Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH"

Transcriptie

1 Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Datum: Afdeling: Projecten en Beheer Versie: 1.0 Status Definitief

2 Inhoud 1. Inleiding Aandachtspunten Nieuwe programmering binnen bedrijfsfuncties Projectorganisatie Basis inrichting Programma-uitvoering Begeleidingscommissie (BC) Wijzigingsadviesommissie (WAC) Gebruikersoverleg (GO) Functies Functioneel coördinator Procesleider Pagina 2 van 13

3 Programmavoorbereidings commissie (CPO) Coördinatie ProgrammaUitvoering 1. Inleiding In dit document is beschreven hoe de begeleiding van HWH programma s wordt uitgevoerd binnen de GR Het Waterschapshuis, door een zogenaamde Begeleidingscommissie en bijbehorende Wijzigingsadviescommissie en Gebruikersoverleggen. In onderhavige notitie wordt met name ingegaan op de HWH uitvoeringsorganisatie. Er wordt van uitgegaan dat de waterschappen zodanig zijn georganiseerd met een Programmaraad, een I-Platform (hoofden ICT), en verenigingen en overlegplatforms van bepaalde taken/functies in de waterschappen dat (nieuwe) programmering tot stand komt (programmavorming). Feit is dat HWH te maken heeft met bestaande programma s die moeten worden uitgevoerd (programma-uitvoering). Daartoe dient een beheerorganisatie te worden opgericht die een goede uitvoering van de programma s borgt. Schematisch kan de programma-vorming en -uitvoering als volgt worden weergegeven: Programma-vorming en -uitvoering AB HWH Programmaraad DB HWH SD HWH Voorgesteld programma Vastgesteld programma VC A&S AWAC Architectuur toetsing I-Platform hoofden ICT/I&A BC Diensten WAC D. BC Waters. BC Keringen WAC W. WAC K. Gebruikers Overleggen Verenigingen en overlegplatformen rondom bedrijfsfuncties BC Afvalw. BC VenH WAC A. WAC VenH De organisatorische eenheden binnen de GR HWH zijn in oranje aangegeven; in blauw is aangegeven wat zich buiten de GR HWH bevindt. Uitgangspunt is dat er begeleidingscommissies zijn per bedrijfsfunctie; zoals Waterkeringenbeheer, Watersysteembeheer (kwantiteit en kwaliteit), Afvalwaterzuivering, Vergunningverlening en Handhaving, Diensten. In principe dekken deze vijf bedrijfsfuncties de lading. De Unie van Waterschappen en de STOWA gebruiken een vergelijkbare indeling voor commissies en werkgroepen. Op deze manier kan ieders verantwoordelijkheid ten aanzien van beleid, onderzoek en uitvoering in verbinding worden gebracht, door zaken bij het juiste gremium te beleggen en onderling af te stemmen. Het programma IRIS heeft de vijf genoemde bedrijfsfuncties al opgenomen in haar programmering. Per bedrijfsfunctie is er een programma voor 2011 en de jaren daarna opgesteld. Dit is een goede basis en vertrekpunt voor de inrichting van de beheerorganisatie aan de hand van bedrijfsfuncties. De waterschappen hebben in hun reactie op de conceptprogramma s ( Spoor 2 werkveld IRIS) in 2010 aangegeven dat de uitwerking van de programma s moet worden uitgevoerd worden door een verbeterde functionele beheerorganisatie, waarin budgethouders, beleidsmedewerkers en gebruikers van de waterschappen een belangrijke rol gaan vervullen. De inrichting daarvan zal plaatsvinden als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling HWH. Voor programma s van bedrijfsfuncties met omvangrijke wettelijke verplichtingen is al versneld een Begeleidingscommissie en een wijzigingsadciescommissie gevormd, zoals het geval is bij de Begeleidingscommissie VenH i.o. en de Wijzigingsadviescommissie VenH i.o.. In afwachting van een definitief programmareglement kunnen de Begeleidingscommissies en Wijzigingsadviescommissies met de aanduiding in oprichting (i.o.) bij de uitvoering van programmaonderdelen handelen naar de in dit document aangegeven richtlijnen en kaders. In 2011 is de Pagina 3 van 13

4 inrichting definitief gemaakt door het bestuur van de Gr Het Waterschapshuis, na het advies van de Programmaraad ( ). De doelen, bevoegdheden, taken en rollen van de verschillende gremia (o.a. Programmaraad, I-Platform) bij de opdrachtverlening aan Het Waterschapshuis worden momenteel in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) uitgewerkt. De conceptdocumenten hiervan zijn meegenomen bij de uitwerking van de inrichting van de programma-uitvoering. 2. Aandachtspunten 2.1 Nieuwe programmering binnen bedrijfsfuncties De programmering per bedrijfsfunctie is een goede basis en vertrekpunt voor de inrichting van de beheerorganisatie aan de hand van bedrijfsfuncties. Activiteiten uit de verschillende werkvelden zouden hier aan toegevoegd kunnen worden. Denk aan CMS WaterschapsNet onder Begeleidingscommissie Diensten en Vangstregistratie (muskusratten) onder Begeleidingscommissie Waterkeringenbeheer. De huidige werkvelden kunnen op termijn vervangen worden door de programma-uitvoering per bedrijfsfunctie. Deze indeling sluit goed aan bij de begrotingsopzet en staat ook goed open voor nieuwe activiteiten die in beheer dus onderdeel van een programma door HWH worden genomen. Denk daarbij aan DigiSpectie (Waterkeringenbeheer), Omgevingsloket Online (Vergunningverlening en Handhaving), maar ook Z-info (Afvalwaterzuivering). In een vroegtijdig stadium kan de werkorganisatie HWH en de betreffende Begeleidingscommissie gericht betrokken worden bij een dergelijke nieuwe activiteit; en derhalve anticiperen in het licht van de programmering en begroting. De Begeleidingscommissie kan dan bijvoorbeeld op de hoogte worden gesteld van de business case; de werkorganisatie HWH kan gericht en tijdig randvoorwaarden aangeven die gelden voor een eventuele in beheername en vanuit architectuur kan vooraf toetsing plaatsvinden aan de hand van de referentiearchitectuur Projectorganisatie Projecten passen expliciet binnen de basisinrichting van de programma-uitvoering met de Begeleidingscommissies. Omvangrijke activiteiten in een programma worden als project uitgevoerd. Afhankelijk van het onderwerp van het project, valt deze onder één van de bedrijfsfuncties. Inrichting projectsturing is conform Prince2. Dit betekent dat de stuurgroep van een project bestaat uit een lid van de begeleidingscommissie (business executieve) die het budget en business case bewaakt, een lid uit de Wijzigingsadviescommissie (senior user), een projectleider (inhuur, detachering of van HWH) en leverancier (senior supplier). De procesleider HWH is verantwoordelijk voor de beheerfase (P&C, financieel management, contractmanagement) en neemt al vanaf het begin van het project zitting in de projectgroep. De projectgroep is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en dus voor het projectresultaat. De begeleiding van een project valt op deze manier in te passen onder de paraplu van een Begeleidingscommissie en binnen de werkorganisatie HWH, met haar rollen, taken en bevoegdheden. 3. Basis inrichting Programma-uitvoering - Coördinerend Programma-uitvoeringsOverleg - CPO deelnemers: voorzitters begeleidingscommissies, secretaris-directeur HWH, afdelingshoofd Projecten en Beheer HWH Binnen dit overleg wordt de programma-uitvoering van alle programma s geëvalueerd, met het doel om tot een afgestemde actualisatie van de programmering en begroting te komen. Vervolgens kan dit jaarlijks in ontwerp worden voorgelegd aan de Programmaraad in het kader van de cyclus van de programmering en begroting. - vergaderfrequentie; 2 keer per jaar - Begeleidingscommissie BC (max. 6 personen) voorgezeten door (secretaris) directeur waterschap; leden zijn proceseigenaren vanuit de waterschappen; procesleider HWH is secretaris; functioneel coördinator HWH is linking pin met Pagina 4 van 13

5 Wijzigingsadviescommisie. - vergaderfrequentie: elke 2 maanden; 5 keer per jaar - Wijzigingsadviescommissie WAC (max. 6 personen) Bestaande uit senior functioneel beheerders van de waterschappen; functioneel coördinator HWH is secretaris; procesleider HWH is toehoorder en licht de kaders toe; mogelijkheid om expertise toe te voegen per agendapunt (denk aan procesleider ODB/ESB). Commissie kan bepaalde werkzaamheden laten behandelen/uitvoeren door werkgroepen. - vergaderfrequentie: elke 6 weken; 8 keer per jaar - Gebruikersoverleg GO (alle deelnemers) Alle deelnemende waterschappen zijn hierin vertegenwoordigd. Gaat om de gebruikers. Functioneel coördinator HWH is toehoorder in het overleg en kan kaders toelichten. Procesleider HWH is optioneel aanwezig. - vergaderfrequentie: 2 keer per jaar - Vaste Commissie Architectuur en Standaarden - CAS Voorgesteld is om de huidige programmacommissie A&S om te vormen tot een commissie die het platform hoofden ICT, de programmaraad, de begeleidingscommissies en HWH bijstaat. Samengevat krijgt de commissie A&S de volgende taken: - Het ontwikkelen van beleid t.a.v. het gebruik en toepassen van gemeenschappelijke architectuur en standaarden; - Het ontwikkelen, beheren en up to date houden van een set architectuurafspraken en standaarden; - Het bijstaan van de waterschappen (Programmaraad, I-Platform en programmavoorbereidingscommissies) bij de programmavorming; - Het bijstaan van HWH en de Begeleidingscommissie en Wijzigingsadviescommissies bij de programma-uitvoering - Het verhogen van het kennisniveau binnen de waterschappen t.a.v. architectuur en standaarden. Hiervoor is in 2009 een architectuur platform (CoPWA) opgericht. De CoPWA zal dus vertegenwoordigd moeten zijn in de commissie A&S. - - vergaderfrequentie: elke 2 maanden; 5 keer per jaar - Architecten Wijzigingsadviescommissie AWAC (max. 6 personen) De per bedrijfsfunctie van elkaar gescheiden BC/WAC kunnen niet de afstemming van alle programma s voor haar rekening nemen. Hiertoe dient een vaste commissie in het leven te worden geroepen, die regulier elke twee à drie weken op een vaste dag en tijdstip vergadert. Op deze manier kunnen wens-wijzigingen en projecten getoetst worden aan de referentiearchitectuur. De commissie die daarvoor ingesteld dient te worden, kan de Architectuur Wijzigingsadviescommissie (AWAC) genoemd worden. Deze commissie is ook verantwoordelijk voor het bijhouden van technische ontwikkelingen en kan daardoor degelijk functioneel en technisch toetsen en adviseren. - vergaderfrequentie: elke 2 à 3 weken; 20 keer per jaar (deels op locatie, deels op afstand via portal en telefonisch vergaderen) 3.1 Begeleidingscommissie BC (max. 6 personen) Algemeen Voorgezeten door (secretaris) directeur waterschap; leden zijn proceseigenaren vanuit de waterschappen; procesleider HWH is secretaris; functioneel coördinator HWH is linking pin met Wijzigingsadviescommisie. De begeleidingscommissie ondersteunt HWH bij de uitvoering van (een deel van) een programma. De commissie is de intermediair tussen HWH en de aan het programma deelnemende waterschappen en sleutelspeler voor het hebben en behouden van commitment. In die zin is de begeleidingscommissie ook verantwoordelijk voor het afstemmen van de vraag tussen de deelnemende waterschappen en het bewaken van de beoogde functionaliteit. Of anders gezegd: de begeleidingscommissie is ervoor verantwoordelijk dat het programma oplevert wat gevraagd werd en dat Pagina 5 van 13

6 er afspraken gemaakt worden over verschillen in proces en functionaliteit tussen de verschillende waterschappen, zo ervoor wakend dat de oplossing generiek blijft. Doel Begeleidt het programma en toetst de uitvoering / voortgang ervan op hoofdlijnen. Heeft een cruciale rol in communicatie tussen HWH en de aan het programma deelnemende waterschappen. Sleutelspeler voor het hebben en behouden van commitment (bij de in het programma deelnemende waterschappen). Samenstelling De begeleidingscommissie is een collectief (delegatie) van deelnemers (dus: afnemers/klanten) binnen een programma. De begeleidingscommissie bestaat uit een vijftal vertegenwoordigers van de deelnemende waterschappen. De deelnemers representeren hierbij alle bij het programma deelnemende waterschappen. Een begeleidingscommissie wordt per bedrijfsfunctie/werkveld ingesteld door het dagelijks bestuur op voorstel van de directeur, met een advies van de programmaraad. De leden van de begeleidingscommissie bestaan uit proceseigenaren van de betreffende bedrijfsfunctie/werkveld van de waterschappen De voorzitter van de begeleidingscommissie is bij voorkeur een secretaris-directeur en linkingpin met de programmaraad. De procesleider van HWH is secretaris en speelt een cruciale rol in de uitvoering van de verantwoordelijkheden van de begeleidingscommissie. In het kader van voorbereiding, afstemming, advisering, uitvoering, verantwoording en opschaling. De functioneel coördinator vertegenwoordigt de inbreng van de wijzigingsadviescommissie. Verantwoordelijkheden: Een begeleidingscommissie is bij de uitvoering van het programma voor de secretaris-directeur HWH klankbord namens de deelnemende waterschappen. Begeleidt in die zin het programma en toetst de uitvoering/voortgang ervan op hoofdlijnen. rapporteert daarover aan de secretaris-directeur HWH die verantwoording aflegt aan het bestuur van HWH. heeft een cruciale rol in communicatie tussen HWH en de aan het programma deelnemende waterschappen. In de idee-/initiatieffase (als het initiatief uit een begeleidingscommissie voortkomt), maar vooral in de uitvoeringsfase, waar het keuzes betreft die binnen de kaders van het uitvoeringsbesluit (programmadoelen/begroting) kunnen worden gemaakt. Sleutelspeler voor het hebben en behouden van commitment (bij de in het programma deelnemende waterschappen). Schaalt in overleg met de secretaris-directeur HWH op naar bestuur en programmaraad als door wijzigingen in tijd-geld-kwaliteitsaspecten andere programma s en of producten worden beïnvloed. Is aanspreekpunt namens de deelnemende waterschappen voor HWH over de uitvoering van een programma. is met name verantwoordelijk voor de inhoud van het programma. stelt de wijzigingsadviescommissies samen met secretaris-directeur HWH in. is escalatieniveau voor de wijzigingsadviescommissie(s). Pagina 6 van 13

7 NB: Op hoofdlijnen betekent niet dat details nooit voorgelegd zullen worden aan de begeleidingscommissie. Bij informatiesystemen kunnen juist details een groot verschil maken. Bij gemeenschappelijke ontwikkeling/onderhoud van informatievoorziening betekent dit dat er mogelijk afspraken gemaakt moeten worden over detailverschillen in de processen bij de verschillende waterschappen. Bevoegdheden De begeleidingscommissie heeft een gedelegeerde bevoegdheid om binnen de gestelde kaders te beslissen over de uitvoering van het programma. Het betreft: door de wijzigingsadviescommissie geëscaleerde zaken; het via de procesleider actief ingrijpen in het wijzigingenbeheer door de wijzigingsadviescommissie indien zaken niet conform de gestelde kaders uitgevoerd worden. Taken De taken van de begeleidingscommissie zijn vooral op tactisch niveau. Financieel management Bewaken / controleren budgetbesteding. Adviseren directeur over (afwijkingen in) besteding van budget. Ondersteunen van de procesleider bij het evalueren van kosten en baten. Planning en control Toetsen op voortgang van het uit te voeren programma (beheer en onderhoud en projecten) binnen gestelde randvoorwaarden. Adviseren directeur over herprioritering / veranderen kaders. Ondersteunen / adviseren de directeur bij het oplossen van planningsproblemen. Bespreken wijzigingen in de realisatie van het programma en wijze van omgaan met mogelijke knelpunten. Behoeftemanagement Formuleren voorstellen over het vervolg van het programma. Controleren resultaten en kwaliteit van veranderingen in de Informatievoorziening (IV). Verzorgen vraagarticulatie op tactisch niveau binnen de door de programmaraad gestelde kaders. Pagina 7 van 13

8 3.2 Wijzigingsadviesommissie -WAC (max. 6 personen) Algemeen Bestaande uit senior functioneel beheerders van de waterschappen; functioneel coördinator HWH is secretaris; procesleider HWH is toehoorder en licht de kaders toe; mogelijkheid om expertise toe te voegen per agendapunt (denk aan procesleider ODB/ESB). Commissie kan bepaalde werkzaamheden laten behandelen/uitvoeren door werkgroepen. De wijzigingsadviescommissie treedt op als intermediair tussen de aan een programma deelnemende waterschappen en HWH. De voorzitter van de commissie wordt ingesteld op advies van de begeleidingscommissie, door de voorzitter van de Begeleidingscommissie en de secretaris-directeur van HWH. De leden door de voorzitter van de wijzigingsadviescommissie en het afdelingshoofd Projecten en Beheer van HWH. De wijzigingsadviescommissie is verantwoordelijk voor de begeleiding van het programma op operationeel niveau. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat de begeleidingscommissie duidelijk de kaders voor de wijzigingsadviescommissie vaststelt. Doel Voorziet de functioneel coördinator van HWH van informatie over de (gewenste) functionele inhoud en kwaliteit van de in het programma betrokken informatiesystemen / projecten. Vertegenwoordigt in deze de rol van de gebruikersorganisatie. Samenstelling De wijzigingsadviescommissie is een collectief van deelnemers (waterschappen) binnen een programma De wijzigingsadviescommissie bestaat uit een vijftal vertegenwoordigers van de deelnemende waterschappen. De deelnemers representeren hierbij alle bij het programma deelnemende waterschappen. De deelnemers van de wijzigingsadviescommissie hebben de rol/functie senior functioneel beheerders van de waterschappen. De deelnemers dienen voldoende gemandateerd te zijn om besluiten te kunnen nemen binnen de door de begeleidingscommissie gestelde kaders. De functioneel coördinator van HWH heeft in de WAC de rol van secretaris. Verantwoordelijkheden De wijzigingsadviescommissie: is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de begeleidingscommissie geprioriteerde programma; stelt, in overleg met de functioneel coördinator van HWH, de inhoud van de releases vast; is verantwoordelijk voor de afstemming tussen de waterschappen over de ingediende wijzigingsverzoeken; is verantwoordelijk voor inhoud en kwaliteit van wijzigingen aan de informatievoorziening. Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke acceptatie (testen en toetsen) van de opgeleverde releases/producten. Bevoegdheden De WAC heeft een gedelegeerde bevoegdheid om binnen de gestelde kaders te beslissen over de uitvoering van het programma. Escalatieniveau voor de WAC is de begeleidingscommissie. Pagina 8 van 13

9 Taken De taken van de wijzigingsadviescommissie bestaan voor een deel uit activiteiten op tactisch niveau (behoeftemanagement) en voor een deel uit activiteiten op operationeel niveau (wijzigingenbeheer). Behoeftemanagement Vaststellen van de gewenste behoefte en kwaliteit van de informatievoorziening en het adviseren hierover aan de begeleidingscommissie. Onderkennen van informatiebehoeften (worden veelal aangeleverd vanuit de gebruikersoverleggen) en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van de onderhavige applicaties. Het monitoren van de kwaliteit van de onderhavige applicaties m.b.t. onderhoud en beheer. Het monitoren van de kwaliteit van projecten. Identificeren van (potentiële) problemen Wijzigingenbeheer Inventariseren en registreren van behoeften aan wijzigingen in de informatievoorziening. Beoordelen van wijzigingsbehoefte. Besluiten of gewenste wijziging wordt uitgevoerd. Het samenstellen van een release. Bijstellen van de kaders voor de uitvoering van de wijzigingsopdracht, voor zover binnen de kaders van de begeleidingscommissie. Functionaliteitenbeheer: Op (laten) stellen functionele specificaties (requirements) voor de onderhavige applicatie(s). Bespreken oplossing met de gebruikersorganisatie en gevolgen vaststellen. Beoordelen in hoeverre de oplossing de wijzigingsbehoefte afdekt (toetsen). Valideren oplossing naar uiteindelijke doelen, aanleiding en randvoorwaarden. Het (laten) uitvoeren van de acceptatietesten (testen en toetsen) van releases/producten. Gebruiksbeheer Het organiseren van functioneel beheer en zorgen voor afstemming met de deelnemende waterschappen, onder andere via het gebruikersoverleg. Pagina 9 van 13

10 3.3 Gebruikersoverleg (GO) Algemeen Alle deelnemende waterschappen zijn hierin vertegenwoordigd. Gaat om de gebruikers. Functioneel coördinator HWH is de functioneel inhoudelijke linking pin naar de WAC in het overleg en kan kaders toelichten. Procesleider HWH is optioneel aanwezig. De leden van het gebruikersoverleg kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De voorzitter zit het overleg voor. De secretaris zorgt voor de verslaglegging en organisatie van het overleg. Voor 1 of meerdere applicaties wordt een gebruikersoverleg ingericht, waarin zowel functioneel beheerders van de waterschappen als (eind)gebruikers van de betreffende applicatie (module) zitting nemen. Dit gebruikersoverleg fungeert als klankbordgroep voor de wijzigingsadviescommissie en als platform voor kennisuitwisseling Het gebruikersoverleg wordt ingesteld door de Begeleidingscommissie. Noot*: Een gebruikersoverleg gaat over 1 of meerdere applicaties en/of modules. De applicaties met in het algemeen dezelfde groep gebruikers worden ondergebracht in één gebruikersoverleg. Op deze wijze wordt het aantal overleggen beperkt en worden de ontwikkelingen van deze applicaties in samenhang besproken. Doel Voorziet de wijzigingsadviescommissie van informatie over de informatievoorziening, het gebruik daarvan binnen de waterschappen en de verwachte (kwaliteits)eisen aan de verandering in de informatievoorziening. Platform voor kennisuitwisseling over het gebruik van de applicatie(s) en ontwikkelingen rondom het betreffende bedrijfsproces en informatievoorzieningen. Samenstelling Het gebruikersoverleg is een collectief van deelnemers (waterschappen) van een module. Het gebruikersoverleg bestaat uit vertegenwoordigers, zowel functioneel beheerders als eindgebruikers, van de deelnemende waterschappen. Ieder deelnemend waterschap levert 1 vertegenwoordiger. De deelnemers dienen over voldoende expertise te beschikken om de wijzigingsadviescommissie van adequate informatie te kunnen voorzien. Verantwoordelijkheden Het gebruikersoverleg is verantwoordelijk voor het verstrekken van adequate informatie over (het gebruik en functionele ontwikkeling van) de informatievoorziening en het initiëren van kennisuitwisseling. Bevoegdheden Adviseert de wijzigingsadviescommissie over functionele ontwikkelingen, de kwaliteit van de applicatie en het beheer en onderhoud (gevraagd en ongevraagd). Taken Ondersteunen van de wijzigingsadviescommissie door het verstrekken van informatie over (het gebruik en functionele ontwikkeling van) de informatievoorziening. Het organiseren van kennisuitwisseling over de applicatie. Pagina 10 van 13

11 4. Functies 4.1 Functioneel coördinator Algemeen De functioneel coördinator van HWH neemt deel aan de WAC als secretaris en vervult binnen de WAC ook de rol van wijzigingscoördinator. Is als het ware de functionele linking pin naar de (gedelegeerd) opdrachtgever. Verantwoordelijkheden De functioneel coördinator HWH is verantwoordelijk voor de inhoud van de informatievoorziening, ofwel de inhoud en kwaliteit van de releases. Communicatie met en aansturing van de IT-leverancier(s) valt buiten de verantwoording van de functioneel coördinator. Deze ligt bij de procesleider HWH. De verantwoordelijkheid van de functioneel coördinator loopt tot en met de transitie aan de waterschappen van de nieuwe / gewijzigde functionaliteit. De (gebruikers)acceptatietest en transitie binnen het eigen waterschap valt onder de verantwoordelijkheid van de functioneel beheerder van een waterschap. De functioneel coördinator levert hier wel een bijdrage aan, bijvoorbeeld door het organiseren van kennisuitwisseling en het informeren van de opdrachtgevers. Bevoegdheden De functioneel coördinator heeft namens de WAC een gedelegeerde bevoegdheid om: in overleg met de WAC, te besluiten over het wel of niet uit laten voeren van wijzigingen; leden van de WAC opdracht te geven tot het (laten) uitwerken van specificaties voor een wijziging. De functioneel coördinator rapporteert aan de procesleider HWH. Taken Wijzigingenbeheer: Beoordelen van de ingediende wijzigingsvoorstellen op volledigheid. Beheren en administreren van wijzigingsverzoeken voortkomend uit wensen van de gebruikersorganisatie of wetswijzigingen. Prioriteren wijzigingsverzoeken en in overleg met de WAC vaststellen van de releasesamenstelling. Regelmatig rapporteren aan de WAC over de geïnventariseerde, onder handen zijnde en doorgevoerde wijzigingsverzoeken. Bewaken van tijdige besluitvorming. Monitoren van de uitvoering van wijzigingen Analyseren en beoordelen van afwijkingen die optreden bij de uitvoering van een wijziging en advies opstellen voor de WAC. Functionaliteitenbeheer: Beheert het programma van de bedrijfsfunctie. Op (laten) stellen functionele specificaties (requirements) voor de onderhavige applicatie(s). Opstellen testplan per release en laten uitvoeren van de acceptatietest. Aanpassen algemene documentatie / gebruikershandleidingen Pagina 11 van 13

12 Adviseren van de waterschappen bij het opstellen van implementatie- en transitieplan (van het niet waterschapspecifieke inhoudelijk deel). Voorbereiden van het niet waterschapspecifieke deel van de transitie (kennisuitwisseling over de release, communicatie etc.). Noot: functioneel coördinator is een functie van 0,5 fte, die in de begroting van 2011 is opgenomen. Het betreft een bij HWH gedetacheerd senior functioneel beheerder van een waterschap per bedrijfsfunctie. Hij/zij geeft inhoudelijk vorm aan programma s. Tot die tijd moet deze rol door een medewerker van een waterschap ingevuld worden. De overige leden van de commissie en de procesleider ondersteunen daarbij. 4.2 Procesleider Algemeen De procesleider van HWH neemt deel aan de BC als secretaris en speelt een cruciale rol in de uitvoering van de verantwoordelijkheden van de begeleidingscommissie. In het kader van voorbereiding, afstemming, advisering, uitvoering, verantwoording en opschaling. De procesleider is namelijk gedelegeerd opdrachtnemer voor een programma binnen HWH. De procesleider zorgt ervoor dat het programma volgens afspraak uitgevoerd wordt. De procesleider is tevens toehoorder in de WAC. Verantwoordelijkheden De procesleider is verantwoordelijk voor het proces van programma-uitvoering volgens de gestelde procedures, richtlijnen en kaders. De procesleider is verantwoordelijke voor de inkoop van activiteiten van IT-leveranciers. Bevoegdheden De procesleider heeft namens de BC een gedelegeerde bevoegdheid om binnen de vastgestelde kaders en budgetten, de leverancier opdracht tot het uitvoeren van programmaonderdelen ( onderzoeken, impactanalyses, bouw, aanbesteding) te geven; te zorgen voor bemensing van de opdrachten. De procesleider rapporteert aan het afdelingshoofd/programmamanager. Taken De procesleider faciliteert de begeleidingscommissie en bereidt vergaderingen, in samenwerking met de voorzitter, voor. De procesleider kan in overleg met de voorzitter besluiten tot het bijeenroepen van de begeleidingscommissie. Financieel management Rapporteren over budgetbesteding. Adviseren BC over (afwijkingen in) besteding van budget. Planning en control Afstemmen van activiteiten tussen waterschappen, interne en externe IT-leveranciers en HWH. Rapporteren over voortgang. Adviseren BC over herprioritering / veranderen kaders. Rapporteert over de voortgang van het applicatiebeheer van de in beheer zijnde applicaties. Behoeftemanagement Rapporten over resultaten en kwaliteit van veranderingen in de informatievoorziening. Pagina 12 van 13

13 Wijzigingenbeheer Door de WAC goedgekeurde wijzigingsverzoeken aanmelden bij de IT-leverancier. Vast (laten) stellen impact van wijzigingsverzoeken voor de bedrijfsprocessen, de systemen en de administratieve organisatie.verzorgen van de communicatie en coördinatie met de leverancier over de inhoud en besluitvorming van bug- en wens-wijzigingen. Inwinnen van advies bij de WAC en leverancier over kosten en baten, zowel kwalitatief als kwantitatief, van een ingediende wens-wijziging om op basis daarvan een besluit te kunnen nemen. Functionaliteitenbeheer Opdrachtverlening aan IT-leveranciers voor de uitvoering van impactanalyse. Opstellen generiek testplan. Opstellen van implementatie- en transitieplan (algemeen/planningsdeel).. Pagina 13 van 13

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Belastingen Als gevolg van tegenvallende projectresultaten heeft de oplevering van het belastingsysteem niet op 1 januari 2010 plaatsgevonden

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 6 maart 2015 Inrichting dienstverleningsconstruct HWH 2.0 Opsteller Marianne van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 6

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise BABOK en BiSL Marcel Schaar Machteld Meijer Valori Maise Wat is BABOK BABOK. Ondersteuning voor het werk van de business analist Beschrijving van kennisgebieden (knowledge areas) en bijbehorende taken

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4. Rolbeschrijvingen

De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4. Rolbeschrijvingen De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4 V1.1 / 01 september 2015 MCTL v1.1 4. : taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden... 3 Rol Key-user...

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor functioneel beheerders. SYSQA B.V. Almere. Datum : 16-04-2013 Versie : 1.0. Opgesteld door :

Informatiebeveiliging voor functioneel beheerders. SYSQA B.V. Almere. Datum : 16-04-2013 Versie : 1.0. Opgesteld door : voor functioneel beheerders SYSQA B.V. Almere Datum : 16-04-2013 Versie : 1.0 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.2 Doel en veronderstelde

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage 2-2013 Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 11-11-2013 Agendapunt, Onderwerp

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Versie 1.0 Datum 23 november 2012 Status Besproken in het GO-FGR op 22 november 2012 Aangepast 23 september 2014 (werkwijze) Inhoud Inleiding 1 Doel, Reikwijdte

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS.

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS. HetWaterschapshuis Bijlage vastgestelde programma's (bijlage bij het Programmareglement Het Waterschapshuis 2013) Datum bijlage: 11 november 2013 Toelichting bij de bijlage d,d, 11 november 2013: B1300484

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Procesbeschrijvingen. Uitvoerende processen functioneel beheer

Procesbeschrijvingen. Uitvoerende processen functioneel beheer functioneel beheer Op basis van BiSL Voorwoord BiSL een een framework en best practice voor Business Information management (BIM). Om Business Information management naar een hoger niveau te tillen is

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Waddeneilanden. Werkwijze

Waddeneilanden. Werkwijze Werkwijze Waddeneilanden STREEKAGENDA WADDENEILANDEN [DEEL C] Gemeente Vlieland Gemeente Terschelling Gemeente Ameland Gemeente Schiermonnikoog Provincie Fryslân Wetterskip Fryslân C UITGANGSPUNTEN Voor

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Preparation Guide EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie 201601 Copyright 2016 EXIN Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Programmaplan IRIS 2011 Het Waterschapshuis. - Juni

Programmaplan IRIS 2011 Het Waterschapshuis. - Juni Programmaplan IRIS 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem (IRIS) Voor het werkveld IRIS is een indeling naar bedrijfsfuncties gemaakt. Er is namelijk een onderverdeling

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 8 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 7 juli 2014 Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2015 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Hoe een ambitieus (e-)overheidsproject op tijd en conform budget werd gerealiseerd

Hoe een ambitieus (e-)overheidsproject op tijd en conform budget werd gerealiseerd Hoe een ambitieus (e-)overheidsproject op tijd en conform budget werd gerealiseerd Ervaringen in het programma BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bij het Kadaster Jeroen Zaalberg, Bakkenist 10

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Voorstellen André Louwes Senior Testmanager (Sogeti) Manager testline (Friesland

Nadere informatie

grip houden op de uitbesteding van it

grip houden op de uitbesteding van it Thema: Finance en IT De regieorganisatie en haar niveaus van inrichten grip houden op de uitbesteding van it Onder druk van slinkende doorlooptijden om nieuwe bedrijfsprocessen te realiseren neemt outsourcing

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw

Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw 1. Wat moet er gebeuren? De liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw wordt uitgevoerd aan de hand van drie sporen: 1. De afbouw

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de organisatie, dan

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

5 Programmastructuur

5 Programmastructuur 5 Programmastructuur Om het informatieplan en de daarin beschreven componenten is het aan te raden een programma- en projectenorganisatie in te richten. Volgend schema geeft de verschillende actoren en

Nadere informatie

BEHEERORGANISATIE WORSRO

BEHEERORGANISATIE WORSRO BEHEERORGANISATIE WORSRO HOOFDAFDELING INFORMATIE EN ONTWIKKELING auteur: Anneke Schafer Lelystad, juni 1991 Werkdocument:91.119X BEHEERORGANISATIE WORSRO HOOFDAFDELING INFORMATIE EN ONTWIKKELING auteur:

Nadere informatie

Uittreksel BiSL. Business Information Services Library. Financieel. management. BiSL-procesmodel (Business Information Services Library)

Uittreksel BiSL. Business Information Services Library. Financieel. management. BiSL-procesmodel (Business Information Services Library) Uitvoerend Sturend Richtinggevend Uittreksel BiSL Business Information Services Library Opstellen IV-organisatiestrategie Opstellen informatiestrategie Bepalen technologieontwikkelingen Relatie gebruikersorg.

Nadere informatie

GOVERNANCE OPERATIE BRP. Publicatieversie 1.1. Pagina 1 van 15

GOVERNANCE OPERATIE BRP. Publicatieversie 1.1. Pagina 1 van 15 GOVERNANCE OPERATIE BRP Publicatieversie 1.1 Pagina 1 van 15 1. Inleiding Deze notitie beschrijft de governance, d.w.z. de besturing, de organisatie en de verantwoordelijkheden gedurende de gehele looptijd

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 agendapunt 05.01 1091503 Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 Voorstel Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering 05-11-2013 I. Kennis te nemen van het voorstel

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation

Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Doelstelling Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation Het Overlegplatform General Aviation (hierna: het platform)

Nadere informatie

BEHEERPLAN SUCCESVOL BEHEER IS EEN CONTINU PROCES

BEHEERPLAN SUCCESVOL BEHEER IS EEN CONTINU PROCES BEHEERPLAN SUCCESVOL BEHEER IS EEN CONTINU PROCES INLEIDING Tijdens de implementatie of optimalisatie van de AFAS software ben je de gewenste functionaliteiten aan het inrichten. Aan het einde het project

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4. Rolbeschrijvingen

De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4. Rolbeschrijvingen De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4 V1.2 / 01 februari 2016 MCTL 4. v1.2 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative

Nadere informatie

ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk

ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk Al 15 jaar helpt CEPO haar klanten met het verbeteren van de ICTkwaliteit. Met een doordachte test- en acceptatiemethode en uitgekiende hulpmiddelen maken we die kwaliteit

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 Managementsamenvatting In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste elementen van de uitwerking van de Opdrachtgeverstafel kort samengevat. De uitgebreide

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. BiSL Zelfevaluatie Naam Groep Datum Auteur: Ralph Donatz Met bijdragen van: Frank van Outvorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo Colofon Titel: Ondertitel: Auteur: Uitgever: BiSL Zelfevaluatie

Nadere informatie

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 Contract- en leveranciersmanagement is een vak in opkomst. Om dit vakgebied in uw organisatie in een keer goed op de kaart

Nadere informatie

Uittreksel BiSL. Business Information Services Library. management. Wijzigingen beheer Specificeren. Verbindende processen

Uittreksel BiSL. Business Information Services Library. management. Wijzigingen beheer Specificeren. Verbindende processen Uitvoerend Sturend Richtinggevend Uittreksel BiSL Business Information Services Library Opstellen IV-organisatie strategie Opstellen informatie strategie Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen Relatie gebruikersorg.

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

Business Information Management Foundation

Business Information Management Foundation Preparation Guide Business Information Management Foundation Editie februari 2012 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie