1/7/2014 CBS DE VRIJENBURG, EEN SCHOOL MET LEER KRACHT JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1/7/2014 CBS DE VRIJENBURG, EEN SCHOOL MET LEER KRACHT JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 1/7/2014 CBS DE VRIJENBURG, EEN SCHOOL MET LEER KRACHT JAARVERSLAG

2 1

3 Inhoud jaarverslag Inleiding 1 De Vrijenburg in cijfers 1.1 Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober 1.2 Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober per wegingscategorie 1.3 Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober per leeftijdscategorie 1.4 De uitstroomgegevens 1.5 De instroomgegevens 1.6 Doorstroomgegevens 2 Schoolorganisatie algemeen 2.1 Directie 2.2 Managementteam 2.3 Samenstelling personeel 2.4 Afwezigheid en vervanging 2.5 Deskundigheidsbevordering 2.6 Schoolcontactpersoon 2.7 Deelname WSNS 2.8 Medezeggenschap 2.9 Ouderbetrokkenheid 2.10 Ambtsjubilea 3 Onderwijsresultaten 3.1 Resultaten CITO Eindtoets Resultaten CITO Leerlingvolgsysteem 3.3 Inspectienorm 3.5 Conclusies 4 Evaluatie schoolontwikkeling 4.1 Terugblik op het afgelopen schooljaar 4.2 Vooruitblik voor het komend schooljaar 5 Waardering belanghebbenden en betrokkenen 5.1 Waardering inspectie 5.2 Waardering personeel 5.3 Waardering ouders 5.4 Waardering leerlingen 6 ARBO binnen de Vrijenburg 6.1 Algemeen 6.2 Registraties 7 Speciale leerlingenzorg 7.1 Groepsbesprekingen 7.2 Leerlinggebonden financiering 2

4 Inleiding Dit is het jaarverslag van CBS de Vrijenburg. Het verslag geeft de ontwikkelingen en resultaten weer op onderwijskundig gebied. Daarnaast wordt verslag gedaan van activiteiten, zodat een ieder een kijkje in onze school kan nemen. Het jaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan -Schooljaarplan Jaarverslag. In het schoolplan heeft onze school de beleidsvoornemens op onderwijskundig- en school organisatorisch gebied voor de komende jaren aangegeven. Het schooljaarplan ( doelenmatrix) is daarvan de uitwerking voor het betreffende schooljaar. Het is concreter ingevuld dan de meerjarenplanning in het schoolplan Er is sprake van een cyclisch proces. Het schooljaarplan is een plan, dat zo duidelijk mogelijk voor alle geledingen binnen de school de plannen voor het betreffende schooljaar bevat. Deze beleidsvoornemens worden voor het betreffende jaar uitgewerkt en geconcretiseerd. Beschreven wordt wie, wat en wanneer bepaalde activiteiten worden uitgevoerd. Elk schooljaar zal het schooljaarplan na uitvoering op schoolniveau worden geëvalueerd. Deze evaluaties vormt gezamenlijk het jaarverslag dat dient als verantwoordingsdocument voor het team en medezeggenschapsraad en algemene directie. Dit jaarverslag geeft een samenvatting van het afgelopen schooljaar. Het is voor team en directie een terugblik op het afgelopen schooljaar. Na evaluatie kan het nodig en of wenselijk zijn de meerjarenplanning van beleidsvoornemens aan te passen/ bij te stellen. De vastgestelde beleidsvoornemens in het schoolplan blijven echter de basis voor het werken aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs en organisatie. Evaluatie en heroriëntatie van de visie/missie zal vooraan in de planning staan voorafgaand aan de nieuwe planperiode. In het schooljaarplan van is er extra aandacht geweest voor handelingsgericht werken, het plus beleid en zorgbeleid. We kijken terug op een schooljaar met veel activiteiten en de nodige ontwikkelingen waar hard gewerkt is aan het positieve veilige schoolklimaat waarin kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt op CBS de Vrijenburg met inzet van het team, externe deskundigen en natuurlijk de hulp van heel veel ouders in o.a. de medezeggenschapsraad, de ouderraad, de tussen schoolse opvang, de klassenouders en andere hulpouders. Hieronder zijn, gerangschikt naar een aantal thema s, een beknopte terugblik op het schooljaar Veel leesplezier. 3

5 1.1 Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober 1. De Vrijenburg in cijfers Verwachte ontwikkeling van het leerlingaantal Hieronder de leerling verwachting voor de komende teldata alsook een terugblik op de teldata uit het verleden. 2007/ / / / / / / / Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober per wegingscategorie Jaar geen onbekend 1 Totaal Totaal Totaal gewicht gewicht % 2007/ % 2008/ % 2009/ % 2010/ % 2011/ % 2012/ % 2013/ % 2014/ % 1.3 Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober per leeftijdscategorie Leeftijd 2007/ / / / / / / /2015 J M J M J M J M J M J M J M J M 4 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Opleidingscategorie ouders nog onbekend 4

6 13 jaar Totaal Advies overstap PO/VO vanuit PO per Er zijn kinderen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs gegaan. In de tabellen hieronder staan de uitstroomgegevens vermeld VWO VWO/HAVO HAVO VMBO TL t/m HAVO VMBO BL t/m VMBO TL 2 VMBO GL t/m VMBO TL 1 VMBO TL VMBO BL 1 1 VMBO met LLWO VMBO BL t/m VMBO KL 1 VMBO GL VMBO GL, met LWOO 1 1 VMBO KL VMBO KL, met LWOO VMBO KL t/m VMBO GL 1 Praktijkonderwijs 1 1 VMBO GL t/m HAVO 1 1 VMBO KL t/m HAVO 1 Totaal aantal kinderen

7 1.4.1 Uitstroomaantallen naar voortgezet onderwijs in percentages VWO HAVO/VWO HAVO HAVO/ VMBO TL VMBO VMBO TL VMBO GL Praktijkonderwijs Overig Totaal 20% 40% 40% 100% 13,3% 6,7% 10,0% 23,3% 3,3% 3,3% 36,7% 3,3% 100% 7,1% 32,1% 3,6% 25,0% 32,1% 100% 10,2% 12,2% 22,4% 12,2% 14,3% 26,5% 2,0% 100% 21,4% 17,9% 13,8% 7,1% 35,7% 3,6% 100% 23,8% 2,4% 21,4% 31,0% 16,7% 2,4% 2,4% 100% Vervolgonderwijs Calvijn Groene Hart 16 Calvijn Lombardijen 2 Calvijn Vreewijk 1 Dalton 12 Focus 1 Roncalli 1 Palmentuin 1 Rudolf Steiner 1 Zuiderpark 1 Edudelta 2 Guido 1 Marnix 1 Passie 1 STC 1 Sint Montfort College Overige uitstroom Reden Verhuizing Andere school (S) BAO/ SO Verwijdering 1 Totaal

8 1.5 De instroomgegevens per Groep 2007/ / / / / / / /2015 Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Totaal Doorstroom Aantal gedoubleerde leerlingen en leerlingen met verlengde schoolloopbaan. Doublure = leerling met hetzelfde leerjaar gedurende twee of meer schooljaren in leerjaar 3 t/m 8. Verlengde schoolloopbaan = leerling die de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt op of voor 1 oktober van leerjaar 3. Schooljaar leerjaar doublure % Verlengde % schoolloopbaan 3 3 van de % 5 van de % van de % 5 2 van de % 6 2 van de % 3 9 van de % 2 van de % van de % 5 5 van de % 3 3 van de % 4 van de % van de % 5 3 van de % 7 1 van de % 3 8 van de % 5 van de % van de % 5 1 van de % 6 1 van de % van de % 6 van de % 3 6 van de % 3 van de 50 6 % van de % 5 1 van de % 7 2 van de % 3 2 van de % 6 van de % van de % 6 1 van de % 8 1 van de % van de % 7

9 Het percentage wordt berekend door het totaal aantal zittenblijvers in de afgelopen twee jaar in de leerjaren 3 tot en met 8 te delen door het totaal aantal leerlingen in deze leerjaren en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100. Leerlingen die langer in de kleutergroepen verblijven, worden niet bij dit oordeel betrokken. Bovendien vindt er geen correctie plaats voor leerlingen die versneld zijn doorgestroomd. Het maximum percentage zittenblijvers is drie procent. Het gemiddelde percentage leerlingen dat de laatste twee schooljaren in de groepen 3 tot en met 8 is blijven zitten is: 2.6 %. De school voldoet dus aan de norm. 2.1 Directie 2. Schoolorganisatie algemeen De directie wordt gevormd door: Aad Kal directeur 2.2 Managementteam Het managementteam van de school word gevormd door de directie, aangevuld met de teamleiders. Aad Kal directeur Petra Zonneveld teamleider groepen 1 t/m 4 Diana Opmeer teamleider groepen 5 t/m Samenstelling personeel Het afgelopen schooljaar hebben wij gewerkt met 21,7621 volledige Fte s1 2. De verdeling was als volgt: - Groepsleerkrachten 16,6330 FTE - Interne begeleiding FTE - Directie FTE - Onderwijs ondersteunend personeel 1,8554 FTE Het aantal personeelsleden in vaste dienst bedroeg in totaliteit 30 personen. Onderbouw Bovenbouw Groep 1/2 Kangoeroes Marjan / Annelies/Anda Groep 5A Hans Groep 1/2 Apen Patricia / Marieke/ Sandy/ Groep 5B Marjolein/ Susanne Simone Groep 1/2 Olifanten Lisette/ Mariska/ Mellanie Groep 6A Corina/ Vivian Groep 1/2 Beren Jolanda/ Conny Groep 6B Dennis/ Jorien Groep 3A Sabrina/ Petra/ Annelies Groep 7A Marlies/ Diana Groep 3B Annika / Petra Groep 7B Edwin/ Annelies/ Sabrina Groep 3C Margreeth/ Anoek Groep 7C Mireille/ Diana Groep 4A Selma/ Leonie Groep 8 Karin/ Susanne Groep 4B Bertwin/ Mellanie Groep 8 Wendy 2 FTE betekent Fulltime Equivalent 8

10 2.3.1 Interne begeleiding Lisette Kummu Gr 1/2 Kirsten van Os Gr 1/2 (Olifanten), gr 3 en 4 Barbara t Hoen Gr 5 t/m Ondersteunend personeel Managementassistente: Anja Schouten Conciërge: Danielle Duijvenstein Ondersteuning rugzakkinderen: Natasja Bienevelt Opleiden in de school Er waren dit jaar een aantal studenten bij ons op school. Zij kwamen voornamelijk van het Marnixcollege en Inholland Rotterdam / Dordrecht We hadden het afgelopen jaar twee LIO- studenten Functiemix In het schooljaar is een begin gemaakt met de invoering van de functiemix. De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen LA, LB en LC. Elke school krijgt extra middelen om leraren carrièrekansen te bieden. Zo kunnen zij doorstromen naar een hogere beloningsschaal op basis van opleidingscriteria en/of door ervaring verworven competenties. Voorwaarde hiervoor is, dat zij minstens de helft van hun tijd besteden aan lesgebonden taken en dat zij op een HBO+ niveau kunnen functioneren. Voor de LB- functie is een functiebeschrijving opgesteld door de stichting PCPOBR. Op schoolniveau wordt daar een taakomschrijving aan toegevoegd. LB- leerkrachten zijn verantwoordelijk voor een bepaald aandachtsgebied. Voor onze school zijn dat het taalbeleid, interne begeleiding en sociale competentie. Dit jaar hebben wij Annika Emmerich en Marlies Kranendonk in een LB schaal benoemd Mobiliteit Er is dit schooljaar geen mobiliteit aangevraagd. 2.4 Afwezigheid en vervanging Door het aantal zwangere collega s in schooljaar is er een aantal zwangerschap- en ouderschapsverloven ingevuld. 9

11 Vervanging Zwangerschapsverlof Ouderschapsverlof Langdurig zieken Susanne Deuring Leonie Kasten Corina Rijken Anda den Hartog Marieke Koornneef Natasja Bienevelt Jorien Mol Dennis Maurits Mireille Goudart Diana Opmeer Mellanie Edelschaap / Mariska de Vries Lisanne Olieslagers Sabrina Hermsen Annelies Schallig 2.5 Deskundigheidsbevordering In de professionele cultuur waarin ons team samenwerkt delen we kennis en bespreken we vaardigheden om diverse expertises niet kwetsbaar te maken, maar eigen te maken binnen ons team. De bouw- en werkvergaderingen worden vanuit deze gedachte verricht. Alle leerkrachten werken met hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en hebben een bekwaamheidsdossier. De onderbouwleerkrachten en teamleider onderbouw hebben de afgelopen twee schooljaren de intensieve scholing over ons nieuwe kleutervolgsysteem KIJK gevolgd en afgerond. Hiermee kunnen we jonge kinderen nog beter observeren en begeleiden in hun ontwikkeling. Dit schooljaar zijn wij daadwerkelijk met dit systeem gaan werken. Ook voor komend schooljaar staan er een aantal bijeenkomsten over KIJK op het programma, om de implementatie nog beter te laten verlopen. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 hebben zich geprofessionaliseerd in het handelingsgericht werken. De directeur: 1. Cursus Afstemming en KIJK 2. Netwerkbijeenkomsten WSNS bijgewoond 3. Directeurenberaad van het PCPO 4. Beleidsdagen van het bestuur 5. Management vergaderingen De IB er: 1.Netwerkbijeenkomsten WSNS 2.Netwerk IB ers 3.Management vergaderingen 4.Kennisplein 5.Cursus afstemming 6.Cursus KIJK! De ICT er: 1.Prowiss brons en zilver 2. I coach 10

12 De teamleiders: 1. Cursus afstemming 2. Cursus KIJK! 3. Beleidsdagen van het bestuur 4. Management vergaderingen Individuele leerkrachten Om tegemoet te komen aan en rekening te houden met de behoeften van de leerlingen hebben een aantal leerkrachten een persoonlijke scholing gevolgd.( naast de cursussen Afstemming en Kijk ) Ο Master - Tweejarige opleiding pedagogiek - Data: schooljaar en Aanbieder: Hoge School Rotterdam - Deelnemer: Karin Bakker Ο Rots en watertraining - Basistraining + training voor mensen met ASS - Data: schooljaar Aanbieder: Gadaku instituut - Deelnemer: Marlies Kranendonk en Corina Rijken Ο BHV herhalingscursus - Bedrijfshulpverlening en Eerste Hulp Bij Ongevallen - Data: schooljaar Aanbieder: Precision - Deelnemers: 10 leerkrachten Ο NLP - Neuro Linguïstisch programmeren - Data: schooljaar Aanbieder: Kennisplein PCPO - Deelnemer: Petra Zonneveld Ο Verdiept coachen - Data: schooljaar Aanbieder: Kennisplein PCPO - Deelnemer: Hans van Hattum en Dennis Maurits Ο Opleiden in de school - Data: schooljaar Aanbieder: Kennisplein PCPO - Deelnemer: Margreeth Barendregt 2.6 Schoolcontactpersoon Er is tijdens het schooljaar geen beroep gedaan op de contactpersoon van de school in het kader van de klachtenregeling. 11

13 2.7 Deelname Samenwerkingsverband WSNS Directeur en IB ers hebben deelgenomen aan de door het samenwerkingsverband georganiseerde bijeenkomsten 2.8 Medezeggenschap Vanuit het team hebben zitting in de MR: Bertwin Leentvaar, Marlies Kranendonk, Annelies Schallig, Leonie Kasten. Vanuit de oudergeleding hebben zitting in de MR: Ellen ter Averst, Gerda de Vries, Ingrid Heijen, Marpessa Sevenhuijsen. De medezeggenschapsraad heeft zijn beziggehouden met een groot scala aan onderwerpen. Hieronder worden de belangrijkste genoemd: - Instemming schoolgids - Instemming vakantierooster - Instemming schoolveiligheidsplan - Instemming formatie - Instemming protocollen - Luchtklimaat 2.9 Ouderbetrokkenheid We hebben dit schooljaar op velerlei wijze contact gehad met ouders. Wij hebben hen digitaal via Max class geïnformeerd over schoolzaken. Ouders konden bij de directie terecht als er zaken waren die men graag wilde bespreken. Er is een groepsinformatieavond gehouden aan het begin van het schooljaar voor alle groepen. In de maand oktober is er een ouderavond geweest rondom de vriendentraining. De ouders van de groepen 5 t/m 8 zijn in maart uitgenodigd voor een voorlichting van bureau HALT omtrent digipesten. Daarnaast hebben wij de ouders ingezet bij het begeleiden van kinderen bij diverse aangelegenheden. In de maand juli hebben de ouders van de OR een vossenjacht georganiseerd. Aan het eind van het schooljaar hebben wij de hulpouders een presentje aangeboden. De ouders zijn geïnformeerd over de vorderingen van hun kind: - tijdens de tienminuten- gesprekken - de kijkmiddagen bij de kleuters en de groepen 3 - de adviesgesprekken VO voor groep 8 - de individuele uitnodigingen voor een gesprek met de leerkracht (dit is toegenomen door de invoering van HGW) en/of directie/ zorgteam, 2.10 Ambtsjubilea personeelsleden Personeelslid Datum Jubileum Diana Opmeer jaar Aad Kal jaar 12

14 3.Onderwijsresultaten 3.1 Resultaten CITO Eindtoets 20 Er geldt sinds 2011 een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de CITO eindtoets. Er is een ondergrens en een bovengrens die afhankelijk zijn van het aantal gewichtsleerlingen. Een school met meer gewichtsleerlingen heeft een grens afgestemd op de leerling populatie. Dit wordt de gecorrigeerde versie genoemd. Voor de Vrijenburg is 2014 de ondergrens en de bovengrens Met een schoolscore van 535 krijgt de Vrijenburg een voldoende. 2010/ / /2014 Bovengrens inspectie Landelijk gemiddelde Ondergrens inspectie Eindtoets Resultaten CITO Leerlingvolgsysteem De ontwikkeling van onze kinderen wordt op twee manieren gevolgd. De leerkrachten leggen de uitkomsten van observaties en toetsen uit de methoden vast. Daarnaast wordt twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen afgenomen (CITO). De gegevens die daaruit voortkomen zijn mede richtinggevend voor het beleid in de school. Deze toetsen lieten het afgelopen schooljaar de volgende resultaten 3 zien. Schooljaar Toetsen groep 1 4 Toetsen groep 2 Gem Land Nw Gem Land Nw Rekenen jan jun Taal jan jun Schooljaar Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr.6 Gr.7 Gr.8 Gem Land Nw Gem Land Nw Gem Land Nw Gem Land Nw Gem Land Nw Gem Land Nw DMT jan jun Begr. Lezen jan jun Spelling jan jun werkwoorden jan jun Rek/Wiskunde jan jun Wij gebruiken Parnassys als leerlingvolgsysteem. De resultaten van Parnassys worden uitgedrukt in niveauwaarden binnen een schaal van 1 tot 5. 4 De CITO toets wordt in januari en juni alleen bij de najaarskinderen (geboren in oktober, november, december 2008) afgenomen. De uitkomsten tellen niet mee in het groepsrapport, hierdoor zou het gemiddelde sterk omlaag gaan. 13

15 In het kader van de schoolkeuzeadvisering maken de kinderen aan het eind van groep 7 de Entreetoets. De resultaten over het schooljaar waren als volgt: Entreetoets ondergrens Gecorrigeerd goed bovengrens Taal 152,7 157,8 162,9 Spelling 39,3 41,1 42,9 - Niet werkwoorden 20,7 21,6 22,5 - Werkwoorden 18,4 19,5 20,5 Begrijpend lezen 36,0 37,4 38,9 Rekenen/ Wiskunde 81,9 85,6 89,3 Studievaardigheden 56,5 58,7 60,9 Totaal entreetoets Schoolscores gem. aantal goed met correctie LG 302,4 292,7 Landelijk gemiddelde Correctie LG Toelichting op de leerresultaten Door het werken met groepsplannen, het analyseren de resultaten van toetsen, de dictees en de proefwerken, het goed en efficiënt organiseren van de onderwijsprocessen en administratie in de klas, het geven van een goede instructie op 3 niveaus en door het gebruik van de computers en het digibord, hebben we een stevige basis gelegd voor een verdere verhoging van de leeropbrengsten. Het afgelopen schooljaar is de ontwikkeling 30 leerlingen een of meerdere keren besproken tijdens de bijeenkomsten van het Zorg Advies Team. 15 leerling(en) zijn doorverwezen naar een school voor Speciaal Onderwijs. 7 leerlingen met een Leerling Gebonden Budget volgden onderwijs op onze school. 3.3 Inspectienorm De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de school onder meer aan de hand van deze Cito-toetsen. De inspectie kijkt naar de tussenresultaten voor technisch lezen groep 3 en 4, begrijpend lezen groep 6 en rekenen en wiskunde groep 4 en 6. Tevens beoordeelt zij de eindresultaten van groep 8. De eindopbrengsten worden bepaald door de scores van begrijpend lezen en rekenen en wiskunde. De inspectie gebruikt in alle gevallen de vaardigheidsscore die per toets bepaald kan worden. De inspectie heeft ook aangegeven uit te gaan van haalbare schoolscores. Zie volgende bladzijde. Technisch lezen groep 3 Technisch lezen groep 4 Rekenen en Wiskunde groep 4 Rekenen en Wiskunde groep 6 Januari 2014 inspectienorm Juni 2014 inspectienorm

16 3.5 Conclusies Op basis van deze gegevens kunnen wij de volgende conclusies trekken: 1. De eindopbrengsten scoren op een ruim voldoende niveau 2. De tussenresultaten scoren ook op een voldoende niveau. 3. De leerresultaten van onze school laat een goed niveau zien. 4. De wijze hoe begrijpend lezen wordt gedoceerd, Nieuwsbegrip, en de wijze van toetsen door CITO van dit vakgebied liggen niet in elkaars verlengde. Hiervoor is een actieteam ingesteld om dit te onderzoeken. 15

17 4.Evaluatie schoolontwikkeling 4.1 Terugblik op kwaliteitsmonitor Visie en beleid Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Schoolprofiel met onderbouwde Er is nog geen visie/missie visie conform PCPO standaard beschreven conform standaard Visie/ Missie Vastgestelde visie pedagogisch Er is nog geen visie/missie beschrijven klimaat en didactisch handelen beschreven conform standaard Vastgestelde visie op burgerschap Gerealiseerd 2 Streefdoelen Uitgewerkt schoolplan met smart geformuleerde streefdoelen voor de middellange termijn Streefdoelen PCPO,inspectie heeft geadviseerd ook eigen streefdoelen op te nemen. 3 Omschrijving In schoolplan is het functiehuis Gerealiseerd functiehuis duidelijk omschreven 4 Heldere omschrijving Document schoolregels Gerealiseerd schoolregels 5 Streefdoelen voor Beschreven streefdoelen in Zie opm. punt 2. middellange termijn schoolplan 6 Website Een eigen actuele website Gerealiseerd conform PCPO 7 Communicatie Schriftelijke communicatie is Gerealiseerd 8 Activiteiten onder aandacht pers brengen opgezet via eenduidige huisstijl PR plan in schoolmap Weggeschreven in beleid 2011/2015 Personeel Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Competentie leerkrachten bijhouden Verslagen groepsbezoeken, pop gesprekken, beoordelingsgesprekken 2 Taakbeleid Normjaartaak, taakverdeling normjaartaak taakverdeling 3 Personeels- en bekwaamheidsdossier Actueel personeels- en bekwaamheidsdossier 16

18 Leiderschap Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Verslaglegging en evaluatie van bezoek met leerkracht en zorgteam Groepsbezoek Document IB leerlingbespreking 2 POP MT leden MT leden beschikken over een POP gebaseerd op een ontwikkelingsassessment 3 Competentie directeur Minimaal 70% competent op de NSA competenties 4 Organogram Vernieuwd document Opgenomen in beleidsplan 5 Leerling populatie Document interventies n.a.v. populatie 6 Competentie Beoordelingsgesprek leerkrachten 2011/2015, loopt door. Deel gerealiseerd, loopt door in Cultuur en klimaat Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 PTP 75% van de personeelsleden Gerealiseerd scoort een 8 2 Teambuiding Er is minimaal een maal per jaar onderwijskundig sociaal een activiteit op onderwijskundig en sociaal gebied georganiseerd Gerealiseerd? Gerealiseerd? Middelen en voorzieningen Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Naar aanleiding van budgettering een begroting maken Sluitende begroting Deels gerealiseerd, loopt door in 2 Ondernemerschap Er is jaarlijks een innovatie die middelen vrijmaakt voor het primair proces Gerealiseerd loopt door in, Management primair proces ( groepsniveau) Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 D(irecte)I(nstructie)M( odel) 75% van de instructielessen verloopt volgens de fasering van het DIR 2 Lesgeven In 75% van de instructielessen wordt aantoonbaar gedifferentieerd In 90% van de instructielessen worden de kinderen door Nog niet geëvalueerd 17

19 werkvormen, interacties en uitdagende materialen geactiveerd In alle lesroosters is voor basisvaardigheden 50% van de onderwijstijd gereserveerd 3 Zien Ingevuld LVS 4 Toetsing 100% van de leerkrachten zijn vaardig in het afnemen en interpreteren van toets uitslagen Deels gerealiseerd, loopt door in 5 BZL Sturing leerproces wordt gedeeld door leerling en leerkracht. Leerkracht treedt op als coach. Deels gerealiseerd, loopt door in Management secundaire processen (schoolniveau) Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Handleiding leerlingen zorg Gerealiseerd Voor leerlingen met specifieke Gerealiseerd onderwijsbehoeften zijn leerlijnen met tussendoelen en einddoelen beschreven leerlingenzorg Beleid en inzicht op door- en Gerealiseerd uitstroom van leerlingen Tweejaarlijks wordt er een analyserapport opbrengsten LVS samengesteld. Tussentijdse resultaten liggen minimaal 10% boven PCPO norm 2 Beleid meer-en hoog begaafde Nieuw plus beleid voor de vakantie Kwaliteitszorg leerlingen = plusbeleid Beleid taal- lees- en spelling Document invoering zien Stroomschema zorg (verwerking opm. team) Document werkproces; doubleren en versnellen Document ondersteuningskaart Gerealiseerd 3 KIJK! Implementatiedocument Gerealiseerd gereed gekomen, actie volgt. Actieplan taal Waardering belanghebbenden en betrokkenen Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 OTP Uitgevoerde OTP Gerealiseerd Resultaten en opbrengsten Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Verhogen resultaten begrijpend lezen Vastgesteld document 18

20 4.2 Vooruitblik naar komend jaar: Wat gaan we realiseren? Visie en beleid Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Schoolprofiel met onderbouwde visie conform PCPO 2014 / 2015 Visie/ Missie beschrijven standaard Vastgestelde visie pedagogisch klimaat en didactisch 2014 / 2015 handelen 2 Streefdoelen Uitgewerkt schoolplan met smart geformuleerde 2014 / 2015 streefdoelen voor de middellange termijn 3 Studiedag identiteit Inzicht overgang huis- school 2014/2015 Personeel Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Personeels- en bekwaamheidsdossier Actueel personeels- en bekwaamheidsdossier loopt door in beleidsplan 2011/2015 Leiderschap Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Organogram Vernieuwd document 2014 / Groepsbezoeken Document IB 2014 / 2015 leerlingbespreking loopt door in beleidsplan 2011/ Leerling populatie Document interventies n.a.v. leerling populatie loopt door in beleidsplan 2011/ Competentie leerkrachten Beoordelingsgesprek Deels gerealiseerd, loopt door in beleidsplan 2011/ Flitsbezoekencursus Flitsbezoeken in de groep. 2014/2015 Cultuur en klimaat Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Teambuiding Er is minimaal een maal per jaar een activiteit op onderwijskundig en sociaal gebied georganiseerd Deels gerealiseerd, loopt door in beleidsplan 2011/

21 Middelen en voorzieningen Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Naar aanleiding van budgettering een begroting maken Sluitende begroting loopt door in beleidsplan 2011/2015 Management primair proces (groepsniveau) Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Toetsing / analyses 100% van de leerkrachten zijn vaardig in het 2014/2015 maken afnemen en interpreteren van toets uitslagen 2 BZL Sturing leerproces wordt gedeeld door leerling en 2014/2015 leerkracht. Leerkracht treedt op als coach. 3 Zien Ingevuld LVS 2014/ Kijk Ingevuld LVS 2014/ Groepsplannen HGW Volgens cursus ingevuld 2014/2015 Management secundaire processen (schoolniveau) Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Beleid meer-en hoog begaafde leerlingen = 2014/2015 plusbeleid = geïmplementeerd Beleid taal- lees- en spelling 2014/2015 Kwaliteitszorg Document invoering zien 2014/2015 Stroomschema zorg (verwerking opm. team) 2014/2015 Document werkproces; doubleren en versnellen 2014/2015 Verdere invoering HGW 2014/ Nader onderzoek K. Bakker Aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling 2014/2015 Waardering belanghebbenden en betrokkenen Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Leerlingen tevredenheidspeiling i.o.m. PCPO Resultaten en opbrengsten Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Verhogen resultaten begrijpend lezen Vastgesteld document loopt door in beleidsplan 2011/

22 Hoofdstuk 5 : Waardering belanghebbenden en betrokkenen 5.1 Waardering inspectie Door de goede scores hebben wij het afgelopen jaar geen bezoek gehad van de inspecteur. 5.2 Waardering personeel Conclusie naar aanleiding van de basisvragenlijst De waardering van het personeel ligt op het gemiddelde.( Personeels-Tevredenheids- Peiling ) Werkklimaat op school: - Er is veel aandacht voor leren van en met elkaar. Organisatiemanagement: - Personeelsleden zijn tevreden over de aandacht die er is voor hun persoonlijke ontwikkeling. - Er wordt doelmatig geïnvesteerd in professionalisering. - Personeelsleden zijn tevreden over hoe de netheid en hygiëne van de school is. 5.3 Waardering ouders Afgelopen jaar heeft er geen Ouder Tevredenheids-Peiling plaatsgevonden. 5.4 Waardering leerlingen Afgelopen jaar heeft er geen Leerling-Tevredenheids-Peiling plaatsgevonden 6.1 Algemeen 6.ARBO binnen de Vrijenburg Er zijn hebben dit jaar diverse onderzoeken plaatsgevonden naar het binnenklimaat op de Vrijenburg. Vastgesteld is dat de installatie die moet zorgen voor aan- en afvoer van frisse lucht niet naar behoren werkt. In juni 2014 is opnieuw een welzijnscheck uitgevoerd onder leiding van de gemeente Barendrecht. De rapportage is besproken met de vertegenwoordiger van het bestuur, de heer Schenk en de Medezeggenschapsraad. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten: Naast de totaalscore zijn er nog een aantal andere gebieden die aandacht vragen: - Onderzoek lekken binnen het luchtafvoersysteem - Onderzoek n.a.v. het plaatsen van een zgn. ventilatiekast als proef in twee lokalen Ook voor deze onderwerpen is aandacht binnen de organisatie en dit zal opgenomen worden in het plan van aanpak voor schooljaar

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur Hiljo Stefes

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Evaluatie. Schooljaar

Evaluatie. Schooljaar Evaluatie Schooljaar 2014-2015 is één van de scholen van Voorwoord Het schooljaar 2014-2015 is weer om gevlogen. De plannen voor volgend jaar worden gemaakt. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder terug te

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Naam school: CBS De Ark 1 Algemeen Brinnummer: 06WU Schooljaar: 2014-2015 Samensteller van het verslag: P. Ammerlaan Bespreking in bestuur op: September 2015 Bespreking MR September

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School Conceptversie 1 25 januari 2016 Eind en tussenopbrengsten 2015-2016 januari (& juli) Koningin Wilhelmina School 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets groep 8 Cito Eindtoets 2015 De normering ongecorrigeerde

Nadere informatie

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda 085-3001222 www.nbsdirkvanveen.nl info@nbsdirkvanveen.nl Onze opbrengsten Inleiding Of we goed onderwijs bieden kan op verschillende

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE HOBBEDOB School : Basisschool De Hobbedob Plaats : Weesp BRIN-nummer : 11UH Onderzoeksnummer : 92563 Datum schoolbezoek : 19 maart 2007 Datum vaststelling : 15

Nadere informatie

H 8 Cito Eindtoets 2014

H 8 Cito Eindtoets 2014 H 8 Cito Eindtoets 2014 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets was voor onze school 534,0 Het landelijke gemiddelde was 534,4. (zie bijlage 1) De verwachte score op basis van de entreetoets in groep

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T VOSSENHOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T VOSSENHOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T VOSSENHOL School : Basisschool 't Vossenhol Plaats : Groesbeek BRIN-nummer : 09LN Onderzoeksnummer : 93434 Datum schoolbezoek : 29 mei 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK School : basisschool De Groene Hoek Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 12ZA Onderzoeksnummer : 89302 Datum schoolbezoek : 7 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 Datum schoolbezoek : 13 juni 2006 Datum vaststelling : 18 oktober 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012-2013 04 TM mr. W.W.G. Stoffelen 18 oktober 2013 HOOFDSTUKINDELING Hoofdstuk 1: inleiding, Schooljaar 2012-2013 Hoofdstuk 2: Schoolontwikkelingen Opbrengsten van de school De school volgens

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan Plaats : Laren Nh BRIN-nummer : 04ZM Onderzoeksnummer : 126722 Datum schoolbezoek : 11 september 2012 Rapport

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Poolster

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Poolster RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Poolster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20ZD Onderzoeksnummer : 127715 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 De Inspectie van het Onderwijs voert vier wijzigingen door ten aanzien van de opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs. De wijzigingen

Nadere informatie

Kwaliteitskader Basisonderwijs

Kwaliteitskader Basisonderwijs Kwaliteitskader Basisonderwijs Een Kwaliteitskader is een hulpmiddel om te sturen op de kwaliteit van het onderwijs. Een Kwaliteitskader gaat uit van vier fasen van sturing: definiëren van kwaliteit: welke

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Kolegio Papa Cornes

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Kolegio Papa Cornes RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij Kolegio Papa Cornes Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 30GL Datum schoolbezoek : 16 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 5 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS School : basisschool De Trumakkers Plaats : Heeze BRIN-nummer : 03BV Onderzoeksnummer : 108035 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-15 Naam school RKBS De Hoeksteen Brinnummer YD Adres Hoofdkanaal OZ 8 E-mail hoeksteen@skodnl Postcode 881CN Website wwwhoeksteen-skodnl Plaats Emmer-Compascuum Directeur A van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C.B.S. DE HOEKSTEEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C.B.S. DE HOEKSTEEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C.B.S. DE HOEKSTEEN School : p.c.b.s. De Hoeksteen Plaats : Hoogezand BRIN-nummer : 03WN Onderzoeksnummer : 81665 Datum schoolbezoek : 12 juli 2006 Datum vaststelling : 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS De Bolster Adres De Kjellingen 17 Postcode / Plaats 9261 ZH Eastermar Telefoon 0512 47 18 00 e-mail info@obs-debolster.nl Website www.obs-debolster.nl Directeur

Nadere informatie

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153 Inhoudsopgave 1 Leerlingpopulatie... 3 1.1 Gewogen gewichten... 3 1.2 Land van herkomst... 4 2 Schoolresultaten... 5 2.1 Instroom in de kleuterbouw... 5 2.1.1 Uitstroom naar het Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2011

Rapportage Eindresultaten 2011 Rapportage Eindresultaten 2011 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 21 oktober 2011 auteur Jan Vermeulen status Definitief pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Hoe normeert

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Inleiding: Binnen het SPOM is een projectgroep opgericht met als opdracht het opstellen van een adviserende notitie met daarin een besliswijzer voor

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG School : de Oprit Brug Plaats : Rijswijk BRIN-nummer : 13VQ Onderzoeksnummer : 89400 Datum schoolbezoek : 13 november 2006 Datum vaststelling : 15 januari 2007.

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar De Bongerd School Hilde van Eldonk Schoolleider Juni 2013 in december omgezet vanuit oude format Datum In ons jaarplan geven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2015-2016 Jaarplan 2016-2017 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen de bentetop Resultaten 2016-2017 en plannen 2017-2018 De Bentetop In dit document leggen we openbare verantwoordelijkheid af aan de belanghebbenden betreffende de gerealiseerde onderwijskwaliteit en de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE VOORHOF"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE VOORHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE VOORHOF" School : pcbs "De Voorhof" Plaats : Vianen BRIN-nummer : 08JU Onderzoeksnummer : 92362 Datum schoolbezoek : 15 maart 2007 Datum vaststelling : 19 april 2007

Nadere informatie

DOEL: DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS BEWAKEN, BORGEN EN UITBREIDEN. DOEN WE DE GOEDE DINGEN EN DOEN WE ZE GOED GENOEG.

DOEL: DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS BEWAKEN, BORGEN EN UITBREIDEN. DOEN WE DE GOEDE DINGEN EN DOEN WE ZE GOED GENOEG. r.k. Daltonschool Valkenheuvel Jaarplan 2015/2016 HOGE ONDERWIJSKWALITEIT DOEL: DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS BEWAKEN, BORGEN EN UITBREIDEN. DOEN WE DE GOEDE DINGEN EN DOEN WE ZE GOED GENOEG. Geplande

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WILGENSTAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WILGENSTAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WILGENSTAM School : De Wilgenstam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 17JH Onderzoeksnummer : 63377 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2005 Datum vaststelling : 2 december 2005

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER School : c.b.s. De Wegwijzer Plaats : Westerbork BRIN-nummer : 07AU Onderzoeksnummer : 101935 Datum schoolbezoek : 15 november 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Lynch Plantation SDA School Plaats : St. Eustatius BRIN-nummer : 30HK Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' School : basisschool 'De Saffier' Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 17EZ Onderzoeksnummer : 91919 Datum schoolbezoek : 17 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Maart 2014 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets Jaar Ondergrens Landelijk gemiddelde Bovengrens Schoolscore 2006-2007 533,6 534,8 536,0 536,9 2007-2008 533,7 534,9

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Bergen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Bergen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Bergen Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 21NA C1 Onderzoeksnummer : 259784 Datum onderzoek : 31 maart 2014 Datum vaststelling : 19 juni 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. "De Arke"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. De Arke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK p.c.b.s. "De Arke" Plaats : Burgum BRIN nummer : 09MX C1 Onderzoeksnummer : 276111 Datum onderzoek : 5 juni 2014 Datum vaststelling : 17 september 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF School : Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 83502 Datum schoolbezoek : 2 oktober 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie Planning verbeteractiviteiten Actiepunt indicator Doel (smart) 3.0 Tijd specificaties Wie (regie en actie) Tijd kwartaal rapportage Meten (meetbare effecten) Borgen (beschrijven) Middelen/ begeleiding

Nadere informatie