fdstuk 2 Hoo 14 onen W

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fdstuk 2 Hoo 14 onen W"

Transcriptie

1 Wonen Hoofdstuk 2 14

2 2. WONEN Een goede woning in een plezierige woonomgeving is belangrijk voor het welbevinden van iedereen. De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Naarmate mensen ouder worden veranderen hun woonwensen en mogelijkheden. Soms zorgen gezondheidsproblemen ervoor dat op korte termijn een oplossing moet worden gezocht in de huidige woning of dat verhuizen naar een andere woonvorm de beste optie is In huidige woning blijven Hoofdstuk 2 Wonen 15 De meeste mensen voelen zich thuis in een huur- of koopwoning in hun eigen dorp of buurt en zien op tegen een verhuizing naar een andere woonplek. Verhuizing is meestal niet nodig. Wel is het verstandig om de voor- en nadelen van de huidige woonsituatie te inventariseren. Hierbij moet niet alleen aan de woning zelf worden gedacht, maar ook aan de sociale omgeving. Bij de woning zijn aspecten als grootte, comfort en veiligheid van belang. De sociale omgeving heeft te maken met sociale contacten, openbaar vervoer, winkels en andere voorzieningen. Nadelen van de huidige woning zijn vaak te beperken of op te lossen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor woningaanpassingen. Diverse organisaties bieden, vaak tegen een beperkte vergoeding, diensten aan die het mogelijk maken om langer in de huidige woning te blijven. Ook kan zorg aan huis geboden worden. Verder zijn er allerlei initiatieven die bevorderen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De beslissing om te gaan verhuizen is niet alleen afhankelijk van de huidige woonsituatie, maar ook van de beschikbaarheid van andere woonruimte. Informatie over huisvestingsmogelijkheden is te vinden in het vervolg van dit hoofdstuk Zoeken naar andere woonruimte Bij het zoeken naar andere woonruimte is het van belang te weten aan welke wensen de nieuwe woonruimte zou moeten voldoen. Is er een voorkeur voor huren of kopen? Welke voorzieningen, diensten of zorg zijn nodig? In welke buurt of woonkern zou men het liefst wonen?

3 Hoofdstuk 2 16 Voor informatie over het aanbod van koopwoningen kan men zich wenden tot de regionale makelaars. Ook via internet is het mogelijk om bouwplannen en een overzicht van koopwoningen te bekijken, geordend naar regio of plaats van voorkeur, bijvoorbeeld via In de volgende paragrafen komt informatie aan bod over woningen die worden aangeboden door woningcorporaties en aanbieders van woon-zorgcomplexen. Informatie over inschrijving, aanmelding en toewijzing is te vinden in paragraaf 2.4. Wonen 2.3. Geschikte woning In het algemene woningaanbod van BrabantWonen en Mooiland zitten woningen die ook geschikt zijn voor ouderen. Het gaat hierbij om gelijkvloerse woningen of appartementen met een lift. In dit hoofdstuk worden alleen de woonvormen beschreven die speciaal voor ouderen zijn gebouwd Seniorenwoning Seniorenwoningen zijn kleinere woningen met enkele voorzieningen: de woningen hebben één of twee slaapkamers, waarvan één slaapkamer in directe verbinding staat met de huiskamer. Er zijn alleen drempels daar waar zij de functie hebben van waterkering Beschermd wonen met steunpunt/ appartementencomplex voor senioren Zelfstandige ouderenwoningen in een gebouw met gemeenschappelijke voorzieningen. De manier van bouwen en situering van de woningen biedt de bewoners meer bescherming en veiligheid. De woningen zijn geschikt voor bewoning door rolstoelgebruikers (geen drempels, brede deuren, lift aanwezig). Meestal is er een ontmoetingsruimte waar diverse activiteiten worden georganiseerd. In sommige complexen is ook een eetpunt en/of dagopvang aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn Beschermd Wonen met Steunpunt De Brink in Oss, De Valkenburcht in Ravenstein, De Groeiring in Vinkel en De Wijers en Vierhoven in Schaijk Service-/zorg-/aanleunwoning Dit zijn zelfstandige woningen direct verbonden met, of op loopafstand van een verzorgingshuis. Service-/zorg-/

4 aanleunwoningen hebben een eigen entree en zijn meestal bereikbaar via de hoofdingang van een verzorgingshuis. Bewoners van dit soort woningen en bewoners uit de wijk of het dorp kunnen in het restaurant van het verzorgingshuis de maaltijd gebruiken en deelnemen aan ontspanningsactiviteiten. Tevens kan gebruik gemaakt worden van andere dienstverlening zoals kapper, pedicure. Ook bij een toenemende zorgvraag kan de bewoner in de service-/zorg-/aanleunwoning blijven wonen, onder voorwaarde dat deze de regie over zijn leven kan blijven voeren Verzorgingshuis Wanneer zelfstandig wonen niet meer gaat kunnen ouderen terecht in een verzorgingshuis. De zorg die wordt geleverd is afhankelijk van de behoefte van de individuele bewoner en de mogelijkheden van het huis. Er wordt zoveel mogelijk zorg op maat geleverd. Naast zorg en verpleging zijn er ook veel mogelijkheden voor ontspanning en gezelligheid. Ook is er een kapsalon, winkel en maaltijdservice aanwezig. In een verzorgingshuis heeft men de beschikking over een eigen zit/slaapkamer in combinatie met eigen sanitair en een keukenblok met koelkast. In een aantal verzorgingshuizen zijn mogelijkheden gecreëerd voor aanvullende zorgverlening, zoals dagverzorging en tijdelijk verblijf (zie hoofdstuk 4). Hoofdstuk 2 Wonen Verpleeghuis In verpleeghuizen wordt verpleging, verzorging en revalidatie gegeven op medische indicatie. Dit kan ook tijdelijk zijn. Behandelingstherapieën, aangepast aan de behoefte of handicap van de patiënt, worden gegeven door vakkundige krachten op het gebied van ergo-, fysio-, en activiteitentherapie. Ook zijn er logopedisten, psychologen en diëtisten beschikbaar. Verpleeghuiszorg kan worden aangevraagd wanneer de zorg thuis te complex geworden is en verblijf in een verpleeghuis de beste oplossing is. Daar zijn 24 uur per dag verzorgenden en verpleegkundigen aanwezig. Verpleeghuiszorg wordt geboden in de verpleeglocaties, maar ook steeds meer in de verzorgingshuizen van BrabantZorg. Uitgangspunt hierbij is dat BrabantZorg verspreid over de regio verpleeghuiszorg wil bieden, zodat mensen binding houden met de sociale omgeving. Bij verpleeghuiszorg is naast de indicatie verblijf ook de indicatie behandeling noodzakelijk. Binnen de verpleeghuiszorg krijgt kleinschaligheid steeds meer gestalte. De zorg en begeleiding wordt geboden in kleine groepen, waarbij huiselijkheid voorop staat.

5 Hoofdstuk 2 18 Wonen Soms is de complexe zorg, die in het verpleeghuis geboden kan worden noodzakelijk vanwege een lichamelijke beperking, zoals bijvoorbeeld een hersenbloeding; soms kan dementie centraal staan als probleem. Deze laatste groep cliënten krijgt zorg op speciaal ingerichte psychogeriatrische afdelingen of units in verzorgingshuizen. Naast de zorg in verpleeghuizen ontstaan er ook nieuwe initiatieven. Zo heeft Mooiland, in samenwerking met BrabantZorg en gemeente, woonzorgcomplex Vierhoven in Schaijk gebouwd met mogelijkheden voor groepswonen en zijn er echtparenkamers voor mensen met dementie of Parkinson. BrabantZorg Klantenservice telefoon: (088) internet: Mooiland telefoon: (0486) internet: Verzorgings- en verpleeghuizen BrabantZorg in regio Maasland Catharinahof Koninginnedijk CR Grave telefoon: (0486) Compostella Franciscushof BK Zeeland telefoon: (0486) De Heegt Veldstraat AW Geffen telefoon: (073) Heelwijk Mozartlaan CG Heesch telefoon: (0412)

6 Katwijk Kruisstraat HB Oss telefoon: (0412) Laarstede Laar HH Nistelrode telefoon: (0412) Loovelt Saturnusstraat LH Oss telefoon: (0412) Hoofdstuk 2 Wonen 19 Maasland St. Sebastianusstraat AD Herpen telefoon: (0486) Martinushuis Kloosterstraat AB Nuland telefoon: (073) Nieuwe Hoeven Udensedreef RL Schaijk telefoon: (0486) De Ruwaard Ministershof BT Oss telefoon: (0412) De Wellen Driek van Erpstraat AL Oss telefoon: (0412) De Wilberthof Den Dries DZ Berghem telefoon: (0412)

7 Overige verzorgings- en verpleeghuizen regio Maasland Hoofdstuk 2 Cunera en De Bongerd Zijlstraat CJ Heeswijk telefoon: (0413) internet: 20 Wonen Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg EC Nuland telefoon: (073) internet: Mariaoord Vliertwijksestraat NJ Rosmalen telefoon: (073) internet: Inschrijving, aanmelding en toewijzing huurwoningen In de regio Maasland zijn verschillende procedures voor inschrijving en toewijzing van huurwoningen. De twee grote woningcorporaties, BrabantWonen en Mooiland, hanteren ieder een eigen systeem. BrabantWonen verhuurt voornamelijk woningen in de stad Oss en Mooiland in de kleinere kernen van het Maasland. Mensen die zich willen oriënteren op zowel de stad Oss als op woningen in de rest van het Maasland kunnen zich bij beide woningcorporaties inschrijven. Voor sociale huurwoningen gelden sinds 1 januari 2011 inkomenscriteria. Voor huurwoningen in de vrije sector kan men zich rechtstreeks tot de verhuurder wenden. BrabantWonen Inschrijving via de website of via een inschrijfformulier. Procedure: na inschrijving via de website wordt direct een bevestiging met registratienummer en wachtwoord per toegezonden. Bij inschrijving via een inschrijfformulier, wordt ongeveer een week na ontvangst een schriftelijke bevestiging met het registratienummer per post toegestuurd. Dit registratienummer is nodig om te kunnen reageren op het woningaanbod en bij verdere contacten met BrabantWonen.

8 Reageren op het woningaanbod via de website. Mensen zonder internet kunnen het aanbod inzien en reageren op het kantoor. Bij de advertentie staan ook eventuele voorwaarden in verband met leeftijd, aantal personen en inkomen. Toewijzing op basis van woonduur; dit is de periode dat men op het huidige adres woont. Urgentie: in uitzonderlijke situaties kan om medische of sociale redenen voorrang worden gegeven bij toewijzing. Informatie over procedure en kosten van urgentieverklaring is verkrijgbaar bij de woningcorporatie. Mooiland Inschrijving via de website of telefonisch via het klantenpunt. Hoofdstuk 2 Wonen 21 Procedure: De beschikbare woningen worden gepubliceerd op de website van Mooiland. Een woningzoekende moet zelf reageren op vrijgekomen woningen. Dat kan via internet of via het klantenpunt. Op de website kan een zoekprofiel worden aangemaakt, waarin aangegeven wordt wat de specifieke woonwensen zijn. Op verzoek krijgt de woningzoekende een wanneer er een woning vrijkomt die aan de gestelde eisen voldoet. Toewijzing op basis van inschrijfduur of wanneer men bovenaan is geëindigd met de loting (zodat ook pas ingeschrevenen kans maken op een woning). Woonzorg Nederland Om in aanmerking te komen voor een woning van Woonzorg Nederland moet men 55 jaar of ouder zijn. Soms worden aanvullende voorwaarden gesteld. Woonzorg Nederland heeft woningen in Oss, Berghem, Herpen en Oijen. Een inschrijving bij BrabantWonen is ook geldig voor woningen van Woonzorg Nederland. Residence Sibelius In Sibelius Oss kan men wonen met service en zorg naar wens. Vrijwel alle zorgmogelijkheden zijn inzetbaar, waardoor zelfstandig wonen zo lang mogelijk kan worden gerealiseerd Aanmelding en indicatie service-/zorg-/ aanleunwoningen BrabantWonen De servicewoningen van BrabantWonen zijn alleen bestemd voor mensen met een zorgbehoefte op persoonlijk of huishoudelijk vlak of woningzoekenden vanaf 55 jaar zonder zorgbehoefte. De klantenservice van BrabantZorg helpt om het recht op zorg, (vastgelegd de indicaties van Wmo en/of AWBZ) om te zetten in een urgentiescore. Degene met de hoogste zorgbehoefte komt het

9 Hoofdstuk 2 22 Wonen eerst in aanmerking. Servicewoningen worden aangeboden via de website van BrabantWonen en weekblad De Sleutel. Hierop dient men zelf te reageren. Mooiland Om in aanmerking te komen voor een zorgwoning van Mooiland is een zogenaamde woonindicatie nodig. Mooiland hanteert drie verschillende woonindicaties: voor een gelijkvloerse woning, dichtbij voorzieningen voor beschermd wonen, in de buurt van een zorginstelling voor extra beschermd wonen met 24-uurs zorg op afroep; hiervoor is een verblijfsindicatie nodig van Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor informatie omtrent het verkrijgen van een woonindicatie kan men contact opnemen met Mooiland. Een medewerker zal specifieke vragen stellen over de huidige woonsituatie en nagaan of een woonindicatie echt nodig is. Soms is een huisbezoek nodig om de situatie ter plekke te bekijken. Misschien is het mogelijk om door een aanpassing (bijvoorbeeld een traplift) of het inschakelen van de juiste hulp toch in de huidige woning te blijven wonen. Als dit niet lukt, dan kan een woonindicatie worden afgegeven. BrabantWonen Venusstraat 2 Postbus AD Oss telefoon: (0412) internet: Klantenservice BrabantZorg telefoon: (088) internet: Mooiland Arnoud van Gelderweg CV Grave telefoon: (0486) internet: Woonzorg Nederland Postbus AH Amstelveen telefoon: (088) internet:

10 Residence Sibelius Sibeliuspark BK Oss telefoon: (088) internet: Aanmelding en indicatie verzorgingsof verpleeghuis Om in aanmerking te komen voor een plaats in een verzorgingsof verpleeghuis is een indicatie nodig van het CIZ. Op basis van de gegevens die het CIZ heeft verzameld wordt beoordeeld welke zorgfuncties nodig zijn en of wonen in een verzorgings- of verpleeghuis gewenst is. Als dat zo is, dan wordt een indicatie afgegeven. Hoofdstuk 2 Wonen 23 De Klantenservice van BrabantZorg draagt zorg voor registratie van de wachtlijstgegevens van de verzorgings- en verpleeghuizen en kan daar informatie over verstrekken. Zodra er een plaats vrij komt in een verzorgings- of verpleeghuis, wordt contact opgenomen met de cliënt. Voor de kosten van verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis zie hoofdstuk 5. Klantenservice BrabantZorg telefoon: (088) internet: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Takenhofplein SZ Nijmegen telefoon: (088) internet: Vraag het de ouderenadviseur De ouderenadviseurs van RIGOM kunnen helpen bij het maken van de afweging of een oplossing wordt gezocht in de huidige woning of dat het beter is om te kijken naar andere woonruimte. Zij zijn goed op de hoogte van de verschillende soorten woningen, diensten en voorzieningen. De ouderenadviseurs zijn klankbord, informatiebron en adviseur ineen. De ouderenadviseurs van RIGOM zijn op werkdagen van uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0412) of via

BEGRIPPENLIJST WONEN, ZORG EN WELZIJN

BEGRIPPENLIJST WONEN, ZORG EN WELZIJN BEGRIPPENLIJST WONEN, ZORG EN WELZIJN Utrecht, december 2006 Linda Weber Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Bij het omschrijven van wonen, zorg en welzijn worden meerdere termen gebruikt, terwijl vaak

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES De nieuwe strategie voor vastgoedfinanciers? Meindert Bakker Begeleider: De heer drs. A.R. Marquard 2 e lezer: De heer Prof. drs. F.E. Huibers Afstudeerscriptie Master

Nadere informatie

open en toegankelijk een huis in de wijk

open en toegankelijk een huis in de wijk open en toegankelijk een huis in de wijk De Liendert Zwaluwenstraat 1 3815 SB Amersfoort T (033) 472 28 44 E liendert@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Beste lezer, Wij heten u van harte welkom als

Nadere informatie

Verhuisadviseur Senioren

Verhuisadviseur Senioren 1 Verhuisadviseur Senioren Voorlopige eindrapportage 1 december 2013 tot 1 november 2014 Stade Advies Claartje Sadée 31 oktober 2014 2 3 Voorlopige eindrapportage Verhuisadviseur Senioren 1 december tot

Nadere informatie

Keuze in de laatste levensfase. Zorgmogelijkheden voor thuis en buitenshuis

Keuze in de laatste levensfase. Zorgmogelijkheden voor thuis en buitenshuis Keuze in de laatste levensfase Zorgmogelijkheden voor thuis en buitenshuis 1 Inhoud Deze brochure helpt u kiezen Palliatieve zorg in de laatste levensfase...3 Voor wie?...4 Waar?...4 Indicatie en vergoeding...5

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving Stadsvernieuwingsurgent Informatie en regelgeving 2 Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden. Inhoud Inleiding 1. Stadsvernieuwingsurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? 5 1.2 Wanneer

Nadere informatie

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan

t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan t hamersveld woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje waar woongenot en ontmoeting centraal staan welkom Wij heten u van harte welkom als (toekomstige) nieuwe bewoner van woonzorgcentrum

Nadere informatie

Informatieboekje voor toekomstige cliënten

Informatieboekje voor toekomstige cliënten Informatieboekje voor toekomstige cliënten uitgave mei 2014 INT001/100314 Inhoud Inleiding 4 Een eerste kennismaking Over Envida Visie Envida Advies Rondleiding Indicatie en wachttijd Bezoek vóór uw komst

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK September 2012

PRODUCTENBOEK September 2012 PRODUCTENBOEK September 2012 01.09.2012 versie1/geldig tot 01.09.2014/verantwoordelijke Bestuurder 1 Inleiding: 1. Visie van de zorgverlening blz. 3 2. Toegang blz. 3 3. Beschikbaarheid blz. 3 4. Accommodatie

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

Nijenstede. Woonzorgcentrum

Nijenstede. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum Nijenstede Tegenover park Randenbroek, een uniek stukje groen midden in Amersfoort en vlak bij het centrum, vindt u woonzorgcentrum Nijenstede. Nijenstede heeft een protestants-christelijke

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt Zelfstandig wonen Ieder mens telt U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen. Maar soms lukt dat niet meer of voelt u zich niet meer prettig of veilig in uw woning. In

Nadere informatie

Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw

Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw Wegwijzer Aafje Slinge laagbouw Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Aafje Slinge bij de hand! Welkom in Slinge Laagbouw Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Slinge laagbouw... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

De Van Neynselgroep heeft het volgende kwaliteitskeurmerk:

De Van Neynselgroep heeft het volgende kwaliteitskeurmerk: 2 De Van Neynselgroep heeft het volgende kwaliteitskeurmerk: Disclaimer De Van Neynselgroep spant zich er voor in de inhoud van deze gids jaarlijks te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Juli 2008. plan van aanpak visie en programma van eisen

Juli 2008. plan van aanpak visie en programma van eisen Juli 2008 plan van aanpak visie en programma van eisen 1 Juli 2008 Publicatie van de gemeente Hengelo Afdeling Sport Cultuur Zorg en Welzijn 2 VOORWOORD Wonen met zorg en welzijn is volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Verzorgd wonen: een concept met toekomst!

Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Enschede, 8 juli 2005 IO/05/2074/arc ir. B.H. Hoeksma mw. drs. I. Oomen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Aanpak van

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel!

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Wij willen dat uw familielid zich zo prettig mogelijk voelt bij ons. Al onze medewerkers zetten zich daarom gezamenlijk in om voor hem of haar een zo optimaal

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie