lokale diensteneconomie najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD vormingen uitgebreid aanbod Overtuig jezelf en schrijf in! voor doelgroepwerknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "lokale diensteneconomie najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD vormingen uitgebreid aanbod Overtuig jezelf en schrijf in! voor doelgroepwerknemers"

Transcriptie

1 lokale diensteneconomie vormingen najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD uitgebreid aanbod voor doelgroepwerknemers én omkaderingspersoneel Overtuig jezelf en schrijf in! EEN AANBOD VAN HET VORMINGSFONDS LOKALE DIENSTENECONOMIE i.s.m.

2 INHOUD Inleiding 4 Algemene informatie 6 Wat geldt voor alle vormingen? 6 Wie betaalt wat? 6 Hoe inschrijven? 6 Wat verwachten we van elke deelnemer? 6 Wat als een deelnemer niet aanwezig kan zijn bij een vorming uit het kalenderaanbod? 6 Nieuw: In-house-opleidingen-opleidingen 7 Nieuw: Opleidingen met interne opleider 9 Doelgroepwerknemers 10 Voor wie? 10 Ons aanbod? 10 Het kalenderaanbod 11 Basisopleiding omgaan met klanten 11 Vervolgopleiding omgaan met klanten 13 Basisopleiding werken in een team 15 Vervolgopleiding werken in team 17 Iedereen is anders, hoe daarmee omgaan? 19 Basisopleiding eerste hulp 20 Omgaan met conflicten 22 PC-initiatie: Internet en 23 VCA-basisopleiding 25 NIEUW: Taalondersteuning op de werkplek 27 Omkaderingspersoneel 29 Voor wie? 29 Ons aanbod? 29 Het kalenderaanbod 29 Basiscursus begeleider/instructeur LDE 30 Praktijksessie uitdagingen op de werkvloer voor begeleiders in LDE 32 2 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september 2014

3 Doorstroomgericht werken: voor coaches in het kader van doorstroming van medewerkers 34 Omgaan met maatschappelijke kwetsbaarheid 36 Functionerings- en evaluatiegesprekken 38 Omgaan met alcohol en drugs op de werkvloer 40 Omgaan met conflicten 41 Nieuw: Kennismaking met kwaliteitszorg voor de Lokale Diensteneconomie 42 NIEUW: Individuele coaching voor omkaderingspersoneel 44 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september

4 INLEIDING september 2014 Inleiding In deze brochure vind je het volledige vormingsaanbod najaar 2014 voor doelgroepwerknemers en hun omkaderingspersoneel tewerkgesteld binnen de erkende LDE-initiatieven. Dit aanbod is uitgewerkt door het Vormingsfonds voor de lokale diensteneconomie (LDE) i.s.m. de Koepel Lokale Diensteneconomie. De Vlaamse Regering stelt -zoals bepaald in het VIA4- het Vormingsfonds hiervoor jaarlijks een budget ter beschikking. Deze middelen worden ingezet op: versterking beroepsoverstijgende competenties permanente vorming dienstverlenende activiteiten loopbaanontwikkeling persoonlijke ontwikkelingsplannen implementeren kwaliteitsmodel. Wie kan deelnemen? - Enkel doelgroepwerknemers die gesubsidieerd worden in het kader van het decreet lokale diensteneconomie kunnen aan de vormingen deelnemen. - Aan de vormingen voor het omkaderingspersoneel kunnen de begeleiders van de doelgroepwerknemers op de werkplek gesubsidieerd in het kader van het LDEdecreet, alsook andere personeelsleden die mee instaan voor de persoonlijke en dagdagelijkse begeleiding van de doelgroepwerknemers deelnemen. Je moet dus kunnen aantonen dat er een verklaarbare link is tussen de persoon die de cursus volgt en het LDE-initiatief. Vormingen gevolgd door omkaderingspersoneelsleden moeten steeds ten goede komen aan de werking van het LDE initiatief. Wat houdt het volledige vormingsaanbod najaar 2014 in? We hebben een gevarieerd aanbod waarmee we zoveel mogelijk aansluiten op de vormingsbehoeften op de werkplek van elk LDE-initiatief: - 3 formules waarbij de opleidingskost ten laste is het Vormingsfonds - 2 formules waarvoor er een financiële tussenkomst is voorzien. 4 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september 2014

5 Een overzicht Opleidingen die - als voldaan is aan de voorwaarden- het Vormingsfonds volledig financiert 1. Kalenderaanbod Open aanbod rond bepaalde thema s waarop je doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel kan inschrijven 2. Opleidingen die je kan aanvragen als er minstens 8 werknemers zullen aan deelnemen 3. Specifiek voor doelgroepwerknemers 1. In-house-opleiding uit het kalenderaanbod najaar Opleiding die beantwoordt aan een specifieke vormingsbehoefte die niet aan bod komt in het open kalenderaanbod Taalondersteuning op de werkplek De data en locaties vind je in deze brochure Mail een ingevuld inschrijvingsformulier naar en dit ten laatste 14 dagen voor de start van de gekozen vorming Sommige opleidingen kunnen georganiseerd worden voor een gemengde groep (doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel) Voor vorming start, aan te vragen. Kan ook samen met een ander LDE-initiatief georganiseerd worden Voor vorming start, aan te vragen. Opleidingen waarvoor het Vormingsfonds je een subsidie van 12,5 euro per bewezen en voltooid cursistenuur terugbetaalt 4. Opleidingen gegeven door een interne opleider 5. Specifiek voor omkaderingspersoneel Individuele coaching op begeleidingsstijl Voor vorming start, aan te vragen. Opleidingen gegeven door omkaderingspersoneel gesubsidieerd in het kader van het LDEdecreet komen NIET in aanmerking voor deze financiering. Voor coaching start, aan te vragen. Meer weten over de specifieke voorwaarden en aanvraagprocedures? Je vindt ze verder in de brochure en op de website lokale diensteneconomie. Onder de downloads vind je ook alle aanvraagformulieren. Met vragen kan je terecht bij Mady Decorte Projectverantwoordelijke - 02/ Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september

6 voor doelgroepwerknemers en omkaderingsmedewerkers Algemene informatie Algemene informatie Wat geldt voor alle vormingen? De vorming vindt plaats in Wie betaalt wat? Voor de opleidingen uit het kalenderaanbod - We betalen we de kostprijs van de opleiding, de syllabus en de locatie. - De werkgever betaalt de verplaatsingskosten. Voor de opleidingen die je kan aanvragen als er minstens 8 werknemers zullen aan deelnemen en de taalondersteuning op de werkplek van een doelgroepwerknemer - We betalen het factuur van de opleidingsverstrekker, mits aan alle voorwaarden is voldaan. - De andere onkosten (vb. locatie) betaalt de werkgever. Voor de opleidingen gegeven door een interne opleider en individuele coachings van omkaderingspersoneelsleden - We betalen een subsidie van 12,5 euro per bewezen en voltooid cursistenuur. - Alle andere onkosten zijn voor de werkgever. Hoe inschrijven? Je kan alle inschrijvings- en aanvraagformulieren downloaden op Wat verwachten we van elke deelnemer? Buiten de stipte aanwezigheid en medewerking tijdens de opleiding, vult de deelnemer na de vorming een evaluatieformulier in of neemt hij deel aan een kort evaluatiegesprek. Wat als een deelnemer niet aanwezig kan zijn bij een vorming uit het kalenderaanbod? Deel dit altijd vooraf per mee: 6 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september 2014

7 en/of omkaderingsmedewerkers voor doelgroepwerknemers In-house-opleiding op aanvraag - najaar 2014 Nieuw: In-house-opleidingen NIEUW: In-house-opleidingen Opleidingen die je kan aanvragen In-house-opleiding uit het kalenderaanbod najaar 2014 Een optie als je geïnteresseerd bent in één van onze vormingen, maar de datum of de locatie past je niet. Opleiding die beantwoordt aan een specifieke vormingsbehoefte die niet aan bod komt in het open kalenderaanbod Heeft je LDE-initiatief een specifieke vormingsbehoefte die buiten dit aanbod ligt? Dien een gemotiveerde aanvraag in. Het Vormingsfonds laat je weten of financiering hiervoor kan. Deze opleidingen kunnen georganiseerd worden voor een gemengde groep (doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel). Vormingen gevolgd door omkaderingspersoneelsleden moeten steeds ten goede komen aan de werking van het LDE initiatief. Voorwaarden Het thema van de opleiding kadert in versterking beroepsoverstijgende competenties permanente vorming dienstverlenende activiteiten loopbaanontwikkeling persoonlijke ontwikkelingsplannen implementeren kwaliteitsmodel. Je organisatie kan alleen of i.s.m. met andere organisaties de aanvraag indienen op voorwaarde dat alle deelnemende organisaties een erkend LDE-initiatief zijn. Je schrijft minimum 8 werknemers van je eigen organisatie of samen met andere organisaties uit de LDE-sector in voor de vorming, tenzij anders vermeld in de brochure. Enkel doelgroepmedewerkers en hun omkaderingspersoneel komen in aanmerking. De vorming vindt plaats in Het start- en einduur bepaal je zelf in overleg met de vormingsverstrekker. De vormingsessie duurt minimaal 3 uur. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september

8 De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt in het andere geval beschouwd als arbeidstijd. Je beschikt over een geschikte locatie waar de vorming kan doorgaan. Wanneer je met verschillende erkende initiatieven samen een in house -vorming organiseert, duid je een organiserende instelling en een projectverantwoordelijke aan die de contactpersoon zal zijn naar het LDE-Fonds. De projectverantwoordelijke: o dient het aanvraagdossier in in naam van alle deelnemende initiatieven. o staat in voor het goede verloop van de vorming en de administratieve opvolging. Belangrijk De huurprijs van een lokaal voor de vorming en de broodjes/drank komen niet in aanmerking voor terugbetaling. De lonen van de deelnemers worden eveneens niet terugbetaald. Het Vormingsfonds Lokale Diensteneconomie betaalt de factuur van de opleidingsverstrekker. Bij annulering van de vorming is het de verantwoordelijkheid van de projectverantwoordelijke om de opleidingsverstrekker en het LDE-Fonds hiervan 14 dagen voor de vorming doorgaat te verwittigen. Eventuele annulatiekosten wegens laattijdige annulatie zijn ten laste van de werkgever. De tegemoetkoming van het LDE-Fonds is maar mogelijk voor zover er geen andere financiering voor de vorming is. De deelnemers betalen geen enkele financiële bijdrage voor de vorming. De deelnemende instellingen verbinden er zich toe om de ondersteuning door het LDE-fonds bekend te maken bij de deelnemers. De opleider zal een aanwezigheidslijst ( ) laten tekenen, alsook een evaluatieformulier ( ) laten invullen of een kort evaluatiegesprek over de vorming houden. Aanvraagprocedure Mail per opleiding het aanvraagformulier( ) vóór de startdatum van de vorming naar Na onze goedkeuring bezorgen we je de contactgegevens van de opleidingsverstrekker en jouw contactgegevens aan de opleider. Zo kunnen jullie verder concreet afspreken. Betaling De opleidingsverstrekker factureert aan het Vormingsfonds LDE. Deze uitbetaling kan pas plaatsvinden als we van hem een gehandtekende aanwezigheidslijst en evaluatieformulieren of verslag ontvangen hebben en dit ten laatste 2 maanden na de vorming. Meer info? ( ) te downloaden op >> lokale diensteneconomie 8 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september 2014

9 voor doelgroepwerknemers en/of omkaderingsmedewerkers vorming met interne opleider op aanvraag - najaar 2014 Nieuw: Opleidingen met interne opleider NIEUW: Opleidingen met interne opleider Dit najaar kan je hiervoor als werkgever een tussenkomst aanvragen van 12,5 euro per bewezen en in 2014 voltooid opleidingsuur. Voorwaarden Opleidingen gegeven door interne medewerkers komen in aanmerking als het thema van de opleiding kadert in versterking beroepsoverstijgende competenties permanente vorming dienstverlenende activiteiten loopbaanontwikkeling persoonlijke ontwikkelingsplannen implementeren kwaliteitsmodel. de opleiding doorgaat in de opleiding minstens 3 u duurt. Let wel: gesubsidieerde omkaderingspersoneelsleden kunnen nooit een interne vorming geven. Dit zou dubbele financiering betekenen en dit is in elke situatie uitgesloten. Aanvraagprocedure Mail per opleiding het aanvraagformulier( ) vóór de startdatum van de vorming naar Om de kwaliteit van de opleiding en de bekwaamheid van de interne medewerker te garanderen, vul je het aanvraagformulier volledig in: doelstellingen van de opleiding, doelgroep, opleidingsinhoud, naam/functie opleider, motivering keuze opleider/ expertise of kwalificaties opleider (bijv. gevolgde opleidingen, vakgebied, ) We laten zo snel mogelijk weten of de opleiding in aanmerking komt voor financiering. Betaling De gepresteerde uren moeten aangetoond worden op basis van een volledig ingevuld en ondertekend terugbetalingsdossier ( ). Dit mail je ten laatste op 15 februari 2015 naar We betalen uit als we alle documenten volledig ingevuld en tijdig ontvangen hebben. Voldoet het terugbetalingsdossier niet aan de voorwaarden? Dan zullen we de financiële tussenkomst niet uitbetalen. Meer info? ( ) te downloaden op >> lokale diensteneconomie Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september

10 doelgroepwerknemers Doelgroepwerknemers Voor wie? Alle doelgroepmedewerkers die gesubsidieerd worden in het kader van het decreet lokale diensteneconomie kunnen zich inschrijven voor de aangeboden vormingen. Ons aanbod? We bieden najaar 2014 volgende formules aan: Open kalenderaanbod rond verschillende thema s specifiek voor doelgroepwerknemers We organiseren rond negen thema s meer dan 20 vormingen gespreid over de Vlaamse provincies. In-house-opleidingen die je kan aanvragen als er minstens 8 werknemers (van je eigen organisatie of samen met andere organisaties uit de LDE-sector) aan deelnemen (zie pag. 8) Taalondersteuning op de werkplek (zie verder) Opleidingen gegeven door een interne opleider (zie pag. 9) 10 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september 2014

11 Het kalenderaanbod Het kalenderaanbod doelgroepwerknemers omgaan met klanten 18/9 in Gent en in Tielt - 25/9 in Antwerpen Basisopleiding omgaan met klanten Groep INTRO Inhoud Hoe wil je zelf behandeld worden als klant? Door deze vraag te beantwoorden, krijg je inzicht in het belang van klantvriendelijkheid. In deze opleiding onderzoek je wat de betekenis van klantvriendelijkheid is in jouw eigen job. Je leert verschillende types klanten kennen en hoe je het best met deze klanten omgaat. Ook het omgaan met lastige klanten komt aan bod. Zowel verbale als non-verbale communicatie worden tijdens de opleiding behandeld. Je gaat met een heleboel praktische tips naar huis! Doelen: Het belang inzien van klantvriendelijkheid en kunnen omschrijven wat dit inhoudt in de job. Belang hechten aan verzorgd voorkomen bij contact met klanten. Actief leren luisteren naar klanten, kunnen omgaan met feedback/kritiek en weten omgaan met lastige klanten. De kwaliteit van het geleverde werk, de eigen tevredenheid over het geleverde resultaat en die van de omgeving verhogen. Lesgever Groep INTRO vzw is een professionele organisatie voor vorming, leerplichtonderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie. Groep INTRO heeft jarenlange ervaring met het geven van opleiding en vorming. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september

12 Werkvorm Groep INTRO werkt steeds via ervaringsleren en groepsdynamisch werken. We vertrekken vanuit jullie ervaringen om tot de theoretische inzichten over het omgaan met klanten te komen. We passen de nieuwe inzichten meteen ook toe aan de hand van praktische oefeningen (bespreking situaties, stellingen, rollenspelen ). Praktisch Duur: 1 dag: 9u00-12u30 en 13u00-16u30 Wanneer Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Donderdag 25 september 2014 Waar Sociaal Huis, Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt Groep INTRO, Antwerpsesteenweg 235, 9040 Gent Roze Huis, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen Aantal deelnemers: We werken in een groep van maximum 12 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende ruimte voor oefening. 12 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september 2014

13 doelgroepwerknemers omgaan met klanten: vervolg 2/10 in Gent en 16/10 in Antwerpen Vervolgopleiding omgaan met klanten Groep INTRO Niet te missen door de deelnemers van de sessies Basisopleiding: omgaan met klanten die plaatsvonden najaar 2013 en voorjaar 2014! Inhoud Deze vervolgopleiding start met een opfrissing van wat je tijdens de opleiding omgaan met klanten zag. Wat is klantvriendelijkheid al weer en waarom is dit belangrijk? Daarnaast is deze opleiding een verdieping van de eerste opleiding met heel wat praktische oefeningen. Belangrijke focus ligt op het omgaan met vragen van klanten. Wanneer is het nodig om grenzen te stellen? Hoe ga je om met klachten van klanten? Hoe kan je hier assertief en beleefd op reageren? Wanneer er nog ruimte is, bekijk je eveneens hoe je een vertrouwensband opbouwt met de klant en hoe je ook aan de telefoon klantvriendelijk kan handelen. Doelen: Het belang inzien van klantvriendelijkheid en klantvriendelijk kunnen handelen. Een vertrouwensband kunnen opbouwen met de klant. Klantvriendelijk telefoneren. Grenzen kunnen stellen aan de wensen van de klant en assertief kunnen handelen wanneer nodig. Op een goede manier omgaan met klachten van klanten. Lesgever Groep INTRO vzw is een professionele organisatie voor vorming, leerplichtonderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie. Groep INTRO heeft jarenlange ervaring met het geven van opleiding en vorming. Werkvorm Groep INTRO werkt steeds via ervaringsleren en groepsdynamisch werken. We vertrekken vanuit jullie ervaringen om tot de theoretische inzichten over het omgaan met klanten te komen. We passen de nieuwe inzichten meteen ook toe aan de hand van praktische oefeningen (bespreking situaties, stellingen, rollenspelen ). Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september

14 Praktisch Duur: 1 dag: 9u00-12u30 en 13u00-16u30 Wanneer Donderdag 2 oktober 2014 Donderdag 16 oktober 2014 Waar Groep INTRO, Antwerpsesteenweg 235, 9040 Gent Scoutel, Stoomstraat 3-7, 2018 Antwerpen Aantal deelnemers: We werken in een groep van maximum 12 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende ruimte voor oefening. 14 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september 2014

15 doelgroepwerknemers werken in een team 25/9 in Gent Basisopleiding werken in een team Groep INTRO Inhoud Tijdens deze opleiding leer je wat de kenmerken zijn van een goeddraaiend team en hoe je kan samenwerken met anderen. Hoe communiceer je met anderen? Hoe ga je om met feedback die je krijgt? Daarnaast schenken we aandacht aan afspraken en verantwoordelijkheden binnen een team en het combineren van zelfstandig werk en teamwerk. Doelen: Weten wat een team tot een goeddraaiend team maakt. Het belang kennen van afspraken en van afbakening van verantwoordelijkheden. Zelfstandig werken kunnen combineren met werken in team. Het team versterkt zichzelf. De kwaliteit van het geleverde werk, de eigen tevredenheid over het geleverde resultaat en die van de omgeving verhogen. Lesgever Groep INTRO vzw is een professionele organisatie voor vorming, leerplichtonderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie. Groep INTRO heeft jarenlange ervaring met het geven van opleiding en vorming. Werkvorm Groep INTRO werkt steeds via ervaringsleren en groepsdynamisch werken. We vertrekken vanuit jullie ervaringen om tot de theoretische inzichten over werken in team te komen. We passen de nieuwe inzichten meteen ook toe aan de hand van praktische oefeningen (bespreking situaties, stellingen, rollenspelen ). Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september

16 Praktisch Duur: 1 dag: 9u00-12u30 en 13u00-16u30 Wanneer Donderdag 25 september 2014 Waar Groep INTRO, Antwerpsesteenweg 235, 9040 Gent Aantal deelnemers: We werken in een groep van maximum 12 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende ruimte voor oefening. 16 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september 2014

17 doelgroepwerknemers werken in team: vervolg 23/9 in Mechelen Vervolgopleiding werken in team Groep INTRO Niet te missen door de deelnemers van de sessies Basisopleiding: werken in een team die plaatsvonden najaar 2013 en voorjaar 2014! Inhoud Deze vervolgopleiding start met een opfrissing van wat je tijdens de opleiding werken in team zag. Wat maakt een team nu juist weer een goed draaiend team? Daarnaast is deze opleiding een verdieping van de eerste opleiding. We gaan in op de verschillende rollen die worden opgenomen in een team. Je leert jouw eigen teamkwaliteiten en plaats binnen het team kennen. Je ontdekt welke invloed je hebt op anderen in het team. Doelen: Weten wat een team tot een goed draaiend team maakt. De verschillende rollen kennen die je kan opnemen in een team. De eigen teamkwaliteiten kennen. De plaats kennen die je inneemt in een team. Een opdracht kunnen uitvoeren in een team. Lesgever Groep INTRO vzw is een professionele organisatie voor vorming, leerplichtonderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie. Groep INTRO heeft jarenlange ervaring met het geven van opleiding en vorming. Werkvorm Groep INTRO werkt steeds via ervaringsleren en groepsdynamisch werken. We vertrekken vanuit jullie ervaringen om tot de theoretische inzichten over werken in team te komen. We passen de nieuwe inzichten meteen ook toe aan de hand van praktische oefeningen (bespreking situaties, stellingen, rollenspelen ). Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september

18 Praktisch Duur: 1 dag: 9u00-12u30 en 13u00-16u30 Wanneer Dinsdag 23 september 2014 Waar Groep INTRO, Onze-Lieve-Vrouwestraat 52, 2800 Mechelen Aantal deelnemers: We werken in een groep van maximum 12 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende ruimte voor oefening. 18 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september 2014

19 doelgroepwerknemers omgaan met diversiteit 23/10 in Mechelen en 30/10 in Gent Iedereen is anders, hoe daarmee omgaan? Agora Inhoud We worden hoe langer hoe meer geconfronteerd met een groter wordende diversiteit bij de klanten, bij de collega s, in de maatschappij in het algemeen. Hoe ga je hiermee om? In hoeverre spelen je eigen ideeën mee in jouw omgang met anderen? Heeft dit invloed op jouw communicatie en in jouw gedrag? Welke ervaringen hebben je collega s en hoe gaan zij ermee om? Werkvorm In deze vorming onderzoeken we onze eigen houding en gaan we op zoek naar veel concrete tips en aandachtspunten in het omgaan met diversiteit. En vooral, we gaan dit ook inoefenen. Praktisch Duur: 1 dag: 9u00-12u30 en 13u00-16u00 Wanneer Donderdag 23 oktober 2014 Donderdag 30 oktober 2014 Waar Jeugdherberg De Zandpoort, Zandpoortvest 70, 2800 Mechelen Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent Aantal deelnemers: We werken in een groep van maximum 14 deelnemers. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september

20 doelgroepwerknemers EHBO gaat in elke provincie door Basisopleiding eerste hulp Rode Kruis De opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten als Eerste Hulp voor Aangeduide Personen. Inhoud Deze zes uur durende opleiding geeft de basiskennis mee om op een verantwoorde manier de eerstehulpverlening toe te passen, met volgende onderwerpen: Vier stappen in eerste hulp Bewusteloosheid Verslikking Ademhalingsstilstand Huidwonden, brandwonden, Letsels aan botten, spieren en gewrichten, vergiftiging Inhoud van de verbandkoffer Pijn aan de borstkas/beroerte, De deelnemers krijgen het handboek Eerste hulp in 4 stappen. Lesgevers De lesgevers geven eveneens opleidingen en bijscholingen bedrijfseerstehulp en hebben een medische en/of pedagogische opleiding genoten. Werkvorm Tijdens het lesgeven wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. De les is duidelijk gestructureerd in een PowerPoint. Er worden echter ook opdrachten/oefeningen voorzien voor de cursisten. Ook didactisch materiaal zoals zwachtels en dergelijke worden gebruikt tijdens de les. De lesgever gaat ook in op de praktijkervaringen van de cursisten. 20 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september 2014

21 Praktisch Duur: 1 dag: 9u00-15u30 Wanneer Dinsdag 16 september 2014 Vrijdag 19 september 2014 Vrijdag 3 oktober 2014 Woensdag 22 oktober 2014 Woensdag 5 november 2014 Waar Rode Kruislokaal Provinciale Zetel West-Vlaanderen, Dirk Martensstraat 11, 8200 St.Andries-Brugge Rode Kruislokaal Provinciale Zetel Limburg, Boomkensstraat 303, 3500 Hasselt Rode Kruislokaal Provinciale Zetel Oost-Vlaanderen, Ottergemsesteenweg 426, 9000 Gent - Zaal Schelde (1e verdieping) Rode Kruislokaal Provinciale Zetel Vlaams-Brabant, Herestraat 49/BTC, 3000 Leuven - Zaal Menselijkheid Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen Aantal deelnemers: maximum 12 deelnemers per sessie. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september

22 doelgroepwerknemers omgaan met conflicten 24/11 in Leuven en 20/11 in Tielt Omgaan met conflicten Kwadraet Inhoud Hou jij van je werk, maar is het samenwerken met collega s soms lastig? Bots je wel eens met je collega s, met je begeleider of je baas? Maakt dit je bang, boos of machteloos? Hou je van je werk maar is het samenwerken al eens niet gemakkelijk? Wanneer kan jij al goed om met een conflict of meningsverschil? Hoe kan je nog beter met je collega s praten? Een fijne samenwerking met respect voor elkaar. Tijdens deze vorming zoeken we uit hoe jij daar mee voor kan zorgen. We gaan aan de slag met waar jij tegenaan loopt en de verhalen uit jouw praktijk. Doelen Je krijgt zicht op hoe en waarom conflicten tot stand komen en welke rol je daar zelf in speelt. Je leert om conflicten vanuit verschillende perspectieven te zien. Je oefent je vaardigheden die belangrijk zijn bij conflicthantering: luisteren, feedback geven, omgaan met emoties. Praktisch Duur: 1 dag van 9u00 16u00 Wanneer Maandag 24 november 2014 Donderdag 20 november 2014 Waar De Curve (de Marktzaal), Baron August de Becker Remyplein 27, 3010 Kessel-Lo Leuven Cultuurcentrum Gildhof, Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt (zaal Hoste) Aantal deelnemers: maximum 12 deelnemers per sessie. 22 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september 2014

23 doelgroepwerknemers pc-initiatie 4/11 in Gent en 9/12 in Hasselt PC-initiatie: Internet en Educo Inhoud Surfen op het internet weten wat de functie van een browser is en de werkomgeving van Internet Explorer leren kennen; een startpagina instellen; de browsegeschiedenis raadplegen; werken met verschillende tabbladen; gegevens opslaan: werken met favorieten, webpagina s afdrukken, gegevens overbrengen naar Word en opslaan; zoeken met Google, zoeken in websites/-pagina s, tips om efficiënt te zoeken; multimedia: omgaan met audio (geluid) en video op websites. en wat is het verschil tussen webmail en ? verzenden, ontvangen, beantwoorden en doorsturen; werken met contactpersonen; met bijlage verzenden. Lesgevers Reeds 30 jaar organiseert Educo informaticaopleidingen voor werknemers, werkzoekenden, 55-plussers en organisaties. En dit zowel voor beginnende als gevorderde gebruikers. Met de talrijke opleidingen over computer, communicatie en media toont Educo dat het de nieuwe ontwikkelingen op de voet volgt. Werkvorm Iedere deelnemer beschikt over een computer. Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september

24 Praktisch Duur: 1 dag: 9u00-12u15 en 13u00-16u15 Wanneer Dinsdag 4 november 2014 Dinsdag 9 december 2014 Waar Educo-Gent, Koning Albertlaan 27, 9000 Gent Educo-Hasselt, Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt Aantal deelnemers: De maximale groepsgrootte: 15 in Educo-Gent en 12 in Educo-Hasselt. 24 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september 2014

25 doelgroepwerknemers vca- opleiding per provincie 1 x aangeboden VCA-basisopleiding Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen Inhoud In deze VCA basisopleiding komen volgende aspecten van het welzijnsbeleid aan bod: - wetgeving (kort) - gevaren, risico s en preventie - ongevallen: oorzaken en preventie - veiligheidsgedrag - taken, rechten, plichten en overleg - procedures, instructies en signalisering - noodsituaties - gevaarlijke stoffen - brand en explosie - arbeidsmiddelen - specifieke werkzaamheden en omstandigheden - elektriciteit en straling - ergonomische werkplek - persoonlijke beschermingsmiddelen Lesgever Toon De Belder is docent van het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen. Hij zal deze materie zo praktisch en actief mogelijk brengen in functie van de deelnemers. Werkvorm De lesgever hanteert een gezonde mix van werkvormen om zo optimaal en actief mogelijk tewerk te gaan: theorie, praktijkvoorbeelden, concrete situaties, oefeningen, concreet ingaan op ervaringen en werkplekken van de deelnemers, ). Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september

26 Praktisch Duur: 1 dag: 9u tot 12u en van 13u tot 16u Wanneer Dinsdag 4 november 2014 Donderdag 6 november 2014 Donderdag 13 november 2014 Dinsdag 18 november 2014 Dinsdag 25 november 2014 Waar Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent Jeugdherberg De blauwput, Martelarenlaan 11 A, 3010 Leuven Congresgebouw De Finale, Boogaardstraat 22, 2600 Antwerpen Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge Cc Hasselt, zaal 4, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt Aantal deelnemers: 15 tot 20 personen 26 Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september 2014

27 doelgroepwerknemers taalondersteuning op de werkplek op aanvraag NIEUW: Taalondersteuning op de werkplek Stel je een doelgroepwerknemer met beperkte taalvaardigheid Nederlands te werk? Wil je hem versterken in de uitoefening van de job? Dan biedt taalondersteuning voor werknemers een oplossing. Ervaren taalondersteuners uit de sector geven een opleiding Nederlands die ze afstemmen op het niveau van de doelgroepmedewerker en ondersteunen hem zo in zijn dagdagelijkse werk. En aan zijn collega s geven ze tips om hem te helpen met zijn Nederlands. Als werkgever betaal je niets. Voorwaarden De taalondersteuning duurt maximum 32 uur per groep of individuele werknemer en vindt plaats in Je doet een beroep op een aanbieder van taalondersteuning uit de lijst met aanbieders ( ). Het Steunpunt Lokale Netwerken (SLN) heeft die lijst zorgvuldig samengesteld. Op de website Job- en taalcoaching staat een zoekfunctie. Zo krijg je een handig overzicht van alle aanbieders per provincie en heb je direct de informatie per aanbieder gebundeld. Elk traject kan pas starten na goedkeuring. Aanvraagprocedure Contacteer een gespecialiseerde taalopleider in je regio uit de lijst met aanbieders. De taalopleider maakt eerst een analyse van de werksituatie en de taalcontext. Daarna volgt een intakegesprek. Op basis van de analyse en het gesprek stippelt hij een aangepast taaltraject uit voor de werknemer(s). Je maakt samen met de taalopleider afspraken over de inhoud, de vorm (individueel of in groep) en de duur. Die vermeld je op het aanvraagformulier ( ). Vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie versie september

vormingen najaar 2014

vormingen najaar 2014 lokale diensteneconomie vormingen najaar 2014 gratis aanbod voor doelgroepwerknemers én omkaderingspersoneel Overtuig jezelf en schrijf in! EEN AANBOD VAN HET VORMINGSFONDS LOKALE DIENSTENECONOMIE i.s.m.

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

Opleidingsbrochure. Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS

Opleidingsbrochure. Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS 2014 Opleidingsbrochure Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS In samenwerking met het Vormingsfonds van de Sociale Werkplaatsen 1 Een goede

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

Inleiding. Vormingen SF VOHI voorjaar 2015 1

Inleiding. Vormingen SF VOHI voorjaar 2015 1 Inleiding Het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen (Sociaal Fonds VOHI) is een fonds voor bestaanszekerheid. Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

Vormingen SF VOHI najaar 2015 1

Vormingen SF VOHI najaar 2015 1 Vormingen SF VOHI najaar 2015 1 Inleiding Het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen (Sociaal Fonds VOHI) is een fonds voor bestaanszekerheid. Vertegenwoordigers van werkgevers-

Nadere informatie

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN 2 Leren is voedsel voor het brein (Cicero) Wellicht moeten we je niet meer overtuigen van het belang van vorming, training en opleiding (VTO). Meer dan ooit hebben

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2015

OPLEIDINGSBROCHURE 2015 OPLEIDINGSBROCHURE 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in je MWB...1 Aanbod voor monitoren en omkaderings-personeel...2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering...3 Verdiepingsmodules

Nadere informatie

Opleidingen Voorjaar 2014

Opleidingen Voorjaar 2014 Opleidingen Voorjaar 2014 Geef vorm aan je toekomst! Een nieuw voorjaar, een nieuwe kalender met opleidingen. www.dontspoiltheparty.org Jaarlijks gaan miljoenen euro s verloren wanneer mensen een tafel

Nadere informatie

ondersteuningstrajecten

ondersteuningstrajecten Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T. 02-211 55 00 F. 02-211 56 00 www.diverscity.be sectorconsulenten@diverscity.be Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid ondersteuningstrajecten

Nadere informatie

Voorjaar. Prevent Opleidingen

Voorjaar. Prevent Opleidingen Voorjaar 2009 Prevent Opleidingen Inhoud Wie we zijn 4 Een multidisciplinair kennisinstituut 4 Consultancy 4 Onze opleidingen 5 Praktijkgerichte opleidingen 5 In company 5 Lucina-Academy for Working Life

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 1 1. Voorwoord 3 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 3.1. Veiligheidsopleidingen een woordje uitleg 5 3.2. Lezingen

Nadere informatie

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional Voorwoord Met deze brochure stellen we graag het nascholingsaanbod 2014-2015 van de Vrije- CLB-Koepel vzw in de kijker. Met onze nascholing willen we jou als CLB-medewerker ondersteunen in je opdracht.

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Voor wie Deze opleidingen richten zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken, die zich verder willen ontwikkelen

Nadere informatie

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering POP-up in de sociale economie. Stimuli tot succes van een POP : Een open en stimulerende bedrijfscultuur Een coachende stijl van leidinggeven Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering Voeren van

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO!

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Open aanbod 2012 Voorwoord ROOT Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Door het verspreiden van ansichtkaarten met deze tekst, ondersteunt ROOT activiteiten in het

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie