AOW voor mensen buiten Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AOW voor mensen buiten Nederland"

Transcriptie

1 Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten van uw partner 5 Hoeveel is de AOW 6 Andere pensioenen 6 AOW aanvragen 7 Meer informatie 7 Andere regelingen van de SVB 7 Overzicht EU- en Verdragslanden NX/0215

2 AOW voor mensen buiten Nederland 2 van 8 In Nederland krijgen mensen die de AOW-leeftijd bereiken een basispensioen van de Nederlandse overheid: de AOW. Ook mensen buiten Nederland die een periode in Nederland gewoond of gewerkt hebben kunnen een AOW-pensioen krijgen. Hoe dat precies zit, leest u in deze brochure. Wat is de AOW In Nederland krijgen veel mensen die met pensioen gaan drie soorten ouderdompensioen: het wettelijke ouderdomspensioen voor iedereen (AOW); het bedrijfspensioen via de werkgever; de eventueel extra afgesloten particuliere pensioenverzekering. Het pensioen van de Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen van de Nederlandse overheid. Deze regeling geldt voor alle inwoners in Nederland. Maar ook voor mensen buiten Nederland. Heeft u ooit gewoond of gewerkt in Nederland? Misschien kunt u dan een gedeeltelijk AOWpensioen krijgen. Partnertoeslag Bent u getrouwd, of woont u met iemand samen? De AOW regelt een toeslag voor uw partner zolang die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt. Deze partnertoeslag is wel afhankelijk van eigen inkomsten van uw partner. Voor wie is de AOW De AOW is bedoeld voor iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Of u wel of niet gewerkt heeft of premie heeft betaald maakt niet uit, en ook niet welke nationaliteit u heeft. De periode waarin u woonde in Nederland geeft recht op een gedeeltelijk AOW-pensioen. Woonde u niet in Nederland maar werkte u wel in Nederland en heeft u toen loonbelasting betaald? Ook voor die periode kunt u een AOW-pensioen krijgen. De AOW regelt een pensioen voor: alleenstaanden; alleenstaanden met een kind jonger dan 18 jaar; gehuwden; mensen die niet gehuwd zijn maar wel samen een huishouding voeren. Dit wordt samenwonen genoemd.

3 AOW voor mensen buiten Nederland 3 van 8 Samenwonen U woont samen als u met iemand anders een huishouding deelt en samen de kosten betaalt, of voor elkaar zorgt. U kunt samenwonen met uw partner, maar ook met een vriend of vriendin, een huisgenoot of met uw broer of zus. Maar niet met uw eigen kind, dan geldt u voor de AOW als alleenstaand. Kijk voor meer informatie op of in de brochure AOW en gezamenlijke huishouding. Kenmerken van de AOW De AOW verschilt van ouderdomspensioenregelingen in andere landen. Het is goed om met het volgende rekening te houden: De AOW is een verzekering; ieder verzekerd jaar geeft recht op 2% pensioen. Dit geldt voor iedereen, ongeacht het beroep of soort arbeid dat is verricht. Een huisvrouw krijgt dus net zo goed AOW als iemand die altijd betaald werk heeft verricht. Het AOW-pensioen gaat in op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Kijk voor uw AOW-leeftijd op Het is niet mogelijk om voor uw AOW-leeftijd een AOW-pensioen te krijgen. Heeft u maar korte tijd in Nederland gewoond en daardoor maar weinig AOW opgebouwd? U kunt de periode van AOW-verzekering in Nederland niet in één keer laten afkopen met een geldsom. Wel kunt u uw AOW pensioen, als dit een laag bedrag is, niet maandelijks maar per kwartaal of per jaar laten uitbetalen. Zo bespaart u misschien op bankkosten. Werkt u door als u een AOW-pensioen heeft? Of ontvangt u nog andere pensioenen of uitkeringen uit Nederland of uit het land waar u woont? Deze inkomsten hebben geen gevolg voor uw AOW-pensioen. Heeft u een partner die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt? Dan kunt u een partner toeslag krijgen als u 65 jaar wordt vóór 1 januari Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat uw partner verzekerd was voor de AOW, en van de eigen inkomsten van uw partner. Maar ook van het land waar u woont. Voor het ontvangen van een toeslag moet u namelijk wonen in een land waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over controle op uitkeringen. Kijk op voor meer informatie. Overlijdt u, dan wordt uw AOW-pensioen beëindigd. De AOW wordt niet doorbetaald aan uw nabestaanden. Heeft uw partner bij uw overlijden nog niet de AOW-leeftijd? Misschien krijgt hij of zij dan een nabestaandenuitkering Anw. Meer informatie hierover vindt u op Twee keer per jaar (januari en juli) veranderen de AOW-pensioenbedragen. In mei wordt het vakantiegeld uitbetaald.

4 AOW voor mensen buiten Nederland 4 van 8 Wanneer krijgt u AOW U krijgt AOW als u de AOW-leeftijd bereikt en verzekerd bent geweest voor de AOW. Verzekerd bent u als u: in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond, of niet in Nederland heeft gewoond maar wel in Nederland heeft gewerkt en loonbelasting heeft betaald, of premie heeft betaald voor een vrijwillige AOW-verzekering. Opbouw 2% per jaar Voor elk verzekerd jaar krijgt u 2%. Bent u altijd verzekerd geweest? Dan krijgt u 50 jaar x 2% = 100% AOW-pensioen. Woonde of werkte u niet altijd in Nederland? Dan krijgt u een korting van 2% voor elk jaar dat u niet verzekerd was. Bent u geboren op of na 1 januari 1950? Dan kunt u geen AOW-pensioen krijgen als u minder dan 1 jaar verzekerd bent geweest. Hierboven staan alleen de algemene regels. Voor verschillende situaties gelden weer andere regels. Kijk op voor meer informatie over verzekering voor de AOW. Voorbeeld Wonen en werken in Nederland Jean Decleir (1946) woonde van 1 juli 1973 tot 1 juli 1982 in Nederland. Daarna is hij verhuisd naar België, maar bleef wel in Nederland werken, tot 1 juli Op hoeveel AOW-pensioen kan hij rekenen? Hij krijgt een AOW-pensioen van 34% op basis van 17 jaar verzekering. Hij woonde namelijk 9 jaar in Nederland en werkte vervolgens 8 jaar in Nederland. Wonen in het ene en werken in het andere land Nederland heeft met een groot aantal landen verdragen over de sociale zekerheid gesloten. Voor bijvoorbeeld alle landen van de Europese Unie (EU) gelden de regels van de EG-verordeningen. Die geven aan waar iemand verzekerd is geweest. De hoofdregel is: waar u werkt bent u verzekerd. Maar hoe zit het als u twee dagen in het ene en drie dagen in het andere land werkt? Of als u zelfstandig ondernemer bent in het ene land en werknemer in loondienst in het andere land? Of als u voor uw werk door uw werkgever bent uitgezonden naar een ander land? Voor al deze situaties zijn er EG-regels die aangeven waar u verzekerd bent. Deze regels zijn er om te voorkomen dat u dubbel verzekerd of helemaal niet verzekerd bent geweest voor uw pensioen. Iedere lidstaat van de EU en ieder verdragsland betaalt het eigen pensioendeel uit. Achterin staat een overzicht van alle EU/-EER-landen en overige verdragslanden.

5 AOW voor mensen buiten Nederland 5 van 8 Voorbeeld Grensganger: wonen in Nederland, werken in Duitsland De AOW-leeftijd van mevrouw Meijlink is 65 jaar. Mevrouw Meijlink heeft tot haar 62e jaar (in mei 2007) in Nederland gewoond. Ze is toen naar Duitsland verhuisd. Voor de periode tot haar 65e verjaardag was ze vrijwillig verzekerd voor de AOW. Van 1 september 1992 tot 1 januari 2005 (12 jaar) werkte mevrouw Meijlink vlak over de grens in Duitsland. In die periode was ze, hoewel ze in Nederland woonde, op grond van de EG-regels alleen verzekerd in Duitsland. Mevrouw Meijlink krijgt een AOW-pensioen van 76%. De korting is namelijk door het werken in Duitsland 12 jaar x 2% = 24%. Voor de werkperiode in Duitsland vraagt zij een pensioen aan bij de pensioeninstantie in Duitsland. Een toeslag voor uw partner Bent u gehuwd of woont u samen met iemand die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt? Dan kunt u misschien een partnertoeslag krijgen. De hoogte hiervan hangt af van: het aantal jaren dat uw partner zelf verzekerd is geweest voor de AOW, en de eigen inkomsten van uw partner. U krijgt deze toeslag tot de dag waarop uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Is uw partner zelf verzekerd geweest voor de AOW? Dan krijgt hij of zij ook een AOW-pensioen. Toeslag vervalt in 2015 In 2015 vervalt de toeslag. U kunt dan alleen nog een toeslag krijgen als u: geboren bent voor 1 november 1949, én voor 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was, én voor 1 januari 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving. Als u geboren bent in november 1949 is dat: voor 1 maart Als u geboren bent in december 1949 is dat: voor 1 april Voorbeeld Partnertoeslag Jean Decleir krijgt sinds april 2011 een AOW-pensioen. Zijn vrouw is 6 jaar jonger dan hij en heeft geen eigen inkomsten. Voor haar krijgt de heer Decleir een partnertoeslag. Hij blijft deze ook ná 1 januari 2015 ontvangen, want hij is 65 jaar geworden voor die datum. Inkomsten van uw partner Voor de toeslag kunnen inkomsten van uw partner meetellen. Er zijn 3 soorten inkomsten: inkomsten die niet van de toeslag afgaan: bijvoorbeeld rente of dividend, eigen vermogen (spaartegoed, woningbezit, aandelen), uitkering uit een eigen lijfrente. inkomsten die helemaal van de toeslag afgaan: bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een pensioenuitkering. inkomsten die gedeeltelijk van de toeslag afgaan: inkomsten uit werk of zelfstandig beroep. Meer informatie hierover vindt u op

6 AOW voor mensen buiten Nederland 6 van 8 De hoogte van de toeslag hangt af van het inkomen. Als uw partner meer gaat verdienen, gaat de toeslag omlaag. Gaat uw partner minder verdienen? Dan krijgt u misschien een hogere toeslag. Voorbeeld Inkomen uit werk Mevrouw Decleir gaat enkele uren per week werken en verdient daarmee 300 bruto per maand. Dit inkomen telt mee voor de toeslag. Tot nu toe ontving de heer Decleir 100 partnertoeslag. Hoeveel toeslag krijgt hij vanaf nu? Omdat niet het hele loon meetelt, gaat er maar 59 af van de toeslag. De vrijstelling is namelijk 241 (211,14 plus 1/3 van het overgebleven bedrag van 88,86). De toeslag wordt verlaagd van 100 per maand naar 41 per maand. Hoeveel is de AOW De AOW-bedragen zijn afgeleid van het wettelijk minimumloon in Nederland. Meestal veranderen de bedragen elk jaar op 1 januari en 1 juli. Elke maand dat u AOW krijgt, bouwt u ook vakantiegeld op. Dit ontvangt u jaarlijks in mei. De maximale bedragen hieronder zijn globaal, om u een idee te geven van de hoogte van het pensioen. Heeft u bijvoorbeeld 10 jaar AOW opgebouwd, dan krijgt u 20% van het getoonde bedrag. Wilt u de precieze bedragen weten? Kijk dan op soort pensioen bruto per maand vakantie-uitkering alleenstaandenpensioen alleenstaandenpensioen met kind onder pensioen voor gehuwden/samenwonenden toeslag Andere pensioenen Naast uw AOW zijn er nog andere pensioenen die u misschien kunt krijgen. - - Bedrijfspensioen Heeft u gewerkt in loondienst, in Nederland of in uw eigen land? Dan heeft u misschien ook een pensioen opgebouwd via uw werkgever. In Nederland ontvangt u dit pensioen dan van een pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw werkgever(s) of pensioenfondsen. Een bedrijfspensioen wordt niet afgetrokken van uw AOW pensioen.

7 AOW voor mensen buiten Nederland 7 van 8 Particuliere ouderdomsverzekering Als extra aanvulling op het bedrijfspensioen van de werkgever kiezen mensen vaak nog voor een particuliere ouderdomsverzekering. Bijvoorbeeld een koopsompolis of lijfrente. Ook het pensioen uit een particuliere verzekering heeft geen gevolg voor uw AOW-pensioen. Geen pensioengegevens meer? Heeft u wel gewerkt maar geen gegevens meer over uw pensioenverzekering in Nederland? De Burger Servicedesk kan u helpen om met behulp van de gegevens van uw vroegere werkgever het pensioenfonds te achterhalen. U kunt een sturen naar of bellen naar + 31 (0) De servicedesk ondersteunt de website Op deze site kan met behulp van een DigiD een totaaloverzicht van het opgebouwde pensioen in Nederland worden verkregen. AOW aanvragen Woont u in een EU-land of verdragsland? Dan kunt u een AOW-pensioen aanvragen via de sociale verzekeringsinstantie in het land waar u het laatst verzekerd was. Die stuurt de aanvraag door naar de SVB. Vervolgens ontvangt u de beslissing van de SVB ook weer via de pensioeninstantie in uw eigen land. Woont u in een ander land? Dan kunt u het AOW-pensioen rechtstreeks aanvragen bij de SVB. Het aanvraagformulier vindt u op of kunt u opvragen bij een SVB-kantoor. Meer informatie Deze brochure geeft in hoofdlijnen aan wanneer u AOW kunt krijgen. Misschien herkent u uw situatie niet, of heeft u nog vragen. Kijk dan op of bel met het SVB-kantoor. Onze medewerkers staan u graag te woord. U kunt ook een sturen via De adressen en telefoonnummers van de SVB-kantoren vindt u op onze website onder Contact. U vult uw woonland in en krijgt dan het SVB-kantoor in beeld waar uw woonland onder valt. Andere regelingen van de SVB Naast de AOW voert de SVB andere regelingen uit op het gebied van de sociale zekerheid, zoals de nabestaandenuitkering Anw, de kinderbijslag en de Remigratiewet. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op

8 AOW voor mensen buiten Nederland 8 van 8 Overzicht EU-landen en andere verdragslanden De EU-landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (incl. Noord-Ierland), Zweden De landen die tot de Europese Economische Ruimte (EER) horen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen Zwitserland De overige verdragslanden: Australië, Canada, Chili, Egypte, India, Israël (met uitzondering van Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem), Japan, voormalig Joegoslavië (Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Montenegro en Servië), Kaap-Verdië, Macedonië, Marokko (met uitzondering van de Westelijke Sahara), Nieuw-Zeeland, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Korea. Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven. Als kind, als ouder, als nabestaande. Schoolgaand, werkend of gepensioneerd. Dan keert de SVB uit. Beheert ze, verzorgt ze. Doelmatig, rechtmatig en geruisloos. Voor het leven.

Anw en gezamenlijke huishouding

Anw en gezamenlijke huishouding Anw en gezamenlijke Inhoud Anw afhankelijk van leefsituatie 2 Wat is een gezamenlijke 2 Wanneer is er een gezamenlijke 3 Wat betekent samenwonen voor uw Anw 4 Lat-relatie of samenwonen 4 Wanneer is er

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen 20 bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 262-1T41FD Aftrek om dubbele belasting te voorkomen Woonde u in Nederland en had u bezittingen in het buitenland of inkomsten uit het buitenland? Dan moet u hiervan

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Wijziging in uw uitkering als u de AOW-leeftijd heeft bereikt

Wijziging in uw uitkering als u de AOW-leeftijd heeft bereikt Wijziging in uw uitkering als u de AOW-leeftijd heeft bereikt Inhoud Wat verandert er bij het bereiken van de AOW-leeftijd? 2 Wanneer ontvangt u van ons bericht? 2 Wat verandert in de berekening? 3 Eenmalige

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft een NIEUWE relatie Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U heeft een nieuwe relatie 3 2. Wat betekent een nieuwe relatie voor uw partnerpensioen? 3 2.1. Hoe hoog is het partnerpensioen?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie