[Boers Advies] [30 september 2013 ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[Boers Advies] [30 september 2013 ]"

Transcriptie

1 [Bouwkundige Inspectie] [Boers Advies] [30 september 2013 ] [Boers Advies Bouwkundig Adviesbureau] [Kasteel 1] [ / ] [ [Bouwkundige inspectie van woning aan Voorbeeldstraat 1 te Nergenshuizen in verband met aankoop van de woning. Het doel van de bouwkundige inspectie is het verkrijgen van inzicht in met name de bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van het pand door middel van een visuele inspectie. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar aanwezige zichtbare gebreken en tekortkomingen, evenals achterstallig onderhoud.]

2 Inhoudsopgave Algemene gegevens 3 Het bouwkundig rapport 4 Toelichting op de criteria 6 Verklaring van de weergave van de in het rapport opgenomen onderdelen 8 Samenvatting resultatenoverzicht bouwkundig rapport 9 Bouwkundig rapport NHG 11 Bouwkundig rapport 17 1 Algemeen 17 2 Fundering, Kruipruimte en Kelder 18 3 Gevels 19 4 Daken 22 5 Vloeren en Plafonds 23 6 Binnenwanden, Kozijnen en Deuren 25 7 Trappen 26 8 Keuken, Toilet en Badkamer 27 9 Installaties 29 Pagina 2 van 31

3 Algemene gegevens Gegevens van de woning Adres: Voorbeeldstraat 1 Postcode/Plaats: 2222 AA Nergenshuizen Woningtype: Eengezinswoning, tussenwoning Bouwjaar: 1972 Bouwaard: Bestaande bouw Datum Inspectie: 30 september 2013 Rapportnummer: Opdrachtgever Naam: == Adres: == Postcode/Plaats: == Telefoon: == == Inspectiegegevens Soort inspectie: Bouwtechnische keuring met NHG t.b.v. aankoop woning Rapportnummer: Keuringsinstantie: Boers Advies Bouwkundig Adviesbureau Inspecteur: Ing. M. Boers Datum inspectie: 30 september 2013 Aanwezig bij inspectie: Mh. J. Opdrachtgever Aantal bouwlagen: 2 en een zolder Monument: Nee Tekeningen/of bestek: Nee Pagina 3 van 31

4 Het bouwkundig rapport Het doel van de bouwkundige keuring Het doel van de bouwkundige keuring is het verkrijgen van inzicht in met name de bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van het pand door middel van een visuele inspectie. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar aanwezige zichtbare gebreken en tekortkomingen, evenals achterstallig onderhoud. Er worden geen vaste afwerkingen verwijderd, noch metingen uitgevoerd, noch berekeningen gemaakt. De bouwkundige keuring is een momentopname. Voor gebreken die niet waarneembaar waren op het moment van het onderzoek is Boers Advies niet aansprakelijk. Ingewonnen informatie valt buiten de verantwoordelijkheid van Boers Advies. Als bedrijf dient Boers Advies zich te houden aan de vigerende ARBO wetgeving. Inspectie kan alleen plaats vinden indien het gebruik van hulpmiddelen zonder risico's kan worden ingezet. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde onderdelen niet mogen worden gecontroleerd omdat bij inspectie een gevaarlijke situatie ontstaat. Van de niet te inspecteren onderdelen wordt wel een indicatie afgegeven waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bij twijfel wordt geadviseerd om een aanvullend onderzoek uit te voeren. Alle daken, goten e.d. worden indien mogelijk en noodzakelijk met behulp van een ladder geïnspecteerd. Ruimten tussen vloeren, plafonds en achter wanden en knieschotten, voor zover aanwezig en voor zover dit zonder gereedschap, breek- en sloopwerk en zonder het verplaatsen van inventaris, worden visueel geïnspecteerd in de directe omgeving van een toegangsluik, indien aanwezig en redelijkerwijs bereikbaar. Daar waar een onderdeel niet visueel kan worden geïnspecteerd en desondanks twijfel is ontstaan over de staat waarin het zich verkeert, wordt geadviseerd om aanvullend specialistisch onderzoek uit te laten voeren. De maakt hiervan melding in het rapport. Op een tekortkoming of gebrek dat tijdens een visuele inspectie niet kan worden waargenomen of had kunnen worden waargenomen door belemmerende factoren, zoals jaargetijden, weersomstandigheden, bereikbaarheid huisraad, afwerking en dergelijke, wordt geen garantie gegeven. De zal in het rapport daarvan zo mogelijk melding maken. Inspectie van elektra- en gasinstallatie, aanwezige leidingen, overige installaties, fundering, riolering, asbest, zwam, houtworm of overige ongedierte zijn geen onderdeel van een bouwtechnische keuring. Wanneer in dit rapport toch opmerkingen of bevindingen over deze onderdelen zijn opgenomen betekend dit geenszins dat er een volledige inspectie heeft plaatsgevonden, maar is dit gebaseerd op visuele waarneming tijdens het bouwkundig onderzoek. Niet zichtbare en/of door eigenaar/verkoper niet benoemde onderdelen en risicofactoren vallen buiten de verantwoordelijkheid van Boers Advies. Bij de inspectie wordt niet getoetst op het voldoen aan het huidige bouwbesluit of de NEN normen. Daar waar de dit van belang acht wordt er wel verwezen naar relevante normen. Pagina 4 van 31

5 Het bouwkundig rapport Onafhankelijkheid en objectiviteit Boers Advies garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek, en verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden. Verklaring en aansprakelijkheid De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Boers Advies naar beste kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. Boers Advies is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar in het kader van een opdracht, gemaakte fouten. Behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Bij schade door opzet of grove schuld dient dit schriftelijk en wel binnen maximaal 6 maanden na rapportagedatum te worden aangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 6 maanden na inspectiedatum. Elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Boers Advies nadrukkelijk van de hand gewezen. Pagina 5 van 31

6 Toelichting op de criteria Om de inhoud van deze rapportage op de juiste manier te kunnen lezen en interpreteren is het van belang dat u onderstaande leeswijzer zorgvuldig doorneemt. Hoofdgroepen De inhoud van de inspectie wordt samengevat in hoofdgroepen. Deze hoofdgroepen geven u een logisch en duidelijk inzicht in de staat van de woning. Een overzicht van deze hoofdgroepen vindt u in de inhoudsopgave (pagina 2). Inspectiedetails In de pagina s na de samenvatting wordt, per hoofdgroep, gedetailleerd uitgelegd wat de geconstateerde gebreken zijn. Bij ieder inspectieresultaat vindt u allereerst belangrijke tekst met uitleg en toelichting over het geconstateerde gebrek. Dit wordt evt. ondersteund met een foto van het geconstateerde gebrek of tekortkoming. Waardering van de staat van onderhoud Goed Redelijk Onvoldoende Dubbele beoordeling Aandachtspunten Dit onderdeel voldoet ruimschoots aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen. Dit onderdeel voldoet aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen. Dit onderdeel voldoet grotendeels aan de te stellen kwaliteitseisen of is niet visueel te controleren, maar redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Incidenteel kunnen gebreken voorkomen. Dit onderdeel voldoet niet aan de minimaal te stellen kwaliteitseisen en er dienen zo spoedig mogelijk maatregelen te worden uitgevoerd zoals vervanging of reparatie. Bij een dubbele beoordeling van een onderdeel (bijv. voldoende/onvoldoende) zijn er meerdere kwaliteiten van een onderdeel geconstateerd. In het rapport zal zo mogelijk melding worden gemaakt welke beoordeling bij welk deel van een onderdeel wordt gegeven. Aandachtspunten geconstateerd door de. Pagina 6 van 31

7 Toelichting op de criteria Eventuele foto s in het rapport Indien in het rapport eventueel foto s zijn opgenomen dienen deze alleen ter verduidelijking van de aangetroffen kwaliteit van het betreffende onderdeel. Aan een foutieve of onduidelijke weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Algemeen De door de opdrachtgever verstrekte gegevens worden door de bouwkundige geverifieerd, eventuele afwijkingen zullen in het rapport vermeld worden. Bedragen van stelposten als die zijn opgenomen in het inspectierapport, zijn door onze technische zo nauwkeurig mogelijk geraamd voor uitvoering door erkende aannemingsbedrijven. Daarbij is uitgegaan van herstel in goede staat van onderdelen in vergelijkbare kwaliteit en uitrusting zoals aangetroffen, dus zonder toevoeging van meerwaarde. Door zelfwerkzaamheid en materiaalkeuze, kunnen deze bedragen belangrijk worden beïnvloed. Er kan echter geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor uiteindelijke prijsopgaven van de door de opdrachtgever gekozen ondernemer, installateur etc. Vrijstaande bijgebouwen, tuinmuren, plantenbakken, erfafscheidingen/schuttingen, bestratingen, overkappingen/luifels, eventuele tuin- en vijververlichting en dergelijke zijn door ons niet geïnspecteerd. Vrijstaande garages, bergingen of carports worden op verzoek op hoofdlijnen gekeurd. Pagina 7 van 31

8 Verklaring van de weergave van de in het rapport opgenomen onderdelen In deze balk wordt het bouwkundig hoofdonderdeel weergegeven, bijvoorbeeld: 1 - ALGEMEEN Hierin staat het aangetroffen sub onderdeel In dit vak wordt, naar aanleiding van de inspectie, de door de vastgestelde beoordeling gegeven, bijvoorbeeld: goed. In dit vak geeft de zijn eventuele opmerking of advies. Advies De in dit vak cursief weergegeven tekst heeft geen betrekking op de staat van het aangetroffen onderdeel maar dient te worden gezien als advies of wetenswaardigheid van het betreffende onderdeel. Er wordt bijvoorbeeld verteld waar wij op letten tijdens de inspectie, die eventuele levensduur van onderdelen, en eventuele andere relevante informatie. Pagina 8 van 31

9 Samenvatting resultatenoverzicht bouwkundig rapport Onderdeel Resultaat Pagina 1 - ALGEMEEN FUNDERING, KRUIPRUIMTE en KELDER 18 Fundering Niet uitgevoerd Kruipruimte Onvoldoende 3 - GEVELS 19 Gevels - constructie Gevels - scheurvorming Gevels - metsel- en voegwerk Kozijnen - begane grond 20 Kozijnen - verdieping Kozijnen - beglazing Kozijnen - hang- en sluitwerk 21 Kozijnen - schilderwerk 4 - DAKEN 22 Dak - constructie Dak - bedekking Dak - doorvoeren Dak - dakraam Dak - schoorsteen 5 - VLOEREN en PLAFONDS 23 Vloer - begane grond Vloer - verdieping Vloer - zolder Plafond - begane grond Plafond - verdieping BINNENWANDEN, KOZIJNEN en DEUREN 25 Binnenwanden Binnenkozijnen Binnendeuren 7 TRAPPEN 26 Verdiepingstrap Zoldertrap Pagina 9 van 31

10 Samenvatting resultatenoverzicht bouwkundig rapport Onderdeel Resultaat Pagina 8 KEUKEN, TOILET en BADKAMER 27 Keuken - algemeen Keuken - apparaten en afvoeren Toilet - algemeen Toilet - montage Toilet - tegelwerk Badkamer - sanitair 28 Badkamer - tegelwerk/kitvoeg Badkamer - ventilatie Onvoldoende 9 - INSTALLATIES 29 Riolering Hemelwaterafvoer Verwarming & Warmwater voorziening 30 Elektriciteit Brandveiligheid Watervoorziening 31 Gasvoorziening Ventilatie Onvoldoende Pagina 10 van 31

11 Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie (NHG)(Toelichting) Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente of door de vereniging eigen huis gelden ten aanzien van het bouwkundig rapport geen vormvoorschriften. In alle overige gevallen dient het rapport te worden opgemaakt overeenkomstig bijgevoegd Model- Bouwkundig Rapport Nationale Hypotheek Garantie. Het staat bouwkundige bedrijven uiteraard vrij een eigen (mogelijk uitgebreider) bouwkundig rapport aan de klant te overleggen. In dat geval dienen de voor de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie van belang zijnde gegevens te worden samengevat in het Model-Bouwkundig Rapport. Toetsingskader voor de keuring In het rapport zijn de bouwtechnisch belangrijke bouwdelen aangegeven in een checklist. Deze bouwdelen worden in ieder geval geïnspecteerd, omdat gebreken aan deze onderdelen kostbaar kunnen zijn. Aan de hand van de checklist wordt per bouwdeel aangegeven op welke kosten gerekend moet worden om de gebreken op te heffen. Grote kostenposten die zich in andere bouwdelen voordoen, moeten worden verantwoord onder diversen, evenals gebreken aan niet nader benoemde bouwdelen die van invloed zijn op veiligheid, gezondheid en gebruik. Het toetsingskader voor de keuring is vastgelegd in het programma van eisen en aanbevelingen op bladzijde 3 en 4 van het Model- Bouwkundig Rapport. Bij de inspectie worden alleen de zichtbare bouwdelen gecontroleerd. Op deze manier is het niet mogelijk om een oordeel te geven over bijvoorbeeld fundering, riolering, etc. Als de aanvullend specialistisch onderzoek nodig vindt, dan dient dat in het rapport te worden vermeld (opmerkingen). Kostenindicaties De kostenindicaties kunnen betrekking hebben op: - direct noodzakelijke kosten: kosten van het direct noodzakelijke herstel van gebreken. - kosten op termijn: kosten van toekomstig Onderhoud (naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan. - kosten voor verbetering: kosten van verbetering op basis van een bij het rapport te voegen verbeterplan dan wel een offerte ter zake. De kostenindicaties worden: - afzonderlijk vermeld (direct noodzakelijk; op termijn noodzakelijk; verbetering); - gebaseerd op aannemersprijzen (geen doehet-zelf-werkzaamheden); - vermeld inclusief BTW; - indien mogelijk en economisch verantwoord, geraamd op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging; - vastgesteld ervan uitgaande dat de aannemer achter elkaar kan doorwerken; De kosten van stut-, sloop-, en steigerwerk en de kosten van vervolgschade worden niet in de kostenindicaties opgenomen. Fiscale aspecten Indien de keuring is uitgevoerd om te voldoen aan de voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie en de hypothecaire lening is verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie, dan zijn de kosten van deze keuring, evenals de kosten voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Pagina 11 van 31

12 Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ADMINISTRATIEVE GEGEVENS AANVRAGER naam: Mh. J. Opdrachtgever adres: Voorbeeldstraat 1 postcode: 2222 AA plaats: Nergenshuizen telefoonnummer: KEURINGSINSTANTIE naam: Boers Advies naam : M. Boers adres: Kasteel 1 postcode/ plaats 7981 AN Diever telefoonnummer: kamer van koophandel: ingeschreven als: Bouwkundig adviesbureau WONING adres: Voorbeeldstraat 1 postcode: 2222 AA plaats: Nergenshuizen woningtype: Eengezinswoning, Tussenwoning anders: n.v.t. bouwjaar (indicatie): 1972 VERANTWOORDING datum inspectie: aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Ing. M. Boers 16:00 h handtekening : Pagina 12 van 31

13 Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie (NHG) KOSTENRAMING TOTALE INSPECTIE (verzamelstaat) onderdeel direct noodzakelijke kosten op termijn noodzakelijke kosten totale kosten Totaal algemeen 3000,- 0,- 3000,- Totaal bouwlagen 300,- 250,- 550,- Totaal woning: 3300, ,- Verbeteringen: Verbeteringen op basis van bijgevoegd verbeterplan/offerte 0,- OPMERKINGEN: Dit is de verplichte NHG bijlage die u kunt gebruiken, indien nodig, voor de financiering van uw woning. In deze bijlage zijn alleen de gegevens en kosten verwerkt die relevant zijn conform de normen van de NHG. Voor de volledige informatie over de toestand van de woning verwijzen wij u naar het rapport wat u hierna aantreft. Pagina 13 van 31

14 Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie (NHG) KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN CODE ELEMENT LOCATIE EN OMSCHRIJVING ACTIE K.V. % DIRECT NOODZAKELIJKE KOSTEN A.0 Fundering A.1 Kruipruimte Zie rapportage H 3000,- A.2 Portiek/galerij A.3 Dak A.3.1 Dakbedekking A.3.2 Schoorstenen A.4 Brandveiligheid A.5 Ongedierte/zwam A.6 Diversen TOTAAL 3000,- OP TERMIJN NOODZAKELIJKE KOSTEN KEURINGSRESULTATEN BOUWLAGEN CODE ELEMENT LOCATIE EN OMSCHRIJVING ACTIE K.V. % DIRECT NOODZAKELIJKE KOSTEN B.1.1 Betonwerk gevels OP TERMIJN NOODZAKELIJKE KOSTEN B.1.2 Metselwerk/gevels Zie rapportage H 250,- B.1.3 Metalen constructiedelen B.2.1 Kozijnen/ramen/ Zie rapportage H 150,- deuren buiten B.2.2 Schilderwerk buiten B.3 Vloeren, houten constructiedelen B.4 Sanitair B.5 Ventilatie/vocht Zie rapportage H 150,- B.6 Diversen TOTAAL 300,- 250,- Toelichting Code: Verwijst naar bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen. Locatie en omschrijving gebrek: De plaats waar de voorziening moet worden getroffen en een omschrijving van het gebrek. Actie: S = slopen; H = herstellen; V = vervangen; N = nieuw aanbrengen; O = overig (toelichten). k.v.(%): Kostenverdeling bij gestapelde gebouwen; k.v. geeft aan welk percentage van de totale kosten aan de woning wordt toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de. Een voorbeeld: totale kosten ,- bij 4 appartementen => k.v. = 25%, noodzakelijke kosten: 2.500,-. Direct noodzakelijke kosten: Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade. Op termijn noodzakelijke kosten: Kosten van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan. Pagina 14 van 31

15 Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie (NHG) PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN CODE KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN BOUWBESLUIT A.0 FUNDERING Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaak worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig het rapport van de deskundige worden uitgevoerd. A.1 KRUIPRUIMTE Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste twee muisdichte ventilatieopeningen ten behoeve van kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bij grotere gevelbreedten minimaal drie. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn (let op puinstort). A.2 PORTIEK/GALERIJ Aangetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen. Scheuren in metsel- en pleisterwerk uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest. Zo nodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen of vervangen. Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningen vastzetten. Ontbrekende leuningen opnieuw aanbrengen. Beschadigd of aangetast hekwerk en borstweringen herstellen of vervangen. A.3 DAK Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen, dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. Bij een plat dak gebreken aan de constructie zoals dakbeschot, balklaag en onderslagen opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. A.3.1 DAKBEDEKKING Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losgeraakte shingels opnieuw bevestigen of de bedekking geheel vervangen. Loodaansluitingen nazien en indien nodig herstellen of vervangen. Gebreken aan zinken-, bitumineuze-, mastiek- of kunststofdakbedekking opheffen (bedekking zo nodig geheel vervangen). Indien nodig ballast (grind, tegels) aanvullen of vervangen. Gebreken aan goten en randafwerking opheffen. A.3.2 SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS / Gebreken aan het metsel-, voeg-, en stucwerk herstellen. Gebreken aan schoorsteenkoppen herstellen of geheel vervangen inclusief de potten. De afwaterende afwerklaag herstellen en impregneren of geheel vervangen en impregneren. Gebreken aan het loodwerk herstellen of het loodwerk geheel vervangen A.4 BRANDVEILIGHEID Tempex verwijderen A.5 ONGEDIERTE/ZWAM Bestrijding van ongedierte/zwam dient te gebeuren overeenkomstig een door een deskundige opgemaakt rapport Pagina 15 van 31

16 Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie (NHG) PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN (vervolg) CODE KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWLAGEN BOUWBESLUIT B.1.1 BETONWERK GEVELS Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen. B.1.2 B B B METSELWERK / GEVELS Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen. Scheuren in metselen pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan wel vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herziening draagconstructie). B.1.3 METALEN CONSTRUCTIEDELEN In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en/of het uitduwen van stenen). Zo nodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken herstellen of vervangen. B.2.1 KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN BUITEN Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen of deuren. Dakramen/dakkapellen wind- en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Gang- en sluitbaar maken van te openen delen. Lood en zinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen. Waterslagen en onderdorpels zo nodig vervangen. B.2.2 SCHILDERWERK BUITEN Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bij bestaand staal het staal na ontroesting en reiniging tweemaal gronden -eenmaal met corrosiewerende verf- en aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie. Van onverzinkt staal Walshuid/roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen bijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het binnenschilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ook binnenschilderwerk opnemen) Kapot glas vervangen. B.3 VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN Door houtrot en/of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies (zie ook bij A.5). B.4 SANITAIR Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan. B.5 5 VENTILATIE/VOCHT Bij inpandige keukens, badkamers en wc s dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn Pagina 16 van 31

17 BOUWKUNDIG RAPPORT 1 ALGEMEEN Voor de hele inspectie dient in acht te worden genomen dat alle uitspraken, gebreken, beoordelingen, vaststellingen uitsluitend betrekking hebben op datgene wat visueel waarneembaar is. Gebreken kunnen alsnog zichtbaar worden aan bouwkundige elementen terwijl deze als voldoende zijn beoordeeld in deze rapportage na verwijdering van afwerkingen, bekledingen of andere veranderingen die niet mogelijk zijn geweest ten tijde van de opname/inspectie. Op basis van deze visuele inspectie zijn alle navolgende conclusies getrokken, het kan zijn dat een conclusie niet correct blijkt te zijn na vervolg of destructief onderzoek. Vragen over bouwkundige bijzonderheden aan opdrachtgever Enkele vragen zijn gesteld aan de opdrachtgever. In de resultaten is de verkregen informatie opgenomen. Algemeen Ten tijde van de inspectie is de woning gemeubileerd. Vloer- en wandafwerking zijn aanwezig. De meubels e.d. zijn tijdens de keuring niet verplaatst. Er is dus altijd een risico dat na het verwijderen van meubels e.d. problemen en/of gebreken zichtbaar worden. Asbest Er is in de woning voor zover visueel vast te stellen geen asbest aanwezig. De aanwezigheid van asbest kan gezien de leeftijd van de woning niet voor 100% worden uitgesloten. Dit is overigens niet door de geconstateerd. In geen enkele woning met het bouwjaar tot medio 1993 kan de aanwezigheid van asbest middels visuele inspectie worden uitgesloten. Asbest kan aanwezig zijn in dakbeschot, vloerzeil, wanden, isolatie, koord, golfplaten, panelen, borstwering, lijmen, doek, spuitcement, tegels etc. Pagina 17 van 31

18 BOUWKUNDIG RAPPORT 2 FUNDERING, KRUIPRUIMTE en KELDER Fundering: Er is geen funderingsonderzoek uitgevoerd De fundering is een strokenfundering met daarop metselwerk van kalkzandsteenblokken. Onbekend is of de stroken onderheid zijn. De fundering is onderdeel van een groter geheel. (De fundering van het totale blok vormt een constructieve eenheid). Aan het opgaand werk zijn afwijkingen geconstateerd die zouden kunnen duiden op tekortkomingen aan de fundering. Kruipruimte: Onvoldoende De kruipruimte is van voldoende hoogte. Geconstateerd is dat de ruimte vochtig tot nat is, een en ander is het gevolg van doorslaand opgaand werk aan voor en achtergevel. Hetgeen waarschijnlijk veroorzaakt is door beschadiging van het metselwerk door boomwortels. Optrekkend vocht lijkt niet voldoende te worden voorkomen. Kruipruimteventilatie is in onvoldoende mate aanwezig en niet voldoende effectief. Advies Aan de buitenzijde zijn de bomen reeds verwijderd of zullen worden verwijderd. Tevens moeten de in de bodem aanwezige wortels worden verwijderd waarbij kan tevens de voor- en achtergevel moet worden onderzocht op scheurvorming en/of beschadigingen na eventueel herstel is impregneren teneinde vochtdoorslag te voorkomen aan te bevelen. Ten aanzien van de kruipruimte ventilatie is het noodzakelijk dat zowel aan voor- en achtergevel extra ventilatieroosters worden aangebracht (minimaal een per gevel). Een en ander is tijdens de inspectie met u besproken. Het kruipluik en het watermeterluik moeten worden vervangen. Kostenraming: Direct / Herstel Termijn / Onderhoud Verbetering stelpost Pagina 18 van 31

19 BOUWKUNDIG RAPPORT 3 GEVELS Gevels: constructie De voor- en achtergevels zijn uitgevoerd als spouwmuur voorzien van isolatie, de woningscheidende wanden zijn uitgevoerd in kalkzandsteen blokken, zij verkeren constructief in een goede staat. E.e.a. functioneert naar behoren. De gevels verkeren in voldoende conditie, er zijn geen verzakkingen en/of scheefstand waargenomen. Gevels: scheurvorming Aan met name de achtergevel is zeer lichte scheurvorming geconstateerd. Constructief is dit van geen enkele betekenis. Gevels: metsel- en voegwerk Het voegwerk verkeert, voor zover zichtbaar, in een voldoende conditie. Plaatselijk is aan de achterzijde sprake van los voegwerk. Er zijn geen grote gebreken geconstateerd. De kwaliteit van de stenen c.q. het metselwerk is aan de buitenzijde, voor zover zichtbaar, geïnspecteerd. De stenen verkeren in een voldoende conditie. Advies Op termijn moet rekening worden gehouden met herstel van het voegwerk Kostenraming: Direct / Herstel Termijn / Onderhoud Verbetering stelpost Pagina 19 van 31

20 BOUWKUNDIG RAPPORT 3 GEVELS (-vervolg-) Kozijnen: begane grond De kozijnen in de woning zijn uitgevoerd in hardhout, bevestiging en staat zijn voldoende. Het kozijn ter plaatse van de keuken aan de voorzijde vertoont lichte aantasting van houtrot, hetgeen provisorisch is hersteld. Advies Het aangetaste kozijn ter plaatse professioneel laten herstellen, door toepassen van een tweecomponenten vulling na verwijdering van de aangetaste delen Kostenraming: Direct / Herstel Termijn / Onderhoud Verbetering stelpost Kozijnen: verdieping De kozijnen in de woning zijn uitgevoerd in hardhout, bevestiging en staat zijn voldoende. Met name van de beweegbare delen moet het schilderwerk aan de binnenzijde adequaat hersteld worden. Kozijnen: beglazing Op de begane grond zijn de kozijnen voorzien van dubbel glas, met uitzondering van de bewegende delen. Op de verdieping is enkel glas toegepast. De aanwezige beglazing is gecontroleerd op breuk en lekkage, er zijn geen afwijkingen en/of tekortkomingen geconstateerd. Advies Indien daar waar enkel glas is toegepast dit wordt vervangen door dubbel glas indien noodzakelijk eventueel met een kleinere spouw kan een substantiële besparing op het energieverbruik gerealiseerd worden. Pagina 20 van 31

21 BOUWKUNDIG RAPPORT 3 GEVELS (-vervolg-) Kozijnen: hang- en sluitwerk Het hang- en sluitwerk is gecontroleerd. Het materiaal functioneert voldoende. Enig klein onderhoud (smeren en bevestiging controleren) is aan te bevelen. Het hang- en sluitwerk is enigszins gedateerd met name ten aanzien van inbraak preventie. Kozijnen: schilderwerk Het schilderwerk is steekproefsgewijs gecontroleerd. Volgens opgave heeft recentelijk buitenschilderwerk plaats gevonden. Het gebruikte verfsysteem is onbekend. Er zijn met uitzondering van hiervoor benoemde kozijnaantasting, geen tekortkomingen gekonstateerd. Pagina 21 van 31

22 BOUWKUNDIG RAPPORT 4 DAKEN Dak: constructie Het dak is uitgevoerd als gordingkap met daarop geïsoleerd dakbeschot. De ondersteuning is voldoende. Ter plaatse van de oplegging van de gording in de woning-scheidende muur is lichte scheurvorming in het metselwerk geconstateerd, dit is het gevolg van werking van de houten gordingen, mits hierin geen substantiële verandering in tijd optreedt is dit te verwaarlozen. Aan de constructie zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Dak: bedekking Het hellend dak is gedekt met betonpannen. Een en ander functioneert naar behoren er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. De ligging en onderlinge aansluiting zijn naar behoren. Dak: doorvoeren De dakdoorvoeren ten behoeve van afvoer van rookgassen zijn goed geplaatst en kunnen voldoende als bedoeld functioneren. De dak doorvoer verkeert in voldoende conditie, de aansluiting met het dak is voldoende. Dak: dakraam In het dakvlak is een velux dakvenster opgenomen, de bevestiging is voldoende, het venster is voorzien van dubbel glas, er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Dak: schoorsteen In verband met de hoogte vanaf straatniveau geïnspecteerd. De schoorsteen, de dakaansluiting, lood en loketten verkeren in voldoende conditie. De schoorsteen is in gebruik als ventilatiekanaal t.b.v. het mechanisch afzuigsysteem, e.e.a. kan voldoende functioneren. Pagina 22 van 31

23 BOUWKUNDIG RAPPORT 5 VLOEREN en PLAFONDS Vloer: Begane Grond De begane grond vloer in de woonkamer is opgebouwd uit een ongeïsoleerde broodjesvloer (systeem datovloer). De vloer is afgewerkt met een zandcement dekvloer. De vloer is voldoende ondersteund. Alle meest voorkomende vloerafwerkingen kunnen worden toegepast. Aan de vloer zijn geen gebreken of tekortkomingen geconstateerd. Advies Wanneer de vloer aan de onderzijde wordt voorzien van isolatie (bv. Tonzon) zal een substantiële besparing op het energieverbruik gerealiseerd worden. Bijkomend voordeel, de vochthuishouding onder en in de vloer wordt aanzienlijk verbeterd. Vloer: Verdieping De verdiepingsvloer ter plaatse gestorte betonvloer afgewerkt met een zandcement dekvloer. De vloer is voldoende ondersteund. Alle meest voorkomende vloerafwerkingen kunnen worden toegepast. Er zijn aan de vloer geen gebreken of tekortkomingen geconstateerd. Vloer: Zolder De verdiepingsvloer ter plaatse gestorte betonvloer. De vloer is voldoende ondersteund. De vloer is niet afgewerkt met een dekvloer, dit beperkt de mogelijkheden voor toepasbare afwerkingen. Er zijn aan de vloer geen gebreken of tekortkomingen geconstateerd. Plafond: Begane Grond Aan de plafonds en de afwerklaag zijn geen gebreken waarneembaar. Het spuitwerk verkeert in voldoende staat, loszittend pleister en/of scheurvorming is niet geconstateerd. Pagina 23 van 31

24 BOUWKUNDIG RAPPORT 5 VLOEREN en PLAFONDS (-vervolg-) Plafond: Verdieping Aan de plafonds en de afwerklaag zijn geen gebreken waarneembaar. Het spuitwerk verkeert in voldoende staat, loszittend pleister en/of scheurvorming is niet geconstateerd. Pagina 24 van 31

25 BOUWKUNDIG RAPPORT 6 BINNENWANDEN, KOZIJNEN en DEUREN Binnenwanden: De binnenwanden op zowel de begane grond als de verdieping bestaan uit steenachtig materiaal, de wanden zijn voldoende stabiel. Incidenteel is gecontroleerd op de aanwezigheid van los of hol stucwerk. Dit is, daar waar gecontroleerd is, niet waargenomen. De wanden verkeren in een voldoende conditie. Binnenkozijnen: De binnenkozijnen zijn voldoende stabiel, en voldoende deugdelijk bevestigd. Het schilderwerk verkeert in redelijke conditie. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Herstel of vernieuwen van het binnenschilderwerk is aan te bevelen. Binnendeuren: De binnendeuren incl. schilderwerk en hang- en sluitwerk verkeren in voldoende conditie. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Pagina 25 van 31

26 BOUWKUNDIG RAPPORT 7 TRAPPEN Verdiepingstrap: De trap naar de eerste verdieping verkeert in een voldoende conditie en is voldoende stabiel en veilig. Er zijn geen gebreken geconstateerd. De aantrede van de trap (oppervlakte waar u op staat) is voldoende. De optrede van de trap (hoogte naar de volgende trede) is niet te hoog of te laag. M.a.w. De trap loopt prettig. De trapleuning is gecontroleerd op stabiliteit en veiligheid. Afgezien van een losse leuning (eenvoudig vast te zetten) zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Zoldertrap: De trap naar de zolder verkeert in een voldoende conditie en is voldoende stabiel en veilig. Er zijn geen gebreken geconstateerd. De aantrede van de trap (oppervlakte waar u op staat) is voldoende. De optrede van de trap (hoogte naar de volgende trede) is niet te hoog of te laag. M.a.w. De trap loopt prettig. De trapleuning is gecontroleerd op stabiliteit en veiligheid. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Pagina 26 van 31

27 BOUWKUNDIG RAPPORT 8 KEUKEN, TOILET en BADKAMER Keuken: Algemeen De in de woning aanwezige keuken is geïnspecteerd op gebreken aan o.a. tegelwerk, kitwerk, voegwerk, keukenkastdeuren, hang- en sluitwerk, kastbodems, achterwanden, vocht, lamineerlagen, werkblad, wasbak, kraan en dergelijke. Hieraan zijn geen functionele gebreken geconstateerd. De keuken als zodanig is enigzins gedateerd, maar voldoet en kan als zodanig functioneren. Keuken: Apparaten en afvoeren De aanwezige apparaten zijn voor zover aanwezig niet getest, maar uitsluitend visueel geïnspecteerd. Hierbij zijn geen gebreken geconstateerd. De overige voorzieningen, zoals kranen (waterdruk), afvoeren (afvoersnelheid), wasbakken e.d. functioneren voldoende. Er is voldoende afzuigcapaciteit voor geuren. Toilet: Algemeen Het toilet is geïnspecteerd op gebreken aan het doorspoelmechanisme, doorspoeling, afsluitkraan, aansluiting riolering en dergelijke, de afvoer is voldoende snel. Er is voldoende afzuigmogelijkheid voor geuren. De mechanische afzuiging blijkt niet te functioneren, en zal gerepareerd of vervangen moeten worden. (zie ook onderdeel ventilatie) Toilet: Montage Het toilet is gecontroleerd op bevestiging. Hier zijn geen gebreken geconstateerd. De bevestiging aan de wand en/of vloer is voldoende. Toilet: Tegelwerk Het tegelwerk is op enkele plaatsen gecontroleerd op bevestiging. Het tegelwerk zit voldoende vast, de hechting is voldoende. Pagina 27 van 31

28 BOUWKUNDIG RAPPORT 8 KEUKEN, TOILET en BADKAMER (-vervolg-) Badkamer: Sanitair De badkamer is geïnspecteerd, er zijn geen gebreken aan de aanwezige voorzieningen zoals kraan, afvoeren, wasbakken, douche, e.d. de afvoer is voldoende snel, het afschot naar de diverse putjes is correct. De onderdelen voldoende als bedoeld functioneren. Er zijn geen gebreken geconstateerd. Badkamer: Tegelwerk/Kitvoeg Het tegelwerk is op enkele plaatsen gecontroleerd op bevestiging. Het tegelwerk zit voldoende vast, de hechting is voldoende. Het kitwerk is van voldoende kwaliteit. Er zijn geen gebreken geconstateerd. Badkamer: Ventilatie Onvoldoende De ventilatie van de badkamer vindt plaats middels mechanische afzuiging naar buiten. De capaciteit is niet getest onder praktijk omstandigheden maar lijkt voldoende. De mechanische afzuiging blijkt niet te functioneren, en zal gerepareerd of vervangen moeten worden. (zie ook onderdeel ventilatie) Pagina 28 van 31

29 BOUWKUNDIG RAPPORT 9 - INSTALLATIES Riolering: Het afschot van de afvoeren en de rioleringen is voldoende. De rioleringen verkeren in een voldoende conditie. Voor zover zichtbaar functioneert de riolering voldoende. Er zijn geen gebreken geconstateerd. Advies Buiten rioleringen zijn visueel niet te inspecteren, derhalve kunnen deze niet beoordeeld worden. De riolering is beperkt zichtbaar. Het deel buiten de woning is geheel niet geïnspecteerd. De afvoeren en rioleringen zijn alleen visueel aan de buitenzijde geïnspecteerd. Uiteraard zijn de buizen aan de binnenzijde niet gecontroleerd. Uiteraard kunnen wij geen uitspraken doen over afvoeren die verwerkt zijn in wanden, achter aftimmeringen of op andere, niet zichtbare, locaties. Er moet rekening gehouden worden met regulier onderhoud, zoals het doorspuiten van de riolering. Hemelwaterafvoer: De hemelwaterafvoeren verkeren in een voldoende conditie. Er zijn geen gebreken geconstateerd. De afwatering is voldoende. Het geheel kan als bedoeld voldoende functioneren. Volgens opgave van de makelaar zijn de dakgoten in 2006 vernieuwd. Geïnspecteerd vanaf straatniveau is de goot en gootbekleding zonder gebreken. Er is geen aanleiding tekortkomingen te veronderstellen. Pagina 29 van 31

30 BOUWKUNDIG RAPPORT 9 INSTALLATIES (-vervolg-) Verwarming & Warmwater voorziening In de woningverwarming wordt voorzien middels een gasgestookte HR combiketel (zorgt dus ook voor warm water) bouwjaar Er is sprake van een gesloten systeem d.w.z. De rookgassen worden rechtstreeks naar buiten afgevoerd, terwijl de verbrandingslucht rechtstreeks van buiten wordt toegevoerd. De werking is niet getest, er is echter geen enkele reden om tekortkomingen te veronderstellen. De installatie als totaal kan als bedoeld voldoende functioneren. Er zijn geen gebreken geconstateerd. Elektriciteit De groepen en de meterkast verkeren in een voldoende conditie. Er zijn geen gebreken waargenomen. Het geheel kan voldoende functioneren en is ook veilig. Er zijn voldoende groepen en aardlekschakelaars. Niet overal is aarding aanwezig, bij verbouwingen en aansluiting van apparatuur moet hiermee rekening worden gehouden. Te overwegen is in aarding te voorzien door de gehele installatie. Met name de keuken en badkamer moeten voorzien zijn van adequate aarding. Leidingen, wandcontactdozen en het schakelmateriaal verkeren in een voldoende conditie. De installatie als totaal kan als bedoeld voldoende functioneren. Brandveiligheid In de woning zijn geen brandgevaarlijke afwerkingen aangetroffen. De plafonds zijn goed brandwerend afgewerkt. Er zijn geen rookmelders aanwezig. Er zijn voldoende vluchtwegen aanwezig. In de woning zijn geen brandgevaarlijke of koolmonoxidegevaarlijke situaties aangetroffen. Advies Aan te bevelen is met name op de verdieping en zolder (overloop) deugdelijke rookmelders te plaatsen. Deze zijn bij elke bouwmarkt te verkrijgen. Pagina 30 van 31

31 BOUWKUNDIG RAPPORT 9 Installaties (-vervolg-) Watervoorziening In de woning zijn mogelijkheden aanwezig voor watertransport. Vanaf de meter kan het water naar de verschillende tappunten. Bij gebruik van warm en/of koud water wordt geen klappend leidingwerk gehoord. Een terugslag is niet aanwezig. Het leidingwerk is goed gebeugeld en/of bevestigd. In de woning zijn geen loden waterleidingen visueel waargenomen. Het watertransport in de woning geschiedt door middel van koperen of kunststof leidingen. (Dit is niet geheel te controleren, maar wel aannemelijk). De watermeterbevestiging is voldoende. Enkele tappunten zijn gecontroleerd. De hoeveelheid waterafgifte is voldoende. Het gehele systeem verkeert in voldoende conditie en functioneert naar behoren. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Gasvoorziening De gasinstallatie of onderdelen daarvan zijn tijdens de inspectie in bedrijf geweest en kunnen functioneren. De bevestiging van de gasmeter is voldoende. Voor zover te zien kan het systeem voldoende functioneren. Het leidingwerk inclusief bevestiging verkeert in een voldoende conditie. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Ventilatie Onvoldoende De woning is voorzien van een mechanisch afzuigsysteem. Er zijn voldoende mogelijkheden voor luchttoevoer. Het systeem als zodanig kan voldoende functioneren, mits de ventilatorunit functioneert. Deze blijkt echter defect. Reparatie door een installateur is noodzakelijk. Kostenraming: Direct / Herstel Termijn / Onderhoud Verbetering stelpost Pagina 31 van 31

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Bouwkundige rapport inzake Nationale ypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Naam: Keuringsinstantie: Janis van Donk Bedrijf: Bouwkundig Adviesbureau Adres: Telefoon: Adres: Beemd 24 3193L

Nadere informatie

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het bouwkundig rapport wordt opgemaakt door de Gemeente of door de

Nadere informatie

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 foto van het gekeurde

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 foto van het gekeurde algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 Keuringsadres : Voorbeeldweg 12 te Voorbeelddorp foto van het gekeurde Doel van de keuring: verkrijgen inzicht in de bouwkundige staat in verband met

Nadere informatie

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische Keuring

Rapportage Bouwtechnische Keuring Rapportage Bouwtechnische Keuring Voorbeeldstraat 14 134AB Voorbeeldstad VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01

Nadere informatie

[Boers Advies] [8 november 2013]

[Boers Advies] [8 november 2013] [Bouwkundige Inspectie] [Boers Advies] [8 november 2013] [Boers Advies Bouwkundig Adviesbureau] [Kasteel 1] [0521-592910/06-55378080] [www.boersadvies.nl] [info@boersadvies.nl] [Bouwkundige inspectie van

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport. Woningconditie.nl. Voorbeeldstraat 3 8282 LK Kampen

Bouwkundig Rapport. Woningconditie.nl. Voorbeeldstraat 3 8282 LK Kampen Woningconditie.nl Dotterbloem 64 8265 HH Kampen Tel: 06 41 24 80 69 Email: info@woningconditie.nl Web: www.woningconditie.nl Woningconditie.nl BTW Nummer: NL1380.44.946.B01 KvK Nummer: 56696515 Regiobank:

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Rapportage bouwtechnisch onderzoek Een visuele inspectie van de woning Opdrachtgever : Adres : Voorbeeld 1 Plaats : Amsterdam Opdrachtnummer Datum Bouwkundige : xxxxxx : xxxxxx : xxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING Herenhuis Johan de Witlaan 25 Rotterdam Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. Toelichting bij de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM Afdeling Toezicht Gebouwen Versie 1.2 februari 2007 INLEIDING Dit Programma van Eisen is van toepassing op alle handhavingsbesluiten op grond

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT Voorbeeldstraat 123 1000 AA Hoofdstad Referentie aanvrager: BIJN3926898 Rapportnummer: 78656WYUP Uitgebracht op: 10 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV (www.bouwkeuringvergelijk.nl)

Nadere informatie

Adres gegevens. Procesverbaal van oplevering

Adres gegevens. Procesverbaal van oplevering Voesenek Vastgoed Advies van Leeuwenhoeklaan 134 4708BD Roosendaal T: +31(0)6 150 38 796 IBAN: NL97 Rabo 0337 4003 93 BTW nummer: NL126106666B01 Nr. KvK 58442766 Adres gegevens Procesverbaal van oplevering

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0701-300 Bouwkundig rapport inzake: Den Domp 29 Ouwerkerk Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: Fam Zwetsloot Bedrijf Adres: Den Domp 29 Plaats: Terneuzen Postcode: 4305 AR KvK nummer Terneuzen

Nadere informatie

Naam: Fam. Stoel Bedrijf Bouwkundig adviesbureau de Braal

Naam: Fam. Stoel Bedrijf Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0501-085 Bouwkundig rapport inzake: Noorddijkstraat 46 Brouwershaven Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: Fam. Stoel Bedrijf Adres: Noorddijkstraat 46 Plaats: Terneuzen Postcode: 4318

Nadere informatie

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0701-264 Bouwkundig rapport inzake: Noorddijk 14 Bruinisse Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: De heer Moerman Bedrijf Adres: Noordijk 14 Plaats: Terneuzen Postcode: 4311 GR KvK nummer

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT. Eengezinswoning. Voorbeeldstraat 10 Gouda

VOORBEELDRAPPORT. Eengezinswoning. Voorbeeldstraat 10 Gouda VOORBEELDRAPPORT Eengezinswoning Voorbeeldstraat 1 Gouda Toelichting bij de (visuele) keuring Dit bouwtechnisch rapport is een ondersteunende dienstverlening en heeft als doel de opdrachtgever inzicht

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport ENKELE VOORBEELD PAGINA S

Bouwkundig Rapport ENKELE VOORBEELD PAGINA S Hoekwoning Wilhelminaplein 33 3342 TK, Kudelstaart Rapport nr: 0001-10-09 2009 Bouwkundig Rapport - Bouwkundige rapporten opgesteld door Edutch Bouwkundig Adviesbureau worden o.a. erkend door ABN AMRO,

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens Tussenwoning Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw,

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Rapportage meerjaren onderhoudsplan kleine VvE's

Rapportage meerjaren onderhoudsplan kleine VvE's Demostraat 123 RD 1234 AA Haarlem Rapportage meerjaren onderhoudsplan kleine VvE's Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149. Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda. Tel: 06 28791055

BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149. Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda. Tel: 06 28791055 BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149 Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda Bernardlaan 55 4724 BS Wouw 1 ABN AMRO : 40.29.45.905 Nummer Kvk : 20123084 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS AANVRAGER

Nadere informatie

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud FIXED Continuïteit in onderhoud Technisch Rapport Voorletters, achternaam, huisnummer Postcode, woonplaats FiXed www.fiedservice.nl info@fiedservice.nl 085-8640014 IBAN: NL90RABO 0309183995 BTW: NL200525050B01

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Voorbeeldstraat 24 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Verklaring en aansprakelijkheid De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Perfectbouw naar

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) NHG-straat 11 Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN

Nadere informatie

Rapportage bouwkundig onderzoek

Rapportage bouwkundig onderzoek van Polanenstraat 78 3341 GR Hendrik Ido ambacht Rapportage bouwkundig onderzoek Onafhankelijkheid en objectiviteit Digital Dutch garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar

Nadere informatie

[Boers Advies] [22 december 2015] [Bouwkundige Inspectie]

[Boers Advies] [22 december 2015] [Bouwkundige Inspectie] [Bouwkundige Inspectie] [Boers Advies] [22 december 2015] [Boers Advies Bouwkundig Adviesbureau] [Kasteel 1] [0521-592910/06-55378080] [www.boersadvies.nl] [info@boersadvies.nl] [Bouwkundige inspectie

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR -

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - VvE Voorbeeldstraat 1 t/m 3 te Stad Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5 januari 2011 PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 4111503 Meerjaren onderhoudsplan

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Kerkdijk Westbroek Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen Kerkdijk 47B 3615

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2592 AW-57 foto van het gekeurde

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2592 AW-57 foto van het gekeurde bouwkundig adviesburo Wapendal algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2592 AW-57 Keuringsadres : Haverkamp nr. 57 te Den Haag foto van het gekeurde Doel van de keuring: verkrijgen inzicht in de bouwkundige

Nadere informatie

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert Gegevens : rij hoek woning Opname

Nadere informatie

mierlo.ons digitale dorp.nl

mierlo.ons digitale dorp.nl mierlo.ons digitale dorp.nl ` WoningScan. ` De onderhoudskosten van een eigen woning kunnen een belangrijke kostenpost vormen. Om deze kosten zoveel als mogelijk te beperken is de WoningScan ontwikkeld.

Nadere informatie

RAPPORT AANKOOPKEURING

RAPPORT AANKOOPKEURING RAPPORT AANKOOPKEURING Opdrachtgever: Dhr. Raadhuisstraat 3 Ons kenmerk 9967 RA Eenrum Datum The Netherlands Auteur R. Buisman +31(0)6-4 48 45 03 info@bsmnbouwadvies.nl www.bsmnbouwadvies.nl KvK: 5736836

Nadere informatie

Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie

Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie 3 e Carnissestraat 27 3000 JH ROTTERDAM Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Fam. Lagendijk Bedrijf SSW Woningkeur B.V.

Nadere informatie

Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam. Opdrachtgever: Dhr./ mw. Verkoper. 26 november 2008 Rapportnummer 8001.1.V1

Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam. Opdrachtgever: Dhr./ mw. Verkoper. 26 november 2008 Rapportnummer 8001.1.V1 Technisch Adviesbureau Bert Kruis Burgerdijkstraat 1 2921 XB Krimpen aan den IJssel T: 0180 55 32 78 F: 0180 55 49 28 E-mail: info@tabkruis.nl Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam Opdrachtgever:

Nadere informatie

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde Gegevens : Tussenwoning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 2 Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 24 July 2015

Nadere informatie

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouw- en energieadvies INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. CONCLUSIE & KOSTENRAMING... 4 2.1 Kostenraming... 4 2.2

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie

Bouw Advies van der Steuijt

Bouw Advies van der Steuijt ADVIES OP MAAT Bouw Advies vd Steuijt Van Vredenburchweg 134 te Rijswijk Bouwkundig Adviesrapport Aankoopkeuring Bouw Advies van der Steuijt Bezoekadres: Tel: 06-45022536 Hertog Govertkade 8a ING nr: 7544009

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Kerkweg 13 15 17 4321 AB Kerkwerve Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

Voorbeeld Bouwkundige keuring

Voorbeeld Bouwkundige keuring Voorbeeld Bouwkundige keuring Optie A DATUM: 12 januari 2015 Algemene gegevens Gegevens gekeurd object Adres 1234AB Utrecht Keuringsdatum 05012015 Soort woning Eengezinswoning, hoekwoning Bouwperiode 1960

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Plaatsnaam 17-11-014 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Opdrachtnummer: 2015003 Inhoud Basisgegevens... 3 Waarderingsnormen en afkortingen... 4 Algemene beoordeling... 5 Overzicht kostenraming... 6 Woningverbetering

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Weststraat 20 4306 CN Nieuwerkerk Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal Inhoudsopgave 1) Daken A) Kapconstructies B) Dakbedekkingen C) Dakoverstekken D) Dakramen E) Dakkapellen F) Schoorstenen 2) Goten 3) Hemelwaterafvoeren

Nadere informatie

Pagina 1 van 27. Rapport Bouwtechnische keuring

Pagina 1 van 27. Rapport Bouwtechnische keuring Pagina 1 van 27 Rapport Bouwtechnische keuring Inhoud 1 Algemene toelichting 3-4 2 Inspectiegegevens, opdrachtgever 5 2.1 Samenvatting herstelkosten 5 (korte en lange termijn) 3 Woningverbetering, energie

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Dokter Schutterstraat 56 4307 BP OOSTERLAND Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

Bouw Advies van der Steuijt

Bouw Advies van der Steuijt ADVIES OP MAAT Bouw Advies vd Steuijt Juliaantje 28 te Rijwijk Bouwkundig Adviesrapport Aankoopkeuring Bouw Advies van der Steuijt Bezoekadres: Tel: 06-45022536 Hertog Govertkade 8a ING nr: 7544009 Url:www.bavds.nl

Nadere informatie

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Algemeen. Opdrachtgever: Dhr. en mevr. Onbekend. Straat: Geenstraat 00. Telefoonnummer: Rapportnummer: Aanvraagdatum: Uitvoeringsdatum: Inspecteur:

Algemeen. Opdrachtgever: Dhr. en mevr. Onbekend. Straat: Geenstraat 00. Telefoonnummer: Rapportnummer: Aanvraagdatum: Uitvoeringsdatum: Inspecteur: Algemeen Opdrachtgever: Dhr. en mevr. Onbekend Straat: Geenstraat 00 Postcode/plaats: 9999 QQ Nergenshuizen Telefoonnummer: Rapportnummer: Aanvraagdatum: Uitvoeringsdatum: Inspecteur: Object/type woning:

Nadere informatie

Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat

Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groningen. Nr. 27505 7 maart 2016 Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Dirk Bosstraat 24 3241GE Middelharnis Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar

Nadere informatie

Rapportage Bouwkundige Keuring

Rapportage Bouwkundige Keuring Rapportage Bouwkundige Keuring Merwede 7 515RX Drunen VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01 T 088-KEURING

Nadere informatie

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Leeuwenlaan 11 1243 KA s-graveland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Prinses Margrietstraat 25 4311 CH Bruinisse Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesrapport

Bouwkundig Adviesrapport Oude Delft 68 te Delft Bouwkundig Adviesrapport Aankoopkeuring Bouw Advies van der Steuijt Tel: 06-45022536 Adres: ING nr: NL75INGB0007544009 Url:www.bavds.nl Postbus nr 2940 KvK nr: 57253315 Den Haag

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

Rapportage bouwkundige keuring

Rapportage bouwkundige keuring INGENIEURSBURO Rapportage bouwkundige keuring Optie A Projectnummer: 2014153 Datum: 13 oktober 2014 1502 HZ Zaandam Algemene gegevens Gegevens gekeurd object Adres Karel Appelsteeg 10 Keuringsdatum 03-07-2014

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische keuring

Rapportage Bouwtechnische keuring Rapportage Bouwtechnische keuring 1 / 0 Inhoudsopgave - algemene gegevens - waardering/omschrijving & afkortingen - algemeen beeld van uw woning - samenvatting herstelkosten - samenvatting kosten woningverbetering

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Serooskerkseweg 14 4328 SM Burgh Haamstede Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2517 BT-10 foto van het gekeurde

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2517 BT-10 foto van het gekeurde bouwkundig adviesburo Wapendal algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 2517 BT-10 Keuringsadres : Suezkade nr. 10 te Den Haag foto van het gekeurde Doel van de keuring: verkrijgen inzicht in de bouwkundige

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Teststraat1 1234 AB Teststad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0701-225 Bouwkundig rapport inzake: Lijsterbesstraat 5 Nieuwerkerk Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: Fam Berrevoets Bedrijf Adres: Lijsterbesstraat 5 Plaats: Terneuzen Postcode: 4306

Nadere informatie

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10 Venakkerstraat 10 Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol opdracht heden

Nadere informatie