MAATSCHAP VAN DUUREN, VAN ZUYLEN & PARTNERS BUREAU VAN ZUYLEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATSCHAP VAN DUUREN, VAN ZUYLEN & PARTNERS BUREAU VAN ZUYLEN"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE CHARLOTTE VAN ZUYLEN PERSONALIA naam: adres: geboortedatum : telefoon: e- mail: website: sociale media: Charlotte van Zuylen Lemoenappel 4, 6922 AC Duiven te Den Helder mobiel: Linkedin Twitter Facebook MAATSCHAP VAN DUUREN, VAN ZUYLEN & PARTNERS BUREAU VAN ZUYLEN Vanaf maart 2000 ben ik DGA van Bureau van Zuylen BV te Duiven en vanaf mei 2002 tevens maat binnen de Maatschap van Duuren, van Zuylen & partners. Voor interim- en procesmanagement (zowel op bestuurders, directie als managementniveau), procesbegeleiding en advies op het terrein van organiseren, ondernemen en innoveren, strategieontwikkeling, scholing en coaching. Positie kunnen (in)nemen in verschillende organisaties op verschillende (mangement)niveau's is mijn specialiteit. Waarbij mijn visie op waardegestuurd leiderschap altijd in mijn handelen te herkennen is. Kerncompetenties: bestuurssensitief, samenbindend leiderschap, daadkrachtig, netwerker, oanafhankelijk denker, omgevingsbewust, visionair met verandervermogen, communicatief. Opdrachten interim-bestuurder/interim-directeur Interim directeur Welzijnsorganisatie Opdracht: verkennen regionale samenwerking, ontwikkelen Welzijnsorganisatie 2.0 die past bij maatschappelijke ontwikkelingen. Begeleiding Transitie Peuterspeelzaalwerk naar Kinderopvang en ontwikkeling IKC s. Interim directeur Maatschappelijke Dienstverlening Opdracht: implementatie fusie met welzijnskoepel, jaarplanontwikkeling, anticiperen (zowel op inhoud als stuctuur) op decentralisaties gemeenten, ontwikkeling (sociale) wijkteams, (werkgroep ICT AMHK, intergemeentelijk overleg AMHK) en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het AMHK (Gelderland Midden en Gelderland Noord) aansturing en coaching regiomanagers, en regie pilot zelforganisatie. Interim directeur Regionale aanbieder in de Kinderopvang Opdracht: voorbereiding verkoop/overdracht CHARLOTTE VAN ZUYLEN 1 1

2 Interim directeur Regionale aanbieder in de Kinderopvang Opdracht: ontwikkelen krimp (leefbaarheid kleine kernen) en groeiscenario s, samen met onderwijsorganisaties doorontwikkelen van Integrale Kindercentra, advisering besturingsfilosofie toekomstige organisatie, coaching algemeen directeur en MT, advisering Raad van Toezicht. Interim bestuurder/directeur Welzijnsorganisatie Opdracht: Ontwikkeling en implementatie Welzijn Nieuwe Stijl. Met partners in de stad en in samenwerking met de gemeente opstellen van nieuwe Welzijnsnota. Verkennen en doorontwikkelen samenwerking met sector Kunst & Cultuur. Scenario ontwikkeling, vormgeving en implementatie (waaronder sociaal plan) bezuinigingen (40%) gemeente, onderzoek en begeleiding fusie met organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening. Interim directeur Regionale Welzijnskoepel Opdracht: Dagelijkse leiding en bewaking van de voortgang en implementatie van reeds ingezet beleid waarbij specifieke aandacht voor de ontwikkeling en implementatie van Welzijn Nieuwe Stijl. Bewaken bedrijfsvoering waarbij specifieke aandacht voor opzetten begroting, tariefstelling, opstellen jaarrekening, effecten bezuinigingen gemeenten en afstoten en overdracht buurthuizen. Bestendigen relatie gemeenten binnen werkgebied. Interim directeur/bestuurder Maatschappelijke Dienstverlening Opdracht: implementatie en monitoring lopende projecten, vormgeving samenwerkingstraject, P&C cyclus vorm geven, begeleiding sollicitatieprocedure nieuwe bestuurder. Vertaling gemeentelijke transities naar nieuwe strategische allianties. Interim directeur nieuwe regionale Welzijnskoepel Opdracht: implementatie fusie zeven stichtingen, afwikkeling oude stichtingen, inrichting nieuwe administratie, WMO introductie en voorbereiding op productfinanciering. Interim directeur Kinderopvang binnen grote zorgkoepel (JGZ, Thuiszorg, Kraam, Kinderopvang) Opdracht: optimalisering bedrijfsvoering, procesmanagement kwaliteitszorg, begeleiding verkoop bedrijfsonderdeel kinderopvang. Opdrachten ontwikkeling en begeleiding van verandertrajecten Procesbegeleider verbetertraject afdeling Handhaving & Vergunningen Waterschap Begeleiding team en coaching leidinggevende. Ontwikkeling beleidsvisie en Procesmanager van het verandertraject van aanbodgerichte naar vraaggestuurdezorg Kantelen en verankeren voor twee zorgkantoren. Verandertraject organisatie voor Thuiszorg/JGZ/Kinderopvang/Kraam. Ontwikkeling nieuw dienstenaanbod (breed door organisatie), verbeteren bedrijfsvoering, begeleiding verkoop sector Kinderopvang, Projectontwikkeling Ambassadeurs in de kinderopvang. (Pedagogisch) medewerkers in de kinderopvang zijn de ambassadeurs van hun organisatie en de spil in het verkoopproces binnen de kinderopvang. We ontwikkelden en beschreven de aanvullende opleiding voor pedagogisch medewerkers, managers en medewerkers klantenservice kinderopvang voor een drietal grootstedelijke koepels voor kinderopvang met een landelijke spin- off. Verandertraject binnen een grootstedelijke kinderopvang organisatie Het ging hier om een cultuurverandering het kan ook anders, hierdoor werd de kinderopvang beter, leuker, aantrekkelijker voor kinderen en hun ouders, maar verhoogde het ook het werkplezier van de medewerkers, het verzuim daalde en de kwaliteit steeg! CHARLOTTE VAN ZUYLEN 2 2

3 Opdrachten organisatie en beleidsadvisering Procesbegeleider bij fusie koepels voor kinderopvang. Begeleiding Bestuur, MT en staf bij cultuurtraject. Procesbegeleider bij schoolbestuur PO Begeleiding Bestuur en directie in het kader van ontwikkelling van Integrale Kindercentra en begeleiding bij mogelijke fusie met andere stichting voor onderwijs PO. RvB en schooldirecteuren van koepel voor primair onderwijs begeleiden bij het implemeteren van RESULT 2.0 (instrument (inclusief app) dat een zichtbare relatie legt tussen visie, strategie, ambitieniveau en benodigde managementuren). Procesbegeleider bij Regionale aanbieder in de Kinderopvang Opdracht: Advies nieuwe besturingsfilosofie en organisatiestructuur die past bij strategie en veranderdoelen van de organisatie, die ruimte laat voor eigen initiatief en tegelijkertijd voldoende mogelijkheden biedt aan de bestuurder en toezichthouder om verantwoordelijkheden te nemen. Begeleiding strategietrajecten (waaronder saneringstrajecten in het kader van de krimp in de sector kinderopvang. Procesbegeleider Strategieontwikkeling (preventie, hulp en opvang) huiselijk geweld en machtsmisbruik. Procesbegeleider Justitie, Strategische Oriëntatie Ronde en buiten wereld binnen halen. Jeugdhulpverlening, onderzoek ten behoeve van een overname van twee kinderopvanginstellingen. Verzekeraar, begeleiding aanbestedingsprocedure kinderopvang op eigen terrein. Opdrachten advisering gemeenten Thema s: kinderopvang en veiligheid, harmonisatie peuterspeelzalen, nieuwe wetgeving, ontwikkelen beleidsnotities Kinderopvang. Laatste complexe opdracht was in 2011 (zedendelict kinderopvang Amsterdam) Opdrachten coaching, intervisie & supervisie Coaching managers, consultants, directeuren en bestuurders binnen Zorg & Welzijn, Onderwijs en Adviesorganisaties. Opdrachten scholing, trainingen & congressen en bijeenkomsten Managementopleiding Leiding geven aan een primair proces (BKK geregistreerd). Dagvoorzitterschap, debatleider, lezingen, workshops & netwerkbijeenkomsten voor managers en bestuurders. Thema s: golden circle, leiderschap, klantwaarde, verandermanagement, fusie, communicatie, presenteren. Docent ISBW Hogere managementopleidingen. WERKERVARING (VOORAFGAAND AAN EIGEN BUREAU) Catalpa te Hengelo (O) Manager vestigingen Nederland, lid centrale directie verantwoordelijk voor de aansturing van de vestigingen in Nederland (75 vestigingen), het projectteam onderzoek en werkontwikkeling en de stafdienst P&O. CHARLOTTE VAN ZUYLEN 3 3

4 Spectrum Gelderland Consulent onderzoek, organisatie advisering en fusie begeleiding, coaching, supervisie managers en besturen en interim- management. Opzetten en positioneren commercieel bureau BBK voor provincie Gelderland St. Kinderopvang de Kangoeroe te Duiven Directeur regionale stichting voor kinderopvang Onderwijsinstellingen Arnhem en Duiven Leerkracht basisschool OPLEIDINGEN EN TRAININGEN MOOC, organiseren & veranderen (2013) SIOO Collegereeks management van processen (2009) Verandermanagement de Caluwé en Vermaak (2008) Hooglerarenreeks verandermanagement (2006) Action Learning (2000) Concern Opleidingen Adviesvaardigheden voor senioradviseurs (1996) Gijswijt O & O Strategisch management en marketing (1992) Concern Opleidingen Pedagogische Academie Arnhem (1979) ONBEZOLDIGDE FUNCTIES /VRIJE TIJD Zaakwaarnemer sterrenrestaurant (vanaf 2014) Lid Redactieraad Zorg & Welzijn (vanaf 2013) Meester (Meester- gezel traject) voor basisschool directeur (2013) Lid Raad van Advies Mikado, brede Welzijnorganisatie ( ) Lid Rotaryclub (voorzitter), (lid vanaf 2001) Jurylid beste kinderopvangorganisatie van Nederland, (vanaf 2006) Lid Redactieraad managementblad KO ( ) Voorzitter interim Raad van Toezicht Hestia Stichting Arnhem (verpleeg en verzorgingshuizen) ( ) CHARLOTTE VAN ZUYLEN 4 4

5 Initiatiefnemer en voorzitter Scriptieprijs Kinderopvang ( ) Bestuurslid Meanderfonds Nijmegen (schippersinternaten) ( ) Lid commissieadviesteam Welzijn en Sociale zaken gemeente Duiven ( ) Penningmeester Bestuur Provinciale Klachtencommissie Kinderopvang Gelderland ( ) RECENTE PUBLICATIES & INSTRUMENTEN RESULT 2.0 Een instrument dat een zichtbare relatie legt tussen, visie, strategie, ambitieniveau en benodigde (management)uren. RESULT app 2.0 Tijdschrijfapp voor managers in de kinderopvang. Binnenkort ook beschikbaar voor schoolleiders in het Primair Onderwijs. Verderbij, de toegevoegde waarde van de leidinggevende aan het pedagogische proces. (ISBN: , maart 2012) Handboek Management Kinderopvang, hoofdstuk 10. Leidinggeven aan het primair proces. Slechte leiders creëren volgelingen, goede leiders creëren leiders en Hoofdstuk 13. Verandermanagement in de kinderopvang. (ISBN: , februari 2012) Z evenzien De methodiek Z evenzien is een hulpmiddel bij het leren ontwikkelingsgericht te werken. De handreiking geeft duidelijke en praktische handvatten bij het begeleiden, sturen en enthousiasmeren van pedagogisch medewerkers die ontwikkelingsgericht (leren) werken en is daarmee zeer bruikbaar voor de manager. OVERIG 2 e plaats Gerbrandyprijs, beste overheidsinterimmanager 2011 initiatiefnemer en organisator van de boekensalon, een leesclub voor managers en consultants (2015) CHARLOTTE VAN ZUYLEN 5 5

LONGLIST OPDRACHTEN CHARLOTTE VAN ZUYLEN

LONGLIST OPDRACHTEN CHARLOTTE VAN ZUYLEN LONGLIST OPDRACHTEN CHARLOTTE VAN ZUYLEN Maatschap van Duuren, van Zuylen & partners en Bureau van Zuylen B.V. Uit privacy overwegingen zijn de opdrachtgevers hier niet met naam vermeld. Desgewenst kan

Nadere informatie

Vanaf mei 2002 maat in de maatschap van Duuren, van Zuylen & partners

Vanaf mei 2002 maat in de maatschap van Duuren, van Zuylen & partners Curriculum Vitae Personalia Naam: Marianne (Maria Elisabeth) van Duuren (drs.) adres: Trichtsevoetpad 1 4191 LA Geldermalsen telefoon: 0345 549018 / 06 22495894 geboortedatum/plaats: 29 maart 1952 te Amsterdam

Nadere informatie

Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management

Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management Personalia Naam Martin Gerhardus Snippert Adres Blijdenstein 7 Postcode 7961 LH Woonplaats Ruinerwold Geboortedatum 18 juli 1959 te Losser

Nadere informatie

Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem

Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam Manuel Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem Geslacht vrouw Geboortedatum 24 februari 1972

Nadere informatie

Curriculum Vitae Toine Dam

Curriculum Vitae Toine Dam Curriculum Vitae Toine Dam 05/2015 Naam A.A.J.M. - Toine Dam Woonplaats Tilburg Geboortedatum 26 juni 1960 Profiel Sinds september 2006 fulltime werkzaam als zelfstandig interim,- project,- en verandermanager,

Nadere informatie

2009-2010 ITIP, Instrument voor Hulp, 2 jarige opleiding over werken met wat er is.

2009-2010 ITIP, Instrument voor Hulp, 2 jarige opleiding over werken met wat er is. Curriculum Vitae Personalia Naam: drs. Petronella Hedwig (Nelly) Galama Geboortedatum: 25 april 1960 Geboorteplaats: Blauwhuis (Fr.) Adres: Van Ruisdaelstraat 62 Woonplaats: 6814 KZ Arnhem Telefoon: 026-4465104

Nadere informatie

Voorbereiden en voorzitten van een Xpertmeeting over jeugdwerkloosheid Gemeente Hardenberg Mei 2011

Voorbereiden en voorzitten van een Xpertmeeting over jeugdwerkloosheid Gemeente Hardenberg Mei 2011 Naast mijn werkervaring en opleidingen heb ik geregeld individuele coaching mogen ontvangen van Netwerk- Partners in de persoon van Els Nijssen. Mede op basis van feedback ontvangen van verschillende opdrachtgevers

Nadere informatie

Curriculum Vitae Maudy Hylkema

Curriculum Vitae Maudy Hylkema Curriculum Vitae Maudy Hylkema Persoonlijke gegevens Naam: Maudy (M.C.) Hylkema - Boon Adres: Ereprijs 29 2871 MZ Schoonhoven Geboortedatum: 17 januari 1961 te Rijswijk Burgerlijke staat: gehuwd, 3 kinderen

Nadere informatie

Opleidingen en leergangen

Opleidingen en leergangen Opleidingen en leergangen 2015 2016 Kijk ook op www.avs.nl / professionalisering Opleidingen en Leergangen Leergang Middenkader Opleiding Schoolleider Basisbekwaam Opleiding Schoolleider Vakbekwaam Leergang

Nadere informatie

Algemene informatie:

Algemene informatie: Algemene informatie: Drs. J.P.M. Rek, (roepnaam: Anneke) Schoolstraat 87, 3451 AC Vleuten. E. a.rek@managementondersteuning.info W. www.managementondersteuning.info Profiel van drs Anneke Rek Ik ben managementcoach,

Nadere informatie

PROFIEL OPLEIDING. 06 51 999 235 marc@marcbouwmeester.nl www.marcbouwmeester.nl

PROFIEL OPLEIDING. 06 51 999 235 marc@marcbouwmeester.nl www.marcbouwmeester.nl 06 51 999 235 marc@marcbouwmeester.nl www.marcbouwmeester.nl PROFIEL Mijn drijfveer is er aan bijdragen dat steeds meer mensen en organisaties voluit leven en werken vanuit wie ze in de kern zijn. En daarmee

Nadere informatie

Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke Gegevens Persoonlijke Gegevens Naam: META de VRIES Mobiel: 06 40087216 E-mail: meta@metamaco.nl Website: www.metamaco.nl www.managementproeverij.nl LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/metadevries Profielschets

Nadere informatie

Jacques-Paul van Meel [1966]

Jacques-Paul van Meel [1966] Beroepservaring Interim-management, projectmanagement, implementatiemanagement, verandermanagement, procesbegeleiding, organisatieadvies, coaching, procesinrichting, contractonderhandelingen Persoon en

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Monique Nollen-Vermeulen rm

CURRICULUM VITAE. Monique Nollen-Vermeulen rm CURRICULUM VITAE Monique Nollen-Vermeulen rm Persoonlijke gegevens Naam: Monique Nollen-Vermeulen rm Adres: Heuvelstraat 7, 5101 TB Dongen Mobiele telefoon: 06-21706868 E-mail: monique.nollen@internovem.nl

Nadere informatie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie Zakelijke dienstverlening het hart van de kenniseconomie 2 De zakelijke dienstverlening vervult een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Zij draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling tot

Nadere informatie

Woonplaats : Assen Geboortedatum : 17 februari 1959 Mobiele tel. : 06 53 83 02 59

Woonplaats : Assen Geboortedatum : 17 februari 1959 Mobiele tel. : 06 53 83 02 59 E r v a r i n g b i j : Hogeschool Arnhem Nijmegen VV&T, o.a.: Zorggroep Westerkwartier Amsta Jan Bonga Oosterlengte Zorggroep Groningen Interzorg Noord Nederland De Hoven De Bosackers Huisartsen / eerstelijn

Nadere informatie

Ervaringsoverzicht drs Teja Michels mmo

Ervaringsoverzicht drs Teja Michels mmo Ervaringsoverzicht drs Teja Michels mmo Vanaf 2000 tot heden : zelfstandig ondernemer MICHELS Organisatie Ontwikkeling (MOO) Gemeenten: sociale- en zorgdomein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) Sturing

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Opleidingen en leergangen

Opleidingen en leergangen Opleidingen en leergangen 2015 2016 Kijk ook op www.avs.nl/ professionalisering Overzicht _ AVS Centrum Educatief Leiderschap Opleidingen en leergangen Startdata* Investering** Leergang Middenkader 7 oktober

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Arie Stapper. Persoonlijke stijl en kwaliteiten (compilatie uit referenties en feedback) Persoonlijk profiel.

Curriculum Vitae. Arie Stapper. Persoonlijke stijl en kwaliteiten (compilatie uit referenties en feedback) Persoonlijk profiel. Arie Stapper Innovatieve daadkrachtige manager en bestuurder, die organisaties een nieuwe impuls kan geven. Kent de corporatiebranche zeer goed, weet wat de trends zijn en welke strategische vraagstukken

Nadere informatie

Universitair: Sociale wetenschappen, vijf jaar te Amsterdam (1970 1975) Kandidaats sociologie (1973)

Universitair: Sociale wetenschappen, vijf jaar te Amsterdam (1970 1975) Kandidaats sociologie (1973) C U R R I C U L U M V I T A E P E R S O N A L I A Naam: Rudolf (Ruud) Brandsma Adres: Olsterweg 7C Woonplaats: 7431 EH Diepenveen Telefoon: 0570 593091 06 23 12 99 81 E-mail: info@brandsmaonderwijsadvies.nl

Nadere informatie

Ambitie: Samen naar resultaat.

Ambitie: Samen naar resultaat. Ambitie: Samen naar resultaat. Specialiteiten: Verandermanagement, organisatieverandering en cultuurverandering Strategische advisering en politieke besluitvorming. Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

HUIDIG WERKTERREIN WERKERVARING. Hilbert de Vries. 5271 HS St Michielsgestel. post@hilbertdevries.nl

HUIDIG WERKTERREIN WERKERVARING. Hilbert de Vries. 5271 HS St Michielsgestel. post@hilbertdevries.nl Naam: Geboortedatum: Adres: Telefoon: Mobiel nummer E- mail: Hilbert de Vries 12 mei 1962 Van den Berghstraat 2 5271 HS St Michielsgestel 073-5516615 06-28704075 post@hilbertdevries.nl HUIDIG WERKTERREIN

Nadere informatie

Onderwijsmanagement (UvA)

Onderwijsmanagement (UvA) Curriculum vitae Persoonlijke gegevens Naam: Ruth de Baat Adres: Lindengracht 239 1015 KH Amsterdam www.ruthdebaat.nl Mobiel: 06-22109014 Email: debaat@xs4all.nl Geboortedatum: 16-03-1953 te Amsterdam

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA PERSOONLIJK PROFIEL WERKERVARING

Curriculum Vitae PERSONALIA PERSOONLIJK PROFIEL WERKERVARING Curriculum Vitae PERSONALIA Voornaam Kandidaat-nummer Geboortedatum Woonplaats Geslacht Rijbewijs Vertrouwelijk (op verzoek kandidaat) 10763 5 juli 1958 Den Haag Man B PERSOONLIJK PROFIEL Ik ben een ervaren,

Nadere informatie

CURRICULUM VITEA april 2012

CURRICULUM VITEA april 2012 CURRICULUM VITEA april 2012 Naam: Joke Snelder Geb. datum: 15 oktober 1960 Adres: J.P.Sweelinckstraat 12 7512 DB Enschede 06 55953633 e-mail: jokesnelder@home.nl website: www.metjokesnelder.nl Burgelijke

Nadere informatie

HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma).

HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). CURRICULUM VITAE Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoon E-mail Website Persoonlijkheidsprofiel Persoonskenmerken Inzetbaarheid Opleidingen 1982-1985 1977-1980 1976-1979 Christina,

Nadere informatie

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019 Kind-nabij onderwijs Strategisch beleidsplan 2015-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarnemen 4 Tevredenheidsonderzoek 2014 4 SWOT-analyse 5 Begrijpen 6 Krimp 6 Kwaliteit van de zaakvakken 6 Ketensamenwerking

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Netwerk & Beleid Expertise Collectie Activiteiten Lees- en mediaplan Monitor Exploitatie Marketing & Communicatie Logistiek Digitaal portaal Inhoud 1. Strategische

Nadere informatie