Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW"

Transcriptie

1 Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Inhoud Wat is AOW 2 Waarom een vrijwillige verzekering 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig verzekeren 3 Wanneer gaat de vrijwillige verzekering in 3 Wanneer stopt de vrijwillige verzekering 3 Wat kost het 4 Kunt u een vrijwillige verzekering afsluiten 4 Hoe kunt u een vrijwillige verzekering aanvragen 5 Meer informatie over de AOW 5 Wilt u meer informatie NX/1213

2 Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW 2 van 6 U woont of werkt niet langer in Nederland. Bij een verhuizing of verandering van werk komt veel kijken, ook uw financiële situatie zal er anders uit komen te zien. Weet u dat u door uw vertrek uit Nederland niet langer verzekerd bent voor het basispensioen van de Nederlandse overheid volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW)? Dat wil zeggen dat uw AOW-pensioen lager zal uitvallen. Hier heeft u misschien nog niet bij stilgestaan. U kunt ervoor zorgen dat de opbouw voor uw AOW blijft doorlopen. Dat kan met een vrijwillige verzekering. Hoe dat precies zit, leest u in deze brochure. Wat is AOW Het AOW-pensioen is een basispensioen van de Nederlandse overheid dat u krijgt vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Kijk voor uw AOW-leeftijd op Waarom een vrijwillige verzekering Ieder jaar dat u verzekerd bent voor de AOW bouwt u 2% AOW-pensioen op. U bent verzekerd als u in Nederland woont of werkt. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Voor ieder jaar dat u niet verzekerd bent, gaat er 2% van uw AOWpensioen af. Met een vrijwillige verzekering voorkomt u dat. Voor wie is de vrijwillige verzekering Als u een vrijwillige verzekering afsluit voor de AOW, geldt deze verzekering alleen voor u. Uw partner of kinderen zijn niet meeverzekerd. Uw partner en kinderen vanaf 17 jaar kunnen apart een vrijwillige AOW-verzekering afsluiten. Voor kinderen die op de datum van vertrek jonger zijn dan 15 jaar is een vrijwillige verzekering nog niet mogelijk. Zij kunnen zich alsnog vrijwillig verzekeren voor de AOW als zij na hun 17e verjaardag weer in Nederland komen wonen of werken. Dit geldt ook voor kinderen die na uw vertrek uit Nederland zijn geboren. Wilt u hierover meer weten? Kijk dan op Voor kinderen die op de datum van vertrek 15 of 16 jaar zijn, geldt een aparte regeling. Neem voor de 18e verjaardag van het kind contact op met de SVB, Kantoor Verzekeringen.

3 Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW 3 van 6 Hoe lang kunt u zich vrijwillig verzekeren U kunt zich maximaal tien jaar vrijwillig verzekeren voor de AOW.Bereikt u in deze periode de AOW-leeftijd, dan stopt de vrijwillige verzekering op die dag, omdat u vanaf die datum uw AOW-pensioen krijgt. Soms kan de vrijwillige verzekering wel langer dan tien jaar duren. Dit geldt dan vaak ook voor uw partner en kinderen die bij u thuis wonen als zij ook vrijwillig verzekerd zijn. De periode kan langer dan tien jaar duren als u in de periode dat u vrijwillig verzekerd bent: voor de Nederlandse overheid werkt of een andere Nederlandse instantie die overheidstaken uitvoert; voor een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking werkt die door de Nederlandse regering is aangewezen (bijvoorbeeld War Child Nederland, Oxfam Novib); voor een volkenrechtelijke organisatie werkt die door de Nederlandse regering is aangewezen (bijvoorbeeld Verenigde Naties, NAVO); in opdracht van de Rijksoverheid werkt en het Rijk uw werk betaalt; een wettelijke sociale verzekeringsuitkering ontvangt uit Nederland (bijvoorbeeld WAO-/WIA-uitkering, nabestaandenuitkering Anw) die 35% of meer van het bruto minimumloon is. En als u bij de start van de vrijwillige verzekering 50 jaar of ouder was en daarvoor in Nederland woonde. Geldt één van deze situaties voor u? Dan bekijken wij automatisch voor het eindigen van de looptijd van tien jaar of u langer vrijwillig verzekerd kunt blijven en voor welke periode. Wanneer gaat de vrijwillige verzekering in U kunt zich vrijwillig verzekeren vanaf de dag dat u niet langer verplicht verzekerd bent. In de meeste gevallen is dit het moment waarop u buiten Nederland bent gaan wonen of werken. Wanneer stopt de vrijwillige verzekering De vrijwillige verzekering stopt altijd als u weer verplicht verzekerd wordt in Nederland. Bijvoorbeeld als u weer in Nederland woont of werkt. Ook als u de AOW-leeftijd bereikt, eindigt de vrijwillige verzekering voor de AOW. Vanaf die dag ontvangt u namelijk uw AOW-pensioen. Wilt u de vrijwillige verzekering eerder stopzetten? Dat kan, maar houdt u rekening met een opzegtermijn. Denkt u eraan dat u de verzekering niet met terugwerkende kracht kunt beëindigen en dat u niet opnieuw vrijwillig verzekerd kunt worden vanaf de datum waarop u de verzekering heeft stopgezet.

4 Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW 4 van 6 Wilt u meer informatie over het stopzetten van uw vrijwillige verzekering? Kijk dan op Wat kost het Voor de vrijwillige verzekering betaalt u ieder jaar een premie. De hoogte van de premie hangt af van uw inkomen. De premie is een percentage van uw totale inkomen dat u in één jaar heeft verdiend in Nederland én buiten Nederland. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer premie u betaalt. Er is een maximum- en minimumpremie. Maximumpremie Er is een maximum inkomen waarover u premie betaalt. Over het inkomen dat boven dit maximum inkomen uitkomt, betaalt u geen premie. U betaalt dan de vaste maximumpremie die voor dat jaar geldt. Minimumpremie Als u weinig of geen inkomsten ontvangt, betaalt u de minimumpremie. Dit is 10% van het bedrag van de maximumpremie. Als uw inkomen onder het maximum inkomen ligt, bekijken we na afloop van een jaar wat uw inkomen is geweest over dat jaar. U krijgt dan een inkomstenopgaveformulier toegestuurd en wij vragen u bewijsstukken mee te sturen. Daarmee berekenen wij hoeveel uw inkomen precies is geweest en hoe hoog uw premie moet zijn. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u de teveel betaalde premie terug. Heeft u te weinig premie betaald? Dan vragen wij u de premie bij te betalen. De hoogte van de maximum- en minimumpremie en het percentage waarmee uw premie wordt berekend, wordt ieder jaar door de regering vastgesteld. Wilt u meer weten over de premie? Kijk dan op Kunt u een vrijwillige verzekering afsluiten De vrijwillige verzekering is voor iedereen die direct voor het vertrek uit Nederland verplicht verzekerd is geweest in Nederland. Uw verplichte verzekering moet minimaal één jaar hebben geduurd zonder tussenpauzen. Bent u in het jaar voor uw vertrek uit Nederland ook een aantal maanden verplicht verzekerd geweest in een land van de Europese Unie? Dan wordt deze periode ook meegeteld als u direct voor de vrijwillige verzekering verplicht verzekerd was in Nederland.

5 Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW 5 van 6 Hoe kunt u een vrijwillige verzekering aanvragen U kunt de verzekering aanvragen tot één jaar nadat u buiten Nederland bent gaan wonen of werken. U kunt dit gemakkelijk doen via internet. Kijk voor meer informatie op Of de vrijwillige verzekering voor AOW voor u zinvol is, kunt u zelf bepalen aan de hand van de informatie in deze brochure. Kijk ook goed naar de voorwaarden van deze verzekering. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een beslissing op uw aanvraag met daarbij een premieopgave. Houdt u er rekening mee dat, als u daarna besluit toch geen gebruik te maken van de vrijwillige verzekering of de premie niet op tijd betaalt, het niet mogelijk is de vrijwillige verzekering later opnieuw af te sluiten. Meer informatie over de AOW Hoeveel AOW u krijgt hangt af van het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd en van uw woonsituatie. Met uw woonsituatie bedoelen wij of u alleen woont of met iemand anders. De AOW-bedragen zijn afgeleid van het wettelijk minimumloon in Nederland. Meestal veranderen de bedragen elk jaar op 1 januari en 1 juli. Elke maand dat u AOW krijgt, bouwt u ook vakantiegeld op. Dit ontvangt u jaarlijks in mei. In het overzicht staan de globale bruto AOW-bedragen per maand, zodat u een indruk heeft. Dit zijn de maximale bedragen. Wilt u de precieze bedragen weten? Kijk dan op AOW-pensioen voor per maand vakantieuitkering alleenstaande gehuwden en samenwonenden Wij kunnen niet in elk land uw AOW-pensioen volledig uitbetalen. Dat hangt af van afspraken tussen Nederland en het land waar u woont. Wilt u weten of u uw hele AOW-pensioen in uw woonland kunt ontvangen? Kijk dan op

6 Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW 6 van 6 SVB Pensioenoverzicht Wilt u een precieze opgave van de perioden dat u AOW heeft opgebouwd? Vraag dan een SVB Pensioenoverzicht aan via MijnSVB op U heeft hiervoor een DigiD nodig, een persoonlijke inlogcode voor dienstverlening van de overheid. Heeft u nog geen DigiD, vraag deze dan aan via Al uw pensioenrechten uit Nederland in één overzicht Bent u benieuwd hoeveel AOW en pensioen u via uw werkgevers in Nederland tot nu toe heeft opgebouwd? Kijk dan eens op Hier kunt u dit met behulp van uw DigiD eenvoudig nagaan. Makkelijk om te weten voor nu en later. Heeft u geen DigiD, dan kunt u helaas nog geen gebruikmaken van mijnpensioenoverzicht.nl. Uitgebreide informatie over de AOW, vindt u op Wilt u meer informatie Deze brochure geeft in hoofdlijnen weer wat de vrijwillige verzekering inhoudt. Misschien herkent u uw situatie niet, of heeft u nog vragen. Kijk dan op of bel met het SVB kantoor Verzekeringen. Onze medewerkers staan u graag te woord. U kunt ook een sturen via Het adres en telefoonnummer van het SVB-kantoor Verzekeringen vindt u op onze website onder Contact. Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven. Als kind, als ouder, als nabestaande. Schoolgaand, werkend of gepensioneerd. Dan keert de SVB uit. Beheert ze, verzorgt ze. Doelmatig, rechtmatig en geruisloos. Voor het leven.

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Inhoud Voor AOW en Anw 2 Wat is AOW 2 Wat is Anw 2 Wanneer kunt u zich verzekeren 3 Hoe lang duurt de verzekering 3 Soms langer dan tien jaar 4 Wat kost het 4

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Anw en gezamenlijke huishouding

Anw en gezamenlijke huishouding Anw en gezamenlijke Inhoud Anw afhankelijk van leefsituatie 2 Wat is een gezamenlijke 2 Wanneer is er een gezamenlijke 3 Wat betekent samenwonen voor uw Anw 4 Lat-relatie of samenwonen 4 Wanneer is er

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Wijziging in uw uitkering als u de AOW-leeftijd heeft bereikt

Wijziging in uw uitkering als u de AOW-leeftijd heeft bereikt Wijziging in uw uitkering als u de AOW-leeftijd heeft bereikt Inhoud Wat verandert er bij het bereiken van de AOW-leeftijd? 2 Wanneer ontvangt u van ons bericht? 2 Wat verandert in de berekening? 3 Eenmalige

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013

AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013 AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013 AOW en bedrijfspensioen * AOW: wonen in Nederland * bedrijfspensioen: werken in Nederland Iedereen die in Nederland woont,

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie