Opsomming belangrijkste wijzigingen Huidige en nieuwe tekst van de belangrijkste wijzigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opsomming belangrijkste wijzigingen Huidige en nieuwe tekst van de belangrijkste wijzigingen"

Transcriptie

1 wijzigingen in de Regeling Voertuigen per 1 juli 2014 Opsomming belangrijkste wijzigingen Huidige en nieuwe tekst van de belangrijkste wijzigingen Opsomming van de belangrijkste onderwerpen / aspecten die aangepast worden in de RV: Aangepaste definities (o.a. voor aanhangwagen, bedrijfsauto, oplegger, trekker), en een aantal nieuwe definities Wijzigingen in de eisen voor nationale kleine series Geen verwijzing meer naar bijlage IIIA (kleine-serie voertuigen van de voertuigcategorie M, N en O) maar naar bijlage IV van de RV, waar nu de eisen voor kleine series én individuele toelating in staan. Bijlage IV na de RV verwijst echter weer naar bijlage IV van de ETG-Richtlijn, en die bevat nu ook de Reglementen en IM s; de Reglementen en IM s moeten worden toegepast conform de bepalingen van de GSR. De wijze van keuren kleine serie goedkeuring komt te vervallen; in plaats daarvan moet de (minder zware) wijze van keuren individuele toelating worden toegepast (die wel wordt aangepast aan het toepassen van de Reglementen). De eisen voor een nationale kleine serie goedkeuring M1 en N1 worden dezelfde als die voor een EU kleine serie goedkeuring voor M1 resp. N1 (maar zonder nationale wijze van keuren kleine serie) Wijziging in de eisen voor individuele toelating De eisen voor individuele toelating staan in bijlage III van de RV. Daar werd dan verwezen naar bijlage IV van de RV (eisen kleine series). Met de wijziging van de RV wordt nog steeds verwezen naar bijlage III, maar daar wordt nu dan verwezen naar bijlage IV van de ETG-Richtlijn (en die bevat nu ook de Reglementen en IM s; de Reglementen en IM s moeten worden toegepast conform de bepalingen van de GSR.) Er komt een aangepaste wijze van keuren individuele toelating (aangepast aan de toepassing van de Reglementen). Wijziging in de eisen voor voertuigen voor speciale doeleinden Er wordt niet meer verwezen naar bijlage IIID (kleine serie voertuigen voor speciale doeleinden van de voertuigcategorie M, N en O). Voor een nationale kleine serie goedkeuring én voor een individuele toelating van voertuigen voor speciale doeleinden wordt nu verwezen naar bijlage IV van de RV, en daar wordt verwezen naar bijlage XI van de ETG-Richtlijn. Er komt een bijbehorende wijze van keuren. Wijziging in de eisen in geval van wijziging constructie. Er wordt niet meer verwezen naar de eisen van bijlage IIIA en IID, maar ook (via art. 3.7 en via bijlage IV van de RV) naar bijlage IV van de ETG-Richtlijn Het in het kader van de GSR her en der toevoegen van dat ook aan de ECE- Reglementen kan/moet worden voldaan De bepaling dat een stuurinrichting of reminrichting voor een nationale typegoedkeuring moet voldoen aan bijlage IV, deel 1 van de 2007/46 (wat betekent dat aan de essentiële voorschriften van de betreffende Reglementen moet worden voldaan) De nieuwe definitie van aanhangwagen met stijve dissel (en daaraan gekoppelde eisen mbt o.a. reminrichting, trekinrichting en aslast) zijn verwerkt in de permanente eisen Gebruikseisen van voertuigen: o.a. bepalingen m.b.t. : Dolly s (met oplegger) Bestreken baan 1

2 Maximale uitzwaai (met en zonder geheven as; ingeval van een gestuurde achterste as) Nieuwe indeling van de bepalingen omtrent het maximale aanhangwagengewicht (met Verordening 1230/2012 de bepalingen worden de bepalingen inzake het maximum trekgewicht voor N1 dezelfde als die voor M1 (dwz voor nieuwe voertuigen die onder de bepalingen van de 1230/2012 vallen), wat dus in concreto een beperking van het trekgewicht van sommige N1 betekent t.o.v. daarvoor (maximaal nu nooit hoger dan 3500 kg). De bepaling omtrent het maximale trekgewicht van nieuwe N1 tot 3500 kg, staat niet met zoveel woorden in de tekst van de RV per 1 juli Het zit verpakt in de bepalingen van art g : waar al stond dat De op de kentekencard, het kentekenbewijs van een bedrijfsauto, of in het kentekenregister vermelde toegestane maximum te trekken massa van een aanhangwagen, mag niet worden overschreden of de som van de aslasten van een aanhangwagen, alsmede van een samenstel van dolly en oplegger, mag niet meer bedragen dan de vermelde toegestane maximum te trekken massa aanhangwagen. Oftewel: die beperking tot 3500 kg is gekoppeld aan het voertuig, en komt zodoende terug in de voertuiggegevens en dus op kenteken en/of in register.) EBS-remsysteem verplichting voor een samenstel van voertuigen bestaande uit een bedrijfsauto en dolly met oplegger Wijziging in de van toepassing zijnde eisen bij wijziging in de constructie Wijze van vaststellen voertuigafmetingen (wat wordt niet meegerekend) Toestaan van opvouwbare aerodynamische voorzieningen van max. 50 cm aan de achterzijde van bedrijfsauto s en aanhangwagens/oplegger GVW van meer dan 3500 kg. 2

3 Huidige en nieuwe tekst van de belangrijkste wijzigingen HUIDIG NIEUW Definities; art 1 De begripsbepalingen van aanhangwagen ambulance as autonome aanhangwagen bedrijfsauto belastbare as bus gelede bus gepantserd voertuig kampeerwagen lijkwagen massa in rijklare toestand voor voertuigen van de voertuigcategorie M, N en O middenasaanhangwagen oplegger personenauto terreinvoertuig trekker voertuig voor speciale doeleinden, voertuigen van de voertuigcategorie M voertuigen van de voertuigcategorie N, voertuigen van de voertuigcategorie O voor rolstoelen toegankelijk voertuig De huidige begripsbepalingen van.. (zie linker kolom) vervallen. De volgende begripsbepalingen worden in de alfabetische opsomming ingevoegd: - aanhangwagen: voertuig dat is bestemd om aan een motorvoertuig te worden gekoppeld, met inbegrip van een oplegger; in ieder geval wordt als aanhangwagen aangemerkt een voertuig van de voertuigcategorie O en een voertuig dat geregistreerd is als aanhangwagen; - aanhangwagen stijve dissel: aanhangwagen met één as of één groep assen waarvan de dissel door de constructie ervan een statische belasting van ten hoogste 4000 kg op het trekkende voertuig overbrengt, die niet aan de definitie van middenasaanhangwagen beantwoordt en waarvan de koppeling die voor de voertuigcombinatie wordt gebruikt niet bestaat uit een koppelingspen en koppelingsschotel; in ieder geval wordt als aanhangwagen stijve dissel aangemerkt een aanhangwagen met het carrosserietype DE; - ambulance: voertuig dat hoofdzakelijk bestemd is voor het vervoer van zieken of gewonden en hiertoe een speciale uitrusting heeft; in ieder geval wordt als ambulance aangemerkt een voertuig voor speciale doeleinden van de voertuigcategorie M met subcategorie SC als bedoeld in richtlijn 2007/46/EG en een voertuig dat geregistreerd is als ambulance; - as: de gemeenschappelijke draaiingsas van twee of meer wielen, die door een motor wordt aangedreven dan wel vrij draait en die uit een dan wel meer segmenten bestaat die in hetzelfde vlak loodrecht op de middellijn in lengterichting van het voertuig liggen; - autonome aanhangwagen: aanhangwagen met carrosserietype DB met ten minste twee assen, waarvan ten minste één as gestuurd is, die is uitgerust verticaal beweegbare trekinrichting, en een statische verticale belasting van minder dan 100 kg op het trekkende voertuig overbrengt; - bedrijfsauto: voertuig op vier of meer wielen, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of een gehandicaptenvoertuig, en ingericht voor: a. het vervoer van goederen, of b. het uitvoeren van andere werkzaamheden; in ieder geval wordt als bedrijfsauto aangemerkt een voertuig 3

4 van de voertuigcategorie N en een voertuig dat geregistreerd is als bedrijfsauto; - belastbare as: een as waarvan de belasting kan worden gevarieerd zonder dat de as met behulp van een ashefinrichting wordt opgetrokken; - bus: voertuig ingericht voor het vervoer van personen, met meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of een gehandicaptenvoertuig; als bus wordt in ieder geval aangemerkt een voertuig van de voertuigcategorie M met de voertuigclassificatie M 2 of M 3 en een voertuig dat geregistreerd is als bus; - carrosserietype: carrosserietype als bedoeld in richtlijn 2007/46/EG; - gelede bus: bus die b estaat uit twee of meerdere starre delen die scharnierend met elkaar verbonden zijn; de passagiersruimten van elk deel zijn zodanig met elkaar verbonden dat de passagiers zich vrij van het ene naar het andere deel kunnen bewegen; de starre delen zijn permanent met elkaar verbonden zodat deze alleen kunnen worden losgemaakt door ingrepen waarvoor uitrusting benodigd is die men gewoonlijk alleen in een werkplaats aantreft; in ieder geval wordt als gelede bus aangemerkt een voertuig met carrosserietype CC, CD, CG, CH, CK, CL, CO, CP, CS of CT als bedoeld in richtlijn 2007/46/EG en een voertuig dat geregistreerd is als gelede bus; - gepantserd voertuig: voertuig dat bestemd is om de vervoerde personen of goederen te beschermen door middel van kogelwerende bepantsering; in ieder geval wordt als gepantserd voertuig aangemerkt een voertuig voor speciale doeleinden van de voertuigcategorie M, N of O en carrosserietype SB als bedoeld in richtlijn 2007/46/EG en een voertuig dat geregistreerd is als gepantserd voertuig; - kampeerwagen: voertuig dat voorzien is van een woongedeelte met ten minste de volgende uitrusting die vast in het woongedeelte bevestigd is: 1. tafel, die eventueel eenvoudig te verwijderen is; 2. stoelen; 3. slaapgelegenheid, eventueel door de stoelen om te vormen; 4. kookvoorzieningen, en 5. opbergmogelijkheden; in ieder geval wordt als kampeerwagen aangemerkt een voertuig voor speciale doeleinden van de voertuigcategorie M met subcategorie SA en een voertuig dat geregistreerd is als kampeerwagen; - lijkwagen: voertuig dat hoofdzakelijk bestemd is voor het vervoer van overledenen en hiertoe een speciale uitrusting heeft; in ieder geval wordt als lijkwagen aangemerkt een voertuig voor speciale doeleinden van de voertuigcategorie M en met carrosserietype SD en een voertuig dat geregistreerd is als lijkwagen; - massa in rijklare toestand voor voertuigen van de voertuigcategorie M en N: 4

5 de massa van het voertuig met de brandstoftank of brandstoftanks gevuld tot ten minste 90% van zijn of hun inhoud, met inbegrip van de massa van de bestuurder (75 kg), brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting volgens de specificaties van de fabrikant en, als het voertuig daarmee is uitgerust, de massa van de carrosserie, de cabine, de koppeling, reservewielen en het gereedschap; - massa in rijklare toestand voor voertuigen van de voertuigcategorie O: de massa van het voertuig, met inbegrip van de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting volgens de specificaties van de fabrikant, en, als de aanhangwagen daarmee is uitgerust, de massa van de carrosserie, extra koppelingen, reservewielen en het gereedschap; - middenasaanhangwagen: aanhangwagen waarvan de as of assen, indien gelijkmatig belast, zich dicht bij het zwaartepunt van het voertuig bevindt respectievelijk bevinden, zodat een statische verticale belasting van ten hoogste 10% van de met de toegestane maximummassa van de aanhangwagen overeenkomende belasting of van kg, waarbij de lichtste belasting van toepassing is, wordt overgebracht op het trekkende voertuig; in ieder geval wordt als middenasaanhangwagen aangemerkt een voertuig met carrosserietype DC en een voertuig dat geregistreerd is als middenasaanhangwagen; - oplegger: aanhangwagen die ontworpen is om aan een opleggertrekkend voertuig of aan een dolly te worden gekoppeld en die op het trekkende voertuig of de dolly een aanzienlijke statische verticale belasting overbrengt; in ieder geval wordt als oplegger aangemerkt een voertuig met carrosserietype DA en een voertuig dat geregistreerd is als oplegger; - personenauto: voertuig op vier of meer wielen, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of een gehandicaptenvoertuig, ingericht voor het vervoer van personen, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend; in ieder geval wordt als personenauto aangemerkt een voertuig van de voertuigcategorie M met de voertuigclassificatie M 1 en een voertuig dat geregistreerd is als personenauto; - opleggertrekker: bedrijfsauto die hoofdzakelijk is ontworpen en gebouwd voor het trekken van opleggers; in ieder geval wordt als opleggertrekker aangemerkt een voertuig met carrosserietype BC en een voertuig dat geregistreerd is als opleggertrekker of als trekker; - stoel: een complete structuur met bekleding, al dan niet geïntegreerd in de carrosseriestructuur van het voertuig, die bestemd is om zitplaats te bieden aan één persoon; - toegestane maximummassa: de door de fabrikant voor een voertuig op basis van de bouwkenmerken en de door het ontwerp bepaalde prestaties ervan vastgestelde maximummassa; de toegestane maximummassa van een aanhangwagen of een oplegger omvat de statische 5

6 massa die in aangekoppelde toestand op het trekkende voertuig wordt overgebracht; - terreinvoertuig: voertuig van de voertuigcategorie M of N met specifieke e kenmerken waardoor het buiten de normale wegen kan worden gebruikt; - voertuig voor speciale doeleinden: voertuig van de voertuigcategorie M, N, of O met specifieke e kenmerken om een functie te vervullen waarvoor speciale voorzieningen of uitrustingen vereist zijn; - voertuigen van de voertuigcategorie M: voertuigen als bedoeld in bijlage II, deel A, paragraaf 1.1, bij richtlijn 2007/46/EG; - voertuigen van de voertuigcategorie N: voertuigen als bedoeld in bijlage II, deel A, paragraaf 1.2, bij richtlijn 2007/46/EG; - voertuig van de voertuigcategorie O: voertuigen als bedoeld in bijlage II, deel A, paragraaf 1.3, bij richtlijn 2007/46/EG; - voor rolstoelen toegankelijk voertuig: voertuig dat specifiek gebouwd of verbouwd is ten behoeve van een of meer personen die in hun rolstoel zitten, wanneer het voertuig op de weg rijdt; in ieder geval wordt als voor rolstoelen toegankelijk voertuig aangemerkt een voertuig voor speciale doeleinden van de voertuigcategorie M met voertuigclassificatie M 1 en subcategorie SH en een voertuig dat geregistreerd is als een voor rolstoelen toegankelijk voertuig;. 3. In de begripsbepaling van dolly wordt DB of DC vervangen door: DB, DC of SJ. Hoofdstuk 3 ; toelating 1. Typegoedkeuring Artikel Voertuigen van de voertuigcategorieën M, N en O, moeten voor het verkrijgen van een EGtypegoedkeuring voldoen aan richtlijn 2007/46/EG. 1. Typegoedkeuring Artikel Voertuigen van de voertuigcategorieën M, N en O, met uitzondering van voertuigen voor speciale doeleinden, moeten voor het verkrijgen van een EGtypegoedkeuring voldoen aan bijlage IV, deel I, bij richtlijn 2007/46/EG. 2. Voertuigen voor speciale doeleinden van de voertuigcategorieën M, N en O moeten voor het verkrijgen van een EG-typegoedkeuring voldoen aan bijlage XI bij richtlijn 2007/46/EG. 2. Voertuigen met de voertuigclassificatie M 1 moeten voor het verkrijgen van een EG-kleine serie typegoedkeuring voldoen aan richtlijn 2007/46/EG. 3. Voertuigen met de voertuigclassificatie M₁ en N₁, met uitzondering van voertuigen voor speciale doeleinden, moeten voor het verkrijgen van een EG-kleine serie typegoedkeuring en een nationale kleine serie 6

7 3 Voertuigen van de voertuigcategorieën M, N en O moeten voor het verkrijgen van een nationale kleine serie typegoedkeuring voldoen aan richtlijn 2007/46/EG en het gestelde in bijlage IIIA. typegoedkeuring voldoen aan bijlage IV, deel 1, aanhangsel 1, tabel 1 respectievelijk tabel 2 bij richtlijn 2007/46/EG. 4. Voertuigen van de voertuigcategorieën M, N en O, met uitzondering van voertuigen met de voertuigclassificatie M₁ en N₁, alsmede voertuigen voor speciale doeleinden van de voertuigcategorieën M, N en O moeten voor het verkrijgen van een nationale kleine serie typegoedkeuring voldoen aan bijlage IV bij deze regeling. 2. Individuele goedkeuring Artikel Voertuigen van de voertuigcategorieën L en T moeten voor het verkrijgen van een individuele goedkeuring voldoen aan de eisen gesteld in bijlage IV bij deze regeling. 2. Voertuigen van de voertuigcategorieën M, N en O moeten voor het verkrijgen van een individuele goedkeuring voldoen aan richtlijn 2007/46/EG en aan de eisen opgenomen in bijlage IV bij deze regeling. 3 De Dienst Wegverkeer kan alternatieve voorschriften vaststellen voor de in bijlage IV bij deze regeling opgenomen eisen. 2. Individuele goedkeuring Artikel 3.7 1) Voertuigen van de voertuigcategorieën L, M, N, O en T moeten voor het verkrijgen van een individuele goedkeuring voldoen aan bijlage IV bij deze regeling. 2) In afwijking van het eerste lid mogen voertuigen met de voertuigclassificaties M₁ of N₁, die in grote series worden geproduceerd in of voor derde landen en die niet of niet langer dan zes maanden zijn geregistreerd, voldoen aan bijlage IV, deel I, aanhangsel 2, bij richtlijn 2007/46/EG. 3 vervallen Artikel 3.8 De Dienst Wegverkeer kan bepalen dat voor prototypen van voertuigen of voertuigen waarin technologieën of concepten zijn verwerkt, die wegens hun specifieke aard niet aan een of meer van de voorschriften van EG-richtlijnen kunnen voldoen en waarvan bij de keuring niet kan worden vastgesteld dan wel slechts op termijn kan worden vastgesteld of aan de in dit hoofdstuk gestelde eisen wordt voldaan, tijdelijke individuele goedkeuring kan worden verleend, mits naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer er geen gevaar is voor de verkeersveiligheid. Artikel 3.8 1) De Dienst Wegverkeer kan met inachtneming van artikel 20 van Richtlijn 2007/46, bepalen dat voor prototypen van voertuigen of voertuigen waarin technologieën of concepten zijn verwerkt, die wegens hun specifieke aard niet aan een of meer van de voorschriften van EG-richtlijnen, EG-verordeningen of VN/ECE-reglementen, kunnen voldoen en waarvan bij de keuring niet kan worden vastgesteld dan wel slechts op termijn kan worden vastgesteld of aan de in dit hoofdstuk gestelde eisen wordt voldaan, tijdelijke individuele goedkeuring kan worden verleend, mits naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer er geen gevaar is voor de verkeersveiligheid. 2) De Dienst Wegverkeer kan bepalen dat voor een voertuig waarin technologieën of concepten zijn verwerkt, die wegens hun specifieke aard niet aan bijlage IV bij deze regeling kunnen voldoen, individuele goedkeuring kan worden verleend, mits er naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer geen gevaar is voor de verkeersveiligheid 7

8 Artikel Een systeem, onderdeel, e eenheid, uitrustingsstuk of voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers dat bedoeld is om deel uit te maken van een voertuig van de voertuigcategorie M, N, O, L of T met de voertuigclassificatie T1 tot en met T3 en waarvoor onafhankelijk van een voertuig een typegoedkeuring kan worden verleend, moet voor het verkrijgen van een EG-typegoedkeuring voldoen aan de voorschriften van de relevante bijzondere EG-richtlijnen of EG-verordeningen opgenomen in: a. bijlage II, deel 2, van richtlijn 2002/24/EG; b. bijlage II, hoofdstuk B, van richtlijn 2003/37/EG, en c. bijlage IV of XI van richtlijn 2007/46/EG. 2. Een systeem, onderdeel, e eenheid, uitrustingsstuk of voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers dat bedoeld is om deel uit te maken van een voertuig met de voertuigclassificatie T4.2 of T5 en waarvoor onafhankelijk van een voertuig een typegoedkeuring kan worden verleend moet voor het verkrijgen van een nationale of EGtypegoedkeuring voldoen aan de voorschriften van de relevante bijzondere EG-richtlijnen of EGverordeningen opgenomen in bijlage II, hoofdstuk B, van richtlijn 2003/37/EG. 3. De systemen, onderdelen, e eenheden, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers als bedoeld in bijlage VA moeten voor het verkrijgen van een overeenkomstig de bij het desbetreffende systeem, onderdeel, e eenheid, uitrustingsstuk of voorziening vermelde VN/ECE-reglement af te geven goedkeuring voldoen aan de voorschriften van het relevante VN/ECE-reglement. 4. Retroreflecterende voorzieningen voor fietsen, zijspanwagens aan fietsen, aanhangwagens achter fietsen en wagens moeten voor het verkrijgen van een nationale typegoedkeuring voldoen aan de voorschriften opgenomen in bijlage VB. 5. Een brandstoftank, reminrichting of stuurinrichting die is bedoeld om deel uit te maken van een voertuig van de voertuigcategorie M, N, O, L en T moet voor het verkrijgen van een nationale typegoedkeuring voldoen aan de voor het desbetreffende onderdeel relevante voorschriften Artikel Een systeem, onderdeel, e eenheid, uitrustingsstuk of voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers dat bedoeld is om deel uit te maken van een voertuig van de voertuigcategorie M, N, O, L of T met de voertuigclassificatie T1 tot en met T3 en waarvoor onafhankelijk van een voertuig een typegoedkeuring kan worden verleend, moet voor het verkrijgen van een EG-typegoedkeuring voldoen aan de voorschriften van de relevante bijzondere EGrichtlijnen, EG-verordeningenen en/of VN/ECE- Reglementen opgenomen in: a. bijlage II, deel 2, van richtlijn 2002/24/EG; b. bijlage II, hoofdstuk B, van richtlijn 2003/37/EG, en c. bijlage IV of XI van richtlijn 2007/46/EG. 2. Een systeem, onderdeel, e eenheid, uitrustingsstuk of voorziening ter bescherming van weggebruikers en passagiers dat bedoeld is om deel uit te maken van een voertuig met de voertuigclassificatie T4.2 of T5 en waarvoor onafhankelijk van een voertuig een typegoedkeuring kan worden verleend moet voor het verkrijgen van een nationale of EG-typegoedkeuring voldoen aan de voorschriften van de relevante bijzondere EGrichtlijnen, EG-verordeningen en/of VN/ECE- Reglementen, opgenomen in bijlage II, hoofdstuk B, van richtlijn 2003/37/EG. 3. De systemen, onderdelen, e eenheden, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers als bedoeld in bijlage VA moeten voor het verkrijgen van een overeenkomstig de bij het desbetreffende systeem, onderdeel, e eenheid, uitrustingsstuk of voorziening vermelde VN/ECE-reglement af te geven goedkeuring voldoen aan de voorschriften van het relevante VN/ECE-reglement. 4. Retroreflecterende voorzieningen voor fietsen, zijspanwagens aan fietsen, aanhangwagens achter fietsen en wagens moeten voor het verkrijgen van een nationale typegoedkeuring voldoen aan de voorschriften opgenomen in bijlage VB. 5. Een brandstoftank reminrichting of stuurinrichting die is bedoeld om deel uit te maken van: a. een voertuig van de voertuigcategorie M, N of O, moet voor het verkrijgen van een nationale typegoedkeuring voldoen aan de voor het 8

9 opgenomen in bijlage IIIA tot en met IIIC. desbetreffende onderdeel relevante voorschriften opgenomen in bijlage IV, deel I, bij richtlijn 2007/46/EG, waarbij de fabrikant tot tevredenheid van de Dienst Wegverkeer aantoont dat aan de essentiële voorschriften van de regelgeving is voldaan. b. een voertuig van de voertuigcategorie L of T, moet voor het verkrijgen van een nationale typegoedkeuring voldoen aan de voor het desbetreffende onderdeel relevante voorschriften opgenomen in bijlage IIIB of IIIC bij deze regeling. Afdeling 5. Voertuigen speciaal gebruiksdoel vervalt Artikel 3.11 Voertuigen voor speciale doeleinden van de voertuigcategorieën M, N en O moeten voor het verkrijgen van een nationale kleine serie typegoedkeuring voldoen aan richtlijn 2007/46/EG, alsmede aan bijlage IIID voor zover die daarin opgenomen eisen niet gelijk zijn aan of strenger zijn dan de eisen die zijn opgenomen in bijlage IIIA. Artikel Een nationale typegoedkeuring van een brandstoftank, reminrichting of stuurinrichting vervalt van rechtswege zodra zwaardere eisen van kracht worden. Artikel Een nationale typegoedkeuring van een brandstoftank, reminrichting of stuurinrichting vervalt van rechtswege zodra zwaardere eisen van kracht worden. Hoofdstuk 5 ; Permanente eisen aanhangwagens Artikel De last onder de assen van aanhangwagens mag niet meer bedragen dan de voor het betrokken voertuig in het kentekenregister of op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs vermelde toegestane maximum aslasten. Bij middenasaanhangwagens en opleggers mag de last onder de koppeling niet meer bedragen dan in het kentekenregister is vermeld. Artikel lid 1 Aanhangwagens, met uitzondering van opleggers en middenasaanhangwagens waarvan de statische verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen ten hoogste 750 kg bedraagt, moeten zijn voorzien van een reminrichting waarvan de: a. onderdelen deugdelijk zijn bevestigd met de daarvoor bestemde bevestigings- en borgmiddelen. Artikel De last onder de assen van aanhangwagens mag niet meer bedragen dan de voor het betrokken voertuig in het kentekenregister of op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs vermelde toegestane maximum aslasten. Bij middenasaanhangwagens, aanhangwagens met stijve dissel, en opleggers mag de last onder de koppeling niet meer bedragen dan in het kentekenregister is vermeld. Artikel lid 1 Aanhangwagens, met uitzondering van opleggers, aanhangwagens stijve dissel, en middenasaanhangwagens waarvan de statische verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen ten hoogste 750 kg bedraagt, moeten zijn voorzien van een reminrichting waarvan de: a. onderdelen deugdelijk zijn bevestigd met de daarvoor bestemde bevestigings- en borgmiddelen. Indien sprake 9

10 Indien sprake is van corrosie is het bepaalde in bijlage VIII, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing; b. onderdelen niet in ernstige mate door corrosie zijn aangetast. Indien sprake is van corrosie aan de remleiding of remschijf is het bepaalde in bijlage VIII, artikelen 53 en 54, van toepassing; c. onderdelen niet zijn beschadigd, gescheurd of gebroken; d. onderdelen geen inwendige of uitwendige lekkage vertonen. e. remschijven geen dusdanige slijtage mogen vertonen dat er gevaar op breuk ontstaat. Artikel lid 10 Aanhangwagens, toegestane maximummassa van meer dan kg, in gebruik genomen na 31 december 1997, met uitzondering van opleggers en middenasaanhangwagens waarvan de som van de aslasten niet meer bedraagt dan kg, moeten zijn voorzien van automatische remstelinrichtingen. Artikel a lid 1 Opleggers en middenasaanhangwagens waarvan de statische verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen ten hoogste 750 kg bedraagt, mogen zijn voorzien van een reminrichting. Artikel lid 1 Aanhangwagens, met uitzondering van opleggers en middenasaanhangwagens waarvan de statische verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen ten hoogste 750 kg bedraagt, moeten zijn voorzien van een goedwerkende vastzetinrichting die ten minste op de wielen van één niet hefbare as werkt en welke door een geheel mechanische overbrenging met de hand in werking kan worden gesteld, ook wanneer het voertuig niet aan een motorvoertuig is verbonden. Artikel a lid 1 Opleggers en middenasaanhangwagens waarvan de statische verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen ten hoogste 750 kg bedraagt, mogen zijn voorzien van een vastzetinrichting. Artikel Bij het verbreken van de verbinding tussen de aanhangwagen en het trekkende voertuig moet de reminrichting van de aanhangwagen automatisch in werking treden. is van corrosie is het bepaalde in bijlage VIII, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing; b. onderdelen niet in ernstige mate door corrosie zijn aangetast. Indien sprake is van corrosie aan de remleiding of remschijf is het bepaalde in bijlage VIII, artikelen 53 en 54, van toepassing; c. onderdelen niet zijn beschadigd, gescheurd of gebroken; d. onderdelen geen inwendige of uitwendige lekkage vertonen. e. remschijven geen dusdanige slijtage mogen vertonen dat er gevaar op breuk ontstaat. Artikel lid 10 Aanhangwagens, toegestane maximummassa van meer dan kg, in gebruik genomen na 31 december 1997, met uitzondering van opleggers, aanhangwagens stijve dissel en middenasaanhangwagens waarvan de som van de aslasten niet meer bedraagt dan kg, moeten zijn voorzien van automatische remstelinrichtingen. Artikel a lid 1 Opleggers, aanhangwagens stijve dissel en middenasaanhangwagens waarvan de statische verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen ten hoogste 750 kg bedraagt, mogen zijn voorzien van een reminrichting. Artikel lid 1 Aanhangwagens, met uitzondering van opleggers, aanhangwagens stijve dissel en middenasaanhangwagens waarvan de statische verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen ten hoogste 750 kg bedraagt, moeten zijn voorzien van een goedwerkende vastzetinrichting die ten minste op de wielen van één niet hefbare as werkt en welke door een geheel mechanische overbrenging met de hand in werking kan worden gesteld, ook wanneer het voertuig niet aan een motorvoertuig is verbonden. Artikel a lid 1 Opleggers, aanhangwagens stijve dissel en middenasaanhangwagens waarvan de statische verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen ten hoogste 750 kg bedraagt, mogen zijn voorzien van een vastzetinrichting. Artikel Bij het verbreken van de verbinding tussen de aanhangwagen en het trekkende voertuig moet de reminrichting van de aanhangwagen automatisch in werking treden. 10

11 2 Bij het koppelen van de reminrichting van de aanhangwagen aan die van het trekkende voertuig moet de reminrichting van de aanhangwagen automatisch in de bedrijfstoestand komen 3 De in het eerste en tweede lid gestelde eisen gelden niet voor middenasaanhangwagens met een toegestane maximummassa van ten hoogste kg. 4 Indien de aanhangwagen is voorzien van een losbreekreminrichting, moet deze goed functioneren 2 Bij het koppelen van de reminrichting van de aanhangwagen aan die van het trekkende voertuig moet de reminrichting van de aanhangwagen automatisch in de bedrijfstoestand komen 3 De in het eerste en tweede lid gestelde eisen gelden niet voor middenasaanhangwagens en aanhangwagens stijve dissel toegestane maximummassa van ten hoogste kg. 4 Indien de aanhangwagen is voorzien van een losbreekreminrichting, moet deze goed functioneren Artikel ) De trekinrichting van een middenasaanhangwagen alsmede alle profielen die daar deel van uitmaken, met inbegrip van schoren, versterkingsstrippen en bevestigingsonderdelen, mogen door corrosie niet overmatig zijn aangetast. Indien sprake is van corrosie is het bepaalde in bijlage VIII, hoofdstuk 1, titel 2 afdeling 1, 2 en 3 van toepassing. 4) De trekinrichting van een autonome aanhangwagen mag niet zodanig zijn vervormd dat een langsbeen, gemeten over een afstand van 0,90 m, een uitwijking heeft van meer dan 18 mm ten opzichte van de rechte lijn. De trekinrichting van een middenasaanhangwagen mag niet overmatig zijn vervormd Artikel ) De trekinrichting van een middenasaanhangwagen of aanhangwagen met stijve dissel alsmede alle profielen die daar deel van uitmaken, met inbegrip van schoren, versterkingsstrippen en bevestigingsonderdelen, mogen door corrosie niet overmatig zijn aangetast. Indien sprake is van corrosie is het bepaalde in bijlage VIII, hoofdstuk 1, titel 2 afdeling 1, 2 en 3 van toepassing. 4) De trekinrichting van een autonome aanhangwagen mag niet zodanig zijn vervormd dat een langsbeen, gemeten over een afstand van 0,90 m, een uitwijking heeft van meer dan 18 mm ten opzichte van de rechte lijn. De trekinrichting van een middenasaanhangwagen of aanhangwagen met stijve dissel mag niet overmatig zijn vervormd Hoofdstuk 5, afd. 18 Gebruikseisen voertuigen Artikel Alle categorieën voertuigen 1. Met een motorvoertuig mag niet meer dan één aanhangwagen worden voortbewogen. 2. Met een gelede bus mag geen aanhangwagen worden voortbewogen. 3. Met een gehandicaptenvoertuig mag geen aanhangwagen worden voortbewogen. 4. Met een motorfiets met zijspanwagen mag geen aanhangwagen worden voortbewogen, tenzij het wiel van de zijspanwagen is beremd. 5. Het eerste lid is niet van toepassing op landbouwof bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid. Artikel Alle categorieën voertuigen 1. Met een motorvoertuig mag niet meer dan één aanhangwagen worden voortbewogen. 2. Met een gelede bus mag geen aanhangwagen worden voortbewogen. 3. Met een gehandicaptenvoertuig mag geen aanhangwagen worden voortbewogen. 4. Met een motorfiets met zijspanwagen mag geen aanhangwagen worden voortbewogen, tenzij het wiel van de zijspanwagen is beremd. 5. Het eerste lid en achtste lid zijn niet van toepassing op landbouw- of bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid. 11

12 6. Het eerste lid is niet van toepassing op een motorvoertuig waarmee meerdere aanhangwagens worden voortbewogen en waarbij de samenstelling van deze aanhangwagens blijkens het kentekenregister leidt tot één aanhangwagen. 7. Een oplegger gekoppeld aan een dolly wordt beschouwd als één autonome aanhangwagen. 6. Het eerste lid is niet van toepassing op een motorvoertuig waarmee meerdere aanhangwagens worden voortbewogen en waarbij de samenstelling van deze aanhangwagens blijkens het kentekenregister leidt tot één aanhangwagen. 7. Een oplegger gekoppeld aan een dolly wordt beschouwd als één autonome aanhangwagen. In afwijking van het eerste lid mag bedrijfsauto een samenstel van een dolly met oplegger worden voortbewogen. 8. Een samenstel van een motorvoertuig en een aanhangwagen heeft ten hoogste twee draaipunten. Artikel De lading of delen daarvan moeten zodanig zijn gezekerd dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kunnen vallen of de stabiliteit van het voertuig in gevaar kunnen brengen. Om hieraan te voldoen moet de lading of delen daarvan minimaal de volgende versnellings- of vertragingskrachten kunnen weerstaan: a). b).. Artikel De lading of delen daarvan moeten zodanig zijn gezekerd dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kunnen vallen of de stabiliteit van het voertuig niet in gevaar kunnen brengen. Om hieraan te voldoen moet de lading of delen daarvan zodanig worden vastgezet dat minimaal de volgende versnellings- of vertragingskrachten kunnen weerstaan : a). b).. Artikel Aanhangwagens toegestane maximummassa van niet meer dan 750 kg, alsmede aanhangwagens toegestane maximummassa van meer dan 750 kg afkomstig uit een land waar voor deze aanhangwagens geen afzonderlijk kenteken is opgegeven, moeten, indien zij zijn gekoppeld aan een motorvoertuig waarvoor een kenteken is opgegeven, zijn voorzien van het kenteken van het trekkend motorvoertuig. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op aanhangwagens toegestane maximummassa van niet meer dan 750 kg die afkomstig zijn uit een land waar voor deze aanhangwagen een afzonderlijk kenteken is opgegeven, indien de bij het kenteken behorende kentekenplaat wordt gevoerd. 3. De kentekenplaat moet zijn voorzien van het in artikel 5 van het Kentekenreglement voorgeschreven goedkeuringsmerk en moet deugdelijk aan de achterzijde van de aanhangwagen zijn bevestigd. Artikel Aanhangwagens toegestane maximummassa van niet meer dan 750 kg, alsmede aanhangwagens toegestane maximummassa van meer dan 750 kg afkomstig uit een land waar voor deze aanhangwagens geen afzonderlijk kenteken is opgegeven, moeten, indien zij zijn gekoppeld aan een motorvoertuig waarvoor een kenteken is opgegeven, zijn voorzien van het kenteken van het trekkend motorvoertuig. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op aanhangwagens toegestane maximummassa van niet meer dan 750 kg die afkomstig zijn uit een land waar voor deze aanhangwagen een afzonderlijk kenteken is opgegeven, indien de bij het kenteken behorende kentekenplaat wordt gevoerd. 3. De kentekenplaat moet zijn voorzien van het in artikel 5 van het Kentekenreglement voorgeschreven goedkeuringsmerk en moet deugdelijk aan de achterzijde van de aanhangwagen zijn bevestigd. 12

13 4. Het kenteken moet goed leesbaar zijn en de kentekenplaat mag niet zijn afgeschermd. 4. Het kenteken moet goed leesbaar zijn en de kentekenplaat mag niet zijn afgeschermd. 5. Bij een samenstel van een dolly maximummassa van meer dan 750 kg en een oplegger moeten zowel de dolly als de oplegger zijn voorzien van een afzonderlijk kenteken en de bij het kenteken behorende kentekenplaat. Artikel De lengte van een samenstel van trekker en oplegger mag niet meer bedragen dan 16,50 m. 2. Van een samenstel van bedrijfsauto en aanhangwagen, niet zijnde een samenstel van trekker en oplegger, mag: a. de lengte niet meer bedragen dan 18,75 m; b. de afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen niet meer dan 16,40 m bedragen; c. de afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen, verminderd met de afstand tussen de achterzijde van de laadruimte van het motorvoertuig en de voorzijde van de laadruimte van de aanhangwagen, niet meer dan 15,65 m bedragen. Artikel De lengte van een samenstel van opleggertrekker en oplegger mag niet meer bedragen dan 16,50 m. 2. Van een samenstel van bedrijfsauto en autonome aanhangwagen, middenasaanhangwagen, of aanhangwagen met stijve dissel, niet zijnde een samenstel van trekker en oplegger, mag: a. de lengte niet meer bedragen dan 18,75 m; b. de afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen niet meer dan 16,40 m bedragen; c. de afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen, verminderd met de afstand tussen de achterzijde van de laadruimte van het motorvoertuig en de voorzijde van de laadruimte van de aanhangwagen, niet meer dan 15,65 m bedragen. 3. In de afmetingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn afneembare bovenbouwen en gestandaardiseerde laadstructuren inbegrepen. 3. In de afmetingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn afneembare bovenbouwen en gestandaardiseerde laadstructuren inbegrepen 4. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een samenstel van bedrijfsauto en dolly met oplegger, waarbij de lengte van het samenstel van dolly met oplegger niet meer mag bedragen dan 12,00 m. 5. In afwijking van het eerste en vierde lid mag bij het gebruik van een gestandaardiseerde laadstructuur in de vorm van een 45 container lengte van maximaal 13,72 m en een breedte van maximaal 2,55 m, dan wel 2,60 m in het geval van een geconditioneerde gestandaardiseerde 13

14 laadstructuur, indien deze container stapelbaar is en geschikt is voor het vervoer op een zeeschip, de lengte van het samenstel niet meer bedragen dan 17,30 m. 4. Bij een samenstel van bedrijfsauto en een aanhangwagen, beide toegestane maximummassa van meer dan kg, niet zijnde een samenstel van trekker en oplegger, mag de afstand tussen de achterste as van de bedrijfsauto en de voorste as van de aanhangwagen niet minder bedragen dan 3,00 m. 6. Bij een samenstel van bedrijfsauto en een aanhangwagen, beide toegestane maximummassa van meer dan kg, niet zijnde een samenstel van trekker en oplegger bedrijfsauto toegestane maximummassa van meer dan kg, en een aanhangwagen of samenstel van dolly met oplegger toegestane maximummassa van meer dan kg, niet zijnde een samenstel van opleggertrekker en oplegger, mag de afstand tussen de achterste as van de bedrijfsauto en de voorste as van de aanhangwagen of dolly niet minder bedragen dan 3,00 m. 5. De lengte van samenstellen van personenauto of driewielig motorrijtuig en aanhangwagen, mag niet meer bedragen dan 18,00 m. 6. De lengte van een samenstel van voertuigen, zijnde kermis- of circusvoertuigen, mag niet meer bedragen dan 24,00 m. 7. In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, mag de lengte van een samenstel van rijdend werktuig en aanhangwagen niet meer bedragen dan 20,00 m. 8. De lengte van een samenstel van een bus en een aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 18,75 m. Artikel Een bedrijfsauto, bus of een samenstel van voertuigen moet naar beide zijden een volledige cirkel kunnen beschrijven binnen een ruimte die wordt begrensd door twee concentrische cirkels, waarvan de buitenste een straal van 12,50 m en de binnenste een straal van 5,30 m heeft, zonder dat een van de buitenpunten van het voertuig buiten de omtrek van de cirkels komt. 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het een oplegger betreft waarvan het laadvlak zich geheel of grotendeels op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte als of lager dan de assen boven het wegdek bevindt, de oplegger wordt gebruikt voor het vervoer van ondeelbare lading en de oplegger vóór 1 april 1983 in gebruik is genomen. 7. De lengte van samenstellen van personenauto of driewielig motorrijtuig en aanhangwagen, mag niet meer bedragen dan 18,00 m. 8. De lengte van een samenstel van voertuigen, zijnde kermis- of circusvoertuigen, mag niet meer bedragen dan 24,00 m. 9. In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, mag de lengte van een samenstel van rijdend werktuig en aanhangwagen niet meer bedragen dan 20,00 m. 10. De lengte van een samenstel van een bus en een aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 18,75 m. Artikel Een bedrijfsauto, bus of een samenstel van voertuigen moet in elke gebruikstoestand naar beide zijden een volledige cirkel kunnen beschrijven binnen een ruimte die wordt begrensd door twee concentrische cirkels, waarvan de buitenste een straal van 12,50 m en de binnenste een straal van 5,30 m heeft, zonder dat een van de buitenpunten van het voertuig buiten de omtrek van de cirkels komt. 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het een oplegger betreft waarvan het laadvlak zich geheel of grotendeels op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte als of lager dan de assen boven het wegdek bevindt, de oplegger wordt gebruikt voor het vervoer van ondeelbare lading en de oplegger vóór 1 april 1983 in gebruik is genomen. 14

15 3. Het eerste lid is niet van toepassing op samenstellen van kermis- en circusvoertuigen, rijdende werktuigen en samenstellen van rijdende werktuigen en aanhangwagens. 4. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op samenstellen van trekker en oplegger als bedoeld in artikel , eerste lid, onderdeel b. 5. Ten aanzien van het gesteld in het eerste lid moet bij een stilstaande bus op de bodem lijn het loodrechte vlak worden aangegeven dat raakt aan de buitenzijde van het voertuig ten opzichte van de cirkel. Bij een gelede bus worden de twee stijve delen langs het vlak opgesteld. Wanner het voertuig de in het eerste lid beschreven cirkelvormige ruimte in rechte lijn binnenrijdt, mag geen voertuigdeel meer dan 0.60 m buiten het vermelde loodrecht vlak komen. Artikel g 1. De op de kentekencard of het kentekenbewijs van een bedrijfsauto of bus of de in het kentekenregister vermelde toegestane maximum te trekken massa van een aanhangwagen mag niet worden overschreden of de som van de aslasten van een aanhangwagen mag niet meer bedragen dan de vermelde toegestane maximum te trekken massa. 3. Het eerste lid is niet van toepassing op samenstellen van kermis- en circusvoertuigen, rijdende werktuigen en samenstellen van rijdende werktuigen en aanhangwagens. 4. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op samenstellen van trekker en oplegger als bedoeld in artikel , eerste lid, onderdeel b. 5. Ten aanzien van het gesteld in het eerste lid moet bij een stilstaande bus op de bodem lijn het loodrechte vlak worden aangegeven dat raakt aan de buitenzijde van het voertuig ten opzichte van de cirkel. Bij een gelede bus worden de twee stijve delen langs het vlak opgesteld. Wanner het voertuig de in het eerste lid beschreven cirkelvormige ruimte in rechte lijn binnenrijdt, mag geen voertuigdeel meer dan 0.60 m buiten het vermelde loodrecht vlak komen. 6 De maximale uitzwaai van een bedrijfsauto mag niet meer bedragen dan: a. 0,80 m; b. 1,00 m wanneer het voertuig ashefinrichting is uitgerust en de as van de grond is opgetrokken; c. 1,00 m wanneer de achterste as een gestuurde as is. Artikel g 1. De op de kentekencard, het kentekenbewijs van een bedrijfsauto, bus of dolly of in het kentekenregister vermelde toegestane maximum te trekken massa van een aanhangwagen, mag niet worden overschreden of de som van de aslasten van een aanhangwagen, alsmede van een samenstel van dolly en oplegger, mag niet meer bedragen dan de vermelde toegestane maximum te trekken massa aanhangwagen. 2. Indien op de kentekencard of het kentekenbewijs van een bedrijfsauto of bus of in het kentekenregister de in het eerste lid bedoelde waarde niet is vermeld, dan wel indien de bedrijfsauto of bus niet in Nederland is geregistreerd mag de toegestane maximum te trekken massa van een aanhangwagen niet meer bedragen dan: a. de voor de bedrijfsauto of bus opgegeven toegestane maximummassa; b. de daarvoor ten aanzien van de sterkte van de koppeling toegestane maximummassa; c. de daarvoor ten aanzien van de sterkte en de bevestiging van de delen van het chassisraam waaraan de koppeling is bevestigd, toegestane maximummassa; d. de daarvoor ten aanzien van het remsysteem van het trekkend motorrijtuig 2. Indien op de kentekencard of het kentekenbewijs van een bedrijfsauto, bus of dolly of in het kentekenregister de in het eerste lid bedoelde waarde niet is vermeld, dan wel indien de bedrijfsauto, bus of dolly niet in Nederland is geregistreerd, mag de toegestane maximum te trekken massa van een aanhangwagen, alsmede van een samenstel van een dolly met oplegger, niet meer bedragen dan de laagste van de volgende waarden: a. in het geval dat een bedrijfsauto toegestane maximummassa van ten hoogste kg of een bus een aanhangwagen voortbeweegt voorzien van een bedrijfsremsysteem: 1⁰. de opgegeven toegestane maximummassa van het trekkende voertuig vermeerderd met de toegestane maximummassa op het koppelpunt; 15

16 toegestane maximummassa; e. 1,5 maal de toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het voertuig voor voertuigen die bestemd zijn voor het trekken van aanhangwagens continureminrichting; f kg indien: 1. de bedrijfsauto uitsluitend bestemd is voor het trekken van aanhangwagens die zijn voorzien van een oploopreminrichting, of 2. het trekkende voertuig een bus betreft, en g. de helft van de massa in rijklare toestand van de bedrijfsauto of bus maximum van 750 kg indien het een ongeremde aanhangwagen betreft. 3. In afwijking van het tweede lid mag de toegestane maximum te trekken massa van een geremde middenasaanhangwagen niet meer bedragen dan: a kg; b. de toegestane maximummassa van de bedrijfsauto, tenzij deze een toegestane maximummassa heeft van meer dan kg, of de bedrijfsauto een aantekening in de kentekencard dan wel het kentekenbewijs of in het kentekenregister G heeft; c. 1,5 maal de toegestane maximummassa van de bedrijfsauto, voorzover de bedrijfsauto een aantekening in het kentekenbewijs of in het kentekenregister G heeft en de toegestane maximummassa van de bedrijfsauto niet meer is dan kg; d. 1,5 maal de toegestane maximummassa van de bedrijfsauto, indien de bedrijfsauto een toegestane maximummassa heeft van meer dan kg. 2⁰. in afwijking van subonderdeel 1, 1,5 maal de toegestane maximummassa van een bedrijfsauto vermeerderd met de toegestane maximummassa op het koppelpunt, indien de bedrijfsauto een aantekening op de kentekencard, het kentekenbewijs of in het kentekenregister G heeft; 3⁰. de ten aanzien van de constructiekenmerken van het trekkende voertuig opgegeven toegestane maximum te trekken massa van een aanhangwagen en de sterkte van de koppeling; 4⁰. de daarvoor ten aanzien van het remsysteem van het trekkende voertuig opgegeven toegestane maximummassa; 5⁰ kg vermeerderd met de toegestane maximummassa op het koppelpunt, b. in het geval dat een bedrijfsauto toegestane maximummassa van meer dan kg een aanhangwagen voortbeweegt voorzien van een bedrijfsremsysteem: 1⁰. de ten aanzien van de constructiekenmerken van het trekkende voertuig opgegeven toegestane maximum te trekken massa van een aanhangwagen en de sterkte van de koppeling; 2⁰. de daarvoor ten aanzien van het remsysteem van het trekkende voertuig opgegeven toegestane maximummassa; 3⁰ kg, vermeerderd met de toegestane maximummassa op het koppelpunt indien het voertuig uitsluitend bestemd is voor het trekken van aanhangwagens die zijn voorzien van een oploopreminrichting; 4⁰. 1,5 maal de toegestane maximummassa van het voertuig vermeerderd met de toegestane maximummassa op het koppelpunt wanneer deze bestemd is voor het trekken van aanhangwagens continureminrichting; 5⁰ kg vermeerderd met de toegestane maximummassa op het koppelpunt in het geval van een middenasaanhangwagen of een aanhangwagen met stijve dissel continureminrichting, c. in het geval dat een bedrijfsauto of een bus een ongeremde aanhangwagen voortbeweegt: 1⁰. de ten aanzien van de constructiekenmerken van het trekkende voertuig opgegeven toegestane maximum te trekken massa van een aanhangwagen en de sterkte van de koppeling; 2⁰. de helft van de massa in rijklare toestand van het trekkende voertuig vermeerderd met de toegestane maximummassa op het koppelpunt; 3⁰. 750 kg, vermeerderd met de toegestane maximummassa op het koppelpunt, 16

17 d. in het geval van een dolly: 1⁰. de ten aanzien van de constructiekenmerken van de dolly opgegeven toegestane maximum te trekken massa van een aanhangwagen en de sterkte van de koppeling; 2⁰. de sterkte van de koppelingen in relatie tot de opgegeven toegestane maximummassa van het trekkende motorvoertuig en de toegestane maximummassa van de te trekken oplegger; 3⁰. de daarvoor ten aanzien van het remsysteem van de dolly opgegeven toegestane maximummassa; 4⁰. het samenstel van een dolly en oplegger: 1,5 maal de toegestane maximummassa van het trekkende motorvoertuig vermeerderd met de toegestane maximummassa op het koppelpunt. Artikel De totale massa of de som van de aslasten van aanhangwagens die worden voortbewogen door personenauto s, bedrijfsauto s of bussen waarvan de toegestane maximummassa niet meer bedraagt dan kg, mag niet meer bedragen dan de maximummassa die volgt uit het op de koppeling van het trekkend voertuig aangebrachte identificatiekenmerk of goedkeuringsmerk. Indien de koppeling daaromtrent geen gegevens vermeldt, mag de totale massa of de som van de aslasten van de aanhangwagen niet meer bedragen dan 750 kg en niet meer dan: a. de ledige massa van het trekkend motorvoertuig, of b. de massa in rijklare toestand van het trekkend motorvoertuig. 2. De last onder de bestuurde as of assen van motorvoertuigen in beladen toestand mag niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van het voertuig in beladen toestand. Indien het een gelede bus betreft, mag die last niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van het voorste deel van het motorvoertuig in beladen toestand. Artikel De totale massa of de som van de aslasten van aanhangwagens die worden voortbewogen door personenauto s, bedrijfsauto s of bussen waarvan de toegestane maximummassa niet meer bedraagt dan kg, mag niet meer bedragen dan de maximummassa die volgt uit het op de koppeling van het trekkend voertuig aangebrachte identificatiekenmerk of goedkeuringsmerk. Indien de koppeling daaromtrent geen gegevens vermeldt, mag de totale massa of de som van de aslasten van de aanhangwagen niet meer bedragen dan 750 kg en niet meer dan: a. de ledige massa van het trekkend motorvoertuig, of b. de massa in rijklare toestand van het trekkend motorvoertuig. 2. De last onder de bestuurde as of assen van motorvoertuigen in beladen toestand mag niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van het voertuig in beladen toestand. Indien het een gelede bus betreft, mag die last niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van het voorste deel van het motorvoertuig in beladen toestand. 3. De last onder de gestuurde as of assen, niet zijnde zelfsturende assen, van autonome aanhangwagens in beladen toestand, mag niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van de aanhangwagen in beladen toestand. 3. De last onder de gestuurde as of assen, niet zijnde zelfsturende assen, van autonome aanhangwagens in beladen toestand of samenstellen van een dolly met oplegger in beladen toestand, mag niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van de aanhangwagen in beladen toestand. respectievelijk het samenstel van dolly en de oplegger 17

18 4. De last onder de koppeling van opleggers in beladen toestand mag niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van de oplegger in beladen toestand. 5. Op onverharde wegen mag de last onder enig wiel van een voertuig niet meer dan kg bedragen. 4. De last onder de koppeling van opleggers in beladen toestand mag niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van de oplegger in beladen toestand. 5. Op onverharde wegen mag de last onder enig wiel van een voertuig niet meer dan kg bedragen. Artikel Middenasaanhangwagens moeten in aangekoppelde toestand voldoen aan de volgende eisen: a. de som van de aslasten van een middenasaanhangwagen toegestane maximummassa van meer dan kg mag niet meer bedragen dan 1,5 maal de som van de aslasten van het trekkend motorvoertuig; b. de last onder de koppeling van een middenasaanhangwagen massa van niet meer dan 750 kg mag alleen in neerwaartse richting zijn gericht en mag niet meer dan 50 kg bedragen; c. de last onder de koppeling van een middenasaanhangwagen toegestane maximummassa van meer dan 750 kg mag niet minder bedragen dan 1% van de toegestane maximummassa van het voertuig, doch behoeft niet meer dan 50 kg te bedragen. B. Alle categorieën samenstellen van voertuigen Artikel Bij samenstellen van voertuigen waarvan de aanhangwagen of de verwisselbare getrokken machine van een reminrichting is voorzien, moet de reminrichting van de aanhangwagen of de verwisselbare getrokken machine in werking treden bij het bedienen van de bedrijfsrem van het trekkend voertuig. 2. Indien de aanhangwagen of de verwisselbare getrokken machine is voorzien van een losbreekreminrichting, moet deze zodanig met een vast deel van het trekkend voertuig of met een daartoe bestemde inrichting aan de trekhaak daarvan zijn verbonden, dat de inrichting slechts in werking treedt na het losraken van de aanhangwagenkoppeling. Artikel ) Middenasaanhangwagens moeten in aangekoppelde toestand voldoen aan de volgende eisen: a. de som van de aslasten van een middenasaanhangwagen toegestane maximummassa van meer dan kg mag niet meer bedragen dan 1,5 maal de som van de aslasten van het trekkend motorvoertuig; b. de last onder de koppeling van een middenasaanhangwagen massa van niet meer dan 750 kg mag alleen in neerwaartse richting zijn gericht en mag niet meer dan 50 kg bedragen; c. de last onder de koppeling van een middenasaanhangwagen toegestane maximummassa van meer dan 750 kg mag niet minder bedragen dan 1% van de toegestane maximummassa van het voertuig, doch behoeft niet meer dan 50 kg te bedragen. 2) Het eerste lid, onderdelen a en c, zijn van overeenkomstige toepassing op een aanhangwagen stijve dissel. B. Alle categorieën samenstellen van voertuigen Artikel Bij samenstellen van voertuigen waarvan de aanhangwagen of de verwisselbare getrokken machine van een reminrichting is voorzien, moet de reminrichting van de aanhangwagen of de verwisselbare getrokken machine in werking treden bij het bedienen van de bedrijfsrem van het trekkend voertuig. 2. Indien de aanhangwagen of de verwisselbare getrokken machine is voorzien van een losbreekreminrichting, moet deze zodanig vast deel van het trekkend voertuig of daartoe bestemde inrichting aan de trekhaak daarvan zijn verbonden, dat de inrichting slechts in werking treedt na het losraken van de aanhangwagenkoppeling. 18

19 3. Indien zowel het trekkend voertuig als de aanhangwagen of de verwisselbare getrokken machine zijn voorzien van een ABS- of EBSsysteem moeten de daartoe bestemde ISO stekkers op beide voertuigen met elkaar verbonden worden. Indien deze voorziening op één van beide voertuigen ontbreekt moeten de remsystemen zodanig zijn aangesloten dat het mogelijk blijft dat er met zowel het trekkend voertuig als met de aanhangwagen of de verwisselbare getrokken machine lastafhankelijk geremd kan worden. 4. Het derde lid, tweede volzin, is niet van toepassing op aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines achter landbouw- of bosbouwtrekkers en achter motorrijtuig met beperkte snelheid die niet zijn voorzien van een ABS-systeem. 3. Indien zowel het trekkend voertuig als de aanhangwagen of de verwisselbare getrokken machine zijn voorzien van een ABS- of EBS-systeem moeten de daartoe bestemde ISO 7638-stekkers op beide voertuigen met elkaar verbonden worden. Indien deze voorziening op één van beide voertuigen ontbreekt moeten de remsystemen zodanig zijn aangesloten dat het mogelijk blijft dat er met zowel het trekkend voertuig als met de aanhangwagen of de verwisselbare getrokken machine lastafhankelijk geremd kan worden. 4. Het derde lid, tweede volzin, is niet van toepassing op aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines achter landbouw- of bosbouwtrekkers en achter motorrijtuig met beperkte snelheid die niet zijn voorzien van een ABS-systeem. 5. Bij een samenstel van voertuigen bestaande uit een bedrijfsauto en dolly met oplegger moeten alle voertuigen zijn voorzien van een EBS-remsysteem. 6. Indien in het samenstel bedoeld in het vijfde lid, de dolly is uitgerust voertuigstabiliteitssysteem, moet deze tevens beschikken over een voorziening die de remmen van de getrokken oplegger automatisch activeert zodra het voertuigstabiliteitssysteem van de dolly ingrijpt. H 6. Wijziging in de constructie Artikel Bij wijziging in de constructie van een voertuig waardoor de onderstaande voertuiggegevens wijzigen, en na deze wijziging niet meer overeenstemmen met het kentekenregister, moet het voertuig voldoen aan de in bijlage IV voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging, respectievelijk aan de in bijlage IIIA, IIIB of IIID voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met een in het kader van een erkenning GWC als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen aangebrachte wijziging; a.. b.. Artikel Bij wijziging in de constructie van een voertuig waardoor de onderstaande voertuiggegevens wijzigen, en na deze wijziging niet meer overeenstemmen met het kentekenregister, moet het voertuig voldoen aan de in bijlage IV voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging, respectievelijk aan de in bijlage IIIA, IIIB of IIID artikel 3.7, eerste lid, of bijlage IIIB bij de deze Regeling voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden in het kader van een erkenning GWC als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen aangebrachte wijziging; a.. b.. 19

20 Artikel Bij wijziging van de onderstaande voertuigonderdelen moet het voertuig voldoen aan de in bijlage IV voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging respectievelijk aan de in bijlage IIIA, IIIB of IIID voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging indien de wijziging is aangebracht in het kader van de erkenning GWC als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen. a). Artikel 6.4 1) Bij wijziging van de onderstaande voertuigonderdelen moet het voertuig voldoen aan de in bijlage IV voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging respectievelijk aan de in bijlage IIIA, IIIB of IIID artikel 3.7, eerste lid, of bijlage IIIB bij de deze Regeling voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging indien de wijziging is aangebracht in het kader van de erkenning GWC als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen. a). 2. Bij het aanbrengen van een knielsysteem moet het voertuig voldoen aan de in bijlage IV voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging respectievelijk aan de in bijlage IIIA, IIIB of IIID voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging indien de wijziging is aangebracht in het kader van de erkenning GWC als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen. 2. Bij het aanbrengen van een knielsysteem moet het voertuig voldoen aan de in bijlage IV voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging respectievelijk aan de in bijlage IIIA, IIIB of IIID artikel 3.7, eerste lid, of bijlage IIIB bij de deze Regeling voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging indien de wijziging is aangebracht in het kader van de erkenning GWC als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen. Artikel Bij wijziging van de inrichting van een bus moet de gewijzigde inrichting voldoen aan de eisen van bijlage IV, respectievelijk aan de in bijlage IIIA of IIID voor het betrokken voertuig opgenomen eisen, voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging in het kader van de erkenning GWC als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen Artikel 6.7 Indien een koppeling wordt aangebracht op een bedrijfsauto toegestane maximummassa van meer dan kg of een bus toegestane maximummassa van meer dan kg, moet het motorvoertuig voldoen aan de in bijlage IV opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging, respectievelijk aan de in bijlage IIIA of IIID voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging indien de wijziging is aangebracht in het kader van een erkenning GWC als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen. Artikel Bij wijziging van de inrichting van een bus moet de gewijzigde inrichting voldoen aan de eisen van bijlage IV, respectievelijk aan de in bijlage IIIA of IIID artikel 3.7 eerste lid voor het betrokken voertuig opgenomen eisen, voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging in het kader van de erkenning GWC als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen Artikel 6.7 Indien een koppeling wordt aangebracht op een bedrijfsauto toegestane maximummassa van meer dan kg of een bus toegestane maximummassa van meer dan kg, moet het motorvoertuig voldoen aan de in bijlage IV opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging, respectievelijk aan de in bijlage IIIA of IIID artikel 3.7 eerste lid voor het betrokken voertuig opgenomen eisen voor zover die eisen verband houden met de aangebrachte wijziging indien de wijziging is aangebracht in het kader van een erkenning GWC als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen. 20

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging

Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport Januari 2012-01-19 Verenigingsondersteuning/Belangenbehartiging Watersporters en trailers Regelmatig komen

Nadere informatie

overzicht o Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2 : blz. 7 o definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46 : blz.

overzicht o Bepalingen uit remmenrichtlijn 71/320 m.b.t. O1 en O2 : blz. 7 o definities van O1 en O2 uit Richtlijn 2007/46 : blz. Wijzigingen in Gebruikseisen (H5 afd. 18) van de Regeling Voertuigen per 1 januari 2013 (zoals gepubliceerd in Staatscourant 22037 van 1 november 2012) Artikel 5.12.31a (nieuw) : blz. 2 Artikel 5.12.39

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14798 17 juni 2014 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 13 juni 2014, nr. IENM/BSK-2014/114081,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38299 21 juli 2016 Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV Zoetermeer, 11 juli 2016 JBZ 2016 / 12169

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 448 Besluit van 19 september 2001, houdende wijziging van het Voertuigreglement, in verband met de implementatie van richtlijn nr. 97/27/EG van

Nadere informatie

Inhoud. - Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. RDW Telefoon 079 345 8134 Divisie Voertuigtechniek

Inhoud. - Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. RDW Telefoon 079 345 8134 Divisie Voertuigtechniek Toelichting aanvraag ar Inhoud Invulinstructie aanvraag ar... 2 Getrokken werktuig (geen lading)... 3 Intermodaal vervoer van flatrack en open top laadstructuren... 4 Stroomschema intermodaal vervoer van

Nadere informatie

Overzicht maten en gewichten in Nederland

Overzicht maten en gewichten in Nederland Overzicht maten en gewichten in Nederland U vindt hier de belangrijkste maten uit hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen 5.18.11-5.18.18 Uitsluitend aan de geldende gepubliceerde Regeling voertuigen kunt

Nadere informatie

Homologatie SLV. Second Life Vehicle

Homologatie SLV. Second Life Vehicle SLV Homologatie Second Life Vehicle Naam: Robin Lange (0851916) Datum: 24-3-2015 Document: Onderzoek Homologatie Citroën HY-e Versie: 1.0 Instituut: Hogeschool Rotterdam Samenvatting In het deel PRO06(februari

Nadere informatie

Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen

Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen Eisen aan landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en daardoor voortbewogen aanhangwagen AFMETINGEN EN GEWICHTEN Afmetingen van landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, aanhangwagens

Nadere informatie

Eisen Examenvoertuig T-rijbewijs. Johan Simmelink

Eisen Examenvoertuig T-rijbewijs. Johan Simmelink Eisen Examenvoertuig T-rijbewijs Johan Simmelink Eisen aan examenvoertuigen Examen wordt afgelegd met Landbouw- of bosbouwtrekker(lbt) met aanhangwagen Eisen aan de landbouw- of bosbouwtrekker(lbt) Trekkers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38296 21 juli 2016 Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016 Zoetermeer, 11 juli 2016 JBZ 2016 / 12168

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26590 1 oktober 2013 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 september 2013, nr. IENM/BSK-2013/213100,

Nadere informatie

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e categorieën C1, C1E, D1 en D1e > automaat Deze voertuigeisen zijn van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor C1, D1, C1E en D1E examens. De examenvoertuigen dienen te voldoen aan de

Nadere informatie

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen

Aanhangwagens. Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen Aanhangwagens Onderwerp Een uiteenzetting over het gebruik van aanhangwagens. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Risico s bij het gebruik van aanhangwagens Wettelijke eisen gesteld aan

Nadere informatie

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming 2.1 2.2 2.3 2.4 R 2,5 min 25 max 150 max 250 min 30 max Buitenzijde laadeenheid 1.3 1.2 3.1 3.2 5.2 Zijaanzicht 2.1 2.2 2.3

Nadere informatie

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN Deze bijlage bevat de eisen en de wijze van keuren die direct gerelateerd zijn aan de bouw van, of ombouw naar een elektrisch en hybride elektrisch

Nadere informatie

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding Nederland kent een groot aanta1 liefhebbers van de paardensport. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt voor het vervoer van hun paarden van een

Nadere informatie

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificatie M 2 en M 3

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificatie M 2 en M 3 Voertuigen voor speciale doeleinden Voertuigen voor speciale doeleinden van de voertuigclassificatie M2 en M3 moeten voor het verkrijgen van een nationale kleine serie typegoedkeuring voldoen aan de tabel

Nadere informatie

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR

Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E CBR Afstemmingsbijeenkomst Categorie B + E Doelstelling 3e Europese rijbewijsrichtlijn Conformeren aan alle regels en voorschriften Uniformiteit bevorderen Programma 3 e Europese rijbewijsrichtlijn Toelating

Nadere informatie

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificaties L 1e, L 3e en L 4e

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificaties L 1e, L 3e en L 4e Nr. Onderwerp Regelgeving L 1e (bromfiets op 2 wielen) L 3e en L 4e (motorfiets zonder/met zijspan) Wijze van keuren nationale kleine serie typegoedkeuring 18. Maximumkoppel en netto maximumvermogen 19.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6724 4 mei 2010 Regeling tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband met de nationale kleine serie typegoedkeuring

Nadere informatie

Dit document is beschikbaar gesteld door Kreidler Club Noord Nederland

Dit document is beschikbaar gesteld door Kreidler Club Noord Nederland Dit document is beschikbaar gesteld door Kreidler Club Noord Nederland De Wetgeving volgens de Voertuigenregelement, specifiek voor bromfietsen. Welke wettelijke eisen moet je brommer precies aan voldoen:

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

Eisen Examenvoertuigen praktijkexamen categorie T*

Eisen Examenvoertuigen praktijkexamen categorie T* Inhoud AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN VOOR DE LANDBOUW- OF BOSBOUWTREKKER:... 2 Snelheid en vermogen:... 2 Massa en lading: de voertuigen... 2 Afmetingen... 2 Banden... 2 Verbinding tussen de LBT en de aanhangwagen...

Nadere informatie

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014

Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 113388 27 november 2015 Derde wijziging van de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto s 2014 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Eisen examenvoertuig categorieën CDE

Eisen examenvoertuig categorieën CDE Eisen examenvoertuig categorieën E eze voertuigeisen zijn van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor,, E en E examens. e examenvoertuigen dienen te voldoen aan de meest actuele wettelijke eisen

Nadere informatie

3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens

3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens 3.32 Verlichting en belading van aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens is in de bouw vanwege zijn mobiele karakter wijd verbreid. Vergeten wordt nog weleens dat een aanhangwagen, net als het trekkende

Nadere informatie

compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers

compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers Ik rij veiliger! In één oogopslag de regels en eisen compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers Veilig (land)bouwverkeer De campagne Veilig (land)bouwverkeer is een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4493 16 maart 2011 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband

Nadere informatie

Keuringseisen ARTIKELNUMMER EN BLADZIJDENUMMER KEURINGSEISEN EN AANVULLENDE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN ALGEMENE BEPALIN.GEN

Keuringseisen ARTIKELNUMMER EN BLADZIJDENUMMER KEURINGSEISEN EN AANVULLENDE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN ALGEMENE BEPALIN.GEN ARTIKELNUMMER EN BLADZIJDENUMMER KEURINGSEISEN EN AANVULLENDE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN ALGEMENE BEPALIN.GEN blz. Begrippen algemeen artikel 1.1 5 Afdeling 1. Algemeen 12 Afdeling 1A. Vaststelling kenmerken

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een oplegger of middenasaanhangwagen met een gewicht van meer dan 3500 kg Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen

Nadere informatie

Bijlagen bij Beleidsregels ontheffingen artikel 61b RVV1990

Bijlagen bij Beleidsregels ontheffingen artikel 61b RVV1990 Bijlagen bij Beleidsregels ontheffingen artikel 61b RVV1990 Begrippen en Bijlagen (modellen) behorende bij de Beleidsregel: 1. Model-Aanvraagformulier 2. Model-Beschikking 3. Toe te passen Beperkingen

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van maximaal 3500 kg of met een oplegger of middenasaanhangwagen met een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouwen bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid,

Nadere informatie

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger

3M Traffic Safety Systems. Diamond Grade Contourmarkering. Zichtbaar beter. zichtbaar veiliger 3M Traffic Safety Systems Diamond Grade Contourmarkering Zichtbaar beter zichtbaar veiliger Alles over de invoering van ECE Reglement 48 vanaf 10 juli 2011 Retroreflecterende contourmarkering Minder ongevallen

Nadere informatie

21.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 353/31

21.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 353/31 21.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 353/31 VERORDENING (EU) Nr. 1230/2012 VAN DE COMMISSIE van 12 december 2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 augustus 2012 (OR. en) 13092/12 ENT 196 ENV 665 MI 525

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 augustus 2012 (OR. en) 13092/12 ENT 196 ENV 665 MI 525 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 augustus 2012 (OR. en) 13092/12 ENT 196 ENV 665 MI 525 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 25 juli 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers

compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers Ik rij veiliger! In één oogopslag de regels en eisen compleet met een toolbox Veilig (land)bouwverkeer voor ondernemers en medewerkers Veilig (land)bouwverkeer De campagne Veilig (land)bouwverkeer is een

Nadere informatie

Eisen Examenvoertuigen praktijkexamen categorie T*

Eisen Examenvoertuigen praktijkexamen categorie T* Inhoud AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN VOOR DE LANDBOUW- OF BOSBOUWTREKKER:... 2 Snelheid en vermogen:... 2 Massa en lading: de voertuigen... 2 Afmetingen... 2 Banden... 2 Verbinding tussen de LBT en de aanhangwagen...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22037 1 november 2012 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 oktober 2012, nr. IENM/BSK-210676,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 19 Besluit van 19 december 1995, houdende wijziging van het Voertuigreglement Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18)

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 9 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit voorschriften voertuigen Vindplaats :

Nadere informatie

Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV

Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV Tekst geldend op: 01-01-2014 ; wijzigingen t.o.v. de tekst van 2013 aangegeven met : doorhaling (tekst 2013) en blauwe tekstkleur (tekst 2014) Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV De directie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11518 22 juli 2010 Aanwijzing Voertuigafmetingen Categorie: opsporing, vervolging Rechtskarakter: aanwijzing in de zin

Nadere informatie

Berekeningen aslasten. Algemene informatie over berekeningen m.b.t. aslasten

Berekeningen aslasten. Algemene informatie over berekeningen m.b.t. aslasten Algemene informatie over berekeningen m.b.t. aslasten Voor alle typen transportwerk waarbij vrachtwagens worden gebruikt, moet het vrachtwagenchassis van een opbouw worden voorzien. Het doel van de aslastberekeningen

Nadere informatie

Beleidsregel ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV

Beleidsregel ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV Beleidsregel ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa tie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto Nieuwe regels voor het rijbewijs B Voor bestuurders van een personenauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een personenauto? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze

Nadere informatie

Artikel 15 (uitsluitend de voor de BE-trekker/oplegger relevante delen zijn vemeld)

Artikel 15 (uitsluitend de voor de BE-trekker/oplegger relevante delen zijn vemeld) WEGENVERKEERSWET 1994 en het RIJBEWIJS B-E Op grond van het Reglement rijbewijzen mag een chauffeur met een rijbewijs E bij B aanhangers trekken van élk gewicht. Dat het Voertuigreglement zeer zware aanhangers

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1993L0094 NL 26.05.1999 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen "B RICHTLIJN 93/94/EEG VAN DE RAAD van 29 oktober

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

Beschrijving dataset Voertuigen

Beschrijving dataset Voertuigen Beschrijving dataset Voertuigen Gegeven Kenteken Voertuigsoort Merk Handelsbenaming Hoofd- en nevenbrandstof Vervaldatum APK Betekenis Het kenteken van een voertuig bestaat uit een combinatie van cijfers

Nadere informatie

SIGNALISATIE OP LANDBOUWVOERTUIGEN

SIGNALISATIE OP LANDBOUWVOERTUIGEN SIGNALISATIE OP LANDBOUWVOERTUIGEN Een praktische handleiding Een initiatief van ABS, Agoria, Boerenbond, Fedagrim, FWA en Landbouw-Service Gevalideerd door Centrex wegverkeer en FOD Mobiliteit en Vervoer

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 8. Reminrichting... 38 1. Algemene bepalingen... 5 9. Carrosserie... 43 10. Verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende

Inhoudsopgave 8. Reminrichting... 38 1. Algemene bepalingen... 5 9. Carrosserie... 43 10. Verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen...5 artikel 1.1 - begrippen algemeen...5 artikel 1.2 - begrippen afmetingen...13 artikel 1.3 - meetvoorwaarden wielbasis en afmetingen...15 artikel 1.4 - bepalen aantal

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

a. In de aanhef vervalt: alsmede de door die motorrijtuigen voortbewogen aanhangwagens.

a. In de aanhef vervalt: alsmede de door die motorrijtuigen voortbewogen aanhangwagens. CONCEPT Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor land- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voorbewogen aanhangwagens

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 De Staatssecretaris van Financiën, Gelet op de artikelen 3, vierde en vijfde lid, 4, tweede lid, 6, derde lid, 8, eerste lid, 9,

Nadere informatie

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van Concept ten behoeve van internetconsultatie februari 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit voertuigen ter implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3

Nadere informatie

In HOOFDSTUK 2 KENTEKENS wordt na het opschrift een artikel ingevoegd, luidende:

In HOOFDSTUK 2 KENTEKENS wordt na het opschrift een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van houdende wijziging van het Kentekenreglement, het Voertuigreglement en het RVV 1990 in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Uitzonderlijk vervoer Nieuwe regels voor landbouwvoertuigen Tijdelijke Nota Centrex -2011/1717 dd 10 november 2011

Uitzonderlijk vervoer Nieuwe regels voor landbouwvoertuigen Tijdelijke Nota Centrex -2011/1717 dd 10 november 2011 1 Uitzonderlijk vervoer Nieuwe regels voor landbouwvoertuigen Tijdelijke Nota Centrex -2011/1717 dd 10 november 2011 1 TOESTAND Op 3 november 2011 verscheen het Koninklijk Besluit van 24 oktober 2011 tot

Nadere informatie

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993)

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) Belastingdienst Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) BPM 065 1Z*2FD Oude bpm-tarieven (vanaf 1993) Moet u voor een gebruikt motorrijtuig (personen auto, motor of bestelauto) bpm betalen? Dan hoeft

Nadere informatie

VKR CvO WEB. Handleiding. VKRCVO-WEB handleiding 1

VKR CvO WEB. Handleiding. VKRCVO-WEB handleiding 1 VKR CvO WEB Handleiding VKRCVO-WEB handleiding 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Importeur: Aanvragen op basis van Certificaat van Overeenstemming (CvO)... 4 1.1 Kenteken aanvragen... 4 1.2 Overzicht aangevraagde

Nadere informatie

beleid remtestinrichtingen

beleid remtestinrichtingen beleid remtestinrichtingen In dit document wordt een toelichting gegeven omtrent de toepassing en plaatsing van remtestinrichtingen. Dit document is informatief van aard en wordt gezien als een groeidocument.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen bij examen E bij B

Veel gestelde vragen bij examen E bij B Veel gestelde vragen bij examen E bij B 0. Waar gaan we mee rijden 1. Hoe kan je laten zien dat we deze aanhangwagen met deze auto mogen trekken? 2. Hoe weet je dat de aanhangwagen geremd is? 3. Volgens

Nadere informatie

VR DOC.0977/2BIS

VR DOC.0977/2BIS VR 2017 0610 DOC.0977/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto

Nadere informatie

Landbouwverkeer Maak het verschil, kies voor veiligheid NN

Landbouwverkeer Maak het verschil, kies voor veiligheid NN www.politie.nl Landbouwverkeer Maak het verschil, kies voor veiligheid NN35059001 Colofon Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met Cumela Nederland. Fotografie door Hero Dijkema, Ermelo,

Nadere informatie

1.1 Wegenverkeerswet 1994 (uittreksel)

1.1 Wegenverkeerswet 1994 (uittreksel) 1. RIJVAARDIGHEID 9 1.1 Wegenverkeerswet 1994 (uittreksel) Wet van 21 april 1994, houdende vervanging van de Wegenverkeerswet, Stb. 1994, 475, zoals laatstelijk gewijzigd op 19 juni 2013, Stb. 2013, 333

Nadere informatie

Beschrijving dataset Voertuigen

Beschrijving dataset Voertuigen Beschrijving dataset Voertuigen Gegeven Aangedreven as Aanhangwagen autonoom geremd Aanhangwagen middenas geremd Aantal assen Aantal cilinders Aantal deuren Aantal staanplaatsen Aantal wielen Aantal zitplaatsen

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Aanhangswagens en caravans trekken

Aanhangswagens en caravans trekken Aanhangswagens en caravans trekken Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van de rijbewijzen

Nadere informatie

Algemene bepalingen en ontheffingen (ex art. 149 WVW 1994 jo art.7.1 VR en art 87 RVV)

Algemene bepalingen en ontheffingen (ex art. 149 WVW 1994 jo art.7.1 VR en art 87 RVV) Algemene bepalingen en ontheffingen (ex art. 149 WVW 1994 jo art.7.1 VR en art 87 RVV) De onderstaande bepalingen zijn van toepassing, tenzij in de ontheffing uitdrukkelijk anders is vermeld. Artikel 1.

Nadere informatie

Ontheffingnummer van 8. Ex art, 149a, tweede lid, Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer.

Ontheffingnummer van 8. Ex art, 149a, tweede lid, Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer. 2017006949 1 van 8 RDW Klantnummer 304937 Fa. Gruber Logistics S.p.A. Via Nazionale 75 I-39040 Auer Italie Ontheffingnummer Datum afgifte Uw Referentie 2017006949 27-3-2017 19476/2016 Ontheffing Ex art,

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ====================================================================

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 10, vierde lid, 16, derde lid, en 17 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met een vereenvoudiging van de APK en van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met enkele technische correcties Op de voordracht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 393 Besluit van 31 augustus 1999, houdende wijziging van het Voertuigreglement met betrekking tot autogordels Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Eisen te stellen aan tractie

Eisen te stellen aan tractie Bijlage 2 Eisen te stellen aan tractie A: Eisen voor vrachtauto s (kipper/container) die worden ingezet voor het (nat)zoutstrooien en eventueel sneeuwruimen met brede sneeuwploegen. Voor het (nat)zoutstrooien.

Nadere informatie

Overzicht regelgeving m.b.t. restantvoorraad en tenaamstellen kentekenbewijzen

Overzicht regelgeving m.b.t. restantvoorraad en tenaamstellen kentekenbewijzen President Kennedylaan 925, 1079 MZ Amsterdam Postbus 74800, 1070 DM Amsterdam t 020-504 49 49 f 020-646 38 57 www.raivereniging.nl MEMO Aan/ To Van/ From Datum/ Date Leden afd. Auto s Kees Pereboom 21

Nadere informatie

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis Informatiefiche Rijbewijzen Juridische fiche 1. Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 april 2011

Tarieven met ingang van 1 april 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 april 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2011

Tarieven met ingang van 1 januari 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 juli 2012

Tarieven met ingang van 1 juli 2012 12345 Tarieven met ingang van 1 juli 2012 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2013

Tarieven met ingang van 1 januari 2013 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2013 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd:

Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het koninklijk besluit van 15 december 1994, houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Errata Feitenboekje 2006.4

Errata Feitenboekje 2006.4 Errata Feitenboekje 2006.4 Hieronder staat een aantal errata ten aanzien van het Feitenboekje vermeld, welke errata per direct ingaan. Voor zover een andere ingangsdatum geldt, staat deze genoemd in de

Nadere informatie

UITZONDERLIJK TRANSPORT LANDBOUWVOERTUIGEN

UITZONDERLIJK TRANSPORT LANDBOUWVOERTUIGEN UITZONDERLIJK TRANSPORT LANDBOUWVOERTUIGEN Vrijdag 3 juni 2016 1 INHOUDSTAFEL Wat is een uitzonderlijk voertuig Algemene reglementeringen KB 15/3/1968: houdende algemeen reglement op de technische eisen

Nadere informatie

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis Infofiche J001 07/2014 Rijbewijzen 1 Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten dat men

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2015/0029181

Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 3 februari 2015 kenmerk: 2015/0023181 gepubliceerd op: 4 februari 2015 inwerkingtreding

Nadere informatie

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 Wet van 16 december 1993, tot vaststelling van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 20631 HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd:

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt als volgt gewijzigd: Concept ten behoeve van internetconsultatie november 2015 Besluit van Houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het vaststellen van regels inzake de speed-pedelec

Nadere informatie

KB Ladingvervoer LP/ NAVB-CNAC 2

KB Ladingvervoer LP/ NAVB-CNAC 2 27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Besluit van houdende de vaststelling van nationale verkoopverboden en bepalingen met betrekking tot de algemene periodieke keuring van voertuigen, en tot intrekking van het Voertuigreglement (Besluit voertuigen)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

RDW introductie voor ESCBO

RDW introductie voor ESCBO RDW introductie voor ESCBO Waarom staat de RDW hier? 10 punten RDW voor een veiligwegverkeer Goedgekeurd Afgekeurd Welke RDW ers zijn vandaag hier? Johan van Doorn (inspecteur) Frans Krastel (inspecteur)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34176 6 december 2013 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2013, nr. IENM/SK-2013/142441,

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 25.3.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 518/2009, ingediend door Tamás Benocz (Hongaarse nationaliteit), over vermeende inbreuken

Nadere informatie

De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. pagina 1 van 14 (Tekst geldend op: ) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: VROM Geen Geen De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht voorbehouden. I Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer 1

Bijlage 1. Overzicht voorbehouden. I Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer 1 Bijlage 1. Overzicht voorbehouden I Verdrag het 1 1 16, eerste lid Verplichting tot het links voorsorteren. 2 26, eerste lid Het doorsnijden van legercolonnes, files van schoolkinderen onder geleide of

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/62/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/62/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 198/20 Publicatieblad van de Europese Unie 30.7.2009 RICHTLIJN 2009/62/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 juli 2009 betreffende de montageplaats voor de achterkentekenplaat van twee- of

Nadere informatie