UPDATE BELEGGINGSPOLITIEK JULI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UPDATE BELEGGINGSPOLITIEK JULI 2008 1"

Transcriptie

1 UPDATE BELEGGINGSPOLITIEK JULI De BEL20 die in juni 18,4% verliest, de beurs van China (Sjanghai Composite) die tijdens de eerste zes maanden van dit jaar met 47,8% crasht... Slechts twee voorbeelden die aantonen dat er op de aandelenmarkten zware stormen woeden. Wat is er aan de hand? Was is er zo spectaculair veranderd tegenover nog maar enkele maanden geleden? Deze nota wil hierop een antwoord geven en tevens uitleggen hoe de belangrijke, recente wijzigingen in de financieel economische vooruitzichten de samenstelling van de Top Selection dakfondsen hebben beïnvloed. 1. Het macro economische kader In april was het IMF nog positief gestemd over de wereldeconomie. Met een BBP groei van 3,8% zou het cijfer voor 2008 weliswaar beduidend lager uitkomen dan over 2007 (4,7%), maar niettemin het lange termijn gemiddelde (2,9%) ruim overschrijden. Na een piek in 2007 (2,1%) zou de inflatie in het Westen dit jaar afnemen tot gemiddeld 1,8%, terwijl ze in de ontluikende landen licht zou aantrekken. Wat de grondstoffenprijzen betreft, geloofde het IMF niet in een verdere toename. Zo voorspelde het een gemiddelde olieprijs van 95 USD per vat voor 2008 en De realiteit ziet er intussen helemaal anders uit: De BBP groei staat overal onder druk en dit niet alleen in de Verenigde Staten (vastgoedcrisis), maar ook in de Europese Unie (het consumentenvertrouwen zwakt af) en in het Verre Oosten (bijv. de verkoop van personenauto s tekende in mei in China een daling op van 6,7%). Het is onwaarschijnlijk dat het door het IMF in april genoemde cijfer wordt gehaald. De inflatie is terug. In België steeg ze in juni tot 5,8% op jaarbasis ; in de eurozone tot 4,0%. Men moet bijna 25 jaar teruggaan om dezelfde hoge cijfers terug te vinden. Maar de problemen van prijsstabiliteit zijn van een andere orde van grootte in de ontwikkelingslanden. Het meest tot de verbeelding sprekende cijfer komt uit Vietnam. Daar nam de inflatie in mei toe met 26,8% op jaarbasis. In China stegen de voedingsprijzen met 19,9% (mei op jaarbasis). In plaats van een matigende invloed te hebben op het prijspeil in het Westen zoals dit tot voor enkele jaren het geval was, voeren de ontluikende landen meer en meer hun inflatie uit. Dit is een factor die in belangrijke mate de druk op de prijzen in eerste instantie veroorzaakt door de dure grondstoffen versterkt. De grondstoffenprijzen blijven stijgen. De ruwe olie noteert 145 USD per vat, koper haalt de hoogste noteringen ooit, prijzen van hulpstoffen nodig voor de productie van kunstmest, swingen de pan uit. De stijging van de prijs van een vat ruwe olie is van die aard, dat vele analisten spreken over een nieuwe olieschok. Net zoals het IMF, verwachtte de overgrote meerderheid van de analisten op zijn minst een pauze in de haussetrend. Daardoor zou de inflatie hebben kunnen terugvallen en de economie in het algemeen meer zuurstof krijgen. Dit gebeurt echter niet. De vraag/aanbodverhouding voor vele metalen en voedingsmiddelen is door de additionele vraag uit de ontluikende landen structureel veranderd. Het aanbod (of het nu gaat om ruwe olie, metalen of om gewassen) kan op korte termijn niet worden aangepast met als gevolg het ontstaan van flessenhalzen. Daarnaast drijft speculatie ongetwijfeld de prijzen nog meer op, maar dit is niet de fundamentele oorzaak van de hausse van de grondstoffenprijzen. 1 Redactie beëindigd op 4 juli Alle data zijn ontleend aan Bloomberg, behalve indien anders vermeld.

