TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd"

Transcriptie

1 TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106

2 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel in andere landen Voordeel van verzekering in Nederland Voor welke sociale verzekeringen Voor welke landen Voorwaarden voor werknemers Voorwaarden voor zelfstandigen Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen van het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven. Als kind, als ouder, als nabestaande. Schoolgaand, DE PROCEDURE 10 Een verklaring (E)101 aanvragen Op welk moment een verklaring (E)101 aanvragen Sociale premies blijven betalen in Nederland Langer dan 12 maanden werken buiten Nederland werkend of gepensioneerd. Dan keert de SVB uit. Beheert ze, verzorgt ze. Doelmatig, rechtmatig en geruisloos. Voor het leven. GOED OM TE WETEN 12 Werken in twee of meer landen van de EU/EER Uitlenen aan een ander bedrijf: verklaring (E)101 vervalt Zeevarenden, transportwerknemers en andere bijzondere groepen Artiesten: zelfstandigen of werknemers Gezinsleden in het buitenland niet meeverzekerd Werken in het buitenland en de ziektekostenverzekering Vrijwillige verzekeringen ADRESSEN 15 Zo kunt u ons bereiken Overige adressen en telefoonnummers

3 Tijdelijk werken buiten Nederland 3 Tijdelijk werken buiten Nederland, toch in Nederland verzekerd Wordt u tijdelijk door uw werkgever naar een ander land uitgezonden? Of gaat u tijdelijk als zelfstandige in een ander land werken? Dan bent u niet meer automatisch verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Toch kan in een aantal landen de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving op u van toepassing blijven. U blijft dan in Nederland sociale premies betalen. Vraag de SVB om een Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswet geving, de verklaring (E)101. Daarmee kunt u in het buitenland aantonen dat u daar geen premies hoeft te betalen en dat de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving op u van toepassing is. DE VERKLARING (E)101: PRAKTISCH HULPMIDDEL IN ANDERE LANDEN Als u permanent in een ander land werkt, bent u niet meer verplicht verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. U meldt zich dan aan bij de bevoegde instellingen in het land waar u werkt en betaalt daar sociale premies. U ontvangt later een lager AOW-pensioen, en uw aanspraken op andere Nederlandse uitkeringen kunnen vervallen. Als u tijdelijk in een ander land werkt, kunt u in Nederland verzekerd blijven. Het is dan verstandig bij de SVB een verklaring (E)101 aan te vragen. Daarin staat dat u in Nederland verzekerd blijft. De SVB geeft met die verklaring aan dat u voldoet aan alle voorwaarden die Europese of andere internationale verdragen stellen aan een detachering. De verklaring (E)101 dient als hulpmiddel: het is een bewijs dat u slechts een beperkte periode in het andere land werkt, en in Nederland verzekerd blijft. U heeft die verklaring nodig om bij de autoriteiten in het land waar u tijdelijk werkt, gemakkelijk aan te kunnen tonen dat u daar geen premies hoeft te betalen. VOORDEEL VAN VERZEKERING IN NEDERLAND Verzekerd blijven in Nederland heeft verschillende voordelen. U kunt wanneer dat nodig is een beroep doen op Nederlandse sociale verzekeringen. Er ontstaat geen breuk in de opbouw van uw AOWpensioen. U hoeft zich niet te verdiepen in de sociale regelingen van het andere land. En het scheelt een hoop administratie.

4 4 Tijdelijk werken buiten Nederland Tijdelijk werken buiten Nederland 5 VOOR WELKE SOCIALE VERZEKERINGEN De verklaring (E)101 geldt zowel voor de Nederlandse volksverzekeringen: AOW (Algemene Ouderdomswet), Anw (Algemene nabestaandenwet), AKW (Algemene Kinderbijslagwet), AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), als voor de werknemersverzekeringen: WW (Werkloosheidswet), ZW (Ziektewet), WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), ZVW (Zorgverzekeringswet). VOOR WELKE LANDEN Een verklaring (E)101 wordt alleen afgegeven wanneer u gaat werken in een land dat behoort tot de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), of in een land waarmee Nederland een verdrag over de sociale zekerheid heeft gesloten. De landen van de EU en de EER zijn: België Cyprus (Grieks deel) Duitsland, Denemarken Estland Finland Frankrijk Griekenland Groot-Brittannië Hongarije Ierland IJsland Italië Liechtenstein Letland Litouwen Luxemburg Malta Nederland Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië Zweden Zwitserland De landen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten zijn: Australië Macedonië Bosnië-Herzegowina Marokko Canada Nieuw-Zeeland Canada: Quebec Servië-Montenegro Chili Tunesië Cyprus Turkije Israël Verenigde Staten Kaapverdië Zuid Korea Kroatië

5 6 Tijdelijk werken buiten Nederland Tijdelijk werken buiten Nederland 7 Meer informatie vindt u op onze website: In sommige gevallen kunt u als u niet de nationaliteit heeft van een land van de EU maar wel verzekerd bent in Nederland, toch een verklaring (E)101 krijgen. Vraag om informatie bij Kantoor Verzekeringen van de SVB. Tijdens uw detachering mag de SVB controleren of u nog steeds aan de voorwaarden voldoet. VOORWAARDEN VOOR WERKNEMERS Voor landen van de EU en de EER geldt: De werknemer moet direct voorafgaand aan de detachering verzekerd zijn voor de Nederlandse sociale verzekeringswetten. De werknemer moet de nationaliteit hebben van een land waarop de Europese Verordening 1408/71 van toepassing is, of staatloze of vluchteling zijn. De werknemer moet een dienstverband hebben met de werkgever die hem detacheert. De werknemer moet voor rekening van de Nederlandse werkgever zijn gedetacheerd. Dit houdt onder meer in dat de werkgever zorgt voor de afdracht van de in Nederland verschuldigde sociale verzekeringspremies. De detachering moet tijdelijk zijn VOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGEN Voor landen van de EU en de EER geldt: Een zelfstandige moet, voordat hij in het buitenland gaat werken, gedurende een periode van ten minste drie maanden als zelfstandige in Nederland hebben gewerkt. Een zelfstandige moet de nationaliteit hebben van een land waarop de Europese Verordening 1408/71 van toepassing is. De werkzaamheden mogen niet langer duren dan 12 maanden. Tijdens de periode van werken in het buitenland moeten in Nederland de premies voor de volksverzekeringen worden betaald. Voor detachering naar een verdragsland gelden vaak andere regels dan voor detachering naar een land van de EU of de EER. Dat geldt met name voor de geldigheidsduur van de verklaring (E)101, voor de mogelijkheid van verlenging en voor medeverzekering van gezinsleden. Vaak ook is er geen vaste regeling voor zelfstandigen die tijdelijk in zoʼn verdragsland gaan werken. De SVB moet dan van geval tot geval bekijken of een verklaring (E)101 kan worden afgegeven. Voor een aantal landen en in een aantal situaties gelden bijzonder bepalingen. U kunt op de website van de SVB zien welke bijzondere bepalingen gelden voor het land waar u gaat werken. Ook kunt u informatie vragen bij Kantoor Verzekeringen van de SVB. (maximaal 12 maanden). De detachering mag niet zijn bedoeld als vervanging van een reeds eerder gedetacheerde werknemer. De werkgever moet activiteiten van betekenis uitoefenen in Nederland. Sommige landen van de EU of de EER kennen overigens soepelere bepalingen ten aanzien van de nationaliteit van een werknemer of mede verzekering van gezinsleden.

6 8 Tijdelijk werken buiten Nederland Tijdelijk werken buiten Nederland 9 Tijdelijk volgens de Nederlandse wetgeving verzekerd blijven in verschillende landen land aantal maanden aantal maanden gezinsleden mogelijk voor mogelijk voor eenvoudige procedure maximaal meeverzekerd werknemers zelfstandigen EU/EER nee ja ja Australië ja ja nee Bosnië-Herzegowina Duur werkzaamheden 60 nee ja nee Canada ja ja ja Canada: Quebec ja ja ja Chili nee ja ja Cyprus nee ja nee Israël ja ja ja Kaapverdië nee ja nee Kroatië nee ja nee Macedonië Duur werkzaamheden 60 nee ja nee Marokko nee ja nee Nieuw-Zeeland nee ja nee Servië-Montenegro Duur werkzaamheden 60 nee ja nee Tunesië nee ja nee Turkije nee ja ja Verenigde Staten ja ja ja Zuid Korea ja ja ja

7 10 Tijdelijk werken buiten Nederland Tijdelijk werken buiten Nederland 11 De procedure EEN VERKLARING (E)101 AANVRAGEN U vraagt de verklaring (E)101 aan bij Kantoor Verzekeringen van de SVB met behulp van een aanvraagformulier. Bent u werknemer, dan vraagt uw werkgever de verklaring (E)101 aan. Uw werkgever kan het gemakkelijkst op onze website het aanvraag formulier online invullen. Op die manier kan hij met één aanvraag formulier voor meerdere werknemers een verklaring (E)101 aanvragen. Bent u zelfstandige, dan doet u de aanvraag zelf. U kunt het formulier downloaden van onze website en het ingevulde aanvraagformulier per post aan ons opsturen. Als u niet beschikt over een internetaansluiting, dan kunt u het Kantoor Verzekeringen van de SVB vragen u het aanvraagformulier toe te sturen. LANGER DAN 12 MAANDEN WERKEN BUITEN NEDERLAND Vaak zult u langer dan 12 maanden buiten Nederland blijven werken. In zo n situatie vraagt u, of uw werkgever, een verklaring (E)101 aan voor die langere periode. De SVB en de bevoegde autoriteiten van het andere land kunnen dan een uitzonderingsregeling treffen op basis van artikel 17 van de Europese Verordening 1408/71. Hierdoor kan de Nederlandse sociale verzekeringswet geving voor een periode van maximaal vijf jaar op u van toepassing blijven. Zo n uitzonderingsregeling mogen wij overigens alleen treffen als die in het belang is van de werknemer. Nadat zo n regeling is getroffen, geeft de SVB voor de overeengekomen periode een verklaring (E)101 af. OP WELK MOMENT EEN VERKLARING (E)101 AANVRAGEN Om administratieve problemen te vermijden, raden wij u aan de verklaring (E)101 aan te vragen voordat u in het buitenland gaat werken. Maar u kunt de verklaring ook achteraf aanvragen. Geef ons dan bewijsstukken over de tijd dat u in het buitenland heeft gewerkt. Daaruit moet blijken dat u van uw Nederlandse werkgever salaris ontving en dat er in Nederland sociale verzekeringspremies voor u zijn betaald. SOCIALE PREMIES BLIJVEN BETALEN IN NEDERLAND Als u werknemer bent en een verklaring (E)101 heeft, dan zal uw werkgever gewoon als voorheen uw sociale premies inhouden op uw salaris. Werkt u als zelfstandige, dan kunt u zelf de premies blijven afdragen aan de Nederlandse belastingdienst. Mocht een sociale zekerheidsinstelling in het land waar u werkt u vragen sociale premies te betalen, dan kunt u met de verklaring (E)101 aantonen dat u daartoe niet verplicht bent omdat u al premies in Nederland betaalt.

8 12 Tijdelijk werken buiten Nederland Tijdelijk werken buiten Nederland 13 Goed om te weten WERKEN IN TWEE OF MEER LANDEN VAN DE EU/EER Het kan zijn dat u regelmatig in twee of meer landen van de EU/EER werkt. Neemt u dan contact op met Kantoor Verzekeringen van de SVB. Een verklaring (E)101 is in zo n situatie erg praktisch wanneer u in het andere land wilt aantonen dat u nog in Nederland verzekerd bent. UITLENEN AAN EEN ANDER BEDRIJF: VERKLARING (E)101 VERVALT Wanneer u vanuit Nederland bent gedetacheerd bij een buitenlandse onderneming en u wordt door deze onderneming weer uitgeleend aan een ander bedrijf, dan vervalt de verklaring (E)101 vanaf dat moment. ZEEVARENDEN, TRANSPORTWERKNEMERS EN ANDERE BIJZONDERE GROEPEN Voor bepaalde categorieën werknemers gelden afwijkende regels om te bepalen van welk land de sociale verzekeringswetgeving van toepassing is. Dit is met name het geval als u zeevarende bent of als u werkzaam bent in het internationaal transport. Ook als u in een ander land verzekerd bent omdat u weliswaar in Nederland woont maar in dat andere land werkt, krijgt u met speciale regels te maken wanneer u vervolgens ook in Nederland gaat werken. In al deze gevallen raden wij u aan contact op te nemen met Kantoor Verzekeringen van de SVB. ARTIESTEN: ZELFSTANDIGEN OF WERKNEMERS Vaak is het nuttig een verklaring (E)101 aan te vragen wanneer u in Neder land woont en tijdelijk buiten Nederland werkt als artiest. De SVB beschouwt u als zelfstandige wanneer u beschikt over een zogeheten verklaring arbeidsrelatie (VAR). Daarin staat dat u uw werkzaam heden verricht in de vorm van een eigen bedrijf of als zelfstandige. U kunt zo n verklaring aanvragen bij de Belastingdienst. U voegt de verklaring arbeidsrelatie bij uw verzoek om een verklaring (E)101. Wanneer u als artiest deze verklaring niet heeft, dan beschouwen wij u als werknemer. GEZINSLEDEN IN HET BUITENLAND NIET MEEVERZEKERD Gezinsleden die met u meeverhuizen naar het buitenland zijn in het algemeen niet meer verplicht verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Wel kunnen gezinsleden de AOW- of de Anw- verzekeringen voortzetten op vrijwillige basis. Neemt u daarvoor contact op met Kantoor Verzekeringen van de SVB. WERKEN IN HET BUITENLAND EN DE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING Als u in Nederland verplicht verzekerd bent tegen ziektekosten bij een zorgverzekeraar, dan moet u bij uw zorgverzekeraar een Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen. Daarmee kunnen u en uw meeverzekerde gezinsleden medische hulp krijgen in het buitenland. Die hulp wordt verleend volgens de wettelijke bepalingen van het land waar u werkt. Als u tijdelijk ook woont in het buitenland, vraagt u dan bij uw zorgverzekeraar de Europese ziekteverzekeringskaart aan. Daarmee kunt u uzelf en uw meeverzekerde gezinsleden aanmelden bij een buitenlandse instelling voor ziektekosten verzekering. Wanneer u gedetacheerd bent naar een land van de EU, de EER of naar Zwitserland, en u wilt de detacheringsperiode verlengen, vraagt u dan ook bij uw zorgverzekeraar om verlenging van de Europese ziekteverzekeringskaart. Voor de andere landen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten, gelden op dit punt afwijkende regelingen. Neem zonodig contact op met uw zorgverzekeraar.

9 14 Tijdelijk werken buiten Nederland Tijdelijk werken buiten Nederland 15 Adressen VRIJWILLIGE VERZEKERINGEN Wanneer u niet langer verplicht verzekerd bent voor de Nederlandse volksverzekeringen, dan kunt u zich in bepaalde gevallen vrijwillig verzekeren voor de AOW en/of de Anw. Raadpleeg daarvoor onze website of vraag bij Kantoor Verzekeringen van de SVB naar de brochure Vrijwillige verzekering AOW en Anw - bij wonen of werken buiten Nederland. U kunt zich in sommige situaties ook vrijwillig verzekeren voor de werknemers verzekeringen WW (Werkloosheidswet) in combinatie met de ZW (Ziektewet) en ook voor de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Neem voor meer informatie daarover contact op met UWV. ZO KUNT U ONS BEREIKEN Sociale Verzekeringsbank, Kantoor Verzekeringen Van Heuven Goedhartlaan KJ Amstelveen (020) (voor vragen over detachering) (020) (voor vragen over vrijwillige verzekering) Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) (076) Rat Verleghstraat NZ Breda Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) (024) Takenhofplein SZ Nijmegen OVERIGE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen) Bos en Lommerplantsoen AA Amsterdam (020) Belastingdienst Particulieren/ Ondernemingen buitenland Schakelweg NX Heerlen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen, Hoofdafdeling Verdragen Anna van Hannoverstraat BJ s-gravenhage (070) College voor Zorgverzekeringen Afdeling Verzekeringen (CVZ) Eekholt XH Diemen (020)

10 16 Tijdelijk werken buiten Nederland De SVB is onlosmakelijk verbonden met de sociale zekerheid in de samen leving. Regelingen die zij onder andere uitvoert, zijn: Kinderbijslag AOW-pensioen Nabestaandenuitkering Anw Persoonsgebonden budget Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen Tegemoetkoming asbestslachtoffers Remigratiewet Vrijwillige verzekering AOW en Anw Informatie rond grensoverschrijdend wonen en werken

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

Werken binnen de EU/EER

Werken binnen de EU/EER Werken binnen de EU/EER Inhoud Inleiding 2 Afspraken en regels over sociale verzekeringen in de EU/EER 2 In welk land bent u verzekerd? 6 Wat gebeurt er als u ziek wordt in een EU/EER-lidstaat? 9 Wat gebeurt

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor werknemers

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor werknemers Verzekeringen Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor werknemers Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen aantonen dat zij in Nederland

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

Werken in Europa. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland

Werken in Europa. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

ONVZ Zorggids Buitenland

ONVZ Zorggids Buitenland ONVZ Zorggids Buitenland 1 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Toelichting Situaties buitenlandse werknemers 7 Soorten verzekeringen 8 Wanneer welke verzekering afsluiten? 9 1 Geen inkomen 9 2 Kennismigranten en

Nadere informatie

16 Wonen en/of werken in het buitenland

16 Wonen en/of werken in het buitenland 16 Wonen en/of werken in het buitenland In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Informatiekaart ONVZ HR-adviseur

Informatiekaart ONVZ HR-adviseur Informatiekaart ONVZ HR-adviseur 1 2 Inhoudsopgave Informatiekaart ONVZ HR-adviseur Algemeen 4 Bijlage 1 Checklist voor opmaak Basisverzekering buitenlandse werknemers 6 Bijlage 2 Stroomschema s Buitenland

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Inhoud Wat is AOW 2 Waarom een vrijwillige verzekering 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig

Nadere informatie

Werken in het buitenland

Werken in het buitenland 12 12 Werken in het buitenland Een praktische handleiding voor Belgische verzekerden die in het buitenland gaan werken & voor buitenlandse verzekerden die in België komen werken Deze brochure is een uitgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

Handleiding E-formulieren

Handleiding E-formulieren Handleiding E-formulieren 2006 INHOUD Inleiding 3 E 104 E 106 Verklaring betreffende de samentelling van tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen Verklaring betreffende het recht op verstrekkingen wegens

Nadere informatie

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Inhoud Voor AOW en Anw 2 Wat is AOW 2 Wat is Anw 2 Wanneer kunt u zich verzekeren 3 Hoe lang duurt de verzekering 3 Soms langer dan tien jaar 4 Wat kost het 4

Nadere informatie

Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering!

Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering! Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering! Tips en informatie voor medewerkers van de Dienst Internationale Politie-informatie (KLPD/IPOL) over zorg en de zorgverzekering in het buitenland

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers, die inwoners van Duitsland en België in dienst willen nemen

Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers, die inwoners van Duitsland en België in dienst willen nemen Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers, die inwoners van Duitsland en België in dienst willen nemen Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers die inwoners van Duitsland en België

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

SOCIALE ZEKERHEID IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF J. Vluggen is trainer en consultant bij Enkwest Opleiding & Advies BV De vakantie staat weer voor de deur want de vakantie staat altijd voor de deur. De zomervakantie is bij

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 3 De EU-verordeningen per 28 juni 2012 en overgangsrecht 4 Woon/werk situaties Nederland-België

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie

Werkt in het buitenland 2014

Werkt in het buitenland 2014 Werkt in het buitenland 2014 DSW Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u een behandeling in het buitenland ondergaan? Of gaat u werken in het

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie