Laat geen belastinggeld liggen! De aftrek van buitengewone uitgaven voor gehandicapten en chronisch zieken. C /HtK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laat geen belastinggeld liggen! De aftrek van buitengewone uitgaven voor gehandicapten en chronisch zieken. C04-0006/HtK."

Transcriptie

1 Minder vergoedingen. Dalende koopkracht. Bezuinigingen op zorg, voorzieningen en uitkeringen. Het jaar 2004 wordt een moeilijk jaar voor gehandicapten en chronisch zieken. Eén van de maatregelen om u financieel te compenseren, is de aftrek van buitengewone uitgaven bij de aangifte inkomstenbelasting. Honderdduizenden mensen maken inmiddels gebruik van deze aftrek. Het levert ze jaarlijks honderden euro's op. Nieuw is de Tegemoetkomingsregeling, waardoor u ook geld kunt terugkrijgen als u nauwelijks of geen belasting betaalt. Laat geen belastinggeld liggen! De aftrek van buitengewone uitgaven voor gehandicapten en chronisch zieken Door Kees Dijkman Als u een handicap hebt, chronisch ziek bent of arbeidsongeschikt, dan komt u vrijwel altijd voor hoge kosten te staan. U betaalt niet alleen veel bij voor zorg, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. U hebt ook allerlei verborgen kosten, omdat u vanwege uw handicap of ziekte telkens voor dure oplossingen moet kiezen waar anderen goedkoper uit zijn. Al deze kosten drukken zwaar op uw budget. Vaak is er geen enkele instantie die ze vergoedt. Er is een manier om deze kosten voor een deel gecompenseerd te krijgen: via de aftrek van buitengewone uitgaven bij de aangifte inkomstenbelasting. De aftrek van buitengewone uitgaven kan u honderden euro's per jaar opleveren, vaak alleen al op grond van het feit dat u (meer dan 45%) arbeidsongeschikt bent en omdat er voor u premie ziekenfonds betaald wordt door uw werkgever of door een uitkeringsinstantie. Ook veel mensen die in een AWBZ instelling verblijven, kunnen buitengewone uitgaven aftrekken. Meer informatie Dit artikel bevat alleen globale informatie. Wilt u precies weten hoe de regelingen er uit zien, bestel dan de uitgebreide brochure 'Belastingaangifte 2003 in verband met handicap of ziekte' bij de CG-Raad. Die brochure kost 5,00, inclusief verzendkosten. Kijk op voor meer informatie, of bel de bestellijn (030) Ook de Belastingdienst zelf geeft goede, algemene informatie over alles wat met buitengewone uitgaven te maken heeft. Bel met de Belastingtelefoon particulieren U kunt geen rechten ontlenen aan wat de medewerkers tegen u zeggen. Meer voordeel Veel mensen schrikken terug voor het invullen van een belastingbiljet. Ze zijn bang dat ze geld terugkrijgen en dan geen recht meer hebben op huursubsidie of 1

2 dat ze hogere eigen bijdragen moeten betalen voor zorg en voorzieningen. Die angst is meestal niet terecht. Door de aftrek van buitengewone uitgaven daalt uw belastbaar inkomen en gaat uw netto inkomen omhoog. Uw huursubsidie gaat daardoor niet omlaag, maar kan juist stijgen. De huursubsidie wordt namelijk gebaseerd op uw belastbaar inkomen. Hoe lager dat inkomen, hoe meer huursubsidie u krijgt. De maximale eigen bijdrage die u betaalt voor thuiszorg of het persoonsgebonden budget wordt vaak lager. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op uw belastbaar inkomen. Hoe lager dat inkomen, hoe minder eigen bijdrage u betaalt. Er kan mogelijk wel een probleem ontstaan doordat u niet minder snel in aanmerking komt voor bijzondere bijstand of de vrijstelling van gemeentelijke belastingen. U kunt hier echter bezwaar tegen aantekenen, met name als u kunt aantonen dat de belastingteruggave hard nodig hebt voor extra uitgaven vanwege uw handicap of ziekte. Tegemoetkomingsregeling Nieuw is de zogenoemde Tegemoetkomingsregeling. Die regeling houdt in dat u ook belastinggeld kunt terugkrijgen als uw inkomen zo laag is dat u nauwelijks of zelfs helemaal geen belasting betaalt. Tot vorig jaar was het nog zo, dat de verschuldigde belasting nooit 'onder nul' kon dalen. Kon u meer buitengewone uitgaven aftrekken dan uw verschuldigde belasting, dan kon u die aftrek dus niet 'verzilveren'. Dit jaar (bij de aangifte over het belastingjaar 2003) kan dat wel. U krijgt dan geld van de Belastingdienst, ook al hebt u nooit belasting betaald of is er maar heel weinig belasting voor u afgedragen door uw werkgever of de uitkeringsinstantie. Uit rekenvoorbeelden blijkt overigens dat de Tegemoetkomingsregeling vooral ten goede komt aan ouderen en aan werknemers met een inkomen tot net iets boven het minimumloon. Gehandicapten, chronisch zieken en arbeidsongeschikten onder de 65 jaar en zonder betaald werk komen er in de praktijk maar zelden voor in aanmerking. Aangifte doen U moet zelf aangifte doen van uw buitengewone uitgaven. Buitengewone uitgaven kunt u aangeven op een P-biljet, een E-biljet of een O-biljet (voor ondernemers). Krijgt u zo'n biljet niet automatisch toegestuurd, vraag er dan een op via de Belastingtelefoon. Hebt u in voorgaande jaren geen aangifte gedaan, en denkt u dat u alsnog in aanmerking komt voor de aftrek van buitengewone uitgaven, vraag dan een T-biljet. Met zo'n T-biljet kunt u tot eind 2004 nog aangifte doen voor de belastingjaren 2003, 2002 en Dat kan erg voordelig zijn, omdat de aftrekbare buitengewone uitgaven hoger worden, naarmate u er langer gebruik van maakt. Dat komt door de zogenoemde 'vermenigvuldigingsfactoren'. U kunt ook elektronisch aangifte doen. Het Aangifteprogramma kunt u downloaden op de website Samen of alleen Voor de buitengewone uitgaven is het belangrijk of u belastingaangifte doet als individu, of als fiscaal partner. Fiscaal partners zijn bijvoorbeeld echtgenoten (mits niet duurzaam gescheiden), geregistreerd partners en mensen die 2