2 Hoewel de kredietcrisis nog niet voorbij is (miljarden afschrijvingen zitten nog in de pijplijn), wordt hij door velen eerder gezien als een symptoom van nog grotere problemen. Onder meer de Bank voor Internationale Betalingen BIB (de centrale bank van de centrale banken ) stelt in haar jongste jaarverslag dat de wereldeconomie wordt geteisterd door groeiende onevenwichten tussen de E.U., de VSA, Japan en de BRIC landen m.b.t. betalingsbalansen en wisselkoersen. Deze instelling denkt dat de aanpassingen pijnlijk zullen zijn en wellicht zullen uitmonden in een langere periode van lagere, wereldwijde groei. De BIB ziet een deflatierisico op de eerste plaats voor de Verenigde Staten waar de economie tegelijkertijd de huizencrisis, de financiële crisis en de gevolgen van de hoge grondstoffenprijzen moet verteren. Het is in dit kader dat de boude uitspraak van M. Lippens, de voorzitter van Fortis, dient geplaatst als hij het heeft over de mogelijkheid van een Amerikaanse economische meltdown. De combinatie van stijgende energie en voedingsprijzen tezamen met hogere importprijzen vanuit de ontluikende landen, verhoogt het risico op een inflatiespiraal. Zowat overal ter wereld wordt betoogd tegen de dure brandstof. In België legt het gemeentepersoneel het werk neer omdat de normale indexeringsmechanismen niet meer zouden volstaan om de gestegen levensduurte te compenseren. Nochtans stevent België dit jaar af op 3 indexaanpassingen van ieder 2%. M.a.w. daar waar het IMF de inflatie in de loop van dit jaar ziet dalen, wijst alles op een aanhoudende druk op de prijzen en dit op zijn minst tot op het eind van dit jaar. Pas in 2009 kan gehoopt worden op lagere inflatiepercentages, maar die zullen dan wellicht samenhangen met het niet prettige vooruitzicht van een verdere afkoeling van de economie. De ECB en de FED zitten tussen hamer en aambeeld. Enerzijds zouden ze de korte rente stevig moeten verhogen om het inflatiespook weer in zijn hok te krijgen, aan de andere kant smeekt een zwakkere economie om lagere rentevoeten. De centrale bankiers zijn veroordeeld tot immobilisme. Het is niet omdat de ECB de korte rente op 3 juli met 0,25% verhoogt, dat hierdoor de inflatie plots geen probleem meer is. Volgens Barclays Bank in zijn op 28 juni gepubliceerde Global Oultlook zou de inflatie in de VSA tegen augustus 5,5% op jaarbasis bereiken (nota bene dus minder dan actueel in België...). De bank stelt dat tegen einde 2008 zo maar eventjes zes renteverhogingen nodig zijn om de voorthollende prijzen onder controle te krijgen. Zo de FED passief blijft (wat de meeste analisten verwachten), vreest Barclays dat de lange rente snel zal oplopen omdat de obligatiebeleggers een hogere rentevergoeding zullen eisen ter compensatie van de gestegen prijzen. De Amerikaanse economie heeft jarenlang boven haar stand geleefd wat heeft geresulteerd in tekorten op de handels en betalingsbalans en op de overheidsfinanciën. Bovendien is de USD als gevolg hiervan een zwakke munt geworden die nog steeds inlevert tegenover de belangrijkste wereldvaluta. Zo de Amerikaanse economie verder afglijdt en de FED door niets te doen haar geloofwaardigheid op het spel zet, moet rekening worden gehouden met een nog zwakkere USD. De prijzen van Amerikaans vastgoed gemeten aan de S&P Case Shiller Composite index zijn op jaarbasis (mei) gemiddeld 15,3% kwijt gespeeld. Van een herneming van het vastgoed is nog altijd geen spraak. Maar ook in Europa kreunen de onroerendgoedmarkten, o.a. in Ierland, Groot Brittannië en in Spanje. Niet toevallig deze markten waar voordien de kredietkraan wijd open stond. Het verhaal van de ongebreidelde groei in de ontluikende landen dient genuanceerd. Ja, China en India groeien nog altijd als kool. Maar ondanks het feit dat de binnenlandse markt verruimt (wat o.m. leidt tot hogere grondstoffenprijzen en een wereldwijd stijgend prijzenpeil...), worden meer en meer vragen gesteld bij de impact van de Westerse groeivertraging op hun exportprestaties. De ontluikende landen exporteren immers nog steeds een groot deel van hun productie naar het Westen. Zal een zwakkere vraag vanuit de ontwikkelde markten inderdaad door de binnenlandse markt kunnen worden opgevangen? De onzekerheid die hiervan het gevolg is tezamen met de relatief kleine omvang van hun aandelenmarkten verklaart de steile val van deze beurzen sinds het jaarbegin. Vele aandelen ogen goedkoop op basis van hun K/W verhouding, hun dividendrendement en de winstvooruitzichten voor 2009, maar voorzichtigheid blijft op zijn plaats. Meer van nabij bekeken is 2

3 het plaatje inderdaad niet zo rooskleurig. Op de eerste plaats omdat de zeer lage K/W verhoudingen van de financiële sector de totale K/W naar beneden halen. Daarnaast is het toekomstige dividendrendement aan almaar meer twijfel onderhevig (cf. Fortis). Tenslotte en wellicht de belangrijkste factor van onzekerheid is er de vraag of de bedrijfswinsten in 2009 en daarna, in het licht van de terugplooiende wereldeconomie, inderdaad het geraamde peil zullen halen. Ongeveer hetzelfde kan worden gezegd van vele bedrijfsobligaties. Vele stukken werden geslachtofferd op het altaar van de financiële crisis. Vaak ten onrechte, maar ook hier weegt de onzekerheid over de toekomstige resultaten steeds meer door. Klassiek voorbeeld op dit gebied zijn de obligaties van General Motors. De twijfels over de toekomst van het bedrijf nemen zulke vormen aan dat langer lopende GM stukken tegen 50% à 60% van hun nominale waarde over de toonbank gaan, resulterend in bruto rendementen van 15% en meer. Er is ook een technische factor ter verklaring van het beursleed. Een van de gevolgen van de kredietcrisis is dat vele vooral institutionele beleggers worden verplicht de posities die zij met geleend geld hadden opgebouwd, versneld te liquideren. Dit structureel verminderen van de hefboomwerking ( de leveraging ), blijft boven de financiële markten zweven en oefent een bijkomende neerwaartse druk uit op de koersvorming. Het sentiment op de financiële markten (niet alleen op de aandelenbeurzen!) is negatief. Slechte berichten worden uitvergroot, betere worden onder de mat geveegd. De S&P volatiliteitindex (de zgn. VIX index) noteert sinds het uitbreken van de kredietcrisis in augustus vorig jaar regelmatig met pieken van 30 en meer. Dit wijst op grote zenuwachtigheid en onzekerheid vanwege de beleggers. Het lange termijn gemiddelde schommelt rond 16. Is er dan geen licht aan de horizon? Toch wel. Op de eerste plaats is er het simpele feit dat de wereldbeurzen op één jaar al zwaar hebben ingeleverd (MSCI World EUR 24,99% ; DJ EuroStoxx50 25,60%). De huidige koersniveaus verdisconteren dus al een zwakkere, toekomstige economische activiteit uitmondend in teruglopende winsten. Aandelenfondsen die beleggen in sectoren en regio s die minder worden getroffen door de verwachte, wereldwijde teruggang in de economische activiteit (energie, landbouwgewassen, Oost Europa, Brazilië,...) ogen tegen de huidige koersen aantrekkelijk op een termijn van zes tot twaalf maanden. Ook (delen van) andere grote activaklassen zijn intussen op interessante niveaus aanbeland. Dit is bijv. het geval voor Amerikaans bebouwd niet residentieel vastgoed zoals shoppingcenters of bejaardentehuizen. Beleggingsfondsen die hierin investeren (zgn. REIT s) betalen hoge, vaste dividenden en worden niet geconfronteerd met het overaanbod van de particuliere vastgoedmarkt. Niettemin stortten hun koersen eveneens in. Een ander voorbeeld zijn fondsen die beleggen in bedrijfsobligaties. Ook hier niets anders dan zware koersverliezen, zelfs voor stukken met een goede rating (S&P s A en hoger). Omdat het risico op niet betaling van interesten en/of kapitaal voor dit soort obligaties minimaal is, kan een eerste instap overwogen worden, onder voorbehoud evenwel dat de inflatie niet verder oploopt. Tenslotte zijn er de alternatieve fondsen. Hoewel zich veel kaf tussen het koren bevindt, bewijzen sommige hedgefondsen dat het zelfs in financieel stormweer mogelijk is een positieve return te realiseren. De CASAM CISDM Index opgesteld door de Universiteit van Michigan in samenwerking met Crédit Agricole, geeft aan dat de sector long/short sinds januari 1990 een gemiddeld jaarlijks rendement van 13,1% heeft opgeleverd. Zoals zo vaak wanneer men het heeft over alternatieve fondsen, is de spreiding van het rendement rond dit gemiddelde zeer groot. De positieve uitschieters zijn klein in aantal, maar hoog wat betreft prestatie. Dit zijn echter veelal gesloten fondsen, die geen nieuwe investeerders meer aanvaarden. Een zorgvuldige selectie is dus essentieel. Besluit De combinatie van de hierboven genoemde factoren, het feit dat de perceptie van de financieeleconomische toekomst zo snel is geëvolueerd en vooral de grote onzekerheid over wat morgen brengt, hebben de aandelenmarkten over de afgrond geduwd. Momenteel zijn de beurzen vanuit 3

4 technisch oogpunt oververkocht, waardoor enig herstel mogelijk is. Maar dit herstel kan slechts tijdelijk zijn, omdat de grondvoorwaarden voor een duurzame ontwikkeling van de koersen niet voorhanden zijn. Ten gronde moet immers minimaal worden voldaan aan de volgende eisen: i) aan de stijging van de grondstoffenprijzen en op de eerste plaats van de ruwe olie, moet een einde komen, ii) de financiële sector moet een nieuw evenwicht vinden waarbij de interbancaire rente terugkeert naar normale niveaus, iii) de inflatiespiraal mag zich niet verder ontwikkelen en iv) de private vastgoedmarkt (in de VSA, maar ook in Groot Brittannië en Spanje) dient uit te bodemen. 2. Update investeringspolitiek Top Selection dakfondsen Rekening houdend met wat vooraf gaat, steunt de update van de investeringspolitiek van de TS dakfondsen op de volgende concrete overwegingen. i) Hoewel de belangrijkste aandelenmarkten een peil hebben bereikt dat rekening houdt met een stevige terugval van de bedrijfswinsten, zijn verdere koersverliezen niet uit te sluiten. De onzekerheid blijft groot wat betreft de evolutie op korte en middellange termijn van onder meer de inflatie, de bestedingen en de prijs van de ruwe olie. ii) De financiële crisis is nog niet overwonnen. Aandelen uit de financiële sector zijn nog steeds te mijden omdat verdere belangrijke afschrijvingen waarschijnlijk zijn. Niettemin is de bodem een stuk dichterbij dan enkele maanden geleden. Enkele positieve aankondigingen kunnen volstaan om het sentiment rond de financiële sector te doen omslaan. iii) De zomermaanden worden niet alleen in België gekenmerkt door lage volumes en een hoge volatiliteit. In dergelijke markten volstaan enkele slechte bedrijfsresultaten om de hele markt kopje onder te duwen. De halfjaarcijfers van de meeste Amerikaanse en Europese bedrijven worden in de periode 15 juli 15 augustus bekend gemaakt... iv) Het Amerikaanse residentiële vastgoed blijft naar zuurstof happen. Ook in West Europa heeft vastgoed het moeilijk, vooral in die landen waar het prijsverloop van onroerend goed zeepbelallures heeft. In het algemeen is de grote activaklasse van het vastgoed nog steeds onaantrekkelijk, al duiken er beleggingsmogelijkheden op in zwaar afgestrafte segmenten. v) De groei in de ontluikende landen wordt meer en meer gedragen door de binnenlandse vraag, Nochtans is het quasi onmogelijk dat deze landen geen enkel nadeel zouden ondervinden van de vertragende Westerse economieën. vi) Het is onwaarschijnlijk dat de inflatie sterk terugvalt voor het einde van het jaar. Zelfs nadien blijft dit onzeker. Twee tegengestelde krachten zijn aan het werk. Enerzijds is er de afkoeling in het Westen, anderzijds is er de nog altijd stevige groei in de ontluikende landen, waaraan gekoppeld opwaartse druk op de grondstoffenprijzen en op het binnenlandse prijzenpeil. vii) De grote activaklasse van de grondstoffen blijft het onderwerp van verhitte discussies tussen analisten die denken dat als gevolg van de Amerikaanse recessie een diepe correctie nabij is en anderen die wijzen op de blijvend grote vraag uit de ontluikende landen en op de stijgende prijsdruk als gevolg van een gebrekkig evenwicht tussen vraag en aanbod. Anderzijds gelet op de sterke stijging van de jongste maanden verhoogt de kans dat bijv. de ruwe olie tijdelijk 20% tot 30% inlevert. Landbouwproducten zijn een verhaal apart waarbij sommige al een helse rit naar boven hebben afgelegd (soja, tarwe, rijst) en anderen nog noteren tegen lage niveaus (varkens en rundvlees, koffie, suiker). viii) Met uitzondering van obligaties van voortreffelijke kwaliteit uitgegeven door de overheid of door supranationale instellingen, hebben vele vastrentende effecten een afstraffing gekregen. Soms is deze terecht (cf. sub prime leningen), soms niet (cf. Europese bedrijfsobligaties). Omdat de financiële crisis nog niet is verteerd, is het nog te vroeg om volop in bedrijfsobligaties te beleggen. Langs de andere kant van het spectrum zijn overheidsobligaties dé vluchthaven bij uitstek veel te duur 4

5 geworden omdat ze onvoldoende rekening houden met de sterk oplopende inflatie. De grote activaklasse van de vastrentende effecten wordt momenteel dus best gemeden. ix) Een aantal hedgefondsen hebben zwaar hun vingers verbrand aan de financiële crisis. Andere echter hebben kunnen scoren door bijv. short te gaan toen de aandelenmarkten aan hun correctie begonnen. Een zorgvuldige analyse is evenwel nodig om de weinige pareltjes te ontdekken. x) Tegen de huidige rentevoeten op korte termijn in EUR zijn geldmarktbeleggingen goede schuiloorden voor wanneer het stormt op de aandelen of obligatiemarkten. Ze zijn echter ook niet meer dan dat: een tijdelijk onderkomen tot wanneer de zon weer doorbreekt. xi) Gelet op de onstabiele situatie op de financiële markten en het feit dat de zomerperiode altijd al is gekenmerkt door een grotere volatiliteit, is er geen haast bij om opnieuw volledig belegd te zijn. Een politiek waarbij geleidelijk aan posities worden opgebouwd, verdient de voorkeur. 3. Samenstelling Top Selection dakfondsen Hoger vermelde overwegingen hebben de samenstelling van de Top Selection dakfondsen als volgt gestuurd TS Bonds Een aantrekkende inflatie is nefast voor vastrentende beleggingen op lange termijn. Daarnaast noteren obligaties van de beste kwaliteit (S&P s AAA rating) te duur (de stukken in EUR op tien jaar brengen minder op dan een termijnbelegging op zes maanden). Hetzelfde geldt voor obligaties waarvan de coupon is gekoppeld aan het inflatiepeil. Beide doen ze dienst als vluchthaven in deze onzekere beurstijden. Bedrijfsobligaties (uitgezonderd deze uitgegeven door financiële instellingen) hebben opnieuw een aantrekkelijker niveau bereikt. Niettemin is het nog voorbarig om deze kaart volop te trekken: de zichtbaarheid over de toekomstige macro economische ontwikkelingen dient eerst te verbeteren. Gelet op de aantrekkelijke rendement/risicoverhouding investeert het dakfonds voorlopig het grootste deel van haar activa in kortlopende obligatiefondsen. Daarnaast werden posities genomen in een gespecialiseerd fonds dat belegt in gegarandeerde tweedehandse Britse levensverzekeringspolissen (Protected Asset TEP no.2 EUR), in een fonds dat overheidsobligaties van ontluikende landen in locale munt aanhoudt (Julius Bär Local Emerging Bond Fund EUR) en in een fonds dat wereldwijd investeert in hoogrentende obligaties (Thames River High Income EUR). De procentuele samenstelling is als volgt. TS Bonds % KT obligatiefondsen EUR 40,8 gegarandeerde Britse LV polissen EUR 23,1 overheidsobligaties uit ontluikende 18,8 landen in plaatselijke munt hoogrentende obligaties EUR 16,0 De verwachtingen voor wat betreft het rendement van obligaties voor dit en volgend jaar, liggen ver uit elkaar. Sommige analisten zijn vrij positief gestemd. Ze zien de obligatiekoersen aantrekken naarmate de economische vooruitzichten verder versomberen. De meesten leggen echter de nadruk op de oplopende inflatie. Omdat de interestvergoeding op lange termijn de stijgende inflatie moet compenseren, zien ze LT obligaties verder afkalven. Onder deze omstandigheden blijft het dakfonds een voorzichtige politiek huldigen, die totnogtoe heeft geresulteerd in goede resultaten. Wij verwijzen naar de TS Maandberichten voor meer informatie over de behaalde rendementen van TS Bonds en voor vergelijkingen met zijn referte index TS Equities Dit dakfonds dat in principe volledig in aandelenfondsen is belegd, heeft de weerslag ondervonden van de neerwaartse trend die de beurzen sinds augustus vorig jaar kennen. Dankzij het stop loss mechanisme, is de relatieve prestatie van TS Equities echter merkelijk beter dan die van de aandelenmarkten. Wij verwijzen naar de TS Maandberichten voor meer informatie op dit vlak. Op dit 5

6 ogenblik is het dakfonds nog slechts voor 10,1% belegd in een aandelenfonds. Het saldo is gespreid over een alternatief fonds (12,4%) en geldmarktfondsen (77,5%) met een geraamd rendement van meer dan 4% per jaar. Zoals hoger gemeld, zijn de vooruitzichten op korte termijn van de beurzen onduidelijk. Gelet op de zware correctie van de maand juni, is een koersopleving mogelijk. Zolang de fundamentals echter niet structureel verbeteren (zie Besluit bij punt 1), lijkt een duurzaam beursherstel uitgesloten. Een aantal analisten verwacht dat in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november, de kredietsector en de vastgoedmarkt een schuchter herstel zullen inzetten. Dit zou het begin kunnen zijn van een kentering ten goede. In afwachting daarvan zal het dakfonds gedurende de volatiele zomermaanden een belangrijk deel van zijn middelen onder de vorm van geldmarktfondsen aanhouden. Uiteraard mochten onverwachte, positieve financieeleconomische ontwikkelingen optreden zal het gewicht van de aandelenfondsen onverwijld worden opgetrokken TS EuroCash De recente verhoging van de korte EUR rente met 0,25% tot 4,25% kadert in de strijd van de ECB tegen de inflatie. Anderzijds blijft het dansen op een slap koord. Zo liet J. Cl. Trichet, voorzitter van de ECB uitschijnen, dat niet meteen moet gevreesd worden voor nog meer verhogingen; onderverstaan de economische vooruitzichten in de eurozone zijn niet meteen van aard dat een nog hoger rentepeil is aangewezen. Omdat de activiteit ook in Europa terugloopt, zijn vele analisten van mening dat de ECB tegen het jaareinde zal beginnen met een reeks renteverlagingen, waarbij de korte rente tegen midden volgend jaar zou kunnen terugvallen tot 3,50%. Het dakfonds belegt uitsluitend in klassieke geldmarktfondsen die alle genieten van de beste Morningstar rating. Geldmarktfondsen die gedeeltelijk beleggen in kortlopende bedrijfsobligaties werden sinds begin van dit jaar volledig vervangen zodat het jaarrendement van TS EuroCash progressief naar 4% zal toegroeien TS Opportunities Ook dit dakfonds heeft de weerslag ondervonden van de neerwaartse trend die de beurzen sinds augustus vorig jaar kennen. Dankzij het stop loss mechanisme, is de relatieve prestatie van TS Opportunities echter merkelijk beter dan die van de aandelenmarkten. Wij verwijzen naar de TS Maandberichten voor meer informatie wat betreft de prestaties van dit dakfonds. O.m. als gevolg van de relatief belangrijke positie in goud (13,2%), is het gedeelte van de activa die geïnvesteerd zijn in geldmarktfondsen beperkt tot 58,2%. Dit betekent dat nog 28,6% belegd is in aandelenfondsen. De spreiding van het dakfonds is als volgt. TS Opportunities % geldmarktfondsen 58,2 goud (tracker) 13,2 Europese special situations 11,1 Amerikaanse midcapaandelen 8,8 ontluikende landen 8,7 Het feit dat het stop loss mechanisme nog niet tot de verkoop van alle aandelenfondsen heeft geleid, heeft te maken met het relatief grote percentage liquide middelen dat deze fondsen aanhouden. Dit is een illustratie van de dynamische aanpak van sommige fondsbeheerders die er in deze moeilijke beursdagen voor kiezen cash achter de hand te houden voor wanneer de markten weer de weg naar boven inslaan TS Overture Ook dit dakfonds heeft de weerslag ondervonden van de neerwaartse trend die de beurzen sinds augustus vorig jaar kennen. Nochtans is dankzij de nadruk die bij de fondsenkeuze werd gelegd op grondstoffen en alternatieve energie en dankzij het stop loss mechanisme, de relatieve prestatie van TS Overture merkelijk beter dan die van de aandelenmarkten. Over een periode van vijf jaar klopt dit dakfonds met ruime voorsprong alle vergelijkbare fondsen. Sinds zijn lancering op 17/11/2000, heeft 6

7 het 39,5% beter gedaan dan zijn referte index, de MSCI World in EUR. Wij verwijzen naar de TS Maandberichten voor meer informatie ter zake. TS Overture is actueel als volgt samengesteld. TS Overture % geldmarktfondsen 39,4 multi strategy aandelenfonds 26,6 grondstoffentracker 22,1 tracker op levend vee 11,1 Hoewel het stop loss mechanisme dus ook hier heeft ingegrepen bijv. door de verkoop van het alternatieve energiefonds, is dit dakfonds nog veel meer belegd in andere activa dan in geldmarktfondsen. Het gewicht van de grote activaklasse van de grondstoffen is hoog, temeer daar in het multi strategy aandelenfonds de belangrijkste positie een tracker is op goud. 4. Algemeen besluit Op basis van de fundamentele analyse hebben aandelen meer winstpotentieel dan obligaties, vastgoed of termijnrekeningen. Dit potentieel is nog verhoogd als gevolg van de zware correctie die zich sinds de zomer van vorig jaar ontrolt. De hamvraag is of de tijd nu reeds is aangebroken om opnieuw volop in aandelen te stappen. De zomermaanden, gekenmerkt door dunne markten en uiterst volatiele beurzen, kunnen aanleiding geven tot wilde koersbewegingen. De onzekerheid over de korte rente, de consumptie, de inflatie, de toestand van de vastgoedmarkten,... is van die aard dat een voorzichtige houding nog steeds de voorkeur verdient. Grondstoffen kunnen aangenaam verrassen enerzijds omdat de vraag/aanbod verhoudingen vaak niet in evenwicht zijn, langs de andere kant omdat ze beschouwd worden als een bescherming tegen de afkalvende dollar en/of de oplopende inflatie. Voorzichtigheid is echter geboden in het licht van de forse stijgingen van de voorbije maanden. Voor wat betreft alternatieve producten zijn er mogelijkheden vooral in de sector van de long/short fondsen. Zoals bij herhaling gesteld, manen de recente ontwikkelingen op de financiële markten aan tot voorzichtigheid. Het is helemaal niet zeker dat de bodem van de huidige correctie is bereikt. Om deze reden zullen de TS aandelenfondsen een groot deel van hun activa blijven beleggen in geldmarktfondsen met een geraamd rendement van ca. 4% per jaar. Van zodra meer duidelijkheid bestaat over de toekomstige macro economische ontwikkelingen, zullen deze posities worden afgebouwd. De snelheid waarmee dit zal gebeuren, hangt af van de duidelijkheid die zal worden verkregen rond de belangrijke vragen over de toekomstige macro economische ontwikkelingen (zie Besluit bij punt 1 supra). Tenslotte herinneren wij aan de schakelmogelijkheden die het Top Selection gamma biedt. Tot 2 keer per jaar kan gratis worden geswitcht tussen ieder van de dakfondsen, waarbij ieder dakfonds aan het volgende profiel beantwoordt: TS Bonds: defensief EUR obligatiefonds TS Equities: klassiek aandelenfonds met stop loss functie TS EuroCash: klassiek EUR geldmarktfonds TS Opportunities: aandelenfonds met de nadruk op kansrijke regio s en sectoren en met stop loss functie TS Overture: alternatief aandelenfonds met de nadruk op grondstoffen en met stop loss functie. M.a.w. de polishouder kan op een eenvoudige manier zijn beleggingen aanpassen in functie van zijn verwachtingen en risicotolerantie. FRD nv. 4 juli

