Evenementen `Grenzeloos stage lopen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evenementen `Grenzeloos stage lopen"

Transcriptie

1 Evenementen `Grenzeloos stage lopen

2 Inhoudsopgave 1. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN COGNITIEF AFFECTIEF CONATIEF 3 2. COMMUNICATIEDOELGROEP PRIMAIRE DOELGROEP SECUNDAIRE DOELGROEP 4 3. COMMUNICATIESTRATEGIE WAT WORDT ER GECOMMUNICEERD AAN WIE WORDT ER GECOMMUNICEERD VIA WELKE MEDIUM WORDT ER GECOMMUNICEERD HOE WORDT ER GECOMMUNICEERD 5 4. COMMUNICATIEBOODSCHAP PROPOSITIE TOONZETTING 6 5. COMMUNICATIEMETHODEN EN MIDDELEN 7 6. BUDGET 8 7. TIJDSPLANNING 9 8. DRAAIBOEK BIJLAGE BIJLAGE 1 POSTERONTWERP BIJLAGE 2 BUDGET BIJLAGE 3 TIJDSPLANNING BIJLAGE 4 DRAAIBOEK 22 2

3 1. Communicatiedoelstellingen Hieronder volgt op elke niveau (cognitief, affectief en conatief) een communicatiedoelstelling. 1.1 Cognitief Tussen april 2007 (begin van de adverteerperiode) en oktober 2007 (wanneer het evenement `grenzeloos stage lopen plaatsvindt) 75% uit de doelgroep kennis laten maken met het evenement `grenzeloos stage lopen. 1.2 Affectief Tussen april 2007 en oktober % uit de doelgroep positief laten zijn over het evenement `grenzeloos stage lopen. 1.3 Conatief Tussen april 2007 en oktober % uit de doelgroep laten overwegen om een bezoek te brengen aan het evenement `grenzeloos stage lopen. 3

4 2. Communicatiedoelgroep Doelgroepen kunnen worden ingedeeld in primaire en secundaire groepen aan de hand van de afhankelijkheidsrelatie die de organisatie met hen heeft. Hoe exacter de beschrijving van de doelgroep is, des te duidelijker kunnen de strategiebepaling en de in te zetten communicatiemiddelen worden bepaald. 2.1 Primaire doelgroep Tweedejaars studenten van hogeschool Leiden in het studiejaar Vrijwel alle opleidingen bieden hun studenten de mogelijkheid om in het derde studiejaar hun stage uit te oefenen in het buitenland. Deze Hbo-studenten hebben een gemiddelde leeftijd van 21 jaar, afkomstig uit verschillende regio s. De grootste groep komt uit regio Leiden en Den Haag. Echter zitten er ook studenten uit regio Amsterdam en Rotterdam op hogeschool Leiden. De verhouding mannen:vrouwen gaat gelijk op, hoewel het er sterk op lijkt dat de vrouwen de mannen gaan inhalen. Een groot gedeelte van de doelgroep woont nog in het ouderlijk huis, de rest heeft zich gehuisvest in en rond de stad Leiden. 2.2 Secundaire doelgroep De secundaire doelgroep wordt gevormd door eerste-, derde- en vierdejaars studenten op hogeschool Leiden. Zij zijn niet direct betrokken bij het evenement `grenzeloos stage lopen, maar komen wel in aanraking met het evenement, door middel van de poster- en flyeractie bij de hogeschool. Bovendien behoren ook studenten die al eerder stage hebben gelopen in het buitenland tot de secundaire doelgroep, zij kunnen zich betrekken tot het evenement, door plaats te nemen achter één van de stands. Deze Hbo-studenten hebben een gemiddelde leeftijd van 22 jaar, afkomstig eveneens als de primaire doelgroep uit verschillende regio s zoals Leiden, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. 4

5 3. Communicatiestrategie Als bekend is wat de communicatiedoelstelling is en op welke wijze de doelgroep is gevormd, kan de communicatieve benaderingswijze van de doelgroep naar inhoud, vormgeving en tijdsplanning worden bepaald (strategie). Communicatiestrategie kan globaal worden omschreven als wat wordt gecommuniceerd, aan wie, via welk medium en hoe. 3.1 Wat wordt er gecommuniceerd Het promoten van internationaal stagelopen, door middel van het organiseren van het evenement `grenzeloos stage lopen. De doelgroep moet meer open komen staan voor internationale stages en voldoende informatie kunnen vervaardigen over deze stages. Deze informatie moet afkomstig zijn van studenten die al eerder in het buitenland stage hebben gelopen. Alleen zij kunnen een heldere, duidelijke en eerlijke omschrijving geven van hun eigen ervaringen op het gebied van internationaal stagelopen. 3.2 Aan wie wordt er gecommuniceerd Aan de doelgroep wordt er gecommuniceerd. Dit zijn tweedejaars studenten op hogeschool Leiden in het studiejaar Via welke medium wordt er gecommuniceerd In aanloop naar het evenement `grenzeloos stage lopen wordt er geadverteerd op de hogeschool. In elke vleugel (B,C,D en F) worden drie posters op A2-formaat verspreid. Tevens worden bij de collegezaal (A108) twee posters opgehangen, in de standaard, op A1-formaat. Bovendien zullen bij de ingang en rondom het gebouw een aantal posters op A2-formaat worden opgehangen. In het Z-gebouw zal niet geadverteerd worden, aangezien dit gebouw gesloopt wordt, in januari Verder zal vier weken voorafgaand aan het evenement worden geflyerd, bij de ingang voor de hogeschool en richting de kantine. Deze flyeractie loopt door tot twee weken voor het evenement. Tenslotte zullen er meldingen verschijnen op BlackBoard, studentenmail en op de website 3.4 Hoe wordt er gecommuniceerd Het evenement `grenzeloos stage lopen zal bekend worden gemaakt onder de doelgroep door middel van een poster- en flyeractie in en rondom hogeschool Leiden. Tevens door meldingen op BlackBoard, studentenmail en op de website 5

6 4. Communicatieboodschap Bij de keuze van de boodschap spelen twee samenhangende factoren een rol: de propositie (wat gaat men vertellen) en de toonzetting (schrijfstijl, vormgeving, intensiteit). Kortom, de tactiek is het overbrengen van de informatie. 4.1 Propositie Met de reclamecampagne (posters en flyers) willen wij het internationaal stagelopen stimuleren. Met welke slogan wij dit willen doen en welke uitstraling de reclamemiddelen meekrijgen is te lezen onder het kopje toonzetting. 4.2 Toonzetting Het evenement `grenzeloos stage lopen willen wij goed onder de aandacht brengen bij de doelgroep (tweedejaars studenten op hogeschool Leiden in het studiejaar ). Vanaf april 2007 zal er geadverteerd worden, door middel van posters door het gehele gebouw. Bovendien zal vier weken voor het evenement een flyeractie beginnen op de hogeschool. Op de poster/flyer is een wereldbol met een vliegtuig te zien. Vanaf het vliegtuig trekken vier lijnen naar rode punten op de wereldbol. Deze rode punten geven aan waar studenten o.a. stage kunnen in de wereld. De achtergrond van de poster/flyer is zwart. De tekst is als volgt; Altijd al eens stage willen lopen in het buitenland? Verleg je grenzen en kom naar de informatiemarkt. Dinsdag 10 oktober 2007 van tot in F015. Zie bijlage 1 (concept) ontwerp van de poster. 6

7 5. Communicatiemethoden en middelen Het kiezen en inzetten van de meest geschikte mediastrategie (communicatiemethoden en communicatiemiddelenmix) is belangrijk voor de overdracht en acceptatie van de boodschap. De keuze van methoden en middelen is vooral afhankelijk van de aard van de boodschap, de doelgroep, het budget, de frequentie en de continuïteit. Om onze doelgroep te benaderen, zullen wij gebruik maken van de volgende methoden/middelen: Posters: Achttien posters van A2-formaat verspreid bij de ingang en rond de hogeschool. Verder worden deze posters verspreid door de vleugels B,C,D en F van de hogeschool. Bovendien worden er twee posters van A1-formaat opgehangen in de standaard, bij de collegezaal (A108). Flyers: In totaal worden flyers gedrukt, die tijdens de flyeractie vier weken voor het evenement worden uitgedeeld bij de ingang van de hogeschool, richting de kantine en tijdens de lessen Studieloopbaanbegeleiding, met toelichting. BlackBoard/Studentenmail: Via BlackBoard en de studentenmail worden studenten erop gewezen dat het evenement nadert. Deze melding begint vier weken voor het evenement `grenzeloos stage lopen en loopt door tot aan het evenement. Vermelding website Via de website willen wij de studenten er tevens op wijzen dat het evenement nadert. Vanaf het begin van het studiejaar (eind augustus 2007) tot aan het evenement (10 oktober 2007) willen wij een banner op de website van de hogeschool plaatsen, die het evenement aankondigt. 7

8 6. Budget De beste methode voor het budgetteren van communicatieplannen is taakstellend budgetteren. Daarbij wordt vastgesteld wat volgens het plan de taken zijn en welke kosten deze met zich meebrengen. Zie bijlage 2. 8

9 7. Tijdsplanning De timing van communicatieactiviteiten is belangrijk. Men moet rekening houden met mogelijke storende (vertragende) interne en externe factoren. Zie bijlage 3. 9

10 8. Draaiboek Het draaiboek omvat een activiteitenplanning. Het geeft aan welke communicatieactiviteiten er moeten plaatsvinden, wie eraan meewerken of ervoor verantwoordelijk zijn en wanneer die activiteiten plaatsvinden. Zie bijlage 4. 10

11 9. Bijlage Bijlage 1: Posterontwerp Bijlage 2: Budget Bijlage 3: Tijdsplanning Bijlage 4: Draaiboek 11

12 9.1 Bijlage 1 Posterontwerp

13 9.2 Bijlage 2 Budget Prijzen Sodexho Product Eenheid Bijzonderheden Prijs Koffie per kan inclusief suiker, melk en bekertjes 4,95 Thee per kan Inclusief suiker, melk en bekertjes 4,75 Serviesgoed 72/100 stuks 12,50 Verpakt koekje per stuk 0,20 Roomboterkoekje per stuk 0,32 Plak cake per stuk 0,50 Basislunch per persoon bruin broodje, hollandse kaas, bruin broodje, vleeswaren, krentenbol, 4,75 1 stuk fruit, 1/4 melk of karnemelk Combilunch per persoon Pistolet, vissalade/gezond/brie/etc, bruin broodje, hollandse kaas, 6,75 krentenbol, 1 stuk fruit, 1/4 melk of karnemelk, thee Personeelskosten per persoon per uur 22,00 Tafelkleedje per stuk 2,25 Tafelkleed groot per stuk 3,85 Buffetrok per stuk 16,50 Stomerijkosten 25,00

14 Kosten catering Aantal vrijwilligers 30 Lunchkosten per persoon 4,75 Koffie per kan 4,95 Thee per kan 4,75 Per kan koffie of thee kunnen 8 kopjes geschonken worden 30 vrijwilligers / 8 kopjes per kan = 4 kannen Lunch vrijwilligers: Aantal Product Prijs Totale prijs 30 basislunch 4,75 142,50 Koffie en thee vrijwilligers (2 kopjes per persoon): Aantal Product Prijs Totale prijs Totale kosten vrijwilligers: 5 koffiekannen 4,95 24,75 3 theekannen 4,75 14,25 Totaal 39,00 Aantal Product Bijzonderheid Prijs 35 lunch 142,50 2 kopjes koffie of thee 35 personen 39,00 Totaal 181,50 14

15 Aankleding Linnen: Aanwezig in de zaal 8 statafels 12 marktkramen Prijs linnen: Aantal Product Prijs Totale prijs 20 tafelkleed groot 3,85 77,00 1 Stomerijkosten 25,00 25,00 Totaal 102,00 Tafelvlaggen: Aanbieder Bos vlaggen Product Prijs p.s Aantal Totale prijs Vlaggetje 2, ,20 1 mast + voet 1,50 1 1,50 2 masten + voet 2, ,00 6 masten + voet 4, ,00 Totaal 80,70 15

16 Personeelskosten Sodexho Wij zullen zelf koffie en thee schenken, dus hier zijn geen personeelskosten voor gerekend. Wel is er rekening gehouden met het voorbereiden en rondbrangen van de lunch. In totaal hebben wij hier 2 uur voor gerekend. Het rondbrengen van de lunch zal door 1 persoon uitgevoerd kunnen worden. Dit komt op het volgende neer. Aantal personen Prijs Aantal uren Totale prijs Marktkramen Aantal kramen: 12 Aanbieder: Tip top verhuur Kraam: cm 15,00 Transsportkosten 19,50 Arbeidskosten 29,50 Prijzen exclusief BTW 1 22, ,00 Product Aantal Prijs p.s./p.u. Totale prijs Marktkraam Transsportkosten Arbeidskosten 12, ,00 19, ,50 29, ,00 Totaal excl BTW 258,50 Totaal incl BTW 307,62 16

17 PR kosten Product Prijs Aantal Totale prijs Posters (A2-formaat) 4, ,00 Posters (A1-formaat) 35, ,00 Flyers (afname per 500 stuks) 14, ,00 Bezorgkosten 15,00 Totaal 274,00 17

18 Budget evenement Grenzeloos stage lopen Uitgaven: Product Prijs Catering vrijwilligers 181,50 Linnen 102,00 Tafelvlaggen 80,70 Personeelskosten 44,00 Marktkramen 307,62 Pr-kosten 274,00 Totaal 989,82 Inkomsten: Dienst Prijs Catering 600,00 Pr- materiaal 25,00 over 62,00 Totaal 687,00 Tekort Prijs Inkomsten 989,82 Uitgaven 687,00 Totaal 302,82 Sponsors Prijs Hoofd sponsor 302,82 Sub sponsor - 18

19 9.3 Bijlage 3 Tijdsplanning Aangezien de projectgroep van samenstelling zal verandering is het van belang de nieuwe groep een duidelijke briefing te geven met hierin uitleg over al het gemaakte werk. De nieuwe groep is nog niet duidelijk en daarom is een precies tijdstip van de briefing nog niet te bepalen. Tot aan de dag van het evenement begin oktober 2007 moeten er wel veel zaken worden geregeld, voor afdeling pr, communicatie, facilitaire dienst en het regelen van sponsoring. Hieronder vind u de data van al de te verrichte activiteiten. Drukkerij De productie van de flyers bij logiprint.nl duurt 5 tot 7 werkdagen. De flyeractie gaat begin september 2007 van start en loopt twee weken lang. Het flyerontwerp moet uiterlijk 13 augustus 2007 de deur uit. Bij eventuele misdrukken is er voldoende tijd om de flyers opnieuw te laten drukken, zonder enige vertraging bij de flyeractie. De productie van de posters (A2-formaat) bij Colorsurfer duurt ongeveer vijf werkdagen. De posteractie gaat begin april 2007 van start en loopt tot aan het evenement (begin oktober 2007). 12 maart 2007 moet het ontwerp van de posters binnen zijn bij Colorsurfer, drie weken voor het begin van de posteractie. Bij eventuele misdrukken kunnen de posters opnieuw worden gedrukt, zonder enige vertraging bij de posteractie. Ook voor de productie van de posters (A1-formaat) bij drukaanbieding.nl duurt de productie ongeveer vijf werkdagen. De posteractie begint op 2 april 2007 en loopt tot aan het evenement, begin oktober Ook bij drukaanbieding.nl moet het ontwerp uiterlijk 12 maart 2007 binnen zijn, drie weken voor de posteractie. Bij eventuele misdrukken is er wederom voldoende tijd om de posters opnieuw te laten drukken, zonder enige vertraging bij de posteractie. Het boekje `studie en stage in het buitenland moet op voorraad zijn. Bovendien dient het te gaan om de versie De bestelling zal in april 2007 plaatsvinden, voor een oplage van stuks. Personen achter de stands Achter de eerste negen stands komen studenten te staan die stage hebben gelopen in zoals Suriname, Turkije, Zweden, België, India, Kenia, Brazilië en de Nederlandse Antillen. We moeten er rekening mee houden dat niet elke student tijd en zin heeft om zijn bijdrage aan het evenement `grenzeloos studeren te geven. Het zal veel tijd kosten om deze stands op te vullen met voldoende ervaren studenten. Vandaar dat in februari 2007 zal worden gestart met het benaderen van studenten die tijdens het evenement deel willen nemen achter één van de stands. Wij hopen binnen 6 weken deze actie te hebben voltooid en bovendien een aantal reserve studenten achter de hand te hebben, mochten studenten toch nog afzien van hun deelname. Achter stand 10 komen personen van de Nuffic, Leonardo beurs en Erasmus beurs. Voor de Leonardo beurs en Eramus beurs kost het niet veel moeite om een persoon te strikken, deze taak nemen de medewerkers van het internationaliseringbureau op hogeschool Leiden tot zich. De Nuffic zal wel op tijd moeten worden benaderd, aangezien zij hun zaken lange tijd van te voren plannen. De Nuffic zal ik februari 2007 voor het eerst benaderd worden, waarin het evenement wordt toegelicht en of zij interesse hebben om deel te nemen achter één van de stands.

20 Achter stand 11 komen ervaringsdeskundige op het gebied van verzekeringen. Het strikken van deskundige lijkt ons geen probleem, aangezien de verzekering maatschappijpen er veel publiciteit meetrekken. Hoewel wij denken deze actie snel te hebben afgerond zal deze actie toch in februari 2007 plaatsvinden, zodat de stands op tijd zijn ingedeeld. Achter stand 12 komen de stagedecanen van alle clusteropleidingen. Dit kan intern worden geregeld en zal ook niet veel tijd vergen. Zoals de net al gezegd willen wij de stand indeling eind maart 2007 definitief hebben, zodat zij toch al begin maart 2007 zullen worden benaderd. Informatiezuilen De informatiezuilen bij de stands, met daarop de namen van de stands, kunnen wij zelf ontwerpen. Het printen van grote zwarte letters en deze volgens uitsnijden en op de zuilen plakken, vergt niet veel voorbereidingstijd, vandaar dat deze activiteit 20 augustus 2007 van start gaat en ongeveer 5 werkdagen loopt. Roosterbureau Het evenement `grenzeloos stage lopen tot nu toe ingepland op 10 oktober 2007, willen wij laten inroosteren door het roosterbureau. De roosters worden een aantal weken van te voren gemaakt. In januari 2007 kan het roosterbureau worden benaderd of het eventueel mogelijk is om het evenement te laten inroosteren, indien het mogelijk is kan de precieze datum worden doorgeven zodra deze bekend is. Persberichten In aanloop naar het evenement zullen er een aantal persberichten worden gepubliceerd. Het eerste persbericht zal eind februari gepubliceerd worden, vervolgens zal er om de twaalf tot vijftien weken een nieuw persbericht worden gepubliceerd. Facilitaire dienst HSLeiden Minimaal zes weken voor aanvang van het evenement zal de facilitaire dienst van de hogeschool Leiden ingeschakeld moeten worden. Dit geeft hen genoeg tijd om te zorgen voor extra schoonmaak van de ruimte, het regelen van de conciërges voor de opbouw en afbraak van de ruimte en voor het regelen van de benodigde middelen die binnen de hogeschool aanwezig zijn zoals een garderobe, statafels, stoelen e.d. Sodexho Het bestelformulier voor de catering zal minimaal 6 weken van tevoren geleverd moeten worden. Dit geeft het bedrijf voldoende tijd en ruimte om producten te bestellen en zaken als linnen en extra personeel te regelen. Marktkramen Het bedrijf Tip top verhuur wat voor de bezorging van marktkramen zorgt zal twee maanden voor aanvang van het evenement ingeschakeld worden. Aankleding Aangezien niet alle landenvlaggen op voorraad aanwezig zijn bij het bedrijf Bos vlaggen zullen zij voldoende tijd nodig hebben om deze wel in te slaan. Daarom is het van belang dat in april 2007 er al contact gelegd word met het bedrijf. Sponsoring Het zoeken van sponsoren kost veel tijd en daarom zal er uiterlijk vijf maanden voor aanvang van het evenement begonnen worden met het zoeken naar sponsoren. Dit zal geschieden aan de hand van het opgestelde sponsorplan. 20

21 Budget Aan de hand van de gevonden sponsoren zal het budget regelmatig gecontroleerd moeten worden. Sponsoren zijn namelijk nodig om het evenement op deze manier plaats te laten vinden. Tevens zal er na elke stap naar het budget gekeken moeten worden aangezien prijzen kunnen veranderen. De deadlines in het kort Roosterbureau benaderen: januari Benaderen studenten achter de stands: 5 februari t/m 16 maart Benaderen Nuffic: februari Benaderen Leonardo beurs/erasmus beurs: februari Verzekeringmaatschappij benaderen: februari Clusteropleidingen benaderen: begin maart Drukken posters A1- en A2-formaat: 12 maart 2007 (duur vijf werkdagen). Boekje `studie en stage in het buitenland : april Bos vlaggen: april 2007 Persbericht 1: eind mei/begin juni Potentiële sponsors werven: 11 juni 2007 Sponsorplan opsturen: 18 juni 2007 Bedrijven bellen voor sponsorplan: 27 juni 2007 Afspraak maken met bedrijf over sponsoring: 27 juni 2007 Zo nodig meer sponsors zoeken: 9 juli 2007 Budget checken: 23 juli 2007 Alle afspraken doornemen met sponsor: 31 juli 2007 Tip top verhuur dinsdag: 31 juli 2007 Drukken flyers: 13 augustus 2007 (5 tot 7 werkdagen). Maken informatiezuilen: 20 augustus (5 werkdagen). Banner vanaf 27 augustus Facilitaire dienst: 28 augustus 2007 Sodexho: 28 augustus 2007 Persbericht 2: eind augustus/begin september Mededeling BlackBoard en studentenmail: vanaf 10 september

22 9.4 Bijlage 4 Draaiboek Opbouw Datum Tijd Activiteit Locatie Deelnemers Contactpersoon Bijzonderheden 9/10/ Vergadering B 112 Effectivent E. Trimbos Draaiboek doornemen 9/10/ Plaatsen inrichting en decoratie Aula Effectivent. L. Conijn 9/10/ Lunch pauze 9/10/ Opbouw licht & geluid 9/10/ Proefdraaien geluid, bepalen geluidssterkte Aula Audiovisuele dienst HSL L. Conijn Audiovisuele dienst HSL L. Conijn L. Conijn L. Conijn 9/10/ Afronding opbouw Aula Effectivent L. Conijn N.B. Briefing catering (Sodexho) en Licht&geluid (Audiovisuele dienst) één week voor het evenement plaats en niet op de opbouw- of evenement dag zelf.

23 Uitvoering Datum Tijd Activiteit Locatie Deelnemers Contactpersoon Bijzonderheden 10/10/ Ontvangst vrijwilligers Aula Effectivent M. Oudshoorn E. Trimbos 10/10/ Koffie/ thee Aula Sodexho V. Ramnarain 10/10/ Doorlopen draaiboek + voorbereiding Aula Effectivent Stand personeel E. Trimbos 10/10/ Soundcheck Aula L. Conijn L. Conijn 10/10/ Aanvang programma 10/10/ Welkom heten + voorlichting publiek Aula Astrid van Vliet S. Heemskerk Opdrachtgever heet welkom, korte uitleg aanleiding event, basisinfo. 10/10/ Lunch verzorgen B 202 Sodexho V. Ramnarain 10/10/ Groep A lunch* B /10/ Groep B lunch** B /10/ Lunchroom afsluiten en opruimen 10/10/ Einde evenement 10/10/ Start afbouw B202 Sodexho V. Ramnarain * Groep A; Stand Personeel stand 1 t/m 6 ** Groep B; Stand Personeel stand 7 t/m 12 23

24 Contactlijst Organisatie Coördinator Esmée Trimbos Tel Public relations & communicatie Melvin Oudshoorn Tel Sophia Heemskerk Tel Facilitaire dienst Linda Conijn Tel Susanne de Jong Tel Budget & Sponsoring Varisha Ramnarain Tel Sodexho Catering Audiovisuele dienst Hogeschool Leiden Sponsoring Nog onbekend Vrijwilligers Wegens privacy gevoelige redenen mogen de namen van vrijwilligers tot op heden nog niet vrijgegeven worden. 24

25 Beschrijving event Centraal staat studeren in het buitenland. Het doel van het event is om studenten te motiveren een stage te gaan lopen in het buitenland. Alle aspecten van stage lopen in het buitenland worden belicht. Er is een bewuste keuze gemaakt om niet centrale sprekers uit te nodigen. Een informatiemarkt met verschillende stands is effectiever omdat het zo voor geïnteresseerden makkelijker is om halverwege het evenement binnen te vallen. De aula zal ingedeeld worden in verschillende contineten die allen informatiestands bevatten. Deze twaalf stands stellen allen een ander land voor. Stand 9 staat bijvoorbeeld voor het land Frankrijk en Spanje. Achter deze stands zullen één of meerdere studenten staan die informatie zullen verschaffen aan de bezoekers. De studenten die achter deze stands staan hebben uiteraard zelf in een van de betreffende landen stage gelopen. De bezoeker kan op deze manier vragen stellen aan iemand die kennis van zaken heeft en alles met eigen ogen gezien heeft. De meeste informatie stands zijn een combinatie van twee soortgelijke landen. Ook zullen er stands te vinden zijn die meer betrekking hebben op praktische informatie. Als studenten in het buitenland gaan studeren moeten zij bijvoorbeeld ook weten of ze financiële ondersteuning kunnen krijgen van een beurs. Daarom is er bijvoorbeeld ook een stand ingericht voor dit onderwerp. Namelijk, de stand waar alle beurs verschaffende organisaties samenkomen en voorlichting geven. Alle aspecten van studeren in het buitenland worden dan ook belicht tijdens dit event. Zo kan de bezoeker voor verhalen over een bepaald stage-land naar een stand toe, en voor informatie over verzekeringen en dergelijke, kan de student weer een andere stand bezoeken. Onderstaand een overzicht: Stand 1: informatie Noord-Amerika (Verenigde Staten en Canada). Stand 2: informatie Zuid-Amerika (Costa Rica, Bolivia, Suriname en Nederlandse Antillen). Stand 3: informatie Afrika (Zuid-Afrika, Ethiopië, Kenia, Oeganda en Ghana). Stand 4: informatie Azië (Nepal en India). Stand 5: informatie Scandinavië (Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken). Stand 6: informatie Verenigd Koninkrijk (Engeland en Ierland). Stand 7: informatie Turkije Stand 8: informatie België en Duitsland. Stand 9: informatie Frankrijk en Spanje. Stand 10: informatie Nuffic, Leonardo beurs en Erasmus beurs. Stand 11: informatie verzekeringenfonds. Stand 12: informatie stagebureau s (alle clusters van alle opleidingen). 25

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging Draaiboek open dag Een open dag biedt de gelegenheid om belangstellenden die informatie te geven waar de uitgenodigde doelgroep behoefte aan heeft. Door een open en enthousiaste opstelling kunt u ervoor

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Draaiboeken Maatschappelijke Stage

Draaiboeken Maatschappelijke Stage Draaiboeken Maatschappelijke Stage Draaiboeken Maatschappelijke Stage...1 Als kok de boer op...3 Boer zoekt quizmaster en filmmaker...4 Hosting evenement/beurs...6 Hapjes aanbieden tijdens evenement/beurs...7

Nadere informatie

Gelderse Masters. I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI

Gelderse Masters. I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI Gelderse Masters I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI HBO Communicatie, Module Communicatieplanning Docent: Mevrouw De Kroon Voorwoord Voor u ligt het communicatieplan in

Nadere informatie

Instructie Briefing groot (subcampagnes)

Instructie Briefing groot (subcampagnes) Instructie Briefing groot (subcampagnes) Deze briefing is bedoeld om grotere opdrachten te geven aan het reclamebureau. Bijvoorbeeld op gebied van conceptontwikkeling of voor het ontwikkelen van een campagne.

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E,

C O M M U N I C A T I E, In deze brochure vind je Een korte inleiding over de studie communicatie Studiebelasting Welke stagemogelijkheden zijn er bij de studie communicatie? Hoeveel kan ik gaan verdienen als communicatiedeskundige?

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesplezier! Met vriendelijke groet, Susanne de Jong

Voorwoord. Ik wens u veel leesplezier! Met vriendelijke groet, Susanne de Jong Voorwoord Dit verslag is het resultaat van een vijf maanden durende meeloopstage bij organisatiebureau TEAM OUT/Parque Events. TEAM OUT is een evenementenbureau wat zich de afgelopen 12 jaar gespecialiseerd

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Onderneming 3 Markt 4 Promotie 5 Organisatie 6 Financiën 7 Bijlage

Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Onderneming 3 Markt 4 Promotie 5 Organisatie 6 Financiën 7 Bijlage Ondernemingsplan Ramon Vermaak, Koen van Haasteren, Wafaâ Aarab, Lennart van Breugel, Daniël van Heusden, Mitch de Vries, Dominique Padmos, Dylan de Vries en Stephanie Wilsoe Jong ondernemen 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evenementen en communicatie. In 8 stappen naar een goed communicatieplan

Evenementen en communicatie. In 8 stappen naar een goed communicatieplan Evenementen en communicatie In 8 stappen naar een goed communicatieplan Colofon Uitgave: Auteur: NISB, Arnhem Heino van Groeningen (NISB) met medewerking van Christel van den Hooven (SportZeeland) Copyright

Nadere informatie

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Verenigingenboek 2013-2014 Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST 3 1.1 Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR 6

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT MANTELZORG VERDIENT AANDACHT 1 onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in de gemeente Oosterhout (N.Br.) Periode: september 2012 juli 2013 Verslag: juli 2013 Helma Martens, projectleider Jacques Uitterhoeve,

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Adviesrapport. De Meerse. Beroepsproduct schouwburg. Acalya Cingoz, 431353. Inleverdatum: 28.09.2012

Adviesrapport. De Meerse. Beroepsproduct schouwburg. Acalya Cingoz, 431353. Inleverdatum: 28.09.2012 Beroepsproduct schouwburg De Meerse Acalya Cingoz, 431353 Adviesrapport Inleverdatum: 28.09.2012 Student: Acalya Cingoz Student nr: 431353 Communicatie, Hogeschool InHolland Diemen Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

EEN COMMUNICATIEPLAN MAKEN

EEN COMMUNICATIEPLAN MAKEN EEN COMMUNICATIEPLAN MAKEN Communiceren is van belang Veranderen is mensenwerk. Het is daarom belangrijk om zoveel als mogelijk iedereen zo persoonlijk mogelijk te betrekken bij een verbetertraject. Een

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 Marloes van Brunschot 2186840 Wilke Hop 2202273 Chantal Mallens 2207757 Laura Pijpers 2210482 Wendy Steenbakkers 2188269 1 Management summary DELA is een coöperatie

Nadere informatie

PROJECTENBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE SCHOOLJAAR 2011-2012

PROJECTENBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE SCHOOLJAAR 2011-2012 PROJECTENBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE SCHOOLJAAR 2011-2012 Datum: 2011 Versie: 1.0 Beheerder: Makelaar Mas t. 0174 281290 Evaluatiedatum: april 2012 Vastgesteld MTnee nvt Documentnaam: S:\steunpunt\maatschappelijkestage\projecten\projecten

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Theater Diligentia. Marketingcommunicatieplan

Theater Diligentia. Marketingcommunicatieplan Theater Diligentia Marketingcommunicatieplan Team 4: teamintelligentia 7 april 2010 Voorwoord Voor het derde project van het eerste jaar van de opleiding Communicatie: specialisatie Digitale Media aan

Nadere informatie

Intern Communicatieplan Albert Heijn 1579. Ricardo den Brinker Margarita Zharova Niels Koster Casper Overkleeft

Intern Communicatieplan Albert Heijn 1579. Ricardo den Brinker Margarita Zharova Niels Koster Casper Overkleeft Intern Communicatieplan Albert Heijn 1579 Ricardo den Brinker Margarita Zharova Niels Koster Casper Overkleeft Klas CDM2A Docent W. Goderie Onderwijsperiode 2 Hogeschool Rotterdam Februari 2011 Voorwoord

Nadere informatie

Vergadertechnieken inhoud procedure proces Soorten vergaderingen

Vergadertechnieken inhoud procedure proces Soorten vergaderingen Vergadertechnieken Vergaderen is voor velen een noodzakelijk kwaad. Het is een van de grootste tijdvreters binnen organisaties, maar helaas is vergaderen, mits doelmatig en effectief, nodig om informatie

Nadere informatie