Verslag stakeholdersbijeenkomst 26 november 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag stakeholdersbijeenkomst 26 november 2013"

Transcriptie

1 Verslag stakeholdersbijeenkomst 26 november 2013 Mevrouw Barnard (directeur-bestuurder a.i. WSN) heet alle aanwezigen welkom. Het is 1,5 jaar geleden dat de laatste stakeholdersbijeenkomst werd gehouden. Als introductie zet zij aan de hand van een powerpoint-presentatie verleden, heden en toekomst van WSN uiteen. WSN heeft een roerig jaar achter de rug, maar staat er weer. WSN kan alleen verder, maar het roer is om. In het afgelopen jaar is door de organisatie hard gewerkt aan de oplevering van alle nieuwbouw en het ingezette verbeterplan. Met resultaat: alle nieuwbouw is in exploitatie en WSN is financieel weer gezond. Dit laatste is ook door de externe toezichthouder bevestigd. Mevrouw Barnard geeft aan blij te zijn met alles wat in de afgelopen jaren door WSN is gebouwd, nu zou deze nieuwbouw niet meer gerealiseerd kunnen worden. Met de heffingen die elke corporatie moet betalen zijn zulke grote investeringen ook voor andere corporaties veel lastiger geworden. WSN heeft ook de inkomensafhankelijke huur doorgevoerd, dit is beleid van de overheid om scheefwoners aan te pakken en te stimuleren om te verhuizen naar koop- of vrije sector huurwoningen. WSN beseft dat dit geen populaire maatregel is maar deze is wel financieel noodzakelijk. Duidelijk is dat WSN andere keuzes moet maken met de beperkte investeringsruimte die er momenteel is. WSN heeft besloten zich in de kern toe te leggen op het leveren van goede en betaalbare woningen voor haar huidige en toekomstige huurders. Er wordt minder gedaan aan koop/verkoop onder voorwaarden, specifieke voorzieningen, sponsoring en leefbaarheid en vastgoed dat niet is gericht op wonen. Er is meer aandacht voor de bestaande woningvoorraad, staan de woningen er goed bij, zijn ze passend voor de doelgroep en wat is daar voor nodig. Belangrijke thema s zijn: Beschikbaarheid en betaalbaarheid, vergrijzing, zorg, verduurzaming en verdunning/starters. Mevrouw Barnard stelt de volgende vragen aan de aanwezigen: - Wat is volgens u de voornaamste opgave in Nieuwkoop? - Welke keuzes horen daarbij? - Wat vindt u de rol van de corporatie? - En wat kunnen we samen nog meer bereiken? Zij geeft het woord aan de heer Hopstaken van Vannimwegen. Onder zijn begeleiding gaan de aanwezigen in gesprek en aan de slag met het investeringsspel onder het motto Durf te kiezen.

2 1 e ronde investeringsspel Durf te kiezen De heer Hopstaken legt uit hoe het spel en de verdere middag gaat verlopen. De aanwezigen worden aan de hand van hun achtergrond, verdeeld in 8 groepen van ongeveer 5 personen: 1. Huurders (HBV, Wijdezorg en Activite); 2. Welzijn (St. Huiskamer Noorden, Servicepluspunt, Politie Hollands Midden); 3. Cultureel (Historisch genootschap Liemeer, SKN); 4. Politiek links (Gemeenteraad Nieuwkoop); 5. Politiek rechts(gemeenteraad Nieuwkoop) 6. Leveranciers (Limes Netwerk Notarissen, KPMG, Loper Juridisch Advies) 7. Vastgoed (Latei Projectontwikkeling, Makelaars De Koning, Deerenberg & van Leeuwen, Drieman); 8. Corporaties (RvC WSN, Woningstichting Nieuwkoop, Woondiensten Aarwoude). De keus waar in te investeren is groot. Wat moet een corporatie wel en niet doen, daarover nadenkend kom je al gauw op de eigen situatie. Om er geen Nieuwkoops politiek spel van te maken wordt het spel gespeeld in Ergenshuizen. Elke groep krijgt geld, 10 briefjes van 10,-, om te investeren. Belangrijkste spelregel is dat er geïnvesteerd moet worden. Er zijn 14 keuzemogelijkheden waarop investeringen kunnen worden gedaan. Daarnaast zijn er kanskaarten om zelf een investeringsproject te bedenken.

3 Investeringsmogelijkheden kosten 1 Oplossen acute woningnood: 10 sociale huurwoningen bouwen 1.000, woningen rolstoeltoegankelijk 120,00 3 Versterken samenwerken met zorg en welzijn 60,00 4 Versterken sociale structuur en veiligheid in 2 kernen 70,00 5 Infopunt voor kwetsbare groepen 75,00 6 Woonproject dementerende ouderen 350,00 7 Energiebesparing voor alle woningen 500,00 8 Begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke beperking 350,00 9 Schoon en heel 45,00 10 Bereikbaarheidsproject senioren 90,00 11 Een speel- en sportplaats 90,00 12 Afzien van sloop houdt goedkoop - 13 Zelfbouwproject voor jongeren 350, woningen voor jongeren 1.000,00 kans 1 30 woningen voor kleine huishoudens, jong en oud 1.000,00 kans 2 TV-programma om andere woonvormen onder de aandacht brengen 30,00 kans 3 Ondersteunen nieuwe aanbieders woningen 20,00 kans 4 Huurcontract voor vaste periode, waarna opnieuw keuze voor woning gemaakt kan worden - Om het spel te spelen begeeft iedereen zich, onder het genot van een kopje koffie of thee, naar de tafel waarop de kaarten met de investeringsprojecten liggen. Er wordt druk met elkaar overlegd over de voors en tegens van de verschillende mogelijkheden. Hier en daar wordt ook samengewerkt om een project te kunnen realiseren. Na een kwartier zijn alle investeringen gedaan. De heer Hopstaken neemt, geassisteerd door Mevrouw De Vries (manager Woondiensten WSN) en Mevrouw Huizinga (stagiaire WSN), de gedane investeringen door. Uitkomst 1 e ronde van het spel: Investeringsmogelijkheden kosten investering 1e ronde 1 Oplossen acute woningnood: 10 sociale huurwoningen bouwen 1.000,00 250, woningen rolstoeltoegankelijk 120,00 40,00 3 Versterken samenwerken met zorg en welzijn 60,00-4 Versterken sociale structuur en veiligheid in 2 kernen 70,00-5 Infopunt voor kwetsbare groepen 75,00-6 Woonproject dementerende ouderen 350,00-7 Energiebesparing voor alle woningen 500,00 150,00 8 Begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke beperking 350,00-9 Schoon en heel 45,00-10 Bereikbaarheidsproject senioren 90,00-11 Een speel- en sportplaats 90,00-12 Afzien van sloop houdt goedkoop - 30,00 13 Zelfbouwproject voor jongeren 350,00 20, woningen voor jongeren 1.000,00 100,00 kans 1 30 woningen voor kleine huishoudens, jong en oud 1.000,00 140,00 TV-programma om andere woonvormen onder de kans 2 aandacht brengen 30,00 10,00 kans 3 Ondersteunen nieuwe aanbieders woningen 20,00 kans 4 Huurcontract voor vaste periode, waarna opnieuw keuze voor woning gemaakt kan worden - 20,00 Uit de investeringen blijkt dat aan het oplossen van de acute woningnood en energiebesparing hoogste prioriteit wordt gegeven. Mevrouw Barnard reageert op deze uitslag: Dit betekent terug naar de kerntaken van de woningcorporatie namelijk sociale woningbouw.

4 Vooral de 2 groepen uit de politiek hebben ingezet op nieuwbouw. De groepen Vastgoed, Politiek (links) en WSN/RvC hebben ingezet op energiebesparing. Het belang van huisvesting voor kleine huishoudens (jong en oud) werd vooral gesteund door de Huurders en de groep Cultureel. Op een groot aantal projecten zijn geen investeringen gedaan. De heer Hopstaken brengt een aantal hiervan nog eens extra onder de aandacht. Vervolgens wordt een korte film vertoond. Film WSN heeft een film laten maken waarin huurders hun visie geven op hun eigen woonsituatie en op wat zij van WSN verwachten. De heer Van den Berg (projectleider WSN) is op bezoek bij een bewoonster van de Kaleidoskoop. Zij vertelt dat ze eerst in het Koetshuis woonde, waar de ruimte erg klein was. Zij is blij met haar grotere woning. Daarentegen was het in het Koetshuis erg gezellig, ze kon daar zo bij haar medebewoners in- en uit lopen. Dat is in de Kaleidoskoop moeilijker. Ze ziet haar medebewoners minder, ieder heeft zijn eigen appartement. Er zijn bewoners die niet zelf de deur kunnen openen, waardoor zij niet makkelijk bezocht kunnen worden. Wel is geniet zij van de activiteiten, zoals samen zingen en de creatieve ochtenden. Een vrijwilliger van SKN, tevens huurder van WSN, vertelt over zijn werkzaamheden in de Kaleidoskoop. Hij verzorgt beeld en geluid bij activiteiten in de theaterzaal en helpt in de keuken. De maandelijkse filmavond wordt goed bezocht en eens in de 6 weken is er een theateravond. Als huurder is hij tevreden over de service die door WSN wordt verleend. Een vrijwilliger van de ontmoetingsruimte in de Vijverhof vertelt over de activiteiten die daar worden georganiseerd. De beelden spreken voor zich. Er zijn meestal mensen die s ochtends met elkaar koffie drinken. Verder wordt er gesjoeld en gekaart. Via een korte blik op de balie van WSN gaan we met mevrouw Sanders (woonconsulent WSN) naar een huurder die al 55 jaar in de Koekoekstraat woont. Een oudere eengezinswoning waar hij als eerste bewoner met zijn vrouw kwam wonen. Het bevalt hem nog steeds goed, en zolang hij zich zelf kan redden wil hij er graag blijven wonen. Inmiddels heeft hij wel een traplift en huishoudelijke hulp. Wel is hij vaak eenzaam sinds hij alleen is komen te staan. Gelukkig heeft hij in zijn huis een mooie atelierruimte waar hij zijn hobby schilderen kan uitoefenen. Klagen over WSN doet hij niet, al is het wel eens voorgekomen dat er niet gereageerd is op een klacht van hem. De heer Angenent (lid HBV) geeft aan dat de verstandhouding tussen WSN en de HBV gelukkig goed is, soms spannend maar vaak wordt er ook gelachen. Met elkaar in goed overleg blijven vindt hij erg belangrijk. Hij maakt zich zorgen over de vergrijzing van Nieuwkoop en over de toekomst van Aar en Amstel en het Koetshuis. Zijn idee is om bijvoorbeeld van twee kamers één te maken. Met de verhuurderheffing is hij het niet eens, want de huurders zijn de dupe, Den Haag neemt jouw portemonnee in handen. WSN heeft veel gebouwd, dus moet er volgen de heer Angenent, eerst weer een potje gemaakt worden voordat er weer gebouwd kan worden. Naar aanleiding van de film wordt de vraag gesteld waarom alleen senioren zijn geïnterviewd. Mevrouw De Vries antwoordt dat deze mensen en deze doelgroep erg belangrijk zijn voor WSN. Zij verhuisden naar de nieuwbouw Vijverhof en Kaleidoskoop en wonen vaak al lange tijd in de bestaande bouw waar de focus van WSN op wordt gericht.

5 2 e ronde investeringsspel Na de film is er gelegenheid een lans te breken voor één van de projecten en zo anderen te overtuigen investeringen te doen in dit project. Krijgt een project geen voorstanders dan wordt deze van tafel gehaald en wordt de keus hierdoor minder. Mevrouw De Vries betoogt dat het hart van WSN op dit moment uitgaat naar de bestaande bouw. Zij pleit voor investering in het behouden, bewaren en geschikt maken voor de toekomst van de bestaande bouw. Dit zijn ook de kerntaken van de woningcorporatie. In de discussie blijkt dat samenwerking tussen corporaties, welzijn en zorg van groot belang wordt gevonden, ook op financieel gebied. Daarnaast wordt naar voren gebracht dat ook de gemeenschap zelf veel dingen kan oppakken, bijvoorbeeld via burenhulp. Geconstateerd wordt dat wat wordt neergelegd bij de woningcorporatie geld kost, dat geld moet dan weer bij de huurders vandaan komen. De heer Tersteeg (St. Huiskamer Noorden) houdt een pleidooi voor de huisvesting van jongeren. Zij trekken weg uit de dorpen omdat er weinig voor hen wordt gebouwd. Meer investeren in nieuwbouw voor jongeren biedt hen de mogelijkheid om in hun dorp te blijven wonen. De heer Hopstaken brengt 2 kanskaarten onder de aandacht. Kanskaart 2: Een TV-programma om andere woonvormen onder de aandacht te brengen ziet hij als een positieve ontwikkeling in woningland. Andere woningaanbieders kunnen misschien meer bouwen dan de woningcorporaties op dit moment. De heer Tersteeg noemt in dit kader de positieve samenwerking in Noorden tussen een commerciële investeerder en WSN waar in één project sociale huur (Huiskamer Noorden), koopwoningen en winkels zijn gerealiseerd. Kanskaart 4: Huurcontracten voor een bepaalde periode, na afloop van de termijn wordt gekeken of het huis nog wel voldoet aan de wensen behoeften van de huurders. Door creatief te zijn wordt de doorstroming bevorderd en krijgen jongeren meer kansen. De kosten van dit project zijn laag. Mevrouw Vork (Stichting Huiskamer Noorden) heeft deze variant aangedragen en onderstreept de voordelen. Hierna wordt aan de tafel intensief overlegd over het maken van nieuwe investeringskeuzes.

6 Eindscore van het investeringsspel: Investeringsmogelijkheden kosten investering 1e ronde investering 2e ronde 1 Oplossen acute woningnood: 10 sociale huurwoningen bouwen 1.000,00 250,00 100, woningen rolstoeltoegankelijk 120,00 40,00 10,00 3 Versterken samenwerken met zorg en welzijn 60,00-4 Versterken sociale structuur en veiligheid in 2 kernen 70,00-5 Infopunt voor kwetsbare groepen 75,00-30,00 6 Woonproject dementerende ouderen 350,00-20,00 7 Energiebesparing voor alle woningen 500,00 150,00 100,00 8 Begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke beperking 350,00-9 Schoon en heel 45, Bereikbaarheidsproject senioren 90,00-11 Een speel- en sportplaats 90,00-12 Afzien van sloop houdt goedkoop - 30,00 90,00 13 Zelfbouwproject voor jongeren 350,00 20,00 20, woningen voor jongeren 1.000,00 100,00 290,00 kans 1 30 woningen voor kleine huishoudens, jong en oud 1.000,00 140,00 70,00 TV-programma om andere woonvormen onder de kans 2 aandacht brengen 30,00 10,00 30,00 kans 3 Ondersteunen nieuwe aanbieders woningen 20,00 20,00 kans 4 Huurcontract voor vaste periode, waarna opnieuw keuze voor woning gemaakt kan worden - 20,00 30,00 Er is een behoorlijke verschuiving in de investeringen opgetreden. Het oplossen van de acute woningnood door nieuwbouw wordt nog steeds erg belangrijk gevonden en dat zelfde geldt voor energiebesparing. Daarnaast is meer ingezet op het afzien van sloop, dit betekent meer investeren in de bestaande bouw. Aan top staat na de beschouwing de huisvesting voor jongeren. Conclusies en op volle kracht vooruit Mevrouw Barnard vat de uitkomst van het investeringsspel samen. Ze geeft aan blij te zijn met, naast aandacht voor vergrijzing, ook het appèl voor de huisvesting van jongeren en kleine huishoudens. Gebleken is dat kamers en onzelfstandige huisvesting niet is wat jongeren willen. WSN zal onderzoek moeten doen naar de beste oplossing. WSN wil staan voor lokaal, kleinschalig en hecht aan duurzaamheid. Dit is geen gemakkelijke opgaaf om te realiseren nu het verkrijgen van financiering voor investeringen lastiger is geworden. Er is veel gesproken over wat we niet meer kunnen doen. Nu wordt de blik gericht op wat we wel kunnen doen en wat moet gebeuren. Onderzocht moet worden waar investeringsruimte gevonden kan worden. De toegestane huurverhoging is eindig. Misschien is er mogelijkheid om toch met partner tot een verdienmodel te komen. De heer Hopstaken stelt de vraag wat er van WSN nog verwacht kan worden m.b.t. nieuwbouw. De heer Vrijbloed (manager Financiën) geeft aan dat er ongeveer 300 woningen van de bestaande voorraad zullen worden opgeknapt, wat betreft nieuwbouw staat op dit moment alleen de Woonzorgzone in Nieuwveen en de koopappartementen Parelvliet in Nieuwkoop op het programma. Het aantrekken van geld wordt steeds moeilijker en de regelgeving strenger. De heer Biersteker (HBV) stelt een vraag over nieuwbouw van 164 woningen in Buytewech-Oost. Deze woningen worden niet gebouwd in opdracht van WSN. Het zijn vrije sector huur- en koopwoningen. De verkoop start voorjaar 2014.

7 De heer Hukker (Drieman) vraagt n.a.v. de opmerking van de heer Angenent in de film, wat de plannen zijn voor Aar en Amstel en het Koetshuis. De mogelijkheden voor deze complexen worden onderzocht door Akkemay Huizinga, stagiaire bij WSN. Slotwoord WSN maakt misschien wel een pas op de plaats door minder te bouwen, maar dat betekent niet dat zij minder actief is. Er is veel aandacht voor dienstverlening en laagdrempelig bij de huurders staan. Dit kan WSN niet alleen, mevrouw Barnard doet hiervoor een beroep op de stakeholders en de huurders. Mevrouw Barnard dankt alle aanwezigen voor hun inzet bij deze bijeenkomst. Allen die betrokken zijn geweest bij de organisatie van de stakeholdersbijeenkomst ontvangen een bloemetje als dank.

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014-2017

Ondernemingsplan 2014-2017 Ondernemingsplan 2014-2017 Voorwoord De overheid is duidelijk. We gaan van een verzorgings- naar een participatiestaat. De burger wordt meer op zichzelf teruggeworpen. En de corporatie gaat steeds meer

Nadere informatie

Maatschappelijk rendement is onbetaalbaar

Maatschappelijk rendement is onbetaalbaar In gesprek oktober 2010 nr 1 Maatschappelijk rendement is onbetaalbaar Risicomanagement is het sleutelwoord We zijn zelden zo welkom geweest Woonstichting SSW Waterman 45 3721 WE Bilthoven Postbus 265

Nadere informatie

Verslag detectives van het wonen

Verslag detectives van het wonen Verslag detectives van het wonen Datum: Dinsdag 12 Maart Dinsdag 12 maart gingen ca. 20 Detectives van het wonen op zoek naar interessante informatie voor de nieuwe woonvisie van Achtkarspelen. Ze voerden

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart Gemeente Leiderdorp Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart 8 november 2012 Projectnr. 547.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

nieuws Baston Wonen Baston Wonen neemt weer deel aan NL Doet vrijwilligersactie Kan ik mijn huurwoning kopen?

nieuws Baston Wonen Baston Wonen neemt weer deel aan NL Doet vrijwilligersactie Kan ik mijn huurwoning kopen? Baston Wonen nieuws > Sandra van Zaal, nieuwe Directeurbestuurder Baston Wonen "Mooie uitdagingen in een prachtig gebied" > Met uw hulp op weg naar een mooie toekomst! Kan ik mijn huurwoning kopen? Ook

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars november 2014 zie ook: www.nvm.nl SPECIAL OUDERENHUISVESTING inhoudsopgave Pagina 2 NVM-makelaar Albrecht Kok: Nu anticiperen op toekomstige woonwensen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020. tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek

Woningcorporatie 2020. tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek Oktober 2010 Woningcorporaties en stedelijke ontwikkeling In de afgelopen vijftien jaar

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018 regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 6 2. De wereld om ons heen 10 2.1 Terugblik voorgaand ondernemingsplan

Nadere informatie

Verslag SWR conferentie De wereld van #SWR-corporaties 2012 18 januari 2012

Verslag SWR conferentie De wereld van #SWR-corporaties 2012 18 januari 2012 Verslag SWR conferentie De wereld van #SWR-corporaties 2012 18 januari 2012 SWR conferentie een groot succes Woensdag 18 januari vond in cultureel centrum d n Bogerd in Druten de SWR conferentie De wereld

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Congres 2008 Leegstand in de stad

Congres 2008 Leegstand in de stad Congres 2008 Leegstand in de stad In veel steden is er een tekort aan studentenwoningen, maar frappant genoeg staan er talloze kantoren en etages boven winkels leeg. Woensdag 25 juni organiseerde de ASVA

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 De Goede Woning

Jaarverslag 2013 De Goede Woning Jaarverslag 2013 De Goede Woning INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 5 3 ONTWIKKELINGEN 6 3.1 Ontwikkelingen in Europa 6 3.2 Ontwikkelingen in Nederland 6 3.3 Regionale ontwikkelingen in Haaglanden

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 Raadsvoorstel 1 7 JAN 2013 ^^^Gemeente yjroningen Registratienr. RO12.3416076 Datum raadsvergadering 27-02-2013 Datum B&W besluit 15-01-2013 Raadscommissie RW Datum raadscommissie 06-02-2013 Bijiagen Onderwerp

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Lopik. Visitatierapport

Woningbouwvereniging Lopik. Visitatierapport Woningbouwvereniging Lopik Visitatierapport Utrecht, december 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. A.H. Grashof

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Woningbouwstichting De Gemeenschap te Nijmegen

Woningbouwstichting De Gemeenschap te Nijmegen Woningbouwstichting De Gemeenschap te Nijmegen Visitatieperiode 2010 2013 Zeist, 20 juli 2014 Visitatiecommissie: Fred Sanders, voorzitter en visitator Leny Braks, visitator Bas Gietemans, visitator-secretaris

Nadere informatie

Voorbij de waan van de dag

Voorbij de waan van de dag Voorbij de waan van de dag Over mogelijke toekomsten voor de sociale huisvesting in Nederland Cor van Montfort Martin Schulz Tamara Metze Ted van de Wijdeven Taco Brandsen Jan-Kees Helderman Andrea Frankowski

Nadere informatie