KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn Adres: Albert Schweitzerlaan 31 Postcode en plaats: 7334 DZ Apeldoorn Telefoon: Fax: Website-Laboratorium Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 1 Algemeen Personeel Organisatiestructuur Overlegstructuren 3 2 Investeringen Apparatuur Abonnementen op tijdschriften Boeken 5 3 Patiëntenzorg Inleiding Algemene cytologie Cervix cytologisch onderzoek Moleculaire- en farmacopathologische bepalingen Obducties 9 4 Kwaliteitsindicatoren Resultaat kwaliteitsimago onderzoek Audits door klanten of andere externe beoordeelaars Resultaten van interne audits en corrigerende maatregelen Klachten-administratie zowel intern als extern Kwaliteitsindicatoren, mede t.a.v. de zorg voor de patiënt Actiepunten uit het jaarplan 2011 en voorgaande jaarplannen Opleidingsplan en door de medewerkers gevolgde 19 nascholing 4.8 Resultaten van externe rondzendingen en eventuele 19 visitaties 4.9 Validaties Veranderingen in volume en aard van de werkzaamheden Monitoring van de doorlooptijd Verandering die van invloed kunnen zijn op het kwaliteits- 23 managementsysteem 4.13 Geschiktheid (aantal, kwaliteit) van de huidige staf/mede- 23 werkers en instrumenten 4.14 Evaluatie (de kwaliteit van) firma s waarvan producten 25 of instrumenten worden gekocht Jaarverslag 2011

3 5 Lidmaatschappen 26 6 Bij- en nascholing Klinisch Pathologen en AIOS pathologie Secretarieel en analytisch personeel 28 7 Visitaties 29 8 Commissies, nevenwerkzaamheden Pathologen en AIOS pathologie Secretaresses Analytisch personeel Voordrachten/ Posters / Publicaties 33 Jaarverslag 2011

4 Voorwoord Met genoegen bieden wij u dit jaarverslag 2011 van de Klinische Pathologie aan. Het laboratorium is gevestigd op de locatie Apeldoorn van Gelre ziekenhuizen en verricht haar werkzaamheden voor Gelre Apeldoorn, Gelre Zutphen, de buitenpoliklinieken te Lochem en Epe en voor de 1 e lijn diagnostiek in de regio. Op de plaats van het vroegere Juliana ziekenhuis functioneert een diagnostisch centrum met daarin een huisartsenlaboratorium KCHL en röntgendiagnostiek. Zoals u in voorgaande jaren van ons gewend bent, zijn er in dit jaarverslag enkele aspecten, betreffende de betrouwbaarheid en vernieuwingen in de kwaliteitszorg opgenomen. Zo vindt u de scores van de landelijke externe rondzendingen SKML en NordiQC, waaraan ons laboratorium heeft meegedaan. Het laboratorium functioneert organisatorisch onder de Shared Service Center MOD. De SSC MOD is gepositioneerd als een zelfstandige en resultaat verantwoordelijke eenheid, welke opereert onder eindverantwoordelijkheid van de directeur SSC MOD. Op 17 mei 2011 werd in samenwerking met Bevolkingsonderzoek Oost wederom een nascholingsavond georganiseerd voor de huisartsen, POH ers en praktijkassistenten. Eind 2011 is de afdeling Klinische Pathologie van de Gelre ziekenhuizen herbeoordeeld door de CCKL en de accreditatie werd per 27 juni 2012 verlengd. Verder wordt er door een jaarlijkse stijging van de productie, zonder FTE uitbreiding en voor het behouden van de CCKL accreditatie een nog grotere inzet van alle medewerkers gevergd. Wij willen de medewerkers dan ook voor het afgelopen jaar bedanken voor de motivatie en betrokkenheid bij hun laboratorium. Dr. E.F. Weltevreden Specialist manager N.M. Tiemessen Coördinerend hoofdanalist Jaarverslag 2011

5 1. Algemeen 1.1 Personeel Functie Opmerkingen Medische Staf: Mw. Dr. J.M.M. Grefte klinisch patholoog 0.85 fte (vanaf ) Mw. Dr. H. Doornewaard klinisch patholoog en 0.90 fte (t/m ) waarnemend opleider 0.70 fte (vanaf ) H.M. Peters klinisch patholoog 1.00 fte Mw. E.A. Koop klinisch patholoog 0.85 fte Dr. E.F. Weltevreden patholoog / manager /opleider 1.00 fte T.A.J.M. Manschot klinisch patholoog, waarnemer 0,40 fte (vanaf ) H.J. Keuning klinisch patholoog, waarnemer op afroep Arts Assistent In Opleiding Klinische Pathologie: A. Randjgari AIOS patholoog 1.06 fte (t/m ) A.C. Dutman AIOS patholoog 1.06 fte (vanaf ) Beheer en management: N.M. Tiemessen coördinerend hoofdanalist 1.00 fte Y. Steenstra kwaliteitsfunctionaris 0.60 fte Y. Steenstra staffunctionaris systeembeheer 0.40 fte Secretariaat: I.W.M. Aarnink-Westerbeek hoofd secretariaat 0.83 fte A.M. Bearpark-Wesselink medisch secretaresse 0.70 fte M.J. van den Berg medisch secretaresse 0.80 fte I. Kiffen medisch secretaresse 0.50 fte J. van der Vliet medisch secretaresse 0.67 fte R. Verhoef-Bosch medisch secretaresse 0,67 fte W.A.M. Brozius medisch secretaresse 0,56 fte Cytologie: M.T.G. Poelen-van den Berg teamleider cytologie 0.89 fte N. Daliri-Naseri analist cytologie allround 0.72 fte R. Harbers-Hendriks analist met aandachtsgebied 0.70 fte W.W. Schaap dienstdoende analist 1.00 fte A. Liet dienstdoende analist 0.60 fte B. Nieuwenhuis analist met aandachtsgebied 0.80 fte (t/m ) B. Nieuwenhuis dienstdoende analist 0.80 fte (vanaf ) S.A.M. Jansen-Croes dienstdoende analist 0.50 fte I.C. Mestebeld-Bout laborant cytology 0,64 fte Histologie: J.van Benthem teamleider histologie 1.00 fte S.N. Snakenborg-Teunissen dienstdoende analist 0.67 fte M.T. Goossensen-van der Schelde dienstdoende analist 0.89 fte (t/m ) M.T. Goossensen-van der Schelde dienstdoende analist 0,60 fte (vanaf ) E. van Veldhuizen analist met aandachtsgebied 0.67 fte W. Becks-Goedhart dienstdoende analist 0.60 fte K.W.R. Janssen dienstdoende analist 0,80 fte (t/m ) K.W.R. Janssen dienstdoende analist 0,67 fte (vanaf ) D.A.W. Gerritsen-Lendering dienstdoende analist 0.56 fte (ouderschapsverlof) S.E.A.M. Roos-Jansen dienstdoende analist 0.60 fte V.A.F. Sweres-Killestein dienstdoende analist 0.70 fte N.C.A. Bielander-Brouwer dienstdoende analist 0.60 fte A.T.B. van Kesteren-Buiting dienstdoende analist 0.60 fte H.B.J.M. Teunissen dienstdoende analist 1.00 fte R. Oosterom dienstdoende analist 1,00 fte W.A.M. Brozius laborant histologie 0,11 fte Jaarverslag 2011 Pagina 1 van 36

6 Stagiaire: ROC Midden Nederland MLO: C.A. Evertsen vanaf 1 februari 2010 t/m G.C. Luttikhuizen van 1 september 2010 t/m 31 mei 2011 A.M.G. Jurrius van 31 januari 2011 t/m 27 augustus 2011 J. Derken vanaf 1 september 2011 O.F. Blommestijn vanaf 1 september 2011 AIOS pathologie: UMCU Utrecht. A. Randjgari: t/m 30 juni A.C. Dutman: vanaf 1 juli Organisatiestructuur: De afdeling Klinische Pathologie heeft een tweehoofdige leiding; de specialist manager (diensthoofd) en de coördinerend hoofdanalist. Deze 2 personen vormen het bestuur Klinische Pathologie. Dit bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Directeur SSC-MOD van Gelre ziekenhuizen. Jaarverslag 2011 Pagina 2 van 36

7 1.3 Overlegstructuren: Tabel 1.1 Overleg KP intern Bestuur KP Medische staf met het bestuur KP (MT-overleg) Werkoverleg subafdelingen Bestuur KP met hoofden subafdelingen Bestuur KP met kwaliteitsfunctionaris Stagebegeleiders met stagiaire Jaargesprekken incl. POP Consultbespreking medische staf Cytologiebespreking medische staf met de afdeling cytologie Opleidingsgroepvergadering Dagelijks 1x per week 1x per maand 1x per 2 maanden Ad hoc Minimaal 1x per kwartaal 1 x per jaar 1x per week Ad hoc 1 x per kwartaal Tabel 1.2 Overleg KP extern binnen Gelre ziekenhuizen Bestuur KP met Directeur SSC-MOD Bestuur KP met Medisch Ondersteunende Diensten Coördinerend hoofdanalist met AOD afdeling G&T Coördinerend hoofdanalist met AOD afdeling Inkoop AMCP er KP met Arboteam Gelre ziekenhuizen Diensthoofd met medische staf GELRE ziekenhuizen Diensthoofd met andere disciplines Bestuur KP met investeringscommissie Kwaliteitsfunctionaris met kwaliteitsfunctionarissen laboratoria GELRE ziekenhuizen Kwaliteitsfunctionaris met DKSE gebruikersgroep Coördinerend hoofdanalist met hoofden MOD Overleg BHV ers met hoofd BHV Overleg ploegleiders BHV met hoofd BHV Lokale opleidingscommissie vergadering 1x per 4 weken Ad hoc 1x per 4 weken 1x per 4 weken 1x per 9 weken Maandelijks Ad hoc 1x per jaar Ad hoc Ad hoc Ad Hoc 6x per jaar 6x per jaar 4x per jaar Jaarverslag 2011 Pagina 3 van 36

8 Tabel 1.3 Patiëntgebonden overleg KP extern binnen Gelre ziekenhuizen Oncologie bespreking Interne bespreking Necrologie bespreking Apeldoorn 1x per week 2x per maand 1x per 3 maanden Hematologische oncologie bespreking (Gelre breed) Dermatologie bespreking Gynaecologische oncologie bespreking Multidisciplinaire Mamma Overleg (MDO) Perinatale audit bespreking KNO bespreking Long oncologie bespreking (Gelre breed) IC necrologie bespreking MDL bespreking 2x per maand maandag 1x per 3 maanden 1x per 2 weken 1x per week op de vrijdagmiddag 5x per jaar 1x per 2 maanden 1x per week 2x per jaar 1x per maand Oncologie bespreking Long oncologie bespreking (Gelre breed) Necrologie bespreking Zutphen 1x per week 1x per week 1x per kwartaal Hematologische oncologie bespreking (Gelre breed) 2x per maand maandag Tabel 1.4 Overleg KP extern buiten Gelre ziekenhuizen Second opinion panel SBO inzake cervix cytologie Werkveldoverleg stagebegeleiders met ROC Midden- Nederland Analist met aandachtsgebied speciale technieken met WIHC Regionale coupe-avond Overleg met werkgroep (SBO), inzake bevolkingsonderzoek cervix met teamleider cytologie Overleg met het Bestuur SBO, inzake bevolkingsonderzoek cervix met afgevaardigde van de Klinische Pathologie Beoordelingsgesprek stagiaire ROC met stagecoördinator en de stagebegeleiders Regionale opleidingscommissie vergadering UMCU 2x per jaar 2x per jaar 4x per jaar 4x per jaar 2x per jaar 1x per jaar Minimaal 2x per jaar 3x per jaar Jaarverslag 2011 Pagina 4 van 36

9 2. Investeringen Apparatuur Koel-vrieskast, type Liebherr KTP 1554, firma Liebher, Inv. nr Medicijnkoelkast, type Liebherr LKUV1610, firma Liebherr, Inv.nr Bureaustoelen, 4x type Logic 300 en 1x Extend Medium 200, firma Health2Work, Inv.nr Waterbad, type KP WB28040, firma Klinipath, Inv.nr Digitale Heatblock, type , firma VWR, Inv.nr. n.v.t. Microscoop, type DM6000 B, firma Leica microsystems, Inv.nr GHS/CLP Printer, type Lassie 2, firma Altec, Inv.nr Microscoop, type DM3000, firma Leica microsystems, Inv.nr Microscoop (2x), type DM2000, firma Leica microsystems, Inv.nr Fax-scanner-printer, type Lexmark x464, afdeling ICT, Inv.nr. n.v.t. Immunostainers (2x), type Benchmark ultra, firma Roche tisue diagnostics, Inv.nr. Special stainer, type NexES Special Stain Full system, firma Roche tissue diagnostics. 2.2 Abonnementen op tijdschriften Acta Cytologica. Alert (MediRisk). American Journal of Surgical Pathology. Analyse. Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology. Bloedbeeld. De Specialist Handboek Reststoffen van Cycle Systems. Histopathology. Human Pathology. International Journal of Gynaecological Pathology. Medisch contact. MedNet. Modern Pathology. Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde. New England Journal of Medicine. Perspectives on Medical Education (PME) VapVisie. Virchows Archiv. 2.3 Boeken Differential Diagnosis in Exfoliative and Aspiration Cytopathology. Sudha R. Kini. Publisher : Lippincott Williams & Wilkins; (mei 2011) ISBN: Diagnostic Pathology: Kidney Diseases. Robert B. Colvin, Anthony Chang, Neeraja Kambham, Shane M. Meehan, Joseph Gaut, Sanjay Jain, Alton B. Farris III, Lynn D. Cornell, Helen Liapsis, Stephen M. Bonsib, Aleksandr Vasilyev. Publisher: Amirsys Publishing, Inc. (1 st ed. 2011) ISBN: Diagnostic Immunohistochemistry. David J. Dabbs. Publisher: Elsevier Health Sciences Division (3e druk, 2009) ISBN: Jaarverslag 2011 Pagina 5 van 36

10 Thyroid Cytopathology. Faquin, W.C.; Clark, D.P. Publisher: Springer, Berlin (1 mei 2005) ISBN: The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology Syed Z. Ali; Edmund S. Cibas. Publisher: Springer-Verlag New York (December 2009) ISBN: Lever s Histopathology of the Skin. Elder, David E.;Elenitsas, Rosalie; Johnson, Bernett L.,Jr.; Murphy, George F.; Xu, Xiaowei. Publisher: Lippincott Williams & Wilkins (10 st ed., 2009) ISBN: Hematopathology: Expert Consult Online and Print Elaine Sarkin Jaffe, James Vardiman, Elias Campo, Daniel Arber, Nancy Lee Harris. Publisher: Saunders; Expert Consult Ed edition (20 sept. 2010) ISBN: DBC-inkoopgids/2009 Segment 2, kwaliteit als kompas bij de inkoop van zorg. Zorgverzekeraars Nederland Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum (2008) ISBN: WHO Pathology & Genetics: Tumours of Endocrine Organs Ronald A. DeLellis, Ricardo V. Lloyd, Philipp U. Heits, Charis Eng. Uitgever: IARC Press: Lyon (2004) ISBN: AFIP Atlas Of Tumor Pathology, Series 4 Melanocytic Tumors of the Skin. David E. Elder, George F. Murphy. Publisher: ARP Press; Silver Spring, Maryland (2010) ISBN: AFIP Atlas Of Tumor Pathology, Series 4 Tumors of the Cervix, Vagina, and Vulva Robert J.Kurman, Brigitte M. Ronnett, Mark E. Sherman, Edward J. Wilkinson Publisher: ARP Press; Silver Spring, Maryland (2010) ISBN: AFIP Atlas Of Tumor Pathology, Series 4 Tumors of the Prostate Gland, Seminal Vesicles, Penis, and Scrotum Jonathan I. Epstein, Antonio L. Cubilla, Peter A. Humphrey Publisher: ARP Press; Silver Spring, Maryland (2010) ISBN: Jaarverslag 2011 Pagina 6 van 36

11 3. Patiëntenzorg 3.1 Inleiding Tabel 3.1 geeft het aantal verrichtingen weer uitgesplitst naar type zoals aangegeven in de legenda. Tabel 3.1 Overzicht van verrichtingen T AC CC S VRC IHC CTG T Histologie AC Algemene Cytologie CC Cervix-Cytologie S Secties VRC Vriescoupes IHC Immunohisto- en cytologische technieken CTG CTG-punten 3.2 Algemene cytologie Tabel 3.2 Herkomst algemene cytologie Ascites Abdomen 5 BAL Bronchusbrush / spoelsel Crista / beenmerg Cystevocht Kaak Lever Liquor Lymfklier (hals/lies / oksel / tonsil) Long Mamma Mediastinum Ovarium Overig Pancreas 3 Parotis Pericardvocht Pleuravocht Schildklier Subcutis Sputum Synovium 3 Tepelvocht Trachea Urine / blaasspoeling / ureter Vagina Totaal Jaarverslag 2011 Pagina 7 van 36

12 3.3 Cervix cytologisch onderzoek Tabel 3.3 Resultaten van de cervixcytologie volgens CRIS-3 PAP BVO 2010 BVO 2011 IND 2010 IND A B Voor kwaliteitsindicatoren en frequentietabel informatie zie hoofdstuk Voor de kritische kengetallen zie jaarverslag SBO Moleculaire- en farmacopathologische bepalingen HPV In tabel 3.4 wordt een overzicht weergegeven van het aantal geteste patiëntenmonsters voor HPV. In augustus 2011 werd overgestapt van de GP5+/6+ PCR-EIA naar de Cobas 4800 assay. In tabel 3.5 worden de resultaten van geteste patiëntenmonsters met de Cobas 4800 assy weergegeven. Tabel 3.4 Aantal geteste patiëntenmonsters op HPV Totaal Totaal Totaal Hr-HPV Hr-HPV Remming 1 e lijn Gynaecologie Positief Negatief Tabel 3.5 Resultaten van de patiëntenmonsters getest met de Cobas 4800 assay Totaal Hr-HPV Hr-HPV Hr-HPV Hr-HPV Hr-HPV Hr-HPV Hr-HPV Negatief anders 18 + anders anders HER-2 / neu In tabel 3.6 is naast de ISH ook de IHC bepaling opgenomen. Tabel 3.6 Aantal HER-2/neu bepalingen voor primaire mammatumoren 2011 Pathway anti Her2/neu (clone 4B5) 275 HER-2/neu dual SISH 159 Van 275 mammatumoren werd in 2011 de ER, PR en Her-2/neu status bepaald. De resultaten waren als volgt: ER+ (81%); PR+ (67%) en Her-2/neu+ (12%). Deze percentages voldoen aan de internationaal vastgestelde kwaliteitsindicatoren Overige In Situ Hybridisatie (ISH) bepalingen De overige ISH bepalingen zijn verricht op histologische weefselcoupes. Tabel 3.7 Overige ISH bepalingen 2011 EBER 22 Chromosoom voor mola diagnostiek 3 HPV op weefselmateriaal (LR:6,11 + HR: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,66) 6 Jaarverslag 2011 Pagina 8 van 36

13 3.5 Obducties Tabel 3.8 Aantal obducties per specialisme Gelre Apeldoorn * cardiologie ,9% chirurgie ,9% dermatologie geriatrie gynaecologie % interne geneeskunde ,9% Intensive care ,6% kaakchirurgie kindergeneeskunde 2 KNO 1 longziekten ,1% MDL % neurologie ,0% oogheelkunde orthopedie pediatrie 1 1 plastische chirurgie psychiatrie 1 radiologie reumatologie urologie 2 1 Subtotaal Gelre Zutphen * cardiologie ,8% chirurgie ,5% dermatologie geriatrie gynaecologie % interne geneeskunde ,7% Intensive care 1 1 3,3% kaakchirurgie 1 kindergeneeskunde kno longziekten ,1% MDL neurologie ,7% oogheelkunde orthopedie 0 1 pediatrie 1 plastische chirurgie psychiatrie radiologie reumatologie urologie 1 2 Subtotaal Eerste lijn Totaal * = percentage obducties t.o.v. het aantal overledenen per vakgroep Jaarverslag 2011 Pagina 9 van 36

14 4. Kwaliteitsindicatoren 4.1 Resultaat kwaliteitsimago onderzoek De enquête naar 1 e en 2 e lijn (2010MR.1.1) in samenspraak met de andere MOD s is inmiddels in voorbereiding en zal medio 2012 worden uitgezet. Uitwerken, evalueren en formuleren actiepunten voor eind 2012 (2011MR.2.1) Het in september 2009 gehouden Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) verricht binnen Gelre ziekenhuizen, werd in april juni 2010 per subafdeling besproken, geïnventariseerd en plenair teruggekoppeld medio Een vervolg-mto zal worden gehouden in De voorbereidingen daarvoor moeten afgerond zijn eind 2012 (2011MR.2.2). Patiëntenfolders van de afdeling: Obductie. Informatie voor de aanvragende arts (2001). Obductie. Informatie voor nabestaanden (2001). Folder over nader gebruik van lichaamsmateriaal opgenomen in de vernieuwde algemene patiënten-voorlichtingsfolder (2010). Folder over Palga, nog te plaatsen op de website van de laboratoria (2011MR.2.3) In 2012 worden een aantal patiëntenfolders herbeoordeeld en geactualiseerd door de afdeling Marketing & Communicatie van Gelre ziekenhuizen in samenspraak met de betrokken afdelingen. Het zal gaan om de folders: Zorg na overlijden, informatie voor nabestaanden. Goed om te weten, uw rechten en plichten als patiënt. Obductie, informatie voor de aanvragende arts. Obductie, informatie voor nabestaanden. 4.2 Audits door klanten of andere externe beoordeelaars De kwaliteitsvisitatie door de NVVP in juni 2010 en de Kwaliteitsaudit 2011 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft geleid tot enkele verbeterpunten en/of aanbevelingen, zoals weergegeven onder punt 10. Informeel hebben stafleden uit Zutphen aangegeven nog steeds prijs te stellen op een deeltijdloket pathologie (2010MR.7.1), waarvoor we inmiddels een werkplek hebben ingeruimd en de mogelijkheid van telepathologie testen m.b.v. RVC. De afdeling Medische Technologie en syteembeheerder van de KP gaan dit verder oppakken en testen. 4.3 Resultaten van interne audits en corrigerende maatregelen Overzicht Audits 2011 Gepland: 7 Uitgevoerd: uit 2010 Overige 2 uit 2011 doorgeschoven en samengevoegd en worden in 2012 uitgevoerd. Dit betreft kwaliteitshandboek hoofdstukken 1, 2, 3, 4 en 14. (2011MR.4.1) Totaal 85 actiepunten Opgelost: 53 (= 62%) Lopende: 32 (= 38%) Aard actiepunten: SOP: 21x (= 24%) Procedure: 19x (= 22%) KHB: 11x (= 13%) Apparaten: 7x (= 8%) Instructie: 14x (= 16%) ARBO: 5x (= 5%) Documentbeheer: 8x (= 9%) Jaarverslag 2011 Pagina 10 van 36

15 Onderdelen die geaudit zijn: Werkproces histologie en obductie (KHB 9, 10, 11) KHB 11, 12 Kwaliteitsborging Speciale technieken en pathologen KHB 5, 6, 7 Werkproces cytologie (KHB 9,10, 11) Documentbeheer KHB 8 en 13 RI&E: In 2007 heeft de laatste RI&E plaatsgevonden (2007-L-20). Het aantal actiepunten in de auditperiode (2007): 43x Realisatie gerealiseerde / uitgevoerde actiepunten in 2011: 42 (98%) Actiepunt welke nog gerealiseerd moet worden is een bouwkundige aanpassing van de uitsnijkamer. De aanvraag is inmiddels gedaan. Uitbreiding en aanpassing van deze ruimte en inventaris is afhankelijk van het al dan niet vrijkomen van ruimte (piketkamers). Met deze ruimte kan de ontvangstbalie worden geoptimaliseerd. Voorlichting en onderricht: In maart 2011 is voorlichting gegeven aan de afdeling door de AMCP er waarin de volgende onderdelen zijn besproken: kwaliteit (DKS, KAV-systeem, melding incidenten), PBM s, Gevaarlijke stoffen, brandveiligheid en ontruiming. Gevaarlijke stoffen: Blootstelling en risico s worden besproken als vast onderdeel (kwaliteit Arbo & Milieu) in het werkoverleg. Bij het inwerken van nieuwe medewerkers worden arbeidsrisico s besproken en de arbochecklist doorlopen en afgetekend door de leidinggevende. Alle MSDS n en WIK n zijn aanwezig op het laboratorium Afzuigpunten zijn op de werkplekken aanwezig en worden jaarlijks gecontroleerd.in 2011 is periodiek de mate van blootstelling aan formaldehyde gemeten: Standaard werkzaamheden werden 2x gemeten: 1x onderschrijding van de grenswaarde met 40% en 1x een overschrijding van de grenswaarde van 386%. In overleg met de AMCP er werd besloten om een duidelijk onderscheid te maken tussen archiefwerkzaamheden en standaard werkzaamheden. Verder is aangegeven dat emmers en prullenbakken goed afgesloten blijven. In 2012 zal er verder worden getest. Vaccinaties: Vrijwel iedere analist / patholoog is gevaccineerd (92%) voor Hepatitis B. Deze vaccinatie is niet verplicht. Bij een prikaccident wordt eenmalig een injectie met anti-hepatitis B gegeven. TBC screening is niet strikt noodzakelijk. Aanvraag voor een periodieke screening is wel mogelijk. De risico s moeten tot het minimum worden beperkt door optimalisatie van handelingen, afzuiging en het gebruik van PBM s. Prikaccidenten: Procedure (Gelre Breed) is bekend Voorzorgsmaatregelen zijn aanwezig: volle naaldcontainers afvoeren, messen op een veilige manier vervangen. Voor 2011 zijn er geen prikaccidenten geregistreerd. Verzuim: Het verzuim in 2011 was: 3,2%, waarvan 0,9% kort, 1,1% mid-lang en 1.1% lang verzuim. Met deze percentage zitten wij onder het gemiddelde van Gelre ziekenhuizen van 4,5-6% Indicator voor kortdurend verzuim is 1,0%; hier zitten wij zelfs iets onder. In het voorjaar van 2012 krijgen alle leidinggevenden van de afdeling een AVR training om het verzuim nog beter te begeleiden (2011MR.4.4). Jaarverslag 2011 Pagina 11 van 36

16 Voortgang RI&E 2012: In mei 2012 staat de voortgang / audit gepland met betrekking tot het gevoerde arbobeleid op de afdeling. (2011MR.4.2) In maart 2012 staat een RI&E gepland voor het mortuarium in Gelre Zutphen. (2011MR.4.3) 4.4 Klachten-administratie zowel intern als extern Vim meldingen: Er is in 2011 één niet-patiëntgebonden VIM melding geweest. Specificatie melding: - Gemeld door : C. Zoetbrood - Functie melder : verpleegkundige - Datum melding : Locatie : gang Klinische Pathologie - Type melding : onveilige situatie - Categorie onveilige melding : valincident - Beschrijving onveilige situatie : op de afdeling pathologie zeer gladde vloer; er schijnen meerdere meldingen van gemaakt te zijn. - Prioriteit te ondernemen actie : onmiddellijk actie ondernemen - Wilt u een samenvatting van : ja uw melding per mail ontvangen - Status : de vloer in de gang van de Klinische Pathologie is grotendeels vervangen. Er hebben zich nadien geen valincidenten meer voorgedaan. Intern: Totaal aantal onderzoeken (B,C,T,S) : Aantal interne signaleringscodes : 208 Gelre Apeldoorn : 109 Gelre Zutphen : 69 Huisartsen : 30 Tabel 4.1 Interne klachtenregistratie Interne signaleringen Aantallen Materiaal verwisseld binnen pathologie 9 Materiaal kwijtgeraakt 6 Contaminatie (beperkend bij diagnose) 6 Probleem bij doorvoeren weefsel 7 Probleem bij kleuren 1 Materiaal niet volgens protocol verwerkt 11 Nummer en/of onderverdeling verkeerd op doosje(s) geprint 4 Glaasje(s) verkeerd gestickerd 11 Hoeveelheid materiaal op aanvraagbrief komt niet overeen met totaal ingebed 18 weefsel Datum ontvangst (datumstempel) ontbreekt op aanvraagformulier 13 Cytologie formulier onduidelijk / onvolledig ingevuld 2 Aantal paraffineblokjes niet ingevuld 2 Niet afgewerkt maar coupes al in archief 1 Gegevens van aanvraagformulier niet juist overgenomen in UDPS 6 Gegevens van werkbrief B-nummer niet juist overgenomen in UDPS 3 Ten onrechte CITO of als VC verwerkt 1 Correctie nodig in macroscopie 10 Correctie nodig in microscopie 2 Geen zekere diagnose mogelijk als gevolg van genoemde fout 1 Toelichtende tekst vereist 94 Extern: Jaarverslag 2011 Pagina 12 van 36

17 Totaal aantal onderzoeken (B,C,T,S) : Aantal externe signaleringscodes : 3782 Gelre Apeldoorn : 2183 Gelre Zutphen : 766 Huisartsen : 833 Tabel 4.2 Externe klachtenregistratie Externe signaleringen Aantallen Geen aanvraagformulier / wel monster 9 Geen onderverdeling van meerdere monsters 16 Materiaal verwisseld voor ontvangst pathologie 8 Potje / buis niet goed afgesloten 25 Monster ten onrechte natief ontvangen 2 Monster ten onrechte gefixeerd ontvangen 2 Monster niet gekoeld ontvangen 2 Tijd tussen afname monster en ontvangst op lab is te lang 7 Geen monster / wel aanvraagformulier 2 Materiaal niet volgens protocol ingestuurd 14 Geen klinische gegevens vermeld of niet leesbaar 261 Aard materiaal niet vermeld 112 Geen ziekenhuis en/of afdeling vermeld Aanvragend arts ontbreekt of is onjuist 782 Datum afname ontbreekt 1293 Met te weinig formaldehyde ontvangen 8 Naam en/of geboortedatum op glaasje geschreven met pen i.p.v. potlood 7 Monster zonder minimaal vereiste patiëntgegevens 230 Materiaal tijdens kantooruren in verzamelkoelkast 1 ste verdieping gezet 2 Aanvraagformulier in z n geheel niet ingevuld 6 Nieuwe arts of arts-assistent maar nog niet bij ons bekend 2 Patiëntgegevens op aanvraagformulier ontbreken of zijn onvolledig 36 Verschil tussen patiëntgegevens op aanvraagformulier en monster 31 Verschil tussen aard materiaal op aanvraagformulier en monster 6 Geen monster in potje 3 Aantal ingezonden monsters klopt niet met gegevens op aanvraagformulier 11 Verkeerd aanvraagformulier bijgeleverd 31 Toelichtende tekst vereist 37 Graag naam inzender vermelden op het aanvraagbriefje 837 Trendanalyse signaleringen Klinische pathologie Deze rapportage Trendanalyse signaleringen Klinische pathologie betreft zowel interne als externe signaleringen, klachten, verbeterpunten etc. In de kwartaalanalyse worden vergelijkingen gemaakt m.b.t. de 1 e kwartalen van Evaluatie algemeen. # per type onderzoek (B,T,C,S) zijn er voor de externe en de interne signaleringen samen geen significante tendensen herkenbaar in de kwartaalanalyse # de analyse signaleert een toename van het percentage signaleringen voor dermatologie en de MDL # het aantal signaleringen m.b.t. de 1 e -lijn en de IC neemt af # signaleringen 900 en 999 leveren geen voor analyse te hanteren data Evaluatie externe signaleringen. # een tweetal specialismen valt op door een hoog percentage bij een relatief laag aantal signaleringen; intensivisten en neurologen Jaarverslag 2011 Pagina 13 van 36

18 # in afnemende volgorde is de top-5 externe signaleringen; S25 (afnamedatum ontbreekt), S24 (aanvragend arts ontbreekt of is onjuist), S21 (geen klinische gegevens vermeld of niet leesbaar), S3 (minimaal vereiste patiëntengegevens ontbreken) en S22 (aard materiaal niet vermeld) # bij de analyse van deze top-5 valt op dat bij het ontbreken van het aanvragend specialisme, dit slechts in 37% van de gevallen kan worden achterhaald aan de hand van de naam van de aanvrager # bij de actie-norm % > 5% en n >100 springt alleen de IC in het oog m.b.t. ontbreken naam aanvrager. Bij nader onderzoek blijkt dit veroorzaakt te worden door het feit dat deze afdeling in opdracht van meerdere andere specialismen werkt; een algemene AGB-code zou wenselijk zijn. # idem m.b.t. datum afname ontbreekt ; oogartsen, plastici, intensivisten, MDL en internisten evenals de kaakchirurgen # idem m.b.t. geen klinische gegevens ; neurologie, IC en MDL # niet één specialisme komt boven de actie-norm m.b.t. minimaal vereiste patiëntengegevens ontbreken # in de top-5 is er in de tijd geen trend waarneembaar m.b.t. S3 en S22. Dit is wel het geval m.b.t. S25, S24 en het meest uitgesproken voor S21; het aantal neemt af in de periode , maar lijkt helaas weer te stijgen m.b.t. S25 en S24 Evaluatie interne signaleringen. Er bestaan in de tijd geen tendensen in het verloop van het aantal interne signaleringen in de kwartaalanalyses. Er zijn enkele incidentele uitschieters. Dat geldt ook voor het aantal signaleringen per type onderzoek, behalve bij de cervixcytologie. Daar zien we een drastische verbetering gedurende de laatste twee jaren, waarschijnlijk dankzij de overgang naar de suspensiecytologie. Actiepunten: t.a.v. de signaleringscodes 900 en 999 instrueren dat een code 999 (en 900) altijd gepaard moet gaan met een "gewone" signaleringscode, zodat we daar op kunnen rubriceren en dat de aanvullende tekst gebruikt wordt in de afhandeling of ter verduidelijking van het probleem. (2011MR.5.1) deze trendanalyse doen toekomen aan alle met name genoemde specialismen/valgroepen, met het verzoek kennis te nemen van de inhoud en in het vervolg de aanvragen te laten vergezellen van adequate gegevens. (2011MR.5.2) In overleg met de IC en patiëntenadministratie wordt bekeken of een universele of algemene AGB code aangevraagd kan worden voor deze afdeling. 4.5 Kwaliteitsindicatoren, mede t.a.v. de zorg voor de patiënt Jaarlijks evalueren we één of meer onderzoeken / verrichtingen op betrouwbaarheid van de voorspellende waarde. In de onderstaande tabel worden de meest recente evaluaties m.b.t. deze hardheid van de diagnose in vergelijking met klinisch - en/of histologisch vervolgonderzoek weergegeven. In onderstaande tabel vindt u de sensitiviteit (Se), de specificiteit (Sp), de positief voorspellende waarde (PVW), de negatief voorspellende waarde (NVW) en de effectiviteit (EF) van deze onderzoeken in de laatste vijf jaren. Tabel 4.3 Kwaliteitsindicatoren in relatie tot een specifiek onderzoek Jaar Onderzoek Orgaan Se Sp PVW NVW EF 2006 IHC HER-2/neu mamma validatie techniek 2007 CISH HER-2/neu mamma validatie techniek 2008 Sentinel node Lymklier (1) biopt mammacarc, 2009 IHC HER-2/neu mamma populatie 2010 Cytologie schildklier Jaarverslag 2011 Pagina 14 van 36

19 (1) positief = micro- en macrometastasen (FN 10.4%). Als ook de aanwezigheid van individuele tumorcellen en/of clustertjes (ITC s) wordt meegeteld stijgt het percentage fout negatieven (FN) tot een aanvaardbare 16.2% De onderzoeken uit 2009 en 2010 zijn gepresenteerd op congressen. Op basis van de evaluatie van de data wordt geconcludeerd dat het IHC-HER2neu onderzoek adequate outcome indicators levert die kunnen helpen de laboratorium kwaliteit te monitoren. Onderzoek wordt herhaald in 2012 (2011MR.6.1). Het schildklier-onderzoek vraagt om gebruik van uniforme classificatie en het aanwijzen van 1 a 2 gespecialiseerde pathologen. De praktijk zal worden geëvalueerd in 2012 (2011MR.6.2). De ontwikkeling van NVVP prestatie-indicatoren vragen om nog meer efficiëntie. Wij willen en kunnen ons niet onttrekken aan deze tendensen. We streven vooralsnog naar evaluatie van de hooggeprioriteerde NVVP-spiegelindicatoren, in afwachting van door Palga automatisch gegenereerde data (2011MR.06.3) Interne revisies en consulten Het percentage discordantie bij interne revisies is verwerkt in de twee onderstaande groei-tabellen. De registratie volgt uit Palga, deels als gevolg van discussie onder de multihead microscoop. Het is een opsomming van diagnostische momenten volgend uit de diverse besprekingen en moeilijke gevallen die gezamenlijk zijn bekeken. Tabel 4.4 Interne revisie / consult histologie Tnrs R intern code discord. klin. consq. % van Tnrs % Tabel 4.5 Interne revisie / consult algemene cytologie Cnrs R intern code discord. klin. consq. % van Cnrs % Tabel 4.6 8x discordant (T; n= 5 + C; n=3) met klinische consequentie 2011 Orgaan Blaas / urine Lymfklier Lymfklier Lymfklier Mamma Mamma Mamma Thoraxwand Discrepantie Geen afwijkingen versus urotheelcelcarcinoom Metastase coloncarcinoom versus metastase mammacarcinoom SCLC versus NSCLC SCLC versus NSCLC IDC versus DCIS PT3N2 versus pt3n1 mammacarcinoom LCIS versus DCIS Metastase mammacarcinoom versus metastase longcarcinoom Jaarverslag 2011 Pagina 15 van 36

20 Cervixcytologie Onderstaande tabel geeft de bevindingen weer van het totaal aantal in verwerkte preparaten (B-nummers). De percentages PAP-score zijn over de jaren vrij stabiel. Het cytologisch en histologisch vervolg onderzoek volgt eerst na een adequate vervolgperiode. De kwaliteitsdata zijn regionaal beschikbaar bij de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP). De kritische Kengetallen (KK) van het laboratorium zijn geheel terug te vinden in het Jaarverslag 2010 van het Bevolkingsonderzoek Oost, o.a. bij 2.1.1, 2.2.1, 2.3 en 2.4 en vallen binnen de gestelde normen. Zie hoofdstuk 10 visitaties. De kritische Kengetallen (KK) van 2011 zijn ten tijde van het samenstellen van dit jaarverslag nog in de maak. In 2011 werden preparaten beoordeeld voor het bevolkingsonderzoek, naast 4614 voor een indicatief onderzoek, te weten 2113 voor de huisartsen en 2501 voor de gynaecologie. Tabel 4.7 Bevindingen PAP score cervixcytologie Pap aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % , , A , B , , , , Bovenstaande tabel geeft een verlaging (normalisatie) van de percentages PAP 1 + PAP 2 en een verhoging van de percentages 3a, 3b en 0 en een verlaging in percentage PAP 4 en 5 aan t.o.v en De cervixcytologie wordt verricht volgens de dunnelaag-methode; 69.2% (72.3% in 2010) van deze preparaten was goed beoordeelbaar. Voldoende, maar beperkt beoordeelbaar door ontbreken van cilinderepitheel in 14.2% (16.8% in 2010) en door veel leucocyten 3.5% (3.2% in 2010) en 5.5% door te weinig epitheelcellen (2.7% in 2010). Totaal voldoende, maar beperkt beoordeelbaar is 24.5% (25.7% in 2010) 4.75% (3.15% in 2010) van preparaten was niet beoordeelbaar (PAP-0), waarvan een bepaald percentage vanwege het niet invullen van het aspect van de cervix op het aanvraagformulier. Jaarverslag 2011 Pagina 16 van 36

KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn

KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn Jaarverslag 2012 KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn Adres: Albert Schweitzerlaan 31 Postcode en plaats: 7334 DZ Apeldoorn Telefoon: 055-5818250 Fax: 055-5818917 E-mail: klinischepathologie@gelre.nl

Nadere informatie

KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn

KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn Jaarverslag 2013 KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn Adres: Albert Schweitzerlaan 31 Postcode en plaats: 7334 DZ Apeldoorn Telefoon: 055-5818250 Fax: 055-5818917 E-mail: klinischepathologie@gelre.nl

Nadere informatie

KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn

KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn Jaarverslag 2010 KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn Adres: Albert Schweitzerlaan 31 Postcode en plaats: 7334 DZ Apeldoorn Telefoon: 055-5818250 Fax: 055-5818917 E-mail: klinischepathologie@gelre.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Gelre ziekenhuizen

Jaarverslag 2009 Gelre ziekenhuizen Jaarverslag 2009 Gelre ziekenhuizen Jaarverslag 2009 Pagina 1 van 51 KLINISCHE PATHOLOGIE GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Apeldoorn Adres: Albert Schweitzerlaan 31 Postcode en plaats: 7334 DZ Apeldoorn Telefoon:

Nadere informatie

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld Vragenlijst voorbeeld Nederlandse Vereniging Voor Pathologie ADAS Visitatie B.V. ADAS Visitatie B.V.Vragenlijst voorbeeld Pagina 1 ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vrije vragenlijst Als u op opmerking klikt,

Nadere informatie

Transitie NEN-EN-ISO enkele ervaringen van auditors en labs

Transitie NEN-EN-ISO enkele ervaringen van auditors en labs Transitie NEN-EN-ISO- 15189 enkele ervaringen van auditors en labs Anne M. Uyterlinde 20-11-2015 Doel: Voorbeelden uit de praktijk Ervaringen van auditors (tussenstand) Ruimte voor discussie 2 NEN-EN-ISO

Nadere informatie

KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN

KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN Ten behoeve van de visitatie van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie September 2005 Het gebruik van de KISZ-lijst door de maatschap

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 AFDELING PATHOLOGIE ELKERLIEK ZIEKENHUIS HELMOND

JAARVERSLAG 2010 AFDELING PATHOLOGIE ELKERLIEK ZIEKENHUIS HELMOND JAARVERSLAG 2010 AFDELING PATHOLOGIE ELKERLIEK ZIEKENHUIS HELMOND Dhr. M.A.A.M. van Dijk, patholoog en afdelingshoofd Mw. F.J.J.M. van Merriënboer, patholoog Mw. M.C.B.J.E. Tutein Nolthenius-Puylaert,

Nadere informatie

Workloadregistratiesysteem voor pathologen

Workloadregistratiesysteem voor pathologen Workloadregistratiesysteem voor pathologen 1. Inleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe workloadregistratiesysteem voor de pathologie (vastgelegd in minuten). Dit systeem is door de NVVP in overleg

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Algemeen

Inhoud. Hoofdstuk 1 Algemeen JAARBERICHT 2012 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Voorwoord 3 2. Algemeen 4 3. Personeel 1 Maatschap Pathologie West-Brabant 5 2 Medewerkers stichting 5 4. Organisatiestructuur 6 5. Overlegstructuur 7 6.

Nadere informatie

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm?

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Prof. dr. Paul J van Diest Hoofd afdeling Pathologie, UMC Utrecht p.j.vandiest@umcutrecht.nl De diagnostische keten in de oncologie Anamnese/lichamelijk

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs

Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs ISO15189: stand van zaken 2013 2013 taakgroep NVVP (Amélie Dendooven, Mieke Jonker, Hilda Keuning, Philip Kluin (vz), Joost Oudejans): Participatie

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

Pathologie: Kwaliteitsborging

Pathologie: Kwaliteitsborging Pathologie: Kwaliteitsborging De sporen Cytologie, histologie, immunohistochemie, moleculaire pathologie Diagnose Diagnose Behandeling Meer en meer: Pathologie: Diagnose A, diagnose B of diagnose C Behandeling

Nadere informatie

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal Kwaliteitszorg conform ISO 15189 in de praktijk aanpak St Jansdal Sharona Smit, kwaliteitsfunctionaris Conferentie Milieu & Veiligheid, 29-01- 2015 Onderwerpen (1) 1. Even voorstellen 2. Voorbereiding

Nadere informatie

Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken.

Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken. Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken. Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Aanvragen pathologisch onderzoek

Aanvragen pathologisch onderzoek Aanvragen pathologisch onderzoek Informatie voor medisch specialisten verbonden aan Isala Zwolle, Isala Meppel en St. Jansdal Harderwijk Instuurprotocol Index Telefoonnummers Soorten aanvragen: o Histologie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2010 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2010 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Medisch Centrum Haaglanden t Lange Land Ziekenhuis Postbus 432 Toneellaan 1 2501 CK DEN HAAG 2725 NA ZOETERMEER Telefoon: 070-3302260

Nadere informatie

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing 1. Huidige situatie Beschrijving pathologische revisie Procesbeschrijving Digitale uitwisseling 2. Knelpunten pathologische verwijzing Procesverbetering

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting?

Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting? Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting? Paul van der Valk Patholoog VUMC Auditor CCKL en RvA Dank aan Danielle Heideman & Peter Snijders None to declare Conflicts of interest Uitgangspunt van dit verhaal

Nadere informatie

Baarmoederhalskanker screening

Baarmoederhalskanker screening Baarmoederhalskanker screening Wat gaat er veranderen? Lex Makkus, Patholoog PAL Geschiedenis BVO-BMHK Huidige BVO - hrhpv Triage Sterfte cervix carcinoom absolute aantallen/cohort 45 40 35 30 25 20 15

Nadere informatie

Toelichting op conceptnorm kritieke bevindingen in de pathologie

Toelichting op conceptnorm kritieke bevindingen in de pathologie Toelichting op conceptnorm kritieke bevindingen in de pathologie Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2011 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2011 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Medisch Centrum Haaglanden t Lange Land Ziekenhuis Postbus 432 Toneellaan 1 2501 CK DEN HAAG 2725 NA ZOETERMEER Telefoon: 070-3302260

Nadere informatie

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Code Oranje Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Colofon Uitgave: Code Oranje Versie : 1.0 26-10-2016 Status: Gereed Distributie: Niet van toepassing

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Jaarbericht 2010 St. P.C. Lab. West- Brabant

Jaarbericht 2010 St. P.C. Lab. West- Brabant JAARBERICHT 2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Voorwoord 3 2. Algemeen 4 3. Personeel 1 Maatschap Pathologie West-Brabant 5 2 Medewerkers stichting 5 4. Organisatiestructuur 6 5. Overlegstructuur 7 6.

Nadere informatie

PROGRAMMA EN ABSTRACTS

PROGRAMMA EN ABSTRACTS PROGRAMMA EN ABSTRACTS 2 e SYMPOSIUM Stichting Baarmoederhalskankerpreventie Oost Donderdag, 12 oktober 2000 Papendal, Arnhem Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Algemene informatie... 4 Programma... 5 2 VOORWOORD

Nadere informatie

8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost

8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost 8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker preventie Oost Diagnostiek en etiologie van endocervicale afwijkingen Donderdag 9 november 2006 Nationaal Sportcentrum Papendal, Arnhem Mede onder auspiciën

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2013 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2013 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Medisch Centrum Haaglanden t Lange Land Ziekenhuis Postbus 432 Toneellaan 1 2501 CK DEN HAAG 2725 NA ZOETERMEER Telefoon: 070-3302260

Nadere informatie

ALLES VOOR DE DIAGNOSE

ALLES VOOR DE DIAGNOSE ALLES VOOR DE DIAGNOSE INTRODUCTIE Zoeken, denken en vinden Wat heb ik en wat maakt mij beter? Dat is vaak de kern van wat de patiënt van zijn huisarts of specialist wil weten. Bij het beantwoorden van

Nadere informatie

HET SPECIALISME PATHOLOGIE Onderdeel opleidingsplan 2009

HET SPECIALISME PATHOLOGIE Onderdeel opleidingsplan 2009 HET SPECIALISME PATHOLOGIE Onderdeel opleidingsplan 2009 Inleiding Pathologie betekent ziekteleer. De klinische pathologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het stellen van diagnoses

Nadere informatie

HPV test volgens landelijke richtlijn. Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009

HPV test volgens landelijke richtlijn. Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009 HPV test volgens landelijke richtlijn Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009 HPV-vaccinatie Het kan je leven redden, maar ook voor niks zijn NRCnext, dd 03-03-09 1.Wat heeft baarmoederhalskanker

Nadere informatie

De patholoog. Klinische Pathologie. In het ziekenhuis

De patholoog. Klinische Pathologie. In het ziekenhuis Klinische Pathologie De patholoog In het ziekenhuis Inleiding In deze folder kunt u meer lezen over het specialisme Klinische Pathologie en de rol die de patholoog speelt bij ziekte en behandeling. Daarnaast

Nadere informatie

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose JAAR BERICHT Alles voor de diagnose INHOUD PAG 3 Raad van toezicht PAG 4 Bestuurder PAG 5 Histologie PAG 6 Cytologie Cervixcytologie PAG 7 Obducties PAG 8 Assistent in opleiding Immunohistochemie PAG 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Pagina 2 van 23

Jaarverslag 2013. Pagina 2 van 23 JAARVERSLAG 2013 Inhoud Afkortingen verklaard... 3 Hoofdstuk 1 Algemeen... 4 1.1 Voorwoord... 4 1.2 Algemeen... 5 1.3 Personeel... 6 1.3.1 Maatschap Pathologie West-Brabant... 6 1.3.2 Medewerkers binnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2012 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2012 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Medisch Centrum Haaglanden t Lange Land Ziekenhuis Postbus 432 Toneellaan 1 2501 CK DEN HAAG 2725 NA ZOETERMEER Telefoon: 070-3302260

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose JAAR BERICHT Alles voor de diagnose INHOUD PAG Raad van toezicht PAG Bestuurder PAG Laboratorium Histologie PAG 6 Speciële cytologie Cervixcytologie PAG 7 Kwaliteit Obducties PAG 8 PAG 9 Kwaliteit Immunohistochemie

Nadere informatie

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

Weefsel Specifiek 2014.3 ZN kleuring

Weefsel Specifiek 2014.3 ZN kleuring Weefsel Specifiek 2014.3 ZN kleuring SKML sectie Pathologie 16-06-2015 Drs. S. Dubois Overzicht Inleiding Aantallen Samples A-D Verdiepingsvragen Inleiding Wereldgezondheidsprobleem 40% van de wereldbevolking

Nadere informatie

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker 13-april-2016 Dorry Boll, gynaecoloog Lizette Nollen, patholoog Rob Beumer, huisarts In samenwerking met: Els Bovy, Bevolkingsonderzoek Zuid Programma Baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 10

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 10 Inhoudsopgave: Voorwoord... 2 Programma... 3 Abstracts... 5 t/m 10 VOORWOORD Dit is het 13 e Papendalsymposium dat zoals gebruikelijk in samenwerking met de 7 laboratoria uit regio Oost en mede onder auspiciën

Nadere informatie

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM CERVIXCARCINOOM Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM Nascholing Diagnostiek en behandeling van het Cervixcarcinoom Programma 1. Ontvangst en Welkom 2. Cytologische

Nadere informatie

Een aangepast tariefsysteem. Waarom en hoe? (CBB oktober 2012)

Een aangepast tariefsysteem. Waarom en hoe? (CBB oktober 2012) Een aangepast tariefsysteem Waarom en hoe? (CBB oktober 2012) Huidige situatie (histologie) 501 503 507 512 513 514 Standaard HE s en extra kleuringen Immuno Morfometrie Moleculair complex (EGFR etc) HPV

Nadere informatie

Samenwerking pathologie Laboratoria

Samenwerking pathologie Laboratoria Samenwerking pathologie Laboratoria Dr. Peter de Bruin Voorzitter Maatschap Pathologie Den Bosch, Nieuwegein en Arnhem (DNA). VAP september 2014 Samenwerking pathologie Samenwerking/ Fusie Laboratoria

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Algemeen

Inhoud. Hoofdstuk 1 Algemeen JAARBERICHT 2011 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Voorwoord 3 2. Algemeen 4 3. Personeel 1 Maatschap Pathologie West-Brabant 5 2 Medewerkers stichting 5 4. Organisatiestructuur 6 5. Overlegstructuur 7 6.

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm.

Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm. Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm. Hilda Keuning, Philip Kluin, Amélie Dendooven, Joost Oudejans en Mieke Jonker NVVP, 5 nov. 2014 Schippers wil meer veldnormen

Nadere informatie

Richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek

Richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek Richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek Juni 2012 Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie Dr. Ir. Saskia van den Berg van Erp De Toren van Babel- Pieter Bruegel de Oudere (ca. 1560)

Nadere informatie

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS VERTROUWEN IN PROFESSIONALS drannemarie van t Veen MBA Arts microbioloog UMCUtrecht/ Saltro Lid Adviespanel belanghebbenden RVA ISO 15189 auditor annemarievantveen@gmail.com Kwaliteit Medische Laboratoria

Nadere informatie

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht Heraccreditatie CCKL Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht 19-02-2002 middag symposium eerste CCKL accreditatie Deelnemers: Laboratoria apotheek van de ziekenhuizen Tilburg,

Nadere informatie

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek Inleiding In opdracht van minister Schippers van VWS wordt het bevolkingsonderzoek in 2016 vernieuwd. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

In 2009 werden vrouwen en in vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

In 2009 werden vrouwen en in vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. 1. SAMENVATTING De Stichting Bevolkingsonderzoek Oost, hierna genoemd SBO, is in de regio Oost verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en procesmatige kwaliteit van het bevolkingsonderzoek voor de opsporing

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP)

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) 1 15 februari 2008 3de Moleculaire Dag Ed Schuuring Doel: stimuleren moleculaire diagnostiek binnen pathologie in NL borging en verbetering van kwaliteit vernieuwing moleculaire diagnostiek inventarisatie

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

Dr. André Huisman (MedicalPHIT)

Dr. André Huisman (MedicalPHIT) Disclosure Pathologie 3.0 Van digitalisering tot uitwisseling Dr. André Huisman Ir. Hans Mekenkamp Consultants bij MedicalPHIT - Onafhankelijk Advies Zorg & ICT - Trainingen - Congressen twitter.com/medicalphit

Nadere informatie

Beschrijving van de belangrijkste wijzigingen plus puntsgewijze opsomming (na pag.) van alle ontvangen opmerkingen bij versie 3.0.

Beschrijving van de belangrijkste wijzigingen plus puntsgewijze opsomming (na pag.) van alle ontvangen opmerkingen bij versie 3.0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Beschrijving van de belangrijkste wijzigingen plus puntsgewijze opsomming (na pag.) van alle ontvangen opmerkingen bij versie 3.0. 1. Losbladig systeem voor

Nadere informatie

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose JAAR BERICHT Alles voor de diagnose INHOUD PAG 3 Raad van toezicht aan het woord PAG 4 Bestuurder aan het woord PAG 5 Histologie PAG 6 Cytologie PAG 7 Cervixcytologie Obducties PAG 8 Immunohistochemie

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Wat is kwaliteitsvisitatie?

Wat is kwaliteitsvisitatie? Wat is kwaliteitsvisitatie? Visitatie is een intercollegiale doorlichting van het zorgverleningproces op locatie. De visitatie wordt verricht op basis van vertrouwelijkheid, door leden van de Commissie

Nadere informatie

BRAF rondzending SKML 2012

BRAF rondzending SKML 2012 BRAF rondzending SKML 2012 Presentatie van de resultaten op de deelnemersbijeenkomst 5 februari 2013 Riki Willems Patricia Groenen Willeke Blokx Adriaan van den Brule Casus 1 Langerhanscel histiocytose

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten Definitieve verdeling FTE 1. Inleiding In dit memo beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verdeling

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Huisartsen Utrecht Opgesteld door: J.C.E. Gijsen, KAM-functionaris pathologie Datum, 13-08-2015

Huisartsen Utrecht Opgesteld door: J.C.E. Gijsen, KAM-functionaris pathologie Datum, 13-08-2015 Huisartsen Utrecht Opgesteld door: J.C.E. Gijsen, KAM-functionaris pathologie Datum, 13-08-2015 Inhoud BEREIKBAARHEID VAN DE PATHOLOGIE... 3 OPENINGSTIJDEN... 3 AANWEZIGHEID VAN DE VERSCHILLENDE MEDEWERKERS

Nadere informatie

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk?

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk? Samenvatting In 2003 blijkt uit de eerste Peristatstudie dat de perinatale sterfte in 1998 2000 in Nederland het hoogst is binnen de toenmalige Europese Unie. In 2004 is de sterfte in Nederland gedaald

Nadere informatie

Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: fax: E:

Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: fax: E: Carrousel Gezamenlijke Consulten Audrey Lahaije tel: 043-3506924 fax: 043-3506920 E: audrey.lahaije@mumc.nl audrey.lahaije@rhzheuvelland.nl postadres: azm, RVE Transmurale Zorg t.a.v. Audrey Lahaije Postbus

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Validatie van IHC testen - aanpak in UZA -

Validatie van IHC testen - aanpak in UZA - Validatie van IHC testen - aanpak in UZA - K Zwaenepoel, klinisch wetenschappelijk medewerker Stappen van validatie/verificatie - proces 1. Optimalisatie Reagentia (antilichaam ) selecteren Protocols uittesten

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet en NABON Breast Cancer Audit () 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05112015] Inclusiecriteria Nabon Breast Cancer Audit Inclusie Alle primaire invasieve mammacarcinomen volgens de WHO classificatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Klinische Pathologie SSZOG

Jaarverslag 2014 Klinische Pathologie SSZOG Jaarverslag 2014 Klinische Pathologie SSZOG Grintweg 71 9675 HJ Winschoten 0597414830 www.palwin.nl 1 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 ALGEMEEN... 4 2.1 Personeel... 4 2.2 Organisatiestructuur... 5 2.3

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit. Pathologie

NABON Breast Cancer Audit. Pathologie NABON Breast Cancer Audit Pathologie Dr. P.J. Westenend, patholoog, pathologisch laboratorium Dordrecht Drs. A.C.M. van Bommel, arts-onderzoeker, DICA DICA Congres 25 juni 2013 Pathologie Volledige verslaglegging

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Contact

Vrijwilligerswerk. Contact Werken bij Gelre Vacatures Vrijwilligerswerk Contact Zoeken Werken bij Gelre Home / Vacatures Vacatures Alle vacatures Alle vacatures Algemeen Ondersteunend Algemeen Ondersteunend Verpleegkundigen Apeldoorn

Nadere informatie

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Versie Activiteit Datum Resultaat/opmerkingen Vs. 0.1 Opstellen concept door Januari 2015 kwaliteitsmedewerker Vs. 0.2 Ter vaststelling voorgelegd aan hoofd bureau 2 februari

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Op weg naar optimale HER2 testing in Nederland!!! Farmacodiagnostiek in de Pathologie. Resultaten Externe Kwaliteitstoetsing NordiQC-2009

Op weg naar optimale HER2 testing in Nederland!!! Farmacodiagnostiek in de Pathologie. Resultaten Externe Kwaliteitstoetsing NordiQC-2009 Op weg naar optimale HER2 testing in Nederland!!! Resultaten Externe Kwaliteitstoetsing NordiQC-2009 Dr. V.T.H.B.M. Smit Patholoog, LUMC Farmacodiagnostiek in de Pathologie HER2 testen bij mammacarcinomen

Nadere informatie

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; 15-09-] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Steenbergen Lindenburghlaan 7 4651 TM Steenbergen telefoon: 0167 569582 De polikliniek Steenbergen is gevestigd bij verpleeghuis

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Informatiestromen screeningslaboratoria

Informatiestromen screeningslaboratoria Informatiestromen screeningslaboratoria Het RIVM en de FSB hebben de informatiestromen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek binnen de screeningslaboratoria in beeld gebracht. Deze informatiestromen

Nadere informatie

T-nrs toedelen volgens een standaard. Wim Timens

T-nrs toedelen volgens een standaard. Wim Timens T-nrs toedelen volgens een standaard Wim Timens Achtergrond Afstudeeronderzoek Erik Bleuel, pathology assistant (Samengevat in: Het toekennen van T-nummers voor histologisch onderzoek: Doelmatiger toekennen

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie