Wonen in Delft. voor senioren Folders van Stichting Ouderenwerk Delft:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen in Delft. voor senioren Folders van Stichting Ouderenwerk Delft:"

Transcriptie

1 Wonen in Delft voor senioren Folders van Stichting Ouderenwerk Delft: Administratie, Hulp bij Thuisadministratie Advies, ouderenadviseur Bewegen, wat houdt u tegen? Delfts Zorgabonnement Delfts Zorgabonnement, serviceabonnement Educatie, computercursussen Formulieren, de formulierenbrigade helpt Huisbezoek, Informatief Huisbezoek / Veiligheidsbezoek Maaltijdservice Onder de Pannen Startpunt wonen zorg welzijn Wonen in Delft, voor senioren Stichting Ouderenwerk Delft Van Bleyswijckstraat 93 L 2613 RR Delft Telefoon: Website: XX/ /xxxx Oktober 2007

2 Senioren willen graag, als de omstandigheden dat toelaten, zelfstandig blijven wonen. Voorzieningen als bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, personenalarmering en maaltijdservice kunnen daarbij een belangrijke ondersteuning vormen. Toch kan een wijziging in de woonsituatie gewenst zijn. Of u wilt zich alvast oriënteren op de verschillende mogelijkheden voor later. Die mogelijkheden kunnen uiteenlopen van een kleine woningaanpassing tot een (grote) verhuizing. Deze brochure geeft een beeld van de verschillende mogelijkheden die u heeft om een niet meer kloppende woonsituatie passend te maken. Maar u kunt ook lezen wat u nu al kunt doen om goed voorbereid te zijn op toekomstige wijzigingen in uw leefsituatie. Algemene begrippen Woonkrant Beter wonen in Haaglanden Alle huurwoningen die in Delft en de regio Haaglanden vrijkomen, ook de aanleunwoningen (met uitzondering van De Vijverhof), worden aangeboden in de Woonkrant Beter wonen in Haaglanden en op internet via de website In de woonkrant kunt u ook lezen welke spelregels worden gehanteerd bij het toewijzen van woningen in de regio Haaglanden. De woonkrant is gratis af te halen op verschillende plaatsen zoals supermarkten, woningcorporaties en het Startpunt wonen zorg welzijn. Het is ook mogelijk om tegen een vergoeding de woonkrant thuisgestuurd te krijgen. U kunt reageren op een woning in de woonkrant door het invullen van de woonbon of via internet. U heeft daarvoor een woonpas nodig. Woningen die speciaal geschikt zijn voor ouderen kunt u in de woonkrant herkennen aan het 55+ tekentje. Maar u kunt natuurlijk ook reageren op woningen die niet specifiek geschikt zijn voor ouderen. De advertentie geeft een beschrijving van de woning, de faciliteiten, de huurprijs en de voorwaarden die voor de woning gelden. Deze voorwaarden verschillen per type woning. Als u hulp of advies nodig heeft bij het reageren op woningen, dan kunt u daarvoor terecht bij uw woningcorporatie of bij het Startpunt wonen zorg welzijn. Woonpas Als u erover denkt om in de nabije toekomst te gaan verhuizen, of u wilt in aanmerking komen voor een woning in de woonkrant Beter wonen in Haaglanden, dan heeft u allereerst een woonpas nodig. Ook als u op dit moment nog geen verhuisplannen heeft, is het verstandig om alvast een woonpas aan te vragen. U betaalt hiervoor jaarlijks een klein bedrag. U bouwt dan namelijk inschrijfduur op. Deze telt mee bij de uiteindelijke toewijzing. U kunt de woonpas aanvragen via de bon in de woonkrant, via internet: bij uw woningcorporatie of bij het Startpunt wonen zorg welzijn. Woonvoorzieningen Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een nieuwe wet die gemeenten uitvoeren. Deze wet gaat over veel verschillende onderwerpen: bijvoorbeeld over wijkcentra, clubs, activiteiten in uw buurt, vrijwilligers, mantelzorgers, zorg voor mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen. Als u door medische of gezondheids oorzaken niet meer in uw huidige woning uit de voeten kunt, maar de

3 woning kan worden aangepast, zodat u niet hoeft te verhuizen, dan kunt u een woonvoorziening aanvragen op grond van de Wmo. Deze woonvoorzieningen vielen in het verleden onder de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten). U kunt daarbij denken aan een douche- of toiletstoel, steunbeugels, het verwijderen of verlagen van drempels, het aanbrengen van een traplift of een onderrijdbare keuken. Het CIZ onderzoekt welke belemmeringen er zijn en adviseert de gemeente met welke aanpassingen de problemen kunnen worden opgelost. De gemeente besluit aan de hand van de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning of u hiervoor in aanmerking kunt komen. Voor woningaanpassingen geldt dat u, afhankelijk van uw inkomen en de aanpassingskosten, een eigen bijdrage moet betalen. Meer hierover kunt u lezen in de brochure Individuele verstrekkingen Wmo van de Gemeente Delft. Deze brochure is verkrijgbaar bij de Publieksbalie en bij het Startpunt wonen zorg welzijn. Voorrangsverklaring of urgentie Bent u woningzoekend door een noodsituatie? Voldoet uw woning niet aan uw medische omstandigheden? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden voorrang krijgen op andere woningzoekenden met een voorrangsverklaring of urgentie. Er zijn drie (eigenlijk vier) types voorrangsverklaring, ook wel urgentie genoemd: sociaal, medisch en voor een aanleunwoning, daarnaast kan er ook sprake zijn van een combinatie van sociaal en medisch. Een voorrangsverklaring op sociale gronden wordt verleend als u in een zodanige levensbedreigende of levensontwrichtende woonsituatie verkeert, dat op korte termijn (andere) woonruimte beschikbaar moet komen. Voor een voorrangsverklaring op medische gronden moet u dusdanige belemmeringen ondervinden in de huidige woning dat normaal gebruik (bereikbaarheid woning en gebruik van slaapkamer, badkamer en keuken) niet meer mogelijk is. Een voorrangsverklaring voor een aanleunwoning kan worden verleend als u medische en sociale problemen heeft die er toe leiden dat het niet meer verantwoord is om in uw huidige woning te blijven wonen. Meer hierover kunt u lezen in de folder Voorrangsverklaring van de Gemeen- te Delft. Deze folder is verkrijgbaar bij uw woningcorporatie en bij het Startpunt wonen zorg welzijn. Huurtoeslag Als uw inkomen te laag is in verhouding tot de huur die u moet betalen, dan is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. U kunt daarvoor een formulier aanvragen via de belastingtelefoon: De woningcorporaties en het Startpunt wonen zorg welzijn geven informatie en advies over huurtoeslag en kunnen eventueel een proefberekening voor u maken als u wilt weten of u wellicht recht heeft op huurtoeslag. Voor hulp bij het invullen van uw aanvraag- of wijzigingsformulier huurtoeslag kunt u een afspraak maken met de Formulierenbrigade via het Startpunt wonen zorg welzijn. Verhuiskostenvergoeding Als u om medische of ergonomische redenen plotseling en onverwacht moet verhuizen is het mogelijk om verhuiskostenvergoeding aan te vragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor informatie hierover kunt u terecht bij het Startpunt wonen zorg welzijn of het Vakteam Vmo (Vakteam Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning) van de Gemeente Delft. Als u een laag inkomen heeft kunt u in sommige gevallen ook een verhuiskostenvergoeding via de Bijzondere Bijstand aanvragen. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente, afdeling Werk Inkomen Zorg of bij het Startpunt wonen zorg welzijn. Let op: een verhuiskostenvergoeding moet in alle gevallen vóór de verhuizing aangevraagd worden.

4 Woondiensten aan huis Als u door omstandigheden uw huis voor korte of langere tijd niet of moeilijk kunt verlaten, zijn er in Delft verschillende mogelijkheden om diensten aan huis aan te vragen. In het Keuzepakket van Careyn (voorheen de Maatpas) zitten bijvoorbeeld o.a. een kapper aan huis, een pedicure, Maaltijdservice en een Boodschappendienst. Ook de Stichting Ouderenwerk Delft biedt verschillende diensten aan huis, waaronder Maaltijdservice, een huisbezoek van de Formulierenbrigade, Hulp bij de Thuisadministratie en een Informatief Huisbezoek. Tijdens dit laatste bezoek krijgt u uitleg over welke mogelijkheden er allemaal zijn en kunt u indien nodig de diensten die u wilt hebben direct aanvragen. En wilt u zich thuis wat veiliger voelen, dan kunt u overwegen om personenalarmering aan te vragen bij Breeduit Thuis. Mocht u dan onverhoopt iets overkomen, dan wordt er direct hulp ingeschakeld. Woningtypes Delft kent verschillende woonvormen voor senioren. Er zijn gewone woningen binnen het algemene woningaanbod die geschikt zijn voor ouderen, maar er zijn ook meer specifieke woonvormen, zoals aanleunwoningen, seniorenwoningen 55+ en een serviceflat. Voor ouderen geschikte woningen worden verhuurd door verschillende woningcorporaties in Delft en door de stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest. Deze verschillende soorten woningen worden hierna besproken en ook wat u moet of kunt doen om ervoor in aanmerking te komen. Aanleunwoningen Een aanleunwoning is een zelfstandige, aangepaste woning, waar zorg geleverd kan worden vanuit een zorgpunt of een nabijgelegen verzorgingshuis of Woonzorgcentrum. Voorheen kon u zich op een wachtlijst laten plaatsen voor een aanleunwoning en was het min of meer gebruikelijk dat ouderen vanaf een bepaalde leeftijd daar naartoe verhuisden. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Allerlei voorzieningen, zoals thuiszorg, alarmering, maaltijdservice of bijvoorbeeld een woningaanpassing, zorgen ervoor dat ouderen in de meeste gevallen gewoon in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Wilt u weten of dat ook voor u geldt, kom dan eens langs voor een informatief gesprek bij het Startpunt wonen zorg welzijn. De vrijkomende aanleunwoningen in Delft en de regio Haaglanden komen in de Woonkrant. Als u medische en sociale problemen heeft die er toe leiden dat het toch niet meer verantwoord is om in uw huidige woning te blijven wonen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een voorrangsverklaring aanleunwoning. Deze voorrangsverklaring kunt u aanvragen bij het Startpunt wonen zorg welzijn of bij uw woningcorporatie, tegen betaling van administratiekosten. Na toewijzing van de voorrangsverklaring, die een jaar geldig is, moet u zelf op vrijkomende aanleunwoningen reageren in de woonkrant of via internet. Kunt u dat niet zelf en heeft u ook geen hulp van kennissen of familie, dan kunt u zich opgeven voor hulp bij het reageren bij het Startpunt wonen zorg welzijn. Seniorenwoningen Een seniorenwoning 55+ is een woning die geschikt is voor 55-plussers die zich nog goed zelfstandig kunnen redden. Er is altijd een lift aanwezig, soms is er ook alarmering en/of een recreatieruimte. In veel gevallen zijn de woningen gunstig gelegen ten opzichte van openbaar vervoer en winkels. U heeft voor deze woningen geen speciale indicatie nodig. De vrijkomende seniorenwoningen worden opgenomen in de woonkrant Beter Wonen in Haaglanden. U herkent deze woningen aan het tekentje 55+. De woningen waar een 55+ teken bij staat worden in eerste instantie aangeboden aan 55+-ers. Mocht hier geen oudere op reageren, dan worden ze aan de overige kandidaten (onder deze leeftijd) aangeboden.

5 Verzorgingshuis of Woonzorgcentrum Hoewel een appartement in een Verzorgingshuis of Woonzorgcentrum geen zelfstandige woonruimte is, hoort het natuurlijk wel thuis in deze brochure. Vroeger was het gebruikelijk dat men zich op een bepaalde leeftijd alvast inschreef bij een verzorgingshuis, waar men dan automatisch bij het bereiken van de 65- jarige leeftijd naartoe verhuisde. Maar de tijden zijn veranderd. Inschrijven voor een verzorgingshuis is tegenwoordig niet meer mogelijk. Evenals bij een aanleunwoning onderzoekt het CIZ aan de hand van vastgestelde criteria of u in aanmerking kunt komen voor een plaats in het verzorgingshuis. Die criteria zijn streng, want in het merendeel van de gevallen is het mogelijk om tot op hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen. Bijvoorbeeld met de inzet van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, maaltijdservice of personenalarmering. Of met een woningaanpassing of een eventuele verhuizing naar een aanleunwoning. Als u meer wilt weten over de financiële consequenties van een verblijf in een verzorgingshuis dan kunt u bij het Startpunt wonen zorg welzijn vragen naar de brochures Daar kunt u op rekenen in een verzorgingshuis en Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling. Heeft u een persoonlijke vraag over wonen in een verzorgingshuis, dan kunt u daarvoor terecht bij het Cliëntenservicebureau van de Pieter van Foreest. Serviceflat Er is in Delft één serviceflat, Wooncentrum de Vijverhof. De woningen van de Vijverhof worden niet aangeboden in de Woonkrant. Als u interesse heeft in een woning in de Vijverhof kunt u zich op de wachtlijst laten plaatsen. Het woningaanbod per wijk BINNENSTAD Congregatiehof, 35 woningen Woonbron Recreatieruimte en binnentuin aanwezig. Winkels in de nabijheid. Verschillende woningtypen. Cornelis Musiushof, Kantoorgracht, 58 woningen - Vestia Delft De woningen hebben alarmering, er is een recreatieruimte, een beheerder en een binnentuin. Weinig winkels en openbaar vervoer in de directe nabijheid. Dock van Delft, Ezelsveldlaan, 62 woningen Vidomes De appartementen in Dock van Delft zijn levensloopbestendig en er is zorg achter de hand. De woningen zijn ruim en comfortabel en rustig gelegen aan de rand van de binnenstad. Er is een ondergrondse parkeergarage. Dock van Delft bevat 67 koopappartementen, 32 sociale huurwoningen voor 55- plussers en 30 appartementen in de vrije sector.

6 Huigh de Groothof, Maria van Reigersberchstraat, 55 woningen Woonbron Huismeester aanwezig. Koningsplein, Anna Boogerd, Noorderhof, Minderbroerstraat, Raam, Gasthuislaan, Vesteplein, 16 woningen Vestia Delft Dit zijn woningen op de begane grond. VRIJENBAN Monica, Arubastraat Pieter van Foreest 8 opleunwoningen en 42 verzorgingshuisplaatsen in Woonzorgcentrum Monica. Arubastraat en Bonairestraat, 25 woningen - Woonbron Deze woningen zijn gelegen op de begane grond. De bewoners van deze woningen kunnen gebruik maken van een aantal voorzieningen van Verzorgingshuis Monica. Delfgauwse Weye, Bieslandsekade, 49 woningen Woonbron Weinig winkels. Openbaar vervoer in de nabijheid. Twee-, drie- en vierkamerwoningen. Jan Joostenplein, 53 woningen Woonbron Weinig winkels. Openbaar vervoer in de nabijheid. Alarmsysteem aanwezig of op aanvraag. Merendeels driekamerwoningen. Sint Jorisweg, Castrop-Rauxellaan, Brasserskade, 11 woningen Vestia Delft Dit zijn woningen op de begane grond. Ternateflat, 28 woningen - Woonbron Winkels en openbaar vervoer in de directe nabijheid. HOF VAN DELFT 2613 Olofsstraat en Frank van Borselenstraat, 8 woningen Vestia Delft Dit zijn woningen op de begane grond. VOORDIJKSHOORN Lindenhof, Cort van der Lindenstraat, Vidomes 114 aanleunwoningen en 66 verzorgingshuisplaatsen in de Lindenhof. Extramurale verpleeghuiszorg mogelijk. Van Almondestraat, Sasboutstraat en van Foreestweg, 80 woningen Vestia Delft Dit zijn door Vestia Delft voor 55-plussers geschikt gemaakte woningen. Van Kinschotstraat en Beresteynstraat, 44 woningen PCB Bewoners kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het nabijgelegen verzorgingshuis Lindenhof. Mariënhof, Vosmaerstraat en Meermanstraat, 42 woningen - Woonbron Er zijn winkels en openbaar vervoer in de nabijheid,

7 er is een binnentuin.dit zijn kleine woningen en niet geschikt voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Ricardishof, 40 woningen - Woonbron Bewoning is mogelijk t/m gebruik rollator. Niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Beperkt aanpasbaar voor zorg. Vermeertoren, 32 woningen Vestia Delft Op de kruising van de provincialeweg en de Van Foreestweg, is de Vermeertoren gebouwd. De woontoren omvat 23 verdiepingen met zowel sociale huurappartementen als huurappartementen in de vrije sector en enkele koopappartementen. Voor alle appartementen geldt dat ze levensloopbestendig zijn, dat wil zeggen: gemakkelijk aan te passen aan mobiliteitsbeperkingen en er is zorg achter de hand. De onderbouw van de Vermeertoren, bestaande uit twee verdiepingen, biedt ruimte aan een ontmoetingscentrum (dagverzorging, dagbehandeling) een zorgpost en een zorgcentrum met onder meer een huisartsenpraktijk, fysiotherapeuten, consultatiebureau,een apotheek en dependance startpunt wonen zorg welzijn. Westlandhof, Antonia Veerstraat, en Aletta Jacobsstraat, 144 woningen Woonbron Recreatieruimte, openbaar vervoer in de nabijheid. Er zijn geen winkels in de buurt. Wintertuin, Kristalweg, 24 woningen - Woonbron Gezamenlijk dakterras, overdekte binnentuin, alleen driekamerwoningen. TANTHOF Aziëlaan en Chinalaan, 40 woningen Vestia Delft Weinig winkels en voorzieningen aanwezig. Bewoning mogelijk tot en met gebruik rollator. VOORHOF Abtswoude, Aart van der Leeuwlaan Vestia Delft 61 aanleunwoningen en 133 verzorgingshuisplaatsen in Woonzorgcentrum Abtswoude. Ruim aanbod welzijnsvoorzieningen en zorg tot en met verzorgingshuiszorg mogelijk. Stefanna, Aart van der Leeuwlaan Woonbron 122 aanleunwoningen en 97 verzorgingshuisplaatsen in Woonzorgcentrum Stefanna. Ruim aanbod welzijnsvoorzieningen en zorg tot en met verzorgingshuiszorg mogelijk. Delfshove, Vorrinckplein Vestia Delft 60 aanleunwoningen en 143 verzorgingshuisplaatsen in Woonzorgcentrum Delfshove.

8 Artemisflat, Artemisstraat, 153 woningen Woonbron Flat met aangepaste seniorenwoningen. Er is een recreatieruimte met activiteiten. Complex met twee- drie-, vier- en vijfkamerwoningen nabij winkelcentrum. Dr. Vrijmoedhof, Herculesweg en Vulcanusweg, 92 woningen Woonbron Alarmering in sommige woningen, of op aanvraag. Er is een recreatieruimte met activiteiten, huismeester en een binnentuin. Winkels in de nabijheid. Hendrik Marsmanlaan en Roland Holstlaan, 82 woningen - PCB De vrij kleine woningen zijn niet geschikt voor rolstoel- en rollatorgebruikers in verband met een hoge drempel bij toegang tot de woning. Openbaar vervoer en winkelcentrum in nabijheid. BUITENHOF Die Buytenweye, Chopinlaan Woonbron 172 aanleunwoningen en 134 verzorgingshuisplaatsen in Woonzorgcentrum Die Buytenweye. Ruim aanbod welzijnsvoorzieningen en zorg tot en met verzorgingshuiszorg mogelijk. Wooncentrum De Vijverhof, Zagwijnpad, 137 woningen De woningen in de Vijverhof worden niet aangeboden in de Woonkrant. Als u interesse heeft in een woning in de Vijverhof kunt u zich op de wachtlijst laten plaatsen. Er is een zorgpunt in de Vijverhof, vanuit dit zorgpunt kan zorg op maat geleverd worden. De Vijverhof biedt ook dagverzorging voor haar bewoners. Bewoning is mogelijk t/m een handbewogen rolstoel. Diepenbrockstraat, Buitenhofdreef, Griegstraat, 378 woningen Vidomes Dit zijn de zgn. sterflats. Een groot deel van de woningen is geschikt voor 55 plussers. Alle deuren gaan automatisch, er is een videofoonsysteem en mogelijkheid voor het parkeren van scootmobielen op de etages. Gaeghflat, Mozartlaan, 116 woningen Woonbron Alarmering aangesloten op verzorgingshuis Die Buytenweye,, Recreatieruimte aanwezig. Bewoners kunnen gebruik maken van de faciliteiten in het nabij gelegen verzorgingshuis Die Buytenweye. Mahlerhof, Mahlerstraat en Chopinlaan, 48 woningen Vidomes Recreatieruimte met soosactiviteiten, winkels en openbaar vervoer in de nabijheid.

9 Mozartflat, Mozartlaan, 196 woningen Woonbron Vierkamerwoningen, zorgpunt in ontwikkeling. Van der Slootsingel, 18 woningen Woonbron Bewoning mogelijk t/m gebruik rollator, beperkt aanpasbaar voor zorg. WIPPOLDER Prof. Burgershof, 63 woningen Vidomes Aanleunwoningen op afstand. Dat wil zeggen dat ze niet rechtstreeks verbonden zijn aan een verzorgingshuis. Er is een zorgpunt en alarmering. Herenpad en Scheepmakerij, 2 woningen Vestia Delft Dit zijn woningen op de begane grond. Nassauflat, 27 woningen Woonbron Winkels en openbaar vervoer in de nabijheid. Adressen, telefoonnummers en internet Startpunt wonen zorg welzijn Van Bleyswijckstraat RR Delft Telefoon: (9.00 tot uur) Breeduit Thuis, Personenalarmering Telefoon: Stichting Ouderenwerk Delft Telefoon: Careyn Contact Telefoon: Cliëntenservicebureau Pieter van Foreest Industriestraat BB Delft Telefoon: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Telefoon:

10 Gemeente Delft, Vakteam Vmo Telefoon: (9.00 tot uur) Gemeente Delft, Werk Inkomen & Zorg Telefoon: Gemeente Delft, Publieksbalie Telefoon: Woonbron Delft Aart van der Leeuwlaan LD Delft Telefoon: Wooncentrum de Vijverhof Zagwijnpad PM Delft Telefoon: PCB Roland Holstlaan JA Delft Telefoon: (maandag t/m donderdag uur) Vestia Delft Oostblok PB Delft Telefoon: Vidomes Griegstraat AE Delft Telefoon: Colofon Dit is een uitgave van Stichting Ouderenwerk Delft in samenwerking met de Delftse woningcorporaties, Gemeente Delft en Zorginstellingen Pieter van Foreest. Foto's: copyright Delftse woningcorporaties, Pieter van Foreest, Sander de Wilde en Tijn Noorderbos (interieurfoto's). Vormgeving: Klats+Poseidon. Drukwerk: Impressed.

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving Stadsvernieuwingsurgent Informatie en regelgeving 2 Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden. Inhoud Inleiding 1. Stadsvernieuwingsurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? 5 1.2 Wanneer

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Het Terras aan de Maas

Het Terras aan de Maas Het Terras aan de Maas riant wonen in Spijkenisse Het nieuwe wonen aan de Oude Maas Inhoudsopgave Inleiding 3 Toewijzingscriteria 4 Professioneel advies 4 Gezonde mix van koop- en huurappartementen 5 Comfortabele

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN ALGEMEEN INLEIDING In deze folder geven wij informatie over woningen voor specifieke doelgroepen. Zoals woningzoekenden die een senioren-, zorg- of aangepaste woning nodig hebben. Deze woningen worden

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

open en toegankelijk een huis in de wijk

open en toegankelijk een huis in de wijk open en toegankelijk een huis in de wijk De Liendert Zwaluwenstraat 1 3815 SB Amersfoort T (033) 472 28 44 E liendert@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Beste lezer, Wij heten u van harte welkom als

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis E-mail: info@kampen.nl Telefoon: 038-339

Nadere informatie

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst

Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst De Bremhorst Woon- en zorgcentrum Welkom bij woon- en zorgcentrum De Bremhorst Woon- en zorgcentrum De Bremhorst ligt in de kindvriendelijke en groene wijk De Leyen in Bilthoven. In de buurt zijn winkelmogelijkheden;

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

t Hamersveld Woonzorgcentrum

t Hamersveld Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum t Hamersveld In t Hamersveld staan openheid, toegankelijkheid en de uitnodigende sfeer voorop. U vindt er vele ontmoetingsplekken, zoals het fantastische restaurant en het Grand Café. Uw

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

De Domoticatoets. Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis. Programma Ontgroening en Vergrijzing

De Domoticatoets. Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis. Programma Ontgroening en Vergrijzing De Domoticatoets Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis Programma Ontgroening en Vergrijzing De Domoticatoets: persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis Lang thuis in eigen huis

Nadere informatie

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 Overzicht procedure van melding tot en met aanvraag... 4 HOOFDSTUK 1. VOORLIGGEND AAN ONDERSTEUNING VANUIT DE WMO... 5 HOOFDSTUK 2. ALGEMENE VOORZIENING: SCHOON EN LEEFBAAR

Nadere informatie