Werken in een niet-verdragsland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken in een niet-verdragsland"

Transcriptie

1 uwv.nl werk.nl Werken in een niet-verdragsland Wat u moet weten over uw sociale verzekeringen Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/internationaal. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon Werknemers via (lokaal tarief). Als u in het buitenland bent, kunt u bellen naar (internationaal tarief). UWV Januari 2011 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. AG

2 Inhoud Waarom deze brochure? 2 Wat is een niet-verdragsland? 3 In Nederland verzekerd 6 Kiezen voor een vrijwillige verzekering 10 Uitkering in een niet-verdragsland 16 Meer informatie: brochures, websites en adressen 19 Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor tijdelijk inkomen. Dit doen wij op basis van de WW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, WAZO en Ziektewet.

3 Wat is een niet-verdragsland? Gaat u niet werken in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland (zie Tabel 1)? En ook niet in een verdragsland (zie Tabel 2)? Dan is het land waar u gaat werken een niet-verdragsland. Waarom deze brochure? Werkt u in het buitenland of wilt u daar gaan werken? Dan heeft dit meestal gevolgen voor uw sociale verzekeringen. U krijgt namelijk te maken met de Nederlandse én de buitenlandse sociale wetgeving. Gaat u in een land werken waarmee Nederland géén verdrag heeft over sociale verzekeringen (een niet-verdragsland)? Dan is uw situatie een van de volgende drie: U bent in Nederland én in het land waar u gaat werken verzekerd. U bent in een van beide landen verzekerd. U bent in geen van beide landen verzekerd. Als u in Nederland verzekerd bent, dan kunt u bij UWV een uitkering krijgen als (tijdelijk) inkomen bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Als u in het buitenland verzekerd bent, dan kunt u mogelijk uit dat land een uitkering krijgen als (tijdelijk) inkomen bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. In deze brochure leest u meer over werken in een niet-verdragsland en wat dat betekent voor uw sociale verzekeringen. Landen van de EU/EER en Zwitserland In Tabel 1 staan de landen van de EU, de EER en Zwitserland. Deze landen hebben met elkaar afspraken gemaakt (verordeningen) over de sociale verzekeringen. Zij passen deze afspraken toe op werknemers die in een land van de EU, EER of Zwitserland wonen en werken. Maar IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Denemarken en Zwitserland passen de afspraken alleen toe als u ook de nationaliteit heeft van een land van de EU, EER of Zwitserland. Tabel 1 Landen van de EU/EER en Zwitserland Landen behorend tot de EU én de EER Landen behorend tot de EER, maar niet tot de EU Overig België Luxemburg IJsland Zwitserland Bulgarije Malta Liechtenstein (Grieks) Cyprus Nederland Noorwegen Denemarken Oostenrijk Duitsland Polen Estland Portugal Finland Roemenië Frankrijk Slovenië Griekenland Slowakije Hongarije Spanje Ierland Tsjechië Italië Verenigd Koninkrijk # Letland Zweden Litouwen # Voor het Isle of Man, de Kanaaleilanden (Alderney, Herm en Jethou), Guernsey en Jersey van het Verenigd Koninkrijk gelden de EU-afspraken niet. In het verdrag van Nederland met het Verenigd Koninkrijk zijn hiervoor (beperktere) afspraken gemaakt. Let op: heeft u niet de nationaliteit van een EU- of EER-land of Zwitserland en woont of werkt u in Denemarken, Liechtenstein, IJsland of Zwitserland? Dan is deze brochure ook voor u bedoeld. Uw situatie wordt namelijk gelijkgesteld met iemand die werkt in een niet-verdragsland. 2 Gaat u in een van de landen genoemd in Tabel 1 werken en wilt u meer weten over de afspraken over sociale verzekeringen? Lees dan de brochure Werken in Europa. 3

4 Landen met een verdrag In Tabel 2 staan de overige landen waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de sociale verzekeringen. Deze landen worden verdragslanden genoemd. Tabel 2 Landen met een verdrag Verdragen gelden ongeacht uw nationaliteit Australië* Canada* Chili* Egypte # Israël Japan* Kroatië** Macedonië** Nieuw-Zeeland* Noorwegen Verenigd Koninkrijk ## Verenigde Staten*/** Zuid-Korea # Uruguay *** Verdragen gelden alleen als u de Nederlandse of de nationaliteit van dit land heeft Bosnië-Herzegovina Kaapverdië Marokko Montenegro Servië Tunesië Turkije Kosovo *Met deze landen zijn geen afspraken gemaakt over werkloosheid en ziekte, maar wel over arbeidsongeschiktheid (arbeidsongevallen, beroepsziekten en invaliditeit). Voor werkloosheid en ziekte gelden dezelfde regels als wanneer u naar een niet-verdragsland zou gaan. Dat betekent dat u in geen, in een of in beide landen verzekerd bent voor inkomensverlies bij werkloosheid en ziekte. **De afspraken over arbeidsongeschiktheid (arbeidsongevallen, beroepsziekten en invaliditeit) gelden alleen voor mensen met de Nederlandse nationaliteit of met de nationaliteit van dat land. ***Met dit land zijn geen afspraken gemaakt over werkloosheid, wel over ziekte en arbeidsongeschiktheid (arbeidsongevallen, beroepsziekten en invaliditeit). # Dit verdrag heeft alleen een hoofdstuk dat aangeeft welke wetgeving voor u geldt (de Nederlandse wetgeving of de wetgeving van het verdragsland). Informatie hierover kunt u krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). ## Dit verdrag geldt voor Isle of Man, de Kanaaleilanden (Alderney, Herm en Jethou), Guernsey en Jersey. Voor de andere delen van het Verenigd Koninkrijk gelden de Europese regels. Hierover leest u in de brochure Werken in Europa. Gaat u in een van de landen genoemd in Tabel 2 werken? En wilt u meer weten over de afspraken over sociale verzekeringen? Lees dan de brochure Werken in een verdragsland. 4

5 In Nederland verzekerd Werkt u of gaat u werken in een niet-verdragsland? En gelden beide voorwaarden voor u? U blijft in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever. U blijft in Nederland wonen. Dan valt u onder de Nederlandse sociale wetgeving. U bent dan verplicht verzekerd in Nederland voor de werknemersverzekeringen zoals de WW, Ziektewet en WIA. Is uw werkgever in Nederland gevestigd? Soms is het niet duidelijk of uw werkgever in Nederland gevestigd is of niet. Bijvoorbeeld als u via een Nederlandse werkgever bij een buitenlands bedrijf gaat werken en dit bedrijf (gedeeltelijk) de rol van de Nederlandse werkgever overneemt. Om te bepalen wie uw werkgever is, let u op het volgende: U bent verplicht zelf uw werkzaamheden uit te voeren. U mag uw werk dus niet uitbesteden. U krijgt loon voor deze werkzaamheden. Uw werkgever is verplicht om loon te betalen voor uw werkzaamheden. Het komt regelmatig voor dat het buitenlandse bedrijf waar u gaat werken het loon betaalt, terwijl u in dienst blijft bij een Nederlandse werkgever. Wie het loon betaalt maakt niet uit, maar wel wie de hoogte van het loon bepaalt. Dit is uw werkgever; Tussen u en uw werkgever bestaat een gezagsverhouding. Een gezagsverhouding bestaat als uw werkgever: - uw werkzaamheden bepaalt; - uw arbeidsvoorwaarden bepaalt; - bepaalt hoeveel vakantiedagen u heeft; - bepaalt of u ontslagen wordt; - garant staat voor contractuele verplichtingen; - bepaalt of u na uw werk in het buitenland weer bij hem mag terugkeren (terugkeergarantie). Bij twijfel beoordelen wij wie uw werkgever is. U blijft in Nederland wonen Om te bepalen waar u woont, beoordelen wij uw feitelijke situatie. U woont in Nederland als een van de volgende situaties voor u geldt: U bent niet getrouwd en u blijft niet langer dan twaalf maanden in het buitenland. U bent getrouwd en uw gezin gaat mee naar het buitenland. U blijft niet langer dan twaalf maanden in het buitenland. U bent getrouwd en uw gezin gaat niet mee naar het buitenland. Twijfelen wij met deze vuistregels nog of u in Nederland woont? Dan letten wij ook op het volgende: Bent u nog in Nederland ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)? Heeft u nog een huur- of koopwoning in Nederland? Bent u nog lid van een vereniging in Nederland? Gebruikt u nog een Nederlandse bankrekening? Uw sociale zekerheid in het buitenland Voldoet u aan de twee voorwaarden? Dan leest u hieronder over wat er gebeurt als u ziek, arbeidsongeschikt of werkloos wordt. Ook vindt u informatie over volksverzekeringen en vrijwillige verzekeringen. Wat gebeurt er als u ziek wordt? Wordt u ziek in een niet-verdragsland? Dan gelden de Nederlandse regels bij ziekte voor u. Uw werkgever betaalt tijdens ziekte minstens 70% van uw loon door. Dat is verplicht. U meldt zich ziek bij uw werkgever of arbodienst. Stuur ook een verklaring over uw ziekte van de arts die u behandelt naar uw werkgever of arbodienst. Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt? Bent u 104 weken (2 jaar) ziek geweest in een niet-verdragsland? Dan krijgt u misschien een WIA-uitkering. Uw werkgever meldt u ziek bij UWV als u 78 weken ziek bent. Tijdens uw ziekteperiode krijgt u meer informatie over het aanvragen van een WIA-uitkering. UWV beoordeelt of u volgens de Nederlandse regels nog kunt werken en hoeveel. Wat gebeurt er als u werkloos wordt? Als u werkloos wordt en u keert terug naar Nederland, krijgt u waarschijnlijk een WW-uitkering. U meldt zich hiervoor bij UWV WERKbedrijf. Blijft u in uw werkland? Dan krijgt u geen WW-uitkering van UWV, maar misschien krijgt u wel in het buitenland een werkloosheidsuitkering. Dat geldt als u daar ook verzekerd was en dat land een werkloosheidswetgeving heeft. 6 7

6 Volksverzekeringen Als u in een niet-verdragsland werkt bent u niet meer altijd verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen, zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (ANW), Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De regels voor de volksverzekeringen zijn anders dan die voor de verplichte werknemersverzekeringen (Ziektewet, WIA, WW). Neem voor meer informatie contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), afdeling Vrijwillige Verzekeringen AOW/ANW via Verklaring van verzekering Naast dat u in Nederland verzekerd bent, bent u meestal ook in het nietverdragsland waar u werkt verzekerd. Dit betekent dus dat u dubbele premie betaalt. Met een verklaring van verzekering kunt u in het niet-verdragsland aantonen dat u in Nederland verplicht verzekerd bent. Het niet-verdragsland kan daarna beslissen dat u zich daar niet hoeft te verzekeren. U betaalt dan alleen in Nederland premie. Deze verklaring kunt u in Nederland opvragen bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland. 9

7 Kiezen voor een vrijwillige verzekering Bent u niet meer verplicht verzekerd in Nederland voor de WW, Ziektewet en WIA? Dan kunt u mogelijk wel een vrijwillige verzekering afsluiten. U hoeft zich niet te verzekeren voor de drie wetten tegelijk. Maar als u zich tegen de gevolgen van werkloosheid (WW) wilt verzekeren, moet u zich ook voor de Ziektewet verzekeren. Hierop is één uitzondering: is uw werkgever tijdens ziekte verplicht uw loon door te betalen? Dan kunt u zich vrijwillig voor de WW verzekeren, zonder dat u zich ook voor de Ziektewet hoeft te verzekeren. U kunt vrijwillige verzekeringen afsluiten in de volgende combinaties: Ziektewet; Ziektewet - WW; Ziektewet - WIA; WIA; WIA, Ziektewet en WW. Betaalt u uw werkgever uw loon door bij ziekte? Dan kunt u vrijwillige verzekeringen ook in de volgende combinaties afsluiten: WIA WW; WW. Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren? Hieronder leest u in welke gevallen u een vrijwillige verzekering kunt afsluiten. U woont in Nederland en werkt in een niet-verdragsland voor een buitenlandse werkgever Meld u binnen dertien weken na uw eerste werkdag aan bij UWV Vrijwillige Verzekeringen. Uw verzekering gaat in vanaf uw eerste werkdag in het buitenland. U kunt zich vrijwillig verzekeren zolang als u wilt. U woont en werkt in een niet-verdragsland voor een Nederlandse werkgever Meld u binnen dertien weken na beëindiging van uw verplichte verzekering bij UWV Vrijwillige Verzekeringen. U moet wel minimaal één jaar verplicht verzekerd zijn geweest voordat u een vrijwillige verzekering kunt aanvragen. Als u de nationaliteit heeft van een land van de EU, EER of Zwitserland en verzekerd was in een land van de EU of EER of Zwitserland, telt deze periode ook mee. Heeft u geen nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland, maar was u wel verzekerd in een land van de EU? Dan tellen de verzekerde 10 periodes in Denemarken niet mee. De verzekerde periodes in Liechtenstein, Noorwegen en IJsland tellen dan ook niet mee. U kunt zich maximaal vijf jaar vrijwillig verzekeren. Uw verzekering begint op de dag waarop uw verplichte verzekering is beëindigd. U doet ontwikkelingswerk Geldt een van deze situaties voor u? U gaat werken voor een organisatie die in Nederland is gevestigd. Uw werkzaamheden zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken goedgekeurd. U gaat werken voor een organisatie die in het buitenland is gevestigd. Is uw werkgever in een EU/EER- of verdragsland gevestigd? Dan bent u daar misschien verzekerd. Is dit niet het geval dan beoordeelt het ministerie van Buitenlandse Zaken of uw werk onder ontwikkelingssamenwerking valt. U gaat op eigen initiatief werken. Ook dan beoordeelt het ministerie van Buitenlandse Zaken of uw werk onder ontwikkelingssamenwerking valt. Om als ontwikkelingswerker een vrijwillige verzekering te kunnen afsluiten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U meldt zich binnen dertien weken na uw vertrek naar het buitenland bij UWV Vrijwillige Verzekeringen. Wat betreft uw nationaliteit is een van onderstaande situaties op u van toepassing: - U heeft de nationaliteit van een land van de EU (bijvoorbeeld Nederland), EER of van een verdragsland. - U heeft niet de nationaliteit van een land van de EU of EER, maar u verblijft legaal in een land van de EU (behalve Denemarken). Wat betreft uw woonplaats is een van de onderstaande situaties op u van toepassing: - U woont in Nederland. - U woont in een land van de EU, EER of Zwitserland en heeft de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. - U woont in een land van de EU (behalve Denemarken) en heeft niet de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. Uw project is goedgekeurd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. U werkt voor een volkenrechtelijke organisatie Een volkenrechtelijke organisatie heeft vaak een eigen (gunstige) regeling voor sociale verzekeringen. Informeer hiernaar bij de organisatie waarvoor u gaat werken. Als u voor een volkenrechtelijke organisatie gaat werken, kunt u aansluitend aan uw vertrek uit Nederland vrijwillige verzekeringen afsluiten. 11

8 U hoeft niet eerst verplicht verzekerd te zijn geweest om een vrijwillige verzekering te kunnen afsluiten. U werkt op een boorplatform op het continentale plat Werkt u op een boorplatform op het continentale plat? Dan hangt het van uw situatie af óf en waar u verzekerd bent. Woont u in Nederland en is uw werkgever in Nederland gevestigd? Dan bent u in Nederland verzekerd en hoeft u dus geen vrijwillige verzekering af te sluiten. Is uw werkgever in het buitenland gevestigd? Dan bent u niet in Nederland verzekerd. Mogelijk bent u dan verzekerd in het land waar uw werkgever is gevestigd. Maar het kan ook zijn dat u nergens verzekerd bent. U werkt als zeevarende Als u als zeevarende werkt, gelden er afwijkende regels. Neem voor meer informatie contact op met UWV Vrijwillige Verzekeringen via (020) Wat kunt u verwachten van een vrijwillige verzekering? Als u zich aanmeldt voor een vrijwillige verzekering, dan geeft u aan welke verzekeringen u wilt afsluiten en voor welk dagloon u zich wilt verzekeren. Het dagloon is het loon dat u gemiddeld per werkdag verdiende in een bepaalde periode. Deze periode is meestal een jaar, maar kan ook een maand of vier weken zijn. Het verzekerde bedrag mag niet hoger zijn dan het maximumdagloon of het inkomen dat u kwijtraakt als u ziek, arbeidsongeschikt of werkloos wordt. U kunt het verzekerde dagloon ook indexeren, zodat het bedrag elk jaar wordt aangepast aan de gemiddelde stijging van de lonen. De premie Als u een vrijwillige verzekering heeft afgesloten, betaalt u de premie per maand vooruit. De premie voor de Ziektewet, WIA en WW is een percentage van het verzekerde dagloon. Wij berekenen de premie over het aantal werkdagen per maand. Daarom kan uw premie per maand verschillen. Een rekenvoorbeeld vindt u op uwv.nl. Het volgende is nog van belang om te weten: Krijgt u een Ziektewet-uitkering? Dan betaalt u geen Ziektewet-premie over de volledige werkweek waarin u deze uitkering ontvangt. Bent u ziek? Dan betaalt u geen WIA-premie over de volledige werkweek waarin u ziek bent. Bent u werkloos? Dan betaalt u geen WW-premie over de volledige werkweek waarin u werkloos bent. Als u ziek wordt Als u ziek wordt, meldt u zich zo snel mogelijk bij UWV. Vanuit Nederland kunt u UWV Telefoon Werknemers bellen via (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar Zorg voor een verklaring van uw arts en stuur deze naar UWV. Over uw eerste twee ziektedagen krijgt u geen uitkering. Als u arbeidsongeschikt wordt Heeft u alleen een vrijwillige WIA-verzekering? Meldt u zich uiterlijk in de dertiende week ziek bij UWV. Meldt u zich na de dertiende week ziek? Dan betaalt u vanaf de eerste ziektedag tot aan de dag van uw ziekmelding WIA-premie. Als u 104 weken (twee jaar) ziek bent kunt u mogelijk een WIAuitkering krijgen. Tijdens uw ziekteperiode krijgt u meer informatie over het aanvragen van een WIA-uitkering. U krijgt een WIA-uitkering als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent en minder dan 65% kunt verdienen van het loon dat een gezond iemand met vergelijkbare ervaring en opleiding kan verdienen. De hoogte van een WIA-uitkering is afhankelijk van wat u nog kunt verdienen. Wilt u meer informatie over de WIA? Kijk dan op uwv.nl/wia. Hier vindt u ook brochures. Overlijdensuitkering Als iemand met een Ziektewet- of WIA-uitkering overlijdt, kunnen nabestaanden een overlijdensuitkering krijgen. Nabestaanden zijn: de partner, of als die er niet is; de minderjarige kinderen, of als die er niet zijn; degene met wie de overledene in gezinsverband woonde op hetzelfde adres volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA). De netto-overlijdensuitkering is gelijk aan één brutomaanduitkering. Als u werkloos wordt Met een WW-verzekering bent u verzekerd voor verlies van inkomen bij werkloosheid. Als u (gedeeltelijk) werkloos wordt kunt u een WW-uitkering krijgen. De uitkering is de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het verzekerde WW-dagloon. U kunt een WW-uitkering niet in het buitenland ontvangen. U moet dus naar Nederland terugkeren. U kunt een WW-uitkering aanvragen vanaf de dag dat u terugbent in Nederland. Schrijf u eerst in bij UWV WERKbedrijf via werk.nl

9 Verzekering aanvragen, wijzigen of beëindigen Met het formulier Aanmelding vrijwillige verzekering buitenland kunt u de verzekering aanvragen. Als u zich op tijd meldt, gaat de verzekering meestal aansluitend op uw verplichte verzekering in. Wijzigen Gaat u meer of minder verdienen? Dan kunt u het verzekerde bedrag laten aanpassen. Geef wijzigingen jaarlijks vóór 1 oktober aan ons door. Gebruik hiervoor het formulier Wijziging vrijwillige verzekering buitenland. De wijziging gaat dan in op 1 januari van het jaar dat daarop volgt. Gaat u veel meer verdienen? Als uw inkomen meer dan 25% stijgt, kunt u ook op een ander moment in het jaar een hogere verzekering afsluiten. Wij vragen u dan om bewijs van uw nieuwe loon, bijvoorbeeld een kopie van uw loonstrook of arbeidscontract. Beëindigen U kunt uw verzekering beëindigen wanneer u wilt. Maar dit kan niet met terugwerkende kracht. Voor het beëindigen gebruikt u het formulier Wijziging vrijwillige verzekering buitenland. Uw verzekering wordt beëindigd op de dag dat wij uw wijzigingsformulier ontvangen. In de volgende gevallen beëindigen wij uw vrijwillige verzekering; de maximumperiode is voorbij; uw buitenlandse werkzaamheden zijn beëindigd; u bent weer verplicht verzekerd; u wordt 65 jaar; u heeft een premieachterstand van twee maanden of langer. De genoemde formulieren kunt u downloaden van uwv.nl of telefonisch aanvragen bij UWV Vrijwillige Verzekeringen via (020)

10 Uitkering in een niet-verdragsland U kunt niet alle uitkeringen in het buitenland ontvangen. De WIA- en Ziektewetuitkering kunt u in Nederland ontvangen en meestal ook in landen waarmee Nederland dat heeft afgesproken. Een Nederlandse WW-uitkering kunt u nooit in het buitenland ontvangen. In Tabel 3 ziet u welke uitkeringen u in welke niet-verdragslanden kunt ontvangen. Ontwikkelingswerkers en ambtenaren U kunt tijdens uw dienstverband in alle landen een Ziektewet- of WIAuitkering ontvangen. Bent u in Nederland blijven wonen tijdens uw werk in een niet-verdragsland en heeft u een vrijwillige verzekering afgesloten? Dan kunt u ook een Ziektewetuitkering in het buitenland ontvangen. U hoeft dus niet naar Nederland terug te keren. Op de website staat actuele informatie over verdragen. Tabel 3 Uitkeringen in een niet-verdragsland U woont in: Ziektewet-uitkering WIA- of WAO-uitkering Aruba Ja Ja Argentinië Ja Ja Belize Ja Ja Bolivia Ja Ja Botswana Ja Ja Brazilië Ja Ja Costa Rica Ja Ja Ecuador Ja Ja Filippijnen Ja Ja Gambia Nee Ja Hongkong SAR Ja Ja Indonesië* Ja Ja Jordanië Ja Ja Monaco Ja Ja Nederlandse Antillen Ja Ja Panama Ja Ja Paraguay Ja Ja Suriname Ja Ja Thailand Ja Ja Zuid-Afrika Ja Ja Overige niet-verdragslanden Nee Nee *De uitkeringen kunt u niet ontvangen in Oost-Timor

11 Meer informatie: brochures, websites en adressen Brochures Werken in Europa Deze brochure is bedoeld voor werknemers die in een land van de EU, EER of Zwitserland (gaan) werken (zie Tabel 1). Werken in een verdragsland Deze brochure is bedoeld voor werknemers die in een verdragsland (gaan) werken (zie Tabel 2). Websites Op uwv.nl/internationaal vindt u meer informatie en links naar andere websites met informatie over wonen, werken en de sociale verzekeringen in verschillende landen. Adressen Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Postbus HG Amsterdam UWV Telefoon: uwv.nl UWV Vrijwillige Verzekeringen Postbus HE Amsterdam Telefoon: Sociale Verzekeringsbank (SVB) Afdeling Vrijwillige Verzekering AOW/ANW Postbus AJ Amstelveen Telefoon:

12 College voor Zorgverzekeringen (CvZ) Postbus AH Diemen Telefoon: Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland Postbus DJ Heerlen Telefoon:

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd WWW.SVB.NL TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 3 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Hoeveel is de AOW 4 Andere pensioenen

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA)

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Internationale detachering Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2009

Berekening zorgtoeslag 2009 Berekening zorgtoeslag 2009 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING

TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING SVB, november 2011 Het doel van dit document Dit document is een handreiking van SVB aan academische werkgevers om hen te helpen bepalen welke sociale zekerheidswetgeving

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Werken binnen de EU/EER

Werken binnen de EU/EER Werken binnen de EU/EER Inhoud Inleiding 2 Afspraken en regels over sociale verzekeringen in de EU/EER 2 In welk land bent u verzekerd? 6 Wat gebeurt er als u ziek wordt in een EU/EER-lidstaat? 9 Wat gebeurt

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon biedt Internetten, Bellen en SMS- en exclusief voor klanten. Met Solcon Mobiel betaalt u alleen naar uw werkelijk verbruik. Bovendien heeft u uw mobiele kosten

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg uwv.nl werk.nl Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter 8:45 veld 1 poule 1 Nederland Frankrijk Men. Kouwenberg 8:45 veld 2 poule 2 Duitsland Spanje Men. Callaars 8:45 veld 3 poule 3 Rusland Malta Belle de Folter 8:45 veld 4 poule 3 Ijsland Noorwegen Tijs Hellegers

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling RSZ Directie Internationale betrekkingen Onderwerp Sociale zekerheid en werken in het buitenland. Wat moet ik doen? Datum Augustus 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25177 30 november 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 29 november 2012, kenmerk Z-3139020,

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit?

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? uwv.nl werk.nl Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? Informatie voor werkgevers over recht op loon of Ziektewet-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND

DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND WETTELIJKE BASIS Europese Verordening 883/2004 die in voege

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Werken in Europa. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland

Werken in Europa. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

* In welke land ben je de afgelopen vijf jaar op vakantie geweest?

* In welke land ben je de afgelopen vijf jaar op vakantie geweest? * In welke land ben je de afgelopen vijf jaar op vakantie geweest? 1 Frankrijk 11 Denmark 21 Cyprus 2 België 12 Tsjechië 22 Slowakije 3 Duitsland 13 Zweden 23 Letland 4 Spanje 14 Ierland 24 Estland 5 Italië

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers)

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers) OneXS mobiel Als ondernemer in Nederland kunt u kiezen uit vele mobiele providers en nog veel meer soorten abonnementen. De mobiele abonnementen van de grote Nederlandse providers blinken in één opzicht

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1 Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 28 juni 2016, nr. DGBel 2016/ 3128M Dit besluit vervangt het Besluit

Nadere informatie