Detacheren naar België Werken in België en toch in Nederland verzekerd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Detacheren naar België Werken in België en toch in Nederland verzekerd"

Transcriptie

1 Detacheren naar België Werken in België en toch in Nederland verzekerd Inhoud Wat is detachering? 2 Wanneer kunt u uw werknemer detacheren? 2 Wanneer kunt u zich als zelfstandige detacheren? 3 Waarom detacheren? 3 Waarvoor is de gedetacheerde verzekerd? 3 Wat moet u regelen? 4 Welke verplichtingen gelden er nog meer bij detachering naar België? 4 Welke verplichtingen gelden er bij werken in de bouw in België? 6 Aanvullende regelingen op basis van cao s 9 Detacherings- en uitzendbureaus 9 Feestdagen 9 Belastingen 9 Zo blijft u op de hoogte 10 Overige nuttige adressen NX/0215

2 Detacheren naar België - Werken in België en toch in Nederland verzekerd 2 van 11 U bent een werkgever in Nederland en u wilt een werknemer tewerkstellen in België. Of u bent zelfstandige in Nederland en wilt tijdelijk in België gaan werken. Dan bent u niet meer automatisch verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Detacheert u een medewerker of bent u zelf als zelfstandige gedetacheerd? Dan blijft uw medewerker of u toch in Nederland verzekerd. In dit leaflet vindt u uw rechten en plichten bij detachering naar België. Daarnaast leest u ook informatie over bijzondere regels voor werkgevers in de bouw. Wat is detachering? Als u een werknemer detacheert naar een ander EU-land, dan werkt hij tijdelijk bij een andere werkgever, terwijl hij bij u in dienst blijft. Bent u zelfstandige en heeft u zichzelf gedetacheerd? Dan komt u ook niet in dienst van de andere werkgever. Normaal gesproken is iemand sociaal verzekerd in het land waar hij werkt. Maar detachering is hier een uitzondering op. Dan kan iemand maximaal 24 maanden in Nederland sociaal verzekerd blijven en hiervoor in Nederland de premies betalen. Wanneer kunt u uw werknemer detacheren? Voor de werknemer geldt dat: hij direct voordat de detachering start ten minste één maand in Nederland sociaal verzekerd is, hij de nationaliteit heeft van een land waarvoor de Europese Verordening 883/2004 geldt, of staatloos of vluchteling is. Een verblijfsvergunning waarmee in Nederland mag worden gewerkt, is ook goed, hij een dienstverband heeft met de werkgever die hem detacheert, u voor hem de sociale verzekeringspremies afdraagt die u in Nederland moet betalen, de detachering niet langer dan 24 maanden duurt én de detachering geen vervanging is van een werknemer die al eerder is gedetacheerd. Om iemand te kunnen detacheren moet u als werkgever activiteiten van betekenis uitoefenen in Nederland.

3 Detacheren naar België - Werken in België en toch in Nederland verzekerd 3 van 11 Wanneer kunt u zich als zelfstandige detacheren? Voor u als zelfstandige geldt dat: u voordat u in België gaat werken, minimaal 2 maanden als zelfstandige in Nederland heeft gewerkt en ten minste één maand verzekerd bent voor de Nederlandse sociale verzekeringswetten, u de nationaliteit heeft van een land waarvoor de Europese Verordening 883/2004 geldt, uw werkzaamheden in België niet langer mogen duren dan 24 maanden én u ook tijdens de periode van werken in België in Nederland premies blijft betalen. Waarom detacheren? Verzekerd blijven in Nederland heeft verschillende voordelen: uw werknemer of u als zelfstandige kan een beroep doen op de Nederlandse sociale verzekeringen; uw werknemer of u als zelfstandige blijft AOW-pensioen opbouwen en u blijft recht houden op Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen; u hoeft zich als werkgever of als zelfstandige niet te verdiepen in de sociale regelingen van België. En het scheelt u veel administratie. Waarvoor is de gedetacheerde verzekerd? De gedetacheerde is verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringswetten. Dit zijn de Nederlandse volksverzekeringen: AOW (Algemene Ouderdomswet); Anw (Algemene nabestaandenwet); AKW (Algemene Kinderbijslagwet); Wlz (Wet langdurige zorg). En de werknemersverzekeringen (geldt alleen voor werknemers): WW (Werkloosheidswet); ZW (Ziektewet); WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen); Zvw (Zorgverzekeringswet). Als uw werknemer of u als zelfstandige verzekerd bent voor de Wlz, bent u ook verplicht verzekerd voor de Zvw. De werknemer of zelfstandige moet zelf een basisverzekering afsluiten bij een Nederlandse Zorgverzekeraar.

4 Detacheren naar België - Werken in België en toch in Nederland verzekerd 4 van 11 Wat moet u regelen? U heeft een A1-verklaring nodig. Dit is een verklaring toepasselijke socialeverzekeringswetgeving. Hiermee kunt u in België aantonen dat u daar geen premies hoeft te betalen. En dat de Nederlandse socialezekerheidswetgeving op uw werknemer of op u als zelfstandige van toepassing is. Het is dus een verklaring dat uw werknemer of u als zelfstandige niet zwart werkt. U kunt de verklaring aanvragen bij Kantoor Verzekeringen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vul daarvoor een aanvraagformulier in. Dit kan het gemakkelijkst via de website van de SVB. Op die manier kunt u met één aanvraagformulier voor meerdere werknemers een verklaring A1 aanvragen. Bent u zelfstandige, dan doet u de aanvraag zelf en kunt u het formulier downloaden van de website van de SVB. U stuurt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier per post aan Kantoor Verzekeringen van de SVB. Kunt u niet via internet aanvragen of het formulier downloaden? Dan kunt u Kantoor Verzekeringen van de SVB of ons Bureau vragen het aanvraagformulier toe te sturen. Wij raden u aan om de A1-verklaring aan te vragen voordat de detachering start. Meer informatie over detachering en over werken in twee landen vindt u op Daarna direct naar Internationale Detachering. Welke verplichtingen gelden er nog meer bij detachering naar België? Voor u als werknemer of zelfstandige geldt naast de verklaring A1, nog de Limosa meldingsplicht. In bepaalde gevallen zijn er nog een aantal administratieve verplichtingen waar u rekening mee moet houden. Hieronder vindt u meer informatie en ook bij welke instanties u terecht kunt. De contactinformatie vindt u bij Overige nuttige adressen. Limosa meldingsplicht Dit is de verplichting voor u als buitenlandse werkgever of als zelfstandige om tijdelijke werkzaamheden in België vooraf aan te melden. Houdt u er rekening mee dat als u dit niet meldt, u een boete of gevangenisstraf kunt krijgen. U kunt deze melding doen via de website van Limosa of via het formulier dat u kunt opvragen bij het Contactcenter Limosa. Er kan soms een vrijstelling van de Limosa meldingsplicht zijn, zoals bijvoorbeeld bij internationale chauffeurs. Ondernemingsvaardigheden Een aantal beroepen in België mag u alleen beoefenen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet en als deze beroepen vallen onder de Belgische vestigingswet.

5 Detacheren naar België - Werken in België en toch in Nederland verzekerd 5 van 11 Daarvoor heeft u een bewijs van ondernemingsvaardigheden nodig. Met dit bewijs kunt u aantonen dat u voldoende kennis heeft over beheer (onder andere recht, handel, boekhouding) en beroep (vakbekwaamheid). Om dit bewijs te krijgen, moet u Nederlandse diploma s kunnen laten zien of een EG-verklaring van daadwerkelijke beroepsuitoefening. De EG-verklaring kunt u aanvragen bij de Kamer van Koophandel in Nederland. Er zijn in totaal 27 beroepen waarvoor u een bewijs van ondernemingsvaardigheden nodig heeft. Neem contact op met F.O.D. Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Ondernemingsloketten in Brussel, om te kijken of uw beroep onder deze regeling valt. Belgisch arbeidsrecht Als u medewerkers detacheert naar België, blijft u onder de Nederlandse socialezekerheidsregels vallen. Toch is de Belgische arbeidsreglementering (voor zover deze strafrechtelijk gesanctioneerd wordt) in principe van toepassing vanaf het moment dat er een arbeidsprestatie wordt geleverd op Belgisch grondgebied, zelfs als deze prestaties van korte duur zijn. U moet zich dus altijd houden aan de regels over onder andere minimumlonen, minimum aantal betaalde vakantiedagen en voorwaarden betreft gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk. Alleen voor wat betreft de loonvoorwaarden en de vakantiereglementering kan het zijn dat het Belgische arbeidsrecht niet van toepassing is, indien de volgende voorwaarden vervuld zijn: het gaat om assemblage- of installatiewerkzaamheden die een wezenlijk onderdeel uitmaken van de levering van goederen; en deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor het in werking stellen van het geleverde goed; en deze werkzaamheden uitgevoerd worden door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de leverancier; en de duur van de werkzaamheden niet langer is dan acht dagen. Deze uitzondering geldt niet voor een groot deel van de werkzaamheden in de bouwsector. Bijvoorbeeld bij renovatie en afbraak van onroerende goederen. Dan vallen de voorwaarden voor loon en de regelgeving voor vakantie onder het Belgische arbeidsrecht. Maar als de Nederlandse arbeidsvoorwaarden gunstiger voor de medewerkers zijn, dan geldt het Nederlandse arbeidsrecht.

6 Detacheren naar België - Werken in België en toch in Nederland verzekerd 6 van 11 Welke verplichtingen gelden er bij werken in de bouw in België? Registratie en erkenning als aannemer U bent aannemer in België als u werkzaamheden uitvoert aan onroerende goederen, dit wordt ook werken in onroerende staat genoemd. Sinds 1 september 2012 is de registratie van aannemers afgeschaft. Voorheen werd vaak als voorwaarde gesteld dat werken uitgevoerd moesten worden door een geregistreerd aannemer in verband met een aantal belastingvoordelen. Dit is niet meer nodig. Als u werkzaamheden voor de Belgische overheid wilt uitvoeren, moet u als aannemer wel aan een aantal voorwaarden voldoen op het gebied van technische bekwaamheid, financiële draagkracht en integriteit. De erkenning hiervoor kan worden aangevraagd bij de Dienst voor erkenning der aannemers van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie. De erkenning is in principe 5 jaar geldig. Voor meer informatie: (zie ondernemingen/ specifieke domeinen/kwaliteit in de bouw/erkenning der aannemers). Wat is werken in onroerende staat? Het bouwen verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen of afbreken van een onroerend goed. Dat kan geheel of gedeeltelijk zijn. Ook het leveren en het aanbrengen van een roerend goed aan een onroerend goed, wordt gezien als werk in onroerende staat. Dit is het geval als dit roerend goed (bijvoorbeeld een kozijn) daarmee een onderdeel wordt van een onroerend goed (woning). Werkmelding Sinds 1 januari 2014 moet de aannemer die een overeenkomst heeft gesloten met een opdrachtgever, alle werken in onroerende staat aangeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Dit kan via de nieuwe online dienst Aangifte van werken (voorheen unieke werfmelding). De aangifte van werken is verplicht voor alle werken in onroerende staat van de bouw-, metaal-, elektriciteits-, schoonmaak-, tuinbouw- en houtbewerkingssector. De melding moet gebeuren door de aannemer op wie de opdrachtgever een beroep doet. Welke werken moet u aangeven? werken met meer dan één onderaannemer; werken vanaf 5.000,00 (zonder btw) met minstens één onderaannemer; werken vanaf ,00 (zonder btw) met of zonder onderaannemer; werken in verband met asbest. Aanwezigheidsregistratie op de werf Sinds 1 april 2014 bestaat er, in het kader van de strijd tegen de sociale fraude, een verplichting van elektronische aanwezigheidsregistratie op de werf. Deze verplichting geldt alleen op grote werven waar werken in onroerende staat worden uitgevoerd voor een totaal bedrag van ten minste (exclusief btw).

7 Detacheren naar België - Werken in België en toch in Nederland verzekerd 7 van 11 NB: De verplichting geldt voor iedereen, dus ook voor werknemers van eventuele onderaannemers, die op deze werf werken in onroerende staat komen uitvoeren. Elke persoon moet zich dagelijks registreren voordat hij met zijn werk begint. ConstruBadge Sinds 1 oktober 2014 moeten alle arbeiders in de bouwsector een ConstruBadge dragen. Deze badge is in de eerste plaats bedoeld voor de visuele identificatie op de bouwplaats, maar zal ook in het kader van de aanwezigheidsregistratie gebruikt kunnen worden. Het pasje wordt uitgegeven door fbz-fse Constructiv, het fbz. ConstruBadge is niet in de wet geregeld, maar de (hoofd)aannemer kan uw werkgever wel contractueel verplichten om het pasje aan te schaffen. Hoe krijgt u de ConstruBadge? Uw werkgever moet, voorafgaande aan de tewerkstelling in België, altijd de Limosa-melding indienen. Uw werkgever krijgt daarna een brief van fbz met een identificatienummer en een unieke code. Met deze nummers kan uw werkgever zich vervolgens via internet aanmelden bij fbz. Het pasje kost 20. Btw-regeling U bent verplicht btw in België af te dragen als u: een economische activiteit uitoefent; deze activiteit geregeld doet en op zelfstandige basis; goederen levert of diensten verricht die in het btw-wetboek zijn omschreven. U kunt een btw-nummer aanvragen bij het Centraal Kantoor voor Buitenlandse Btw-plichtigen (CKBB). Maar u hoeft geen btw in België af te dragen als: u een vrij beroep heeft zoals arts, advocaat of kunstenaar; de ontvanger van de facturen een Belgische onderneming is met een Belgisch btw-nummer; u gaat werken aan een onroerend goed dat in België ligt en de ontvanger van de facturen een niet-belgische onderneming is met een Belgisch btw-nummer en met een Belgische individuele aansprakelijke btwvertegenwoordiger. Denkt u eraan dat u in de laatste twee gevallen op uw facturen moet vermelden: Belgische btw te voldoen door de medecontractant, art. 51, 2. W. BTW. Bij de laatste situatie moet u ook de naam en het adres van de aansprakelijke vertegenwoordiger op de factuur vermelden.

8 Detacheren naar België - Werken in België en toch in Nederland verzekerd 8 van 11 Meldings-, inhoudings- en doorstortingsplicht Als u zich heeft geregistreerd als aannemer, moet de hoofdaannemer deze registratie melden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De eerste aannemer kan meldingen elektronisch doen via de website van de RSZ en meldt dit ook bij de andere aannemers. Elke onderaannemer heeft weer een meldingsplicht bij zijn aannemer. Dit kan hij schriftelijk doen aan de andere partij. De Belgische opdrachtgever moet een bepaald percentage van het gefactureerde bedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ en de Belgische belastingdienst. Houdt u er rekening mee dat u aansprakelijk blijft voor sociale en fiscale schulden ten opzichte van de opdrachtgever, de aannemer of de onderaannemer. Als u schulden maakt, zal de opdrachtgever of aannemer inhoudingen doen op de facturen van de (onder)aan nemer. Doet hij deze inhoudingen niet juist, dan is ook hij aansprakelijk voor deze schulden. Voor meer informatie over fiscale inhoudingen kunt u contact opnemen met Directe Belastingen in Brussel. Inschrijving bij de PDOK Als u werknemers detacheert naar België én als deze werkzaamheden onder de Belgische bouwsector vallen, dan moet u zich aanmelden bij de PDOK. Dit is de Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de Bestaanszekerheidsstelsels. De PDOK zorgt onder andere voor het innen en invorderen van werkgeversbijdragen. Om te weten of uw werknemer onder deze regeling valt, kunt u het beste contact opnemen met de PDOK. U betaalt een bijdrage aan de PDOK van 9,12% van het totaal van de brutolonen dat door uw werknemers is verdiend in België. Ieder kwartaal doet u daarvan aangifte aan de PDOK van de werknemers die in België werken. Als u in Nederland al bijdragen aan APG betaalt, hoeft u deze bijdragen niet te betalen. U doet dan wel iedere kwartaal aangifte. De bouw in België is een veel ruimer begrip dan in Nederland. Het gaat om alle werkzaamheden die vallen onder het Paritair Comité van de bouwsector PC 124. Kijk voor meer informatie op de website (zie sociaal overleg, paritaire comités, bevoegdheidsgebieden).

9 Detacheren naar België - Werken in België en toch in Nederland verzekerd 9 van 11 Aanvullende regelingen op basis van cao s Voor werkzaamheden in de metaalsector bestaat er in België een Fonds voor de Bestaanszekerheid (FBZ). Dit Fonds betaalt aanvullende vergoedingen aan werknemers als zij werkloos of langdurig ziek zijn. Het fonds betaalt alleen als een werknemer geen premie in Nederland betaalt die hierop lijkt. En ook niet als de werk nemer meer dan 12 maanden in België gedetacheerd is geweest binnen 24 maanden. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met het betreffende Fonds voor Bestaanszekerheid. Detacherings- en uitzendbureaus Detacherings- en uitzendbureaus moeten erkend zijn in België als zij werknemers willen uitzenden of detacheren naar België. Deze erkenning kan worden gegeven door de Vlaamse Gemeenschap, de Waalse Gemeenschap, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of de Duitstalige Gemeenschap. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van deze Belgische instanties. Een uitzendkracht moet meestal vanaf de eerste dag belasting betalen in België. Voor meer informatie zie de leaflet Belastingen, uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in Nederland en/of België. Feestdagen Op de tien officiële Belgische feestdagen mag er in België niet gewerkt worden, ook niet door werknemers van buitenlandse bedrijven. Deze dagen zijn: 1 januari; Paasmaandag; Dag van de Arbeid (1 mei); Hemelvaartsdag; Pinkstermaandag; Nationale feestdag (21 juli); Maria Hemelvaart (15 augustus); Allerheiligen (1 november); Wapenstilstand (11 november); Kerstmis (25 december). Belastingen Voor vragen op belastinggebied kunt u contact opnemen met Team GWO van de Belastingdienst.

10 Detacheren naar België - Werken in België en toch in Nederland verzekerd 10 van 11 Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Belgische Zaken van de SVB heeft in deze leaflet kort uitleg gegeven wat u moet regelen bij detachering. Maar niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze leaflet. En wetten en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig op Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken. Wij helpen u graag verder. Bureau voor Belgische Zaken Rat Verleghstraat 2, Breda Postbus 90151, 4800 RC Breda +31 (0) Overige nuttige adressen Sociale Verzekeringsbank Kantoor Verzekeringen Afdeling Internationale Detachering Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen +31 (0) Contactcenter Limosa Postbus 224, B-1050 Brussel +32 (0) Centraal BTW Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB) Kruidtuinlaan 50, B 1000 Brussel +32 (0) (Controle en teruggaaf) Kamer van Koophandel +31 (0) F.O.D. Economie, KMO, Middenstand en Energie KMO-beleid Dienst Ondernemingsloketten Vooruitgangstraat 50, B-1210 Brussel (zie ondernemingsloketten)

11 Detacheren naar België - Werken in België en toch in Nederland verzekerd 11 van 11 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) Afdeling 30 bis Victor Hortaplein 11, B-1030 Brussel +32 (0) Directe Belastingen Brussel 3 Bijzondere ontvangsten Kruidtuinlaan 50, bus 3110 B-1000 Brussel +32 (0) APG Postbus EE Amsterdam +31 (0) Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de Bestaanszekerheidsstelsels (PDOK) Lombardstraat 34-42, B-1000 Brussel +32 (0) (zie Working in Belgium, Tewerkstelling in de bouwsector in België) Fondsen voor Bestaanszekerheid (Sociaal overleg, zie lijst Fondsen voor Bestaanszekerheid) Erkenning detacherings- en uitzendbureaus Meer informatie via: (zie onder Online diensten, Bureaus private arbeidsbemiddeling) Team GWO van de Belastingdienst Postbus 5750, 6202 MB Maastricht vanuit Nederland ConstruBadge Meer informatie via: (0) Aanmelden via:

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland

Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 3 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België

Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Inhoud Hoeveel betaalt u als werkgever in Nederland? 2 Bruto minimumloon in Nederland 3 Belastingtarieven in Nederland

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie

Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Wim Bogaert Adviseur Confederatie Bouw Antwerpen Verblijf - nationale

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Wat is AOW? 2 Wie krijgt AOW-pensioen? 2 Hoeveel AOW-pensioen krijgt u? 2 Hoe vraagt u AOW-pensioen aan? 3 Wat als... 3 Zo blijft u op de hoogte 4 Overige

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 3 Wat kost het u? 3 Hoe is uw partner verzekerd? 3 Aanvullend verzekeren

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

Werkloos Wonen in Nederland, werken in België

Werkloos Wonen in Nederland, werken in België Werkloos Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2 Welke werkloosheidsuitkering krijgt u? 2 Hoeveel werkloosheidsuitkering krijgt u? 3 Hoe vraagt u een werkloosheidsuitkering

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wie krijgt rustpensioen? 2 Hoeveel rustpensioen krijgt u? 2 Wanneer krijgt u uw rustpensioen? 2 Hoe vraagt u rustpensioen aan? 3 Wat als... 3 Al uw

Nadere informatie

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Inhoud In welk land vraagt u een uitkering aan? 2 Wanneer bent u een grensarbeider? 2 Wanneer bent u volledig of gedeeltelijk werkloos? 2 U bent volledig werkloos

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wat doet u als u ziek wordt? 2 Wanneer krijgt u een ziekengelduitkering? 3 Hoe hoog is uw ziekengelduitkering? 3 Wat gebeurt er als

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken BBZ Inhoudsopgave VOOR WIE 4 VERPLICHTINGEN UITVOEREN 5 WELKE WETGEVING 5 Woon-werksituaties waarin de wetgeving van Nederland van toepassing is Formulier E 101 N AFDRAGEN VAN SOCIALEZEKERHEIDSPREMIES

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2 Uit welk land krijgt u een werkloosheidsuitkering? 2 Hoeveel werkloosheidsuitkering krijgt u? 3 Hoe vraagt

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd WWW.SVB.NL TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Werken in onroerende staat

Werken in onroerende staat Werken in onroerende staat 30bis RSZ-wet Inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid Aangiften van werken (AVW) Aanwezigheidsregistraties (CAW) Check-Limosa 26/10/2017 1 Agenda Art. 30bis Wet 27

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/135 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009, GEWIJZIGD OP 1 SEPTEMBER 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren.

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren. Checkin@work: de hoofdlijnen Vanaf 1 oktober 2014 moet voor elke werf met een totale waarde van meer dan 800.000 niet alleen een aangifte van werken gebeuren (de vroegere werfmelding), maar moet ook elke

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

Aanvraag ontheffing verzekeringsplicht

Aanvraag ontheffing verzekeringsplicht Verzekeringen Aanvraag ontheffing verzekeringsplicht Met dit formulier vraagt u ontheffing aan van de verzekeringsplicht voor de AOW, Anw, kinderbijslag en Wlz. In de toelichting vindt u hierover meer

Nadere informatie

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Hoeveel moederschapsverlof krijgt u? 2 Welke uitkering krijgt u? 2 Hoe vraagt u de uitkering aan? 2 Wat als 3 Hoeveel ouderschapsverlof

Nadere informatie

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN 21.08.2015 REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN Opdrachtgevers en aannemers hebben de verplichting om te controleren of hun medecontractanten

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

Aanwezigheidsregistratie Context van de nieuwe wetgeving

Aanwezigheidsregistratie Context van de nieuwe wetgeving Aanwezigheidsregistratie Context van de nieuwe wetgeving Inhoud Lange voorgeschiedenis Flankerende maatregelen Hoe zich voorbereiden? Sancties Construbadge: stand van zaken 2 Lange voorgeschiedenis 2008:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor werkgevers/intermediairs

Informatiebijeenkomst voor werkgevers/intermediairs Informatiebijeenkomst voor werkgevers/intermediairs oktober 2016 Programma 14.00 uur 14.45 uur 15.30 uur 16.00 uur 16.45 uur 17.30 uur Welkom & sociale zekerheid Belastingen Pauze Arbeidsrecht/verplichtingen

Nadere informatie

Tijdelijke opdrachten in België Nieuwe regels

Tijdelijke opdrachten in België Nieuwe regels Tijdelijke opdrachten in België Nieuwe regels W E R K E N I N B E L G I Ë LIMOSA Meldingsplicht voor buitenlandse werknemers, zelfstandigen en stagiairs in België Vanaf 1 april 2007 moeten werknemers,

Nadere informatie

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Inhoud Wanneer is uw werknemer in Duitsland verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden? 2 Waar betaalt u de sociale

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/005 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Duitse sociale zekerheid vooreen Nederlandse zelfstandige

Duitse sociale zekerheid vooreen Nederlandse zelfstandige Duitse sociale zekerheid vooreen Nederlandse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Bent u niet in Duitsland en ook niet in Nederland sociaal verzekerd?

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart A D V I E S Nr. 2.027 ------------------------------ Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Detachering van werknemers Adviesaanvraag: ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS. Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping

SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS. Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping Samenwerkingsakkoord SIOD - Beliris BELIRIS : Staat in voor de realisatie van bouw-, renovatie- en restauratieprojecten

Nadere informatie

Nr. 197 3 september 2015

Nr. 197 3 september 2015 Nr. 197 3 september 2015 Belgisch Staatsblad Programmawet voorziet nieuwe sociale en fiscale maatregelen In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/121 BERAADSLAGING NR. 13/088 VAN 3 SEPTEMBER 2013, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

HET NIEUWE ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 EN DE GEVOLGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER. Infosessie VVSG- juni 2008

HET NIEUWE ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 EN DE GEVOLGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER. Infosessie VVSG- juni 2008 HET NIEUWE ARTIKEL 30BIS VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 EN DE GEVOLGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER Infosessie VVSG- juni 2008 DEFERM Jacques Adviseur PRINCEN Patrick Adviseur Inhoud van deze uiteenzetting I. Waarom

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

DIMONA/LIMOSA LIMOSA VOOR PERSONEEL WERKZAAM IN BELGIE EN ONDERWORPEN AAN BUITENLANDS SOCIAAL ZEKERHEIDSSTELSEL

DIMONA/LIMOSA LIMOSA VOOR PERSONEEL WERKZAAM IN BELGIE EN ONDERWORPEN AAN BUITENLANDS SOCIAAL ZEKERHEIDSSTELSEL DIMONA/LIMOSA LIMOSA VOOR PERSONEEL WERKZAAM IN BELGIE EN ONDERWORPEN AAN BUITENLANDS SOCIAAL ZEKERHEIDSSTELSEL 1 PROGRAMMAWET I van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006 uitvoeringsbesluit KB 20 maart

Nadere informatie

Bijlage 2 Analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa

Bijlage 2 Analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa Bijlage 2 Analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa Inleiding In de kabinetsbrief van 18 november 2011 1 is, naar aanleiding van een verzoek van de commissie- Lura, toegezegd te onderzoeken in hoeverre

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Welke verplichtingen heeft u als werkgever? 3 - Inschrijven bij de RSZ en betalen

Nadere informatie

Ons bedrijf. Onze missie

Ons bedrijf. Onze missie Succesvolle partnerships tot stand brengen in de Europese Unie Ons bedrijf KomFort is een bedrijf gespecialiseerd in commerciële dienstverlening. We begeleiden u stap voor stap tijdens uw samenwerking

Nadere informatie

Gezin Wonen in België en werken in Nederland

Gezin Wonen in België en werken in Nederland Gezin Wonen in België en werken in Nederland Inhoud Wie krijgt kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag? 2 Hoeveel Nederlandse kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/België/Duitsland

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/België/Duitsland Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/België/Duitsland John Budde, voorlichter Bureau voor Duitse Zaken Nick Tax, voorlichter Bureau voor Belgische Zaken 30 november 2017 Programma Wie zijn wij? Europese

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG16/187 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014, GEWIJZIGD OP 6 SEPTEMBER 2016, INZAKE DE TOEGANG TOT DE

Nadere informatie

Detachering: wat zijn je rechten?

Detachering: wat zijn je rechten? Detachering Detachering: wat zijn je rechten? Door vrij verkeer van diensten in Europa kunnen werknemers of zelfstandigen uit elk ander Europees land in België werken als gedetacheerde. En dit voor een

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H4 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H4 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H4 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Begrippenlijst H4 Economie VMBO T2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Buitenlandse werkgevers in België

Buitenlandse werkgevers in België 1 Onze ervaringen bij de controle van buitenlandse werkgevers Kristien Colman Wnd. Sociaal Inspecteur Directiehoofd Toezicht op de Sociale Wetten Netwerk Limburg 20/09/2012 2 Het netwerk Een cel, opgericht

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen

Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen 2 belangrijke controlemomenten Afsluiten van onderaannemingscontract Uitbetalen van de facturen Telkens

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN LOON De hoogte van de lonen is vastgesteld in een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) of, omdat niet iedere werkgever een CAO

Nadere informatie

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Inhoud De nieuwe regels zorgen voor een verandering als u: 2 Werkt u in Nederland en Duitsland? 2 Wilt u onder de nieuwe wetgeving vallen? 2 Wat als

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener

Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener In de toekenningsbeschikking is vastgelegd hoeveel tegemoetkoming u ontvangt bij het regelen van de zorg, hulp of begeleiding die u nodig hebt. Als u met uw zorgverleners

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave Uw zorg, ons werk 2 Vier gratis diensten U kunt rekenen op onze deskundige hulp Advies en modelovereenkomsten 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB Servicecentrum PGB Administratieve

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

3.2 De wereld van transacties

3.2 De wereld van transacties 3.2 De wereld van transacties Voorbeeld: Henk gaat een brommer kopen. Hij heeft hiervoor twee mogelijkheden: 1) Hij koopt een tweedehands brommer via Marktplaats.nl; 2) Hij koopt een tweedehands brommer

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België Bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T92FD (2264) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld.

Nadere informatie

Aangiften van werken in onroerende staat en/of gevaarlijke werken (AVW) en aanwezigheidsregistraties (CAW)

Aangiften van werken in onroerende staat en/of gevaarlijke werken (AVW) en aanwezigheidsregistraties (CAW) Aangiften van werken in onroerende staat en/of gevaarlijke werken (AVW) en aanwezigheidsregistraties (CAW) Event Agoria 26 maart 2015 1 Agenda Wettelijke basis Artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

situatie febr 2010 Volksverzekeringen Algemene Ouderdomswet 2 Algemene Nabestaandenwet 2 ANW Algemene kinderbijslagwet 2 AKW

situatie febr 2010 Volksverzekeringen Algemene Ouderdomswet 2 Algemene Nabestaandenwet 2 ANW Algemene kinderbijslagwet 2 AKW situatie febr 2010 Sociale zekerheid te verdelen in twee stukken: Sociale verzekeringen Sociale voorzieningen Sociale verzekeringen worden beheerd/ uitgevoerd door de sociale verzekeringsfondsen (o.a.

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T01FD (2472) Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Nr maart 2016

Nr maart 2016 Nr. 225 17 maart 2016 Belgisch Staatsblad Nieuw formulier voor vrijstelling bedrijfsvoorheffing investering in steunzones Sedert april 2015 kunnen werkgevers die een investering doen in een door de overheid

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016 Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Bureau voor Belgische Zaken Sociale Zekerheid België/Nederland onderdeel

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is de verzekering?...3 4. Wanneer

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen

Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding Vanaf begin jaren negentig was het overheidsbeleid voor een groot deel gericht op het meer activerend

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de programmawet

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/070 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014 INZAKE DE TOEGANG TOT DE GEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie