Werken in een niet-verdragsland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken in een niet-verdragsland"

Transcriptie

1 uwv.nl werk.nl Werken in een niet-verdragsland Wat u moet weten over uw sociale verzekeringen Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/internationaal. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon Werknemers via (lokaal tarief). Als u in het buitenland bent, kunt u bellen naar (internationaal tarief). UWV Januari 2011 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. AG

2 Inhoud Waarom deze brochure? 2 Wat is een niet-verdragsland? 3 In Nederland verzekerd 6 Kiezen voor een vrijwillige verzekering 10 Uitkering in een niet-verdragsland 16 Meer informatie: brochures, websites en adressen 19 Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor tijdelijk inkomen. Dit doen wij op basis van de WW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, WAZO en Ziektewet.

3 Wat is een niet-verdragsland? Gaat u niet werken in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland (zie Tabel 1)? En ook niet in een verdragsland (zie Tabel 2)? Dan is het land waar u gaat werken een niet-verdragsland. Waarom deze brochure? Werkt u in het buitenland of wilt u daar gaan werken? Dan heeft dit meestal gevolgen voor uw sociale verzekeringen. U krijgt namelijk te maken met de Nederlandse én de buitenlandse sociale wetgeving. Gaat u in een land werken waarmee Nederland géén verdrag heeft over sociale verzekeringen (een niet-verdragsland)? Dan is uw situatie een van de volgende drie: U bent in Nederland én in het land waar u gaat werken verzekerd. U bent in een van beide landen verzekerd. U bent in geen van beide landen verzekerd. Als u in Nederland verzekerd bent, dan kunt u bij UWV een uitkering krijgen als (tijdelijk) inkomen bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Als u in het buitenland verzekerd bent, dan kunt u mogelijk uit dat land een uitkering krijgen als (tijdelijk) inkomen bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. In deze brochure leest u meer over werken in een niet-verdragsland en wat dat betekent voor uw sociale verzekeringen. Landen van de EU/EER en Zwitserland In Tabel 1 staan de landen van de EU, de EER en Zwitserland. Deze landen hebben met elkaar afspraken gemaakt (verordeningen) over de sociale verzekeringen. Zij passen deze afspraken toe op werknemers die in een land van de EU, EER of Zwitserland wonen en werken. Maar IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Denemarken en Zwitserland passen de afspraken alleen toe als u ook de nationaliteit heeft van een land van de EU, EER of Zwitserland. Tabel 1 Landen van de EU/EER en Zwitserland Landen behorend tot de EU én de EER Landen behorend tot de EER, maar niet tot de EU Overig België Luxemburg IJsland Zwitserland Bulgarije Malta Liechtenstein (Grieks) Cyprus Nederland Noorwegen Denemarken Oostenrijk Duitsland Polen Estland Portugal Finland Roemenië Frankrijk Slovenië Griekenland Slowakije Hongarije Spanje Ierland Tsjechië Italië Verenigd Koninkrijk # Letland Zweden Litouwen # Voor het Isle of Man, de Kanaaleilanden (Alderney, Herm en Jethou), Guernsey en Jersey van het Verenigd Koninkrijk gelden de EU-afspraken niet. In het verdrag van Nederland met het Verenigd Koninkrijk zijn hiervoor (beperktere) afspraken gemaakt. Let op: heeft u niet de nationaliteit van een EU- of EER-land of Zwitserland en woont of werkt u in Denemarken, Liechtenstein, IJsland of Zwitserland? Dan is deze brochure ook voor u bedoeld. Uw situatie wordt namelijk gelijkgesteld met iemand die werkt in een niet-verdragsland. 2 Gaat u in een van de landen genoemd in Tabel 1 werken en wilt u meer weten over de afspraken over sociale verzekeringen? Lees dan de brochure Werken in Europa. 3

4 Landen met een verdrag In Tabel 2 staan de overige landen waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de sociale verzekeringen. Deze landen worden verdragslanden genoemd. Tabel 2 Landen met een verdrag Verdragen gelden ongeacht uw nationaliteit Australië* Canada* Chili* Egypte # Israël Japan* Kroatië** Macedonië** Nieuw-Zeeland* Noorwegen Verenigd Koninkrijk ## Verenigde Staten*/** Zuid-Korea # Uruguay *** Verdragen gelden alleen als u de Nederlandse of de nationaliteit van dit land heeft Bosnië-Herzegovina Kaapverdië Marokko Montenegro Servië Tunesië Turkije Kosovo *Met deze landen zijn geen afspraken gemaakt over werkloosheid en ziekte, maar wel over arbeidsongeschiktheid (arbeidsongevallen, beroepsziekten en invaliditeit). Voor werkloosheid en ziekte gelden dezelfde regels als wanneer u naar een niet-verdragsland zou gaan. Dat betekent dat u in geen, in een of in beide landen verzekerd bent voor inkomensverlies bij werkloosheid en ziekte. **De afspraken over arbeidsongeschiktheid (arbeidsongevallen, beroepsziekten en invaliditeit) gelden alleen voor mensen met de Nederlandse nationaliteit of met de nationaliteit van dat land. ***Met dit land zijn geen afspraken gemaakt over werkloosheid, wel over ziekte en arbeidsongeschiktheid (arbeidsongevallen, beroepsziekten en invaliditeit). # Dit verdrag heeft alleen een hoofdstuk dat aangeeft welke wetgeving voor u geldt (de Nederlandse wetgeving of de wetgeving van het verdragsland). Informatie hierover kunt u krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). ## Dit verdrag geldt voor Isle of Man, de Kanaaleilanden (Alderney, Herm en Jethou), Guernsey en Jersey. Voor de andere delen van het Verenigd Koninkrijk gelden de Europese regels. Hierover leest u in de brochure Werken in Europa. Gaat u in een van de landen genoemd in Tabel 2 werken? En wilt u meer weten over de afspraken over sociale verzekeringen? Lees dan de brochure Werken in een verdragsland. 4

5 In Nederland verzekerd Werkt u of gaat u werken in een niet-verdragsland? En gelden beide voorwaarden voor u? U blijft in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever. U blijft in Nederland wonen. Dan valt u onder de Nederlandse sociale wetgeving. U bent dan verplicht verzekerd in Nederland voor de werknemersverzekeringen zoals de WW, Ziektewet en WIA. Is uw werkgever in Nederland gevestigd? Soms is het niet duidelijk of uw werkgever in Nederland gevestigd is of niet. Bijvoorbeeld als u via een Nederlandse werkgever bij een buitenlands bedrijf gaat werken en dit bedrijf (gedeeltelijk) de rol van de Nederlandse werkgever overneemt. Om te bepalen wie uw werkgever is, let u op het volgende: U bent verplicht zelf uw werkzaamheden uit te voeren. U mag uw werk dus niet uitbesteden. U krijgt loon voor deze werkzaamheden. Uw werkgever is verplicht om loon te betalen voor uw werkzaamheden. Het komt regelmatig voor dat het buitenlandse bedrijf waar u gaat werken het loon betaalt, terwijl u in dienst blijft bij een Nederlandse werkgever. Wie het loon betaalt maakt niet uit, maar wel wie de hoogte van het loon bepaalt. Dit is uw werkgever; Tussen u en uw werkgever bestaat een gezagsverhouding. Een gezagsverhouding bestaat als uw werkgever: - uw werkzaamheden bepaalt; - uw arbeidsvoorwaarden bepaalt; - bepaalt hoeveel vakantiedagen u heeft; - bepaalt of u ontslagen wordt; - garant staat voor contractuele verplichtingen; - bepaalt of u na uw werk in het buitenland weer bij hem mag terugkeren (terugkeergarantie). Bij twijfel beoordelen wij wie uw werkgever is. U blijft in Nederland wonen Om te bepalen waar u woont, beoordelen wij uw feitelijke situatie. U woont in Nederland als een van de volgende situaties voor u geldt: U bent niet getrouwd en u blijft niet langer dan twaalf maanden in het buitenland. U bent getrouwd en uw gezin gaat mee naar het buitenland. U blijft niet langer dan twaalf maanden in het buitenland. U bent getrouwd en uw gezin gaat niet mee naar het buitenland. Twijfelen wij met deze vuistregels nog of u in Nederland woont? Dan letten wij ook op het volgende: Bent u nog in Nederland ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)? Heeft u nog een huur- of koopwoning in Nederland? Bent u nog lid van een vereniging in Nederland? Gebruikt u nog een Nederlandse bankrekening? Uw sociale zekerheid in het buitenland Voldoet u aan de twee voorwaarden? Dan leest u hieronder over wat er gebeurt als u ziek, arbeidsongeschikt of werkloos wordt. Ook vindt u informatie over volksverzekeringen en vrijwillige verzekeringen. Wat gebeurt er als u ziek wordt? Wordt u ziek in een niet-verdragsland? Dan gelden de Nederlandse regels bij ziekte voor u. Uw werkgever betaalt tijdens ziekte minstens 70% van uw loon door. Dat is verplicht. U meldt zich ziek bij uw werkgever of arbodienst. Stuur ook een verklaring over uw ziekte van de arts die u behandelt naar uw werkgever of arbodienst. Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt? Bent u 104 weken (2 jaar) ziek geweest in een niet-verdragsland? Dan krijgt u misschien een WIA-uitkering. Uw werkgever meldt u ziek bij UWV als u 78 weken ziek bent. Tijdens uw ziekteperiode krijgt u meer informatie over het aanvragen van een WIA-uitkering. UWV beoordeelt of u volgens de Nederlandse regels nog kunt werken en hoeveel. Wat gebeurt er als u werkloos wordt? Als u werkloos wordt en u keert terug naar Nederland, krijgt u waarschijnlijk een WW-uitkering. U meldt zich hiervoor bij UWV WERKbedrijf. Blijft u in uw werkland? Dan krijgt u geen WW-uitkering van UWV, maar misschien krijgt u wel in het buitenland een werkloosheidsuitkering. Dat geldt als u daar ook verzekerd was en dat land een werkloosheidswetgeving heeft. 6 7

6 Volksverzekeringen Als u in een niet-verdragsland werkt bent u niet meer altijd verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen, zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (ANW), Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De regels voor de volksverzekeringen zijn anders dan die voor de verplichte werknemersverzekeringen (Ziektewet, WIA, WW). Neem voor meer informatie contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), afdeling Vrijwillige Verzekeringen AOW/ANW via Verklaring van verzekering Naast dat u in Nederland verzekerd bent, bent u meestal ook in het nietverdragsland waar u werkt verzekerd. Dit betekent dus dat u dubbele premie betaalt. Met een verklaring van verzekering kunt u in het niet-verdragsland aantonen dat u in Nederland verplicht verzekerd bent. Het niet-verdragsland kan daarna beslissen dat u zich daar niet hoeft te verzekeren. U betaalt dan alleen in Nederland premie. Deze verklaring kunt u in Nederland opvragen bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland. 9

7 Kiezen voor een vrijwillige verzekering Bent u niet meer verplicht verzekerd in Nederland voor de WW, Ziektewet en WIA? Dan kunt u mogelijk wel een vrijwillige verzekering afsluiten. U hoeft zich niet te verzekeren voor de drie wetten tegelijk. Maar als u zich tegen de gevolgen van werkloosheid (WW) wilt verzekeren, moet u zich ook voor de Ziektewet verzekeren. Hierop is één uitzondering: is uw werkgever tijdens ziekte verplicht uw loon door te betalen? Dan kunt u zich vrijwillig voor de WW verzekeren, zonder dat u zich ook voor de Ziektewet hoeft te verzekeren. U kunt vrijwillige verzekeringen afsluiten in de volgende combinaties: Ziektewet; Ziektewet - WW; Ziektewet - WIA; WIA; WIA, Ziektewet en WW. Betaalt u uw werkgever uw loon door bij ziekte? Dan kunt u vrijwillige verzekeringen ook in de volgende combinaties afsluiten: WIA WW; WW. Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren? Hieronder leest u in welke gevallen u een vrijwillige verzekering kunt afsluiten. U woont in Nederland en werkt in een niet-verdragsland voor een buitenlandse werkgever Meld u binnen dertien weken na uw eerste werkdag aan bij UWV Vrijwillige Verzekeringen. Uw verzekering gaat in vanaf uw eerste werkdag in het buitenland. U kunt zich vrijwillig verzekeren zolang als u wilt. U woont en werkt in een niet-verdragsland voor een Nederlandse werkgever Meld u binnen dertien weken na beëindiging van uw verplichte verzekering bij UWV Vrijwillige Verzekeringen. U moet wel minimaal één jaar verplicht verzekerd zijn geweest voordat u een vrijwillige verzekering kunt aanvragen. Als u de nationaliteit heeft van een land van de EU, EER of Zwitserland en verzekerd was in een land van de EU of EER of Zwitserland, telt deze periode ook mee. Heeft u geen nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland, maar was u wel verzekerd in een land van de EU? Dan tellen de verzekerde 10 periodes in Denemarken niet mee. De verzekerde periodes in Liechtenstein, Noorwegen en IJsland tellen dan ook niet mee. U kunt zich maximaal vijf jaar vrijwillig verzekeren. Uw verzekering begint op de dag waarop uw verplichte verzekering is beëindigd. U doet ontwikkelingswerk Geldt een van deze situaties voor u? U gaat werken voor een organisatie die in Nederland is gevestigd. Uw werkzaamheden zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken goedgekeurd. U gaat werken voor een organisatie die in het buitenland is gevestigd. Is uw werkgever in een EU/EER- of verdragsland gevestigd? Dan bent u daar misschien verzekerd. Is dit niet het geval dan beoordeelt het ministerie van Buitenlandse Zaken of uw werk onder ontwikkelingssamenwerking valt. U gaat op eigen initiatief werken. Ook dan beoordeelt het ministerie van Buitenlandse Zaken of uw werk onder ontwikkelingssamenwerking valt. Om als ontwikkelingswerker een vrijwillige verzekering te kunnen afsluiten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U meldt zich binnen dertien weken na uw vertrek naar het buitenland bij UWV Vrijwillige Verzekeringen. Wat betreft uw nationaliteit is een van onderstaande situaties op u van toepassing: - U heeft de nationaliteit van een land van de EU (bijvoorbeeld Nederland), EER of van een verdragsland. - U heeft niet de nationaliteit van een land van de EU of EER, maar u verblijft legaal in een land van de EU (behalve Denemarken). Wat betreft uw woonplaats is een van de onderstaande situaties op u van toepassing: - U woont in Nederland. - U woont in een land van de EU, EER of Zwitserland en heeft de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. - U woont in een land van de EU (behalve Denemarken) en heeft niet de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. Uw project is goedgekeurd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. U werkt voor een volkenrechtelijke organisatie Een volkenrechtelijke organisatie heeft vaak een eigen (gunstige) regeling voor sociale verzekeringen. Informeer hiernaar bij de organisatie waarvoor u gaat werken. Als u voor een volkenrechtelijke organisatie gaat werken, kunt u aansluitend aan uw vertrek uit Nederland vrijwillige verzekeringen afsluiten. 11

8 U hoeft niet eerst verplicht verzekerd te zijn geweest om een vrijwillige verzekering te kunnen afsluiten. U werkt op een boorplatform op het continentale plat Werkt u op een boorplatform op het continentale plat? Dan hangt het van uw situatie af óf en waar u verzekerd bent. Woont u in Nederland en is uw werkgever in Nederland gevestigd? Dan bent u in Nederland verzekerd en hoeft u dus geen vrijwillige verzekering af te sluiten. Is uw werkgever in het buitenland gevestigd? Dan bent u niet in Nederland verzekerd. Mogelijk bent u dan verzekerd in het land waar uw werkgever is gevestigd. Maar het kan ook zijn dat u nergens verzekerd bent. U werkt als zeevarende Als u als zeevarende werkt, gelden er afwijkende regels. Neem voor meer informatie contact op met UWV Vrijwillige Verzekeringen via (020) Wat kunt u verwachten van een vrijwillige verzekering? Als u zich aanmeldt voor een vrijwillige verzekering, dan geeft u aan welke verzekeringen u wilt afsluiten en voor welk dagloon u zich wilt verzekeren. Het dagloon is het loon dat u gemiddeld per werkdag verdiende in een bepaalde periode. Deze periode is meestal een jaar, maar kan ook een maand of vier weken zijn. Het verzekerde bedrag mag niet hoger zijn dan het maximumdagloon of het inkomen dat u kwijtraakt als u ziek, arbeidsongeschikt of werkloos wordt. U kunt het verzekerde dagloon ook indexeren, zodat het bedrag elk jaar wordt aangepast aan de gemiddelde stijging van de lonen. De premie Als u een vrijwillige verzekering heeft afgesloten, betaalt u de premie per maand vooruit. De premie voor de Ziektewet, WIA en WW is een percentage van het verzekerde dagloon. Wij berekenen de premie over het aantal werkdagen per maand. Daarom kan uw premie per maand verschillen. Een rekenvoorbeeld vindt u op uwv.nl. Het volgende is nog van belang om te weten: Krijgt u een Ziektewet-uitkering? Dan betaalt u geen Ziektewet-premie over de volledige werkweek waarin u deze uitkering ontvangt. Bent u ziek? Dan betaalt u geen WIA-premie over de volledige werkweek waarin u ziek bent. Bent u werkloos? Dan betaalt u geen WW-premie over de volledige werkweek waarin u werkloos bent. Als u ziek wordt Als u ziek wordt, meldt u zich zo snel mogelijk bij UWV. Vanuit Nederland kunt u UWV Telefoon Werknemers bellen via (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar Zorg voor een verklaring van uw arts en stuur deze naar UWV. Over uw eerste twee ziektedagen krijgt u geen uitkering. Als u arbeidsongeschikt wordt Heeft u alleen een vrijwillige WIA-verzekering? Meldt u zich uiterlijk in de dertiende week ziek bij UWV. Meldt u zich na de dertiende week ziek? Dan betaalt u vanaf de eerste ziektedag tot aan de dag van uw ziekmelding WIA-premie. Als u 104 weken (twee jaar) ziek bent kunt u mogelijk een WIAuitkering krijgen. Tijdens uw ziekteperiode krijgt u meer informatie over het aanvragen van een WIA-uitkering. U krijgt een WIA-uitkering als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent en minder dan 65% kunt verdienen van het loon dat een gezond iemand met vergelijkbare ervaring en opleiding kan verdienen. De hoogte van een WIA-uitkering is afhankelijk van wat u nog kunt verdienen. Wilt u meer informatie over de WIA? Kijk dan op uwv.nl/wia. Hier vindt u ook brochures. Overlijdensuitkering Als iemand met een Ziektewet- of WIA-uitkering overlijdt, kunnen nabestaanden een overlijdensuitkering krijgen. Nabestaanden zijn: de partner, of als die er niet is; de minderjarige kinderen, of als die er niet zijn; degene met wie de overledene in gezinsverband woonde op hetzelfde adres volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA). De netto-overlijdensuitkering is gelijk aan één brutomaanduitkering. Als u werkloos wordt Met een WW-verzekering bent u verzekerd voor verlies van inkomen bij werkloosheid. Als u (gedeeltelijk) werkloos wordt kunt u een WW-uitkering krijgen. De uitkering is de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het verzekerde WW-dagloon. U kunt een WW-uitkering niet in het buitenland ontvangen. U moet dus naar Nederland terugkeren. U kunt een WW-uitkering aanvragen vanaf de dag dat u terugbent in Nederland. Schrijf u eerst in bij UWV WERKbedrijf via werk.nl

9 Verzekering aanvragen, wijzigen of beëindigen Met het formulier Aanmelding vrijwillige verzekering buitenland kunt u de verzekering aanvragen. Als u zich op tijd meldt, gaat de verzekering meestal aansluitend op uw verplichte verzekering in. Wijzigen Gaat u meer of minder verdienen? Dan kunt u het verzekerde bedrag laten aanpassen. Geef wijzigingen jaarlijks vóór 1 oktober aan ons door. Gebruik hiervoor het formulier Wijziging vrijwillige verzekering buitenland. De wijziging gaat dan in op 1 januari van het jaar dat daarop volgt. Gaat u veel meer verdienen? Als uw inkomen meer dan 25% stijgt, kunt u ook op een ander moment in het jaar een hogere verzekering afsluiten. Wij vragen u dan om bewijs van uw nieuwe loon, bijvoorbeeld een kopie van uw loonstrook of arbeidscontract. Beëindigen U kunt uw verzekering beëindigen wanneer u wilt. Maar dit kan niet met terugwerkende kracht. Voor het beëindigen gebruikt u het formulier Wijziging vrijwillige verzekering buitenland. Uw verzekering wordt beëindigd op de dag dat wij uw wijzigingsformulier ontvangen. In de volgende gevallen beëindigen wij uw vrijwillige verzekering; de maximumperiode is voorbij; uw buitenlandse werkzaamheden zijn beëindigd; u bent weer verplicht verzekerd; u wordt 65 jaar; u heeft een premieachterstand van twee maanden of langer. De genoemde formulieren kunt u downloaden van uwv.nl of telefonisch aanvragen bij UWV Vrijwillige Verzekeringen via (020)

10 Uitkering in een niet-verdragsland U kunt niet alle uitkeringen in het buitenland ontvangen. De WIA- en Ziektewetuitkering kunt u in Nederland ontvangen en meestal ook in landen waarmee Nederland dat heeft afgesproken. Een Nederlandse WW-uitkering kunt u nooit in het buitenland ontvangen. In Tabel 3 ziet u welke uitkeringen u in welke niet-verdragslanden kunt ontvangen. Ontwikkelingswerkers en ambtenaren U kunt tijdens uw dienstverband in alle landen een Ziektewet- of WIAuitkering ontvangen. Bent u in Nederland blijven wonen tijdens uw werk in een niet-verdragsland en heeft u een vrijwillige verzekering afgesloten? Dan kunt u ook een Ziektewetuitkering in het buitenland ontvangen. U hoeft dus niet naar Nederland terug te keren. Op de website staat actuele informatie over verdragen. Tabel 3 Uitkeringen in een niet-verdragsland U woont in: Ziektewet-uitkering WIA- of WAO-uitkering Aruba Ja Ja Argentinië Ja Ja Belize Ja Ja Bolivia Ja Ja Botswana Ja Ja Brazilië Ja Ja Costa Rica Ja Ja Ecuador Ja Ja Filippijnen Ja Ja Gambia Nee Ja Hongkong SAR Ja Ja Indonesië* Ja Ja Jordanië Ja Ja Monaco Ja Ja Nederlandse Antillen Ja Ja Panama Ja Ja Paraguay Ja Ja Suriname Ja Ja Thailand Ja Ja Zuid-Afrika Ja Ja Overige niet-verdragslanden Nee Nee *De uitkeringen kunt u niet ontvangen in Oost-Timor

11 Meer informatie: brochures, websites en adressen Brochures Werken in Europa Deze brochure is bedoeld voor werknemers die in een land van de EU, EER of Zwitserland (gaan) werken (zie Tabel 1). Werken in een verdragsland Deze brochure is bedoeld voor werknemers die in een verdragsland (gaan) werken (zie Tabel 2). Websites Op uwv.nl/internationaal vindt u meer informatie en links naar andere websites met informatie over wonen, werken en de sociale verzekeringen in verschillende landen. Adressen Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Postbus HG Amsterdam UWV Telefoon: uwv.nl UWV Vrijwillige Verzekeringen Postbus HE Amsterdam Telefoon: Sociale Verzekeringsbank (SVB) Afdeling Vrijwillige Verzekering AOW/ANW Postbus AJ Amstelveen Telefoon:

12 College voor Zorgverzekeringen (CvZ) Postbus AH Diemen Telefoon: Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland Postbus DJ Heerlen Telefoon:

Werken binnen de EU/EER

Werken binnen de EU/EER Werken binnen de EU/EER Inhoud Inleiding 2 Afspraken en regels over sociale verzekeringen in de EU/EER 2 In welk land bent u verzekerd? 6 Wat gebeurt er als u ziek wordt in een EU/EER-lidstaat? 9 Wat gebeurt

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Werken in Europa. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland

Werken in Europa. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd WWW.SVB.NL TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

16 Wonen en/of werken in het buitenland

16 Wonen en/of werken in het buitenland 16 Wonen en/of werken in het buitenland In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat?

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? Over Wajong aangevraagd vóór 1 januari 2010 Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2013

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2013 CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Werkt u in Nederland en woont u in een land van de EU, EER, Zwitserland of verdragsland? Dan moet u in Nederland een zorgverzekering

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

CZ Verdragspolis 2013

CZ Verdragspolis 2013 CZ Verdragspolis 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Een zorgverzekering bestaat uit de CZ Verdragspolis met daarbij meestal een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Maar hoe weet

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering!

Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering! Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering! Tips en informatie voor medewerkers van de Dienst Internationale Politie-informatie (KLPD/IPOL) over zorg en de zorgverzekering in het buitenland

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014 CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie