Wonen in Delft. voor senioren Folders van Stichting Ouderenwerk Delft:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen in Delft. voor senioren Folders van Stichting Ouderenwerk Delft:"

Transcriptie

1 Wonen in Delft voor senioren Folders van Stichting Ouderenwerk Delft: Administratie, Hulp bij Thuisadministratie Advies, ouderenadviseur Bewegen, wat houdt u tegen? Delfts Zorgabonnement Delfts Zorgabonnement, serviceabonnement Educatie, computercursussen Formulieren, de formulierenbrigade helpt Huisbezoek, Informatief Huisbezoek / Veiligheidsbezoek Maaltijdservice Onder de Pannen Startpunt wonen zorg welzijn Wonen in Delft, voor senioren Stichting Ouderenwerk Delft Van Bleyswijckstraat 93 L 2613 RR Delft Telefoon: Website: XX/ /xxxx Oktober 2007

2 Senioren willen graag, als de omstandigheden dat toelaten, zelfstandig blijven wonen. Voorzieningen als bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, personenalarmering en maaltijdservice kunnen daarbij een belangrijke ondersteuning vormen. Toch kan een wijziging in de woonsituatie gewenst zijn. Of u wilt zich alvast oriënteren op de verschillende mogelijkheden voor later. Die mogelijkheden kunnen uiteenlopen van een kleine woningaanpassing tot een (grote) verhuizing. Deze brochure geeft een beeld van de verschillende mogelijkheden die u heeft om een niet meer kloppende woonsituatie passend te maken. Maar u kunt ook lezen wat u nu al kunt doen om goed voorbereid te zijn op toekomstige wijzigingen in uw leefsituatie. Algemene begrippen Woonkrant Beter wonen in Haaglanden Alle huurwoningen die in Delft en de regio Haaglanden vrijkomen, ook de aanleunwoningen (met uitzondering van De Vijverhof), worden aangeboden in de Woonkrant Beter wonen in Haaglanden en op internet via de website In de woonkrant kunt u ook lezen welke spelregels worden gehanteerd bij het toewijzen van woningen in de regio Haaglanden. De woonkrant is gratis af te halen op verschillende plaatsen zoals supermarkten, woningcorporaties en het Startpunt wonen zorg welzijn. Het is ook mogelijk om tegen een vergoeding de woonkrant thuisgestuurd te krijgen. U kunt reageren op een woning in de woonkrant door het invullen van de woonbon of via internet. U heeft daarvoor een woonpas nodig. Woningen die speciaal geschikt zijn voor ouderen kunt u in de woonkrant herkennen aan het 55+ tekentje. Maar u kunt natuurlijk ook reageren op woningen die niet specifiek geschikt zijn voor ouderen. De advertentie geeft een beschrijving van de woning, de faciliteiten, de huurprijs en de voorwaarden die voor de woning gelden. Deze voorwaarden verschillen per type woning. Als u hulp of advies nodig heeft bij het reageren op woningen, dan kunt u daarvoor terecht bij uw woningcorporatie of bij het Startpunt wonen zorg welzijn. Woonpas Als u erover denkt om in de nabije toekomst te gaan verhuizen, of u wilt in aanmerking komen voor een woning in de woonkrant Beter wonen in Haaglanden, dan heeft u allereerst een woonpas nodig. Ook als u op dit moment nog geen verhuisplannen heeft, is het verstandig om alvast een woonpas aan te vragen. U betaalt hiervoor jaarlijks een klein bedrag. U bouwt dan namelijk inschrijfduur op. Deze telt mee bij de uiteindelijke toewijzing. U kunt de woonpas aanvragen via de bon in de woonkrant, via internet: bij uw woningcorporatie of bij het Startpunt wonen zorg welzijn. Woonvoorzieningen Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een nieuwe wet die gemeenten uitvoeren. Deze wet gaat over veel verschillende onderwerpen: bijvoorbeeld over wijkcentra, clubs, activiteiten in uw buurt, vrijwilligers, mantelzorgers, zorg voor mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen. Als u door medische of gezondheids oorzaken niet meer in uw huidige woning uit de voeten kunt, maar de

3 woning kan worden aangepast, zodat u niet hoeft te verhuizen, dan kunt u een woonvoorziening aanvragen op grond van de Wmo. Deze woonvoorzieningen vielen in het verleden onder de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten). U kunt daarbij denken aan een douche- of toiletstoel, steunbeugels, het verwijderen of verlagen van drempels, het aanbrengen van een traplift of een onderrijdbare keuken. Het CIZ onderzoekt welke belemmeringen er zijn en adviseert de gemeente met welke aanpassingen de problemen kunnen worden opgelost. De gemeente besluit aan de hand van de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning of u hiervoor in aanmerking kunt komen. Voor woningaanpassingen geldt dat u, afhankelijk van uw inkomen en de aanpassingskosten, een eigen bijdrage moet betalen. Meer hierover kunt u lezen in de brochure Individuele verstrekkingen Wmo van de Gemeente Delft. Deze brochure is verkrijgbaar bij de Publieksbalie en bij het Startpunt wonen zorg welzijn. Voorrangsverklaring of urgentie Bent u woningzoekend door een noodsituatie? Voldoet uw woning niet aan uw medische omstandigheden? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden voorrang krijgen op andere woningzoekenden met een voorrangsverklaring of urgentie. Er zijn drie (eigenlijk vier) types voorrangsverklaring, ook wel urgentie genoemd: sociaal, medisch en voor een aanleunwoning, daarnaast kan er ook sprake zijn van een combinatie van sociaal en medisch. Een voorrangsverklaring op sociale gronden wordt verleend als u in een zodanige levensbedreigende of levensontwrichtende woonsituatie verkeert, dat op korte termijn (andere) woonruimte beschikbaar moet komen. Voor een voorrangsverklaring op medische gronden moet u dusdanige belemmeringen ondervinden in de huidige woning dat normaal gebruik (bereikbaarheid woning en gebruik van slaapkamer, badkamer en keuken) niet meer mogelijk is. Een voorrangsverklaring voor een aanleunwoning kan worden verleend als u medische en sociale problemen heeft die er toe leiden dat het niet meer verantwoord is om in uw huidige woning te blijven wonen. Meer hierover kunt u lezen in de folder Voorrangsverklaring van de Gemeen- te Delft. Deze folder is verkrijgbaar bij uw woningcorporatie en bij het Startpunt wonen zorg welzijn. Huurtoeslag Als uw inkomen te laag is in verhouding tot de huur die u moet betalen, dan is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. U kunt daarvoor een formulier aanvragen via de belastingtelefoon: De woningcorporaties en het Startpunt wonen zorg welzijn geven informatie en advies over huurtoeslag en kunnen eventueel een proefberekening voor u maken als u wilt weten of u wellicht recht heeft op huurtoeslag. Voor hulp bij het invullen van uw aanvraag- of wijzigingsformulier huurtoeslag kunt u een afspraak maken met de Formulierenbrigade via het Startpunt wonen zorg welzijn. Verhuiskostenvergoeding Als u om medische of ergonomische redenen plotseling en onverwacht moet verhuizen is het mogelijk om verhuiskostenvergoeding aan te vragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor informatie hierover kunt u terecht bij het Startpunt wonen zorg welzijn of het Vakteam Vmo (Vakteam Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning) van de Gemeente Delft. Als u een laag inkomen heeft kunt u in sommige gevallen ook een verhuiskostenvergoeding via de Bijzondere Bijstand aanvragen. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente, afdeling Werk Inkomen Zorg of bij het Startpunt wonen zorg welzijn. Let op: een verhuiskostenvergoeding moet in alle gevallen vóór de verhuizing aangevraagd worden.

4 Woondiensten aan huis Als u door omstandigheden uw huis voor korte of langere tijd niet of moeilijk kunt verlaten, zijn er in Delft verschillende mogelijkheden om diensten aan huis aan te vragen. In het Keuzepakket van Careyn (voorheen de Maatpas) zitten bijvoorbeeld o.a. een kapper aan huis, een pedicure, Maaltijdservice en een Boodschappendienst. Ook de Stichting Ouderenwerk Delft biedt verschillende diensten aan huis, waaronder Maaltijdservice, een huisbezoek van de Formulierenbrigade, Hulp bij de Thuisadministratie en een Informatief Huisbezoek. Tijdens dit laatste bezoek krijgt u uitleg over welke mogelijkheden er allemaal zijn en kunt u indien nodig de diensten die u wilt hebben direct aanvragen. En wilt u zich thuis wat veiliger voelen, dan kunt u overwegen om personenalarmering aan te vragen bij Breeduit Thuis. Mocht u dan onverhoopt iets overkomen, dan wordt er direct hulp ingeschakeld. Woningtypes Delft kent verschillende woonvormen voor senioren. Er zijn gewone woningen binnen het algemene woningaanbod die geschikt zijn voor ouderen, maar er zijn ook meer specifieke woonvormen, zoals aanleunwoningen, seniorenwoningen 55+ en een serviceflat. Voor ouderen geschikte woningen worden verhuurd door verschillende woningcorporaties in Delft en door de stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest. Deze verschillende soorten woningen worden hierna besproken en ook wat u moet of kunt doen om ervoor in aanmerking te komen. Aanleunwoningen Een aanleunwoning is een zelfstandige, aangepaste woning, waar zorg geleverd kan worden vanuit een zorgpunt of een nabijgelegen verzorgingshuis of Woonzorgcentrum. Voorheen kon u zich op een wachtlijst laten plaatsen voor een aanleunwoning en was het min of meer gebruikelijk dat ouderen vanaf een bepaalde leeftijd daar naartoe verhuisden. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Allerlei voorzieningen, zoals thuiszorg, alarmering, maaltijdservice of bijvoorbeeld een woningaanpassing, zorgen ervoor dat ouderen in de meeste gevallen gewoon in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Wilt u weten of dat ook voor u geldt, kom dan eens langs voor een informatief gesprek bij het Startpunt wonen zorg welzijn. De vrijkomende aanleunwoningen in Delft en de regio Haaglanden komen in de Woonkrant. Als u medische en sociale problemen heeft die er toe leiden dat het toch niet meer verantwoord is om in uw huidige woning te blijven wonen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een voorrangsverklaring aanleunwoning. Deze voorrangsverklaring kunt u aanvragen bij het Startpunt wonen zorg welzijn of bij uw woningcorporatie, tegen betaling van administratiekosten. Na toewijzing van de voorrangsverklaring, die een jaar geldig is, moet u zelf op vrijkomende aanleunwoningen reageren in de woonkrant of via internet. Kunt u dat niet zelf en heeft u ook geen hulp van kennissen of familie, dan kunt u zich opgeven voor hulp bij het reageren bij het Startpunt wonen zorg welzijn. Seniorenwoningen Een seniorenwoning 55+ is een woning die geschikt is voor 55-plussers die zich nog goed zelfstandig kunnen redden. Er is altijd een lift aanwezig, soms is er ook alarmering en/of een recreatieruimte. In veel gevallen zijn de woningen gunstig gelegen ten opzichte van openbaar vervoer en winkels. U heeft voor deze woningen geen speciale indicatie nodig. De vrijkomende seniorenwoningen worden opgenomen in de woonkrant Beter Wonen in Haaglanden. U herkent deze woningen aan het tekentje 55+. De woningen waar een 55+ teken bij staat worden in eerste instantie aangeboden aan 55+-ers. Mocht hier geen oudere op reageren, dan worden ze aan de overige kandidaten (onder deze leeftijd) aangeboden.

5 Verzorgingshuis of Woonzorgcentrum Hoewel een appartement in een Verzorgingshuis of Woonzorgcentrum geen zelfstandige woonruimte is, hoort het natuurlijk wel thuis in deze brochure. Vroeger was het gebruikelijk dat men zich op een bepaalde leeftijd alvast inschreef bij een verzorgingshuis, waar men dan automatisch bij het bereiken van de 65- jarige leeftijd naartoe verhuisde. Maar de tijden zijn veranderd. Inschrijven voor een verzorgingshuis is tegenwoordig niet meer mogelijk. Evenals bij een aanleunwoning onderzoekt het CIZ aan de hand van vastgestelde criteria of u in aanmerking kunt komen voor een plaats in het verzorgingshuis. Die criteria zijn streng, want in het merendeel van de gevallen is het mogelijk om tot op hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen. Bijvoorbeeld met de inzet van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, maaltijdservice of personenalarmering. Of met een woningaanpassing of een eventuele verhuizing naar een aanleunwoning. Als u meer wilt weten over de financiële consequenties van een verblijf in een verzorgingshuis dan kunt u bij het Startpunt wonen zorg welzijn vragen naar de brochures Daar kunt u op rekenen in een verzorgingshuis en Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling. Heeft u een persoonlijke vraag over wonen in een verzorgingshuis, dan kunt u daarvoor terecht bij het Cliëntenservicebureau van de Pieter van Foreest. Serviceflat Er is in Delft één serviceflat, Wooncentrum de Vijverhof. De woningen van de Vijverhof worden niet aangeboden in de Woonkrant. Als u interesse heeft in een woning in de Vijverhof kunt u zich op de wachtlijst laten plaatsen. Het woningaanbod per wijk BINNENSTAD Congregatiehof, 35 woningen Woonbron Recreatieruimte en binnentuin aanwezig. Winkels in de nabijheid. Verschillende woningtypen. Cornelis Musiushof, Kantoorgracht, 58 woningen - Vestia Delft De woningen hebben alarmering, er is een recreatieruimte, een beheerder en een binnentuin. Weinig winkels en openbaar vervoer in de directe nabijheid. Dock van Delft, Ezelsveldlaan, 62 woningen Vidomes De appartementen in Dock van Delft zijn levensloopbestendig en er is zorg achter de hand. De woningen zijn ruim en comfortabel en rustig gelegen aan de rand van de binnenstad. Er is een ondergrondse parkeergarage. Dock van Delft bevat 67 koopappartementen, 32 sociale huurwoningen voor 55- plussers en 30 appartementen in de vrije sector.

6 Huigh de Groothof, Maria van Reigersberchstraat, 55 woningen Woonbron Huismeester aanwezig. Koningsplein, Anna Boogerd, Noorderhof, Minderbroerstraat, Raam, Gasthuislaan, Vesteplein, 16 woningen Vestia Delft Dit zijn woningen op de begane grond. VRIJENBAN Monica, Arubastraat Pieter van Foreest 8 opleunwoningen en 42 verzorgingshuisplaatsen in Woonzorgcentrum Monica. Arubastraat en Bonairestraat, 25 woningen - Woonbron Deze woningen zijn gelegen op de begane grond. De bewoners van deze woningen kunnen gebruik maken van een aantal voorzieningen van Verzorgingshuis Monica. Delfgauwse Weye, Bieslandsekade, 49 woningen Woonbron Weinig winkels. Openbaar vervoer in de nabijheid. Twee-, drie- en vierkamerwoningen. Jan Joostenplein, 53 woningen Woonbron Weinig winkels. Openbaar vervoer in de nabijheid. Alarmsysteem aanwezig of op aanvraag. Merendeels driekamerwoningen. Sint Jorisweg, Castrop-Rauxellaan, Brasserskade, 11 woningen Vestia Delft Dit zijn woningen op de begane grond. Ternateflat, 28 woningen - Woonbron Winkels en openbaar vervoer in de directe nabijheid. HOF VAN DELFT 2613 Olofsstraat en Frank van Borselenstraat, 8 woningen Vestia Delft Dit zijn woningen op de begane grond. VOORDIJKSHOORN Lindenhof, Cort van der Lindenstraat, Vidomes 114 aanleunwoningen en 66 verzorgingshuisplaatsen in de Lindenhof. Extramurale verpleeghuiszorg mogelijk. Van Almondestraat, Sasboutstraat en van Foreestweg, 80 woningen Vestia Delft Dit zijn door Vestia Delft voor 55-plussers geschikt gemaakte woningen. Van Kinschotstraat en Beresteynstraat, 44 woningen PCB Bewoners kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het nabijgelegen verzorgingshuis Lindenhof. Mariënhof, Vosmaerstraat en Meermanstraat, 42 woningen - Woonbron Er zijn winkels en openbaar vervoer in de nabijheid,

7 er is een binnentuin.dit zijn kleine woningen en niet geschikt voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Ricardishof, 40 woningen - Woonbron Bewoning is mogelijk t/m gebruik rollator. Niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Beperkt aanpasbaar voor zorg. Vermeertoren, 32 woningen Vestia Delft Op de kruising van de provincialeweg en de Van Foreestweg, is de Vermeertoren gebouwd. De woontoren omvat 23 verdiepingen met zowel sociale huurappartementen als huurappartementen in de vrije sector en enkele koopappartementen. Voor alle appartementen geldt dat ze levensloopbestendig zijn, dat wil zeggen: gemakkelijk aan te passen aan mobiliteitsbeperkingen en er is zorg achter de hand. De onderbouw van de Vermeertoren, bestaande uit twee verdiepingen, biedt ruimte aan een ontmoetingscentrum (dagverzorging, dagbehandeling) een zorgpost en een zorgcentrum met onder meer een huisartsenpraktijk, fysiotherapeuten, consultatiebureau,een apotheek en dependance startpunt wonen zorg welzijn. Westlandhof, Antonia Veerstraat, en Aletta Jacobsstraat, 144 woningen Woonbron Recreatieruimte, openbaar vervoer in de nabijheid. Er zijn geen winkels in de buurt. Wintertuin, Kristalweg, 24 woningen - Woonbron Gezamenlijk dakterras, overdekte binnentuin, alleen driekamerwoningen. TANTHOF Aziëlaan en Chinalaan, 40 woningen Vestia Delft Weinig winkels en voorzieningen aanwezig. Bewoning mogelijk tot en met gebruik rollator. VOORHOF Abtswoude, Aart van der Leeuwlaan Vestia Delft 61 aanleunwoningen en 133 verzorgingshuisplaatsen in Woonzorgcentrum Abtswoude. Ruim aanbod welzijnsvoorzieningen en zorg tot en met verzorgingshuiszorg mogelijk. Stefanna, Aart van der Leeuwlaan Woonbron 122 aanleunwoningen en 97 verzorgingshuisplaatsen in Woonzorgcentrum Stefanna. Ruim aanbod welzijnsvoorzieningen en zorg tot en met verzorgingshuiszorg mogelijk. Delfshove, Vorrinckplein Vestia Delft 60 aanleunwoningen en 143 verzorgingshuisplaatsen in Woonzorgcentrum Delfshove.

8 Artemisflat, Artemisstraat, 153 woningen Woonbron Flat met aangepaste seniorenwoningen. Er is een recreatieruimte met activiteiten. Complex met twee- drie-, vier- en vijfkamerwoningen nabij winkelcentrum. Dr. Vrijmoedhof, Herculesweg en Vulcanusweg, 92 woningen Woonbron Alarmering in sommige woningen, of op aanvraag. Er is een recreatieruimte met activiteiten, huismeester en een binnentuin. Winkels in de nabijheid. Hendrik Marsmanlaan en Roland Holstlaan, 82 woningen - PCB De vrij kleine woningen zijn niet geschikt voor rolstoel- en rollatorgebruikers in verband met een hoge drempel bij toegang tot de woning. Openbaar vervoer en winkelcentrum in nabijheid. BUITENHOF Die Buytenweye, Chopinlaan Woonbron 172 aanleunwoningen en 134 verzorgingshuisplaatsen in Woonzorgcentrum Die Buytenweye. Ruim aanbod welzijnsvoorzieningen en zorg tot en met verzorgingshuiszorg mogelijk. Wooncentrum De Vijverhof, Zagwijnpad, 137 woningen De woningen in de Vijverhof worden niet aangeboden in de Woonkrant. Als u interesse heeft in een woning in de Vijverhof kunt u zich op de wachtlijst laten plaatsen. Er is een zorgpunt in de Vijverhof, vanuit dit zorgpunt kan zorg op maat geleverd worden. De Vijverhof biedt ook dagverzorging voor haar bewoners. Bewoning is mogelijk t/m een handbewogen rolstoel. Diepenbrockstraat, Buitenhofdreef, Griegstraat, 378 woningen Vidomes Dit zijn de zgn. sterflats. Een groot deel van de woningen is geschikt voor 55 plussers. Alle deuren gaan automatisch, er is een videofoonsysteem en mogelijkheid voor het parkeren van scootmobielen op de etages. Gaeghflat, Mozartlaan, 116 woningen Woonbron Alarmering aangesloten op verzorgingshuis Die Buytenweye,, Recreatieruimte aanwezig. Bewoners kunnen gebruik maken van de faciliteiten in het nabij gelegen verzorgingshuis Die Buytenweye. Mahlerhof, Mahlerstraat en Chopinlaan, 48 woningen Vidomes Recreatieruimte met soosactiviteiten, winkels en openbaar vervoer in de nabijheid.

9 Mozartflat, Mozartlaan, 196 woningen Woonbron Vierkamerwoningen, zorgpunt in ontwikkeling. Van der Slootsingel, 18 woningen Woonbron Bewoning mogelijk t/m gebruik rollator, beperkt aanpasbaar voor zorg. WIPPOLDER Prof. Burgershof, 63 woningen Vidomes Aanleunwoningen op afstand. Dat wil zeggen dat ze niet rechtstreeks verbonden zijn aan een verzorgingshuis. Er is een zorgpunt en alarmering. Herenpad en Scheepmakerij, 2 woningen Vestia Delft Dit zijn woningen op de begane grond. Nassauflat, 27 woningen Woonbron Winkels en openbaar vervoer in de nabijheid. Adressen, telefoonnummers en internet Startpunt wonen zorg welzijn Van Bleyswijckstraat RR Delft Telefoon: (9.00 tot uur) Breeduit Thuis, Personenalarmering Telefoon: Stichting Ouderenwerk Delft Telefoon: Careyn Contact Telefoon: Cliëntenservicebureau Pieter van Foreest Industriestraat BB Delft Telefoon: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Telefoon:

10 Gemeente Delft, Vakteam Vmo Telefoon: (9.00 tot uur) Gemeente Delft, Werk Inkomen & Zorg Telefoon: Gemeente Delft, Publieksbalie Telefoon: Woonbron Delft Aart van der Leeuwlaan LD Delft Telefoon: Wooncentrum de Vijverhof Zagwijnpad PM Delft Telefoon: PCB Roland Holstlaan JA Delft Telefoon: (maandag t/m donderdag uur) Vestia Delft Oostblok PB Delft Telefoon: Vidomes Griegstraat AE Delft Telefoon: Colofon Dit is een uitgave van Stichting Ouderenwerk Delft in samenwerking met de Delftse woningcorporaties, Gemeente Delft en Zorginstellingen Pieter van Foreest. Foto's: copyright Delftse woningcorporaties, Pieter van Foreest, Sander de Wilde en Tijn Noorderbos (interieurfoto's). Vormgeving: Klats+Poseidon. Drukwerk: Impressed.

Met voorrang een woning zoeken in Delft

Met voorrang een woning zoeken in Delft Met voorrang een woning zoeken in Delft Door persoonlijke omstandigheden kan het gebeuren dat u op zeer korte termijn dringend een andere woning nodig heeft. Dit noemen we urgentie. Met een urgentieverklaring

Nadere informatie

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG IN VIANEN HOF VAN BATENSTEIN De vraag naar goede zorg in combinatie met wonen is de afgelopen jaren gegroeid. Ook in Vianen. Daarom hebben LEKSTEDEwonen, ZorgSpectrum

Nadere informatie

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Informatieblad 1 team Wmo Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Algemene informatie In dit informatieblad vindt u informatie over mogelijkheden op het gebied van wonen. De informatie heeft betrekking op

Nadere informatie

Woord vooraf. Ik wens u veel woongenot toe in onze prachtige stad. A.T. Kamsteeg. Wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zorg

Woord vooraf. Ik wens u veel woongenot toe in onze prachtige stad. A.T. Kamsteeg. Wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zorg Woord vooraf Nieuwe woningen worden steeds vaker levensloopbestendig gemaakt: passend, ook als uw persoonlijke situatie verandert. Dat lukt steeds vaker ook bij bestaande woningen. Ook komen er nieuwe

Nadere informatie

te huur! samenwonen In De Hooghe Clock Huurappartementen 55+ s-hertogenbosch

te huur! samenwonen In De Hooghe Clock Huurappartementen 55+ s-hertogenbosch te huur! samenwonen In De Hooghe Clock Huurappartementen 55+ s-hertogenbosch PAGINA 3 INHOUD PAGINA 03 ligging 04 Faciliteiten 05 Zorg door Vivent 06 appartementen 07 parkeren 07 Veiligheid 08 type A 09

Nadere informatie

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Woonvormen voor ouderen in Amstelveen www.vitawelzijnenadvies.nl 2 Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Algemene informatie In deze folder vindt u informatie over mogelijkheden op het gebied van wonen.

Nadere informatie

Aanleunwoningen. Aanleunwoningen

Aanleunwoningen. Aanleunwoningen Aanleunwoningen Aanleunwoningen Aanleunwoningen zijn zelfstandige woningen, die in het algemeen tegen een verzorgingshuis of verpleeghuis aan zijn gebouwd. Bewoners van aanleunwoningen wonen zelfstandig,

Nadere informatie

Inleunwoningen. Woonzorgcentrum De Honinghoeve

Inleunwoningen. Woonzorgcentrum De Honinghoeve Inleunwoningen Woonzorgcentrum De Honinghoeve Inleiding Wilt u zelfstandig wonen, maar gebruik maken van voorzieningen die voor u het leven veiliger, comfortabeler en gezelliger maken? Woonzorgcentrum

Nadere informatie

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Informatieblad 1 team Wmo Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Algemene informatie In dit informatieblad vindt u informatie over mogelijkheden op het gebied van wonen. De informatie heeft betrekking op

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Hoge Veld gelegen aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, tussen Rijswijk en Wateringen, biedt Garantwoningen voor ouderen

Nadere informatie

Te huur. 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden. Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof.

Te huur. 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden. Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof. Te huur 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof. Beter Wonen bouwt zorgcentrum Maarlenhof In november 2009 is

Nadere informatie

Zicht op een toegankelijke woning

Zicht op een toegankelijke woning Zicht op een toegankelijke woning Heeft u een lichamelijke beperking of bent u slecht ter been? Zoekt u een woning met (zorg)voorzieningen in de buurt? Wilt u ook op latere leeftijd graag zo lang mogelijk

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Huren 55+ 55+ wonen? Er is veel mogelijk! Samen vinden wij de woning die bij u past.

Huren 55+ 55+ wonen? Er is veel mogelijk! Samen vinden wij de woning die bij u past. Huren 55+ 55+ wonen? Er is veel mogelijk! Samen vinden wij de woning die bij u past. 55+ Wonen Zuid begrijpt wat goed wonen inhoudt. Een huis waarin je je thuis voelt, dat op de eerste plaats. In een leefbare

Nadere informatie

TE HUUR! samenwonen IN DE HOOGHE CLOCK HUURAPPARTEMENTEN 55+ S-HERTOGENBOSCH

TE HUUR! samenwonen IN DE HOOGHE CLOCK HUURAPPARTEMENTEN 55+ S-HERTOGENBOSCH TE HUUR! samenwonen IN DE HOOGHE CLOCK HUURAPPARTEMENTEN 55+ S-HERTOGENBOSCH PAGINA 3 INHOUD PAGINA 03 Ligging 04 Voorzieningen 05 Zorg door Vivent 06 Appartementen 07 Parkeren 07 Veiligheid 08 Type A

Nadere informatie

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN ALGEMEEN INLEIDING In deze folder geven wij informatie over woningen voor specifieke doelgroepen. Zoals woningzoekenden die een senioren-, zorg- of aangepaste woning nodig hebben. Deze woningen worden

Nadere informatie

Project 32 huurappartementen Leefdael

Project 32 huurappartementen Leefdael Project 32 huurappartementen Leefdael Monumentale kern Sint Joris zorg- en dienstverlening Winkelcentrum de Poort Verhuurder en opdrachtgever: Woningbedrijf Oirschot Ontwikkeling en: realisatie Hurks vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Zicht op een toegankelijke woning

Zicht op een toegankelijke woning Zicht op een toegankelijke woning Heeft u een lichamelijke beperking of bent u slecht ter been? Zoekt u een woning met (zorg)voorzieningen in de buurt? Wilt u ook op latere leeftijd graag zo lang mogelijk

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden ON ANDEN ET ON ANDEN ET Haaglanden ON g l a n d e n h a a g l a n d e n Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende

Nadere informatie

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN ALGEMEEN INLEIDING In deze folder geven wij informatie over woningen voor specifieke doelgroepen. Zoals woningzoekenden die een senioren-, zorg- of aangepaste woning nodig hebben. Deze woningen worden

Nadere informatie

Volledig Pakket Thuis. Uw zorgcentrum aan huis

Volledig Pakket Thuis. Uw zorgcentrum aan huis Volledig Pakket Thuis Uw zorgcentrum aan huis Inhoudsopgave Afkortingenlijst en begrippen... 4 Volledig Pakket Thuis... 5 Uw zorg in bekende handen... 6 Net even anders dan in het zorgcentrum... 7 Eigen

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden OON NET WOON HAAGLANDEN NET OONNET WOONNET. Haaglanden WOONNET WOONNET NET H A A G L A N D E N

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden OON NET WOON HAAGLANDEN NET OONNET WOONNET. Haaglanden WOONNET WOONNET NET H A A G L A N D E N Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden OON L A N D E N OON L A N D E N H A A G L A N D E N Haaglanden OON g l a n d e n h a a g l a n d e n Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent

Nadere informatie

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN RIJNVESTE HAZERSWOUDE-RIJNDIJK Inhoudsopgave Algemene informatie 3 De bouw is gestart 3 Levensloopbestendig, voor alle leeftijden 3 Een eigen berging 3 Parkeerplaatsen 3 Veiligheid

Nadere informatie

Wonen met zorg en dienstverlening bij Het Spectrum

Wonen met zorg en dienstverlening bij Het Spectrum Wonen Wonen met zorg en dienstverlening bij Het Spectrum ZORG MET AANDACHT, AANDACHT MET ZORG! Wonen bij Het Spectrum In Dordrecht heeft Het Spectrum meerdere woonlocaties voor mensen van 55 jaar en ouder.

Nadere informatie

Algemene informatie. Appartementen huren in zorgcentrum De Schutse

Algemene informatie. Appartementen huren in zorgcentrum De Schutse Algemene informatie Appartementen huren in zorgcentrum De Schutse Sint-Annaland, februari 2015 Inhoud Inleiding... 3 Zorgvisie... 4 Aanmelding en toewijzing... 5 Tarieven... 7 Huurtoeslag... 9 Verzekeringen...

Nadere informatie

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen

Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Woonvormen voor ouderen in Amstelveen www.vitawelzijnenadvies.nl 2 Woonvormen voor ouderen in Amstelveen Algemene informatie In deze folder vindt u informatie over mogelijkheden op het gebied van wonen.

Nadere informatie

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt FLORIANTE Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt 1 Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt Floriante bestaat uit 69 woningen waar u modern en zorgeloos woont met alle (zorg) faciliteiten

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Sint-Annaland, Annaland,maart 20152012 2 Inhoud Doel... 4 Aanbod zorg-en dienstverlening De Schutse... 6 Verstrekkingen en eigen bijdrage... 9 Visie op

Nadere informatie

fdstuk 2 Hoo 14 onen W

fdstuk 2 Hoo 14 onen W Wonen Hoofdstuk 2 14 2. WONEN Een goede woning in een plezierige woonomgeving is belangrijk voor het welbevinden van iedereen. De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E I N H O U D S O P G A V E pagina 1. Algemene informatie Vredewold Wonen 2 2. a. Woonruimteverdeling 3 b. Klachtencommissie 4 3. 104 senioren laagbouwwoningen te Leek 5 4. 11 senioren appartementen Groene

Nadere informatie

COMFORTABEL WONEN IN HET CENTRUM

COMFORTABEL WONEN IN HET CENTRUM COMFORTABEL WONEN IN HET CENTRUM VAN PUTTEN DE BRINKSTRAAT 26 sociale huurwoningen Woningzoekenden tot 55 jaar krijgen voorrang 1 Een gezichtsbepalend dorpsvernieuwingsproject Midden in het centrum van

Nadere informatie

Wonen in een woonzorgcomplex in Nijkerk. Wat moet ik hiervoor doen?

Wonen in een woonzorgcomplex in Nijkerk. Wat moet ik hiervoor doen? Wonen in een woonzorgcomplex in Nijkerk. Wat moet ik hiervoor doen? Als 55 plusser denkt u misschien al na over hoe u zou willen wonen als u bijvoorbeeld wat slechter ter been bent. U woont nu nog in een

Nadere informatie

Plezierig wonen in Hofstede Elderom 20 huurappartementen aan de Hohenzollern, Boc van Mere en Cuijlenburg te Boxmeer

Plezierig wonen in Hofstede Elderom 20 huurappartementen aan de Hohenzollern, Boc van Mere en Cuijlenburg te Boxmeer Plezierig wonen in Hofstede Elderom 20 huurappartementen aan de Hohenzollern, Boc van Mere en Cuijlenburg te Boxmeer Huren in een wijk met karakter Hofstede Elderom is een wijk met karakter in het noordelijke

Nadere informatie

Zicht op een toegankelijke woning

Zicht op een toegankelijke woning Zicht op een toegankelijke woning Zicht op een toegankelijke woning Heeft u een lichamelijke beperking of bent u slecht ter been? Zoekt u een woning met (zorg)voorzieningen in de buurt? Wilt u ook op latere

Nadere informatie

Inschrijving wonen met zorg huurappartementen De Bleijke

Inschrijving wonen met zorg huurappartementen De Bleijke Inschrijving wonen met zorg huurappartementen De Bleijke Locatie Graag aanvinken wat uw voorkeur is voor het betreffende gebouw (1 = 1 e voorkeur, etc.). Wilt u enkel voor één gebouw in aanmerking komen,

Nadere informatie

Zorgwoningen in Zwolle

Zorgwoningen in Zwolle Zorgwoningen in Zwolle In deze brochure vindt u: een overzicht van de zorgwoningen in Zwolle van elke locatie een korte omschrijving en een foto Woningenbrochure Servicepunt Zorgwoningen Deze brochure

Nadere informatie

De Singels Kleurrijk in Rotterdam

De Singels Kleurrijk in Rotterdam De Singels Kleurrijk in Rotterdam Warm, kleurrijk en persoonlijk: dat is De Singels. Wij zijn een kleinschalige, gastvrije en professionele Rotterdamse WoonZorg-organisatie met uw welzijn als onze drijfveer.

Nadere informatie

Zorgwoningen Kampen en IJsselmuiden

Zorgwoningen Kampen en IJsselmuiden Zorgwoningen Kampen en IJsselmuiden ZORGWONINGEN Een zorgwoning is een huurwoning die rolstoeltoegankelijk is en ook geschikt is om zorg en welzijn in de woning te ontvangen. Zorgwoningen zijn bedoeld

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden ON ANDEN ET ON ANDEN ET Haaglanden ON g l a n d e n h a a g l a n d e n Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende

Nadere informatie

Marketing van het verzorgingshuis

Marketing van het verzorgingshuis Marketing van het verzorgingshuis Het was nooit een probleem; de klant kwam vanzelf. Het verzorgingshuis was wellicht geen aanlokkelijk vooruitzicht, maar wel een dankbaar alternatief als thuis wonen niet

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

WONEN IN HET HARTJE VAN PUTTEN. 6 sociale huurwoningen aan de Klaas Frisohof

WONEN IN HET HARTJE VAN PUTTEN. 6 sociale huurwoningen aan de Klaas Frisohof WONEN IN HET HARTJE VAN PUTTEN 6 sociale huurwoningen aan de Klaas Frisohof 2 grondgebonden woningen voor 55+ 2 appartementen op de begane grond 2 appartementen op de verdieping zonder lift Dorpsvernieuwingsproject

Nadere informatie

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt Zelfstandig wonen Ieder mens telt U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen. Maar soms lukt dat niet meer of voelt u zich niet meer prettig of veilig in uw woning. In

Nadere informatie

woonzorgcentrum Verhuur woningen

woonzorgcentrum Verhuur woningen woonzorgcentrum Verhuur woningen [2] Verhuur woningen Algemeen Woonzorgcentrum Rosengaerde beheert en exploiteert woningen op een aantal locaties. Het betreffen de navolgende woonzorgcomplexen: Schoolstraat

Nadere informatie

fdstuk 2 Hoo 14 onen W

fdstuk 2 Hoo 14 onen W Wonen Hoofdstuk 2 14 2 WONEN Een goede woning in een plezierige woonomgeving is belangrijk voor het welbevinden van iedereen. De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun

Nadere informatie

Opp. beheerder. eengezins 8 72 518-767* 10 nee 0 nee < 800 m < 500 m nee

Opp. beheerder. eengezins 8 72 518-767* 10 nee 0 nee < 800 m < 500 m nee Overhees kamers SBBS 1 De Vijverhof Klarinet 41 t/m 349 seniorenflat 96 59 65 à 80 550-600 140 ja 3 ja < 500 m < 100 m Multifunctionele ruimte Klein Engendaal kamers 2 Koningsdael De Koperwiek 10 t/m 54

Nadere informatie

Keuze in wonen in de Berlagehof

Keuze in wonen in de Berlagehof Projectinformatie Keuze in wonen in de Berlagehof Modern woongebouw met appartementen met balkon of tuin en penthouses, voor huurders vanaf 55 jaar, gunstig gelegen ten opzichte van winkels en openbaar

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

Te huur: 45 appartementen met 1 of 2 slaapkamers

Te huur: 45 appartementen met 1 of 2 slaapkamers Te huur: 45 appartementen met 1 of 2 slaapkamers Het Hoefijzer Het Hoefijzer bestaat uit 45 levensloopbestendige appartementen verdeeld over twee gebouwen in drie bouwlagen. Het hoofdgebouw, voorzien van

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Informatiebrochure Aanbod Zorg-en dienstverlening De Schutse De doelstelling van de

Nadere informatie

Aanleunwoningen bij een zorgcentrum: - Klaasje Zevenster 8 - Nieuw Vredeveld 10 - t Huis aan de Poel 12

Aanleunwoningen bij een zorgcentrum: - Klaasje Zevenster 8 - Nieuw Vredeveld 10 - t Huis aan de Poel 12 1 Inhoud Algemene informatie - Informatie over wonen voor ouderen in Amstelveen 2 - Soorten woningen voor ouderen 3 Hoe kunt u een keuze maken tussen de verschillende woonmogelijkheden 5 - Toewijzing van

Nadere informatie

Complexgebonden Thuiszorg - Alewijnsflat - Emmastaete - Sophiastaete - De Blije Borgh Titel

Complexgebonden Thuiszorg - Alewijnsflat - Emmastaete - Sophiastaete - De Blije Borgh Titel Complexgebonden Thuiszorg - Alewijnsflat - Emmastaete - Sophiastaete - De Blije Borgh Titel ondertitel Naarmate u ouder wordt en meer zorg nodig heeft, wilt u toch zo lang mogelijk zelfstandig én in uw

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

Weidelanden. Wij starten op 9 januari 2014 met het verhuren van 6 sociale huurappartementen en 6 maisonnettes in Hazerswoude-Dorp

Weidelanden. Wij starten op 9 januari 2014 met het verhuren van 6 sociale huurappartementen en 6 maisonnettes in Hazerswoude-Dorp Habeko wonen gewoon goed Weidelanden Wij starten op 9 januari 2014 met het verhuren van 6 sociale huurappartementen en 6 maisonnettes in Hazerswoude-Dorp 6 appartementen en 6 maisonnettes op een mooie

Nadere informatie

Poelwijck. Verhuurinformatie RWS partner in wonen

Poelwijck. Verhuurinformatie RWS partner in wonen Op de locatie van het huidige zorgcentrum Poelwijck aan de Slotstraat in s-heer Arendskerke ontwikkelen RWS partner in wonen en Marsaki een omvangrijk nieuwbouwplan in twee fasen. De eerste fase bestaat

Nadere informatie

Appartementen t Doel van Benthuizen

Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen In deze brochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van de twaalf appartementen in ons project t Doel van

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing

Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Als u een woning wilt huren in Harlingen, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Nadere informatie

Wonen in een woonzorgcomplex in Nijkerk Wat moet ik hiervoor doen?

Wonen in een woonzorgcomplex in Nijkerk Wat moet ik hiervoor doen? Wonen in een woonzorgcomplex in Nijkerk Wat moet ik hiervoor doen? Als 55 plusser denkt u misschien al na over hoe u zou willen wonen als u bijvoorbeeld wat slechter ter been bent. U woont nu nog een in

Nadere informatie

ThuissupporT Thuiszorg in No ordwijk

ThuissupporT Thuiszorg in No ordwijk Thuissupport thuiszo rg IN NO O RDW IJK No ordwijk en THUISSUPPORT Groot Hoogwaak is een organisatie die verschillende zorgvormen en diensten biedt. In deze brochure wordt uitgelegd wat de thuiszorg van

Nadere informatie

Comfortabel wonen in Empel. 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart

Comfortabel wonen in Empel. 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart Comfortabel wonen in Empel 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart 10 huurwoningen Vragen? te Empel Vlakbij het dorpshart van Empel bouwt Mooiland 10 huurwoningen voor senioren. De 10 nultredenwoningen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

De Schauw in Putten. Kwaliteit in wonen en zorg. 36 Seniorenappartementen in de sociale huursector

De Schauw in Putten. Kwaliteit in wonen en zorg. 36 Seniorenappartementen in de sociale huursector De Schauw in Putten Kwaliteit in wonen en zorg 36 Seniorenappartementen in de sociale huursector Algemeen Woon- Zorgcentrum De Schauw voldeed niet meer aan de huidige eisen van wonen en zorg. De kamers

Nadere informatie

Comfortabel wonen in het centrum van Putten

Comfortabel wonen in het centrum van Putten Comfortabel wonen in het centrum van Putten 36 sociale huurwoningen aan de: Van Damstraat Garderenseweg Da Costastraat 21 appartementen voor de 55+ plusser 13 grondgebonden woningen voor de 55+plusser

Nadere informatie

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Een huurwoning zoeken doe je zelf Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Zoekt u een huurwoning van Woningstichting Barneveld? Houd dan onze website in de gaten. Daar bieden wij namelijk

Nadere informatie

Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing. Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging!

Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing. Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Als u een woning wilt huren in Harlingen, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Nadere informatie

Proteion_Cuypershof_def_Opmaak 1 12-07-12 16:33 Pagina 1 Cuypershof Sfeervol wonen in het centrum van Roermond met services en zorg binnen handbereik

Proteion_Cuypershof_def_Opmaak 1 12-07-12 16:33 Pagina 1 Cuypershof Sfeervol wonen in het centrum van Roermond met services en zorg binnen handbereik Proteion_Cuypershof_def_Opmaak 1 12-07-12 16:33 Pagina 1 Cuypershof Sfeervol wonen in het centrum van Roermond met services en zorg binnen handbereik Proteion_Cuypershof_def_Opmaak 1 12-07-12 16:33 Pagina

Nadere informatie

Seniorenappartementen. in Oostkapelle

Seniorenappartementen. in Oostkapelle 1 Seniorenappartementen in Oostkapelle 2 3 Seniorenappartementen in Oostkapelle met zorg naar wens Aan de Duinweg in Oostkapelle ontwikkelen Woonburg en Marsaki 31 seniorenappartementen, bedoeld voor bewoners

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Dr. Bouwdijkstraat 21b, 21c, 21d, 21e, 21f en 25a In het centrum van Zoeterwoude Dorp Huurprijs 499,20 1 woning op de begane grond

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Hoge Veld. Zelfstandig wonen met zorg. Wonen Zorg Welzijn

Hoge Veld. Zelfstandig wonen met zorg. Wonen Zorg Welzijn Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg Wonen Zorg Welzijn Groeps- en seniorenwoningen Op de plaats van de voormalige Frankenschool aan de Frankenstraat te Aalten is in opdracht van Stichting Zorgcombinatie

Nadere informatie

De Groene Hoven. alle voorzieningen in de buurt! 58 zorgwoningen aan de Marconistraat 51 t/m 187

De Groene Hoven. alle voorzieningen in de buurt! 58 zorgwoningen aan de Marconistraat 51 t/m 187 De Groene Hoven alle voorzieningen in de buurt! De Groene Hoven in Kerschoten kent veel verschillende woningen, variërend van koopen huurwoningen en -appartementen in de sociale- en vrije sector tot kleinschalige

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

wonen Wonen bij Het Spectrum Zorg met aandacht, aandacht met zorg!

wonen Wonen bij Het Spectrum Zorg met aandacht, aandacht met zorg! wonen Wonen bij Het Spectrum Zorg met aandacht, aandacht met zorg! Wonen bij Het Spectrum In Dordrecht heeft Het Spectrum meerdere woonlocaties voor mensen van 55 jaar en ouder. U kunt er zelfstandig wonen,

Nadere informatie

Huren bij. Zorggroep Sint Maarten. Dat is zelfstandig wonen met de zekerheid van betekenisvolle zorg binnen handbereik.

Huren bij. Zorggroep Sint Maarten. Dat is zelfstandig wonen met de zekerheid van betekenisvolle zorg binnen handbereik. Huren bij Zorggroep Sint Maarten Dat is zelfstandig wonen met de zekerheid van betekenisvolle zorg binnen handbereik deel je leven Uitgave oktober 2015 Huurappartementen met zorg Goede zorg en een betekenisvol

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Waterhof

GARANTWONINGEN WZH Waterhof GARANTWONINGEN WZH Waterhof Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Waterhof gelegen in stadsdeel Escamp in Den Haag, biedt Garantwoningen voor ouderen met een zorgvraag. De Garantwoningen zijn

Nadere informatie

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wat is uw leeftijd?...2 2 In welke kern woont u?...3 3 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?...4 4 Woont u in een huur of koopwoning?...5 5 Wat voor soort

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Weduw(e)(naar) Bank- of gironummer BSN Indien

Nadere informatie

Prachtig wonen in de Cuijkse Cantheelen Cuijk. 34 huurwoningen

Prachtig wonen in de Cuijkse Cantheelen Cuijk. 34 huurwoningen Prachtig wonen in de Cuijkse Cantheelen Cuijk 34 huurwoningen Huren op een unieke locatie aan de Maasdijk Op deze unieke locatie is Mooiland in samenwerking met Gemeente Cuijk en Pantein gestart met de

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Wonen bij De Friese Wouden

Wonen bij De Friese Wouden Wonen bij De Friese Wouden www.friesewouden.nl Inhoud Wonen bij De Friese Wouden 2 3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 Inhoud Wonen bij De Friese Wouden Zorg van De Friese Wouden Oranjestins Burgum

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Wooncomplex De Vijverhof

Wooncomplex De Vijverhof Wooncomplex De Vijverhof h u i s v e s t i n g v o o r s e n i o r e n De SS is de grootste verhuurder van seniorenwoningen in Soest. Zij verhuurt zelfstandige woningen aan senioren vanaf 50 jaar. De woningen

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Comfortabel wonen, met zorg zoals u dat wenst. 6 nieuwe zorgappartementen in De Eendracht in Garyp

Comfortabel wonen, met zorg zoals u dat wenst. 6 nieuwe zorgappartementen in De Eendracht in Garyp Comfortabel wonen, met zorg zoals u dat wenst 6 nieuwe zorgappartementen in De Eendracht in Garyp De Friese Wouden biedt samen met De Timmermantsjoender, speciaal voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

WONEN IN HET HARTJE VAN PUTTEN. 6 sociale huurwoningen aan de Klaas Frisohof 1 t/m 11

WONEN IN HET HARTJE VAN PUTTEN. 6 sociale huurwoningen aan de Klaas Frisohof 1 t/m 11 WONEN IN HET HARTJE VAN PUTTEN 6 sociale huurwoningen aan de Klaas Frisohof 1 t/m 11 2 grondgebonden woningen voor 55+ 2 appartementen op de begane grond 2 appartementen op de verdieping zonder lift Kijk

Nadere informatie

Inschrijfformulier voor een aanleunwoning SHBO via het Client Service Bureau Volckaert

Inschrijfformulier voor een aanleunwoning SHBO via het Client Service Bureau Volckaert Inschrijfformulier voor een aanleunwoning SHBO via het Client Service Bureau Volckaert Waarvoor dit formulier? Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor het huren van een aanleunwoning in Oosterhout.

Nadere informatie

voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Heeft u beperkingen of problemen bij het normale gebruik van uw huis, dan kunt u een

voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Heeft u beperkingen of problemen bij het normale gebruik van uw huis, dan kunt u een Wmo-informatieblad Woonvoorzieningen voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Voor wie? Heeft u beperkingen of problemen bij het normale gebruik van uw huis, dan kunt u een woonvoorziening aanvragen.

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Appartementen Van den Boschstraat

Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van 24 appartementen in de Van den Boschstraat in

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Wonen in Meppel als u ouder wordt

Wonen in Meppel als u ouder wordt Wonen in Meppel als u ouder wordt Woningcorporatie Woonconcept verhuurt en beheert ongeveer 12.500 woningen in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. Wij hebben een gevarieerd woningaanbod,

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

Comfortabel wonen, mét zorg zoals u dat wenst

Comfortabel wonen, mét zorg zoals u dat wenst Comfortabel wonen, mét zorg zoals u dat wenst 51 nieuwe appartementen aan het Raadhuisplein Heerlijk en onbezorgd wonen in hartje Drachten! www.friesewouden.nl Thuiszorg De Friese Wouden verhuurt, speciaal

Nadere informatie

Waarvoor is dit formulier? Waar moet ik allemaal aan denken bij het invullen? Hoe lever ik het ingevulde formulier af bij Servicepunt Zorgwoningen?

Waarvoor is dit formulier? Waar moet ik allemaal aan denken bij het invullen? Hoe lever ik het ingevulde formulier af bij Servicepunt Zorgwoningen? Waarvoor is dit formulier? Servicepunt Zorgwoningen Inschrijfformulier voor een zorgwoning Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor het huren van een zorgwoning in Zwolle. U kunt zich inschrijven

Nadere informatie

Eigentijds wooncomfort in authentiek Vlissingen. 55 huurappartementen. Vida en Armonia. Plattegronden en huurprijzen. www.spaanskwartier.

Eigentijds wooncomfort in authentiek Vlissingen. 55 huurappartementen. Vida en Armonia. Plattegronden en huurprijzen. www.spaanskwartier. Eigentijds wooncomfort in authentiek Vlissingen 55 huurappartementen Vida en Armonia Plattegronden en huurprijzen www.spaanskwartier.nl Armonia President Rooseveltlaan Salvador Dalístraat Vida Antoní Gaudipark

Nadere informatie