Consumenten. Consumenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consumenten. Consumenten"

Transcriptie

1 I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p c o n s u m e n t e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de economische kringloop het levensfasemodel d o e l e n v a n d e c o n s u m e n t e n h u i s h o u d i n g de financiële positie van de consument financiële planning op basis van het l e v e n s f a s e m o d e l de juridische en fiscale positie van de consument banksparen 10

2 Inleiding E l i s e m e r k t d a t z e, n u z e 3 2 j a a r i s, v o o r h e t e e r s t i n h a a r l e v e n e e n b e h o o r l i j k b e d r a g o v e r h o u d t e l k e m a a n d. Vo o r h e e n g i n g h a a r geld op aan het aflossen van haar studieschuld en de h y p o t h e e k d i e z i j h a d a f g e s l o t e n o m h a a r w o n i n g t e b e t a l e n. N u i s d e s i t u a t i e v e r a n d e r d e n v i n d t E l i s e d a t h e t t i j d w o r d t o m a l l e s e e n s g o e d o p e e n r i j t j e t e k r i j g e n e n t e b e k i j k e n w a t h a a r m o g e l i j k h e d e n z i j n o p financieel gebied. Een beetje hulp kan zij hierbij best gebruiken. De economische kringloop Onder een economische kringloop wordt een schematische voorstelling van de goederen- en geldstromen in een economie verstaan. Huishoudens - consumenten en producenten - spelen hierbij een belangrijke rol. Een huishouden i s e e n p e r s o o n o f e e n groep personen die gezamenlijk een inkomen geniet of uitgaven doet. Een c o n s u m e n t i s e e n p e r s o o n d i e z i c h o p b e p a a l d e m o m e n t e n i n z i j n o f h a a r l e v e n o p s t e l t a l s k o p e r v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n. E e n p r o d u c e n t i s d e g e n e d i e d e z e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n levert. In elke maatschappij bestaan consumenten(huishoudingen) e n producenten(huishoudingen). Deze twee partijen vormen de basis van de economische kringloop en kunnen zonder elkaar niet bestaan. g Productiefactor arbeid Producenten g (loon) Producten en diensten Er wordt doorgaans uitgegaan van vier productiefactoren ( e l e m e n t e n d i e p r o d u c t i e mogelijk maken): Arbeid, Kapitaal, Natuur en Ondernemerschap. Arbeid is de inspanning van mensen, de beloning hiervoor is loon. Dit geeft nog een r e l a t i e t u s s e n c o n s u m e n t e n e n p r o d u c e n t e n a a n : c o n s u m e n t e n l e v e r e n a r b e i d a a n p r o d u c e n t e n. 11

3 K a p i t a a l z i j n d e m i d d e l e n d i e w o r d e n i n g e s c h a k e l d i n h e t p r o d u c t i e p r o c e s. D e b e l o n i n g v o o r k a p i t a a l i s r e n t e. O n d e r n a t u u r w o r d t o n d e r m e e r v e r s t a a n g r o n d, d e b e l o n i n g h i e r v o o r i s p a c h t o f h u u r. Ondernemerschap is het goed en verantwoord inzetten van de andere productiefactoren, de beloning hiervoor is winst. De inkomsten en uitgaven van de deelnemers in een samenleving (zowel consumenten als producenten) circuleren binnen de samenleving. Er kunnen hierbij twee groepen onderscheiden worden, de tekorthuishoudingen en de overschothuishoudingen. D e z e z i j n v a n e l k a a r a f h a n k e l i j k. Te k o r t h u i s h o u d i n g e n h e b b e n m i n d e r i n k o m s t e n d a n dat zij uitgaven hebben (dus vermogen tekort) en o v e r s c h o t h u i s h o u d i n g e n h e b b e n m e e r inkomsten dan uitgaven (dus vermogen over). Tekorthuishoudingen zorgen voor de vraag naar vermogen en kunnen hun vermogenstekort in principe oplossen door te ontsparen (hun tegoed aan te spreken) of te lenen. O v e r s c h o t h u i s h o u d i n g e n z u l l e n h e t vermogen dat zij over hebben willen sparen of beleggen e n z o r g e n z o v o o r h e t a a n b o d van vermogen. Het geheel van vraag en aanbod van vermogen wordt ook wel de financiële markt o f vermogensmarkt genoemd. De financiële markt wordt onderverdeeld in de: Geldmarkt: h e t g e h e e l v a n v r a a g n a a r e n a a n b o d v a n k r e d i e t e n m e t e e n l o o p t i j d van korter dan een jaar. Kapitaalmarkt: h e t g e h e e l v a n v r a a g n a a r e n a a n b o d v a n k r e d i e t e n m e t e e n looptijd van langer dan een jaar. Het onderscheid tussen de geldmarkt en de kapitaalmarkt is niet scherp. Sommige economen gaan uit van een grens van een looptijd van twee jaar in plaats van een jaar. Op de f i n a n c i ë l e m a r k t v e r v u l l e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n, z o a l s b a n k e n, d e b e l a n g r i j k e r o l v a n h e t d o o r s l u i z e n v a n g e l d v a n d i e g e n e n d i e p e r s a l d o s p a r e n n a a r d i e g e n e n d i e per saldo uitgeven. Overschot huishoudingen De financiële markt: - geldmarkt - kapitaalmarkt sparen/ beleggen ontsparen/ lenen Tekort huishoudingen F i n a n c i ë l e instellingen 12

4 Economische Groei In een groeiende economie neemt de vraag van consumentenhuishoudingen naar goed e r e n e n d i e n s t e n - e n d u s n a a r v e r m o g e n - t o e. P r o d u c e n t e n h u i s h o u d i n g e n g a a n, o m a a n d e z e v r a a g t e v o l d o e n, m e e r p r o d u c e r e n. H i e r v o o r i s t e v e n s v e r m o g e n n o d i g. B i j economische groei neemt zodoende de geldstroom in de economische kringloop toe. Het bruto nationaal product (BNP) ofwel bruto binnenlands product (BBP) i s d e t o t a l e w a a r d e v a n d e p r o d u c t i e v a n e e n l a n d i n e e n j a a r. D e z e s t i j g t i n g e v a l v a n l a n g d u r i g e e c o n o m i s c h e g r o e i e l k j a a r. E e n d u i d e l i j k v o o r b e e l d h i e r v a n z i j n d e g r o e i m a r k t e n ( o f e m e r g i n g m a r k e t s ) z o a l s C h i n a e n I n d i a. E r z i j n g o l f b e w e g i n g e n i n d e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t o f - g r o e i w a a r t e n e m e n. D i t w o r d t ook wel de conjunctuur genoemd. De schommelingen in de groei van het BBP word e n v e r o o r z a a k t d o o r v e r a n d e r i n g e n i n d e v r a a g n a a r g o e d e r e n e n d i e n s t e n. I s e r v e e l v r a a g e n d a a r o m o o k v e e l p r o d u c t i e d a n i s e r s p r a k e v a n e e n h o o g c o n j u n c t u u r ( hausse). D e p r o d u c t i e c a p a c i t e i t v a n o n d e r n e m i n g e n i n e e n l a n d w o r d t d a n b e t e r b e n u t, h e t g e e n e e n p o s i t i e v e i n v l o e d h e e f t o p o n d e r n e m i n g s r e s u l t a t e n. Een economische situatie met weinig vraag en een lage productie heet een laagconjunctuur (baisse). Als de economie twee kwartalen achter elkaar krimpt is er sprake van een recessie. Inflatie Wa n n e e r e r s p r a k e i s v a n e e n s t i j g i n g v a n h e t a l g e m e e n p r i j s n i v e a u i n e e n l a n d, w o r d t dit inflatie genoemd. Bij inflatie is er teveel geld beschikbaar voor een beperkte hoev e e l h e i d d i e n s t e n e n g o e d e r e n. D e p r i j s s t i j g i n g e n w o r d e n o n d e r m e e r g e m e t e n m e t d e zogenaamde consumentenprijsindex. H i e r m e e w o r d t d e g e m i d d e l d e p r i j s s t i j g i n g v a n een standaardpakket goederen en diensten gemeten. Bij een hoge i n f l a t i e s t i j g e n d e p r i j z e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n e l k j a a r s t e r k, w a t negatieve gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van het land. (De producten en diensten uit het land zijn dan duur in vergelijking met andere landen.) Aanhoudende deflatie ( p r i j s d a l i n g ) i s o o k n i e t w e n s e l i j k, o m d a t c o n s u m e n t e n h u n a a n k o p e n i n d a t geval uitstellen in afwachting van verdere prijsdalingen. Een gezonde, groeiende economie kent een inflatie van iets onder de 2% per jaar. Een andere factor waar in het algemeen aandacht aan wordt besteed zijn de olieprijz e n. D e r e d e n h i e r v o o r i s d a t h e t g r o o t s t e d e e l v a n d e p r o d u c t i e o n d e r n e m i n g e n o l i e g e b r u i k t i n h u n p r o d u c t i e p r o c e s. D a a r o m s p e e l t d e o l i e p r i j s e e n b e l a n g r i j k e r o l i n d e b e p a l i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n d e o n d e r n e m i n g e n. V i a d e z e w e g h e e f t d e o l i e p r i j s invloed op het BBP en op de inflatie in een land. 13

5 Het levensfasemodel De persoonlijke en financiële situatie van een c o n s u m e n t b l i j f t n i e t z i j n h e l e l e v e n l a n g g e l i j k. D e h o o g t e v a n h e t i n k o m e n v a r i e e r t g e d u r e n d e d e l e v e n s l o o p e n o o k h e t g e e n w a a r a a n i e m a n d z i j n i n k o m e n b e s t e e d t i s i n h e t b e g i n v a n z i j n l e v e n n i e t h e t z e l f d e a l s l a t e r i n z i j n l e v e n. D i t g e l d t o o k v o o r d e f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n d i e k l a n t e n k o p e n. E e n manier om de financiële behoeften van een c o n s u m e n t i n t e s c h a t t e n i s a a n d e h a n d van de levensfase waarin de consument zich bevindt en welke fases hij nog voor de boeg heeft. Het leven van een c o n s u m e n t w a s v r o e g e r g r o f w e g i n d r i e f a s e s i n t e d e l e n. 1. In de scholingsfase was de c o n s u m e n t k i n d e n l a t e r s c h o l i e r e n / o f s t u d e n t e n had hij doorgaans geen eigen inkomen. 2. I n d e p r o d u c t i e v e f a s e w e r d e r d o o r d e m a n n e n g e w e r k t e n d o o r d e v r o u w e n v o o r d e h u i s h o u d i n g e n d e k i n d e r e n g e z o r g d. 3. D e l a a t s t e f a s e w a s d e i n a c t i e v e f a s e, w a a r i n m e n n i e t m e e r w e r k t e e n d e z o r g t e v e n s o p h i e l d. Deze rolverdeling binnen het gezin gold voor nagenoeg elk Nederlands gezin. Ook het m o m e n t w a a r o p m e n s e n i n e e n v o l g e n d e l e v e n s f a s e t e r e c h t k w a m e n, w a s v o o r i e d e r e e n g e b o n d e n a a n o n g e v e e r d e z e l f d e l e e f t i j d. Te g e n w o o r d i g z i j n e r v e e l m e n s e n d i e n i e t m e e r d e t r a d i t i o n e l e l e v e n s f a s e s doormaken. De levensloop van consumenten is sterk veranderd, er zijn allerlei verschillende patronen zichtbaar. Ook is op het gebied van gezinssamenstelling en rolverd e l i n g v e e l v e r a n d e r d. Er zijn veel éénoudergezinnen en huishoudens waar twee mensen een inkomen verdien e n. H i e r n a a s t w o r d t d e l e v e n s v e r w a c h t i n g v a n m e n s e n s t e e d s l a n g e r e n t e g e l i j k e r t i j d s t o p t m e n g e m i d d e l d r e l a t i e f v r o e g m e t w e r k e n. H e t m i n i s t e r i e v a n S o c i a l e Z a k e n e n Werkgelegenheid (SZW) heeft daarom inmiddels een nieuw levensfasemodel geïntroduceerd, dat hieronder verder wordt uitgewerkt. Dit model kent vijf, in plaats van drie, fases: 1. Vroege Jeugd De consument is ongeveer tussen de 0 en 15 jaar: i n deze fase is de consument een kind. Kenmerkend is dat men in deze fase sterk afhankelijk is van de zorg van anderen. 2. Jongvolwassenheid De consument is ongeveer tussen de 15 en 30 jaar: jongeren in deze fase zijn scholier of student of hebb e n h u n e e r s t e b a n e n. K e n m e r k e n d v o o r d e z e f a s e i s dat de c o n s u m e n t o v e r h e t a l g e m e e n n o g g e e n z w a r e verantwoordelijkheden draagt. 14

6 3. Middenfase De consument is ongeveer tussen de 30 en 60 jaar: i n d e z e f a s e c o m b i n e r e n c o n s u m e n t e n w e r k e n m e t het zorgen voor kinderen en het volgen van opleidingen. Kenmerkend is dat deze fase erg druk is, hij wordt daarom ook wel het 'spitsuur' van het leven genoemd. 4. Actieve ouderdom De consument is ongeveer tussen de 60 en 80 jaar: dit is de fase waarin consumenten niet meer werken, maar nog in goede gezondheid verkeren. 5. Afhankelijke ouderdom De consument is vaak boven de 80 jaar: i n d e z e fase neemt de gezondheid van de c o n s u m e n t a f, w a a r d o o r h i j a f h a n k e l i j k w o r d t v a n d e z o r g v a n anderen. Er zijn niet alleen fases bij gekomen, ook de manier waarop consumenten de levensf a s e s d o o r l o p e n i s d o o r d e j a r e n h e e n v e r a n d e r d. D e o v e r g a n g v a n e e n f a s e n a a r e e n a n d e r e d u u r t l a n g e r d a n v r o e g e r. H i e r n a a s t k i e z e n v e e l c o n s u m e n t e n v e r s c h i l l e n d e o v e r g a n g s m o m e n t e n. D e l e e f t i j d e n d i e h i e r b o v e n z i j n g e n o e m d z i j n d a n o o k i n d i c a t i e s, afwijkingen komen veel voor. Ook worden activiteiten die de verschillende fases kenmerken, veelal gecombineerd. A n d e r e i n d e l i n g e n h o u d e n o o k w e l v i e r l e v e n s f a s e s v o o r c o n s u m e n t e n h u i s h o u d i n g e n a a n, d i e v e r g e l i j k b a a r z i j n m e t d e l e v e n s c y c l u s v a n p r o d u c t e n e n o n d e r n e m i n g e n. H i e r b i j k a n g e d a c h t w o r d e n a a n : d e o p s t a r t f a s e ( s t a r t - u p ), v e r g e l i j k b a a r m e t d e v r o e g e j e u g d e n h e t b e g i n v a n d e jongvolwassenheid; de expansie- of groeifase, vergelijkbaar met het begin van de middenfase; d e r i j p h e i d - o f v o l w a s s e n f a s e, v e r g e l i j k b a a r m e t h e t e i n d v a n d e m i d d e n f a s e e n het begin van de actieve ouderdom; de teruggangsfase, vergelijkbaar met de actieve en afhankelijke ouderdom. 15

7 1. Vroege jeugd opstartfase/start-up Studeren 2. Jongvolwassenheid opstartfase/start-up/ expansie/groeifase Trouwen/Samenwonen Werken Kopen van een huis 3. Middenfase expansie/groeifase/ rijpheid/volwassen fase Scheiding Geboorte van kinderen Overlijden van ouders 4. Actieve ouderdom rijpheid/volwassen fase/ teruggangsfase Werkloosheid/Arbeidsongeschiktheid Kinderen gaan studeren Eerder stoppen met werken 5. A f h a n k e l i j k e ouderdom Pensioen teruggangsfase 16

8 Doelen van de consumentenhuishouding In elke fase in het levensfasemodel is de financiële behoefte van de c o n s u m e n t anders. De doelen die de c o n s u m e n t w i l r e a l i s e r e n d o o r m i d d e l v a n d e a a n w e n d i n g van vermogen zijn dan ook verschillend. Er kan onderscheid gemaakt worden naar drie soorten doelen, in volgorde van belangrijkheid en daarmee prioriteit: Noodzakelijke doelen Streefdoelen Wensen Bij noodzakelijke doelen kan worden gedacht aan inkomen voor en verzekering van de e e r s t e l e v e n s b e h o e f t e n, z o a l s e e n w o n i n g e n l e v e n s o n d e r h o u d. M e t d e r e a l i s a t i e v a n n o o d z a k e l i j k e d o e l e n i s h e t v o o r c o n s u m e n t e n n i e t v e r s t a n d i g o m v e e l r i s i c o t e n e m e n, g e z i e n h e t b e l a n g v a n h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l. Streefdoelen zijn doelen die de c o n s u m e n t g r a a g w i l b e r e i k e n o m z i j n l e v e n n a a s t d e eerste levensbehoeften prettiger te maken. Hierbij kan gedacht worden aan vermogenso p b o u w v o o r h e t e e r d e r s t o p p e n m e t w e r k e n o f h e t f u l l t i m e v o o r d e k i n d e r e n z o r g e n. Onder wensen worden de extra s verstaan, zoals bijvoorbeeld vakanties en een tweede auto of woning. D o e l e n z i j n v a a k n i e t t e f i n a n c i e r e n m e t h e t g e l d d a t e e n h u i s h o u d i n g i n e e n m a a n d o v e r h o u d t. H i e r o m m o e t e r v a a k a l l a n g e r v a n t e v o r e n r e k e n i n g m e e w o r d e n g e h o u d e n en bijvoorbeeld voor worden gespaard. De financiële positie van de consument Om te bepalen in hoeverre bepaalde doelen van de c o n s u m e n t h a a l b a a r z i j n e n o p w e l k e m a n i e r z e g e r e a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n, i s v e r d e r e a n a l y s e v a n d e d o e l e n e n d e financiële situatie van de c o n s u m e n t n o o d z a k e l i j k. D i t k a n o n d e r m e e r g e d a a n w o r d e n aan de hand van een liquiditeitsplan. Met een liquiditeitsplan wordt meer inzicht verschaft in de te verwachten uitgaven en de hiervoor benodigde besparingen van de consument met betrekking tot het doel. In een l i q u i d i t e i t s p l a n g a a t o m d e k o r t e t e r m i j n, o m h e t o p e l k a a r a f s t e m m e n v a n d e inkomende en uitgaande geldstromen. Om een l i q u i d i t e i t s p l a n o p t e k u n n e n s t e l l e n i s h e t d u s n o o d z a k e l i j k d a t e r i n z i c h t i s in de huidige inkomsten en uitgaven. Inkomsten van de consument zijn vaak niet last i g o p e e n r i j t e z e t t e n, u i t g a v e n e c h t e r w e l. O m d e z e r e d e n i s h e t s o m s a a n t e r a d e n om, alvorens het liquiditeitsplan wordt opgesteld, een kasstroomoverzicht bij te houd e n. I n d i t o v e r z i c h t w o r d e n a l l e i n k o m s t e n e n u i t g a v e n v a n b i j v o o r b e e l d d e a f g e l o p e n maand of 3 maanden door de consument opgeschreven. In het voorbeeld hierna is - in zeer simpele vorm - een liquiditeitsplan uitgewerkt. 17

9 Voorbeeld liquiditeitsplan Karen wil graag over drie jaar een caravan aanschaffen, zodat ze met haar twee z o o n t j e s k a n g a a n k a m p e r e n. D e a a n s c h a f p r i j s v a n d e c a r a v a n d i e K a r e n o p h e t o o g h e e f t z a l o v e r d r i e j a a r o n g e v e e r z i j n. K a r e n v e r d i e n t p e r m a a n d e n h o u d t d a a r v a n e l k e m a a n d o n g e v e e r o v e r. Z e g a a t e r v a n u i t d a t h a a r i n k o m e n l i c h t z a l s t i j g e n ( e l k j a a r m e t ) e n d a t h a a r u i t g a v e n o n g e v e e r g e l i j k z u l l e n blijven (dus per jaar). Wa n n e e r z i j h a a r g e l d z o u o p p o t t e n ( z o n d e r r e n t e ), h e e f t z i j o v e r d r i e j a a r over, uitgaande van 4% inflatie per jaar. Berekening: Jaar 1: Inkomsten: 12 * = Uitgaven: ( 1 2 * ( ) ) Ve r m o g e n s o p b o u w Jaar 2: Inkomsten: Uitgaven: Vermogensopbouw Jaar 3: Inkomsten: Uitgaven: Vermogensopbouw Totale vermogensopbouw in drie jaar: Gecorrigeerd voor inflatie (het opgebouwde vermogen wordt elk jaar 4% minder waard) is dit I n b o v e n s t a a n d v o o r b e e l d b o u w t K a r e n z o n d e r a a n s c h a f v a n e e n f i n a n c i e e l p r o d u c t n i e t genoeg vermogen op om haar doel te realiseren. Zij zal over drie jaar een liquiditeitstekort h e b b e n v a n o n g e v e e r , a l s z i j d e c a r a v a n w i l a a n s c h a f f e n. Hiernaast is de kans groot dat de zaken niet verlopen zoals verwacht en dat bijvoorb e e l d h e t i n k o m e n v a n K a r e n n i e t e l k j a a r s t i j g t o f z i j i n d e k o m e n d e d r i e j a a r v o o r onverwachte uitgaven komt te staan. Het liquiditeitstekort is dan nog groter. Nadat op basis van een liquiditeitsplan is begroot of er een liquiditeitstekort of -overschot zal zijn, kan met behulp van een v e r m o g e n s p l a n i n z i c h t e l i j k w o r d e n g e m a a k t h o e hiermee om kan worden gegaan. In het vermogensplan wordt zichtbaar hoe het vermogen kan worden opgebouwd dat nodig is om een liquiditeitstekort op te lossen of wordt uiteengezet hoe een liquiditeitsoverschot benut kan worden. Een v e r m o g e n s p l a n i s a n d e r s g e z e g d b e d o e l d o m doelen te stellen en uit te werken hoe die bereikt kunnen worden. Er kan in een vermogensplan onderscheid worden gemaakt tussen persoonlijk vermogen (eigen vermogen) en vreemd vermogen ( g e l e e n d v e r m o g e n ). 18

10 Voorbeeld vermogensplan S t e l d a t K a r e n u i t h e t v o r i g e v o o r b e e l d, h e t g e l d d a t z e o v e r h o u d t n i e t r e n t e l o o s oppot maar op een spaarrekening zet tegen 3% rente per jaar (i n f l a t i e w o r d t b u i t e n b e s c h o u w i n g g e l a t e n ). H a a r v e r m o g e n s o p b o u w z i e t e r d a n a l s v o l g t u i t : Jaar Ve r m o g e n begin jaar Inkomsten per jaar U i t g a v e n per jaar ' O v e r ' einde jaar R e n t e o v e r vermogen Ve r m o g e n einde jaar U i t b o v e n s t a a n d e b e r e k e n i n g v o l g t d a t K a r e n, a l s h e t i n k o m s t e n - e n u i t g a v e n p a t r o o n v e r l o o p t z o a l s v e r w a c h t, d e c a r a v a n z o n d e r a a n s p r a a k o p e e n l e n i n g z a l k u n n e n kopen. Hiervoor moet zij dan wel periodiek het geld dat zij over heeft op de spaarrekening zetten. Zoals blijkt uit bovenstaand voorbeeld zal Karen door aanschaf van een s p a a r r e k e n i n g, de caravan uiteindelijk van haar persoonlijk vermogen kunnen aanschaffen. Wanneer het liquiditeitstekort echter groter wordt dan in het l i q u i d i t e i t s p l a n i s b e g r o o t, z a l Karen wellicht te zijner tijd aanspraak moeten maken op vreemd vermogen en een consumptief krediet af moeten sluiten (bij een kredietinstelling of eventueel bij de caravanverkoper). I n o n d e r s t a a n d e t a b e l s t a a n d e b e l a n g r i j k s t e v o o r - e n n a d e l e n v a n f i n a n c i e r i n g m e t persoonlijk en vreemd vermogen op een rij. Financiering doel met Voordelen Nadelen Persoonlijk vermogen G e e n r e n t e b e t a l i n g a a n vermogensverschaffer Consument blijft 'schuldenvrij' D o o r g a a n s l a n g e vermogensopbouw G e e n v e r m o g e n s g r o e i door rendement Vreemd vermogen K o r t e v e r m o g e n s o p b o u w (direct beschikbaar) Rendement op eventueel persoonlijk vermogen te behalen (vermogensgroei) Rentebetaling Consument heeft (soms langdurig) een verplichting 19

11 Afhankelijk van het rendement dat een consument op persoonlijk vermogen kan behalen en de rentestand voor vreemd vermogen, kan het voordelig zijn voor de c o n s u m e n t o m v o o r d e e n e o f d e a n d e r e f i n a n c i e r i n g s v o r m t e k i e z e n. Vr e e m d v e r m o g e n i s d u s n i e t per definitie duurder. Voorbeeld financieringsvorm M a r i a n n e h e e f t n o d i g v o o r d e a a n s c h a f v a n e e n n i e u w e g e l u i d s i n s t a l l a t i e. Z i j heeft een s p a a r r e k e n i n g ( m e t 3. 5 % r e n t e p e r j a a r ) m e t d a a r o p Z e v r a a g t z i c h a f o f z e d i t t e g o e d z a l a a n s p r e k e n v o o r d e a a n s c h a f v a n d e i n s t a l l a t i e o f d a t z e h e t b e d r a g i n t e r m i j n e n z a l b e t a l e n a a n d e w i n k e l ( e n e e n k r e d i e t z a l a f s l u i t e n aldaar). De aflossing bedraagt dan 185 per maand, gedurende 12 maanden. Marianne zet de twee mogelijkheden op een rij. P e r s o o n l i j k v e r m o g e n : M a r i a n n e s p r e e k t h a a r s p a a r t e g o e d a a n v o o r d e a a n s c h a f. Z i j l o o p t d a n o v e r e e n b e d r a g a a n r e n t e m i s v a n 7 0 ( * 3. 5 % ). D e g e l u i d s i n s t a l l a t i e k o s t h a a r d a n i n t o t a a l Vr e e m d v e r m o g e n : Marianne sluit het krediet af in de winkel en betaalt in termijnen. Zij betaalt dan (12 * 185 =) voor de installatie. Wel ontvangt zij 70 rente over haar persoonlijk vermogen, wat haar kosten op brengt. Voor Marianne is het financieren van de geluidsinstallatie met p e r s o o n l i j k v e r m o g e n van haar spaarrekening voordeliger dan financiering met v r e e m d v e r m o g e n ( z e l e e n t h e t g e l d v a n d e w i n k e l e n b e t a a l t h e t l a t e r, m e t e e n r e n t e v e r g o e d i n g v a n e r b i j, i n t e r m i j n e n t e r u g ). 20

12 Financiële planning op basis van het levensfasemodel Wanneer een c o n s u m e n t e e n c o n c r e e t d o e l v o o r o g e n h e e f t, z o a l s d e a a n s c h a f v a n e e n c a r a v a n i n d e v o o r g a a n d e v o o r b e e l d e n, k a n r e l a t i e f g e m a k k e l i j k w o r d e n b e k e k e n h o e d i t g e r e a l i s e e r d k a n w o r d e n. S o m m i g e m e n s e n w i l l e n e c h t e r g r a a g i e t s v e r d e r e n b r e d e r v o o r u i t k i j k e n. H e t k a n d a n best lastig zijn voor consumenten om zich een beeld te vormen van welke doelen zij i n d e t o e k o m s t z u l l e n w i l l e n r e a l i s e r e n. Vo o r a l o p h e t g e b i e d v a n v e r z e k e r e n z i j n d e mogelijkheden niet altijd duidelijk voor de c o n s u m e n t. Planning wordt vaak onderverdeeld in: lange termijn (langer dan vijf jaar) middellange termijn (langer dan een jaar en korter dan vijf jaar) korte termijn (korter dan een jaar) De lange termijn is te vatten in een levensfasemodel. Een voorbeeld van een middellange termijn beslissing is het aangaan van een consumptief krediet. De looptijd is m e e s t a l m a x i m a a l v i j f j a a r. D e k o r t e t e r m i j n b e s l i s s i n g e n m o e t e n p a s s e n i n d e p l a n n i n g op de middellange- en lange termijn. Aan de hand van het levensfasemodel kan een inschatting gemaakt worden van de uitgaven die de consument nog voor de boeg heeft en waar hij wellicht nu al rekening mee moet houden. Verder verschilt de beschikbaarheid van geld om financiële producten aan te schaffen per fase. Hierna is een aantal voorbeelden gegeven per levensfase: 1. Vr o e g e j e u g d Wanneer de consument minderjarig is heeft hij zelf nog geen juridische of fisc a l e v e r p l i c h t i n g e n, m a a r z i j n d e o u d e r s o f v e r z o r g e r s v e r a n t w o o r d e l i j k. I n d e z e f a s e z i j n d o o r g a a n s a l l e e n p r o d u c t e n o p h e t g e b i e d v a n b e t a l e n e n s p a r e n i n t e r e s s a n t. Ve r d e r e f i n a n c i ë l e z a k e n w o r d e n i n h e t a l g e m e e n d o o r d e o u d e r s of verzorgers van het kind geregeld. 2. J o n g v o l w a s s e n h e i d Studeren S t u d e n t e n h e b b e n v o l g e n s d e W e t S t u d i e f i n a n c i e r i n g r e c h t o p e e n b i j d r a g e v a n d e o v e r h e i d e n o p f i n a n c i ë l e s t e u n v a n h u n o u d e r s i n d i e n m o g e l i j k. N i e t z e l d e n h e b b e n o u d e r s, t o e n d e k i n d e r e n n o g k l e i n w a r e n, e e n s p a a r p r o d u c t a f g e s l o t e n o m t i j d e n s d e s t u d i e f i n a n c i ë l e s t e u n a a n h u n k i n d e r e n t e k u n n e n bieden. Werken Werkende jongeren zijn verplicht loon en/ of inkomstenbelasting te betalen. Ook betalen zij premies voor collectieve voorzieningen en vanaf een b e p a a l d e l e e f t i j d - v o o r h u n p e n s i o e n o p b o u w. Wa n n e e r e r i e t s g e b e u r t m e t de c o n s u m e n t w a a r d o o r h i j n i e t ( m e e r ) o f s l e c h t s g e d e e l t e l i j k k a n w e r k e n, d a n h e e f t h i j r e c h t o p b e p a a l d e u i t k e r i n g e n v a n d e o v e r h e i d. 21

13 I n d e f a s e v a n d e j o n g v o l w a s s e n h e i d d i e n e n v e e l r i s i c o s d i e v o o r h e e n d o o r d e ouders of verzorgers werden gedragen, te worden afgedekt door de c o n s u m e n t z e l f. N i e t a l l e e n b e t a a l - e n s p a a r p r o d u c t e n z i j n b e l a n g r i j k. O o k m o g e l i j k h e d e n o m geld te l e n e n v o o r g r o t e r e u i t g a v e n z i j n i n d e z e f a s e v a a k v o o r h e t e e r s t a a n d e o r d e. D e v e r s c h i l l e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n r i s i c o s, b i j v o o r b e e l d o p het gebied van aansprakelijkheid, rechtsbijstand en inkomen en arbeidsongeschiktheid, kunnen worden verzekerd. Andere verzekeringen, zoals op het gebied van zorg en motorrijtuigen, zijn wettelijk verplicht. 3. M i d d e n f a s e De middenfase is de fase waarin de c o n s u m e n t h e t m e e s t e g e l d t e b e s t e d e n h e e f t e n i n d e z e f a s e w o r d e n d a n o o k v e e l f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n a a n g e s c h a f t. I n d e z e f a s e z i j n c o n s u m e n t e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r z i c h z e l f e n v a a k o o k n o g v o o r h u n k i n d e r e n. D i t b r e n g t v e e l f i s c a l e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n m e t z i c h mee. Ook in deze fase moeten i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n p r e m i e s v o o r c o l l e c t i e v e voorzieningen en pensioen afgedragen worden. Huis kopen Om een huis te kunnen kopen sluiten veel mensen een h y p o t h e c a i r e l e n i n g af (soms in combinatie met een l e v e n s v e r z e k e r i n g ). H i e r n a a s t m o e t g e k e k e n worden naar verzekeringen die de risico s van brand en diefstal en dergelijke afdekken. Kinderen D e o p v o e d i n g v a n k i n d e r e n k o s t ( v e e l ) g e l d. O u d e r s o n t v a n g e n k i n d e r b i j s l a g van de overheid. Wanneer consumenten kinderen krijgen, moeten er financ i ë l e r e g e l i n g e n g e t r o f f e n a l s z i j b i j v o o r b e e l d d e s t u d i e v a n h u n k i n d e r e n in de toekomst willen bekostigen. Ouders van studerende kinderen zijn verp l i c h t, w a n n e e r z i j d i t k u n n e n b e t a l e n, h e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k f i n a n c i e e l te steunen. Ook zijn verzekeringen voor de kinderen op verschillende gebieden mogelijk. Eerder stoppen met werken S o m m i g e m e n s e n w i l l e n t i j d e n s h u n l o o p b a a n e e n t i j d s t o p p e n m e t w e r k e n. O f z e w i l l e n h u n l o o p b a a n e e r d e r b e ë i n d i g e n. E r m o e t d a n g e n o e g v e r m o g e n z i j n o m v a n t e k u n n e n l e v e n g e d u r e n d e d i e p e r i o d e. Vo o r z i e n i n g e n o p h e t gebied van aanvullend pensioen of de levensloopregeling kunnen dan een m o g e l i j k h e i d b i e d e n A c t i e v e o u d e r d o m C o n s u m e n t e n i n d e a c t i e v e o u d e r d o m s f a s e w e r k e n v a a k n i e t m e e r e n h o e v e n dus ook geen l o o n b e l a s t i n g t e b e t a l e n. I n d e z e f a s e l e v e n d e m e n s e n v a n h e t p e n s i o e n d a t z i j h e b b e n o p g e b o u w d t i j d e n s h u n w e r k e n d e l e v e n e n v a n d e ouderdomsuitkering van de overheid. Op dit inkomen wordt wel inkomsten/ belasting ingehouden.

14 5. A f h a n k e l i j k e o u d e r d o m I n d e z e f a s e w o r d t v o o r a l g e l d u i t g e g e v e n a a n z o r g. O o k w o r d t v a a k g e k e k e n hoe opgebouwd vermogen op een fiscaal gunstige manier kan worden doorgegeven aan kinderen en kleinkinderen. Mede op basis van de levensfase waarin een c o n s u m e n t z i c h b e v i n d t e n w e l k e f a s e s hij nog gaat doorlopen, is het mogelijk een financieel plan op te stellen. Het systemat i s c h b e k i j k e n v a n d e l e v e n s f a s e s e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e i n d i e l e v e n s f a s e s n o e m t men financiële planning. Hierbij bepaalt de c o n s u m e n t o n d e r m e e r, e v e n t u e e l m e t hulp van een financieel adviseur, welke financiële producten geschikt zijn om nu of in d e t o e k o m s t a a n t e s c h a f f e n. I n e e n f i n a n c i e e l p l a n w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e persoonlijke situatie of wensen in de toekomst. Bij de opbouw van een toekomstig vermogen wordt in het l e v e n s f a s e m o d e l u i t g e g a a n van: het toekomstig inkomen (dit zijn de aanspraken op AOW en pensioen) kapitaal ofwel bezittingen in de vorm van een huis, aandelen, en dergelijke. R i s i c o s z o a l s o v e r l i j d e n, a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d e n o n t s l a g w o r d e n i n g e c a l c u l e e r d. Het is hiernaast belangrijk om in het kader van financiële planning ook te kijken naar a n d e r e r i s i c o s z o a l s b i j v o o r b e e l d a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e t b e z i t v a n e e n h u i s e n a u t o. Dit noemt men ook wel risicomanagement, d a t z o v e e l b e t e k e n t a l s h e t g o e d o m g a a n met risico s. De persoonlijke houding van de c o n s u m e n t t e n o p z i c h t e v a n r i s i c o e n z e k e r h e i d i s b e l a n g r i j k v o o r d e k e u z e v o o r e n u i t v e r s c h i l l e n d e f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n. O o k i s d e omvang van het vermogen van de consument een belangrijke factor in de keuze. Op basis hiervan hebben veel adviseurs een aparte dienstverlening voor vermogende particuliere klanten (klanten met een groot vermogen): private banking. 23

15 Voorbeeld financiële planning Erik en Janine zijn net getrouwd, ze werken allebei. Ze willen zich graag een beeld vormen van hoe zij hun toekomstige uitgaven kunnen financieren. H i e r v o o r d i e n t e e r s t h e l d e r o p e e n r i j g e z e t t e w o r d e n w a t h u n h u i d i g e s i t u a t i e is. Hierbij is het handig om te bekijken wat de totale jaarlijkse inkomsten van het huishouden van Erik en Janine is en wat hun uitgaven zijn. Op basis van dit liquid i t e i t s p l a n k a n b e r e k e n d w o r d e n h o e v e e l r u i m t e z i j h e b b e n o m b e p a a l d e f i n a n c i ë l e producten te kopen. Oftewel: hun f i n a n c i ë l e p o s i t i e k a n h i e r m e e b e p a a l d w o r d e n. In zeer simpele vorm kan een dergelijk l i q u i d i t e i t s p l a n o f f i n a n c i e e l o v e r z i c h t e r a l s volgt uitzien: Inkomsten Inkomen Erik Inkomen Janine Rente op spaargeld Erik Totale inkomsten Uitgaven Hypotheeklasten Water, licht en gas Verzekeringen Eten, kleding etc Hobby s, sport en vrije tijd Totale uitgaven Over (beschikbaar vermogen) Ve r v o l g e n s m o e t i n k a a r t g e b r a c h t w o r d e n w a t d e p l a n n e n v a n E r i k e n J a n i n e z i j n voor de nabije en verre toekomst. Willen zij graag kinderen? Zijn ze van plan om te g a a n v e r h u i z e n? W i l l e n z e b l i j v e n w e r k e n o f w e l l i c h t e e n e i g e n b e d r i j f o p s t a r t e n? W i l l e n z e e e n l a n g e r e i s g a a n maken? Hoeveel p e n s i o e n b o u w e n z i j v i a h u n w e r k o p? O p b a s i s v a n h u n d o e l e n e n w e n s e n k a n b e p a a l d w o r d e n hoeveel extra vermogen Erik en Janine nodig hebben op v e r s c h i l l e n d e m o m e n t e n i n d e t o e k o m s t. E n o o k h o e v e e l z i j n u e n i n d e t o e k o m s t a a n v e r m o g e n o p z i j k u n n e n l e g g e n. Hierna kunnen de verschillende financiële producten die in hun situatie mogelijk zijn, besproken worden. Een andere manier om de financiële positie van het h u i s h o u d e n v a n E r i k e n J a n i n e inzichtelijk te maken is door een balans op te stellen. Op een balans staan links (debet) de bezittingen van het huishouden en rechts (credit) de schulden/ verplichtingen van de huishouding. 24

16 H i e r b i j w o r d e n d e z o g e n a a m d e c o n s u m p t i e g o e d e r e n ( g o e d e r e n d i e g e b r u i k t w o r d e n door de consument en geen stabiele waarde hebben) niet op de b a l a n s o p g e n o m e n. Bij ondernemingen worden de bezittingen ook wel de activa genoemd en zijn de zogenaamde passiva d e s c h u l d e n v a n d e o n d e r n e m i n g. D e b e z i t t i n g e n k u n n e n v e r v o l g e n s worden onderverdeeld in: vaste activa: d e b e z i t t i n g e n d i e l a n g e r d a n e e n j a a r t e r b e s c h i k k i n g s t a a n v a n een onderneming (bijvoorbeeld machines en computers). vlottende activa: het vermogen dat in deze bezittingen is geïnvesteerd dat binnen een jaar vrij komt (bijvoorbeeld voorraden). Voorbeeld balans Voor Erik en Janine uit het vorige voorbeeld ziet de b a l a n s v a n h u n h u i s h o u d i n g e r op dat moment als volgt uit: Bezittingen Schulden Woning Spaartegoed Hypotheek Eigen vermogen Totaal Totaal Als alle bezittingen en schulden zijn ingevuld op de balans, dan moet het totaalbedrag aan beide zijden van de b a l a n s g e l i j k z i j n. D i t b e t e k e n t d a t a a n d e r e c h t e r k a n t v a n d e balans in bovenstaand voorbeeld een eigen vermogen ontstaat. Erik en Janine hebben op het moment dat de b a l a n s i s o p g e s t e l d n a m e l i j k m e e r b e z i t t i n g e n d a n s c h u l d e n. D i t z e g t e c h t e r n i e t s o v e r h u n i n k o m s t e n e n u i t g a v e n, z o a l s t e z i e n i s w a n n e e r h e t beschikbare vermogen uit het liquiditeitsplan en het eigen vermogen uit de b a l a n s m e t elkaar worden vergeleken. Van belang is uiteindelijk vooral het netto besteedbaar inkomen (nbi), o f t e w e l d e bestedingsruimte van de c o n s u m e n t. D i t i s d e v r i j e f i n a n c i ë l e r u i m t e d i e c o n s u m e n t e n hebben om (financiële) producten te kopen. De liquiditeit van een huishouden geeft aan hoe snel en gemakkelijk het h u i s h o u d e n over liquide middelen (geld) kan beschikken. 25

17 Voorbeeld liquiditeit Uit de balans van het h u i s h o u d e n v a n M e n n o e n S a n d r a b l i j k t d a t z i j g e e n s c h u l d e n h e b b e n e n e e n w o o n h u i s i n h u n b e z i t h e b b e n. D e z e g e g e v e n s g e v e n d e i n d r u k v a n een gezonde financiële situatie. To t d a t M e n n o e c h t e r e e n o n g e l u k k r i j g t m e t z i j n a u t o e n z i j n c a s c o v e r z e k e r i n g n i e t a l l e s c h a d e d e k t. O p d a t m o m e n t h e e f t M e n n o g e l d n o d i g, m a a r h i j h e e f t a l l e e n vermogen in de vorm van een huis. De l i q u i d i t e i t v a n M e n n o e n S a n d r a b l i j k t, o n d a n k s d a t z i j g e e n s c h u l d e n h e b b e n, n i e t v o l d o e n d e t e z i j n o m e e n o n v e r w a c h t e gebeurtenis op te vangen. D e m a t e w a a r i n e e n h u i s h o u d i n g a a n h a a r v e r p l i c h t i n g e n k a n v o l d o e n w o r d t o o k w e l solvabiliteit genoemd. Voorbeeld solvabiliteit Uit de b a l a n s v a n D a n i ë l e n M a r i e k e b l i j k t d a t z i j g r o t e s t u d i e s c h u l d e n h e b b e n. Z i j h e b b e n g e e n w o n i n g i n h u n bezit. Op de b a l a n s l i j k t h u n f i n a n c i ë l e s i t u a t i e o p h e t eerste gezicht niet al te rooskleurig. Wanneer echter gekeken wordt naar hun l i q u i d i t e i t ( s p l a n ), b l i j k t d a t z i j e e n e r g l a g e h u u r b e t a l e n e l k e m a a n d e n d a t z i j v r i j v e e l v e r d i e n e n. Z i j z i j n d u s p r i m a i n s t a a t o m h u n studieschuld af te lossen door de tijd heen. Zij zijn daarmee, ondanks weinige bezittingen, wel solvabel. Het voordeel van financiële planning O m t e i l l u s t r e r e n h o e n u t t i g e e n b e p a a l d e v o o r z i e n i n g v o o r d e t o e k o m s t k a n z i j n, w o r d t hieronder een tweede financieel overzicht (liquiditeitsplan) van Erik en Janine gegev e n, v o o r e e n m o m e n t i n d e t o e k o m s t. E r i s e e n a a n t a l z a k e n v e r a n d e r d t e n o p z i c h t e v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e u i t h e t v o r i g e o v e r z i c h t. E e n b e l a n g r i j k e v e r a n d e r i n g i s d a t Erik arbeidsongeschikt is geworden en geen inkomen meer ontvangt. 26

18 Inkomsten Inkomen Erik Inkomen Janine Rente op spaargeld Erik Totale inkomsten Uitgaven Hypotheeklasten Water, licht en gas Verzekeringen Eten, kleding etc Hobby s, sport en vrije tijd Totale uitgaven Over (beschikbaar vermogen) / Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat door de veranderde omstandigheden Erik en Janine geen vermogensoverschot meer hebben, maar een l i q u i d i t e i t s t e k o r t h e b b e n. Zowel hun liquiditeit als hun solvabiliteit is een stuk lager geworden. Wanneer zij bijv o o r b e e l d e e n a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d s v e r z e k e r i n g v o o r E r i k h a d d e n a f g e s l o t e n, d a n h a d d e n z i j d a a r n u p r o f i j t v a n g e h a d e n h o e f d e n z i j w a a r s c h i j n l i j k g e e n l e n i n g a f t e s l u i t e n o f g r o t e a a n p a s s i n g e n i n h u n b e s t e d i n g s p a t r o o n d o o r t e v o e r e n. 27

het recht hebben de overeenkomst zonder opgaaf van reden te annuleren bedragen die van het belastbaar inkomen mogen worden afgetrokken

het recht hebben de overeenkomst zonder opgaaf van reden te annuleren bedragen die van het belastbaar inkomen mogen worden afgetrokken aanmerkelijk belang activa Afkoelingsperiode, respijttermijn aftrekposten algemene heffingskorting alimentatie baisse balans banksparen BBP (bruto binnenlands product); BNP (bruto nationaal product beleggen

Nadere informatie

Zacco. bekennen 10 jaar, 10 jaar 1 jaar, 22 jaar zwijgen 22 jaar, 1 jaar 2 jaar, 2 jaar

Zacco. bekennen 10 jaar, 10 jaar 1 jaar, 22 jaar zwijgen 22 jaar, 1 jaar 2 jaar, 2 jaar LESBRIEF JONG & OUD Hoofdstuk 1 School of baantje? 1.1 Keuze maken Het maken van de juiste keuze is niet altijd makkelijk. Sofie staat voor de keuze de havo afmaken en daarna een hbo-opleiding te volgen

Nadere informatie

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips ING009-04 Brochure FIA 0608.indd 1 06-08-2009 16:51:37 Omdat u antwoord wilt op uw vragen Hartelijk dank voor uw

Nadere informatie

Module 15: Samengevat vwo. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: Samengevat vwo. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: Samengevat vwo Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor

Nadere informatie

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies

Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel 1 Bij de koop van een woning krijgt de koopprijs veel aandacht. Natuurlijk is de prijs belangrijk. Maar de

Nadere informatie

Vermogen maakt verschil

Vermogen maakt verschil De verdeling van vermogen en de gevolgen ervan Aldert Boonen Publicatie nr. 6 Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Januari 2015 Opmaak en druk: Weemen Drukwerk & Communicatie, Haps De Burcht Henri

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

Klantinventarisatie Kwaliteit Beleggingsdienstverlening

Klantinventarisatie Kwaliteit Beleggingsdienstverlening Handreikingsdossier Klantinventarisatie Kwaliteit Beleggingsdienstverlening April 2015 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie