Inkomstenbelasting - PGA -- Deel 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 -- Inkomstenbelasting - PGA -- Deel 1"

Transcriptie

1 Inkomstenbelasting PGA programma Persoongebonden aftrek Wat en waarom? Onderhoudsverplichtingen Levensonderhoud kinderen Verliezen uit durfkapitaal Uitgaven specifieke zorgkosten Scholingsuitgaven Monumenten Aftrekbare giften Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Negatieve persoongebonden aftrek Persoonsgebonden aftrek Waarom persoongebonden aftrek? IB is een persoonlijke belasting; er wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden. Hoe? Door bepaalde kosten geheel of gedeeltelijk in mindering te brengen op de inkomsten van box 1, 2 en 3. Soorten pga s art. 6.1 Lid 1: PGA bestaat uit twee delen: 1. de persoonsgebonden aftrekposten; 2. het resterend deel pga s van vorige jaren (beschikking). Verplichte volgorde toerekening Art. 6.2 verplichte volgorde toerekening Stel: iemand heeft een PGA van Zijn belastbaar inkomen bedraagt in box 1, in box 2 en in box 3. De verdeling wordt nu: Persoonsgebonden aftrek ,00 Af: toerekenen aan box ,00 -/- Blijft ,00 Af: toerekenen aan box ,00 -/- Blijft ,00 Af: toerekenen aan box ,00 -/- Blijft ,00 Het bedrag van wordt door de inspecteur bij beschikking vastgesteld en gaat mee naar volgend jaar. 1

2 Onderhoudsverplichtingen Onderhoudsverplichtingen art. 6.3 Lid 1: limitatieve opsomming 6-tal onderhoudsverplichtingen a. rechtstreeks uit familierecht Wel aftrek alimentatie voor ex-echtgenoot, Geen aftrek alimentatie voor kinderen; b. Idem, afkoopsommen; c. betaalde verhaalde bijstand; d. verrekening pensioenrechten; e. f. alimentatie tussen van elkaar gescheiden samenwoners. Eis: betaling moet juridisch afdwingbaar zijn. Levensonderhoud kinderen dan dan Levensonderhoud kinderen art Eisen: kinderen jonger dan 21 jaar; in belangrijke mate onderhouden art. 2 Uitv. reg. IB: minimaal 408 per kwartaal; art. 36 Uitv. reg. IB: aftrek volgens tabel gaat om betalingen door belastingplichtige en/of fiscale partner. Geen aftrek als recht bestaat op kinderbijslag of studiebeurs Leeftijd ouder maar jonger Bedrag per kwartaal -- 6 jr jr 12 jr jr 18 jr jr % % 750 Buitengewone uitgaven 1 van 5 Uitgaven voor specifieke zorgkosten art Gaat om zorgkosten voor bel.pl, de partner, kinderen jonger dan 27 jr, gehandicapten van 27 jr. Verder ook voor ouders, broers en zussen die bij bel.pl. inwonen en door hem verzorgd worden. Ziektekosten art a. Genees- en heelkundige hulp Onder genees- en heelkundige hulp vallen de uitgaven voor: de huisarts, de fysiotherapeut, de tandarts of een specialist; verpleging in een ziekenhuis, andere verpleeginstelling of thuis; paramedische behandelingen door of onder begeleiding van een arts, bijv. acupunctuur, logopedie, homeopathie of chiropraxie; 2

3 Buitengewone uitgaven 2 van 5 b. Kosten vervoer i.v.m. bezoek aan arts, ziekenhuis, etc. plus meerkosten vervoer in het algemeen indien veroorzaakt door ziekte; c. Door arts voorgeschreven (homeopathische) medicijnen; d. Hulpmiddelen + onderhoud, reparatie en verzekering ervan. Voorbeelden Uitgaven voor hulpmiddelen: steunzolen, gehoorapparaat, kunstgebit, blindenstok en/of blindengeleidehond, rolstoel en traplift. De kosten van brillen, lenzen, krukken, rollators en van de aanpassing van de woning zijn niet meer aftrekbaar. Buitengewone uitgaven 3 van 5 e. Extra gezinshulp mits: - nodig i.v.m. ziekte of handicap; - aantal gegevens op de nota staan; - de uitgaven meer zijn dan een drempelbedrag. f. Dieet op medisch voorschrift. Vast bedrag volgens een tabel afhankelijk van soort dieet, zie art. 37 Uitv.reg. IB; g. Extra uitgaven voor kleding en beddengoed: - i.v.m. ziekte of handicap; - ziekte duurt minimaal 1 jaar. Vaste aftrek van 310 p.p.p.j. of 775 als kosten > 620, zie art. 38 Uitv.reg. IB Let op! De aftrek wordt steeds naar tijdsgelang bepaald. Buitengewone uitgaven 4 van 5 h. reiskosten ziekenbezoek mits: - zieke tot huishouden behoorde; - ziekte langer duurt dan 1 maand; - enkele reisafstand meer is dan 10 km. Aftrek voor: - eigen vervoer: aantal km s x 0,19 - taxi of openbaar vervoer: werkelijke kosten Verhoging met % - art IB Als het inkomen van box 1, 2 en 3 vóór PGA max (!) bedraagt, mogen de kosten worden verhoogd. De verhoging bedraagt: 113% voor belastingplichtigen van 65 jaar of ouder; 40% voor belastingplichtigen jonger dan 65 jaar. 3

4 Buitengewone uitgaven 5 van 5 Drempel art De uitgaven mogen niet voor het volle bedrag op het het inkomen in mindering worden gebracht. Eerst wordt er een drempel bedrag op in mindering gebracht. De drempel bedraagt: bij een verzamelinkomen van is de drempel ,65% van het verzamelinkomen ,65% van ,75% van > Scholingsuitgaven Scholingsuitgaven art Lid 1: uitgaven voor volgen opleiding of studie; nodig voor huidige of toekomstige beroepsuitoefening. Lid 2: eigen studiekosten en van partner bij elkaar optellen. Beperking scholingsuitgaven art Lid 1: geen aftrek voor huisvesting, kleding, studeerkamer, reis- en verblijfskosten... Lid 2: geen aftrek voor zover kosten worden vergoed. Maxima aftrek scholingsuitgaven Maxima aftrek scholingsuitgaven art Hoofdregels drempel van 250; maximaal Uitzondering geen bovengrens tijdens standaardstudieperiode. Standaardstudieperiode Periode van 16 kwartalen waarin iemand van jaar fulltime studeert. 4

5 Monumenten Uitgaven voor monumenten 6.31 Wie een monument als woning bewoont of verhuurt, mag 80% van de onderhoudskosten (na aftrek subsidies) in aftrek brengen. Als de contracten al voor 2012 waren getekend, geldt er een overgangsregeling. brochure Aftrekbare giften Giften art. 6:33 Bevoordeling uit vrijgevigheid, of verplichte bijdrage zonder tegenprestatie. Periodieke giften art Vast bedrag/waarde die volgens vast ritme worden gedaan en eindigen op afgesproken datum of bij eerder overlijden van de gever en gegeven aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Andere giften art alle overige giften aan algemeen nut beogende instelling. Hoe weet je of een organisatie een ANBI is? Op de website van de Belastingdienst vind je een link naar een pagina waarmee je eenvoudig kunt nagaan of een organisatie erkend is als ANBI. wie zijn erkend als anbi Zijn giften aan SBBI ook aftrekbaar? Nee, giften aan Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI) zijn niet aftrekbaar. De SBBI hoeven echter (net als ANBI) over een ontvangen gift (schenking) geen schenkbelasting te betalen. 5

6 Wat is aftrekbaar Periodieke giften art Eisen: vastgelegd in een notariële akte van schenking; verplichting geldt voor minimaal vijf jaar. Andere giften art Eisen: schriftelijk bewijs (bankafrekening, kwitantie); totaal meer dan 60 en >1% van het verzamelinkomen/ de som van de verzamelinkomens van beide partners (verzamelinkomen is inkomen box vóór aftrek PGA); maximale aftrek: 10% verzamelinkomen. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Naast de persoonsgebonden aftrek (PGA) kennen wij een aftrek voor uitgaven voor inkomensvoorzieningen. In tegenstelling tot de PGA mogen uitgaven voor inkomensvoorzieningen alleen bij box 1 in aftrek worden gebracht. Het gaat om de premies voor: lijfrenten i.v.m. pensioentekort; lijfrenten voor een meerderjarig invalide kind mits uitkering afhankelijk is van leven kind; periodieke uitkeringen i.v.m. invaliditeit of ziekte als vervanger van of aanvulling op WIA-uitkering; bijdragen o.g.v. art. 66a lid 3 Anw Lijfrentevoorziening Wil de lijfrentepremie aftrekbaar zijn dan moet het gaan om: Oudedagslijfrente moet uiterlijk 5 jr na AOW-leeftijd ingaan stopt alleen bij overlijden verzekerde (= bel.pl.) Nabestaandenlijfrente mag tijdelijke of levenslange uitkering zijn bij kinderen van bel.pl. moet uitkering eindigen bij 30 jr. leeftijd. Uitkering mag direct ingaan of na vervallen Anw-uitkering. Tijdelijke oudedagslijfrente aanvulling op ouderdomspensioen tijdens eerste pensioenjaren keert min. 5 jaar uit (looptijd); mag niet ingaan voor AOW-leeftijd en niet na AOW-leeftijd+5 jr. max per jaar 6

7 Lijfrentesparen en lijfrentebeleggen In plaats van verzekering mag op geblokkeerde rekening worden gespaard / belegd. De fiscale gevolgen zijn afhankelijk van het wel of niet in leven zijn van bel.pl. bij start v.d. uitkeringen zie art a leden 4 t/m 7 Wet IB. Bij start uitkeringen binnen 6 maanden na overlijden partner gelden andere voorwaarden (vijfjaarstermijn). Aftrekbare premies i.v.m. pensioentekort Premies voor lijfrente voor invalide kind: aftrekbaar tenzij Aftrek premies i.v.m. pensioentekort bestaat uit: Jaarruimte.. Inhaal- of reserveringsruimte -.. FOR-lijfrente -.. Stakingslijfrente Totaal premies lijfrente.. Jaarruimte Jaarruimte = 15,5% x PG F 7,2 x A winst voor FOR vorig jaar belastbaar loon vorig jaar belastbaar resultaat vorig jaar belastbare PU s vorig jaar + Saldo AOW-franchise -/- Premiegrondslag (PG) F = mutatie FOR vorig jaar (nooit kleiner dan 0) A = pensioenaangroeifactor vorig jaar (staat op opgave pensioenmij.) 7

8 Inhaal- of reserveringsruimte Het niet gebruikte deel van een jaarruimte kan in de 7 daaropvolgende jaren alsnog worden benut. De aftrek is gelijk aan laagste van: som onbenutte jaarruimten in voorafgaande 7 jaren 17% van pensioengrondslag in k-jaar; ( bij leeftijd bel.pl. is AOW-leeftijd -/- 10 jr.) Tijdstip aftrek De premie mag worden afgetrokken in jaar premiebetaling, niet bij omzetting in schuldig (schuldig gebleven premie). Bij premiebetaling na staken onderneming of omzetten FOR in lijfrente geldt 6 mnd terugwerkende kracht art IB. Negatieve persoonsgebonden aftrek Er is alleen sprake van een PGA als de kosten op bel.pl. drukken. Als de kosten in een volgend jaar worden terugontvangen of vergoed, is in dat jaar sprake van negatieve persoonsgebonden aftrek. De neg. PGA maakt deel uit van box 1-inkomen zie art. 3.2 IB. Gaat om van ex-partner terugontvangen alimentatie; terugontvangen/vergoeding specifieke zorgkosten; terugontvangen/vergoeding scholingsuitgaven; terugontvangen/vergoeding onderhoudskosten monument; terugontvangen bedrag van ontbinding of herroepen van een in aftrek gebrachte schenking (gift). Een neg. PGA wordt belast bij wie het als PGA in aftrek bracht EINDE 8

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.3 Definitielijst versie bd-6.0.6 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 IB 292-1T22FD (2612) Specifieke zorgkosten Hebt u in 2012 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke

Nadere informatie

Buitengewone uitgaven

Buitengewone uitgaven BELASTINGEN 2007 Buitengewone uitgaven Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, januari 2008 - Pagina 1 van 7 - Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen recht hebben op teruggaaf via de Belastingdienst, maar dat

Nadere informatie

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2014. 1 BOX 1: Inkomen uit werk en woning:

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2014. 1 BOX 1: Inkomen uit werk en woning: Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2014 Aanvinken wat voor u van toepassing is. Graag gewenste specificaties bijvoegen. Zie toelichting. In te leveren uzelf In te leveren partner 1 BOX 1: Inkomen uit

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 IB 292-1T41FD Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 voor

Nadere informatie

nee nee (sinds 2013) (3)

nee nee (sinds 2013) (3) Ziektekosten 2013: wat kunt u nog aftrekken? kostenpost aftrekbaar in 2013? verhoging 113% of 40% mogelijk? (1) premie basisverzekering premie aanvullende verzekering premie tandartsverzekering door u

Nadere informatie

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft 6 Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft Als u uitgaven heeft als gevolg van ziekte dan kan het zijn dat u recht heeft op aftrek van deze zogenoemde buitengewone uitgaven. Dit kan u een

Nadere informatie

voorlichting voor verenigingen. Januari 2014. Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening.

voorlichting voor verenigingen. Januari 2014. Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening. B.A.S. Nieuws Speciale editie themadagen voorlichting voor verenigingen. Speciale editie themadagen voorlichting voor verenigingen. Januari 2014. Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening. In dit

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft 7 Als u als gevolg van ziekte dan kan het zijn dat u recht heeft op aftrek van deze zogenoemde buitengewone uitgaven. Dit kan u een belastingvoordeel opleveren. Ook uitgaven mag u aftrekken, zoals uitgaven

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

BELASTINGEN 2014. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek

BELASTINGEN 2014. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek BELASTINGEN 2014 Specifieke Zorgkosten Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, februari 2015 Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden, maak dan gebruik

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte

Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte Belastingjaar 2008 Inhoud Belastingjaar 2008 1 Aftrekposten ziektekosten 2009 2 Belastingaftrek 2008 2 Aftrekposten i.v.m.

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2013

AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekerings wetten 2013 AEGON Kennis AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten 2013 AEGON Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Op 1 januari 2013 is weer een groot aantal (wettelijke) veranderingen op fiscaal gebied

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

Aegon Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten

Aegon Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten Aegon Fiscaliteiten en Sociale Verzekeringswetten 2014 Aegon Kennis Inhoudsopgave Fiscaliteiten Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) 4 Belastingtarief box 2 en 3 4 Heffingskortingen

Nadere informatie