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Sinds een aantal weken is het duidelijk dat de meeste beurzen zich in een correctieve fase bevinden. De koersen gaan wat lager en af en toe wordt er een beschuldigende vinger

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 november Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 november Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee November 2017 kenmerkte zich door een correctie op de beurzen. Niet geheel onlogisch gezien de steile klim die we sinds de zomermaanden meemaakten. Hoewel hier en daar stemmen

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Kwartaalrapport Vermogensbeheer

Kwartaalrapport Vermogensbeheer Kwartaalrapport Vermogensbeheer Januari - Maart 2015 medirectbank.be Portefeuilles van MeDirect blijven sterk presteren Xavier De Pauw CEO MeDirect Welkom bij ons kwartaalverslag voor de periode januari

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005 Financial Research & Development nv Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities Februari 2005 De prestaties sinds begin 2003 van de twee klassieke Top Selection aandelenfondsen vergeleken

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P H I L I P S P E N S I O E N F O N D S B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G 7 P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g I n f o r m a t i e o v e

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Inleiding Het merendeel van de economische indicatoren wijst de goede kant uit. De economie herstelt.

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Dynamisch. ingsstrategie Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0 Tienjaarsrente

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Wanneer crasht de beurs?

Wanneer crasht de beurs? Wanneer crasht de beurs? Twee miljoen Belgen lezen dagelijks de krant. Zij lezen dat het Spaarboekje nu een Verliesboekje is geworden (Nieuwsblad 15/11). Dat beleggingsfondsen in Europese aandelen terug

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Grondstoffen en beleggingsportefeuilles

Grondstoffen en beleggingsportefeuilles 30 Oktober 2015 Grondstoffen en beleggingsportefeuilles Door de marktomstandigheden tijdens de zomer hadden we een publicatie over het onderwerp grondstoffen even geparkeerd. Het marktherstel van oktober

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Technische Analyse: Selecteer aandelen op basis van relatieve sterkte!

Technische Analyse: Selecteer aandelen op basis van relatieve sterkte! Technische Analyse: Selecteer aandelen op basis van relatieve sterkte! Het welles-nietes-verhaal tussen de Amerikaanse Democraten en -Republikeinen zorgt voor volatiliteit. Toch kon de S&P500, de trendsetter

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Economie en onderneming De macro-economische vooruitzichten 2006-2012 voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Meyermans, E. & Van Brusselen, P. (2006).

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Persbijeenkomst jaarverslag ABP 2008. Amsterdam, 11 mei 2009

Persbijeenkomst jaarverslag ABP 2008. Amsterdam, 11 mei 2009 Persbijeenkomst jaarverslag ABP 20 Amsterdam, 11 mei 2009 20: een bijzonder jaar Sterke positie begin 20 met dgr van 140% Volledige indexatie en volledige na-indexatie Halfjaarcijfers al minder rooskleurig

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie