ADHD/ADD Attention Deficit Hyperactivity Disorder en Attention Deficit Disorder in het hoger onderwijs.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADHD/ADD Attention Deficit Hyperactivity Disorder en Attention Deficit Disorder in het hoger onderwijs."

Transcriptie

1 ADHD/ADD Attention Deficit Hyperactivity Disorder en Attention Deficit Disorder in het hoger onderwijs. Reader samengesteld door: Jasper Bos Annelies Broere Robert Knight Fontys Hogescholen, 2014

2 Inhoudsopgave Alternatieve behandelmethodes door Jasper Bos 1. AD(H)D en bijverschijnselen pag Voeding en AD(H)D pag Breinstimulerende therapieën pag Homeopatische medicatie pag Mindfulness training pag. 9 Studeren met ADHD door Annelies Broere 1. Hoe beïnvloedt ADHD de leerprestaties van een HBO student? pag Wat kan een student met AD(H)D doen om zijn of haar studie pag. 13 zo goed mogelijk te laten verlopen? 3. Welke maatregelen kan de school treffen om de negatieve pag. 19 effecten van ADHD op de leerprestaties van studenten te verminderen? 4. Welke maatregelen kan de docent nemen om studenten pag. 22 met AD(H)D te begeleiden? 5. Groepsvorming en didactische onderbouwing pag 25 Enquete en Pilot door Robert Knight pag. 28 Bronnenlijst pag. 30 2

3 Alternatieve behandelmethodes AD(H)D Inleiding In dit onderzoek probeer ik erachter te komen welke behandelingen, hulpmiddelen of handvatten kunnen dienen als alternatief/aanvulling voor AD(H)D medicatie zoals Ritalin, Equasym, Medikinet, Concerta e.a. Ik onderzoek hierbij de effectiviteit- en bekijk of er wetenschappelijke onderbouwing bestaat voor deze alternatieve methodes. 1. AD(H)D en bijverschijnselen. AD(H)D (attention deficit hyperactivity disorder) is een neurologische stoornis die in de afgelopen jaren zeer veel aandacht heeft gekregen. Kinderen die impulsief, overmatig rusteloos en ongecontroleerd gedrag vertonen vragen veel aandacht en energie binnen een school- en gezinssituatie. Ouders weten vaak geen raad met hun drukke kind en worden hierin ondersteund door verscheidene gezondheidsorganen zoals het GGZ. Vaak wordt er na constatering van een AD(H)D stoornis medicatie (psychostimulantia) voorgeschreven. Deze medicatie heeft als doel dat de persoon in kwestie rustiger wordt of activeert. De medicatie heeft zichzelf bewezen als een effectief hulpmiddel voor mensen met de stoornis, maar heeft als grootste bijverschijnselen inslaapproblemen en verminderde eetlust, maar ook het gevoel van matheid, lusteloosheid, buikpijn, hoofdpijn en huilerigheid. 1.1 Onderzoek en therapiëen De afgelopen jaren zijn er ook onderzoeken gedaan naar alternatieve behandel- en ondersteuningsmethodes ter vervanging of ondersteuning van ADHD medicatie. Hieronder vallen eliminatiedieten, voedingssupplementen, homeopatische middelen of breintrainingen. Er zijn tegenwoordig veel instanties waar ouders terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. De therapeuten of instituten die therapieën leveren geven vaak aan dat hun behandelingen als bewezen werken. Volgens SteunpuntADHD 1 kunnen deze therapieën in twijfel worden getrokken omdat de onderzochte groep vaak niet groot genoeg was, zodat het gevonden effect ook op toeval gebaseerd zou kunnen zijn. Soms was het zelfs niet duidelijk of de kinderen wel echt ADHD hadden en werd er door ouders heel graag verbetering gezien, omdat zij veel tijd, energie en geld in een behandeling hadden gestopt, maar was het onduidelijk of dit wel echt het geval was. Deze onderzoeken zijn vaak niet wetenschappelijk onderbouwt. Steunpunt ADHD maakt daarom een onderscheidt in therapieën en behandelingen met een duidelijke visie: - Therapiëen die zichzelf bewezen hebben en een duidelijk effect tonen: neurofeedback, Cogmed geheugentraining en bepaalde dieëten (RED dieet) - Alternatieve therapieën - Balans: een open informatieve houding naar nieuwe behandelmethodes, maar met een afwachtende houding totdat er succes behaald wordt met wetenschappelijk onderzoek. 1 3

4 2. Voeding en AD(H)D Er zijn veel mensen die beweren dat suikers en kleurstoffen een directe oorzaak zijn van een AD(H)D stoornis. Onderzoek uit 2011 van het ADHD Research Centrum in Eindhoven 2 - in samenwerking met de Universiteit in Wageningen en St. Radbout in Nijmegen - heeft uitgewezen dat dit niet het geval hoeft te zijn. Gewone producten als tomaat, appel, kip of rundvlees kunnen oorzaak zijn van rusteloos en ongecontroleerd gedrag bij kinderen. Het onderzoek dat in 2011 gehouden is betreft een test met het RED dieet. In het volgende paragraaf ga ik in op het RED dieet, een hypoallergeen dieet dat bekijkt of bepaalde voeding van invloed is op het ADHD gedrag bij een persoon. 2.1 RED dieet Het RED Dieet is een op de persoon aangepast hypoallergeen dieet. Dit betekent dat de kans dat de voeding een allergische reactie bij de persoon oproept nihil is. Het doel van het dieet is om te achterhalen voor welke voedingsmiddelen een bepaald persoon allergisch is en of dit van invloed is op de ADHD stoornis. RED staat voor Restricted Elimination Diet. In een periode van vijf weken worden alle voedingstoffen waar kinderen een allergische reactie op kunnen krijgen weggelaten. Wanneer blijkt dat het ADHD gedrag veranderd, worden deze voedingstoffen één voor één toegevoegd aan het dieet (provocatiedieet) en zo wordt bepaald op welke stof het kind een allergische reactie vertoond. Het wetenschappelijke onderzoek (artikel Lancet 3 ) dat onder meer door het ADHD Research Centrum Eindhoven, Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het UMC St. Radbout is uitgevoerd geeft te kennen dat voor veel gevallen het RED dieet een goede vervanger kan zijn voor medicijnen en verbeteringen geeft op lange termijn 4. Tussen 4 november en 29 september 2009, werden 100 Nederlandse en Belgische kinderen uitgekozen voor een grootschalig onderzoek. De deelnemers uit het onderzoek werden allen gehaald uit medische gezondheidscentra s in België en Nederland. De kinderen (4-8 jaar oud) werden door een ervaren kinderarts onderzocht voor een ADHD stoornis. De deelnemers werden in twee groepen verdeeld: de dieetgroep en de controlegroep. De controlegroep kreeg adviezen en instructies over gezonde voeding en de dieet groep volgde het RED dieet. Na de vijfde week van het onderzoek werd het gedrag van de kinderen door een kinderarts onderzocht. De arts wist voor zijn onderzoek niet welke kinderen uit de controle- of dieetgroep kwamen. Wat bleek is dat 64 procent van de kinderen uit de dieetgroep geen gedrag meer vertoonde dat kenmerkend is voor ADHD. Ook door leerkrachten en ouders werd dit gedrag duidelijk opgemerkt. De controlegroep daarentegen vertoonde hetzelfde gedrag als voor het onderzoek. Uit de groep ADHD kinderen had de helft ook ODD (Oppositional Defiant Disorder). Deze stoornis kenmerkt zich door driftbuien, opstandig en brutaal gedrag. Het RED dieet had ook op deze groep kinderen een positief effect

5 2.2 PVG Dieet (Pelsser Voeding Gedrag) Het PGV dieet is gebaseerd 5 op het RED dieet en dit wil zeggen dat er in fases verdachte voedingsmiddelen uit het dieet worden gehaald en op een basisdieet leven van rijst, kalkoen en peer met soms nog enkele toevoegingen. In de fase erna worden er ook weer voedingsstoffen toegevoegd. In 2011 het ADHD Research Centrum (Eindhoven) en het UMC Radboud is er ook een onderzoek gedaan naar dit eliminatiedieet en de uitslagen toonden aan dat bij 78 procent van de vijftig jonge kinderen die deelnamen de gedragproblemen verdwenen. Zowel het volgen van een RED dieet als het PVG Dieet geven volgens SteunpuntADHD een grote belasting voor het gezin. Er wordt gesteld dat er kindvriendelijkere onderzoeken - die vaststellen welke voedingsmiddelen vermeden moeten worden zouden moeten komen. 3. Breinstimulerende therapieën Er komt steeds meer wetenschap over hoe de hersenen werken en tegenwoordig is bekend dat de hersenactiviteit van iemand met ADHD stoornis er anders uitziet dan bij iemand zonder de stoornis en welke hersenfuncties goed en minder goed werken. Steunpunt ADHD benoemd twee therapieën die gericht zijn de verschillen in executieve functies 6 Hieronder worden de hogere controle functies van de hersenen verstaan. Executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie. Voorbeelden van executieve functies - het vermogen het eigen gedrag, handelingen en gedachten op tijd te stoppen (responsinhibitie) - het vermogen om flexibel van de ene situatie naar de andere te gaan (flexibiliteit) - de vaardigheid om informatie in het geheugen te houden om een taak te voltooien (werkgeheugen) Twee voorbeelden van breinstimulerende therapieën die gericht zijn op executieve functies van het menselijk brein zijn Neurofeedback en de Cogmet werkgeheugentraining. Steunpunt ADHD ziet de Neurofeedback therapie als een behandeling die sterk in de kinderschoenen staat. 3.1 Neurofeedback Deze behandeling is al sinds 1965 in ontwikkeling en werd tijdens een onderzoek met katten per toeval ontdekt. Tijdens het onderzoek kwam men erachter dat kattten waarbij elektroden op de hoofdhuid de activiteit van de hersenen maten konden leren door beloning. De katten moesten een bepaalde activiteit uitvoeren. De onderzoekers konden de hersenactiviteit meten en wanneer er een positieve activiteit gemeten werd, werden de katten beloond. Dit stimuleerde de katten om de activiteit langer vast te houden.in feite wordt deze methode ook bij Neurofeedback gebruikt, alleen in spelvorm. De hersenactiviteit van de behandelde persoon wordt weergegeven in golven in verschillende frequenties. Bij AD(H)D wordt er afwijkende golfpatroon gesignaleerd. Door het kind te belonen of te straffen wordt er een gewenst golfpatroon ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van een computerspel waarin het kind zelf de golffrequenties bestuurt. Wanneer hij de goede frequenties gebruikt wordt hij in het spel beloond, lukt het het kind niet om de juiste frequenties te bereiken verliest hij. Er wordt op de website van steunpunt ADHD gesproken over

6 onbewust leren 7. Omdat de veranderingen tijdens het spel in de hersenen toegepast worden, hoeft het kind buiten de behandeling niet te werken. De hersenen hebben een bepaalde activiteit aangeleerd net als dat bij normale kinderen vanzelf gaat. Het onderzoek naar Neurofeedback is nog in volle gang en wordt nog niet gezien als wetenschappelijk bewezen. Volgens een nieuwsbericht uit de Volkskrant ( ) 8 wordt de behandeling bij het Nederlands Instituur voor Psychologen (NIP) aangeprijst al gelijkwaardig alternatief voor medicamenteuze behandeling. In een ingezonden brief van een groep neuropsychologen, wordt hier met zorg over gesproken. Er zijn onderzoeken die positieve resultaten weergeven, maar daar staan ook onderzoeken tegenover die andere bevindingen geven. Ook lees je in het stuk dat het sprekend is dat net de onderzoekers die zich positief uitlaten over de behandeling, deze zelf in praktijk brengen bij klanten. In Nederland wordt op dit moment op drie universiteiten onafhankelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Neurofeedback: in Nijmegen wordt de neurofeedback vergeleken met placebo-neurofeedback hierbij wordt geen hersenactiviteit/ neurofeedback getoond, maar willekeurige feedback, wat het kind niet onderscheidt van legitieme neurofeedback. In Tilburg wordt gekeken naar de aanvullende waarde van neurofeedback. In Rotterdam wordt neurofeedback vergeleken met de behandeling met medicijnen en ook onderzoek gedaan naar sporttraining. De resultaten hiervan worden naar waarschijnlijkheid in 2014 openbaar gemaakt. 3.2 Cogmed werkgeheugentraining Het Cogmed programma is een werkgeheugentraining ontwikkeld door dr. Torkel Klingberg, een Zweedse professor in cognitieve neurowetenschappen. Hij ontwikkelde een methode om het werkgeheugen te trainen. Het programma heeft drie versies en is geschikt voor verschillende leefttijdsgroepen. De training is gespitst op het ontwikkelen van het werkgeheugen om zo beter te leren plannen, redeneren en reflecteren en heeft ook een positieve weerslag op het langetermijngeheugen. Het menselijk werkgeheugen is ook een onderdeel van de executieve functies en maakt het mogelijk om informatie tijdelijk vast te houden en te bewerken. Kinderen die een onontwikkeld werkgeheugen hebben of een AD(H)D stoornis hebben heel vaak moeite met leren. 7 %C3%ABn/ 8 neurofeedback-bij-adhd-is-nog-lang-niet-bewezen.dhtml 6

7 3.3 Braingame Brian Net als bij Neurofeedback wordt bij Braingame Brain gebruik gemaakt van een therapeutisch computerspel 9. Dit spel speelt zich af in een virtuele wereld en is ook weer gericht op de executieve functies en op het werkgeheugen van de hersenen (organiseren, plannen en houden van overzicht). Het spel is opgedeeld in 25 sessies van elk drie kwartier. Er is ruimte voor één sessie per dag en vier sessies per week. De kinderen leren naast het ontwikkelen van hun werkgeheugen, het vermogen om impulsen te onderdrukken en leren om te schakelen tussen verschillende situaties en vormen van gedrag. 3.4 Jungle Memory Jungle Memory is een online training programma (application) waarmee kinderen op school of thuis in kunnen loggen op een computer. Een training met Jungle Memory duurt ongeveer minuten. Er wordt vier keer per weer getraind gedurende een periode van acht weken. 9 7

8 De makers van Jungle Memory 10 beloven na de training de volgende resultaten: - Werkgeheugen trainen een vaardigheid met taal, rekenen, geschiedenis te bevorderen. - Stimuleren van de Prefontale Cortex en werkgeheugengebieden in het brein, waardoor leerlingen de aandacht goed richten en opdrachten aan kunnen. - Leerlingen kunnen beter omgaan met examenstress en kunnen ingewikkeldere lessen aan. Leerlingen met een goed werkgeheugen behoren bij de betere leerlingen. - Methode past zich voordurend aan aan de behoefte en mogelijkheden van de leerling waardoor nooit te zwaar of te slag getraind wordt, maar op het juiste niveau om succes te behalen. - Positief effect op de focus, het zelfvertrouwen en resultaten in slechts 8 weken. - Wetenschappelijk bewezen werkzaamheid De schoolresultaten worden beter bij leerlingen met uiteenlopende klachten, zoals lage cijfers, Dyslexie en Autisme. Dr. Tracy Alloway 11 is een professor die vele onderzoeken heeft gedaan naar de eigenschappen van ADHD en het menselijk werkgeheugen. Zij concludeerde, in een onderzoek dat in 2012 plaats vond 12, dat de Jungle Memory training kinderen kan helpen bij het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. Er zijn verscheidene onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van Jungle Memory. In een onderzoek dat gepubliceerd is in Computers in Human Behavior (2013) werden drie groepen leerlingen met werkgeheugenproblemen onderzocht. Éen groep kreeg geen training, één groep oefende één keer in de week met Jungle Memory en één groep trainde vier keer in de week met Jungle Memory. De groep die vier keer trainde liet een duidelijk verbetering zien op onderdelen van een IQ-test (verbaal en performaal), spelling, verbaal en visueel-ruimtelijk werkgeheugen. 4. Homeopatische medicatie Hoewel homeopathische medicatie niet wetenschappelijk bewezen zijn, worden ze bij bepaalde kringen gezien als effectieve middelen tegen AD(H)D klachten. Het internet biedt veel chatsites/fora die discussies en gesprekken bevatten over homeopatische middelen. Daarin wordt door aanhangers medicatie gepromoot waarbij zij positieve ervaringen hebben. Er is maatschappelijke kritiek op het verspreiden en gebruiken van homeopatische middelen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt wereldwijd voor homeopatische middelen, omdat onbewezen behandelingen als medicinaal werkzaam worden gezien. Twee voorbeelden van populaire homeopatische stoffen zijn: 4.1 LT03 LTO3 is hèt topproduct voor ADD en ADHD symptomen. Tevens zeer effectief bij angsten en slaapproblemen. Het is in 2004 ontwikkeld door het Canadese bedrijf Herb-e-Concept. Het is een 100% natuurlijk product van de hoogste kwaliteit. In Canada staat het geregistreerd als een natuurlijk geneesmiddel. In Europa als voedingssupplement lb.junglememory.com/pages/how_it_works 11 tracyalloway.com/journal-articles/

9 LT03 is een voedingssupplement dat in potjes (90 capsules) online of in reformzaken wordt aangeboden. Het verkoopargument voor dit middel is de bron van Omega 3- vetzuren. De bekendste Omega 3-vetzuren zijn alfa-linoleenzuur(ala), eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Deze laatste twee (EPA en DHA), zijn bekend als visvetzuren en komen voor in vis en ander zeevoedsel (schaap- en schelpdieren). Vooral in vette vissoorten zoals zalm, makreel, paling, haring, forel en sardines zitten veel van deze vetzuren. 14 Het voedingscentrum geeft aan dat er sterke aanwijzingen zijn dat het innemen van EPA/DHA via voeding extra bescherming geeft tegen hart- en vaatziekten. Daarom ook wordt het door de Gezondheidsraad geadviseerd om twee keer in de week vis te eten, waarvan één keer vette vis. Omdat er ook mensen zijn die geen vis willen eten zijn er producten op de markt gekomen die Omega 3-vetzuren bevatten. Op de website van het voedingscentrum wordt ook verteld dat er een aantal studies zijn die wijzen op een mogelijk gunstig effect van het innemen van Omega-3 vetzuren met betrekking op slecht leergedrag, depressiviteit en ook op gedragstoornissen zoals hyperactiviteit (AD(H)D). Er wordt hierbij wel verteld dat de gerapporteerde effecten nog onvoldoende onderbouwd- en deels tegenstrijdig zijn. Dit door het ontbreken van gecontroleerde studies van voldoende omvang. 4.2 L-theanine Dit is een aminozuur dat in theebladeren zit (vooral groene en witte thee). De stof heeft bij een onderzoek uitgewezen dat het op muizen een kalmerende en opwekkende werking heeft. Het is ook een antioxidant en zou het immuunsysteem moeten stimuleren. L-theanine is in twee vormen te verkrijgen als supplement: natuurlijke theanine en synthetische theanine. Natuurlijke theanine wordt geïsoleerd uit theebladeren via een fermentatieproces en filtratie. Synthetische Theanine komt voort uit organische synthese (suntheanine), waar een Japans bedrijf een patent op heeft. Totzover reikt mijn onderzoek naar homeopatische medicatie. De belangrijkste reden hiervoor is dat deze vorm van medicatie niet wetenschappelijk onderwezen is vooral werkzaam is bij mensen die er sterk in geloven. Of de werking daadwerkelijk positief is wordt in mijn onderzoek lastig te achterhalen. 5. Mindfulness training Deze alternatieve methode voor het behandelen van AD(H)D is gericht op het trainen van aandacht en gedragscontrole, doormiddel van meditatieoefeningen. Mindfulness heeft zijn wortels liggen in het Boedhisme. Een onderzoekstak van de Universiteit van Amsterdam (UvA) - het Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind (UvA Minds) - heeft een programma lopen dat ouders en kind helpt bij een AD(H)D stoornis. 15 Deze behandeling is gebaseerd op een combinatie van Westerse kennis over aandacht en Oosterse meditatietechnieken. Bij deze behandeling wordt de aandacht en gedragscontrole van kinderen en jongeren getraind door spelenderwijs meditatieoefeningen te doen. De informatie die op de website van UvA Minds gegeven wordt verteld dat Mymind een training is voor ouder en kind. Het doel van dit programma is gericht op het verbeteren van de concentratie en impulsiviteit, hyperactiviteit en agressie moet verminderen. De jongeren die voor deze behandeling geschikt zijn hebben een leeftijd tussen de 9-18 jaar en moeten een officiële AD(H)D diagnose hebben. Ouders volgen de training tegelijkertijd met de kinderen (Mindful Parenting training). Het doel hiervan is dat ouders leren op een kalme, niet reactieve wijze met de aandachts- en gedragsproblemen van hun kind

10 om te gaan. Daarbij zou het hen helpen met eventuele eigen symptomen van AD(H)D. De twee groepen (kinderen en ouders) hebben afzonderlijk een eigen therapeut die hen door de therapie heen begeleidt. De organisatie van Mymind geeft zelf aan dat er een onderzoekskant aan de therapie zit, waarbij een discussie plaats vind over de effectiviteit van het MYmind programma voor kinderen met ADHD (en ASD) en hun ouders. MYmind werkt met trainers die werkzaam zijn op de Universiteit van Amsterdam. Professor Susan Bögels 16 is een psychopataloog die onderzoek doet naar het cognitieve gedrag van kinderen en hun directe omgeving. Haar expertise is de intergenerationele overdracht van een angststroornis van ouder naar kind. Dokter Joke Hellemans is een clinisch psycholoog/psychotherapeut en mindfulness docent ( Centrum voor Mindfulness Universiteit van Massachusetts) Zij heeft veel ervaring als mindfulness docent docent aan professionals en verscheidene. Conclusie In mijn onderzoek naar alternatieve behandelmethodes voor AD(H)D ben ik erachter gekomen hoe veel- en tegelijkertijd hoe weinig er bekend is over deze stoornis. We weten dat er veel kinderen zijn die druk, ongecontroleerd gedrag vertonen en zich moeilijk kunnen concentreren waardoor zij leerachterstanden opbouwen. Maar wanneer spreek je van een AD(H)D stoornis en hoe weet je wat de oorzaken zijn. AD(H)D wordt gezien als een neurologische stoornis die erfelijk kan zijn, maar onderzoek (RED dieet) heeft duidelijk aangetoond dat in veel gevallen voeding een direct verband heeft. In een artikel 17 van een gepensioneerd kinderarts (J. Toorman), die in het RED onderzoek deel nam en in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven kinderen onderzocht heeft naar AD(H)D, is te lezen dat een vervolgonderzoek tegen wordt gehouden door ongefundeerde kritiek en een gebrek aan financiëring. Ik heb mij op het internet verbaasd hoeveel informatieve, commerciële instanties er bestaan die ouders hulp en redding bieden aan hun AD(H)D leidende kind. Ik heb op de website van SteunpuntADHD begrepen dat veel onderzoek nog lang niet voltooid is, waardoor veel methodes nog niet wetenschappelijk bewezen zijn. Toch wordt dit door vele instellingen, instanties met volle overtuiging beweert, waardoor veel bezorgde ouders hun hoop vestigen op deze redmiddelen en veel tijd, energie en vooral geld stoppen in de onderzoeken en ook uit misplaatste voldoening gaan roepen dat zijn/haar kind geholpen is bij de methode. Alternatieve behandelaars zijn hierbij ook schuldig aan misleidende informatie. Zo wordt in praktijk genezing beloofd, iets wat nooit te garanderen valt. Deze behandelaars vertellen klanten dat hun behandelingen wel natuurlijk zijn, alsof medicatie per definitie niet-natuurlijk zou zijn. In de natuur komen veel giftige stoffen voor en medicatie komt ook niet altijd voort uit een chemisch proces en daarbij zijn chemische stoffen niet altijd giftig 18 Deze behandelaars spelen in op de emoties van ouders die het beste willen voor hun kind en daarbij niet altijd objectieve overwegingen maken. Zij willen het beste resultaat zien. Wat blijkt is dat de behandelingen in de eerste fase succes hebben, maar dat het gedrag van de behandelde kinderen vaak snel herhaalt. Behandelaars van alternatieve therapiën blijken veel te klagen dat er geen belangstelling is voor hun therapie. De ervaring van Steunpunt ADHD is dat kennis en betere behandelmethodes goed ontvangen worden door de medische wetenschap en dat er geen reden is om een veelbelovende nieuwe behandeling dood te zwijgen of op oneerlijke wijze aan te vallen. Meldpunt ADHD juicht zelfonderzoek door ouders toe, maar wijst op de volgende punten:

11 Overdrijven is een teken aan de wand. Wees wantrouwig ten opzichte van producten of behandelingen die worden omschreven als 'verbazingwekkend', 'wonderbaarlijk' of 'een fantastische doorbraak'. Betrouwbare artsen/behandelaars gebruiken dergelijke termen niet. Evenmin beroemen zij zich op successen bij de behandeling van grote aantallen patiënten. Wees eveneens wantrouwig bij elke behandeling die wordt aangeprezen als behandeling van een brede variëteit aan kwalen. Gezond verstand vertelt ons dat hoe grandiozer de claim, hoe minder waarschijnlijk het is dat er enige echte verdienste achter verscholen zit. Ga niet af op ervaringsverhalen van mensen die beweren dat ze zijn geholpen door een bepaald product of een bepaalde behandeling. Enthousiasme is geen bewijs; echte gezondheidsprofessionals pronken niet met verklaringen van hun patiënten

12 Studeren met AD(H)D In dit hoofdstuk zal ik nader onderzoek doen naar Studeren met ADHD of ADD. In Nederland heeft ongeveer vier procent van de studenten in het Hoger Onderwijs ADHD 20. Allereerst zet ik de symptomen op een rij die de studie kunnen beïnvloeden. Vervolgens kijk ik naar waar de student moeite mee heeft in het hoger onderwijs en wat de student zelf kan doen om de studie zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zal ik ook kijken naar de rol van de school en de docent: Op welke manier kunnen zij ondersteuning bieden aan studenten met ADHD? Ik ga dit onderzoek onderverdelen in de volgende onderzoeksvragen: 1. Hoe beïnvloedt ADHD de leerprestaties? 2. Wat kan een student met AD(H)D doen om de studie zo goed mogelijk te laten verlopen? 3. Welke maatregelen kan de school treffen om de student met AD(H)D te helpen en/of begeleiden? 4. Welke maatregelen kan de docent treffen om de student met AD(H)D te helpen en/of begeleiden? 5. Groepsvorming en didactische onderbouwing 1. Hoe beïnvloedt ADHD de leerprestaties? ADHD kan studieprestaties op verschillende manieren beïnvloeden. Wat voor uitwerking AD(H)D heeft op de leerprestaties verschilt van persoon tot persoon. Hieronder volgen een aantal voorbeelden hiervan (Hofman, E., Korevaar, L., 2004): - De student vindt het moeilijk om lang stil te zitten - De student is snel afgeleid van dingen om zich heen of door zijn of haar eigen gedachten - de student draait, wiebelt en friemelt veel - De student vind het lastig om op zijn beurt te wachten - De student geeft vaak antwoord voordat er een vraag helemaal gesteld is - De student kan het lastig vinden om instructies op te volgen - De student kan niet lang bezig zijn met één ding (vooral niet als het hem of haar niet interesseert) - Schoolwerk en karweitjes worden door de student niet afgemaakt - De student praat overdreven veel - De student kan moeilijk luisteren naar wat anderen zeggen - De student valt anderen vaak in de rede - De student raakt dingen kwijt - De student gaat vaak van de ene activiteit over naar de andere Als de studieprestaties erg beïnvloed worden door de ADHD, kan dat leiden tot veel frustraties, boosheid of verdriet. Hoger onderwijs De student zal de hoeveelheid lees-/leerstof niet altijd op tijd afkrijgen, doordat hij/zij moeite heeft met grote hoeveelheden, overzicht krijgen, plannen en focussen. In het Hoger onderwijs wordt de leerstof vaak overgebracht door het geven van colleges. Colleges volgen kan moeilijk zijn voor een student met AD(H)D doordat de student niet lang kan stilzitten en snel afgeleid is. Opdrachten worden veelal gemaakt in werk- of projectgroepen. Werkgroepen kunnen lastig zijn voor een student met AD(H)D, omdat de student niet goed kan stilzitten en het moeilijk vindt zijn of haar beurt af te wachten. Het hyperactieve gedrag van de student met ADHD kan bij medestudenten voor irritaties zorgen tijdens het samenwerken. Studenten met AD(H)D hebben soms moeite met communicatie doordat zij niet goed luisteren of te veel (voor hun beurt) praten. In practica of bij opdrachten kan het moeilijk zijn om instructies goed op te volgen. Studietaken uitvoeren kan moeizaam omdat studenten niet goed een langere tijd met iets bezig kunnen zijn, maar van de ene activiteit overgaan in een andere activiteit en soms dingen kwijtraken. 20 gebruikerstoets studeren met een handicap 2010, CHOI 2010 (onderdeel van NSE) 12

13 2. Wat kan een student met AD(H)D doen om zijn of haar studie zo goed mogelijk te laten verlopen? ADHD verdwijnt niet zomaar, maar als student met ADHD kun je je gedrag wel beïnvloeden. 2.1 Studiekeuze Het begint al bij de studie- en beroepskeuze. Studenten met AD(H)D hebben extra baat bij een studiekeuzegesprek. Belangrijk bij het voeren van een studiekeuzegesprek is (Expertisecentrum handicap+studie, 2012): - veilige sfeer - open en realistische houding - kennis over beschikbare extra voorzieningen Bij studenten met AD(H)D bestaat de mogelijkheid dat ze kiezen voor een studie vanuit impulsiviteit. Studenten die vroeg en weloverwogen een studie kiezen vallen minder vaak uit. Daarom is een studiekeuzegesprek dan ook van groot belang voor studenten met AD(H)D, omdat dit de kans verkleint dat de opleiding toch niet passend blijkt te zijn. 2.2 Lezen en verwerken van teksten Voor een student met AD(H)D is het vaak lastig om hoofd- en bijzaken te scheiden. Daarom is het belangrijk de studiestof actief te benaderen: - Bekijk eerst de titels van de hoofdstukken en eventueel paragrafen. - Probeer grote stukken tekst om te zetten in een andere vorm, zoals een schema bijvoorbeeld of een opsomming. - De student moet goed naar de afbeeldingen, grafieken en tabellen kijken indien deze zijn opgenomen in de leesstof. Hierin kan hij of zij verbanden zoeken tussen deze zaken of in de tekst. - De student kan proberen om eerst een samenvatting te lezen van de tekst. - Het maken van een begrippenlijst kan een student met AD(H)D erg goed helpen. - Verbanden leggen met de eigen kennis. 2.3 College volgen Het volgen van college is erg belangrijk. Hieronder staan een aantal tips waar een student met AD(H)D baat bij zou kunnen hebben voor, tijdens of na het volgen van een college: - Voorbereiden voorafgaand aan een college. - Vooraan zitten kan de student helpen: er is minder afleiding. - Sleutelwoorden opschrijven tijdens het volgen van een college. - Vragen om de sheets (vooraf), zodat de student zich al kan voorbereiden op wat komen gaat. - Geluidsopnames maken kan handig zijn, omdat de student na het college nog iets terug kan luisteren wanneer hij of zij iets gemist heeft door het ontbreken van concentratie. - Laptop gebruiken voor het maken van aantekeningen kan voor een student met AD(H)D erg handig zijn. De student kan dan veel beter het overzicht houden in zijn aantekeningen. - De student kan de aantekeningen na een college nog eens doorlezen en overzichtelijk maken. - Na het doornemen van de aantekeningen is het ook belangrijk om even rust te nemen om bij te komen en te verwerken. 2.4 Werk- of projectgroepjes In het HBO is samenwerken een belangrijke competentie. Het werken in werk- of projectgroepjes is dan ook onvermijdelijk wanneer je een HBO studie gaat volgen. - Een werkgroepje met één of meerdere studenten met AD(H)D kan het beste een rustige ruimte opzoeken om in te gaan werken. - De student met AD(H)D kan tijdens besprekingen zijn vragen of commentaar op een kladblok schrijven, voordat hij of zij meteen reageert. Op die manier praat de student niet voor zijn beurt en kan hij of zij nog eens nadenken of de vraag of het commentaar klopt en goed geformuleerd is. - De student kan vragen of een groepsgenoot telkens een seintje wil geven (aanstoten, iets zeggen) wanneer de student zijn aandacht verliest. 13

14 2.5 Maken van tentamens - De student kan zelf vragen maken waar hij of zij zichzelf mee kan overhoren. - De student zou zich door anderen kunnen laten overhoren om te pijlen of hij/zij de lesstof begrepen heeft en om op een meer actieve manier te worden uitgedaagd tot het bezig zijn met de stof. - Tijdens het tentamen is het slim om als student met AD(H)D op een rustige plek te zitten: niet in de buurt van een raam of wandelgang bijvoorbeeld. - De student zou de instructies een keer extra kunnen doorlezen. - Het kan gebeuren dat de student tijdens het maken van een tentamen even blokkeert. Het beste is dan even rust nemen en vervolgens weer de draad oppakken. - Het is goed voor een student met AD(H)D om het tentamen nog eens door te nemen wanneer hij of zij klaar is (controleren of elke vraag is beantwoord, of het te lezen is). - Bij structureel tijdtekort kan de student aan school vragen om meer tijd voor tentamens. 2.6 Algemene handelingen elimineren externe prikkels: Een student met AD(H)D kan snel afgeleid zijn door externe prikkels. Het elimineren van die externe prikkels kan dan ook de studieprestaties bevorderen, door de volgende maatregels toe te passen: - De student kan het beste een werkplek of werkruimte zoeken met zo min mogelijk afleiding. - Het elimineren van externe prikkels kan door het uitschakelen van de telefoon, maar ook door zo min mogelijk browsers en schermen open te hebben staan op de computer bijvoorbeeld. - Sommige studenten met AD(H)D hebben baat bij het luisteren naar rustgevende muziek tijdens het studeren. Anderen hebben meer baat bij oordopjes, zodat geluiden van buiten af niet voor afleiding zorgen. - De student kan de omgeving vragen om hem of haar niet te storen tijdens het studeren, door bijvoorbeeld een briefje of bordje aan de deur van de studentenkamer of studieruimte op school te hangen. - Een student met AD(H)D kan beter niet bij het raam zitten, want buiten is altijd veel afleiding te vinden. - De student kan rustmomenten inlassen waardoor hij of zij de aandachtsboog niet overspant. - De student kan gebruik maken van een Piekerblok. Afleidende gedachten kunnen worden genoteerd. De student kan er vervolgens een streep onder zetten en zijn gedachte terug brengen naar de opdracht of leerstof. Op deze manier kan hij of zij zijn gedachte even parkeren. plannen en organiseren Een student met AD(H)D vindt plannen en organiseren vaak erg moeilijk. Juist deze studenten moeten aan een planning extra aandacht besteden, zodat ze niet overweldigd worden door de hoeveelheid studiestof. - Agenda of notitieblok: De student kan het beste zo min mogelijk losse vellen of briefjes gebruiken, die raken makkelijk kwijt. Notitieblokken kunnen worden gebruikt om alles te onthouden, van nummers tot taken. De student moet volle notitieblokken bewaren zodat hij of zij alles nog terug kan vinden. Afspraken kan de student het beste in zijn agenda schrijven zodat hij of zij het niet kwijt kan raken of vergeten. - De student kan een haalbare takenlijst maken. Deze kan hij of zij dan vervolgens in haalbare stappen delen. De student kan de takenlijst elke dag bijwerken, en indien nodig netjes overschrijven wanneer het een rommeltje wordt. - De student kan aan het einde van de dag evalueren of hij of zij op schema loopt en hoe het gaat. - Tijdens de meeste HBO-opleidingen ontvangt de student een hoop papieren. Dit kan overweldigend zijn voor een student met AD(H)D. Belangrijk is daarom voor de student om een systeem te bedenken waardoor hij of zij het papierwerk kan organiseren in bijvoorbeeld een overzichtelijke map met tabbladen. 14

15 Een systeem De student met AD(H)D moet beseffen dat een perfect systeem voor het plannen van de studie niet bestaat: juist door het zoeken naar een perfect systeem haakt hij of zij al snel af. Bovendien kost nieuw gedrag aanwennen tijd: de student zal minimaal drie maanden nodig hebben om te wennen aan een systeem. Het zal dus eerst even extra energie kosten om een systeem voor zichzelf te bedenken en toe te passen, maar op langere termijn lijken studenten met AD(H)D er veel baat bij te hebben. De student zal dan bijvoorbeeld minder het gevoel van verlamming tegenkomen. Gevolgen van het ontbreken van een goed werkend systeem of planning zijn het niet kunnen maken van tentamens omdat de student vergeten is zich in te schrijven, het kwijtraken van spullen en het missen van deadlines. Tegenwoordig zijn er ook handige apps die kunnen helpen bij het plannen. Ook het zetten van een alarm of het koppelen van een alarm aan je digitale agenda kan erg goed helpen. Hieronder volgen nog een aantal maatregelen die de student zou kunnen nemen om een goed werkend systeem te vinden 21 : - De student kan iemand in de omgeving vragen om hulp bij het opstarten van zo n systeem, bij voorkeur iemand die zelf heel goed georganiseerd is natuurlijk. - Een vaste plek voor studiepapieren vinden. - Een postbakje maken voor inkomende studiepapieren. De student weet dan dat deze nog behandeld moeten worden. - De student kan het beste zijn computer, rooster en andere schoolspullen er bij houden wanneer hij de studiepapieren doorneemt. - De student kan drie vaste tijdstippen in een week inplannen om de studiepapieren door te nemen. - Spullen op een vaste plek bewaren, bijvoorbeeld een map per schoolvak waar ook de aantekeningen inzitten, zodat alles bij elkaar staat. - Aantekeningen overzichtelijk maken na colleges of besprekingen van werk- of projectgroepjes. - De student kan regelmatig dingen weggooien die hij of zij niet kan gebruiken. - De student moet een manier vinden om met negatieve gedachten om te gaan, zodat hij of zij niet meteen opgeeft. Prioriteiten Voor een student met AD(H)D kan het moeilijk zijn om prioriteiten te stellen. Op het HBO wordt vaak verwacht dat de student meerdere taken tegelijkertijd doet. Bij het maken van een takenlijst en/of planning is het dus belangrijk dat de student bedenkt welke taken hij eerst doet. Vaak wordt er gekozen om de makkelijkste taken als eerste te maken. Het nadeel hiervan is dat op langere termijn moeilijke taken blijven liggen en ophopen. Een oplossing zou kunnen zijn om de prioriteit te vermelden in de takenlijst 22 : A.Korte termijn: wat vandaag of morgen moet worden afgemaakt. B.Langere termijn, maar wel nodig: tentamenstof doornemen voor over twee/drie weken bijvoorbeeld. C.Lange termijn, makkelijk: Kleine klusjes die je gemakkelijk en snel kunt doen, zoals het checken van s of iets dergelijks. 21 Gebaseerd op Behandelgids ADHD bij Volwassenen. Cliëntenwerkboek van Safren, Sprich, Perlman en Otto. 22 Gebaseerd op Behandelgids ADHD bij Volwassenen. van Safren, Sprich, Perlman en Otto. 15

16 Structuur Studenten met AD(H)D hebben vaak geen goed besef van tijd: ze kunnen tijd niet makkelijk indelen. Het slechte tijdsbesef, de afleidbaarheid en onrust maken het een student met AD(H)D niet makkelijk om aan een planning te houden. Om voor meer structuur te zorgen, kan de student werken met dag- en weekpatronen: - Dagpatroon: de student plant een dagstructuur - Weekpatroon: de student voegt wekelijkse gebeurtenissen toe (werk- en projectgroepen, colleges, sport en andere afspraken). - Als derde en laatste voegt de student onregelmatige afspraken toe. Door in de dagplanning ruimte te houden voor flexibiliteit, kan de student zich af en toe door zijn of haar stemming laten leiden zonder dat de hele planning daarbij verloren gaat. (Kolberg & Nadeau, 2002) Plan van aanpak bij problemen De student kan tijdens zijn studie tegen een aantal problemen aanlopen. Voor een student met AD(H)D is het soms lastig om door alle prikkels een juiste oplossing te vinden. Het makkelijkste is om ook voor het oplossen van problemen een eigen systeem te bedenken. Een voorbeeld kan zijn (Safren, Sprich, Perlman &Otto, 2006): 1. Zet het probleem in één of twee zinnen op papier 2. Maak een lijst van alle mogelijke oplossingen (geef jezelf de ruimte vrij te brainstormen, zonder innerlijke kritiek. 3. Som de voor- en nadelen van iedere oplossing op 4. Geef dan iedere oplossing een cijfer van Kies de beste oplossing uit en voer deze uit. Gevoelens van overvoering leiden vaak tot vermijdingsgedrag (Kolberg & Nadeau, 2007). Dit uit zich bij studenten met AD(H)D vaak in uitstelgedrag. Voor je het weet ontstaat er dan een vicieuze cirkel van overweldigende rommel of deadlines, vermijding en uitstel, wat dan de overvoering weer versterkt. De student kan deze overvoering proberen te voorkomen door wat hierboven al is besproken: een goede planning, systeem waarbij je gebruik maakt van takenlijst, dingen een vaste plek kan geven enzovoorts. Toch zal het bijna iedere student met AD(H)D gebeuren dat het even te veel wordt. Het beste wat een student dan kan doen is toegeven aan zijn stemming en er gebruik van maken. (De student kan bijvoorbeeld eerst zijn kamer opruimen als hij in een meer actieve bui is). Om in de stemming te komen, helpt het vaak te beginnen bij een klus die het gevoel geeft dat je veel vooruitgang boekt. Dit werkt bemoedigend en dat smaakt meestal naar meer Gebaseerd op Opgeruimd leven met ADHD van Kolberg en Nadeau 16

17 Concentratie Concentreren is moeilijk voor studenten met AD(H)D, zeker bij organisatieklussen. Er worden drie soorten concentratie genoemd (Kolberg & Nadeau, 2007): - Macroconcentratie boekt het meeste succes op korte termijn, omdat de student het geheel overziet. Een voorbeeld: De student organiseert de studie door alle boeken en papieren te ordenen en per vak weg te bergen. Er ontstaat wat rust en overzicht. - Detailconcentratie focust zich op een onderdeel, een detail van het grotere geheel. Voorbeeld hiervan is dat de student zich op één vak concentreert. - Microconcentratie kan ingezet worden door de student om zich af te sluiten van overvoering: De student richt zich op één klein ding omdat kijken naar het grote geheel overweldigend kan zijn. Het nadeel hiervan is dat de student zich verliest in details en daardoor niet toekomt aan andere dingen die hij of zij moet doen. Het is bijzonder detailgericht. Voorbeeld: Lay-out of grafiek van een werkstuk zo gedetailleerd mogelijk maken. De kunst voor de student is om te onderzoeken welke soort concentratie op welk moment moet worden toegepast. Zo is voor het organiseren en maken van een planning voor een studie allereerst de macroconcentratie belangrijk, zodat de student overzicht krijgt. Wanneer het overzicht er is kan de student overstappen op detailconcentratie: verder gaan met één vak bijvoorbeeld. De microconcentratie kan helpen om dingen secuur af te maken. Helpende gedachten Studenten met AD(H)D hebben wel eens last van negatieve gedachten, doordat ze moeite hebben met organiseren, het uitvoeren van bepaalde taken, achterstanden en dergelijke. Dit kan leiden tot stress en stemmingsproblemen. Door anders te leren denken kan de student nare stemmingen voorkomen die er voor zorgen dat de taken moeilijker worden om uit te voeren, dat de student zich rot voelt en dat de afleidbaarheid toeneemt. Figuur 2 laat zien hoe gedachten, gedrag en gevoelens samenhangen. Als er iets gebeurt, gaan we er van uit dat daar een emotie op volgt. Maar wat er eigenlijk vanuit een gebeurtenis ontstaat, is een gedachte. Dit kan een automatische gedachte zijn: deze is heel vluchtig. Als deze automatische gedachten negatief zijn, bemoeilijken ze ons functioneren. Figuur 3 laat hier een voorbeeld van zien: 17

18 Figuur 3: Voorbeeld negatieve (automatische) gedachten In het schema is goed te zien dat negatieve gedachten het gedrag erg kunnen beïnvloeden. Voor studenten met AD(H)D verergeren op deze manier de symptomen: slechte concentratie, uitstelgedrag, frustratie of zelfs depressie kan het gevolg zijn (Safren et al 2006). Negatieve gedachtes aanpakken - Voor de student de negatieve gedachtes aanpakt, moet hij of zij ze eerst leren herkennen. - De student moet onderzoeken of hij bepaalde denkfouten maakt. De student kan zijn gedachten uitdagen door feitelijke argumenten voor en tegen zijn gedachte te zoeken. - Door de gedachten uit te dagen kan de student deze vervangen door passende en helpende gedachten. Dit vraagt om oefening, dat op verschillende manieren bewerkstelligd kan worden: - Zelfhulp (boeken) - Behandeling GGZ - Training: voorbeeld is de RET groep, die de student anders leren denken binnen universiteiten. Conclusie Er zijn behoorlijk wat mogelijkheden voor een student om de invloeden van AD(H)D op de studie in te perken. Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat de student zich bewust is van zijn of haar eigen gedrag: wanneer de student zijn of haar eigen gedrag kan herkennen, is het probleem vaak al voor de helft opgelost. Planning en organisatie is één van de meest concrete maatregel die de student kan nemen: takenlijsten, dag- en weekpatronen uitschrijven, kiezen welke taak welke prioriteit krijgt enzovoorts. Op die manier wordt de chaos uit het hoofd gehaald en schematisch geordend op papier. Daarnaast zijn er ook de minder concrete manieren om tijdens de studie om te gaan met AD(H)D, zoals voorbereid zijn op overvoering of door het omzetten van negatieve gedachtes. Bij al de maatregelen die de student kan nemen, is het belangrijkste dat het bij hem- of haarzelf past. De effecten van AD(H)D op de studieprestaties kan verschillen van persoon tot persoon. Logisch dus dat elke student ook een eigen schema moet maken die bij zijn of haar eigen levenswijze past. Nu duidelijk is wat de rol van de student zelf is, ga ik verder onderzoeken wat de school en de docent daar nog aan kan toevoegen. 18

19 3. Welke maatregelen kan de school treffen om de negatieve effecten van ADHD op de leerprestaties van studenten te verminderen? 3.1 Huidige situatie Hogescholen Hieronder volgt een overzicht van de structuur van hogescholen, gebaseerd op het beleid voor studenten met functiebeperking van aantal grote hogescholen in Nederland. In het overzicht is opgenomen wanneer studenten met een functiebeperking welke begeleiding kunnen krijgen en door welke partijen binnen de hogeschool dit in werking wordt gezet. Aanmeldingsprocedure Alle hogescholen in Nederland hebben wel een bepaald beleid voor studenten met een functiebeperking. Daarbij gaat het om studenten met een fysieke beperking, dyslexie, autisme en ook AD(H)D. Inschrijving bij een hogeschool wordt via studielink gedaan. Op studielink wordt al gevraagd aan de student of hij of zij verwacht een aanpassing door functiebeperking nodig te hebben. Na deze aanmelding wordt vaak ook nog door de hogeschool gevraagd in te vullen of de student wel of geen functiebeperking heeft. Intakegesprekken Als de student denkt studievertraging op te lopen is het vrijwel altijd zijn of haar taak zelf initiatief te nemen, door een gesprek aan te vragen met een decaan. In deze gesprekken wordt de beperking met bijbehorende belemmeringen besproken en vervolgens gekeken naar mogelijke oplossingen of maatregelen tijdens de studie. De meeste hogescholen bekijken afzonderlijk per student welke vorm van begeleiding zou kunnen worden ingezet. Dit kan zijn dan de student extra tijd krijgt tijdens het maken van tentamens, materiële of financiële ondersteuning, studiebegeleiding enzovoorts. Deze mogelijkheden worden besproken met de decaan indien de student zelf aangeeft daar behoefte aan te hebben, voorafgaand of in het begin van de studie. In het intakegesprek komen de decaan en student tot een helder beeld van de haalbaarheid van de studie en de gevolgen van de functiebeperking voor het behalen van de kwalificaties en competenties van de opleiding. Daarbij komen alle onderdelen van de opleiding, zoals stage en projecten, aan bod. De decaan De decaan is de persoon binnen de hogeschool die als eerste wordt benaderd door de student met een functiebeperking zoals AD(H)D in de vorm van een intake- of adviesgesprek. Vaak is er binnen een team van decanen iemand gespecialiseerd in het ondersteunen van studenten met een functiebeperking 24. Een gesprek met de decaan heeft als doel dat de functiebeperking van een student bekend is op school, maar dat er vanuit daar ook gekeken wordt naar hulpmiddelen indien nodig.de studentendecaan heeft de deskundigheid om de voorzitter van de examencommissie te adviseren op het gebied van functiebeperking, in relatie tot de onderwijsuitvoering, curriculum en de stages. Als dit advies niet wordt opgevolgd dient de examencommissie dat te motiveren. Examencommissie De examencommissie is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de aanpassingen die voor de student met een functiebeperking worden gedaan. De examencommissie kan instemmen met de aanpassing(en) door het schriftelijk verzoek van de student goed te keuren en het advies van de studentendecaan aan te nemen. De aanpassingen zijn zoveel mogelijk afgestemd op de individuele functiebeperking van de student. Hierbij geldt dat de kwaliteit- en niveaueisen voor iedere student het zelfde zijn, en dat de student gepaste ondersteuning krijgt om daaraan te voldoen. 24 https://www.hva.nl/wp-content/uploads/2013/03/ Beleidskader_Studeren_met_een_Functiebeperking_2013.pdf 19

20 Digitale toegankelijkheid Het beleid van de Hogeschool van Amsterdam formuleert dit doel als volgt: De digitale toegankelijkheid betreft de toegankelijkheid van websites, intranet, de digitale leer- en werkomgeving (DLWO) en software alsmede voorlichting, informatie en lesmateriaal. In 2014 is voorlichting en informatie, bedoeld voor (aankomende) studenten met een functiebeperking, digitaal toegankelijk via de HvA website of DLWO 25. Er zijn hogescholen die naast de powerpointsheets van colleges, colleges in de vorm van filmmateriaal op de website aanbieden (niet alleen voor studenten met een functiebeperking, maar voor elke student). Opgeknipte stages Scholen kunnen soms stages regelen waarin studenten kortere dagen stage lopen, over een langere tijd verspreid. 3.2 Advies aan hogescholen Wat kan de school naast bovengenoemde punten nog meer doen om studenten specifiek met AD(H)D te begeleiden? Lokalen en stilteruimtes Sommige hogescholen hebben het al: kleine ruimtes waar de student in alle rust kan werken. Dit is ideaal voor studenten met ADHD of ADD, omdat externe prikkels worden beperkt. Daarnaast kan de hogeschool zorgen voor lokalen waar zo min mogelijk prikkels aanwezig zijn: opgeruimd, met zo min mogelijk afleiding aan de muur in de vorm van afbeeldingen, posters en dergelijke (vooral bij creatieve opleidingen zijn de lokalen vaak aangekleed met wat voor de gewone student als inspiratie dient, maar voor studenten met AD(H)D voor veel afleiding zorgt). Voorlichting en informatie Niet elke student komt openlijk uit voor zijn functiebeperking of gaat zelf achter begeleiding aan. Een goede voorlichting en informatievoorziening van de studiemogelijkheden van de studenten met een functiebeperking, dragen bij aan de meldingsbereidheid bij de studentendecaan. Degene die het studiekeuze gesprek heeft met de student, maar ook docenten bijvoorbeeld zullen een student met een functiebeperking doorverwijzen naar de decaan, maar het blijft de taak van de student om daadwerkelijk het initiatief te nemen om in gesprek te gaan met de decaan. Spullen bewaren Bekend is dat sommige studenten met ADHD of ADD vaak schoolspullen vergeten of kwijt zijn. De school zou een kluis of kast kunnen neerzetten waarin studenten met ADHD of ADD extra spullen hebben liggen. Boeken, pennen, schriften enzovoorts zouden een vaste plek op school kunnen krijgen waardoor de student wel altijd een backup heeft wanneer hij of zij zijn spullen is vergeten of is kwijtgeraakt. Dit lijkt misschien wat kinderachtig voor studenten in het hoger onderwijs, maar het zorgt er wel voor dat de student altijd de les kan volgen en kan meedoen. Roosteraanpassingen De school kan de roosters voor studenten met AD(H)D zo indelen dat ze niet één dag superveel les hebben en een andere dag niets, maar dat het meer verspreid is over de week. Op die manier kan een student met AD(H)D het beter volhouden om zich te concentreren in de lessen https://www.hva.nl/wp-content/uploads/2013/03/ Beleidskader_Studeren_met_een_Functiebeperking_2013.pdf 20

Succesvol studeren met ADHD

Succesvol studeren met ADHD Studeren met steun reeks UNLIMITED Succesvol studeren met ADHD Eddy Hofman Lies Korevaar Inhoudsopgave Voorwoord 5 Esther 6 Studeren met ADHD in het algemeen 9 ADHD 9 Hoe herken je ADHD? 10 Hoe vaak komt

Nadere informatie

autisme en studeren in het hoger onderwijs www.handicap-studie.nl

autisme en studeren in het hoger onderwijs www.handicap-studie.nl autisme en studeren in het hoger onderwijs www.handicap-studie.nl inhoud 01 inleiding ervaringsverhaal van student met ASS citaten van studenten met ASS 04 08 13 02 algemeen, verklaringstheorieën 16 03

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Studeren met steun reeks UNLIMITED. Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Eddy Hofman Lies Korevaar

Studeren met steun reeks UNLIMITED. Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Eddy Hofman Lies Korevaar Studeren met steun reeks UNLIMITED Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis Eddy Hofman Lies Korevaar Inhoudsopgave Voorwoord 5 Anita 6 Studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Nadere informatie

Dictaat Studiemanagement

Dictaat Studiemanagement Onderwijs en Studenten Service Centrum Dictaat Studiemanagement Where innovation starts Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Leren & Studeren 3 3. Leerstijlen 5 4. Doelen Stellen 7 5. Planning & Tijdsbesteding

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

Passend onderwijs werkt met ict

Passend onderwijs werkt met ict Passend onderwijs werkt met ict Inhoudsopgave Inleiding 4 Ict en ADHD 7 Ict en autisme 11 Ict en dyslexie 15 Ict en dyscalculie 24 Casusbeschrijving Tabijn, de invoering van een programma 34 2 3 In deze

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1

Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1 Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1 Informatie en tips voor ouders, kinderen, jongeren, leerkrachten en begeleiders Bij de titel: Niet altijd zichtbaar

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Leerplek van de toekomst. De Battle

Leerplek van de toekomst. De Battle Leerplek van de toekomst De Battle Voorwoord Nieuwe leerplek gezocht! Om zijn positie in onderwijsland te onderstrepen, wil Canon graag de studenten van nu aan het woord laten en deze groep mee laten

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Aanvullende reactie op het rapport van de Gezondheidsraad, vanuit volwassen perspectief Karin Berman is loopbaanadviseur en autismecoach bij re-integratie-

Nadere informatie

De Balansschool. Generatie Einstein over herontwerp mbo. Procesmanagement herontwerp mbo

De Balansschool. Generatie Einstein over herontwerp mbo. Procesmanagement herontwerp mbo De Balansschool Generatie Einstein over herontwerp mbo Procesmanagement herontwerp mbo Horaplantsoen 20 6717 LT Ede Postbus 7001 6710 CB Ede Tel. (0318) 64 85 65 procesmanagement@herontwerpmbo.nl www.herontwerpmbo.nl

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Ontdek de sleutelmomenten van studeren met een beperking en jouw rollen hierin. Studieproces is kaart is een wegwijzer voor professionals langs dertien

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen. Draaiboek voor een oudercursus NIZW

Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen. Draaiboek voor een oudercursus NIZW Drukke kinderen Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen Draaiboek voor een oudercursus NIZW 2000 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Dit draaiboek kwam tot

Nadere informatie

Problemen met aandacht of geheugen na kanker

Problemen met aandacht of geheugen na kanker Problemen met aandacht of geheugen na kanker Veel mensen hebben last van concentratieverlies en geheugenproblemen na kanker. Welke oorzaken zijn er bekend? En wat kunt u zelf doen aan cognitieve problemen

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Studie Vitaminen Tips en technieken om direct sneller, beter en makkelijker studeren

Studie Vitaminen Tips en technieken om direct sneller, beter en makkelijker studeren Studie Vitaminen Tips en technieken om direct sneller, beter en makkelijker studeren MTcompany sneller, beter en makkelijker studeren 1 Delen uit dit E- BOOK zijn afkomstig van de site van MTcompany, Mark

Nadere informatie

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid Handleiding Workshop inzetbaarheid Qidos B.V. 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inzetbaarheid... 5 De zes bouwstenen van inzetbaarheid...5 Toelichting van de bouwstenen...6 2. De rol van leidinggevenden

Nadere informatie

Mentor. Leerstrategieën. ROC van Amsterdam Opleiding Juridische Dienstverlening Semester 1 2013-2014

Mentor. Leerstrategieën. ROC van Amsterdam Opleiding Juridische Dienstverlening Semester 1 2013-2014 Mentor & Leerstrategieën ROC van Amsterdam Opleiding Juridische Dienstverlening Semester 1 2013-2014 INHOUDSOPGAVE De 3 Minuten Test... 3 Algemene Ontwikkeling... 4 Deze les gaat over algemene ontwikkeling.

Nadere informatie