Informatiewijzer Zakelijk Betalen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiewijzer Zakelijk Betalen"

Transcriptie

1 Informatiewijzer Zakelijk Betalen In deze Informatiewijzer Zakelijk Betalen vindt u informatie over a De tarieven van uw betalingen, zowel binnen- als buitenland. De bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. b De rentes. c De verwerking van betalingen. d De openingstijden van onze intermediairs. e Algemene informatie over SNS Regio Bank. De vermelde tarieven voor binnen- en buitenland zijn de standaardtarieven, tenzij anders met u is overeengekomen. Tarieven Zakelijk Binnenlands Betalingsverkeer Giraal uitgaand (giraal debet) Transactie Batch Girale overschrijving (OLO) Periodieke overboeking Acceptgiro Spoedbetaling via de intermediair,00 0,50 0,60 4,50 Elektronisch aangeleverd I-Connect 0,05 4,00 Zakelijk Internet Bankieren Girale overschrijving (OLO) Interne overboekingen binnen SNS Regio Bank Acceptgiro Spoedbetaling via Internet Bankieren Betaling via betaalautomaat Betaling via betaalautomaat buitenland Opname via geldautomaat Opname via geldautomaat buitenland Incasso Storno 0,2 0,2 0,2 2,20 0,05 0,68 0,2 0,86 0,09 0, ( )

2 Giraal inkomend (giraal credit) Transactie Batch Bijschrijvingen giraal Storno Bijschrijving Spoedbetaling Acceptgiro Zakelijk Internet Bankieren en I-Connect Papier lijst Extra papier Zakelijk Internet Bankieren Interne bijschrijving binnen SNS Regio Bank Bijschrijving door middel van acceptgiro 0,4 0,4, 0,4 0,4 2,25 2,0 2,25 Incasso Zakelijk Internet Bankieren en I-Connect 0,08,75 Chartaal uitgaand (chartaal debet) Kasopname 2,50 per opname Chartaal inkomend (chartaal credit) Kasstorting 0,00 per storting plus 0,0% Kosten intermediair De intermediair kan redelijke kosten in rekening brengen voor het opnemen en storten van contant geld. Deze kosten kunt u bij uw intermediair opvragen. Tarieven Zakelijk Internet Bankieren Eenmalige kosten Digipassen Onderhoudskosten Zakelijk Internet Bankieren Transactie- Saldi-informatie Mutaties per jaar > Kosten voor Saldo, Transactie en Boekings Attentie Per verzonden SMS-bericht Per verzonden bericht 2,50 per pas (excl. BTW),00 per maand 0,07 per mutatie 0,05 per mutatie 0,04 per mutatie gratis 2

3 Overige tarieven Rekeningafschrift Kopie afschrift (t/m 2 maanden oud) Kopie afschrift (vanaf maanden oud, tot 7 jaar oud) - Per afschriftnummer - Overzicht per maand Kopie afschrift ouder dan 7 jaar I-connect abonnementskosten Beheerkosten Passen Wereldpas Vervangende pas (defect/verlies/diefstal) Navraag betaling aan onterechte begunstigde door fout klant 0,60 per verzending 2,50 per kopie 5,00 0,00 40,00 per uur met een minimum van 40,00 80,00 per jaar (excl. BTW, verrekening per jaar achteraf ) 7,50 per kwartaal 0,84 per maand (wordt maandelijks afgeschreven) gratis 24,00 Voor zover de hoogte van kosten van de door SNS Regio Bank te verrichten inspanningen, zoals bedoeld in artikel 9 lid van het Reglement Zakenrekening, in deze Informatiewijzer Zakelijk Betalen niet vooraf zijn aan te geven, zal SNS Regio Bank u hiervoor de redelijke kosten in rekening brengen die SNS Regio Bank hiervoor zelf moet maken. Overschrijvingsboekje gratis Rente over betaalbroducten Rekeningsoort Debetrente 2 Creditrente Zakenrekening 6% ) Effectieve rente wordt per kwartaal afgerekend. 2 ) Genoemde rentes zijn standaard, tenzij anders met u is overeengekomen. ) Een variabele rente; de actuele hoogte is te vinden op Tarieven Zakelijk Buitenlands Betalingsverkeer De kosten voor buitenlands betalingsverkeer kunnen op verschillende manieren worden doorbelast. 8 Shared: de opdrachtgever en de ontvanger van de betaling betalen de kosten van de eigen bank (standaard). 8 Our: de opdrachtgever betaalt alle kosten die verbonden zijn aan de transactie. Zowel van de eigen bank als van de bank van de begunstigde (optioneel). 8 Beneficiary: de ontvanger van de betaling betaalt alle transactiekosten (optioneel). 8 Voor alle buitenlandse overschrijvingen in euro s is de kostenverrekening SHARED (als de afschrijving gedaan wordt van een euro rekening). 8 Voor een buitenlandse overschrijving in een valutasoort van een Europees land dat nog geen euro als munteenheid heeft (Engelse pond, Zwitserse franc, etc., is de kostenverrekening SHARED als er geen valutawissel plaatsvindt. Als er wel een valutawissel nodig is, is de kostenverrekening naar keuze: OUR, BEN of SHARED. 8 Voor een buitenlandse overschrijving in alle andere valutasoorten buiten Europa (zoals de Amerikaanse dollar of Japanse yen) is de kostenverrekening naar keuze: OUR, BEN of SHARED.

4 Inkomend Our Shared Beneficiary Eurolandbetaling -- 0, Overige buitenlandbetaling -- 0,%¹ 0,%¹ + kosten bank opdrachtgever Uitgaand Our via internet Shared via internet Beneficiary via internet Eurolandbetaling -- 0,2 -- Spoedopdracht eurolandbetaling ,50 -- Overige buitenlandbetaling 0,%² + kosten bank begunstigde 0,5%³ 0,%² 0,00 Spoedopdracht voor overige buitenlandbetaling +,50 + 4,50 0,00 ) Minimaal 7,00 en maximaal 70,00. 2 ) Minimaal 5,00 en maximaal 50,00. ) Minimaal 0,00 en maximaal 5,00. Toeslag uitvoering uitgaande betaling per cheque Indien een uitgaande betaling per SNS Regio Bank cheque wordt uitgevoerd, wordt de transferprovisie verhoogd met 7,50 Wat zijn de criteria van een Eurolandbetaling 8 De betaling moet plaatsvinden binnen of tussen de hieronder genoemde landen¹. 8 De betaling moet in euro s zijn. 8 Met een bedrag van maximaal ,00. 8 De betaling moet voorzien zijn van BIC en IBAN (zie pagina 5). 8 Op basis van het delen van de transactiekosten met de begunstigde (shared). 8 Normaal of spoed. ) Het betreft de landen van de Europese Unie (27), inclusief de overzeese gebieden van Frankrijk, Portugal en de landen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor betalingen in een andere valuta en voor betalingen naar overige landen zie BIC en IBAN gebruik Binnen een aantal jaren bestaat er binnen Europa geen verschil meer tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen. Voortaan wordt voor het betalingsverkeer gebruik gemaakt van een internationaal bankrekeningnummer (de IBAN) en van een bank identificatie code (de BIC). Dit geeft een verandering voor de zakelijke markt. Voor betalingen binnen de EU-landen waarbij gegevens ontbreken en voor de betalingen die niet voldoen aan de genoemde criteria (vermeld IBAN en BIC), geldt het tarief van een overige buitenlandbetaling. Indien de criteria wel vermeld staan, worden voor de betalingen binnen de EU-landen de binnenlandse overschrijvingskosten verrekend. De IBAN en BIC staan vermeld op de factuur van uw leverancier. 4

5 Wisselkoersen Bij het uitvoeren van betaalopdrachten met een valutawissel, gebruikt SNS Regio Bank de wisselkoers zoals die geldt op het moment dat SNS Regio Bank de opdracht uitvoert. De koersen zijn op onze site te vinden: Betalingsopdrachten kunt u sturen naar SNS Regio Bank Postbus CB Arnhem Verklaringen Bankverklaring voor BV i.o. 25,00 Standaard Bankverklaring 25,00 Tariefvrije voet Formele verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk kunnen voor de kosten van betaalfaciliteiten en transacties een tariefvrije voet aanvragen. Een formele vereniging of stichting heeft statuten die zijn vastgelegd in een notariële akte en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De tariefvrije voet geldt niet voor de kosten van afschriften en debetrente. Voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk 200,00 per klant per jaar Belangrijke telefoonnummers Betalingsopdrachten herroepen Wereldpas blokkeren vanuit Nederland Wereldpas blokkeren vanuit het buitenland Melden verlies, diefstal en/of misbruik van Digipas, digicode of tincode Openingstijden en snelheid binnenlandse overschrijvingen Soort overschrijving Overschrijvingen tussen alle rekeningen bij SNS Regio Bank, SNS Bank en bijbehorende labels van SNS Bank. Overschrijvingen via Internet Bankieren van een betaalrekening van SNS Regio Bank naar een betaalrekening van een andere bank. Papieren overschrijvingen van een betaalrekening van SNS Regio Bank naar een betaalrekening van een andere bank. Verwerkingstijd Op alle dagen bij- en afgeschreven. Overschrijvingen worden dezelfde dag afgeschreven van uw rekening. Overschrijvingen ontvangen op werkdagen voor 5.00 uur worden dezelfde werkdag afgeschreven van uw rekening. Overschrijvingen ontvangen op werkdagen na 5.00 uur, in het weekend en op zon- en feestdagen worden de eerstvolgende werkdag afgeschreven van uw rekening. ) Wanneer precies de bedragen zijn bijgeschreven op de rekening bij de andere bank, is afhankelijk van de verwerkingstijd van de ontvangende bank. De ontvangende bank ontvangt het bedrag één werkdag later. De hierboven genoemde termijnen beginnen te lopen vanaf het moment dat de bank de betaalopdracht heeft ontvangen. Uitgebreide informatie over de verwerkingsduur, de openingstijden, de vakantiedagen en werkdagen voor het binnen- en buitenlandse betalingsverkeer staat op 5

6 Wie is SNS Regio Bank SNS Regio Bank is de handelsnaam van SNS Regio Bank N.V., statutair gevestigd in Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Het adres van het hoofdkantoor is Croeselaan 52 BJ Utrecht Postbus AX Utrecht SNS Regio Bank is bij de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten geregistreerd onder de naam SNS Regio Bank N.V., vergunningnummer De Nederlandsche Bank heeft SNS Regio Bank een vergunning verleend om bancaire activiteiten te verrichten. Hierdoor zijn het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel van toepassing op tegoeden die bij SNS Regio Bank worden aangehouden. Dit houdt kort gezegd in dat bij faillissement van de financiële dienstverlener klanten hun spaar- en beleggingstegoeden terugkrijgen tot een bepaald maximum. De aard van onze dienstverlening SNS Regio Bank onderscheidt zich van de traditionele banken door alle moderne bankproducten te combineren met de persoonlijke dienstverlening van een zelfstandig intermediair (bemiddelaar/financieel adviseur). Er is altijd wel een intermediair bij u in de buurt: iemand die uw regio goed kent en een sterke binding heeft met de omgeving. De producten van SNS Regio Bank kenmerken zich door gunstige tarieven en heldere voorwaarden. Voor hypotheken, lenen, verzekeringen, beleggen, sparen en betalen kunt u terecht bij een intermediair van SNS Regio Bank, zodat u ervan verzekerd bent dat uw financiën in goede en betrouwbare handen zijn. De met ons samenwerkende intermediairs zijn onafhankelijke en zelfstandige tussenpersonen. Ten aanzien van spaar- en betaalproducten bemiddelt uw intermediair overigens exclusief in producten van SNS Regio Bank (en niet in die van andere aanbieders). We bieden onze financiële diensten aan via een groot aantal intermediairs verspreid over Nederland. Soort dienstverlening van SNS Regio Bank Als u een betaal-, spaar-, leen- of hypotheekproduct via uw intermediair bij SNS Regio Bank koopt, treedt SNS Regio Bank op in de hoedanigheid van aanbieder. Voor verzekeringsproducten treedt SNS Regio Bank op in de hoedanigheid van bemiddelaar. SNS Regio Bank adviseert niet. Sommige intermediairs hebben een kasfunctie. Via deze kasfunctie kunt u geld opnemen van of geld storten op uw rekening bij SNS Regio Bank. Geld dat u stort wordt rechtstreeks bijgeschreven op uw rekening bij SNS Regio Bank. Het geld dat u stort wordt dus niet op een rekening van de intermediair bijgeschreven. Geld dat u opneemt wordt rechtstreeks afgeschreven van uw rekening bij SNS Regio Bank. Let u goed op de openingstijden van uw intermediair. Dat kan van belang zijn als u bepaalde handelingen wilt verrichten zoals bijvoorbeeld kastransacties of het geven van betaalopdrachten. Uw intermediair bepaalt zelf zijn openingstijden. Voor de exacte openingstijden kunt u contact opnemen met uw intermediair. Klachtenprocedure Onverhoopt niet tevreden? Ook dat hoort SNS Regio Bank graag! Aan een persoonlijke én servicegerichte manier van zakendoen hechten SNS Regio Bank en haar intermediairs grote waarde. Dit uit zich in voor u klaarstaan en beloftes nakomen. Mocht het desondanks voorkomen dat u niet tevreden bent over een van onze producten of diensten, dan horen wij dat graag. Naar een passende oplossing wordt direct gezocht. Want ook dat hoort bij een persoonlijke en servicegerichte instelling! 6

7 Hoe handelt u bij klachten? 8 Meld uw ontevredenheid bij uw intermediair van SNS Regio Bank. Deze kan u snel en accuraat helpen. 8 Bent u niet tevreden met het antwoord van uw intermediair van SNS Regio Bank, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Stuur uw klacht naar SNS Regio Bank Afdeling Intermediair Service Desk Postbus AX Utrecht SNS Regio Bank N.V. is gevestigd in Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Onder voorbehoud van drukfouten. SNS Regio Bank heeft het recht de informatie in de Informatiewijzer Zakelijk Betalen eenzijdig te wijzigen. Zie ook de voorwaarden die op uw betaaldienst van toepassing is. 7

De vermelde tarieven voor binnen- en buitenland zijn de standaardtarieven, tenzij anders met u is overeengekomen.

De vermelde tarieven voor binnen- en buitenland zijn de standaardtarieven, tenzij anders met u is overeengekomen. Informatiewijzer Zakelijk Betalen Per 1 december 2010 In deze Informatiewijzer Zakelijk Betalen vindt u informatie over a De tarieven van uw betalingen, zowel binnen- als buitenland. De bedragen zijn inclusief

Nadere informatie

Informatiewijzer Zakelijk betalen

Informatiewijzer Zakelijk betalen Zakelijk Betalen Informatiewijzer Zakelijk betalen Hoofdstuk De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 1 juli 2015. Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie

Informatiewijzer. Zakelijk Betalen. Per 1 juli 2015. Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening. Hoofdstuk 2 Algemene informatie Informatiewijzer Zakelijk Betalen Per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1 De ZZP-, MKB-, en V&S Rekening De abonnementstarieven en pakketinhoud Tarief transactiebundels Tariefgebonden transacties Tarieven zakelijk

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Tarieven zakelijk betalingsverkeer. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Tarieven zakelijk betalingsverkeer Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Wat kost het zakelijke betalingsverkeer bij de ING? In deze brochure treft u een overzicht aan van de tarieven

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaalrekening(en) en over de betaaldiensten en -instrumenten

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Zakelijk betalen en sparen?

Zakelijk betalen en sparen? Zakelijk betalen en sparen? Wij zijn uw bank. Zakelijk betalen en sparen? RegioBank heeft een zakelijk totaalpakket voor zzp, mkb, verenigingen en stichtingen. Sparen en betalen op uw manier Bij RegioBank

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2015 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK & HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK... 3 HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN...24 VERSIE

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen Algemene Handleiding & Handleiding Betalen & HANDLEIDING BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING... 3 HANDLEIDING BETALEN...29 VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015 2 Algemene Handleiding VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015

Nadere informatie

Doen wat bij je past

Doen wat bij je past Beleggen Doen wat bij je past Beleggen U bent op zoek naar een hoger rendement dan op een spaarrekening. Zoals in elke tak van sport heb je ook in de beleggingswereld amateurs en professionals. Wilt u

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

AEGON VermogensRekening. Handleiding

AEGON VermogensRekening. Handleiding AEGON VermogensRekening Handleiding Handleiding bij de AEGON VermogensRekening Inleiding Gefeliciteerd met uw AEGON VermogensRekening, een beleggingsrekening waarmee u eenvoudig een vermogen kunt vormen.

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011

Algemene voorwaarden. Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor. Rabobank Beleggersrekening 2011 Algemene voorwaarden Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemene voorwaarden voor Rabobank Beleggersrekening 2011 Productkenmerken Rabobank Beleggersrekening Algemeen

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

PROSPECTUS PLUSKREDIET

PROSPECTUS PLUSKREDIET PROSPECTUS PLUSKREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het Pluskrediet 4 3.1 Belangrijkste kenmerken van

Nadere informatie

Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan

Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan Uw bedrijf, uw bankzaken Omdat gemak en ambitie goed samengaan Als ondernemer weet u kansen te benutten, en met een goed idee gaat u direct

Nadere informatie