Buitengewone uitgaven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buitengewone uitgaven"

Transcriptie

1 BELASTINGEN 2007 Buitengewone uitgaven Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, januari Pagina 1 van 7 -

2 Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen recht hebben op teruggaaf via de Belastingdienst, maar dat daar te weinig gebruik van gemaakt wordt. Het blijkt dat nog te weinig mensen dit weten. Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden, maak dan gebruik van de post buitengewone uitgaven. Hieronder leest u meer over de buitengewone uitgaven. Lees de informatie goed door en maak gebruik van uw rechten. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon van de Belastingdienst, telefoon U kunt ook de Mantelzorglijn bellen, (elke werkdag tussen 9.00 en uur, 0,10 p.m.). Bij de Belastingdienst is ook een brochure verkrijgbaar over de Buitengewone Uitgaven. De folder Als u of uw fiscale partner in 2007 ziektekosten of andere buitengewone uitgaven had, kunt u downloaden via of bel de Belastingtelefoon en vraag de folder aan. Wat zijn buitengewone uitgaven? Als u gehandicapt bent, chronisch ziek of arbeidsongeschikt of ouder bent dan 65 jaar kunt u een deel van de vele kosten die u maakt terugkrijgen via de belastingen. Dat kan via de buitengewone uitgaven. Tot de buitengewone uitgaven behoren uitgaven die direct verband houden met handicap, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daarbij gaat het om kosten die u elders niet vergoed krijgt. U mag dus wel bijvoorbeeld de eigen bijdrage die u moet betalen opvoeren (bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor de thuiszorg, de dagopvang). De kosten die u maakt moeten voor uzelf zijn, voor uw fiscale partner of voor kinderen jonger dan 27 jaar of ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder waarmee u een gemeenschappelijk huishouden voert. Er is sprake van een ernstige handicap als iemand aanspraak kan maken op opname in een AWBZ-instelling. U kunt ook kosten opvoeren voor inwonende ouders, broers of zussen, die afhankelijk zijn van uw zorg, mits ze zonder uw zorg aangewezen zouden zijn op professionele hulp. U mag alleen kosten opvoeren die u in 2007 betaald heeft. Wat zijn de voorwaarden? Alleen uitgaven die boven de drempel uitkomen kunt u opvoeren als buitengewone uitgaven. Hoe hoog de drempel is, hangt af van uw drempelinkomen. Fiscale partners moeten hun drempelinkomens bij elkaar optellen. Daarna telt u de uitgaven op. Pas als u de gezamenlijke drempel haalt kunt u als fiscale partners de buitengewone uitgaven aftrekken. Voor 2007 geldt als drempel 11,5% van uw gezamenlijk drempelinkomen (de inkomens in box 1, 2 3 en 3 bij elkaar opgeteld). Er geldt altijd een gezamenlijke drempel van Doet u individueel aangifte dan is de drempel 793. Aangifte U moet zelf aangifte doen van uw buitengewone uitgaven. Als u in voorgaande jaren aangifte heeft gedaan krijgt u automatisch een formulier thuisgestuurd. Heeft u geen aangifte gedaan in voorgaande jaren, dan kunt u via een T-biljet uw buitengewone Mezzo, J. F. Kennedylaan 99, Postbus 179, 3980 CD Bunnik, T , F , - Pagina 2 van 7 -

3 uitgaven opgeven. Bel de Belastingtelefoon en ze sturen u een formulier toe. Ook kunt u elektronisch aangifte doen via U hoeft geen bijlagen mee te sturen waarin u de aftrek verantwoordt. U moet de posten wel kunnen verantwoorden en kunnen aantonen met facturen, bonnen etc. Bewaar de bonnen daarom goed. Uitstel Vóór 1 april moet u uw belastingaangifte terugsturen. U krijgt dan vóór 1 juli bericht over de teruggave. Heeft u echter meer tijd nodig voor uw aangifte dan kunt u om uitstel vragen. U dient hiervoor een briefje te schrijven van de belastingdienst onder vermelding van uw sofi-nummer, naam, adres, geboortedatum. Doe dit wel voor 1 april. U krijgt dan uitstel tot 1 juli. Tegemoetkomingsregeling Als uw inkomen zo laag is dat u weinig of geen belasting behoeft te betalen kunt u in bepaalde gevallen een tegemoetkoming krijgen voor de buitengewone uitgaven. De tegemoetkoming is gebaseerd op de aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande jaar. Wilt u in 2008 in aanmerking komen voor de tegemoetkomingsregeling dan moet u wel aangifte doen of hebben gedaan over het jaar De Belastingdienst stelt op basis van de aangifte vast of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Als dit het geval is stort de Belastingdienst het bedrag op uw rekening. Buitengewone Uitgaven A. Algemene uitgaven Premies zorgverzekering De premie die u aan uw zorgverzekeraar betaalt bestaat uit een premie voor de basisverzekering en een premie voor de aanvullende verzekering. De premie van de basisverzekering is niet aftrekbaar, maar in plaats daarvan kunt u een standaardpremie aftrekken, verminderd met ontvangen of terugbetaalde zorgtoeslag. De standaardpremie bedraagt 1059 per volwassen gezinslid. Ook voor kinderen van 18 tot 27 jaar die u onderhield en waarvoor u premie zorgverzekering betaalde kunt u de standaardpremie aftrekken. De premie voor de aanvullende verzekering is volledig aftrekbaar. De premie van een reisverzekering voor medische kosten kunt u ook aftrekken. Heeft u een gemengde reisverzekering voor zowel verlies en diefstal van bagage als zorgkosten dan kunt u 50% van die premie opvoeren. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet wordt over het algemeen ingehouden door uw werkgever of uitkeringsinstantie op uw inkomen en afgedragen aan de belastingdienst. Dit zijn vaak aanzienlijke bedragen die u zeker niet moet vergeten op te voeren. U vindt deze gegevens op de jaaropgave die u van uw uitkeringsinstantie of werkgever heeft ontvangen. Let op: Als u in 2007 nog inkomensafhankelijke bijdrage(n) Zorgverzekeringswet over 2006 hebt betaald mag u meer aftrekken dan het voor u geldende maximum. No-claimkorting: Een ontvangen no-claimkorting over 2007 hoeft u niet in mindering te brengen op uw aftrekbare uitgaven. - Pagina 3 van 7 -

4 Vaste aftrek voor 65 plussers U mag 808 opvoeren als u het hele jaar 65 jaar of ouder was. Fiscale partners die allebei 65 jaar of ouder zijn mogen twee keer de aftrek opvoeren. Vaste aftrek arbeidsongeschiktheid Als u op 1 januari 2007 jonger was dan 65 jaar en duurzaam arbeidsongeschikt voor meer dan 45%. De arbeidsongeschiktheid moet duurzaam zijn, d.w.z. dat u in de afgelopen 12 maanden niet in staat bent geweest of vermoedelijk de komende 12 maanden niet in staat bent te werken. Voldoet u aan deze voorwaarden dan mag u 808 opvoeren. B. Specifieke Uitgaven Hieronder vallen o.a. de volgende uitgaven: Huisapotheek U mag een vast bedrag van 23,- per persoon per jaar meetellen. Medicijnen De kosten van medicijnen (ook voorgeschreven verbandmiddelen) die uzelf betaalt, omdat u een eigen risico heeft of omdat u moet bijbetalen voor duurdere medicijnen. Een erkende (Nederlandse of buitenlandse) arts of andere erkende medische hulpverlener dient de medicijnen te hebben voorgeschreven. Ook homeopathische medicijnen vallen hieronder. Verzorging of verpleging Het gaat hierbij om alle eigen bijdragen en betalingen voor zorg, hulp en begeleiding die u krijgt vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 1. De eigen bijdrage die u betaalt voor de thuiszorg % van de eigen bijdrage die u betaalt voor verblijf in een AWBZ-instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis, verpleeghuis, instelling of woonvorm voor gehandicapten. 3. Als u een persoonsgebonden budget heeft kunt het bedrag aftrekken dat u zelf heeft bijgelegd, omdat het netto persoonsgebonden budget niet toereikend was. Hulpmiddelen Voorwaarde is dat een hulpmiddel dient ter compensatie van een functiebeperking en/of een hulpmiddel is dat alleen door mensen met een handicap of ziekte wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: brillen en lenzen (ook lensvloeistoffen), gehoorapparaten, kunstgebit, prothese of pacemaker, blindengeleidehond, rolstoel, kruk, rollator of traplift,elektrisch bedienbare bedden en stoelen, onderhoud, reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen, laadkosten accu`s van scootmobielen en elektrische rolstoelen. U mag de kosten van een hulpmiddel in één keer aftrekken, daarbij geldt als eis dat als een hulpmiddel eenmaal is gebruikt het geen handelswaarde meer heeft. De aanschaf van een scootmobiel moet dus wel worden afgeschreven, want er bestaat een levendige handel in gebruikte scootmobielen. Indien u een hulpmiddel vergoed krijgt door uw gemeente of zorgverzekeraar, kunt u deze niet opvoeren. De eigen bijdragen echter wel. Woningaanpassingen Voorwaarde is dat de aanpassingen op medisch voorschrift zijn aangebracht vanwege een beperking van een lichaamsfunctie. (bijv.advies Wmo, advies huisarts of specialist) - Pagina 4 van 7 -

5 Kosten die u vergoed krijgt mag u niet aftrekken, echter wel de eigen bijdrage die u dient te betalen. U mag de uitgaven meetellen als de waarde van uw woning hierdoor niet in waarde is gestegen of als de waarde wel is gestegen, maar deze niet meer bedraagt dan 10% van de aanpassingskosten die voor uw rekening komen. Is de waarde van de woning met meer dan 10% gestegen dan geldt een ingewikkelde berekening. Uitgaven voor andere aanpassingen Het gaat hier om uitgaven ten behoeve van aanpassing van een auto aan uw handicap. Bijv. handgas, handremmen, voorzieningen voor het vervoer van rolstoel of verbreding van portieren om de transfer te maken. Vervoer zieke of gehandicapte Uitgaven voor het vervoer naar arts of ziekenhuis, uitgaven voor ambulancevervoer, extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit. Als u aannemelijk kunt maken dat u hogere vervoerskosten heeft dan mensen die niet ziek of invalide zijn, kunt u deze extra kosten aftrekken. Reist u met het openbaar vervoer dan kunt u de gemaakte kosten gemakkelijk aantonen. Gebruikt u de auto dan kunt u de werkelijke kosten berekenen aan de hand van de kilometerkosten. U kunt de kosten per km voor uw type auto aftrekken zoals deze staat in de tabellen van ANWB of Consumentenbond of een bedrag van 0,30 per gereden km. Dieet U kunt een vast bedrag meetellen als u op doktersvoorschrift een dieet volgt dat staat in de Tabel vaste aftrekbare bedragen voor diëten. Staat uw dieet niet in deze tabel dan kunt u deze niet aftrekken. Extra uitgaven voor kleding en beddengoed U mag een vast bedrag van 300,- meetellen als de uitgaven een rechtstreeks gevolg zijn van ziekte of invaliditeit, de zieke of invalide behoort tot uw huishouden, de ziekte minimaal een jaar duurt of gaat duren. Als u kunt aantonen dat u meer dan 600 hebt uitgegeven dan kunt u 750,- meetellen. Al deze bedragen zijn per persoon en gelden voor een heel jaar. Extra gezinshulp Heeft u extra gezinshulp nodig door ziekte of invaliditeit en beschikt u over rekeningen of kwitanties waarop datum, bedrag, naam, adres en woonplaats van de gezinshulp of de instantie waaraan u betaald heeft, dan kunt u een deel van de uitgaven meetellen dat uitkomt boven de drempel. Er is een tabel drempel uitgaven voor extra gezinshulp. Als uw fiscale partner die ziek of invalide is overlijdt, dan mag u de uitgaven van de extra gezinshulp na het overlijden alleen meetellen, als u vóór het overlijden ook al extra gezinshulp had. U mag deze uitgaven meetellen tot en met de maand van overlijden en de drie daaropvolgende maanden. Verhoging specifieke uitgaven U mag alle specifieke buitengewone uitgaven met 113% verhogen. Deze verhoging is alleen van toepassing als uw drempelinkomen niet hoger is dan Vaste aftrek voor chronisch zieken U hoeft niet chronisch ziek te zijn om in aanmerking te komen voor deze aftrek. Voorwaarden zijn: U was op jonger dan 65 jaar. U hebt geen recht op arbeidsongeschiktheidsaftrek. - Pagina 5 van 7 -

6 U hebt meer dan 320 aan specifieke buitengewone uitgaven. U moet dat bedrag halen vóór de evt. verhoging met 113%. Voor kinderen jonger dan 27 jaar (op )geldt dat dit kind deel uit maakt van uw huishouden en in belangrijke mate door u wordt onderhouden. D.w.z. dat u per kwartaal meer dan 393 uitgeeft. U hebt voor het kind meer dan 320 aan specifieke uitgaven gehad en moet dat bedrag halen vóór de verhoging met 113%. De aftrek bedraagt standaard 808 per persoon. U hoeft geen kosten aan te tonen. C. Overige uitgaven Medische hulp Hierbij gaat het om de kosten van huisarts, tandarts of specialist die u zelf draagt; bijvoorbeeld omdat u een eigen risico had bij de zorgverzekeraar. Verpleging in een ziekenhuis of andere verpleeginstelling, paramedische behandelingen zoals fysiotherapie, de kosten voor een ergotherapeut vallen hier ook onder. U hebt geen verwijsbrief nodig om naar de fysiotherapeut te gaan voor een behandeling. Als de behandeling tot het deskundigheidsgebied van de fysiotherapeut behoort (de zgn. eerstelijnszorg) dan zijn de uitgaven voor deze behandeling aftrekbaar als buitengewone uitgaven. Verpleging Het gaat om verpleging die niet valt onder de AWBZ, dus waarvoor geen indicatie is afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Reiskosten ziekenbezoek Reiskosten die u maakt voor ziekenbezoek aan een zieke huisgenoot, waarmee u een gezamenlijk huishouden voert bij het begin van de ziekte en die meer dan 10 km verder verpleegd wordt. De verpleging moet langer dan een maand duren en u moet regelmatig op bezoek gaan. Het kan ook gaan om korte periodes die samen optellen tot meer dan een maand. Bijv. 4 periodes van 2 weken. Er mag niet meer dan een maand tussen elke periode zitten. Kosten van openbaar vervoer zijn volledig aftrekbaar, voor de eigen auto kunt u 0,20 per km opvoeren. De kosten van bevalling, kraamzorg, adoptie, begrafenis of crematie zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar als buitengewone uitgaven. Uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten Als u in het weekend of in de vakantie een ernstig gehandicapte van 27 jaar of ouder thuis verzorgt, die anders in een AWBZ-instelling verblijft, kunt u de uitgaven die u hiervoor maakt opvoeren. Vakanties vallen ook onder deze uitgaven. Voor deze uitgaven geldt geen drempel en deze moet u niet tellen bij de buitengewone uitgaven. U heeft recht op aftrek voor uw ernstig gehandicapte kinderen, uw ernstig gehandicapte broers of zussen. Ook een door de kantonrechter benoemde mentor van een gehandicapte heeft recht op de aftrek. Ook hier geldt weer dat de uitgaven die u doet niet worden vergoed door een andere instantie. Aftrekbaar zijn de kosten voor het halen en brengen en voor de extra kosten van het verblijf bij u kunt u 9,- per dag per gehandicapte aftrekken. De dagen waarop de gehandicapte wordt gebracht of gehaald tellen mee als verblijfsperiode. U mag ook de gereden kilometers opgeven voor het halen en terugbrengen. Er geldt een vast tarief van 0,20 per kilometer. - Pagina 6 van 7 -

7 LET OP: Maak altijd een kopie van uw aangifte! Alhoewel de tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. - Pagina 7 van 7 -

BELASTINGEN 2014. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek

BELASTINGEN 2014. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek BELASTINGEN 2014 Specifieke Zorgkosten Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, februari 2015 Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden, maak dan gebruik

Nadere informatie

KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten

KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten Bron: CG-Raad Auteur: Kees Dijkman Aftrek specifieke zorgkosten Regel zelf uw belastingvoordeel Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 IB 292-1T22FD (2612) Specifieke zorgkosten Hebt u in 2012 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 voor

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 IB 292-1T41FD Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wtcg wat hebt u daar mee?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wtcg wat hebt u daar mee? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Wtcg wat hebt u daar mee? De Wtcg wat hebt u daar mee? 1 Inleiding Sinds januari 2009 geldt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten.

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten. Nierstichting Antwoordnummer 533 1400 VB Bussum 1400VB533 Nierstichting Postbus 2020 1400 DA Bussum Algemeen 035 697 80 00, Informatie nieren en nierziekten: 0800 388 00 00 (gratis) infonierziekten@nierstichting.nl

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Juli 2006 Pagina 1

Inhoudsopgave. Juli 2006 Pagina 1 Inhoudsopgave Bestuursleden...2 Contactpersonen...2 Voorwoord...4 Regiocontactgroep NFVN Noord Nederland...4 Verslag van de ALV op 1 april in het NBC...5 Lezing door Dr. Y. Elgersma...8 Lezing door Drs.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten. Deze handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten is opgesteld door het Nibud in opdracht van de Chronisch

Nadere informatie

nee nee (sinds 2013) (3)

nee nee (sinds 2013) (3) Ziektekosten 2013: wat kunt u nog aftrekken? kostenpost aftrekbaar in 2013? verhoging 113% of 40% mogelijk? (1) premie basisverzekering premie aanvullende verzekering premie tandartsverzekering door u

Nadere informatie

voorlichting voor verenigingen. Januari 2014. Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening.

voorlichting voor verenigingen. Januari 2014. Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening. B.A.S. Nieuws Speciale editie themadagen voorlichting voor verenigingen. Speciale editie themadagen voorlichting voor verenigingen. Januari 2014. Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening. In dit

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie