VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT"

Transcriptie

1 VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT Voorbeeldstraat AA Hoofdstad Referentie aanvrager: BIJN Rapportnummer: 78656WYUP Uitgebracht op: 10 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV (www.bouwkeuringvergelijk.nl) Bouwkundige: De heer T.E Pietersen BIJN.nl verwerkt de persoongegevens zoals vastgelegd in het bouwkundig. Voor meer informatie over deze verwerking verwijst BIJN.nl naar haar Privacy Statement.

2 ALGEMEEN Opdracht / Opname Opdrachtdatum : 1 oktober 2013 Naam opdrachtgever(s): Dhr. W. Keisen Adres opdrachtgevers(s): Voorbeeldstraat AA BREDA Opdracht namens opdrachtgever(s) verstrekt door: Opdracht is uitgevoerd door bouwkundige: Naam kantoor: BIJN Real Estate B.V. (www.bouwkeuringvergelijk.nl) De heer T.E. Pietersen NHG Erkend BIJN.nl Adres kantoor: Voorbeeldstraat AA Hoofdstad Datum opname en inspectie: 2 oktober 2013 Object Woningtype: Boerderij Adres: Voorbeeldstraat 123 Postcode en plaats: 1000 AA Hoofdstad Doel van de bouwkundige keuring Het doel van deze bouwkundige keuring is het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct noodzakelijk herstel van gebreken aan de woning. Dit is van belang voor zowel de verkoper, koper, de geldgever als eventueel de Nationale Hypotheek Garantie. Onder de kosten van direct noodzakelijk herstel worden verstaan de kosten die direct moeten worden gemaakt om verdere schade of ver- en/of gevolgschade aan de woning te voorkomen. Daarnaast worden de onderhoudskosten of de te verwachte gebreken voor de komende 5 jaar weergegeven. Dit zijn de kosten van noodzakelijk onderhoud waarmee vervolgschade wordt voorkomen. Als extra worden verbeterkosten opgegeven. Deze kosten verhogen de veiligheid en/of het comfort en zijn aanbevelingen. Uitvoering is niet noodzakelijk, er ontstaat geen directe schade maar het betreft een verbetering van de bestaande situatie. In dit zijn de bouwkundige belangrijke bouwdelen aangegeven. Omdat gebreken aan deze onderdelen kostbaar zijn, zijn voor zover mogelijk, in ieder geval deze bouwdelen geïnspecteerd. Verantwoording en aansprakelijkheid Deze bouwkundige opname is een visuele inspectie en een momentopname. De non-destructieve wijze van deze opname heeft zijn beperkingen. Voor gebreken die niet waarneembaar waren op het moment van het onderzoek is Bouwkundige niet aansprakelijk. Ingewonnen informatie valt buiten de verantwoordelijkheid van Bouwkundige. Alle daken, goten e.d. worden indien mogelijk en noodzakelijk met behulp van een ladder geïnspecteerd. Inspectie kan alleen plaats vinden indien het gebruik van hulpmiddelen zonder risico's kan worden ingezet. Kruipruimtes worden visueel geïnspecteerd in de directe omgeving van een toegangsluik, indien aanwezig en redelijkerwijs bereikbaar. Niet zichtbare en/of door eigenaar/verkoper niet benoemde onderdelen en risicofactoren vallen buiten de verantwoordelijkheid van Bouwkundige.

3 Onafhankelijkheid en objectiviteit Bouwkundige garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. Bouwkundige verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden. Verklaring en aansprakelijkheid De gegevens en beoordelingen welke in deze age zijn opgenomen, zijn door Bouwkundige naar beste kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. Bouwkundige is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige age, noch voor de gevolgen van, door haar in het kader van een opdracht, gemaakte fouten. Behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Deze bouwkundige age heeft een geldigheid van 6 maanden na inspectiedatum. Elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Bouwkundige nadrukkelijk van de hand gewezen.

4 Algemene bouwkundige gegevens woning RUWBOUW EXTERIEUR Hellend dakafwerking Het hellend dak is visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een telescoopladder. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de algehele vochtwerende eigenschappen, randverbindingen- en afwerkingen en onderlinge aansluiting van materialen. Inspectiefoto's Pannen herschikken Algemeen H Inwatering inherent aan panmodel Algemeen N

5 RUWBOUW EXTERIEUR Rookkanaal De dakdoorvoeren zijn visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een telescoopladder. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de algehele vochtwerende eigenschappen, randverbindingen- en afwerkingen en onderlinge aansluiting van materialen. Inspectiefoto's Metsel/voegwerken restaureren (vochtig) Algemeen H Rookkanaal toont vochtinwerking/doorslagzolder H

6 RUWBOUW EXTERIEUR Daklicht De dakopeningen zijn visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een telescoopladder. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de algehele vochtwerende eigenschappen, randverbindingen- en afwerkingen en onderlinge aansluiting van materialen. Inspectiefoto's Dakaansluitingen verbeteren/afdichten Algemeen H

7 RUWBOUW EXTERIEUR Goot + HWA De goten en hemelwaterafvoeren zijn visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een telescoopladder. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de algehele waterafvoerende eigenschappen, randverbindingen- en afwerkingen en onderlinge aansluiting van materialen. Inspectiefoto's Soldeernaden zinken goot nazien Algemeen H Afvoer/riolering nazien Algemeen H

8 RUWBOUW EXTERIEUR Overstek + boeiboord De overstekken en boeiboorden zijn visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een telescoopladder en vochtmeter. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de algehele waterkerende eigenschappen, randverbindingen- en afwerkingen en onderlinge aansluiting van materialen. Inspectiefoto s Kunststof op hout: hout rot door Algemeen N

9 RUWBOUW EXTERIEUR Buitengevel De buitengevel is visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een telescoopladder en waar nodig met een vochtmeter. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de algehele waterkerende eigenschappen, constructieve stabiliteit en onderlinge aansluiting van materialen. Inspectiefoto s Scheurvorming: zetting/roestige ankers Plaatselijk H

10 RUWBOUW EXTERIEUR Buitenkozijnen De buitenkozijnen zijn visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een telescoopladder en vochtmeter. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de algehele waterkerende eigenschappen, randverbindingen- en afwerkingen en onderlinge aansluiting van materialen. Omtrekspeling draaiende delen nazien Algemeen H Gescheurd glas vervangen Voor 1e V Houtreparatie icm schilderwerk Algemeen H

11 RUWBOUW EXTERIEUR Luifel + balkon De luifel en het balkon zijn visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een telescoopladder. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de algehele vochtwerende eigenschappen, randverbindingen- en afwerkingen en onderlinge aansluiting van materialen. Inspectiefoto's Betonschade (roestige wapening) Plaatselijk H

12 RUWBOUW INTERIEUR hellend Dakconstructie Het hellend dak is visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een telescoopladder. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de algehele vochtwerende eigenschappen, randverbindingen- en afwerkingen en onderlinge aansluiting van materialen. Inspectiefoto's Houtworm: behandeling tegen houtboordersalgemeen H

13 RUWBOUW INTERIEUR Zoldervloer De zoldervloer is visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een telescoopladder en vochtmeter. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de algehele constructieve stijfheid, randverbindingen- en afwerkingen en onderlinge aansluiting van materialen. Inspectiefoto s Integrale renovatie (houtworm/plafonds) Algemeen H

14 RUWBOUW INTERIEUR Verdiepingsvloer De verdiepingsvloer is visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een telescoopladder en vochtmeter. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de algehele constructieve stijfheid, randverbindingen- en afwerkingen en onderlinge aansluiting van materialen. Inspectiefoto s Integrale renovatie: houtworm/plafonds Algemeen H

15 RUWBOUW INTERIEUR Begane grondvloer De begane grondvloer is visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een telescoopladder en vochtmeter. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de algehele constructieve stijfheid, ventilatievoorzieningen en onderlinge aansluiting van materialen. Doorverende vloerbalken: nazien/herstel Plaatselijk H Nader onderzoek: luik maken Woonkamer?

16 RUWBOUW INTERIEUR Kelder De kelder is visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een vochtmeter en halogeenlamp. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van vloer- en wandaansluitingen, het kelderdek (plafond van kelder), de keldertrap, eventuele koekoek (daglichtvoorziening) en leidingwerken. Inspectiefoto's Vochtig: herstel afhankelijk van gebruikalgemeen H

17 RUWBOUW INTERIEUR Binnenmuren De binnenmuren zijn visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een vochtmeter en steekproefsgewijs kloppen op afwerkingen. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de bevestiging van wand afwerkingen, algehele vochtwering en determinatie van scheurvormingen. Onthecht pleisterwerk Algemeen N Vochtoptrek in binnenmuur Woonkamer H

18 RUWBOUW INTERIEUR Binnenkozijnen De binnenkozijnen zijn visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een vochtmeter. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de deurkrukken, sluitingen, randverbindingen- en afwerkingen en onderlinge aansluiting van materialen. Geen opmerkingen

19 INSTALLATIES Gas- en waterleidingen De gas- en waterinstallatie is visueel beoordeeld, waar mogelijk door kranen en toiletten te laten doorlopen. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de toegepaste afvoerbuizen en aanvoerleidingen. Moeilijk of traag doorlopende afvoeren worden, zo ver mogelijk, gesignaleerd. Leidingwerken (riool) nazien Algemeen?

20 INSTALLATIES Elektra De elektrische installatie is visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een spanningzoeker en halogeenlamp. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de toegepaste bedradingstype en bedradingsbuizen, hoeveelheid groepen en aanwezigheid van aardlekschakelaars. Integraal vernieuwen: stoffen draad Algemeen N

21 INSTALLATIES Verwarming en warmwater De verwarmingsinstallatie is visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een halogeenlamp. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de toegepaste verwarmingstype, -leidingwerken en -lichamen (radiatoren), de onderhoudspapieren worden ingezien, voor zover aanwezig. Gedateerd, maar functioneel Algemeen X Aanleggen cv installatie PM Algemeen N

22 INSTALLATIES Ventilatie De ventilatievoorziening is visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een halogeenlamp. Er is o.a. aandacht besteed aan de wijze waarop het object wordt geventileerd (mechanisch, natuurlijk of combinatie). De werking van roosters zijn nagezien, alsmede eventuele belemmeringen voor een goed funtioneren. Asbestkanaa l Omvang of locatie Toilet Actie * Direct Termijn Pro Verbeteren X Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Algemeen N

23 INSTALLATIES Sanitair en kranen Het sanitair en de kranen zijn visueel beoordeeld, waar mogelijk door kranen en toiletten te laten doorlopen. Aandachtspunten bij sanitaire toestellen zijn voornamelijk het kitwerk (waterkering) en algehele technische staat. Over ouderdom of gedateerdheid wordt geen uitspraak gedaan. Integraal renoveren Algemeen N

24 INSTALLATIES Keukeninrichting De keukeninrichting is visueel beoordeeld, waar mogelijk door kranen te laten doorlopen. Aandachtspunten bij de keukeninrichting zijn voornamelijk het hang- en sluitwerk en algehele technische staat. Apparatuur wordt niet getest. Over ouderdom of gedateerdheid wordt geen uitspraak gedaan. Algemeen renoveren Algemeen N

25 BIJGEBOUWEN Bijgebouw 1 Het bijgebouw is visueel beoordeeld, waar mogelijk ondersteund met een telescoopladder, vochtmeter en halogeenlamp. Er is o.a. aandacht besteed aan de beoordeling van de algehele waterkerende eigenschappen, constructieve stabiliteit en onderlinge aansluiting van materialen. Matige basiskwaliteit Algemeen S

26 SAMENVATTING KOSTENHERSTEL Bouwdelen Kostenraming incl. BTW Direct Termijn Pro memorie Verbeteren Hellend dakafwerking Rookkanaal Daklicht Goot + HWA Overstek + boeiboord Buitengevel Buitenkozijnen Luifel + balkon Dakconstructie hellend Zoldervloer Verdiepingsvloer Begane grondvloer Kelder Binnenmuren Binnenkozijnen Gas- en waterleidingen Elektra Verwarming en warmwater Ventilatie Sanitair en kranen Bijgebouw Totaal herstelkosten

27 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEKGARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig worden opgemaakt. Indien het wordt opgemaakt door de gemeente of door de vereniging eigen huis gelden ten aanzien van het bouwkundig geen vormvoorschriften. In alle overige gevallen dient het te worden opgemaakt overeenkomstig bijgevoegd ModelBouwkundig Rapport Nationale Hypotheek Garantie. Het staat bouwkundige bedrijven uiteraard vrij een eigen (mogelijk uitgebreider) bouwkundig aan de klant te overleggen. In dat geval dienen de voor de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie van belang zijnde gegevens te worden samengevat in het Model Bouwkundig Rapport. Toetsingskader voor de keuring In het zijn de bouwtechnisch belangrijke bouwdelen aangegeven in een checklist. Deze bouwdelen worden in ieder geval geïnspecteerd, omdat gebreken aan deze onderdelen kostbaar kunnen zijn. Aan de hand van de checklist wordt per aangegeven op welke kosten gerekend moet worden om de gebreken op te heffen. Grote kostenposten die zich in andere bouwdelen voordoen, moeten worden verantwoord onder diversen, evenals gebreken aan niet nader benoemde bouwdelen die van invloed zijn op veiligheid, gezondheid en gebruik. Het toetsingskader voor de keuring is vastgelegd in het programma van eisen en aanbevelingen op bladzijde 3 en 4 van het Model-Bouwkundig Rapport. Bij de inspectie worden alleen de zichtbare bouwdelen gecontroleerd. Op deze manier is het niet mogelijk om een oordeel te geven over bijvoorbeeld fundering, riolering, etc. Als de inspecteur aanvullend specialistisch onderzoek nodig vindt, dan dient dat in het te worden vermeld (opmerkingen). Kostenindicaties De kostenindicaties kunnen betrekking hebben op: - direct noodzakelijke kosten: kosten van het direct noodzakelijke herstel van gebreken; - kosten op termijn: kosten van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het te voegen onderhoudsplan; - kosten voor verbetering: kosten van verbetering op basis van een bij het te voegen verbeterplan dan wel een offerte ter zake. De kostenindicaties worden: - afzonderlijk vermeld (direct noodzakelijk; op termijn noodzakelijk; verbetering); - gebaseerd op aannemersprijzen (geen doe-het-zelf-werkzaamheden); - vermeld inclusief BTW; - indien mogelijk en economisch verantwoord, geraamd op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging; - vastgesteld ervan uitgaande dat de aannemer achter elkaar kan doorwerken; De kosten van stut-, sloop-, en steigerwerk en de kosten van vervolgschade worden niet in de kostenindicaties opgenomen. Fiscale aspecten Indien de keuring is uitgevoerd om te voldoen aan de voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie en de hypothecaire lening is verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie, dan zijn de kosten van deze keuring, evenals de kosten voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Administratieve gegevens Naam: T.E. Pietersen Adres: Voorbeeldstraat 123 Postcode/plaats: 1000 AA Hoodstad Telefoon: Aanvrager keuringsinstatie Bedrijf: BIJN.nl Adres: Teststraat1 Postcode/plaats: 1000 AA Bouwkeuringstad Telefoonnummer: Naam inspecteur: F. Panning Nummer Kamer van Koophandel:

28 ingeschreven als: O (bouwkundig)schade expertisebureau O architectenbureau O bouwkundig adviesbureau O aannemersbedrijf Woning Adres: Voorbeeldstraat 123 Postcode/plaats: 1000 AA Rapportstad Woningtype: O appartement O eengezinswoning anders: Bouwjaar (indicatie): 1910 Verantwoording Datum inspectie: 3 oktober 2013 Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:... (handtekening inspecteur) Kostenraming totale inspectie Direct Op termijn Totale kosten noodzakelijke kosten noodzakelijke kosten Totaal algemeen Totaal kelder Totaal begane grond Totaal verdiepingen Totaal zolder Totaal woning Verbetering Verbeteringskosten op basis van bijgevoegd verbeterplan/offerte: Opmerkingen......

29 Keuringsresultaten algemene bouwdelen Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie k.v. (%) Direct noodzakelijke kosten A.0 Fundering A.1 Kruipruimte A.2 Portiek/galerij A.3 Dak A.3.1 Dakbedekking A.3.2 Schoorstenen A.4 Brandveiligheid A.5 Ongedierte/zwam A.6 Diversen Keuringsresultaten per bouwlaag Bouwlaag: O kelder O begane grond O verdieping... O zolder (invullen per bouwlaag) Op termijn noodzakelijke kosten Code Element Locatie en omschrijving gebrek Actie k.v. (%) Direct noodzakelijke kosten B.1.1 Betonwerk gevels B.1.2 Metselwerk / Gevels B.1.3 Metalen constructiedelen B.2.1 Kozijnen/ramen/ deuren buiten B.2.2 Schilderwerk buiten B.3 Vloeren, houten constructiedelen B.4 Sanitair B.5 Ventilatie/vocht B.6 Diversen Op termijn noodzakelijke kosten Toelichting Code: Verwijst naar bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen. Locatie en omschrijving gebrek: De plaats waar de voorziening moet worden getroffen en een omschrijving van het gebrek. Actie: S = slopen; H = herstellen; V = vervangen; N = nieuw aanbrengen; O = overig (toelichten). k.v.(%): Kostenverdeling bij gestapelde gebouwen; k.v. geeft aan welk percentage van de totale kosten aan de woning wordt toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur. Een voorbeeld: totale kosten ,- bij 4 appartementen => k.v. = 25%, noodzakelijke kosten: 2.500,-. Direct noodzakelijke kosten: Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade. Op termijn noodzakelijke kosten: Kosten van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het te voegen onderhoudsplan.

30 Programma van eisen en aanbevelingen A.0 FUNDERING Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaak worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig het van de deskundige worden uitgevoerd A.1 KRUIPRUIMTE Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste twee muisdichte ventilatieopeningen ten behoeve van kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bij grotere gevelbreedten minimaal drie. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn (let op puinstort) A.2 PORTIEK/GALERIJ Aangetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen.scheuren in metsel- en pleisterwerk uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest. Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen of vervangen. Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningen vastzetten. Ontbrekende leuningen opnieuw aanbrengen. Beschadigd of aangetast hekwerk en borstweringen herstellen of vervangen. A.3 DAK Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen, dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. Bij een plat dak gebreken aan de constructie zoals dakbeschot, balklaag en onderslagen opheffen door herstel of vervanging van onderdelen A.3.1 DAKBEDEKKING Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losgeraakte shingels opnieuw bevestigen of de bedekking geheel vervangen. Loodaansluitingen nazien en indien nodig herstellen of vervangen.gebreken aan zinken-, bitumineuze-, mastiek- of kunststofdakbedekking opheffen(bedekking zo nodig geheel vervangen).indien nodig ballast (grind, tegels) aanvullen of vervangen. Gebreken aan goten en randafwerking opheffen A.3.2 SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS Gebreken aan het metsel-, voeg-, en stucwerk herstellen.gebreken aan schoorsteenkoppen herstellen of geheelvervangen inclusief de potten. De afwaterende afwerklaag herstellen en impregneren of geheel vervangen en impregneren. Gebreken aan het loodwerk herstellen of het loodwerk geheel vervangen / A.4 BRANDVEILIGHEID Tempex verwijderen A.5 ONGEDIERTE/ZWAM Bestrijding van ongedierte/zwam dient te gebeuren overeenkomstig een door een deskundige opgemaakt. Model B.1.1 BETONWERK GEVELS Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen

31 B.1.2 B B B METSELWERK / GEVELS Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen.scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan wel vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herziening draagconstructie) B.1.3 METALEN CONSTRUCTIEDELEN In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en/of het uitduwen van stenen). Zonodig behandelen of vervangen.ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken herstellen of vervangen B.2.1 KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN BUITEN Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen of deuren. Dakramen/dakkapellen wind- en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Gang- en sluitbaar maken van te openen delen. Lood en zinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen. Waterslagen en onderdorpels zonodig vervangen B.2.2 SCHILDERWERK BUITEN Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bij bestaand staal het staal na ontroesting en reiniging tweemaal gronden -eenmaal met corrosiewerende verf- en aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie. Van onverzinkt staal walshuid/roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen bijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het binnenschilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ook binnenschilderwerk opnemen) Kapot glas vervangen B.3 VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN Door houtrot en/of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies (zie ook bij A.5) B.4 SANITAIR Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan. B.5 VENTILATIE/VOCHT Bij inpandige keukens, badkamers en wc s dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn Model - Bouwkundig Rapport, Nationale Hypotheek Garantie, versie 1 januari 2006

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Plaatsnaam 17-11-014 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft

Nadere informatie

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse

bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie m oet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport

Nadere informatie

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouw- en energieadvies INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. CONCLUSIE & KOSTENRAMING... 4 2.1 Kostenraming... 4 2.2

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer KE12.0005 Bouwkundig inspectierapport Voorbeeldstraat 3333 AA Utrecht Q-keur Zandspoor 2a 3941 BH Doorn info@qkeur.nl www.qkeur.nl telefoon 085-2736429 IBAN NL20RABO0332508420 Bic RABONL2U

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP. 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl

Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP. 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl IBAN NL62RABO0301788928 BTW NL 8548.43.310.B01 Kvk 625.02.247 Op al onze transs zijn van toepassing

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR -

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - VvE Voorbeeldstraat 1 t/m 3 te Stad Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5 januari 2011 PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 4111503 Meerjaren onderhoudsplan

Nadere informatie

Te Koop Herelsestraat 129 Heerle

Te Koop Herelsestraat 129 Heerle Te Koop Herelsestraat 129 Heerle 259.500,= k.k. Herelsestraat 129 Heerle Vraagprijs 259.500,= k.k. LET OP! Scherpe vraagprijs voor deze grote woning met vele mogelijkheden! In het centrum van Heerle, aan

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Demostraat 11 a 1111 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 Pluskeuring NHG tussenwoning xxx xxx DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 1. Algemene Objectgegevens Inhoudsopgave 1.1 Algemene Objectgegevensgegevens

Nadere informatie

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ...

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ... ... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 20... 21... 22... 23... 25... 25... 27...

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM Afdeling Toezicht Gebouwen Versie 1.2 februari 2007 INLEIDING Dit Programma van Eisen is van toepassing op alle handhavingsbesluiten op grond

Nadere informatie

Bouwkundige rapportage

Bouwkundige rapportage Bouwkundige rapportage Voorbeeldstraat 10 Leiden Fundamenteel Onafhankelijk Buro Bas Zwanensteeg 20 2201 HH Noordwijk info@basinspectie.nl tel 071 889 3334 / 06 532 002 91 www.basinspectie.nl BTW NL1835.07.058.B01

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie