Inleiding. Vormingen SF VOHI voorjaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Vormingen SF VOHI voorjaar 2015 1"

Transcriptie

1 Inleiding Het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen (Sociaal Fonds VOHI) is een fonds voor bestaanszekerheid. Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties uit de sector beheren samen de financiële middelen. Momenteel bedragen de inkomsten 0,10% van de brutoloonmassa van de sector. Met die inkomsten werken de beheerders initiatieven uit rond vorming en werkgelegenheid van risicogroepen in de sector. Vooral het project deeltijds leren en werken en de Icoba-acties rond het thema agressie zijn gekend. Vanaf het voorjaar 2015 breidt het fonds zijn activiteiten uit en organiseert het voor de eerste keer een gratis vormingsaanbod voor werknemers. De sector is immers volop in beweging en verandering en met dit aanbod wil het fonds werknemers ondersteunen om de evoluties te volgen. Het is een vormingsaanbod op maat, want de basis en de inspiratie voor de thema s en de onderwerpen komen uit de Focusstudie naar toekomstige competentienoden binnen de sector van opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten. Een studie in opdracht van het fonds, uitgevoerd door het Hoger instituut van de Arbeid in samenwerking met Vivo vzw, in het kader van het ESF-project VLAMT. De volledige conclusies van dit onderzoek kan je zelf nalezen op de website Wij hopen dat ook jij je gading vindt in ons vormingsaanbod en dat we jou en je collega s als deelnemer mogen registreren. We kijken al uit naar jouw inschrijving! Katrien Van Ryssen Projectverantwoordelijke vorming en ontwikkeling sector / / Vormingen SF VOHI voorjaar

2 Inhoud Inleiding 1 Algemene informatie over het vormingsaanbod 4 Wie kan inschrijven?... 4 Waar en wanneer?... 5 Wie betaalt wat?... 5 Wat als een deelnemer niet aanwezig kan zijn?... 5 Wat verwachten we van elke deelnemer?... 5 Hoe inschrijven?... 5 Zelfzorg in de zorgsector Als zorg een opgave wordt - Zorg-saam 6 Werkvorm... 6 Doelgroep... 6 Informatie over de lesgever... 7 Praktisch... 7 Aantal deelnemers... 7 Oplossingsgericht onderhandelen - Praxisnetwerk 8 Werkvorm... 9 Doelgroep... 9 Informatie over de lesgever Praktisch Aantal deelnemers Omgaan met verandering - Impuls 11 Werkvorm Doelgroep Informatie over de lesgever Praktisch Aantal deelnemers Vormingen SF VOHI voorjaar 2015

3 Omgaan met sociale media in de zorg Talking Heads 13 Werkvorm Doelgroep Informatie over de lesgever Praktisch Aantal deelnemers Train de trainer - Kwadraet vzw 15 Werkvorm Doelgroep Informatie over de lesgever Praktisch Aantal deelnemers HR-aanbod - VIVO 18 Praktisch Voor wie Aanbod Benieuwd naar andere acties van het fonds? 20 Vormingen SF VOHI voorjaar

4 Algemene informatie over het vormingsaanbod Het Sociaal Fonds VOHI organiseert dit voorjaar voor het eerst een vormingsaanbod voor de werknemers uit de sector. Onder vind je praktische informatie betreffende de inschrijvingen. Wie kan inschrijven? Elke werknemer uit een organisatie die onder het toepassingsgebied van het paritair comité valt en als rsz-kengetal 062 heeft, kan deelnemen aan de vormingen die het Sociaal Fonds van de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en diensten aanbiedt. Concreet wil dat zeggen werknemers uit de: - Gehandicaptenzorg - Bijzondere jeugdbijstand - Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning - Centra voor integrale gezinszorg - Centra Algemeen Welzijnswerk Eén of meerdere werknemers kunnen inschrijven. Dat kan voor één of meer opleidingen. Je kan inschrijven tot 14 dagen voor de start van de vorming. Een definitieve bevestiging van je deelname, ontvang je eveneens 14 dagen voor de vorming. Let wel: wie eerst inschrijft mag eerst deelnemen. Hebben we het maximum aantal deelnemers bereikt, dan komt de eerstvolgende die inschrijft op een wachtlijst terecht. Valt een deelnemer weg, dan nodigen we wie op de wachtlijst staat alsnog uit. Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, wordt de opleiding geannuleerd. 4 Vormingen SF VOHI voorjaar 2015

5 Waar en wanneer? Het Fonds organiseert vormingen in de vijf Vlaamse provincies. De exacte plaats en data vind je verder in de brochure. Wie betaalt wat? Wij betalen de kostprijs van de opleiding, de syllabus, drank en broodjes. Je organisatie moet enkel de verplaatsingskosten vergoeden. Wat als een deelnemer niet aanwezig kan zijn? Deel dit altijd vooraf per mee via Ook als een deelnemer niet aanwezig kan zijn en deze vervangen zal worden door een collega, dien je dit te melden. Wat verwachten we van elke deelnemer? Buiten de stipte aanwezigheid en medewerking tijdens de opleiding, vult elke deelnemer na de vorming een evaluatieformulier in. Dit formulier wordt door de lesgever ter beschikking gesteld. Hoe inschrijven? Download het inschrijvingsformulier en mail dit zo vlug mogelijk naar: Je vindt dit formulier op >> aanbod per sector >> Vlaamse opvoedings-en-huisvestingsinrichtingen Vormingen SF VOHI voorjaar

6 Zelfzorg in de zorgsector Als zorg een opgave wordt - Zorg-saam Wie graag zorg draagt voor anderen, krijgt vaak heel wat terug: een glimlach, dankbaarheid. Deze zijn een nieuwe stimulans om het nog beter te doen. En in deze enthousiaste beweging, schuilt een (aanvankelijk onzichtbaar) gevaar. Je wil nog meer zorg aanbieden, ten nadele van je eigen behoeften. Je inzet wordt groter, je verwacht veel van jezelf. Op een bepaald moment heb je zo veel verwachtingen, dat ze onmogelijk ingevuld kunnen worden. Ontgoocheling, frustratie, stress overvallen je. Je wil het anders aanpakken, rustiger worden, maar dat lukt niet altijd, want stress is de slechtste raadgever bij veranderingen. Zorgen voor wordt een opgave... Werkvorm Aangename interactieve vorming met vele voorbeelden. Opstellen van persoonlijk groeiplan. Doelgroep Alle medewerkers uit de sector. 6 Vormingen SF VOHI voorjaar 2015

7 Informatie over de lesgever Hendrik Gaublomme, teamcoach, creatief therapeut, yogadocent. Praktisch Duurtijd: 1 dag - telkens van 9 u. tot 16 u. Wanneer Donderdag 12/03/2015 Vrijdag 27/03/2015 Donderdag 23/04/2015 Woensdag 20/05/2015 Vrijdag 22/05/2015 Waar CC Hasselt Kunstlaan 5, 3500 Hasselt CC lokeren Torenstraat 1, 9160 Lokeren De Kriekelaar Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek Prisma vzw Brusselpoortstraat 8, 2800 Mechelen CC Gildhof Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt Aantal deelnemers Minimum 6 - maximum 20 deelnemers. Vormingen SF VOHI voorjaar

8 Oplossingsgericht onderhandelen - Praxisnetwerk Onderhandelen doe je dagelijks. Het kan gaan over zakgeld voor de kinderen, de aankoop van een wagen of andere belangrijke (onroerende) goederen. Onderhandelen is een vorm van communicatie tussen individuen of groepen om een overeenkomst te bereiken tussen personen die wederzijds van elkaar afhankelijk zijn, maar tegelijk verschillende belangen hebben. In deze vorming leer je efficiënt onderhandelen en constructief overleg plegen, krijg je zelfkennis en word je je bewust van het eigen onderhandelingsprofiel. De leerdoelen zijn de volgende: - Je kan als medewerker van je organisatie actief deelnemen aan onderhandelingen en aan overleg met de overheid en met andere gesprekspartners. - Je bent zelfzeker en weet hoe je moet reageren in moeilijke situaties. - Je zorgt ervoor dat je collega s en de eventuele achterban tevreden is over de resultaten die je met onderhandelen of overleg plegen hebt bereikt. - Je bent een opinionleader voor je organisatie en een constructieve gesprekspartner van het overleg. - Je kan een onderhandeling op effectieve wijze voeren. 8 Vormingen SF VOHI voorjaar 2015

9 Volgende onderwerpen komen aan bod in deze vorming: - Ontdekken van kenmerken en processen bij onderhandelingen - Vermijden van rivaliserend gedrag - Leren exploreren - Analyse van het begrip onderhandelen - Model van onderhandelen - Situering van het onderhandelingsproces - Zelfkennis via de test van Bloom - Voorbereiding, strategie, tactiek, afsluiten bij onderhandelen In het najaar 2015 kunnen de deelnemers een vervolgopleiding volgen, waarin volgende thema s aan bod zullen komen: - Principieel leren onderhandelen - Aandacht voor non-verbale communicatie - Tactieken en hoe omgaan met dirty tricks - Onderhandelen met lastige mensen - Geïntegreerde onderhandelingsoefening Werkvorm Een interactieve opleiding met heel wat didactisch materiaal om processen te illustreren en te laten aanvoelen. Er wordt gewerkt met situaties die concreet op de werkvloer kunnen bestaan. Doelgroep Medewerkers en verantwoordelijken die deelnemen aan onderhandelings- en/of overlegvergaderingen en die zowel willen kennismaken met theoretische aspecten en onderhandelingsmodellen als praktijkervaring willen opdoen. Vormingen SF VOHI voorjaar

10 Informatie over de lesgever Geert Dewulf is directeur Personeel en Organisatie bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en gastdocent aan de Hogeschool Gent waar hij sociale vaardigheden in de voortgezette opleiding voor de non-profitsector geeft. Hij volgde een opleiding tot gecertificeerd all round mediator in het Nederlands Mediation Instituut, The Lime Tree en werkt als zelfstandig trainer in onderhandelen, mediation, conflicthantering e.a. sociale vaardigheden. Hij werkt sinds 2001 als freelance opleider bij Praxisnetwerk, vooral voor opleidingen op maat en trainingen inzake sociale vaardigheden zoals onderhandelen en bemiddelen. Praktisch Duurtijd: 1 dag van 9u30 tot 17 u. Wanneer Donderdag 30/04/2015 Donderdag 21/05/2015 Woensdag 27/05/2015 Dinsdag 9/06/2015 Donderdag 18/06/2015 Waar Geuzenhuis Kantienberg 9, 9000 Gent Pulcinella Bogaardeplein 1, 2000 Antwerpen Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt CC Gildhof Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt Aantal deelnemers Minimum 6 - maximum 14 deelnemers. 10 Vormingen SF VOHI voorjaar 2015

11 Omgaan met verandering - Impuls Voor veel medewerkers maken veranderingen deel uit van de dagelijkse professionele realiteit: een herstructurering van het team, een vertrouwde aanpak wordt gewijzigd, nieuwe systemen worden geïmplementeerd, het takenpakket wordt herbekeken,. Het is niet evident om als medewerker met deze veranderingen om te gaan. In deze vorming staan we stil bij de impact van dergelijke veranderingen op jou als medewerker. We delen ervaringen en kijken naar wat werkt en wat jij en anderen eruit geleerd hebben. We gaan oplossingsgericht aan de slag: we gaan kijken welke stappen jij als medewerker kan zetten om tijdens de verandering verbinding te houden met jezelf, je team en je organisatie. Werkvorm De methodiek is ervaringsgericht en interactief, vertrekkend van de kennis en ervaringen van de deelnemers, aansluitend bij hun dagelijkse werkcontext. Ter ondersteuning worden er theoretische kaders geboden. Doelgroep Alle werknemers uit de sector. Vormingen SF VOHI voorjaar

12 Informatie over de lesgever Inge Melotte is licentiate arbeids- en organisatiepsychologie. Ze werkt al 9 jaar als trainer en procesbegeleider voor de profit-sector en sociale sector. Ze verdiepte zich in thema s als verbinding houden bij veranderingsprocessen, veerkrachtig in je job staan en verbindend communiceren. Praktisch Duurtijd: 1 dag van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30. Wanneer Donderdag 12/02/2015 Donderdag 26/03/2015 Woensdag 22/04/2015 Woensdag 13/05/2015 Donderdag 4/06/2015 Waar Het Roze huis Draakplaats 1, 2018 Antwerpen CC De Grote Post Hendrik Serruyslaan 18A, 8400 Oostende Provinciehuis Vlaams-Brabant Provincieplein 1, 3000 Leuven Vormingscentrum Guislain Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent vzw Het alternatief Weg naar As 91, 3600 Genk Aantal deelnemers Minimum 8 - maximum 12 deelnemers. 12 Vormingen SF VOHI voorjaar 2015

13 Omgaan met sociale media in de zorg - Talking Heads Social media hebben de manier waarop we communiceren drastisch veranderd: via tal van online tools en platformen delen we onze inzichten, meningen en ervaringen met elkaar. Ook in de zorgsector wordt social media een hot item, en daarom willen we in deze opleiding de deelnemers een reeks basiscompetenties meegeven wat betreft het gebruik van social media. We schetsen daarbij social media anno 2015, de digitale trends binnen de zorgsector en het gebruik van social media door jongeren. We gaan dieper in op de belangrijkste social media netwerken en platformen. We belichten de privacyinstellingen, do's en don'ts en het spanningsveld tussen privé gebruik en professioneel gebruik. Werkvorm Interactieve vorming waarbij door middel van vragen en antwoorden de ervaringsuitwisselingen onder de deelnemers worden gestimuleerd. Doelgroep Alle medewerkers die meer willen weten over sociale media. Vormingen SF VOHI voorjaar

14 Informatie over de lesgever Elien Vanhaesebroeck is een social media trainer met een missie. Elien studeerde in 2011 af als master in de journalistiek. Omdat haar grootste nieuwsgierigheid gaat naar online communicatie ging ze in maart 2011 als vrijwilliger aan de slag bij Jeugdwerknet/Mediaraven. Elien geeft workshops Facebook, Twitter en digitale communicatie aan jeugdwerkers om hen het enthousiasme voor sociale media over te brengen. Sinds januari 2012 maakt ze deel uit van Talking Heads. Ze heeft een hart voor overheidscommunicatie en brengt met plezier kennis en kunde over via trainingen. Praktisch Duurtijd: 1 dag van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u. Wanneer Dinsdag 17/02/2015 Dinsdag 3/03/2015 Dinsdag 17/03/2015 Woensdag 29/04/2015 Dinsdag 12/05/2015 Waar Blauwput Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven Scoutel Stoomstraat 3, 2018 Antwerpen CC Gildhof Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt CC De Bogaard Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden Vormingscentrum Guislain Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent Aantal deelnemers Minimum 6 - maximum 25 deelnemers. 14 Vormingen SF VOHI voorjaar 2015

15 Train de trainer - Kwadraet vzw Handvaten voor het delen van kennis en knowhow. Hoe doe je dat, je expertise delen met een groep van collega s? Hoe sta je als begeleider voor een groep? Hoe kan je interactief werken? Hoe ga je om met weerstand? Als welzijnswerker voel je meer een meer de nood om kennis en knowhow te delen met collega s. Je beseft tegelijk dat expertise doorgeven aan een groep een métier apart is, een kast met vele lades. Tijdens de 2-daagse opleiding trekken we één voor één die lades open. We verdiepen ons in de belangrijkste aspecten van het begeleiden van een groep lerende collega s. We vertrekken daarbij vanuit jouw leervragen. Het effect is dat je na de opleiding met meer vertrouwen voor de groep staat, vaardiger bent in het inzetten van verschillende methodieken, kan lezen wat in de groep gebeurt, Je deelnemers ervaren jou als een nóg betere begeleider. Werkvorm De vorming wordt opgebouwd vanuit jouw vragen, bedenkingen en concrete leerbehoeften. We kiezen daarbij voor een mix van oefening, praktijktheorie, uitwisseling en het inbrengen van relevante kaders. Vormingen SF VOHI voorjaar

16 Doelgroep Medewerkers uit de welzijns- en zorgsector, voor wie het wenselijk is de opgebouwde ervaring te delen met collega s. Ook als je een bijscholing hebt gevolgd en je wil die kennis delen met je collega s, zit je goed. De nadruk ligt daarbij op 1 persoon die kennis en knowhow deelt met een groep. Informatie over de lesgever Geert Van Sieleghem is procesbegeleider bij Kwadraet. Naast de programma s vorming opzetten en begeleiden, groepsprocessen begeleiden en vragen stellen als groepsbegeleider, was Geert al talloze keren facilitator van train-the-trainer programma s in diverse social profitorganisaties. Het creëren van een verbindende leeromgeving en daarin mensen zien groeien, dat is voor Geert de essentie van het begeleiden. Praktisch Duurtijd: 2 dagen telkens van 9u30 tot 16u Vormingen SF VOHI voorjaar 2015

17 Wanneer Waar Vrijdag 6/02/2015 GC De Pianofabriek Vrijdag Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis 13/02/2015 Maandag 9/03/2015 Jeugdherberg Pulcinella Maandag Bogaardeplein 1, 2000 Antwerpen 16/03/2015 Dinsdag 21/04/2015 CC Hasselt Dinsdag Kunstlaan 5, 3500 Hasselt 28/04/2015 Dinsdag 12/05/2015 Geuzenhuis Dinsdag Kantienberg 9, 9000 Gent 19/05/2015 Dinsdag 16/06/2015 Provinciaal Noord-Zuid Centrum Dinsdag Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare 23/06/2015 Aantal deelnemers Minimum 8 - maximum 16 deelnemers per tweedaagse. Vormingen SF VOHI voorjaar

18 HR-aanbod - VIVO Vivo organiseert, in samenwerking met het Sociaal Fonds VOHI, VERSO en de verschillende opleidingsverstrekkers een vormingsaanbod over actuele HR-thema s. Praktisch De opleidingen zijn gratis en worden in het voorjaar 2015 in heel Vlaanderen georganiseerd. Voor wie De vormingen staan open voor iedereen uit de socialprofitsector. De inhoud is bewust laagdrempelig, met aandacht voor nieuwe medewerkers en (kleine) organisaties die nog niet ver staan in hun HR en competentiebeleid. Vivo wil expliciet ook vijftigplussers en mensen zonder diploma hoger onderwijs bereiken. Aanbod Het vormingsaanbod bestaat uit 10 thema's. Opleidingen: - Onthaalbeleid - Mentorenopleiding - Personeelsgesprekken voeren - Werving en selectie - Starten met competentiemanagement 18 Vormingen SF VOHI voorjaar 2015

19 - Functie- en competentieprofielen opmaken - Strategisch opleiden: van visie naar opleidingsplan - Levensfase- en generatiebewust personeelsbeleid: een inleiding Interactieve sessies: - Haal meer uit opleiding - Leeftijdsbewust personeelsbeleid Bij de interactieve sessies ligt de nadruk op het uitwisselen van ervaring. Meer gedetailleerde informatie over de opleidingen, opleidingsverstrekkers en inschrijvingsprocedure vind je online. Surf naar per >> aanbod per thema >> HR-beleid Vormingen SF VOHI voorjaar

20 Ken je Icoba al? Icoba, het kenniscentrum voor agressiebeheersing: - beantwoordt al je vragen rond agressie en agressiebeheersing. - geeft advies en ondersteuning bij je VTO-plannen en trajecten om agressie te beheersen. - helpt met advies of begeleiding i.v.m. je agressiebeleid. Meer informatie vind je op de website Benieuwd naar andere acties van het fonds? Surf naar onze website: Opleidingstussenkomsten voor risicogroepen Vanaf 2015 kan je via het Sociaal Fonds VOHI een terugbetaling krijgen van de door je organisatie betaalde opleidingen voor risicogroepen. Binnenkort ontvang je hierover meer informatie. Heb je nog verdere vragen over het opleidingsaanbod? Heb je suggesties over interessante vormingen? Aarzel niet om ons te contacteren. Mail je vragen of voorstellen naar Sociaal Fonds VOHI - Saincteletteplein 13/ BRUSSEL 02/ /

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Algemeen vormingsaanbod. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Algemeen vormingsaanbod. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Algemeen vormingsaanbod Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Algemeen vormingsaanbod 3 1.1 Intervisie leidinggevenden 3 1.2 Duidelijk schrijven voor het web 5 1.3

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Alle sportdiensten en sportfederaties kunnen een beroep doen op het Dynamo Project om bijscholingen voor hun sportclubs te organiseren. Sportfederaties

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg 2013-2014 1 VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 2013-2014 Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers 2 vrijwilligersacademie

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie Sociaal fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector kinderopvang Omgaan met lastig gedrag en agressie Vormingsaanbod 2014 Met financiële tussenkomst voor de sector van de Kinderopvang 1 2 Agressie?

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional Voorwoord Met deze brochure stellen we graag het nascholingsaanbod 2014-2015 van de Vrije- CLB-Koepel vzw in de kijker. Met onze nascholing willen we jou als CLB-medewerker ondersteunen in je opdracht.

Nadere informatie

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Voor wie Deze opleidingen richten zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken, die zich verder willen ontwikkelen

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

stellen zichzelf voor

stellen zichzelf voor Op zoek naar VORMING TRAINING BEGELEIDING om agressie te beheersen? Vormingsorganisaties stellen zichzelf voor Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 1 OPLEIDERS ACT Academie 5 Corepower 39 De Onderstroom 6 Informant

Nadere informatie

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN 2 Leren is voedsel voor het brein (Cicero) Wellicht moeten we je niet meer overtuigen van het belang van vorming, training en opleiding (VTO). Meer dan ooit hebben

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT?

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? 2015 Publicatie Minderhedenforum EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? Kathleen Vandendaele, Wouter Verstraete Verantwoordelijke uitgever: Hüseyin Aydinli 2 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

SPORTVORMING VOORJAAR 2013

SPORTVORMING VOORJAAR 2013 SPORTVORMING VOORJAAR 2013 Limburg beweegt! Wij actualiseren ons adressenbestand! Wil je deze brochure in de toekomst nog ontvangen, graag dan naam en adres opgeven. Wil je een digitale versie via e-mail

Nadere informatie

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier Opleidingsoverzicht Systeemdenken en Duurzaam Ondernemen Systeemdenken? Door systeemdenken zie je het geheel, de samenstellende delen in het geheel en hun relevante interacties. Dit biedt je diepere inzichten,

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10

Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10 Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6 Signalen van welzijn & Signalen van veiligheid p. 14 Basishouding p. 10 Oplossingsgericht werken p. 16 Weerstandspatronen p. 11 Combi Basishouding

Nadere informatie