3 samenwonen (zij kunnen kiezen of ze als fiscaal partner beschouwd willen worden of niet). Bent u het hele jaar fiscaal partners, dan moet u uw gezamenlijke buitengewone uitgaven bij elkaar optellen. U mag die buitengewone uitgaven vervolgens aftrekken bij degene waar dat het voordeligst is. In de praktijk is dat bij de partner met het hoogste inkomen. Zo nodig mag u de aftrek van buitengewone uitgaven zelfs verdelen tussen de beide partners, in een verhouding die u het beste uitkomt. Aangifte doen De vraag naar buitengewone uitgaven is een korte vraag op het belastingbiljet onder het kopje Persoonsgebonden aftrek. Doet u elektronisch aangifte, dan komt u de buitengewone uitgaven tegen bij de Aftrekposten. U hoeft geen bijlagen mee te sturen waarin u de aftrek verantwoordt. De Belastingdienst heeft dat zelfs liever niet. U moet de posten die u opvoert als buitengewone uitgaven wel kunnen verantwoorden. Bij forfaitaire bedragen op (standaard buitengewone uitgaven, zoals de arbeidsongeschiktheidsaftrek van 757) moet u kunnen aantonen dat u er recht op hebt. Specifieke uitgaven (zoals medische kosten, extra kosten voor gezinshulp of kosten voor hulpmiddelen en woningaanpassingen) moet u gedetailleerd kunnen verantwoorden en zo nodig aantonen met bonnen, facturen of andere schriftelijke bewijsmiddelen. De drempel Niet alle buitengewone uitgaven zijn aftrekbaar. Alleen de uitgaven die boven de zogenoemde 'drempel' uitkomen, kunt u opvoeren als 'aftrekbare buitengewone uitgaven'. Hoe hoog de drempel precies is, hangt af van uw zogenoemde 'drempelinkomen'. Fiscale partners moeten voor het berekenen van de drempel hun beide drempelinkomens bij elkaar optellen. Daarna telt u ook uw gezamenlijke buitengewone uitgaven bij elkaar op. Pas als u samen de gezamenlijke drempel haalt, mag u als fiscale partners buitengewone uitgaven aftrekken. Voor het belastingjaar 2003 bedraagt de drempel voor de aftrek van uw (gezamenlijke) buitengewone uitgaven: 11,2% van uw (gezamenlijke) drempelinkomen. Daarbij gelden bovendien de volgende boven- en ondergrenzen: Doet u individueel aangifte en is uw drempelinkomen of minder, dan bedraagt de drempel 744 (en niet minder). Doet u aangifte als fiscaal partner en zijn uw drempelinkomens bij elkaar opgeteld of minder, dan bedraagt uw gezamenlijke drempel (en niet minder). Is uw (gezamenlijke) drempelinkomen hoger dan , dan bedraagt uw (gezamenlijke) drempel (en niet meer). Deze bovengrens geldt zowel voor mensen die individueel aangifte doen als voor fiscaal partners. Doet u aangifte op papier, dan komt u de berekening van de drempel tegen in een rekenhulp. U vult de gevraagde bedragen in (die kunt u overnemen uit uw antwoorden op eerdere vragen naar uw inkomen) en vervolgens kijkt u in de tabel wat uw drempel is. Doet u elektronisch aangifte, dan rekent het aangifteprogramma automatisch uit wat uw drempel is. U hoeft dan niet zelf eerst uw drempelinkomen te berekenen. 3

4 Overzicht De buitengewone uitgaven omvatten een groot aantal posten. Sommige zijn standaardbedragen, bij andere posten gelden gedetailleerde regelingen om te bepalen welke uitgaven voor aftrek in aanmerking komen. Verderop vindt u een overzicht. Tarieven U krijgt uiteraard niet al het geld terug. Het komt er op neer, dat u over het deel van uw inkomen dat beschouwd wordt als aftrekbare buitengewone uitgaven geen belasting hoeft te betalen. Stel, uw aftrekbare buitengewone uitgaven (boven de drempel) bedragen en het hoogste belastingtarief is in uw geval 42%. U hoeft dan 420 minder belasting te betalen. Is u hoogste belastingtarief 38,65%, dan hoeft u 387 minder belasting te betalen. Uitstel Op de belastingaangifte staat standaard dat u deze voor 1 april 2004 moet terugsturen. Doet u dat, dan krijgt u vóór 1 juli bericht over de teruggave. Redt u het niet om voor 1 april alle gegevens op een rijtje te zetten, dan kunt u uitstel vragen tot 1 juli. Doe dat wel vóór 1 april. Een eenvoudig briefje aan de Belastingdienst is voldoende. Vermeld op dat briefje uw naam, adres, sofinummer en geboortedatum De aftrek van buitengewone uitgaven gaat in 2004 sterk veranderen. U krijgt met deze verandering te maken bij de aangifte over het belastingjaar 2004, in het voorjaar van 2005, maar het is raadzaam om er nu al rekening mee te houden, bijvoorbeeld door het verzamelen van bonnen, facturen, doorverwijzingen en andere schriftelijke bewijzen van uw buitengewone uitgaven. De bedoeling is namelijk dat de aftrek vooral terecht komt bij mensen die aantoonbaar hoge kosten maken vanwege hun handicap of ziekte. Uitgebreide informatie over de nieuwe regels is te vinden op de website De algemene vermenigvuldigingsfactoren (1,25x en 1,50x) voor meerjarige aftrek van alle buitengewone uitgaven komen te vervallen. In plaats daarvan komt er een vermenigvuldigingsfactor van 1,65x voor een aantal specifieke, aantoonbare kosten: medicijnen op recept, kleding en beddengoed, dieetkosten, het kwart van de eigen bijdrage voor verblijf in een AWBZinstelling, extra hulp thuis, hulpmiddelen en woningaanpassingen, en specifieke vervoerskosten (behalve de kosten voor ziekenbezoek). De nieuwe vermenigvuldigingsfactor mag u direct toepassen, dus ook als men voor het eerst buitengewone uitgaven wegens handicap of ziekte aftrekt. U mag de nieuwe vermenigvuldigingsfactor gebruiken vóór toepassing van de drempel. Veel meer mensen met aantoonbare, specifieke kosten zullen daardoor de drempel halen en kosten kunnen aftrekken. Voorwaarde voor het toepassen van de nieuwe vermenigvuldigingsfactor blijft, dat uw verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek niet hoger mag zijn dan het maximale bedrag in de tweede schijf (in 2003 was dat ). Ook de voorwaarden voor het chronisch ziekenforfait gaan veranderen. Kunt u in 2004 geen gebruik maken van de arbeidsongeschiktheidsaftrek, en hebt 4

5 u aantoonbaar meer dan 300 aan kosten voor de bovengenoemde specifieke kostenposten bij elkaar opgeteld (maar nog vóór toepassing van de vermenigvuldigingsfactor), dan mag u nog eens 757 (prijspeil 2003) extra opvoeren als chronisch ziekenforfait. Daarbij geldt geen inkomensgrens. De nieuwe voorwaarden voor het chronisch ziekenforfait gaan met ingang van het belastingjaar 2004 ook gelden voor de forfaitaire aftrek voor chronisch zieke kinderen. Bovendien wordt de aftrek verruimd: u mag voor elk chronisch ziek kind het forfait opvoeren en niet, zoals nu, voor hoogstens één kind. Overzicht Dit zijn de buitengewone uitgaven Buitengewone uitgaven wegens handicap of ziekte zijn onder te verdelen in een aantal hoofdgroepen. Hieronder een globaal overzicht. Algemene voorwaarden Er gelden een aantal algemene voorwaarden bij de aftrek van buitengewone uitgaven. De uitgaven moeten direct verband houden met handicap, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Algemeen gebruikelijke kosten (kosten die andere mensen - in een vergelijkbare situatie wat betreft inkomen en gezinssamenstelling - ook maken) zijn geen buitengewone uitgaven. U kunt alleen kosten opvoeren die voor uw eigen rekening komen. Krijgt u de kosten vergoed (door uw gemeente, uw zorgverzekeraar of een andere instantie), of had u ze vergoed kunnen krijgen, dan kunt u ze niet meer opvoeren als buitengewone uitgaven. Sommige kosten worden maar gedeeltelijk vergoed of u moet een eigen bijdrage betalen. Het deel dat voor uw eigen rekening komt, mag u wel opvoeren als buitengewone uitgaven. U kunt in principe alleen kosten opvoeren die u gemaakt hebt voor uzelf, voor uw fiscaal partner en voor kinderen jonger dan 27 jaar. U kunt ook kosten opvoeren voor ernstig gehandicapte, inwonende kinderen ouder dan 27 jaar, maar alleen als uw kind een indicatie heeft voor opname in een AWBZ inrichting. U kunt ook kosten opvoeren voor inwonende ouders, broers of zussen, die afhankelijk zijn van uw zorg, mits ze zonder uw zorg aangewezen zouden zijn op professionele hulp. U mag alleen kosten opvoeren die u in 2003 betaald hebt. De datum van betaling is dus belangrijker dan de datum die op de rekening staat. Premies zorgverzekeringen Deze post maakt bij de meeste mensen het grootste deel uit van hun buitengewone uitgaven. Zonder deze post zou vrijwel niemand de drempel voor de aftrek van buitengewone uitgaven halen. 5

6 De premie die uw werkgever of de uitkeringsinstantie voor u heeft afgedragen aan het ziekenfonds. U vindt het bedrag op de jaaropgave, die u in januari of februari krijgt toegestuurd door uw werkgever of uitkeringsinstantie. De aanslag voor het verplichte ziekenfonds voor zelfstandig ondernemers. De nominale premie voor het ziekenfonds. Dat is de premie die u (meestal maandelijks) zelf afdraagt. Neem het jaarbedrag. De jaarpremie voor aanvullende ziekenfondsverzekeringen. De jaar premie voor een particuliere zorgverzekering. De kosten van een reisverzekering, maar alleen voor zover het gaat om medische zorg. Voor alle bovenstaande premies geldt dat ze betrekking mogen hebben op een periode van maximaal twaalf maanden. De wettelijke premie voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) telt niet mee! Geneeskundige hulp Lang niet alle kosten voor medische zorg worden vergoedt. Betaalt u ze zelf, dan vallen ze onder de buitengewone uitgaven. Alle kosten binnen het eigen risico van een particuliere zorgverzekering. Alle eigen bijdragen voor (para)medische zorg. Medische kosten die niet vergoed worden, bijvoorbeeld behandelingen door de tandarts (ook dure behandelingen zoals kronen, bruggen en implantaten), de mondhygiënist of de fysiotherapeut. De kosten van alternatieve geneeswijzen. U mag deze kosten alleen opvoeren als de behandeling plaatsvindt op verwijzing en onder begeleiding van een in Nederland erkende reguliere arts. Kosten voor verpleegkundige hulp. Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage die u betaalt voor (wijk)verpleging en ziekenverzorging door de thuiszorg of in de vorm van een korting op uw persoonsgebonden budget. Geneesmiddelen Het moet vaststaan dat u de medicijnen nodig hebt vanwege uw handicap of ziekte. Algemene middelen, zoals voedingssupplementen en vitaminepreparaten zijn niet aftrekbaar. Medicijnen die u zelf betaalt, omdat u een eigen risico hebt bij uw zorgverzekeraar. Medicijnen die u zelf betaalt, omdat ze niet zijn opgenomen in het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS). Homeopathische middelen, op voorschrift van een homeopathisch arts of van een erkende homeopaat naar wie u door uw eigen arts bent doorverwezen. Een huisapotheek van standaard 23 per gezinslid per jaar. Het gaat hierbij om zaken die u zonder medisch voorschrift aanschaft, zoals pleisters, zalfjes en pijnstillers van de drogist. Hulpmiddelen De Belastingdienst hanteert twee regels om te bepalen of iets een hulpmiddel is: Hulpmiddelen hebben voornamelijk betekenis of waarde voor mensen met een handicap of ziekte. Hulpmiddelen moeten dienen als compensatie van een functiebeperking. Voorbeelden van hulpmiddelen die aan beide voorwaarden 6

7 voldoen zijn: brillen, contactlenzen (inclusief de reinigingsvloeistof), steunzolen, gehoorapparaten, kunstgebitten, rolstoelen, krukken, enzovoorts. Veel hulpmiddelen worden vergoed of verstrekt door de zorgverzekeraar of door de gemeente. Helaas gelden er vaak eigen bijdragen en maximale vergoedingen, waardoor u zelf toch nog veel kosten maakt. Die kosten kunt u wel opvoeren als buitengewone uitgaven, behalve als het gaat om een eigen betaling omdat u door het gebruik van hulpmiddelen andere kosten bespaart. Ook uw eigen betalingen voor woningaanpassingen kunt u hier opvoeren, maar alleen voor zover die woningaanpassingen er niet toe leiden dat de woning meer waard wordt. Daarbij geldt dan weer een vrijstelling van 10% van de kosten die voor uw eigen rekening komen. Verblijf in een instelling Als u in een AWBZ instelling woont (zoals een woonvorm voor gehandicapten, een verpleeghuis of een verzorgingshuis), dan betaalt u daarvoor een eigen bijdrage. Van die eigen bijdrage kunt u standaard 25% opvoeren als buitengewone uitgaven. Vervoer Het gaat hierbij om de extra vervoerskosten die u maakt vanwege handicap of ziekte. Vervoerskosten voor bezoeken aan artsen of andere behandelaars, voor zover die niet vergoed worden door uw zorgverzekering. Reist u met het openbaar vervoer, dan kunt u de kosten volledig aftrekken. Kunt u vanwege uw handicap of ziekte niet anders reizen dan met uw eigen auto, neem dan de kosten per kilometer voor uw type auto uit de tabellen van de ANWB of de Consumentenbond, of ga als vuistregel uit van 0,28 per kilometer. Kosten van ziekenbezoek aan een huisgenoot. Die huisgenoot moet meer dan 10 km verderop verpleegd worden, die verpleging moet langer dan een maand duren en u moet er regelmatig op bezoek gaan. Reist u per openbaar vervoer, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Reist u per eigen auto, dan geldt een standaardtarief van 0,18 per afgelegde kilometer. Veel mensen met een handicap of ziekte maken extra kosten voor hun gewone, dagelijkse vervoer. Bijvoorbeeld doordat ze voor elke verplaatsing afhankelijk zijn van hun auto. Niet al die autokosten zijn aftrekbaar, maar alleen de meerkosten die u maakt ten opzichte van andere mensen die verder in vergelijkbare omstandigheden verkeren wat betreft inkomen en gezinssamenstelling. Er geldt dus een zogenoemde 'vergelijkingsmaatstaf'. Helaas bestaan er geen eenduidige tabellen over hoeveel mensen normaal gesproken aan hun vervoer uitgeven. Het is dus niet gemakkelijk om aan te tonen dat u meerkosten hebt en zo ja, hoeveel. Hulp thuis Het gaat om de extra kosten voor hulp thuis, in verband met ziekte of handicap. U kunt bijvoorbeeld denken aan de eigen bijdrage die u betaalt voor (gezins)verzorging en huishoudelijke hulp via de thuiszorg of als korting op uw persoonsgebonden budget. Maar u kunt ook de kosten meetellen voor huishoudelijke hulp die u zelf inhuurt in verband met uw ziekte of handicap, en waar u geen vergoeding voor krijgt. 7

8 De Belastingdienst gaat er van uit dat mensen met een hoger inkomen normaal gesproken zelf een poetshulp inhuren. Die kosten zijn daardoor algemeen gebruikelijk en niet aftrekbaar. Alleen als u meer uitgeeft, mag u dat meerdere opvoeren als buitengewone uitgaven. Daarbij geldt de volgende tabel. Is uw drempelinkomen lager dan , dan kunt u al uw eigen kosten voor het inhuren van hulp thuis opvoeren als buitengewone uitgaven. Is uw drempelinkomen of meer, maar minder dan , dan moet u uitgaven voor hulp thuis tot 1% van dat inkomen als algemeen gebruikelijk beschouwen. Is uw drempelinkomen of meer, maar minder dan , dan wordt 2% van dat inkomen als algemeen gebruikelijk beschouwd. Is uw drempelinkomen of meer, dan wordt 3% van dat inkomen als algemeen gebruikelijk beschouwd. Dieetkosten Het gaat hierbij om diëten die u volgt op medisch voorschrift van een arts. U kunt alleen de kosten opvoeren zoals die genoemd worden in de gedetailleerde officiële tabel van de Belastingdienst. U vindt deze tabel in de aanvullende Toelichting (te bestellen bij de Belastingtelefoon of te downloaden van internet en in de brochure van de CG-Raad over de aftrek van buitengewone uitgaven. In vergelijking met voorgaande jaren zijn die tabellen flink verruimd. Het loont dus de moeite om nog eens goed na te gaan of het dieet dat u volgt voor aftrek in aanmerking komt Kleding en beddengoed Blijkt 'uit algemene kennis of uit eerdere aangiften' dat uw handicap of ziekte inderdaad extra kosten voor kleding en beddengoed met zich meebrengt, dan mag u 310 aftrekken, zonder verder bewijsmateriaal. Kunt u schriftelijk aantonen dat u meer dan 620 extra kosten hebt gemaakt voor kleding en beddengoed, dan mag u standaard 775 aftrekken. Het gaat om bedragen per persoon. Forfaitaire aftrek Was u op 1 januari 2003 voor meer dan 45% arbeidsongeschikt en tussen de 18 en 65 jaar oud, dan mag u 757 opvoeren als arbeidsongeschiktheidsaftrek. U moet die arbeidsongeschiktheid kunnen aantonen. Bijvoorbeeld doordat u hier een uitkering voor ontvangt. Krijgt u zo'n uitkering niet, dan kunt u een onafhankelijke arts (niet uw huisarts) om een verklaring vragen. Was u op 1 januari jaar of ouder, dan mag u 757 als ouderdomsaftrek opvoeren. Bent u niet (of minder dan 45%) arbeidsongeschikt en nog geen 65 jaar oud en waren uw buitengewone uitgaven de afgelopen twee jaar desondanks hoger dan de drempel die voor u gold? Oftewel, kon u de afgelopen twee jaar inderdaad buitengewone uitgaven aftrekken, maar geen gebruik maken van de arbeidsongeschiktheidsaftrek of de ouderdomsaftrek? Dan mag u dit jaar toch een extra aftrekpost opvoeren, het chronisch ziekenforfait, van 757. De arbeidsongeschiktheidsaftrek, de ouderdomsaftrek en het chronisch ziekenforfait kunnen ook gelden voor uw partner. 8

9 Hebt u een gehandicapt kind dat nog geen 27 jaar oud is, hebt u twee jaar lang de drempel voor de aftrek van buitengewone uitgaven gehaald en kwam dat beide keren voor minstens een derde deel door de kosten die u gemaakt hebt in verband met de handicap van uw kind, dan mag u 757 opvoeren als extra aftrek voor een chronisch ziek kind. Deze aftrek mag u overigens maar één keer opvoeren, ook als u meerdere gehandicapte kinderen hebt. Overige aftrekposten Onder de buitengewone uitgaven vallen ook bepaalde kosten voor bevalling en kraamhulp, voor adoptie en voor begrafenis of crematie. Omdat deze kosten niet specifiek zijn voor mensen met een handicap, chronisch zieken en arbeidsongeschikten, laten we ze hier buiten beschouwing. Hebt u zulke kosten ook, dan kunt u ze wel meenemen in uw berekeningen. Vermenigvuldigen Hebt u twee of drie jaar achtereen aftrekbare buitengewone uitgaven, dan krijgt u een aantrekkelijk voordeel. U mag uw aftrekbare buitengewone uitgaven dan namelijk met een kwart of zelfs de helft verhogen, zonder dat u daar verder enig bewijsmateriaal voor hoeft aan te dragen. U moet wel eerst op eigen kracht (dus zonder vermenigvuldigingsfactor) de drempel voor de aftrek van buitengewone uitgaven halen. De vermenigvuldigingsfactoren gelden bovendien alleen als uw (gezamenlijke) drempelinkomen niet hoger is dan Kon u over het voorafgaande belastingjaar (2002) ook al buitengewone uitgaven aftrekken, dan mag u de aftrekbare buitengewone uitgaven over 2003 (dus het bedrag dat boven de drempel uitkomt) met 1,25 vermenigvuldigen. Kon u in beide voorafgaande belastingjaren (zowel in 2001 als in 2002) ook al buitengewone uitgaven aftrekken, dan mag u de aftrekbare buitengewone uitgaven over 2003 met 1,50 vermenigvuldigen. Tekst Kees Dijkman. Deze informatie wordt u aangeboden door de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), met dank aan het Nationaal Revalidatie Fonds (NRF). De genoemde bedragen gelden voor het belastingjaar 2003, waarvoor u aangifte doet in De tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 9

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman /mvc/rs U leeft met een handicap, een chronische ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u kosten maakt. Daar staan lang niet altijd vergoedingen tegenover. Toch kunt u een deel van die kosten

Nadere informatie

Aftrekposten voor de aangifte 2008

Aftrekposten voor de aangifte 2008 Aftrekposten voor de aangifte 2008 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan. De teruggave kan oplopen tot honderden euro's, alleen al door de standaard aftrekposten die u verder niet hoeft te verantwoorden.

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte, dan is de kans groot dat u gebruik kunt

Nadere informatie

Buitengewone uitgaven

Buitengewone uitgaven BELASTINGEN 2007 Buitengewone uitgaven Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, januari 2008 - Pagina 1 van 7 - Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen recht hebben op teruggaaf via de Belastingdienst, maar dat

Nadere informatie

KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten

KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten Bron: CG-Raad Auteur: Kees Dijkman Aftrek specifieke zorgkosten Regel zelf uw belastingvoordeel Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen

Nadere informatie

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2011. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2012.

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2011. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2012. /mvc/rs De aftrek van specifieke zorgkosten in twaalf stappen Geld terug, u regelt het zelf! Geld terug van de Belastingdienst. Ook u kunt ervoor in aanmerking komen. Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor

Nadere informatie

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2012. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2013.

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2012. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2013. 12-0323/ps/rs De aftrek van specifieke zorgkosten in tien vragen Belastingvoordeel, regel het zelf! Geld terug van de Belastingdienst. Ook voor u. Geeft u veel geld uit aan medische behandelingen, zorg,

Nadere informatie

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2013. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2014.

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2013. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2014. De aftrek van specifieke zorgkosten Aangifte loont Geeft u veel geld uit aan medische zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Maak dan gebruik van de aftrek van specifieke zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting.

Nadere informatie

2013: Belastingaangifte over 2012

2013: Belastingaangifte over 2012 1 2013: Belastingaangifte over 2012 Geld terug van de Belastingdienst. Ook u kunt ervoor in aanmerking komen. Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan kunt u die vrijwel

Nadere informatie

De fiscus compenseert een deel van uw zorgkosten

De fiscus compenseert een deel van uw zorgkosten Uitleg over de aftrek van specifieke zorgkosten De fiscus compenseert een deel van uw zorgkosten Geeft u veel geld uit aan medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen? Hebt u door uw handicap

Nadere informatie

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud Door alle ophef in de media wordt ten onrechte gedacht dat er geen ziektekosten meer aftrekbaar zijn bij de aangifte Inkomstenbelasting. Hieronder is een overzicht van de aftrekbare ziektekosten 2009.

Nadere informatie

BELASTINGEN 2014. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek

BELASTINGEN 2014. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek BELASTINGEN 2014 Specifieke Zorgkosten Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, februari 2015 Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden, maak dan gebruik

Nadere informatie

Voordeel via de belastingaangifte Laat geen geld liggen. Informatie voor nierpatiënten

Voordeel via de belastingaangifte Laat geen geld liggen. Informatie voor nierpatiënten Voordeel via de belastingaangifte Laat geen geld liggen Informatie voor nierpatiënten Belastingjaar 2011 Aangifte in het voorjaar van 2012 De informatie in deze folder gaat over het belastingjaar 2011,

Nadere informatie

Specifieke Zorgkosten

Specifieke Zorgkosten Specifieke Zorgkosten Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden, maak dan gebruik van de post specifieke zorgkosten. Hieronder leest u meer over

Nadere informatie

Doe uw voordeel met de aangifte

Doe uw voordeel met de aangifte De aftrek van zorgkosten Doe uw voordeel met de aangifte Geeft u veel geld uit aan zorg, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen? Hebt u door uw handicap of ziekte extra kosten voor kleding of vervoer?

Nadere informatie

1984 GKIJ NIEUWS 2009 25 jaar GKIJ

1984 GKIJ NIEUWS 2009 25 jaar GKIJ 1984 GKIJ NIEUWS 2009 25 jaar GKIJ Voorzitter Vacature Secretaris Kees Wessel 038-3318446 Penningmeester Henk Boeve 038-3317265 Ledenadministratie Henk Boeve 038-3317265 Scholenproject Lammy Sleurink 038-3318424

Nadere informatie

BELASTINGEN 2013. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek

BELASTINGEN 2013. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek BELASTINGEN 2013 Specifieke Zorgkosten Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, februari 2014 Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen recht hebben op teruggaaf via de Belastingdienst, maar dat daar te weinig

Nadere informatie

BELASTINGEN 2015. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek

BELASTINGEN 2015. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek BELASTINGEN 2015 Specifieke Zorgkosten Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, februari 2016 Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden, maak dan gebruik

Nadere informatie

De aftrek van zorgkosten Laat geen belastinggeld liggen!

De aftrek van zorgkosten Laat geen belastinggeld liggen! De aftrek van zorgkosten Laat geen belastinggeld liggen! Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2012

Aftrek zorgkosten 2012 Aftrek zorgkosten 2012 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2012 aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan om

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2013

Aftrek zorgkosten 2013 Aftrek zorgkosten 2013 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2013 nog aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2014

Aftrek zorgkosten 2014 Aftrek zorgkosten 2014 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2014 aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan om

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten 2010

Specifieke zorgkosten 2010 Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 20 IB 292-1T01FD (2380) Hebt u in 20 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Alleen de

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting. John Hesen

Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting. John Hesen Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting John Hesen Aftrekposten aangifte Inkomstenbelasting Introductie Taak bewindvoerder tegenover budgetbeheer Vooringevulde aangifte Persoonsgebonden aftrek en dan

Nadere informatie

nee nee (sinds 2013) (3)

nee nee (sinds 2013) (3) Ziektekosten 2013: wat kunt u nog aftrekken? kostenpost aftrekbaar in 2013? verhoging 113% of 40% mogelijk? (1) premie basisverzekering premie aanvullende verzekering premie tandartsverzekering door u

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2016

Aangifte inkomstenbelasting 2016 Aangifte inkomstenbelasting 2016 De fiscale special voor mantelzorgers Informatie over o.a. het doen van belastingaangifte, mogelijkheden om zorgkosten af te trekken en andere regelingen die voor u van

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 20 IB 292-1T12FD (2500) Specifieke zorgkosten Hebt u in 20 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke

Nadere informatie

Voordeel via de belastingaangifte Laat geen geld liggen

Voordeel via de belastingaangifte Laat geen geld liggen Voordeel via de belastingaangifte Laat geen geld liggen Informatie voor nierpatiënten Belastingjaar 2012 Aangifte in het voorjaar van 2013 De informatie in deze folder gaat over het belastingjaar 2012,

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 IB 292-1T22FD (2612) Specifieke zorgkosten Hebt u in 2012 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke

Nadere informatie

Bijlage 4a van de bij resultaten onderzoek regeling CAZ - wat meer over achtergrond en gebruik

Bijlage 4a van de bij resultaten onderzoek regeling CAZ - wat meer over achtergrond en gebruik Bijlage 4a van de bij resultaten onderzoek regeling CAZ - wat meer over achtergrond en gebruik 1. Hoe ziet de huidige regeling eruit? Mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum kunnen kiezen

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Uitgaven voor specifieke zorgkosten Als u in 2010 kosten had voor ziekte of invaliditeit, hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Alleen de kosten die u niet vergoed krijgt, mag u aftrekken. Aftrekbare specifieke

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Uitgaven voor specifieke zorgkosten 2009 Uitgaven voor De belastingaftrek van ziektekosten is sinds 2009 veranderd. Dat kan voor u gevolgen hebben. Bepaalde kosten zijn niet meer aftrekbaar. Maar sommige kosten voor ziekte en invaliditeit

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 voor buitenlandse belastingplichtigen IB 292-1T22FD BUI (2613) Specifieke zorgkosten Hebt u in 2012 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Onderwerpen Op welke punten komen kinderen voor in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Niet vergeten

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2015

Aftrek zorgkosten 2015 Aftrek zorgkosten 2015 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2015 aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan om

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten.

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten. Belastingjaar 2013 - Aangifte in het voorjaar van 2014 Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten. Laat geen geld liggen Doe aangifte inkomstenbelasting Als nierpatiënt hebt u veel

Nadere informatie

Als u kosten maakt voor kinderopvang

Als u kosten maakt voor kinderopvang 2004 Als u kosten maakt Als u kosten maakt in verband met uw werk kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. U mag namelijk onder bepaalde voorwaarden een deel van deze kosten aftrekken. Of dat ook voor

Nadere informatie

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Laarseweg 14 8171PP Vaassen Telefoon: 0578-575305 Fax: 0578-575 303 E-mail: info@sofiad.nl Bankrelatie ING nr. 67.80.34.516 Becon nr. 465276 Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 IB 292-1T41FD Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten.

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten. Belastingjaar 2015 - Aangifte in het voorjaar van 2016 Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten. Laat geen geld liggen Doe aangifte inkomstenbelasting Als nierpatiënt hebt u veel

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ik heb wat krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Voorwoord Ik heb wat krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 voor

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft 6 Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft Als u uitgaven heeft als gevolg van ziekte dan kan het zijn dat u recht heeft op aftrek van deze zogenoemde buitengewone uitgaven. Dit kan u een

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten 13 2013 Aanvullende toelichting Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2013 IB 292-1T31FD Specifieke zorgkosten Hebt u in 2013 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Persoonsgebonden aftrek -- Deel 1

HRo - Inkomstenbelasting - Persoonsgebonden aftrek -- Deel 1 Inkomstenbelasting PGA 1 programma Persoongebonden aftrek Wat en waarom? Onderhoudsverplichtingen Levensonderhoud kinderen Verliezen uit durfkapitaal Uitgaven specifieke zorgkosten Scholingsuitgaven Monumenten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Uitgaven voor specifieke zorgkosten IB 184-1T41FD Als u in 2014 kosten had voor ziekte of invaliditeit, hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Voorwaarden aftrek specifieke zorgkosten U mag alleen het deel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Checklist benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting 2016 Met deze lijst krijgt u inzicht in de gegevens die van belang (kunnen) zijn bij het invullen van uw belastingaangifte 2016. De meest voorkomende

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte Particulieren 2013

Checklist belastingaangifte Particulieren 2013 Checklist belastingaangifte Particulieren 2013 Wij hebben voor u een overzicht samengesteld van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2013. Wat heeft u allemaal

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Beschikking. eigen bijdrage zorg zonder verblijf: kan ik geld terugkrijgen?

Beschikking. eigen bijdrage zorg zonder verblijf: kan ik geld terugkrijgen? Beschikking eigen bijdrage zorg zonder verblijf: kan ik geld terugkrijgen? Toelichting op bestaande regelingen om personen met een laag inkomen en hoge zorgkosten tegemoet te komen. Flyer Beschikking De

Nadere informatie

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft 7 Als u als gevolg van ziekte dan kan het zijn dat u recht heeft op aftrek van deze zogenoemde buitengewone uitgaven. Dit kan u een belastingvoordeel opleveren. Ook uitgaven mag u aftrekken, zoals uitgaven

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven hebt

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven hebt 2008 Als u ziektekosten of Als u als gevolg van ziekte dan kan het zijn dat u recht hebt op aftrek van deze zogenoemde buitengewone uitgaven. Dit kan u een belastingvoordeel opleveren. Ook uitgaven mag

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Buitengewone uitgaven en toeslagen

Buitengewone uitgaven en toeslagen DD-NR Regelingen en voorzieningen COD 316271 Buitengewone uitgaven en toeslagen bronnen Belastingdienst/Toeslagen, Nieuwsbrief Toeslagen Actueel dd 1322009; wwwtoeslagennl Bijgaande digitale nieuwsbrief

Nadere informatie

25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN

25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN 25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN Bepaalde ziektekosten zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Deze ziektekosten zijn alleen aftrekbaar als deze worden aangeduid als specifi eke zorgkosten en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Januari 2013. Inhoud: Nieuwjaarswens Belastingaangifte 2012 Henk bedankt! Voorliggende voorzieningen

Nieuwsbrief Januari 2013. Inhoud: Nieuwjaarswens Belastingaangifte 2012 Henk bedankt! Voorliggende voorzieningen Nieuwsbrief Januari 2013 Inhoud: Nieuwjaarswens Belastingaangifte 2012 Henk bedankt! Voorliggende voorzieningen Niet vergeten De Gehandicaptenraad heeft m.i.v. 1 juli 2012 een nieuw postadres en een nieuw

Nadere informatie

PLATFORM VG KANSPLUS- SIEN DONDERDAG 23 MAART. Witlox Van den Boomen VDB

PLATFORM VG KANSPLUS- SIEN DONDERDAG 23 MAART. Witlox Van den Boomen VDB PLATFORM VG KANSPLUS- SIEN DONDERDAG 23 MAART 2017 Witlox Van den Boomen VDB ONZE ADVISEURS Belastingadviseur mr. W.H. (William) Grant Belastingadviseur S. (Sander) Jongerius Belastingadviseur J. (Joris)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Informatieavond aangifte 2016

Informatieavond aangifte 2016 Informatieavond aangifte 2016 Introductie belastingaangifte 2016 Henk Kosterink RB Jesse Olde Monnikhof KosterinkZweerink accountants & adviseurs Even voorstellen Henk Kosterink RB - Partner KosterinkZweerink

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting

Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting Persoonlijke gegevens: Gegevens Partner: Naam: Adres: Postcode en Woonplaats: Geb. Datum: Sofinummer: Naam: Geb. datum: Sofinummer: Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wmo CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is verantwoordelijk voor de administratie

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten.

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten. Nierstichting Antwoordnummer 533 1400 VB Bussum 1400VB533 Nierstichting Postbus 2020 1400 DA Bussum Algemeen 035 697 80 00, Informatie nieren en nierziekten: 0800 388 00 00 (gratis) infonierziekten@nierstichting.nl

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - PGA -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - PGA -- Deel 1 Inkomstenbelasting PGA programma Persoongebonden aftrek Wat en waarom? Onderhoudsverplichtingen Levensonderhoud kinderen Verliezen uit durfkapitaal Uitgaven specifieke zorgkosten Scholingsuitgaven Monumenten

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2015

Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2015. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling

Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) coördineert en financiert de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). CVZ, Postbus 320, 1110 AH Diemen www.cvz.nl

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Het Centraal Administratie Kantoor () berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wmo en is verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent: -------------

Telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent: ------------- Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting 2012 Persoonlijke gegevens: Gegevens Partner: Naam: Adres: Postcode en Woonplaats: Geb. Datum: Burgerservice nr: Naam: Geb. datum: Burgerservice

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting

Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting Persoonlijke gegevens: Gegevens Partner: Naam: Adres: Postcode en Woonplaats: Geb. Datum: Sofinummer: Naam: Geb. datum: Sofinummer: Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 INFORMATIE Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 Zorg met Verblijf > Zorg met Verblijf > Hoe werkt de AWBZ? Wanneer krijgt u AWBZ-zorg? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2017

Aftrek zorgkosten 2017 Aftrek zorgkosten 2017 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2017 aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan om

Nadere informatie