BOVAG Onderhoudsbeurt Caravan. Werkwijze & instructie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOVAG Onderhoudsbeurt Caravan. Werkwijze & instructie"

Transcriptie

1 april 2010

2 Voorwoord Bij gebrek aan centrale (APK) keuringseisen binnen de caravan en vouwwagen branche blijven de beoordelingen van kampeermiddelen een punt van discussie. Daarom heeft BOVAG middels deze uitgave getracht een aantal advies richtlijnen vast te leggen in overleg met o.a. consumenten organisatie ANWB. Tevens zijn een aantal toeleveranciers van de branche en andere betrokkenen geraadpleegd om zodoende te komen tot een compleet overzicht van keuringseisen en onderhoudsvoorschriften. Dit boek moet tevens luiden tot een eensluidende uitvoering van de BOVAG Onderhoudsbeurt in Nederland. Ondanks de zorgvuldigheid van de technische commissie van de BOVAG Caravan- & Camper afdeling ontvangen wij graag van u uw aanvullingen en/of opmerkingen. Deze kunt u mailen naar Op deze manier maken we samen met u dit boek tot een onmisbaar hulpstuk in de werkplaats. Hans Louwers Manager BOVAG Caravan- & Camperbedrijven 2

3 Inhoud VOORWOORD... 2 ALGEMENE INDRUK... 5 OPLOOPREM/KOPPELING... 6 WETTELIJKE EISEN: OPLOOPREM/KOPPELING BIJLAGE VERHELPEN VAN STORINGEN: KOPPELING STABILISATOR WETTELIJKE EISEN: STABILISATOR OPLOOPREMSCHOKDEMPER WERKING VAN DE OPLOOPREMSCHOKDEMPER STOFHOES EN SCHUIFSTUK BREEKKABEL, LOSBREEKRING, GELEIDING CHASSISBOUTEN-/MOEREN CHASSISRAAM EN DISSEL BIJLAGE WETTELIJKE EISEN ALGEMENE BOUWWIJZE UITDRAAISTEUNEN WIELBOUTEN/-MOEREN BANDEN VELGEN AANBOD LICHTMETALEN CARAVANVELGEN AS, SCHOKDEMPERS EN ASRUBBERS REMVOERING EN REMTROMMEL TERUGRIJAUTOMAAT WIELLAGERS/-NAVEN EN KEERRINGEN REMINRICHTING (ALGEMENE EISEN) REMKABELS EN OPHANGING AFSTELLING REMMEN EN HANDREM REMMENTEST BEVESTIGING OPBOUW/VLOER/CHASSIS BEVESTIGING LEIDINGEN ONDER VLOER RESERVEWIEL(HOUDER) BEVESTIGING HANDGREPEN LENGTEDRIEHOEKEN

4 ZIJREFLECTOREN KENTEKENPLAAT EN NL STICKER VERLICHTING WETTELIJKE EISEN: VERLICHTING /13 POLIGE STEKKER CONTOUR- EN ZIJVERLICHTING /230V INSTALLATIE/VERLICHTING NETAANSLUITING CONTROLE/ONDERHOUD BOVAG ONDERHOUDSBEURT MASSA/AARDING 12/230V ZEKERINGAUTOMAAT AARDLEKSCHAKELAAR OMVORMER IN SAMENWERKING MET BRUNI BOGERS ACCESSOIRES (BBA TE DUIVEN) WORDT GEWERKT AAN EEN BETERE VOORLICHTING OMTRENT OMVORMERS (KOMENDE VERSIE: MAART/APRIL 2010) VLOEISTOF/WERKING ACCU WATERVOORZIENING KOELKAST GASSTEL (AFVOER) KACHEL AFPERSEN GASLEIDING GASSLANG, DRUKREGELAAR EN GASFLES STORINGLIJST GAS/KOELKAST/KACHEL GLOBALE VOCHTMETING DIVERSEN TEGEN MEERPRIJS, WIELEN BALANCEREN/CASSETTETOILET/VOCHTMETING/BOILER/GAS GEADVISEERDE VOLGORDE BOVAG ONDERHOUDSBEURT

5 Algemene indruk Bij de aanname van de caravan of bij het naar binnen rijden is het belangrijk dat de algemene indruk wordt bepaald. Met de vraag wat zie ik voor me? kunt u binnen enkele minuten een duidelijk beeld krijgen van de staat van de caravan en het onderhoud daarvan. U bekijkt bijvoorbeeld of de caravan voorzien is van onderhoudsstickers van BOVAG of FOCWA en u bekijkt of er bijzondere gebreken zoals schades aanwezig zijn. Aan de hand van de onderhoudsstickers en de mate van beschadigingen (schades) kunt u een inschatting maken wat de staat van onderhoud is, wat de gevolgen (gebreken) hiervan kunnen zijn en welke kosten dit tot gevolgen heeft. Het is zaak de klant te informeren wanneer u als specialist bij de eerste indruk merkt dat de naar schatting hoge onderhoudsbeurt- en reparatiekosten niet in verhouding staan met de lagere marktwaarde van de caravan. Ook wanneer de reparatiekosten vele malen hoger ligt dan uw BOVAG onderhoudsbeurtprijs, is het belangrijk de klant, indien mogelijk, vooraf over deze kosten te informeren, zodat naderhand geen onenigheid ontstaat. Bij de gehele onderhoudsbeurt moet u in acht nemen dat bij elke vorm van meerkosten contact wordt opgenomen met de klant om tot een akkoord te komen. Eisen 1. De caravan moet in overeenstemming zijn met de op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs en in het kentekenregister omtrent het voertuig vermelde gegevens. 2. De caravan moet zijn voorzien van de juiste kentekenplaat. 3. De kentekenplaat moet zijn voorzien van het in artikel 5 van het Kentekenreglement voorgeschreven goedkeuringsmerk en moet deugdelijk aan de achterzijde van het voertuig zijn bevestigd. 4. Het kenteken moet goed leesbaar zijn en de kentekenplaat mag niet zijn afgeschermd. 5. Het voertuigidentificatienummer moet op een vast voertuigdeel zijn ingeslagen en moet goed leesbaar zijn. 6. Caravans die in gebruik zijn genomen na 31 december 1997, moeten zijn voorzien van een constructieplaat die goed leesbaar is en waarvan de gegevens in overeenstemming zijn met het kentekenregister, met dien verstande dat de maximummassa s die op de constructieplaat zijn vermeld ten minste gelijk zijn aan de massa s die zijn aangegeven in het kentekenregister en op het kentekenbewijs. Wijze van Keuren Lid 1 en 2: visuele controle, tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport is het bepaalde in bijlage VIII, artikelen 1, 2 en 3, van toepassing. Visuele controle. De eis aan het goedkeuringsmerk wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport. Visuele controle, waarbij de letters en cijfers volledig zichtbaar moeten zijn indien de waarnemer op een afstand van 20,00 m achter het midden van de caravan staat. Visuele controle. Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport. 5

6 Oplooprem/koppeling Werking van de oploopinrichting De oploopinrichting kan als bedieningsapparaat van het oploopremsysteem aangemerkt worden. Door afremmen van het trekkende voertuig wordt aan het koppelpunt een disselkracht opgewekt. Nadat de eerste druk is opgevangen door de oploopdemper, wordt de trekstang (tegen de afremmende werking in) naar achteren geduwd en oefent deze een kracht uit op de overbrengingshevel. De duwende kracht wordt via de overbrengingshevel omgezet in een trekkende kracht. Via een stangenstelsel, of een stelsel van stangen en kabels, wordt de trekkende kracht omgezet in een remmende kracht van de wielrem. De oploopdemper bevindt zich in het schuifstuk. Dit onderdeel is belangrijk en moet goed worden gecontroleerd. Schematische weergave Knott-systeem 6

7 Kogelkoppeling De constructie van een kogelkoppeling bestaat in het algemeen uit de volgende hoofdonderdelen: Koppelingshuis Sluitinrichting Handgreep Borginrichting Op de koppeling zit een hendel met een blokkeerpal. Het scharnierpunt van de hendel en het glijvlak van de pal mogen van tijd tot tijd een druppeltje olie hebben. Als de blokkeerpal helemaal niet goed schuift, is waarschijnlijk de veer te slap of gebroken. Vervangen van de koppeling is dan de enige oplossing. De koppeling kan het beste worden gesmeerd met een beetje vet. Door het vet kan de koppeling goed draaien op de trekhaakkogel zonder slijtage door het draaien van ijzer op ijzer. Het aanbrengen van vet geldt niet voor koppelingen met ingebouwde stabilisator. De uitvoering van de diverse delen kan uiteraard van typte tot type (en per merk) verschillen. Controle BOVAG onderhoudsbeurt 1. U controleert de sluit- en borginrichting van de koppeling met een onbeschadigde koppelingskogel van 49mm. Wanneer de indicatie een positieve (groene) uitslag geeft, is de koppelingskogel als nieuw. Wanneer de indicator een negatieve (rode) uitslag geeft, is de koppelingskogel aan slijtage onderhevig. Het advies is om de koppeling te vervangen. 2. Indien een personenauto is voorzien van een koppelingskogel met een kogel met een nominale diameter van 50 mm moet de diameter van de kogel ten minste 49,0 mm bedragen (wettelijke eis). 49 mm Controleer de sluit- en borginrichting met een onbeschadigde 49mm kogel. 3. De koppeling smeren (smeerpunten) om slijtage te voorkomen en soepel te laten draaien. LET OP!: bij een stabilisatorkoppeling, smeren volgens fabrieksvoorschriften. Er zijn diverse slijtage indicatoren. Al-ko werkt met kleuren. De kleur rood geeft overmatige slijtage aan. De koppeling dient dan naar alle waarschijnlijkheid vervangen te worden. (let op: het is een indicatie) 7

8 Oplooprem/koppeling (vervolg) 4. Controleer de koppeling dat deze is voorzien van een E-type goedkeuring. 5. Volgens fabrieksvoorschrift koppelingsbouten aanhalen. 6. Controleer de werking van de veeraccumulator of gasveer van de handrem. 7. Controleer of het aantrekken van de handrem soepel verloopt en dat de handrem geheel kan worden aangetrokken. (let op: accessoires kunnen weleens het geheel aantrekken van de handrem belemmeren). De breekkabel is immers (bij veel types) aan de handrem bevestigd. Bij een defect in de handrem zal de losbreekreminrichting niet naar behoren functioneren. 8. Controleer het type koppeling of deze geschikt is voor het type caravan aan de hand van de kentekenpapieren. 8

9 Oplooprem/koppeling (vervolg) Controle bij twijfel Indien u zelf twijfelt over de staat van de koppeling of indien de klant zelf aangeeft niet zeker te zijn van de staat en/of werking van de koppeling controleert u het volgende: U controleert de koppeling met een geschikt meetmiddel of een aanliggende stalen rei of de plaatsing van de koppeling ten opzichte van de opbouw correct is. U controleert hierbij of de koppeling centraal en recht staat. Indien de plaatsing van de koppeling niet geheel gecentreerd is kunt u met behulp van de bouten en slopgaten in de oploopreminrichting de plaats van de koppeling aanpassen. Keuringseisen koppeling Geen scheuren, breuken, overmatige slijtage en vervorming ( lid 1+ lid 3). Deugdelijk bevestiging ( lid 1). Deugdelijke werking. Geen overmatige corrosie ( lid 2). Koppelingskogel dient een diameter te hebben van minimaal 49 mm en maximaal 50 mm (Europees vastgelegd) en de borg- en sluitinrichting moeten in goede conditie en niet vervormd zijn. ( ). Het type koppeling moet geschikt zijn voor het type caravan (Kg) (+ E-keuring). In geen geval (tijdens ontkoppelen, losbreken of in gekoppelde toestand) mogen delen van de koppeling het wegdek raken. ( lid 6). De handrem (gasveer of veeraccumulator) dient naar behoren te werken. Volgens fabrieksvoorschriften koppelingbouten aanhalen. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 9

10 Wettelijke eisen: oplooprem/koppeling Eisen 1. De koppeling en de trekdriehoek of trekboom van caravans moeten deugdelijk zijn bevestigd en mogen niet gescheurd, gebroken dan wel overmatig gesleten zijn. 2. De trekdriehoek of trekboom alsmede alle profielen die daar deel van uitmaken, met inbegrip van schoren, versterkingsstrippen en bevestiging, mogen niet door corrosie zijn aangetast, met uitzondering van verschijnselen van corrosie van het oppervlak. 3. De trekdriehoek mag niet zodanig zijn vervormd dat een langsbeen, gemeten over een afstand van 0,90 m, een uitwijking heeft van meer dan 18 mm ten opzichte van de rechte lijn. (Let op! Deze wettelijke eis is van toepassing op het chassis) 5. Caravans die zijn voorzien van een losbreekreminrichting, mogen niet tevens zijn voorzien van een hulpkoppeling. 6 Delen van de koppeling van caravans mogen tijdens het ontkoppelen, het losbreken of in afgekoppelde toestand het wegdek niet raken. (valbeveiliging) Wijze van Keuren Visuele controle, terwijl de caravan zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt. Visuele controle. Visuele controle. In geval van twijfel wordt met behulp van een geschikt meetmiddel en een aanliggende stalen rei gemeten Eisen Wijze van Keuren 1. Indien de aanhangwagen is voorzien van een kogelkoppeling, a. moet de sluit- en borginrichting goed functioneren, en b. mogen de onderdelen niet zijn vervormd. Visuele controle, waarbij de sluit- en borginrichting met behulp van een koppelingskogel wordt gecontroleerd. De hierboven genoemde eisen zijn wettelijk verplicht. 10

11 Bijlage verhelpen van storingen: koppeling Storing Oorzaak Oplossing Koppeling vergrendelt niet na het plaatsen op de kogel. Caravan kan niet worden losgekoppeld. Overmatige speling tussen koppeling en kogel, gevaar voor losschieten. Kogeldiameter groter dan 50 mm. Inwendige delen van de koppeling zijn vuil of niet gangbaar. Voorzichtig bij ijs/sneeuw. Koppeling vervormd Kogel niet rond. Oplooprem staat nog ingedrukt. (afkoppelfout) Koppeling versleten. Zwenkbereik overschreden. Klinknagel verborgen. Kogel vervangen. Koppeling reinigen en smeren. Nodig vervangen. Koppeling vervangen. Caravan en auto in dezelfde richting brengen en loskoppelen. Koppelingsmechanisme invetten resp. oliën. Spanningsvrij maken van de koppeling t.o.v. de trekhaakkogel. Koppeling vervangen. Kogel vervangen. Bron: AL-KO 11

12 Stabilisator De stabilisator(koppeling) zorgt in veel gevallen voor een verhoging van de verkeersveiligheid, omdat zij de stabiliteit van de combinatie verhoogt. In Nederland dienen deze stabilisatoren goedgekeurd te zijn door de RDW. Let op dat u bij de montage de procedures van fabrikant hanteert. Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. De stabilisator moet deugdelijk bevestigd zijn met de daarvoor bestemde bevestigingsmiddelen. Daarnaast mag de stabilisator geen breuken, scheuren, overmatige slijtage, corrosie of vervorming vertonen. ( a). 2. Controleer dat er niet veel speling op de draaipunten aanwezig is. Ook mag het functioneren van de handrem/breekkabel of hulpkoppeling niet verhinderd worden door de aanwezigheid van de stabilisator. ( b). 3. Tevens mag het de trekhaak en de dissel niet te zwaar belasten en is het van belang dat de oplooprem niet mag worden beïnvloed. 4. De werking van de losbreekreminrichting mag door de stabilisator niet belemmerd worden. De stabilisator moet ingrijpen tussen de daarvoor bestemde aangrijppunten. In het voorbeeld is dit het geval wanneer het zwarte streepje zich tussen de twee aangrijpstrepen bevindt. Deze twee strepen zijn aangegeven middels de rode pijl. (In het voorbeeld is de stabilisator in ruststand.) 12

13 Stabilisator (vervolg) 5. Controleer het frictiemoment (dempingwaarde) doormiddel van een losse 50 mm kogel met een momentsleutel-aansluiting (zeskant). Stel de momentsleutel in op de eisen van de fabrikant. De kogel moet bij dit moment geen beweging/verdraaiing vertonen wanneer u aan de momentsleutel (klik-sleutel) draait. Indien dit gebeurt dient het frictiemateriaal afgesteld of vervangen te worden. Om de kwaliteit te waarborgen dienen de bouten en moeren van sterkteklasse 10.9 zijn, tenzij de fabrikant anders aangeeft. Het is bekend dat sterkteklasse 8.8 ook door fabrikanten wordt voorgeschreven. Zelfborgende moeren mogen 1 maal gebruikt worden. Deze moeren mogen niet bij demontage worden hergebruikt. Keuringseisen De stabilisator is deugdelijk bevestigd en mag geen breuken, scheuren, overmatige slijtage, corrosie of vervorming vertonen. ( ). Vertoont geen breuken of scheuren ( ). De stabilisator grijpt aan tussen de aangrijppunten. Er mag geen beweging in de kogel komen bij het voorgeschreven moment van de fabrikant. De stabilisator dient deugdelijk te werken en mag niet de werking van de oplooprem beïnvloeden. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 13

14 Stabilisator (vervolg) Monteren van een stabilisatorkoppeling De stabilisator mag geen negatieve werking hebben op de trekhaak. Bij een trekhaak met geschroefde kogel mag geen stabilisatorkoppeling worden gebruikt, bij een afneembare kogel is het wel toegestaan als deze een bajonetbevestiging heeft of wordt bevestigd met twee bouten. Frictie Kraken van het frictiemateriaal bij frictiesysteem kan verholpen worden door de stabilisator schoon te maken. Ontvettingsmiddel is een geschikt middel om onderdelen schoon te maken. Remreiniger is een veel gebruikt ontvettingsmiddel. Ook de trekhaakkogel dient schoon en roestvrij te zijn. Bij het gebruik van een stabilisatorkoppeling dient de kogel niet voorzien te zijn van coating, omdat deze door het frictiemateriaal van de stabilisatorkoppeling weg geschuurd wordt. Dit zorgt ervoor dat de schuurdeeltjes van de coating tussen het frictiemateriaal blijven zitten. De kogel van de trekhaak dient u in dit geval te bewerken met fijn schuurpapier. Wanneer de trekhaak van het motorrijtuig niet wordt gebruikt dient deze afgedekt te worden tegen vuil en roestvorming middels een beschermkapje. Stabilisator niet toegestaan Het is niet toegestaan een stabilisator te monteren wanneer deze de werking van de oploopreminrichting negatief beïnvloed. In alle gevallen geldt dat het niet is toegestaan een stabilisatorkoppeling te gebruiken op een trekhaak waarvan de kogel geschroefd is aangebracht. Sommige type stabilisatoren mogen niet gemonteerd worden op een oploopinrichting waarvan het schuifstuk 360 graden rond te draaien is. (zie fabrieksvoorschriften) Remreiniger is een veel gebruikt ontvettingsmiddel. 14

15 Wettelijke eisen: stabilisator Eisen Stabilisatoren moeten deugdelijk zijn bevestigd en mogen geen breuken of scheuren vertonen. Wijze van Keuren Visuele controle, terwijl de aanhangwagen zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt. De hierboven genoemde eisen zijn wettelijk verplicht. Controle werking 15

16 Oploopremschokdemper Werking van de oploopremschokdemper Als de trekkende auto remt, duwt de caravan het schuifstuk naar binnen en via de kabels worden deze beweging en kracht overgebracht op het spreidslot, waardoor de remvoeringen tegen de remtrommels worden gedrukt. Om te voorkomen dat de caravan al bij het minste snelheidsvermindering gaat remmen, wordt er in het schuifstuk een demper (gas/hydraulisch) gemonteerd. Deze zorgt voor het geleidelijk aangrijpen van de remmen. Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Allereerst zet u de caravan op de handrem. Daarna voert u de volgende handelingen uit: Pak de koppeling vast en duw de oplooprem in. U controleert of de ingaande druk gelijk is aan de uitgaande druk. Bij een niet goed uitgaande slag van de oplooprem, is er een mogelijkheid dat het schuifstuk krom is. 2. Controleer de oplooprem op speling op het schuifstuk. De speling van het schuifstuk mag maximaal 3 mm zijn verticaal gemeten. Hulpmiddel: hoogte/koppelingsmeter. 3. Controleer de aanwezigheid van een stootrubber (afhankelijk van het type. Bij sommige zit het stootrubber in de demper verwerkt.) Het ontbreken van een stootrubber is waar te nemen als het schuifstuk gedemonteerd is. (Tevens is de aan- of afwezigheid van dit stootrubber te controleren door plotseling te remmen als de caravan gekoppeld is. Als het stootrubber niet aanwezig is, hoort u een metaalachtig geluid.) 4. Controleer visueel de oploopremschokdemper op lekkage. Keuringseisen De oploopremschokdemper dient naar behoren te functioneren. Maximaal 3mm speling bij de koppeling, verticaal gemeten. Aanwezigheid van stootrubber (afhankelijk van type). De oploopremschokdemper mag geen lekkage vertonen. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. Deze oploopremschokdemper dient vervangen te worden. Bij de handmatige controle is gebleken dat de demper een lekkage heeft. 16

17 Stofhoes en schuifstuk Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de stofhoes op aanwezigheid. 2. Controleer de stofhoes op beschadigingen, bevestiging, afdichting. Is deze niet goed: vervangen. 3. Controleer of de ontwatering- en beluchtinggaatjes naar onder zijn gericht. 4. Controleer het schuifstuk op vervorming en gangbaarheid. 5. Smeer het schuifstuk in onaangekoppelde toestand. Gebruik door de fabrikant voorgeschreven vet. Het schuifstuk smeert u met behulp van een vetspuit op de smeernippels. De hierboven genoemde controlepunten zijn tevens keuringseisen. Het schuifstuk wordt gesmeerd met behulp van een smeerpomp. Deze spuit sluit u aan op de smeernippels. U gebruikt vet dat door de fabrikant wordt voorgeschreven. 17

18 Breekkabel, losbreekring, geleiding De breekkabel, breekring en geleiding vormen een zeer belangrijk gedeelte van de losbreekreminrichting. Deze reminrichting zorgt ervoor dat de caravan remt als deze losraakt van het trekkend motorrijtuig. Hij trekt de caravan op de (hand)rem als deze van de auto losraakt. Daarna moet hij breken. De handrembreekkabel komt alleen voor op geremde typen. Het monteren van de breekkabel door de geleiding is bij aanwezigheid van de geleiding vereist. Wanneer een geleiding ontbreekt kunt u uw klant adviseren om deze alsnog te monteren. Dit verhoogt namelijk de zekerheid/betrouwbaarheid van de breekinrichting. Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de breekkabel op breuken (in de kabel zelf, niet de isolatie) en beschadigingen. 2. Controleer of de breekkabel middels een losbreekring (of oog) bevestigd is aan de handrem. 3. Controleer de losbreekring op aanwezigheid en vervorming. 4. Controleer of de breekkabel gemonteerd is door de geleiding. De geleiding is bij veel oude voertuigen niet aanwezig en wordt sinds ca gemonteerd. Het ontbreken van de geleiding is geen keuringseis. 5. De sluiting van breekkabel moet deugdelijk zijn. Indien dit niet het geval is, dient u de sluiting te vervangen. 6. Controleer de breekkabel op lengte. De kabel mag bij aankoppeling de grond/wegdek niet raken. 7. Gebruik uitsluitend originele kabels. (bijv. van AL-KO, Knott of BPW) Keuringseisen De breekkabel mag geen breuken/beschadigingen vertonen. De breekkabel is bevestigd aan de handrem. De sluiting van de breekkabel is deugdelijk. De losbreekring is aanwezig en vertoont geen vervorming. De sluiting van de breekkabel is deugdelijk. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 18

19 Bijlage wettelijke eisen reminrichting Eisen 1. Caravans moeten zijn voorzien van een reminrichting waarvan de: a. onderdelen deugdelijk zijn bevestigd met de daarvoor bestemde bevestigings- en borgmiddelen. Indien sprake is van corrosie is het bepaalde in bijlage VIII, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing. b. onderdelen niet in ernstige mate door corrosie zijn aangetast. Indien sprake is van corrosie aan de remleiding of remschijf is het bepaalde in bijlage VIII, artikelen 53 en 54, van toepassing. c. onderdelen niet zijn beschadigd, gescheurd of gebroken. Wijze van Keuren Onderdelen a tot en met c: visuele controle, terwijl de caravan zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt. Onderdeel d: visuele controle of auditieve controle, terwijl de caravan zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt. Bij een geheel of gedeeltelijk drukluchtremsysteem moet, indien mogelijk met de drukluchtremkrachtregelaar(s) in de stand van vol doorsturen, de maximale remdruk snel worden ingestuurd door het rempedaal van het trekkende voertuig snel in te trappen dan wel door druk vanuit een externe bron snel in te sturen. Indien de caravan is voorzien van een hydraulisch remsysteem en er twijfel bestaat omtrent de deugdelijkheid van het remsysteem, moet het remsysteem met behulp van het trekkende voertuig onder druk worden gebracht op de wijze zoals bepaald bij artikel , eerste lid, onderdeel d. d. onderdelen geen inwendige of uitwendige lekkage vertonen. e. remschijven geen dusdanige slijtage mogen vertonen dat er gevaar op breuk ontstaat. Onderdeel e: visuele controle. 2. b. niet langs andere voertuigdelen schuren, en c. geen zodanige beschadigingen vertonen dat het wapeningsmateriaal zichtbaar is. De slangen die aan de buitenzijde van een metalen wapening zijn voorzien, mogen geen beschadiging vertonen. De hierboven genoemde eisen zijn wettelijk verplicht. 19

20 Eisen 3. Kunststofremleidingen mogen geen knikken vertonen. 4. Wielen die zijn voorzien van een trommelrem, moeten in onberemde toestand in beide richtingen kunnen draaien zonder dat de remvoering aanloopt. De remvoering van wielen die zijn voorzien van een schijfrem, mag in onberemde toestand in beide richtingen enigszins slepen. 5. De remtrommel of remschijf mag tijdens het remmen niet worden geraakt door delen die zijn bestemd als drager of bevestigingsmiddel van de remvoering. 6. De noodzakelijke bewegingsvrijheid van de remonderdelen mag niet worden beperkt. 7. Remcilinders moeten zijn voorzien van stofhoezen die niet in ernstige mate mogen zijn beschadigd. Wijze van Keuren Visuele controle, terwijl de caravan zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt. Controle door de wielen vrij van de grond of hefinrichting met de hand rond te draaien. Visuele controle, terwijl de caravan zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt. Indien de remvoering niet zonder demontage zichtbaar te maken is, moet de rem in werking worden gesteld terwijl het wiel met de hand of met behulp van een wielspinner wordt rondgedraaid. Hierbij mogen geen schurende geluiden van metaal op metaal hoorbaar zijn. De wijze van keuren bij het derde lid is van toepassing. Visuele controle, terwijl de caravan zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt. De hoezen worden gecontroleerd voor zover dit mogelijk is zonder demontage. De hierboven genoemde eisen zijn wettelijk verplicht. 20

21 Eisen 8. De onderdelen van een antiblokkeersysteem: Wijze van Keuren Visuele- of auditieve controle, terwijl de caravan zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt. a. moeten deugdelijk zijn bevestigd met de daarvoor bestemde bevestigings- en borgmiddelen. b. mogen niet in ernstige mate door corrosie zijn aangetast. c. mogen niet zijn beschadigd, gescheurd of gebroken, en d. mogen geen lekkage vertonen. 9. Antiblokkeersystemen moeten goed functioneren en moeten zijn voorzien van een deugdelijke waarschuwingsinrichting die in werking treedt zodra het systeem faalt. 10. Caravans, met een toegestane maximummassa van meer dan kg, in gebruik genomen na 31 december 1997, met uitzondering van opleggers en middenascaravans waarvan de som van de aslasten niet meer bedraagt dan kg, moeten zijn voorzien van automatische remstelinrichtingen. Bij caravans in gebruik genomen na 31 december 2000 moet de juiste werking van het antiblokkeersysteem worden aangetoond door middel van het aanrespectievelijk uitgaan van een waarschuwingscontrolelampje dat is aangesloten op de stekker voor het anti-blokkkeersysteem of door middel van diagnoseapparatuur. Zonodig worden de wielen, bijvoorbeeld met een wielspinner, op snelheid gebracht. Visuele controle. De hierboven genoemde eisen zijn wettelijk verplicht. 21

22 Chassisbouten-/moeren Het chassis vormt het dragend deel van de caravan. Alle krachten worden hierop overgebracht. Het chassis moet dan ook goed worden gecontroleerd Roestsporen duiden vaak op scheurtjes, zeker waar het de bevestiging van de bovenbouw betreft. Chassisbouten en moeren worden gebruikt om delen te bevestigen en zijn hierdoor technisch noodzakelijk. Om de kwaliteit te waarborgen dienen de bouten en moeren van sterkteklasse 10.9 te zijn, tenzij de fabrikant anders aangeeft. Het is bekend dat sterkteklasse 8.8 ook door fabrikanten wordt voorgeschreven. Zelfborgende moeren mogen 1 maal gebruikt worden. Deze moeren mogen niet bij demontage worden hergebruikt. Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer of de sterkteklasse van de bouten en moeren overeen komen met de voorgeschreven sterkteklasse door de fabrikant. 2. De chassisbouten en moeren worden gecontroleerd met behulp van een momentsleutel (vereiste) op 100 Nm, tenzij de fabrikant anders voorschrijft. Alle chassisbouten moeten worden nagelopen. 3. Zelfborgende moeren met nylonring controleren dat de bout minimaal 2mm (3 gangen van de schroefdraad) door de moer doorsteekt. 4. Zelfborgende moeren mogen enkel aangedraaid worden. Bij demontage dient de zelfborgende moer vervangen te worden. Controleer alle bouten en moeren op het juiste moment middels het gebruik van een momentsleutel. Keuringseisen Alle chassisbouten en moeren zijn aangedraaid met een door de fabrikant voorgeschreven moment. De chassisbouten en moeren dienen van het juiste type te zijn. Indien aan de keuringseis hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 22

23 Chassisraam en dissel Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer het chassisraam en dissel op breuken en scheuren. Soms wordt materiaal weggenomen uit de langsliggers voor versteviging en gewichtbesparing. Deze uitsparingen vormen een verhoogd risico op zowel plooivorming als scheurvorming. 2. Controleer (visueel) of corrosie de stijfheid en de sterkte van het chassisraam niet aantast. De langs- en dwarsliggers van het chassisraam en alle andere profielen die deel uitmaken van de opbouw dan wel oplooprem mogen niet meer dan 20% roestschade hebben. Reparaties over roestdelen zijn niet toegestaan. Langs- en dwarsliggers van een chassisraam vervaardigt uit plaatmateriaal, moeten een dikte hebben van minimaal 2mm. (5.12.3) 3. Delen met roestvorming worden geheel schoongemaakt. Een staalborstel kan als instrument hiervoor gebruikt worden. Hierna kunnen de delen behandeld worden met een roestwerend middel (tegen meerprijs). 4. Controleer dat er door de consument of door een bedrijf geen boringen of schroefgaten zijn gemaakt die de stijfheid en de sterkte van het chassisraam aantasten. De keuringseisen van de RDW verbieden in principe het boren van gaten of het lassen bij profielen. Toch zijn hier wel uitzonderingen mogelijk, denk maar aan het achteraf aanbrengen van een reservewielhouder. Daarbij geldt dat gaten alleen in de neutrale hartlijn van de chassisbalk geboord mogen worden en nooit in de flenzen. 5. Controleer het chassisraam op vervormde chassisbalken en op doorbuigen. 6. Controleer het chassis op (haar) scheurtjes. Tevens worden de asbevestiging van chassis, aslichaam en montage-pads op (haar) scheurtjes gecontroleerd. Controleer het draagvermogen van het chassis met de kentekenpapieren van de caravan. 7. Controleer het chassisraam en dissel zoals hiervoor omschreven. (5.12.3) Controleer het chassisraam en dissel op breuken en scheuren (5.12.3) 23

24 Chassisraam en dissel (vervolg) 8. Controleer de aanwezigheid van een valbeugel. Indien de valbeugel niet aanwezig is, moet u controleren of zonder valbeugel in alle gevallen (dus ook bij het losraken van de koppeling onder het rijden) de reminrichting blijft functioneren. Daarnaast mag de valbeugel niet zodanig vervormd zijn dat de remwerking bij losraken van de caravan in gevaar komt. Als een valbeugel ontbreekt, fungeert veelal het neuswiel als zodanig. 9. Controleer of de trekdriehoek niet zodanig is vervormd dat een langsbeen, gemeten over een afstand van 0,90 m, een uitwijking heeft van meer dan 18 mm ten opzichte van de rechte lijn. ( lid 3) Controleer de dissel op aanwezigheid van een valbeugel. Wanneer de valbeugel ontbreekt, controleert u of de reminrichting in alle gevallen functioneert. Keuringseisen Het chassisraam en dissel mogen geen breuken, vervorming, corrosie/roest en/of scheuren vertonen. (5.12.3) Langs- en dwarsliggers van een chassisraam vervaardigt uit plaatmateriaal, moeten een dikte hebben van minimaal 2mm. De langs- en dwarsliggers van het chassisraam en alle andere profielen die deel uitmaken van de opbouw dan wel oplooprem mogen niet meer dan 20% roestschade hebben. (eis: >3500kg) Aanwezigheid van een valbeugel, of indien deze niet aanwezig is, dat de reminrichting in alle gevallen blijft functioneren. Indien aan de keuringseis hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 24

25 Bijlage wettelijke eisen Algemene bouwwijze Eisen De langs- en dwarsliggers en chassisversterkingsdelen van het chassisraam, dan wel de daarvoor in de plaats tredende delen van de mee- of zelfdragende carrosserie van caravans mogen: Wijze van keuring Visuele controle, terwijl de caravan zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt a. geen breuken of scheuren vertonen; b. niet zodanig zijn bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast, dat de stijfheid en de sterkte van het chassisraam of van de meeof zelfdragende carrosserie in gevaar worden gebracht. Indien sprake is van corrosie is het bepaalde in bijlage VIII, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing. De hierboven genoemde eisen zijn wettelijk verplicht. 25

26 Uitdraaisteunen Let op: uitdraaisteunen zijn niet bedoeld om de caravan waterpas te stellen. Een aantal fabrikanten geeft dat aan in de instructievoorschriften. Wanneer de klant dit zou doen dan bestaat de kans dat (afhankelijk hoe de steunen zijn gemonteerd onder de caravan) de bodem beschadigt of dat door de enorme druk op de opbouw lekkages kunnen gaan optreden. Adviseer de klant, waar nodig. Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. De uitdraaisteunen moeten gecontroleerd worden op deugdelijke bevestiging, vervorming, gangbaarheid en beschadiging. 2. De opklapbare delen van de uitdraaisteunen moeten tijdens het transport het wegdek niet raken. 3. De spindelmoeren worden gecontroleerd op werking, beschadiging, scheuren en borging. 4. Controleer de werking van de uitdraaisteun met behulp van een hand bediende of elektrische slinger. Draai de uitdraaisteunen volledig in en uit en controleer de spanning met behulp van de handen. Houdt de uitdraaisteun tijdens het draaien even tegen met uw hand. 5. Vet alle draaipunten in met daarvoor bestemd vet. (volgens fabrieksvoorschriften) Het invetten van alle draaipunten met vet is een keuringseis voor de BOVAG onderhoudsbeurt. Keuringseisen De uitdraaisteunen moeten deugdelijk zijn bevestigd, niet beschadigd of vervormd zijn. Invetten van alle draaipunten. De spindelmoeren moeten werken (borging) en niet beschadigd (breuken,scheuren vervorming) zijn. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 26

27 Wielbouten/-moeren Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer of het type wielbout/moer overeenkomt met de bevestigingsopeningen van de velg. Er zijn wielbouten met bol aflopend raakvlak en schuin aflopend raakvlak (conisch). 2. Controleer ook de lengte van de bout. Deze is afhankelijk van het type velg. 3. Bij wijziging van velgsoort dienen veelal andere, bijpassende wielbouten gemonteerd. Hierdoor verandert vaak ook het aanhaalmoment. Zie voorschriften van de fabrikant. 4. Controle op de aanwezigheid van extra wielbouten, het juiste type en lengte, wanneer lichtmetalen velgen vervangen moet worden door stalen (reserve)wiel. (geen keuringseis) Controleer het type wielbout/moer: Links: bol aflopend raakvlak. Rechts schuin aflopend raakvlak (conisch). Keuringseisen Het type wielbout/moer moet overeenkomen met de bevestigingsopeningen van de velg. De lengte van de bout komt overeen met het type velg. De wielbouten/moeren zijn met een juist moment aangehaald (fabrikant). Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 27

28 Banden Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de banden op beschadigingen, vervormingen en oneffenheden. Luchtbanden mogen geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas zichtbaar is. Ook mogen ze geen uitstulpingen vertonen. Het loopvlak van de banden mag daarnaast ook geen metalen elementen bevatten die tijdens het rijden daarbuiten kunnen uitsteken. ( lid 2,3,8) 2. Controleer dat de caravan is voorzien van banden waarvan het loopvlak niet bestaat uit metaal of een materiaal dat voor wat betreft hardheid en vervormbaarheid dezelfde eigenschappen heeft. ( lid 1) 3. Controleer de wielkasten op zwarte sporen. Banden moeten goed zijn afgeschermd en mogen niet aanlopen tegen de wielkasten. 4. Controleer de wangen van de band op haarscheurtjes (vaak ontstaan door droogte). Dit is het best te controleren met spanningsloze banden. Bij twijfel kunt u ervoor kiezen de banden leeg te laten lopen. 5. Controleer de leeftijd van de banden (DOT code). 6. Meet de profieldiepte op met een profieldieptemeter of schuifmaat. De profileren van de hoofdgroeven moet over de gehele omtrek van het loopvlak ten minste 1,6mm bedragen, met uitzondering van de slijtage-indicatoren. ( lid 4) 7. Controleer het draagvermogen. Lees de load-index af en vergelijk het maximale draagvermogen van de banden met de toegelaten belasting van de as. ( lid 7). Load-index mag niet kleiner zijn dan de maximum last per band van de in het KENTEKEREGISTER vermelde aslast (10% regeling voor recreatieve doeleinden toegestaan). 8. Meet de bandenspanning met een bandenspanningmeter en vul indien nodig lucht bij. De bandenspanning voor de moderne caravan varieert tussen 2,5 en 3,0 Bar. Reïnforced banden hebben een spanning van 3,5 tot 4,5 Bar. Hanteer de bandenspanning die de fabrikant van de caravan/banden aanhoudt: dit is vaak op de band weergeven (C-Banden kunnen over het algemeen tot 4,5 bar druk worden gevuld). 9. De banden op één as moeten de zelfde maataanduiding hebben (Maatvoering moet geheel gelijk zijn). 10. Als op de band een draairichting is aangegeven moet de band overeenkomstig worden gemonteerd (voorwaartse richting). Keuringseisen (artikel ) Banden mogen geen beschadigingen, vervormingen en oneffenheden vertonen. Banden mogen niet aanlopen tegen de wielkasten. Banden mogen niet ouder dan 6 jaar zijn. (advies!) De profiel van beide banden moet minimaal 1,6 mm. Bij 2,0 mm diepte, advies: vervangen. Het maximale draagvermogen van de banden moet minimaal wettelijk overeenkomen met de toegelaten belasting van de as. De bandenspanning moet, volgens de fabrikant, de juiste spanning aangeven. Banden moeten links en rechts van hetzelfde type diagonaal radiaal zijn. Caravanbanden mogen niet voorzien zijn van een binnenband. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 28

29 Uitleg Banden 29

30 Belastingindex 30

31 Uitleg bandenmaat 185 / 70 R15 95T 185 Het cijfer 185 geeft de breedte in millimeters van het loopvlak aan. 70 Het cijfer 70 geeft de verhouding weer tussen de wang en het loopvlak. In dit voorbeeld is de hoogte van de wang 70% van het loopvlak (breedte)= 0,70 x 185 mm = 129,5 mm. R De letter geeft aan dat dit een Radiaalband betreft. 15 Het cijfer 15 geeft de maat van de velg in Inch aan. 1 Inch = 2,54 cm. 95 Het cijfers 95 geeft de belastingindex aan. Het maximale draagvermogen van deze band is 690 Kg. T De letter T geeft de snelheidsindex aan. De T staat voor een maximale belasting (=snelheid) van 210 Km/H. Slijtagepatroon Nr. Slijtagepatroon Mogelijke oorzaken 1 Regelmatige slijtage midden op het loopvlak. 2 Regelmatige slijtage aan de schouders. Te hoge bandenspanning /montage op te smalle velg. Te lage bandenspanning. 3 4 Slijtage aan één kant. Zaagtandslijtage. Onjuiste wielvlucht. Afwijkingen in de sporing. Begrippen: Loopvlak: deel van de band dat gemeten symmetrisch ten opzichte van het midden, 50 mm minder bedraagt dan de breedte in de maataanduiding van de band. Hoofdgroeven: brede groeven in het middelste gedeelte van het loopvlak van een band, welk gedeelte ongeveer 75% van de breedte van het loopvlak inneemt. 31

32 Velgen Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de bevestiging van de velg. De wielen, onderscheidenlijk velgen, moeten met alle daarvoor bestemde bevestigingsmiddelen deugdelijk zijn bevestigd. ( lid 2) Voor de juiste aanhaalmomenten kunt u zich wenden tot de voorschriften van de fabrikant. 2. Velgen mogen geen breuken, scheuren, corrosie/roest of ernstige vervormingen vertonen. Controleer dit. ( lid 1) 3. Controleer of de ET waarde en de inch maat bij dragende wielen links en rechts gelijk zijn. Keuringseisen De velg moet juist gemonteerd en aangehaald zijn. De velg mag geen breuken, scheuren, of ernstige vervormingen vertonen. De ET waarde en de inch maat bij dragende wielen links en rechts gelijk zijn. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 32

33 Aanbod lichtmetalen caravanvelgen Merk : AUTEX Type : Autex B Inch : 15 Maat : 6.5X15 5X112 ET : 30 Draagvermogen : 900 KG Tuv nr : Gewicht velg : 8.6 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat : 70.0 Merk : AUTEX Type : Arctic Inch : 16 Maat : 6.5x16 5x112 ET : 30 Draagvermogen : 900 KG Tuv nr : A47-V02 Gewicht velg : 10.1 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat : 70.0 Merk : MAM Type : W1 Inch : 15 Maat : 6.5X15 5X112 ET : 30 Draagvermogen : 850 KG Tuv nr : Geen TUV-nr. Gewicht velg : 8.9 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat :

34 Merk : INTRA Type : 3 Inch : 14 Maat : 6.0X14 4X112 ET : 30 Draagvermogen : 950 KG Tuv nr : Gewicht velg : 8.2 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat : 66.5 Merk : INTRA Type : TR Inch : 13 Maat : 5.0X13 4X100 ET : 30 Draagvermogen : 800 KG Tuv nr : A00-V03 Gewicht velg : 6.6 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat : 66.1 Merk : INTRA Type : Mir Inch : 13 Maat : 5.0X13 4X100 ET : 30 Draagvermogen : 600 KG Tuv nr : A00-V01 Gewicht velg : 6.7 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat :

35 Merk : INTRA Type : Mir Inch : 14 Maat : 6.0X14 4X100 ET : 30 Draagvermogen : 850 KG Tuv nr : A00-V01 Gewicht velg : 8.0 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat : 57.1 Merk : INTRA Type : Mir Inch : 14 Maat : 6.0X14 4X112 ET : 30 Draagvermogen : 950 KG Tuv nr : A00-V01 Gewicht velg : 8.0 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat : 66.6 Merk : INTRA Type : Mir Inch : 15 Maat : 6.0X15 5X112 ET : 30 Draagvermogen : 950 KG Tuv nr : A00-V01 Gewicht velg : 8.7 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat :

36 Merk : BORBET Type : CA Inch : 15 Maat : 6.5X15 5X112 ET : 30 Draagvermogen : 950 KG Tuv nr : RP A1-015 Gewicht velg : 10 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat : 72.5 Merk : QUICKSILVER Type : - Inch : 13 Maat : 5.0X13 4X100 ET : 30 Draagvermogen : 800 KG Tuv nr : A00-V01 Gewicht velg : 6.6 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat : 57.1 Merk : QUICKSILVER Type : - Inch : 14 Maat : 6.0X14 4X100 ET : 30 Draagvermogen : 850 KG Tuv nr : A00-V02 Gewicht velg : 8.0 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat :

37 Merk : QUICKSILVER Type : - Inch : 14 Maat : 6.0X14 5X112 ET : 30 Draagvermogen : 900 KG Tuv nr : A00-V02 Gewicht velg : 8.0 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat : 57.1 Merk : QUICKSILVER Type : - Inch : 15 Maat : 6.0X15 5X112 ET : 30 Draagvermogen : 900 KG Tuv nr : A00-V02 Gewicht velg : 8.7 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat : 57.1 Merk : SALIDA Type : - Inch : 14 Maat : 6.0X14 4X100 ET : 35 Draagvermogen : 850 KG Tuv nr : A00-V01 Gewicht velg : 7.1 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat :

38 Merk : SALIDA Type : - Inch : 14 Maat : 6.0X14 5X112 ET : 35 Draagvermogen : 900 KG Tuv nr : A00-V01 Gewicht velg : 7.1 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat : 70.1 Merk : SALIDA Type : - Inch : 15 Maat : 6.5X15 5X112 ET : 25 Draagvermogen : 900 KG Tuv nr : A00-V01 Gewicht velg : 8.3 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat : 70.1 Merk : RINGO Type : - Inch : 14 Maat : 5.5X14 4X100 ET : 30 Draagvermogen : 850 KG Tuv nr : AA00-V01 Gewicht velg : 7.9 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat :

39 Merk : RINGO Type : - Inch : 14 Maat : 5.5X14 5X112 ET : 30 Draagvermogen : 900 KG Tuv nr : AA00-V01 Gewicht velg : 7.9 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat : 57.1 Merk : RINGO+ Type : - Inch : 14 Maat : 5.5X14 4X100 ET : 30 Draagvermogen : 850 KG Tuv nr : AA00-V01 Gewicht velg : 8.0 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat : 57.1 Merk : INTRA Type : R40 Inch : 13 Maat : 5.5X13 5X112 ET : 30 Draagvermogen : 585 KG Tuv nr : RP A021 Gewicht velg : 7.0 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat :

40 Merk : OJ Type : 383 Inch : 14 Maat : 6.0x14 5x112 ET : 30 Draagvermogen : 950 KG Tuv nr : A00-V01 Gewicht velg : 7.5 KG KM/H : 140 Maat : B 12X150 Bout : Conisch Naafgat : 66.6 Deze lijst is opgesteld in samenwerking met: Bijlage wettelijke eisen: velgen Eisen 1. De wielen onderscheidenlijk velgen van caravans mogen geen breuken, scheuren, ondeugdelijk laswerk, ernstige corrosie of ernstige vervorming vertonen. 2. De wielen onderscheidenlijk velgen moeten met alle daarvoor bestemde bevestigingsmiddelen deugdelijk zijn bevestigd. Wijze van Keuren Lid 1 en 2: visuele controle, terwijl de caravan zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt en het wiel vrij kan ronddraaien. De hierboven genoemde eisen zijn wettelijk verplicht. 40

41 As, schokdempers en asrubbers Men kan in principe twee hoofdgroepen assen onderscheiden: 1. Assen waarbij de veren zijn ondergebracht in het aslichaam en die dus deel uitmaken van de as. Dit zijn altijd veren die op wringing worden belast, zoals rubber- of staaltorsie-veren. 2. Assen waarop, onafhankelijk van de as, veren zijn geplaatst. Hierbij denken we aan blad- en schroefveren. Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer dat de as(sen) deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd en dat ze geen breuken of scheuren vertonen (let op aspad bevestiging). ( ) Assen die breuken of scheuren vertonen dienen vervangen te worden. (uiteraard wordt eerst contact opgenomen met de klant omtrent de meerkosten) 2. Controleer dat de as(sen) niet zodanig zijn vervormd dat de sterkte ervan in gevaar wordt gebracht. Ook mogen as(sen) niet zodanig zijn beschadigd of vervormd dat het weggedrag nadelig wordt beïnvloed. ( Lid 2+3) 3. Controleer of de assen niet zodanig door corrosie zijn aangetast, dat de sterkte ervan in gevaar wordt gebracht. Hieraan wordt voor wat betreft wielgeleidingselementen voldaan indien deze niet zijn doorgeroest (visuele controle). ( lid 4) 4. Controleer de as op doorzakken. Het binnenlichaam en het buitenlichaam van de as mogen elkaar niet raken (Indicatie: aanlopen van de wielen op de wielkast.). 5. Controleer de bevestiging van de onderdelen van het veersysteem. 6. Controleer visueel de schokdempers op bevestiging, werking, vuil en lekkage. Maak de onderste bout los en controleer de werking van de demper. Het uittrekken van een demper behoort lichter te lopen dan het indrukken als de schokdemper voor de as gemonteerd is. Achter de as is de werking andersom. Altijd de schokdemper controleren door de onderste bout los te maken en handmatig de werking te testen. 41

42 As, asschokdemper en asrubbers (vervolg) 7. Controleer de schokdempers op type (voorschriften fabrikant). Let op: gebruik geen schokdempers die bedoeld zijn voor de auto. 8. Controleer dat er geen beweging/speling aanwezig is op de asarm. Oefen druk uit op de asarm om dit te meten. Stalen torsie-as 1. Controleer de stalen torsie-as op vervorming en doorroesten. 2. Controleer dat de stiftbout met moer en ring aanwezig is en dat deze op de juiste wijze is gemonteerd en geborgd (met moer). 3. Smeer de bewegende delen van de as via de nippels (zie onderstaand). Het veersysteem en wielen dienen bij het smeren onbelast te zijn. Waarnemen breuken in torsiestaven Breuken in de torsiestaven zijn goed waar te nemen: bij een volledige breuk hangt het voertuig volledig scheef en bij een gedeeltelijke breuk half. Er zal met het voertuig niet goed gereden kunnen worden. Men dient voor een goede inspectie de torsiestaaf te demonteren. Bekijk de torsiestaven op breuken. Breuken in torsiestaven verraden zich niet altijd door de stand van de caravan. De stand van de wielen (negatief camber) vormt wel een indicatie. Keuringseisen De assen moeten deugdelijk zijn bevestigd en mogen geen breuken/scheuren vertonen, vervormt zijn en/of door corrosie zijn aangetast. ( lid 1-4) De schokdempers moeten correct zijn bevestigd en mogen geen lekkage vertonen. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 42

43 Wettelijke eisen: assen Eisen 1. De assen van caravans moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd en mogen geen breuken of scheuren vertonen. Indien sprake is van corrosie is het bepaalde in bijlage VIII, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing. 2. De assen mogen niet zodanig zijn vervormd dat de sterkte ervan in gevaar wordt gebracht. 3. De assen mogen niet zodanig zijn bevestigd, beschadigd of vervormd dat het weggedrag nadelig wordt beïnvloed. 4. De assen mogen niet zodanig door corrosie zijn aangetast, dat de sterkte ervan in gevaar wordt gebracht. Hieraan wordt voor wat betreft wielgeleidingselementen voldaan indien deze niet zijn doorgeroest. Indien een wielgeleidingselement is doorgeroest mag deze niet zijn gerepareerd. Indien er sprake is van corrosie ter plaatse van de bevestiging is het bepaalde in bijlage VIII, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing. Wijze van Keuren Leden 1 tot en met 4: visuele controle, terwijl de caravan zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt De hierboven genoemde eisen zijn wettelijk verplicht. 43

44 Remvoering en remtrommel Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de remmen, die zijn voorzien van een trommelrem, dat tijdens het draaien van de remtrommel in beide richtingen de remvoering niet aanloopt. De remvoering voorzien van een schijfrem mag in ongeremde toestand in beide richtingen héél licht slepen. ( lid 4) 2. Controleer dat de remtrommel of remschijf tijdens het remmen niet wordt geraakt door delen die zijn bestemd als drager of bevestigingsmiddel van de remvoering. ( lid 5) 3. Controleer de trommel op slijtage (groeven), corrosie en schroefdraad (uitbreken en scheuren). 4. Opschuren van de remtrommel (remvlak) en schoonmaken met remmenreiniger. (Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen conform ARBO eisen en denk aan uw gezondheid.) Deze remvoering dient vervangen te worden. 5. Opschuren en schoonmaken van de remvoering. Het schoonmaken van de trommel kunt u het best doen met remmenreiniger. 6. Controleer de remvoering op beschadiging, (oververhitting)scheuren, bevestiging en op voldoende/dikte voering. 7. Vervangen van de zelfborgende naafmoer (deze mag eenmalig gebruikt worden) en moet met het juiste moment aangehaald worden (zie fabrieksspecificaties). De hierboven genoemde controle en onderhoudspunten zijn tevens keuringseisen. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 44

45 Terugrijautomaat Werking van de oploopinrichting Bij een terugrijautomaat moeten de wielremmen, afhankelijk van de draairichting, een verschillende remwerking hebben. Een grote vertragende werking bij voorwaartse draairichting (bedrijfsrem) en een zo gering mogelijke werking bij achterwaartse draairichting. De remschoen verplaatst zich bij het achteruitrijden iets op de ankerplaat. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de remwerking bij het achteruitrijden. Bij voorwaartse draairichting van de wielen wordt de volle remwerking bereikt, omdat de primaire remschoen een vaste ondersteuning heeft. Dit betekent dat de intensiviteit van de remwerking afhankelijk is van de draairichting van het wiel. 45

46 Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de terugrijautomaat op werking. Dit kan op verschillende manieren: A. Dit doet u door het schuifstuk handmatig of met behulp van een hulpstuk in te drukken en de wielen in achterwaartse richting te draaien (2 personen). De wielen moeten nu achterwaarts kunnen draaien zonder dat de oplooprem in werking wordt gesteld. B. Indien u de caravan met een trekkend voertuig naar binnen rijdt, kunt u de werking ook controleren door achteruit te rijden. C. Controleer de werking van de terugrijautomaat tijdens de remvoeringcontrole. (afhankelijk van merk/type) Controleer of de terugrijautomaat naar behoren werkt. Dit kunt u op verschillende manieren doen. Welke manier u ook kiest, u moet er zeker van zijn dat de terugrijautomaat na behoren werkt. Keuringseisen Indien de oplooprem is voorzien van een automatische deblokkering ten behoeve van het achteruitrijden, moet deze goed functioneren. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 46

47 Wiellagers/-naven en keerringen Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de wiellagers op speling. Verschijnselen van slijtage of beschadiging mogen niet hoorbaar of voelbaar zijn. Voor de controle van de speling moet elk wiel vrij kunnen ronddraaien en wordt elk wiel met de hand of met behulp van een hefboom haaks op de draairichting bewogen. ( lid). De norm is als volgt: de speling mag maximaal 0,5 % van de afstand van de hartlijn zijn tot het meetpunt. 2. Controleer de wiellagers op slijtage, speling, kleur (verbranding) en draaibaarheid. 3. Controleer de wiellagers op smeermiddel. Indien nodig aanbrengen. Smeren is bij cassettelagers uitgesloten. Indien nodig brengt u smeermiddel (vet) aan op de wiellagers. Na demontage van de remtrommel van de z.g. euroassen moeten altijd nieuwe (borg)moeren worden gebruikt. Een cassettelager mag niet enkel ter controle uit de trommel worden genomen, omdat deze bij het uitpersen kan beschadigen. Dubbel-rij-kogellagers worden vastgezet met zelfborgende moeren met een kracht zoals voorgeschreven door de fabrikant. Kroonmoeren worden geborgd met een nieuwe splitpen. Conische lagers worden bij afstelling stevig vastgedraaid, waarna de borgmoer meestal tot 1 gat wordt teruggedraaid zodat de trommel gemakkelijk rond kan draaien en de nieuwe splitpen kan worden aangebracht. Keuringseisen Wiellagers dienen goed te functioneren en mogen geen overmatige slijtage vertonen. De speling mag maximaal 0,5 % van de afstand van de hartlijn zijn tot het meetpunt. 47

48 Reminrichting (algemene eisen) Keuringseisen ( ) 1. Caravans moeten zijn voorzien van een reminrichting waarvan de onderdelen: A. Deugdelijk zijn bevestigd met de daarvoor bestemde bevestiging- en borgmiddelen; B. Niet in ernstige mate door corrosie zijn aangetast; C. Niet zijn beschadigd, gescheurd of gebroken. 2. Wielen die zijn voorzien van een trommelrem, moeten in ongeremde toestand in beide richtingen kunnen draaien zonder dat de remvoering aanloopt. De remvoering van wielen die zijn voorzien van een schijfrem, mag in ongeremde toestand in beide richtingen enigszins slepen. 3. De remtrommel of remschijf mag tijdens het remmen niet worden geraakt door delen die bestemd zijn als drager of bevestigingsmiddel van de remvoering. 4. Noodzakelijke bewegingsvrijheid van de remonderdelen mag niet worden beperkt. 5. Remcilinders moeten zijn voorzien van stofhoezen die niet in ernstige mate mogen zijn beschadigd. 6. Indien de oplooprem is voorzien van een automatische blokkering ten behoeve van het achteruitrijden, moet deze goed functioneren. Remvertragingen (zie 1.17 remmentest). Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 48

49 Remkabels en ophanging Bij caravans zwaarder dan 750kg (maximaal toegestane massa) zijn remkabels verplicht. Een mechanisch remsysteem is toegestaan voor voertuigen met een toegestane massa tot 3500kg. De bediening van de wielremmen wordt in werking gesteld door remkabels en remstangen (geheel mechanisch). Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de evenaars op deugdelijkheid, gangbaarheid en kwaliteit. 2. Controleer de remkabels en remstangen op voldoende smeermiddel. 3. Controleer de remkabels en remstangen op deugdelijke bevestiging, werking, breuken, scheuren en vervormingen. Deze remkabel dient vervangen te worden. Schematische weergave van een evenaar. 4. Controleer de afstelling van de vrije slag (3mm). De hamer moet pas aangrijpen na ongeveer 3mm speling. 5. Controleer de moeren of deze goed geborgd zijn. 6. Kabels en remstangen mogen geen vaste verbinding met de evenaar vormen. Keuringseisen Evenaars dienen deugdelijk zijn bevestigd. Remkabels en remstangen moeten deugdelijk zijn bevestigd en mogen geen breuken,scheuren en vervormingen vertonen die de werking aantasten. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 49

50 Afstelling remmen en handrem Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Caravans moeten zijn voorzien van een goedwerkende vastzetinrichting (parkeerrem) die ten minste op de wielen van één as werkt en welke door een geheel mechanische overbrenging met de hand in werking kan worden gesteld, ook wanneer het voertuig niet aan een motorrijtuig is verbonden. ( lid 1) 2. Stel de remmen. Raadpleeg de fabrikant op welke wijze de afstelling dient te geschieden. Stel de remmen eerst geheel vast. Draai de tandjes los. Wanneer het wiel weer kan draaien, worden 7 tandjes losgesteld. Dit alles wordt gedaan op gevoel of via de fabrieksvoorschriften. Keuringseisen De vastzetinrichting dient deugdelijk te werken. Remmen dienen volgens fabrieksvoorschriften worden afgesteld. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 50

51 Remmentest Met behulp van een remsimulator is de werking en het vermogen te meten van de reminrichting. Plaats de caravan op de rollen van de remsimulator. De koppeling wordt aangesloten op de remsimulator en de caravan wordt aan de simulator bevestigd (ketting). Het remsysteem wordt op bedrijfstemperatuur gebracht met de simulator en er wordt vervolgens minimaal één remmentest uitgevoerd. Het remvermogen is van de wielen is afzonderlijk af te lezen van de machine. Keuringseisen Het minimale remvermogen dient 45% van de asdruk te zijn. Het maximale vermogensverschil tussen linker en rechterwiel is 20%. Caravans, niet zijnde opleggers, in gebruik genomen na 31 december 1997, moeten zijn voorzien van een bedrijfsrem waarvan de remvertraging op een droge of nagenoeg droge en ongeveer horizontale weg ten minste 4,5 m/s 2 bedraagt. ( ) Caravans, niet zijnde opleggers, in gebruik genomen voor 1 januari 1998, moeten zijn voorzien van een bedrijfsrem waarvan de remvertraging op een droge of nagenoeg droge en ongeveer horizontale weg ten minste 4,0 m/s 2 bedraagt. ( ) Caravans, in gebruik genomen voor 1 oktober 1971, moeten zijn voorzien van een bedrijfsrem waarvan de remvertraging op een droge of nagenoeg droge en ongeveer horizontale weg ten minste 3,8 m/s 2 bedraagt. ( ) Print het remmen-testverslag uit en voeg deze toe aan het rapport voor de klant. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 51

52 Bevestiging opbouw/vloer/chassis Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. De bovenbouw moet deugdelijk op het onderstel zijn bevestigd. De ondersteuning van de laadvloer dient deugdelijk te zijn. 2. Controleer de conditie van de vloer middels een testinstrument (vochtindicatiemeter). 3. Controleer de conditie van de vloer op deugdelijkheid, montage en vochtinwerking. Indien de vloer plaatselijk of geheel te veel doorveert of wanneer er 1 of meer naden van de vloerplaten losgekomen zijn kan de vloer eenvoudig met 2 componentenhars worden geïnjecteerd. Bevestiging leidingen onder vloer Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer of de leidingen onder de vloer deugdelijk zijn bevestigd aan de caravan. 2. Controleer of de leidingen geen scheuren of breuken vertonen. Bij de controle van de bevestiging van de leidingen controleert u of de leidingen het wegdek niet raken. Indien nodig gebruikt u bevestigingsmateriaal om de leidingen te bevestigen. Keuringseisen Alle leidingen moeten deugdelijk bevestigd zijn en mogen het wegdek niet raken. Leidingen mogen geen breuken of scheuren vertonen. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 52

53 Reservewiel(houder) De reservewiel(houder) bevindt zich meestal in de disselkast of aan de buitenzijde van de caravan (niet verplicht). Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de reservewielhouder op gangbaarheid en bevestiging. 2. Controleer of het reservewiel gelijk is aan de bevestigde wielen. Let hierbij op de bandenmaat en type, ET waarde van de velg. De caravan mag niet worden afgekeurd omdat de aanwezigheid van een reservewiel geen wettelijke eis is. Advies: adviseer de klant. 3. Controleer het reservewiel op leeftijd, scheurtjes, schade en bandenspanning (druk). Keuringseisen (zie ook keuringseisen band) De reserveband mag niet ouder dan 6 jaar zijn. Is de band ouder dan 6 jaar reparatie aanbevolen. De reserveband mag geen scheuren vertonen. De ET waarde van de velg moet gelijk zijn aan die van de bevestigde wielen. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 53

54 Bevestiging handgrepen Handgrepen (of rangeergrepen) worden gebruikt om de caravan te rangeren. Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de aanwezigheid van rangeergrepen. 2. Controleer of de rangeergrepen deugdelijk bevestigd zijn en geen breuken en scheuren vertonen. Keuringseisen Rangeergrepen dienen aanwezig en deugdelijk bevestigd te zijn. De rangeergrepen mogen geen breuken of scheuren vertonen die de veiligheid van de kampeerder in gevaar brengen bij het verplaatsen van de caravan. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 54

55 Lengtedriehoeken Een caravan moet voorzien zijn van driehoekige lengtedriehoeken, ook wel retroreflectoren genoemd. Twee van deze driehoekige reflectoren moeten zijn bevestigd aan de achterzijde van de caravan. Deze reflectoren mogen niet gegroepeerd zijn met enig ander licht. Geen enkel licht mag zich binnen de driehoek bevinden. Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de lengtedriehoeken op bevestiging en beschadiging. 2. Maak de lengtedriehoeken schoon, indien nodig. Keuringseisen Lengtedriehoeken mogen niet beschadigd zijn (wettelijke eis). Lengtedriehoeken moeten goed zichtbaar zijn (niet afgeschermd). De lengtedriehoeken zijn op de juiste plaats gemonteerd. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 1. Max. 900 mm 2. Min. 250 mm 3. Max. 400 mm* 4. Min. 600 mm * Deze afstand mag tot 400 mm worden verminderd als de totale breedte van het voertuig minder dan 1300 mm bedraagt

56 Zijreflectoren De aanwezigheid van zijreflectoren is verplicht. Voertuigen die na 31 december 1997 in gebruik zijn genomen en langer zijn dan 6,00 meter moeten voorzien zijn van markeringsverlichting. Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de aanwezigheid van de zijreflectoren. 2. Controleer de plaats van de zijreflectoren (zie zijaanzicht). 3. Controleer de zijreflectoren op beschadiging. 4. Indien nodig schoonmaken. Keuringseisen Zijreflectoren dienen aanwezig te zijn en bevestigd te zijn volgens de wettelijke normen (zie onder). 1. Max. 900 mm (bij markeringsverlichting 1500mm)*. 2. Min. 250 mm (bij markeringsverlichting 350 mm). 3. Max mm. 4. Max mm. * Indien noodzakelijk kan hiervan worden afgeweken. Voor reflectoren geldt maximale hoogte van 1500 mm, voor markeringsverlichting 2100 mm. Zijaanzicht

57 Kentekenplaat en NL Sticker Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de aanwezigheid en plaatsing van de kentekenplaat. 2. Controleer de kentekenplaat op deugdelijk bevestiging, breuken en scheuren. 3. Indien nodig, maak de kentekenplaat schoon. 4. Controleer de aanwezigheid van een NL sticker of aanduiding op de kentekenplaat zelf. Keuringseisen Een kentekenplaat moet aanwezig zijn en deugdelijk bevestigd. De kentekenplaat moet op de juiste plaats gemonteerd zijn. De kentekenplaat moet goed zichtbaar/leesbaar zijn en niet afgeschermd. Een NL sticker moet aanwezig zijn. De aanduiding op de kentekenplaat is ook voldoende. De kentekenplaat moet zijn voorzien van het in artikel 5 van het kentekenreglement voorgeschreven goedkeuringsmerk (zie foto). Achteraanzicht 1. Max mm* 2. Min. 300 mm* 3. Max. 260 mm (vierkante plaat max. 170 mm) *bij het gebruik van een vierkante plaat gelden bij 1 en 2 dezelfde afmetingen Hartlijn 57

58 Verlichting Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de werking van de (buiten) verlichting middels een testkast. Elke verlichtingsunit dient te functioneren volgens de wettelijke eisen. Zie artikel t/m Wanneer de verlichting in het geheel niet functioneert gaat u op onderzoek uit (eerst akkoord klant i.v.m. meerkosten). 2. Controleer de gevoerde verlichting (let op kleur) op de wettelijk geldende eisen. Zie artikel t/m Advies is om de lichtglazen te demonteren en het systeem op oxidatie en corrosie te controleren. De volgende verlichting(units) worden gecontroleerd: 1. Richtingaanwijzers 2. Remlichten 3. Kentekenverlichting 4. Achteruitrijdlampen 5. Mistachterlichten 6. Retroreflectoren voor/zijkant 7. Markeringslichten 58

59 Wettelijke eisen: verlichting Eisen Caravans moeten zijn voorzien van: a. twee stadslichten indien het voertuig breder is dan 1,60 m en na 30 juni 1967 in gebruik is genomen; b. twee richtingaanwijzers aan de achterzijde van het voertuig; Wijze van Keuren Onderdeel a: visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten. Onderdelen b tot en met h: visuele controle. Onderdeel i: visuele controle. Onderdelen j tot en met k: visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten. c. twee achterlichten; d. twee remlichten; e. achterkentekenplaatverlichting f. twee rode retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig; g. één mistachterlicht indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen; het mistachterlicht moet zich bevinden in of links van het middenlangsvlak van het voertuig; h. twee witte retroreflectoren aan de voorzijde van het voertuig, indien het voertuig na 31 december 1997 is gebruik is genomen; i. ambergele retroreflectoren aan elke zijkant van het voertuig, de achterste retroreflector aan de zijkant mag rood zijn. Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, artikelen 119 tot en met 122, van toepassing; j. twee markeringslichten aan de voorzijde en twee aan de achterzijde van het voertuig, indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen en breder is dan 2,10 m, dan wel voor 1 januari 1998 in gebruik is genomen en breder is dan 2,60 m; k. zijmarkeringslichten indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen en langer is dan 6,00 m. Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, artikelen 119 tot en met 122 van toepassing. De hierboven genoemde eisen zijn wettelijk verplicht. 59

60 Eisen De stadslichten mogen niet anders dan wit of geel stralen. De richtingaanwijzers en de remlichten mogen niet anders dan rood of ambergeel stralen. De achterlichten en de mistachterlichten mogen niet anders dan rood stralen. De achterkentekenplaatverlichting mag niet anders dan wit stralen en mag niet naar achteren stralen. De markeringslichten mogen naar voren niet anders dan wit, en naar achteren niet anders dan rood stralen. De zijmarkeringslichten mogen niet anders dan ambergeel stralen. Het achterste zijmarkeringslicht mag rood stralen. Wijze van Keuren Leden 1 tot en met 6: visuele controle, waarbij de desbetreffende lichten worden ingeschakeld. De hierboven genoemde eisen zijn wettelijk verplicht. 60

61 Eisen De in artikel bedoelde lichten moeten goed werken. Indien een licht wordt gevormd door meerdere lichtbronnen mag door defecte lichtbronnen het oorspronkelijk lichtoppervlak met niet meer dan 25% afnemen. De lichtarmaturen en de onderdelen daarvan moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd. Indien sprake is van corrosie is het bepaalde in bijlage VIII, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing. De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed. Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, artikel 128, van toepassing. Lichten met dezelfde functie moeten nagenoeg van gelijke grootte, gelijke kleur en gelijke sterkte zijn. Lichten en retroreflecterende voorzieningen met dezelfde functie moeten nagenoeg symmetrisch links en rechts van het midden van het voertuig zijn bevestigd. De in artikel bedoelde lichten en retroreflectoren, voorzover het het lichtdoorlatend gedeelte betreft, mogen ten hoogste 25% zijn afgeschermd. De in artikel bedoelde retorreflectoren mogen geen gebreken vertonen die de retroreflectie beïnvloeden. De codering van de lichtarmaturen moet in overeenstemming zijn met de voor dat armatuur bedoelde lichten. Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, annex 6, van toepassing. Wijze van Keuren Visuele controle, waarbij de desbetreffende lichten worden ingeschakeld. Lid 2 en 3: visuele controle. Visuele controle, waarbij de desbetreffende lichten worden ingeschakeld. Visuele controle. Tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport wordt een zonder gereedschap afneembare lastdrager buiten beschouwing gelaten. Visuele controle. Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport. De hierboven genoemde eisen zijn wettelijk verplicht. 61

62 Eisen Wijze van Keuren 1. Caravans mogen zijn voorzien van: Onderdelen a tot en met j: visuele controle. a. een of twee achteruitrijlichten; Onderdeel k: visuele controle, in geval van twijfel wordt gemeten. b. twee extra richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten aan de achterzijde van het voertuig; c. waarschuwingsknipperlichten aan het meest naar achteren gelegen gedeelte van de zich aan de zij- of achterkant van het voertuig bevindende laaden losklep in horizontale stand; d. twee extra markeringslichten aan de voorzijde en twee extra markeringslichten aan de achterzijde, indien deze lichten reeds ingevolge artikel verplicht zijn; e. twee of vier markeringslichten aan de voorzijde en twee of vier markeringslichten aan de achterzijde van het voertuig, indien deze lichten niet reeds ingevolge artikel verplicht zijn; f. twee staaklichten; Onderdelen l en m: visuele controle. Onderdeel n: visuele controle, in geval van twijfel wordt gemeten. Onderdeel o: visuele controle. g. één extra mistachterlicht; h. zijmarkeringslichten, indien deze lichten niet reeds ingevolge artikel verplicht zijn. Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, artikelen 119 tot en met 122, van toepassing; i. witte retroreflectoren aan de voorzijde van het voertuig indien deze niet reeds ingevolge artikel verplicht zijn; j. werklichten; k. een derde remlicht, aangebracht zodanig dat: 1. het midden van het lichtdoorlatende gedeelte zich bevindt in het middenlangsvlak van het voertuig of de rand van het lichtdoorlatende gedeelte op een afstand van ten hoogste 0,15 m vanaf dit middenlangsvlak indien het derde remlicht niet op een vast deel van de carrosserie of bovenbouw kan worden bevestigd, en 2. de onderzijde van het lichtdoorlatende gedeelte hoger ligt dan de bovenzijde van de remlichten, bedoeld in artikel , onderdeel d; l. in afwijking van onderdeel k kunnen twee extra remlichten worden aangebracht; m. een lampje aan de voorzijde van het voertuig dat de werking van het antiblokkeer- of besturingssysteem aangeeft; 62

63 Eisen Caravans in gebruik bij de in artikel 29, eerste lid, en artikel 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten, mogen voeren zijn voorzien van retroreflecterende striping, letters, cijfers of tekens die de caravan herkenbaar maken als zijnde in gebruik bij die diensten. Krachtens artikel 71 van de wet kunnen voorschriften worden gesteld met betrekking tot de uitvoering en de installatie van de in het eerste lid genoemde striping, letters, cijfers of tekens. Wijze van Keuren Lid 1 en 2: visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport Eisen Wijze van Keuren De achteruitrijlichten mogen niet anders dan wit of geel stralen. De extra richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten mogen niet anders dan ambergeel stralen. De zijmarkeringslichten mogen niet anders dan ambergeel stralen. Het achterste zijmarkeringslicht mag rood stralen. De markeringslichten en staaklichten mogen naar voren niet anders dan wit stralen en naar achteren niet anders dan rood stralen. Het derde remlicht mag niet anders dan rood stralen. De markering aan de achterzijde moet bestaan uit één rechthoekig bord, dan wel uit een set van twee of vier rechthoekige borden, welke zijn voorzien van een rood fluorescerende omranding op een geel retroreflecterende achtergrond. Leden 1 tot en met 5: visuele controle, waarbij de desbetreffende lichten worden ingeschakeld. De hierboven genoemde eisen zijn wettelijk verplicht. 63

64 a Eisen De in artikel bedoelde lichtarmaturen en de onderdelen daarvan moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd. Indien er sprake is van corrosie is het bepaalde in bijlage VIII, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing. De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed. Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, artikel 128, van toepassing. Lichten met dezelfde functie moeten nagenoeg van gelijke grootte, gelijke kleur en gelijke sterkte zijn. Lichten en retroreflecterende voorzieningen met dezelfde functie moeten nagenoeg symmetrisch links en rechts van het midden van het voertuig zijn bevestigd. De codering van de lichtarmaturen moet in overeenstemming zijn met de voor dat armatuur bestemde licht. Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, annex 6, van toepassing. Wijze van Keuren Lid 1 en 2: visuele controle. Visuele controle, waarbij de desbetreffende lichten worden ingeschakeld. Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport Eisen Wijze van Keuren Bij caravans in gebruik genomen na 31 december 1967 moeten de verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen, bedoeld in de artikelen en zijn aangebracht op een afstand van niet meer dan 0,50 m vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig. Voor richtingaanwijzers geldt de eerste volzin slechts voor zover de caravan in gebruik is genomen na 31 december In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, moeten de stadslichten zijn aangebracht op een afstand van niet meer dan 0,25 m vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor de achteruitrijdlichten, remlichten, de achter kentekenplaat verlichting, de markering aan de Lid 1 en 2: visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten. De hierboven genoemde eisen zijn wettelijk verplicht. 64

65 Eisen Wijze van Keuren Caravans mogen, met uitzondering van de richtingaanwijzers en de waarschuwingsknipperlichten, niet zijn voorzien van knipperende lichten Eisen Onverminderd het bij of krachtens de artikelen 29 tot en met 30b van het RVV 1990 bepaalde inzake zwaai-, flits- of knipperlichten of extra richtingaanwijzers, mogen caravans niet zijn voorzien van: a. meer lichten en retroreflecterende voorzieningen dan in de artikelen , dan wel in of krachtens artikel is voorgeschreven of toegestaan, en b. in het voertuig aanwezige lichten of objecten die licht uitstralen naar de buitenzijde van het voertuig. Wijze van Keuren Visuele controle. Indien lichtarmaturen aanwezig zijn die niet zijn voorgeschreven dan wel toegestaan, mogen de lichten hiervan niet werken. Caravans niet in gebruik bij de in artikel 29, eerste lid, en artikel 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten, mogen niet zijn voorzien van lichtarmaturen voor blauwe zwaai- of knipperlichten. De hierboven genoemde eisen zijn wettelijk verplicht. 65

66 7/13 polige stekker Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de werking van de 7/13 polige stekker op werking met behulp van een (verlichting) testkast. 2. De inwendige polen dienen gecontroleerd te worden op oxidatie, oververhitting (gesmolten), beschadiging en slijtage. Bij één der genoemde punten dient u de stekker te vervangen. 3. Behandel de polen met contactspray. 4. Controleer de stekker op beschadigingen, breuken en afdichting. De bekabeling mag niet zichtbaar zijn. 66

67 Contour- en zijverlichting Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de werking van de contour- en zijverlichting met behulp van een testkast. 2. Controleer de behuizing op breuken en beschadiging. Wettelijke eisen Artikel 119 Zijmarkeringslichten en ambergele retroreflectoren moeten zijn aangebracht aan elke zijkant van het voertuig. Artikel Zijmarkeringslichten en ambergele retroreflectoren moeten op de volgende wijze zijn geplaatst: a. indien het voertuig langer is dan 6,00 m moet ten minste één zijmarkeringslicht en één retroreflector zich in het middelste derde gedeelte van het voertuig bevinden. b. de onderlinge afstand tussen de zijmarkeringslichten en de onderlinge afstand tussen de retroreflectoren mag niet meer dan 4.00 m bedragen. c. de afstand van het meest naar voren gelegen zijmarkeringslicht en van de meest naar voren gelegen retroreflector tot de uiterste voorzijde van het voertuig mag niet meer dan 4,00 m bedragen. d. de afstand van het meest naar achteren gelegen zijmarkeringslicht en van de meest naar achteren gelegen retroreflector tot de uiterste achterzijde van het voertuig mag niet meer dan 1,00 m bedragen. 2. Indien het voertuig niet langer is dan 6,00 m, dan wel in het kentekenregister of op het kentekenbewijs wordt aangeduid als kaal chassis, mag zich, bij verdeling van de lengte van het voertuig in drie gelijke delen, één zijmarkeringslicht op het voorste derde gedeelte en één zijmarkeringslicht op het achterste derde gedeelte van de lengte van het voertuig bevinden, waarbij één aanwezig zijmarkeringslicht volstaat. Artikel 121 Zijmarkeringslichten en ambergele retroreflectoren moeten zijn aangebracht op een hoogte van niet minder dan 0,25 m doch niet meer dan 1,50 m boven het wegdek. Indien het in verband met de constructie van het voertuig niet mogelijk is, mogen de zijmarkeringslichten zijn aangebracht op een hoogte van meer dan 1,50 m doch niet meer dan 2,10 m boven het wegdek. 67

68 12/230V installatie/verlichting Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer of de binnenverlichting functioneert. Wanneer de verlichting in het geheel niet functioneert gaat u naar overleg en toestemming van de klant. Netaansluiting Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Elke caravan heeft aan de buitenkant een aansluitpunt voor 230V dat hoort te zijn afgedekt met een klep. Controleer dat deze klep aanwezig is en geen scheurvorming vertoont. 2. Controleer de netaansluiting met een spanning van 230V. Dit doet u door de caravan aan te sluiten op het openbare net. 3. Controleer of de stekkers (contra en aansluiting) voldoen aan de CEE-norm. 4. Controleer de stekkers op beschadigingen en corrosie. Bij overmatige slijtage, beschadiging of corrosie (niet schoon te maken) gaat u over tot vervanging van de stekker(s). 5. Zet de koelkast aan, zodat u deze op een later tijdstip kan testen op het daadwerkelijk koelen. Keuringseisen Het aansluitpunt aan de buitenkant dient afgedekt te zijn. De netaansluiting dient te functioneren. De stekkers dienen te voldoen aan de CEE-norm. Stekkers dienen niet beschadigd of versleten te zijn. Stekkers dienen niet aan corrosie onderhevig zijn. Stekkers dienen te voldoen aan de CEE-norm. 68

69 Massa/aarding 12/230V Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt Controleer de aarding met behulp van een geschikt meetmiddel. Dit doet u minimaal op de volgende plaatsen (indien mogelijk). 1. Gasleiding 2. Stekker (ingaande spanning) 3. Spoelbak 4. Opbouw/beplating 5. Chassis Controleer de aarding met een Ohmmeter (multimeter). Keuringseisen In het interieur dienen alle metalen delen die in aanraking of in verbinding staan met de opbouw geaard zijn. 69

70 Zekeringautomaat Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de werking van de zekeringautomaat, door deze met werkende verlichting uit te schakelen, verlichting moet hierbij uitgaan. Na testen de zekeringautomaat aanzetten. Controleer de werking van de zekeringautomaat 70

71 Aardlekschakelaar Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de werking van de aardlekschakelaar middels gebruik te maken van de testknop. De werking van de aardlekschakelaar Het principe berust op een meting van de ingaande en uitgaande stroom. Als het verschil slechts 30 ma is, schakelt de aardlekschakelaar het systeem uit. Is de isolatie van bijvoorbeeld de koelkast niet meer optimaal, dan kan er een lekstroompje ontstaan naar de aarde van de caravan. Hierdoor ontstaat er verschil tussen de toegevoerde en afgevoerde stroom. Door dit verschil in stroom wordt een relais bekrachtigd. Het relais bedient een schakelaar die de stroom uitschakelt. De aardlekschakelaar moet zo dicht mogelijk bij de stroomaansluiting zitten, dus daar waar de stroom binnenkomt in de caravan. Meestal zit daar ook de zekeringenkast en vaak is een combinatie van een zekeringenkast en aardlekschakelaar toegepast. De aardlekschakelaar heeft twee knopjes: één om hem weer in gebruik te stellen en één om te controleren of hij werkt. 71

72 Omvormer Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de omvormer op bevestiging en werking (zie fabrieksvoorschriften). Bij een storing gaat u op onderzoek uit. Keuringseisen De omvormer dient naar behoren te functioneren en goed bevestigd te zijn. In samenwerking met Bruni Bogers Accessoires (BBA te Duiven) wordt gewerkt aan een betere voorlichting omtrent omvormers (komende versie: maart/april 2010). 72

73 Vloeistof/werking accu De autoaccu kan verschillen van de caravanaccu omdat deze voor een ander doeleinde is ontworpen. De accu van de auto moet kortstondig een zeer hoge stroomsterkte kunnen leveren. Bijvoorbeeld aan de startmotor. Bij caravans wordt de accu juist gebruikt om gebruikers gedurende een lange periode van stroom te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan de verlichting, kachelventilator en/of waterpomp. In geval dat de accu dient voor bijvoorbeeld een mover kan een startaccu gebruikt worden. Controle onderhoudsbeurt 1. Controleer het vloeistof niveau, indien nodig bijvullen met gedestilleerd water. 2. Controleer de accuspanning: 12,4V is de rustspanning (geladen). 3. Bij twijfel volladen en wederom doormeten of middels zuurweging per cel. 4. Controleer de accubak op lekkage. 5. Controleer de aanwezigheid van een knalgasafvoer van een vloeistof accu. 73

74 Watervoorziening Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt De watervoorziening wordt droog gecontroleerd, mits de klant daadwerkelijk wilt dat de voorziening nat gecontroleerd wordt (tegen meerprijs). 1. Controleer de aanwezigheid en deugdelijke bevestiging van de kranen (keuken, badkamer, overige kranen). 2. Zet de kraan aan en luister aandachtig naar het aanslaan van de waterpomp. Wanneer u niets hoort duidt dit op een defect. Keuringseisen kranen dienen deugdelijk zijn bevestigd en dienen te functioneren. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 74

75 Koelkast Controle onderhoudsbeurt 1. Ontsteek de koelkast (zet de koelkast aan op gas). 2. Controleer visueel de kleur van de vlam (vlambeeld). Deze dient blauw te zijn (zie ook storingslijst gas). 3. Controleer de stabiliteit van de vlam. 4. Controleer de rookgasafvoer en tevens de ventilatie. 5. Controleer de werking op elektriciteit (230V en 12 V). Bij 230 V of de koelkast koud wordt en bij 12 V middels stroom-afname. 6. Controleer de thermische beveiliging (in/uitschakeltijd circa 10 seconden). Keuringseisen koelkast De koelkast dient te werken op gas en elektra. De koelkast dient een goede rookgasafvoer te hebben. De stabiliteit en het vlambeeld dienen correct te zijn. De thermische beveiliging dient naar behoren te functioneren. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 75

76 Gasstel Controle onderhoudsbeurt 1. Controleer de werking van het gasstel. 2. Controleer de venturibuis/luchtaanvoerbuis op vervuiling (o.a. spinrag) zonodig reinigen/schoon blazen. 3. Controleer het vlambeeld van de branders. Het vlambeeld dient door middel van een visuele controle te worden nagegaan. Bij deze controle dient vooral gelet te worden op de goede vlamkern, de kleur van de vlamtongen en de uitbrandhoogte van de vlammen. Een gele vlamkleur duidt op onvolledige ontbranding. 4. Controleer de thermische beveiliging (in/uitschakeltijd circa 10 seconden). 5. Controleer op aanwezigheid (onbeschadigd) van pakkingringen onder de branders. Controleren van de vlambeveiliging Bij het controleren van de thermische beveiliging wordt de totale sluittijd met een horloge met secondewijzer of stopwatch opgenomen. De totale sluittijd mag voor een toestel, dat voorzien is van een thermische beveiliging, 60 seconden bedragen. Is de totale sluittijd langer, dan duidt dit op het niet voldoende beveiligd zijn van het toestel. Een kortere sluittijd dan 6 seconden wil zeggen dat het toestel niet bedrijfszeker is. Keuringseisen gasstel Het gasstel dient na behoren te functioneren. Het vlambeeld dient correct te zijn. De thermische beveiliging dient goed te functioneren. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 76

77 (Afvoer) kachel Controle onderhoudsbeurt 1. Controleer de werking van de kachel. 2. Controleer de kleur van het vlambeeld. Indien het vlambeeld vervuiling vertoont dient de kachelbrander gereinigd te worden. 3. Controleer de thermische beveiliging (in/uitschakeltijd circa 10 seconden). 4. Demonteer de kachelmantel en maak het rondom de kachel schoon. 5. Controleer de schoorsteen afvoerpijp. Deze dient van RVS en deugdelijk bevestigd zijn. (Deze moet vloeiend lopen zodat er in de afvoerpijp geen water/condens achter kan blijven.) 6. Controleer de bevestiging van de afvoerpijp, zowel bij kachel als bij schoorsteen afvoer op deugdelijke bevestiging en afdichting. Let op silicone O-ring. 7. Controleer de bevestiging van de thermostaat en indien aanwezig de bevestiging van de ontstekingsautomaat. Keuringseisen kachel De kachel dient te functioneren met een correct vlambeeld. De kachel dient schoongemaakt te zijn. De thermische beveiliging moet correct functioneren. De schoorsteen afvoerpijp dient van RVS te zijn en deugdelijk zijn bevestigd. De thermostaat moet correct bevestigd zijn. Indien aan één van de keuringseisen hierboven niet wordt voldaan dient u op het formulier reparatie noodzakelijk te noteren. 77

78 Afpersen gasleiding Het afpersen van de gasleiding is, indien een gasinstallatie aanwezig, verplicht. Deze controle is immers essentieel voor de veiligheid van de kampeerder/klant. Hieronder vindt u een gaspersprogramma. Gasafpersprogramma (conventioneel systeem) 1. Gasfleskraan sluiten. 2. Gasfles van de fasinstallatie los raken. 3. Regulateur verwijderen en perspomp aansluiten. (zie afbeelding) 4. Gaskranen opendraaien (hoofdkranen in keukenblok). 5. Afperspomp plaatsen en leidingen tot thermokoppel (minimaal 15 minuten) afpersen op 150 millibar. 6. Nadat eventuele lekkage zijn verholpen dient na een volgende test voldoende wachttijd in acht te worden genomen. 7. Regulateur terug monteren. 8. De gasfles aansluiten op de installatie en na het inlaten van het gas in het systeem de aangesloten regulateur en gasslang met gaslek-spray op lekkage controleren. Bron : Gimeg 78

79 Gasafpersprogramma (hogedruk systeem) 1. Gasfles aansluiten op systeem. 2. Gaskranen opendraaien (hoofdkranen in keukenblok). 3. Stofkapje/borgmoer demonteren en hulpslang van de afperspomp koppelen aan de regulateur. 4. Afperspomp plaatsen en leidingen tot thermokoppel (minimaal 15 minuten) afpersen op 150 millibar. 5. Nadat eventuele lekkage zijn verholpen dient na een volgende test voldoende wachttijd in acht te worden genomen. 6. Hulpslang ontkoppelen. 7. Stofkapje/borgmoer terugplaatsen. 79

80 Gasslang, drukregelaar en gasfles Gasslang In de recreatiebranche wordt gebruik gemaakt van twee verschillende vloeibare gassen: propaan en butaan. Voor propaan wordt de oranje gasslang gebruikt, voor butaan de zwarte gasslang. Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Controleer de gasslang op leeftijd: a. Alle oranje gasslangen mogen niet ouder zijn dan 4 jaar. De reden hiervoor is dat er na verloop van tijd scheurtjes door uitdroging in de slang ontstaan waardoor slangbreuk de veiligheid van de kampeerder en anderen om hem heen in het geding brengt. Leg dit ook uit aan uw klant. b. De zwarte gasslang dient om dezelfde reden niet ouder te zijn dan 2 jaar. 2. Controleer de gasslang op (droogte)scheurtjes, vervormingen en breuken. Wanneer de gasslang beschadigd is, dient deze vervangen te worden voor een nieuwe. 80

81 Drukregelaar De gasdruk in een fles wordt bepaald door de omgevingstemperatuur. De druk is dus niet altijd gelijk. Gasapparatuur vraagt echter om een constante gasdruk. Met een drukregelaar op de gasfles wordt dit probleem opgelost. De drukregelaar dient minimaal iedere 10 jaar vervangen te worden voor optimale regeling van de druk en voor de veiligheid. Controle/onderhoud BOVAG onderhoudsbeurt 1. Een regelaar kan desgewenst getest worden met behulp van een manometer op de juiste werkdruk. 2. Controleer of de werkdruk van de drukregelaar in overeenstemming is met de gastoestellen (30 of 50 mbar). 3. Controleer of de aansluiting drukregelaar op gasfles, in sommige gevallen dient hier een rubber ring aanwezig te zijn. 4. Controleer of de drukregelaar voorzien is van een afblaasventiel. In dit geval mag deze niet binnenin de caravan staan. Gasfles 1. Controleer de opstelling van de gasfles. Deze dient rechtop te staan in een goed geventileerde disselbak of flessenkast. (Niet onder kooktoestel in de caravan!) Daarnaast controleert u de gasfles op bevestiging (rammelvast). 2. Controleer de bevestiging van de disselbak aan het chassis. Deze dient deugdelijk te zijn. Controleer tevens de ventilatie van de disselbak. 3. Controleer de gasfles op keurmerk, leeftijd (zie fles), uitzetting en roestvorming. 81

82 Storinglijst Gas/koelkast/kachel Storing Gasvlam roet? Oorzaak Mengbuis vervuilt. Gassoort onjuist. Gasvlam brandt geel? Mengbuis vervuilt. Gassoort onjuist. Gasvlam brandt boven de brander? Gasdruk te hoog; gasdrukregelaar defect. Verkeerde drukregelaar. Gasvlam blijft niet branden direct na het loslaten van de aansteekknop? Gasvlam blijft niet branden na eerst gebrand te hebben? Gasbrander brandt niet in laagstand? Vlam brandt op vreemde plaats? Thermische beveiliging defect. Gasdruk in de fles te laag, denk aan temperatuur Mengbuis verstopt. Elektronische ontsteking defect (indien aanwezig). Kleinstandopening vervuilt. Afdichtingringen brander kelk niet goed. Koelkast en kachel Storing Blijft niet branden? Oorzaak Thermische beveiliging defect. Gasfles leeg. Brandt helemaal niet? Gasbrander wil niet branden, maar krijgt wel gas? Lekkage gesloten toestel b.v. kijkglaasje defect. Piezo/elektrische ontsteking defect. Branders vervuild. Batterijen leeg. 82

83 Globale vochtmeting Bij de globale vochtmeting controleert u met behulp van een vochtmeter de vloer, voorzijde, linkerzijkant, achterzijde, rechterzijkant en het dak op vochtinwerking. Wanneer u overmatige vochtinwerking detecteert gaat u over tot een uitgebreide vochtmeting, tegen meerprijs (in overleg en na goedkeuring klant), om exact het euvel/oorzaak te bepalen. Wanneer u bepaalde vochtmetingen niet kunt doen i.v.m. de aanwezige bagage, dient op het formulier dit aangegeven te worden bij opmerkingen. Deze caravan heeft vochtschade. 83

Caravan Onderhoud Pakket Grote Beurt

Caravan Onderhoud Pakket Grote Beurt Caravan Onderhoud Pakket - Grote Beurt 1/6 17 februari 2014 Caravan Onderhoud Pakket Grote Beurt De grote beurt is opgebouwd uit alle modules: Reminrichting, Onderstel, Water, Vochtmeting, Elektra, Gas,

Nadere informatie

Keuringseisen 5.2 Personenauto s Algemeen

Keuringseisen 5.2 Personenauto s Algemeen 5.2 Personenauto s Algemeen 5.2 Personenauto s Op driewielige motorrijtuigen met een toegestane maximum massa van meer dan 400 kg waarvoor een personenautokenteken is afgegeven zijn de in afdeling 5.5

Nadere informatie

Remmen van personenauto s

Remmen van personenauto s Remmen van personenauto s Gebruikte remsystemen: Trommelremmen Schijfremmen Bediening: Mechanisch Hydraulisch 1 Trommelremmen Systemen: Simplex = Dubbelwerkende remcilinder. 1 bekrachtigde en 1 onbekrachtigde

Nadere informatie

Onderhoud & garantie

Onderhoud & garantie Onderhoud & garantie Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Kalf boottrailer! Met de aankoop van een Kalf trailer heeft u gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid van Hollandse makelij. In dit boekje

Nadere informatie

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Watersporters en trailers Regelmatig komen

Nadere informatie

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding Nederland kent een groot aanta1 liefhebbers van de paardensport. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt voor het vervoer van hun paarden van een

Nadere informatie

v oertuigtechnische eisen Personenauto s en lichte aanhangwagens

v oertuigtechnische eisen Personenauto s en lichte aanhangwagens v oertuigtechnische eisen Personenauto s en lichte aanhangwagens voertuigtechnische eisen Personenauto s en lichte aanhangwagens Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Algemene Periodieke Keuring () 3 3 Technische

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN Deze bijlage bevat de eisen en de wijze van keuren die direct gerelateerd zijn aan de bouw van, of ombouw naar een elektrisch en hybride elektrisch

Nadere informatie

v oertuigtechnische eisen Personenauto s en lichte aanhangwagens

v oertuigtechnische eisen Personenauto s en lichte aanhangwagens v oertuigtechnische eisen Personenauto s en lichte aanhangwagens voertuigtechnische eisen Personenauto s en lichte aanhangwagens Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Algemene Periodieke Keuring () 3 3 Technische

Nadere informatie

Transport over land en te water laten van de boot

Transport over land en te water laten van de boot Transport over land en te water laten van de boot Hier lees je alles over het transporteren van boten over het land. Ook lees je hier alles over het te water laten en uit het water halen van je boot. Vervoer

Nadere informatie

Invulinstructie APK rapport

Invulinstructie APK rapport Inhoudsopgave Algemeen...1 APK rapport...2 Dit rapport is afgegeven door...2 In te vullen door de RDW...2 Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring...2 Kilometerstand...2 Mededeling RDW na afmelding...2

Nadere informatie

Servicevoorschrift Pagina 1 van 6 NL S019-FLN S 6 DN eco Uitgave 08/2008 NEN 2559

Servicevoorschrift Pagina 1 van 6 NL S019-FLN S 6 DN eco Uitgave 08/2008 NEN 2559 Servicevoorschrift Pagina 1 van 6 Servicevoorschrift Pagina 2 van 6 Tek.nr. S 6 DN eco 1 Borgpen 142 101 2. Drukindicator 501 817 3. Spindel met 142 082 0-Ring 4. Ventiel met 140 423 zeskant moer 5. 0-Ring

Nadere informatie

beleid remtestinrichtingen

beleid remtestinrichtingen beleid remtestinrichtingen In dit document wordt een toelichting gegeven omtrent de toepassing en plaatsing van remtestinrichtingen. Dit document is informatief van aard en wordt gezien als een groeidocument.

Nadere informatie

Verslag van het vervangen van het saildrive rubber van een First 31.7.

Verslag van het vervangen van het saildrive rubber van een First 31.7. Na 10 jaar vond ik het tijd om het rubber van de saildrive te vervangen. Officieel geldt daar een termijn voor van 7 jaar maar dat leek mij wel heel erg kort. Figuur 1 aangetast rubber In Figuur 1 is te

Nadere informatie

Inleverprotocol. Geel kenteken

Inleverprotocol. Geel kenteken Inleverprotocol Geel kenteken Inleverprotocol Schoonmaken De auto dient schoon ingeleverd te worden. Dat wil zeggen: schoonmaken in de wasstraat (of handmatig een vergelijkbare reiniging) het interieur

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING PEGABOOTTRAILERS TOPKLASSE IN BOOTTRAILERS. www.pegabv.nl

GEBRUIKSHANDLEIDING PEGABOOTTRAILERS TOPKLASSE IN BOOTTRAILERS. www.pegabv.nl GEBRUIKSHANDLEIDING PEGABOOTTRAILERS www.pegabv.nl TOPKLASSE IN BOOTTRAILERS GEBRUIKSHANDLEIDING Algemene informatie Deze documentatie is opgesteld door Pega b.v. Versie : Gebruikshandleiding 2010 Versiedatum

Nadere informatie

BBRAAVVOK. Ezelsbruggetje

BBRAAVVOK. Ezelsbruggetje BBRAAVVOK Ezelsbruggetje Om de onderhouds- en controlepunten voor de motor makkelijk te onthouden, is het volgende ezelsbruggetje bedacht: BBRAAVVOK. Dit staat, zoals in het menu te lezen is, voor: Banden,

Nadere informatie

5 Bediening van een koppeling

5 Bediening van een koppeling 5. Mechanische bedieningssystemen 5 Bediening van een koppeling 5. Mechanische bedieningssystemen 5.. Werking In voertuigen met een voetbediende droge enkelvoudige platenkoppeling is een mechanisme noodzakelijk

Nadere informatie

Instructiemap. (aanhangwagen) Achter B (personenauto)

Instructiemap. (aanhangwagen) Achter B (personenauto) Instructiemap E (aanhangwagen) Achter B (personenauto) Metmanstraat 2 3342 BK Hendrik Ido Ambacht 078-6812302 / 06-22907285 info@autorijschoolotto.nl Kopie kenteken auto Kopie kenteken aanhanger Kopie

Nadere informatie

Hefbrugkriks hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch

Hefbrugkriks hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch s hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch nl/ta-bjxxxx -1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 02 2 Gebruik van de handleiding 02 3 Beschrijving van de hefbrugkrik 02 4 Veiligheid 02 5 Technische specificaties

Nadere informatie

G E B R U I K S H A N D L E I D I N G. ALP-Lift Luchtlift. Pagina 1

G E B R U I K S H A N D L E I D I N G. ALP-Lift Luchtlift. Pagina 1 G E B R U I K S H A N D L E I D I N G ALP-Lift Luchtlift Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 2. Toepassingsgebied 3 3. Beschrijving ALP-Lift montagelift 3 4. Veiligheidsvoorschriften 3 5. Ingebruikname

Nadere informatie

1.Carrosserie en lak. Krassen die langer zijn dan 10 cm en niet meer te polijsten zijn. Beschadigingen groter dan 24mm (1 euro muntstuk) Krassen

1.Carrosserie en lak. Krassen die langer zijn dan 10 cm en niet meer te polijsten zijn. Beschadigingen groter dan 24mm (1 euro muntstuk) Krassen INLEVERSCHADE Beschadigingen aan de auto ten gevolge van bijvoorbeeld steenslag, aanrijding en (poging tot) inbraak waarbij de ontstane schade niet voldoet aan de criteria's zoals deze zijn omschreven

Nadere informatie

Inname Wijzer. Richtlijnen inzake innameschades

Inname Wijzer. Richtlijnen inzake innameschades Inname Wijzer Richtlijnen inzake innameschades Inleiding 2 In dit handboek vindt u terug hoe een geleasd of gehuurd motorvoertuig aan het einde van een contract wordt beoordeeld op schade. Het doel: Deze

Nadere informatie

Hoe moet een geleasd of gehuurd motorvoertuig aan het einde van een contract worden beoordeeld op schade?

Hoe moet een geleasd of gehuurd motorvoertuig aan het einde van een contract worden beoordeeld op schade? Inname protocol Inleiding: Hoe moet een geleasd of gehuurd motorvoertuig aan het einde van een contract worden beoordeeld op schade? Het doel: Duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop motorrijtuigen

Nadere informatie

R157.32 Montage/demontage richtlijnen

R157.32 Montage/demontage richtlijnen R157.32 Montage/demontage richtlijnen AUDI: SEAT: SKODA: VOLKSWAGEN: A1, A2 Cordoba IV, Ibiza (III, IV, V) Fabia (FL, II), Roomster, Rapid Polo (VII, VIII, IX), Fox OE referentie 6R0407621E IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Gemotoriseerde Tweewielers Motorfietsen. Banden, remmen en aandrijving

Gemotoriseerde Tweewielers Motorfietsen. Banden, remmen en aandrijving Gemotoriseerde Tweewielers Motorfietsen Banden, remmen en aandrijving Naam: Klas: Beroepstaak Banden, remmen en aandrijving van motorfietsen Deeltaken Deeltaak 1 Deeltaak 2 Deeltaak 3 Deeltaak 4 Banden

Nadere informatie

Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers.

Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers. Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers. Opgelet! Recent zijn er een aantal wijzigingen geweest in de reglementering voor de oldtimers. Zo is sinds 1 juli

Nadere informatie

Operating instructions Before starting, please read and note the operating and safety instructions!

Operating instructions Before starting, please read and note the operating and safety instructions! 1 NL Attentie: Gebruiksaanwijzing Voor ingebruikname eerst deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften goed doorlezen! D Achtung: Bedienungsanleitung Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und

Nadere informatie

Hoe zit dat? Mooi afwisselend werk! Nieuwe coderingen reparatie- en afkeurpunten. Alles over verplichte spiegels bij APK 1.

Hoe zit dat? Mooi afwisselend werk! Nieuwe coderingen reparatie- en afkeurpunten. Alles over verplichte spiegels bij APK 1. 1 2 Hoe zit dat? Vraag taxi s en OV-voertuigen Dit is een uitgave van de RDW Nummer 48 maart 2010 Ik krijg regelmatig taxi s en OV-voertuigen ter keuring aangeboden. Sinds 1 maart 2010 is het niet meer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Voor ingebruikname eerst deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften goed doorlezen!

Gebruiksaanwijzing Voor ingebruikname eerst deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften goed doorlezen! 1 NL Attentie: Gebruiksaanwijzing Voor ingebruikname eerst deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften goed doorlezen! D Achtung: Bedienungsanleitung Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und

Nadere informatie

LUCHTVERING L.AL.94.LOW. Bestemd voor: Alko Chassis. Model: vanaf 1994-2002

LUCHTVERING L.AL.94.LOW. Bestemd voor: Alko Chassis. Model: vanaf 1994-2002 LUCHTVERING ALKO Chassis 1994-2002 Dunlop Systems and Components Het Wegdam 22 7496 CA Hengevelde The Netherlands Tel.: +31-(0)547-333065 Fax: +31-(0)547-333068 Website: www.dunlopsystems.com Art. nr.:

Nadere informatie

Overeenstemmen van het voertuig met de voertuiggegevens alsmede eisen m.b.t. identificatie Artikel 5.2.1 lid 2

Overeenstemmen van het voertuig met de voertuiggegevens alsmede eisen m.b.t. identificatie Artikel 5.2.1 lid 2 Vanaf Maart 2014 is het mogelijk direct via internet de Online APK Regelgeving te raadplegen. http://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/personenautos/paginas/default.aspx Voordeel hiervan is dat het, waar

Nadere informatie

VEILIG OP WEG met uw caravan, bagagewagen of trailer

VEILIG OP WEG met uw caravan, bagagewagen of trailer VEILIG OP WEG met uw caravan, bagagewagen of trailer BANDEN VOOR RECREATIEVOERTUIGEN VOLOP S In het voorjaar en de zomer halen veel Nederlanders hun caravan, bagagewagen, paardentrailer of boottrailer

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Pilot vmbo TWT BAT Beroepstaken. Tweewielers; Onderhoud Remsysteem

Pilot vmbo TWT BAT Beroepstaken. Tweewielers; Onderhoud Remsysteem Pilot vmbo TWT BAT Beroepstaken Tweewielers; Onderhoud Remsysteem Naam: Klas: 2 Beroepstaak Onderhoud Remsysteem De mountainbike van Peter remt niet goed meer. Zijn mountainbike heeft hydraulische schijfremmen.

Nadere informatie

Inleverprotocol. Grijs kenteken

Inleverprotocol. Grijs kenteken Inleverprotocol Grijs kenteken Inleverprotocol Schoonmaken De auto dient schoon ingeleverd te worden. Dat wil zeggen: schoonmaken in de wasstraat (of handmatig een vergelijkbare reiniging) de cabine en

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING KNOTT

BEDIENINGSHANDLEIDING KNOTT BEDIENINGSHANDLEIDING KNOTT Aanhangwagenconstructeur HELPO B.V.B.A. Stuifzandstraat 57 3900 Overpelt België Info@helpo.be Deze handleiding is opgesteld door: HELPO aanhangwagens Versieaanduiding: Knott

Nadere informatie

v oertuigtechnische eisen Motorfietsen en driewielige motorrijtuigen van maximaal 3.500 kg

v oertuigtechnische eisen Motorfietsen en driewielige motorrijtuigen van maximaal 3.500 kg v oertuigtechnische eisen Motorfietsen en driewielige motorrijtuigen van maximaal 3.500 kg voertuigtechnische eisen Motorfietsen en driewielige motorrijtuigen van maximaal 3.500 kg Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Torenuurwerk Lambertschaag Tekst en samenstelling Henk Bos

Torenuurwerk Lambertschaag Tekst en samenstelling Henk Bos Torenuurwerk Lambertschaag Tekst en samenstelling Henk Bos Foto s: Hans Heijst en Henk Bos Deel 02: Reparatie van het sluitrad (sluitschijf) Inhoud: van dit deeltje Waar zit het sluitrad Uitgangspunt van

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FLEXI

GEBRUIKERSHANDLEIDING FLEXI GEBRUIKERSHANDLEIDING FLEXI GEFELICITEERD! U heeft de keuze gemaakt voor een Combi-Camp. Dat betekent dat u oog heeft voor kwaliteit en duurzaamheid. Wij hopen dat u veel onbezorgde en geweldige vakanties

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26590 1 oktober 2013 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 september 2013, nr. IENM/BSK-2013/213100,

Nadere informatie

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

Bevestig de kraanhaak van het hefwerktuig in het hijsoog van de klem. Indien de kraanhaak te groot is voor het hijsoog gebruik dan een voorloper.

Bevestig de kraanhaak van het hefwerktuig in het hijsoog van de klem. Indien de kraanhaak te groot is voor het hijsoog gebruik dan een voorloper. DEZE GEBRUIKSAANWIJZING DIENT VOLLEDIG GELEZEN EN BEGREPEN TE ZIJN VOOR AANVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN gebruiksaanwijzing voor BSV mechanische dakelementenklem type 253050A 1. GESCHIKT VOOR Het hijsen en

Nadere informatie

Origineel vervangende onderdelen

Origineel vervangende onderdelen Voordelige alternatieven voor de meest uiteenlopende automerken! Bijzonder interessant en toepasbaar op de meest voorkomende voertuigen binnen het reguliere wagenpark. WAECO is een van de leidende leveranciers

Nadere informatie

Omdat er steeds meer mensen komen met schijfremmen op hun Puch, en er duidelijk vraag is naar een FAQ, maak ik deze dus maar.

Omdat er steeds meer mensen komen met schijfremmen op hun Puch, en er duidelijk vraag is naar een FAQ, maak ik deze dus maar. Schijfrem op puch bouwen Omdat er steeds meer mensen komen met schijfremmen op hun Puch, en er duidelijk vraag is naar een FAQ, maak ik deze dus maar. Ik zal in deze FAQ zo goed mogelijk proberen uit te

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Inleiding. Protocol. Inname

Inleiding. Protocol. Inname SCHADEPROTOCOL Inleiding Leaseauto's die aan het einde van een contract bij ProLease worden ingeleverd, vertonen altijd enige mate van schade. Dat is heel gewoon. Ze zijn tenslotte een aantal jaar gebruikt

Nadere informatie

Schade bij inname Wat is wel en wat is niet acceptabel

Schade bij inname Wat is wel en wat is niet acceptabel Schade bij inname Wat is wel en wat is niet acceptabel Expertisenorm bij J. v/d Heijdenstraat 38 3261 LE Oud-Beijerland Tel.: 0186-62 13 06 Fax: 0186 61 94 44 E-mail: info@rijnmondlease.nl Internet: www.rijnmondlease.nl

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

Beoordeling van schade bij inname van uw leaseauto

Beoordeling van schade bij inname van uw leaseauto Beoordeling van schade bij inname van uw leaseauto Leaseauto s hebben aan het eind van de contractperiode regelmatig beschadigingen. Een beschadiging kan gebruiksschade zijn, dat vinden wij acceptabel.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Tenias sinds 1957. Overzicht modellen. Serie Evolution. Technische specificaties Serie Evolution. Opties Serie Evolution.

Inhoudsopgave. Tenias sinds 1957. Overzicht modellen. Serie Evolution. Technische specificaties Serie Evolution. Opties Serie Evolution. Frontloader systems Inhoudsopgave Overzicht modellen Serie Evolution Technische specificaties Serie Evolution Opties Serie Evolution Serie 00 Technische specificaties Serie 00 Opties Serie 00 Werktuigprogramma

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Chauffeur Containerheftruck. Opgenomen in de toets: Aantal vragen /opdrachten: Taxonomie code:

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Chauffeur Containerheftruck. Opgenomen in de toets: Aantal vragen /opdrachten: Taxonomie code: Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: CHP Chauffeur Containerheftruck Praktijk 1. Controle en onderhoudshandelingen 10% 1.1 De kandidaat kan de controle- en de vorken van de containerheftruck

Nadere informatie

Handleiding valbeveiliging

Handleiding valbeveiliging Handleiding valbeveiliging De volgende punten gaan u uitleg geven over de werking van valbeveiliging De valbeveiliging bestaat uit de volgende onderdelen: Ankerpunt met ankerlijn en openende handgreep.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007

Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007 Pagina : 1 van 5 Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007 Smit Polyweb Boerkensleen 23 b 4705 RL Roosendaal The Netherlands T +31 (0)165-544770 F +31 (0)165-565244 Pagina : 2 van

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de IPSO buismotoren. Lees de handleiding goed door, voordat u met de montage begint. Als u zich

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

FMHmotor www.fietsenmethulpmotor.nl Ombouwset elektrische fiets Installatie handleiding voorwielmotor

FMHmotor www.fietsenmethulpmotor.nl Ombouwset elektrische fiets Installatie handleiding voorwielmotor FMHmotor www.fietsenmethulpmotor.nl Ombouwset elektrische fiets Installatie handleiding voorwielmotor Inhoud 1. Aan de gang 2. Uit- en Inbouwen van het voorwiel 3. Installatie handvatten en remhendels

Nadere informatie

U kunt als richtlijn bij inlevering aanhouden dat alles wat bij aflevering aanwezig was bij de auto, bij inlevering ook weer aanwezig moet zijn.

U kunt als richtlijn bij inlevering aanhouden dat alles wat bij aflevering aanwezig was bij de auto, bij inlevering ook weer aanwezig moet zijn. Inleverprocedure Inleverprocedure Schoonmaken: De auto dient schoon ingeleverd te worden. Dat wil zeggen: Buitenkant van de auto reinigen d.m.v. de wasstraat of een handmatige,vergelijkbare reiniging.

Nadere informatie

Vervangen keerringen en reparatie schroefas Yanmar saildrive SD20

Vervangen keerringen en reparatie schroefas Yanmar saildrive SD20 Vervangen keerringen en reparatie schroefas Yanmar saildrive SD20 De saildrive zoals die tegenwoordig veel wordt toegepast blijkt reuze solide en betrouwbaar. Uiterlijk lijkt het op het staartstuk van

Nadere informatie

Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen.

Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen. D. Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen. Plaats de motorfiets op een vlakke ondergrond en zet de motorfiets op de zijstandaard. Schakel de eerste versnelling in (om te

Nadere informatie

Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Praktijk (CREBO-nummer 56051) (versie 05, augustus 2006)

Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Praktijk (CREBO-nummer 56051) (versie 05, augustus 2006) Bij het uitoefenen van alle hieronder vermelde vaardigheden dienen de daarbij noodzakelijke technieken en gereedschappen worden toegepast en dient rekening te worden gehouden met eigenschappen van materialen,

Nadere informatie

INHOUD. www.contimac.be 2

INHOUD. www.contimac.be 2 INHOUD 1. Gebruik... 3 2. Gebruik en onderhoud... 3 3. Technische kenmerken... 5 4. Smering... 5 5. Accessoires... 5 6. Geleverde delen... 5 7. Onderdelenlijst en -tekening... 6 CE Certifikaat van overeenstemming...

Nadere informatie

REMMEN. Informatie voor de bestuurder. Haal het beste uit uw wagen

REMMEN. Informatie voor de bestuurder. Haal het beste uit uw wagen REMMEN i Informatie voor de bestuurder Haal het beste uit uw wagen STOPPEN VANAF HET BEGIN Hoe werken moderne hydraulische systemen In de begindagen bestonden voertuigremmen uit een mechanisch geheel,

Nadere informatie

CombiKipper GEBRUIKSHANDLEIDING

CombiKipper GEBRUIKSHANDLEIDING CombiKipper GEBRUIKSHANDLEIDING Karhof Purmerend BV van IJsendijkstraat 162 1442 LC PURMEREND Ind.terr. de Koog Karhof Amsterdam BV Pleimuiden 5 1046 AG AMSTERDAM Ind.terr. Sloterdijk III Karhof Nieuw-Vennep

Nadere informatie

Expertisenorm bij SternLease

Expertisenorm bij SternLease Schade bij inname Wat is wel en wat is niet acceptabel Expertisenorm bij SternLease Ampèrestraat 71 1446 TZ PURMEREND Postbus 370 1440 AJ PURMEREND Tel.: 0299-46 92 00 Fax: 0299-46 92 01 E-mail: info@sternlease.nl

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt 25-4-2009 naar Versie 8.

Laatst bijgewerkt 25-4-2009 naar Versie 8. Laatst bijgewerkt 25-4-2009 naar Versie 8. Vanaf 1 Mei 2009 gaat de nieuwe Regeling Voertuigen in werking. Deze beschrijft wijzigingen in de procedures rond type- en individuele goedkeuringen. Daarnaast

Nadere informatie

versie dd 28-09-2010 Keuringsprotocol

versie dd 28-09-2010 Keuringsprotocol Keuringsprotocol Wat houdt de abc-keuring in? De abc-keuring van Van Abeelen Keuringen geeft inzicht in de actuele technische toestand van een voertuig. Bij de keuring wordt dit protocol stipt gevolgd.

Nadere informatie

Mercedes-Benz personenwagens

Mercedes-Benz personenwagens onderhoudsysteem voor type 123 servicebeurt na elke 7.500*/10.000 km of ieder jaar onderhoudsbeurt na elke 15.000*/20.000 km of iedere twee jaar extra werkzaamheden na elke 45.000*/60.000 km of iedere

Nadere informatie

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG Overstapbordes t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie VEILIG WERKEN OP HOOG Skyworks B.V. Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs tel. 010-514 00 50 fax 010-514 00 55 e-mai: info@skyworks.nl

Nadere informatie

Onderhoudsprogramma, update

Onderhoudsprogramma, update Volvo Car Corporation Göteborg, Sweden Service Bulletin Personenauto s S70/V70/C70 1997- Hoofdgroep Groep No. Jaar Maand 1 17 0008 98 09 Pagina 1(12) Onderhoudsprogramma, update NL S70/V70/C70-1-17-0008

Nadere informatie

Innameprotocol. Dat schakelt makkelijk!

Innameprotocol. Dat schakelt makkelijk! Innameprotocol Dat schakelt makkelijk! Het Innameprotocol Auto s die na afloop van de leaseovereenkomst bij VOLKSWAGEN LEASING worden ingeleverd vertonen vaak enige mate van gebruikssporen. Dat is heel

Nadere informatie

Balanceermachine GEBRUIKERSHANDLEIDING

Balanceermachine GEBRUIKERSHANDLEIDING - 1 - 1 Algemeen 1.1 Algemene veiligheidsregels De balanceermachine mag alleen gebruikt worden door personeel dat daar gemachtigd voor is en voldoende opgeleid is. De balanceermachine mag alleen maar gebruikt

Nadere informatie

WIELEN EN BANDEN 11. Capri 11: Sektie 11-1. Januari 1974

WIELEN EN BANDEN 11. Capri 11: Sektie 11-1. Januari 1974 WIELEN EN BANDEN 11 Inhoud Blz. Algemene beschrijving 2 Onderhouds afstellingen en controles 3 Speciale gereedschappen-indentificatie 4 Onderhouds- en reparatiebewerkingen inhoud 5 Onderhouds- en reparatiebewerkingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing en technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en technische specificaties Ministerieel erkend bevoegd constructeur van alle aanhangwagens Gebruiksaanwijzing en technische specificaties RIBA bvba/sprl Hoeikensstraat 23 B 2830 Willebroek Tel. 03/321.70.04 http://www.riba.be Fax.

Nadere informatie

HANDLEIDING INNAMESCHADE LEASEAUTO

HANDLEIDING INNAMESCHADE LEASEAUTO HANDLEIDING INNAMESCHADE LEASEAUTO 1 Inleiding: In deze handleiding leggen wij u uit hoe wij al onze motorvoertuigen tijdens en aan het einde van een contractperiode beoordelen op schade. Het doel: Het

Nadere informatie

AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION

AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION Dunlop Systems and Components Het Wegdam 22 A.J.V. 7496 Luchtveersystemen CA Hengevelde B.V. Het Wegdam The 22 Netherlands 7496 CA Hengevelde Tel.: +31-(0)547-333065 Nederland

Nadere informatie

versie: januari 2011

versie: januari 2011 Rijsnelheid Het zaairesultaat wordt niet alleen bepaald door de perfectie en afstelling van de machine, maar ook door de rijsnelheid. De gewenste rijsnelheid is bij buitenvullers ongeveer 5 km per uur,

Nadere informatie

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik excelcare Gebruikershandleiding ExcelCare XL-90 S/M/L Lees instructies voor gebruik Gebruikershandleiding XL-90 Pagina 1 Inhoud 1. LABEL VAN DE ROLLATOR... 2 2. ONDERDELEN VAN UW ROLLATOR... 3 3. GEBRUIK

Nadere informatie

Fig. 1 NOODDEURCONCEPTEN EN 1125 DB-PPES1 PPES1.280815. t 088 500 2800 f 088 500 2899 73 MODELLEN E-PPES1, E-APPES1

Fig. 1 NOODDEURCONCEPTEN EN 1125 DB-PPES1 PPES1.280815. t 088 500 2800 f 088 500 2899 73 MODELLEN E-PPES1, E-APPES1 NOODDEURCONCEPTEN EN 5 MODELLEN E-PPES, E-APPES DB-PPES PPES.8085 ALGEMEEN Uitsluitend originele onderdelen mogen worden gebruikt. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon

Nadere informatie

- 1 - Handleiding Dakhaas

- 1 - Handleiding Dakhaas - 1 - Handleiding Dakhaas 1 - 2 - Inhoudsopgave: Inleiding Kennismaking met de Dakhaas Gebruiksinstructie Dakhaas Opslag en reiniging Jaarlijkse keuring Technische eigenschappen Dakhaas PBM s te gebruiken

Nadere informatie

Handleiding voor het inleveren van je auto

Handleiding voor het inleveren van je auto Handleiding voor het inleveren van je auto BEL met +31 (0)30-850 1500 MAIL naar inleveren@justlease.nl Inlevering van je lease auto bij einde contract Na de contractperiode lever je de lease auto in bij

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: - Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter 1 1.0 Ontvangstcontrole Controleer alle onderdelen op transportschade. Indien er sprake is van transportschade waarschuw dan onmiddellijk de vervoerder. Transportschade valt niet onder de garantie. De

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E Doelstelling 3e Europese rijbewijsrichtlijn Conformeren aan alle regels en voorschriften Uniformiteit bevorderen Programma 3 e Europese rijbewijsrichtlijn Toelating

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager mei 2015 Tilly Light BV Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 10 Eerste gebruik 11 Op de auto plaatsen 15 Fietsen plaatsen 18 Rijden 23 Fietsen

Nadere informatie

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken.

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken. MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 8 APRIL 2008 BETREFFENDE DE STANDAARDISERING VAN DE CONTAINERSLEDES DIE BESTEMD ZIJN VOOR DE OPENBARE BRANDWEER EN DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S. 11.06.2008) Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een oplegger of middenasaanhangwagen met een gewicht van meer dan 3500 kg Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen

Nadere informatie

de APK per 1 mei Wijzigingen alleen voor APK 2 Wijzigingen voor APK 1 en 2

de APK per 1 mei Wijzigingen alleen voor APK 2 Wijzigingen voor APK 1 en 2 Dit is een uitgave van de RDW Speciale bijlage bij nummer 44 maart 29 Veranderingen in SPECIALE BIJLAGE de APK per mei Welke eisen zijn nieuw, welke verdwijnen en welke zijn gemoderniseerd? De belangrijkste

Nadere informatie

the Making Of: "Constructam Comet Dubbel-asser"

the Making Of: Constructam Comet Dubbel-asser the Making Of: "Constructam Comet Dubbel-asser" Ik maak hem en pik hem aan! Dit verslag gaat over een Constructam Commet dubbelasser. In het café tekende ik mijn eerste plan op een bierkaartje. [Uw verslaggever,

Nadere informatie

Montagehandleiding. Legbordstelling Multisystem. Wij maken ruimte. voor uw plannen!

Montagehandleiding. Legbordstelling Multisystem. Wij maken ruimte. voor uw plannen! Montagehandleiding Legbordstelling Multisystem Wij maken ruimte voor uw plannen! Inhoudsopgave Omschrijving Onderdelen 1. Montage enkel unit 2. Montage dubbel unit 3. Montage dichte achterwand Montageinstructies

Nadere informatie

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0 Algemene Montagerichtlijnen Elektrische Bediende Beveiligingsrolluiken Algemene montage richtlijnen elektrische beveiligingsrolluiken Inleiding: Een rolluik is zo sterk als zijn bevestiging toelaat. Vandaar

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING. MAXXGRIP Beadlock systeem; Hét beste beadlocksysteem voor Autosport, Off-Road, en zelfs geschikt voor op de openbare weg!

MONTAGE HANDLEIDING. MAXXGRIP Beadlock systeem; Hét beste beadlocksysteem voor Autosport, Off-Road, en zelfs geschikt voor op de openbare weg! MONTAGE HANDLEIDING MAXXGRIP Beadlock systeem; Hét beste beadlocksysteem voor Autosport, Off-Road, en zelfs geschikt voor op de openbare weg! De onderdelen van het MAXXGRIP beadlock systeem; START HIER:

Nadere informatie

Boor de gaten in het spatbord. Diameter van de montagegaten: 5,5 mm, het gat voor de draaddoorvoer 10 mm.

Boor de gaten in het spatbord. Diameter van de montagegaten: 5,5 mm, het gat voor de draaddoorvoer 10 mm. G. Lampen en electriciteit. Plaats een krik onder het zijspanframe en demonteer het zijspanwiel. Vanzelfsprekend komt het wit/gele lampje aan de voorzijde. Demonteer het lampglas van de voorste unit. Plaats

Nadere informatie

Montage- en reparatiehandleiding Mechanische schijfrem met zwevende remklauw Type PAN 17

Montage- en reparatiehandleiding Mechanische schijfrem met zwevende remklauw Type PAN 17 Montage- en reparatiehandleiding Mechanische schijfrem met zwevende remklauw Type PAN 17 Uitgave 1 Copyright WABCO 2006 Vehicle Control Systems Wijzigingen voorbehouden Versie 001/12.05(nl) 8150600653

Nadere informatie

Montagehandleiding. GrootvakstellingTube-50. Wij maken ruimte voor uw plannen!

Montagehandleiding. GrootvakstellingTube-50. Wij maken ruimte voor uw plannen! Montagehandleiding GrootvakstellingTube-50 Wij maken ruimte voor uw plannen! Inhoudsopgave Montageinstructies Onderdelen 1. Montage enkel unit 2. Montage dubbel unit Montageinstructies De Europe Racking

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van maximaal 3500 kg of met een oplegger of middenasaanhangwagen met een

Nadere informatie