MS Word Merge Add-on SE. User Guide

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MS Word Merge Add-on SE. User Guide"

Transcriptie

1 MS Word Merge Add-on SE User Guide

2 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoek mogelijkheid te verschaffen aan derden zonder voorafgaande toestemming van Eddon Software B.V. Eddon Software B.V. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nr Add-on MS Word Merge Add-on SE Artikel software BSE004 Behorende bij release vanaf 6 Datum Auteur Ute van Riel van Fessem Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 2 van 32

3 Inhoudsopgave 1 Functionele beschrijving MS Word Merge Add-on SE Enkelvoudige merge Gebruik van de Synergy Office Add-in Meervoudige merge (multimerge) Verwijderen van meervoudig gemergede documenten Multimerge wetenswaardigheden Versturen van gemergede documenten via instellingen overzicht versturen Foutenafhandeling Printen en werken met sessies Printen van meervoudig gemergede documenten Werken met sessies Opslaan van een sessie Voor een specifieke gebruiker Voor iedereen Sessies verwijderen Sessies printen Via verzoek Via Add-on Overzichten Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 3 van 32

4 Inleiding De MS Word Merge Add-on SE is een add-on gemaakt voor Exact Synergy Enterprise. Deze add-on zorgt ervoor dat vanuit de projectkaart, relatiekaart, medewerkerkaart of een verzoek een nieuw Word-document kan worden aangemaakt. In dat document worden de kenmerken van de geselecteerde entiteit overgenomen. Het Word-document wordt samengevoegd met een vooraf gedefinieerd sjabloon (template), welke in Synergy is opgeslagen. Het document kan desgewenst in Word worden aangepast en worden opgeslagen in Synergy. Het document wordt dan als bijlage gekoppeld aan een Synergy-document. Documenten kunnen desgewenst na het mergen direct worden uitgeprint of worden verstuurd via . Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 4 van 32

5 1 Functionele beschrijving MS Word Merge Add-on SE Er zijn twee manieren om een merge-actie op te starten. Dit kan via een standaard zoekscherm (medewerkers, relaties, etc.) of via een kaart (medewerkerkaart, relatiekaart, etc.). Wanneer u via een zoekscherm een merge-actie opstart, is er sprake van een meervoudige merge of ook wel multimerge genoemd. De merge-atie opstarten via een kaart is een enkelvoudige merge. Een enkelvoudige merge wil zeggen dat u een template gaat vullen met data uit Synergy van bijvoorbeeld 1 relatie, 1 verzoek of 1 medewerker. Een multimerge is bedoeld om een template te vullen met bijvoorbeeld een tabel met meerdere rijen of een template een x aantal keer te kopiëren en te vullen met data uit Synergy voor elke gevonden relatie, medewerker en/of verzoek. In dit hoofdstuk worden de twee varianten verder uitgelegd. 1.1 Enkelvoudige merge U heeft de mogelijkheid om een enkelvoudige merge-actie te starten via de volgende schermen: Medewerkerkaart Relatiekaart Verzoek Projectkaart (of entiteitkaart bij gebruik van de add-on Solution Builder) Hieronder ziet u een voorbeeld van een medewerkerkaart. De knop Word merge is toegevoegd aan dit scherm door het installeren van de add-on. Klikt u vanaf de medewerkerkaart op de knop Word Merge, dan krijgt u onderstaand voorbeeld: Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 5 van 32

6 Als eerste laat dit overzicht altijd zien waar u vandaan komt, in dit geval de medewerkerkaart, en welke gegevens er bekend zijn voordat u gaat mergen. Alleen de hier getoonde gegevens worden gebruikt als datareferentie voor het document dat u gaat mergen. Het onderwerp van het toekomstige Synergy-document is automatisch voorgevuld met een voorgedefinieerde waarde. Het onderwerp is naar eigen inzicht aan te passen door het invulveld Onderwerp in te vullen. Hetzelfde geldt voor de Bestandsnaam van het gemergede document. NB: Wanneer u hierbij gebruik maakt van leestekens die niet toegestaan zijn voor bestandsnamen (bijvoorbeeld /,?, :, etc.), worden de leestekens automatisch verwijderd. Kies bij Bewaren als hoe de bijlage van het gemergede document opgeslagen dient te worden. Met de optie Template instellingen zal worden uitgegaan van de standaard instelling die bij de Word Template is gedaan, maar u kunt de standaard altijd wijzigen door DOCX of PDF te kiezen. Tot slot bepaalt u nog of u het gemergede document wilt Bewaren als concept, of Direct openen in MS Word zodat u nog wijzigingen kunt doorvoeren na het mergen. LET OP: Kiest u ervoor om het gemergede document op te slaan als PDF, dan kunt u na het mergen geen wijzigingen meer doorvoeren. Nadat u de gegevens heeft gecontroleerd, heeft u de keuze uit verschillende templates. Raadpleeg de Word Merge Administrator voor eventuele bestaande en/of nieuwe templates die gewijzigd en/of aangemaakt moeten worden. Templates waarbij in de definitie is aangegeven dat de gemergede documenten als PDF opgeslagen dienen te worden, herkent u aan (PDF) achter de naam. Zodra u de template heeft aangeklikt, wordt de merge-actie opgestart. Wanneer gewerkt wordt met de Exact Synergy Office Integratie verschijnt het volgende scherm, waarna Word automatisch op zal starten met het gemergede document, tenzij u de optie Direct openen in MS Word heeft uitgevinkt. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 6 van 32

7 Het kan zijn dat in de algemene instellingen is bepaald dat u niet direct doorschakelt naar het gemergede document en dat Word niet automatisch moet opstarten na het mergen. In dat geval zal er een overzicht verschijnen van het gemergede en opgeslagen document. U kunt vanuit dit overzicht direct de Bijlage in Word openen door op de link te klikken. Het is mogelijk om eerst een voorbeeld van het gemergede document te bekijken door op het - icoon te klikken. Er opent een pop-up met de preview. LET OP: Het gaat hierbij slechts om een preview. Er is GEEN PDF-bestand als bijlage van het gemergede document opgeslagen. Wanneer een document met macro s (DOCM-bestand) getoond wordt in de PDF-preview, zullen de macro s daarin niet zijn opgenomen. De macro s functioneren overigens wel gewoon in de gemergede documenten. Wanneer u een wijziging wilt aanbrengen in het document, klikt u op het -icoon in de tweede kolom. Het document opent automatisch in Word, waarna u de wijzigingen kunt doorvoeren. Of Word automatisch opent, is wel afhankelijk van de instellingen die door de Word Merge Administrator zijn gedaan. LET OP: Wanneer u het gemergede document als PDF had opgeslagen, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 7 van 32

8 Bijvoorbeeld de volgende template: In dit voorbeeld staan 7 mergevelden. Deze velden worden automatisch, indien mogelijk, ingevuld met data uit Synergy. Wanneer er geen data voor een mergeveld gevonden wordt, krijgt u een overzichtscherm met de naam van het mergeveld en een invulveld waar u de gegevens kunt invoeren. Deze gegevens worden alsnog op de juiste plaats ingevuld in het document. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 8 van 32

9 De gemergede brief kan er dan als volgt uitzien: Dit gemergede document is automatisch opgeslagen als bijlage in een document in Synergy. U kunt eventueel waar nodig nog wijzigingen aanbrengen, welke u vervolgens opslaat via de knop Bewaren van de Exact Synergy Office Integratie. Wacht tot de knop zijn normale kleur weer terug heeft en het document met de wijzigingen is nu opgeslagen in Synergy. Als u na het opslaan van uw document Word afsluit, wordt u automatisch in Synergy doorgeschakeld naar uw nieuw gemergede document. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 9 van 32

10 Het Word-document is als bijlage (1) aan het Synergy-document gekoppeld. Het is mogelijk om opnieuw het document aan te passen. Klik op de link Bewerken in Word (2) om het document te openen in Word. Pas het document aan en gebruik opnieuw de knop Bewaren van de Exact Synergy Office Integratie om het document opnieuw op te slaan. Dit aangepaste document overschrijft de huidige bijlage van het Synergy-document. Tijdens het opnieuw openen van het document wordt er geen merge-actie uitgevoerd. U kunt dus na het mergen van een document alleen nog handmatig wijzigingen doorvoeren. Wanneer u de wijzigingen in het gemergede document niet wilt opslaan, kunt u gewoon Word afsluiten. U krijgt dan wel de volgende melding: Als u kiest voor Ja dan wordt het document lokaal op uw computer opgeslagen in de tijdelijke (temp) map. Het document wordt niet in Synergy opgeslagen. Kiest u voor Nee dan sluit Word verder af en is uw document niet lokaal en niet in Synergy opgeslagen. In het gemergede document heeft u de knop (3) tot uw beschikking. Hiermee is het mogelijk om het document direct na het mergen te mailen. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 2. LET OP: De knop is alleen beschikbaar in het document direct na de merge-actie. Opent u het document op een later moment (of opent u een standaard Synergy-document), zal de knop niet (meer) aanwezig zijn. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 10 van 32

11 Het is mogelijk dat er verzoeken (maximaal 2) aangemaakt worden als het gemergede document wordt opgeslagen in Synergy. Dit is door de Word Merge Administrator in te stellen. Voor een gebruiker is niet te zien of er automatisch verzoeken worden aangemaakt bij een bepaalde template, alleen kunt u deze verzoeken wel ontvangen in uw werkstroom. Wanneer het aanmaken van verzoeken nodig is of juist uitgeschakeld moet worden, kunt u contact opnemen met de Word Merge Administrator Gebruik van de Synergy Office Add-in Standaard wordt ervan uitgegaan dat u gebruik maakt van de Exact Synergy Office Integratie, omdat dit het meest stabiel functioneert in combinatie met de MS Word Merge Add-on SE. Wanneer u hier om bepaalde redenen geen gebruik van kunt maken (bijvoorbeeld omdat u Microsoft Office 2003 nog heeft geïnstalleerd), dient u ervoor te zorgen dat de Synergy Office Add-in ten minste is geïnstalleerd om documenten te kunnen bewerken. LET OP: Gebruik maken van de Synergy Office Add-in kan meer foutgevoelig zijn dan wanneer gebruik wordt gemaakt van de Exact Synergy Office Integratie. Na de merge-actie zal de werkwijze iets anders verlopen dan hiervoor beschreven. Na de merge-actie wordt Word niet automatisch opgestart. Het Synergy-document wordt direct geopend. Om wijzigingen te kunnen aanbrengen, klikt u op de link Bewerken in Word (1). U krijgt de volgende pop-up: Wanneer u op Nee klikt, wordt Word geopend met de (lege) inhoud van het Synergy-document. Klikt u op Ja, dan wordt het Word-document uit de bijlage geopend in Word. In dit document kunt u uw wijzigingen doorvoeren. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 11 van 32

12 U heeft ook de mogelijkheid om vanuit het Synergy-document op de link Download (2) te klikken. U krijgt dan de volgende pop-up: Kiest u voor Openen dan wordt het Word-document uit de bijlage in Word geopend. Nadat u uw wijzigingen heeft doorgevoerd in het document, gaat u naar Invoegtoepassingen Exact Synergy Enterprise Bewaren om het document op te slaan in Synergy. U krijgt de vraag of het bestaande document moet worden overschreven: Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 12 van 32

13 Kiest u voor Nee, dan wordt er niets opgeslagen. Klik op Ja om het document opnieuw op te slaan. Dit aangepaste Word-document overschrijft de huidige bijlage van het Synergy-document. U krijgt tot slot hiervan een bevestiging. 1.2 Meervoudige merge (multimerge) U heeft de mogelijkheid om een meervoudige merge-actie te starten via de volgende schermen: Zoekscherm voor medewerkers Zoekscherm voor relaties Zoekscherm voor verzoeken Zoekscherm voor projecten (of entiteiten bij gebruik van de add-on Solution Builder) Hieronder ziet u het zoekscherm voor relaties. Maak uw selectie. U kunt nu direct op de knop Word merge klikken, maar het is aan te raden om te klikken op Tonen, zodat u het zoekresultaat eerst kunt controleren: Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 13 van 32

14 De knop Word merge is door het installeren van de add-on toegevoegd aan dit overzicht. Als uw resultaten naar wens zijn, klikt u op de knop Word merge. U krijgt nu een overzicht van alle relaties zoals u die via het zoekscherm heeft opgevraagd. Via de checkbox bovenaan de lijst (1) kunt u alle relaties voor uw merge-actie selecteren of deselecteren. Als het zoekresultaat uit meerdere pagina s bestaat, dient u erop te letten dat u uw selectie op elke pagina (3) opgeeft. De checkbox bovenaan de lijst (de)selecteert namelijk alleen alle relaties op de pagina die op dat moment geopend is. Ook heeft u de mogelijkheid om elke relatie via de checkbox (2) afzonderlijk te selecteren of deselecteren. Klik op de knop Merge als u uw selectie heeft gemaakt. Als u via het zoekscherm voor relaties gaat mergen, krijgt u bovenstaand voorbeeld. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 14 van 32

15 Zodra u de gewenste template heeft gekozen, wordt de merge-actie opgestart. Er wordt per geselecteerde relatie een document gemerged en opgeslagen als bijlage in een Synergy-document. Dit document is automatisch gekoppeld aan de betreffende relatie. Hierna krijgt u een overzicht van alle gemergede en opgeslagen documenten voor de geselecteerde relaties. U kunt vanuit dit overzicht direct de Bijlage in Word openen door op de link te klikken. U heeft ook een mogelijkheid om eerst een voorbeeld van het gemergede document te bekijken. Klik daarvoor op het document. -icoon in de derde kolom. Er verschijnt een pop-up met een preview van het LET OP: Het gaat hierbij slechts om een preview. Er is GEEN PDF-bestand als bijlage van het gemergede document opgeslagen. Wanneer een document met macro s (DOCM-bestand) getoond wordt in de PF-preview, zullen de macro s daarin niet zijn opgenomen. De macro s functioneren overigens wel gewoon in de gemergede documenten. Wanneer u een wijziging wilt aanbrengen in een van de documenten, klikt u op het -icoon in de tweede kolom. LET OP: Wanneer u het gemergede document als PDF had opgeslagen, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 15 van 32

16 Het document opent automatisch in Word, waarna u de wijzigingen in het document kunt doorvoeren. Of Word automatisch opent, is wel afhankelijk van de instellingen die door de Word Merge Administrator zijn gedaan. Om de wijzigingen op te slaan, klikt u op de knop Bewaren van de Exact Synergy Office Integratie. De verdere werking hiervan is hetzelfde als bij de enkelvoudige merge-actie. Zoals eerder beschreven, is het afhankelijk van de inrichting van de MS Word Merge Add-on mogelijk dat er een verzoek (maximaal 2) wordt aangemaakt als een gemerged document wordt opgeslagen in Synergy. Bij een meervoudige merge-actie zullen deze verzoeken dan ook per relatie gekoppeld worden aan de relaties. Wanneer er een verzoek is aangemaakt, ziet u dit in het overzicht terug in de kolommen Verzoek #1 en Verzoek #2. Door op het -icoon te klikken, opent u het betreffende verzoek Verwijderen van meervoudig gemergede documenten Na een meervoudige merge-actie (of, afhankelijk van de instellingen, na een enkelvoudige merge) krijgt u een overzicht van alle gemergede en opgeslagen documenten voor de geselecteerde relaties. Vanuit dit overzicht heeft u de mogelijkheid om in de eerste kolom (1) alle of enkele regels te selecteren door ze aan te vinken. Hierna kunt u ervoor kiezen om de geselecteerde documenten meteen te Verwijderen (2). U krijgt een pop-up met de vraag te bevestigen dat de geselecteerde documenten verwijderd moeten worden. Klik op OK. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 16 van 32

17 Wanneer er bij de merge-actie een verzoek is aangemaakt, kan het document niet verwijderd worden zonder dat eerst het verzoek is verwijderd. U krijgt de volgende foutmelding: Multimerge wetenswaardigheden Een meervoudige merge-actie is bedoeld om door middel van 1 merge-actie meerdere documenten tegelijk aan te maken voor een grote groep medewerkers of relaties. De template moet hiervoor goed zijn ingericht en daarvoor verwijzen we u naar de handleiding Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE. Twee voorbeelden voor het gebruik van een multimerge zijn: U wilt een document met daarin een tabel van de namen, telefoonnummers en woonplaatsen van alle geselecteerde medewerkers. U heeft in Word een template aangemaakt met een pagina van de gegevens van een relatie en een aankondiging voor een evenement. U wilt deze template gaan mergen, zodat voor elke gekozen relatie er een document wordt aangemaakt met de juiste data. Als u in uw selectie 30 relaties heeft gekozen dan bestaan er dus na het mergen 30 documenten met het juiste adres van elke gekozen relatie. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 17 van 32

18 2 Versturen van gemergede documenten via Direct na een merge-actie is het mogelijk om de gemergede documenten te versturen via . Mailen kan vanuit een overzicht van meervoudige (of, afhankelijk van de instellingen, enkelvoudige) merge-actie of direct vanuit het gemergede document bij een enkelvoudige merge. NB: Het is niet mogelijk om vanuit een opgeslagen sessie een mail te versturen. Na het mergen vanuit bijvoorbeeld een zoekresultaat van relaties, krijgt u in het overzicht van gemergede documenten de knop tot uw beschikking: U kunt in dit overzicht alvast een selectie maken van relaties die u wilt mailen, door de betreffende regels aan te vinken. Na klikken op de knop verschijnt het volgende scherm, waarin u deze selectie nog kunt aanpassen. Vanuit bijvoorbeeld een medewerkerkaart komt u (afhankelijk van de instellingen) na mergen direct in het gemergede document. Ook op die plek heeft u een knop tot uw beschikking. LET OP: De knop is alleen beschikbaar in het document direct na de merge-actie. Opent u het document op een later moment (of opent u een standaard Synergy-document), zal de knop niet (meer) aanwezig zijn. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 18 van 32

19 2.1 instellingen Na klikken op de knop verschijnt het volgende scherm: Allereerst bepaalt u in het uitklapmenu welke template u als Body wilt gebruiken. Kiest u voor Template, dan dient u via het loepicoon een template te selecteren die door de Word Merge Administrator als mailtemplate is aangemerkt. Het gemergede document zal dan als bijlage van de mail worden toegevoegd. U kunt ook voor Bijlage kiezen, waarmee het gemergede document zelf als mailbody wordt gebruikt. LET OP: Wanneer u het gemergede document als PDF had opgeslagen, kunt u alleen kiezen voor Template. Maakt u in de mailtemplate gebruik van mergevelden die niet in de MS Word Merge Add-on gedefinieerd zijn, dan zullen deze Onbekende Mergevelden getoond worden. U ziet de naam van het mergeveld en een invulveld, waarin u de gegevens kunt invoeren. Deze gegevens worden alsnog op de juiste plaats ingevuld in de body van de . Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 19 van 32

20 LET OP: Als er na het kiezen van versturen een foutmelding komt op bijvoorbeeld het mailadres, dan zijn de onbekende mergevelden al wel toegevoegd aan de mailbody en kunt u ze niet nogmaals invullen of wijzigen. Vink de optie Opslaan body aan als u de mail na het versturen wilt opslaan in Synergy (standaard staat deze optie aan). Het gemergede document wordt hiermee omgezet naar een maildocument, waarbij het bestaande document wordt verrijkt met de mailinformatie en -body. U kunt de inhoud van een dergelijk maildocument niet bewerken. Soms kunt u alleen maar mails als platte tekst versturen en/of ontvangen. Door de optie Versturen als platte tekst aan te vinken, verstuurt u de mail als tekst zonder opmaak. Bij Afzender: adres geeft aan welke naam en welk mailadres er meegegeven dienen te worden aan de te versturen mail. Wanneer er geen mailadres is ingevuld, zal een liggende streep ( ) getoond worden. U heeft in dit veld de keuze uit: Standaard Template Huidig De naam en het mailadres van de afzender zijn door de Word Merge Administrator in de algemene instellingen als standaard gedefinieerd. Per Word Template kan de Word Merge Administrator een aparte naam en mailadres van de afzender opgeven. Het is afhankelijk van de gekozen optie bij Algemeen: Body welk mailadres getoond wordt: die uit de mailtemplate of die uit de template van het gemergede document. De naam en het mailadres van de afzender zijn die van de medewerker die de mergeactie heeft uitgevoerd en op dat moment de mail gaat versturen. Bij onderdeel bepaalt u het Aan -, CC - en/of BCC -mailadres, waar de mail(s) naartoe verstuurd moet(en) worden. Afhankelijk van de plek waaruit u de merge-actie heeft uitgevoerd, heeft u de keuze uit: Geadresseerde Omschrijving Beschikbaar vanuit Contactpersoon De mail wordt verstuurd naar de contactpersoon van de (aan het verzoek of project gekoppelde) relatie die gebruikt is bij de merge-actie. In het overzicht ziet u om welke contactpersoon het gaat. CRM VERZOEK PROJECT Relatie Medewerker Manager Huidig De mail wordt verstuurd naar het mailadres dat bij de (aan het verzoek of project gekoppelde) relatie is ingevuld. De mail wordt verstuurd naar de (aan het verzoek of project gekoppelde) medewerker die gebruikt is bij de merge-actie. In het overzicht ziet u om welke medewerker het gaat. De mail wordt verstuurd naar de manager van de medewerker of de projectmanager die bij de merge-actie is gebruikt. In het overzicht ziet u om welke medewerker of om welk project het gaat. De mail wordt verstuurd naar de medewerker die de merge-actie heeft uitgevoerd en op dat moment de mail gaat versturen. CRM VERZOEK PROJECT HRM VERZOEK PROJECT HRM PROJECT HRM CRM VERZOEK PROJECT Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 20 van 32

21 Geef ook nog een Onderwerp mee aan de te versturen mail. Met het uitklapmenu kunt u door middel van variabelen gegevens automatisch laten voorvullen vanuit de verschillende onderdelen van waaruit u de merge heeft uigevoerd en dus de mail verstuurt. U kunt de variabelen in willekeurige volgorde gebruiken en u kunt uw eigen tekst toevoegen. Kies eerst de gewenste variabele in het uitklapmenu en klik op de knop Toevoegen. De variabele <TEMPLATE> wordt gevuld met de naam van de mailtemplate. U heeft per onderdeel de volgende beschikbare variabelen: Onderdeel HRM CRM VERZOEK Mogelijke variabelen <MEDEWERKER> <MEDEWERKERNR> <TEMPLATE> Bijvoorbeeld: P&O-<TEMPLATE>-<MEDEWERKER> Resulteert in: P&O-Arbeidsovereenkomst-Erik de Meijer <RELATIE> <RELATIECODE> <CONTACTPERSOON> <TEMPLATE> Bijvoorbeeld: 2013<RELATIECODE>-<TEMPLATE> Resulteert in: Servicecontract <VERZOEK> <VERZOEKNR> <MEDEWERKER> <MEDEWERKERNR> <RELATIE> <RELATIECODE> <CONTACTPERSOON> <PROJECTCODE> <PROJECT> <TEMPLATE> Bijvoorbeeld: Bevestiging: <TEMPLATE> - <VERZOEKNR>/<MEDEWERKERNR>/ <PROJECTCODE> - <RELATIE> Resulteert in: Bevestiging: Urenverantwoording /2/SEWM - Bedrijf B.V. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 21 van 32

22 PROJECT <PROJECT> <PROJECTCODE> <RELATIE> <RELATIECODE> <CONTACTPERSOON> <TEMPLATE> Bijvoorbeeld: PR2013- <PROJECTCODE><RELATIECODE> - <TEMPLATE> Resulteert in: PR2013-SEWM350-Plan van Aanpak Het gemergede document wordt als DOCX-bestand als bijlage gekoppeld aan het Synergy-document. Bij gebruik van macro s wordt het document als DOCM-bestand opgeslagen. Deze DOCX of DOCM zal, indien u Body Template had gekozen, als bijlage aan de mail gekoppeld worden. Wilt u echter dat de DOCX of DOCM wordt omgezet en als PDF-bestand als bijlage aan de mail wordt gekoppeld, dan vinkt u de optie Bijlage DOCX naar PDF aan (standaard staat deze optie aan). LET OP: Een DOCM-bijlage kan bij het mailen worden omgezet naar PDF, maar daarin zullen de macro s niet zijn opgenomen. Tot slot heeft u de mogelijkheid om een extra Bijlage te koppelen aan de mail. Klik op het loepicoon en u krijgt in een browserscherm alle Synergy-documenten te zien waar bijlagen aan gekoppeld zijn. Selecteer het gewenste document. Op deze manier kunt u meerdere bijlagen koppelen. Via het kruisje kunt u de bijlagen weer verwijderen. Het kruisje geldt voor alle bijlagen van een gekozen Synergy-document. Wanneer er meerdere bijlagen aan een Synergy-document zijn gekoppeld, kunt u dus niet enkele daarvan verwijderden overzicht In het overzicht onderin het scherm vinkt u de regels aan naar wie u de mail wilt versturen. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 22 van 32

23 U kunt vanuit dit overzicht direct de bijlage in Word openen door op de link in de kolom Bijlage te klikken. U heeft ook een mogelijkheid om eerst een voorbeeld van het gemergede document te bekijken. Klik daarvoor op het preview van het document. -icoon in de derde kolom. Er verschijnt een pop-up met een LET OP: Het gaat hierbij slechts om een preview. Er is GEEN PDF-bestand als bijlage van het gemergede document opgeslagen. Wanneer een document met macro s (DOCM-bestand) getoond wordt in de PF-preview, zullen de macro s daarin niet zijn opgenomen. De macro s functioneren overigens wel gewoon in de gemergede documenten. Wanneer u een wijziging wilt aanbrengen in een van de documenten, klikt u op het -icoon in de tweede kolom, waarna Word zal openen. LET OP: Wanneer u het gemergede document als PDF had opgeslagen, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. Afhankelijk van de bij Aan gekozen optie, zal in de kolom adres het betreffende mailadres getoond worden. Is bijvoorbeeld het mailadres van een relatie niet gevuld, dan blijft het veld leeg. U heeft in dit veld nog de mogelijkheid om het mailadres aan te passen. Bij de kolommen Medewerker, Relatie, Contactpersoon en Project kunt u met de muis over de naam gaan. Er verschijnt een kleine pop-up met het bijbehorende mailadres, zodat u deze kunt controleren. Is het mailadres bijvoorbeeld bij een contactpersoon niet gevuld, verschijnt er een dubbele streep ( -- ) in de pop-up versturen Heeft u alle instellingen gedaan, klik dan op de knop versturen bovenin het scherm. U krijgt een pop-up waarin u dient te bevestigen dat u de documenten wilt mailen. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 23 van 32

24 Klik op OK en de mails worden automatisch verstuurd naar betreffende (via de instellingen opgegeven) geadresseerden. Bovenin het scherm krijgt u de melding dat het versturen met succes is afgehandeld. Wanneer u op de knop Sluiten klikt, komt u terug in het Word merge: Overzicht van gemergede documenten. U heeft daar de mogelijkheid om opnieuw op de knop te klikken. LET OP: Heeft u ook het Word merge: Overzicht afgesloten, dan dient u de merge volledig opnieuw uit te voeren. Een verstuurde mail kunt u later in Synergy terugvinden onder de documenten. Het Synergydocument heeft daarbij een mailformaat gekregen met een kop en kan niet meer bewerkt worden. Het gemergede document is als bijlage gekoppeld onder het kopje Bijlagen. Eventueel extra gekoppelde mailbijlagen worden in het kader Bijlage als link opgenomen in het gemergede document, zodat u te allen tijde kunt zien welke bijlage(n) zijn meeverstuurd. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 24 van 32

25 2.3.1 Foutenafhandeling Zijn er bij het versturen van de mail(s) fouten opgetreden, dan krijgt u de volgende melding: Onderin het overzicht is per regel de kolom Verzonden gevuld. Een vinkje geeft aan dat de regel correct is verzonden. Staat er een kruisje, dan is die regel niet verzonden omdat er fouten opgetreden zijn. Gaat u met de muis over de regel, dan verschijnt er een kleine pop-up met de melding. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u geen geldig mailadres heeft ingevuld bij de kolom adres, dus het Aan -adres. Pas het mailadres aan in de kolom adres. U kunt ook in een nieuw browserscherm de betreffende relatie opzoeken en het mailadres aanpassen. In het scherm dient u dan wel bijvoorbeeld het veld Aan te wijzigen en weer terug te zetten, zodat het scherm ververst wordt. Vink vervolgens de regels die goed zijn gegaan uit en klik nogmaals op de knop versturen om de mail alsnog te versturen naar die regels die fout zijn gegaan. LET OP: Indien er gebruikt wordt gemaakt van niet bekende mergevelden in de template, zijn de niet bekende mergevelden al wel toegevoegd aan de mailbody (na de eerste keer verzenden) en kunnen niet nogmaals worden ingevuld of gewijzigd. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 25 van 32

26 3 Printen en werken met sessies 3.1 Printen van meervoudig gemergede documenten In het overzicht kunt u de gemergede documenten ook uitprinten. Selecteer de gewenste documenten door alle of enkele regels aan te vinken (1). Kies bij Printer een Positie (2) uit het uitklapmenu. Dit is de betreffende printer waar de printopdracht naartoe verstuurd gaat worden. U kunt hier de standaardprinter kiezen of een printer die door de Word Merge Administrator specifiek voor u is ingesteld. Klik tot slot op Afdrukken (3). U krijgt de vraag te bevestigen dat de geselecteerde documenten afgedrukt moeten worden. Klik op OK. De printopdracht wordt direct naar de gekozen printer verstuurd. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 26 van 32

27 Er verschijnt een melding zodra de printopdracht met succes is afgehandeld. Neem contact op met de Word Merge Administrator wanneer er foutmeldingen verschijnen. De administrator dient er dan voor te zorgen dat de printerinstellingen correct worden ingevoerd. Of kies een andere printer bij Positie. 3.2 Werken met sessies Opslaan van een sessie Ook kunt u de merge-actie opslaan, zodat u deze op een later tijdstip kunt printen. De gemergede documenten worden opgeslagen in een sessie. De documenten zijn vanuit de sessie desgewenst te bewerken. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 27 van 32

28 Selecteer alle of enkele documenten die u wilt opslaan in de sessie (1). Bij het onderdeel Sessie (2) vult u de gegevens in voor de sessie. Geef een Onderwerp op; dit kan het voorgevulde onderwerp zijn, maar deze kunt u desgewenst ook aanpassen. Vervolgens zijn er twee beveiligingsopties: Voor een specifieke gebruiker Koppelt u bij Beveiliging een medewerker, dan wordt de optie Verzoek beschikbaar. Vinkt u deze aan, dan wordt er bij het opslaan van de sessie een verzoek aangemaakt, waarbij de medewerker gekoppeld wordt. Welk verzoek dit is, is door de Word Merge Administrator bepaald in de algemene instellingen. Eventueel kunt u nog Opmerkingen plaatsen door op het icoon te klikken. Deze opmerkingen worden meegenomen in het verzoek. Zodra de sessie is opgeslagen, is deze alleen beschikbaar voor de gekoppelde medewerker en voor de aanmaker van de sessie. Andere gebruikers kunnen de sessie dan ook niet benaderen. Wanneer de medewerker die is gevuld bij Beveiliging volgens de verzoekdefinitie niet gekoppeld mag worden, zal bij opslaan van de sessie de volgende melding verschijnen: Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 28 van 32

29 Er kunnen ook meldingen verschijnen van velden die volgens de verzoekdefinitie verplicht gevuld moeten worden, maar die niet gevuld zijn: De sessie wordt wel opgeslagen, maar er wordt geen verzoek aangemaakt voor de gekoppelde medewerker. U kunt eventueel contact opnemen met de administrator om de verzoekdefinitie aan te laten passen Voor iedereen Beveiliging kunt u ook leeg laten. De sessie zal dan voor alle gebruikers worden opgeslagen. Iedereen kan de sessie benaderen en verwijderen of printen. Klik op Bewaren (3) om de sessie op te slaan. U krijgt de vraag te bevestigen dat u de sessie op wilt slaan. Klik op OK. Er verschijnt de melding dat de sessie met succes is opgeslagen: Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 29 van 32

30 Wanneer er ook een verzoek aangemaakt wordt, verschijnt deze melding: Sessies verwijderen Een opgeslagen sessie is op te vragen via Add-on Overzichten MS Word Merge Addon SE: Opgeslagen Wordmerge Sessies. U krijgt een overzicht van alle sessies waar geen medewerkers aan gekoppeld zijn of de sessies waar u aan gekoppeld bent of de aanmaker van bent. In dit overzicht kunt u regels selecteren (1) en op Verwijderen (2) klikken om de geselecteerde sessies te verwijderen. Een sessie is slechts een koppeling naar de betreffende documenten. Bij het verwijderen van een sessie wordt dus alleen de koppeling verwijderd. De gemergede documenten blijven behouden. Een andere manier om een sessie te verwijderen is door hem te openen en op de knop Verwijder sessie te klikken Sessies printen Er zijn twee methoden om een sessie te printen: Via verzoek Wanneer u ervoor gekozen heeft om bij het opslaan van een sessie de optie Verzoek aan te vinken, wordt er een verzoek aangemaakt van het type dat door de Word Merge Administrator in de algemene instellingen is ingesteld. Het verzoek zal (afhankelijk van de inrichting van het verzoektype) in de werkstroom van de gekoppelde medewerker verschijnen. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 30 van 32

31 In het verzoek is automatisch een knop Print sessie toegevoegd. Klikt u hierop, dan opent u de sessie die aan dit verzoek is gekoppeld. Het kan zijn dat u geen toegang heeft tot de sessie of dat de sessie is verwijderd (waarmee ook de koppeling tussen het verzoek en de sessie is verwijderd). In dat geval krijgt u een overzicht van alle sessie waar u rechten op heeft en kunt u zelf een sessie selecteren Via Add-on Overzichten Een sessie is ook te openen via Add-on Overzichten MS Word Merge Addon SE: Opgeslagen Wordmerge Sessies. U krijgt dan alle gemergede documenten te zien die binnen de sessie zijn opgeslagen. Selecteer alle of enkele regels (1) en kies een Positie (2) uit het uitklapmenu. Klik vervolgens op Afdrukken (3). Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 31 van 32

32 Nadat u de printopdracht bevestigd heeft door op OK te klikken, wordt de opdracht direct naar de printer verstuurd. Klik op OK. De printopdracht wordt direct naar de gekozen printer verstuurd. Er verschijnt een melding zodra de printopdracht met succes is afgehandeld. Eddon Software BV MS Word Merge Add-on SE 19 februari 2014 pagina 32 van 32

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide Document Preview SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Add-on Maatwerkmenu SE. Installation & Configuration Guide

Add-on Maatwerkmenu SE. Installation & Configuration Guide Add-on Maatwerkmenu SE Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Installation & Configuration MS Reporting Services Integrator SE

Installation & Configuration MS Reporting Services Integrator SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s Hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Installation & Configuration MS Reporting Services

Nadere informatie

ITSM Add-on. Installation & Configuration Guide

ITSM Add-on. Installation & Configuration Guide ITSM Add-on Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0. Snelhandleiding Nederlands

RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0. Snelhandleiding Nederlands Snelhandleiding Nederlands RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0 Een uitvoerige handleiding is digitaal opgenomen in het programma. U kunt deze oproepen door in RetSoft Archief op uw F1 toets te drukken. 2015

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Handleiding Davilex Relatie Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Relatie Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Relatie Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

3 Licentie activeren 4 Backup gegevens. 2 Personen scherm. 2 Persoon zoeken. 5 Kopieer persoonsgegevens. 3 Verwijder contactmoment

3 Licentie activeren 4 Backup gegevens. 2 Personen scherm. 2 Persoon zoeken. 5 Kopieer persoonsgegevens. 3 Verwijder contactmoment 2 1-2-3 CRM versie 2.5 Inhoud I Introductie 4 II Installatie en Backup 5 1 Installatie standalone... editie 5 Gebruik 1-2-3 CRM... vanaf USB stick 9 2 Installatie netwerk... editie 10 3 Licentie activeren...

Nadere informatie

Installation & Configuration Generic Scan Interface SE

Installation & Configuration Generic Scan Interface SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s Hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Installation & Configuration Generic Scan Interface

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie