Banken. Banken. de risico s die een bank loopt de organisatiestructuur van banken en de bankensector de rol van de Nederlandsche- en Europese bank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Banken. Banken. de risico s die een bank loopt de organisatiestructuur van banken en de bankensector de rol van de Nederlandsche- en Europese bank"

Transcriptie

1 I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p b a n k e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: d e v e r s c h i l l e n d e t a k e n v a n e e n b a n k de risico s die een bank loopt de organisatiestructuur van banken en de bankensector de rol van de Nederlandsche- en Europese bank 56

2 Inleiding Carolien heeft een bonus gekregen van haar werkgever. Van een deel van dit geld heeft ze een aantal nieuwe meub e l s g e k o c h t e n m e t h e t o v e r g e b l e v e n d e e l w i l z e s p a r e n. Ze gaat naar de bank om een s p a a r r e k e n i n g t e o p e n e n. Te g e l i j k e r t i j d b e d e n k t z e d a t z e o o k e e n i n b o e d e l v e r z e k e r i n g w i l a f s l u i t e n n u h a a r i n b o e d e l a a r d i g w a t w a a r d i s g e w o r d e n d o o r h a a r n i e u w e a a n k o o p. K a n z e h i e r v o o r o o k t e r e c h t b i j d e b a n k? Wat doet een bank? vervullen een belangrijke rol in het economische verkeer van een land. B a n k e n zijn geldscheppende instellingen, dat wil zeggen dat ze geld creëren. De totale geldh o e v e e l h e i d i s d e o p s t e l s o m v a n a l h e t c o n t a n t e g e l d d a t i n o m l o o p i s e n a l h e t g e l d dat op betaalrekeningen staat. kunnen die totale geldhoeveelheid laten toenem e n d o o r k r e d i e t t e v e r l e n e n a a n c o n s u m e n t e n o f b e d r i j v e n. D e b a n k e n s c h e p p e n g e l d wanneer de tegoeden op de betaalrekeningen toenemen. Op het moment dat een kredietbedrag op de betaalrekening van een c o n s u m e n t o f bedrijf wordt bijgeschreven of als er op een betaalrekening krediet wordt getrokken ( r o o d s t a a n ) s p r e k e n w e v a n g e l d s c h e p p i n g. O o k a l s e e n k l a n t v a n d e b a n k g e l d l a a t overboeken van een spaarrekening naar een b e t a a l r e k e n i n g, i s e r v o l g e n s h e t p r i n c i p e van geldschepping geld gecreëerd. Een bank kent in het algemeen de volgende activiteiten: 1. transformatie (rentemargebedrijf): de bank is intermediair tussen klanten m e t e e n o v e r s c h o t a a n g e l d e n e r z i j d s e n k l a n t e n m e t e e n t e k o r t a a n g e l d anderzijds (het aantrekken en uitzetten van geld). 2. betalingsverkeer: d e b a n k e n z o r g e n v o o r e e n e f f i c i ë n t e n v e i l i g v e r l o o p v a n het betalingsverkeer. 3. Bemiddelen en adviseren: banken zijn bemiddelaar ofwel tussenpersoon tuss e n p a r t i j e n v o o r v e r s c h i l l e n d e p r o d u c t e n z o a l s b i j v o o r b e e l d v e r z e k e r i n g e n e n a a n d e l e n. D a a r n a a s t h e b b e n z e e e n b e l a n g r i j k e a d v i e s f u n c t i e. 4. Ook biedt de bank specifieke producten aan w a a r m e e b i j v o o r b e e l d h e t r i s i c o van rentewijzigingen of koersschommelingen van aandelen of v r e e m d e v a l u t a kunnen worden ingedekt. 1. Transformatie Op de v e r m o g e n s m a r k t, w a a r v r a a g e n a a n b o d v a n g e l d b i j e l k a a r k o m e n, v e r v u l t d e bank een transformatiefunctie. Tr a n s f o r m e r e n i s h e t a a n t r e k k e n e n u i t z e t t e n v a n g e l d. D e b a n k s t e m t v r a a g e n a a n b o d v a n d e v e r s c h i l l e n d e m a r k t p a r t i j e n o p e l k a a r a f. D e b a n k t r e k t g e l d a a n i n b i j v o o r b e e l d d e v o r m v a n s p a a r r e k e n i n g e n e n d e b a n k z e t g e l d u i t i n b i j v o o r b e e l d d e v o r m v a n h y p o t h e k e n. H e t a a n t r e k k e n v a n v e r m o g e n w o r d t ook wel funding genoemd en behoort tot het zogenaamde passiefbedrijf van een bank omdat de funding op de bankbalans bij de passiva (de schulden) staat. 57

3 Het uitzetten van geld (krediet verstrekken) behoort tot het zogenaamde actiefbedrijf van een bank. Overschot huishoudingen : transformatie Sparen/ beleggen Ontsparen/ lenen Tekort huishoudingen De bank betaalt rente voor het aantrekken van geld (bijvoorbeeld de rente die de consument ontvangt op een spaarrekening) en de bank ontvangt rente bij het tijdelijk uitzetten van geld (rente die de consument betaalt bij bijvoorbeeld een consumptief krediet). De prijs die de bank betaalt voor haar f u n d i n g ( d i t i s d u s b i j v o o r b e e l d d e r e n t e die de c o n s u m e n t o n t v a n g t b i j s p a r e n ) w e r k t d o o r i n d e t a r i e v e n v a n d e k r e d i e t e n d i e zij uitzet (bijvoorbeeld de rente die een consument betaalt voor een lening). Het verschil in rentepercentage tussen betaalde rente en ontvangen rente wordt r e n t e m a r g e genoemd en is een belangrijke bron van inkomsten voor banken. Het aantrekken en uitzetten van geld wordt ook wel het rentemargebedrijf genoemd. Voorbeeld bankbalans Debet Credit Kredieten Spaartegoeden Zoals te zien is op de -zeer simpele- bankbalans uit bovenstaand voorbeeld, zijn de sparende consumenten de schuldeisers van de bank. Een ander woord voor schuldeisers is crediteuren, daarom betaalt de bank creditrente a a n d e s p a a r d e r. D i t w o r d t ook doorgaans onder deze naam op het bankafschrift van de c o n s u m e n t v e r m e l d. E e n activa van de bank zijn de uitgezette kredieten. Omdat de kredietnemers d e b i t e u r e n v a n d e b a n k z i j n ( d e b a n k h e e f t o p h e n e e n v o r d e r i n g ), b e t a l e n d e z e c o n s u m e n t e n debetrente voor hun lening. L e n i n g e n h e b b e n v e r s c h i l l e n d e l o o p t i j d e n e n v e r s c h i l l e n d e r e n t e s. O o k v e r s c h i l t d e rentevaste periode (rentetypische looptijd) p e r l e n i n g. D e z e v e r s c h i l l e n d e r e n t e s e n r e n t e v a s t e p e r i o d e s d i e n t d e b a n k b i j h e t a a n t r e k k e n e n u i t z e t t e n v a n g e l d g o e d a f t e stemmen (rentetypische matching). Wanneer het renteniveau en de rentelooptijd van de aangetrokken en uitgezette kapit a l e n n i e t a a n s l u i t e n, d a n s p r e e k t m e n v a n e e n ( r e n t e t y p i s c h e ) m i s m a t c h. H i e r d o o r k a n de bank in de liquiditeitsproblemen komen. 58

4 Voorbeeld matching Balans geldgever u i t g e z e t b e d r a g (debet) a a n g e t r o k k e n m i d d e l e n (credit) dagelijks aanpasbare rente rente aanpasbaar na 1-4 jaar rente aanpasbaar na 5 jaar of langer Gevolg bij een renteverandering B i j e e n d a l i n g v a n d e m a r k t r e n t e z a l e e n g r o o t g e d e e l t e v a n d e a a n g e t r o k k e n m i d d e l e n g e l i j k e e n l a g e r e r e n t e k r i j g e n, t e r w i j l e e n g r o o t g e d e e l t e v a n d e u i t s t a a n d e l e n i n g e n op een hoger renteniveau blijft. De geldverstrekker gaat dan meer winst maken. Bij een rentestijging werkt het andersom en maakt de geldverstrekker minder winst totdat deze de rente van de leningen kan aanpassen. 2. Betalingsverkeer H e t v e r z o r g e n v a n e e n e f f i c i ë n t e n v e i l i g v e r l o o p v a n h e t b e t a l i n g s v e r k e e r i s e e n t a a k van de banken. Dit wordt ook wel het betaalbedrijf g e n o e m d. V i a b a n k e n k a n e r g e l d o v e r g e b o e k t w o r d e n. D a a r n a a s t z o r g e n b a n k e n e r v o o r d a t k l a n t e n o v e r c o n t a n t g e l d kunnen beschikken (bijvoorbeeld via geldautomaten). B a n k e n h e b b e n v o o r d i t betalingsverkeer allerlei producten ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld een b a n k p a s m e t chipknip. O o k h e t i n t e r n a t i o n a l e b e t a l i n g s v e r k e e r l o o p t v i a b a n k e n. H i e r b i j g a a t h e t b i j v o o r b e e l d om overboekingen naar buitenlandse bedrijven en het opnemen van v r e e m d e v a l u t a ( g e l d w i s s e l e n ). 3. Bemiddeling en advisering B a n k e n t r e d e n b i j h e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n o p a l s b e m i d d e l a a r t u s s e n p a r t i j e n. Z i j brengen partijen bij elkaar of geven advies en krijgen hier een provisie (beloning) voor. Vandaar dat de bemiddelingsfunctie van banken ook wel het provisiebedrijf wordt genoemd. Vo o r a l l e k l a n t g r o e p e n, P a r t i c u l i e r e n, M i d d e n - e n K l e i n b e d r i j f e n g r o o t z a k e l i j k o f w e l C o r p o r a t e C l i e n t s, v e r r i c h t e n b a n k e n b e m i d d e l i n g s - e n a d v i e s d i e n s t e n. D i t s t r e k t z i c h uit van verzekeringen en effecten tot fusies en overnames. Een aantal bemiddelingsen adviesdiensten is hieronder nader toegelicht. 59

5 Afsluiten van verzekeringen Ook voor een verzekering kan men doorgaans terecht bij een bank. B a n k e n v e r v u l l e n d a n d e r o l v a n i n t e r m e d i a i r c. q. t u s s e n p e r s o o n b i j h e t a f s l u i t e n v a n e e n v e r z e k e r i n g. De banken, die onderdeel zijn van een grotere organisatie waar ook verzekeringsmaatschappijen deel van uitmaken, worden vaak als extra verkoopkanaal voor verzekeringen gebruikt. Vermogensplanning De meeste banken hebben financieel adviseurs in dienst die consumenten en bedrijven helpen met hun financiële planning. Transacties van effecten Een particulier kan niet rechtstreeks handelen op de b e u r s. H i j m o e t g e b r u i k m a k e n van een bank of een commissionair. Een bank mag officieel optreden als Effectenkredietinstelling (Eki). D i t b e t e k e n t onder meer dat de bank de effecten voor de klant in bewaring houdt tegen een vergoeding. De bank kan beleggingsadvies verstrekken, maar ook alleen de koop- en verkoop v a n e f f e c t e n v o o r d e k l a n t d o e n. S t e e d s v a k e r w o r d e n t r a n s a c t i e s v i a i n t e r n e t g e d a a n. Voor elke gedane transactie krijgt de bank provisie. Een particulier kan een effectenrekening bij een bank openen. De bank kan het geld dat benodigd is voor de t r a n s a c t i e s v a n d e r e k e n i n g a f h a l e n e n b i j v e r k o o p v a n e f f e c t e n d e o p b r e n g s t e n o p d e effectenrekening storten. Een commissionair mag niet optreden als Eki. Daarom wordt een c o m m i s s i o n a i r o o k wel aangeduid als een neki (een niet-effectenkredietinstelling). Een commissionair mag dan ook geen effecten voor de klant in bewaring nemen. Een c o m m i s s i o n a i r m a g w e l d e k o o p - e n v e r k o o p v a n e f f e c t e n v o o r d e k l a n t d o e n. E e n p a r t i c u l i e r k a n g e e n effectenrekening openen bij een neki. Plaatsen van obligatieleningen of aandelen O m a a n g e l d t e k o m e n v o o r b i j v o o r b e e l d n i e u w e p r o d u c t i e l i j n e n, e e n b u i t e n l a n d s e uitbreiding of een overname kan een bedrijf ervoor kiezen om naar de beurs te gaan w a a r d e a a n d e l e n i n h e t b e d r i j f t e k o o p w o r d e n a a n g e b o d e n. D e b a n k a d v i s e e r t o v e r de verschillende mogelijkheden op de b e u r s e n b e g e l e i d t d e k l a n t o n d e r m e e r b i j h e t uitgeven van aandelen of obligaties, ook wel een emissie genoemd. Bij een guichetemissie i s d e b a n k a l l e e n t u s s e n p e r s o o n v o o r h e t e f f e c t e n u i t g e v e n d e b e d r i j f e n d e beurs. Bij een overgenomen emissie neemt de bank de effecten over van het effectenuitgevende bedrijf en plaatst deze op de beurs. De bank neemt hierbij het risico van de e m i s s i e o p z i c h. I n g e v a l v a n e e n e e r s t e b e u r s g a n g w o r d t e e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n of obligaties een introductie genoemd. 60

6 F u s i e s e n O v e r n a m e s Bij fusies en overnames gaat (een deel van) de zeggenschap van het ene bedrijf over naar het andere. B a n k e n h e b b e n t e n a a n z i e n v a n f u s i e s e n o v e r n a m e s v e e l k e n n i s i n huis die men kan inhuren. Ook kan de bank optreden als tussenpersoon tussen partijen. 4. Aanbieden van s p e c i f i e k e p r o d u c t e n B a n k e n b i e d e n p r o d u c t e n a a n w a a r m e e b i j v o o r b e e l d d e r i s i c o s v a n r e n t e w i j z i g i n g e n o f koersschommelingen van aandelen of vreemde valuta kunnen worden ingedekt. Deze producten worden derivaten genoemd. Een voorbeeld hiervan is een o p t i e. D i t i s e e n verhandelbare overeenkomst waarbij een belegger het recht heeft binnen een bepaalde p e r i o d e e e n b e p a a l d a a n t a l a a n d e l e n, o b l i g a t i e s e. d. v a n d e a n d e r e p a r t i j t e k o p e n o f aan de andere partij te verkopen. 61

7 Risico s E l k e o r g a n i s a t i e h e e f t m e t r i s i c o s t e m a k e n, z o o o k d e b a n k. Vo o r b a n k e n z i j n e r o p hoofdlijnen twee soorten risico s: 1. Systeemrisico Het systeemrisico is het risico dat het hele financiële stelsel in een land niet meer n a a r b e h o r e n f u n c t i o n e e r t. A l s e e n b e l a n g r i j k e m a r k t p a r t i j ( b i j v o o r b e e l d e e n b a n k o f verzekeraar) zijn verplichtingen niet kan nakomen (failliet gaat) dan kan dat grote gevolgen hebben voor het hele financiële systeem. l e n e n v a a k g r o t e b e d r a g e n a a n e l k a a r, d u s h e t f a i l l i s s e m e n t v a n d e e n e b a n k z o u k u n n e n l e i d e n t o t p r o b l e m e n b i j a n d e r e b a n k e n m e t a l s g e v o l g d a t d e s t a b i l i t e i t v a n h e t h e l e f i n a n c i ë l e s y s t e e m e r n s t i g wordt verstoord. 2. Micro-economische risico s O n d e r m i c r o - e c o n o m i s c h e r i s i c o s v a l l e n d e r i s i c o s w a a r i n d i v i d u e l e b a n k e n i n h u n bedrijfsvoering mee te maken hebben. Een aantal is hieronder weergegeven: Kredietrisico Het risico dat de tegenpartij, of de bank van een tegenpartij, een betalingsverplichting niet nakomt (bijvoorbeeld bij een faillissement). Renterisico H e t r i s i c o v a n n e g a t i e v e e f f e c t e n v a n v e r a n d e r i n g e n v a n d e r e n t e s t a n d o p h e t r e s u l t a a t van een bank. Valutarisico Het risico dat ontstaat op bezit in buitenlandse valuta door wijzigingen in de wisselkoersen. Liquiditeitsrisico H e t r i s i c o d a t d e b a n k n i e t o p t i j d a a n e e n b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g k a n v o l d o e n. D i t d o e t z i c h v o o r a l s e e n b a n k n i e t i n s t a a t i s d e b e n o d i g d e g e l d e n v o o r d e j u i s t e l o o p t i j d e n t e g e n d e j u i s t e t a r i e v e n w e e t a a n t e t r e k k e n ( d e e e r d e r g e n o e m d e m i s m a t c h i n g ). Operationeel risico Risico van verlies veroorzaakt door fouten in de uitvoering van een financiële transactie. Voorbeelden hiervan zijn menselijk falen, interne fraude en computerstoringen. Verschillende onderdelen van de bank richten zich specifiek op het beheersen van de r i s i c o s. Z o i s e r b i j d e m e e s t e b a n k e n e e n k r e d i e t c o m m i s s i e d i e b i j z o n d e r e e n g r o t e kredietaanvragen beoordeelt. 62

8 De organisatie van banken en de bankensector richten zich op verschillende klantsegmenten: Particuliere klanten Basisklanten Vermogende klanten Zakelijke klanten Midden- en Kleinbedrijf Grootbedrijf Multinationals M e e s t a l o r g a n i s e r e n b a n k e n z i c h n a a r d e z e k l a n t s e g m e n t e n m e t m e e r s p e c i f i e k e a f d e l i n g e n, z o a l s v o o r v e r m o g e n d e p a r t i c u l i e r e n ( p r i v a t e b a n k i n g ) e n a f d e l i n g e n v o o r corporate clients. En daarnaast met bepaalde onderdelen die zich op meerdere segmenten richten, denk aan bankshops met kas en balie, callcenters en internet. D e m e e s t e b a n k e n h e b b e n e e n N a a m l o z e Ve n n o o t s c h a p ( N V ) a l s o n d e r n e m i n g s v o r m. De financiële conglomeraten Onder financiële conglomeraten w o r d e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n v e r s t a a n d i e u i t e e n bank en een verzekeraar bestaan. Praktisch is alles onder één holding (houdster- of m o e d e r m a a t s c h a p p i j ) o n d e r g e b r a c h t, m a a r j u r i d i s c h i s h e t n o g s t e e d s v e r b o d e n v o o r een bank en verzekeraar om als één NV, BV of andere juridische eenheid te opereren. D e z e c o n g l o m e r a t e n k u n n e n o n t s t a a n d o o r a u t o n o m e g r o e i ( b i j v o o r b e e l d e e n b a n k d i e een verzekeringsdochter begint), door fusie, bijvoorbeeld de ING groep die voorheen bestond uit de NMB, de Postbank en Nationale-Nederlanden, of door overnames. 63

9 Deze f i n a n c i ë l e c o n g l o m e r a t e n w o r d e n o n d e r m e e r g e v o r m d o m d a t d e b a n k - v e r z e k e r a a r daarbij een groter pakket aan financiële diensten kan aanbieden en ook meerdere distributiekanalen kan benutten. De rol van de Europese Centrale Bank Eén van de financiële gevolgen van de vorming van de Europese Unie is de oprichting v a n d e E c o n o m i s c h e e n M o n e t a i r e U n i e, d e E M U. H e t m e e s t b e k e n d e r e s u l t a a t i s n o g w e l d e i n s t e l l i n g v a n d e E u r o a l s n i e u w E u r o p e e s b e t a a l m i d d e l. M a a r d o o r d e E M U zijn ook nieuwe financiële instituten ontstaan waaronder de E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k (ECB). D e E C B i s d e c e n t r a l e b a n k d i e a l l e b e l a n g r i j k e m o n e t a i r e b e s l i s s i n g e n v o o r E u r o p a n e e m t. O p 1 j a n u a r i h e b b e n d e t w a a l f c e n t r a l e b a n k e n v o o r 5 0 m i l j a r d a a n g o u d - e n d e v i e z e n r e s e r v e s o v e r g e d r a g e n a a n d e E C B. D e b e l a n g r i j k s t e t a a k v o o r de ECB is het handhaven van de prijsstabilisatie (beheersing van de i n f l a t i e ) i n d e E u r o r e g i o. D i t h e e f t z i c h v e r t a a l d n a a r h e t b e l e i d d a t c o n s u m e n t e n p r i j z e n s l e c h t s b e p e r k t m o g e n s t i j g e n. D o o r m i d d e l v a n h e t v e r h o g e n o f v e r l a g e n v a n h a a r r e n t e t a r i e v e n k a n d e E C B i n v l o e d u i t o e f e n e n o p d e g e l d g r o e i : e e n v e r h o g i n g v a n d e r e n t e b e t e k e n t d a t h e t d u u r d e r i s o m geld te l e n e n. E r z a l d u s, s i m p e l g e z e g d, m i n d e r g e l e e n d g a a n w o r d e n e n d u s m i n d e r b e s t e e d w o r d e n e n d a t l e i d t t o t e e n d a l i n g v a n d e p r i j z e n v a n g o e d e r e n. Hiernaast speelt de ECB in op zaken als de korte en lange termijn inflatie, de wisselkoersen van de US Dollar en de Japanse Yen, en de werkloosheid in Europa. De rol van De Nederlandsche Bank (DNB) De missie van de Nederlandsche Bank is het nastreven van stabiliteit van het financiële stelsel in Nederland en van de instellingen die van dat stelsel deel uitmaken. Om dit te bereiken: 1. d r a a g t d e B a n k b i j a a n h e t b e p a l e n e n u i t v o e r e n v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k e monetaire beleid van de landen die de euro hebben ingevoerd: deelname aan de monetaire beleidsoperaties in het eurogebied. beheer van de Nederlandse goud- en deviezenreserves. het beheer van een deel van de goud- en deviezenreserves van de ECB. 2. bevordert de Bank de goede en soepele werking van het betalingsverkeer: d o o r d e m e t h o d e v a n o v e r s i g h t : d e c o n t r o l e o p d e g o e d e w e r k i n g v a n h e t betalingsverkeer door middel van risicoanalyses op betaalsystemen of betaalproducten en het doen van aanbevelingen ter verbetering ervan. door de uitgifte en distributie van bankbiljetten in Nederland. d o o r o v e r l e g m e t c o m m e r c i ë l e b a n k e n, d e o v e r h e i d e n a n d e r e c e n t r a l e banken. 3. houdt de Bank toezicht op financiële instellingen en de financiële sector. 64

10 De Nederlandse Vereniging van (NVB) D e N V B b e h a r t i g t d e b e l a n g e n v a n d e N e d e r l a n d s e b a n k e n. Vr i j w e l a l l e i n N e d e r l a n d actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken, zijn lid van de NVB. D e g e d a c h t e a c h t e r e e n b u n d e l i n g v a n k r a c h t e n i s d a t e r s t e e d s m e e r z a k e n o p E u r o p e e s n i v e a u b e s l o t e n w o r d e n e n d a t v e e l v e r a n d e r i n g e n b i n n e n d e s e c t o r b e t e r g e z a m e n l i j k a a n g e p a k t k u n n e n o f m o e t e n w o r d e n d a n d a t e l k e b a n k d a t i n d i v i d u e e l d o e t. D a a r o m v o e r t d e N V B o v e r l e g m e t t o e z i c h t h o u d e r s, m e t d e N e d e r l a n d s e o v e r h e i d e n m e t v e l e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a n d e r e b e l a n g e n o r g a n i s a t i e s. E e n a a n d a c h t s p u n t v a n d e N V B i s f r a u d e b e s t r i j d i n g. E e n b a n k h e e f t d o o r g a a n s e e n i n t e r n v e r w i j z i n g s r e g i s t e r, w a a r i n g e g e v e n s v a n k l a n t e n ( b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n ) m e t e e n f r a u d u l e u s v e r l e d e n z i j n o p g e n o m e n. Wa n n e e r d e b a n k e r v o o r k i e s t o m d e z e g e g e v e n s m e t a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n t e d e l e n d a n k a n d i t d o o r m i d d e l v a n e e n e x t e r n v e r w i j z i n g s r e g i s t e r. A l l e b a n k e n d i e b i j d e N V B z i j n a a n g e s l o t e n k u n n e n g e b r u i k maken van de Externe Verwijzingsapplicatie (EVA), w a a r m e e z i j i n z i c h t k r i j g e n i n h e t g e z a m e n l i j k r e g i s t e r. Bureau Krediet Registratie (BKR) Het Bureau Krediet Registratie (BKR) informeert banken en andere financiële instellingen over consumenten in Nederland met betrekking tot door hun aangeschafte financiële producten en diensten. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR worden de gegevens van consumenten die een krediet, kredietfaciliteit of gsmabonnement op hun naam hebben, vastgelegd. Met de informatie van het B K R w o r d t voorkomen dat consumenten meer lenen dan ze kunnen betalen. Hoe groot is de zwarte lijst van BKR? Er bestaat geen zwarte lijst van B K R. A l l e c o n s u m e n t e n d i e g e b r u i k m a k e n v a n e e n krediet, zijn bekend bij B K R. D u s n i e t a l l e e n m e n s e n m e t e e n b e t a l i n g s a c h t e r s t a n d. In vakjargon heet dit een 'positieve registratie'. 94% van de consumenten die bij BKR bekend zijn, komt zonder problemen de betalingsverplichtingen na. De BKR informat i e k a n i n h e t v o o r d e e l v a n d e z e c o n s u m e n t e n w e r k e n. H e t l a a t e e n k r e d i e t v e r l e n e r zien dat zij altijd aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. Bron: Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de fraude- en risicobeperking van financiële dienstverleners door middel van het Verificatie Informatie Systeem (VIS). In dit gegevensbestand zijn serienummers van gestolen, vermiste en andere ongeldige i d e n t i t e i t s b e w i j z e n o p g e n o m e n. B e p a a l d e m e d e w e r k e r s v a n b a n k e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n d i e d e z e g e g e v e n s n o d i g h e b b e n b i j h u n d i e n s t v e r l e n i n g k u n n e n t o e g a n g krijgen via computer of telefoon. 65

11 Samenvatting Rol van een bank: geldscheppende instelling Taken van een bank: Transformatie (rentemargebedrijf) - Funding - Rentetypische matching Betalingsverkeer (betaalbedrijf) Bemiddelen en adviseren (provisiebedrijf) - Afsluiten van verzekeringen - Effectentransacties - Emissiebegeleiding - Fusies en overnames Aanbieden van specifieke producten - Derivaten Risico s 1. Systeemrisico 2. Micro-economische risico s: Kredietrisico Renterisico Valutarisico Liquiditeitsrisico Operationeel risico Organisatie van banken: organiseren zich meestal naar klantsegmenten: Particuliere klanten Basisklanten Vermogende klanten Zakelijke klanten Midden- en Kleinbedrijf Grootbedrijf Multinationals Financiële conglomeraten: bestaan meestal uit een bank en een verzekeraar De bankensector Europese Centrale Bank (ECB): prijsstabilisatie De Nederlandsche Bank (DNB): stabiliteit van het financiële stelsel in Nederland Nederlandse Vereniging van (NVB): EVA BKR: CKI, VIS 66

het recht hebben de overeenkomst zonder opgaaf van reden te annuleren bedragen die van het belastbaar inkomen mogen worden afgetrokken

het recht hebben de overeenkomst zonder opgaaf van reden te annuleren bedragen die van het belastbaar inkomen mogen worden afgetrokken aanmerkelijk belang activa Afkoelingsperiode, respijttermijn aftrekposten algemene heffingskorting alimentatie baisse balans banksparen BBP (bruto binnenlands product); BNP (bruto nationaal product beleggen

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lindenhaeghe, januari 2012 ii Inhoudsopgave. s3067-020

INHOUDSOPGAVE. Lindenhaeghe, januari 2012 ii Inhoudsopgave. s3067-020 OPLEIDING WFt Basis OPLEIDING WFT BASIS Lindenhaeghe, januari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 FINANCIËLE DIENSTVERLENING 1 1.1 De economische kringloop 2 1.1.1 Economische sectoren 2 1.1.2 Productiefactoren

Nadere informatie

Stapeling Regelgeving

Stapeling Regelgeving FINANCIAL SERVICES Stapeling Regelgeving Een onderzoek naar de effecten van de toename en stapeling van regelgeving op de Nederlandse bancaire dienstverlening September 2012 kpmg.com Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

22.2 De Nederlandsche Bank

22.2 De Nederlandsche Bank 22.2 De Nederlandsche Bank De taken van De Nederlandsche Bank (de Bankwet 1998) Ieder land heeft een centrale bank. In Nederland vervult De Nederlandsche Bank NV (afgekort DNB) sinds 1948 deze functie.

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Inleiding. Sparen. verschillende motieven voor:

Inleiding. Sparen. verschillende motieven voor: I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p s p a r e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de verschillende spaarmotieven

Nadere informatie

1 Aanbod van geld. 1.1 Geld en het economisch proces 1.2 Geldsoorten 1.3 Liquiditeitenmassa 1.4 Financieel systeem en bankbalans

1 Aanbod van geld. 1.1 Geld en het economisch proces 1.2 Geldsoorten 1.3 Liquiditeitenmassa 1.4 Financieel systeem en bankbalans Noordhoff Uitgevers bv 5 Aanbod van geld. Geld en het economisch proces.2 Geldsoorten.3 Liquiditeitenmassa.4 Financieel systeem en bankbalans Iedereen heeft te maken met geld. Mensen ontvangen hun inkomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011 Algemene voorwaarden Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

introductie rentemanagement

introductie rentemanagement introductie rentemanagement rentemanagement Rentemanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. De vermogensmarkt 1.2. De rente 1.3. Wat bepaalt de rente? 1.4. Rentemanagement 2

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten

Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten 31 januari 2012 Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten 1. Inleiding 1. In het najaar van 2008 werd de wereld getroffen door een financiële

Nadere informatie

NIBE-SVV OEFENEXAMEN INLEIDING BANKBEDRIJF

NIBE-SVV OEFENEXAMEN INLEIDING BANKBEDRIJF NIBE-SVV OEFENEXAMEN INLEIDING BANKBEDRIJF 1. Een groot aantal ondernemingen trekt financiële middelen rechtstreeks op de vermogensmarkt aan. Banken vervullen hierin een belangrijke rol. Op zeker moment

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 2 BEGRIPPENKADER... 3 HOOFDSTUK 3 TREASURYBELEID... 4 3.1 Doelstellingen... 4 3.2 Richtlijnen... 5 3.2.1 Risicobeheer...

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst

Zo zijn wij u graag van dienst Zo zijn wij u graag van dienst Dienstenwijzer januari 2014 Inhoudsopgave Wie zijn wij Onze bereikbaarheid Onze kwaliteit Ongebonden bemiddelaar Financieel plan Wat wij voor u doen Wat u van ons kan verwachten

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Nadere informatie beleggingsdiensten Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Vitaal Wonen

Treasurystatuut. Stichting Vitaal Wonen Treasurystatuut Stichting Vitaal Wonen Versie 1.0 Versie goedgekeurd in de RvT vergadering van 14 augustus 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Organisatie... 5 2.1 De organisatorische plaats van de

Nadere informatie

De oranje oplossing? Hoe een vastgoedbank kan omgaan met fundingproblemen die ontstaan door de invoering van Basel III

De oranje oplossing? Hoe een vastgoedbank kan omgaan met fundingproblemen die ontstaan door de invoering van Basel III De oranje oplossing? Hoe een vastgoedbank kan omgaan met fundingproblemen die ontstaan door de invoering van Basel III Naam student: Tessa Kruimer Email: tessakruimer@yahoo.com Masterscriptie: Master of

Nadere informatie

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen Vermogensbeheer 1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen 1.1 Openbare lichamen zijn bij het uitzetten van (tijdelijk)

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014. Oefenexamen Inleiding Bankbedrijf

NIBE-SVV, 2014. Oefenexamen Inleiding Bankbedrijf NIBE-SVV, 2014 Oefenexamen Inleiding Bankbedrijf 1. Een groot aantal ondernemingen trekt financiële middelen rechtstreeks op de vermogensmarkt aan. Banken vervullen hierin een belangrijke rol. Op een zeker

Nadere informatie