Bijlage: lijst STICORDI-maatregelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: lijst STICORDI-maatregelen"

Transcriptie

1 Bijlage: lijst STICORDI-maatregelen Basisonderwijs STIMULEREN Moedig aan tot succesbeleving bij wat de leerling goed kan. Doelgericht werken door uit te leggen waar de leerling mee bezig is, waarom er geoefend wordt. Zorg voor continuïteit en samenhang in de begeleiding. Werk met een vorderingenkaart, of maak evolutie zichtbaar via bijvoorbeeld een grafiek. Sluit aan bij de interesses van de leerling. Bespreek met de ouders hoe ze zinvol kunnen meewerken aan het leesproces. In de klas is een sfeer van aanvaarding van leerlingen met leerproblemen. Een medeleerling is tutor voor de andere. Zorg voor een goede band en een veilig klimaat. Geef zeker niet teveel leestaken, dit kan contraproductief werken Geen overspannen verwachtingen Creëer een positief klimaat rond lezen en boeken. Geef huistaken en vul agenda in op een rustig moment en niet bijvoorbeeld als de schoolbel gaat. Zorg voor een gepaste plaats in de klas Audio-opnamen bij kinderboeken zie COMPENSEREN Meer leestijd voorzien. Meer tijd bij schriftelijke opdrachten. Minder opdrachten binnen dezelfde tijd. Teksten vooraf laten voorbereiden; Gebruik van tekstverwerking en spellingcorrectie. Compenserende software (voorleesprogramma s) laten gebruiken van begeleid naar zelfstandig leren 1 Dictee laten voorbereiden. Opdrachten voorlezen bij toetsen Lettertype of de leesteksten vergroten Geen te drukke bladvulling, duidelijke structuur. Woordvoorspeller, visuele ondersteuningen laten gebruiken bv. algoritme voor werkwoorden, spellingkaart, klankvoeten, Hulpmiddelen: leeslatje, afdekblaadje, leesvenster, werken met spellingkaarten, oplossingsschema s, zoekstrategieën bv. woordcontrole, woordvoorspeller of (digitale) woordenboeken. Notities van een klasgenoot kopiëren. 1 De computer, mijn surfplank bij het leren. Map met stappenplannen en werkfiches 'ICT en Leerzorg'. Plus demo s voorleessoftware, vzw Die-'s-lekti-kus. Te bestellen of gratis downloadbaar op

2 Mondeling laten toelichten van schriftelijke opdrachten. Aangepaste huistaken Invulwerk in plaats van overschrijfwerk Spellingfouten buiten dictees worden niet aangerekend. Gemakkelijke leesboeken 2 REMEDIËREN Visuele structuur van woorden beklemtonen Tempoverlaging door streepjes tussen woorden te zetten Tempoverhoging door zingend lezen Flitskaartjes Gebruik van woordenrijtjes Spellingschrift Stappenplan bij spelling Systematische inprenting van struikelwoorden, spellingregels en strategieën Veel van deze interventies verschillen niet fundamenteel van wat in de fase van verhoogde zorg voorgesteld werd voor alle leerlingen met leesproblemen. Bij dyslectische leerlingen zal het intensiever en meer doelgericht zijn. Het is wel van belang om realistische doelen te stellen om de leerlingen niet te demotiveren. DISPENSEREN Dispenseren is het vrijstellen van bepaalde activiteiten, vakonderdelen, vakken of doelen en de vervanging ervan door evenwaardige activiteiten en doelen. Binnen de grenzen van de regelgeving 3 kan dispenseren tot op het niveau van de leerplandoelstellingen. Het voorstel tot dispenserende maatregelen wordt geformuleerd in de adviesfase. Het is de klassenraad die nadien autonoom bepaalt in hoeverre het curriculum kan of mag aangepast worden, omdat dit ook consequenties heeft voor evaluatie, clausulering en overgangen naar andere onderwijsniveaus of naar een andere school. o het onderdeel van spelling wordt niet of anders gequoteerd o woorddictee laten meedoen, zinnendictee laten overschrijven o vrijstelling van het schrijven van moeilijke onthoudwoorden of dictees o vrijstelling van spelling bij de Franse taal Deze dispensaties moeten wel vermeld worden in een gemotiveerd verslag bij overgang naar het secundair onderwijs; 2 Cammaert M., Marissen M., Makkelijk Lezen Mediagids, NBD Biblion Publishers, Leidschendam, Zie Onderwijsdecreet XV, en verder: MO SO/2005/05 van , punt 5

3 Secundair onderwijs Een pakket STICORDI-maatregelen ligt heel wat complexer in het secundair onderwijs, met de vele vakleerkrachten. Bij het onderdeel basisonderwijs staan enkele voorbeelden van mogelijke STICORDI-maatregelen. In het secundair onderwijs verdelen die zich in een aantal algemene, vakoverschrijdende maatregelen en vakgebonden afspraken; STIMULEREN Moedig aan tot succesbeleving bij wat de leerling goed kan. Doelgericht werken door uit te leggen waar de leerling mee bezig is, waarom er geoefend wordt. Zorg voor continuïteit en samenhang in de begeleiding. Werk met een vorderingenkaart, of maak evolutie zichtbaar via bijvoorbeeld een grafiek. Sluit aan bij de interesses van de leerling. Bespreek met de ouders hoe ze zinvol kunnen meewerken aan het leesproces. In de klas is een sfeer van aanvaarding van leerlingen met leerproblemen. Een medeleerling is tutor voor de andere. Zorg voor een goede band en een veilig klimaat. Geef zeker niet teveel leestaken, dit kan contraproductief werken Geen overspannen verwachtingen Creëer een positief klimaat rond lezen en boeken. Geef huistaken en vul agenda in op een rustig moment en niet bijvoorbeeld als de schoolbel gaat. Zorg voor een gepaste plaats in de klas COMPENSEREN 4 Compenserende maatregelen voor lezen Teksten die in de klas moeten worden gelezen, laten voorlezen door andere leerlingen of zelf voorlezen door de docent. Ondersteunende technologie bij lezen toestaan. Niet ongevraagd luidop laten voorlezen in de les; luidop lezen laten voorbereiden. Extra tijd geven voor oefeningen en opdrachten. Goede, gecorrigeerde kopieën van nota s en oefeningen verschaffen; de werkboeken controleren; de leerkracht bezorgt een bordschema of mindmap om de inhoud van de les te verduidelijken. Voor boekbesprekingen wordt gebruikt gemaakt van boeken voor moeilijke lezers of kan als alternatief een film samengevat worden. 4 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs, Deel 2 Signaleren, diagnostiseren en begeleiden, KPC Nederland, Uitbouw van een dyslexiebeleid op school secundair onderwijs, Radi- Zorgproject CLBGO!

4 Compenserende maatregelen voor schrijven Kopieën verschaffen van aantekeningen en bordschema s. Dit kan ook een kopie van een medeleerling zijn. Hulpmiddelen toestaan, zoals: o spellinglijsten; o regelkaarten; o o een elektronisch woordenboek; een tekstverwerker/laptop (eventueel met spraakherkenning- of predictiesoftware). Antwoorden op vragen en opdrachten schematisch laten aangeven en mondeling laten toelichten. Compenserende maatregelen voor toetsing Al dan niet op verzoek van de leerling worden vragen toegelicht door de leerkracht (controleren of vragen en instructie begrepen zijn de kans geven tot vragen ter verduidelijking) Leerlingen erop wijzen dat ze bepaalde vragen niet of onvolledig invulden. Vragen en opdrachten voor proefwerken en schriftelijke overhoringen niet dicteren of van het bord laten overschrijven. Opdrachten voor proefwerken en schriftelijke overhoringen voorlezen/op band (dictafoon, mp3) zetten/op de computer zetten, zodat de leerling met tekst-naar-spraaksoftware kan werken. De leerling mag, in afspraak met de leerkracht, bij bepaalde oefeningen gebruik maken van leerkaarten met een spellingalgoritme, wiskundig schema, wiskunde formules Voldoende tijd geven voor het maken van proefwerken voor alle vakken: 20 procent meer tijd lijkt op basis van ervaringen redelijk, maar overleg met de leerling kan een andere uitkomst geven. Vooral bij meerkeuze vragen is meer tijd belangrijk en is voorlezen dikwijls noodzakelijk. Bij luistertoetsen de leerling met de vooraf ingesproken opname in een apart lokaal laten werken. Naast schriftelijke toetsing ook regelmatig mondelinge toetsing. De leerling krijgt de mogelijkheid om schriftelijke toetsen mondeling toe te lichten. DISPENSEREN Dispenseren is het vrijstellen van bepaalde activiteiten, vakonderdelen, vakken of doelen en de vervanging ervan door evenwaardige activiteiten en doelen. Binnen de grenzen van de regelgeving 5 kan dispenseren tot op het niveau van de leerplandoelstellingen. Het voorstel tot dispenserende maatregelen wordt geformuleerd in de adviesfase. Het is de klassenraad die nadien autonoom bepaalt in hoeverre het curriculum kan of mag aangepast worden, omdat dit ook consequenties heeft voor evaluatie, clausulering en overgangen naar andere onderwijsniveaus of naar een andere school. 5 Zie Onderwijsdecreet XV, en verder: MO SO/2005/05 van , punt 5

5 Dispensaties verlenen, betekent dat een leerling wordt vrijgesteld om aan bepaalde geldende eisen te voldoen. Bij het vaststellen van dispensaties moet het toekomstperspectief van de leerling centraal staan. Voor taken die de leerling bij het eindexamen of in een vervolgopleiding uit moet kunnen voeren, wordt geen dispensatie verleend. Bij dergelijke taken moet worden nagegaan met welke hulpmiddelen een leerling ze wel kan uitvoeren. Mogelijkheden voor dispensaties zijn: o vrijstelling van spellingbeoordelingen binnen het vak Nederlands o vrijstelling van spellingfouten in alle andere vakken

STICORDI: een nieuwe generatie

STICORDI: een nieuwe generatie STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vooraf Anne (14) heeft de diagnose dyslexie.

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN De meeste leerlingen hebben geen moeite met lezen op zich. Maar vanaf het moment dat ze langere teksten moeten lezen en globale vragen beantwoorden of als ze impliciete informatie

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. (Leer)stoornissen (her)kennen en aanpakken. Do s en don ts bij (leer)stoornissen

Hoofdstuk 8. (Leer)stoornissen (her)kennen en aanpakken. Do s en don ts bij (leer)stoornissen Hoofdstuk (Leer)stoornissen (her)kennen en aanpakken Do s en don ts bij (leer)stoornissen 167 . (Leer)stoornissen (her)kennen en aanpakken - Do s en don ts bij (leer)stoornissen INHOUD Inleiding......................................................................

Nadere informatie

Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit en beperking Ernstige lees-, spelling- en studeerproblemen compenseren met speciale software

Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit en beperking Ernstige lees-, spelling- en studeerproblemen compenseren met speciale software Deel 4 ICT als brug tussen capaciteit en beperking Ernstige lees, spelling en studeerproblemen compenseren met speciale software Deel 4 ICT als brug tussen capaciteit en beperking 167 168 Deel 4 ICT als

Nadere informatie

Begeleidingswijzer Dyslexie

Begeleidingswijzer Dyslexie Begeleidingswijzer Dyslexie Dyslexie Ongeveer 5% van de studenten in het mbo heeft dyslexie. Dit is één op de twintig studenten. Iedereen die bij Rijn IJssel werkt, kan dus te maken krijgen met studenten

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Bijlage 14: STICORDI-maatregelen ADHD 1

Bijlage 14: STICORDI-maatregelen ADHD 1 Bijlage 14: STICORDI-maatregelen ADHD 1 In deze bijlage worden een aantal STICORDI-maatregelen beschreven om het klasgebeuren af te stemmen aan leerlingen met ADHD. Deze tips zijn bedoeld als inspiratiebron

Nadere informatie

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Dr. Judith Bekebrede Bekebrede Onderwijsconsulent in opdracht van het Masterplan Dyslexie Amsterdam, maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten

Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten Inhoudsopgave Inleiding H1: Wat is dyslexie? blz. 3 1: Oorzaak van dyslexie blz. 4 2:Dyslexie in de praktijk

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

Drie Sterren Lezen voor zwakke lezers Inleiding Wat is het Drie Sterren Lezen?

Drie Sterren Lezen voor zwakke lezers Inleiding Wat is het Drie Sterren Lezen? Willy van Elsäcker & Peter Korst, onderwijsadviseurs in het Team Taal van het HCO in Den Haag. Willy van Elsäcker is tevens werkzaam bij het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen Inleiding Veel scholen

Nadere informatie

DE BAAN OP! Een bedrijfsbezoek voorbereiden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE BAAN OP! Een bedrijfsbezoek voorbereiden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Pius X College

Dyslexiebeleid. Pius X College Dyslexiebeleid Pius X College Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Dyslexie 4 Definitie 4 Visie op dyslexiebeleid 4 Kenmerken van dyslectische leerlingen 5 Dyslexiebeleid 5 Signalering en begeleiding

Nadere informatie

Mijn kind heeft dyslexie

Mijn kind heeft dyslexie Mijn kind heeft dyslexie Martine Ceyssens Mijn kind heeft dyslexie Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief

Nadere informatie

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften centrale Eindtoets PO 2015 OKTOBER 2014 Centrale toetsing primair onderwijs 2 inhoud 1 Inleiding 3 2 De centrale eindtoets 4 3 Kaders en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Connect. Vloeiend Lezen

Connect. Vloeiend Lezen Connect Vloeiend Lezen interventieprogramma voor groep 4 Anneke Smits Wilma Jongejan Hanneke Wentink Dit draaiboek voor leerkrachten is ontwikkeld in het kader van het Masterplan Dyslexie en sluit aan

Nadere informatie

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 SEPTEMBER 2014 Centrale examens VO 2 Inhoud Inleiding 3 1 Kaders en verantwoordelijkheden 4 1.1 De zorgplicht van de school 4 1.2

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Dyslexieproblemen omzeilen met software. (Dirk Callebaut) 1. Compenserende software

Dyslexieproblemen omzeilen met software. (Dirk Callebaut) 1. Compenserende software Dyslexieproblemen omzeilen met software (Dirk Callebaut) 1. Compenserende software Op de markt zijn er veel waardevolle softwareprogramma s te vinden die kunnen ingezet worden bij de begeleiding van leerlingen

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN

HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN 63 4.1 Inleiding 4.2 Lees- en spellingproblemen van groep 1 t/m groep 8 4.2.1 Fonologisch en fonemisch

Nadere informatie

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Vijf op een rij Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Auteurs: Hanneke Buurman Betsy Gerritsen Anna Hinkema Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE INFOBEURS Jongeren die nieuw aankomen op de school hebben wellicht veel vragen over hoe het eraan toegaat op de school, of ze kunnen gaan werken, welke stageplekken tof zijn, Daarnaast zijn jongeren

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 27 2.1 Inleiding 2.2 Doelgericht werken 2.2.1 Kerndoelen 2.2.2 Referentieniveaus 2.2.3 Tussendoelen

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN _ Hoofdstuk 1 Inleiding _ Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen _ Hoofdstuk 3 Stappenplan

Nadere informatie