Indeling in Units Er zijn drie units: 1/2, 3/4/5, 6/7/8. Elk kind start de dag in de stamgroep. Dan is er aandacht voor de actualiteit, sociaal emotionele onderwerpen, verjaardag vieren en het bespreken van het dagprogramma. Van daaruit starten de werkblokken. De kinderen pakken hun werklade uit de kast en gaan naar de plek waar ze instructie krijgen of waar ze werken aan de dag- of weektaak. Kinderen mogen alleen of in een groepje werken, ze kunnen gebruik maken van vele werkplekken, ook in het stiltelokaal. De kinderen weten waar ze wanneer instructie krijgen en bij welke meester of juf. De onderwijsassistent loopt rondjes om kinderen te begeleiden. Aan het einde van de ochtend gaan de kinderen weer naar de stamgroep waar ze reflecteren op de ochtend: wat ging goed? Wat kan beter? Wat heb je geleerd? Onderwijsbehoefte Om zo te kunnen werken moeten teamleden weten wat de onderwijsbehoefte van de kinderen is en wat de leerlijn van de verschillende vakken is. Van daaruit kunnen de onderwijsactiviteiten gepland worden. Op welke wijze komen welke kerndoelen aan bod? En welke groepen krijgen op welk moment instructie over welk vak? Hiervoor maken we gebruik van verschillende methodes. 9

10 4. Het leeraanbod Burgerschap en sociale integratie Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en leven is welkom. Door middel van verhalen en liedjes geven de teamleden op hun eigen wijze met de kinderen vorm aan waarden en normen. De verhalen en liedjes komen uit Trefwoord". Elke week geven wij een aantal lessen rond centrale thema s. Naarmate de kinderen ouder worden gaat het gesprek een steeds grotere rol spelen. Met respect voor elkaar, kunnen kinderen langzamerhand leren eigen keuzes te maken. De thema s die behandeld worden, worden vermeld in het nieuwsblad van het speelleerplein, dat regelmatig per verschijnt en tevens op de website staat. We leven in een multiculturele samenleving en we vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan de grote wereldgodsdiensten zoals: Christendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Jodendom. Project: kinderboekenweek Tijdens het eerste kwartaal van het schooljaar hebben wij een speelleerproject van een aantal weken. Dit project is opgezet rond het thema van de kinderboekweek. Het thema van de kinderboekenweek van 2015 is het thema Raar maar waar. Alle kinderen, van peuters tot en met groep 8, werken op hun eigen wijze aan dit thema. Aan het eind van deze projectperiode, tijdens de lichtjesavond, kunt u alle gemaakte werkstukken bewonderen. 10

11 4.1 Unit 1 Unit 1 start bij de peuters. Er is een peutergroep op dinsdag en vrijdagochtend. De peuters komen in hun eigen ruimte bij elkaar en mogen, als ze hieraan toe zijn, met de activiteiten van de oudere kinderen van unit 1 meedoen. Kinderen van 4 jaar, die het nog nodig hebben om even bij de peuters te spelen, krijgen hiervoor ook de gelegenheid. De pedagogisch medewerkers gaan met de peuters mee. Zo sluiten we aan bij de ontwikkelbehoefte van de kinderen en wordt de overgang naar het basisonderwijs wat kleiner. Binnen de groep 4, 5 en 6 jarigen is er veel aandacht voor het vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen. De kinderen mogen tussen uur en uur in de klas worden gebracht. Bij het zelfstandig werken plannen de kinderen hun eigen keuze via het planbord. In het algemeen doorlopen kinderen in 8 jaar tijd de basisschoolperiode. In een enkel geval kan de directie in samenspraak met de intern begeleidster van het speelleerplein daar een uitzondering op maken: een kind kan een jaar korter of een jaar langer over de basisschool doen. Deze kinderen worden, net als alle kinderen, door ons goed geobserveerd en gevolgd in hun ontwikkeling. Bepalend voor het doorstromen is de leerontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de werkhouding en de mate van concentratie. In unit 1 ligt de nadruk op de volgende activiteiten: Taalactiviteiten Met de kleuters praten we veel in kleine setting en in de grote kring. Dit naar aanleiding van een verhaal of concreet materiaal over allerlei onderwerpen. Dat is belangrijk voor de woordenschat en als voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. De tussendoelen van ontluikende geletterdheid en activiteiten die het fonemisch bewustzijn stimuleren, verwerken we structureel in ons aanbod bij de kinderen die eraan toe zijn. De kinderen worden voorgelezen, leren vertellen, leren versjes opzeggen en werken met prentenboeken. Werken met thema s Afhankelijk van het thema is in de groep de wisselhoek ingericht. Naar aanleiding van een thema spelen de kinderen hier een echte situatie na. Voorbeelden daarvan zijn de tandartshoek en de bloemenwinkel. Bij deze spelsituaties streven we steeds bredere doelen na. We stimuleren tijdens het spel activiteiten met letters, sociale aspecten en rekenactiviteiten. Begrippen als meer, minder, 11

12 groter, kleiner etc. komen aan bod. Ook het tellen en getalbegrip komt aan de orde. Werken met ontwikkelingsmateriaal Ieder kind krijgt op zijn/haar niveau materiaal aangereikt (puzzels, werkbladen, constructiemateriaal). Door het werken met dit materiaal worden onder andere de zintuigen, de motoriek en het begripsvermogen ontwikkeld. We stimuleren de taakgerichtheid en de concentratie van de kinderen. In deze lessen passen we het GIP model toe ter bevordering van het zelfstandig werken. Werken met het digitale bord en computers Ook de kleuters werken met het digibord en computers. Hiervoor hebben we een aantal specifieke kleuterprogramma s aangeschaft. Werken in de hoeken Tijdens de werklessen werkt een deel van de kinderen aan een tafel, bijvoorbeeld aan de puzzeltafel of de tekentafel. Een ander deel van de kinderen werkt in de hoeken, bijvoorbeeld in de huis-, de bouw-, de boeken- of de luisterhoek. Afwisselend kunnen de kinderen daar vrijspelen of werken aan een opdracht. Expressieactiviteiten Door bijvoorbeeld tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en schilderen krijgen de kinderen de kans zich op een creatieve manier te uiten. Natuurlijk bieden wij ook verschillende technieken aan. Het proces, wat de kinderen leren, is daarbij belangrijker dan het uiteindelijke zichtbare resultaat. Bewegingsactiviteiten Zowel in de klas, buiten als in de speelzaal is veel aandacht voor allerlei bewegingsactiviteiten zoals spel, gymnastiek, dansen en drama. De ontwikkeling van de kinderen volgen, Cito en Pravoo Om de peuters goed te volgen gebruiken we observatie methodes als: zo doe ik, zo praat ik, zo beweeg ik. 2x per jaar worden deze observatielijsten ingevuld. Als het kind 4 jaar is volgt er een warme overdracht en wordt het instrument peuterestafette ingevuld. Om leerlingen vanaf 4 jaar goed te kunnen volgen worden de kinderen getoetst op taal- en rekenvaardigheden. Daarnaast houdt het teamlid de andere vaardigheden zoals: samenwerken, zelfstandigheid etc. bij 12

13 m.b.v. de Pravoo lijst. Deze gegevens worden met u, tijdens de 10 minuten gesprekken of ouder-kindgesprekken, doorgenomen. 4.2 Unit 2 en 3 Rekenen en Wiskunde De leerstof vanaf unit 2 in de methode "Rekenrijk" is geordend rondom de volgende zaken: getalbegrip, basisvaardigheden, meten en ruimtelijke oriëntatie. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een toets die gebaseerd is op de basisstof. Na de toetsles bepaalt het teamlid welke kinderen in aanmerking komen voor herhaling (weer) en/of verrijking (meer). Naast deze toets maken we ook gebruik van algemene schooloverstijgende toetsen van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (het Cito), waarbij naar het algemeen rekeninzicht van de kinderen wordt gekeken, in relatie tot een landelijke norm. Schrijven De kinderen leren eerst met de blokletters schrijven. Ze schrijven met potlood en in de eerste instantie ligt de nadruk op het vloeiend produceren van de schrijfpatronen. Er worden 3 werkschriften van de schrijfmethode "Handschrift" doorgewerkt. Uiteindelijk beheersen de kinderen de letters van het alfabet, en schrijven ze lusletters verbonden aan elkaar. Taal, woordenschat en spelling Met de taalmethode Taal Actief kunnen we werken aan de gestelde doelen en referentieniveaus ten aanzien van het taal en spellingonderwijs. Technisch en begrijpend lezen. Er wordt een begin gemaakt met het lezen. Het aanbieden van de eerste letters en het opbouwen naar het echte lezen wordt het aanvankelijk lezen genoemd. Voor het aanvankelijk lezen werken we met de leesmethode Veilig Leren Lezen. Dit is een gecombineerde lees/ taalmethode. In deze methode zijn de modernste onderwijsinzichten verwerkt. Er is ruim voldoende mogelijkheid om de kinderen op hun eigen niveau te laten werken en er zijn veel materialen om kinderen extra hulp te geven. De methode voor voortgezet technisch lezen, Estafette,, sluit aan bij de methode Veilig Leren Lezen. In alle units is er dagelijks aandacht voor het zelfstandig lezen. De kinderen lezen per dag ongeveer 20 minuten zelfstandig in een boek op hun leesniveau in verschillende werkvormen. Regelmatig wordt bekeken of 13

14 kinderen naar een hoger AVI niveau kunnen. Ook begrijpend lezen krijgt in deze groepen meer aandacht door de methode Grip op Lezen. Tutorlezen, leesmandjes en bibliotheekboeken. Het is van belang dat kinderen zoveel mogelijk leeskilometers maken. Door leerlingen als tutor (oudste leerling) met tutee (jongste leerling) te koppelen levert dat een nieuw leesklimaat op. Maar ook een andere organisatievorm zoals leesmandjes, stimuleert het leesplezier van de leerlingen. Het tutorlezen heeft een positief effect op het pedagogisch klimaat. De kinderen leren elkaar beter kennen. Ze beseffen dat ze niet alleen voor zichzelf op speelleerplein zitten, maar ook voor elkaar. En dat je niet alleen van de teamleden kan leren, maar ook van elkaar. Kinderen die zelf moeite hebben met lezen of dyslectisch zijn, kunnen een kind onder hun eigen leesniveau helpen. Ze hebben vaak nog meer geduld en aandacht voor de ander en steken dikwijls ook zelf nog veel op bij het lezen in een lager leesniveau. Voor tutoren geldt sowieso dat ze veel leren in deze rol. Er wordt een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de tutor leert positief te reageren op fouten van anderen, met veel geduld en aandacht. Het tutorlezen gebeurt met periodes tijdens het schooljaar, net als de leesmandjes. Ook wisselt de collectie bibliotheekboeken drie keer per jaar om de leesmotivatie zo hoog mogelijk te houden. Engels Dit doen aan de hand van Hello World. De lessen worden gegeven door Helen, zij is een ouder van een oud leerling en zij is afkomstig uit Engeland. Wereldoriëntatie Naast de genoemde basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen is er ook aandacht voor: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer. Hiervoor hebben we de methode Argus Clou. Werkstukken en spreekbeurten De kinderen maken werkstukjes en houden ze spreekbeurten over allerlei onderwerpen. Ook hoort het voeren van een boekbespreking daarbij. Bewegingsonderwijs De kinderen gymmen twee keer in de week in de gymzaal Smaragd. De gymdagen en de tijden staan vermeld op de website: 14

15 Expressie vakken Hiervoor maken we gebruik van de methode; Moet je doen. De lessen gaan over muziek, beeldende vorming en kunst en cultuur en bieden een doorgaande leerlijn. Juf Brigitta is onze cultuur coördinator en zij zorgt ervoor dat er ook regelmatig een kunstenaar komt om met de kinderen te werken. 4.3 Digitaal leren in de 21 e eeuw Digitale borden Het speelleerplein werkt in alle ruimtes met digitale schoolborden. De diverse methodes zijn op het gebruik van deze borden afgestemd. Op deze manier lesgeven is in veel opzichten een verrijking van ons onderwijsaanbod en van de onderwijsleersituatie omdat de lesstof beeldend en levendig is, je veel up to date informatie kunt vinden en de kinderen meer geboeid zijn. Snappets Een tablet voor elk kind vanaf unit 2. Een nieuw leermiddel waar ze allemaal erg enthousiast over zijn. De software sluit naadloos aan bij de lesstof van woordenschat, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen. Snappet biedt de kinderen een rijke en uitdagende leer- en spelomgeving en komt tegemoet aan individuele leerstijlen; komt tegemoet aan individuele onderwijsbehoeften; biedt een combinatie van oefenstof en toetsen; geeft de leerling directe feedback op het gegeven antwoord; is adaptief: de moeilijkheidsgraad van de opgaven wordt aangepast aan de vaardigheid van het kind; geeft het teamlid real time inzicht in de ontwikkeling van het kind; geeft inzicht in welke deelvaardigheden sterker of minder sterk ontwikkeld zijn; maakt het vergelijk van het kind ten opzichte van de landelijke standaarden mogelijk. Het teamlid kijkt mee en ziet voor elk kind hoe het leert en voor welke onderdelen instructie nodig is. 15

16 4.4 Sport en cultuuraanbod Om het sport- en cultuuraanbod op scholen te verbeteren is o.a. door de ministeries van OCW en VWS de combinatiefunctie in het leven geroepen. Inmiddels zijn er al heel wat gemeentes die combinatiefunctionarissen in dienst hebben. Er zijn combinatiefunctionarissen die werken in de sport, maar er zijn er ook die zich inzetten voor cultuureducatie. Ook op het Speelleerplein hebben we sinds dit jaar een combinatiefunctionaris. Samen met de bibliotheek maken we plannen, voeren die uit, bouwen bruggen en werken samen aan het leesplezier. De activiteiten zijn gericht op het speelleerplein, dus ook peuterspeelgroep, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. De combinatiefunctionaris verlicht vooral de taken van de teamleden. Hierdoor kunnen zij zich meer bezighouden met hun eigen lessen. De combinatiefunctionaris coördineert de (lees)activiteiten en is een vast aanspreekpunt voor teamleden en kinderen. Vol enthousiasme is Angela Pater, onze combinatiefunctionaris, gestart. Het lokaal van Babbels 7+ zal worden omgetoverd. Door haar zijn activiteiten en materialen sneller te regelen. Er is extra aandacht voor de speelleerpleinbibliotheek en de collectie boeken voor kinderen, die dyslectisch zijn. En er staan nog veel meer activiteiten op stapel, zoals het opzetten van een Makkelijk Lezen Plein, maar ook aandacht voor kennisoverdracht naar de teamleden, meer structuur in het aanbod en het informeren en enthousiasmeren van ouders. 16

17 4.5 De ontwikkelingen dit speelleerjaar Flexibele speelleertijden: eigentijds Vaststellen van de speelleertijden bij totaalaanbod en basisaanbod Vaststellen van vakantietijden en onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het flexibel opnemen van vakanties. In te gaan schooljaar Spelen, leren en ontwikkelen Flexibel/anders organiseren en kijken naar onderwijs. Leren en spelen, integreren in dagprogramma Werken in units Thematisch werken Met de kinderen een portfolio maken Maatwerk: eigenheid Afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen Inzetten op talentontwikkeling Van onderwijzen naar begeleiden: kinderen kunnen zelfstandig werken, zijn zelfverantwoordelijk en kunnen zelf doelen stellen. Speelleeromgeving Realisatie van Speelleerplein De Edelsteen Aanpassingen van gebouw en inrichting lokalen Beleid doorgaande ontwikkelingslijn en leerklimaat Starten integratie peuters en kleuters Eén team Betrokkenheid Kinderen zijn betrokken bij de Speelleerplein ontwikkelingen Ouders zijn betrokken bij de Speelleerplein ontwikkelingen Teamleden zijn eigenaar van de ontwikkelingen Cool, de bibliotheek en sportservice betrekken in het rijke speelleer aanbod. 17

18 5. Zorg voor de ontwikkeling van uw kind Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied nauwkeurig. In de eerste plaats gebeurt dat natuurlijk door de teamleden, die de kinderen in de unit elke dag meemaken en observeren. Naast de observaties zijn er in elke unit, verschillende toetsmomenten. Deze worden geregistreerd in het ParnasSys leerlingvolgsysteem. Elke ouder van kinderen vanaf 4 jaar heeft toegang tot het ouderportaal van ons leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Op deze manier bent u in de gelegenheid de bovengenoemde ontwikkeling van uw kind online volgen. Resultaten De resultaten van de middentoetsen Cito worden geëvalueerd en verwerkt in het jaarverslag van het speelleerplein. Voor de schoolverlaters groep zijn de middentoets gegevens tevens de eindopbrengsten. Het jaarverslag van het speelleerplein gaat naar de MR ter inzage en wordt vervolgens gepubliceerd op de website. De intern begeleider De intern begeleidster organiseert de zorg binnen het speelleerplein. Eén van haar voornaamste taken is de collegiale ondersteuning bij het oplossen van problemen die zich bij individuele leerlingen voordoen. Indien nodig observeert de intern begeleider het kind. De intern begeleider ondersteunt de teamleden bij het maken van een plan. Vervolgens houdt de intern begeleider samen met de teamleden zicht op de voortgang en de vorderingen. Het ondersteuningsteam Als n.a.v. de observaties, werkresultaten en/of toetsen extra expertise nodig is, kan de intern begeleider een kind bespreken in het ondersteuningsteam van het speelleerplein. De onderwijsexpert van het samenwerkingsverband, de directeur, de intern begeleider en het teamlid zijn deel van dit team. Op verzoek kunnen er ook andere externen worden uitgenodigd. Voor deze bespreking hebben wij de toestemming van u als ouder nodig. Ook worden ouders uitgenodigd om bij dit overleg aanwezig te zijn. Het kan nodig zijn dat een kind extra ondersteuning krijgt. Dit wordt altijd met de ouders besproken. 18

19 Onderzoek Ook indien er nader onderzoek moet worden gedaan, bijv. een psychologisch onderzoek, door iemand van buiten het speelleerplein die daarin gespecialiseerd is, wordt dit nooit zonder toestemming van de ouders gedaan. Daar zal het teamlid dan ook altijd om vragen. Passend onderwijs Elke speelleerplein is verplicht een ondersteuningsprofiel te hebben waarin beschreven staat waar de mogelijkheden tot ondersteuning van het speelleerplein liggen. In het ondersteuningsprofiel van Speelleerplein De Edelsteen (deze is te vinden op onze website) staat in welke onderwijsbehoefte wij kunnen voorzien. Wij verwijzen u naar dit profiel. Voor alle specifieke ondersteuningsbehoeften hebben wij wel vastgesteld, dat we deze kinderen alleen kunnen begeleiden met de volle medewerking van de ouders. Wij zien samenwerken met ouders als basis voor alle ontwikkelingen van de leerling. Als het speelleerplein niet aan de onderwijsbehoefte van kinderen kan voldoen, is de Edelsteen verplicht om samen met de ouders een andere passende plek te zoeken voor het kind. Dit kan een andere basisschool zijn, maar dit kan ook het speciaal onderwijs zijn. Hiervoor is toestemming nodig van het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband of naar 19

20 5.1 Overlegmomenten Wij vinden het belangrijk om te praten over de kwaliteiten en (leer)vorderingen van uw kind(eren), met u en met het kind zelf. Kennismakingsgesprek Daarom hebben we eerst het kennismakingsgesprek. Begin oktober ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek dat deels zal gaan over de resultaten waarmee uw kind is overgegaan, maar het grootste gedeelte van het kennismakingsgesprek gaat over het functioneren van uw kind thuis en op het speelleerplein. Zo ontstaat er een kans om zaken met elkaar uit te wisselen en om te komen tot een goede samenwerking voor uw kind. Oudergesprekken unit 1 In april vindt jaarlijks een gesprek plaats voor de ouders van 2 en 3 jarigen. Als een kind 4 jaar wordt vindt een eindgesprek plaats van de peuterperiode. Belangrijke gegevens in verband met de ontwikkeling van uw kind worden meegenomen in de vervolggesprekken die plaatsvinden in het kennismakingsgesprek bij de kleuters. Ouder- en portfoliogesprekken unit 1 (de vierjarigen), unit 2 en 3 In februari ontvangt u het eerste portfolio en bent u in de gelegenheid om in gesprek te gaan met het teamlid. Deze gesprekken vinden plaats na speelleertijd, op verzoek van u of van het teamlid. Vlak voor de zomervakantie ontvangt u het tweede porfolio van uw kind en is het teamlid altijd bereid om daar nog een gesprek over te houden, indien u dat wenst. Er zijn dus drie gespreksgelegenheden, waarvan we er twee verplicht stellen (het kennismakingsgesprek en het gesprek in het voorjaar) en één optioneel is waarbij het initiatief kan liggen bij het teamlid of bij de ouders. De exacte data staan in de kalender. 20

21 5.2 De overgang naar het voortgezet onderwijs Gedurende de gehele speelleer loopbaan volgen wij de ontwikkeling van uw kind door middel van het CITO leerlingvolgsysteem. In de laatste groep wordt in het najaar ook nog de NIO afgenomen. NIO staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Deze toets geeft een indicatie van de vaardigheden van de kinderen. Tevens worden toetsen afgenomen die een beeld geven over motivatie en welbevinden. Hieruit volgt een schoolkeuzeadvies. Het schooladvies van het NIO wordt met u doorgesproken en vergeleken met het advies van de mentor. Daarna wordt het definitieve schoolkeuzeadvies gegeven. Dit schooladvies krijgt u in januari van de mentor. Het schooladvies richt zich op een schooltype: u krijgt dus geen advies over welke speelleerplein voor voortgezet onderwijs het best gekozen kan worden. Dat besluit neemt u als ouder, bij voorkeur nadat u open dagen heeft bezocht of op een andere manier met de speelleerplein voor voortgezet onderwijs hebt kennisgemaakt. Aanmelden bij een school betekent niet automatisch ook toegelaten worden. Er zijn scholen die een toelatingscommissie hebben. Vaak hangt dit af van de mate van overeenstemming tussen het advies n.a.v. het schoolkeuzeonderzoek, het advies van de mentor van de groep en de wens van de ouders. Om de leerlingen een beeld te geven hoe er op sommige scholen gewerkt wordt, bezoeken wij met groep 8 de speciale kennismakingsdagen die een aantal scholen organiseren. 21

22 De uitstroomgegevens De leerlingen van ons speelleerplein stromen uit naar diverse scholen voor het voortgezet onderwijs. juli 2013 Juli 2014 Juli 2015 PRO - - OPDC 1 - BB BB/KB 4 2 KB KB/TL 1 1 TL TL/HAVO HAVO HAVO/VWO 3-2 VWO 2 4 LWOO aanvraag 1 3 Op de website van de inspectie Basisonderwijs vindt u het rapport van het laatste inspectieonderzoek (maart 2012) op onze speelleerplein.www.onderwijsinspectie.nl) 22

23 6. Aannamebeleid U kunt altijd contact opnemen met de leiding van het speelleerplein om een afspraak te maken voor een gesprek en een rondleiding. Aanmeldingsprocedure bij ouders van 4-jarigen: - ouders zoeken contact met het speelleerplein - het speelleerplein verstrekt informatie - informatiegesprek tussen ouders en medewerkers van het speelleerplein - de medewerker kijkt of hun onderwijs bij het kind past - ouders schrijven het kind in - het speelleerplein gaat over tot aanname Voorwaarden voor plaatsing: - het kind is zindelijk (zo niet, is hiervoor een medische oorzaak en zijn andere afspraken mogelijk) - alle relevante informatie over het kind wordt door ouders aan het speelleerplein gegeven - ouders geven zo nodig, tijdens de schoolloopbaan van hun kind, toestemming voor hulp/onderzoek van derden en eventuele verwijzing naar een andere school. Vanaf het moment dat de kinderen 4 jaar zijn mogen ze bij ons naar het speelleerplein. Kort daarvoor kunnen zij, in overleg met het betrokken teamlid, maximaal 4 dagdelen meedraaien om te wennen. Dit is echter afhankelijk van de groepsgrootte en het tijdstip. In welke groep en bij welke teamlid uw kind geplaatst zal worden, is bij het opgeven nog niet altijd duidelijk. Wij houden rekening met: het totaal aantal kinderen in de groep, de verhouding jongens en meisjes, het aantal jongste kleuters, het aantal kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte en met vriendschappen. Uiteindelijk bepaalt de directie in welke stamgroep het kind geplaatst wordt. In de drukke en spannende december maand vragen wij u uw kind pas in te laten stromen in januari. 23

24 Ons bevoegd gezag (Stichting Flore, gemandateerd naar de directie van het speelleerplein) heeft het recht een leerling niet toe te laten op grond van de volgende criteria: ouders respecteren de grondslag van het speelleerplein niet er is sprake van verstoring van rust en veiligheid de verzorging/behandeling en het onderwijs kunnen niet voldoende op elkaar worden afgestemd er is sprake van verstoring van het leerproces voor andere kinderen gebrek aan opnamecapaciteit Het besluit een leerling niet toe te laten wordt door het bevoegd gezag voorzien van een schriftelijke motivatie. Uw kind komt van een andere basisschool Wanneer u uw kind tijdens het schooljaar bij ons speelleerplein aanmeldt, nemen wij altijd contact op met de oude school. Ook kijken wij of de ondersteuning die uw kind nodig heeft op ons speelleerplein geboden kan worden. Binnen de gemeente is het niet gebruikelijk dat kinderen gedurende het schooljaar van school verwisselen. Uitzondering hierop is een verhuizing of gewichtige omstandigheden, dit ter beoordeling van de directie. Bij overplaatsing naar een andere school wordt er door de afleverende school altijd een onderwijskundig rapport ingevuld. 24

25 7. Ouders als partners Ouders en team van het speelleerplein zijn partners van elkaar als het gaat om de brede ontwikkeling van de kinderen. We willen graag goed contact met u houden. U kunt elke dag binnenlopen bij de mentor van uw kind. Vanaf 8.20 tot 8.30 uur en vanaf tot uur kunt u even mee lopen naar de klas om een afspraak te maken. Korte mededelingen kunt u schrijven op de kalender naast de unit. U kunt ook bij de directeur terecht. U vindt haar werkruimte bij de hoofdingang van het speelleerplein. Uiteraard ontvangt u van ons allerlei informatie. Om te voorkomen dat informatie te veel versnippert gegeven wordt, is ons streven zoveel mogelijk informatie via de mail te laten lopen. Natuurlijk behoort daar het bespreken van zorgen niet bij. Hiervoor bellen we liever of maken we een afspraak met u. We gaan ervan uit dat ouders zelf initiatieven nemen om op de hoogte te blijven van de informatie. Zo blijft u onze nieuwsbrieven vinden via de website. Contact momenten U wordt diverse keren op het speelleerplein uitgenodigd voor een gesprek of ouderavond. Dat kan bijvoorbeeld zijn: een thema-avond, zoals lichtjesavond of een tentoonstelling diverse rapportbesprekingen gesprekken over uw kind(eren) de kijkweken, waarbij u lessen kunt volgen, net als uw kind! Als u tussentijds een afspraak wilt maken, dan kan dat altijd. De ouders en hulp Wilt u zich inzetten voor het speelleerplein? Dat kan en we kunnen best veel hulp gebruiken! U kunt ons helpen door klusjes te doen op het speelleerplein (boeken kaften, plein verfraaien, luizenpluizenteam enz.) of door mee te werken in het onderwijsproces (leesouders, handvaardigheidhulp spelletjesouders, enz.) Aan het begin van het jaar ontvangt u een intekenlijst waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u zou willen helpen en welke dagen u eventueel beschikbaar bent. Ook kunt u zitting nemen in speciale commissies de oudergeleding van de medezeggenschapsraad de oudervereniging als deelnemer aan het ouderpanel. 25

26 Alle groepen zoeken in het begin van het speelleerjaar een stamgroepouder. Deze ouder is het aanspreekpunt voor het teamlid en helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten voor de klas. 8. Veilig en ordelijk speelleerplein Pedagogisch klimaat Voor alle medewerkers geldt dezelfde pedagogische aanpak naar kinderen. Vanuit onze waarden: plezier, inspireren, leren en ontwikkelen hebben we oog voor alle kinderen en hun welzijn. Wij werken aan een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Zodra een kind zich veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen en goed leren. Het met respect omgaan met elkaar is een belangrijk uitgangspunt. Kanjertraining Wij hebben in het verleden de Kanjertraining ingevoerd: een programma dat alle kinderen duidelijkheid verschaft over de invloed van gedragskeuzes in onze samenleving. Doordat alle kinderen met dit programma werken en de leerkrachten gecertificeerde trainers zijn, spreken we een gezamenlijke taal die problemen veelal kan voorkomen en/of ze achteraf bespreekbaar en inzichtelijk maakt. Het programma voor de kleuters bestaat uit een kanjerboek met verhalen. We benoemen gedrag naar een kleur pet. We hebben witte tijgerpetten (normaal gedrag), gele konijnpetten (angstige kinderen), rode apenpetten (uitlachende, treiterende kinderen) en zwarte pestvogel petten (pesten en agressief gedrag). Conflicten lossen we op door middel van de Kanjertraining. 26

27 Hoe veilig voelt een ieder zich? Meten is weten. In de ARBO risico- inventarisatie voor het personeel wordt de veiligheid gemeten. De leerlingen van unit 3 kunnen de mate van veiligheidsbeleving aangeven in een tevredenheidpeiling. Beleidsdocumenten veilig speelleerplein We zijn gericht op een veilige en ordelijke omgeving. Kinderen gaan in onze visie met plezier naar het speelleerplein als ze weten dat ze zich er thuis kunnen voelen. Om een veilige ordelijke omgeving te creëren zijn er afspraken en regels nodig. We bieden voor iedereen binnen het speelleerplein: alle teamleden en leerlingen, een veilige omgeving. Ten aanzien van de fysieke en sociale veiligheid zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in het ARBO beleid. Inmiddels heeft het speelleerplein op de volgende aspecten reeds plannen gemaakt en activiteiten uitstaan. Het ARBO beleidsplan met o.a. het Convenant Veilige Speelleerplein te Heerhugowaard. In het ARBO beleidsplan wordt o.a. de volgende zaken opgenomen: ARBO beleidsplan met o.a. Convenant Veilige Scholen te Heerhugowaard in samenwerking met de gemeente en de politie. Risico inventarisatie, -evaluatie en plan van aanpak per speelleerjaar Gebruikersvergunning brandveiligheid Ontruimingsplan en oefeningen BHV ers en scholing Registratie sociale integratie, burgerschap en veiligheid, Registratie van incidenten en aanpak van het speelleerplein om onveilige speel- werksituaties te voorkomen en aan te pakken. Registratie pestgedrag en preventieve aanpak ten aanzien van pesten. Zo ook bij ongewenst gedrag, discriminatie en seksuele intimidatie. Inspectie speeltoestellen speelzaal/ gymzaal. Controle noodverlichting, blusapparatuur. Inspectierapport keuring elektrische installatie Legionella beheersplan. Controle/ opslag giftige brandbare stoffen. EHBO materiaal, actuele controle. Arbeidstijdenregistratie. Bijhouden ziekmeldingen, begeleiding, re-integratie. Informatie ten aanzien van ARBO zaken. 27

28 Rookbeleid. Frisse scholen en CO2 uitstoot. Ter aanvulling m.b.t. het Veiligheidsbeleid: Er zijn diverse medewerkers met een BHV diploma en kennis van brandalarm en ontruimingsoefening. Sociale veiligheid: met o.a. registratie pestgedrag en preventieve aanpak ten aanzien van pesten. We hebben een gedragsprotocol. Dit dient om ongewenst gedrag, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. Ook is er een internetprotocol voor de regels rondom veilig internetverkeer. In de ARBO risico- inventarisatie voor het personeel wordt de veiligheid gemeten. De leerlingen kunnen de mate van veiligheidsbeleving aangeven in onze tevredenheidpeiling die we houden. Het speelleerplein De Edelsteen bestaat uit één gebouw met twee gebruikers erin, een basisschool en BSO Babbels met een peutergroep en buitenschoolse opvang. Het gebouw kent een ontruimingsoefening voor brand en ARBO veiligheidsplan. Het speelleerplein werkt samen met de gemeente en de politie. In het convenant Veilige Scholen Heerhugowaard staat de samenwerking beschreven met de diverse instanties zoals de wijkpolitie en het jongerenwerk. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de politie en instanties in de buurt over de veiligheid in de omgeving van het speelleerplein. Verder werkt het speelleerplein aan een veilige omgeving door: Intern begeleidster Laura Oudhuis als de vertrouwenspersoon Heldere pleinregels en groepsregels Gedragscode voor internet Gedragscode voor medewerkers op het speelleerplein Het gedragsprotocol De Kanjertraining Procedure bij ontoelaatbaar gedrag en procedure schorsing en verwijdering. 28

29 8.1 Klachtenprocedure, contactpersoon en vertrouwenspersoon Overal waar wordt gewerkt zijn er weleens misverstanden en worden fouten gemaakt. Ons Speelleerplein vormt daarop geen uitzondering. Meestal kan een dergelijk probleem tijdens een gesprek tussen de betrokkenen worden opgelost. Soms is het gewenst hierbij de directie uit te nodigen. In sommige gevallen ligt de zaak wat moeilijker. Als iemand een blijvende of ernstige klacht heeft, kunt u dit melden aan de schoolcontactpersoon. De vertrouwenspersoon voor klachten op ons speelleerplein: Laura Oudhuis. Laura is tevens de schoolcontactpersoon naar de regionale klachtencommissie. Zij zal in eerste instantie de klacht met u bespreken en proberen partijen tot elkaar te brengen. Als u met de vertrouwenspersoon er niet uitkomen, zal de klacht worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. Deze onafhankelijke persoon zal vervolgens een bemiddelende rol gaan spelen in het conflict. Deze persoon kunt u ook rechtstreeks benaderen. Voor De Edelsteen is dat: De heer R. Musman van de Onderwijsbegeleidingsdienst in Alkmaar. Tel: Per mail: Dit gaat volgens een daartoe door het bestuur ontworpen klachtenregeling. Alle verdere stappen zijn in dit reglement omschreven. Voor belangstellenden ligt de tekst van de klachtenregeling ter inzage op het speelleerplein of is via de MR te verkrijgen. Voor alle adressen en telefoonnummers van de klachtencommissie en vertrouwenspersonen verwijzen wij u naar de laatste bladzijde van deze Speelleergids. Protocollen t.a.v. veiligheid en ordelijkheid Wij kennen verschillende protocollen op het naleven van de veiligheid en ordelijkheid. Het zijn de volgende protocollen: - Internetprotocol - Vervoersprotocol - Foto- en videoprotocol - Protocol hoofdluis - Gedragsprotocol - Medicijnprotocol - Protocol schorsen en verwijderen - Gedragsprotocol teamleden - Anti-pest manifest St. Flore - Protocol Advies en Meldpunt Kindermishandeling We evalueren deze protocollen regelmatig en stellen deze zo nodig bij. 29

30 Internetprotocol Het is belangrijk om kinderen bewust te maken van wat er zoal te koop is op Internet en een goede attitude te bewerkstelligen. Als er toch sprake is van misbruik wordt aan deze leerling een formulier uitgereikt met nogmaals een uitleg hoe zij op Kennisnet en Internet aan het werk gaan. Met behulp dit protocol willen we bewerkstelligen dat ongewenste sites niet worden bezocht en dat andere, hierin genoemde zaken, naar onze tevredenheid verlopen. Vervoersprotocol Groepen of bouwen willen uitstapjes voor de kinderen organiseren. Kleine en grotere excursies naar interessante bestemmingen verrijken ons onderwijsaanbod. Naast fietsvervoer, moet ook vervoer per bus, trein en auto op een verantwoorde manier gebeuren. Wanneer je gebruik maakt van middelen om kinderen te vervoeren, is het van groot belang om goede afspraken te maken met alle betrokkenen. Met name bij de inzet van voertuigen zoals auto, bus, trein dient duidelijk te zijn wat er van wie kan worden verwacht. Foto- en videoprotocol Elk schooljaar maakt een schoolfotograaf een schoolfoto van uw kind en een klassenfoto, deze kunnen door de ouders besteld en gekocht worden. Het personeel van het speelleerplein neemt af en toe foto s / videofilmpjes van onderwijsactiviteiten en feestactiviteiten om deze in de nieuwsbrief, op Facebook of op de website van het speelleerplein te plaatsen. Om te leren van de onderwijspraktijk kunnen we gebruikmaken van videoopnames in de klas. Deze opnamen zijn alleen voor het nabespreken van de lessen van de teamleden en worden niet bewaard. Tijdens een verjaardag kan u als ouder foto s maken van uw eigen kind en de kinderen die daar bij zitten of staan, individuele foto s maken van andere kinderen is niet toegestaan. Hoofdluisprotocol Wij zijn van mening dat zowel het team van het speelleerplein als de ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van ons om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. 30

31 Gedragsprotocol Goede leerprestaties kunnen bereikt worden als leerlingen en teamleden met plezier naar het speelleerplein gaan. Een veilig klimaat en een prettige sfeer dragen hier sterk aan bij. Respect voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel en algemene fatsoensnormen en goede omgangsvormen vinden we belangrijk. Het stellen van grenzen Het geeft richting aan het handelen Het beschermt de kerntaak van het speelleerplein; het geven van goed onderwijs Geeft de leerling de hulp die nodig is. Het medicijnprotocol Personeelsleden op scholen worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgen scholen steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang, dat personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Personeelsleden en de schoolleiding moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij voor deze foute handelingen of vergissingen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Daarom geeft het bestuur in het medicijnprotocol aan hoe scholen in deze situaties kunnen handelen. Het uitgangspunt van ons medicijnprotocol is dat onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel van de scholen van Flore geen medicijnen verstrekken aan leerlingen en dat er geen toestemming is om medische handelingen te verrichten. Het medicijnprotocol is vastgesteld is samenwerking met de GMR en u kunt dit protocol opvragen bij de directie. 31

32 Schorsen en verwijderen Dit doen wij niet graag. Toch gaan wij wel eens tot schorsen over als er gegronde redenen voor zijn. De maatregel gaat uit van de directie, meestal op voorstel van de direct betrokken groepsleerkracht. Schorsing is een tijdelijke maatregel. Verwijderen van het speelleerplein mag alleen als De Edelsteen in samenwerking met de ouders een andere school heeft gevonden, waar het kind geplaatst kan worden. Als een kind leerplichtig is mag het niet van onderwijs uitgesloten worden. Voor meer informatie verwijzen wij naar het beleid: Schorsen en verwijderen van Stichting Flore. Gedragsprotocol teamleden Ons uitgangspunt is dat mannen, vrouwen, jongens en meisjes gelijkwaardig zijn. We verwachten van alle geledingen binnen het speelleerplein, dat zij zich houden aan de vastgestelde gedragsregels m.b.t. - Gedrag op het speelleerplein - Gedrag in de klas - Schriftelijk en beeldend materiaal op het speelleerplein - Schoolse situaties (gym, schoolkamp etc) Bespreken van onacceptabel gedrag Kinderen die onacceptabel gedrag vertonen dat valt onder punt 1 worden hierop aangesproken. Afhankelijk van de situatie gebeurt dat individueel of in klassenverband. Onacceptabel gedrag van teamleden wordt individueel met de betrokkene(n) besproken door de directie, teamlid of de vertrouwenspersoon van het speelleerplein. Anti-pest manifest stichting Flore Pesten is een veel voorkomend en niet makkelijk op te lossen probleem. De scholen van Stichting Flore hebben een plan van aanpak voor het voorkomen van pesten. Dit plan, het anti-pest manifest, krijgt vorm in het bevorderen van een goed pedagogisch klimaat in de groepen en op het speelleerplein. De Stichting beschikt ook over een plan van aanpak voor het bestrijden van pesten. In het anti-pest manifest dat u kunt vinden u vinden op de website van Stichting Flore. In dit manifest staat de aanpak namens Flore beschreven voor alle geledingen. In dit plan is het belangrijk dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen. De Ouders, de gepeste, de pesters, de meelopers en het speelleerpleinteam. 32

33 Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Protocol Per 1 april 2011 is er een nieuwe wet ingetreden voor iedereen die werkt met kinderen: het AMK protocol. Juf Laura Oudhuis heeft hiervoor een driedaagse cursus gevolgd en heeft de taak binnen het speelleerplein gekregen het protocol voor de Edelsteen te ontwikkelen. Het protocol van het AMK is definitief vastgesteld door de Medezeggenschapsraad. U kunt het protocol vinden op de website: 33

34 9. Praktische informatie ABC Afspraak voor dokter, tandarts, ortho e.d. Het komt regelmatig voor dat kinderen naar de dokter, tandarts, etc. gaan. Wij willen u vragen deze afspraken buiten de speelleertijden om te maken. Mocht dit echt niet lukken wilt u er dan in ieder geval voor zorgen dat uw kind niet afwezig is in de weken waarop wij de Citotoetsen afnemen of in groep 8 de NIO-toets. Op de kalender kun u zien in welke weken deze plaatsvinden. Bibliotheek We hebben een intensieve samenwerking met de bibliotheek. Voor de kinderen is de samenwerking met de bibliotheek een echte verrijking. Het boekenaanbod is heel divers en aan de kinderen aangepast. Brand- en ontruimingsoefening Elk jaar oefenen we met de kinderen een aantal keren ons ontruimingsplan. Voor de jongere kinderen wordt dit uiteraard voorbereid. Een aantal leerkrachten bij ons op het speelleerplein is BHV er (Bedrijfs Hulp Verlener). Zij worden jaarlijks bijgeschoold. BSO (buitenschoolse opvang) We werken aan een geïntegreerd aanbod van leren en spelen (opvang). De opvang valt onder verantwoording van Babbels. De opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur tot uur. Babbels heeft een flexibele kinderopvang, d.w.z.; u betaalt voor de uren dat uw kind ook daadwerkelijk opgevangen wordt. Indien u kiest voor de interne voor- en/of naschoolse opvang, neemt u dan even contact op met Babbels, via telefoon of via onze website: Buitenschoolse activiteiten Schoolse activiteiten zijn die activiteiten die georganiseerd worden door en onder verantwoordelijkheid vallen van andere organisaties dan de speelleerplein. Hieronder valt bijv. het korfbaltoernooi. Het speelleerplein fungeert hier uitsluitend als doorgeefluik: kinderen kunnen zich op speelleerplein opgeven en ontvangen via speelleerplein informatie. Wel is het goed te weten dat de scholierenongevallenverzekering, die het speelleerplein voor alle leerlingen heeft afgesloten slechts geldig is voor schoolse activiteiten en niet voor buitenschoolse zoals hierboven omschreven. 34

35 Buitenschoolse activiteiten door het speelleerplein georganiseerd Er zijn ook activiteiten buiten het speelleerplein die wel vallen onder de speelleer activiteiten, zoals bijvoorbeeld de schoolreisjes, het schoolkamp, excursies, sportdagen, e.d. Deze activiteiten geschieden onder verantwoordelijkheid en begeleiding van leerkrachten vaak met ondersteuning van ouders. Tijdens deze activiteiten geldt de scholierenongevallenverzekering dus wel. Burgerschap, sociale integratie en veiligheid Wij stellen ons ten doel om het actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun etnische of culturele achtergrond, aan de samenleving in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Door het gebruik van onze methodes Kanjertraining, Argus Clou, Trefwoord en Grip op Lezen schenken wij aandacht aan genoemde onderwerpen. Ook maken we incidenteel gebruik van Kijk in mijn Wijk. Bij sociale veiligheid gaat het niet alleen om het feit dat leerlingen, ouders, vrijwilligers, stagiaires en personeel veilig zijn op het speelleerplein, maar ook dat ze zich veilig voelen. Binnen de Stichting Flore wordt daarom planmatig gewerkt aan een veiligheidsbeleid. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk veiligheid in deze speelleer gids. Eten en drinken Na het buiten spelen geven we de kinderen de gelegenheid iets te eten en te drinken. We zien heel graag dat er gezond gegeten en gedronken wordt. Fietsen naar speelleerplein De meeste kinderen wonen in de directe omgeving van het speelleerplein en zullen lopend naar het speelleerplein komen. Voor diegenen die verder wonen, zullen gebruik maken van de fiets. De fiets kan geplaatst worden in de fietsenstalling. Voor schade aan fietsen en diefstal is het speelleerplein niet aansprakelijk. Zorg voor een goed slot. In verband met de veiligheid voor u en de kinderen is het niet toegestaan op de pleinen te fietsen. 35

36 Foto s, opnames en internet Van alle bijzondere activiteiten op het speelleerplein maken we foto s. U kunt de laatste nieuwtjes van uw kind(eren) volgen op onze website. Wilt u niet dat uw kind zichtbaar is op deze foto s, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind. Eens per jaar komt de schoolfotograaf langs om individuele en groepsfoto s van de kinderen te maken. Via een enveloppe kunt u dan vrijblijvend uw bestellingen doen. De fotograaf komt meestal in het begin van het schooljaar. De exacte datum vindt u op de website bij agenda. Gescheiden ouders Bij een kind van gescheiden ouders wordt in de meeste gevallen de dagelijkse verantwoordelijkheid gedragen door één van de ouders. Beide ouders hebben volgens de wet recht op informatie over hun kind en over de gang van zaken op het speelleerplein. Het recht op informatie kan worden uitgeoefend als de ouder waaraan het kind is toegewezen en waarbij het kind woont, de op het speelleerplein verspreide informatie zorgvuldig doorgeeft en de toeziend ouder uitnodigt voor mondelinge informatie over het kind. Het recht op informatie kan niet worden uitgeoefend door de toeziend ouder als de informatie niet wordt doorgegeven. In dat geval kan de verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking niet bij het speelleerplein worden neergelegd. De toeziend ouder zal zelf initiatieven moeten nemen om over de informatie te kunnen beschikken. Hij/zij kan bijvoorbeeld de website bezoeken. Hij/zij moet met het speelleerplein duidelijk afspraken maken over het verkrijgen van informatie. Mondelinge informatie over het functioneren van uw kind geven wij aan beide ouders in één gesprek. Het is in het belang van het kind dat informatie eenduidig is. Verstoorde verhoudingen tussen ouders kunnen zo n gezamenlijk gesprek bemoeilijken. Toch vinden wij dat ouders zich in het belang van hun kind over die moeilijkheden heen moeten zetten. Leraren moeten in geen geval in een positie worden gebracht waarin zij als partij kunnen worden beschouwd. De uitnodiging voor een gesprek gaat naar de ouder die de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het kind draagt. Als blijkt dat deze uitnodiging niet wordt doorgegeven dan zullen wij de ouder daarop aanspreken. In zeer uitzonderlijke gevallen zullen wij een uitnodiging voor één en hetzelfde gesprek sturen aan beide ouders. 36

37 Gevonden voorwerpen Namen in de schoenen kan wegraken voorkomen. Ook in laarzen en regenkleding is het verstandig de naam van het kind te zetten. Regelmatig worden verkeerde laarzen en jassen meegenomen, wat voor een ander heel vervelend kan zijn. We houden de gevonden voorwerpen een periode in bewaring in de lerarenkamer. Na een aankondiging in de nieuwsbrief geven we de niet opgehaalde voorwerpen weg. De GGD, uw kind en het speelleerplein De Jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief, dat wil zeggen; uit voorzorg. Wij nodigen kinderen gedurende de gehele speelleerperiode minimaal 3 keer uit voor een onderzoek om mogelijke problemen in het opgroeien te signaleren. Indien wij problemen op het spoor komen, helpen wij u de juiste weg te bewandelen. Als u zelf vragen of zorgen heeft over de gezondheid en/of ontwikkeling van uw kind, kunt u een extra onderzoek of gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen. 5-6 jarige kinderen Wij nodigen alle kinderen rond de leeftijd van 5 à 6 jaar uit voor een onderzoek door de jeugdarts en doktersassistente. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen, oren, houding, motoriek, spraak- en taalontwikkeling jarige kinderen Alle kinderen rond de leeftijd van 10 à 11 jaar worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere gelet op hoe uw kind zich voelt en gedraagt en hoe het gaat in contact met leeftijdsgenoten. Ook is er aandacht voor uw vragen over het gedrag van uw kind en/of de opvoeding. Voorafgaand aan het onderzoek komt de doktersassistente op het speelleerplein om de lengte en het gewicht van uw kind te meten en om de ogen na te kijken. De resultaten hiervan worden door de verpleegkundige met u en uw kind besproken. Overleg op scholen Op sommige scholen nemen wij deel aan overleggen waarin kinderen waar zorgen over zijn, worden besproken. Als de GGD bij een dergelijk overleg zit op uw speelleerplein, wordt u daarvan op de hoogte gesteld oor de speelleerplein. Projecten De GGD ondersteunt scholen in het uitvoeren van projecten die betrekking hebben op gezondheid. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, beweging, roken, alcoholgebruik, seksualiteit en relaties. 37

38 GGD en samenwerken De GGD gaat graag in gesprek met ouders kinderen en scholen over de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Hiermee onderstrepen wij ons motto: samen werken aan gezond leven. De GGD is kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin en heeft nauwe samenwerking met andere partners. Wilt u een extra onderzoek voor uw kind aanvragen, of heeft u andere vragen voor of over de GGD? U kunt ons bereiken op Zie ook : Gymnastiek Kleuters van unit 1 hebben dagelijks bewegingsonderwijs. Bij goed weer zijn zij buiten, bij slecht weer in de speelzaal. Graag zien we dat de kinderen gymschoenen met rubberzolen dragen als er binnen gegymd wordt. Kleutergymmen gebeurt in hemd en onderbroek. Zet u wel de naam van het kind in de gymschoenen. Deze verzamelen wij in de klas. Kinderen van unit 2 en unit 3 gymt in de sporthal. Deze ligt op ongeveer 10 minuten lopen van onze speelleerplein. De kinderen gymmen in sportkleding, met gymschoenen. Laat de kinderen géén kostbaarheden meenemen. Het speelleerplein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekraken of beschadiging. Gymrooster Dit speelleerjaar hebben de kinderen 2 keer gymles per week. Dinsdag Unit 2 juf Kirsten Unit 2 Meester Peter/Juf Laura Unit 3 juf Majory Unit 3 juf Brigitta Donderdag Unit 2 juf Kirsten Unit 2 Meester Peter/Juf Laura Unit 3 juf Majory Unit 3 juf Brigitta 38

39 Hoofdluis Bij elk vermoeden van uitbraak van hoofdluis komt het luizenpluisteam in actie. Alle kinderen worden gecontroleerd op hoofdluis. Er wordt gewerkt volgens een vaste procedure. Als u kind hoofdluis heeft, wordt u natuurlijk door ons direct geïnformeerd. De ouders van andere kinderen ontvangen het bericht dat hoofdluis gesignaleerd is in de groep. Natuurlijk bent u als ouder zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van hoofdluis. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website: Jaarkalender De website wordt up to date gehouden. Wij raden u dan ook aan de agenda en de nieuwsberichten van de website te volgen. U vindt daar belangrijke data, vakanties en studiedagen. U vindt daar ook informatie over het overblijven op het speelleerplein, buitenschoolse opvang (BSO), de informatieavond en inloopochtenden etc. Meester en juffendag De pedagogisch medewerkers van Unit 1 voor de 2- en 3-jarigen vieren hun verjaardag op de 3 e dinsdag van september. Schooljaar vierden de juffen en meesters zelf hun verjaardag. Dit jaar vieren we weer een gezamenlijke MEESTER- en JUFFENDAG. Deze feestelijke dag gaan we spelletjes spelen in en rond de speelleerplein. We weten dat de kinderen deze dag geweldig vinden. Deze dag kunnen we niet zonder ouderhulp, u komt toch ook helpen en feestvieren? Kinderpostzegels De leerlingen van unit 3 verlenen al jarenlang hun medewerking aan de verkoop van kaarten en postzegels van de kinderpostzegelactie. Een week voor de herfstvakantie worden de bestellingen genoteerd, waarna in november de aflevering wordt verzorgd. 39

40 Stamgroepouder Onze groepen werken met stamgroepouders. De stamgroepouder wordt door een teamlid gevraagd. De stamgroepouder hoeft geen lid te zijn van de oudervereniging. De stamgroepouder neemt allerlei taken op zich die de teamleden veel tijd kosten. Te denken valt aan: - Excursie: ouders charteren - Assistentie bij diverse feesten - Boodschappen - Schoonmaak - Niveau lezen De stamgroepouder heeft een spilfunctie voor ander ouders. Een stamgroepouder is er niet om de klachten aan te horen die bij de speelleerplein thuishoren en hij of zij zal u doorverwijzen naar de directie of het teamlid. Leerplicht en speelleerpleinverzuim Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig; ze mogen dus wel maar moeten nog niet. Als het kind 5 jaar is geworden is het leerplichtig op de eerste schooldag van de maand die volgt op de geboortemaand. Vijfjarige kinderen mogen ten hoogste 5 uur per week thuisblijven, mits de directie van het speelleerplein hiervan bericht heeft gekregen. Op verzoek van de ouders kan de directeur van het speelleerplein toestaan dat een 5-jarige zelfs 10 uur per week thuis wordt gehouden. Deze uren mogen niet worden "opgespaard". Zodra het kind 6 jaar is houdt deze regeling op en wordt het kind volledig leerplichtig. Mocht uw kind de school plotseling moeten verzuimen door bijv. ziekte, dan moet u dit doorgeven vóór aanvangstijd van de lessen. Ook voor een tandartsbezoek, huisartsbezoek, e.d., dat onder speelleertijd moet plaatsvinden, willen wij van tevoren een berichtje. Onder het kopje verlofregeling staat precies omschreven wanneer het kind anders dan hierboven beschreven mag verzuimen. Deze regels komen uit de wet op de leerplicht. Bij ongeoorloofd schoolverzuim zal de leerplichtambtenaar moeten worden ingelicht. Dit geldt overigens ook voor kinderen die regelmatig te laat komen. 40

41 Lesuren De leerlingen van de onderbouw hebben voorgaande jaren minimaal 880 klokuren les gehad, de leerlingen van de middenbouw zijn minstens 1000 uur naar speelleerplein gegaan. Omdat wij sinds dit schooljaar de lesuren voor alle kinderen gelijk willen trekken gaan alle kinderen 940 uur per jaar naar het speelleerplein. Zo maken ze voldoende lesuren in hun schoolloopbaan van 8 jaar. Medezeggenschapsraad Op onze speelleerplein is er een groep ouders en leerkrachten die meedenkt, meepraat en meebeslist over de opzet, inhoud, beleid en organisatie van het onderwijs op onze speelleerplein. Dit zijn de leden van de Medezeggenschapsraad. Op dit moment bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De taken van deze Medezeggenschapsraad (MR) zijn veel omvattend. Zij mogen de directie gevraagd of ongevraagd adviseren bij het nemen van besluiten aangaande hun speelleerplein. De directie is in een aantal zaken zelfs verplicht om advies te vragen aan de MR en soms is er uitdrukkelijk toestemming nodig van deze raad. Dit laatste bijvoorbeeld bij veranderingen in de organisatie. Afgevaardigden van een aantal medezeggenschapsraden onder het schoolbestuur hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Zij bespreken en beslissen over bovenschoolse zaken met elkaar. Wilt u contact opnemen met onze MR? Zij zijn bereikbaar op adres: Mobiele telefoons Als uw kind in het bezit is van een eigen mobiele telefoon mag die wel mee naar het speelleerplein worden genomen maar geen geluidsoverlast veroorzaken. Wanneer dat wel het geval is zal het mobieltje door de teamleden bewaard worden en pas na speelleertijd weer beschikbaar zijn voor uw kind. Ook bij diefstal van of beschadigingen aan de mobiele telefoon is het speelleerplein niet verantwoordelijk. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u uw kind graag tussendoor mobiel wilt kunnen bereiken? Neemt u dan contact op met de mentor van uw kind. 41

42 Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) De OBD geeft onder andere adviezen aan leerkrachten ten behoeve van kinderen met leer- ontwikkeling- of gedragsproblemen. Ook verricht zij onderzoeken bij kinderen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders, De OBD kan ten aanzien van de schoolkeuze een adviserende rol hebben naar ouders en teamleden. Ontwikkelingsperspectief Kinderen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben, komen in het zogenaamde ondersteuningsteam. In dit team worden de leerlingen besproken en vervolgens wordt er voor ieder kind een plan gemaakt. Het ondersteuningsteam blijft de ontwikkeling van deze kinderen volgen middels een groeidocument. De mentor bespreekt met de ouders het ontwikkelingsperspectief. De ouders wordt verzocht dit ontwikkelingsperspectief te tekenen. De ouders bevestigen daarmee dat zij op de hoogte zijn van de extra ondersteunende activiteiten voor hun kind. Ouderbijdrage Aan alle ouders wordt door de Oudervereniging in september een betalingsverzoek toegezonden voor de ouderbijdrage. Dit is voor de Oudervereniging voor haar jaarlijkse uitgaven ten bate van het speelleerplein. Hieronder vallen ook de schoolreisjes of de schoolkampen. De ouderbijdrage van afgelopen schooljaar was vastgesteld op per leerling. Het is ook mogelijk dit bedrag in termijnen te betalen. De ouderbijdrage is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het wordt anders onmogelijk om voor 45 euro leuke dagen te kunnen organiseren. Het is tevens een misverstand dat het speelleerplein genoeg geld ontvangt vanuit de Stichting, gemeente of overheid. Zonder de ouderbijdrage zijn het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasontbijt, kinderboekenfeest, excursies, kamp en schoolreisjes niet te financieren en uit te voeren. Vergeleken met andere scholen is onze ouderbijdrage redelijk geprijsd. In dit speelleerjaar bepalen de MR en Ouderverening een nieuw bedrag voor de ouderbijdrage. De oudervereniging en/of de directie horen graag wanneer u in een situatie zit waarmee het betalen van de ouderbijdrage een probleem is. In alle andere gevallen gaan we in goed vertrouwen ervan uit dat de ouderbijdrage betaald wordt. De Oudervereniging int de ouderbijdrage zelf. Het is mogelijk het bedrag in termijnen te betalen. Het rekeningnummer is: NL47RABO t.n.v. OV Speelleerplein De Edelsteen, Heerhugowaard. Wilt u de naam van uw kinderen erbij vermelden? 42

43 Oudervereniging Alle ouders die kinderen op ons speelleerplein hebben, worden daarbij automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging heeft tot doel festiviteiten binnen het speelleerplein te ondersteunen en te organiseren. Daartoe geeft zij schriftelijke informatie op de website, houdt zij openbare vergaderingen en organiseert activiteiten die buiten het lesstofaanbod van het teamlid behoren. Zo organiseert de oudervereniging een aantal evenementen op ons speelleerplein, of assisteert de teamleden daarbij. Bijvoorbeeld: Sinterklaasfeest, kerstviering, schoolreisje en het openingsfeest. De leden van de oudervereniging worden in principe voor een periode van 3 jaar gekozen. De oudervereniging is aangesloten bij de landelijke N.K.O. (Nederlandse Katholieke Oudervereniging) Wilt u contact opnemen met de oudervereniging? Zij zijn bereikbaar op adres: Overblijven Incidenteel een dag overblijven of iedere week dezelfde dag? Bij ons op het speelleerplein kan dat! Als u uw kind structureel wilt laten overblijven, kunt u voor uw kind een vaste inschrijving maken. Neemt u dan contact op met onze overblijfcoördinator Sylvia, zij is tevens bereikbaar via het onderstaand telefoonnummer. Incidenteel overblijven kan na intekenen op de lijsten in de gangen of u kunt s morgens tussen 8.00 en 8.30 uur bellen. Overige vragen kunt u ook via brief stellen en deponeren in de overblijfbrievenbus naast de directiekamer. Het overblijven kost 2,- per keer. U kunt ook een 10 rittenkaart voor 17,50 of een 25 rittenkaart voor 37,50 kopen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met overblijf van Speelleerplein De Edelsteen: Alle TSO (overblijf) ouders die werkzaamheden verrichten op Flore-scholen zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Toezicht op de kwaliteit is geregeld door Stichting Flore: Een TSO consulent bezoekt de scholen en monitort de kwaliteit. 43

44 PABO en stageopleidingen Stichting Flore verplicht de scholen om 50% van de formatieplaatsen (aantal groepen) beschikbaar te stellen voor stageplekken. Hierover is met de hogescholen een afspraak gemaakt. Ieder jaar ontvangen wij op ons speelleerplein een aantal stagiaires van de pedagogische academie, de universitaire PABO de HBO Pedagogiek of Sociaal Pedagogisch Werk opleiding. Wij vinden het belangrijk om aankomende leerkrachten en onderwijsassistenten de mogelijkheid te bieden zich te bekwamen in de praktijk. De activiteiten die stagiaires doen, variëren. Aan het begin van de opleiding PABO is het geven van een les voldoende. Aan het eind ronden ze hun opleiding af met een LIO-stage ( leerkracht in opleiding). LIO-stagiaires zijn vanaf het begin van hun stage verantwoordelijk voor een aantal dagdelen. Natuurlijk heeft de begeleidende leerkracht de supervisie. Ook ontvangen wij stagiaires van de HBO opleiding Padagogiek. Hun stage richt zich op het begeleiden van leerlingen met een werkhouding of gedragsprobleem. Ook zij vallen onder de supervisie van de IB-er. Rookvrij speelleerplein Ons speelleerplein is een rookvrij speelleerplein. In en rond het speelleerplein geldt een rookverbod. Op deze manier willen wij het klimaat voor iedereen zo gezond mogelijk houden. Scholing van leerkrachten Stichting Flore heeft een eigen opleidingstak ; de Flore Kwekerij. In de Kwekerij kunnen alle leerkrachten van Stichting Flore zich scholen op gebieden als Gedrag, Taal, Rekenen, Wetenschap en Techniek, Het Jonge Kind, ICT en Bedrijfshulpverlening. Het Flore scholingsaanbod past ook bij de veranderonderwerpen uit het Koersplan van Stichting Flore. In de CAO Primair Onderwijs is opgenomen dat individuele personeelsleden recht hebben op scholing, wanneer dit past bij hun persoonlijke ontwikkeling. Stichting Flore geeft hier met de eigen Flore Kwekerij op een professionele manier invulling aan. Daarnaast kan het speelleerplein ook kiezen voor gezamenlijke teamscholing op basis van de onderwerpen uit het vierjarig speelleerplan en het daarmee samenhangende jaarlijkse speelleerontwikkelingsplan. 44

45 Schoolkamp Ieder jaar gaan de schoolverlaters op schoolkamp. Dit gebeurt meestal in de laatste schoolmaanden. De ouders van deze leerlingen krijgen ruim van tevoren bericht over de data en de extra kosten die aan het kamp zijn verbonden. Speelleer nieuws Regelmatig ontvangt u mail van ons en sturen wij onze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staan allerlei zaken, die het doorgeven waard zijn. Ook staan er regelmatig verslagen in van belevenissen van leerlingen. Deze berichten kunt u ook terugvinden op onze website: Speelleer tijden s morgens uur 's middags uur woensdag uur Alle kinderen mogen een kwartier vóór speelleertijd op de speelplaats spelen of meteen naar binnen gaan. Vanaf 8.20 uur en uur is er toezicht op de pleinen. Wilt u de kinderen niet te vroeg naar het speelleerplein laten gaan? Om 8.30 uur en om uur beginnen de lessen. De kinderen van de kleutergroepen mogen ook vanaf 8.20 uur en uur binnenkomen. Dit voorkomt grote drukte bij de ingang. Schoolverzuim U kunt uw kind, graag tussen uur of uur, ziek melden bij een van onze teamleden. Ook kunt u op een tijdstip buiten speelleertijden ons antwoordapparaat inspreken. Wij luisteren die altijd af. Als uw kind zonder bericht niet op het speelleerplein verschijnt, wordt zo mogelijk contact gezocht met u. Soms wordt een kind tijdens de speelleerdag niet lekker. In dat geval zal er contact met u worden opgenomen om het kind op te komen halen van het speelleerplein. U wordt door ons ook tijdens de informatieavond gevraagd de nummers waarop u bereikbaar bent te controleren en eventuele reservenummers door te geven. 45

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016-2017 Laat kinderen op hun eigen wijze stralen INHOUD Beste ouders en/of geïnteresseerden.... 4 1. Van Tweemaster naar Edelsteen... 5 2. Van concept naar de dagelijkse praktijk... 7 3. Samenwerken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Van Rijslaan 8, 2625 KX Delft, 015-2561928

Van Rijslaan 8, 2625 KX Delft, 015-2561928 Van Rijslaan 8, 2625 KX Delft, 015-2561928 Beleid Sociaal emotionele ontwikkeling Delftse Daltonschool Bijlage 1: Delftse Daltonschool Bijlage 2: Delftse Daltonschool Beleid Sociaal emotionele ontwikkeling

Nadere informatie

Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen

Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen ouders en school verloopt via de leerkracht van uw

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Sfeer en gedrag Het eindadvies Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel A. Visie en schoolconcept van CB de IJsvogel Onze Missie: De IJsvogel, hier gebeurt t! Op De IJsvogel wordt gewerkt met een vernieuwend onderwijsconcept

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

Elde College. Elke dag Een uitdaging

Elde College. Elke dag Een uitdaging Elde College Elke dag Een uitdaging VMBO Theoretisch Kader VMBO Kader- Basisberoeps Denny Arians Teamleider Onderbouw VMBO Keuze voor een schooltype De basisschool zegt : Theoretische leerweg En dan? U

Nadere informatie

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen Communicatie Dit schooljaar zal er wat veranderen met de verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief van De Evenaar. Steeds meer groepsgebonden informatie wordt door de leerkrachten via digiduif aan de

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

GROEP 2. Even voorstellen. Hetty Galle (ondersteuning) Groep 1-2 Berenklas Groep 3

GROEP 2. Even voorstellen. Hetty Galle (ondersteuning) Groep 1-2 Berenklas Groep 3 GROEP 2 Even voorstellen Groep 2/3 Milon van Dommelen (ma, di, wo, vrij) Pamela Plasmeijer (do) Hetty Galle (ondersteuning) Groep 1-2 Giraffenklas Inge Hoekstra(ma en di) Danielle Jeurissen(wo, do en vr)

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4.

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4. Informatie folder groep 4 Postbus 16 5170AA Kaatsheuvel Tel: 0416-540 939 Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl Welkom in groep 4. Leuk dat uw kind in groep 4 zit. We zijn al enkele weken bezig en zoals

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 1-2

Informatieboekje. Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 2016-2017 Thematisch werken: We werken in groep 1 / 2 met thema s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende deze thema s zullen de volgende ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk) Jaarplan - Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1 Optimaliseren Passend Onderwijs 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9 COMPACTEN & VERRIJKEN en GROEP 9 in de midden- en bovenbouw De Nobelaer Inleiding Dit jaar starten we met een nieuwe aanpak voor leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich.

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich. Waarom vinden wij deze kernwaarden belangrijk voor de leerlingen van de Driesprong? Hoe organiseren we ons onderwijs gebaseerd op onze overtuigingen? Wat voor soort onderwijs geven wij op de Driesprong?

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie