HOE EERLIJK MAG ADVIES ZIJN? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE EERLIJK MAG ADVIES ZIJN? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het."

Transcriptie

1 HOE EERLIJK MAG ADVIES ZIJN? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het.

2 Platform VG/KansPlus-Sien 25 en 27 februari 2014 mr. J. (Judith) Antonissen-Waterman FB mr. J.J.M. (Jessica) de Beukelaer-van Boxtel L. (Loes) Smolders-van Laarhoven MSc.

3 Onze adviseurs Aangiftemedewerker Kandidaat-notaris Belastingadviseur mr. J. (Judith) Antonissen-Waterman FB Mr. J.J.M. (Jessica) de Beukelaer-van Boxtel L. Smolders-van Laarhoven MSc.

4 Welkom Programma voor de pauze 1. Persoonsgebonden aftrekposten 2. Uitgaven voor specifieke zorgkosten Programma na de pauze 1. Eigen Bijdrage AWBZ 2. Belastingheffing over vermogen bij overlijden 3. Testament 4. Schenkingen 5. Curatele, beschermingsbewind en mentorschap 6. Vragen

5 Inkomstenbelasting Inkomstenbelasting over Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

6 Persoonsgebonden aftrek Persoonsgebonden aftrek Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen Levensonderhoud kinderen Specifieke zorgkosten Weekenduitgaven gehandicapten Scholingsuitgaven Monumentenpanden Giften

7 Volgorde verrrekening Volgorde van verrekening persoonsgebonden aftrek Eerst verrekening met inkomen box 1 Dan verrekening met inkomen box 3 Vervolgens verrekening met inkomen box 2

8 Niet aftrekbare specifieke zorgkosten Niet aftrekbaar zijn o.a.: Premie basisverzekering / aanvullende zorgverzekering Bedrag verplicht / vrijwillig eigen risico De inkomensafhankelijke bijdrage van uw werkgever of uitkeringsinstantie Wettelijke eigen bijdrage aan het CAK: - Voor zorg zonder verblijf - Voor zorg met verblijf - Eigen bijdrage WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) N.B. Tweede kamer is akkoord met de afschaffing aftrek specifieke zorgkosten

9 Wel aftrekbare specifieke zorgkosten Wat is nog wel aftrekbaar Dit zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten a Genees- en heelkundige hulp b Vervoer, zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis c Medicijnen op doktersvoorschrift d Bepaalde hulpmiddelen e Extra gezinshulp f Dieetkosten, op voorschrift g Kleding en beddegoed h Reiskosten voor (regelmatig) ziekenbezoek huisgenoot ( 0,19) N.B. drukkende kosten N.B. drukkende kosten

10 Groep van personen Voor wie geldt de aftrek De belastingplichtige zelf Zijn/haar partner Kinderen jonger dan 27 jaar (als deze kinderen niet in staat waren de kosten zelf te betalen) Tot het huishouden behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar en ouder Bij de belastingplichtige inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zussen Ernstig gehandicapt: gedefinieerd in de wet

11 Genees- en heelkundige hulpmiddelen Medische hulp Huisarts, tandarts, specialist Orthodontist, mondhygiënist (incl. kronen, bruggen, implantaten) Paramedische behandelingen waarvoor geen verwijzing nodig is (fysiotherapie, diëtist, logopedist, podotherapeut e.d.) Verpleging in een ziekenhuis Behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts (bijv. Acupunctuur, revalidatie, homeopathie) Medicijnen Door een arts voorgeschreven Ook aftrek voor voorgeschreven homeopathische medicijnen

12 Hulpmiddelen Hulpmiddelen Voorzieningen of apparaten zonder welke bepaalde lichaamsfuncties niet meer uitgeoefend kunnen worden: Gehoorapparaten Rolstoel en traplift Steunzolen Prothesen Orthopedisch schoeisel Blindegeleidehond

13 Hulpmiddelen Denk bij hulpmiddelen ook aan Aanschafkosten / afschrijving Kosten van onderhoud Reparatie Verzekering Huren van verpleegartikelen Aanpassing van een woning, vanwege functiebeperking en op medisch voorschrift (mag niet leiden tot waardevermeerdering) Aanpassingen welke hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt en die speciaal zijn aangebracht

14 Vervoer en dieet Reiskosten bij ziekte Werkelijke reiskosten voor vervoer naar arts/ziekenhuis Uitgaven voor ambulancevervoer Extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit (vergelijk met gegevens van het NIBUD of CBS) Dieetkosten Op voorschrift van dokter of diëtist Aftrek van vast bedrag Afhankelijk van het soort dieet

15 Kleding en beddengoed Kleding en beddengoed Extra uitgaven als gevolg van ziekte De ziekte duurt minimaal 1 jaar (of gaat 1 jaar duren) Zieke behoort tot huishouden belastingplichtige Vast bedrag van 310,-- of 755,-- als de uitgaven méér bedragen dan 620,--

16 Gezinshulp Kosten extra gezinshulp, gemaakt tijdens ziekteperiode U hebt gezinshulp nodig door ziekte of invaliditeit Particuliere hulp Op basis van facturen (met naam en adres) Geldt niet voor gewoon huishoudelijke hulp Geldt niet voor de eigen bijdrage bij een gezinshulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Er geldt een drempel afhankelijk van de hoogte van het inkomen

17 Reiskosten ziekenbezoek Reiskosten voor ziekenbezoek Belastingplichtige en zieke voerden een gemeenschappelijke huishouding bij aanvang van ziekte of invaliditeit Verpleging zieke langer dan een maand Enkele reisafstand is meer dan 10 kilometer Indien met auto: 0,19 per kilometer Overig vervoer: werkelijke kosten

18 Verhoging uitgaven Verhoging uitgaven voor specifieke zorgkosten Geldt voor bepaalde uitgaven (letter b t/m g) Pensioengerechtigde leeftijd en ouder :verhoging is 113% van deze kosten Pensioengerechtigde leeftijd en jonger: verhoging is 40% van deze kosten Gezamenlijk drempelinkomen niet hoger dan ,--

19 Drempel Wat is niet aftrekbaar Een bedrag van 125,-- indien verzamelinkomen 7.457,-- of lager Verzamelinkomen van 7.457,-- tot ,--: 1,65% Verzamelinkomen boven de ,--: 1,65% van ,-- én 5,75% van het bedrag boven de ,--

20 Weekenduitgaven gehandicapten Extra uitgaven die door een belastingplichtige worden gedaan om zijn ernstig gehandicapt kind, broer, zus of onder zijn mentorschap gestelde persoon te verzorgen. Voorwaarde: mits deze persoon ouder is dan 21 jaar en doorgaans in een inrichting verblijft. Weekenduitgaven: - 10 per dag van de verzorging (incl. de dag van halen en brengen) - 0,19 per km voor het vervoer per auto

21 Vragen?

22 Verlaging eigen bijdrage AWBZ en belastingbesparing: HOE?! Loes Smolders-van Laarhoven, belastingadviseur Witlox Van den Boomen Jessica de Beukelaer-van Boxtel, kandidaat-notaris VDB Advocaten Notarissen 25 en 27 februari 2014

23 Programma Inleiding Eigen Bijdrage AWBZ Belastingheffing over vermogen bij overlijden Testament Schenken Curatele, beschermingsbewind en mentorschap Vragen

24 Onze adviseurs Kandidaat-notaris (waarnemingsbevoegd) mr. J.J.M. (Jessica) de Beukelaer-van Boxtel Jessica de Beukelaer-van Boxtel (1984) is na haar afstuderen direct gaan werken als kandidaat-notaris bij VDB advocaten notarissen. Jessica houdt zich bezig met het personen- en familierecht, waarbij zij cliënten onder meer adviseert over huwelijkse voorwaarden, testamenten, schenkingen en nalatenschappen.

25 Onze adviseurs Belastingadviseur L. (Loes) Smolders-van Laarhoven MSc. Loes Smolders-van Laarhoven (1984) is na haar afstuderen direct gaan werken als belastingadviseur bij Witlox Van den Boomen. Loes is werkzaam als allround belastingadviseur waarbij zij zich met name richt op de fiscale advisering van de directeur-grootaandeelhouder.

26 AWBZ-bijdrage in het nieuws

27 Eigen bijdrage AWBZ WANNEER? - Opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis - Hulp bij het huishouden - Verpleegkundige hulp thuis LAGE/HOGE EIGEN BIJDRAGE Afhankelijk van situatie (alleenstaand/partner/soort zorg) - Lage bijdrage: min. 156 en max. 819 per maand - Hoge bijdrage: max per maand UITEINDELIJKE HOOGTE Afhankelijk van inkomen (box 1, 2 en 3) van 2 jaar geleden Voor bijdrage 2014: inkomen 2012 en vermogen

28 Lage eigen bijdrage AWBZ De lage eigen bijdrage is 12,5% van het bijdrageplichting inkomen. Het bijdrageplichtig inkomen is het totaal van: 1. het verzamelinkomen; en 2. 8% van de aangepaste grondslag sparen en beleggen Let op: = vermogen -/- heffingsvrije vermogen -/ (indien persoon jonger dan 65 jaar is)

29 Hoge eigen bijdrage De hoge eigen bijdrage per maand is het bijdrageplichtig inkomen op jaarbasis, gedeeld door 12. Het bijdrageplichtig inkomen = Het verzamelinkomen -/- De verschuldigde belasting -/- Premie zorgverzekering -/- Zak- en kleedgeld -/- 15% van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid -/- Aftrek (niet-)pensioengerechtigde leeftijd -/- Vrijstellingsbedrag +/+ 8% van de aangepaste grondslag sparen en beleggen

30 Voorbeeldgezin Familie Opa Jan (reeds overleden) en oma Annie Zoon Bram (gehandicapt) Dochter Caroline met kleindochter Suus Vermogen Bram: Banktegoeden /+ Schenking of erfenis /+ Inkomen Bram: Uitkering Verschuldigde belastingen over de uitkering (schatting) 7.000

31 Indicatie omvang eigen bijdrage Lage eigen bijdrage inkomen zoals hiervoor gemeld vermogen ongeveer per jaar vermogen ongeveer per jaar Een extra vermogen van zorgt dus voor een extra bijdrage van 800 per jaar. Hoge eigen bijdrage inkomen zoals hiervoor gemeld vermogen ongeveer per jaar vermogen ongeveer per jaar Een extra vermogen van zorgt dus voor een extra bijdrage van per jaar.

32 Omzeilen vermogenstoets? 1. Schenken (klein)kinderen - Jaarlijkse vrijstelling voor kinderen - Jaarlijkse vrijstelling voor kleinkinderen - Kinderen jaar: eenmalige verhoging tot / Tot : vrijstelling eigen woning voor iedereen!! 2. Schenkingen aan een ANBI 3. Testament aanpassen: opeisbaarheid vordering 4. Overbedelingsschuld op kinderen feitelijk aflossen 5. Vermogen storten in een B.V. Let op: vermogen omlaag in 2014 gevolg bijdrage 2017 (peildatum )

33 Peildatum verleggen mogelijk? JA, bij afname totaalinkomen met minimaal (bij lage bijdrage) en afhankelijk van inkomen en uitgaven (bij hoge bijdrage) IN WELKE SITUATIE? - stel, vermogen (box 3) daalt in 2 jaar met inkomen daalt met 3.000,00 - Tijdelijke lijfrente / pensioen houdt op met uitkeren HOE? Verzoek bij CAK o.b.v. geschat inkomen huidig jaar TERMIJN? Binnen 3 maanden na datum beschikking.

34 Waarom naar de notaris? In verband met de eigen bijdrage van uw gehandicapte kind maar ook in verband met uw eigen bijdrage

35 Wat gebeurt er bij overlijden? Tarieven erfbelasting (ook schenkbelasting): Deel van belaste Tariefgroep 1 Tariefgroep 1A Tariefgroep 2 verkrijging (partners / kinderen) (kleinkinderen) (overige verkrijgers) % 18% 30% hoger 20% 36% 40% Vrijstellingen erfbelasting: Partner: Kinderen + kleinkinderen: Gehandicapt kind:

36 Vraag Wat vindt u het belangrijkst? Dat uw gehandicapte kind verzorgd achterblijft na uw overlijden of dat uw kind zo min mogelijk vermogen dient af te dragen aan de eigen bijdrage? Beide wensen geheel in vervulling laten gaan is niet mogelijk Een tussenweg bedenken is wel mogelijk

37 Wat gebeurt er bij overlijden opa? Wat regelt de wet? - Kindsdeel - Wettelijke verdeling - Vermogen opa en oma = Helft van oma = ½ x = Helft van opa = nalatenschap = Nalatenschap in drieën (kindsdeel) oma, zoon en dochter krijgen ieder Wettelijke verdeling: Oma krijgt alles en kinderen vordering op oma - Pas opeisbaar bij overlijden - Vordering en schuld gedefiscaliseerd

38 Wat is de legitieme portie De legitieme portie bedraagt de helft van de legitimaire massa (waarde goederen minus schulden, vermeerderd met bepaalde schenkingen). Dat betekent dat bij de situatie van een langstlevende (in gemeenschap van goederen gehuwd met de erflater) en 2 kinderen de volgende legitieme ontstaat. De nalatenschap per kind bedraagt 1/3e deel (een kindsdeel) van 1/2e is 1/6e deel van de nalatenschap. De legitieme bedraagt dan 1/12e deel van het totale vermogen. Bij het tweede overlijden is de legitieme 1/4e deel van de nalatenschap.

39 Beroep op legitieme portie Een legitieme portie krijg je niet automatisch: je moet er als kind een beroep op doen (bijvoorbeeld bij onterving of wanneer een kind minder krijgt dat waar hij/zij recht op heeft). Wanneer een kind onder bewind is gesteld moet de bewindvoerder de belangen van het kind behartigen. Dat betekent dat de bewindvoerder in geval van onterving namens het kind aanspraak moet maken op de legitieme portie. Als de bewindvoerder hiervan zou willen afzien, heeft hij daarvoor toestemming nodig van de kantonrechter. Omdat de kantonrechter bij het geven van deze toestemming uitsluitend naar de belangen van de onderbewindgestelde (het kind) dient te kijken, zal het geven van die toestemming eerder uitzondering dan regel zijn.

40 Uw testament Wat kunt u zelf regelen in een testament met betrekking tot uw gehandicapte kind? Legaat in-de-legitieme stelling Tweetrapsmaking of legaat Vruchtgebruiklegaat Fonds afzonderen Iedere variant heeft andere voordelen en nadelen. Afhankelijk van uw wensen, het inkomen/vermogen en de behoefte van uw gehandicapte kind kan een passend testament worden opgesteld.

41 Uw testament Tweetrapsmaking of legaat Hetgeen bij het overlijden van uw gehandicapte kind resteert uit uw nalatenschap zal op basis van de wet in beginsel toekomen aan de broers/zusters van het kind. Hierover dient 30 of 40% erfbelasting betaald te worden. Door het opnemen van een tweetrapsmaking in uw testament over uw graf heen regeren kunt u ervoor zorgen dat deze vererving wordt gezien als een vererving uit uw vermogen tegen een erfbelasting tarief van 10 of 20% en in een beperkt aantal gevallen zelfs tegen 0%.

42 Uw testament Vruchtgebruiklegaat Aan het betreffende kind wordt een recht van vruchtgebruik gelegateerd van een bedrag in geld gelijk aan zijn/haar erfdeel volgens de wet (of een ander te kiezen gedeelte). De bloot-eigendom van dit bedrag wordt aan de andere kinderen gelegateerd. Afhankelijk van de behoefte van het betreffende kind kan hem/haar de bevoegdheid worden gegeven op het vruchtgebruikkapitaal in te teren (dit op te maken).

43 Uw testament Vermogen afzonderen in fonds Het gehandicapte kind wordt onterfd of voor een klein gedeelte tot mede-erfgenaam benoemd, het overige vermogen komt toe aan de andere kinderen onder de last het vermogen te gebruiken voor de zorg van het gehandicapte kind. Wordt door de rechter in veel gevallen goedgekeurd ten einde geen beroep te hoeven doen op de legitieme portie.

44 Uw testament Wat kunt u verder regelen in een testament? - Erfgenamen (goed doel? Wat bij een ramp?) - wijziging erfdelen - Uitbreiding opeisbaarheidsgronden erfdeel van de kinderen - Uitsluitingsclausule - Benoeming executeur - Benoeming testamentair bewindvoerder - Bepalingen omtrent kleinkinderen: legaat en bewind (let op: verschillende staken/legitieme portie kind)

45 Schenkingen verlagen het vermogen Schenking in contanten - door uw gehandicapte kind (wordt vrijwel nooit goedgekeurd door de kantonrechter); of - door uzelf Schenking op papier - vermogen gaat niet feitelijk over - er ontstaat een schuld aan de kinderen - notariële akte verplicht - jaarlijks daadwerkelijk 6% rente betalen aan de kinderen - opnemen clausules Let op: schenkingen worden wel meegerekend bij de berekening van de legitieme portie.

46 Curatele, beschermingsbewind en mentorschap 1. Curatele Handelt over alle belangen van de meerderjarige. 2. Beschermingsbewind Betreft de vermogensrechtelijke belangen van de meerderjarige. 3. Mentorschap Handelt over de niet-vermogensrechtelijke belangen (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding).

47 Vragen? Zijn er nog vragen?

48 Contactgegevens Witlox Van den Boomen en VDB Advocaten Notarissen Eindhovenseweg HW WAALRE Witlox Van den Boomen L. (Loes) Smolders-van Laarhoven MSc. Direct telefoonnummer: VDB Advocaten Notarissen J.J.M. (Jessica) de Beukelaer-van Boxtel LL.M. Direct telefoonnummer:

49 Witlox Van den Boomen en VDB Advocaten Notarissen onderhouden een strategische alliantie 49

25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN

25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN 25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN Bepaalde ziektekosten zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Deze ziektekosten zijn alleen aftrekbaar als deze worden aangeduid als specifi eke zorgkosten en

Nadere informatie

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Uitgaven voor specifieke zorgkosten 2009 Uitgaven voor De belastingaftrek van ziektekosten is sinds 2009 veranderd. Dat kan voor u gevolgen hebben. Bepaalde kosten zijn niet meer aftrekbaar. Maar sommige kosten voor ziekte en invaliditeit

Nadere informatie

BELASTINGEN 2014. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek

BELASTINGEN 2014. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek BELASTINGEN 2014 Specifieke Zorgkosten Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, februari 2015 Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden, maak dan gebruik

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 voor

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten 13 2013 Aanvullende toelichting Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2013 IB 292-1T31FD Specifieke zorgkosten Hebt u in 2013 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2012

Aftrek zorgkosten 2012 Aftrek zorgkosten 2012 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2012 aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan om

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 IB 292-1T22FD (2612) Specifieke zorgkosten Hebt u in 2012 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 IB 292-1T41FD Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Nadere informatie

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud Door alle ophef in de media wordt ten onrechte gedacht dat er geen ziektekosten meer aftrekbaar zijn bij de aangifte Inkomstenbelasting. Hieronder is een overzicht van de aftrekbare ziektekosten 2009.

Nadere informatie

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft 7 Als u als gevolg van ziekte dan kan het zijn dat u recht heeft op aftrek van deze zogenoemde buitengewone uitgaven. Dit kan u een belastingvoordeel opleveren. Ook uitgaven mag u aftrekken, zoals uitgaven

Nadere informatie

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft 6 Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft Als u uitgaven heeft als gevolg van ziekte dan kan het zijn dat u recht heeft op aftrek van deze zogenoemde buitengewone uitgaven. Dit kan u een

Nadere informatie

Buitengewone uitgaven

Buitengewone uitgaven BELASTINGEN 2007 Buitengewone uitgaven Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, januari 2008 - Pagina 1 van 7 - Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen recht hebben op teruggaaf via de Belastingdienst, maar dat

Nadere informatie

Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte

Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte Belastingjaar 2008 Inhoud Belastingjaar 2008 1 Aftrekposten ziektekosten 2009 2 Belastingaftrek 2008 2 Aftrekposten i.v.m.

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - PGA -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - PGA -- Deel 1 Inkomstenbelasting PGA programma Persoongebonden aftrek Wat en waarom? Onderhoudsverplichtingen Levensonderhoud kinderen Verliezen uit durfkapitaal Uitgaven specifieke zorgkosten Scholingsuitgaven Monumenten

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Cystic Fibrosis en belastingaftrek

Cystic Fibrosis en belastingaftrek Cystic Fibrosis en belastingaftrek Buitengewone uitgaven 2014 NCFS februari 2015 Copyright NCFS 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

nee nee (sinds 2013) (3)

nee nee (sinds 2013) (3) Ziektekosten 2013: wat kunt u nog aftrekken? kostenpost aftrekbaar in 2013? verhoging 113% of 40% mogelijk? (1) premie basisverzekering premie aanvullende verzekering premie tandartsverzekering door u

Nadere informatie

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman /mvc/rs U leeft met een handicap, een chronische ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u kosten maakt. Daar staan lang niet altijd vergoedingen tegenover. Toch kunt u een deel van die kosten

Nadere informatie

KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten

KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten Bron: CG-Raad Auteur: Kees Dijkman Aftrek specifieke zorgkosten Regel zelf uw belastingvoordeel Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen

Nadere informatie

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003 VANAF 1 JANUARI 2003 Inleiding Op 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

voorlichting voor verenigingen. Januari 2014. Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening.

voorlichting voor verenigingen. Januari 2014. Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening. B.A.S. Nieuws Speciale editie themadagen voorlichting voor verenigingen. Speciale editie themadagen voorlichting voor verenigingen. Januari 2014. Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening. In dit

Nadere informatie

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, buitengewone uitgaven, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven en Zorgverzekeringswet 1 Inkomstenbelasting.

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie