Patiëntveiligheid omhoog, kosten omlaag. Stappenplan implementatie GS1-traceerbaarheid ziekenhuizen 6 november 2013 versienummer 001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patiëntveiligheid omhoog, kosten omlaag. Stappenplan implementatie GS1-traceerbaarheid ziekenhuizen 6 november 2013 versienummer 001"

Transcriptie

1 Patiëntveiligheid omhoog, kosten omlaag Stappenplan implementatie GS1-traceerbaarheid ziekenhuizen 6 november 2013 versienummer 001

2 Met dank aan Naam Functie Organisatie Justin Bitter Manager bedrijfsvoering OK, RVE, CSA, PPO Ziekenhuis Bernhoven Jaap Boomsma Stafadviseur OK logistiek AMC Amsterdam Nicole Feller Adviseur kwaliteit en patiëntveiligheid VUmc Michel Groothalle Master Data Project Analyst Biomet Europe BV Mark Hogerwerf Patrick Molendijk Sr Product Development Technologist Manager CSA en Procurement professional Nutricia AMN Maasstad Ziekenhuis Hennie Mulder Operatieassistent Maxima Medisch Centrum Esther Peelen Projectmanager gezondheidszorg GS1 Nederland Tom Pereboom Manager OK/CSA Ziekenhuis Amstelland Sarina Pielaat Productspecialist barcodes GS1 Nederland Frank Raymaekers Business manager Service pad Supply Chain ErasmusMC Jessica Ritzema Hoofd Inkoop VUmc Nicolas Stuyckens Annemieke van de Bult Manager Barcodes en EPC Global Hoofd Inkoop GS1 België Luxemburg Ziekenhuisgroep Twente Lambert van Eekelen Sr Consultant ICON Healthcare Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Jeroen van Winden Materiaal Coördinator OK Tweesteden Ziekenhuis Rob Wils Materiaal Coördinator OK Maxima Medisch Centrum

3 Inhoud 1 Traceerbaarheid Wat is traceerbaarheid? Hoe werkt het? Samenwerken Wetgeving Standpunt van European Assosiation of Hospital Pharmacists 8 2 Voorbereidingsfase Stap 1: Kennis opdoen Stap 2: Analyse huidige en toekomstige situatie Stap 3: Opzetten van een werkstructuur en scope 14 3 Planningsfase Stap 4: Analyse benodigdheden Stap 5: technisch ontwerp opzetten Stap 6: Specificaties testen 26 4 Implementatie / operationele fase Stap 7: Systeem implementeren Stap 8: Opleiding en documentatie Stap 9: Traceerbaarheidssysteem evalueren Stap 10: Monitoren 28 5 Aan de slag! 29 All contents copyright GS1 Nederland 6 november

4 Inleiding Patiëntveiligheid en efficiency: nauw met elkaar verbonden Elke patiënt heeft vijf basisrechten. Hij mag ervan uitgaan dat het juiste product, in de juiste dosis, aan de juiste persoon (de patiënt in kwestie dus), op het juiste moment en op de juiste manier wordt toegediend. GS1 Nederland biedt de zorgsector ondersteuning om aan deze uitgangspunten tegemoet te komen. Patiëntveiligheid heeft op dit moment de hoogste prioriteit in de gezondheidszorg. Vragen als Welke patiënt heeft welke hartklep gekregen? en Is het juiste materiaal beschikbaar op het moment dat de operatie begint? zijn aan de orde van de dag. Helaas is het beantwoorden van deze vragen niet altijd eenvoudig. Hiervoor is inzicht nodig in de voorraden en de gebruikte middelen. Patiëntveiligheid en logistiek zijn dus nauw met elkaar verbonden. Helaas worden er op dit moment elke dag fouten gemaakt bij het toedienen van medicatie, soms zelfs met dodelijke afloop. Uiteraard moet dit zoveel mogelijk worden voorkomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal fouten bij toediening van medicatie drastisch vermindert door barcodescanning toe te passen. Dit aantal daalt nog verder wanneer alle partijen in de keten met eenduidige codering werken. Dit staat in het McKinsey rapport Strength in unity the promise of global standards in Healthcare Onderstaand figuur laat de effecten zien die traceerbaarheid heeft op de patiënt en op het ziekenhuis in termen van patiëntveiligheid en efficiency: Om 100% traceerbaarheid te realiseren, is het noodzakelijk dat de logistieke processen (P) goed op orde zijn en de IT-ystemen dusdanig zijn ingericht om deze processen te ondersteunen (S). Dit betekent dat door verbetering van de recallprocedure ook de logistieke efficiency verbetert. Door de verbeterde aansturing van de voorraden, kunnen deze tussen 10-20% worden verlaagd. Door het registreren van de houdbaarheidsdatum van de producten, kan derving drastisch worden verminderd. Samen met de eenmalige waardetoevoeging van de voorraad, komt dit ten goede aan de solvabiliteit van het ziekenhuis. Tenslotte moet de nieuwe manier van werken volledig worden ingebed in de organisatie (O). All contents copyright GS1 Nederland 6 november

5 De GS1 focusgroep Traceability heeft in 2012 een business case opgeleverd: Patiëntveiligheid en efficiency in de OK. Hierin komt naar voren welke kosten en baten zijn gemoeid bij het implementeren van traceerbaarheid. Dit stappenplan is een vervolg op die business case. Hoewel we in de business case alleen keken naar het gebruik van medische hulpmiddelen op de OK, nemen we nu ook andere afdelingen en geneesmiddelen mee. In dit stappenplan wordt toegelicht hoe u binnen uw ziekenhuis de GS1 Global Traceability Standard for Healthcare (GTSH) stap voor stap kunt implementeren. De projectmethode die in dit stappenplan wordt beschreven is gebaseerd op de GS1 Global Traceability Standard for Healthcare Implementation Guide Deze is ontwikkeld door GS1 Healthcare. Dit stappenplan is een dynamisch document. Er zullen dan ook regelmatig updates volgen om het document aan te passen aan nieuwe inzichten en ervaring. Scope U kunt dit stappenplan toepassen op de volgende processen: - Traceerbaarheid van medische hulpmiddelen. - Toedieningsregistratie van geneesmiddelen. Bij deze processen kunnen verschillende afdelingen in het ziekenhuis betrokken zijn, zoals operatiekamers, hartkatheterisatiekamers (HCK), verpleegafdeling, apotheek, behandelcentra, poliklinieken. Onder traceerbare producten verstaan we: geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, assets (goederen in bezit) en procedure trays. In dit stappenplan gaan we uit van de barcode techniek. Traceability is ook met andere technieken te realiseren, zoals RFID, maar wij beperken ons hier tot barcodescanning. Dit is een breed toepasbare techniek en relatief goedkoop en eenvoudig te implementeren. Voorbeelden van producten die binnen de scope van het stappenplan vallen: All contents copyright GS1 Nederland 6 november

6 Buiten scope: processen voor elektronisch bestellen, leveren, factureren. De techniek RFID valt op dit moment buiten scope. De volgende producten vallen niet in de scope van dit stappenplan: instrumentarium, medische apparatuur, bloed, botproducten, weefsel, catering, voeding. Ook de administratieve afdelingen vallen buiten de scope van dit stappenplan. Drie fases GS1 Healthcare heeft een projectmethode opgezet die u helpt bij de implementatie van de GS1 Global Traceability Standard for Healthcare. Dit gebeurt in drie fases: 1 Voorbereiding Kennis vergaren, een analyse maken van de huidige situatie en het samenstellen van een projectteam. 2 Planning Analyseren van benodigdheden, het opzetten van een technisch ontwerp en het testen van de specificaties. 3 Uitvoering Implementatie en validatie, opleiding en documentatie en het evalueren en indien nodig bijsturen van het systeem. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

7 1 Traceerbaarheid 1.1 Wat is traceerbaarheid? Traceability is het volgen (to track) en herleiden (to trace) van artikelen, vanaf het moment van productie tot en met de beëindiging van de levensduur (door gebruik of vernietiging). To track: Het volgen van een specifieke eenheid of batch van goederen (items) in de logistieke keten van producent tot eindgebruiker (downstream). Aan de hand van opgeslagen gegevens is direct te zien waar het item zich in de logistieke en/of productieketen bevindt. To trace: Het herleiden van de herkomst van een specifieke eenheid of batch van goederen (items). Aan de hand van opgeslagen gegevens kan worden teruggegaan in de logistieke en/of productieketen (upstream). 1.2 Hoe werkt het? Met de GS1 Global Traceability Standard for Healthcare (GTSH) kunt u realiseren dat elk product via barcodescanning wordt herkend en elke verplaatsing van de ene naar de andere locatie wordt bijgehouden. De leverancier legt het artikelnummer, de expiratiedatum en het batch- en/of serienummer vast in een barcode. Wanneer vervolgens het ziekenhuis deze code scant, worden de gegevens opgeslagen in het systeem. De locatie van een product wordt ook vastgelegd. Als deze informatie in het ERP (de software die bedrijfsprocessen ondersteunt) wordt gekoppeld, is altijd duidelijk welk product zich op welke locatie bevindt. De gegevens kunnen bovendien worden gekoppeld aan de patiënt, bijvoorbeeld door middel van een barcode op een polsbandje, en aan een medewerker waarbij een barcode op de medewerkerspas is aangebracht. Zo is te allen tijde duidelijk welk product bij welke patiënt is toegepast en wie daar verantwoordelijk voor is. Hiermee wordt de patiëntveiligheid verhoogd en kan men efficiënter werken, waardoor de kosten verlagen. 1.3 Samenwerken Om deze gewenste situatie te bereiken is samenwerken het sleutelwoord. In de eerste plaats is commitment nodig op alle niveaus binnen de eigen organisatie. Daarnaast moeten afnemers en leveranciers gezamenlijk aan de slag, want van beide zijden is inspanning vereist. Het is belangrijk dat leveranciers en ziekenhuizen duidelijke afspraken maken over het verloop van de processen. De GS1 focusgroep Traceability faciliteert het maken en documenteren van deze afspraken. Internationaal hebben ziekenhuizen zich verenigd in de GS1 Healthcare Provider Advisory Council (HPAC). De HPAC heeft een oproep gedaan aan leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, waarin zij vragen om het plaatsen van een GS1 barcode op de primaire verpakking of op het product zelf (bijvoorbeeld in het geval van chirurgische instrumenten). All contents copyright GS1 Nederland 6 november

8 Tip: Gebruik deze oproepen op internationaal niveau in dialoog met uw leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en met uw software leveranciers. De basis voor traceerbaarheid ligt bij de leveranciers. Zij moeten hun producten van de juiste informatie en barcode voorzien. Het is vervolgens aan het ziekenhuis om de ITsystemen zo in te richten dat de gegevens door middel van barcodescanning verwerkt kunnen worden. Voor een juiste verwerking van de barcodes en voor uitwisseling van productgegevens, is samenwerking en afstemming met uw leveranciers onontbeerlijk. Ook samenwerking met software leveranciers is cruciaal. Om de informatie in de barcode te kunnen gebruiken, moet het IT-systeem deze kunnen verwerken om daarmee de werkprocessen te ondersteunen. De GS1 HPAC heeft ook een oproep gedaan aan software leveranciers. Hierin vragen de ziekenhuizen aan hun software leveranciers om de IT-systemen geschikt te maken voor het verwerken van de GS1-standaarden. 1.4 Wetgeving Op 24 september 2013 is een wet van kracht geworden, uitgevaardigd door de Amerikaanse Food and Drug Authority (FDA). Hierin wordt het gebruik van een Unique Device Identifier (UDI) verplicht gesteld voor een aantal medische hulpmiddelen: klasse III, II en I. Deze UDI moet aanwezig zijn op de producten die in Amerikaanse ziekenhuizen worden gebruikt. Van leveranciers wordt verwacht dat zij de productgegevens van de relevante producten registreren in een Global UDI Database (GUDID). Deze gegevens worden aan de afnemers beschikbaar gesteld. Hieronder worden ook patiënten verstaan die bijvoorbeeld kunnen opzoeken welk implantaat zij hebben. De Europese Commissie heeft aangekondigd dat zij deze wetgeving zullen adopteren in Europa. 1.5 Standpunt van European Assosiation of Hospital Pharmacists De vereniging van Europese ziekenhuisapothekers (EAHP) heeft onlangs haar wens geuit om toedieningsregistratie met barcodescanning te willen toepassen, ofwel bedside scanning. Dit houdt in dat elk geneesmiddel dat aan een patiënt wordt gegeven, wordt geregistreerd via scanning. Zo is inzichtelijk welke geneesmiddelen een patiënt heeft gekregen, maar belangrijker nog is dat hiermee vóór het toedienen een aantal controles wordt gedaan om te voorkomen dat: - Een geneesmiddel aan de verkeerde patiënt wordt gegeven. - Het verkeerde geneesmiddel aan een patiënt wordt gegeven. - Het geneesmiddel in een verkeerde dosis wordt gegeven. - Dat een geneesmiddel dubbel wordt gegeven. - Dat een geneesmiddel op de verkeerde tijd wordt gegeven. De EAHP, een aantal leveranciers van geneesmiddelen en GS1 hebben het afgelopen jaar samengewerkt om te komen tot afspraken over welke gegevens in de barcode moeten zitten en welke barcode op de enkele verpakking moet komen. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe standaard Level below the each. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

9 2 Voorbereidingsfase Omdat de uitgangspunten per ziekenhuis verschillen, betekent dit dat de aanpak en keuzes per ziekenhuis anders zullen zijn. In het stappenplan nemen we onderstaande in acht: - Er zijn ziekenhuizen waar de automatisering al goed op orde is, terwijl in andere gevallen op dat vlak nog een moderniseringsslag gemaakt moet worden. - Een ziekenhuis is vanwege de vele afdelingen, medewerkers en de interactie met de patiënt - in feite ook een logistieke keten op zich. - Bij de invoering van de GTSH zal de patiëntveiligheid als uitgangspunt gelden, maar het is mogelijk om tegelijkertijd het logistieke proces te verbeteren. - Het is raadzaam om een pilotproject op te zetten op een bepaalde afdeling, bijvoorbeeld op de OK s. Wanneer alles daar goed loopt, kan het proces ook worden doorgevoerd op andere afdelingen binnen het ziekenhuis. De stappen zijn immers dezelfde. 2.1 Stap 1: Kennis opdoen Verzamel informatie om helder te krijgen welke mogelijkheden en kansen traceerbaarheid met GS1-standaarden biedt en welke procedures daarvoor gevolgd moeten worden. Verdiep u ook in praktijkvoorbeelden. Dat maakt de voordelen maar ook eventuele struikelblokken inzichtelijk. Praktijkvoorbeelden kunt u hier downloaden: - Uit het Healthcare Reference Book : Bar coding on pharmaceutical packaging cuts costs and improves patient safety, pagina Video Traceerbaarheid van implantaten in het Deventer Ziekenhuis. - Video Ordermanagement van bloedproducten in het Erasmus MC. - Praktijkvoorbeeld UZ Leuven verbetert patiëntveiligheid door toedieningsregistratie (bed side scanning). Op basis van de vergaarde informatie kunt u de juiste keuzes maken, bijvoorbeeld op het gebied van technologie, en u kunt gaan nadenken over de vervolgstappen. GS1 Nederland helpt u graag om de noodzakelijke kennis te vergaren en biedt trainingen over de GS1-standaarden. Ook voor advies op maat is GS1 het juiste adres. Daarnaast kunt u zich aansluiten bij de focusgroep Traceability om kennis en ervaring van collega s uit de zorg te verkrijgen. Resultaat - Kennis over de GTSH en wat deze standaard voor uw organisatie kan betekenen. - Kennis uit praktijkvoorbeelden waarmee u de vertaalslag naar uw eigen organisatie kunt maken. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

10 2.2 Stap 2: Analyse huidige en toekomstige situatie Huidige situatie Voordat u een projectplan kunt opzetten, is het noodzakelijk om de huidige situatie in kaart te brengen. Ga stap voor stap na wat er door de gehele keten met een product gebeurt, wie ermee werkt en op welke plaatsen het terechtkomt. Geef dit weer in een proces- en informatieanalyse. Bepaal in welke processtap welke informatie nodig is. Bepaal ook welke informatie gegenereerd wordt en van en naar welke IT-systemen deze informatie gaat. Op deze manier krijgt u inzicht in welke systemen aan elkaar gekoppeld moeten worden. Over het algemeen gaat het om de volgende systemen: ERP-pakket, ZIS, EVS, AIS, EPD en bijbehorende hardware zoals scanners en labelprinters. Tip: Door bij deze stap zowel interne als externe gebruikers (onder andere handelspartners) te betrekken, brengt u de feitelijke situatie in kaart en niet de theoretische. Hiermee kunt u fouten of misverstanden tijdens vervolgstappen voorkomen. Bovendien creëert u op deze wijze acceptatie bij toekomstige partners. Tip: Om de gewenste situatie te bereiken, is het belangrijk om niet vanuit technische oplossingen te denken. Denk vanuit functionaliteiten, onderbouw deze en beslis vervolgens welke technische oplossingen hiervoor nodig zijn. Toekomstige situatie Vervolgens beschrijft u de toekomstige situatie die u met het project wilt bereiken. Voorbeeld 1: Efficiënt en effectief een recall uitvoeren Patiënt meneer Jansen heeft een hartklep van fabrikant X. Fabrikant X maakt een melding aan de markt dat batch van hartklep type Z defecten kan vertonen. Fabrikant X wil dat hartklep type Z niet meer bij patiënten wordt gebruikt en vraagt de markt deze uit de voorraden te halen en terug te sturen naar de leverancier. Omdat de defecte producten mogelijk een risico betekenen voor de patiënt, vraagt de fabrikant de ziekenhuizen ook alle patiënten die de hartklep met batchnummer hebben gekregen, op te roepen voor onderzoek. Ziekenhuis H is nu aan zet: de afdeling interventie cardiologie gaat de patiëntdossiers en het magazijn doorzoeken op aanwezigheid van hartklep type Z met batchnummer Gewenste situatie: Een bevoegd medewerker zoekt in het voorraadsysteem op hartklep type Z met batchnr In het systeem komt direct naar voren op welke schappen dit artikel te vinden is. De medewerker haalt de producten van het schap. De getraceerde producten worden retour gezonden naar leverancier X of in sommige gevallen zal leverancier X de producten zelf op komen halen. De bevoegde medewerker tekent voor het retour zenden van de teruggehaalde producten en All contents copyright GS1 Nederland 6 november

11 vermeldt aantal, artikel- en batchnummer. Een bevoegd medewerker zoekt in het ziekenhuisinformatiesysteem op welke patiënten hartklep type Z met batchnr hebben gekregen. Het ziekenhuis roept meneer Jansen op en maakt een afspraak om vervolgstappen te bespreken. Bovenstaande actie wordt binnen enkele uren na melding van de fabrikant uitgevoerd en afgerond. Het ziekenhuis is voor 100% in controle over de compleetheid van de recall, zowel in de voorraden als de gebruikte producten bij de patiënt. Belangrijke vragen die u in dit voorbeeld moet beantwoorden: - Voor welke producten wilt u traceerbaarheid realiseren? - Op welk verpakkingsniveau is een barcode nodig, primair of secundair? - Hoeveel leveranciers heeft het ziekenhuis voor het proces binnen de scope? - Welke van deze leveranciers hanteert een GS1-code? - Met welke leveranciers die HIBC of geen barcode hanteren, gaat u een dialoog aan om deze naar GS1 toe te bewegen? - Welke IT-systemen raakt het proces? (ZIS, EPD, ERP, scanners, printers) - Zijn logistieke eenheden uniek gecodeerd? - Zijn locaties (uniek) gecodeerd? - Zijn de patiënten (uniek) geïdentificeerd? - Hoe vaak komt een recall voor op serienummer? - Hoe vaak komt een recall voor op batchnummer? - Is voor de meeste producten een recall op batchnummer genoeg? Voorbeeld 2: Efficiënt voorraadbeheer Patiënt mevrouw de Vries heeft vandaag een heupoperatie. Tijdens de operatie worden de volgende producten gebruikt: - implantaat - verband - bloedproducten - instrumentarium - medicatie - procedure tray Gewenste situatie: Alle producten die tijdens de operatie/ingreep worden gebruikt, worden via barcode scanning geregistreerd in het voorraadbeheersysteem. De gebruikte producten worden automatisch afgeboekt van de voorraad. Wanneer het aantal van een bepaald product onder het minimum komt, stuurt het systeem automatisch een order naar de leverancier van dat product, zodat de voorraad op het juiste peil blijft. Het is niet nodig om extra of reserve voorraden aan te houden. Doordat ook de prijs bij de gebruikte producten bekend is, kan onmiddellijk worden berekend wat de kostprijs van de operatie/ingreep bedraagt voor bijvoorbeeld DBC/DOT registratie. Deze kosten worden doorgestuurd naar het management. Zodra de bestelde producten geleverd worden, worden deze via barcodescanning ingeboekt in de voorraad op artikelnummer, batchnummer en expiratiedatum. Zo heeft men altijd inzicht in het aantal producten dat op voorraad ligt. Doordat ook de expiratiedatum bekend is, weet het OK-personeel welke producten als eerste gebruikt moeten worden om te voorkomen dat ze uit datum lopen. Op deze manier kan derving worden teruggedrongen met circa 80%. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

12 Belangrijke vragen die u in dit voorbeeld moet beantwoorden: - Voor welke producten wilt u traceerbaarheid realiseren? - Op welk verpakkingsniveau is een barcode nodig, primair of secundair? - Hoeveel leveranciers heeft het ziekenhuis voor het proces binnen de scope? - Welke van deze leveranciers hanteert een GS1-code? - Met welke leveranciers die HIBC of geen barcode hanteren, gaat u een dialoog aan om deze naar GS1 toe te bewegen? - Welke IT-systemen raakt het proces? (ZIS, EPD, ERP, scanners, printers) - Zijn logistieke eenheden uniek gecodeerd? - Zijn locaties (uniek) gecodeerd? - Welke procedures zijn er op het gebied van registratie van inkomende, te verwerken en uitgaande goederen? Wat is de automatiseringsgraad hierbij? - Hoe en wanneer wordt wat naar handelspartners gecommuniceerd? - Hoe worden de productgegevens beheerd? Via een datapool gedistribueerd of bilateraal? Voorbeeld 3: Toedieningsregistratie met barcodescanning Patiënt mevrouw Pietersen ligt op een verpleegafdeling cardiologie. Zij krijgt verschillende geneesmiddelen om haar hartritme onder controle te krijgen. Gewenste situatie: De arts heeft de benodigde geneesmiddelen geregistreerd via het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS). De verpleegkundige controleert met het EVS welke geneesmiddelen de arts heeft aangevraagd en zet deze om gebruikt te worden. De verpleegkundige brengt de geneesmiddelen naar mevrouw Pietersen. Voordat de verpleegkundige de middelen geeft, scant zij haar personeelsnummer op haar medewerkerpasje, ze scant het polsbandje van mevr. Pietersen en elk geneesmiddel dat zij wil geven. Het systeem controleert nu of de geneesmiddelen de juiste zijn volgens het voorschrift van de arts, of de juiste dosis wordt gegeven en of deze overeenstemmen met de patiënt. Wanneer er geen afwijkingen zijn vastgesteld, kan mevrouw Pietersen de geneesmiddelen innemen. Als er in een van de factoren een afwijking is, dan moet de verpleegkundige actie ondernemen. Belangrijke vragen die u in dit voorbeeld moet beantwoorden: - Voor welke producten wilt u toedieningsregistratie realiseren? - Hoeveel leveranciers heeft het ziekenhuis voor het proces binnen de scope? - Welke van deze leveranciers hanteert een GS1-code? - Met welke leveranciers die HIBC of geen barcode hanteren, gaat u een dialoog aan om deze naar GS1 toe te bewegen? - Welke IT-systemen raakt het proces? (ZIS, EPD, EVS, AIS, scanners, printers) - Hebben alle losse eenheden een barcode (elke tablet, ampul etc.)? - Zijn locaties (uniek) gecodeerd? - Zijn de patiënten (uniek) geïdentificeerd? - Hoe vaak komt een recall voor op serienummer? - Hoe vaak komt een recall voor op batchnummer? - Is voor de meeste producten een recall op batchnummer genoeg? In stap 5 lichten we toe welke GS1-standaarden u kunt inzetten om bovengeschetste gewenste situaties te bereiken. Op basis van deze grondige analyse kunt u een high level business case opstellen, vaststellen wat er moet gebeuren en welk budget nodig is om traceerbaarheid te All contents copyright GS1 Nederland 6 november

13 implementeren. Aan de hand van deze informatie kan op directieniveau worden besloten of uw organisatie daadwerkelijk met GS1-traceerbaarheid aan de slag gaat. Ofwel: in deze stap wordt het go/no go besluit genomen. Resultaat - High level business case - Go/No go beslissing - Vaststelling budget - Senior sponsor - Inzicht in haalbaarheid gewenste situatie - De belanghebbenden zijn bekend - Indicatie van doorlooptijden en complexiteit van de implementatie All contents copyright GS1 Nederland 6 november

14 2.3 Stap 3: Opzetten van een werkstructuur en scope Het ontwikkelen en implementeren van een traceerbaarheidssysteem raakt vele taken en verantwoordelijkheden, zowel intern als extern. Bepaal wie u nodig heeft en kies een externe partner om uw traceerbaarheidsproject mee uit te voeren. Kortom, vorm een projectteam. Daarna bepaalt u voor welke producten of productgroep u traceerbaarheid wilt realiseren. Het is van fundamenteel belang om aan het begin van het project beslissingen te nemen over de volgende onderwerpen: - Vaststellen in- en externe rollen en verantwoordelijkheden. - Aanstellen projectmanager. - Scope van het traceerbaarheidsproces door de gehele logistieke ziekenhuisketen. - Grove tijdslijn en planning. - Welke traceerbaarheidspartners (moeten) zijn betrokken? - Aan welke use cases moet het traceerbaarheidssysteem voldoen? (bijvoorbeeld risicomanagement, voorraadbeheer, registratie product-patiënt, terugroepacties) - Welke traceerbaarheidsverzoeken verwacht u? - Voor welke producten wilt u traceerbaarheid realiseren? - Het niveau van traceerbaarheid: logistieke eenheid, omdoos, secundaire verpakking, primaire verpakking, op batchniveau of unieke exemplaren? - Wie stelt welk budget beschikbaar voor de investering die nodig is? Belangrijke vragen tijdens deze stap zijn: - Welk deel van het assortiment wilt u kunnen traceren? Gaat het om het hele assortiment of om een bepaalde productgroep? - Op welk niveau wilt u kunnen traceren? Op batchniveau, serienummer, op het niveau van een consumenteneenheid of op het niveau van een logistieke verzendeenheid? - Met welk specialisme/proces kunt u een representatieve pilot doen? - Welke afdelingen en handelspartners krijgen hiermee te maken? - Welke ketenafspraken en/of systemen zijn er? - Welke afspraken met leveranciers zijn er? - Wat zijn de beschikbare middelen (budget, mensen)? - Wat wil uw organisatie met dit project bereiken en waarom? - Welke IT-systemen zijn er? - Bent u al deelnemer bij GS1 Nederland? Bent u projectmanager? Betrek dan zowel medewerkers op management- als op operationeel niveau bij het project en stel de verantwoordelijkheden vast. Op die manier weet elke medewerker precies wat hij of zij moet doen en welke consequenties traceerbaarheid heeft voor de werkzaamheden. Van belang voor het slagen van het project is betrokkenheid van de afdelingen: - Inkoop - Apotheek - Logistiek - Financiën - ICT en functioneel beheer - Medische professionals (specialist, verpleegkundige) All contents copyright GS1 Nederland 6 november

15 Resultaat Tip: Stel een verantwoordelijke voor specifieke GS1-zaken aan. Hij of zij kan ervoor zorgen dat de juiste personen tijdig zijn voorzien van de benodigde kennis van de GS1-standaarden. U kunt GS1 Nederland ook om ondersteuning en advies vragen. - Aanstellen van een projectteam en projectmanager. - Grove activiteitenplanning. - Functionele specificaties op hoofdlijnen. - Eerste aanzet projectplan. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

16 3 Planningsfase 3.1 Stap 4: Analyse benodigdheden Projectplan Nu het projectteam is samengesteld, is de volgende stap het verder uitwerken van het projectplan. Voor het opzetten van een projectplan kunt u een projectmanagementmethode toepassen. Bekende methodes zijn Prince2, Agile en Lean. Het projectplan geeft antwoord op onderstaande vragen: - Wat zijn de einddoelen en resultaten? - Wat valt binnen en buiten scope? - Welke zijn de randvoorwaarden? - Wie zijn de belanghebbenden? - Wat is de relatie met andere projecten? (Doen we geen dubbel werk en vergeten we niets?) - Wat is het budget? - Welke activiteiten gaan we doen? - Wat is de tijdslijn voor deze activiteiten? - Welke zijn de benodigde resources: personeel, systemen, geld, tijd en producten? - Hoe meten we de kwaliteit van product, dienst, personeel, kennis en opleiding? Belangrijk is dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van het project; dat deze het einddoel kennen en dat men van elkaar weet wie, wat, wanneer, waarmee en waarom doet! Analyse Het tweede onderdeel van deze stap is het in kaart brengen van de goederenstroom en vervolgens de informatiestroom. In de illustratie op de volgende pagina wordt de logistieke keten binnen een ziekenhuis afgebeeld. U ziet hier hoe de goederen zich binnen een ziekenhuis bewegen. Elk product wordt geïdentificeerd door de Global Trade Item Number (GTIN) in een barcode. Omdat de gegevens die voor traceerbaarheid van belang zijn, ook zijn opgenomen in de barcode op het product, is het mogelijk deze op elke gewenste locatie te scannen en daarmee inzichtelijk te maken waar het product zich bevindt. Volgens de GTSH identificeert u elke fysieke locatie waar de te traceren goederen geregistreerd moeten worden, met een GS1-adrescode ofwel Global Location Number (GLN). U kunt hiermee de verplaatsingen van de goederen bijhouden, maar ook de plaats waar de goederen zijn opgeslagen. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

17 All contents copyright GS1 Nederland 6 november

18 Huidig gebruik productidentificatie In de huidige situatie heeft ongeveer 60% van de medische hulpmiddelen en geneesmiddelen een unieke productidentificatie, een zogenoemde Global Trade Item Number (GTIN). Een leverancier kent deze toe aan zijn producten en vertaalt deze in een barcode. Voor geneesmiddelen op de enkele stuks, ligt dit percentage lager. Een aantal leveranciers is momenteel bezig om dit voor elkaar te krijgen, vanwege de toenemende vraag hierom vanuit ziekenhuisapotheken. In de ideale situatie hebben alle producten een GTIN vertaald in een barcode op het benodigde niveau. De industrie en afnemers werken eraan om dit te bereiken. Nu dit nog niet het geval is, heeft dit uiteraard consequenties voor uw project: het is op dit moment nog niet mogelijk om alle producten op dezelfde manier te behandelen. Een aantal producten heeft een HIBC-code en een aantal heeft geen barcode op de verpakking. In de praktijk zien we dat ziekenhuizen hier in hoofdlijnen op twee manieren mee omgaan: 1. Men maakt gebruik van bestaande GTIN s en aanvullende gegevens in de barcode(s) die de leverancier op de producten heeft aangebracht. Voor de producten die geen GTIN hebben, maakt u zelf een GS1-nummer aan en vertaalt dit in een barcode. Ook neemt u de vervaldatum en het batch- of serienummer over in de barcode. Dit noemen we methode 1 2. Men labelt alle producten zelf met een eigen nummer en eigen barcode. Kijk hiervoor naar het artikel over de Radboud-methode. De ziekenhuizen uit de focusgroep Traceability spreken hun voorkeur uit voor methode 1. Methode 2 zien zij als suboptimalisatie. Hieronder werken we Methode 1 uit. Tip: Neem in de leveringsvoorwaarden op dat elk traceerbaar product een GS1 DataMatrix of GS1-128 moet hebben met hierin opgenomen: GTIN, vervaldatum en batch- en/of serienummer (afhankelijk van het type product). All contents copyright GS1 Nederland 6 november

19 Methode 1 U heeft resources nodig om een deel van de producten van een artikelnummer (GTIN) en aanvullende informatie (expiratiedatum, batch-/lotnummer en serienummer) in een barcode te voorzien. Voor de producten met een HIBC-code met niet-gestandaardiseerde inhoud, kunt u kiezen of u gebruik maakt van deze code of deze overlabelt met een eigen barcode. Het advies is om met de leverancier in contact te treden en hem te verzoeken GS1- barcodes op de producten te plaatsen. Op deze manier zal in de zorg uiteindelijk één standaard bestaan, waar zowel leveranciers als afnemers van profiteren. Het scannen van de barcode gebeurt op verschillende momenten: aan het begin van de ziekenhuisketen in het centraal magazijn, tussendoor wanneer het product wordt verplaatst naar de verschillende afdelingen. En aan het eind van de keten wanneer een product wordt gebruikt bij een patiënt. IT-systemen Maak een overzicht van de aanwezige systemen en welke aanpassingen hierin globaal nodig zijn om de GS1-keys te verwerken. Ook brengt u in kaart welke systemen elkaar raken bij het realiseren van de gewenste situatie. Het komt voor dat de huidige systemen niet flexibel genoeg blijken voor het verwerken van de GS1-keys of om het ene met het andere systeem te laten praten. In dit geval kan nieuwe software nodig zijn of een upgrade van het bestaande systeem om dit wel te realiseren, zie ook stap 5. Belangrijke vragen tijdens stap 4 zijn: - Wil ik alleen efficiënt en effectief recalls realiseren of neem ik ook direct efficiënt voorraadbeheer mee in het project? - Welke locaties wil ik registreren en moet ik dus identificeren met een GLN? - Is het duidelijk hoe de goederenstroom loopt: welke producten komen langs welke locaties? - Hoe ga ik om met de producten die (nog) geen GTIN hebben? - Welke IT-systemen zijn aanwezig en welke aanpassingen zijn nodig om hiermee traceerbaarheid te realiseren? - Heb ik de juiste scanners om de GLN s en GTIN s, expiratiedatum en batchnummer te registreren? - Hoe wil ik patiënten identificeren en vervolgens registreren? Via een eigen nummer of via de GSRN. - Zijn de huidige systemen flexibel genoeg of heb ik nieuwe software of een upgrade nodig om traceerbaarheid te realiseren? Resultaten - Projectplan met een concrete doelstelling, heldere randvoorwaarden en realistische deadlines. Ook de verantwoordelijkheden zijn duidelijk. Aan de hand van het projectplan kunt u in een later stadium de resultaten toetsen en evalueren. - Procesanalyse van de goederen- en informatiestroom. - Functionele specificaties voor proces en IT. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

20 3.2 Stap 5: technisch ontwerp opzetten In stap 4 heeft u functionele specificaties opgesteld. Op basis hiervan stelt u het bijbehorende technisch ontwerp vast. Hierbij moet u nadenken over aanpassingen in het IT-systeem en bepalen welke technologie voor identificatie en gegevensuitwisseling nodig is, zoals Application Identifiers, GS1 DataMatrix, GS1-128, RFID en/of elektronische berichten, Global Data Synchronisation Network (GDSN). Met beide soorten specificaties bepaalt u welke ondersteunende hard- en software ontwikkeld of aangeschaft moet worden. Om een technisch ontwerp te maken, is soms hulp nodig van een implementatiepartner. Besteed er voldoende tijd aan om de juiste partij te selecteren. GS1 heeft hier een hulpmiddel voor ontwikkeld: Implementatiepartner zoeken. Omdat u met GS1-standaards werkt of gaat werken, moet u werken met hard- en software die hier geschikt voor is. Controleer dus of dit het geval is. Dit gaat van Enterprise Resource Planning (ERP), Ziekenhuisinformatie Systeem (ZIS), Warehouse Management System (WMS), Elektronisch Patiënt Dossier (EPD), Apotheekinformatiesysteem (AIS) en Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) tot de daaraan gekoppelde scanners en printers. Het meest praktisch is dat u met één scanner verschillende typen registraties kunt doen. De medewerkers van GS1 Nederland kunnen u hierover adviseren. Wellicht kan worden volstaan met upgrading en eventuele uitbreiding van uw IT-systeem, maar het is ook mogelijk dat een nieuw systeem moet worden aangeschaft of software die de bestaande systemen met elkaar verbindt. De ervaring van verschillende ziekenhuizen leert dat dit een tijdrovende en intensieve klus is, die de nodige aandacht behoeft en niet onderschat moet worden. Het GS1 System of Standards Het GS1-systeem is opgebouwd uit drie pijlers: Identify (identificeren), Capture (vastleggen) en Share (delen). Identifiers zijn zogeheten keys waarmee producten, patiënten, ziekenhuismedewerkers en locaties kunnen worden geïdentificeerd. Vervolgens worden deze keys opgenomen in een drager (Capture). Dit kan een barcode zijn, een GS1 DataMatrix of een RFID-tag. In de gezondheidszorg heeft men ervoor gekozen om zoveel mogelijk de GS1 DataMatrix te gebruiken, ook wel aangeduid als tweedimensionale code of 2D. Ten slotte zijn er standaarden om artikelgegevens en transacties uit te wisselen (Share), zoals een standaard orderbericht of een factuur. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

21 In onderstaande figuur kunt u dit in één overzicht zien: Welke GS1-standaarden heeft u nodig voor traceerbaarheid? GS1 traceerbaarheid bestaat uit een aantal elementen: - Identificatie van producten - Identificatie van locaties - Identificatie van patiënten en medewerkers - Uitwisselen van artikelgegevens - Versturen van elektronische berichten (ecom) All contents copyright GS1 Nederland 6 november

Patiëntveiligheid omhoog, kosten omlaag. Stappenplan GS1 traceerbaarheid in ziekenhuizen

Patiëntveiligheid omhoog, kosten omlaag. Stappenplan GS1 traceerbaarheid in ziekenhuizen Patiëntveiligheid omhoog, kosten omlaag Stappenplan GS1 traceerbaarheid in ziekenhuizen November 2013 Met dank aan Naam Functie Organisatie Justin Bitter Manager bedrijfsvoering OK, RVE, CSA, PPO Ziekenhuis

Nadere informatie

GS1 Traceerbaarheid LogiZ en GS1

GS1 Traceerbaarheid LogiZ en GS1 GS1 Traceerbaarheid LogiZ en GS1 Ziekenhuis Bernhoven Uden 27 mei 2014 1 Even voorstellen Projectmanager Gezondheidszorg Actief in: GS1 Focusgroep Traceability in de zorg GS1 Healthcare Provider Advisory

Nadere informatie

GS1 Traceerbaarheid VZI Jaarcongres. 20 november 2014

GS1 Traceerbaarheid VZI Jaarcongres. 20 november 2014 GS1 Traceerbaarheid VZI Jaarcongres 20 november 2014 1 Wie is GS1? GS1 is een non-profit organisatie die zich inzet voor wereldwijde standaardisatie 111 landelijke GS1-organisaties Meer dan een miljoen

Nadere informatie

Samen werkt! Inkoopsamenwerking

Samen werkt! Inkoopsamenwerking Samen werkt! Inkoopsamenwerking Arnhem 18 September 2014 1 Even voorstellen Justin Bitter: Manager Bedrijfsvoering OK, CSA en PPO Esther Peelen: Projectmanager Gezondheidszorg Beiden actief in: GS1 Focusgroep

Nadere informatie

Cursusdag ICT-standaarden in de zorg

Cursusdag ICT-standaarden in de zorg Cursusdag ICT-standaarden in de zorg Sessie C Traceerbaarheid in Ziekenhuizen 10.50-11.50 Nieuwegein, 20 mei 2014 Esther Peelen Projectmanager Gezondheidszorg Actief in: GS1 Focusgroep Traceability in

Nadere informatie

We gaan voor 100% traceerbaarheid

We gaan voor 100% traceerbaarheid We gaan voor 100% traceerbaarheid Séverine Dewerpe Healthcare Manager 1 Er was eens CHI Robert Ballanger 650 bedden 120 000 instrumenten Implantaten en instrumenten volledig traceren doorheen het sterilisatieproces

Nadere informatie

Xeleos Health Care Solutions Maart 2011 Auteur: Gunter Fonteyne. Whitepaper: Traceerbaarheid van de supply chain in de zorg

Xeleos Health Care Solutions Maart 2011 Auteur: Gunter Fonteyne. Whitepaper: Traceerbaarheid van de supply chain in de zorg Xeleos Health Care Solutions Maart 2011 Auteur: Gunter Fonteyne Whitepaper: Traceerbaarheid van de supply chain in de zorg 1.Inleiding In ziekenhuizen en zorginstellingen moeten zorgverleners erover waken

Nadere informatie

Patiëntveiligheid en efficiency in de OK

Patiëntveiligheid en efficiency in de OK Business case Patiëntveiligheid en efficiency in de OK Business case GS1 traceerbaarheid Inhoud 1 Managementsamenvatting 3 2 Inleiding 5 2.1 Wat is traceerbaarheid? 5 2.2 Dé standaard voor de zorg 6 2.3

Nadere informatie

Patiëntveiligheid staat voorop in het Erasmus MC

Patiëntveiligheid staat voorop in het Erasmus MC Patiëntveiligheid staat voorop in het Erasmus MC Patiëntveiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen binnen het Erasmus MC. Om de patiëntveiligheid te vergroten en te borgen heeft het Erasmus MC

Nadere informatie

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1. Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.0 Inhoud 1 Aanmelden 4 2 Training volgen 4 3 Betalen +

Nadere informatie

Samen voor een veiligere en efficiëntere gezondheidszorg. The Global Language of Business

Samen voor een veiligere en efficiëntere gezondheidszorg. The Global Language of Business Samen voor een veiligere en efficiëntere gezondheidszorg The Global Language of Business GS1 in de gezondheidszorg Samen voor hogere efficiëntie en patiëntveiligheid De kosten in de gezondheidszorg kunnen

Nadere informatie

Workshop Traceerbaarheid met GS1

Workshop Traceerbaarheid met GS1 Workshop Traceerbaarheid met GS1 Hoe werkt het? Dyonne van Heest, Projectmanager Healthcare GS1 Nederland Hans Lunenborg, Sectormanager Healthcare GS1 Nederland 12 Mei 2017 Agenda Een kleine test Even

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen GS1 DataBar

Veelgestelde vragen GS1 DataBar Veelgestelde vragen GS1 DataBar Veelgestelde vragen Hieronder vindt u een verzameling van veelgestelde vragen over de GS1 DataBar. 1. Is GS1 DataBar de nieuwe naam voor RSS? Ja. De barcode heette voorheen

Nadere informatie

ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom

ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom Efficiënter bestellen, leveren en factureren dankzij Order to Cash. Order to Cash Order to Cash is een toepassing van GS1 ecom. Het verwijst naar het elektronisch

Nadere informatie

Hoe stel ik een logistiek etiket samen?

Hoe stel ik een logistiek etiket samen? Hoe stel ik een logistiek etiket samen? Ronny s Honey wil zijn honing verkopen in de retail en moet bijgevolg zijn logistieke eenheden uniek identificeren. Zo weet Ronny s Honey immers steeds waar de logistieke

Nadere informatie

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID U heeft te maken met eisen op het gebied van tracking & tracing. U wilt uw concurrenten voor blijven

Nadere informatie

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar?

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? Your solution partner for growth Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? 12 April 2016 Arjan Kühl AGENDA Introductie Probleemstelling Template WMS implementatie Methodiek Scenarios Technische Oplossing

Nadere informatie

Installatiesector 001, 31 augustus

Installatiesector 001, 31 augustus Basisdocument ecom Bouw- en Installatiesector 001, 31 augustus 2010 Colofon GS1 NEDERLAND GS1 Nederland helpt bedrijven beter samen te werken in de keten om de eindgebruiker sneller, beter en tegen lagere

Nadere informatie

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld met Edwin Nicolai Erik van Westerveld behulp van WMS (magazijnbeheer) Ontwikkelingen in de markt Warehousing steeds meer een commodity; Snelheid wordt belangrijker: van warehouse cross-dock; Product life

Nadere informatie

GS1 Focusgroep Traceability. Ziekenhuis Gelderse Vallei 17 Juni 2016

GS1 Focusgroep Traceability. Ziekenhuis Gelderse Vallei 17 Juni 2016 GS1 Focusgroep Traceability Ziekenhuis Gelderse Vallei 17 Juni 2016 Agenda Introductie nieuwe deelnemers Presentatie team ZGV Nieuwe web-omgeving ziekenhuizen Survey kennisgroep en indeling subgroepen

Nadere informatie

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307

Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Hoe haalt u het maximale rendement uit uw WMS? Arjen Lagerweij a.lagerweij@evo.nl +31 6 2191 7307 Wat gaan we doen? 1. Introductie 2. Wat willen we bereiken met WMS? 3. Voorbereiding aanschaf WMS 4. Samenvatten

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0

EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0 EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0 Inhoud 1 Wat is EDI? 4 1.1 Waarom is dit belangrijk? 4 1.2 Wat levert het op?

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geachte Kamerleden, Aanstaande dinsdagavond spreekt u over het Implantatenregister (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten Release 1.0, 16 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aanmelden... 3 2 Training volgen... 4 3 Betalen en inloggen...

Nadere informatie

(Zorg)logistiek in het DZ

(Zorg)logistiek in het DZ (Zorg)logistiek in het DZ Intro Presentatie -> het waarom. Rondleiding -> het hoe. NB: Het gebruik van barcodes ed is altijd een middel en nooit een doel op zich. Even voorstellen Bart Gietema Hoofdchirurgie

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. GS1 Traceerbaarheid. Connecting business creating value

Belgium & Luxembourg. GS1 Traceerbaarheid. Connecting business creating value Belgium & Luxembourg GS1 Traceerbaarheid Connecting business creating value Wat is traceerbaarheid? Bedrijven kampen dagelijks met vele vragen: bevat deze verzending wel degelijk wat ik besteld heb? Verloopt

Nadere informatie

Bevorderen van de waarde van RFID voor de Zorg

Bevorderen van de waarde van RFID voor de Zorg RFID in de Zorg Bevorderen van de waarde van RFID voor de Zorg Aantonen van de toegevoegde waarde van RFID zoals die wordt voorspeld voor de zorg Demonstreren van de werking van RFID en daarmee de adoptie

Nadere informatie

Astro WMS: een innovatief en slim WMS

Astro WMS: een innovatief en slim WMS Astro WMS: een innovatief en slim WMS Beschrijving product: Astro WMS oplossing: innovatief en slim Astro WMS is een slim, innovatief en schaalbaar standaard warehouse management systeem wat zich aanpast

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Zorgeloos in control met Mediclabel

BUSINESS CASE. Zorgeloos in control met Mediclabel BUSINESS CASE Zorgeloos in control met Mediclabel Over Curan Medical Curan Medical B.V. is gespecialiseerd in het vormgeven, ontwikkelen, produceren en verkopen van intermitterende katheters. Met het hoofdkantoor

Nadere informatie

Uiteindelijk draait het om..??

Uiteindelijk draait het om..?? Uiteindelijk draait het om..?? Uiteindelijk draait het om.. #wistjedat: 90% van alle planten worden door vrouwen gekocht GTIN maakt een merk sterk.. Louis Kester Westland, WUR, FloraHolland, Javado en

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI?

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI? SSCC GIDS 2014 Voorwoord Deze gids is bedoeld om u op weg te helpen bij het aanmaken en begrijpen van enerzijds het Logistiek etiket (SSCC) en anderzijds de Elektronische verzendnota (DESADV). We beginnen

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn eerste barcode?

Hoe maak ik mijn eerste barcode? Hoe maak ik mijn eerste barcode? GANDA ANDY Ganda andy wil zijn snoep verkopen in de retail en moet bijgevolg zijn producten uniek identificeren. Ganda andy is daarom lid geworden van GS1 Belgium & Luxembourg

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

Inzet van ERP maximaliseren

Inzet van ERP maximaliseren Inzet van ERP maximaliseren Ziekenhuis Gelderse Vallei 4 december 2014 Introductie Sprekers van Vandaag Jan de Boer Partner KPMG IT Advisory Global Lead Healthcare +31 (0)30 658 2156 deboer.janjc@kpmg.nl

Nadere informatie

Memo Aan Handelsrelaties van Hoogvliet BV Onderwerp CC. Hoogvliet BV EDI Informatie. Hoogvliet EDI Support. Datum Februari 2012 Versie 4.

Memo Aan Handelsrelaties van Hoogvliet BV Onderwerp CC. Hoogvliet BV EDI Informatie. Hoogvliet EDI Support. Datum Februari 2012 Versie 4. Memo Aan Handelsrelaties van Hoogvliet BV Onderwerp CC Via Van Datum Februari 2012 Versie 4.0 E-mail Hoogvliet EDI Support Hoogvliet BV EDI Informatie 1. Inleiding 2. Informatie over EDI met Hoogvliet

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Mogelijke toepassingen. RealtimeWMS. "Webbased software to manage and control your warehouse."

Mogelijke toepassingen. RealtimeWMS. Webbased software to manage and control your warehouse. RealtimeWMS "Webbased software to manage and control your warehouse." Het standaard pakket RealtimeWMS is een zogenaamd Logistic Execution System. RealtimeWMS ondersteunt de medewerkers op de werkvloer

Nadere informatie

De kern van de oplossing: "de S@les Standaard

De kern van de oplossing: de S@les Standaard De kern van de oplossing: "de S@les Standaard 1 Voorstellen Anja Philippens van SRC System Integrators B.V. Han Beuink van Beuink organisatieontwikkeling en automatisering B.V. Doel van de workshop I.

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

Datasynchronisatie m.b.v. GDC Connect

Datasynchronisatie m.b.v. GDC Connect Datasynchronisatie m.b.v. GDC Connect Verleden, heden & toekomst... Leading European Provider of B2B Supply Chain Solutions Routing, Mobile & Telematics Transportation Management Customs & Regulatory Compliance

Nadere informatie

Customer Case Koninklijke ERU

Customer Case Koninklijke ERU Feiten in het kort: Bedrijf:, Woerden Branche: Food & Beverage Werknemers: 75 Activiteiten: Productie en verkoop smeltkaasproducten Oplossing: Implementatie VMI met Cloud EDI en WMS Operationeel sinds:

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Ordening van processen in een ziekenhuis

Ordening van processen in een ziekenhuis 4 Ordening van processen in een ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoud 4 1. Inleiding 6 2. Verantwoording 8 3. Ordening principes 10 3.0 Inleiding 10 3.1 Patiëntproces 11 3.2 Patiënt subproces 13 3.3 Orderproces

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Informatisering van logistieke zorgprocessen. Frank Barendregt - Business Developer Healthcare

Informatisering van logistieke zorgprocessen. Frank Barendregt - Business Developer Healthcare Informatisering van logistieke zorgprocessen Frank Barendregt - Business Developer Healthcare

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

FIT. veilige Farmaceutische patiëntenzorg door Identificatie bij Toediening van geneesmiddelen

FIT. veilige Farmaceutische patiëntenzorg door Identificatie bij Toediening van geneesmiddelen FIT veilige Farmaceutische patiëntenzorg door Identificatie bij Toediening van geneesmiddelen Presentatie LogiZ-Netwerk (februari 2014) Danny Broekhuizen Manager afdeling geneesmiddelenlogistiek Apotheek

Nadere informatie

EEN LOGISTIEKE OPLOSSING

EEN LOGISTIEKE OPLOSSING HOSPITAL CARE EEN LOGISTIEKE OPLOSSING van Hospital Logistics Via een getalenteerd team willen wij onze klanten in de ziekenhuis- en zorgsector helpen om hun logistieke stromen zo efficiënt en effectief

Nadere informatie

1) 3 GS1 KEYS BASIS PROCESOPTIMALISATIE. 2) elab BERICHTENSET (XML UN/CEFACT)

1) 3 GS1 KEYS BASIS PROCESOPTIMALISATIE. 2) elab BERICHTENSET (XML UN/CEFACT) 1) 3 GS1 KEYS BASIS PROCESOPTIMALISATIE 2) elab BERICHTENSET (XML UN/CEFACT) 3) GLOBAL LOCATION NUMBER (GLN) 3 GS1 KEYS BASIS PROCESOPTIMALISATIE 1. GPC voor AGF-producten Global Product Classification

Nadere informatie

Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan. 100% datakwaliteit

Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan. 100% datakwaliteit Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan 100% datakwaliteit Exponentiële groei Vandaag worden ca 70 productkenmerken uitgewisseld tussen retailers en fabrikanten. Vanaf 2013 zijn

Nadere informatie

Intentieverklaring artikel masterdata management sector Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier

Intentieverklaring artikel masterdata management sector Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier Intentieverklaring artikel masterdata management sector Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier Antwerpen, 9 december 2016 Deze intentieverklaring werd opgesteld n.a.v. een aantal gesprekken tussen de CEO's van enkele

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

Samen zaken doen. Het wordt gemakkelijker en efficiënter.

Samen zaken doen. Het wordt gemakkelijker en efficiënter. Samen zaken doen. Het wordt gemakkelijker en efficiënter. 2 Gemakkelijker en efficiënter. Wij verbeteren onze service aan u met een modern en eenduidig wereldwijd business management systeem dat ons helpt

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

B a r c o d e s y m b o l e n

B a r c o d e s y m b o l e n B a r c o d e s y m b o l e n Een barcode (ofwel streepjescode) is een voor scanners optisch leesbare code, waarbij cijfers en letters worden voorgesteld door een patroon van lichte en donkere verticale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

S@les in de Bouw dag 2012

S@les in de Bouw dag 2012 S@les in de Bouw dag 2012 Doel van vandaag 1. U informeren over BAB Aanleiding en proces Positionering en visie De voortgang 2. Uw vragen beantwoorden 3. Uw mening horen Aanleiding en Proces Succes in

Nadere informatie

S@les in de Bouw dag 2012

S@les in de Bouw dag 2012 S@les in de Bouw dag 2012 Doel van vandaag 1. U informeren over BAB Aanleiding en proces Positionering en visie De voortgang 2. Uw vragen beantwoorden 3. Uw mening horen Aanleiding en Proces Succes in

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode (GLN) Handleiding voor het toekennen van GS1-adrescodes in de aardappelen, groente & fruit keten

Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode (GLN) Handleiding voor het toekennen van GS1-adrescodes in de aardappelen, groente & fruit keten Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode (GLN) In samenwerking met: Handleiding voor het toekennen van GS1-adrescodes in de aardappelen, groente & fruit keten Alles hangt af van de juiste GS1-adrescode

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2013 Betreft Uniforme barcodering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2013 Betreft Uniforme barcodering > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 Inhoud Gegevens 3 1. Stel een veranderteam samen 4 2. Definieer het probleem, de uitdaging of de kans

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

De tuinbouw gaat digitaal!

De tuinbouw gaat digitaal! De tuinbouw gaat digitaal! Informatiemanagement - op het bedrijf - in de keten Henk Zwinkels Community -Team TD Projectleider - Edibulb Informatiemanagement Ontwikkeling bedrijfsprocessen: - mechanisatie

Nadere informatie

Greencore Presentatie. Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon

Greencore Presentatie. Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon Greencore Presentatie Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon Introductie Greencore Opgericht in 1991 als onderdeel van de Ierse suiker industrie Core business

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. De GS1 standaarden voor de gezondheidszorg. Connecting business creating value

Belgium & Luxembourg. De GS1 standaarden voor de gezondheidszorg. Connecting business creating value Belgium & Luxembourg De GS1 standaarden voor de gezondheidszorg Connecting business creating value Veiligheid van de patiënt De sector van de gezondheidszorg kent een voortdurende evolutie en moet het

Nadere informatie

How to GTIN. Alles hangt af van het juiste artikelnummer (GTIN)

How to GTIN. Alles hangt af van het juiste artikelnummer (GTIN) How to GTIN Alles hangt af van het juiste artikelnummer (GTIN) Harry Geelen How To GTIN - In de AGF hebben retailers en leveranciers gezamenlijk een handleiding en brochure opgesteld voor artikelbeheer

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Bestand 007 Logistieke verpakkingsinformatie IR V-1-1-1

Bestand 007 Logistieke verpakkingsinformatie IR V-1-1-1 /2 Z-Index Alexanderstraat 254 JL Den Haag Postbus 6090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 40 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 2777027 Bestand 007 Logistieke verpakkingsinformatie

Nadere informatie

Service & Onderhoud. Een USP

Service & Onderhoud. Een USP Service & Onderhoud Een USP Waar gaat het om? Service en onderhoud is een unique selling point, dat is maar al te waar. Het is een toegevoegde waarde die vaak bepalend is voor keuzes die worden gemaakt

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Samen zaken doen. Het wordt gemakkelijker en efficiënter.

Samen zaken doen. Het wordt gemakkelijker en efficiënter. Samen zaken doen. Het wordt gemakkelijker en efficiënter. 2 Gemakkelijker en efficiënter. Wij verbeteren onze service aan u met een modern en eenduidig wereldwijd business management systeem dat ons helpt

Nadere informatie

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Assortiment Als farmaceutische en medische groothandel biedt Brocacef Intramuraal een compleet en kwalitatief hoogwaardig assortiment geneesmiddelen,

Nadere informatie

afhandeling van terugzendingen

afhandeling van terugzendingen Procesmodel Procesmodel efficiënte afhandeling van terugzendingen Procesbeschrijving voor efficiënte administratieve en logistieke afhandeling van terug te sturen goederen in de DHZ- en tuinsector Inhoud

Nadere informatie

24 November Opzetten van het Nederlands Medicatie Verificatie Systeem

24 November Opzetten van het Nederlands Medicatie Verificatie Systeem Opzetten van het Nederlands Medicatie Verificatie Systeem Agenda 1. Opening 2. Rol stichting NMVO 3. Impact FMD 4. Status en Planning NMVO 1. Opening 2. Rol van Stichting NMVO De stichting NMVO is opgericht

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie