Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat AA HET DORP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP. 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl"

Transcriptie

1 Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat AA HET DORP IBAN NL62RABO BTW NL B01 Kvk Op al onze transs zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en voorafgaand aan de opdracht kenbaar gemaakt aan opdrachtgever. Bouwkundigekeuring.nl is onderdeel en handelsnaam van SSW Vastgoedinspectie B.V.

2 BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE (NHG) Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam De heer A. van der Aa Bedrijf SSW Vastgoedinspectie BV Adres Straat 1 Adres Postbus 536 Postcode en plaats 3600 AA Het Dorp Postcode en plaats 3760 AM SOEST Telefoon (mobiel) Telefoon KvK nr Ingeschreven als Bouwkundig bureau Woning Verantwoording Adres Dorpsstraat 1 Datum inspectie Postcode en plaats 1500 AA Het Dorp Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend Woningtype 2 onder 1 kapwoning Bouwjaar (indicatie) 1964 Handtekening woninginspecteur. Kostenraming totale woninginspectie (verzamelstaat) directe kosten termijn kosten totaal kosten Algemene bouwdelen 2.550,00 0, ,00 Keuringsresultaten bouwlagen 1.350, ,00 0,00 Totaal 3.900, , ,00 Verbetering Verbeteringskosten op basis van bijgevoegd verbeterplan/offerte NVT Voor uitgebreide beschrijving en toelichting van de aanbevolen herstel en onderhoudskosten verwijzen we u naar de bevindingen bij de verschillende onderdelen in de rapportage. Informatie over de kaderstelling van herstel en onderhoudskosten valt te lezen onder algemene informatie bouwtechnische keuring. Aanbevolen nader specialistisch onderzoek (niet begroot) Algemene bouwdelen punt( en) A.6 Bouwlagen punt( en) B.2.2, B3 Nota bene: mogelijk kostenverhogende factoren ten opzichte van de totale herstelkosten. 2/18

3 onditiemeting De bouw en installatiedelen worden beoordeeld met een conditiescore. Deze score is een beoordelingsregistratie met als doel objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen (onderdelen). De keuze voor beoordeling is te zien als een liniaal waarmee de technische staat kan worden gemeten en met de conditiescore is een direct verband gelegd tussen de op een bouwdeel aan te treffen gebrek en de conditie daarvan. De conditiescore representeert zowel het belang (de ernst) van de aangetroffen degradatie als intensiteit waarin de degradatie is voortgeschreden: Beginstadium, gevorderd stadium of eindstadium en hiervan de omvang. De resultaten uit belang, intensiteit en omvang worden vastgelegd door middel van een conditie en bepalen samen de technische conditie. Deze conditiescore gaat van zeer goed, goed, redelijk, matig, slecht tot zeer slecht. De woninginspecteur beoordeelt, stelt zelf vast wat ernst en omvang is van de situatie én bepaald nut en noodzaak van de herstelmaatregel. onditiescore Omschrijving 1 Zeer goed Geen of zéér beperkte veroudering, o.a. - Bouw én installatiedelen verkeren in uitstekende en vakkundig uitgevoerde staat; - Incidentele mechanische schade van esthetische aard Goed Voldoende Matig Onvoldoende Slecht Beginstadium van veroudering, o.a. - Deugdelijke staat van onderhoud en reparatiewerkzaamheden (detaillering); - Primaire functievervulling gewaarborgd; - Incidentele gebruik en/of onderhoudskenmerken. Verouderingsproces is plaatselijk op gang gekomen, o.a. - Plaatselijke gebreken (tekortkomingen), gebruik en/of onderhoudskenmerken; - Incidenteel ondeugdelijk uitgevoerde onderhouds en/of reparatiewerkzaamheden; - Incidenteel storing in primaire functievervulling Het verouderingsproces heeft het bouwdeel duidelijk in zijn greep, o.a. - Regelmatige ernstige gebreken; - Geheel ondeugdelijk uitgevoerde onderhouds en/of reparatiewerkzaamheden; - Storingen in functievervulling komen voor en/of zijn al meerdere malen voorgekomen. Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden, o.a. - Structurele ernstige gebreken; - Zeer ondeugdelijk/onveilige uitgevoerde onderhoud of reparatiewerkzaamheden; - De primaire functievervulling is niet meer gewaarborgd en einde levensduur. Maximaal gebrekenbeeld, o.a. - Niet meer te classificeren onder conditie 5. - Technisch rijp voor de sloop. # Niet (of beperkt) te inspecteren: Beoordeling is slechts een indruk!? nader specialistisch onderzoek! onderdeel met risico n.b. herstelkosten niet begroot z.w. p.m. herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren, niet begroot pro memorie (stelpost met ruime marges) 3/18

4 A A.0 Fundering 2 Beoordeling: KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN Aanwezig: - Fundering op staal (vaste grond). OMSHRIJVING DIRET TERMIJN - De inspectie en deze beoordeling () beperken zich tot een algemene indruk op basis van uiterlijke kenmerken van het object. A.1 Kruipruimte 2 Beoordeling (samengestelde conditiemeting): - Deels geïnspecteerd vanuit de nabije omgeving van het kruipluik. - Droog tijdens de woninginspectie. - Kruipruimte ventilatie voldoende - Losliggende elektraleidingen A.2 Portiek/Galerij/Balkon/Dakterras Niet van toepassing Er is geen portiek, galerij, balkon en/of dakterras aanwezig. A.3 Dakconstructie 2 Beoordeling: - Aan de binnenzijde nageïsoleerde gordingenkap - Overig, zie A 02. A.3 Dakbeschot 2 Beoordeling: - Deels geïnspecteerd i.v.m. het aan de binnenzijde naisoleren van het dak - Overig, zie B 02 en / of 03 4/18

5 A A.3 Schoorsteenkanalen, dak doorvoeren binnendaks KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN OMSHRIJVING DIRET TERMIJN 2 Beoordeling (samengestelde conditiemeting): - Prefab rookgasafvoer ten behoeve van de ventilatie van de badkamer. - Overig, zie B en / of 03. A.3.1 Goten en hemelwaterafvoeren (HWA) 3 Beoordeling (samengestelde conditiemeting): - Redelijk Opmerkingen goten: - Water en vervuiling in de goot waardoor een vermindering van de afvoer van regenwater naar de hemelwaterafvoeren. Advies: Periodiek (jaarlijks) de goten schoonmaken. - Zinken bakgoten opgehangen aan verzinkte gootbeugels. Opmerkingen HWA: - Ondeugdelijke (vervangende) herstel c.q. onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de hwabeugels. Deze zijn vervangen door een ijzerdraadje. Advies: goede kunststof of verzinkte hwa beugels monteren. - Losse beugels c.q. ontbreken hemelwaterafvoerbeugels. 250 A.3.1 Dakbedekking hellend dak 2 Beoordeling: - Deels en steekproefsgewijs geïnspecteerd i.v.m. hoogte. - Met het uitvoeren van onderhoud, herstel en/of vervangingwerkzaamheden rekening houden met onvoorzien meerwerk c.q. kosten. - Keramische dakpannen 5/18

6 A A.3.1 Dakbedekking plat dak 3/4 Beoordeling: - Redelijk / Matig KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN OMSHRIJVING DIRET TERMIJN Opmerkingen platte dak garage: - Met het uitvoeren van onderhoud, herstel en/of vervangingwerkzaamheden rekening houden met onvoorzien meerwerk c.q. kosten. - Vervuiling van de ballastlaag, mos en algengroei (vochtabsorptie) waardoor een beperkte waterloop naar hemelwaterafvoeren. - Dakranden, scheurvorming stuiknaden in de daktrim. - Het grind is weggezakt / versmolten in de bitumineuze dakbedekking - De dakbedekking van de garage heeft het einde van zijn levenscyclus bereikt. Koper / opdrachtgever dient de komende jaren rekening te houden met vervanging van deze dakbedekking. Bij vervanging zijn er meerdere mogelijkheden ten aanzien van het te gebruiken materiaal mogelijk: Bitumineuze dakbedekking: Deze heeft een te verwachten levensduur van ca. 30 jaar. Bij vervanging van de oude dakbedekking door een 2 laags bitumineuze dakbedekking zullen de kosten van vervanging uitkomen op ca. 95, /m2. Kunststof dakbedekking (meestal PV): Deze heeft een te verwachten levensduur van ca. 20 jaar, wordt verwerkt zonder vuur en is recyclebaar. Bij vervanging van de oude dakbedekking door een kunststof dakbedekking zullen de kosten van vervanging uitkomen op ca. 85, /m2. EPDM (rubber): Deze heeft een te verwachten levensduur van ca. 40 jaar, is geschikt voor vrijwel ieder dak en is wortelvast en rotbestendig.. Bij vervanging van de oude dakbedekking door een EPDM dakbedekking zullen de kosten van vervanging uitkomen op ca. 110, /m2. - De kosten op termijn zijn een grove schatting (ca. 45 m2) en geheel afhankelijk van het moment waarop gekozen wordt voor vervanging en het aantal vierkante meters. Vervangende herstel c.q. onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Opmerkingen platte dak woonkamer uitbouw: - De dakbedekking boven de uitbouw van de woonkamer verkeert in een prima conditie /18

7 A A.3.2 Schoorstenen en buitendakse doorvoeren 3 Beoordeling: - Redelijk KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN OMSHRIJVING DIRET TERMIJN - Deels geïnspecteerd i.v.m. hoogte. - Met het uitvoeren van onderhoud, herstel en/of vervangingwerkzaamheden rekening houden met onvoorzien meerwerk c.q. kosten. - Vervuiling, mos en algengroei (vochtabsorptie). - Schraal en uitgespoeld voegwerk. A.4 Brandveiligheid 3 Beoordeling: - Redelijk 250 De bouwtechnische keuring is géén specialistisch brandveiligheidsonderzoek en is geen toets op bouwbesluit dan wel andere wettelijke bepalingen op het gebied van brandveiligheid. Inspectie beperkt zich tot een visuele waarneming en registratie van een algemeen karakter. Aanwezig: - Openhaard; - Rookmelder overloop 1 e verdieping Periodieke inspectie, jaarlijks: - Openhaard jaarlijks veegcontract/onderhoudspapieren aanwezig: niet bekend. - Openhaard jaarlijks laten controleren en reinigen door een erkende schoorsteenveger. - Zichtbare flexibele gasslang jaarlijks zelf inspecteren op uiterlijke kenmerken (scheurtjes/beschadigingen) en aansluitingen met zeepsop. - Rook/brand/hittemelders regelmatig batterijsterkte controleren. - V ketel jaarlijks laten controleren, reinigen en onderhouden door een erkend installateur. - Openhaard voor in gebruik name laten controleren door een erkende schoorsteenveger. - Meterkast is geen opslagplaats, vrij maken van obstakels. - V ketel vrijmaken van obstakels. - Afsluiter van de gaskraan in de keuken niet goed bereikbaar. Deze zit achter een keukenlade. - Er is slechts een rookmelder in de woning aanwezig. Deze werkt op 230V en is via de alarminstallatie aangesloten op een meldkamer. Advies: Ook op de overloop van de 2 e verdieping en in de hal op de begane grond een rookmelder aanbrengen. De rookmelders op elkaar afgestemd te zijn en elkaars signaal op te volgen. 7/18

8 A KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN OMSHRIJVING DIRET TERMIJN A.5 Ongedierte, zwam Niet van toepassing. Geen ongedierte en/of zwammen aangetroffen in de woning. A.6 Elektrische installatie 2 #? Beoordeling: - De inspectie van dit onderdeel beperkt zich tot een visuele registratie. Meterkast: - Gesloten meterkast voorzien van ventilatieopeningen - Vaste schroefbare achterwand. - Opstelplaats (ruimte) niet bestemt voor huisraadopslag, belemmering voor de uitvoering van onderhoud of reparaties. - Actuele groepenkaart (indeling) ): Nee - Hoofdschakelaar(s): Ja - Aardlekschakelaar(s): Ja - Sinds 1 juli 1997 uitsluitend gebruik van wandcontactdozen met randaarde. - Badkamer: entraal aard punt niet aangetroffen. Badkamer radiator is voorzien van een aardedraad. - Bedrading na 1970, NEN 1010 kleurcodering. A.6 Verwarming /warm water voorziening 2 #? Beoordeling: - De inspectie van dit onderdeel beperkt zich tot een visuele registratie. Aanwezig: - Gasgestookte Nefit Ecomline HR combiketel, vermoedelijk van het bouwjaar Warmwatervoorziening eveneens via deze ketel (combiketel) - Of de ketel is voorzien van een open of een gesloten systeem kon niet worden achterhaald door de kleine behuizing waarin de ketel zich bevindt. - Onderhoudscontract: Ja, getuige de verschillende onderhoudsstickers op de ketel - Hoedanigheid: Eigendom - Leidingwerk (gedeeltelijk) geïsoleerd. 8/18

9 A A.6 Gas voorziening 2 #? KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN OMSHRIJVING DIRET TERMIJN Beoordeling: - De inspectie van dit onderdeel beperkt zich tot een visuele registratie. Aanwezig: - Gasmeter (huisdrukregelaar). - Kooktoestel aansluiting. - Met het uitvoeren van onderhoud of veiligheidswerkzaamheden rekening houden met onvoorzien meerwerk c.q. kosten. Let op: Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid, onderhoud, uitbreiding c.q. gebruik van installatieonderdelen maar in de praktijk levert deze combinatie naar verhouding meer niet veilige, doe het zelf c.q. ondeugdelijk werk op dan gewenst. A.6 Binnenwanden (dragend) 2/3 Beoordeling: / Redelijk - Hoofddraagconstructie (woning scheidend), met aandacht voor afwijkend gedrag i.v.m. bouwjaar, materiaaltoepassing, detaillering en woningonderdeel aansluitingen Veelal glad gestucte binnenwanden. Prima kwaliteit gezien de leeftijd van de woning. - Overig, zie B 07 - Lekkageplek aangetroffen tussen de binnenmuur en het plafond hetgeen duidt op lekkage. Volgens de verkopend makelaar is dit een oude lekkage die inmiddels behandeld is. Er is echter wel weer een plek ontstaan nadat de oude plek wit geschilderd / gesausd is. Advies: noteer deze plek als een punt van aandacht de eerste maanden na het transport van de woning. Probeer voor het transport nog afspraken te maken omtrent de aansprakelijkheid indien de lekkage nog f blijkt te zijn. Subtotaal 2.550,00 0,00 9/18

10 B B.1.1 Betonwerk gevels KEURINGSRESULTATEN BOUWLAGEN Niet van toepassing; Er is geen betonwerk in of aan de gevels aangetroffen. OMSHRJVING DIRET TERMIJN B.1.2 Metselwerk/gevels 3 Beoordeling: - Redelijk - Er zijn 3 soorten c.q. leeftijden metselwerk aangetroffen: De oorspronkelijke woning en garage/berging De woonkameruitbreiding De garageverlenging Alle drie deze soorten metselwerk hebben verschillende kwaliteitsniveaus. - Vervangende herstel c.q. onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. - Wittekalk, zoutuitslag in geveloppervlakken. B.1.3 Metalen constructieonderdelen Niet van toepassing Geen metalen constructie onderdelen in of aan de woning aangetroffen. 10/18

11 B B.2.1 Kozijnen/ramen/deuren 2/3 Beoordeling: - Voldoende / Redelijk KEURINGSRESULTATEN BOUWLAGEN OMSHRJVING DIRET TERMIJN - Met het uitvoeren van onderhoud, herstel en/of vervangingswerkzaamheden altijd rekening houden met onvoorzien meerwerk c.q. kosten. - Houtaantasting( rot) onderdorpel grote kozijn woonkamer voorzijde: Advies: De slechte plek (laten) behandelen en goed in de verf zetten om verdere teruggang te voorkomen. - Hang en sluitwerk, lichte uitvoering van de toegepaste cilinders. Advies: cilinders vervangen door cilinders met anti kerntrek beveiliging. - Schilderwerk, zie B B.2.1 Beglazing, dakramen, lichtkoepels 2 Beoordeling (samengestelde conditiemeting): Aanwezig: - Isolerende beglazing. Opmerkingen beglazing: - Geen lekke isolerende beglazing tijdens de inspectie. - Geen glas breuk tijdens de inspectie. B.2.1 Dakkapel / Dakopbouw 2 / 3 Beoordeling (samengestelde conditiemeting): / Redelijk - Niet/Deels geïnspecteerd i.v.m. hoogte - Met het uitvoeren van onderhoud, herstel en/of vervangingwerkzaamheden rekening houden met onvoorzien meerwerk c.q. kosten. Dak en randafwerking - Pannengedekt dak van de dakkapel. Kozijn(en), raam (en), hang en sluitwerk - Hardhouten kozijnen Overig: - Schilderwerk, zie B /18

12 B B.2.2 Schilderwerk buiten 3? KEURINGSRESULTATEN BOUWLAGEN OMSHRJVING DIRET TERMIJN Beoordeling: - Redelijk - Nader specialistisch onderzoek m.b.t. verf technisch advies Aanwezig: - Schilderwerk op hout.! - Met het uitvoeren van onderhoud, herstel en/of vervangingwerkzaamheden altijd rekening houden met onvoorzien meerwerk c.q. kosten. - Grote delen van het schilderwerk kunnen wachten op de volgende schilderbeurt, andere delen zijn wat eerder aan de beurt. Koper / opdrachtgever wordt geadviseerd om een schilder te raadplegen om te kijken wat op[ korte termijn nodig is. Daarbij gaat het vooral om de liggende delen als onderdorpels, glaslatten etc. Buitenschilderwerk verfsysteem en beglazingskit zijn medebepalend voor de kwaliteit van buitenkozijnen, ramen en deuren. B.3 Vloeren, constructiedelen 3 Beoordeling: - Redelijk De woning is grotendeels voorzien van houten vloeren. Alleen de vloer van de oorspronkelijke hal en keuken alsmede de vloer van de uitbouw zijn in beton uitgevoerd. Op de verdieping is de badkamervloer in beton uitgevoerd. - De oorspronkelijke begane grondvloer is niet geïsoleerd. Dit is overigens geen gebrek. De vloer van de uitbouw is wel geïsoleerd. Advies: omwille van zowel comfortverbetering als vanuit financiële overwegingen wordt geadviseerd ook de oorspronkelijke begane grondvloer te isoleren aan de onderzijde. Een goed toepasbaar systeem hiervoor is het Tonzon systeem. - De houten vloer in de slaapkamer 1 e verdieping voorzijde is opgebold. Dit duidt op een (oud?) vochtprobleem. Advies: de oorzaak van het opbollen onderzoeken en indien mogelijk dit wegnemen. De genoemde kosten zijn slechts een grove raming van de onderzoekskosten. - Het plafond van de badkamer toont lichte schimmelplekken. Dit duidt op het onvoldoende ventileren van de badkamer. Advies: bij het gebruik van de badkamer altijd de ventilator voluit zetten en/of het raam open zetten. Bij het verlaten van de badkamer de deur helemaal open zetten zodat vocht kan verdwijnen. 12/18

13 B B.3 Binnenwanden, constructieonderdelen KEURINGSRESULTATEN BOUWLAGEN OMSHRJVING DIRET TERMIJN 3 Beoordeling: - Redelijk - Voor afwerking geldt geen beoordeling evenals voor niet dragende binnenwanden. - Nader specialistisch onderzoek. - In de keuken is ter hoogte van de badkamer op de 1 e verdieping een vochtplek het plafond te zien. Zie hiervoor A.6 Binnenwanden dragend - Overig, zie B B.3 Begane grondvloer 2 Beoordeling: - Niet/Deels geïnspecteerd i.v.m. het feit dat het kruipluik zich in de uitbouw bevindt en een gat in de oude funderingsbalk de oude kruipruimte geïnspecteerd kan worden. - Wijzigingen aangebracht: de woning is aan de achterzijde over de volle breedte uitgebouwd. Hierbij is een geïsoleerde betonnen begane grondvloer toegepast. - De begane grondvloer is aan de bovenzijde afgewerkt met een eikenhouten parketvloer. 13/18

14 B KEURINGSRESULTATEN BOUWLAGEN OMSHRJVING DIRET TERMIJN B.4 Sanitaire voorzieningen 3 Beoordeling (samengestelde conditiemeting): - Redelijk 350 Opmerkingen bad doucheruimte: - Vervangende (cosmetisch) werkzaamheden uitgevoerd. - Met het uitvoeren van (cosmetische) werkzaamheden rekening houden met onvoorzien meerwerk c.q. kosten. - Vocht (lekkage) kenmerken in de kopse kanten van de douchewanden. Het is onduidelijk wat hier de oorzaak van is maar het ligt voor de hand aan te nemen dat het een vochtprobleem is. Advies: het probleem door een specialist laten onderzoeken en de oorzaak wegnemen. - Lichte schimmelvorming plafond (gedeeltelijk wanden) i.v.m. matige ventilatie. - Aarding van de waterleidingen konden niet worden gevonden. De radiator in de badkamer had wel een zichtbare aarde aansluiting. - Watertappunten (douche) binnen het elektrisch risicogebied van 600 mm. B.5 Ventilatie (mechanisch) 2 Beoordeling: - De inspectie van dit onderdeel beperkt zich tot een visuele registratie. Aanwezig: - Ventilatie van de badkamer geschiedt via een buisventilator die in het ventilatiekanaal is opgenomen. - De keuken is voorzien van een eigen afzuigkap. - Vervuiling ventilatie afzuigventielen (en leidingwerk). Aanwezig, niet beoordeeld, o.a.: - Keuken afzuiginstallatie capaciteit. 14/18

15 B B.6 Trappen 2 Beoordeling: KEURINGSRESULTATEN BOUWLAGEN OMSHRJVING DIRET TERMIJN B.6 Diversen: buitengebouwen 3 Beoordeling: - Redelijk Inspectiewijze: - Voor bijgebouwen geldt een algemene indruk, steekproefsgewijze inspectie binnen handbereik, woonlagenniveau (maaiveld) of aangrenzende bouwonderdelen. Aandacht: Bijgebouwen maken in veel gevallen geen onderdeel uit van de woning en zijn in gebruik als garage, berging of schuur. Ervaring heeft geleerd dat deze vaak in een mindere kwalitatieve staat van onderhoud zijn dan de woning, kortom minder aandacht. Betreft: - Garage / berging Opmerkingen onderhoud en / of kwaliteitskenmerken: - Voor afwerking geldt geen beoordeling. - Dak en randafwerking en schilderwerk: Metsel en voegwerk: 2/3 - Kozijn(en), deur (en), raam (en) en schilderwerk: 3 - De voormalige berging is middels een verlening een potentiele garage geworden. Gezien de algehele staat van het dak (zie A.3.1 Dakbedekking plat dak) is dit jaren geleden al gebeurd. Hierdoor is er een kwaliteitsverschil in het metselwerk en de voegen te constateren. - Met uitvoeren van (onderhoud) voorzieningen rekening houden met tekortkomingen. n.b. n.b. B.6 Diversen, nl; Isolatie 2 Beoordeling: - Sporen in de muur van de woning tonen aan dat de buitengevel van de woning na geïsoleerd is. Verkoper geeft aan dat dit 2 jaar geleden is uitgevoerd. Subtotaal 1.350, ,00 15/18

16 PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN Nationale Hypotheekgarantie ode Eisen/aanbevelingen Bouwbesluit A.0 FUNDERING Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaak worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig het rapport van de deskundige worden uitgevoerd. A.1 KRUIPRUIMTE Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste twee muisdichte ventilatieopeningen ten behoeven van kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bij grotere gevelbreedten minimaal drie. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn (let op puinstort) A.2 PORTIEK/GALERIJ Aangetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen. Scheuren in metsel en pleisterwerk uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. In het metselwerk (of beton) opgenomen staalconstructiedelen inspecteren op roest. Zo nodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen of vervangen. Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningen vastzetten. Ontbrekende leuningen opnieuw aanbrengen. Beschadigd of aangetast hekwerk en borstweringen herstellen of vervangen. A.3 DAK Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen, dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. Bij een plat dak gebreken aan de constructie zoals dakbeschot, balklaag en onderslagen opheffen door herstel of vervanging van onderdelen A.3.1 A.3.2 DAKBEDEKKING Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losgeraakte singles opnieuw bevestigen of de dakbedekking geheel vervangen. Loodaansluitingen nazien en indien nodig herstellen of vervangen. Gebreken aan zinken, bitumineuze, mastiek of kunststofdakbedekking opheffen (bedekking zo nodig geheel vervangen). Indien nodig ballast (grind, tegels) aanvullen of vervangen. Gebreken aan goten en randafwerking opheffen. SHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS Gebreken aan het metsel, voeg, en stucwerk herstellen. Gebreken aan schoorsteenkoppen herstellen of geheel vervangen inclusief de potten. De afwaterende afwerklaag herstellen en impregneren of geheel vervangen en impregneren. Gebreken aan het loodwerk herstellen of het loodwerk geheel vervangen A.4 BRANDVEILIGHEID Tempex verwijderen. A.5 ONGEDIERTE/ZWAM Bestrijding van ongedierte/zwam dient te gebeuren overeenkomstig een door een deskundige opgemaakt rapport. 16/18

17 PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN Nationale Hypotheekgarantie (vervolg) ode Eisen/aanbevelingen Bouwbesluit B.1.1 B.1.2 B B B B.1.3 B.2.1 B.2.2 BETONWERK Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen. METSELWERK Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen. Scheuren in metsel en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan wel vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herziening draagconstructie). METALEN ONSTRUTIEDELEN In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en/of het uitduwen van stenen). Zo nodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken herstellen of vervangen. KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN BUITEN Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen of deuren. Dakramen/dakkapellen wind en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Gang en sluitbaar maken van te openen delen. Lood en zinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen. Waterslagen en onderdorpels zo nodig vervangen. SHILDERWERK BUITEN Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bij bestaand staal het na ontroesting en reiniging tweemaal gronden eenmaal met corrosiewerende verf en aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkend beits of overeenkomstig de bestaande situatie. Van onverzinkt staal walshuis/roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen bijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het binnenschilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ook binnenschilderwerk opnemen). Kapot glas vervangen B.3 HOUTEN ONSTRUTIEDELEN Door houtrot en/of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies (zie ook bij A.5) B.4 SANITAIR Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan. B.5 VENTILATIE/VOHT Bij inpandige keukens, badkamers en w.c.'s dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn /18

18 Bouwkundige keuring aankoop/verkoop van woningen Uitpondprojecten Vastgoedinspecties Meerjarenonderhoudsplan onditiemeting NEN2767 Bouwkundige keuringen VvE s Overige bouwkundige inspecties Bouwkundige keuring nodig? Neem gerust contact op of bekijk de website IBAN NL62RABO BTW NL B01 Kvk /18

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ...

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ... ... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 20... 21... 22... 23... 25... 25... 27...

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Madoerastraat 31 Hengelo Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval van onvolledigheid of onjuistheden

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT Woonstad Rotterdam November 2010 1 VOORWOORD Voor de renovatie van de kluswoningen aan de Blokweg 36 t/m 44, 50 en 52 is gekozen om de aanpak van het Programma

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1

Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1 Programma van Eisen voor Verbetering Woningvoorraad Gemeente Schiedam jaar : 2002 uitgave : 1 afdeling : Bouw- en woningtoezicht Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1 INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk.

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk. Vooraf: Dit rapport bestaat uit twee delen: de Inleiding Bouwtechnische Keuring incl. onze Algemene Voorwaarden en het eigenlijke keuringsrapport. Het rapport is opgemaakt ter uitvoering van uw aanvraag

Nadere informatie

Technische Aanbevelingen

Technische Aanbevelingen September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding: Bouwbesluit, overige eisen en aanbevelingen blz. 7 2.

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM Afdeling Toezicht Gebouwen Versie 1.2 februari 2007 INLEIDING Dit Programma van Eisen is van toepassing op alle handhavingsbesluiten op grond

Nadere informatie

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015 Opdrachtgever: HW Wonen t.a.v. mevrouw E. van liet Postbus 1502 3260 BA OUD BEIJERLAND Datum offerte: 13 januari 2013 0186899.899 Te keuren pand: Bouwkeuring HW Wonen Bouwkundige:.A. Breur Wilhelminastraat

Nadere informatie